Page 1


HÄMEEN PARTIOPIIRIN VUOSIKIRJA 2018 JULKAISIJA Hämeen Partiopiiri ry JULKAISUVUOSI 2019 TOIMITTANUT Anna-Emilia Piirainen KIRJOITTAJAT Hämeen Partiopiirin piirihallitus, luottamushenkilöt, toimihenkilöt ULKOASU JA TAITTO Anna-Emilia Piirainen VALOKUVAT Anna Parkkomäki, Anna Enbuske, Anna Koroma-Mikkola, Annika Raevaara-Marjanen, Atte Kesti, Harri Halmejärvi, Heli Lehtomäki, Joel Kujala, Josefiina Lilja, Studio Suvi Roiko, Teemu Syväterä VEKTORIT Freepik.com PAINO PK-Paino Oy, Tampere


3


Pääkirjoitus Vuoteen 2018 on mahtunut monenlaista matkantekoa. Vuosi on ollut täynnä retkiä, leirejä, vaelluksia, purjehduksia ja kisoja. Matkan varrella on opittu uusia taitoja, naurettu kavereiden kanssa, eksytty ja löydetty perille. Partiossa jokainen saa olla osa ryhmää ja seikkailemaan yhdessä muiden kanssa. Partio synnyttää muistoja, jotka saavat vielä vuosien päästä hymyilemään ja muistelemaan virheistä oppimista ja yhdessä haasteista selviytymistä. Jotta yhä useampi saisi matkamuistoja partiosta, olemme tehneet töitä sen eteen, että partio olisi mahdollinen harrastus kaikille taustasta riippumatta. Partiossa erilaiset retket ja tapahtumat tarjoavat paikan oppia paitsi niin osallistujille kuin järjestäjille. Moni vapaaehtoinen partiojohtaja on vuoden aikana ollut uudessa roolissa ja päässyt käytännössä oppimaan johtamisesta. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, on partiosta saatu entistä monipuolisempaa, tehty partiota näkyväksi ja saatu tukea partiotoimintaan. Hämeen Partiopiirin matkamuistot syntyivät yhdessä tekemisestä, oppimisesta ja uusista ideoista. Matkamuistojen syntymisen yli 10 000 hämäläiselle partiolaiselle mahdollistivat vapaaehtoiset lippukunnissa ja partiopiirissä. Tytti Lindroos Piirinjohtaja

4

Anni Ylinen Piirin varajohtaja


5


Partio-Suomi –sanakirja Partioterminologia kuulostaa asiaan perehtymättömän korviin usein alkuun täysin omalta kieleltään. Asiaa helpottaaksemme kokosimme partio–Suomi-sanakirjan! Tärkeitä henkilöitä:

Kolo on partiolaisten kokoontumispaikka.

Sudenpentu on lippukunnan juniori eli 7–9-vuotias partiolainen.

Lippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö, jonka sisällä toimii laumoja, joukkueita ja vartioita. Lippukunnassa on yleensä noin 20-200 jäsentä.

Seikkailija on 10–12-vuotias partiolainen. Tarpoja on 12–15-vuotias partiolainen. Samoaja on 15–17-vuotias partiolainen. Vaeltaja on vanhimpia partiolaisia, joille on omaa ikäkausiohjelmaa, eli 18–22-vuotias partiolainen. Aikuinen on yli 22-vuotias partiolainen. Aikuisten tehtävä on tukea nuorempiensa toimintaa. Äiti ei pakkaa partiolaisen rinkkaa eikä siivoa jälkiä. Partiossa tehdään itse! Muuta tärkeää: Lauma on sudenpentujen toimintaryhmä. Joukkue on seikkailijoiden toimintaryhmä. Vartio on tarpojien ja sitä vanhempien toimintaryhmä. Sisupartio on partiotoimintaa, jota on sovellettu partiolaisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi.

6

Partiopiiri Lippukunnat jakautuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella kymmeneen alueelliseen partiopiiriin, joista Hämeen Partiopiiri on yksi. SP eli Suomen Partiolaiset ry - Finska Scouter rf. Partiolaisten keskusjärjestö Suomessa. WAGGGS World Association of Girl Guides and Girl Scouts, toinen partion maailmanjärjestöistä. Suomen Partiolaiset on jäsenenä molemmissa maailman järjestöissä. WOSM World Organisation of Scout Movement, toinen partion maailmanjärjestöistä. Suomen Partiolaiset on jäsenenä molemmissa maailman järjestöissä. LPKJ eli lippukunnanjohtaja on lippukunnan ylin johtaja. PJPK eli partiojohtaja-peruskoulutus on yli 18-vuotiaille suunnattu johtajapesteissä toimiville tai aloittaville suunnattu koulutus. Kurssilla käydään läpi mm. partioaatetta, partio-ohjelmaa sekä johtamista.


Jokainen rakentaa parempaa maailmaa Rakensimme Hämeen Partiopiirin vuosien 2017–2018 toimintasuunnitelman partion valtakunnallisen strategian 2015–2018 pohjalta. Strategian visiona on Jokainen rakentaa parempaa maailmaa – Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike. Toimintasuunnitelmassa 2017–2018 huomioimme sekä partion strategian että partiopiirimme lippukuntien tarpeet. Näin toimintasuunnitelma muodostettiin kolmen teeman pohjalle: Partio kuuluu kaikille. Partio kasvattaa hyvää johtajuuteen. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani. Vuosi 2018 oli toinen partiopiirin kaksivuotisesta toimintasuunnitelmasta. Seuraavaksi kerromme, miten se toteutui vuoden 2018 aikana.

7


8


Tavoite 1

Partio kuuluu kaikille Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö.

9


Moninaisemman partion alkulähteillä Moninaisuusjaosto on oiva esimerkki innokkuudesta, joka Hämeen Partiopiirissä piilee. Kun asia koetaan riittävän tärkeäksi ja motivoivaksi, sille löytyvät aktiiviset tekijät vaikka pienemmälläkin porukalla. Moninaisuusjaosto perustettiin lippukuntatuen toiminnanalan alle saamelaisten kansallispäivänä vuonna 2018. Moninaisuusilta-tapaamisessa mukana olleet partiotoimijat halusivat lähteä purkamaan esteitä partion harrastamisen tieltä ja kehittämään tapoja, miten moninaisuuden saisi entistä paremmin näkyville hämäläisissä lippukunnissa. Tapaamisen jälkeen tämän tärkeän tehtävän otti hoitaakseen kolme rohkeaa partiotoimijaa. Heidän lisäkseen päätettiin kutsua mukaan kolme aihetta kohtaan kiinnostuksensa osoittanutta partiolaista. Syntyi jaosto, joka jatkaa ansiokasta toimintaansa tänäkin vuonna! Moninaisuusjaoston parhaisiin puoliin kuuluu kiistatta se, että toiminnan avulla hämäläisestä partiotoiminnasta pyritään tekemään entistä avoimempaa kaikille lapsille ja nuorille. Partio kuuluu kaikille –tavoite tarvitsee toteutuakseen pitkäjänteistä työtä, ja sitä jaosto pyrkii edistämään. Tieto moninaisuusjaoston aikaansaannoksista ei ehkä vielä ole kiirinyt kaikkiin Hämeen piirin lippukuntiin. Tutustumiskohteena jaoston asiat ovat kuitenkin vailla vertaa, sillä tältä porukalta kumpuavat lukuisat hyvät ideat ja käytänteet esimerkiksi Ilves19-piirileirin esteettömyysasioihin. Moninaisuusjaosto on yksi lippukuntatuen helmiä, jonka toimintaa ei kannata jättää huomioimatta.

10


Partio on avoin kaikille. Partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kielen, kulttuurin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

11


Näkyvyyttä ja hyvää mieltä kahvikuppi kerrallaan Ystävänpäivänä 14.2. Hämeen Partiopiiri järjesti päivän hyvä työ -henkisen kahvinjakotempauksen Tampereella, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Tapahtumien tavoitteena oli hyvän mielen levittämisen ja kahvinjaon ohella luoda positiivista kuvaa partiosta ja muistuttaa, että partio on mahtava harrastus myös aikuisille.

Kahvinjakopaikoiksi valikoituivat rautatieasemat Tampereella, Lahdessa ja Hämeenlinnassa, koska niissä on paljon kulkijoita arkiaamuisin. Herätimme tempauksellamme positiivista huomiota ja ilmainen aamukahvi piristi monen aamua. “Kiitos, pelastitte mun päivän!” kuului eräänkin Tampereella junaan kiiruhtavan kommentti. Muutamien kanssa ehdittiin keskustella partiosta ja partiomuistoista. Perisuomalaiseen tapaan osaa toki hieman epäilytti ilmainen kahvi, mutta loppujen lopuksi kuitenkin tavoitteemme hyvän mielen luomisesta ja positiivisen partiokuvan vahvistamisesta toteutui. ”Jakajille jäi hyvä fiilis tapahtumasta ja tuntui mukavalta piristää ohikulkijoiden päivää. Tästä tapahtumasta saa varmasti kehitettyä pienillä muutoksilla erittäin toimivan ja näkyvyyttä lisäävän kampanjan tulevinakin vuosina, ” kertoo Tampereen tapahtumaa järjestämässä ollut Anna Parkkomäki.

12


Partioheijastimet heilumaan! Syksyllä oli aika tehdä hämäläiset ja hämäläinen partio näkyväksi lippukuntien järjestämien markkinointitapahtumien ja upeiden partioheijastimien avulla. Hämäläisille lippukunnille tarjottiin syksyn pimeimpään aikaan mahdollisuus tilata partioheijastimia omalla alueellaan järjestämäänsä markkinointitapahtumaan jaettavaksi. Tempauksen suosio yllätti kaikki ja heijastimia jouduttiin tilaamaan lisää sekä karsimaan haluttuja määriä, jotta kaikki halukkaat saivat oman osansa. Kaiken kaikkiaan heijastimia jaettiin 2000 kappaletta. Yritettiinpä heijastimia tilata toisten piirien lippukunnistakin. Markkinointitapahtumia järjestettiin ympäri piiriä: Tampereella, Pirkkalassa, Pälkäneellä, Janakkalassa, Lempäälässä, Hämeenlinnassa, Nokialla, Orimattilassa, Heinolassa, Kärkölässä, Lopella, Iitissä, Mäntässä, Orivedellä ja Jämsässä. Jokaisessa tapahtumassa heijastimet tekivät kauppansa ja hyvän kokemuksen ja palautteen myötä tempaus saaneekin jatkoa tulevaisuudessa.

“Ahma-seikkailijajoukkue jakoi heijastimensa pikavauhtia kauppakeskuksen asiakkaille”, sampo Teemu Syväterä Nokian Eräveikoista raportoi.

“Heijastimet menivät kuin kuumille kiville, sillä saimme jaettua 100 heijastinta vain puolessa tunnissa” Tampereen Kotkien vartionjohtaja Joel Kujala kertoo.

Partiolaiset Jämsän Jokipartiosta kävivät jakamassa heijastimia myös paikallisen vastaanottokeskuksen lapsille ja nuorille.

13


Kuhmoisten Korpisudet uuteen kukoistukseen Lippukuntajaoston tehtävänä on valmentajien ohella tukea lippukuntia arjen haasteissa ja ratkoa kiperämpiä pulmia. Jaoston määrätietoisen työn hedelmistä päästiin nauttimaan, kun Kuhmoisten Korpisusien toiminta alkoi haastavien vuosien jälkeen taas kukoistaa.

Muutamia vuosia sitten lippukuntajaostossa heräsi huoli Kuhmoisten Korpisusien hiipumassa olevasta toiminnasta. Lippukunnassa oli ajoittain pystytty järjestämään toimintaa, välillä taas oli ajauduttu tilanteeseen, jossa opiskelu tai työ oli vienyt aktiiviset vapaaehtoiset pois partiotoiminnasta. Lippukuntajaoston jäsenet ovat vierailleet Kuhmoisissa syksystä 2015 lähtien keskustelemassa siitä, miten piiri voisi lippukuntaa tukea. Keväällä 2017 käynnistyi tapahtumaketju, jonka tulokset näkyvät nyt elinvoimaisena ja virkeänä lippukuntana. Lippukuntaan saatiin innokas uusi toimija ja lippukuntajaoston jäsen Aleksi Ceder aloitti hellän, mutta määrätietoisen tuuppaamisen kohti uuden hallituksen muodostamista. Aleksi oli mukana lippukunnan arjessa ja juhlassa, enimmäkseen kuulevana korvana, mutta myös uudenlaisten toiminta-ajatusten antajana. Keväällä 2018 lippukunnan omat toimijat ottivat aktiivisen roolin, organisoivat hallituksen uudelleen ja lähtivät kouluttautumaan. Lippukuntajaoston kokouksissa on joskus apea tunnelma, kun pöydälle saapuu uutisia lippukuntien tilasta. Korpisusien kohdallakin ehdittiin jo synkistyä, ennen kuin ilouutiset saapuivat. Tuolloin jaostossa ymmärrettiin vuosien määrätietoisen tukemisen todella tuottavan tuloksia. Onnea ja menestystä KuhKolle!

14


Kuhmoisten Korpisudet ovat kahdessa vuodessa yli kaksinkertaistaneet jäsenmääränsä. Vuonna 2016 jäseniä oli 16 kpl ja ennuste jäsenmäärän suhteen huono. Vuoden 2018 lopussa jäseniä oli 40 ja ennuste tulevasta kasvusuuntainen. 15


Aikuiset kokoontuivat retkipäivän viettoon Evolle Aikuisten retkipäivä oli juuri sitä mitä tapahtuman nimestä voi päätellä: metsäretki aikuisille. Tavoitteena oli tutustuttaa lippukunnissa toimivia aikuisia toisiinsa ja tuoda piirin toimintaa tutuksi. Elokuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin retkipäivä, johon osallistumaan olivat tervetulleita kaikki hämäläiset aikuispartiolaiset pestistä riippumatta. Harmaasta säästä huolimatta retkipäivä houkutteli Evon metsämaisemiin parikymmentä partioaikuista. Päivän ohjelmassa oli perinteisiä retkiaktiviteetteja, kuten melontaa, kädentaitoja ja nuotiokokkailua. Perinteisen retkiohjelman lisäksi päivän antina oli kokemusten ja ideoiden vaihtaminen muiden

16

osallistujien kanssa. Muiden lippukuntien johtajilta saatiin vinkkejä omaan toimintaan ja tulevan piirileirin maastotkin tulivat tutuiksi. ”Koimme, että retkipäivä on hyvä ja konkreettinen tapa tukea ja kohdata piirin aikuisia, ” retken järjestelyistä vastanneen aikuis- ja luottisjaoston puheenjohtaja Samuli Korhonen kertoo. ”Piirin toiminta saattaa joskus tuntua hyvin kaukaiselta, tällainen tapahtuma toivottavasti tuo sen askeleen lähemmäksi.” Samuli pohtii.


Tavoite 2

Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. Partiotoiminnan toteuttamisessa ja johtamisessa nuorille annetaan vastuuta ja vapautta kunkin omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

17


18


Yhteistyöstä uutta voimaa Päijät-Hämeessä Hämeen Partiopiiriin perustettiin vuonna 2018 uusi PäijätHämeen alue. Alueen muodostavat Lahden ja Heinolan alueen lippukunnat. Ajatus Päijät-Hämeen alueesta syntyi alkuvuodesta 2018 Heinolan alueella, kun sen lippukuntien määrä väheni ja haluttiin löytää uusia yhteistyökumppaneita. Tarjoukseen tarttuivat Lahden alueen lippukunnat, ja niinpä tehtiin päätös yhdistää voimat ja perustaa uusi alue. Päijät-Hämeen alue on maantieteellisesti laaja, ja se pitää sisällään useita kuntia aina itäisestä Myrskylästä läntiseen Kärkölään ja eteläisestä Orimattilasta pohjoisimpaan Hartolaan. Niinpä uudelle alueelle pyöriteltiin mielessä erilaisia nimiä, kunnes lopulta yhdessä päädyttiin maantieteellisesti kuvaavaan Päijät-Hämeeseen. Lippukuntia alueella on 19. Aluetapaamisia on järjestetty neljä kertaa vuodessa, kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Toinen syys- ja kevätkauden tapaamisista on pyritty pitämään rentona ja johtajahuoltomaisena. Tapaamisia on myös järjestetty ympäri aluetta, jotta on pääs-

ty tutustumaan eri lippukuntien kotimaisemiin. Päijät-Hämeen alueella toimii kuusi valmentajaa, kutakin valmentajaa kaksi, jolloin he ovat voineet jakaa lippukunnat ja työmäärän tasaisesti. Valmentajien kesken hommat ovatkin lähteneet käyntiin mukavasti ja tekemisen meininki on ollut kova. Päijät-Hämeen alue on suuri, mutta yhteistyöllä ja tehtäviä jakamalla homma toimii hienosti!

19


Mentori auttaa onnistumaan Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Mentori neuvoo, tukee ja edistää kehityshaluista aktoria onnistumaan pestissään. Elokuussa otettiin Hämeen Partiopiirissä ensiaskeleet organisoidun mentoroinnin aloittamiseksi, kun asia nostettiin esille Evon luottisseminaarissa. Perinteistä tiedon ja osaamisen vaihtoa on Hämeessäkin tehty kautta aikojen, mutta nyt on alkamassa jotain uutta. Keskusjärjestön materiaalien pohjalta luodaan myös Hä- meeseen tavoitteellista mentoritoimintaa. Se on samaan aikaan innostavaa, haastavaa ja hämmentävää. Hämeessä mentorointia on toistaiseksi suunnattu piirin luottiksille ja Ilveksen tekijöille, mutta sopivien parien löytäminen on ollut yllättävän hidasta. Mentorointi perustuu mentorin ja aktorin suhteen avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Homman käynnistäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä enemmän kuin ensi alkuun näytti. Asia on kuitenkin sen verran tärkeä, että työ jatkuu hitaasta edistymisestä huolimatta, kertoo piirin mentorivastaava Soila Simola. Mentoroinnissa on useita etuja. Sen avulla voi parhaimmillaan saada uu20

sia ajatuksia melko pienellä vaivalla. Se haastaa omia ajatuksia ja totuttuja toimintatapoja ja samalla se virkistää ja opettaa molempia osapuolia. Uudet tuulet johtajuuden tukemisessa puhaltavat siis Hämeessäkin.


21


22


Ymmärrystä ja osaamista NMEA-kurssilta Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin teemoihin syvennyttiin SuperLauantai-koulutuspäivässä, kun 13 hämäläistä partioaikuista osallistui Suomen Mielenterveysseuran Nuoren mielen ensiapu (NMEA) -kurssille. Orivedellä järjestettyyn koulutukseen osallistui ryhmänjohtajia, lippukunnan johtokolmikon jäseniä ja muita partiossa toimivia aikuisia. NMEA-kurssi sopii kaikille, jotka toimivat 7–18 -vuotiaiden parissa ja haluavat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä. ”Kävin keväällä 2018 NMEA-peruskurssin ja innostuin sen tarjoamasta tiedosta ja ajatusten herättelystä, joten suoritin ohjaajakoulutuksen. Piirin koulutuskoordinaattorin kanssa suunnittelimme NMEA-kurssin osioksi SuperLauantaihin, ” kurssinjohtaja Tarja Kallio Suodenniemen Suonkirtäjistä kertoo. SuperLauantaissa käytiin läpi Suomen Mielenterveysseuran koulutuspakettia, jossa oli muun muassa ahdistuneisuuteen ja kiusaamiseen liittyviä teemoja. Partiossa vastaan tulleista esimerkkitilanteista keskusteltiin aktiivisesti, kuten nuoresta, joka oli alkanut puhua alakuloisuudestaan tai ryhmässä toimimisen haasteista, joista oli keskusteltu vanhempien kanssa. Nuoren mielen ensiapu on parhaimmillaan varhaista tunnistamista ja ripeää auttamista, jolloin jokaisella aikuisella on mahdollisuus olla läsnä, kysyä ja kuunnella. Partiojohtaja on aina valmis ottamaan puheeksi huolensa lapsen tai nuoren voinnista ja toimimaan sen eteen, että partiossa voidaan olla turvallisesti yhdessä.

Suomen Partiolaiset julkaisi vuonna 2018 Mukavasti yhdessä –ohjeen* , joka tarjoaa partiossa toimiville keinoja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. *) ohje on osa partion Turvallisesti yhdessä –kokonaisuutta.

23


Toimiva partiojohtaja Partiosäätiö jakaa kerran vuodessa Toimiva partiojohtaja –apurahan kahdelle nuorelle partiojohtajalle. 1000 euron apuraha on tarkoitettu saajan henkilökohtaiseen partiokoulutukseen kotimaassa tai ulkomailla, ja sen saajat valitaan partiopiirien nimeämien ehdokkaiden joukosta. Vuonna 2018 toinen Toimiva partiojohtaja –apurahan saajista oli Hämeen Partiopiirin varapuheenjohtaja Anni Ylinen. Anni Ylinen aloitti partion 9-vuotiaana kaverinsa houkuttelemana Mäntänvuoren Partiolaisissa. Partiossa Annia viehätti monipuolinen tekeminen sekä ryhmässä toiminen. Anni kertoo partion kehittäneen hänen osaamistaan monella tavalla. Yhdessä tekeminen on opettanut sosiaalisia taitoja ja organisointia. Partiossa Anni on myös päässyt oman mukavuusalueensa ulkopuolelle niin haastavissa johtamistehtävissä kuin fyysisissä haasteissa. Partiossa Anni on tehnyt monenlaisia viestinnän pestejä. Hän kävi nuorena partion mediälähettiläskurssin ja toteaa sen olleen kimmoke lähteä kehittämään partion viestintää ja myöhemmin myös opiskelemaan alaa. Anni työskentelee markkinointitoimistossa projektinhallinnassa ja kertoo partion tuoman osaamisen olevan suureksi hyödyksi nykyisessä työssään. Osaamisen kehittäminen ja uusiin haasteisiin tarttuminen kuvaa Annin tämänkin päivän partion harrastamista. Vuoden 2018 aikana Anni osallistui Value Based Leadership –koulutukseen, jossa on oppinut lisää itsestään, ryhmissä toimisesta sekä arvopohjaisesta johtajuudesta. 24

Anni uskoo, että partio voi olla ehkäisemässä syrjäytymistä ja kokeekin tärkeänä, että partio olisi mahdollista kaikille. Annille partion merkitys on ollut suuri ja hän toteaakin, että ei olisi sama ihminen ilman elämyksiä ja kokemuksia partiossa.


25


26


SM-kisahuumaa Mökkitiällä Mökkitiä 2018, partiotaitojen syys-SM-kilpailut järjestettiin Tampereella 29.–30. syyskuuta. Yli 14-vuotiaille suunnattuun kilpailuun otti osaa 107 vartiota ympäri Suomea. Kilpailua oli tekemässä lähes 300 henkeä Hämeen Partiopiirin alueelta ja sen ulkopuolelta. Kilpailun rasteja sijaitsi niin kaupunkialueella kuin metsässäkin ja niillä käytiin läpi erilaisia, enemmän ja vähemmän hyödyllisiä mökkeilytaitoja. Viikonlopun aikana vartiot pääsivät muun muassa nikkaroimaan katiskan, frisbeen, saunakauhan ja -kiulun, tunnistamaan mökiltä löytyviä elintarvikkeita ja pihakasveja, pakkaamaan tavaroita mökkireissua varten, etsimään parhaita marjapaikkoja pistesuunnistuksessa sekä harjoittelemaan perinteisimpiä mökkiensiaputilanteita. Kilpailu sujui kaiken kaikkiaan hyvin ja ilman suurempia kommelluksia. Yhtään rastia ei jouduttu hylkäämään, ja haasteita onnistuttiin melko hyvin ennakoimaan ja esimerkiksi suunnittelemaan erilaisia ratkaisuja jonotusongelmiin. Täysin ilman jonoja ja ongelmia ei tietenkään selvitty, mutta pulmiin pyrittiin reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Järjestelyt eivät tällä kertaa olleet pelkästään lippukuntien vastuulla, vaan mukana oli yksittäisiä henkilöitä useasta eri lippukunnasta. Toteutustapa mahdollisti moneen uuteen partiolaiseen tutustumisen.

Partiotaitojen Suomenmestaruuksista kilpaillaan 3 kertaa vuodessa – talvisin, keväisin ja syksyisin. Järjestelyvuorot kiertävät eri partiopiirien välillä. Seuraavan kerran Hämeessä järjestetään SMkilpailut talvella 2021.

27


Tavoite 3

Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Partiolaiset tekevät aktiivisesti ja toisiaan tukien yhteistyötä yli piiri- ja lippukuntarajojen.

28


Eskareiden partiopäivässä riitti kivaa tekemistä Partioelämys eskarilaisille oli Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kouluprojektina järjestämä tempaus, jonka tarkoituksena oli innostaa eskareita aloittamaan partio. Huhtikuun lopussa Sorsapuiston kentällä Tampereella kävi vilske, kun 120 eskarilaista pääsi osallistumaan opiskelijoiden järjestämään Partioelämys eskarilaisille -tapahtumaan. Ammattikorkeakoulun opiskelijoille oli annettu tehtäväksi valita kolmannen sektorin toimeksiantaja ja järjestää tämän toimintaa tukeva tapahtuma tai tempaus. “Partio vaikutti mielenkiintoiselta toimeksiantajalta ja otimme yhteyttä Hämeen Partiopiiriin. Hämeessä oli edellisenä vuonna järjestetty samantapainen tapahtuma, joten eskarit valikoituivat luontevasti kohderyhmäksi. Tapahtuman ajankohdaksi valitsimme partioviikon huhtikuun lopussa, ja paikka valikoitui niin, että mahdollisimman monen ryhmän olisi helppo osallistua” , kertoo tapahtumaa järjestämässä ollut Samuli Vornanen, joka on partiolainen itsekin. “Suunnittelimme lapsille sopivia partioaiheisia rasteja, joita kiertämällä sai suorituspassiin tarroja. Rasteilla pääsi muun muassa paistamaan tikkupullaa, pelaamaan jättipelejä sekä sokkorataa ja leikkimään erilaisia leikkejä. Suosituin rasteista oli tikkupullanpaisto, jossa paistettiin samanaikaisesti yli 40 tikkupullaa!” Eskarilaisten partiopäivän ideoineiden opiskelijoiden lisäksi toteutukseen saatiin apukäsiksi ja rastien ohjaajiksi paikallisia partiolaisia. Hämeen Partiopiiri ja opiskelijoiden hankkimat sponsorit tarjosivat tapahtumalle tarvikkeet ja tikkupulla-ainekset. Osallistujilta kiitosta saanut tapahtuma sujui hienosti, ja ainakin osa eskarilaisista saatiin innostettua partioharrastuksen pariin!

Hämeessä aloittaa vuodessa n. 1300 sudenpentua vajaassa 120 lippukunnassa. Sudenpenntut ovat partion ikäkausista suurin ryhmä. 29


30


Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa tutustutti Tampereeseen Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa, tuttavallisemmin Lenksa, on perinteinen, yli 14-vuotiaille tarkoitettu kansallinen partiotaitokilpailu ja Hämeen Partiopiirin mestaruuskilpailu. Lenksa järjestetään vuosittain toukokuussa eri puolilla piiriä. Vuoden 2018 kilpailun järjestämisvastuussa olivat Tampereen Lokit ja Kotkat. Lenksaan osallistui lähes 250 kilpailijaa yli 70 kisavartiossa ympäri Suomen, ja järjestäjiä oli erilaisissa tehtävissä viikonlopun aikana noin 150. Kilpailua alettiin suunnitella hyvissä ajoin vuoden 2017 puolella. Ensimmäisistä ajatushautomoista lähtien oli selvää, että kisa kokeillaan tehdä uudella tavalla. Tavoitteena oli esitellä Tampereen parhaita puolia ja tehdä yhteistyötä kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Järjestäjäporukassa pohdittiin, millaiset tehtävät ovat hyviä ja mitkä paikat Tampereesta halutaan näyttää. Rasteja sijoitettiin esimerkiksi Pispalaan, Särkänniemeen, Niihaman siirtolapuutarhaan ja Werstas-museoon. Pääsivätpä kilpailijat matkustamaan myös Nyssellä kaupungin läpi yörastille. Ennen kilpailua jännitystä aiheuttivat muun muassa se, että rinkkalautan tekoon ajateltu järvi oli vielä pari viikkoa ennen kisaa jäässä ja se, että Keskustorille kätevyysrastin paikalle suunniteltiin bussiliikennettä ratikkatyömaan takia. Keväällä selvisi myös, että rataa halkoo Likkojen Lenkin reitti samana päivänä. Kaikista haasteista selvittiin kuitenkin asioita järjestäen. Lenksa sujui lopulta hyvin ja kisaajien palaute oli todella hyvää. Ajatuksena oli saada näkyvyyttä ja kertoa tamperelaisille, mitä me partiossa teemme. Yhteistyö niin kaupungin kuin yritystenkin kanssa sujui hyvin, ja lisäksi partio sai näkyvyyttä Aamulehdessä, paikal-

lisradiossa ja yhteistyökumppanien sivuilla. Hyvällä asialla, rohkealla asenteella, aikaisemmilla suhteilla ja pienellä onnella Lenksaan saatiin hyvät yhteistyökumppanit, jotka auttoivat kisan onnistumisessa huomattavasti. Tulevaisuudessa partiota viedään varmasti vielä rohkeammin ja näkyvästi sinne missä ihmiset ovat, ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa!

31


Metsä tuli torille Hämeen Partiopiiri osallistui syksyllä Metsäkeskuksen Metsä tulee torille -tapahtumiin Tampereella ja Lahdessa. Kuudesluokkalaisille suunnatut tapahtumat keräsivät sankoin joukoin alakoululaisia ja opettajia tutustumaan suomalaiseen metsään. Suomen Metsäkeskus ja 4H järjestivät yhdessä partiolaisten ja metsäalan toimijoiden kanssa Metsä tulee torille -tapahtuman 28.8. Tampereella Keskustorin kupeessa Laikun puistossa ja 5.9. Lahdessa matkustajasatamassa ja Lanu-puistossa. Tapahtumien tavoitteena oli lisätä koululaisten metsätuntemusta ja esitellä metsän tarjoamia mahdollisuuksia toiminnallisen ohjelman kautta. Tampereella paikalle saatiin 600 kuudesluokkalaista opettajineen, Lahdessa puolestaan metsään kävi tutustumassa lähes 700 kuudesluokkalaista ja 50 opettajaa. Lahden tapahtumassa vierailivat iltapäivällä myös metsänomistajat. Tampereella partiolaisten pisteellä askarreltiin makramee-avaimenperiä, pelattiin jättipelejä ja saatiin rastille saapuessa tiivis tietoisku partiotoiminnasta. Partion toimintapiste oli erittäin suosittu ja oppilaat viihtyivät jättipelien parissa pitkään. Kannustimena toimivat myös menneiden partiotapahtumien partiomerkit. Lahdessa paistettiin päivän aikana vaahtokarkkeja nuotiolla, pelattiin jättipelejä ja jaettiin esitteitä sekä tietoa partiotoiminnasta. Metsänomistajille tarjottiin nokipannukahvit, joiden ääressä käytiin mielenkiintoisia keskusteluja partiolaisten leireistä ja leirimaastoista. 32


33


Hämeen Partiopiiri ry

Toiminnanalat Hämeen Partiopiiri jakautuu eri toiminnanaloja toteuttaviin ryhmiin ja jaostoihin. Piirimme toimintaa suunnittelee ja toteuttaa noin 160 luottamushenkilöä, jotka tekevät lähes 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä partion eteen vuosittain.

34


35


Koulutus Koulutusryhmän tehtävänä on tarjota laadukasta ja monipuolista koulutustoimintaa lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille sekä tukea piirin luottamushenkilöiden osaamista ja onnistumista pestissään. Lisäksi ryhmä vastaa kouluttajien kouluttamisesta sekä Ko-Gi-koulutukseen (eli partiojohtajien jatkokoulutukseen) osallistuvien ohjaamisesta. Koulutusryhmän alaisuudessa toimi vuoden aikana aikuis- ja luottisjaosto, joka tuki vapaaehtoisten partiotoimintaa. Partiojohtajan peruskurssi on partiokoulutuksen kulmakivi, sillä koulutusta suositellaan kaikille vähintään 18-vuotiaille, johtamistehtävissä toimiville partiolaisille. Vuoden aikana piiri järjesti yhteensä viisi partiojohtajan peruskurssia: neljä kahdesta viikonlopusta koostunutta kurssia ja yhden monimuotoisen, aikuisille suunnatun kurssin. Hämäläiset ovat olleet myös aktiivisia jatkokouluttautumisessa ja Ko-Gi-tunnuksensa sai vuoden aikana kaikkiaan 11 hämäläistä. Aikuis- ja luottisjaosto järjesti piirin luottiksille tammikuussa luottispäivän ja elokuussa luottisseminaarin sekä aikuisten retkipäivän. Luottispäivän tarkoituksena oli tarjota eväitä pestissään aloittaville luottamushenkilöille ja samalla tarjota mahdollisuus verkostoitua muiden luottamushenkilöiden kesken. Luottisseminaarin on tarkoitus tuoda ideoita luottamushenkilöille ja usein olla myös viime silaus seuraavan vuoden toiminnansuunnittelulle. Vuonna 2018 luottisseminaarin osallistuivat myös Ilves19-leirin tekijät.

36

Partiojohtajan peruskoulutuksen lisäksi pestiä tukevaa koulutusta tarjottiin myös ikäkausien johtajille ja lippukunnan johtokolmikolle. Koulutusryhmä järjesti vuoden aikana muun muassa akela- ja sampokursseja, luotsikoulutuksen, monimuotoisen sihteerikoulutuksen, sekä lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- ja pestijohtajakoulutukset. Lisäksi Johtajapäivässä tarjottiin useita räätälöityjä koulutuksia partion ajankohtaisista teemoista.


37


38


Lippukuntatuki Lippukuntatuen keskeisin tehtävä on tukea lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan järjestämisessä kaikille ikäkausille. Lippukuntatuen kautta lippukunnan koko johtajisto ja erityisesti lippukuntaa johtava lippukunnan-, ohjelma- ja pestijohtajan muodostama johtokolmikko saa ohjausta työhönsä sekä tukea partio-ohjelman toteuttamiseen. Lippukuntatuen toiminnanalan tavoitteena oli vuonna 2018 jatkaa edellisvuonna aloitetun uuden lippukuntatuen käyttöönottoa ja kehittämistä. Lippukuntia tuettiin valmennusjaon, lippukuntajaoston, Loisto-jaoston ja moninaisuusjaoston kautta. Aluetiimitoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen sekä valmentamisen vahvistaminen olivat konkreettisia toimia, joiden avulla tuettiin lippukuntien johtokolmikkoa. Vuosi käynnistyi perinteisellä valmentajastartilla ja vuoden kuluessa valmentajat järjestivät sekä aluetapaamisia, lippukuntavartteja että lippukuntavierailuja. Lippukuntien johtokolmikolle tarjottiin näin useita tilaisuuksia kouluttautumiseen, verkostoitumiseen ja virkistäytymiseen. Toiminnanalan yhteistyön näyte oli piirin syyskokouksen yhteydessä järjestetty Hyvä Johtajuus-seminaari, jossa johtokolmikon lisäksi kaikille hämäläisille partiojohtajille oli tarjolla työkaluja muiden innostamiseen ja motivoimiseen.

Lippukuntajaosto onnistui pitkäjänteisessä työssään ja sai iskettyä kipinää Kuhmoisten Korpisusiin. Hiipumassa ollut lippukunta elpyi jaostolta saamansa tuen ansiosta ja toiminta lähti vuoden aikana uuteen nousuun. Loisto-vuosi 2018 toi Hämeeseen 1 uusi Loisto-lippukunta. Lisäksi Loisto-tunnuksen uusi 4 lippukuntaa. Vuonna 2018 lippukuntatuessa kurkotettiin vahvasti kohti avoimempaa ja moninaisempaa partiotoimintaa. Vuoden aikana toimintansa aloitti uusi moninaisuusjaosto ja toiminnanalalla valmistauduttiin Mies-projektin käynnistämiseen. Yhdenvertaisemman partiotoiminnan puolesta toimiva moninaisuusjaosto käynnisti heti alkuun työn piirin tapahtumien ja tulevan piirileirin esteettömyyden varmistamiseksi. Lisäksi jaosto aloitti suunnittelut partiokamu-koulutusten järjestelyistä. Mies-projektin tavoitteena on selvittää muun muassa mistä johtuu, että miehet katoavat partiotoiminnan piiristä tietyn ikäisenä.

39


Ohjelmatoiminta Ohjelmaryhmä vastaa piirin ikäkausitapahtumien, taitokoulutuksen, partiotaitokilpailujen ja kansainvälisyystoiminnan toteuttamisesta. Ohjelmaryhmän alaisuudessa toimi vuoden aikana kolme jaostoa ja lisäksi ohjelmaryhmään kuului kaksi kansainvälisyysvastaavaa. Vuonna 2018 valtakunnallinen ohjelmapainotus oli luotsaus. Luotsilla tarkoitetaan aikuista partiolaista, joka ohjaa ja tukee ikäkausien eri-ikäisiä johtajia ja toimii eräänlaisena mentorina. Hämeen Partiopiiri tarjosi luotseille koulutusta ja myös vinkkitapahtumia, joissa luotsit pääsevät tapaamaan muita luotseja sekä saamaan vinkkejä omaan toimintaan. Vuosittain Hämeen Partiopiirin lippukunnat järjestävät kisoja ja tapahtumia myös muille piirin lippukunnille. Lippukunnille tarjottiin tukea ja koulutusta kisojen ja tapahtumien järjestämistä varten. Myös erilaiset taitokoulutukset lippukunnille ovat piirin vuosittaista toimintaa ja se koetaan tärkeäksi myös lippukunnissa, sillä esimerkiksi ensiapukurssin järjestäminen itse tai sen ostaminen ulkopuolelta tulisi kalliiksi. Piirissä järjestetään myös muita taitokoulutuksia vuosittain, kuten erätaitokoulutusta sekä veneenohjaajakurssia. Lippukuntien nuorille johtajille järjestettiin ensi kertaa jatko-ROK eli ryhmänohjaajien jatkokoulutus. Kesällä 2019 järjestetään koko piirin yhteinen voimanponnistus Ilves ja valmistelut olivatkin menneen vuoden aikana kuumimmillaan. Leiri järjestetään Hämeenlinnan Evolla suurimmin osin vapaaehtoisvoimin ja vuonna 2018 leirin organisaatiossa toimi jo 140 vapaaehtoista leiriorganisaatiossa sekä yhteyshenkilöinä ympäri piiriä 119 vapaaehtoista. Leirin teemana on tulevaisuus ja leirin aika koittaa heinäkuussa 2019.

40


41


42


Viestintä Viestinnän toiminnanala tukee lippukuntia kaikessa viestintään ja markkinointiin liittyvässä sekä edistää omalta osaltaan partio-ohjelman toteuttamista. Viestintäryhmä ylläpitää ja kehittää piirin viestintäkanavia, markkinoi partiota sekä auttaa piirin luottamushenkilöitä ja eri toiminnanaloja viestinnässä. Viestintäryhmän alaisuudessa toimivat piirilehti Täplän toimituskunta, piirin valokuvaajat, sometiimi sekä nuoret medialähettiläät. Piiriviestinnän ytimen muodostavat jäsenlehti Täplä, piirin internetsivut ja sosiaalisen median kanavat. Täplä ilmestyi vuoden aikana neljästi. Ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista viestittiin verkkosivuilla sekä piirin Facebook-, Instagram- ja Twitter-kanavilla. Lippukunnille tarjottiin koulutusta julisteiden ja esitteiden tekoon sekä nuoria tavoittavaan someviestintään nuorten itsensä kouluttamana. Keväällä 2018 kaikille yli 12-vuotiaille hämäläisille partiolaisille lähetettiin viestintäkysely, jossa kartoitettiin piiriviestinnän tavoittavuutta ja kehitystarpeita. Kyselyyn saatiin n. 350 vastausta, joiden innoittamana vuoden 2018 lopulla pantiin alulle kaksi suurta viestinnällistä uudistusta: Täplän uudelleenkonseptointi sekä verkkosivu-uudistus. Vuoden mittaan myös partion markkinointia tehtiin monin eri tavoin. Näkyvyyttä hankittiin kahvinjakotempauksella keväällä ja heijastimenjakotempauksella syksyllä. Ei-partiolaisille suun-

nattuun, Tampereella alkusyksystä järjestettyyn #koe#elämys@partio –tapahtumaan osallistui kolmisen sataa ihmistä. Suosittu esikoulujen partioviikko toteutettiin valtakunnallisesti Suomen Partiolaisten organisoimana, ja viestintäryhmästä oli edustus kampanjan projektiryhmässä. Vuonna 2018 kampanjaan osallistui Hämeessä lähes 4000 esikoululaista, mikä on lähes puolet alueen esikoululaisten määrästä. Koulujen alettua 3.–4.-luokkalaiset saivat omat Partiopolku-lehdet, jotka toteutettiin yhteistyössä Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa. Piirin alueella osallistuttiin myös Suomen Partiolaisten organisoimaan koululaisten Partioseikkailuun, joka mahdollisti kaikille 1.–2.-luokkalaisille pienen partioelämyksen. Koululaisten Partioseikkailuun osallistui 6415 koululaista eri puolilla Hämettä.

43


Hallinto Piirin jäseniä ovat lippukunnat, jotka piirin kokouksissa valitsevat piirihallituksen johtamaan piirin toimintaa. Piirin tehtäviä ja vastuita ohjaavat yhdistyslaki, piirin säännöt, piirin toimintaohjesääntö, keskusjärjestön ja piirien työnjaon käsikirja sekä turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Piirihallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Piirinjohtaja vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta ja piirin varajohtaja vastaa toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Piirihallituksen jäsenillä on jokaisella oma toiminnanala tai kokonaisuus johdettavanaan. Piiri osallistuu aktiivisesti partioliikkeen päätöksentekoon ja valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan. Partioneuvoston toimintaan ja päätöksentekoon sekä siten partion valtakunnalliseen strategiseen ohjaukseen osallistui kolme hämäläistä partioneuvosta. Piirihallituksen alaisuudessa toimii piirin ansiomerkkiryhmä, joka käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset. Ryhmä ylläpitää piirin ansiomerkkijärjestelmää sekä kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen. Hallituksen jäsenet tapasivat lippukuntatoimijoita muun muassa johtajapäivillä, lippukuntien syntymäpäivillä ja piirin suurimmissa tapahtumissa. Hallituksen toimintaa on pyritty tekemään tutuksi julkaisemalla Pihalla-blogia. Hämeen Partiopiiri ry:n kevätkokous pidettiin 24.3.2018 Hämeenlinnassa ja syyskokous 10.11.2018 Tampereella. Hämeen Partiopiiri ry:n puheenjohtajana vuonna 2018 toimi Tytti Lindroos Lahden Katajaisista ja varapuheenjohtajana Anni Ylinen Härmälän Ilvestytöistä. Hämeen Partiopiiri ry:n toiminnanjohtajana toimi Tommi Nyman.

44

Vuonna 2018 Hämeen Partiopiiri ry:n hallitukseen kuului puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi hallituksen jäsentä, jotka vastasivat piirin aluetyöstä, kehitystoiminnasta, koulutustoiminnasta, ohjelmatoiminnasta ja viestinnästä. Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus piti vuoden aikana yhdeksän kokousta. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Hämeen Partiopiiri ry:n tilintarkastajina toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Puheenjohtajat, koulutustoiminnasta, lippukuntatuesta, ohjelmatoiminnasta ja viestinnästä vastaavat hallituksen jäsenet sekä yhteiskuntasuhderyhmän puheenjohtaja osallistuivat keskusjärjestön Laajennettujen valiokuntien toimintaan. Suomen Partiolaiset ry:n Partioneuvostoon kuului vuonna 2018 kolme hämäläistä partioneuvosta: Tytti Lindroos, Anni Ylinen ja Kimi Uosukainen. Partiotyönantajat-Scoutsarbetsgivarna ry:n hallituksessa toimi Tommi Nyman. Hämeen Partiosäätiö sr:n hallituksessa partiopiirin edustajina toimivat Arto Raivio (puheenjohtaja), Kaija Rinne (varapuheenjohtaja), Pertti Arjanne, Harri Länsipuro, Jarkko Mäkinen ja Tuija Salmi. Hämeen Partiopiiri ry:n virallisessa lippukuntaluettelossa oli 122 lippukuntaa 31.12.2018. Vuoden 2018 aikana lippukuntaluetteloon ja piirin jäseneksi hyväksyttiin uusi lippukunta, Wanajan Ilves ry. Jäsenmaksun maksaneiden piirin lippukuntien jäsenten kokonaismäärä 31.7.2018 oli 10 493 jäsentä.


Toimisto Hämeen Partiopiirin toimistot kokoustiloineen sijaitsevat Tampereella ja Lahdessa. Lisäksi piirin käytössä ovat Laitikkalan koulu Pälkäneellä, Pajaniemi Lempäälässä, Vaakaniemi Kurussa, Nurmela Tammelassa, Lapinhäme Sodankylässä, Rismalahti Asikkalassa ja Nokka Kangasalla. Leirialueet ja kurssipaikat olivat ahkerassa käytössä lippukuntien, ryhmien ja jaostojen kokousten, koulutustilaisuuksien ja leirien pitopaikkana. Yhdistyksen käytössä olevat toimitilat ja leirialueet omistaa Hämeen Partiosäätiö sr. Yhdistyksessä työskenteli vuonna 2018 kymmenen eri toimihenkilöä:

• • • • • • • • • •

Sara Heinonen, lippukuntakoordinaattori Sari Huurros-Aaltonen, toimistosihteeri Lotta Kylmälahti, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori Reetta Laaksonen, tiedottaja (24.5.2018 saakka) Heli Lehtomäki, järjestöpäällikkö Petri Louko, aluepäällikkö Tommi Nyman, toiminnanjohtaja Seija Vuohensilta, taloussihteeri Anna-Emilia Piirainen, tiedottaja (13.8.2018 alkaen) Jenna Kankaanpää, Ilves19 projektipäällikkö

    (3.9.2018 alkaen)

45


Vuosi 2018

Talouden tunnusluvut

46


Talous ja varainhankinta Yhdistyksen talouden suunnittelun peruslähtökohtia olivat koulutustoiminnan ja tapahtumien omakatteisuus eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista. Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla ja avustuksilla sekä varainhankintakampanjan tuotoilla. Välillisten kustannusten korvaamiseen osallistuvat osuudellaan myös Tampereen Partiolaiset ry, Lahden alueen Partiolaiset ry ja Hämeen Partiosäätiö sr.

Vuoden 2018 tilinpäätös Vuosi 2018 oli talouden näkökulmasta perinteinen partiovuosi ja toteutui talouden näkökulmasta lähes suunnitellusti. Henkilöstössä tapahtuneiden muutokset sekä toisen lippukuntakoordinaattorin palkkauksen siirtyminen näkyvät tilinpäätöksessä henkilöstökulujen alituksena. Henkilöstökustannuksissa oli varauduttu toiminnanjohtajan, järjestöpäällikön, aluepäällikön, tiedottajan, ohjelma- ja koulutuskoordinaattorin, kahden lippukuntakoordinaattorin, taloussihteerin ja toimistosihteerin palkkamenoihin. Maksaneiden jäsenten määrä hieman laski ollen 10 493, kun se vuonna 2017 oli 10 616. Yhdistyksen kevätkokouksen päättämä jäsenmaksun piiriosuus vuodelle 2018 oli I-jäseneltä 26 euroa ja II-jäseneltä 24 euroa. Vuoden aikana panostettiin totutusti markkinointiin ja jäsenhankintaa tukeviin toimenpiteisiin,

joita olivat mm. esikouluihin kohdistunut Eskarikampanja, piirin alueen 1.–2.-luokkalaisille jaettu Partiopolku-lehti ja syyskauden aloitustempaukset eri paikkakunnilla sekä erilaiset partion esittelyä tukevat materiaalit ja tarvikkeet. Viestinnän osalta toteutettiin verkkosivustouudistus sekä valmisteltiin Täplä-lehden uudistus vuodelle 2019. Vuoden 2018 kokonaistuotot olivat noin 1 444 793,54 euroa ja kokonaiskulut 1 433 943,26 euroa. Vastaavasti vuoden 2017 kokonaistuotot olivat noin 1 538 532,32 euroa ja kokonaiskulut 1 579 272,88 euroa. Varainhankinnan puolella joulukampanja alitti hieman edellisvuoden tuloksen sekä vuodelle 2018 budjetoidun tuloksen, ollen kuitenkin vielä keskimääräisesti edellisvuosien tasolla. Joulukampanjan myynti oli noin 492 000 euroa. Lippukuntien osuus kampanjasta oli palkintojen lisäksi noin 180 000 euroa. Valtionapu kasvoi hieman ollen noin 145 000 euroa. Tilikauden tulos oli 10 850,28 euroa ylijäämäinen.

47


Talouden riskit 2018 Talouden näkökulmasta tulevaisuuden riskit muodostuvat edelleen jäsenmaksukertymän varmistamisesta, mahdollisista julkisten avustusten muutoksista sekä omaan varainhankintaan keskeisesti kuuluvan joulukampanjan muutoksista. Kasvuun tähtääviä markkinointitoimenpiteitä tulee jatkaa ja näin turvata riittävä jäsenpohja. Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus, tarvittavien johtajaresurssien määrä sekä toiminnallisuuden säilyttäminen kiinnostavuutta lisäävänä ja partiossaoloaikaa pidentävänä tekijänä, ovat merkittäviä seikkoja myös talouden tukijalkojen turvaamisessa. Jäsenmaksuissa tulee huomioida yleinen kustannuskehitys. Hyvällä suunnittelulla ja kampanjoinnilla turvataan joulukampanjan keskeinen merkitys varainhankinnassa.

Tuottojakauma 2018 Kokonaistuotot 1 444 793,54 €

48


Kulujakauma 2018 Kokonaistuotot 1 433 943,26 â‚Ź

Jäsenmaksut ja varainhankinta netto

50000 40000 30000

Adventtikalenterit (kpl)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

2010

10000

2009

20000

Joulukorttipaketit (kpl) 49


Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2018

TOTEUTUNUT

TALOUSARVIO

TOTEUTUNUT

2018

2018

2017

195 162,53

256 789,00

307 625,24

2 739,60

5 100,00

12 902,79

197 902,13

261 889,00

320 528,03

Palkat

-323 119,62

-344 729,00

-335 351,94

Henkilösivukulut

-65 478,92

-74 117,00

-69 702,20

-388 598,54

-418 846,00

-405 054,14

-3 512,52

-7 600,00

-7 653,52

-11 093,95

-10 500,00

-9 551,58

Vuokrat

-95 387,03

-88 296,00

-94 611,89

Ulkopuoliset palvelut

-39 032,00

-34 000,00

-42 984,06

Matkakulut

-116 791,73

-156 579,00

-132 876,78

Materiaalikulut

-61 833,43

-67 532,00

-71 953,83

-404 196,03

-395 413,00

-496 120,33

-717 240,22

-741 820,00

-838 546,89

-1 120 445,23

-1 178 766,00

-1 260 806,13

-922 543,10

-916 877,00

-940 278,10

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Tuotot Avustukset

Kulut Henkilöstökulut

Henkilöstökulut Poistot Vapaaehtoiset sos.kulut Vapaaehtoiset sos.kulut Muut kulut

Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä

Varsinaisen toiminnan kulut

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ 50


TOTEUTUNUT

TALOUSARVIO

TOTEUTUNUT

2018

2018

2017

586 090,70

569 500,00

592 475,80

2 759,00

2 000,00

4 206,50

491 595,92

523 000,00

508 908,18

Muu myynti

1 446,00

0,00

2 427,50

Ilmoitustuotot

6 800,00

7 527,00

7 900,00

1 088 691,62

1 102 027,00

1 115 917,98

-132 880,18

-128 000,00

-131 630,84

-178 344,80

-190 000,00

-185 318,90

-2 273,05

-2 150,00

-1 503,89

-313 498,03

-320 150,00

-318 453,63

775 193,59

781 877,00

797 464,35

-147 349,51

-135 000,00

-142 813,75

Kulut

0,00

0,00

-13,12

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

0,00

0,00

-13,12

-147 349,51

-135 000,00

-142 826,87

158 199,79

135 000,00

147 086,31

10 850,28

0,00

4 259,44

VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut Tarvikevälitys Keräystuotot

Varainhankinnan tuotot Kulut Muut varainhankinnan kulut Ostokulut Lippukuntien osuus Muut kulut Varainhankinnan kulut VARAINHANKINTA YHTEENSÄ TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

OMATOIMINEN TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ Yleisavustukset

TILIKAUDEN ALI- / YLIJÄÄMÄ

51


Tase 31.12.2018 VASTAAVAA

2018

2017

0,00

2 083,20

0,00

2 083,20

0,00

1 429,32

0,00

1 429,32

0,00

3 512,52

14 868,23

19 657,97

14 868,23

19 657,97

Myyntisaamiset yhteensä

86 874,25

85 490,32

Siirtosaamiset yhteensä

98 462,32

95 652,24

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

185 336,57

181 142,56

184 520,66

278 554,17

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

384 725,46

479 354,70

VASTAAVAA YHTEENSÄ

384 725,46

482 867,22

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset

Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

52


VASTATTAVAA

2018

2017

Peruspääoma yhteensä

2 057,27

2 057,27

Rahastot yhteensä

124 459,07

124 459,07

Ed.tilikausien ylijäämä

79 553,11

75 293,67

Tilikauden ylijäämä

10 850,28

4 259,44

90 403,39

79 553,11

216 919,73

206 069,45

Ostovelat yhteensä

41 443,26

124 501,75

Muut lyhytaikaiset velat

6 588,02

5 956,77

Siirtovelat yhteensä

119 774,45

146 339,25

167 805,73

276 797,77

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

167 805,73

276 797,77

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

384 725,46

482 867,22

OMA PÄÄOMA

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

53


Tilinpäätöksen liitetiedot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvostus: pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aineettomien oikeuksien, koneiden ja kaluston poistot on poistettu tasapoistoina.

Vaihto-omaisuuden arvostus: vaihto-omaisuuteen on kirjattu varainhankinta tuotteiden hankintameno. Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty hankinnan välittömät menot.

Avustukset: Opetusministeriöltä saatu toiminta-avustus ja Opintokeskus Siviksen avustukset on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa yleisavustukset.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. Kokonaistuotot ja -kulut

2018

2017

Kokonaistuotot

1 444 793,54

1 583 532,32

Kokonaiskulut

-1 433 943,26

-1 579 272,88

Ylijäämä

10 850,28

4 259,44

Jäsenmaksu

586 090,70

592 475,80

Tilitetty Suomen Partiolaiset ry:lle

-318 421,20

-322 155,80

Piirin osuus

267 669,50

270 320,00

Valtion toiminta-avustus

144 791,34

135 142,63

Muut avustukset

13 408,45

11 943,68

158 199,79

147 086,31

-2 083,20

-6 224,22

-1 429,32

-1 429,30

-3 512,52

-7 653,52

2. Jäsenmaksu

3. Yleisavustukset

LT 1

LT 2

LT 3

4. Suunnitelman mukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet

5 vuotta

Koneet ja kalusto

3 vuotta

5. Suunnitelman mukaiset poistot hyödykelajeittain yhteensä Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto 54

LT 4


TASEEN LIITETIEDOT 1. Aineettomat hyödykkeet

LT 5

Tietokoneohjelmat Hankintameno 1.1.2018

2083,2

8 307,42

-2 083,20

-6 224,22

0,00

2 083,20

1 429,32

2 858,62

-1 429,32

-1 429,30

0,00

1 429,32

Ilves19 -piirileiri

32 149,79

0,00

Muut siirtosaamiset

66 312,53

95 652,24

98 462,32

95 652,24

2 057,27

2 057,27

124 459,07

124 459,07

79 553,11

75 293,67

10 850,28

4 259,44

216 919,73

206 069,45

Lomapalkkavelka

62 186,94

57 623,46

Suomen Partiolaiset ry / Jäsenmaksut 2019

37 340,00

39 682,00

Muut siirtovelat

20 247,51

49 033,79

119 774,45

146 339,25

Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2018 2. Aineelliset hyödykkeet

LT 6

Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1.2018 Lisäykset tilikaudella AV-laitteet Käytöstä poistetut kalusto ja koneet Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2018 3. Siirtosaamiset

4. Oma pääoma

LT 7

Peruspääoma Rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Oma pääoma 31.12.2018 5. Siirtovelat

Yhteensä

55


6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

LT 8

Leasingsopimukset: Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-6588 Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-8269 Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-12370 Danske Bank sopimus nro 1097129001 Danske Bank sopimus nro 1112912001 Leasingvuokria erääntyy maksettavaksi: alkaneella 2019 tilikaudella 15902,65 € seuraavilla tilikausilla 13063,15 € Sopimuksen ehdot noudattavat tavanomaisia leasingsopimusehtoja. Sopimukset on irtisanottavissa kesken vuokrakauden jäljellä olevien vuokrien summalla.

7. Henkilöstökulut

LT9

Palkat ja palkkiot

-323 119,62

-335 351,94

Eläkekulut

-57 654,61

-62 081,50

-7 824,31

-7 620,70

-388 598,54

-405 054,14

Muut henkilösivukulut Yhteensä

Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita. Yhdistyksen palveluksessa on ollut keskimäärin 9 henkeä.

56


57


58


59


60


Liitteet

61


Ryhmät ja jaostot 2018

PIIRIHALLITUS Lindroos Tytti, puheenjohtaja Ylinen Anni, varapuheenjohtaja Horelli Minna Kalliomaa Johanna Leivuori Markus Keso Tero (13.3.2018 saakka) Nurmilo Pyry Nyman Tommi, toiminnanjohtaja Lehtomäki Heli, järjestöpäällikkö, sihteeri Louko Petri, aluepäällikkö

TYÖVALIOKUNTA Lindroos Tytti, puheenjohtaja Ylinen Anni, varapuheenjohtaja Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

Y-RYHMÄ Aspila Riina Hirvonen Matti Lehmussaari Nea Mertakorpi Siiri Uosukainen Kimi Ylinen Anni Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

ANSIOMERKKIRYHMÄ Jylhä Mikko, pj Helin Anne Heikkilä Henna Leivuori Markus Strömmer-Hörkkö Tuire Vainio Leena Willman Perttu Huurros-Aaltonen Sari, toimistosihteeri

VIESTINTÄRYHMÄ Horelli Minna, puheenjohtaja Laukkanen Essi, varapuheenjohtaja 62

Halmejärvi Harri Hautakangas Anne (19.2.2018 saakka) Hyvärinen Lotta Parkkomäki Anna Piirainen Anna-Emilia (tiedottaja 13.8.2018 alkaen)

Vuorinen Heli Virtanen Vilma Laaksonen Reetta, tiedottaja (24.5.2018 saakka)

Täplän toimituskunta Laukkanen Essi, puheenjohtaja Elo Anne-Maarit Halmejärvi Harri Helminen Ellen Kesti Atte Majlund Marjo Piuva Frida Saario Juhani Vaasvainio Marika Virtanen Otto Väyrynen Virpi Laaksonen Reetta, tiedottaja (24.5.2018

Sometiimi Hautakangas Anne, puheenjohtaja (19.2.2018 saakka)

Kesti Atte Virtanen Otto

KOULUTUSRYHMÄ Leivuori Markus, puheenjohtaja Arvonen Tero Laine Elina Mamia Maria Mäenalusta Juha Raevaara Niina Salo Turkka Suomalainen Johanna Syväterä Teemu Toukonen Anne Kylmälahti Lotta, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori

Aikuis- ja luottisjaosto

13.8.2018 alkaen)

Korhonen Samuli, puheenjohtaja Dahlgren Tina Korhonen Jouni Mamia Maria Salo Turkka

Medialähettiläät

KEHITYSRYHMÄ

Hyvärinen Lotta, puheenjohtaja Kaján Emilia Fallström Sonja Hellsten Salla Kiuru Inka Kesti Atte Laurikainen Jenna Manninen Sini Rintamaa Janna Tallbacka Senja Toiva Nuppu Vaahtera Reeta Virtanen Otto

Keso Tero, puheenjohtaja Koskela Olli Nissi Anna-Lea Rautiainen Saku

saakka)

Piirainen Anna-Emilia (tiedottaja

KRIISIRYHMÄ Backman Henri, puheenjohtaja Ali-Löytty Hele Hirvonen Mirjukka Hyvärinen Minna Lahtinen Sara Lindroos Tytti


Mäenalusta Johanna Nurmilo Ritva Salminen Tomi Topi Kimmo Uschanov Sonja Lehtomäki Heli, järjestöpäällikkö Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

ILVES19-STAABI Honkala Jaakko, leirinjohtaja Kauppinen Leena, leirin varajohtaja Kaario Taru Kalliomäki Leena Nisula Jari Oksman Anna Parkkomäki Anna Tuutti Pirkko Kankaanpää Jenna, projektipäällikkö

ILVES19 OHJAUSRYHMÄ

Pestausvalmentajavastaavat Hietaniemi Heidi, puheenjohtaja Raevaara Niina Heinonen Sara, lippukuntakoordinaattori Valmentajat Akaa Vuorinen Riikka, lpk-valmentaja Vaasvainio Pia, ohjelmavalmentaja Kuitunen Anna, pestausvalmentaja Valmentajat Forssa * lippukuntavalmentaja * ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja Valmentajat Heinola Laakkonen Katja, lpk-valmentaja Ruponen Hanna, ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja

Aspila Riina, puheenjohtaja Fagerlund Hannu Honkala Jaakko, leirinjohtaja Lehto Juha Martikainen Anna-Mari Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

Valmentajat Hämeenlinna

LIPPUKUNTATUEN RYHMÄ

Valmentajat Lahti

Kalliomaa Johanna, puheenjohtaja Niemi Anu, varapuheenjohtaja Lavikko Petteri Hast Maria Kaisa Hietaniemi Heidi Kaipia Reetta Martikainen Anna-Mari Louko Petri, aluepäällikkö Heinonen Sara, lippukuntakoordinaattori

* lippukuntavalmentaja Ilmonen Maija, lpk-valmentaja Halmejärvi Harri, ohjelmavalmentaja * ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja * pestausvalmentaja

Sundman Minna, lpk-valmentaja Viitala Veera / Vaimare-Manni Tarja, ohjelmavalmentaja Laakso Katja, pestausvalmentaja

Valmentajat Mänttä

Valmennusjaosto

Helin Anne, lpk-valmentaja Stenhäll Piia, ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja

Lippukuntavalmentajavastaavat: Kaipia Reetta

Valmentajat Nokia

Ohjelmavalmentajavastaavat Oksman Anna Martikainen Anna-Mari

* lippukuntavalmentaja * lippukuntavalmentaja Norokorpi Loviisa, ohjelmavalmentaja Nummela Ville, ohjelmavalmentaja Uurto Pekka, pestausvalmentaja

* pestausvalmentaja Valmentajat Orivesi Kaunisto Lauri, lpk-valmentaja * ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja Valmentajat Riihimäki Judén Minna, lpk-valmentaja * ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja Valmentajat Tampere / itä Pasanen Margit, lpk-valmentaja Tiililä Anneli, ohjelmavalmentaja Hampaala Satu, pestausvalmentaja Valmentajat Tampere / länsi

Jaatinen Antti, lpk-valmentaja Tuominen Liisa, ohjelmavalmentaja Väyrynen Virpi, pestausvalmentaja Valmentajat Tampere / sisä Pihlaja Jussi, lpk-valmentaja Sillanpää Salla, ohjelmavalmentaja * pestausvalmentaja Lippukuntajaosto Hast Maria Kaisa, puheenjohtaja Ceder Aleksi Hellsten Pia Virtanen Jarno Louko Petri, aluepäällikkö LOISTO-jaosto Lavikko Petteri, puheenjohtaja Toukonen Anne Vainio Toivo Yli-Tolonen Henna Louko Petri, aluepäällikkö Moninaisuusjaosto Riikka Salo, puheenjohtaja Nenna Järvinen 63


Maiju Huttunen Miia Kylèn Jukka Niemi Sara Heinonen, lippukuntakoordinaattori OHJELMARYHMÄ

Nurmilo Pyry, puheenjohtaja Uschanov Sonja, varapuheenjohtaja Lappalainen Jouni Mäenalusta Juha, kv-vastaava Oksman Anna Taljavaara Anne, kv-vastaava Tynskä Päivi Kylmälahti Lotta, ohjelma- ja koulutuskoordinaattori

Ikäkausijaosto * pj Hautamäki Antto Karjalainen Heikki Kruuti Kristiina Kälviäinen Kari Lehto Laura Mansikkamäki Marika Mäkinen Annamari Nieminen Anniina Tynskä Päivi Vaasvainio Pia Partiotaitojaosto Halinen Joona Jaatinen Päivi Lahtinen Sara Nurmilo Ritva Paukkila Mikko Kuitunen Maaria Salminen Tomi Topi Kimmo Wickholm Janiel Kilpailujaosto Lappalainen Jouni, puheenjohtaja Aaltonen Aino Kemppi Antti Kuuteri Lotta Luomala Vilja 64

Täplä Catering Jaatinen Päivi, puheenjohtaja Korhonen Jouni Kumpula Riikka Kuukka Mari Leskinen Maritta Nissi Anna-Lea Raudas Jenni Ristimäki Hanna Ruokonen Tanja Ruokonen Tiina


65


Hämäläiset lippukunnat 2018

66


Lippukunnat Aitolahden Hirvi-Veikot ry Aitopartio ry Aurinkovuoren Vartijat ry Erä-Pirkot ry Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry Harjun Pojat ry Harjun Veikot ry Harjunalustan Siniveljet ry Harjusiskot ry Hauhon Partiolaiset ry Hervannan Hukat ry Hirviveikot ry Hollolan Hirvenhiihtäjät ry Humppilan Ilvespojat ry Hämeen Haka-Versot Hämeenkyrön Hälläpyörät ry Hämeenlinnan Metsänkävijät ry Härmälän Haukat ry Härmälän Ilvestytöt ry Ikaalisten Korpi-Kotkat ry Ilvespartio ry Jaakon Samoojat ry Jaarlin Pojat ry Janakkalan Ilvekset ry Jokioisten Korvenkävijät ry Joutjärven Tapulitytöt ry Juupajoen Eräpartio ry Jämsän Jokipartio ry Jämsän Leirisudet ry Kaipolan Tiirat ry Kalevan Karhut ry Kalevan Suuntatytöt ry Kalvolan Katajasiskot ry Kalvolan Olavinpojat ry Kanavan Vartijat ry Karkun Samoojat ry Kaskenkaatajat ry Kaukapartio ry Keurusseudun Partiolaiset ry Kihniön Katajaiset ry Kiikan Leiripeikot ry Koijärven Kurjet ry Kostian Kahlaajat ry Kuhmoisten Korpisudet ry Kuikkavuoren Pojat ry Kulhan Kulkijat ry Kuoreveden Kotkat ry Kurun Kontiot ry Kymen Kotkat ry Kymen Vartiot ry Kyynärön Kiertäjät ry Kärkölän Kärpät ry Lahden Ilvesveikot ry

Lahden Katajaiset ry Lahden Siniset ry Lahden Versot ry Lammin Evonkävijät ry Launeen Lähdesiskot ry Lentävän Samoojat ry Liekkitytöt ry Lähteen Vartijat ry Messukylän Metsäpojat ry Messukylän Metsätytöt ry Mouhijärven Metsot ry Myllykylän Harjuvuokot ry Myrskylinnut ry Mäntänvuoren Partiolaiset ry Nastapartio ry Niihaman Saukot ry Nokian Eräveikot ry Nokian Partiotytöt ry Nummen Eränkävijät ry Näsijärven Kipinät ry Näsin Tytöt ry Orimattilan Samoilijat ry Oriveden Eräsissit Oriveden Eräsudet ry Padaspartio ry Parolan Eräveikot ry Pirjetan Partio ry Pirkan Pojat ry Pirkkalan Pirkot ry Pirkkalan Sotkapojat ry Punkalaitumen Metsänkävijät Puuha-Marit ry Riihimäen Eräpojat ry Riihimäen Erätytöt ry Riihipääskyt ry Roineen Tytöt ry Ryttylän Eräveikot ry Sahalahden Sinisudet ry Santamäen Palokärjet ry Sata-Hämeen Vasamat ry Sinisissit ry Stoolin Partiolaiset ry Suodenniemen Suonkiertäjät ry Sääksmäen Nuotiopojat ry Tainionvirran Taimenet ry Tammelan Metsänkävijät ry Tammero ry Tampereen Eräpojat ry Tampereen NMKY ry / Tampereen Kotkat Tampereen Lokit ry Tampereen Versot ry Teiska-Partio ry Tervakosken Tervakset ry Tervaksentekijät ry Tesoman Sinisiskot ry Toijalan Eräveikot ry

Torisevan Tarpojat ry Tuuloksen Tulikourat ry Tyrvään Metsänpojat ry Urjan Varstat ry Valkeakosken Korvenkävijät ry Vammalan Nuotiosiskot ry Wanajan Ilves ry Vesilahden Valkohännät ry Viialan Metsänkävijät ry Viinikan Siniset ry Viinikan Sinitytöt ry Ylöjärven Otava ry Ylöjärven Viittaveljet ry

Loisto-lippukunnat Harjusiskot ry Hervannan Hukat ry Hollolan Hirvenhiihtäjät ry Härmälän Ilvestytöt ry Jaakon Samoojat ry Jokioisten Korvenkävijät ry Joutjärven Tapulitytöt ry Kalevan Suuntatytöt ry Kaskenkaatajat ry Kaukapartio ry Kostian Kahlaajat ry Launeen Lähdesiskot ry Liekkitytöt ry Messukylän Metsätytöt ry Nokian Eräveikot ry Nokian Partiotytöt ry Nummen Eränkävijät ry Parolan Eräveikot ry Pirkkalan Pirkot ry Puuha-Marit ry Riihimäen Erätytöt ry Roineen Tytöt ry Tammero ry Tampereen Kotkat ry Tampereen Lokit ry Teiska-Partio ry Tervaksentekijät ry Tesoman Sinisiskot ry Vesilahden Valkohännät ry Viialan Metsänkävijät ry Viinikan Sinitytöt ry Ylöjärven Otava ry

67


Tapahtumat ja osallistujamäärät 2018

68

PÄIVÄMÄÄRÄ

TAPAHTUMA

OSALLISTUJIA

5.-7.1.

Partiojohtajaperuskurssi 5/2017 II-osa

17

1.1.-30.6.

SP Value Based Leadership 3/2018*

2 hämäläistä

12.-14.1.

YSP-kurssi *

4 hämäläistä

12.-14.1.

Partiojohtajaperuskurssi 1/2018

28

13.1.

Akela- ja sampovihjarit

17

16.1.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Tampere

9

20.1.

Luottispäivä ja valmentajastartti

53

26.-28.1.

Talviretkeilykurssi

29

26.-28.1.

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi

19

26.-28.1.

PT-kilpailunjohtamiskurssi*

3 hämäläistä

27.-28.1.

Rastipäällikkökurssi

9

28.1.

Supe- ja seikkailijakisat haltuun -koulutus

1

27.-28.1.

Aikuisten talviretkeilykurssi

PERUTTU

29.1.

Lippukunnanjohtajan perehdytysilta, Tampere

5

2.-4.2.

KO-koulutus, aloitusosa*

1 hämäläinen

2.-4.2.

Akela- ja sampokurssi

30

3.2.

Ikäkauden apulainen -koulutus

2

3.-4.2.

Ensiapu 1 -koulutus

27

6.2.

Viestintävarras

16

9.-11.2.

Valmentajakoulutuksen 1/18 starttiviikonloppu

1 hämäläinen

10.2.

Piirin talvimestaruuskilpailut

33 vartiota: OR 10, VI 5, SI 3, PU 4, RU 7, HA 4

15.2.

Ko-Gi -untuvikkotapaaminen

13

16.-18.2.

Pestijohtajakoulutus

10

16.-18.2.

Ohjelmajohtajakoulutus

15

3.-4.3.

Talvi SM-kilpailut, Ukko 2018

8 vartiota: OR -, VI 1, LI 1, SI -PU 2, RU 1, HA 3

6.3.

Meripartiojohtajatapaaminen

3

10.3.

Meripartiojohtajapäivät

1 hämäläinen


16.-18.3.

Partion kevätpäivät M/S Scoutella*

10

20.3.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Hämeenlinna

8

24.3.

Piirin kevätkokous ja Johtajapäivä

86

24. ja 25.3.

Ensiapu 1 -koulutus

32

24. ja 25.3.

Ensiapu 2 -koulutus

15

26.3.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Lahti

5

29.3-31.3

Jatko-ROK

22

30.3.

Samoajaluotsivihjarit

PERUTTU

3&11.4.

Lippukunnan digitalisaatio -koulutus 1/2018

PERUTTU

7.4.

Tarpojien Taitopäivä - Solmumestari

52

7.4.

Tarpojaluotsivihjarit

5

13.4.

Hygieniapassikoulutus

45

16.4.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Jämsä

9

19.4.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Hämeenkyrö

7

20.-22.4. & 15.-17.6.

Veneenohjaajakurssi

17

21.4.

Piirin kevätmestaruuskilpailut

36 vartiota: 25 OR, 11 VI

21.4.

Toiminnansuunnittelunstartti luottiksille

29

21.4.

Valmentajailta

18

27.-29.4. & 17.-19.8.

Partiojohtajaperuskurssi 2/2018

26

3.5.

Lippukunnanjohtajan perehdytysilta, Hämeenlinina

6

5.5.

Sudenpentukilpailut

Hml 76 pentuetta, 457 osallistujaa; Kangasala 103 pentuetta, 740 osallistujaa

10.-13.5.

Vaeltajavaellus

PERUTTU

12.5.

Vaeltajaluotsivihjarit

PERUTTU

19.5.

Kevät SM-kilpailut

8 vartiota: 2 OR, 4 VI, 2 KIR

19.-20.5.

Leon Lenkki & Hilkan Kilpa

69 vartiota: SI 6, PU 4, RU 17, HA 19, VP 23

25.5. - 31.12.

SP Value Based Leadership 4/2018*

3 hämäläistä

27.5.

Rogainingmestaruuskilpailut*

5 joukkuetta

8.-10.6.

Porin suurtapahtuma "Framil"

778 hämäläistä

23.7.-2.8.

Roverway*

31 69


70

30.7.-6.8.

Satahanka XIII -leiri*

143 hämäläistä

9.8.

#koe#elämys@partio

300

11.-12.8.

Elomessut

25.-26.8.

Luottisseminaari

72

26.8.

Aikuisten retkipäivä

13 osallistujaa, 5 järjestäjää

31.8.-2.9.

Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi

PERUTTU

31.8.-2.9.

Vaeltajatapahtuma Väre*

60 hämäläistä

1.-2.9.

Rastipäällikkökurssi

PERUTTU

1.9. & 15.-16.9.

Aikuisten retkeilykurssi

5

1.9. & 21.-23.9.

Vaelluskurssi Tulikettu

12

2.9.

Supe- ja seikkailijakisat haltuun -koulutus

PERUTTU

7.-9.9.

Lippukunnanjohtajakoulutus

11

7.-9.9.

Ohjelmajohtajakoulutus

4

8.-9.9.

Ensiapu 1 -koulutus, vaelluskurssi

19

10.9.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus

5

11.9.-13.11.

Partiojohtajaperuskurssi 3/2018 monimuotokoulutuksena

9

14.-16.9. & 9.-11.11.

Partiojohtajaperuskurssi 4/2018

17

14.-16.9.

Akela- ja sampokurssi

26

15.9.

Ikäkausiohjelman perusteet -koulutus

13

16.-17.9.

Viestintä- ja markkinointikoulutuspäivä*

6 hämäläistä

21.-23.9.

Retkeilykurssi Sinikettu

39

22. & 23.9.

Aikuisten akelakurssi

34

25.9.

O�ce 365 / Jemma -koulutus

7

26.9.

Joulukampanjakoulutus

6

27.9.

Joulukampanjakoulutus

8

29.9.

Joulukampanjakoulutus

17

29.-30.9.

SM-syyskilpailut

112 vartiota

29.-30.9.

Ensiapukurssi sisuille

PERUTTU

1.10.

Sihteerikoulutus

6

1.10.

Joulukampanjakoulutus

17

2.10.

Joulukampanjakoulutus

26


3.10.

Joulukampanjakoulutus

10

4.10.

Joulukampanjakoulutus

16

6.10.

Seikkailijakisat

136 vartiota

6.10.

Partioheraldiikkakurssi

5

8.&10.10.

Lippukunnan digitalisaatio -koulutus 2/2018

PERUTTU

9.10.

O�ce 365/Jemma -koulutus

5

12.-14.10. & 23.-25.11. Partiojohtajaperuskurssi 5/2018

22

16.10.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Tampere

PERUTTU

21.10.-16.11.

Nepalin leirimatka*

12 hämäläistä

26.-28.10.

Pestijohtajakoulutus

PERUTTU

27.-28.10.

Ensiapu 1 -koulutus

27

27.-28.10.

Valtakunnalliset sisujohtajapäivät*

2 hämäläistä

1.11.

Marski-info

7

3.11.

Tarpojien Taitopäivä - MinäMinä

69

3.11.

SuperPäivä

26

3.11.

Luotsikoulutus

20

4.11.

SuperPäivä

15

10.11.

Hyvä johtajuus -seminaari lippukunnan-, pesti- ja ohjelmajohtajille

67

10.11.

Piirin syyskokous

103

15.11.

Luotsattu ulkomaanprojekti vaeltajille

PERUTTU

16.-18.11.

Johtotähti – lippukuntien johtamisen tapahtuma*

28 hämäläistä

16.-18.11.

Pelastautumiskurssi

3 hämäläistä

17.11.

Sudenpentutapahtumat

135 pentuetta

17.-18.11.

Samoajatapahtuma

25

20.11.

Jäsenrekisteri Kuksa -koulutus, Kuhmoinen

4

24.-25.11.

Nuotiokitarakurssi

13

1.-2.12.

Ensiapu 2 -koulutus

15

2.12.

Akela- ja sampovihjarit

13

11.12.

Partiotoimiston joulukahvit

70 * Suomen Partiolaisten tapahtuma

71


Profile for Hämeen Partiopiiri

HP Vuosikirja 2018  

Hämeen Partiopiirin vuosikirja vuoden 2018 tapahtumista.

HP Vuosikirja 2018  

Hämeen Partiopiirin vuosikirja vuoden 2018 tapahtumista.

Advertisement