Page 1

Hämäläistä partiotoimintaa vuonna 2016

Hyvää pataa!


Hyvää pataa! JULKAISIJA Hämeen Partiopiiri ry JULKAISUVUOSI 2017 TOIMITTANUT Henna Heikkilä, Marjo Majlund, Anni Ylinen ULKOASU JA TAITTO Marjo Majlund VALOKUVAT Harri Halmejärvi, Katri Hietanen, Heli Lehtomäki, Liekkitytöt ry, Marjo Majlund, Ville Nummela PAINO 2PK-Paino Oy


Hämäläistä partiotoimintaa vuonna 2016

Hyvää pataa!


4


Vuosikirjan sisältö 6 9

Pääkirjoitus: Vuoden 2016 parhaat reseptit Jokainen rakentaa parempaa maailmaa

11 Tavoite 1: Vahva lippukunta 12 14 16 18 20

Pestijärjestelmää tukemalla lippukunnat vahvoiksi Akela- ja sampokurssi Hämäläinen lippukuntatuen uudistus Uudet pestikuvaukset Näsijärven Kipinät

23 Tavoite 2: Kaikki mukaan 24 Markkinoinnilla yhä useampi kokemaan partioelämyksiä 26 Repliikki -16 28 Reissu 2016 30 Partioseikkailu-materiaali 32 Markkinointitapahtumat

35 Tavoite 3: Loistavaa laatua 36 Laatua toimintaan tukemalla ja huoltamalla vapaaehtoisia 38 Aikuisten erätaitokurssi 40 Samoajien ja vaeltajien Hiillos 43 Loisto 44 Osaamismerkit

47 Tavoite 4: Yhteistyötä ympäriinsä

48 Yhteistyöstä voimaa lippukunnan toimintaan 50 Hämäläisten Roihu 2016 52 Yhteiskuntasuhderyhmä 55 Yhteisvastuukeräys

57 Toiminnanalat

59 Aluetyö 60 Ohjelmatoiminta 63 Koulutus 64 Viestintä ja markkinointi 66 Luottamushenkilöt, kehitystoiminta 67 Yhteiskuntasuhdetoiminta 68 Hallinto 69 Toimisto

71 Talouden tunnusluvut 72 Talous ja varainhankinta 76 Tuloslaskelma ja tase 80 Tilinpäätöksen liitetiedot 83 Tilintarkastuskertomus

87 Liitteet

88 Ryhmät ja jaostot 2016 90 Hämäläiset lippukunnat 2016 92 Tapahtumat 2016

5


Vuoden 2016 parhaat reseptit KUN PARAS PANNUKAKKURESEPTI ON HUKASSA JA LEIRILÄISET JO INNOKKAASTI ODOTTAVAT VÄLIPALAA, KANNATTAA LAITTAA HAKUKONEESEEN HAKUSANAKSI MAAILMAN PARAS. VUODEN 2016 MAAILMAN PARHAAT PARTIOELÄMYKSET JA -SEIKKAILUT OVAT KOOTTUNA TÄHÄN VUOSIKIRJAAN. MILLAINEN OLI MAAILMAN PARAS PARTIOPESTI, RETKI TAI TAPAHTUMA VUONNA 2016?

Vuotta 2016 leimasi vahvasti yhdessä tekeminen. Yhteisvastuukeräys loi auttamisen halua ja ymmärrystä. Partiolaiset olivat aktiivisesti keräämässä Yhteisvastuukeräystä yhdessä seurakuntien kanssa. Monenlaiset yhteisvastuutempaukset ympäri partiopiiriä osoittivat, että toiminnallisuuden kautta voidaan jakaa Yhteisvastuukeräyksen sanomaa tehokkaasti ja mielekkäästi. Partio oli myös yksi kotimaan avustuskohteista. Syksyn aikana lippukunnat ja piiri tekivät hankehakemuksia, joiden toteutuessa luodaan 100 uutta tapaa tehdä partiota. Hankkeet rahoitetaan keräystuotoilla. Toinen suuri seikkailu ja yhdessä tekemisen huipentuma oli valtakunnallinen finnjamboree Roihu 2016, joka pidettiin Hämeenlinnan Evolla heinäkuussa. Tuo 17 000 partiolaisen suurleiri oli osallistujilleen elämys ja seikkailu.

6

Jäsenmäärä kasvussa Hämeen Partiopiirin jäsenmäärä kasvoi neljättä vuotta peräkkäin, ylittäen 10 000 jäsenen rajan heti alkuvuodesta. Vuoden lopussa 10 500 jäsenen partiopiirin toiminnan ytimessä olevat lippukunnat tekivät tänäkin vuonna työtä uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa. Laadukkaan partiotoiminnan tekijät eri lippukunnissa mahdollistivat uusien lasten ja nuorten pääsemisen partioon. Osaavat, motivoituneet ja kouluttautuneet vapaaehtoistyöntekijät ovat edelleen partion suuri ylpeys.

Riina Aspila piirinjohtaja

Henna Heikkilä piirin varajohtaja


’’

Mistä on Hämeen Partiopiiri tehty? Ilveshuudosta iltanuotiolla, partiokavereista ympäri piirin. Yhdessä tekemisestä kololla ja retkillä. Niistä on Hämeen Partiopiiri tehty!

Resepti toimintaan vuodelle 2016 124 lippukuntaa 137 partiopiirin luottamushenkilöä 4 toimintasuunnitelman teemaa 29 toimintasuunnitelman toimenpidettä

Sekoita ainekset keskenään ja vaivaa yhdeksän partiotoimihenkilön kanssa. Kypsennä 20 000 vapaaehtoistyötunnin verran. Jaa 10 369 ikäkauden kokoiseen annokseen ja tarjoile tapahtumien, tapaamisten ja kurssien kera.

7


8


Jokainen rakentaa parempaa maailmaa! Hämeen Partiopiirin vuosien 2015–2016 toimintasuunnitelma rakennettiin partion valtakunnallisen strategian 2015–2018 pohjalta. Strategian visiona on Jokainen rakentaa parempaa maailmaa – Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike. Strategia ja partiopiirin lippukuntien tarpeet huomioiden toimintasuunnitelma 2015–2016 muodostui neljän teeman varaan: Vahva lippukunta, Kaikki mukaan, Loistavaa laatua ja Yhteistyötä ympäriinsä. Kulunut vuosi 2016 oli jälkimmäinen partiopiirin kaksivuotisesta toimintasuunnitelmasta. Seuraavassa kerrotaan, miten toimintasuunnitelma toteutui vuoden 2016 aikana. 9


10


TAVOITE 1

Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri otetaan osaksi lippukunta-arkea.

11


Pestijärjestelmää tukemalla lippukunnat vahvoiksi KAKSIVUOTISKAUDEN TAVOITTEENA OLI KOHDENTAA TUKEA JA KOULUTUSTA ERITYISESTI YHDISTYSTOIMINNAN KANNALTA TÄRKEIMPIIN TEHTÄVIIN ELI LIPPUKUNNANJOHTAJILLE JA SIHTEEREILLE SEKÄ VIEDÄ VAPAAEHTOISIA TUKEVA JA KOULUTTAVA PESTIKULTTUURI OSAKSI LIPPUKUNTA-ARKEA.

Vahvan lippukunnan perusta ovat tehtäviinsä eli pesteihinsä sitoutuneet vapaaehtoistoimijat, jotka tietävät, mitä heiltä pesteissään odotetaan ja jotka saavat koulutusta ja tukea pestiensä hoitamiseen. Lippukunnanjohtaja on paikallisyhdistyksen puheenjohtajana pestaamisen osalta ratkaisevassa roolissa, sillä hänen tapansa pestata ulottuu yleensä lippukuntaorganisaation läpi seuraaville portaille. Lippukunnassa toteutettavan pestauksen tueksi luotiin pestilähtöinen koulutussuunnitelma -työkalu, jonka avulla lippukunnassa voidaan määritellä, millaista koulutusta mihinkin pestiin olisi hyvä käydä. Valitettavasti aina lippukunnanjohtajan vaihtuessa ei huolehdita siitä, että uusi lippukunnanjohtaja saisi edeltäjältään pestauksen ja perehdytyksen uuteen tehtäväänsä.

12

’’

Lippukunnanjohtajien kouluttautumisaste nousi 13 prosenttiyksikköä Pestausta, koulutusta ja perehdytystä lippukunnanjohtajille

Tämän epäkohdan paikatakseen ja lippukunnanjohtajille parhaat onnistumismahdollisuudet taatakseen partiopiirin aluetyön toimijat ryhtyivät vuonna 2016 tarjoamaan pestausmahdollisuutta uusille lippukunnanjohtajille. Viidennes partiopiirin lippukunnanjohtajista tarttuikin vuoden aikana tähän mahdollisuuteen. Pestikeskusteluun osallistuu uuden lippukunnanjohtajan lisäksi mahdollisuuksien mukaan sekä partiopiirin tukea tarjoavia toimijoita että lippukunnan edellinen lippukunnanjohtaja.


’’

Pestaus- ja perehdytystyökalut otettiin käyttöön uusien lippukunnanjohtajien tueksi

Lippukunnan johtaminen -koulutus antaa lippukunnanjohtajalle eväät sekä yhdistysarjen että partiotoiminnan pyörittämiseen. Koulutusta monimuotoistamalla ja rahallisesti tukemalla koulutettujen lippukunnanjohtajien määrä on noussut vuodessa 13 prosenttiyksikköä ja vuoden 2017 alussa kolmannes partiopiirin alueen lippukunnanjohtajista oli käynyt tämän tehtäväänsä tukevan koulutuksen. Pestauksen ja koulutuksen rinnalle partiopiirissä luotiin perehdytyspaketti yhteistyössä erilaisen kokemuksen omaavien lippukunnanjohtajien ja pestausta tehneiden toimijoiden kanssa. Perehdytyspaketin tarkoituksena on tukea Lippukunnan johtaminen -koulutusta tarjoamalla yhdistysarkea helpottavia tietoja ja materiaaleja sekä perehdyttämällä partiopiirin tarjoamaan tukeen. Materiaalia hyödynnetään myös partiopiirin järjestämissä perehdytysilloissa.

Partiopiirille uusi malli lippukuntien tukemiseen Vuoden merkittävin lippukuntien toimintaa tulevaisuudessa tukeva toimenpide oli uuden lippukuntatuen mallin käyttöönottoon valmistautuminen. Vuoden 2017 alusta lähtien jokaista lippukuntaa tukee kolme partiopiirin luottamushenkilöä aiemman yhden sijaan. Nämä valmentajaksi kutsutut luottamushenkilöt ohjaavat lippukuntia partiokasvatuksen, vapaaehtoisten tuen ja yhdistyksen johtamisen tiimoilta. Partiopiirissä uudistuksen käyttöönottoon valmistautuminen tarkoitti organisaation ja toimintatapojen arvioimista ja uudistamista sekä uusien luottamushenkilöiden rekrytoimista.

13


Tiedonjanolla ikäkausijohtajaksi VUONNA 2016 Hämeen Partiopiirissä järjestettiin kolme akela- ja kaksi sampokoulutusta, joissa yhteensä 89 johtajaa ympäri partiopiirin sai koulutuksen ikäkausijohtajan pestiin. Yksi vahvan lippukunnan kivijaloista on pestiinsä koulutetut johtajat. Koulutuksen tärkeys korostuu erityisesti ikäkausiohjelmassa. Pestiinsä koulutettu akela tai sampo tietää ikäkauden ominaispiirteet ja osaa johtaa ryhmää ottaen ne huomioon. AKELA- JA SAMPOKURSSIN johtajan Maaret Liljaniemen mukaan projektissa parasta oli kurssin johtajisto eli staabi ja asiasta aidosti kiinnostuneet kurssilaiset. ”Hyvä ja taitava staabi tekee kurssista onnistuneen, samoin kuin tiedonjanoiset ja innostuneet kurssilaiset. Innokkaat kurssilaiset saavat kouluttajankin syttymään”, hän kertoo. Maaretin mukaan kurssinjohtajan oli tärkeää omata pitkä partiotausta, innokkuutta ja huumorintajua. ”Kurssin parasta antia oli kurssin iltaohjelmaan valmisteltu ohjelmanumero, jossa kurssin miespuoliset osallistujat eläytyivät täysillä rooliinsa. Ilon kyyneleet nousevat melkein vieläkin silmäkulmiin!”, Maaret naurahtaa.

Akela- ja sampokurssi 1 89 14 42

14

huumorintajuinen kurssinjohtaja innokasta uutta sampoa ja akelaa sähköpostivastausta uutta leikkivinkkiä kourallinen ideoita kiloittain intoa ripaus lapsenmielisyyttä

Laita kattilaan 5-7 innokasta kouluttajaa ja sekoita. Mausta runsaalla määrällä ideoita. Anna muhia muutaman kuukauden. Maku paranee, mitä kauemmin annat kouluttajien olla kattilassa. Samalla kun kouluttajat hautuvat, valitse n. 20 hyvin kypsynyttä partiolaista. Pese ja valmistele partiolaiset kertomalla tarpeeksi asioita etukäteen. Lisää partiolaiset kattilaan ja anna hautua seoksessa vielä pari kuukautta. Voit maustaa seoksen ripauksella ideoita ja kourallisella innokkuutta. Seoksen kypsyyttä kannattaa tarkistaa aika ajoin.


15


Uudistuksen kärkijoukoissa VUONNA 2016 KÄYNNISTETTIIN lippukunnille annettavan tuen uudistus valtakunnallisesti kaikissa piireissä. Lippukuntia kannustetaan siirtymään malliin, jossa lippukuntaa johtaa lippukunnanjohtajan sijaan kolmihenkinen johtajatiimi, johon kuuluu lippukunnanjohtajan lisäksi ohjelma- ja pestijohtajat. Hämeen Partiopiirissä lippukuntatuen uudistus on saatu vauhdikkaasti ja onnistuneesti käyntiin. Onnistumisen takana on iso joukko asiansa hyvin osaavia tekijöitä, joiden ansiosta Hämeen Partiopiiri on kärkijoukossa uuden lippukuntatuen jalkauttamisessa lippukuntiin. LIPPUKUNTATUEN RYHMÄN JÄSEN ja valmentajajaoston puheenjohtaja Anu ”Esme” Niemi kertoo, että projektissa parasta oli se, että lippukuntatuen uudistuksessa oli ainutkertainen tilaisuus päästä upottamaan kädet saveen ja tekemään jotakin alusta asti hämäläisen näköiseksi. Esme kertoo, että hän on aina ajatellut partion ydintoiminnan tapahtuvan ja sydämen sykkivän lippukunnissa. ”Projektin myötä olen oppinut, että lippukuntatuen uudistus parhaimmillaan vahvistaa lippukuntien sykettä ja antaa niille uutta voimaa”, hän jatkaa. Esme suosittelee partiopiirin projektipestejä lämmöllä kaikille. ”Partiopiirin projektit eivät ole ikuisuuspestejä. Projekti on oiva tapa käydä kokeilemassa, miltä toiminta partiopiirissä tuntuu ilman pidempää tai laajempaa sitoutumista.”

Hämäläinen lippukuntatuen uudistus 3 dl pitkäjänteisyyttä kourallinen visiointikykyä 1 kg kiinnostusta lippukuntien kehittämistä kohtaan 3 l tilannetajua 72 sähköpostia säkillinen rekrytointitaitoja mausteita oman maun mukaan 16

Yhdistä kaikki aineet keskenään. Mausta. Ota huomioon kunkin ruokailijalippukunnan piirteet maustaessasi seosta. Kaada seos voideltuun kakkuvuokaan ja paista uunin keskitasossa vuoden verran. Tarjoile lämpimänä kahvin kera.


17


Pestikuvaukset päivityksessä HÄMEEN PARTIOPIIRIN koulutusryhmä laati vuodelle 2016 uudet ja päivitetyt mallipestikuvaukset lippukuntien käyttöön. Valmiit pestikuvaukset tehtiin helpottamaan lippukuntien ikäkausijohtajien ja hallitusjäsenten pestaamista. Tavoitteena on, että kaikissa hämäläisissä lippukunnissa pestit olisivat selkeät kaikille lippukunnan johtajille. Mallipestikuvauksia voidaan käyttää sellaisinaan tai muokata omaan käyttöön. Vuoden lopulla pestikuvauksia päivitettiin vastaamaan uudistuvaa lippukunnan työnjakoa. PESTIKUVAUKSIA LUOMASSA ollut Anna Kuitunen kertoo, että hienointa oli tehdä jotakin, mille koettiin todellista tarvetta lippukunnissa. ”Olin kouluttamassa projektin aikana toisella kurssilla ja kuulin, että työmme tuloksia odotettiin jo innolla. Siitä tuli kiva fiilis”, hän kertoo. Anna on itse suuresta lippukunnasta ja parhainta antia projektista hän sai siitä, että hän oppi ymmärtämään, kuinka erilaisia lippukuntia ja toimintakulttuureja piirimme alueella on. ”Ja tottakai piiripesteissä saa uutta, raikasta näkemystä omaan partiotoimintaan ja ennen kaikkea tapaa uusia huipputyyppejä!”, Anna hehkuttaa.

Uudet pestikuvaukset 2 viisasta ja kokenutta partiojohtajaa 5 iltaa tietokoneen äärellä 20 tuntia tutustumista vanhoihin, jo olemassaoleviin materiaaleihin ripaus yhteistyökykyä kiloittain halua helpottaa lippukuntien arkea

18

Perkaa ja pese kaikki vanhat ja olemassa olevat materiaalit. Valitse parhaat ja toimivimmiksi havaitut kappaleet mukaan ja sekoita kulhossa. Lisää mukaan viisautta, kokemusta ja muutamia uusia ideoita. Mausta yhteistyöllä ja kokemuksen kautta havaitulla tiedolla. Sekoita varovasti! Ota huomioon, että ruokailijat ovat erilaisia. Seoksen pitäisi olla taikinamainen ja muotoiltavissa. Kaada jauhotetulle pöydälle ja muotoile erimuotoisiksi kakkusiksi. Paista ja anna jäähtyä hetken ennen tarjoilua.


19


Uutta kipinää Tampereelle HÄMEEN PARTIOPIIRIN tavoitteena on tarjota partiotoimintaa kaikkialla piirin alueella kaikille toiminnasta kiinnostuneille riippumatta sukupuolesta, iästä tai muista tekijöistä. Mahdollisuuksien mukaan tavoitteena on myös tarjota partiotoimintaa niin, että kaikilla on mahdollisuus päästä harrastamaan partiota itselleen mieleisellä tavalla niin maalla kuin vesilläkin. VUONNA 2016 Hämeen Partiopiiriin perustettiin yksi uusi lippukunta, Näsijärven Kipinät. Lippukunta perustettiin aidosta tarpeesta saada Tampereelle vesillä tapahtuvaa partiotoimintaa myös tytöille. ”Mainitsin asiasta Roihun lääkintäporukan saunaillassa ja yllätyksekseni useampi paikalla ollut oli kiinnostunut”, tuoreen lippukunnan lippukunnanjohtaja Taru ”Myy” Kaisla kertoo. Myyn tarina on perinteinen. Hän on ollut aktiivinen partiolainen Eurajoella Jokilaakson Ravuissa, mutta partiopolku tyssäsi Tampereelle muuton jälkeen. Sama tarina toistuu monen Kipinä-aktiivin historiassa. ”Vaikka meillä kaikilla on erilainen tausta, on yhteinen sävel löytynyt helposti”, Myy kertoo. Lippukuntaan on syntynyt kulttuuri, jossa kuka tahansa uskaltaa kysyä neuvoa keneltä tahansa ja mukaan on ollut helppo rekrytoida uusia ihmisiä. KIPINÄT EIVÄT ole vielä löytäneet vakituista koloa Tampereelta, mutta veneen he saivat lahjoituksena. Syksyllä 2017 lippukunnassa on tarkoitus aloittaa kaikkien ikäkausien toiminta.

Näsijärven Kipinät 2–3 innokasta alullepanevaa toimijaa 3 litraa sinnikkyyttä 1 lahjoitettu purjehdusalus 5 rkl kipinää kiloittain innokkuutta sylillinen ideoita 20

Ota sinnikkyys ja kipinää. Sekoita. Lisää joukkoon toimijat ja innokkuutta. Mausta seos ideoilla ja sekoita hyvin. Anna kohota liinan alla noin kolme kuukautta. Lisää joukkoon purjehdusalus ja anna hautua noin puoli vuotta. Tarkista maku ja tarjoile kuumana syksyllä 2017.


21


22


TAVOITE 2

Kaikki mukaan Erilaiset markkinointitempaukset ja -materiaalit tukevat lippukuniten jäsenhankintaa. Jäsenhankinta on jatkuvaa ja markkinointia tehdään elokuun lisäksi tammikuussa ja Partioviikolla.

23


Markkinoinnilla yhä useampi kokemaan partioelämyksiä VUOSIEN 2015–2016 TAVOITTEENA OLI TUKEA LIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTAA ERILAISTEN MARKKINOINTITEMPAUSTEN JA -MATERIAALIEN AVULLA. PYRKIMYS OLI TEHDÄ LIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINNASTA JA MARKKINOINNISTA LÄPI VUODEN JATKUVAA TOIMINTAA.

Markkinointitempausten tarkoituksena on tuoda toimintaa tutuksi ei-vielä-partiolaisille ja saada näkyvyyttä partiotoiminnalle. Syksyn alussa järjestettiin markkinointitempaukset Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Tampereella. Tempausten tarkoituksena oli partiotoiminnan esittelyn lisäksi ohjata toiminnasta kiinnostuneita löytämään itselleen lippukunnan, jonka toimintaan liittyä. Hämeenlinnassa ja Lahdessa markkinointitempaukset järjestettiin messujen yhteydessä: Hämeenlinnassa Elomessuilla ja Lahdessa Harrastemessuilla. Tampereella järjestettiin jo perinteeksi muodostunut #koe#elämys@partio-tapahtuma Tapahtumien yön yhteydessä. Paikalliset lippukunnat huolehtivat tempausten järjestämisestä ja partiopiiri tuki tempauksia muun muassa materiaalein.

24

’’

Markkinointitempaukset järjestettiin partiopiirin kolmessa suurimmassa kaupungissa


’’

Yhteisvastuukeräys, Reissu ja Roihu toivat näkyvyyttä partiopiirin alueen partiotoiminnalle Ainutlaatuista näkyvyyttä isojen tapahtumien kautta Partion näkyvyyden kannalta vuosi 2016 oli ainutlaatuinen. Kevään Yhteisvastuukeräys vei partiolaiset ihmisten ilmoille lipaskerääjinä ja keräystempausten järjestäjinä. Toukokuussa Lahdessa järjestetty partiopiirin Reissu-paraatiretkipäivä näkyi vahvasti Lahden alueen medioissa. Valtakunnallinen Roihupartioleiri järjestettiin heinäkuussa partiopiirin alueella Evolla ja sekä leiri että sille osallistuneet partiolaiset ja lippukunnat saivat runsaasti tilaa sekä partiopiirin alueen että valtakunnan medioissa. Syksyllä toteutettiin alueen korkeakoulujen ilmoitustauluille julistekampanja, jolla innostettiin korkeakouluopiskelijoita lähtemään mukaan opiskelupaikkakunnan lippukuntien toimintaan ja partiopiirin luottamushenkilöiksi. Tavoitteena oli saada mukaan sekä uusia partiolaisia että kotipaikkakunnallaan lippukunnassa toimineita partiolaisia, joilla osallistuminen kotilippukunnan toimintaan on jäänyt kokonaan tai vähäiseksi opiskelupaikkakunnalle muuton myötä.

Uuden toimijan mukaanottoon työkalut Uusien toimijoiden ottaminen mukaan partiopiirin ja lippukunnan toimintaa saattaa olla usein haasteellista. Tätä tukeakseen partiopiirissä valmisteltiin uuden aikuisen ja uuden piiriluottamushenkilön perehdyttämisen avuksi kaksi työkalua. Uuden aikuisen polku -niminen työkalu kuvaa partioaikuisen polun pestaamisesta pestin päättymiseen, esittelee erilaisia tapoja toimia vapaaehtoisena lippukunnassa ja kertoo, mistä uusi aikuinen saa tukea pestiinsä. Vastaavasti Uuden luottiksen polku -työkalu sisältää tietoa uuden luottamushenkilön pestaamisesta partiopiirin pestiin sekä tietoa pestikohtaisesta koulutuksesta ja pestin tekemiseen saatavilla olevasta tuesta.

25


Onnistumisia kisanäyttämöllä REPLIIKKI-16 oli Hämeen Partiopiirin järjestämä tarpojien kevät-SM-kilpailu, joka järjestettiin Riihimäen keskusta-alueella 21.5.2016. Kilpailussa oli vihreän ja oranssin sarjan lisäksi ensimmäistä kertaa SM-kilpailuiden yhteydessä sisu-sarja ja kisojen aiheena oli teatteri. Kilpailu toimi myös piirin kevätmestaruuskilpailuna. KILPAILUNJOHTAJA Hanna Orvokki Kukkamaa kertoo, että parasta koko projektissa oli onnistumisen tunne. Hyvällä tiimillä tehty valmistelutyö sai arvoisensa lopputuloksen ja tapahtuma oli onnistunut. ”Muistan vieläkin sen tunteen kisapäivän iltana, kun istuimme järjestelysihteeri Heinin kanssa kisakeskuksen portailla kun kaikki olivat jo lähteneet. Hymy venyi korvasta korvaan, kun oli niin hyvä fiilis”, hän muistelee. Onnistumista saatiin todistaa myös erityisesti ensi kertaa mukana olleiden sisupartiolaisten keskuudessa. ”Parasta projektissa oli nähdä sisujen innokkuutta ja onnistumisen riemua. Jokainen yritti parhaansa ja sai innostua ja onnistua omien partiokavereiden kanssa”, kertoo Eveliina Koskela, Repliikin sisukilpailun johtaja.

Repliikki -16 n. 10 kpl kokonaisia ydinhenkilöitä kourallinen kokouksia säkillinen intoa ja halua reilusti roolitusta kupillinen kärsivällisyyttä henkilökuntaa oman maun mukaan

26

Laita kattilaan ydinhenkilöt ja mausta innolla, halulla ja roolituksella. Anna hautua rauhassa 1,5 vuotta ja hämmennä keitosta silloin tällöin järjestelytoimikunnan kokouksissa pohjaan palamisen estämiseksi. Lisää mausteita ja muutama desi kärsivällisyyttä. Ripottele soppaan henkilökuntaa vähitellen. Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavutat vähintään 150 henkilöllä. Lisää lämpöä pikkuhiljaa siten, että lopussa keitto kiehuu kunnolla. Ota keitto liedeltä ja tarjoa kilpailijoille kuumana.


27


Auringonpaiste toi iloa Reissuun TOUKOKUUN 15. PÄIVÄNÄ marssittiin perinteisen paraatiretkipäivän merkeissä Lahdessa. Lahden Reissuun kerääntyi 1500 partiolaista eri puolilta piiriä. Vaihteleva sää rytmitti päivää, mutta marssijoiden iloksi aurinko kaivautui esiin juuri sopivasti paraatin ajaksi. Paraatijuhlassa juhlakansaa viihdyttivät paikalliset rap-artistit Ideaali ja Jay Who? sekä laulaja Konsta Hietanen. PARAATINJOHTAJA Katariina Sinivaara hehkuttaa Reissun yhteisöllistä tunnelmaa. ”Vaikka tapahtuman konsepti muuttuu vuodesta ja kaupungista toiseen, Reissu-fiilis säilyy samana!” Katariinan mukaan ison päivätapahtuman tekemisessä tärkeää on hyvä ja toimiva työryhmä, jonka jäsenet ovat motivoituneita ja joilla on yhteinen visio siitä, mitä ollaan tekemässä. ”Ja tietenkin iloiset ja tyytyväiset ihmiset paraatipäivänä!”, hän naurahtaa.

Reissu 2016 58 542 1500 43 yksi

28

lippukuntaa väiskiä iloista hymyä erilaista huutoa rap-duo

Sekoita kaikki aineet keskenään, voit maustaa taikinan auringonpaisteella tai sadekuuroilla oman makusi mukaan. Kaada taikina korkeareunaiseen, voideltuun uunivuokaan. Paista uunin keskitasolla pari päivää. Valmiin tuotoksen voit koristella lipuilla, viireillä ja rytmikkäällä rummun pärinällä.


29


Partio kasvattaa ja koukuttaa ALKUVUODESTA PIIRISSÄ uudistettiin eskarikampanjamateriaali, jonka tarkoituksena on esitellä partiotoimintaa tuleville ekaluokkalaisille. Vuonna 2016 Partioseikkailuun osallistujia oli ennätysmäärä, lähes 4 500 eskarilaista eri puolilla piiriä. Maksuton materiaali sisälsi opettajan oppaan sekä aktiviteettikortit, tarra-arkit ja taitomerkit jokaiselle lapselle. PROJEKTIRYHMÄSSÄ mukana ollut Minna Horelli kertoo, että materiaalin aktiviteetit ryhmiteltiin esiopetuksen uuden opetussuunnitelman oppimiskokonaisuuksien alle. ”Tavoitteena oli, että esiopettajien olisi mahdollisimman helppo ottaa materiaali käyttöön ja hyödyntää sitä myös oppimateriaalina sellaisenaan”, Minna kertoo. Lastentarhanopettajana toimineen Minnan mielestä koulutuksen ja työn kautta kartutetun pedagogisen osaamisen lisäksi projektissa oli paljon hyötyä myös siitä, että oli vuosia johtanut sudenpentuja omassa lippukunnassa. ”Oli motivoivaa huomata, että näinkin konkreettisella tavalla voi käyttää partiossa saatua osaamista työelämässä ja päinvastoin!”, Minna innostuu.

Partioseikkailu-materiaali 4470 1 2 1 palasia ripaus paljon

30

eskarilaista osaava taittaja opettajahenkistä partiolaista teräväkynäinen kuvittaja sudenpentuohjelmasta uutta opetussuunnitelmaa tekemisen intoa

Laita partiolaiset kulhoon ja lisää ensimmäisenä paljon tekemisen intoa. Hetken päästä lisää mukaan palasia sudenpentuohjelmasta ja ripaus uutta opetussuunnitelmaa. Sekoita ja anna taikinan vetäytyä. Kun taikina on vetäytynyt noin kaksi viikkoa, kaada taikina jauhotetulle pöydälle. Vaivaa taikina ja kauli se levyksi. Ota avuksi kuvittaja ja taittaja ja työstä taikinasta pieniä kakkusia. Paista uunin keskitasossa noin kaksi kuukautta. Tarjoile eskarilaisille kermavaahdon kera.


31


Popcornia ja paracordia ELOKUUN ALUSSA järjestettiin Tampereen Sorsapuistossa #koe#elämys@partio -markkinointitapahtuma. Partiomaisista toimintapisteistä koostunut tapahtuma järjestettiin jo toista kertaa Tampereen Teatterikesän Tapahtumien yön yhteydessä, ja väkeä oli sateisesta kelistä huolimatta mukana varsin mukavasti. Elokuussa partioharrastusta pidettiin esillä myös Hämeenlinnan Elomessuilla sekä Lahden Harrastemessuilla. TAMPEREEN TAPAHTUMAN johtaja Taru Hollanti kertoo, että tällaisen tapahtuman johtaminen oli hänelle täysin uutta. Hänen mielestään piiriluottikseksi kannattaakin lähteä juuri sen vuoksi, että pääsee tekemään asioita, joita ei ole ennen tehnyt. Piiripestissä pääsee näkemään erilaista partiota kuin lippukunnassa ja isommassa mittakaavassa. ”Myös lippukuntatoimintaan saa uutta näkökulmaa, kun pääsee tekemään töitä eri lippukunnista tulevien ihmisten kanssa”, Taru toteaa. Parasta projektissa olikin Tarun mielestä tutustua uusiin tyyppeihin. ”Ja ainakin tiedän nyt, mitkä kaupat myyvät Tampereella pakkeja ja miten peräkärryn saa ulos kapeasta parkkihallista!” Taru naurahtaa.

Markkinointitapahtumat 100 200 6 4-5 1 1 250

32

pakillista popcornia ilmapalloa kanoottia erilaista majoitetta kolmisenkymmentä tekijää peräkärryn vetämisen hallitseva kuski peräkoukullinen auto metriä paracord-narua

Valitse tekijät. Lisää tekijät kulhoon ja lisää joukkoon popcornit, ilmapallot, kanootit, majoitteet ja paracord-naru. Voit maustaa hyppysellisellä uusia ideoita. Sekoita hyvin ja lisää joukkoon yksi peräkoukullinen auto. Keitä hiljalleen miedolla lämmöllä parin viikon ajan. Kun keitto on sakeutunut, lisää valmiiseen keittoon säätä pelkäämättömät vierailijat. Tarjoile heti.


33


34


TAVOITE 3

Loistavaa laatua Ik채kausijohtajille tarjotaan tukea ohjelmakoutuksen kautta mielekk채채n ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Johtajahuolto ja kiitt채minen muodostuvat lippukuntien perinteeksi.

35


Laatua toimintaan tukemalla ja huoltamalla vapaaehtoisia TAVOITTEENA KAKSIVUOTISKAUDELLE OLI MIELEKKÄÄN JA LAADUKKAAN PARTIOTOIMINNAN VARMISTAMISEKSI TARJOTA TUKEA IKÄKAUSIJOHTAJILLE OHJELMAKOULUTUSTEN KAUTTA. TAVOITTEENA OLI MYÖS KANNUSTAA LIPPUKUNTIA KIITTÄMÄÄN TOIMINNAN TEKIJÖITÄÄN ELI VAPAAEHTOISIA JA HUOLEHTIMAAN HEISTÄ MYÖS JOHTAJAHUOLTOA JÄRJESTÄMÄLLÄ.

Mielekäs ja laadukas toiminta saa nykyiset partiolaiset pysymään harrastuksensa parissa ja tuo myös uusia partiolaisia mukaan toimintaan. Laadukkaan partiotoiminnan järjestäminen vaatii tekijöitään osaamista partio-ohjelmasta ja kykyä toteuttaa ajankohtaisia aktiviteettiaiheita. Partiopiirin SuperPäivät Hämeenlinnassa ja Tampereella keskittyivät erityisesti eri ikäkausien partiokasvatukseen ja antoivat vinkkejä partio-ohjelman toteuttamiseen. Lisäksi lippukuntien ikäkausijohtajille järjestettiin seitsemän alueellista tapaamista, joissa keskityttiin räätälöidysti yksittäisen ikäkauden ohjelmaan.

36

’’

Ohjelmapainotus keskittyi yksilön kehitykseen ja paremman yhteiskunnan rakentamiseen


Laadukkaita ohjelmatapahtumia eri ikäisille Moni lippukuntien tulevista johtajista on tällä hetkellä samoaja- ja vaeltajaikäkauden nuoria. Partiopiirin järjestämässä Hiillos-tapahtuman ohjelmalla tuettiin sekä ikäkausien omien projektien toteuttamista että ikäkausien partiolaisten toimimista johtajatehtävissä. Yhdessä kunkin ikäkauden ohjelmatapahtumassa teemana oli valtakunnallinen ohjelmapainotus, Hyvää elämää – parempaa maailmaa. Ohjelmapainotus nosti esiin yksilön kasvun ja kehityksen sekä paremman lähiyhteisön ja yhteiskunnan rakentamisen, ja näihin syvennyttiin esimerkiksi hyvien tekojen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden pohtimisen kautta. Koulutuksen lisäksi aikuiset ja nuoret johtajat tarvitsevat huoltoa ja kiitosta. Perinteinen Vakkaaktiviteettivihko ilmestyi jälleen syksyllä. Vakka antoi vinkkejä aikuispartion ja johtajahuollon toteuttamiseksi sekä ohjasi uusiin koulutuksiin. Partion ansiomerkkijärjestelmät ovat hyvä tapa kiittää ja kannustaa pestissä ahkeroivaa nuorta tai aikuista. Partiopiirissä järjestettiin marraskuussa ensimmäinen Skype for Business -palvelun välityksellä toteutettu ansiomerkkikoulutus, jonka aiheena olivat Mannerheimin soljet eli nuoria partioaatteen sisäistämisestä palkitsevat ansiomerkit.

’’

Joka viides partiopiirin lippukunnista on Loistolippukuntia

Loistolippukunnat näyttävät esimerkkiä laadussa Vuonna 2012 käyttöön otettu Loistolippukunta-tunnus saavutti vuoden aikana uuden merkkipaalun, kun ensimmäisenä tunnuksen saaneet lippukunnat hakivat tunnuksen uusimista. Loistolippukunta-tunnuksen tarkoituksena on kannustaa, haastaa ja tukea lippukuntia kehittämään toimintaansa monipuolisesti entistä laadukkaammaksi sekä tuoda partiotoiminnan laatu näkyväksi ja tavoiteltavaksi. Vuoden 2016 loppuun mennessä partiopiirissä oli yhteensä 26 Loistolippukunta-tunnuksen saanutta lippukuntaa, mikä on viidennes partiopiirin lippukunnista.

37


Uusia taitoja oppimassa HÄMEEN PARTIOPIIRISSÄ on vankka erätaitojen kouluttamisen perinne. Vuonna 2016 piirin partiotaitojoston erätaitokouluttajat järjestivät aikuisille suunnatun erätaitokurssin. Kurssinjohtaja Mikko Paukkila kertoo, että itse hän sai kipinän projektiin osallistumalla samalle kurssille aikanaan. ”Palasin partioon kymmenen vuoden tauon jälkeen Ilves13-leirin myötä lasteni mukana ja ilmoittauduin saman tien aikuisten erätaitokurssille”, Mikko kertoo. Kurssin jälkeen Mikko huomasi piirilehti Täplässä ilmoituksen, että piirin erätaitojaostoon haettiin uusia innokkaita jäseniä ja päätti hakea. SIITÄ HUOLIMATTA, että Mikko on käynyt läpi jo monta erätaitokurssia, jaksaa hän aina vain yllättyä kouluttajakollegoiden taidoista ja osaamisesta. ”Joka kerralla oppii jotakin uutta toisilta kouluttajilta, vaikka perusasiat hallussa ovatkin”, Mikko toteaa. Hänen mielestään piirin koulutustoiminta on ensiarvoisen tärkeää. ”Osalla lippukunnista ja joillakin alueilla on mahdollisuus järjestää itsekin retkeilykoulutuksia. Kaikilla ei ole ja niilläkin, joilla on, saattaa taso vaihdella paljonkin lippukuntien välillä. On tärkeää, että piirissä koulutetaan näitä asioita niin nuorille kuin aikuisillekin”, Mikko kertoo.

Aikuisten erätaitokurssi 10 seikkailunhaluista kurssilaista 5 taitavaa ja kokenutta kouluttajaa 17 kpl kastuneita sukkia 100 sivua karttatulosteita 130 kiehistä 38

Laita kouluttajat kattilaan ja keitä miedolla lämmöllä pari päivää. Lisää joukkoon karttatulosteet ja kurssilaiset. Sekoita hetken ja anna hautua kannen alla pari kuukautta. Lisää joukkoon kiehiset. Viime silauksena voit lisätä joukkoon kastuneet sukat.


39


Koko vuosi liekeissä VUODEN 2016 VALTAKUNNALLISENA ohjelmapainotuksena oli Roihu, Suomen Partiolaisten seitsemäs finnjamboree. Ohjelmapainotuksen teema oli Hyvää elämää, parempaa maailmaa. Kokonaisuuteen kuului keväällä järjestetyt kipinätapahtumat ja -aktiviteetit, kesän suurleiri Roihu 2016 ja syksyn hiilloksiksi kutsutut jälkitapahtumat. HÄMEEN PARTIOPIIRI järjesti 22.–23.10. samoajille ja vaeltajille oman hiillostapahtuman, missä samoajat ja vaeltajat pääsivät vielä fiilistelemään menneen kesän Roihu-leiriä. Hiilloksilla päästiin kokeilemaan itse tulitaidetta, ratkaisemaan huonepakopelin arvoituksia ja kokkailemaan retkiruokaa. Samoajat pääsivät myös vaikuttamaan Hämeen Partiopiirin kesällä 2017 järjestettävään Kohu-leiriin ja löytyipä tapahtumasta myös Kohun vaeltajaikäiset leirinjohtajatkin. ”On tärkeää, että samoajaikäinen pääsee itse vaikuttamaan omaan ohjelmaansa”, kertoo Anna Oksman, tapahtuman johtaja. Tapahtumaan oli tiensä löytänyt myös muutama nuori piirin rajojen ulkopuolelta. ”Viesti hämäläisestä laatutoiminnasta kiirii siis kauas!”, Anna naurahtaa.

Samoajien ja vaeltajien Hiillos 30 12 3 5 17 2

40

vaeltajaa samoajaa litraa tulitaikaa kiloa Roihu-fiilistelyä ratkaistua arvoitusta saunavuoroa paljon uusia ystäviä

Lisää kattilaan samoajat, vaeltajat ja Roihu-fiilistelyä. Sekoita joukkoon tulitaikaa ja 2 saunavuoroa. Ota taikina kulhosta ja vaivaa se. Anna kohota liinan alla muutama tunti. Kaada taikina pöydälle ja kaulitse pohjaksi. Sirottele taikinan päälle ratkaistut arvoitukset ja uudet ystävät. Ystäviä voi lisätä oman maun mukaan. Paista uunin alatasossa viikonlopun ajan. Tarjoile kuumana.


41


Toinen kerta toden sanoi HÄMEEN PARTIOPIIRI jakoi kuusi uutta Loisto-laatusertifikaattia vuonna 2016. Lisäksi kahden lippukunnan Loisto-sertifikaatit uusittiin. Loisto on hämäläinen laadukkaan partion mittari, jota lippukunta voi anoa. Loisto-prosessiin kuuluu ennakkokeskustelu oman Loisto-mestarin kanssa, koko lippukunnan yhteinen auditointi ja lopulta palaute. Loiston voi saada myös ehdollisena. Tavoitteena on tunnistaa ulkopuolisten, kokeneiden partiojohtajien avulla, missä asioissa lippukunnassa on kehittämisen varaa ja mitkä osa-alueet toimivat jo hyvin. LAUNEEN LÄHDESISKOJEN lippukunnanjohtaja Petra-Sofia Korpela kertoo, että hän ei ollut aluksi juuri kiinnostunut Loistosta sen tuottaman lisätyön vuoksi. ”Lopulta kuitenkin oivalsin, että Loisto on koko lippukunnan yhteinen juttu eikä lisätaakka minulle lippukunnanjohtajana”, hän kertoo. Lähdesiskot olivat käyneet läpi hankalia aikoja, jäsenmäärä oli laskenut vuosien mittaan eikä lippukunnan toiminta tuntunut rullaavan halutulla tavalla. He olivat saaneet jäsenmäärän kasvun lakkaamaan, mutta lippukunnassa oli vahva halu pitää trendi päällä. ”Otimme Loisto-haasteen vastaan, jotta kasvumme olisi pysyvää”, Petra kertoo. ENSIMMÄISELLÄ YRITYKSELLÄ Lähdesiskot saivat hylkäyksen Loisto-prosessissa, mutta Loistomestarilta saadun palautteen avulla he alkoivat kehittää lippukuntaa. ”Palautteen jälkeen tiesimme tarkkaan, mitä teemme oikein ja mitä väärin. Oli myös virkistävää kuulla täysin ulkopuoliselta, mikä lippukuntamme toiminnassa mättää, sillä olimme tulleet sokeiksi niille asioille, jotka estävät kasvumme”, Petra-Sofia toteaa. Lähdesiskot keräsivät palautetta niin jäseniltä kuin huoltajiltakin ja tekivät pitkäjänteisen toimintasuunnitelman, joka auttoi heitä kehittämään lippukuntaa niin, että he osasivat panostaa oikeisiin asioihin. ”Oli silmiä avaavaa huomata, että moni asia toimii meillä jo hyvin, mutta tiettyihin asioihin pitää panostaa”, Petra-Sofia kertoo. Kova työ konkretisoitui Lähdesiskojen kohdalla piirin kevätkokouksessa 2016, kun Launeen Lähdesiskoille myönnettiin Loisto.

42


Loisto 1 kehittymishaluinen lippukunta 1 Loisto-mestari 3 auditoijaa 5 vaihdettua sähköpostia aitoa kiinnostusta edistää lippukunnan toimintaa

Valitse lippukunta. Lisää aitoa kiinnostusta edistää lippukunnan toimintaa. Anna hautua miedolla lämmöllä pari viikkoa, tarkista kypsyys aika ajoin. Lisää vaihdetut sähköpostit ja Loisto-mestari. Sekoita ja lisää lämpöä. Kun seos on pulpahtanut, lisää joukkoon kolme auditoijaa. Tarkista maku ja tarjoile kuumana kunniakirjan kera. 43


Rohkea rokan syö VUONNA 2016 partiossa kautta maan edistettiin sitä, että partiolaiset toisivat esiin paremmin sitä, mitä he ovat partiossa oppineet. Häme oli tässä työssä etujoukoissa, sillä piirissämme kehitettiin täysin omia Open Badge -merkkejä. Open Badge on kansainvälinen osaamistodistusjärjestelmä, jossa osoittamalla osaamisensa jossain asiassa voi saada sähköisen osaamismerkin, josta on hyötyä esimerkiksi työnhaussa. HÄMEEN PARTIOPIIRISSÄ jaettiin osaamismerkkejä lippukuntien joulukampanjapäälliköille, lippukunnanjohtajille, alueohjaajille ja sihteereille. ”Edelleen meillä on työsarkaa siinä, että saisimme lippukuntien toimijat myös hakemaan näitä merkkejä. Pohjatyö on nyt tehty ja nyt meidän pitää vain saada asia jalkautettua lippukuntiin perusteellisesti”, kertoo Petri ”Lote” Louko, piirin aluepäällikkö, joka oli mukana projektissa toimihenkilön roolissa. Lote kertoo, että tällaisessa projektissa tekijöiltä vaaditaan ennen kaikkea ennakkoluulottomuutta uutta kohtaan. ”Pitää olla tarvittavan rohkea, että voi luoda jotakin aivan uutta ja uudenlaista”, Lote toteaa.

Osaamismerkit 1 projektiryhmä 1 ennakkoluuloton ja innostunut projektin johtaja 24 myönnettyä merkkiä 15 litraa osaamista ja kokemusta kiloittain ennakkoluulottomuutta roppakaupalla rohkeutta

44

Valitse yksi ennakkoluuloton ja innostunut projektin johtaja. Laita se kulhoon ja valitse sekaan projektiryhmä, joka koostuu innokkaista, mutta myös asiansa osaavista tekijöistä. Kaada sekaan osaamista ja kokemusta. Sekoita. Lisää joukkoon kiloittain ennakkoluulottomuutta ja roppakaupalla rohkeutta. Nostele taikinasta nokareita uunipellille. Paista uunin keskitasossa noin vuoden ajan. Lopputuloksena on 24 myönnettyä osaamismerkkiä.


45


46


TAVOITE 4

Yhteistyötä ympäriinsä Yhteistyö ja yhteydenpito taustayhteisöjen kanssa varmistavat tulevaisuuden resurssit. Lippukuntien johtajille tarjotaan tukea viranhaltijoiden, päättäjien ja median kohtaamiseen.

47


Yhteistyöstä voimaa lippukunnan toimintaan TAVOITTEENA VUOSINA 2015 JA 2016 OLI VARMISTAA TULEVAISUUDEN RESURSSIT KANNUSTAMALLA LIPPUKUNTIA YHTEISTYÖHÖN TAUSTAYHTEISÖJENSÄ KANSSA SEKÄ TARJOAMALLA LIPPUKUNTATOIMIJOILLE TUKEA JA VÄLINEITÄ VIRANHALTIJOIDEN, PÄÄTTÄJIEN JA MEDIAN KOHTAAMISEEN. LISÄKSI TAVOITTEENA OLI PARANTAA LIPPUKUNTIEN JA PARTIOPIIRIN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ.

Yhteisvastuukeräyksellä syrjäytymistä vastaan Neljällä viidestä partiopiirin lippukunnasta on taustayhteisönä evankelis-luterilainen seurakunta. Siksi vuoden merkittävin yhteistyömahdollisuus oli evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen Yhteisvastuukeräys, jonka kotimaan erityiskohteena vuonna 2016 oli partiotoiminta. Lippukunnat osallistuivat keräykseen toimimalla lipaskerääjinä ja järjestämällä erilaisia keräystempauksia. Keräyksen aikana tutustuttiin myös seurakunnan diakoniatyöhön ja tehtiin hyvää omassa toimintaympäristössä palvelutempausten kautta. Aktiivinen keräykseen osallistuminen lujitti monen lippukunnan suhdetta taustayhteisöönsä.

48

’’

Lähes puolet lippukunnista haki rahoitusta syrjäytymistä ehkäiseville hankkeilleen


’’

Partiolaiset osallistuivat aktiivisesti Yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla tehdään työtä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, joten syksyllä lippukunnat ja partiopiiri hakivat syrjäytymistä ehkäiseville hankkeilleen rahoitusta. Lähes puolet partiopiirin lippukunnista haki rahoitusta hankkeille, joilla vuoden 2017 aikana avataan ovia uusille kohderyhmille, tehdään moninaisempaa partiota tai tuetaan vähävaraisten partioharrastusta. Partiopiiri sai rahoituksen kahdelle hankkeelle, joilla vuoden 2017 aikana tehdään partiotoimintaa erityiskoulun oppilaille ja rakennetaan partiotoimintaa mainostava esittelykärry, jolla partion toiminnallista esittelyä voidaan tehdä esimerkiksi nuorisotalojen pihalla tai lähiökeskuksissa.

Partiopiirin palveluiden kirkastus lippukunnille Partiopiirin lippukunnille tarjoamat palvelut ovat viime vuosina moninaistuneet ja kaikki lippukunnat eivät aina tiedä, millaista palvelua partiopiiriltä voisi saadakaan. Tätä epäkohtaa korjaamaan kerättiin partiopiirin palvelut yhteen palvelujulkaisuun ja se julkaistiin kevään ohjelma- ja koulutustapahtumista kertovan Tassu-vihkon yhteydessä. Julkaisussa esiteltiin niin partiopiirin luottamushenkilöiden kuin partiotoimihenkilöidenkin tarjoamat palvelut ja myös partiopiiriltä lippukuntaan tai alueelle tilattavat koulutukset.

49


Roihu valtasi Evon SUOMEN PARTIOLAISTEN seitsemäs finnjamboree Roihu 2016 järjestettiin 20.–28.7.2016 Hämeenlinnan Evolla. Leirillä oli 2 571 hämäläistä partiolaista. Yhteensä Roihulle osallistui ennätysmäiset 17 000 leiriläistä, minkä vuoksi se olikin suurin finnjamboree kautta aikojen. Leiri oli myös kansainvälisin suomalainen suurleiri koskaan, sillä osallistujista noin 3000 tuli ulkomailta, yhteensä 45 eri maasta. ROIHU OLI Hämeen Partiopiirille myös tärkeä tapahtuma yleisen näkyvyyden vuoksi. Leiri järjestettiin Hämeenlinnan Evolla, joka on Hämeen Partiopiirin alueella. Leirille haluttiin kutsua partiopiirin tärkeitä sidosryhmiä ja muita kutsuvieraita. Monelle kutsuvieraalle leiri olikin ennen kokematon elämys ja moni sellainenkin vierailija, joka on itsekin ollut partiossa, hämmästyi leirin suuruudesta. Leirillä järjestettiin myös vierailupäivä. Leirillä vieraillut Anette Länsipuro kertoo, että erityisesti hänelle jäi mieleen leirin yleinen lämmin tunnelma ja leirin á la carteravintola Tilhi. ”Jäi ihan harmittamaan, etten lähtenyt leirille koko ajaksi!”, Anette kertoo.

Hämäläisten Roihu 2016 2571 hämäläistä huivikaulaa 17000 iloista hymyä tuhansia vapaaehtoistyöhön käytettyjä tunteja sopivasti auringonpaistetta

50

Ota tuhansia vapaaehtoistyöhön käytettyjä tunteja ja sekoita joukkoon hämäläiset huivikaulat. Mausta pienellä määrällä jännitystä ja keitä miedolla lämmöllä noin puolen vuoden ajan. Lisää joukkoon iloiset hymyt ja sopivasti auringonpaistetta. Keitä vielä kahdeksan päivää heinäkuun lopussa. Tarjoile jäähtyneenä.


51


Yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia VUONNA 2016 Hämeen Partiopiiriin perustettiin yhteiskuntasuhderyhmä. Ryhmä tukee lippukuntia kehittämään ja ylläpitämään omaa suhdeverkostoaan. Lippukunnan tärkeitä yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi seurakunta, kunta tai vaikkapa muut paikallisjärjestöt. Yhteiskuntasuhderyhmän toinen tehtävä on koordinoida ja kehittää piirin erilaisia kumppanuuksia ja yhteiskuntasuhteita tiiviissä yhteistyössä piirin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa. YHTEISKUNTASUHDERYHMÄ oli tärkeässä roolissa vuoden 2016 Yhteisvastuukeräyksen koordinoinnissa piirin alueella. Toinen konkreettinen toimenpide, joka saatiin tehtyä vuonna 2016, oli ryhmän koostama sidosryhmämateriaali lippukunnille. Sidosryhmämateriaalin tarkoituksena on tukea lippukuntia uusien kontaktien ja yhteistyökumppanuuksien solmimisessa. ”Kumppanuusajattelun on lähdettävä ruohonjuuritasolta lippukunnista, minkä tueksi sidosryhmämateriaali on koostettu”, kertoo piirinjohtaja Riina Aspila. ”Toivomme, että lippukunnat todella ottavat materiaalin omakseen ja ovat avoimin mielin uusien kumppanuuksien suhteen”, Riina jatkaa.

Yhteiskuntasuhderyhmä 3 4 dl 5 kg

52

litraa halua olla lippukuntien tukena hyviä vuorovaikutustaitoja kokemusta yhteiskuntasuhdetyöstä kupillinen kiinnostusta kumppanuustoimintaan

Sekoita kaikki aineet keskenään. Anna taikinan kohota noin vuoden ajan liinan alla. Kaada taikina jauhotetulle pöydälle ja vaivaa taikina pitkäksi. Paloittele taikinasta paloja ja muotoile ne käsissä pulliksi. Paista uunin keskitasossa kahden kuukauden ajan.


53


Lettuja ja lähimmäisenrakkautta YHTEISVASTUUKERÄYKSEN valtakunnallisena kotimaankohteena vuonna 2016 oli partio ja partion tekemä syrjäytymistä ehkäisevä työ. Keräysvaiheen teemana oli hyvän tekeminen. Piirin lippukunnat osallistuivat aktiivisesti keräämiseen ja partiolaiset olivat mukana erilaisisssa tapahtumissa ja tempauksissa ympäri piiriä. HÄMEENLINNALAINEN lippukunta Liekkitytöt oli aktiivisesti mukana Yhteisvastuussa. “Liekkitytöt on aina toiminut aktiivisesti seurakunnan yhteydessä, mutta harvoin olemme osallistuneet Yhteisvastuukeräykseen. Tällä kertaa toimimme lipaskerääjinä ja järjestimme erilaisia tempauksia, joiden tuotosta osa ohjattiin keräykseen”, kertoo Liekkityttöjen lippukunnanjohtaja Reetta Laaksonen. Keräyskassaa kerrytettiin myymällä keittolounasta ja lettuja helmikuun Ravintolapäivässä, pitämällä makkara- ja tikkupullakioskia esikouluikäisille suunnatun ulkoilupäivän yhteydessä sekä järjestämällä jälkiruokabuffet Yhteisvastuukeräyksen startanneen jumalanpalveluksen jälkeen. “Olimme joka tapauksessa päättäneet tehdä omaa varainhankintaa Roihua ja lippukunnan juhlavuotta varten, joten päätimme yhdistää nämä ja ohjasimme osan tuotoista Yhteisvastuukeräykseen”, kuvailee Reetta lippukunnan päätöstä keräykseen mukaan lähtemisestä. Ennen lipaskeräystä joku seurakunnan nuoriso- tai diakoniatyöntekijöistä vieraili jokaisen ryhmän koloillassa kertomassa keräyksen taustoista ja vetämässä keräykseen liittyneen hyvän tekemisen aktiviteetin. Samalla harjoiteltiin lipaskerääjänä toimimista ja mietittiin, mitä keräyksestä kysyville voisi vastata. “Vaikka seurakunnan partiotyöntekijä on aktiivisesti mukana toiminnassamme, oli kiva, että muitakin seurakunnan työntekijöitä pääsi vierailemaan koloilloissa, jolloin toiminta tuli tutuksi molemmin puolin”, Reetta miettii keräyksen tuomasta lisäarvosta. KERÄYKSEN TEEMANA oli hyvän tekeminen, joten lippukunnassa ideoitiin Lykkysponssi-niminen tempaus. Lykkysponssissa yritykset ja muutamat yksityishenkilöt sponsoroivat lahjoituksillaan vanhusten ulkoilemista. Lahjoituksia vastaan Liekkitytöt veivät vanhainkodin asukkaita ulkoilemaan helatorstain kevätaurinkoon. “Lykkysponssi oli aluksi vain pieni idea, mutta partiotyöntekijämme tuella saimme avuksi myös seurakunnan viestinnän”, kertoo Lykkysponssia vetänyt lippukunnan rahastonhoitaja Henna Heikkilä. “Mainosten teon jälkeen tempaus vaati vain mainostusta eri kanavissa ja sopimista vanhainkotien kanssa, joista jälkimmäisessä auttoi erityisesti seurakunnan partio- ja diakoniatyöntekijät.”

54


Yhteisvastuukeräys 894 huivikaulaista yhteisvastuu kerääjää 200 litraa lettutaikinaa 674 iloista hymyä 50 innokasta lippukuntatoimijaa kilokaupalla hyvää lämminmielisyyttä kupillinen ideoita

Ota lippukuntatoimijat ja lämminmielisyyttä. Laita ne kulhoon ja sekoita. Mausta kupillisella ideoita. Samalla voit sirotella huivikaulaiset yhteisvastuukerääjät ympäri piiriä. Levitä seos kerääjien päälle. Lisää päälle 200 litraa lettutaikinaa. Levitä uunipellille ja paista uunin ylätasossa noin vuoden ajan. Koristele paistos iloisilla hymyillä. 55


56


HÄMEEN PARTIOPIIRI RY

Toiminnanalat Hämeen Partiopiiri on organisoitunut eri toiminnanaloja toteuttaviin ryhmiin ja jaostoihin. Piirin toimintaa suunnittelee ja toteuttaa vuosittain noin 150 luottamushenkilöä, jotka tekevät lähes 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä partion eteen vuosittain.

57


58


Aluetyö PIIRIN ALUETYÖN TAVOITTEENA ON AUTTAA LIPPUKUNTIA ONNISTUMAAN HYVÄN PARTIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESSÄ. ALUERYHMÄN ALAISUUDESSA TOIMI VUODEN AIKANA KOLME JAOSTOA: LIPPUKUNTAJAOSTO, MONINAISUUSJAOSTO JA LOISTOJAOSTO. ALUERYHMÄ SEURASI LIPPUKUNTIEN TOIMINTAA JA TARJOSI NIILLE TUKEA ALUEOHJAAJIEN JA TARVITTAESSA LIPPUKUNTAJAOSTON KAUTTA, SEKÄ HUOLEHTI, ETTÄ PIIRIN TOIMINTA-ALUEELLA PARTIOTOIMINNAN TARJONTA OLI RIITTÄVÄÄ NUORTEN MÄÄRÄÄN NÄHDEN. MONINAISUUSJAOSTO VASTASI PIIRIN MONIKULTTUURISUUTTA JA SISUPARTIOTA TUKEVASTA TOIMINNASTA. Jokaisella partiopiirin 12:lla alueella järjestettiin vähintään kaksi aluetapaamista vuoden aikana. Aluetapaamisten aiheena olivat Yhteisvastuukeräys ja -hankkeet, kriisiviestintä sekä lippukuntatuen ja lippukunnan johtajapestien uudistus. Ohjelman toteuttamia alueellisia ikäkausijohtajien tapaamisia ja vihjareita järjestettiin yhteensä seitsemän kaikkiaan viidellä alueella. Näiden lisäksi kuutta tapaamista ei saatu järjestettyä vähäisen kiinnostuksen vuoksi ja yksi siirrettiin tammikuulle 2017. Myös lopuille alueille tarjottiin mahdollisuutta räätälöityyn tapaamiseen, mutta näistä ei saatu toiveita tapaamisen aiheeksi. Aluetyö keskittyi vuoden 2016 ajan vahvasti lippukunnanjohtajien tukeen. Tapaaminen syyskokouksen yhteydessä antoi tukea lippukunnan johtajien väliseen työnjakoon, toiminnan suunnitteluun ja lippukunnanjohtajan omaan pestiin.

’’

Kuusi uutta Loistolippukuntaa

Lippukuntajaoston tukitoimien kohteena oli yhteensä 11 projektia, joissa pyrittiin muun muassa elvyttämään hiipuneiden lippukuntien toimintaa ja tukemaan uusia, perustettavia lippukuntia. Moninaisuusjaoston toiminta keskittyi sisutoiminnan tukemiseen. Vuoden aikana toiminta oli vähäistä jaoston vähälukuisuudesta johtuen. Loisto-jaosto jakoi vuoden aikana kuusi uutta Loistolippukunta-tunnusta. Lisäksi ensimmäiset Loistolippukunta-tunnukset saavuttivat vuoden aikana kolmen vuoden määräaikaisuutensa, ja kaksi Loistolippukuntaa kävikin uudelleen läpi arvioinnin sekä uusivat tunnuksensa.

59


Ohjelmatoiminta OHJELMARYHMÄ VASTAA PIIRIN IKÄKAUSITAPAHTUMIEN, TAITOKOULUTUKSEN, PARTIOTAITOKILPAILUJEN JA KANSAINVÄLISYYSTOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA. OHJELMARYHMÄN ALAISUUDESSA TOIMI VUODEN AIKANA KOLME JAOSTOA. PARTIOKASVATUSJAOSTO VASTASI PARTIO-OHJELMAN YLLÄPIDOSTA JA KEHITYSTYÖSTÄ PIIRISSÄ. PARTIOTAITOJAOSTO VASTASI LIPPUKUNTIEN TOIMINTAA TÄYDENTÄVIEN OHJELMATAPAHTUMIEN SEKÄ MUUN MUASSA ENSIAPU- JA ERÄTAITOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ. KILPAILUJAOSTO VASTASI PARTIOTAITOKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISEN TUESTA VALVOJIEN JA KOULUTUSTEN KAUTTA. LISÄKSI OHJELMAN ALAISUUDESSA TOIMI VUOSINA 2015–2016 KANSAINVÄLISYYSPROJEKTI, JOKA VASTASI KANSAINVÄLISYYDEN NÄKYMISESTÄ PIIRIN ALUEELLA.

Partiokasvatusjaosto tuki aktiivisesti lippukunnissa tapahtuvaa partiokasvatusta alueellisten ikäkausijohtajien tapaamisten ja vihjareiden kautta, joita järjestettiin vuoden aikana seitsemän kaikkiaan viidellä alueella. Tapaamisiin osallistui yhteensä 76 johtajaa. Myös SuperLauantain ja -Sunnuntain aiheissa keskityttiin vahvasti partiokasvatukseen ja eri ikäkausien partio-ohjelmiin. Roihuvuoden huipennukseksi järjestettiin piirin samoajille ja vaeltajille Laitikkalassa Hiillos-tapahtuma, johon osallistui 42 hämäläistä samoajaa ja vaeltajaa. Hiilloksessa suunniteltiin Suomi- ja Ulkomaanprojekteja sekä palvelutempauksia, tehtiin tulitaidetta ja tutustuttiin omiin vahvuuksiin. Roihuun liittyi myös vuoden ohjelmapainotus Hyvää elämää, Parempaa maailmaa, joka näkyi Hiillos-tapahtuman lisäksi myös sudenpentujen ja seikkailijoiden partiotaitokilpailujen tehtävissä sekä tarpojien Rescue-taitopäivässä. 60

Partiotaitojaosto järjesti vuoden aikana neljä erilaista erätaitokoulutusta, yhteensä viisi ensiapukurssia sekä veneenohjaajakoulutuksen, hygieniapassikurssin, nuotiokitarakurssin ja hedaldiikkakurssin sekä liljaviikonlopun ja tarpojien Rescue-taitopäivän. Kilpailujaosto järjesti sekä partiotaitokilpailujen järjestelytoimikunnan jäsenille että rastipäälliköille tarkoitetut kurssit ja valvoi piirin mestaruuskilpailujen järjestelyjä ja toteutusta. Ensimmäinen piirin tukema vaeltajien Ulkomaanprojekti huipentui alkuvuodesta neljän vaeltajan matkaan Uuteen-Seelantiin. Uusi Ulkomaanprojekti aloitettiin niin ikään vuoden alussa ja siihen osallistuvien vaeltajien tavoitteena on matkata Sveitsiin vierailemaan Kanderstegin kansainväliseen partiokeskukseen kesällä 2017.


61


62


Koulutus KOULUTUSRYHMÄN TEHTÄVÄNÄ ON TARJOTA LAADUKASTA JA MONIPUOLISTA KOULUTUSTOIMINTAA LIPPUKUNTIEN NUORILLE JA AIKUISILLE JOHTAJILLE SEKÄ TUKEA PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN OSAAMISTA JA ONNISTUMISTA PESTISSÄÄN. LISÄKSI RYHMÄ VASTAA KOULUTTAJIEN KOULUTTAMISESTA SEKÄ KO-GI-KOULUTUKSEEN OSALLISTUVIEN OHJAAMISESTA. KOULUTUSRYHMÄN ALAISUUDESSA TOIMI VUODEN AIKANA AIKUISJAOSTO, JOKA TUKI VAPAAEHTOISTEN PARTIOTOIMINTAA.

Lippukunnanjohtajien koulutusta tarjottiin sekä keväällä että syksyllä Moodle-avusteisena monimuotokurssina. Monimuotoinen kurssi sisältää neljän yhteisen tapaamisen lisäksi Moodlessa tapahtuvaa työskentelyä, joka tarkoittaa erilaisiin materiaaleihin tutustumista, annettujen tehtävien tekemistä sekä toisten vastauksista keskustelua. Kouluttautuneiden lippukunnanjohtajien osuus nousi vuoden aikana 19 prosentista 32 prosenttiin. Vaikka kasvu oli jo huomattava, jatketaan piirissä tulevina vuosina ponnisteluja kouluttautuneiden osuuden kasvattamiseksi. Koulutusvastaavien ja tulevien pestijohtajien pestin tueksi muotoiltiin pestilähtöinen koulutussuunnitelma -pohja, joka on ladattavissa piirin materiaalipankista pohjaksi lippukunnan koulutussuunnittelulle. Sihteerikoulutus toteutettiin toistamiseen seitsemälle osallistujalle. Sihteerikoulutuksen materiaalipakettia työstettiin eteenpäin ja se annettiin keskusjärjestölle muotoiltavaksi valtakunnalliseen käyttöön soveltuvaksi.

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä viisi partiojohtajan peruskurssia: neljä kahdesta viikonlopusta koostunutta kurssia ja yksi monimuotoinen, aikuisille suunnattu kurssi. Partiojohtajan jatkokoulutuksen eli Ko-Gi-koulutuksen aloitti vuoden aikana viisi hämäläistä untuvikkoa ja Ko-Gi-tunnuksensa sai vuoden aikana kaikkiaan 21 hämäläistä. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi koulutusryhmä järjesti kahdeksan ikäkausien johtajille suunnattua koulutusta, partiokouluttajakoulutuksen sekä useita räätälöityjä koulutuksia Johtajapäivillä ja SuperPäivissä. Aikuisjaosto koosti taas parhaat johtajahuoltovinkit Vakka-aikuisaktiviteettivihkoksi. Vihko sisälsi tällä kertaa toimintavinkkejä ja koulutustärppejä keväälle 2017 sekä vinkkejä aikuisten rekrytointiin. Vinkkejä voi käyttää osana johtajahuoltoa tai lippukunnan oman aikuisvartion toiminnansuunnittelussa. Uusien aikuisten mukaanottamista tukemaan koostettu Uuden aikuisen polku on taitettavana ja se toimitetaan lippukuntiin kevään 2017 aikana. Polku sisältää tietoa erilaisista tavoista toimia vapaaehtoisena lippukunnassa sekä kuvauksen pestin elinkaaresta ja erilaisista tukimuodoista.

63


Viestintä ja markkinointi VIESTINNÄN KESKEISENÄ TEHTÄVÄNÄ ON EDISTÄÄ PARTIO-OHJELMAN TOTEUTTAMISTA LIPPUKUNNASSA VIESTINNÄN JA MARKKINNOINNIN KEINOIN SEKÄ TUKEA LIPPUKUNTIA, PIIRIÄ JA PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖITÄ TOIMINNASSAAN. VIESTINTÄRYHMÄN TAVOITTEENA ON PIIRIN ULKOISEN JA SISÄISEN VIESTINNÄN VAHVISTAMINEN KEHITTÄMÄLLÄ PIIRIN VIESTINTÄKANAVIA JA TUKEMALLA ERI TOIMINNANALOJEN YHTEISTYÖTÄ. VIESTINTÄRYHMÄN ALAISUUDESSA TOIMI VUODEN AIKANA TÄPLÄ-PIIRILEHDEN TOIMITUSKUNTA SEKÄ MEDIALÄHETTILÄÄT.

Viestintäryhmä kannusti ja auttoi lippukuntia päivittämään lippukunnan sivunsa mukaanpartioon.fisivustolla. Sekä mukaanpartioon.fi- että hp.partio.fisivusto käytiin läpi ja kehityskohteet kerättiin listaksi. Hp.partio.fi-sivustolle lisättiin joulukuussa rss-syötteet kalenteriin, uutisiin ja blogeihin. Näitä hyödynnetään muun muassa vuoden 2017 aikana käyttöön otettavassa piirin uudessa intranetissä, Jemmassa.

’’

Täplä-piirilehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana

Täplä-piirilehti ilmeistyi vuoden aikana neljä kertaa. Jokaisessa lehdessä oli vähintään yksi artikkeli lippukuntien tai alueiden toiminnasta. Lippukuntia myös koulutettiin lehtiartikkelien tekemiseen syksyn SuperSunnuntaissa. Partiotoiminta sai runsaasti huomiota piirin alueen sanomalehdissä Hämeenlinnan Evolla järjestetyn valtakunnallisen Roihu-suurleirin ja Lahdessa järjestetyn piirin Reissu2016-paraatiretkipäivän ansiosta. 64


’’

Partiopolkulehti toimitettiin yli 20.000 :lle lapselle

Elokuussa järjestettiin aloitustempaukset Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Tampereella. Näissä hyödynnettiin muun muassa piirin uusia, lainattavia markkinointimateriaaleja. Syksyllä kaikille piirin alueen 1.–2. luokkalaisille jaettiin uudistettu Partiopolkulehti. Lehti tehtiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Lounais-Suomen Partiopiirin kanssa. Myös esikoululaisille tarkoitettu kevään eskarikampanja uudistettiin uutta esiopetuksen opetussuunnitelmaa vastaavaksi. Hämäläisten esikoulujen mielenkiinto kampanjaa ja materiaalia kohtaan on ollut huomattavaa. Vuonna 2016 kampanjaan osallistui Hämeen alueella noin 200 esikouluryhmää ja niissä 4 500 esikoululaista, mikä on lähes puolet alueen esikoululaisten määrästä.

Partioviikolla järjestettiin #munpartio-kampanja sosiaalisen median kanaviin, mikä sai paljon hyvää palautetta. Sekä piiri että keskusjärjestö kannustivat lippukuntia avaamaan omia pop-up-koloja ja tarjoamaan tapahtumiaan Partioviikon kunniaksi myös ulkopuolisille. Piirin markkinointimateriaalit käytiin läpi ja markkinointimateriaalien listaa ja linkkejä päivitettiin hp.partio.fi-sivustolle. Sivustolle lisättiin myös kuvaukset piiriltä lainattavista markkinointimateriaaleista, jotka täydentyivät vuoden aikana useilla jättipeleillä sekä partion uusitun ilmeen mukaisilla banderolleilla, pisaralipuilla ja roll-upeilla. Muista piirin tarjoamista erilaisista palveluista, organisaatiosta ja työntekijöistä kertova palvelujulkaisu julkaistiin piirin koulutus- ja ohjelmatapahtumat kokoavan Tassu 2017 -vihkon ohessa syksyllä 2016. 65


Luottamushenkilöt

Kehitystoiminta

PIIRIN LUOTTAMUSHENKILÖT ELI LUOTTIKSET TOIMIVAT MM. OHJELMAN, KOULUTUKSEN, VIESTINNÄN JA ALUETYÖN PARISSA. PELKÄSTÄÄN PIIRIN KIINTEISSÄ RYHMISSÄ TOIMIVAT LUOTTAMUSHENKILÖT TEKEVÄT VUOSITTAIN LÄHES 20 000 TUNTIA VAPAAEHTOISTYÖTÄ PARTION HYVÄKSI JÄRJESTÄESSÄÄN TAPAHTUMIA, KOULUTUKSIA JA KILPAILUJA. LUOTTAMUSHENKILÖIDEN HYVINVOINTIA JA PESTISSÄ VIIHTYMISTÄ TUETAAN JÄRJESTÄMÄLLÄ ERILAISIA TAPAHTUMIA JA KOULUTUSTA.

PIIRIN KEHITYSTOIMINTA SEURAA AKTIIVISESTI PARTIOTOIMINNAN LAATUA, JÄSENMÄÄRÄN KEHITYSTÄ JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA VOIDAKSEEN AUTTAA LIPPUKUNTIA VASTAAMAAN NÄISTÄ NOUSEVIIN HAASTEISIIN. KEHITYSTOIMINTA VASTAA MYÖS PIIRIN MONINAISISTA KEHITYSHANKKEISTA JA -PROJEKTEISTA. TOIMINNANALAT YLITTÄVÄ KASVURYHMÄ TUKI LIPPUKUNTIA JÄSENHANKINNASSA JA KOORDINOI PIIRIN JÄSENMARKKINOINTIA.

Uuden luottiksen polku valmistui vuoden aikana käytettäväksi piirin uusien luottamushenkilöiden pestaamisen tukena. Syksyllä luottisministeri toteutti yhdessä viestinnän kanssa julistekampanjan alueen korkeakoulujen ilmoitustauluille. Julisteissa kannustettiin mukaan opiskelupaikkakunnan lippukuntatoimintaan ja piirin luottistoimintaan. Luottisministeri osallistui aktiivisesti piirin luottistapaamisten järjestämiseen sekä tammikuun Luottispäivän että elokuun Luottisseminaarin osalta. Molemmissa tapahtumissa ohjelmassa oli toiminnan suunnittelun ja arvioinnin lisäksi koulutusta luottiksena toimimiseen ja tukea omaan pestiin. Lisäksi tammikuun kirpeässä pakkasessa luottikset pääsivät paistamaan lettuja ja juttelemaan nuotion ääressä ja elokuun pimenevässä illassa järjestettiin Laitikkalan omat venetsialaiset.

Kehitysministeri ja piirin tilastonikkarit tuottivat saatavissa olevien tilastojen ja tietojen avulla kuvaa piirin jäsenmäärän kehityksestä ja lippukuntien toiminnasta. Kasvuryhmä koosti lippukuntien toiminnan suunnitelua tukemaan ohjemateriaalin, joka esiteltiin syyskokouksen yhteydessä järjestetyssä lippukunnanjohtajien ja sihteerien tapaamisessa. Vuoden aikana tiedusteltiin eri kuntien kansalais- ja työväenopistoista mahdollisuutta järjestää Vapaaehtoisena nuorisotoiminnassa -kurssi osana opiston kurssitarjontaa. Huhtikuulle 2017 kurssi saatiin Valkeakoski-Opiston kurssitarjontaan. Kurssi on tarkoitettu esimerkiksi partiotoimintaan uutena tuleville aikuisille Tervetuloa Partioon -tyyppiseksi tutustumiskurssiksi.

66


Yhteiskuntasuhdetoiminta PIIRIN YHTEISKUNTASUHTEITA JA ERILAISIA KUMPPANUUKSIA KOORDINOI JA KEHITTÄÄ PIIRIN OMA YHTEISKUNTASUHDERYHMÄ KIINTEÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ PIIRINJOHTAJAN JA TOIMINNANJOHTAJAN KANSSA. TÄMÄN LISÄKSI YHTEISKUNTASUHDERYHMÄ TUKEE LIPPUKUNTIA KEHITTÄMÄÄN JA YLLÄPITÄMÄÄN OMAA SUHDEVERKOSTOAAN JA OSALLISTUMAAN YHTEISKUNNALLISEEN VAIKUTTAMISEEN. Yhteiskuntaryhmän eli Y-ryhmän alaisuudessa työstettiin vuoden aikana piirin Yhteisvastuuhankkeiden hankesuunnitelmia. Piiri haki ja sai rahoitusta kahdelle hankkeelle. Toisessa hankkeessa järjestetään partiotoimintaa erityiskoulun oppilaille ja toisessa rakennetaan partiotoimintaa mainostava esittelykärry, jolla partion toiminnallista esittelyä voidaan tehdä esimerkiksi nuorisotalojen pihalla tai lähiökeskuksissa. Lisäksi Y-ryhmä koulutti lippukuntia omien Yhteisvastuuhankkeiden suunnitteluun ja hankerahoituksen hakemiseen.

’’

Piiri haki ja sai rahoitusta kahdelle hankkeelle

Lippukuntien taustayhteisöjen selvittämistyötä jatkettiin muun muassa vuosiselosteessa olleen kyselyn avulla. Siinä 81 % lippukunnista kertoi tavanneensa taustayhteisönsä edustajan ainakin kerran vuoden aikana. Y-ryhmä osallistui vuoden aikana myös Roihun hämäläisten yhteistyökumppaneiden vierailupäivän suunnitteluun ja toteutukseen.

67


Hallinto PIIRIN JÄSENIÄ OVAT LIPPUKUNNAT, JOTKA PIIRIN KOKOUKSISSA VALITSEVAT PIIRIHALLITUKSEN JOHTAMAAN PIIRIN TOIMINTAA. PIIRIN TEHTÄVIÄ JA VASTUITA OHJAAVAT YHDISTYSLAKI, PIIRIN SÄÄNNÖT, PIIRIN TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ, LIPPUKUNTATUEN KÄSIKIRJA SEKÄ TURVALLISUUSASIAKIRJAT JA -OHJEET. Piirihallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Piirinjohtaja vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta ja piirin varajohtaja vastaa toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Piirihallituksen jäsenillä on jokaisella oma toiminnanala tai kokonaisuus johdettavanaan. Piiri osallistuu aktiivisesti partioliikkeen päätöksentekoon ja valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan. Partioneuvoston toimintaan ja päätöksentekoon sekä siten partion valtakunnalliseen strategiseen ohjaukseen osallistuu kolme hämäläistä partioneuvosta. Piirihallituksen alaisuudessa toimii piirin ansiomerkkiryhmä, joka käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset. Ryhmä ylläpitää piirin ansiomerkkijärjestelmää sekä kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen. Ansiomerkkiryhmä järjesti syksyllä Skypen välityksellä koulutuksen Mannerheim-solkien hakemisesta.

68

’’

Hallituksen Pihalla-blogia päivitettiin 34 kertaa

Hallituksen jäsenet kävivät tapaamassa lippukuntatoimijoita muun muassa lippukunnanjohtajien tapaamisessa, lippukuntien syntymäpäivillä ja piirin suurimmissa tapahtumissa. Hallituksen toimintaa on pyritty tekemään tutuksi julkaisemalla Pihalla-blogia, johon vuoden 2016 aikana kertyi 34 julkaisua. Hämeen Partiopiiri ry:n kevätkokous pidettiin 19.3.2016 Riihimäellä ja syyskokous 12.11.2016 Tampereella. Hämeen Partiopiiri ry:n puheenjohtajana vuonna 2016 toimi Riina Aspila Erä-Pirkoista ja varapuheenjohtajana Henna Heikkilä Liekkitytöistä. Hämeen Partiopiiri ry:n toiminnanjohtajana toimi Tommi Nyman.


Vuonna 2016 Hämeen Partiopiiri ry:n hallitukseen kuului puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kuusi hallituksen jäsentä, jotka vastasivat piirin aluetyöstä, kehitystoiminnasta, koulutustoiminnasta, luottamushenkilöistä, ohjelmatoiminnasta ja viestinnästä. Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus piti vuoden aikana yhdeksän kokousta. Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajat ja toiminnanjohtaja. Hämeen Partiopiiri ry:n tilintarkastajina toimi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Puheenjohtajat, aluetyöstä, koulutustoiminnasta, ohjelmatoiminnasta ja viestinnästä vastaavat hallituksen jäsenet sekä yhteiskuntasuhderyhmän puheenjohtaja osallistuivat keskusjärjestön Laajennettujen valiokuntien toimintaan. Suomen Partiolaiset ry:n Partioneuvostoon kuului vuonna 2016 kolme hämäläistä partioneuvosta: Riina Aspila, Henna Heikkilä ja Kimi Uosukainen. Partiotyönantajat-Scoutsarbetsgivarna ry:n hallituksessa toimi Tommi Nyman. Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen 19.–20.11.2016 Oulussa osallistui Hämeestä 21 hengen delegaatio. Hämeen Partiosäätiö sr:n hallituksessa partiopiirin edustajina toimivat puheenjohtaja Arto Raivio, varapuheenjohtaja Kaija Rinne ja jäsenet Pertti Arjanne, Harri Länsipuro, Jarkko Mäkinen ja Tuija Salmi. Hämeen Partiopiiri ry:n virallisessa lippukuntaluettelossa oli 124 lippukuntaa 31.12.2016. Vuoden 2016 aikana lippukuntaluetteloon ja piirin jäseneksi hyväksyttiin uusi lippukunta, Näsijärven Kipinät ry. Jäsenmaksun maksaneiden piirin lippukuntien jäsenten kokonaismäärä 31.7.2016 oli 10 369 jäsentä.

Toimisto

’’

Piirillä on toimistot Tampereella ja Lahdessa

Hämeen Partiopiirin toimistot kokoustiloineen sijaitsevat Tampereella ja Lahdessa. Vuoden vaihteessa käyttöön saatu uusi kurssikeskus, Laitikkalan koulu Pälkäneellä, on vakiinnuttanut paikkansa niin piirin kuin keskusjärjestön ja lippukuntien tapahtumien ja koulutusten pitopaikkana. Muita käytössä olevia leirialueita ovat Pajaniemi Lempäälässä, Vaakaniemi Kurussa, Nurmela Tammelassa, Lapinhäme Sodankylässä, Rismalahti Asikkalassa ja Nokka Kangasalla. Leirialueet olivat ahkerassa käytössä lippukuntien, ryhmien ja jaostojen kokousten, koulutustilaisuuksien ja leirien pitopaikkana. Yhdistyksen käytössä olevat toimitilat ja leirialueet omistaa Hämeen Partiosäätiö sr. Yhdistyksellä oli vuonna 2016 yhdeksän toimihenkilöä: Tommi Nyman (toiminnanjohtaja), Kati ArppePerämäki (lippukuntakoordinaattori), Sara Heinonen (lippukuntakoordinaattori 14.3.2016 alkaen), Sari Huurros-Aaltonen (toimistosihteeri), Lotta Kylmälahti (ohjelma- ja koulutuskoordinaattori), Heli Lehtomäki (järjestöpäällikkö), Petri Louko (aluepäällikkö), Marjo Majlund (tiedottaja) ja Seija Vuohensilta (taloussihteeri). 69


70


VUOSI 2016

Talouden tunnusluvut

71


Talous ja varainhankinta YHDISTYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELUN PERUSLÄHTÖKOHTIA OLIVAT KOULUTUSTOIMINNAN JA TAPAHTUMIEN OMAKATTEISUUS ELI SE, ETTÄ TAPAHTUMIEN OSANOTTOMAKSUILLA JA MUILLA TULOILLA KATETAAN NIISTÄ AIHEUTUVAT VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET JA PIENI OSA VÄLILLISISTÄ KUSTANNUKSISTA. VALTAOSA VÄLILLISISTÄ KUSTANNUKSISTA, KUTEN PALKAT, TOIMITILAVUOKRAT JA TOIMISTON MUUT MENOT, KATETAAN JÄSENMAKSUILLA, PIIRIN SAAMALLA VALTIONAVULLA JA AVUSTUKSILLA SEKÄ VARAINHANKINTAKAMPANJAN TUOTOILLA. VÄLILLISTEN KUSTANNUSTEN KORVAAMISEEN OSALLISTUVAT OSUUDELLAAN MYÖS TAMPEREEN PARTIOLAISET RY, LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY JA HÄMEEN PARTIOSÄÄTIÖ SR.

Vuoden 2016 tilinpäätös Vuosi 2016 oli talouden näkökulmasta perinteinen partiovuosi ja toteutui talouden näkökulmasta suunnitellusti. Toisen lippukuntakoordinaattorin aloittaminen näkyi budjetoituna henkilöstökulujen kasvuna. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut laskivat budjetoidusti edellisvuodesta, johtuen paraatiretkipäivän erilaisesta toteutuksesta. Viime vuosien jäsenmäärän kasvun tuloksena jäsenmaksut kasvoivat budjetoitua enemmän tuoden mukanaan hieman nettokasvua jäsenmaksutuottoihin. Vuoden 2015 noin 9 800 maksaneen jäsenen sijaan maksaneiden jäsenten määrä oli noin 10 300. Yhdistyksen kevätkokouksen päättämä jäsenmaksun piiriosuus vuodelle 2016 oli I-jäseneltä 25 euroa ja II-jäseneltä 23 euroa. 72

Vuoden aikana panostettiin edelleen markkinointiin ja jäsenhankintaa tukeviin toimenpiteisiin, joita olivat mm. esikouluihin kohdistunut Eskarikampanja, piirin alueen 1.–2. luokkalaisille jaettu Partiopolku-lehti ja syyskauden aloitustempaukset kolmella paikkakunnalla. Vuoden 2016 kokonaistuotot olivat noin 1 478 385 euroa ja kokonaiskulut noin 1 469 493 euroa. Vastaavasti vuoden 2015 kokonaistuotot olivat noin 1 549 645 euroa ja kokonaiskulut noin 1 523 362 euroa. Henkilöstökustannuksissa oli varauduttu toiminnanjohtajan, järjestöpäällikön, aluepäällikön, tiedottajan, ohjelma- ja koulutuskoordinaattorin, kahden lippukuntakoordinaattorin, taloussihteerin ja toimistosihteerin palkkamenoihin.


Tuottojakauma 2016 Kokonaistuotot 1 478 385,30 €

jäsenmaksut 39 %

oma varainhankinta 37 %

Varainhankinnan puolella joulukampanja ylitti budjetoidun tuloksen, jääden kuitenkin hieman edellisvuoden tuloksen alapuolelle. Joulukampanjan myynti oli noin 533 376 euroa. Lippukuntien osuus kampanjasta oli palkintojen lisäksi noin 191 027 euroa. Valtionapu kasvoi hieman ollen noin 127 000 euroa. Tilikauden tulos oli 8 851,46 euroa ylijäämäinen.

Tuottojakauma 2016 Kokonaistuotot 1 478 385,30 €

julkiset avustukset 9%

osallistumismaksut ja muut tuotot 15 %

poistot 0% henkilöstö 29 %

Jäsenmaksut ja varainhankinta netto jäsenmaksut 31 %

julkiset avustukset 16 %

oma varainhankinta 27 %

varainhankinta 22 %

toiminta, viestintä 27 %

jäsenmaksut 22 %

osallistumismaksut ja muut tuotot 26 %

73


’’

Joulukampanjalla jälleen hyvä tulos Hämeen Partiopiirin joulukampanja sujui vuonna 2016 jälleen mallikkaasti. Hämäläiset partiolaiset myivät kalentereita 42 616 kappaletta ja joulupostikorttipaketteja 44 654 pakettia. Myyntimäärät laskivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Kampanjassa oli vuonna 2016 mukana yhteensä 102 lippukuntaa. Joulukampanjaan osallistuneiden lippukuntien kampanjapäälliköitä koulutettiin 107 seitsemässä koulutuksessa, jotka järjestettiin syksyllä eri puolilla piiriä. Hämäläisten partiolaisten myynti-intoa kasvatettiin tonttumerkeillä ja talvikäyttöisillä putkihuiveilla. Tonttumerkin ansaitsi itselleen 3 686 partiolaista ja putkihuivin sai itselleen 2 135 partiolaista. Tehomyyjiä eli yli sadan tuotteen myyjiä oli ennätysmäärä, yhteensä 41. He saivat itselleen muistoksi partiopaitaan ommeltavan kultaisen tonttumerkin.

102 lippukuntaa oli mukana joulukampanjassa

Adventtikalentereita lapsipotilaille Marraskuun lopussa hämäläisten medialähettiläiden ryhmä kävi jo perinteeksi muodostuneella tervehdyskäynnillä muun muassa Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenosastoilla. Vierailulla medialähettiläät lahjoittivat 400 adventtikalenteria lapsipotilaiden iloksi. Adventtikalentereiden ja lorujen tuomat hymyt antoivat hyvää mieltä ja iloa myös medialähettiläsnuorille.

Joulukampanja 2009-2016

45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000

Joulupostikorttipaketit (kpl)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2016

Kalenterit (kpl)

2015

2014

2013

2012

74

2011

0

2010

5000

2009

10000


75


Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2016 TOTEUTUNUT 2016

TALOUSARVIO 2016

TOTEUTUNUT 2015

190 128,49 30 000,00 220 128,49

189 572,00 83 035,00 272 607,00

287 714,12 30 000,00 317 714,12

-343 925,63 -77 732,29 -421 657,92

-341 284,00 -77 472,00 -418 756,00

-303 347,91 -65 785,97 -369 133,88

-7 653,48

-6 250,00

-7 745,73

-10 700,75

-11 500,00

-8 555,73

Muut kulut Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Matkatkulut Materiaalikulut Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä

-84 379,55 -36 352,86 -137 440,43 -58 746,52 -392 901,49 -709 820,85

-85 096,00 -28 500,00 -136 936,00 -70 038,00 -369 487,00 -690 057,00

-72 261,29 -28 466,72 -187 982,33 -129 784,29 -391 656,01 -810 150,64

Varsinaisen toiminnan kulut

-1 149 833,00

-1 126 563,00

-1 195 585,98

-929 704,51

-853 956,00

-877 871,86

VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Tuotot Avustukset Kulut Henkilöstökulut Palkat Henkilösivukulut Henkilöstökulut Poistot Vapaaehtoiset sos.kulut

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ

76


TOTEUTUNUT 2016

TALOUSARVIO 2016

TOTEUTUNUT 2015

574 228,60 2 296,80 533 376,69 1 425,00 0,00 9 300,00 1 120 627,09

524 250,00 2 000,00 497 446,00 1 250,00 0,00 9 200,00 1 034 146,00

542 957,60 1 885,60 546 154,65 1 615,00 0,00 7 300,00 1 099 912,85

-126 611,38 -191 026,90 -2 054,36 -319 692,64

-124 080,00 -178 000,00 -6 110,00 -308 190,00

-129 303,28 -195 989,00 -2 376,87 -327 669,15

800 934,45

725 956,00

772 243,70

-128 770,06

-128 000,00

-105 628,16

Kulut

-8,20

0,00

-107,20

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

-8,20

0,00

-107,20

-128 778,26

-128 000,00

-105 735,36

137 629,72

128 000,00

132 018,06

8 851,46

0,00

26 282,70

VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut Tarvikevälitys Keräystuotot Muu myynti Lahjoitukset Ilmoitustuotot Varainhankinnan tuotot Kulut Muut varainhankinnan kulut Ostokulut Lippukuntien osuus Muut kulut Varainhankinnan kulut VARAINHANKINTA YHTEENSÄ TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Yleisavustukset TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ

77


Tase 31.12.2016 VASTAAVAA

2016

2015

Aineettomat oikeudet

8 307,42

14 531,60

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

8 307,42

14 531,60

Koneet ja kalusto

2 858,62

4 564,64

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 858,62

4 564,64

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

11 166,04

19 096,24

16 598,20

13 778,95

16 598,20

13 778,95

177 024,51 58 556,39 0,00

119 897,43 58 062,26 23 407,50

235 580,90

201 367,19

140 205,19

288 392,75

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

392 384,29

503 538,89

VASTAAVAA YHTEENSÄ

403 550,33

522 635,13

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset yhteensä Siirtosaamiset yhteensä Varainhankintakampanja Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

78


VASTATTAVAA

2016

2015

2 057,27

2 057,27

124 459,07

124 459,07

66 442,21 8 851,46

40 159,51 26 282,70

75 293,67

66 442,21

201 810,01

192 958,55

42 582,13

197 968,21

6 935,45

7 505,24

152 222,74

124 203,13

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

201 740,32

329 676,58

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

201 740,32

329 676,58

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

403 550,33

522 635,13

OMA PÄÄOMA Peruspääoma yhteensä Rahastot yhteensä Ed.tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat yhteensä Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat yhteensä

79


Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätös on laadittu PMA:n pienyrityssäännöstöä soveltaen. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvostus Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Aineettomien oikeuksien, koneiden ja kaluston poistot on poistettu tasapoistoina.

Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuuteen on kirjattu varainhankinta tuotteiden hankintameno. Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon määräisenä. Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty hankinnan välittömät menot.

Opetusministeriöltä saatu Valtion toiminta-avustus ja Opintokeskus Sivis:ltä saadut avustukset on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa yleisavustukset.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot Kokonaiskulut Ylijäämä

LT 1

2. Jäsenmaksu LT 2 Jäsenmaksu Tilitetty Suomen Partiolaiset ry:lle Piirin osuus 3. Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus Muut avustukset

LT 3

2016 1 478 385,30 -1 469 533,84 8 851,46

2015 1 549 645,03 -1 523 362,33 26 282,70

574 228,60 -318 068,60 256 160,00

542 957,60 -300 843,60 242 114,00

126 949,72 10 680,00 137 629,72

120 178,28 11 839,78 132 018,06

-6 224,18 -1 429,30 -7 653,48

-6 224,18 -1 521,55 -7 745,73

2016

2015

14 531,60 -6 224,18 8 307,42

20 755,78 -6 224,18 14 531,60

4. Suunnitelman mukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet 5 vuotta Koneet ja kalusto 3 vuotta 5. Suunnitelman mukaiset poistot hyödykelajeittain yhteensä Aineettomat oikeudet LT 4 Koneet ja kalusto TASEEN LIITETIEDOT 1. Aineettomat hyödykkeet LT 5 Tietokoneohjelmat Hankintameno 1.1.2016 Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2016 80


2. Aineelliset hyödykkeet LT 6 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1.2016 Lisäykset tilikaudella AV-laitteet Käytöstä poistetut kalusto ja koneet Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo 31.12.2016 3. Siirtosaamiset Hämeen Partiosäätiö Muut siirtosaamiset 4. Oma pääoma LT 7 Peruspääoma Rahastot Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä Tilikauden ylijäämä Oma pääoma 31.12.2016 5. Siirtovelat Lomapalkkavelka Suomen Partiolaiset ry/Jäsenmaksut 2017 Muut siirtovelat

4 564,64

6 086,19

4 287,92 -4 564,64 -1 429,30 2 858,62

-1 521,55 4 564,64

30 000,00 28 556,39 58 556,39

27 000,00 31 062,26 58 062,26

2 057,27 124 459,07 66 442,21 8 851,46 201 810,01

2 057,27 124 459,07 40 159,51 26 282,70 192 958,55

63 549,36 41 931,00 46 742,38 152 222,74

58 862,91 49 611,00 15 729,22 124 203,13

6. Vakuudet ja vastuusitoumukset LT 8 Leasingsopimukset: Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-3321 Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-5932 Grenkeleasing Oy Sopimus nro 096-6588 Danske Bank sopimus nro 907162001 Danske Bank sopimus nro 955740001 Neopost sopimus nro 93346112856 Leasingvuokria erääntyy maksettavaksi:

alkaneella tilikaudella 13206,15€ seuraavilla tilikausilla 7747,46 € Sopimuksen ehdot noudattavat tavanomaisia leasingsopimusehtoja. Sopimukset on irtisanottavissa kesken vuokrakauden jäljellä olevien vuokrien summalla. 7. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä

LT 9

-343 925,63 -62 304,20 -15 428,09 -421 657,92

-303 347,91 -53 382,39 -12 403,58 -369 133,88

Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei ole maksettu palkkoja tai palkkioita. Yhdistyksen palveluksessa on ollut keskimäärin 9 henkeä.

81


82


83


84


85


86


Liitteet

87


Ryhmät ja jaostot 2016 Piirihallitus

Riina Aspila, puheenjohtaja Heikkilä Henna, varapuheenjohtaja Ali-Hokka Erika Horelli Minna Korhonen Samuli Nissi Anna-Lea Tolvanen Tytti Vainio Leena Nyman Tommi, toiminnanjohtaja Lehtomäki Heli, järjestöpäällikkö Louko Petri, aluepäällikkö

Työvaliokunta

Riina Aspila, puheenjohtaja Heikkilä Henna, varapuheenjohtaja Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

Y-ryhmä

Hirvonen Matti, puheenjohtaja Aspila Riina Lehmussaari Nea Länsipuro Harri Mertakorpi Siiri Uosukainen Kimi Nyman Tommi, toiminnanjohtaja

Ansiomerkkiryhmä

Jylhä Mikko, puheenjohtaja Heikkilä Henna Leivuori Markus Liikonen Sari Mitrunen Hanna-Marika Strömmer-Hörkkö Tuire Viilomaa Päivi Willman Perttu Huurros-Aaltonen Sari, esittelijä, sihteeri 88

Loistomestarit Joulutyöryhmä

Aaltonen Maria Alarto Manu Koivusaari Jarmo Vuorinen Heli Louko Petri, esittelijä, sihteeri

Alueryhmä

Ali-Hokka Erika, puheenjohtaja Saastamoinen Laura, varapuheenj. Hast Maria Kaisa Honkala Jaakko Pietarinen Sallamari Salo-Vihra Heini Tiililä Anneli Louko Petri, esittelijä, sihteeri

Lippukuntajaosto

Hast Maria Kaisa, puheenjohtaja Hörkkö Mikko Jylhä Mikko Lämsä-Palovaara Kaisu Pöllänen Jenni Louko Petri, esittelijä, sihteeri

Moninaisuusjaosto Koivula Ida Pietarinen Sallamari

Loisto-jaosto

Honkala Jaakko, puheenjohtaja Hörkkö Mikko Lappalainen Antti Lavikko Petteri Liikonen Sari Toukonen Anne Vainio Toivo Louko Petri, esittelijä, sihteeri

Honkala Jaakko Hörkkö Mikko Liikonen Sari

Alueohjaajat

Ellonen Sanna Halmejärvi Harri Helin Anne Judén Minna Korkeamäki Elisa Laakkonen Katja Lalli Kati Leppikangas Terhi Mielityinen Carita Montonen Hanna Niemi Anu Niemi Arja Nisula Jari Norokorpi Loviisa Pasanen Margit Ruponen Hanna Stenhäll Piia Tulivuo Noora Tynskä Päivi Uotila Sanna

Koulutusryhmä

Vainio Leena, puheenjohtaja Hietanen Katri, vastaava koulutusohj. Kosonen Ville Leivuori Markus Liljaniemi Maaret Mamia Maria Mälkiä Satu Rantakallio Riikka Rantonen Jani Siekkinen Heini Siukola Mari Suomalainen Johanna Syväterä Teemu Vaasvainio Pia Kylämälahti Lotta, esittelijä, sihteeri


Aikuisjaosto

Mamia Maria, puheenjohtaja Fagerlund Hannu Kylmälä Pasi-Matti Palonen Mika

Sihteerikoulutustyöryhmä Hast Maria Kaisa Mäenalusta Juha Pirttikoski Jaakko Raevaara Niina Riihilahti Tiina Saastamoinen Laura Siukola Mari Willman Perttu Louko Petri, esittelijä, sihteeri

Ohjelmaryhmä

Tolvanen Tytti, puheenjohtaja Oksman Anna, varapuheenjohtaja Aksela Mikko Lappalainen Jouni Uschanov Sonja Kylmälahti Lotta, esittelijä, sihteeri

Partiokasvatusjaosto

Oksman Anna, puheenjohtaja Hautamäki Antto Kontio Timo Tynskä Päivi

Kilpailujaosto

Lappalainen Jouni, puheenjohtaja Aaltonen Aino Kaipia Perttu Kemppi Antti Kuuteri Lotta Latvio Sanni-Mari Olkkonen Mikko Salo Turkka

Partiotaitojaosto

Aksela Mikko, puheenjohtaja Jaatinen Päivi Nurmi Matti Nurmilo Ritva Paukkila Mikko

Kansainvälisyysjaosto

Uschanov Sonja, puheenjohtaja Karjalainen Heikki Lehto Laura Mäenalusta Juha Taljavaara Anne

TäpläCatering

Jaatinen Päivi, puheenjohtaja Kumpula Riikka Kuukka Mari Ristimäki Hanna Ruokonen Tanja Ruokonen Tiina

Kasvuryhmä

Nissi Anna-Lea, puheenjohtaja Ali-Hokka Erika Horelli Minna Järvinen Liisa Koskela Olli Mamia Maria Oksman Anna Rautiainen Saku Heli Lehtomäki, esittelijä, sihteeri

Viestintäryhmä

Horelli Minna, puheenjohtaja Laukkanen Essi, varapuheenjohtaja Kuivasaari Sami Halmejärvi Harri Hautakangas Anne Kuivasaari Sami Laurikainen Jenna Mäkinen Hilja

Parkkomäki Anna Vuorinen Heli Majlund Marjo, esittelijä, sihteeri

Täplä-toimituskunta

Laukkanen Essi, päätoimittaja Elo Anne-Maarit Halmejärvi Harri Jansson Julia Kesti Atte Laaksonen Reetta Länsipuro Tessa Pirttikoski Jaakko Piuva Frida Saario Juhani Vaasvainio Marika Virtanen Otto Väyrynen Virpi Majlund Marjo, esittelijä, sihteeri

Medialähettiläät

Ahtiainen Hermanni Dahan Zeinab Fallström Sonja Kajala Milla Kaján Emilia Kesti Atte Kokko Mira Kukko Salla Laurikainen Jenna Liikamaa Anri Länsipuro Tessa Manneri Aarne Mäkelä Marjukka Nieminen Anssi Saastamoinen Karoliina Salminen Lasse Salminen Sami Uosukainen Kimi Virtanen Otto

89


Hämäläiset lippukunnat 2016 Aitolahden Hirvi-Veikot ry Aitopartio ry Aurinkovuoren Vartijat ry Erä-Pirkot ry Forssan Tornitulet ja Tornihaukat ry Harjun Pojat ry Harjun Veikot ry Harjunalustan Siniveljet ry Harjusiskot ry Hauhon Partiolaiset ry Hervannan Hukat ry Hirviveikot ry Hollolan Hirvenhiihtäjät ry Humppilan Ilvespojat ry Hämeen Haka-Versot Hämeenkyrön Hälläpyörät ry Hämeenlinnan Metsänkävijät ry Härmälän Haukat ry Härmälän Ilvestytöt ry Ikaalisten Korpi-Kotkat ry Ilvespartio ry Jaakon Samoojat ry Jaarlin Pojat ry Janakkalan Ilvekset ry Jokioisten Korvenkävijät ry Joutjärven Tapulitytöt ry Juupajoen Eräpartio ry Jämsän Jokipartio ry Jämsän Leirisudet ry Kaipolan Tiirat ry Kalevan Karhut ry Kalevan Suuntatytöt ry Kalvolan Katajasiskot ry Kalvolan Olavinpojat ry Kanavan Vartijat ry Karkun Samoojat ry Kaskenkaatajat ry Kaukapartio ry Keurusseudun Partiolaiset ry Kihniön Katajaiset ry Kiikan Leiripeikot ry

Koijärven Kurjet ry Kostian Kahlaajat ry Kuhmalahden Lieskapartio ry Kuhmoisten Korpisudet ry Kuikkavuoren Pojat ry Kulhan Kulkijat ry Kuoreveden Kotkat ry Kurun Kontiot ry Kymen Kotkat ry Kymen Vartiot ry Kyynärön Kiertäjät ry Kärkölän Kärpät ry Lahden Ilvesveikot ry Lahden Katajaiset ry Lahden Siniset ry Lahden Suuntaveljet ry Lahden Versot ry Lammin Evonkävijät ry Launeen Lähdesiskot ry Lentävän Samoojat ry Liekkitytöt ry Lähteen Vartijat ry Messukylän Metsäpojat ry Messukylän Metsätytöt ry Mouhijärven Metsot Myllykylän Harjuvuokot ry Myrskylinnut ry Mäntänvuoren Partiolaiset ry Nastapartio ry Niihaman Saukot ry Nokian Eräveikot ry Nokian Partiotytöt ry Nummen Eränkävijät ry Näsijärven Kipinät ry Näsin Tytöt ry Orimattilan Samoilijat ry Oriveden Eräsissit Oriveden Eräsudet ry Padaspartio ry Parolan Eräveikot ry Pirjetan Partio ry

Pirkan-Pojat Pirkkalan Pirkot ry Pirkkalan Sotkapojat ry Punkalaitumen Metsänkävijät Puuha-Marit ry Rautvuoren Vartijat ry Riihimäen Eräpojat ry Riihimäen Erätytöt ry Riihipääskyt ry Roineen Tytöt ry Ryttylän Eräveikot ry Sahalahden Sinisudet ry Santamäen Palokärjet ry Sata-Hämeen Vasamat ry Sinisissit ry Stoolin Partiolaiset ry Suodenniemen Suonkiertäjät ry Sääksmäen Nuotiopojat ry Tammelan Metsänkävijät ry Tammero ry Tampereen Eräpojat ry Tampereen NMKY ry/Tampereen Kotkat Tampereen Lokit ry Tampereen Versot ry Teiska-Partio ry Tervakosken Tervakset ry Tervaksentekijät ry Tesoman Sinisiskot ry Toijalan Eräveikot ry Torisevan Tarpojat ry Tuuloksen Tulikourat ry Tyrvään Metsänpojat ry Urjan Varstat ry Valkeakosken Korvenkävijät ry Vammalan Nuotiosiskot ry Vesilahden Valkohännät ry Viialan Metsänkävijät ry Viinikan Siniset ry Viinikan Sinitytöt ry Ylöjärven Otava ry Ylöjärven Viittaveljet ry


Loisto-lippukunnat Harjusiskot ry Hervannan Hukat ry Hollolan Hirvenhiihtäjät ry Hämeenkyrön Hälläpyörät ry Härmälän Ilvestytöt ry Jaakon Samoojat ry Jokioisten Korvenkävijät ry Joutjärven Tapulitytöt ry Kalevan Suuntaytöt ry Kaskenkaatajat ry Kaukapartio ry Kostian Kahlaajat ry Launeen Lähdesiskot ry Liekkitytöt ry Messukylän Metsätytöt ry Nokian Eräveikot ry Nokian Partiotytöt ry Nummen Eränkävijät ry Puuha-Marit ry Roineen Tytöt ry Tammero ry Tampereen Kotkat Tampereen Lokit ry Tervaksentekijät ry Viialan Metsänkävijät ry Ylöjärven Otava ry

Toiminta-alueet Akaa Forssa Heinola Hämeenlinna Lahti Mänttä Nokia Orivesi Riihimäki Tampere itäpiiri Tamepere länsipiiri Tampere sisäpiiri

91


Tapahtumat 2016 9.1. 9.1. 9.1. 15.–17.1. 15.–17.1. & 12.–14.2. 20.1. 20.1. 29.–31.1. 30.–31.1. 31.1. 5.–7.2. 6.2. 6.2. 7.2. 7.2. 9.2. 9.2. 13.2. 20.–21.2. 5.–6.3. 10.3. 11.–13.3. 16.3. 19.3. 19.3. 19.3. 19.–20.3. 1.–3.4. 1.–3.4. 9.–10.4. 9.–10.4.

Luottispäivä Ryhmän johtaminen piirissä -monimuotokoulutus, aloituspäivä Piiritoimijakoulutus, aloituspäivä Medialähettiläskoulutus * Partiojohtajaperuskurssi 1/2016

47 7 9

Lippukunnan johtaminen monimuotokoulutus, aloituspäivä Sihteerin monimuotokoulutus, aloituspäivä Hopeakettu - erätaitojen talvikurssi Erätaitojen talvikurssi aikuisille Ohjelmatapaaminen Nokia Akela- ja sampokurssi Ikäkauden apulainen -koulutus Hervanta 2016, Hämeen Partiopiirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut, Tampere Aluetapaamiset 1/2016 Ohjelmatapaaminen Mänttä Kipparikurssin pääsykoe * Viestintävarras Luotsipäivä Ensiapu 1 -kurssi Vestigatio Kalmia, partiotaitojen SM-talvimestaruuskilpailut * Akela- ja sampotapaaminen Riihimäki Meripartiojohtajapäivät * Ohjelmatapaaminen Hämeenlinna Johtajapäivät Hämeen Partiopiirin kevätkokous Tarpojien taitopäivä Ensiapu 1 -kurssi Kohtaus, piirien alue-, ohjelma- ja koulutustoimijoiden seminaari * Partiojohtajaperuskurssi 2/2016, I-osa Ensiapu 1 -kurssi Ensiapu 2 -kurssi

32 peruttu 17 peruttu 10 18 7 or 8,vi 11,si 5, pu 5, ru 8, ha 9 vartiota

25

10 1 hämäläinen 13 20 19 or 0, vi 1, si 2, pu 3, ru 3, ha 1 vartiota 14 1 hämäläinen 7 116 135 47 peruttu 14 hämäläistä 29 21 22


9.–10.4. 15.–17.4. 16.4. 16.4. 19.4. 22.–24.4. 22.–24.4. 23.4. 23.–24.4. 6.–8.5. 7.5.

Ko-Gi 120 partiojohtajien jatkokoulutus, johdanto-osa * Veneenohjaajakurssi, teoria Piirin ryhmien ja jaostojen yhteinen kokouspäivä Hygieniapassikurssi Ohjelmatapaaminen Akaa Partiojohtajaperuskurssi 2/2016, II-osa Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi REKI-retkitoimintakilpailu 2015-2016 päättyy Rastipäällikkökurssi Liljaviikonloppu Sudenpentukilpailut, Lahden ja Tampereen alueet

6 hämäläistä 13 37 39 11 29 12 6 tarp., 2 sam., 1 vaelt. vartiota 10 18 Tampere 145 ja Nastola 59 pentuetta 15.5. Reissu 2016, Lahti noin 1500 21.5. Repliikki -16, tarpojien partiotaitojen SM-kevätmestaruuskilpailut or 29, vi 22, sisu 4 vartiota ja Hämeen Partiopiirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut, (hämäläisiä 13,12,0) Riihimäki 28.5. Rogaining-kilpailut * 2 hämäläistä joukkuetta 28.–29.5. LXIII Leon Lenkki ja XLVII Hilkan Kilpa, Akaa si 3, pu 8, ru 17, ha 17, vp 12 7.–12.6. Ko-Gi 120 partiojohtajien jatkokoulutus, leiriosa * 6 hämäläistä 10.–12.6. Veneenohjaajakurssi, käytäntö peruttu 17.-19.6. Veneenohjaajakurssi, käytäntö 3 20.–28.7. Roihu 2016 Finnjamboree * 2 571 hämäläistä 31.7.–6.8. TG/Ko-Gi 121 partiojohtajien jatkokoulutus, leiriosa * 0 hämäläistä 3.–14.8. Roverway 2016, Ranska * 19 hämäläistä 4.8. #koe#elämys@partio, Tampere 13.–14.8. Elomessut, Hämeenlinna 20.–21.8. Luottisseminaari 54 25.–27.8. Harrastemessut, Lahti 27.8.– REKI-retkitoimintakilpailu 2016–2017 alkaa 3.9. Erätaitojen jatkokurssi, teoria 11 3.9. Aikuisten erätaitokurssi, teoria 10 10. ja 11.9. Aikuisten akelakurssi 39 15.9. Partiojohtajaperuskurssi 3/2016 monimuotokoulutus, aloituspäivä 9 16.–18.9. Partiojohtajaperuskurssi 4/2016, I-osa 20 17.–18.9. Aikuisten erätaitokurssi, käytäntö 10 23.–25.9. Akela- ja sampokurssi 32


24.9. 23.–25.9. 24.–25.9. 24.–25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 30.9.–2.10. 30.9.–2.10. 30.9.–2.10. 2.10. 2.10. 3.10. 4.10. 4.10. 4.10. 5.10. 7.–9.10. 8.10. 8.–9.10 15.–16.10. 15.10. 21.–23.10. 22.–23.10. 29.10.

Ikäkauden apulainen Tulevaisuusseminaari * Ensiapu 1 -kurssi Ko-Gi 120 partiojohtajien jatkokoulutus, seminaari-osa * Joulukampanjakoulutus, Lahti Joulukampanjakoulutus, Hämeenlinna Joulukampanjakoulutus, Jämsä Partiojohtajaperuskurssi 5/2016, I-osa Sinikettu - Erätaitojen peruskurssi Tulikettu - Erätaitojen jatkokurssi, käytäntö Aluetapaamiset 2/2016 Ohjelmatapaaminen, Nokia Joulukampanjakoulutus, Riihimäki Lippukunnanjohtamisen monimuotokoulutuksen aloitus Sihteerin monimuotokoulutus, aloituspäivä Joulukampanjakoulutus, Tampere Joulukampanjakoulutus, Nokia Partiojohtajaperuskurssi 4/2016, II-osa Joulukampanjakoulutus, Tampere Juntu 2016, partiotaitojen SM-syysmestaruuskilpailut * Ensiapu 1 -kurssi Seikkailijakilpailut, Oriveden ja Lahden alueet Ikäkausivastaavakurssi Hiillos samoajille ja vaeltajille Sudenpentutapahtumat

29.–30.10. 1.11. 5.11. 6.11. 6.11. 8.11. 12.11. 12.11. 18.–20.11.

Sisujohtajapäivät * Marski-info Skypessä SuperLauantai SuperSunnuntai Sisujohtajatapaaminen Yv-hankeilta Hämeen Partiopiirin syyskokous Lippukunnanjohtajien ja sihteerien tapaaminen Partiojohtajaperuskurssi 5/2016, II-osa

20 3 hämäläistä 23 6 hämäläistä 20 15 7 15 39 11 13 11 12 7 36 9 20 9 si 6, pu 8, ru 2, ha 3 -vartiota 27 Pälkäne 89 ja Hollola 28 vartiota 15 42 Iittala 85 ja Tampere 140 pentuetta 2 hämäläistä 22 59 37 peruttu 6 120 112 15


18.–20.11. Partiokouluttajakurssi 19.–20.11. Nuotiokitarakurssi 19.–20.11. Suomen Partiolaisten jäsenkokous * 25.–27.11. Pelastautumiskurssi * 26.–27.11. Ensiapu 2 -kurssi 13.12. Partiotoimiston joulukahvit 27.–30.12. Valtakunnallinen hiillostapahtuma vaeltajille * * Suomen Partiolaisten tapahtuma

11 18 21 hämäläistä 2 hämäläistä 27 64 24 hämäläistä

95


Mitä useampi kokki, sitä parempi soppa! Hämäläiset todistivat vuonna 2016, että vanha sanonta ei pidä paikkaansa. Hämeen Partiopiirin 137 luottamushenkilöä ja yhdeksän toimihenkilöä kokkasivat kokoon loistavan partiovuoden. Ota rento asento, tutustu Hyvää pataa -keittokirjaan ja nauti.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.