Page 1

ŻYCIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

GMINY Lipiec 2016 KRZEMIENIEWO

TURNIEJ WSI Nr 143

ISSN 1733-4551

www.gazeta.krzemieniewo.pl

Cena 2 zł 

Już po raz trzeci mieszkańcy gminy uczestniczyli w Turnieju Wsi o Puchar Wójta Gminy. Tym razem impreza odbyła się w niedzielę, 24 lipca, w Krzemieniewie. Przy pięknej pogodzie i dużym zainteresowaniu publiczności rywalizowało 12 sołeckich drużyn. Do udziału w nietypowych zmaganiach przystąpiły zespoły z Krzemieniewa, Pawłowic, Brylewa, Bojanic, Oporowa, Oporówka, Karchowa, Kociug, Mierzejewa, Drobnina, Garzyna oraz wspólnie z Nowego i Starego Belęcina. W każdej drużynie było od pięciu do dziesięciu osób, a wszyscy ubrani w kolorowe koszulki z nadrukiem nazwy miejscowości.

To była naprawdę wesoła zabawa. Bawili się zarówno zawodnicy, jak i widzowie. Konkurencje, w których przyszło rywalizować drużynom, wymagały bowiem sprawności fizycznej i wiedzy. Zawodnicy rzucali miotłą piłeczkę do bramki, biegali z wałkiem do ciasta między nogami, przetaczali balot słomy, pokonywali slalom między słupkami i bramkami, bawili się dziecięcą zabawką, a sołtysi szukali jajek w stogu siana. Wszyscy odpowiadali też na pytania dotyczące gminy i Polski oraz piłkarskich Mistrzostw Europy. Całość prowadził zastępca wójta Radosław Sobecki, a pomagali mu sędziowie. Zabawy było naprawdę sporo. Turniej Wsi to przede wszystkim spotkanie mieszkańców gminy. Organizatorom imprezy chodziło o wspólne spędzenie niedzielnego popołudnia, o integrowanie wsi i pokazanie, że razem można więcej. I to się wspaniale udało. Obok turniejowych rywalizacji mieszkańcom zaproponowano też występy artystyczne, zabawę taneczną na świeżym powietrzu, dzieciom dmuchane zamki i malowanie twarzy, a wszystkim możliwość skorzystania z punktów gastronomicznych. Swoje stoisko miała też firma Gaz System, panie ze Stowarzyszenia Krzemianki częstowały ciastem, a małe wolontariuszki rozdawały cukierki. Turniejowa rywalizacja zakończyła się zwycięstwem drużyny z Pawłowic. Drugie miejsce zajęło Brylewo, a trzecie Drobnin. Na kolejnych miejscach znalazły się: Garzyn, Bojanice, Belęcin, Krzemieniewo, Mierzejewo, Karchowo, Oporówko, Kociugi i Oporowo. Pawłowice otrzymały puchar i 1200 zł, Brylewo 800 zł, Drobnin 500 zł, a wszyscy dyplomy i słodkie upominki. W przyszłym roku kolejny turniej zorganizuje zwycięzca, a więc Pawłowice. Turniej przeprowadziła nieformalna grupa: sołtysi wsi i lider lokalny Monika Glapiak pod patronatem Stowarzyszenia Krzemianki oraz wójt gminy. Sponsorem głównym była firma Gaz - System.


[ 2 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Pożegnanie Stefana Spławskiego

We wtorek, 5 lipca, zmarł Stefan Spławski. Miał 83 lata. Większość mieszkańców gminy pamięta go jako strażaka, społecznika, dobrego człowieka. Na naszych łamach gościł wielokrotnie. Opowiadał o działaniach straży, o pogadankach dla dzieci w szkołach, o spotkaniach z emerytami. Zawsze uśmiechnięty, zawsze życzliwy. Stefan Spławski zawodowo związany był z kółkami rolniczymi i Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska. Ale najważniejsza dla niego zawsze była straż pożarna. To on położył podwaliny pod funkcjonowanie wielu jednostek OSP w gminie. Objeżdżał wioski, dopilnowywał szkoleń strażaków, pomagał

kompletować sprzęt. Założył straż pożarną w Drobninie. Jeździł do pożarów, zgłaszał się na każde wezwanie. Przez ponad 40 lat był komendantem gminnym OSP w Krzemieniewie. NIkt nie sprawował tej funkcji dłużej od niego. Kiedy już zdrowie nie pozwalało mu czynnie uczestniczyć w strażackiej codzienności, otrzymał tytuł honorowego komendanta gminnego. Był z tego bardzo dumny. Stefan Spławski otrzymał wszystkie możliwe strażackie odznaczenia. Dostał też ten najwyższy - Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zasłużył na niego jak nikt inny. Stefan Spławski mieszkał w Krzemieniewie. Widywaliśmy go

niemal codziennie. Przed laty na rowerze, często przystawał, by porozmawiać z mieszkańcami. Później w samochodzie. Jeździł do szkół, do swoich emerytów, do Urzędu Gminy. Zawsze zadowolony i chętny do pomocy. Przez 15 lat pełnił też funkcję przewodniczącego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzemieniewie. Pamiętamy go na każdej Wigilii, Dniu Seniora, spotkaniu wielkanocnym… będzie go nam brakowało. Choroba zmusiła Stefana Spławskiego do rezygnacji z działalności społecznej. Ostatnie miesiące spędził pod opieką syna i jego rodziny w Oporówku. Odszedł za wcześnie.

NOCNY RAJD ROWEROWY

Na cmentarzu w Drobninie Stefana Spławskiego żegnała rodzina, mieszkańcy Krzemieniewa, strażacy z gminy i powiatu. Wszyscy przeszli pieszo z kościoła na cmentarz. Trumnę z ciałem druha prowadził samochód OSP Krzemieniewo. W ostatniej drodze Stefanowi Spławskiemu towarzyszyła Orkiestra Dęta Miasta Leszna.

Bardzo atrakcyjnie zapowiada się rajd rowerowy, który już dziś zapowiada Organizacja Turystyczna Leszno - Region. Razem z gminami, w tym oczywiście z gminą Krzemieniewo, zaprasza do udziału w tej imprezie wszystkich mieszkańców regionu. Rajd odbędzie się w piątek, 19 sierpnia, w godzinach wieczorno - nocnych. W naszej gminie start do rajdu zorganizowany będzie na stadionie w Pawłowicach. Stamtąd rowerzyści pojadą do Nowej Wsi, Kąkolewa, Łoniewa, Osiecznej i na metę do Jeziorek. Pokonają około 17 km. Na miejscu będą przed północą. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest w pełni oświetlony i sprawny rower. A także zarejestrowanie się. Rejestrację prowadzić będzie Informacja Turystyczna przy ul. Słowiańskiej w Lesznie oraz Urząd Gminy w Krzemieniewie. Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres i PESEL. Osoby zarejestrowane będą mogły wziąć udział w konkursach z nagrodami oraz skorzystać z posiłku w Jeziorkach. Rejestracja trwać będzie od 25 lipca do 18 sierpnia do godz. 12. W Urzędzie Gminy w Krzemieniewie zapisy przyjmuje osobiście Biuro Obsługi Klienta (tel. 65 536 92 31). Nocny rajd rowerowy prowadzić będzie strażacki samochód. Rowerzystom towarzyszyć będzie również wóz techniczny i karetka. Organizatorzy przeprowadzą konkurs na najlepiej oświetlony rower. Uczestnicy rajdu organizują sobie powrót z imprezy we własnym zakresie. Zapraszamy do wspólnej przygody.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Odwiedzamy nowych sołtysów

W ostatnich tygodniach w naszej gminie odbyły się uzupełniające wybory na funkcję sołtysów. Dotyczyło to wsi: Bojanice, Pawłowice i Drobnin. W tych miejscowościach mieszkańcy wybrali nowych sołtysów. W kolejnych numerach “Życia...” przedstawimy wszystkich. Dziś nowy sołtys Bojanic Przemysław Klupsch. Wybory na funkcję sołtysa odbyły się pod koniec maja. Startowało trzech kandydatów. Przemysław Klupsch uzyskał 44 proc. głosów, a więc najwięcej. W wyborach przed rokiem również próbował zdobyć zaufanie mieszkańców. Wtedy głosów zabrakło. Teraz wygrał. Nowy sołtys pochodzi z Górzna. Ma 44 lata, z zawodu jest kowalem. Pracował w OHZ Garzyn, Zakładzie Usług Leśnych w Osiecznej, a od sześciu lat jest zatrudniony w ZUPH Grześkowiak w Krzemieniewie. Do Bojanic przybył z rodziną w 2000 roku. Wtedy przejęli z żoną gospodarstwo rolne. Mają dwójkę dorosłych dzieci. Prywatnie pan Przemysław jest kibicem sportowym, lubi też spacery po wsi i okolicy. Przemysław Klupsch do tej pory nie pełnił żadnej funkcji samorządowej. Interesował się jednak życiem wsi, bywał na każdym wiejskim zebraniu.

- Chciałbym, aby w Bojanicach więcej się działo - mówi Przemysław Klupsch. - Aby mieszkańcy wspólnie podejmowali działania na rzecz środowiska, aby razem się bawili i wypoczywali. W ciągu minionych dwóch miesięcy nowy sołtys zorganizował już trzy zebrania. Wspólpracuje przy tym z Radą Sołecką. Razem udało im się zorganizować kilka przedsięwzięć. Przede wszystkim upo-

rządkowali teren przy grillowisku. Mieszkańcy pracowali w czynie społecznym. Utwardzili teren, który będzie mógł pełnić rolę parkingu. Przygotowali też i przeprowadzili festyn sportowo - rekreacyjny. Nie było takiego w Bojanicach od lat. Dzieci bawiły się na dmuchanym zamku i z animatorem, wszyscy brali udział w konkursach i zabawach. Bardzo dużo pracy włożyli mieszkańcy w organizację Dnia Miłosierdzia Bożego. Przygotowali ołtarz, przystroili wieś. Będą ten dzień długo pamiętać. - W Bojanicach wiele spraw wymaga załatwienia - dodaje pan Przemysław. - Od lat mówimy o niebezpiecznym skrzyżowaniu w centrum wsi. Chcemy teraz wznowić rozmowy z powiatem o ewentualnym ograniczeniu prędkości przed tą krzyżówką lub ułożeniu zwalniających jazdę progów. Nowy sołtys mówi też o innych sprawach. Już 12 sierpnia odbędą

[ 3 ]

się w Bojanicach dożynki. Potem mieszkańcy wezmą udział w zebraniu, na którym zdecydują, jak wydadzą pieniądze z Funduszu Sołeckiego. Sołtys wspomina o doposażeniu grillowiska, a także o możliwości doprowadzenia wody do tego miejsca. O wszystkich tych sprawach mieszkańcy będą rozmawiać. Które z nich uda się załatwić w pierwszej kolejności, okaże się wkrótce. Nowy sołtys obiecuje, że postara się rzetelnie działać na rzecz wsi.

Brawo Paulina

Polska Spółka Gazownictwa i Enea Operator byli organizatorami konkursu "KOKARDA NARODOWA a współczesny patriotyzm". W konkursie tym wzięło udział kilkadziesiąt szkół z terenu województwa wielkopolskiego. Komisja wybrała trzy najciekawsze prace, które połączyły pamięć o powstaniu wielkopolskim z ideą współczesnego patriotyzmu. Trzecie miejsce i nagrodę 2000 zł dla szkoły otrzymała Paulina Ratajczak, uczennica II klasy gimnazjum w Zespole Szkół w Pawłowicach. Gratulujemy!

Nagrody dla absolwentów gimnazjów

Już od kilku lat przedstawiciele władz gminy przyznają finansowe nagrody najlepszym uczniom kończącym naukę w gimnazjum. Rady Pedagogiczne tych placówek wybierają po jednym absolwencie, który na zakończenie edukacji w gminie uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce, ale też wyróżniał się w działalności artystycznej, sportowej, społecznej i tak dalej. Nagrody z prywatnych pieniędzy fundowali radni, wójt gminy oraz członkowie kierownictwa Urzędu, zastępca wójta, skarbnik, sekretarz, kierownik USC. Nagrody wręczono w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego. Tym razem otrzymali je: Adam Jankowiak, Zofia Kurowska i Dominik Kołodziej. Gratulujemy!

Adam Jankowiak jest absolwentem Gimnazjum w Drobninie. Ma starszego brata Wojtka. Rodzice pracują w firmie Almark. Adam uzyskał w minionym roku średnią ocen 5,5. Miał też wzorowe zachowanie. Natomiast z egzaminu gimnazjalnego otrzymał średnią ponad 90 proc. Adam bardzo lubi matematykę i fizykę. Nauka tych przedmiotów przychodzi mu z łatwością. Nic dziwnego, że wybiera się do Liceum Ogólnokształcącego o tym właśnie profilu. Interesuje się również jazdą na motocyklu. W wolnym czasie naprawia silniki i uczy się budowy maszyn. Chętnie też biega.

Zofia Kurowska z Gimnazjum w Pawłowicach co roku otrzymywała świadectwa z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie. Działała na rzecz klasy, organizowała klasowe uroczystości, pomagała koleżankom i kolegom w nauce. Pełniła też funkcje w Samorządzie Szkolnym, udzielała się w wolontariacie, w ZHP, włączała się w akcje organizowane przez szkołę. Zosia reprezentowała szkołę w zawodach sportowych, a także w konkursach historycznych, plastycznych, polonistycznych. Zajęła III miejsce w Wielkopolskim Konkursie Religijnym. Była też  trzecia w Wielkopolskim Konkursie Historycznym na temat powstania warszawskiego. Gimnazjum ukończyła ze średnią 5,2.

Dominik Kołodziej ukończył Gimnazjum w Nowym Belęcinie. Zawsze uczył się dobrze i otrzymywał świadectwa z paskiem. Na zakończenie nauki osiągnął średnią z przedmiotów 5,6. Najbardziej lubi język angielski, a także matematykę i fizykę. Działał w Samorządzie Klasowym, a w ostatnim roku także w Samorządzie Szkolnym. Chętnie uczestniczył w akcjach charytatywnych, takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, “Paka dla zwierzaka”, pomoc dla Domu Dziecka. Lubi występy na scenie, prowadzenie imprez, piosenki. Marzy o tym, by w przyszłości być nauczycielem języka angielskiego lub tłumaczem. Wybiera się do Liceum Ogólnokształcącego do klasy o profilu ogólnojęzykowym. Pieniądze z nagrody przeznaczy na książki.


[ 4 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Przywitanie lata w Brylewie

Trzeba przyznać, że mieszkańcy Brylewa nie mają w ostatnich latach szczęścia do dobrej pogody w czasie organizowanych przez siebie imprez. W trakcie tegorocznego "Powitania lata", oprócz silnych opadów deszczu, doszedł jeszcze porywisty wiatr, który już na początku festynu rodzinnego uszkodził jedną z trampolin. Gdy wreszcie pogoda się uspokoiła i zrobiło się słonecznie, udało się przeprowadzić konkurencje sportowe dla najmłodszych i starszych mieszkańców Brylewa. W roli wodzireja i głównego prowadzącego zabawę znakomicie sprawdził się Krzysztof Tumko, znany leszczyński ultramaratończyk, który nie miał najmniejszych problemów z zachęceniem uczestników do wspólnej zabawy. Na wszystkich przybyłych czekały

Awans Piasta

To bardzo dobra wiadomość dla sympatyków piłki nożnej. Drużyna Piasta Belęcin, po roku sportowych zmagań, awansowała z klasy B do A. Wykonała więc założenie z poprzedniego sezonu. Piast Belęcin rozegrał w sezonie jesienno - zimowym 20 spotkań. Z tego 11 wygrał, 3 zremisował i 6 przegrał. Zajął więc drugie miejsce w tabeli i mógł walczyć o awans. W drodze do sukcesu w barażach pokonał jeszcze Tęczę Tuchorza. Dla zespołu Piasta rozpoczyna się więc drugi sezon. Już 7 sierp-

punkty gastronomiczne, stoisko ze słodkościami i dmuchane zamki. Nie zabrakło również tradycyjnej loterii z licznymi nagrodami. Niestety, po części sportowej ponownie pogorszyła się pogoda i mieszkańcy zjednoczyli siły, aby…silny wiatr nie zniszczył festynowego namiotu. Pogoda nie pozwoliła tym razem zagrać zamówionej orkiestrze, która mimo wszystko postara się jeszcze przyjechać do Brylewa. Niestrudzeni brylewianie postanowili jednak zorganizować zabawę we własnym zakresie - pomogła utalentowana muzycznie miejscowa młodzież i własny sprzęt muzyczny. Z całą pewnością wrażeń tego dnia nie zabrakło! Organizatorzy, czyli sołtys i Rada Sołecka, dziękują wszystkim sponsorom. DAMIAN MARCINIAK

nia rozegrają pierwszy mecz eliminacyjny do Pucharu Polski w okręgu leszczyńskim. Potem - 14 sierpnia - ruszają rozgrywki ligowe. Nie wiadomo jeszcze, z kim przyjdzie chłopakom stoczyć ten pierwszy "bój" w klasie A, ale nie ukrywają, że chcieliby z GKS-em Krzemieniewo. Takie derby dwóch drużyn z gminy w klasie A na pewno okaże się wydarzeniem sportowym. A dla kibiców to atrakcja. Każda z tych drużyn chciałaby przecież awansować. Będziemy mieli co obserwować i co komentować. Życzymy, aby obie drużyny za rok znalazły się w okręgówce. Więcej o Piaście Belęcin i rozpoczynających się rozgrywkach napiszemy za miesiąc.

Sołtys Kociug i grupa mieszkańców wsi zorganizowali Dzień Dziecka. Przedszkolacy przygotowali przedstawienie teatralne pt. "Dwie Dorotki". Była też prezentacja wozu strażackiego OSP z Pawłowic oraz przejazd tym pojazdem. Przez kilka godzin przeprowadzano konkursy dla dzieci i dorosłych. Były nagrody i darmowe balony. Organizatorzy dziękują sponsorom za pomoc.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Krzemieniewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz lokal mieszkalny. Nieruchomości stanowią własność Gminy Krzemieniewo, położone są w obrębie wsi Krzemieniewo. Przedmiotem przetargu jest następująca nieruchomość: 1) Dz. nr 619/17 położona w Krzemieniewie przy ul. Spółdzielczej 42. zabudowana garażem nr 3 o powierzchni 37 m2, zapisana w KW nr PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu. Cena wywoławcza: 5 698 zł. Wadium: 1000 zł. Postąpienie: 200 zł.

2) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 257. 52 m2. wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości wynoszących 25752/51619 cz. znajdujący się na dz. nr 36/1 położonej w Krzemieniewie przy ul. Zielonej nr 5, zapisany w KW PO1Y/00022641/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyniu. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalno - użytkowym dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Składa się z kuchni, dwóch pokoi, pokoju dziennego, przedpokoju, dwóch łazienek z WC, spiżarni i pomieszczenia gospodarczego. Dostęp do lokalu dobry, drogą o nawierzchni utwardzonej z urządzonym chodnikiem i oświetleniem ulicznym. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, wyposażona jest w sieć wodociągową, elektryczną, gazową i telefon. Cena wywoławcza: 152 305 zł. Wadium: 10 000 zł. Postąpienie: 3 000 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 17 sierpnia 2016 r. o godz. 10. 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, pokój nr 34. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 11 sierpnia 2016 r. w kasie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, pokój nr 31 względnie na konto Urzędu Gminy Krzemieniewo w banku BPH S. A. Oddział Leszno nr 10 1060 0076 0000 4023 6004 5150. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Krzemieniewo. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba, która ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba uprawniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie, pokój nr 23, tel. 65 5369 - 253. Wójt Gminy Krzemieniewo / - / Andrzej Pietrula

Dziękujemy wszystkim,

którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy świętej, pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

śp. Stefana Spławskiego

Księdzu Proboszczowi, Strażakom, Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom,Delegacjom za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty serdeczne "Bóg zapłać" składa Rodzina


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Piknik Rodzinny w Garzynie

W czerwcu w Garzynie odbył się kolejny Piknik Rodzinny zorganizowany przez Krystiana Dudkiewicza, miejscowego radnego. Dla wszystkich przybyłych przygotowano moc atrakcji. Dla najmłodszych były dmuchane zamki, przejażdżki bryczką i samochodzikami, malowanie twarzy oraz liczne konkursy z nagrodami. Sporym powodzeniem cieszyło się stoisko prezentujące broń, używaną przez różne wojska na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, przygotowane przez Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie. Wielką sympatię publiczności zdobyły też trzy sympatyczne

razem DJ Rajek. Myli się jednak ten, który myśli, że był to koniec atrakcji. W godzinach wieczornych zorganizowano konkurs dla 10 par małżeńskich. Po tańcach z balonikami, zawieszeniu i zdejmowaniu ręczników oraz wyścigu panów ostatecznie

psiaki, które wykonały, wraz ze swoja panią, bardzo ciekawy pokaz tresury. Dobrze przygotowane punkty gastronomiczne i ze słodkościami również sprostały kulinarnym wymogom zebranych gości. Po festynie rodzinnym rozpoczęła się zabawa taneczna. Klimaty muzyczne przygotował tym

zwyciężyli Katarzyna i Wojciech Kubiakowie z Garzyna. Ostatnim zadaniem dla zwycięskiej pary było zaśpiewanie piosenki, co nie sprawiło im problemu. Organizatorzy pikniku dziękowali sponsorom z Garzyna, Górzna i Krzemieniewa.

W tym roku szkolnym dla uczniów z terenu Wielkopolski odbył się Konkurs Historyczny z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski, "Mieszko, książę Polski, został ochrzczony - słowa, które zmieniły bieg historii". Jego organizatorami byli wojewoda wielkopolski i wielkopolski kurator oświaty. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii naszego kraju, a zwłaszcza Chrztu Polski oraz budowanie szacunku dla tradycji i dziedzictwa na-

rodowego. Do konkursu przystąpiły uczennice klasy III gimnazjum w Zespole Szkół w Pawłowicach - Aleksandra Jankowiak i Michalina Zygner, które pod opieką nauczycielki historii Kingi Urbańczak przygotowały komiks ukazujący wydarzenia z 966 roku. Wśród licznych uczestników konkursu praca Oli i Michaliny zyskała uznanie członków jury, które przyznało uczennicom z Pawłowic wyróżnienie.

Sukces Oli i Michaliny

DAMIAN MARCINIAK

[ 5 ]

Aktywna Jesień Życia Taką nazwę nosi projekt, który realizować będą członkowie Stowarzyszenia Krzemianki. Jest on adresowany do kobiet w wieku 40 lat i więcej. Potrwa od 1 sierpnia do 30 września. A finansowany jest z Funduszu Inicjatyw Społecznych w ramach projektu "Wielkopolska wiara aktywnie działa". Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej. Jak sama nazwa wskazuje, celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej. Chodzi zarówno o poszerzenie wiedzy na temat naszego zdrowia, jak i udział w konkretnych zajęciach rekreacyjnych. Tym razem tematem zajęć teoretycznych i praktycznych będzie Nordic Walking. Projekt podzielony jest na trzy części. Najpierw jego uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez instruktora marszów z kijkami. Warsztaty odbywać się będą w wigwamie w Górznie. Zawsze łączyć się je będzie ze spacerem z kijkami oraz pogawędką przy ognisku. Wszyscy otrzymają kijki i materiały

edukacyjne. Zajęcia przewidziano dla dwóch grup pań, po 20 osób w każdej. Wśród uczestników będzie też pięć osób niepełnosprawnych. Druga część projektu polega głównie na organizowaniu marszów z kijkami. Przeszkolone wcześniej panie zapraszać będą do udziału swoje sąsiadki, koleżanki, znajome. Wspólne marsze będą organizowane na ścieżkach rowerowych, a więc w Oporówku, Oporowie, Luboni, Krzemieniewie i Garzynie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by odbywały się we wszystkich wsiach gminy. Organizatorzy liczą, że do marszów z kijkami przyłączy się około 80 pań. Trzecia część projektu dotyczy rehabilitacji. Będą to zajęcia w plenerze, prowadzone przez doświadczonych rehabilitantów. W każdych weźmie udział 10 osób, a każdorazowo ćwiczyć będą przez mniej więcej trzy godziny. Projekt zakończy się ostatniego września. Jeszcze raz powiedzmy, że jego patronem jest Stowarzyszenie Krzemianki.

Już dziś zapraszamy mieszkańców gminy na kolejny Rajd Rowerowy im. Zdzisława Adamczaka. Wezmą w nim także udział rowerzyści z sąsiednich gmin i miasta Leszna. Rajd odbędzie się w sobotę, 3 września. Wszystkie szczegóły imprezy podamy w kolejnym wydaniu "Życia…". Teraz informujemy, że

każdy rowerzysta powinien zgłosić chęć udziału w rajdzie podając imię, nazwisko, adres i PESEL. Jest to niezbędne w celu ubezpieczenia uczestników. Zapisy przyjmuje się w Urzędzie Gminy - Biuro Obsługi Klienta już od 22 sierpnia. Można to zrobić osobiście bądź telefonicznie tel. 65 536 92 31.

Zaproszenie na rajd

im. Zdzisława Adamczaka

Na początku lipca członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Pawłowic pojechali do Robczyska, aby tam wspólnie przywitać lato. W Sali Wiejskiej bawili się, biesiadowali, brali udział w najróżniejszych konkursach. Gościem imprezy był burmistrz Rydzyny Kornel Malcherek, który przywitał emerytów i życzył im miłej zabawy. W trakcie spotkania koleżanki i koledzy złożyli życzenia złotym jubilatom małżeńskim - państwu Baumanom. Natomiast najstarszy członek Koła Jan Nowak ubawił wszystkich monologiem o równouprawnieniu. Organizatorzy wyjazdu serdecznie dziękowali sponsorom, a także Radzie Sołeckiej Robczyska za udostępnienie sali.


[ 6 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Życzenia dla dziewięćdziesięciolatków

W lipcu w naszej gminie swoje 90. urodziny obchodziło aż trzech mieszkańców. Każdego z nich odwiedzili przedstawiciele władz gminy. Przekazali gratulacje, kwiaty i upominki, a także życzenia wielu jeszcze lat w zdrowiu i wśród najbliższych. Do takich serdecznych życzeń przyłącza się oczywiście nasza redakcja. U pani Marianny Katarzyńskiej w Pawłowicach byliśmy kilka lat temu. Wtedy obchodziła 50 - lecie ślubu. Szczęśliwie jest z mężem do dziś. I wspólnie z całą rodziną świętowali jej 90. urodziny.

Pani Marianna większość swego życia spędziła w Pawłowicach. Tu się urodziła, tu od dziecka pracowała w PGR, tu poznała męża. Po ślubie krótko mieszkali w Pawłowicach, potem w Kociugach. Wychowali dwóch synów i córkę. Dzieci zdobyły zawody - mechanik, technik rolniczy, cukiernik. Wszystkie założyły swoje rodziny i wyszły z domu. Kiedy pani Marianna zachorowała, małżonkowie przeprowadzili się do Robczyska do wygodniejszego mieszkania z centralnym ogrzewaniem. Ale później wrócili do Pawłowic, do córki. I tutaj spędzają jesień życia.

Pani Marianna jest pogodna, uśmiechnięta. Kiedy była młodsza, pomagała wychowywać wnuki. Teraz bliscy opiekują się nimi. W domu nie musi niczego robić, choć lubi krzątać się w kuchni. Latem wychodzi do ogrodu, odwiedza siostrę, która mieszka obok, ogląda telewizję. Mają z mężem spokojną starość. Synowie z rodzinami i wnukami często ich odwiedzają i to są miłe chwile. A zdrowie - jak to w tym wieku, czasem coś dokucza.

Pani Marianna i pan Stefan doczekali się 8 wnucząt i 12 prawnucząt. Wszyscy przyjechali na jubileuszową uroczystość. Uczestniczyli w mszy świętej, a potem w przyjęciu w Robczysku. Było około 50 osób. Życzenia były najszczersze. Aby babcia jak najdłużej pozostała z nimi, aby ciągle miała powody do radości, aby nie dokuczało jej zdrowie. No i by cieszyła się kolejnymi prawnukami, które przychodzą na świat.

Anna Jankowska swoje 90. urodziny miała 20 lipca. Obok najbliższych jubilatkę odwiedzili wójt, a także koledzy ze Związku Kombatantów RP. Wszyscy życzyli pani Annie przede wszystkim zdrowia. Nam pani Anna opowiedziała o swoim życiu. Urodziła się w Oporowie. Miała aż dziewięcioro rodzeństwa. Już jako 14 - letnia dziewczynka pracować musiała w polu, a potem w pałacu. Na kilka miesięcy zabrano ją też do Niemiec. Do siebie wróciła dopiero po wojnie. W 1951 roku pani Anna wyszła za mąż. Mąż pracował w Urzędzie Gminy, a później w Gminnej Spółdzielni. Niestety, bardzo wcześnie odszedł na zawsze. Pani Anna już od 24 lat jest wdową.

Małżonkowie wychowali trójkę dzieci. Dwoje urodziło się w Oporowie, gdzie wszyscy mieszkali przez prawie 12 lat. Trzecia córka przyszła na świat już w Krzemieniewie. Tutaj państwo Jankowscy kupili dom. Pani Anna mieszka w nim do dziś. Wychowali dzieci, dali im zawody, remontowali dom. Po prostu spokojnie przeżywali swoją codzienność. Dzieci założyły rodziny, a pani Anna doczekała się 8 wnucząt i 13 prawnucząt. Bardzo często odwiedzają babcię. I to są najszczęśliwsze chwile, tym bardziej że bliscy nie są daleko. Jubilatka mieszka z synem i synową, a w rodzinnym domu wychowały się też wnuki. Dziś i wnuk z rodziną, i wnuczka z bliskimi mieszkają tuż za ścianą. Pani Anna nigdy więc nie jest sama.

O swojej jesieni życia jubilatka mówi, że jest spokojna i szczęśliwa. Nic nie musi już robić. Odpoczywa, ogląda telewizję, czyta. Jak jest ładnie, lubi posiedzieć w ogrodzie. Kiedyś razem z Kołem Emerytów i Rencistów jeździła, zwiedzała Polskę. Teraz głównie jest w domu. A o czym marzy? Tylko o zdrowiu i o tym, aby jak najdłużej być z bliskimi. Na zdjęciu z prawnuczką Martyną.

Jan Łukaszewski z Brylewa swoje 90. urodziny obchodził 9 lipca. Najbliżsi zorganizowali mu wzruszający jubileusz. Wszyscy uczestniczyli w mszy świętej, a potem w przyjęciu w Dobrodzieju. Przybyło ponad 60 osób. Pan Jan mówi, że była to wyjątkowa uroczystość.

Jan Łukaszewski urodził się w Lubiniu w powiecie kościańskim. Był najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Dzieciństwo i młodość spędził z rodziną w Żelaźnie, gdzie ojciec pracował w majątku. Po wojnie wszyscy przeprowadzili się do Brylewa. Od 1945 roku pan Jan jest mieszkańcem naszej gminy. Minęło więc dokładnie 70 lat, odkąd tutaj budował swoją codzienność. W Brylewie też ożenił się, tu na świat przychodziły dzieci. A wychował z żoną trzech synów i dwie córki.

Pan Jan przez całe swoje zawodowe życie pracował w gospodarstwie PGR w Brylewie. Najpierw ukończył kurs traktorzysty i przez 12 lat wykonywał ten zawód. Potem, gdy w wojsku zrobił prawo jazdy, zaproponowano mu pracę kierowcy ciężarowego stara. Pracował głównie dla potrzeb brylewskiego sadu. W ogrodzie i sadzie dorywczo zatrudniała się też żona pana Jana. Obydwoje pracowali na miejscu, nie licząc godzin i trudów ogrodniczej pracy. A w domu też trzeba było o wszystko zadbać. Wychowali dzieci, wykształcili je, pomogli założyć rodziny. Dziś wszystkie pociechy mają ułożone życie. Mieszkają w Głogowie, Lesznie, Górznie, Gostyniu, a najmłodszy syn w Niemczech. Pan Jan doczekał się 15 wnucząt i 32 prawnucząt. Jest więc szczęśliwym dziadkiem.

Mieszkańcy Brylewa pamiętają też, że Jan Łukaszewski był kiedyś sołtysem wsi. Tę funkcję pełnił przez dwie kadencje. Chętnie uczestniczył razem z żoną w działalności Koła Emerytów i Rencistów w Krzemieniewie. Niestety, od 17 lat jest wdowcem. Teraz mieszka w Gostyniu, tuż obok córki. Ma opiekę i stałą pomoc. Na szczęście jest sprawny i czuje się dobrze. Twierdzi, że o swojej wsi nigdy nie zapomni.


Obchodzimy imieniny

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 7 ]

Sandra - 26 VII

W Pawłowicach, 9 lipca odbył się Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Sołtysa Pawłowic. Do rywalizacji przystąpiło 12 zespołów. Pierwsze miejsce zajęli "Prezesi", drugie "Volley Fenix", a najniższe miejsce na podium przypadło drużynie "Kuzynów". Impreza odbyła się w miłej, rodzinnej atmosferze. Organizatorem był sołtys i Rada Sołecka Wsi.

Na Orliku w Garzynie

Dobiegły końca rozgrywki Wiosennej Ligi, która była rozgrywana na Orliku w Garzynie. Organizatorami tej imprezy byli Henryk Chwaliszewski i Jakub Pecolt, czyli animatorzy miejscowego kompleksu sportowego. Nieocenioną pomocą służył również sędzia piłkarski Krzysztof Parzy, który w wielu spotkaniach pełnił rolę arbitra. W rozgrywkach, które trwały od początku kwietnia do końca czerwca, wzięło udział siedem ekip. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem zespołu FC Alkusy (na zdjęciu) przed drużyną Misjonarzy i Brylewa. Oprócz trzech najlepszych zespołów udział w sportowej zabawie wzięły jeszcze: Kompania Babci, Miazga Team, Poznańska Lokomotywa i Uchodźcy.

W rozgrywkach turniejowych przyznano również wyróżnienia indywidualne - najlepszy napastnik: Marcin Konopka, najlepszy obrońca: Mateusz Michalak, najlepszy bramkarz: Patryk Chwat, najlepszy zawodnik: Piotr Siniecki, najlepszy pomocnik: Arkadiusz Andrzejczak - dyplom w zastępstwie Arka odebrał Paweł Kokociński. Puchary i dyplomy dla najlepszych zespołów i piłkarzy ufundował Urząd Gminy. Miłośnicy piłki nożnej również latem nie będą narzekać na nudę, gdyż właśnie ruszyły rozgrywki "Lato 2016". W imprezie bierze tym razem udział sześć zespołów, które o miano najlepszego rywalizować będą przez całe wakacje. DM

Sandra jest to imię żeńskie pochodzenia włoskiego, będące skróconą wersją imienia Aleksandra. Sandra jest zaradna i kreatywna. Radzi sobie ze wszystkim, czego się podejmie. Jest przy tym bardzo pewna siebie. Nie wywyższa się, za to z przyjemnością pomaga. Cieszy się opinią osoby sympatycznej i życzliwej. Jest kobieca, kokieteryjna i zmysłowa. Potrafi się ubrać i promienieje pogodnym nastawieniem do świata. Swoją rodzinę wspiera i dba o jej dobro. NIestety, nie bardzo lubi się uczyć, ale to nie przeszkadza jej w karierze. Najbardziej odpowiadają jej zawody związane z tańcem, rehabilitacją, dziennikarstwem. Imieniny obchodzi także 18 maja i 2 czerwca. W gminie Krzemieniewo mieszka 11 pań o imieniu Sandra. Nie ma wśród nich starszych osób,

Kajetan - 7 VII

Kajetan to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa Caietans i oznacza osobę pochodzącą z miasta Kajety. W życiu jest wyjątkowym flegmatykiem, który na wszystko ma czas i postępuje bardzo ostrożnie. Lubi rozmyślać. Nie brak mu ambicji ani inteligencji. Przyjaciół ma nielicznych, za to sprawdzonych. Nie narzeka na brak powodzenia, lecz nieprędko decyduje się na związek. W życiu rodzinnym jest bardziej widzem niż aktorem. Z zewnątrz wydaje się być oryginałem, który nie stroni od ekstrawagancji. Jest jednak spokojnym, kulturalnym mężczyzną. Świetnie poradzi sobie w sporcie, medycynie, inżynierii. W naszej gminie jest tylko czterech Kajetanów. Dwóch mieszka w

Sandra Siama z Krzemieniewa

bo najwięcej lat ma 28 - letnia Sandra z Bojanic. Natomiast najmłodsza jest Sandra z Oporówka, która niedawno obchodziła roczek. W Krzemieniewie mieszkają 3 Sandry, w Pawłowicach - 2, a w Bojanicach, Garzynie, Mierzejewie, Karchowie, Nowym Belęcinie i Oporówku - po jednej. Wszystkim życzymy samych słonecznych dni.

Kajetan Miara z Mierzejewa

Garzynie, a po jednym w Bielawach i Mierzejewie. Wszyscy są małymi chłopcami. Mają od pół roczku do pięciu lat. Życzymy im, aby byli zdrowi i na swojej drodze zawsze spotykali przyjaciół.

+ + + + + POŻEGNANIE + + + + + W ostatnich tygodniach w naszej gminie na zawsze odeszli:

22. 06 - Władysław Raburski, Drobnin 22. 06 - Bronisław Rosik, Oporówko 25. 06 - Helena Pudliszewska, Górzno 26. 06 - Zofia Marszałek, Zbytki 05. 07 - Stefan Spławski, Krzemieniewo 19. 07 - Paweł Reddig, Pawłowice


Historia szkoły i przedszko [ 8 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Przed miesiącem pisaliśmy o jubileuszowych uroczystościach, jakie odbyły się w szkole i przedszkolu w Garzynie. Wówczas obiecaliśmy, że historię tych placówek przedstawimy w kolejnym wydaniu "Życia…". A zatem dziś zamieszczamy tekst, który na tę okazję przygotowała nauczycielka Katarzyna Grycz - Pudliszewska. Pani Katarzyna przez miesiące zbierała materiały dotyczące placówek oświatowych i wychowawczych w Garzynie i Górznie. Przeglądała kroniki, zdjęcia, rozmawiała z byłymi nauczycielami szkoły i przedszkola, szukała informacji w bibliotekach, w Archiwum Państwowym w Lesznie. Część danych otrzymała też od Elżbiety i Jerzego Kownackich, Eleonory Pudliszewskiej, od wielu absolwentów i mieszkańców wsi. Stworzyła opracowanie, które nie tylko zaciekawiło uczestników jubileuszu, ale także wzruszyło. Tekst Katarzyny Grycz - Pudliszewskiej publikujemy w całości.

Z wielką radością i dumą świętujemy dzisiaj kilka rocznic: ponadstuletnią historię szkolnictwa w naszej małej ojczyźnie, trzydziestolecie powołania garzyńskiego przedszkola, dwadzieścia lat funkcjonowania Zespołu Szkół w Garzynie. A wszystko zaczęło się w połowie XIX w. To właśnie wtedy książę Sułkowski wybudował w Górznie pierwszą szkołę, a w Garzynie wydzielono działkę szkolną. W 1891 r., a więc dokładnie 125 lat temu, ówczesny właściciel Górzna Kurt Myler wybudował szkołę dla dzieci niemieckich. Budynek ten znajduje się po lewej stronie drogi z Garzyna do Górzna. Dwa lata później, w 1893 r., wybudowana została szkoła dla dzieci polskich. Jej budynek stanął dokładnie naprzeciwko szkoły ewangelickiej. W obu budynkach szkolnych w latach późniejszych uczyły się dzieci z garzyńskiej szkoły. To właśnie w placówkach oświatowych w Górznie swoją pedagogiczną przygodę rozpoczęły pracujące w Garzynie nauczycielki. Szkoła w Garzynie wybudowana została w latach 90. XIX w. Budynek powstał przy drodze Leszno - Gostyń.

Pierwszym nauczycielem był Stanisław Glapiński, którego podpis widnieje na najstarszych garzyńskich świadectwach. W okresie międzywojennym lekcje prowadził jeden nauczyciel, a w czterech oddziałach uczyło się około 60 - 75 uczniów. We wrześniu 1939 r. władze okupacyjne utworzyły szkołę dla polskich dzieci. Uczył w niej pochodzący z Garzyna Jan Brzozowski. W marcu 1940 r. władze niemieckie zamknęły szkołę, a gdy została ponownie otwarta, funkcję nauczycieli pełniły córki rodzin niemieckich. Zajęcia prowadzone były w języku niemieckim, a dzieci uczono niemieckiego, matematyki, geografii, przyrody i śpiewu. W 1944 r. szkoła została ostatecznie zamknięta. Naukę wznowiono po wyzwoleniu w marcu 1945 r. Lekcje dla 60 uczniów prowadził ponownie Jan Brzozowski. W okresie powojennym kolejnymi kierownikami i dyrektorami szkoły byli: Jan Brzozowski, Ignacy Musioł, Jadwiga Gogolewska, Ludwik Tobółka, Helena Tobółka, Kazimiera Rzepecka, Teresa Katarzyńska, a od 2006 r. szkołą i przedszkolem kieruje Irena Grobelna. Od 1 września 1974 r. szkoła stała się filią zbiorczej Szkoły Gminnej w Drobninie. W Garzynie zdobywali wiedzę najmłodsi uczniowie,

natomiast klasy IV - V zdobywały naukę w Górznie, a klasy VI - VII dojeżdżały do Drobnina. W tym czasie w szkole działało też ognisko przedszkolne liczące 15 dzieci. W czerwcu 1976 r. z powodu małej liczby dzieci została zamknięta Szkoła w Górznie i włączona do punktu filialnego w Garzynie. W budynku szkolnym w Górznie nadal uczyli się czwartoklasiści. Wraz z pierwszym dzwonkiem roku szkolnego 1984/85 nasza szkoła przestała być punktem filialnym szkoły drobnińskiej i stała się samodzielną placówką. W tym samym czasie otwarte zostało przedszkole w Garzynie, którego pierwszym dyrektorem została Teresa Katarzyńska. 1 września 1994 r. zaprzestano nauki w budynku szkolnym w Górznie. Uczące się tam garzyńskie klasy zostały przeniesione na parter budynku przedszkola. Z końcem 1995 r. zakończono naukę w budynku szkoły w Garzynie. Od tej pory wszyscy uczniowie uczyli się w budynku przedszkolnym. 20 lat temu, 1 września 1996 r., zostały połączone szkoła i przedszkole w Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole i

Szkoła Podstawowa w Garzynie. Dyrektorem placówki została Teresa Katarzyńska. Przedszkole zajmowało piętro budynku, na parterze mieściły się sale szkolne, w których sześciu nauczycieli uczyło 73 uczniów. Z końcem roku szkolnego 1997/98 Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Kuratorium Oświaty w Lesznie, wprowadziła zmiany w obwodzie szkolnym i przywróciła możliwość nauki uczniom klasy IV w Garzynie. W październiku 2004 r. nasze przedszkole świętowało 20 lat działalności. Z tej okazji przygotowano akademię, wydano folder okolicznościowy, a ksiądz proboszcz życzył rozwoju duchowego wszystkim wychowankom i pracownikom w dalszych latach istnienia przedszkola. Zgodnie z rozporządzeniem MEN we wrześniu 2007 r. wszyscy uczniowie po raz pierwszy zaprezentowali się w mundurkach szkolnych. Zgodnie z życzeniem rodziców - mundurki nadal są obowiązkowe w naszej szkole. Dzięki staraniom pani dyrektor i nauczycieli 25 lutego 2009 r. odbyło się spotkanie założycielskie powołujące do życia Stowarzyszenie "Razem z nami". Rok później Stowarzyszenie stało się organizacją pożytku publicznego. Członkowie Stowarzyszenia starają się pomagać wychowankom oraz mieszkańcom obwodu szkoły i przedszkola. Dzięki napisanym projektom, których sukces zawdzięczamy nieocenionej pomocy Katarzyny Spychaj z Urzędu Gminy, otrzymujemy fundusze, które przeznaczamy na rozwój Zespołu - za chwilę w pięknych strojach wielkopolskich zakupionych dzięki projektowi "My Wielkopolanie" zaprezentują się nasi uczniowie. Bardzo ważnym i uroczystym wydarzeniem z życia naszego Zespołu było otwarcie boiska sportowego Orlik w 2010 r. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali przed zaproszonymi gości sportowy program artystyczny, a na boisku rozegrano pierwszy mecz piłkarski. Warunki do uprawiania sportu w szkole i przedszkolu polepszyły się jeszcze bardziej, gdy wyremontowana została sala gimna-


ola w Garzynie

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

styczna. Uroczystego otwarcia powiększonej sali dokonała pani dyrektor z uczniami i przedszkolakami tuż po powrocie z ferii zimowych w 2011 r. W budynku Zespołu systematycznie prowadzone były remonty, dzięki temu możemy pochwalić się salą świetlicy szkolnej, pracownią komputerową, nową salą kl. IV, gabinetami pedagoga i psychologa oraz logopedy, pomieszczeniem biblioteki, nowymi szatniami, kuchnią, sekretariatem i gabinetem księgowej. Na pomoc wszystkich pań pracujących w administracji i obsłudze oraz pana konserwatora uczniowie i przedszkolacy oraz grono pedagogiczne zawsze mogą liczyć. Dzięki pozytywnej decyzji wójta gminy Krzemieniewo Andrzeja Pietruli we wrześniu 2012 r. utworzona została trzecia grupa przedszkolna. W grupie Pszczółek znalazło się miejsce dla najmłodszych mieszkańców Garzyna, Górzna i Zbytek. Obecny rok szkolny od samego początku upływa pod hasłem obchodów jubileuszowych. Pierwszym akcentem naszego świętowania był rajd rowerowy, odbyło się wiele konkursów szkolnych i przedszkolnych oraz spotkań z naszymi absolwentami. Dzisiejsza uroczystość oraz rodzinny festyn 11 czerwca zwieńczą nasze świętowanie. A oto nasze codzienne życie zapisane na kartkach kronik: Każdy rok szkolny rozpoczyna się z początkiem września. Dawniej uczniowie i rodzice wysłuchiwali radiowego przemówienia ministra oświaty, a najmłodsze dzieci witane były w społeczności szkolnej kwiatami. Obecnie w czasie uroczystej akademii pierwszoklasiści składają ślubowanie, są pasowani na ucznia przez panią dyrektor oraz otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki. We wrześniu 1952 r. szkoły powiatu leszczyńskiego współzawodniczyły ze szkołami powiatu gnieźnieńskiego w ramach przygotowań klas do nowego roku szkolnego. W Garzynie z tej okazji pomalowano salę, przybrano ją aktualnymi hasłami i papieroplastyką. A dzieci szkolne zaopatrzono w podręczniki. Zawody wygrał powiat leszczyński. Dzisiaj wszystkie sale są nowocześnie urządzone i wyposażone. A nauczyciele i uczniowie dbają o estetyczne, kolorowe i ciekawe gazetki, ozdoby i dekoracje. Udział w konkursach i zawodach mobilizuje uczniów do wytężonej pracy. W maju 1955 r. kilkoro uczniów otrzymało wyróżnienia i upominki w konkursie czytelniczym. Obecnie uczniowie i przedszkolacy biorą bardzo chętnie udział w różnorodnych konkursach na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Każdy sukces naszych wychowanków cieszy i napełnia dumą. Zespół Szkół w Garzynie słynie z gościnności. Pierwsza wizyta lekarska w szkole w Garzynie miała miejsce w lutym 1961 r., z okazji "Tygodnia kultury na jezdni" uczniów odwiedzili milicjanci w 1972 r., częstymi gośćmi byli inspektorzy szkolni. Dzi-

siaj z radością witamy w progach szkoły i przedszkola panią Ilonę Biernaczyk, policjantów, strażaków, poetów, aktorów, cyrkowców, księdza proboszcza, pana wójta i wszystkich naszych przyjaciół. Na zawsze zapamiętane zostaną niecodzienne wizyty: prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, który otrzymane od dzieci kwiaty podarował pani nauczycielce, gości z Holandii, biskupów przy okazji wizytacji parafii, pani senator Andżeliki Możdżanowskiej czy posła, a obecnie prezydenta miasta Leszna Łukasza Borowiaka. Wyjątkowymi spotkaniami organizowanymi od początku istnienia przedszkola są Dni Babci i Dziadka. Najmłodsi przygotowują dla kochanych dziadków przedstawienia i upominki, zapraszają do wspólnej zabawy, tańca i poczęstunku. Te cudowne spotkania łączące pokolenia pozostają na zawsze w pamięci. Radosna atmosfera towarzyszy zawsze wszelkim balom. Dawniej uczniowie bawili się w czasie "Choinki noworocznej" przy dźwiękach z adapteru, zajadając cukierki, pierniki i jabłka. Dziś w czasie karnawału sala gimnastyczna zamienia się w salę balową, a dzieci poprzebierane w piękne, kolorowe stroje tańczą, uczestniczą w konkursach i zabawach. W czasie różnych uroczystości i występów uczniowie i przedszkolacy zamieniają się w aktorów, tancerzy i piosenkarzy. W 1952 r. uczniowie wystąpili z okazji włączenia światła elektrycznego w Garzynie, w 1977 r. wystawili przedstawienie pt. "Kopciuszek", uświetnili uroczystość 60 - lecia Kółka Rolniczego w Krzemieniewie, występowali w czasie dożynek. Polonez, polka, krakowiak - te tańce wykonywane są przez dzieci także dziś. Uczniowie i przedszkolacy chętnie występują w czasie różnych uroczystości w szkole, Gminnym Centrum Kultury, w innych prezentowali się m. in. przed rolnikami ziemi wielkopolskiej czy słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zawsze są wspaniale przygotowani i gorąco oklaskiwani. Czego dowodem są liczne podziękowania i dyplomy. W czasie występów dzieci mogą pochwalić się swoimi różnymi talentami. Taniec, śpiew, sport, plastyka. W tych dziedzinach uczniowie i przedszkolacy odnoszą sukcesy, którymi dzielą się z kolegami i koleżankami w czasie częstych okoliczności i poniedziałkowych apeli. Do ulubionych dni szkolnych należą wycieczki. Te bliskie - do Górzna, Osiecznej, Leszna, te dale-

kie - nad morze, w góry, nad jeziora. W czasie pierwszej autobusowej wycieczki do Poznania w 1965 r. uczniowie przyglądali się panom przy urządzaniu Międzynarodowych Targów, w Boszkowie zażywali trzykrotnie kąpieli i zwiedzali domki letniskowe, a we Wrocławiu po zwiedzaniu skonsumowali po dużej porcji lodów. Dziś dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w ramach programu Zielona Szkoła nasze dzieci mogą odwiedzać m. in. Schronisko dla Zwierząt w Koczurach, Oczyszczalnię Ścieków w Henrykowie czy Nadleśnictwo Karczma Borowa. Z każdej wycieczki i wyjazdu dzieci wracają bogatsze o nowe doświadczenia i wiedzę. Tak jak nauczyciel nadzoruje pracę ucznia, tak wizytator kontroluje pracę nauczyciela. W 1955 r. nauczyciel garzyński umiejętnie organizował naukę głośną i cichą, prowadził dużo ćwiczeń w czytaniu, lecz musiał popracować nad wysławianiem się uczniów. Dokumentacja podkreśla dobrą pracę nauczycieli oraz panującą w szkole wzorową czystość, ład i porządek. Szkoła kształtuje charakter młodych ludzi. Stąd udział uczniów w różnych akcjach. Dawniej pracowano przy czyszczeniu kolb kukurydzy, malowaniu płotów, porządkowaniu obejścia czy zbiera-

[ 9 ]

niu kamieni. Dzięki różnym akcjom szkoła otrzymała radioaparat z adapterem, telewizor i magnetofon. Dzisiaj uczniowie i przedszkolacy sprzątają świat, zbierają puszki, baterie, kasztany i zakrętki. Zebrane pieniądze przeznaczają na wyjazdy i wycieczki. Dzięki akcjom charytatywnym dzieci uczą się bezinteresownej pomocy. W szkole jest czas i miejsce na wspólną zabawę uczniów, rodziców i nauczycieli, czego najlepszym przykładem są festyny rodzinne. Wspólne tańce, występy, udział w zawodach i konkursach, a także wspólne przedsięwzięcia np.: przygotowywanie strojów, dekoracji, uroczystości, sprawiają, że tworzymy prawdziwą, życzliwą sobie wspólnotę. Po 10 miesiącach pracy i nauki nadchodzi czas wakacji. Radość z czasu wolnego przeplata się z nutką nostalgii. Akademie z okazji zakończenia roku szkolnego od początku istnienia były i są okazją do podziękowań: uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody, nauczyciele kwiaty. Najstarsi przedszkolacy żegnają się z przedszkolem, uczniowie klasy IV ze szkołą. Pozostają zdjęcia, kroniki i to, co najważniejsze - wspomnienia, dzięki którym zawsze możemy wrócić do przedszkolnej sali czy szkolnej ławki sprzed 5 - ciu, 20 - stu czy 50 - ciu lat.


[ 10 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

NASZ GKS dodatek klubu

Poznajmy się

Jeszcze o podsumowaniach sezonu

Przedstawiamy fragment wywiadu z trenerem GKS - u Krzemieniewo Robertem Kuczykiem. Całą rozmowę znajdziecie już wkrótce na oficjalnej stronie klubowej www.gkskrzemieniewo.futbolowo.pl - Zajęcie trzeciego miejsca na zakończenie rozgrywek jest odzwierciedleniem naszych aktualnych możliwości. Czy jednak należy je traktować jako niedosyt, czy wręcz rozczarowanie? - Na pewno rozczarowanie, bo twierdzę, że nasz zespół zdecydowanie stać na spokojną grę w okręgówce. Wszystko zaczęło szwankować po utracie wydawałoby się pewnych punktów z Wielkopolanką. Gdybyśmy sobie nie dali wówczas wyrwać zwycięstwa, które uciekło po zejściu po pierwszej połowie Szymona Kajocha, to jestem zdania, że poszlibyśmy za ciosem do końca sezonu. - Czego więc zabrakło najbardziej, aby rozgrywki zakończyć sukcesem? Najbardziej zabrakło nam…zwycięstwa z Osieczną (śmiech). Tak naprawdę, to trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. W opinii wielu trenerów byliśmy najlepszym zespołem w rundzie wiosennej. W rozgrywkach sporo strzelaliśmy. Traciliśmy mało goli. Myślę, że zabrakło trochę ogrania. Z bardziej doświadczonych graczy mieliśmy tylko braci Kajochów i Marcina Piecha. Nasz młody bramkarz zaliczył naprawdę dobrą debiutancką rundę, ale jednak w tych najważniejszych momentach przytrafiły mu się błędy. Nikt nie ma jednak do niego pretensji. Takie rzeczy się zdarzają. Mimo wszystko w klubie była również presja wyniku, co

Marcin Kajoch

też niektórym nie ułatwiało gry. Czasami brakowało też szczęścia. - Chyba w żadnej innej ligowej drużynie nie zadebiutowało w zespole seniorskim tylu juniorów, co w GKS - ie… - Tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Wprowadziliśmy do drużyny aż dziewięciu juniorów. Na żadnym z nich się nie zawiodłem, bo naprawdę każdy z nich zrobił to, co miał. A w kolejce czekają już następni: Andrzejak, Koszyczarek, Kowalczyk, Adamczak i Konopka. Mieliśmy najmłodszy zespół w lidze, którego nawet nie można porównywać do takich rutyniarzy, jakich ma chociażby Korona Piaski czy nawet Osieczna. - Po wielu latach przerwy doj-

Piłkarskie wieści

W drodze losowania, które odbyło się w siedzibie OZPN - u Leszno, uzupełniono stawkę zespołów ligowych A klasy gr. 1, w której na co dzień gra zespół GKS - u Krzemieniewo. W najbliższych rozgrywkach w naszej grupie zobaczymy: Orlika Kokorzyn, Grom Czacz i Tur Turew. Dolosowane drużyny są z powiatu kościańskiego. Adam Dolaciński, utalentowany zawodnik GKS - u, który zadebiutował w rundzie wiosennej w drużynie seniorskiej, będzie kontynuował swoją piłkarską przygodę w Głogowie. We wrześniu rozpocznie naukę w tamtejszej szkole w klasie o profilu

piłkarskim, a naukę będzie łączył z grą w Chrobrym Głogów. Jest to transfer definitywny, a GKS zastrzegł sobie udział w kwocie ewentualnego transferu do innego klubu. Rozgrywki sezonu 2016/17 rozpoczną się w weekend 13/14 sierpnia. W okresie przygotowawczym GKS Krzemieniewo planuje rozegranie pięciu spotkań towarzyskich. Przeciwnikami "Gieksy" będą: Sparta Miejska Górka, Korona Wilkowice, Rydzyniak Rydzyna, Korona Piaski i Piast Belęcin.

dzie do kolejnych spotkań derbowych w gminie Krzemieniewo... - Bardzo się cieszę z awansu Piasta Belęcin do A klasy. Z klubem z Belęcina mamy naprawdę dobre relacje i dogadujemy się w wielu sprawach, np. korzystania z gminnego autobusu. Należy podziwiać tamtejszych działaczy, że w trudnych realiach piłkarskich zdecydowali się reaktywować zespół. Widać też, że obrali słuszną drogę stawiania na swoich chłopaków, z najbliższej okolicy. A poza tym…będziemy mieli blisko do ligowego rywala (śmiech).

Redaguje Damian Marciniak

Przebieg kariery piłkarskiej: zespoły juniorskie Kłosa Garzyn i GKS - u Krzemieniewo, seniorzy GKS-u - gra w IV lidze i okręgówce, roczne wypożyczenie do Błękitnych Kąkolewo, a następnie: Zjednoczeni Pudliszki - okręgówka (1rok), Błękitni Kąkolewo i powrót do GKS-u Krzemieniewo - gdzie gra już dwa sezony. O sobie - Lubię podróżowanie i turystykę, a także festiwale muzyczne i koncerty. Jestem miłośnikiem aktywności fizycznej siłownia, rower. Najbliższe plany to rozegranie dobrego sezonu bez kontuzji i jak zwykle gra o najwyższe cele w lidze. Opinia trenera - W rundzie wiosennej był jednym z naszych najlepszych zawodników. Znalazłem dla niego dobrą pozycję i sprawdził się praktycznie w każdym meczu. Zawodnik o dobrej motoryce. Fajnie radzi sobie w pojedynkach jeden na jeden. Z powodzeniem potrafi kiwnąć kilku zawodników. Troszkę musi popracować nad wykończeniem akcji ostatniego podania. Wykonuje sporo "czarnej roboty" na boisku.

Boiska w sierpniu będą czynne

Orlik Pawłowice: poniedziałek i piątek 15.30 - 22.00, wtorek czwartek 15.30 - 21.00, sobota i niedziela 14.00 - 18.00. Animator: Robert Kuczyk, tel. 691 - 473 - 392. Orlik Krzemieniewo: poniedziałek - sobota 15.00 - 20.00, niedziela 12.00 - 18.00. Animator: Sebastian Niedziela, tel. 782 - 956 - 941. Orlik Garzyn: poniedziałek - piątek 16.00 - 21.00, sobota i niedziela 13.00 - 19.00. Animatorzy: Jakub Pecolt (do 15. 08), tel. 601 - 470 - 537, Henryk Chwaliszewski (od 16. 08), tel. 609 - 717 - 191. Boisko wielofunkcyjne w Oporówku: poniedziałek - piątek 16.00 - 20.00, sobota 15.00 - 19.00, niedziela 13.00 - 17.00. Animator: Andrzej Klupś, tel. 730 - 165 - 555. Uwaga!!! Boiska będą nieczynne 15 sierpnia


Najlepsi uczniowie ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Zgodnie z tradycją podajemy nazwiska najlepszych uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Rady Pedagogiczne szkół przyznały tym uczniom nagrody i wyróżnienia, a w przypadku Nowego Belęcina stypendia. Gratulujemy dobrych stopni, dużego zakresu wiedzy i rozwijania najróżniejszych umiejętności.

PAWŁOWICE

Szkoła Podstawowa klasa II - Dawid Rychter, Kuba Skrzypczak, Kacper Chwaliszewski, Jan Stańczuk, Eliza Sikorska, Nikola Józefiak, Patryk Lenort, Alex Szepe, Kamil Kowalski, Nadia Adamczak, Maja Janowicz, Teresa Kozłowska, Kinga Dudkowiak, Piotr Skrobała klasa III - Dawid Senyk, Kamil Rosik, Roksana Markowska, Kamil Bartlewicz, Michał Maślonka, Maria Skrobała klasa IV - Piotr Pindara, Karolina Śmieszała, Fabian Naskręt, Karolina Peplińska, Krzysztof Rosik klasa V - Jakub Berus, Dominika Ratajczak, Nina Żalik klasa VI - Eliza Hadrysiak, Michał Pindara, Zofia Stachowiak, Arkadiusz Dudkowiak, Kalina Skowronek, Aleksandra Mazur Gimnazjum klasa I - Paulina Ratajczak klasa II - Dawid Andrzejczak klasa III - Zofia Kurowska, Filip Mazurkiewicz, Maria Olejniczak, Aleksandra Jankowiak

DROBNIN

Szkoła Podstawowa klasa I a - Bartosz Bartkowiak, Zofia Biernaczyk, Mateusz Borowski, Adam Gołębiowski, Natalia Kaczmarek, Oskar Konopka, Da-

niela Rosik, Maria Stachowiak, Mieszko Cwojda, Mikołaj Dudziak, Kacper Olejniczak klasa I b - Olga Kownacka, Nikola Hauza, Marta Łagoda, Dominika Stachowiak, Maria Zielińska klasa II a - Mikołaj Cichy, Tomasz Chudziński, Klaudia Dolacińska, Rafał Kołodziej, Blanka Ossowska, Wiktoria Tuszyńska, Zuzanna Wawrzyniak klasa II b - Jakub Andrzejczak, Mikołaj Brodziak, Monika Rosik, Tomasz Szydłowski klasa II c - Alicja Przybylak, Igor Sikora, Dominika Matuszewska, Laura Chwaliszewska, Amelia Kosińska, Zofia Skrzypczak, Jakub Jankowiak, Aleksandra Klich klasa III - Maria Smektała, Jakub Ratajczak, Jagoda Misiak, Martyna Jabłońska, Dawid Kamiński klasa IV a - Krystian Andrzejewski, Agnieszka Siniecka, Klaudia Witczak, Natalia Wolna, Weronika Bartlewska, Marta Borowska klasa IV b - Natalia Robaszewska, Tomasz Wielogórski, Hubert Piotrowski, Aleksandra Matuszewska, Laura Nowaczyk klasa V a - Patrycja Buczek, Ewelina Baer, Roksana Glapiak, Marta Jańczak, Jagoda Andrzejczak, Weronika Zyber klasa V b - Julia Lutowicz, Piotr

14 czerwca na boisku sportowym Orlik w Pawłowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. Wystąpiły w nich reprezentacje: Święciechowy, Lipna, Rydzyny i Pawłowic. Świetnie wypadły podopieczne Zbigniewa Tomińskiego. Wygrywając kolejno z Rydzyną 2: 0, Lipnem 1: 0, Święciechową 2: 0 dziewczęta zajęły pierwsze miejsce jednocześnie zdobywając złote medale i tytuł mistrzyń powiatu. Pozostałe miejsca zajęły zespoły: Rydzyny, Lipna oraz Święciechowy. Fundatorem statuetek, dyplomów oraz medali było Starostwo Powiatowe w Lesznie, natomiast napoje oraz słodki poczęstunek ufundował Zespół Szkół w Pawłowicach. W zwycięskiej drużynie występowały: Wiktoria Adamczak, Ewa Dolacińska, Joanna Kaczmarek, Magdalena Kaczmarek, Kinga Płocharczyk, Natalia Kubiaczyk, Oliwia Otto, Michalina Michalak, Zofia Kurowska, Jolanta Klimasz.

Kaźmierczak, Michalina Karolewicz, Aleksandra Ptaszyńska, Alexander Charter, Adam Śliwowski klasa VI a - Miłosz Buczek, Martyna Kostrowska, Jakub Jaszczak klasa VI b - Julia Kubasik, Julia Maćkowiak, Oliwia Michalak, Szymon Flak, Daria Pudliszewska Gimnazjum klasa I a - Adrianna Chudzińska klasa II a - Klaudia Andrzejewska, Zofia Maciejczyk, Zuzanna Skrzypczak, Marcin Konopka, Marika Siniecka klasa II b - Filip Frąckowiak, Julia Glapiak, Katarzyna Karpińska klasa III a - Monika Rzepecka, Patrycja Hauza, Dawid Neumann, Łukasz Antkowiak, Agata Apolinarska, Jakub Schmidt klasa III b - Adam Jankowiak, Adrianna Wels, Wiktoria Flaczyk, Agnieszka Kamieniarz, Małgorzata Marszałek, Beata Robaszewska.

OPORÓWKO

Szkoła Podstawowa klasa I - Mikołaj Bryl, Jakub Drewniak, Dawid Kal, Zuzanna Marciniak, Adam Masztalerz, Wojciech Matuszewski, Jowita Mocek, Maksymilian Nowak, Jakub Skrzypczak, Marika Sławińska, Kamil

[ 11 ]

Stróżyński, Wiktoria Sztor, Wikoria Zdęga, Jakub Zdun klasa II - Dawid Rychter, Kuba Skrzypczak, Kacper Chwaliszewski, Jan Stańczuk klasa III - Kamil Rosik, Dawid Senyk, Marta Ciszak

GARZYN

Szkoła Podstawowa klasa IV - Aleksandra Adamiak, Magdalena Karpińska, Adam Ciesielczyk, Filip Szczepaniak, Julia Zbieżak

BELĘCIN

Szkoła Podstawowa *stypendia naukowe: Zofia Kozica, Tomasz Mrozek, Bartosz Chylak, Marlena Witczak, Kinga Jakubczak, Marta Dubicka, Kamil Świdurski, Mateusz Mróz, Anna Brzezińska, Roksana Gołembska * stypendia sportowe: Aleksandra Biernaczyk, Katarzyna Siniecka, Adam Chylak, Jakub Socha, Piotr Picz, Mateusz Mejza, Mateusz Picz, Marlena Witczak, Kinga Jurdeczka, Jakub Kołodziej, Kamil Świdurski, Konrad Ratajczak Gimnazjum *stypendia naukowe: Dawid Wawrzyniak, Agnieszka Chuda, Katarzyna Kordus, Paulina Zielińska, Dominik Kołodziej, Emilia Skorupka, Mikołaj Marcinkowski *stypendia sportowe: Marek Chwaliszewski, Lidia Mejza, Dawid Siniecki, Dawid Zieliński, Emilia Skorupka, Weronika Marciniak, Mikołaj Marcinkowski Nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie otrzymała Paulina Zielińska .

16 czerwca na Orliku w Pawłowicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych. Impreza ta była jednocześnie zakończeniem sportowego roku szkolnego w naszym powiecie. W turnieju ze zgłoszonych sześciu drużyn ostatecznie wystartowały cztery, które rozegrały zawody systemem “każdy z każdym". Bardzo dobrze w zawodach wypadła reprezentacja Pawłowic - remisując mecz ze Święciechową 1: 1, zespołem uważanym za głównego pretendenta do złotego medalu, pokonując Drobnin 3: 0 oraz wygrywając w meczu decydującym o pierwszym miejscu w turnieju z Nowym Belęcinem 4: 0. Chłopcy z Pawłowic zdobyli złote medale i tytuł mistrzów powiatu. Pozostałe miejsca w turnieju zajęły drużyny: Nowego Belęcina, Święciechowy oraz Drobnina. Zwycięską drużynę z Pawłowic reprezentowali: Jan Grześkowiak, Krzysztof Bartlewach, Jakub Chudziński, Jakub Marciniak, Bartosz Jagielski, Michał Pindara, Sebastian Kamieniarz, Piotr Reddig, Szymon Kowalczyk, Wojciech Włodarczyk. Zespół do turnieju przygotował Zbigniew Tomiński.


Uczniowie zwiedzali Polskę [ 12 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

W ostatnich dniach roku szkolnego uczniowie wszystkich szkół organizują wycieczki. Jadą do najciekawszych i najpiękniejszych miejsc w kraju. Poniżej zamieszczamy zdjęcia i informacje z kilku wyjazdów. Takich przygód było oczywiście więcej, nie sposób jednak opisać wszystkich. Ważne, że sprawiły one uczniom sporo radości.

Uczniowie z Górzna pojechali do Zielonej Góry i Ochli. W planetarium Venus obejrzeli seans "Mała Gwiazdka", dowiedzieli się, z czego zrobione są gwiazdy i co powoduje, że każda z nich jest wyjątkowa. Zwiedzili ekspozycję astronomiczną poświęconą planetom Układu Słonecznego i Księżycowi oraz meteorytom. Potem pojechali do Muzeum Etnograficznego. Tam poznawali świat dawnych obyczajów i tradycji, a także twórczość artystyczną nierozerwalnie związaną z życiem codziennym i świętami. Ubijali też masło w kierzynce i jedli chleb. Do domów wrócili pełni wrażeń.

Częstochowa to od wieków religijna stolica Polski. To właśnie tutaj znajduje się klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze, a w nim słynący łaskami cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Do sanktuarium, które od wieków przyciągało i nadal przyciąga miliony pielgrzymów, udali się uczniowie z klasy I i III gimnazjum w Zespole Szkół w Pawłowicach wspólnie z opiekunami. Udział w mszy św. oraz poznanie historii i najciekawszych zakątków tego niezwykłego miejsca było wielkim przeżyciem dla wszystkich uczestników wyjazdu.

Dzieci z klas 0 - III ze Szkoły Filialnej w Oporówku z wychowawczyniami odwiedziły wrocławskie zoo, którego główną atrakcją jest Afrykarium. Obejrzały rekiny, płaszczki i mnóstwo morskich i lądowych stworzeń. Z wielkim zainteresowaniem przyglądały się i podziwiały przepiękne rośliny i zwierzęta. Pełne wrażeń wróciły do domu.

Chrzest był jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach państwa Mieszka I, a jego polityka uczyniła nasz kraj jednym z wielkich. Wydarzenie to miało wymiar religijny i otwierało przed Polanami bramy wielkiej Europy. Uczniowie z klas IV - VI z Zespołu Szkół w Pawłowicach mieli doskonałą okazję dowiedzieć się, co by nas ominęło, gdyby za sprawą Mieszka Polska nie przyjęła chrztu. A przekonali się o tym, biorąc udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu z okazji 1050 - lecia Chrztu Polski i zwiedzając Katedrę w Poznaniu. Poza historią związaną z początkami państwa polskiego uczniowie byli również w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Wizyta w muzeum, znajdującym się na Starym Rynku, pozwoliła uczestnikom wycieczki wzbogacić wiedzę na temat patrona szkoły.

Trzydziestoosobowa grupa uczniów z klas VI ze szkoły w Nowym Belęcinie uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Pierwszego dnia młodzi ludzie wraz z opiekunami udali się do Centrum Nauki Kopernik. Przyglądali się na żywo gwiazdom, które świecą na niebie i szukali na nich śladów życia. Następnie poszli na spacer po śródmieściu i podziwiali ciekawe budowle. Drugiego dnia zwiedzanie stolicy uczniowie rozpoczęli od Łazienek Królewskich, które o tej porze roku były wyjątkowo urokliwe: kwitnące drzewa, krzewy, kwiaty robiły niesamowite wrażenie. Przy pomniku Fryderyka Chopina przypomnieli sobie życiorys najsłynniejszego polskiego kompozytora i odtańczyli Belgijkę. Podziwiali zespół pałacowy, który leży na sztucznej wyspie otoczonej przez staw. Następnie pojechali w szczególne miejsce - cmentarz na Powązkach, odwiedzili groby wielu znanych i zasłużonych dla Polski ludzi. Zapalili symboliczny znicz na grobie Jerzego Waldorffa, który założył Społeczny Komitet Opieki na rzecz Ochrony Starych Powązek. Stamtąd skierowali się pod pomnik Powstańców Warszawy. Dalej uczestnicy wycieczki przespacerowali się na Stare Miasto, gdzie zwiedzili rynek, Zamek Królewski oraz znajdujące się w tym rejonie pomniki i budowle. W ostatnim dniu udali się pod Pałac Kultury i Nauki, gdzie wjechali na 30. piętro, by podziwiać panoramę Warszawy z tarasu widokowego. Byli też w Ogrodzie Saskim oraz na placu Józefa Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a także przed Pałacem Prezydenckim.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Baran 21.03-19.04 Początek wakacji to wymarzony czas na wyjazd. Najlepiej nad jezioro albo nad morze. W pracy awansujesz lub otrzymasz korzystną propozycję. Warto skontrolować zdrowie. Byk 20.04-20.05 W najbliższym czasie będzie wiele okazji do świętowania. W pracy pewne sprawy wymagają uregulowania. Najlepiej załatwić to ze współpracownikami. Oczekuj ciekawego spotkania. Bliźnięta 21.05-21.06 To może być miesiąc pod znakiem finansów. Rodzina będzie potrzebowała wsparcia, ale pojawi się też szansa na dodatkowy zarobek. Ktoś w Twoim otoczeniu bardzo liczy na zainteresowanie. Rak 22.06-22.07 Gwiazdy będą sprzyjać spotkaniom towarzyskim. Wykorzystaj wakacyjny czas i baw się dobrze. Samotne Raki mają szansę zdobyć wielbiciela. Finanse trochę lepsze. Lew 23.07-22.08 To dobry miesiąc na wzmocnienie relacji z partnerem. Warto odłożyć obowiązki i wspólnie gdzieś wyjechać. Trochę gorsze zdrowie. Nie lekceważ infekcji. Panna 23.08-22.09 Przybędzie Ci energii. Staniesz się odważniejsza i radośniejsza. Z łatwością nawiążesz nowe znajomości. Pod koniec miesiąca odezwie się ktoś dawno niewidziany. Finanse w normie. Waga 23.09-22.10 Dla zakochanych dobry czas na deklarację - może zaręczyny, może ślub? W stałych związkach dużo ciepłych relacji i miłych niespodzianek. Oszczędzaj - szykuje się poważny wydatek. Skorpion 23.10-21.11 Pozytywnie na Ciebie działa kontakt z naturą. Dobrze byłoby pomieszkać na kempingu, wybrać się na wycieczkę lub pobyć na działce. W pracy nie daj się wciągnąć w konflikty. Bądź obiektywna. Strzelec 22.11-21.12 Dzięki pomocy rodziny będziesz mogła zrealizować swoje zawodowe plany. Zanim coś zdecydujesz, poradź się fachowca. W sprawach sercowych bez fajerwerków, ale nie będziesz czuła się samotna. Koziorożec 22.12-19.01 Najbliższe dni będą jak schody pod górkę. Ale pod koniec miesiąca wszystko wróci do normy. Pomogą Ci przyjaciele. Gwiazdy wróżą też lepszą sytuację finansową. Zdrowie dobre. Wodnik 20.01-18.02 W uczuciach nie doprowadzaj do konfrontacji. Bądź wyrozumiała i czuła dla najbliższych. Ostrożnie wydawaj pieniądze. Oczekuj też dobrej wiadomości w sprawie pracy. Ryby 19.02-20.03 Właśnie teraz warto zawalczyć o więcej. Na przykład o wyższe zarobki, o remont w domu, o wyjątkowe wakacje. Rozejrzyj się wokół. Ktoś z przyjaciół albo rodziny potrzebuje przytulenia.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło można wysłać e-mailem. Można też wysłać SMS o treści TC.ZYCIE.rozwiazanie+imie i nazwisko+adres na numer 71068 (opłata 1,22 zł, regulamin na www.dotpay.pl). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę. Poprzednie hasło krzyżówki brzmiało: CZAS NA URLOP I WAKACJE. Nagrody wylosowała Monika Smiejczak z Bojanic. Zapraszamy po odbiór nagrody do GCK w Krzemieniewie.

1

4

2 3

20

4 5 7

9

5

8 9

10 11

6

13 14

8

3 24

19

2

3

4

10

21

5

11

25

2

23

1

14

1. Zapora w czasie walk ulicznych 2. Las pełen żołędzi 3. Imieniny obchodzi 10 marca 4. Wyścigi jachtów 5. Napój bogów 6. Owoc Balladyny 7. Arkusz poprawek 1

16 22

12

15

12

7

18

13

6

17

6

7

8

8. Niepowodzenie 9. Kulisy wiedzy tajemnej 10. Stado koni 11. Mniejsza niż  wieś 12. Wysoka temperatura powietrza 13. Pionowa podpora konstrukcji 14. Występuje w atmosferze 9

10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Żeberka inaczej

ŻEBERKA Z MALINAMI Składniki: 1 kg żeberek, 5 cebul, 3 łyżki dżemu malinowego, 1/2 szklanki łagodnego keczupu, 2 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki sosu worcester, sól, pieprz, przyprawa do gyrosa, olej. Sposób przygotowania: Naczynie do zapiekania posmarować olejem. Żeberka umyć, usunąć błony, podzielić na małe kawałki (po 2 - 3 kostki). Następnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Natrzeć solą, pieprzem i przyprawą do gyrosa. Cebulę obrać i pokroić w piórka. Dno naczynia wyłożyć cebulą (2/3 z całości), na cebuli ułożyć żeberka. Wymieszać keczup i dżem oraz sosy (można zmiksować). Powstałym sosem posmarować żeberka i położyć na nie pozostałą cebulę. Naczynie przykryć lub zakryć folią

aluminiową. Piec około godziny w 180 st.

ŻEBERKA Z JABŁKAMI Składniki: 1 kg żeberek wieprzowych, 5 jabłek, 1/2 szklanki tartej bułki, jajko, 3 łyżki tłuszczu, 1/2 szklanki soku jabłkowego, łyżka mąki, 4 goździki, 5 ziaren ziela angielskiego, liść laurowy, 1/2 łyżeczki cukru,łyżeczka kminku, sok z cytryny, sól. Sposób przygotowania: Żeberka zalać dwiema szklankami wody, dodać liść laurowy, ziele angielskie, goździki. Ugotować, odcedzić, ostudzić. Obtoczyć w roztrzepanym jajku oraz bułce. Usmażyć na tłuszczu. Jabłka skropić sokiem z cytryny, posypać cukrem, kminkiem, piec do miękkości. Wywar z żeberek odcedzić, dodać sok jabłkowy, zagęścić mąką, ugotować, doprawić sokiem z cytryny. Żeberka serwuj z jabłkami, polane sosem.

[ 13 ]

Rośliny na ratunek

Kapusta na siniaki Z dużego liścia kapusty schłodzonego w lodówce wycinamy zgrubiałą część. Na drewnianej desce rozbijamy za pomocą tłuczka do mięsa wewnętrzną stronę liścia (wklęsłą). Kładziemy go na skórę z siniakiem, rozbitą stroną do ciała. Mocujemy bandażem. Taki opatrunek najlepiej nałożyć wieczorem, a zdjąć rano. Liść powinien być wtedy suchy. Ogórki na opuchliznę Opuchliznę pod oczami można zmniejszyć, przykładając na powieki schłodzone plasterki ogórka. Na przebarwienia pomoże przecieranie skóry sokiem wyciśniętym z jednego małego ogórka. Rozmaryn na bóle mięśni Dwie łyżki suszonych liści rozmarynu zalewamy szklanką wrzącej wody. Pozostawiamy pod przykryciem na 15 minut. Następnie przecedzamy. Napar wlewamy do miseczki, moczymy w nim gazę i przykładamy na bolące miejsce mniej więcej na godzinę. Gazę mocujemy bandażem lub plastrami. Pokrzywa na ropnie Młode listki pokrzywy (ok. 5 garści) wkładamy na kilka sekund do wrzątku. Siekamy. Zawijamy w gazę, przykładamy do ropni na co najmniej 4 godziny. Stosujemy raz dziennie, aż zmiany skórne znikną.

Tuż obok budynku Urzędu Gminy w Krzemieniewie, pojawiły się grzyby. Było ich tak dużo, że zapewne starczyły na obiad dla jednej rodziny. Czyżby to był znak, że tegoroczne jesienne grzybobranie będzie wyjątkowo obfite?

Czy wiesz, że..?

Sprzedaż ołówków wzrosła o 700 proc. w skali globalnej, odkąd Sudoku zaczęło być popularne. *** Jest więcej lalek Barbie we Włoszech niż Kanadyjczyków w Kanadzie. *** Mieszkańcy Wielkiej Brytanii jedzą więcej fasoli z puszki niż reszta świata razem wzięta. *** Sernik został wymyślony w starożytnej Grecji. Podawano go sportowcom podczas igrzysk olimpijskich.


Gościliśmy młodzież  z Hiszpanii [ 14 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Światowe Dni Młodzieży za nami. Były piękne, wzruszające, przepełnione modlitwą i radością. Do ich przebiegu włączyła się parafia Drobnin. Wierni z tej parafii przyjęli w swoich domach 50 młodych Hiszpanów. A przyjechali mieszkańcy Santiago de Compostela, miasta w północno - zachodniej Hiszpanii, które jest miejscem pielgrzymek do grobu św. Jakuba. Do naszej gminy przybyli w środę wieczorem, 20 lipca. Na drugi dzień udali się na zwiedzanie Świętej Góry w Gostyniu oraz klasztoru w Lubiniu. Wieczór spędzili na wspólnej zabawie w Soplicowie. Tam uczyli się tańczyć poloneza. W piątek cały dzień spędzili w naszej gminie. Zwiedzili pałac w Pawłowicach, sanatorium w Górznie, bawili się nad jeziorem. Spot-

kali się także z wójtem gminy Andrzejem Pietrulą. A wieczorem uczestniczyli w mszy świętej w kościele w Drobninie. Z zainteresowaniem wysłuchali koncertu muzyki gospel. W sobotę wyjechali do Poznania, skąd wyruszyli do Krakowa. Proboszcz drobnińskiej parafii ks. Stanisław Pietraszek serdecznie dziękował parafianom za ugoszczenie pielgrzymów, za to, że mogli być w prywatnych domach, poznać naszą kulturę, obyczaje. Sam uczestniczył w kilku Światowych Dniach Młodzieży. Między innymi w Toronto, Rio de Janeiro, w Sydney. Pisaliśmy o tym na naszych łamach. Nic dziwnego, że teraz, gdy Dni odbywają się w Polsce, bardzo chciał włączyć się w ich organizację. Razem z wiernymi dołożył więc swoją małą cegiełkę do tak wyjątkowego wydarzenia. A

W tym roku letni wypoczynek dla dzieci organizowano w trzydniowych turnusach. Każdorazowo około 30 uczniów wyjeżdżało do ciekawych miejsc w regionie, a także na basen, do kina, do zoo, sali zabaw itd. Łącznie z wakacyjnych wyjazdów skorzystało prawie 300 uczniów. Dla

dzieci były to zajęcia bezpłatne, a nauczyciele pracowali w wolontariacie. Całość finansował Urząd Gminy oraz Komisja ds. Zapobiegania Alkoholizmowi i Narkomanii. Pogoda i humory dopisały, więc wypoczynek naprawdę się udał. Pokazujemy to na zdjęciach.

Wyjazdowe półkolonie

przypomnijmy, że Światowe Dni Młodzieży ustanowił święty Jan Paweł II - w trosce o młodzież. Pierwsze odbyły się w 1986 roku w Rzymie. O samej wizycie młodych Hisz-

Drobnin

Nowy Belęcin

Oporówko

Pawłowice

panów w naszej gminie i refleksjach po udziale w Światowych Dniach Młodzieży więcej napiszemy za miesiąc. Na zdjęciu goście w czasie pobytu nad jeziorem w Górznie.

Garzyn


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 15 ]

Festyn Rodzinny “Witajcie wakacje”

Prężnie działające stowarzyszenia i organizacje z Pawłowic - czyli: sołtys i Rada Sołecka, Przyjaciele Pawłowickich Rowerówek, Koło Gospodyń Wiejskich, GKS Krzemieniewo, SKS Orlik Pawłowice i Izba Regionalna przy współpracy z GCK w Krzemieniewie - po raz czwarty zjednoczyły siły i zorganizowały Festyn Rodzinny "Witajcie wakacje".

Dobrze przemyślany trzydniowy blok imprez dostarczył licznym uczestnikom wielu wrażeń i udanej zabawy. Rozpoczęło się tradycyjnie od piątkowego spotkania z piosenką biesiadną, na które zaproszono Gabriela Roszaka - pochodzącego ze Skoraszewic leszczyńskiego poetę i pisarza, który swojej rodzinnej wsi i okolicom poświęcił cykl wierszy. Podczas spotkania zaprezentował swoje wiersze i utwory napisane gwarą poznańską z książki "Kyndyj nasze łejce, dziadyj i pradziadyj”. Drugim z zaproszonych gości był Bogusław Janik - autor wielu książek o znanych rodach z okolic Pępowa i Gostynia. Dla wielu piątkowe spotkanie było pzypomnieniem mowy naszych dziadków i młodości spędzonej u nich na wielkopolskiej wsi. Druga część imprezy to biesiada muzyczna. Przy akompaniamencie akordeonu śpiewano znane wszystkim piosenki. Radosław Sznycer z Rydzyny grał, a

wszyscy śpiewali i wspaniale się bawili. O wystrój sali i ciasta na stołach zadbały panie z Koła Gospodyń. Sobota upłynęła już pod znakiem wędkowania. Od wczesnych godzin porannych ruszyły III Spławikowe Zawody Wędkarskie dla dzieci i młodzieży o Puchar Starosty Powiatu Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka. W zawodach wystartowały aż 43 pary - 30 w kategorii junior młodszy i 13 w kategorii junior starszy. Poniżej przedstawiamy klasyfikację najlepszych uczestników: Junior młodszy: Jakub Krygiel i opiekun Henryk Błochowiak 3, 220 kg, Michał Mrukowski i opiekun Mateusz Kostka 2, 840 kg, Maciej Kubiaczyk i opiekun Mirosław Kubiaczyk 2, 800 kg. Junior starszy: Dawid Mikołajczak i opiekun Stanisław Poprawski 2, 150 kg, Kacper Nalewski i opiekun Jacek Nalewski 1, 870 kg, Zofia Skrobała i opiekun Daniel Skrobała 1, 840 kg. Największą rybę - karpia 1, 450 kg - złowiła para Dawid Mikołaj-

czak i Stanisław Poprawski, która otrzymała specjalny upominek. W niedzielne popołudnie mieszkańców zaproszono do zabawy na miejscowym boisku, gdzie dla wszystkich przybyłych przygotowano liczne konkurencje sportowe. Można było postrzelać z wiatrówki, sprawdzić się w podnoszeniu ciężarów - najsilniejszym

Egzamin w Ognisku Muzycznym

W sobotę 18 czerwca w sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie odbył się semestralny egzamin w Ognisku Muzycznym. Egzamin zdawało 49 uczniów. Troje ukończyło naukę w Ognisku: Emilia Skorupka - 6 lat na gitarze, Dawid Ratajczak - 4 lata na gitarze, Sylwia Sikorska - 4 lata na saksofonie (na zdjęciach). W dziale dziecięcym piąty rok nauki ukończyła czwórka

uczniów (gitara, organy, emisja), czwarty rok - jedna uczennica (gitara), trzeci rok - troje uczniów (gitara, fortepian), drugi rok - troje uczniów (gitara, emisja), pierwszy rok nauki zaliczyło pięcioro uczniów (fortepian, gitara). W dziale młodzieżowym trzeci rok ukończyło dwoje uczniów (gitara, perkusja), drugi rok - siedmioro uczniów (gitara, saksofon, organy), pierwszy

rok - troje uczniów (perkusja, gitara, saksofon). Swój pierwszy egzamin zdawały: Agatka Andrzejewska (gitara), Zosia Skrobała (organy), Angelika Chwastyniak (emisja), Karolina Śmieszała (gitara), Katarzyna Dudka (gitara). Wszyscy uczniowie zdali egzamin pomyślnie. Absolwenci otrzymali małe upominki, a wszyscy uczniowie smycze.

mieszkańcem Pawłowic został Waldemar Józefiak, rzucie kaloszem czy rzutach lotkami. Miłośnicy piłki nożnej chętnie zagrali w miniturnieju na Orliku. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie! Z całą pewnością wszyscy spotkamy się chętnie za rok! DAMIAN MARCINIAK

Gminne Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku od 3 do 12 lat na zajęcia wakacyjne pn. "Za górami, za lasami, wakacje spędzaj z nami". DOM KULTURY w Garzynie: środa 3. 08 - dzień plastyczny, piątek 5. 08 - dzień sportowy, środa 10. 08 - dzień filmowy, piątek 12. 08 dzień muzyczno - taneczny.Zajęcia od godz. 17 do 20. SALA CENTRUM w Krzemieniewie: poniedziałek 8. 08 - dzień sportowy, wtorek 9. 08 - dzień plastyczny. Zajęcia od godziny 11 do 14. BIBLIOTEKA w Krzemieniewie zaprasza od 16 sierpnia w godzinach od 11. 00 do 15. 00. W planie zagadki kryminalne, łamańce językowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne i zabawy na powietrzu. Proponujemy: we wtorek 16. 08 dzień zagadek, w środę 17. 08 dzień gier, w piątek 19. 08 - dzień plastyczny, w poniedziałek 22. 08 dzień gimnastyki dla języka, we wtorek 23. 08 - dzień cech charakteru i w środę 24. 08 - dzień sportowy. Do 15 sierpnia przyjmujemy zapisy dzieci od 6 lat na wycieczkę(25. 08) i Nocne Bajanie z Muminkami (26/27. 08). W tym roku zwiedzamy gminę Osieczna - koszt 30 zł.


[ 16 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Powitanie lata - Wianki w Górznie

Centrum Kultury w ane po raz piętnasty przez Gminne odbyło się powitanie lata, zorganizow nie Górz w rem jezio nad ca, czerw W niedzielę, 26 miało zapewnić zdrowie Krzemieniewie. h. Kultywowanie Nocy Świętojańskiej sięgająca jeszcze czasów pogańskic cja trady ci ognisk i sztucznych to posta roku w w dziś nocy j do ótsze rwały najkr przet Obchody , miłością i płodnością. Te elementy wodą m, ognie z zana zwią ie łączn . i urodzaj. Noc ta była nieod ziół, puszczanych jako wianki na wodę wa się powitanie lata oraz kwiatów i . 15. Wtedy powitano wszystogni, wody, nad którą zazwyczaj odby ale festyn rozpoczął się na dobre o godz urs, konk na ki wian tów kwia ch żywy z ione seniorów i członkowie chóru uplec 150 się zono ło znos Już od godz. 12 m Baldysem, podczas której bawi trwająca trzy godziny biesiada z Edkie kich zgromadzonych i rozpoczęła się wach z anić udział w konkursach, tańcach i zaba Krzemień. stkie zgromadzone dzieci mogły wzią Wszy wę. bańki mydzaba mne ą ogro dobr iwiać ano podz nizow było Nie tylko seniorom zorga cyjnych dla maluchów stoisk. Można wnili atrakcje w postaci Tanecznej GCK. Nie zabrakło też atrak ji zape Sekc na z mi Lesz z ktora acja instru Eduk oraz TEB j rami mato szkoły policealne tów z podłużnych baloników. Słuchacze lane i sztukę robienia zwierząt i kwia yki i wozy cygańskie. ży. starsi i dzieci wyplatali od podstaw kosz malowania twarzy i brokatowych tatua onkarskie państwa Perzyńskich, gdzie pleci ko było pełne pyszko stois stois ch się który yło , ciesz ówka ścią Opor z larno Dużą popu o i panie z Koła Gospodyń Wiejskich skieg Adam ra Wikto ro Wika firma ała O część gastronomiczną zadb zono osiem prac ękniejszy wianek świętojański. Zgłos nych ciast i ciasteczek. nagród uczestnikom konkursu na najpi i mów m programem. dyplo nowy zenie ść wręc czno piło publi c nastą wiają 19 Tuż przed godz. ą zawładnął Kabaret Dziura, rozba scen m Pote . owej grup ków na wodę orii wian ia kateg w czan - trzy w kategorii indywidualnej i pięć rzecz głównej atrakcji wieczoru: pusz ołem Wehikuł, przerwana jedynie na zesp z zna tanec wa zaba a trwał cy Do półno ciesząc zebranych swoim wii pokazu sztucznych ogni. ursowe, wypłynęły na jezioro, długo wianków, w tym wszystkie prace konk 15 R WOP ników ratow cy pomo ki Dzię dokiem.

Życie Gminy Krzemieniewo - nr 143 - Lipiec 2016  
Życie Gminy Krzemieniewo - nr 143 - Lipiec 2016  
Advertisement