Page 1

‫نتائج‬ ‫الدراسات العليا‬ ‫فصل الخريف‬ ‫‪2012-2013‬‬ ‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم التدريس ‪ -‬الدراسات العليا‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫المجموعة ‪1‬‬

‫الفصل الول‬


‫صالح انبية الصويعي انبية‬ ‫طارق محمد مصباح البكوش‬ ‫عادل إبراهيم محمد التائب‬ ‫لطفى محمد شعبان عظمة‬ ‫المبروك فرج ابوبكر نازو‬ ‫محمد سليمان محمد الشين‬ ‫محمد شعبان محمد بيت المال‬ ‫ميلد علي موسي الشوشان‬

‫محمد عبدالحفيظ محمد النجار‬ ‫فؤاد عياد عاشور زيدان *‬ ‫أمين عامر محمد المقروش*‬

‫‪05-1-12-1-496‬‬ ‫‪05-1-12-1-491‬‬ ‫‪05-1-12-1-495‬‬ ‫‪05-1-12-1-498‬‬ ‫‪05-1-12-1-488‬‬ ‫‪05-1-12-1-499‬‬ ‫‪05-1-12-1-487‬‬ ‫‪05-1-12-1-506‬‬

‫‪05-1-12-1-500‬‬ ‫‪05-2-12-1-435‬‬ ‫‪05-2-11-1-383‬‬

‫علم الجتماع‬

‫طارق سعود المبروك علي ابو عرقوب‬

‫‪05-1-12-1-502‬‬

‫الحصاء‬

‫احمد المبروك محمد شنقارو‬ ‫احمد فتحي احمد بن عثمان‬ ‫اسماعيل مصطفى ميلود حبلوص‬ ‫افلح علي احمد علي‬ ‫سالم محمد سالم العجيلي‬ ‫شعبان خليفة محمد برقد و‬

‫‪05-1-12-1-497‬‬ ‫‪05-1-12-1-501‬‬ ‫‪05-1-12-1-490‬‬ ‫‪05-1-12-1-492‬‬ ‫‪05-1-12-1-493‬‬ ‫‪05-1-12-1-494‬‬

‫فلسفة التربية البدنية‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬

‫السم‬

‫طرق التدريس‬

‫ت‬

‫رقم القيد‬

‫‪82‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫‪87‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم التدريس ‪ -‬الدراسات العليا‬

‫المجموعة ‪2‬‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫‪05-1-12-1-515‬‬ ‫‪05-1-12-1-507‬‬

‫‪05-1-12-1-489‬‬ ‫‪05-1-12-1-513‬‬ ‫‪05-1-12-1-503‬‬ ‫‪05-1-12-1-505‬‬ ‫‪05-2-11-1-380‬‬ ‫‪05-1-12-1-511‬‬ ‫‪05-1-12-1-516‬‬

‫علم الجتماع‬

‫عادل المختارمحمد ساسي‬ ‫عبدالباسط عبدا غيث عبدالمجي د‬ ‫عبدالغني عبدا سالم حنيش‬ ‫عبدالرزاق الفلح محم د كشيم *‬ ‫عماد عبدا محم د الشوشان‬ ‫فتحية رمضان عبدالسل م ابوشنا ف‬

‫‪05-1-12-1-508‬‬

‫الحصاء‬

‫شعبان محمد علي عمار‬

‫‪05-1-12-1-510‬‬

‫فلسفة التربية البدنية‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬

‫إبراهيم حركات احم د امحم د‬ ‫الناج ح محمد محم د الصغير‬ ‫حنان مصطفى محمد المهندس‬ ‫سعي د عبدالسلم ابوجريدة‬

‫رقم القيد‬

‫طرق التدريس‬

‫ت‬

‫السم‬

‫الفصل الول‬

‫‪77‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪73‬‬


‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬

‫فرج محم د البشي ر الهواري‬ ‫محمد صابر عبدالرحمن سعي د‬ ‫محمد مصباح المشاط عمر‬ ‫مصطفى طلحة محم د ابوعين‬ ‫علي نوري محمد عبدالقادر *‬

‫‪68‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪05-1-12-1-512‬‬ ‫‪05-1-12-1-504‬‬ ‫‪05-1-12-1-514‬‬ ‫‪05-1-12-1-509‬‬ ‫‪05-1-12-1-537‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪79‬‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم التدريس ‪ -‬الدراسات العليا‬

‫المجموعة ‪1‬‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫الفصل الول‬ ‫علم الجتماع‬

‫الحصاء‬

‫التربية‬ ‫البدنية‬ ‫فلسفة‬

‫طرق التدريس‬

‫التغذية‬

‫المناهج‬

‫طرق البحث‬

‫احمد سعيد حماد‬ ‫خالد عبداللة عبدو المريمى‬ ‫حنان البهلول مسعود‬ ‫إبراهيم عبد الونيس صالح فركاش‬ ‫احمد المبروك صالح قاباج‬ ‫عبد الباسط خليفة السعيطي‬ ‫حمزة الفرجاني محمد قجام‬ ‫اسامة نصر ابو القاسم الطائش‬ ‫حمدى حسين علي علي‬

‫‪05-2-12-1-430‬‬

‫‪05-2-12-1-453‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪91‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪86‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪76‬‬

‫نوري علي محمد المزوغي‬

‫‪05-2-12-1-440‬‬

‫‪71‬‬

‫‪71‬‬

‫‪66‬‬

‫‪80‬‬

‫‪82‬‬

‫‪75‬‬

‫‪73‬‬

‫رياض علي محمد حسن‬

‫‪05-2-12-1-456‬‬

‫‪75‬‬

‫‪65‬‬

‫‪66‬‬

‫‪80‬‬

‫‪65‬‬

‫‪85‬‬

‫‪79‬‬

‫عمر محمد حسين طلحة‬

‫‪05-2-12-1-455‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪70‬‬

‫‪85‬‬

‫‪76‬‬

‫‪78‬‬

‫‪76‬‬

‫عبد المجيد إبراهيم محمد الغناي‬

‫‪05-2-12-1-445‬‬

‫‪18‬‬

‫‪31‬‬

‫‪45‬‬

‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬

‫السم‬

‫رقم القيد‬

‫‪05-2-12-1-454‬‬ ‫‪05-2-12-1-428‬‬ ‫‪05-2-12-1-441‬‬ ‫‪05-2-12-1-436‬‬ ‫‪05-2-12-1-427‬‬ ‫‪05-2-12-1-447‬‬ ‫‪05-2-12-1-437‬‬

‫محمد مسعود مسعود رحيل‬

‫‪05-2-12-1-459‬‬

‫‪75‬‬

‫‪75‬‬

‫‪65‬‬

‫‪79‬‬

‫‪65‬‬

‫‪82‬‬

‫‪85‬‬

‫عصام عاشور محمد الشماح‬

‫‪05-2-12-1-458‬‬

‫‪75‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪86‬‬

‫‪66‬‬

‫‪78‬‬

‫‪80‬‬

‫وسام السائح عبدالسلم ابو شحيمة‬

‫‪05-2-12-1-443‬‬

‫‪76‬‬

‫‪65‬‬

‫‪70‬‬

‫‪80‬‬

‫‪71‬‬

‫‪85‬‬

‫‪78‬‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬ ‫علم الجتماع‬

‫الحصاء‬

‫فلسفة التربية البدنية‬

‫طرق التدريس‬

‫التغذية‬

‫المناهج‬

‫السم‬

‫الفصل الول‬

‫رقم القيد‬

‫الفصل الثاني‬ ‫طرق البحث‬

‫ت‬

‫الفصل الثاني‬


‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬

‫توفيق رمضان الصادق الشيباني‬

‫‪05-2-11-1-391‬‬

‫‪65‬‬

‫‪11‬‬

‫‪65‬‬

‫‪74‬‬

‫‪75‬‬

‫‪78‬‬

‫‪71‬‬

‫صالح محفوط عبدا ابو عميد‬

‫‪05-2-12-1-452‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪40‬‬

‫‪76‬‬

‫‪68‬‬

‫‪85‬‬

‫‪77‬‬

‫الطاهر مسعود إبراهيم عكير‬

‫‪05-2-12-1-457‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪66‬‬

‫‪69‬‬

‫‪80‬‬

‫‪69‬‬

‫خالد علي علي عزيزة‬

‫‪05-2-12-1-433‬‬

‫‪75‬‬

‫‪43‬‬

‫‪70‬‬

‫‪90‬‬

‫‪79‬‬

‫‪82‬‬

‫‪73‬‬

‫سفيان الهادي علي التومي‬

‫‪05-2-12-1-449‬‬

‫‪75‬‬

‫‪65‬‬

‫‪70‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪85‬‬

‫‪81‬‬

‫خليفة نصر خليفة براجح‬

‫‪05-2-12-1-460‬‬

‫‪79‬‬

‫‪65‬‬

‫‪70‬‬

‫‪84‬‬

‫‪73‬‬

‫‪80‬‬

‫‪67‬‬

‫فوزي مفتاح محمد الكريك‬

‫‪05-2-12--444‬‬

‫‪77‬‬

‫‪67‬‬

‫‪67‬‬

‫‪79‬‬

‫‪85‬‬

‫‪80‬‬

‫‪69‬‬

‫عبدالعزيز عبدالقادر سالم الراشدى‬

‫‪05-2-12-1-442‬‬

‫‪73‬‬

‫‪38‬‬

‫‪66‬‬

‫‪82‬‬

‫‪69‬‬

‫‪80‬‬

‫‪76‬‬

‫محمد عبدا محفوظ ميلد الحاج‬

‫‪05-2-12-1-450‬‬

‫‪65‬‬

‫‪68‬‬

‫‪72‬‬

‫‪77‬‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫عبدالرحمن إبراهيم محمد مبروك‬

‫‪05-2-11-1-381‬‬

‫‪66‬‬

‫‪73‬‬

‫‪69‬‬

‫‪82‬‬

‫‪80‬‬

‫‪76‬‬

‫‪68‬‬

‫عبدالحميد الهادي امبارك الجوادي‬

‫‪05-2-12-1-434‬‬

‫‪77‬‬

‫‪65‬‬

‫‪68‬‬

‫‪79‬‬

‫‪94‬‬

‫‪76‬‬

‫‪73‬‬

‫كمال بن سعيد بن بشير عمري‬

‫‪05-2-12-1-423‬‬

‫‪85‬‬

‫‪48‬‬

‫‪71‬‬

‫‪93‬‬

‫‪71‬‬

‫‪80‬‬

‫‪91‬‬

‫فهمي بن علي سليمااني‬

‫‪05-2-12-1-426‬‬

‫‪80‬‬

‫‪47‬‬

‫‪75‬‬

‫‪81‬‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫‪/‬‬

‫عماد الدين جمعة علي العجيلي‬

‫‪05-2-12-1--448‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪70‬‬

‫‪77‬‬

‫‪71‬‬

‫‪85‬‬

‫‪71‬‬

‫احمد الهادي سالم الحمير المشاي‬

‫‪05-2-12-1-425‬‬

‫‪72‬‬

‫‪42‬‬

‫‪46‬‬

‫‪80‬‬

‫‪65‬‬

‫‪72‬‬

‫‪68‬‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم التدريس ‪ -‬الدراسات العليا‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬ ‫التربية‬ ‫البدنية‬ ‫فلسفة‬

‫طرق التدريس‬

‫الحصاء‬

‫الرياضي‬ ‫علم الجتماع‬

‫‪05-2-11-1-369‬‬

‫التغذية‬

‫‪05-2-11-1-368‬‬

‫المناهج‬

‫‪05-2-11-1-367‬‬

‫طرق بحث‬

‫‪05-2-11-1-364‬‬

‫البرامج‬

‫‪05-2-11-1-363‬‬

‫الختبارات والقياس‬

‫‪05-2-11-1-362‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪74‬‬

‫الرياضي‬ ‫علم النفس‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬

‫رضوان ابرهيم محمد الخضر‬ ‫احمد عبدالسلم عمر ربا ب‬ ‫الدوكالى معتوق عمر مصباح الزيانية‬ ‫عزيزة عبد العال محمد سعيد الهريشي‬ ‫رمضان فرج مليود المغربي‬ ‫رمضان محمد الصغيربن حمزة‬

‫رقم القيد‬

‫الفصل الثاني‬

‫قاعة البحث‬

‫ت‬

‫السم‬

‫الفصل الول‬

‫الفصل الثالث‬

‫‪93‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪89‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪88‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪93‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪97‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪88‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪96‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪93‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪95‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪89‬‬


‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫حمزة منصور محمد ابو قديرة‬ ‫حمزة أمحمد محمد شنبيشة‬ ‫كمال المبروك مسعود قرفة‬ ‫ايمن سعيد مسعود الناجح‬ ‫جمال محمد علي غومة‬ ‫طة محمد خليفة امحمد دغمان‬ ‫محمد محمد احمد المرزوقي‬ ‫رضوان مصباح امحمد العاشق‬ ‫عبد المنعم الطاهر ابو القاسم طوبة‬ ‫احمد محمد صالح العريفى‬ ‫عبدالفتاح مصباح محمد المشنن‬ ‫عادل سالم مسعود العبانى‬ ‫انيسة إبراهيم على برقوقي‬ ‫عيسى فضيل عبداللة القطروني‬

‫‪05-2-11-1-371‬‬ ‫‪05-2-11-1-372‬‬ ‫‪05-2-11-1-373‬‬ ‫‪05-2-11-1-375‬‬ ‫‪05-2-11-1-376‬‬ ‫‪05-2-11-1-377‬‬ ‫‪05-2-11-1-378‬‬ ‫‪05-2-11-1-384‬‬ ‫‪05-2-11-1-387‬‬ ‫‪05-2-11-1-388‬‬ ‫‪05-2-11-1-389‬‬ ‫‪05-2-11-1-390‬‬ ‫‪05-2-11-1-392‬‬ ‫‪05-2-11-1-286‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪66‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪79‬‬

‫‪95‬‬ ‫‪75‬‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫بيانـــــــــــــات الدارس‬ ‫التربية‬ ‫البدنية‬ ‫فلسفة‬

‫طرق التدريس‬

‫الجتماع‬ ‫علم الرياضى‬

‫‪76‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪88‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪92‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪91‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪96‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪89‬‬

‫‪84‬‬

‫‪67‬‬

‫‪80‬‬

‫‪84‬‬

‫‪80‬‬

‫‪87‬‬

‫‪80‬‬

‫‪82‬‬

‫‪87‬‬

‫‪87‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪94‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪92‬‬

‫‪81‬‬

‫‪85‬‬

‫‪82‬‬

‫‪80‬‬

‫‪87‬‬

‫‪69‬‬

‫‪81‬‬

‫الحصاء‬

‫‪19‬‬

‫المرغني ميلود مانع قنان‬

‫‪68‬‬

‫‪85‬‬

‫‪66/51 70‬‬

‫‪85‬‬

‫‪70‬‬

‫‪70‬‬

‫طرق البحث‬

‫‪18‬‬

‫الرياضى‬ ‫التدريب‬

‫‪17‬‬

‫مفتاح علي مفتاح محمد‬ ‫عبد الفتاح عبدا الزنتاني *‬

‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪65/34 73‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪67‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪70‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪74‬‬

‫ألمناهج‬

‫‪16‬‬

‫فرج مصباح فرج شيتة‬ ‫المبروك فرج ونيس بلعيد‬

‫‪81‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪83‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪89‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪79‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪94‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪84‬‬

‫‪92‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪91‬‬

‫‪92‬‬ ‫‪75‬‬

‫التغذية‬

‫‪15‬‬

‫‪80‬‬

‫وقياس‬ ‫اختبارات‬

‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬

‫الرياضى‬ ‫علم النفس‬

‫‪9‬‬

‫عبدالطيف رجب سالم الدراق‬ ‫محمد سلمة محمد النويصري‬ ‫ميلد المبروك محمد موسي‬ ‫عبد الكريم إبراهيم منصور عقل‬ ‫سالم ابوالقاسم الشيباني عطية *‬ ‫خالد سليمان محمد بالخير‬

‫‪68‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪69‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪87‬‬

‫قاعة بحث‬

‫‪8‬‬

‫ريمة مفتاح ابو غرارة محمد‬

‫‪75‬‬

‫‪85‬‬

‫‪81‬‬

‫‪70‬‬

‫البرامج‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫ضوء صالح ضوء اعواج‬ ‫مصطفى عاشور المليان‬ ‫سعد محمد على ابونجلة‬ ‫عمران أمحمد محمد عبد‬ ‫محمد نوري محمد عبد القادر*‬

‫‪68‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪69‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪82‬‬

‫التقويم‬

‫‪3‬‬

‫لبيب محمد امبية ابو خطوة‬ ‫صلح الدين سالم شماكة‬

‫‪78‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪65/25 77‬‬

‫السم‬

‫الترويح‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫الفصل الول‬

‫الفصل الثالث‬

‫‪85‬‬ ‫‪89‬‬

‫‪80‬‬

‫التخصص‬

‫ت‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصل الرابع‬

‫‪81‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪83‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪87‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪83‬‬

‫‪85‬‬

‫‪80‬‬

‫‪82‬‬

‫‪85‬‬

‫‪80‬‬

‫‪92‬‬

‫‪85‬‬

‫مناهج‬ ‫برامج‬ ‫طرق‬ ‫تدريس‬ ‫الترويح‬ ‫علم النفس‬ ‫برمج‬ ‫برامج‬ ‫طرق‬ ‫تدريس‬ ‫علم‬ ‫الجتماع‬ ‫علم النفس‬ ‫علم النفس‬ ‫علم النفس‬ ‫علم النفس‬ ‫اختبارات‬ ‫علم‬ ‫الجتماع‬ ‫علم‬ ‫الجتماع‬ ‫برامج‬ ‫طرق‬ ‫تدريس‬


‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬

‫فتحية ابو عجيلة احمد ابو‬ ‫سنينة‬ ‫هادية مختار محمد هدية‬ ‫الطاهر علي بشير معرف‬ ‫عصام علي عثمان الورفلي‬

‫‪69‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪75‬‬

‫سعاد مسعود عبدا البصير‬ ‫عبدالرحمن محمد علي الرويمي‬

‫‪76‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬

‫إبراهيم صالح امحمد الدرهوبي‬

‫‪65‬‬

‫‪72‬‬

‫‪71/60 87‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65/5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪71‬‬

‫مصطفى أمحمد محمد سعيدة‬ ‫محمود جبريل ميلد المبروك‬ ‫عبد البارى محمد مختار‬ ‫الكيلني‬

‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪79‬‬

‫‪65‬‬

‫‪85‬‬

‫‪81‬‬

‫‪95‬‬

‫مختار علي مختار عبدالنبي‬ ‫حاتم احمد مسعود العرضاوي‬ ‫ريما رمضان موسي الغابر‬

‫‪78‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪73‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪85‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪88‬‬

‫‪85 88‬‬ ‫‪92 87‬‬ ‫‪82 100‬‬

‫‪82‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪79‬‬

‫‪86‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪83‬‬

‫‪75‬‬

‫‪72‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪81‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪83‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪93‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪70‬‬

‫‪82‬‬

‫‪87‬‬

‫‪70‬‬

‫‪75‬‬

‫‪96‬‬

‫‪89‬‬

‫‪85‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪87‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪84‬‬

‫‪65‬‬

‫‪72‬‬

‫‪65‬‬

‫‪83‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪87‬‬

‫‪78‬‬

‫‪71‬‬

‫‪65‬‬

‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫‪84‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪73‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪84‬‬

‫‪85‬‬

‫‪72‬‬

‫‪70‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪86‬‬

‫قسم‬ ‫التدريب‬ ‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم التدريب ‪ -‬الدراسات العليا‬

‫‪83‬‬

‫‪75‬‬

‫‪82‬‬

‫‪80‬‬

‫‪85‬‬

‫المناهج‬ ‫مناهج‬ ‫علم النفس‬ ‫علم‬ ‫الجتماع‬ ‫علم النفس‬ ‫علم النفس‬ ‫علم‬ ‫الجتماع‬ ‫برامج‬ ‫علم النفس‬ ‫علم‬ ‫الجتماع‬ ‫المناهج‬


‫الفصل الول‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫عبدالسلم ميلود ابوالقاسم عقيلة‬

‫‪05-1-12-2-532‬‬

‫امحمد ميلد علي العماري*‬

‫‪05-2-12-2-462‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬

‫فلسفة التربية البدنية‬

‫عبدالباسط مفتاح محمد ابوالجراس‬

‫‪05-1-12-2-531‬‬

‫محمد فرج عبدالباسط النعال‬ ‫اشرف محم د محمد اشتيوي‬ ‫احمد عمر محمد بلحاج‬ ‫محم د محمد ابوالقاسم الهبها ب‬ ‫فيصل الصي د مختار عون‬

‫علم النفس الرياضي‬

‫اشرف المبروك العجيلي حمودة التهامي‬

‫‪05-1-12-2-525‬‬ ‫‪05-1-12-2-526‬‬ ‫‪05-1-12-2-527‬‬ ‫‪05-1-12-2-528‬‬ ‫‪05-1-12-2-529‬‬ ‫‪05-1-12-2-530‬‬

‫الحصاء‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬

‫جمال امحمد حسين خميس‬ ‫علي محمد علي سويدان‬ ‫عادل ابوالقاسم عون حميدات‬ ‫موسى جبريل موسي عبدالقادر‬ ‫عادل جمعة الجافل اشطيح‬ ‫صلح محم د احمد الشامس‬ ‫حسام امحمد احم د مهارة‬ ‫هيثم مختار عبدا الخشيف‬

‫‪05-1-12-2-517‬‬ ‫‪05-1-12-2-518‬‬ ‫‪05-1-12-2-519‬‬ ‫‪05-1-12-2-520‬‬ ‫‪05-1-12-2-521‬‬ ‫‪05-1-12-2-522‬‬ ‫‪05-1-12-2-523‬‬ ‫‪05-1-12-2-524‬‬

‫علم الحركة‬

‫ت‬

‫السم‬

‫رقم القيد‬

‫‪79‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪69‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪72‬‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم التدريب ‪ -‬الدراسات العليا‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫وائل عمر احمد الغراري‬ ‫محمد علي المنتصر الشبوكي‬

‫فلسفة التربية البدنية‬

‫عمر ناجي محمد المبروك‬

‫علم النفس الرياضي‬

‫ريم محمد الصادق الشرشاري‬

‫الحصاء‬

‫المرتضى عبدربه محمد المنفور‬

‫علم الحركة‬

‫وليد محمد ادريس صالح‬

‫التحليل الحركي‬

‫خالد زريبة معطى الفضيل‬

‫التغذية‬

‫امين علي الهادي محمد الحاتمي‬

‫فسيولوجيا التدريب‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫محمد مصباح محمد فباج‬

‫الفصل الول‬

‫طرق البحث‬

‫ت‬

‫السم‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪78‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪85‬‬ ‫غ‬ ‫‪71‬‬

‫‪73‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪79‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪82‬‬


‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬

‫منصور فوزي محمود امبارك‬ ‫ايمن بشير حسن الشريف‬

‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪86‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪93‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪87‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪88‬‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم التدريب ‪ -‬الدراسات العليا‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬ ‫فلسفة التربية البدنية‬

‫علم النفس الرياضي‬

‫الحصاء‬

‫علم الحركة‬

‫اسامة موسى مسعود نوح*‬

‫طرق البحث‬

‫اشرف بدر مجيد فضل ا *‬

‫التغذية‬

‫إبراهيم علي موسى عبدالقادر*‬

‫تحليل حركي‬

‫عبدالناصر صالح عمر صوان‬

‫فسيولوجيا‬

‫خيري سعيد خير السباعي‬

‫اللياقة البدنية‬

‫اكرم العماري الهادي بنور‬

‫الختبتارات والقياس‬

‫ايمان علي امبارك مسعود‬

‫التدريب الرياضي‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫السم‬

‫الفصل الثاني‬

‫قاعة البحث‬

‫ت‬

‫الفصل الول‬

‫الفصل الثالث‬

‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪93‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪89‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪93‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪71/31‬‬ ‫‪74/32‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪82‬‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم التدريب ‪ -‬الدراسات العليا‬ ‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫فلسفة التربية البدنية‬

‫علم الحركة‬

‫علم النفس الرياضي‬

‫الحصاء‬

‫طرق بحث‬

‫التغذية‬

‫تحليل حركي‬

‫فسيولوجيا‬

‫التدريب الرياضي‬

‫اللياقة البدنية‬

‫الختبارات والقياس‬

‫قاعة بحث‬

‫الدارة فى المجال الرياضي‬

‫‪2‬‬

‫المكيكانيكا الحيوية‬

‫‪1‬‬

‫احمد محمد بالحمد‬ ‫سليمان‬ ‫خالد سعد موسى‬

‫الفصل الول‬

‫الفصل الصيفي‬

‫‪65‬‬

‫‪75‬‬

‫‪96‬‬

‫‪95‬‬

‫‪77‬‬

‫‪86‬‬

‫‪80‬‬

‫‪65‬‬

‫‪80‬‬

‫‪82‬‬

‫‪90‬‬

‫‪70‬‬

‫‪76‬‬

‫‪76 83‬‬

‫كرة قدم‬

‫‪66‬‬

‫‪69‬‬

‫‪81‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪80‬‬

‫‪70‬‬

‫‪89‬‬

‫‪74‬‬

‫‪77‬‬

‫‪79 66‬‬

‫الدارة‬

‫التخصص‬

‫ت‬

‫السم‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصل الرابع‬


‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫مفتاح‬ ‫وائل انور مراجع‬ ‫سالم الرخ‬ ‫ايمن محمد بركة‬ ‫محمد عبدا‬

‫الرياضية‬

‫‪66‬‬

‫‪74‬‬

‫‪68‬‬

‫‪95‬‬

‫‪80‬‬

‫‪73‬‬

‫‪75‬‬

‫‪73/42‬‬

‫‪80‬‬

‫‪76‬‬

‫‪85‬‬

‫‪71‬‬

‫‪77‬‬

‫‪70 61‬‬

‫كرة قدم‬

‫‪71‬‬

‫‪70‬‬

‫‪88‬‬

‫‪75‬‬

‫‪81‬‬

‫‪86‬‬

‫‪78‬‬

‫‪65‬‬

‫‪80‬‬

‫‪70‬‬

‫‪85‬‬

‫‪71‬‬

‫‪77‬‬

‫‪74 59‬‬

‫كرة قدم‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم التدريب ‪ -‬الدراسات العليا‬ ‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫‪80‬‬

‫‪98‬‬

‫‪95‬‬

‫‪90‬‬

‫كرة اليد‬

‫‪68‬‬

‫‪58‬‬

‫‪72‬‬

‫الدارة الرياضية‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫الدارة الرياضية‬

‫‪65‬‬

‫كرة القدم‬ ‫الدارة الرياضية‬

‫العاب قوى‬ ‫الكرة الطائرة‬

‫تحليل حركي‬

‫‪84‬‬

‫‪82‬‬

‫‪68‬‬

‫‪56‬‬

‫‪76‬‬

‫الدارة الرياضية‬

‫طرق بحث‬

‫‪76‬‬

‫‪70‬‬

‫‪81‬‬

‫‪80‬‬

‫‪65‬‬

‫‪76‬‬

‫الدارة الرياضية‬

‫فسيولوجيا‬

‫‪85‬‬

‫‪87‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪80‬‬

‫‪85‬‬

‫كرة القدم‬

‫التدريب الرياضي‬

‫‪81‬‬

‫‪93‬‬

‫‪72‬‬

‫‪88‬‬

‫كرة القدم‬

‫اللياقة البدنية‬

‫والقياس‬ ‫الختبارات‬

‫قاعة بحث‬

‫‪94‬‬

‫‪87‬‬

‫الرياضي‬ ‫الدارة فى المجال‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬

‫التغذية‬

‫‪2‬‬

‫المكيكانيكا الحيوية‬

‫‪1‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫محمد علي محمد الزقوزي‬ ‫المعتصم بال محمد المبروك‬ ‫ارنوبة‬

‫‪81‬‬

‫‪94‬‬

‫‪84‬‬

‫‪89‬‬

‫‪84‬‬

‫‪65‬‬

‫‪86‬‬

‫‪77‬‬

‫‪84‬‬

‫جلل صالح شعبان دهان‬

‫‪67‬‬

‫‪76‬‬

‫‪71/40/56‬‬

‫‪76‬‬

‫‪73‬‬

‫محمد المصري مخلوف عمار‬

‫‪68‬‬

‫‪81‬‬

‫‪87‬‬

‫‪74‬‬

‫‪82‬‬

‫‪76‬‬

‫محمد مفتاح محمد الحطماني‬

‫‪83‬‬

‫‪85‬‬

‫‪95‬‬

‫‪88‬‬

‫‪93‬‬

‫‪95‬‬

‫‪90‬‬

‫حسين محمد محمد النيفرو‬

‫‪77‬‬

‫‪68‬‬

‫‪75/46/55‬‬

‫‪69‬‬

‫‪74‬‬

‫‪79‬‬

‫‪74‬‬

‫‪78‬‬

‫اميمة عبدالسلم مفتاح المقرحي‬

‫‪85‬‬

‫‪95‬‬

‫‪71‬‬

‫‪87‬‬

‫‪81‬‬

‫‪89‬‬

‫‪85‬‬

‫‪84‬‬

‫‪99‬‬

‫فؤاد نصر المبروك بربيش‬

‫‪77‬‬

‫‪91‬‬

‫‪65‬‬

‫‪71‬‬

‫‪84‬‬

‫‪70‬‬

‫‪82‬‬

‫‪77‬‬

‫‪83‬‬

‫‪57‬‬

‫فتحي احمد علي قرضاب‬

‫‪80‬‬

‫‪88‬‬

‫‪65‬‬

‫‪73‬‬

‫‪76‬‬

‫‪75‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪87‬‬

‫‪67‬‬

‫‪75‬‬

‫طه صالح محمد العلواني‬

‫‪75‬‬

‫‪70‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪70‬‬

‫‪68‬‬

‫‪82‬‬

‫‪76‬‬

‫‪78‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫العتصم العربي عبدا القريدي‬

‫‪80‬‬

‫‪74‬‬

‫‪65‬‬

‫‪73‬‬

‫‪69‬‬

‫‪70‬‬

‫شكري موسى الحصائري‬

‫‪82‬‬

‫‪93‬‬

‫‪70‬‬

‫‪79‬‬

‫‪77‬‬

‫‪89‬‬

‫محمد عبدا رمضان الدرهوبي‬

‫‪84‬‬

‫‪95‬‬

‫‪86‬‬

‫‪83‬‬

‫السم‬

‫‪85‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪84‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪88‬‬

‫‪67‬‬ ‫‪72‬‬

‫التخصص‬

‫ت‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصل الرابع‬

‫‪78‬‬ ‫‪77‬‬

‫الدارة الرياضية‬

‫‪93‬‬

‫‪94‬‬

‫‪85‬‬

‫‪77‬‬

‫‪99‬‬

‫‪92‬‬

‫‪84‬‬

‫الدارة الرياضية‬

‫ايناس رجب شعبان القطوس‬

‫‪65‬‬

‫‪69‬‬

‫‪77/29/40‬‬

‫‪66‬‬

‫نورالدين مصطفى محمد النامي‬

‫‪65‬‬

‫‪77‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪78‬‬

‫‪79‬‬

‫‪79‬‬

‫‪45‬‬

‫‪66‬‬

‫‪75‬‬

‫‪84‬‬

‫‪78‬‬

‫‪70‬‬

‫‪48‬‬

‫‪65‬‬

‫العاب قوى‬ ‫كرة القدم‬

‫عبدالحكيم موسى محمد اللفي‬

‫‪75‬‬

‫‪84‬‬

‫‪71/38/52‬‬

‫‪74‬‬

‫الشلحي ميلود امحمد سويدان‬ ‫ابوبكر محمد المقطوف حميدان‬ ‫سرور محمد الصيد هندور‬ ‫محمد عيسى خليفة عمرو‬

‫‪75‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪66‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪75/37/49‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪75/23/52‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪69‬‬

‫يحيى نضال الزين‬

‫‪85‬‬

‫‪93‬‬

‫‪98‬‬

‫‪67‬‬

‫‪77‬‬

‫‪74‬‬

‫‪80‬‬

‫‪73‬‬

‫‪68‬‬

‫‪72‬‬

‫الدارة الرياضية‬

‫‪72‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪76‬‬

‫الدارة الرياضية‬ ‫الدارة الرياضية‬ ‫الكرة الطائرة‬

‫‪89‬‬ ‫‪67‬‬


‫قسم‬ ‫إعادة التأهيل‬ ‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم إعادة التأهيل والعلج الطبيعي ‪ -‬الدراسات العليا‬

‫الفصل الول‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫فلسفة‬

‫تطبيقات معملية فسيولوجية‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬

‫عبدالحفيظ المبرو ك ميلد ميلد‬ ‫إبراهيم ميلد جبريل محم د جبريل‬

‫‪05-1-12-3-534‬‬

‫عبد المعطي عثمان اشيتوي عبرة‬

‫‪05-1-12-3-535‬‬

‫عبدا حسين عبدالرحمن الهمالي‬

‫‪05-1-12-3-536‬‬

‫نادر صال ح فرج السراط* ف‪ .‬ق‬

‫‪05-1-12-3-537‬‬

‫ايمن محم د دازة *‬

‫‪05-1-12-3-538‬‬

‫عبدالرؤوف الفرجاني خليفة*‬

‫‪05-1-12-3-539‬‬

‫جلل محم د مفتاح بعيو*‬

‫‪05-1-12-3-540‬‬

‫ابوالقاسم رحيم ة على باوه*‬

‫‪05-1-12-3-541‬‬

‫سماح محم د جويلي*‬

‫‪05-1-12-3-542‬‬

‫مقرر إختياري‬

‫‪05-1-12-3-533‬‬

‫‪73‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪74‬‬ ‫غ‬ ‫‪84‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪77‬‬

‫ت‬

‫السم‬

‫‪85‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫غ‬ ‫‪86‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪85‬‬

‫الحصاء‬

‫رقم القيد‬

‫التغذية‬ ‫التغذية‬ ‫التغذية‬ ‫تمرينات علجية‬

‫غ‬ ‫التغذية‬ ‫التغذية‬ ‫تمرينات علجية‬ ‫تمرينات علجية‬ ‫تمرينات علجية‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم إعادة التأهيل والعلج الطبيعي ‪ -‬الدراسات العليا‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫الفصل الول‬

‫الفصل الثاني‬

‫‪84‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪72‬‬ ‫غ‬ ‫‪76‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪87‬‬


‫فلسفة‬

‫معملية‬ ‫تطبيقات فسيولوجية‬

‫هشام عبدا المهدي عبد العاطي‬ ‫أسعد ميلد علي العماري‬ ‫عبد الناصر منصور محمد السائح‬ ‫معاد صالح عمار عمار محمد‬ ‫عبد العاطي محمد أحمد الشريري‬ ‫عبدا مفتاح علي محمد عزيز‬ ‫يوسف سالم حسن المقريف‬ ‫علي محمفوظ إمحمد الحبشي‬ ‫هشام إبراهيم عتيق‬ ‫أحمد إرحومة سالم السائح‬ ‫وليد رمضان مصباح الدايخ‬ ‫أحمد مسعود علي عثمان‬ ‫عمر مفتاح سالم المرغني‬ ‫رضاء سالم خليفة البعوي‬ ‫جمعة عبد السلم علي محمد *‬ ‫محمد عثمان الطاهر حبلوص *‬ ‫أحمد محمد نصر شلبي *‬ ‫مصطفى محمد بركة الشائبي*‬

‫‪70‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪87‬‬

‫‪70/56‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪88‬‬

‫‪89‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪79/29‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪68/50‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪69‬‬

‫‪85/55‬‬ ‫‪73/52‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65/27‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬

‫تمرينات علجية‬

‫‪82‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪87‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪87‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪81‬‬ ‫غ‬ ‫‪83‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪66‬‬

‫مقرر إختياري‬

‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬

‫منال البهلول سالم الليد‬ ‫رندة عبد الحميد عبد السلم‬ ‫العجمي‬

‫تمرينات علجية‬

‫‪77‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪91‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪92‬‬

‫‪73‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪54‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪81‬‬

‫الحصاء‬

‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫نضال إبراهيم أبو شنيبه‬

‫التأهيل والعلج‬ ‫دراسات متقدمة فى‬

‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬

‫أحمد سليمان محمد صيام‬

‫القوامي‬ ‫التأهيل والعلج‬

‫‪5‬‬

‫رضاء رجب جمعة الهمالي‬

‫طرق البحث‬

‫ت‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫السم‬

‫تمرينات علجية‬ ‫تمرينات علجية‬ ‫تمرينات علجية‬

‫‪86‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪95‬‬

‫تمرينات علجية‬

‫التغذية‬

‫‪65‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪78‬‬

‫تمرينات علجية‬

‫‪36/12‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬

‫التغذية‬ ‫فسيولوجيا الرياضة‬

‫تمرينات علجية‬ ‫التغذية‬

‫‪67‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪83‬‬

‫تمرينات علجية‬ ‫تمرينات علجية‬ ‫التغذية‬ ‫التغذية‬

‫‪85‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪29‬‬

‫التغذية‬ ‫التغذية‬ ‫التغذية‬ ‫التغذية‬

‫‪36‬‬

‫التغذية‬

‫‪65‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪53/20‬‬ ‫غ‪25 /‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪45/10‬‬

‫‪77‬‬

‫‪83‬‬

‫‪61‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪62‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪62‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪58‬‬

‫‪59‬‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم إعادة التأهيل والعلج الطبيعي ‪ -‬الدراسات العليا‬

‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫الفصل الثاني‬

‫فلسفة‬

‫تطبيقات فسيولوجية‬

‫التغذية‬

‫الحصاء‬

‫والعلج‬ ‫متقدمة في‬ ‫دراساتالتأهيل‬

‫طرق البحث‬

‫تأهيل القوام‬

‫والعلج‬ ‫اساليب التأهيل‬

‫الختبارات والقياس‬

‫قاعة البحث‬

‫مقرر متقدم فى مفاهيمالعاقة‬

‫ت‬

‫السم‬

‫الفصل الول‬

‫الفصل الثالث‬


‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬

‫محمد جمال أبو القاسم الزروق‬ ‫أحمد جمعة عبدا أبورويص‬

‫‪76‬‬

‫‪65‬‬

‫‪92‬‬

‫‪70‬‬

‫‪82‬‬

‫‪95‬‬

‫‪89‬‬

‫أذن‬

‫‪76‬‬

‫‪77‬‬

‫أذن‬

‫أسامة جبريل حامد علي‬ ‫نادر صالح فرج السراط‬

‫‪77‬‬ ‫‪65‬‬

‫أشرف أحمد رمضان مازة‬ ‫زياد عثمان محمد طريش‬

‫‪67‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪69‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪91‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪91‬‬ ‫‪73‬‬

‫فتحي خليفة بن عون‬

‫‪85‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪87‬‬

‫مراد مصطفى محمد قرمان‬ ‫طارق حسين الشارف يالم الترهوني‬ ‫نجوى محمد علي الدائراي‬ ‫محمد غان سليم بناجاتي‬

‫‪82‬‬ ‫‪66/55‬‬ ‫‪65/28/58‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪72/58‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪82‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪85‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪54‬‬

‫ميمونة عاشور بركة‬

‫‪77‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪65‬‬

‫سالم جمعة سالم طالب بيبي‬ ‫ميلد عبد السلم سليمان‬ ‫محمد علي علي دائر الليل‬

‫‪75‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪86‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪96‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪91‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪94‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪71‬‬

‫رضاء رجب جمعة الهمالي‬

‫‪70‬‬

‫حنان محمد مسعود الغلبي‬

‫‪65/33/49‬‬

‫‪77‬‬

‫‪65‬‬

‫‪80‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪81‬‬

‫‪52‬‬

‫‪57‬‬

‫أحمد سليمان محمد صيام‬ ‫نضال إبراهيم أبو شنيبة‬

‫‪79‬‬

‫إبراهيم محمد عفان‬ ‫الصالحين عاشور لمين إدريس*‬

‫‪82‬‬

‫‪79‬‬

‫‪83‬‬

‫‪89‬‬

‫‪95‬‬

‫‪92‬‬

‫‪92‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪92‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪94‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪96‬‬ ‫‪69‬‬

‫جامعة طرابلس ‪ /‬كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة‬ ‫قسم إعادة التأهيل والعلج الطبيعي ‪ -‬الدراسات العليا‬ ‫بيانـــــــــــــات الدارس‬

‫فلسفة‬

‫فسيولوجية‬ ‫تطبيقات معملية‬

‫التغذية‬

‫التأهيل والعلج‬ ‫دراسات متقدمة في‬

‫طرق البحث‬

‫الحصاء‬

‫تأهيل القوام‬

‫أساليب العلج‬

‫قاعة البحث‬

‫الميكانيكا الحيوية‬

‫إختبارات وقياس‬

‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪82‬‬

‫‪67‬‬

‫‪70‬‬

‫‪77‬‬

‫‪80‬‬

‫‪71‬‬

‫‪76‬‬

‫‪74 66‬‬

‫‪80‬‬

‫‪77‬‬

‫فسيولوجيا‬

‫‪88‬‬

‫‪72‬‬

‫‪72‬‬

‫‪85‬‬

‫‪65‬‬

‫‪66‬‬

‫‪68‬‬

‫‪65 47‬‬

‫‪68‬‬

‫‪82‬‬

‫اساليب‬ ‫علجية‬

‫متقدم في مفاهيم‬ ‫مقررالعاقة‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪66‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪65‬‬

‫‪70/49‬‬

‫تأهيل وعلج الصابات‬

‫‪3‬‬

‫عبدا أحمد عبدا أبورويص‬ ‫أحمد محمد نصر شلبي‬ ‫عبد الباسط إمحمد العماري أبو‬ ‫حولي‬ ‫إبراهيم أبو القاسم إمحمد خليفة‬

‫‪66‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪65‬‬

‫السم‬

‫الشيخوخةفي‬ ‫دراسات موجهة‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫الفصل الول‬

‫الفصل الثالث‬

‫تخصص‬

‫ت‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصل الرابع‬

‫عياد علي أحمد أبوقرين‬

‫‪66‬‬

‫‪65‬‬

‫‪73‬‬

‫‪65‬‬

‫‪84‬‬

‫‪65‬‬

‫‪72‬‬

‫‪79‬‬

‫‪79‬‬

‫‪72‬‬

‫‪65‬‬

‫‪66 66‬‬

‫‪90‬‬

‫‪72‬‬

‫وجدي الهادي خليفة السويح‬ ‫جمعة عبد السلم علي محمد‬

‫‪69‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪69‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪79‬‬

‫‪70‬‬

‫‪77‬‬

‫‪80‬‬

‫‪68‬‬

‫‪65‬‬

‫‪74‬‬

‫‪73 70‬‬

‫‪80‬‬

‫‪75‬‬

‫عادل محمد علي بن يونس‬

‫‪66‬‬

‫‪71‬‬

‫‪75‬‬

‫‪65‬‬

‫‪79‬‬

‫‪75‬‬

‫‪76‬‬

‫‪78‬‬

‫‪81‬‬

‫‪66‬‬

‫‪76‬‬

‫‪84 72‬‬

‫‪80‬‬

‫‪87‬‬

‫اساليب‬ ‫علجية‬ ‫اساليب‬ ‫علجية‬ ‫اساليب‬ ‫علجية‬


‫‪9‬‬ ‫‪ 10‬أيمن سعيد عربي المالطي‬ ‫‪ 11‬يوسف المين الفيتوري الذيب‬ ‫‪ 12‬التهامي عبد السلم عبدا الطالب‬ ‫‪ 13‬حسين عبيد عبد السلم عبدا‬ ‫‪ 14‬محمد حسن مسعود عبدا‬

‫حسن محمد مسعود فتح ا الحداد‬

‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 17‬أعمار مسعود فرحات سعد‬

‫عادل محمدمنصور مولود قنا‬ ‫مفتاح عمر محمد صالح‬

‫‪18‬‬

‫عبد الجواد جمعة خليفة عبد‬ ‫الصمد‬ ‫نجمة علي الصادق النعاجي‬

‫‪19‬‬ ‫‪ 20‬ناصر عمر علي بن عائد‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬

‫وسام المختار المبروك سلطان‬ ‫صوب‬ ‫الصالحين عاشور لمين إدريس‬ ‫مصطفى محمد بركة الشائبي‬ ‫محمد عثمان الطاهر حبلوص‬ ‫محمود ارحومة محمد أبو خشيم‬ ‫مجدي مصطفى محمد عبيد‬

‫‪71‬‬

‫‪77‬‬

‫‪65‬‬

‫‪77‬‬

‫‪81‬‬

‫‪74‬‬

‫‪72‬‬

‫‪80‬‬

‫‪65‬‬

‫‪75‬‬

‫‪73‬‬

‫‪70/47‬‬

‫‪80‬‬

‫‪73‬‬

‫‪73‬‬

‫‪88‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪71‬‬

‫‪70‬‬

‫‪83‬‬

‫‪83‬‬

‫‪84‬‬

‫‪76‬‬

‫‪76‬‬

‫‪88‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪79‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪65‬‬

‫‪70‬‬

‫‪65‬‬

‫‪71‬‬

‫‪83‬‬

‫‪65‬‬

‫‪66‬‬

‫‪84‬‬

‫‪69‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪84‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪95‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪70‬‬

‫‪65‬‬

‫‪71‬‬

‫‪65‬‬

‫‪75‬‬

‫‪86‬‬

‫‪65‬‬

‫‪71‬‬

‫‪81‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪75‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10‬‬ ‫غ‬

‫‪72‬‬ ‫‪87‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪80‬‬

‫‪70‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪/36‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪65/48‬‬

‫‪82‬‬

‫‪70‬‬

‫‪77‬‬

‫‪83‬‬

‫‪82 65‬‬

‫‪91‬‬

‫‪78‬‬

‫‪68‬‬

‫‪83‬‬

‫‪71‬‬

‫‪75 65 76/37‬‬

‫‪80‬‬

‫‪82‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪78 73‬‬ ‫‪83 84‬‬ ‫‪71 68‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪86‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪79‬‬

‫‪66‬‬

‫‪84‬‬

‫‪82 100 80 79‬‬

‫‪66‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪73 78‬‬ ‫‪70 69‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪71‬‬

‫‪66‬‬

‫‪65 65‬‬

‫‪70‬‬

‫‪80‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪39‬‬

‫‪70 77‬‬ ‫‪79‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪81‬‬

‫‪84‬‬

‫فسيولوجيا‬ ‫اساليب‬ ‫علجية‬ ‫اساليب‬ ‫علجية‬ ‫فسيولوجيا‬ ‫فسيولوجيا‬ ‫اساليب‬ ‫علجية‬ ‫اساليب‬ ‫علجية‬ ‫فسيولوجيا‬ ‫اساليب‬ ‫علجية‬ ‫اساليب‬ ‫علجية‬

‫‪81‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪66‬‬

‫‪75‬‬

‫‪81 55‬‬

‫‪85‬‬

‫‪75‬‬

‫اساليب‬ ‫علجية‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪65‬‬

‫‪66 50‬‬

‫‪65‬‬

‫‪87‬‬

‫اساليب‬ ‫علجية‬

‫‪78‬‬

‫‪71‬‬

‫‪66‬‬

‫‪67 68‬‬

‫‪85‬‬

‫‪80‬‬

‫فسيولوجيا‬

النتائج الامتحانية للدراسات العليا  

النتائج الامتحانية للدراسات العليا لفصل الخريف 2012 -2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you