Page 1

35%

Energiforbruget kan sænkEs med

op til 35%

Indregulering handler om at få VVS anlæg i virksomheder og større bygninger til at give den ønskede ydelse og samtidig holde driftsomkostningerne så lave som muligt. Med de rette værktøjer bliver arbejdet gjort lettere – og resultaterne mere effektive. Udvalget af løsninger dækker varme- køleanlæg, konstant eller variabelt flow, statisk eller dynamisk indregulering.

Fact

N°18 22998-BD_TAhydronics_stand_lille.indd 1

Store luftansamlinger i radiatorer reducerer varmeafgivelsen med op til 80%.

Fact

N°07 Ved at foretage indregulering kan pumpens elforbrug reduceres med op til 40%.

Fact

N°17 Fact

N°12

Fact

N°05 1 mm kalkbelægning i kedler kan forøge energi forbruget op til 9%.

Fact

N°04 I kondenserende kedler kan overflow reducere kondenseringsperioden med op til 20%.

Hæves rumtemperaturen med en grad i varmeanlæg, øges det årlige energiforbrug med 6% til 11%.

Fact

N°09 Et korrekt indreguleret varmeeller køleanlæg, kan give energibesparelser på op til 35%.

Ved at have en termostatisk radiatorventil med gode tekniske karakteristika kan give besparelser på op til 28%.

Fact

N°20 Individuel rumtemperatur regulering i gulvarmeanlæg kan øge energibesparelsen med op til 20%.

24/05/12 15.46

Exhibitions  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you