Page 1

ŻYCIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

GMINY KRZEMIENIEWO Październik 2014

Uwaga Czytelnicy!

Na stronach 7-10 zamieszczamy wkładkę wyborczą. Zachęcamy do lektury i poznania wszystkich naszych kandydatów.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 Nr 122

ISSN 1733-4551

www.gazeta.krzemieniewo.pl

Cena 2 zł

W niedzielę, 16 listopada, w całym kraju odbędą się wybory samorządowe. Wybierać będziemy radnych miast, gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. W naszej gminie uprawnionych do głosowania jest 6771 osób. Głosować będziemy w pięciu siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a więc: w Nowym Belęcinie, Krzemieniewie, Pawłowicach, Garzynie i Oporówku. Wybierzemy 15 radnych Rady Gminy, 3 radnych Rady Powiatu Leszczyńskiego, wójta gminy oraz radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

KANDYDACI NA WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO

1. Garbacz Marek - Komitet Wyborczy Nowoczesna Gmina 2. Pietrula Andrzej Aleksander - Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Krzemieniewo 3. Wawrzyniak Jarosław Maciej - Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Wawrzyniaka

W JESIENNYM NASTROJU - BOJANICE


[2]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO Narodowe Święto Niepodległości

Dzień Edukacji Narodowej zawsze jest okazją do spotkań z nauczycielami i pracownikami oświaty. W tym dniu w sposób szczególny dziękujemy im za całoroczny trud, za pracę dla uczniów, za przekazywaną wiedzę. W Urzędzie Gminy spotkali się dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z gminy. Wójt Andrzej Pietrula poprosił, by przekazali je nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Dzień Edukacji Narodowej to ich wspólne święto.

Dzień Papieski

Ten szczególny dzień w Nowym Belęcinie odbył się pod hasłem: „Świętymi bądźcie”. Tym razem miał jednak szczególną oprawę, bo łączył się z dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. Uczniowie klasy III gimnazjum przygotowali montaż słowno-muzyczny i przy śpiewie chóru, zachęcili do naśladowania naszego Wielkiego Rodaka. Zaśpiewano ulubioną pieśń oazową Jana Pawła II „Barkę” oraz „Tłumy serc” – oparte na słowach papieża. Na koniec cała społeczność szkolna wykonała znaną piosenkę Arki Noego „Święty uśmiechnięty”, przy której zatańczyły dzieci z oddziału przedszkolnego, poprowadzone przez najstarszych uczniów w szkole. W Szkole Podstawowej w Dąbczu odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. W Pawłowicach udział w nim wzięło 25 uczniów z klas IV-VI, natomiast do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Dominika Ratajczak (kl. IV), Michał Pindara (kl. V) i Paulina Ratajczak (kl. VI). Konkurs miał za zadanie pogłębienie wiedzy na temat życia i nauczania Sługi Bożego oraz motywowanie do naśladowania Wielkiego Polaka. W etapie międzyszkolnym znaleźli się przedstawiciele szkół z Dąbcza, Pawłowic, Kąkolewa i Kaczkowa. Konkurs został przeprowadzony w formie testu. Wyniki ogłoszono podczas uroczystego apelu związanego z Dniem Papieskim. Na zakończenie wszyscy obecni wykonali razem ulubioną pieśń Papieża – „Barkę”. Uczniowie z Pawłowic zajęli wysokie miejsca: Paulina Ratajczak – III, a Piotr Pindara – zdobył wyróżnienie.

We wtorek, 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Gminne uroczystości odbędą się w Pawłowicach. Wójt gminy oraz dyrektor i nauczyciele z pawłowickiej szkoły zapraszają na patriotyczny apel w piątek, 7 listopada. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 w sali gimnastycznej

placówki. Zaproszenie skierowane jest do radnych, sołtysów, dyrektorów placówek kulturalnych i oświatowych, młodzieży, a także wszystkich mieszkańców Pawłowic i innych miejscowości w gminie. Uczniowie złożą też kwiaty przy tablicy upamiętniającej powstańców wielkopolskich - przed kościołem.

Wszyscy pamiętamy o ważnych rocznicach, które obchodziliśmy w bieżącym roku. Uczniowie ze szkoły w Pawłowicach wzięli udział w zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu Ogólnopolskim Konkursie Historycznym pt. „70. rocznica Powstania Warszawskiego”. 27 września w LO w Kutnie odbyło się jego podsumowanie. W konkursie wzięło udział 347 szkół, w tym 139 szkół gimnazjalnych. W skład komisji oceniającej prace weszli: ppłk dr Marek Moliński, płk dr Wiesław Światłowski, ppłk Zenon Sternik, mgr Małgorzata Trybuś, ks. mgr Krystian Frąckowiak. W kategorii szkół gimnazjal-

nych III miejsce zajęły uczennice pawłowickiej szkoły: Zuzanna Stachowiak i Barbara Oleszak z kl. III b oraz Zofia Kurowska z kl. II. Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców ufundowali m. in.: prezydent Warszawy, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, marszałek województwa mazowieckiego, prezydent Kutna, starosta kutnowski, poseł Tadeusz Woźniak, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wójt gminy Piątek, prezydent Łodzi, prezes Płockiego Uniwersytetu Ludowego, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, Stowarzyszenie SALW-a. Wszystkie wyróżnione szkoły otrzymały listy gratulacyjne od dyrektora Departamentu Kadr MON gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego.

Trzecie miejsce w kraju

Bardzo miłą niespodziankę uczniom ze szkoły w Drobninie sprawiło leszczyńskie Intermarche. Otóż sieć tych sklepów organizuje w całym kraju akcję przekazywania wybranym placówkom naszych polskich jabłek. Do Drobnina przywieźli więc całą 300 - kilogramową paletę owoców. Prezent dostarczyli Małgorzata Jaruga i Andrzej Neumann, którzy zapraszali dzieci do jedzenia jabłek. Chętnych nie brakowało, a w kolejce po pyszne jabłuszka ustawiały się całe klasy. Dodajmy jeszcze, że sklep Intermarche z Leszna nieprzypadkowo obdarował placówkę w Drobninie. Jego prezes Tomasz Różanek, 17 lat temu ukończył naukę w tej szkole. Dziś obiecuje, że jeśli sieć zorganizuje następne akcje, nie zapomni o uczniach z Drobnina.


Nagrody dla nauczycieli ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[3]

Jak co roku wójt gminy przyznał nauczycielom nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnieni pedagodzy odebrali je w czasie uroczystości zorganizowanej we wszystkich szkołach w gminie. Młodzież przygotowała okolicznościowe programy artystyczne, były podziękowania i życzenia. A składano je nauczycielom i wszystkim pracownikom placówek oświatowych i wychowawczych. W tym roku nagrodę otrzymali: Krystyna Wasiółka z Drobnina, Małgorzata Grypska z Nowego Belęcina, Danuta Kamińska z Pawłowic i Małgorzata Michalak z Garzyna.

Krystyna Wasiółka jest nauczycielem dyplomowanym. W Drobninie pracuje 14 lat. Jej uczniowie osiągają wysokie wyniki w egzaminach gimnazjalnych z matematyki, organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jest opiekunką Samorządu Uczniowskiego. Podejmuje się wielu działań na rzecz szkoły. Między innymi inicjuje akcje charytatywne i współpracuje z Domem Dziecka we Wschowie.

Małgorzata Grypska w zawodzie pracuje 31 lat. Jej uczniowie z sukcesem uczestniczą w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Jest współorganizatorem szkolnych uroczystości, bardzo dobrze współpracuje z rodzicami, pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły. Zaangażowała się w stworzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i jest jego wiceprezesem. Organizuje wycieczki krajoznawcze, prowadzi liczne lekcje otwarte, przekazuje swoją wiedzę stażystom. Ma stopień nauczyciela dyplomowanego, ukończyła podyplomowe studia na kierunku oligofrenopedagogika.

Danuta Kamińska ma 38-letni staż pracy. Jest nauczycielem mianowanym i pracuje w oddziale przedszkolnym. W codziennych zajęciach z dziećmi dba o harmonijny rozwój najmłodszych. Przedszkolacy z oddziału pod jej kierunkiem zdobywają czołowe miejsca w konkursach ekologicznych, plastycznych, w zbiórce baterii, w realizacji najróżniejszych projektów. Jest współorganizatorem akcji świątecznych, turniejów rodzinnych, działań charytatywnych. Bierze udział w akcjach „Słoneczne wakacje”, „Dzień Ziemi”, „Bądźmy zdrowi” i innych. Przygotowuje z maluchami wiele przedstawień dla rodziców i dziadków.

Małgorzata Michalak jest nauczycielką twórczą, nowoczesną. W zawodzie pracuje 25 lat, ma stopień nauczyciela dyplomowanego. Pracując w świetlicy socjoterapeutycznej, zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Sprawowała funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a przez dwie kadencje była prezesem Stowarzyszenia „Razem z nami w Garzynie”. Prowadzi i promuje różne formy spędzania czasu wolnego dla uczniów i ich rodzin. Prowadzi kółko plastyczne, udziela się w pracach zespołów nauczycielskich, pomaga młodym nauczycielom.

Szkoła w Pawłowicach uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Próba pobicia ubiegłorocznego rekordu w resuscytacji”, która organizowana była przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W czwartek, punktualnie od 12:00 do 12:30, przeprowadzona została resuscytacja, czyli cykle 30 uciśnięć i 2 wdechów. Uczestnicy z klas II, IV, V i II gimnazjum zmieniali się przy 2 fantomach. Była to okazja do przypomnienia sobie zasad prawidłowej resuscytacji, która może uratować komuś życie.

+ + + + + POŻEGNANIE + + + + + W ostatnich tygodniach w naszej gminie na zawsze odeszli:

04. 10 - Kazimierz Juskowiak, Krzemieniewo 06. 10 - Zofia Świętkowiak, Pawłowice 07. 10 - Adam Mielczarek, Pawłowice

11. 10 - Ludowik Skrzypczak, Lubonia

12. 10 - Felicja Maćkowska, Pawłowice 12. 10 - Łucja Piotrowska, Pawłowice 15. 10 - Jan Maśląkowski, Pawłowice


Inwestycje *** Inwestycje [4]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Na granicach gminy przy drodze krajowej na 12 pojawiły się estetyczne tablice. Widnieją na nich napisy: „Gmina Krzemieniewo wita”, „Gmina Krzemieniewo żegna”. Już wiemy, że podobają się podróżnym.

Budowę ścieżki rowerowej Lubonia - Oporówko gmina realizowała razem z powiatem. Wykonano prawie 1600 metrów bieżących ścieżki. W ten sposób ciąg pieszo - rowerowy prowadzić będzie przez całą południową część gminy. Już można rowerem przejechać od Oporowa aż do Leszna. Ścieżka Lubonia - Oporówko kosztowała gminę 400. 000 zł.

Stacja uzdatniania wody w Mierzejewie będzie oddana do użytku do końca grudnia. Inwestycja kosztuje nieco ponad milion złotych, ale gmina otrzyma na jej sfinansowanie 75 procent wartości robót. Pierwszymi odbiorcami wody z tej stacji uzdatniania będą mieszkańcy Mierzejewa oraz dotychczasowi odbiorcy wody ze stacji w Drobninie.

Przy drodze krajowej nr 12 została przedłużona ścieżka rowerowa prowadząca przez Garzyn. Teraz ścieżka poprowadzi aż do nowej drogi Zbytki - Krzemieniewo. Tę inwestycję w całości sfinansowała gmina, a swoją część dołożyli mieszkańcy, przeznaczając na ten cel Fundusz Sołecki. Koszt ścieżki wyniósł 360.000 zł.

W dniu 5 października odbyły się zawody wędkarskie na stawie w Nowym Belęcinie. Pogoda dopisała, więc przybyło sporo osób. Ryby łowiło 22 zawodników z Drobnina, Kąkolewa i Nowego Belęcina. Złowiono 5 karasi, 1 szczupaka i dużo małych rybek. Pierwsze miejsce zajął Remigiusz Ratajczak, drugie - Henryk Dubicki, trzecie - Marian Picz, wszyscy z Nowego Belęcina. I to oni odebrali puchary od organizatorów zawodów. A byli nimi Ryszard Marciniak i Michał Chwaliszewski z Nowego Belęcina.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Centrum Rehabilitacji w Górznie ma nową ofertę

Ta wiadomość skierowana jest do osób, które cierpią na bóle kręgosłupa, barku, bioder, rąk i nóg. Otóż placówka prowadzi odpłatne zabiegi rehabilitacyjne przy zespołach bólowych kręgosłupa. Proponuje ćwiczenia indywidualne z zastosowaniem metod - neuromobilizacja, McKenzie, PNF - hydromasaż wielostrumieniowy, całą gamę zabiegów z fizykoterapii, w

tym nowoczesny, jedyny w okolicy aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej salus talent, plastrowanie dynamiczne. Ponadto dysponuje aparatem do zabiegu falą uderzeniową, który jest jednym z najskuteczniejszych zabiegów w schorzeniu barku, biodra, kolana, bólu stóp i łokcia. Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr. tel. 65 536 12 38

W sobotę, 18 października, na boisku Orlik w Krzemieniewie odbył się Turniej Piłkarski im. Andrzeja Piotrowiaka. W ten sposób młodzi sportowcy uczcili pamięć swojego trenera. W turnieju udział wzięły cztery drużyny. Ostateczne wyniki przedstawiały się następująco: I miejsce - Pawłowice I, II miejsce - Krzemieniewo I, III miejsce - Krzemieniewo II, IV miejsce - Pawłowice II.

PSL od lat w samorządzie

W tym roku przypada 15. rocznica utworzenia administracji powiatowej po przemianach ustrojowych. Po wyborach w końcu 1998 roku z początkiem 1999 zaczęli urzędować starostowie: funkcjonować starostwa powiatowe. Pomimo wielu obaw powiatowa struktura administracji sprawdziła się, a także może sobie przypisać wiele sukcesów i dokonań. Tak jest też w powiecie leszczyńskim. Z okazji jubileuszu powiat przygotował okolicznościową galę prezentującą działalność powiatu w minionym 15-leciu. Wydany został okolicznościowy album. Od początku tego okresu znaczącą pozycję w strukturach samorządowych powiatu leszczyńskiego ma Polskie Stronnictwo Ludowe. W każdej z kolejnych czterech kadencji Rady Powiatu Leszczyńskiego ludowcy mieli znaczną liczbę radnych, która pozwalała na współzarządzanie powiatem poprzez swoich przedstawicieli w Zarządzie Powiatu. Przez pierwsze dwie kadencje (1999-2006) starostą był Zbigniew Haupt. Od 2010 roku funkcję wicestarosty pełni Jarosław Wawrzyniak, a członkami Zarząd Powiatu są: Jan Szkudlarczyk i Grzegorz Brzeskot. Pracom Rady Powiatu przewodniczyli: Halina Florek (2006-2010) i Marian Mielcarek (od 2010). W tym okresie powiat przeprowadził wiele znaczących inwestycji, przede wszystkim drogowych, ze sporym udziałem środków zewnętrznych. Do najważniejszych należy zaliczyć przebudowy następujących odcinków dróg powiatowych: Leszno - Włoszakowice, Leszno - Pawłowice, Kłoda - Pomykowo, Boszkowo - granica powiatu oraz Belęcin - Bojanice. W tym czasie powiat podejmował również szereg działań, m. in. w zakresie oświaty, kultury, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, pomocy społecznej. Usprawniona i zinformatyzowana została powiatowa geodezja. Z inicjatywy PSL w bieżącej kadencji rozpoczęto dofinansowanie z budżetu powiatu prac melioracyjnych w spółkach wodnych oraz renowację rowów przy drogach powiatowych. W nadchodzących wyborach samorządowych Polskie Stronnictwo Ludowe wystawia swoje listy kandydatów do Rady Powiatu we wszystkich pięciu okręgach wyborczych. Do wyborów startują zarówno ludzie doświadczeni, jak i młodzi. Łączy ich chęć działania dla lokalnych społeczności, dla miasteczek i wsi powiatu leszczyńskiego - naszych Małych Ojczyzn. Wybór tych kandydatów jest gwarancją solidności, pracowitości i skuteczności w organach samorządowych dla rozwoju ziemi leszczyńskiej w kolejnych latach.

[5]

LPS o aktywny i skuteczny samorząd

Komitet Wyborczy Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe skupia ludzi niezależnych o różnym światopoglądzie i różnorodnych poglądach politycznych.

Z naszych list startują osoby o poglądach lewicowych, prawicowych i centrowych. Łączy nas wspólne spojrzenie na sprawy lokalne. Są wśród nas radni, działacze samorządowi, społecznicy, strażacy, nauczyciele, rolnicy, przedsiębiorcy, a także emeryci. Nikogo nie pytamy o legitymacje partyjne. Chodniki nie mają przecież partyjnego koloru, co najwyżej mają dziury. Nasze programowe priorytety są wyrazem oczekiwań mieszkańców powiatu, a więc stworzenie kompleksowego planu budowy ścieżek pieszo-rowerowych w całym powiecie i administracja bliżej ludzi. Uważamy, że mieszkańcom zamieszkującym najdalsze części

powiatu należy umożliwić załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów bliżej miejsca zamieszkania. Obywatele płacą podatki m. in. po to, by sprawnie i bez długiego czekania w kolejkach załatwiać swoje sprawy. Chcemy wspierać finansowo inicjatywy sołectw, które będą integrowały mieszkańców różnych gmin naszego powiatu. Dlatego zachęcamy mieszkańców do udziału w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 roku i głosowania na kandydatów KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe, którzy zagwarantują, że będziemy żyli RAZEM I ZGODNIE W AKTYWNYM I SKUTECZNYM SAMORZĄDZIE.

Bardzo cieszy nas fakt, że możemy odwiedzać jubilatów, których poznaliśmy kilka lat wcześniej. Znaczy to, że szczęśliwie spędzili ostatnie lata, że są z bliskimi, że doczekali kolejnych „okrągłych” urodzin. Tak jest w przypadku Franciszki Marciniak z Krzemieniewa. Z panią Franciszką rozmawialiśmy w 2009 roku, kiedy kończyła 90 lat. Już wtedy opowiadała nam o swoim życiu, o rodzinie, dzieciach, wnukach i prawnukach. Była uśmiechnięta, pogodna. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Przybyło tylko pięć lat, urodziła się jeszcze jedna prawnuczka, pani Franciszka przestała czytać książki. Poza tym jest jak kiedyś. Żyje w tym samym domu przy ulicy Wiejskiej, mieszka z córką, ma dobrą opiekę. I dalej się uśmiecha. Przypomniałyśmy więc sobie kilka zdarzeń z jej historii. Urodziła się 24 października 1919 roku. Jako dziewczyna pracowała w pałacach w Roszkówku i w Pawłowicach. W czasie wojny wywieziono ją na roboty do Niemiec. Po ślubie przez 9 lat mieszkała we Wrocławiu, gdzie mąż pracował w Pafawagu. Potem wróciła do Krzemieniewa, skąd nigdy już się nie wyprowadziła. Zajmowała się domem, wychowywała dzieci, pracowała na roli. Pani Franciszka mówi, że było to zwyczajne, rodzinne życie. Pracowite, ale dobre. Państwo Marciniakowie wychowali piątkę dzieci. Syn mieszka w Łodzi, a córki w Krzemieniewie i Pawłowicach. Pani Franciszka nigdy nie jest sama, choć wdową jest już od wielu lat. Ale rodzina jest duża, babcia doczekała się ośmiorga

wnucząt i piątki prawnucząt. Na zdjęciu razem z nią stoją trzy prawnuczki - Oliwia, Dominika i Wiktoria. Pięć lat temu pisaliśmy, że pani Franciszka jest najstarszą czytelniczką krzemieniewskiej biblioteki i że przeczytała setki książek. Niestety, dziś czyta już tylko gazety, słucha radia i ogląda telewizję. Trudno jej też chodzić, ale codziennie wstaje, spaceruje przy chodziku, jak jest pogoda, przebywa na podwórzu. Lubi kawę, ciasto, cieszy się, gdy przychodzą bliscy. Oczywiście wszyscy świętowali urodziny babci, bo przecież nie tak często bywa się na takich uroczystościach. Ale i tak życzyli pani Franciszce sto lat i więcej. Babcia Franciszka na jak najdłuższe życie zasługuje. A więc i my życzymy wielu jeszcze zdrowych lat z rodziną.

95 lat pani Franciszki


Razem przez 50 lat [6]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Bronisława i Jan Rosikowie całe wspólne życie spędzają w Grabówcu. Przeprowadzili się tu zaraz po ślubie i mieszkali aż w trzech kolejnych mieszkaniach. Do domku, w którym są dziś, przenieśli się w 1988 roku. A ponieważ można go było odkupić od OHZ, od lat są już u siebie.

Wacława i Jan Bartlewscy z Mierzejewa ślub cywilny wzięli 8 października 1964 roku, a kościelny kilka dni później. Teraz obchodzą więc złote gody. A poznali się na majówce w Drobninie. Pan Jan pochodził z Żychlewa koło Krobi. Pani Wacława została u siebie, w gospodarstwie rodziców. Po ślubie zamieszkali więc razem w Mierzejewie. I tu wychowali trójkę swoich dzieci: dwóch synów i córkę. O swoim życiu mówią, że cieszyli się każdym dniem, choć tak naprawdę głównie pracowali. Nie było zbyt wiele czasu na wyjazdy czy wypoczynek. Jak to w gospodarstwie. Kiedy rodzice pani Wacławy byli już starsi i schorowani, opiekowała się też nimi. I tak mijał rok za rokiem. Dzieci dorosły, założyły rodziny. W 1998 roku jubilaci przepisali gospodarstwo synowi i jego żonie. Młodzi dokupili trochę ziemi i prowadzą hodowlę. Teraz są razem i razem też prowadzą dom.

Pani Wacława wspólnie z synową robi wszystko w kuchni i w ogrodzie. Bardzo lubi kwiaty, od wiosny do jesieni dba o swoje rośliny. Nic dziwnego, że i w mieszkaniu dużo jest doniczkowych kwiatów. A pan Jan, niestety, jest dużo słabszy. W gospodarstwie nie może już pracować, choć oczywiście synowi doradza. Najczęściej odpoczywa, ogląda telewizor, czyta. Lubi też pójść na krótki spacer. A najbardziej cieszy się piłkarskimi rozgrywkami. Od lat jest zapalonym kibicem.

Jubilaci doczekali się ósemki wnucząt. Najstarsza wnuczka ma 23 lata, a najmłodsza 9 lat. Wnuczka Karolina w czerwcu wyszła za mąż i na zdjęciu jest z mężem i szczęśliwymi dziadkami. Takich chwil i pani Wacława, i pan Jan chcieliby przeżywać jak najwięcej. A powiedzmy, że córka z rodziną mieszka w Lesznie, pracuje w sklepie ogrodniczym i ma dwójkę dzieci. Drugi syn prowadzi z żoną gospodarstwo rolne w Śmiłowie i obdarzył dziadków dwoma wnukami. Wszyscy oczywiście świętowali złote gody rodziców. Jak zawsze były życzenia, kwiaty, gratulacje. Jubilaci odebrali je także od władz gminy razem z medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. A my dodatkowo obiecujemy przyjechać do państwa Bartlewskich na diamentowe gody, za dziesięć lat.

Pani Bronisława pochodzi z Oporowa. Przed ślubem prowadziła bibliotekę w swojej wsi, trochę pracowała w przedszkolu w Oporówku, później była fakturzystką w Gminnej Spółdzielni. Po ślubie prowadziła dom i wychowywała dzieci. A pan Jan zawsze pracował w owczarni w Grabówcu. Profesję przejął po swoim ojcu, można więc powiedzieć, że zawód przeszedł z pokolenia na pokolenie. I pan Jan bardzo tę pracę lubił. Przepracował w jednym miejscu aż 40 lat. Na emeryturę przeszedł w 1993 roku.

Młodzi poznali się na dożynkach w Oporowie. Ślub cywilny wzięli 3 października, a kościelny 21 października 50 lat temu. Ślub był oczywiście w pięknym kościółku w Oporowie. Teraz, w rocznicę złotych godów, uczestniczyli w mszy świętej i gościli się z rodziną. Zarówno pani Bronisława, jak i pan Jan dziękują dzieciom i wnukom za zorganizowanie tej uroczystości. Było wzruszająco i serdecznie. A wychowali jubilaci trzech synów. Wszyscy mają rodziny i dzieci, więc życzeń nie brakowało. Najstarszy syn mieszka w Bielawach, jeden w Lesznie, trzeci pozostał z rodzicami. Jubilaci mieszkają więc z synową, synem i dwójką wnucząt. A że wnuki mają 10 i 6 lat, dziadkowie przede wszystkim opiekują się właśnie nimi. Babcia przygotowuje dzieci do szkoły, odprowadza na przystanek, gotuje obiady. Dziadek lubi się z maluchami bawić, pograć w piłkę. A razem jubilaci doczekali się trzech wnuczek i trzech wnuków. Najstarsze wnuczki mają po 23 lata. Jest oczywiste, że państwo Rosikowie są szczęśliwymi dziadkami.

Dziś jubilaci zajmują się głównie domem. Pan Jan zimą pali w piecach, ma kury, pracuje w ogrodzie, uprawia pomidory pod folią. Bardzo lubi też oglądać mecze żużlowe i jeździć rowerem. Pani Bronisława, o czym już mówiliśmy, opiekuje się wnukami, gdy ich rodzice są w pracy. Ale też chodzi do ogrodu, robi zaprawy, kiedyś dziergała na drutach. I od zawsze rozwiązuje krzyżówki oraz czyta „Przyjaciółkę”. Ma wszystkie numery tego pisma. A oboje najbardziej lubią, gdy odwiedzają ich dzieci i wnuki, co zdarza się bardzo często. Teraz bliscy życzą rodzicom i dziadkom przede wszystkim zdrowia. Do tych życzeń przyłącza się redakcja i kierownictwo Urzędu. Dodajmy, że jubilaci odebrali przyznane przez Prezydenta RP medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

...Na śmierć jest zawsze za wcześnie...

Serdeczne podziękowania za troskliwą opiekę – lekarzom Panu Krzysztofowi Jakubowskiemu i Panu Michałowi Machoy oraz pielęgniarce Pani Aleksandrze Kolasińskiej, za kapłańską posługę – Księdzu Andrzejowi Pawłowskiemu, za modlitwy, za złożone kondolencje i kwiaty – krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, delegacjom – wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

ŚP. KAZIMIERZA JUSKOWIAKA

składają córki, zięć i wnuczki


Wybierzemy wójta i radnych ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[7]

Za kilka dni pójdziemy do urn wyborczych. Zdecydujemy, kto przez najbliższe cztery lata będzie kierować naszą gminą i kto reprezentować nas będzie w powiecie oraz w województwie. Od naszego wyboru zależy więc przyszłość naszych wsi i całej gminy. Każdy głos się liczy, każdy ma taką samą wartość. Im więcej osób pójdzie do wyborów, tym ten wybór będzie rzetelniej pokazywał oczekiwania mieszkańców gminy. Będziemy mogli wybrać najlepszych kandydatów, docenić ich aktywność i znajomość problemów środowiska. Wysoka frekwencja to także dowód na to, że jesteśmy zainteresowani rozwojem gminy, że chcemy mieć wpływ na podejmowane decyzje, że nie jest nam obojętne, jakie sprawy będziemy rozwiązywać w najbliższej kadencji. Wybierać będziemy wójta oraz radnych gminy, powiatu i województwa. W lokalach wyborczych otrzymamy więc cztery karty do głosowania. Na każdej z nich znajdą się listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych. Karta do głosowania na wójta gminy będzie miała kolor różowy, na radnych gminy - kolor biały, na radnych powiatu - kolor żółty, a na radnych Sejmiku - kolor niebieski. Każdy wyborca ma tylko jeden głos. A zatem stawia znak X przy jednym nazwisku. Tak postępuje się przy wszystkich czterech wyborach. Oddaje się więc jeden głos na wójta, jeden na radnego gminy, jeden na radnego powiatu i jeden na radnego Sejmiku. Do wyborów do Rady Gminy utworzono okręgi jednomandatowe. Ponieważ wybieramy 15 radnych, w gminie będzie 15 okręgów wyborczych. Z każdego okręgu wybierzemy jednego radnego. Zostanie nim ten kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. A oto granice okręgów: Okręg nr 1 - Bojanice, Czarny Las - leśniczówka, Hersztupowo, Wygoda Okręg nr 2 - Karchowo, Nowy Belęcin, Czepiec, Gó-

ruszki, Wyżucin, Stary Belęcin Okręg nr 3 - Bielawy, Brylewo, Krzemieniewo (ulice: Dworcowa od nr 1 do nr 50, Spółdzielcza, Zielona, Brylewska) Okręg nr 4 - Krzemieniewo (ulice: Brzozowa, Dworcowa od numeru 51 do nr 177, Handlowa, Jaworowa, Jodłowa, Leszczyńska, Modrzewiowa, Ogrodowa, Przylesie, Różana, Rzemieślnicza, Sosnowa, Świerkowa, Usługowa, Leśna) Okręg nr 5 - Krzemieniewo (ulice: Polna, Sportowa, Wiejska) Okręg nr 6 - Drobnin, Mierzejewo Okręg nr 7 - Pawłowice (ulice: Gościniec, Granicznik, Wielkopolska od nr 54 do nr 141, Granicznik - osada, Mały Dwór) Okręg nr 8 - Kociugi, Pawłowice (ulice: Leszczyńska, Słoneczna, Szkolna, Wielkopolska od nr 1 do nr 53) Okręg nr 9 - Pawłowice (ulice: Bramowa, Lipowa, Mielżyńskich od nr 11 do nr 44 i nieparzyste od nr 45 do nr 75, Modrzewiowa, Spokojna, Sportowa, Topolowa) Okręg nr 10 - Pawłowice (ulice: Mielżyńskich parzyste od nr 46 do nr 74 i nieparzyste od nr 77 do nr 85, Zielona) Okręg nr 11 - Garzyn (osiedla: Słoneczne, Zakątek) Okręg nr 12 - Garzyn (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kościelna, Kwiatowa, Leszczyńska, Ogrodowa) Okręg nr 13 - Górzno, Zbytki Okręg nr 14 - Oporowo, Grabówiec, Kałowo, Nadolnik, Oporówko Okręg nr 15 - Lubonia Powiedzmy więc jeszcze raz - udział w wyborach to nasze prawo. Skorzystajmy z niego dla dobra wszystkich mieszkańców.

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

Numer obwodu

1

2

3

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

BOJANICE Czarny Las – leśniczówka HERSZTUPOWO Zespół Szkół Wygoda – część wsi Hersztupowo Szkoła Podstawowa KARCHOWO i Gimnazjum NOWY BELĘCIN Czepiec – część wsi Nowy Belęcin NOWY BELĘCIN 30 Góruszki – część wsi Nowy Belęcin Wyżucin- część wsi Nowy Belęcin STARY BELĘCIN BIELAWY BRYLEWO KRZEMIENIEWO DROBNIN MIERZEJEWO

KOCIUGI PAWŁOWICE Mały Dwór – część wsi Pawłowice Granicznik – osada

4

GARZYN GÓRZNO ZBYTKI

5

LUBONIA OPOROWO Grabówiec – przysiółek Kałowo – osada OPORÓWKO Nadolnik – leśniczówka

Publiczne Przedszkole KRZEMIENIEWO ul. Spółdzielcza 48

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum PAWŁOWICE ul. Leszczyńska 6

Zespół Szkół Gminy Krzemieniewo Przedszkole i Szkoła Podstawowa GARZYN ul. Leszczyńska 50 Szkoła Podstawowa Filialna OPORÓWKO 7a

UWAGA! * W Pawłowicach zmieniono siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej. Teraz znajduje się ona w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy ulicy Leszczyńskiej 6. Wyborcy z Pawłowic, Kociug, Małego Dworu i Granicznika głosować więc będą w lokalu wyborczym w pawłowickiej szkole. * Na terenie gminy wyznaczono dwa lokale wyborcze dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się one w Pawłowicach i Oporówku. Obydwa lokale są w szkołach. * Lokal w Pawłowicach jest właściwym do głosowania korespondencyjnego. * Do 7 listopada składać można wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnika do głosowania. Natomiast do 11 listopada wyborcy mogą wnioski składać o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania.


Kandydaci na ra [8]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

do Rady Gminy Krze Okręg nr 1

1. Pawlak Leszek Wojciech - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe

2. Długi Mirosław Wiktor - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

Okręg nr 2

1. Przybylska Henryka Barbara - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

Okręg nr 3

Okręg nr 9

1. Włodarczak Maciej - KW

2. Kmiecik Hieronim - KW W

3. Wysocka Katarzyna - KW

Okręg nr 10

1. Adamczak Tomasz - KW

1. Kaczmarek Zbigniew Jan - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe 2. Ślęzak Elwira - KW Wybo 3. Nowak Marek - KW Wybo 2. Lewandowski Krystian Grzegorz - KW Wyborców Nowoczesna Gmina 4. Kamyczek Maria Elżbieta 3. Kamieniarz Alina - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

4. Andrzejewska Marzena - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka

Okręg nr 4

1. Sikorski Piotr Stefan - KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Siniecki Jan - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe

3. Biernaczyk Kamil Jakub - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

Okręg nr 5

1. Machowski Sławomir - KW Wyborców Nowoczesna Gmina

2. Kruk Leszek Stanisław - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

3. Marciniak Damian Adam - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka

Okręg nr 6

1. Kasztelan Szymon - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe

Okręg nr 11

1. Stawińska Renata Katar

2. Dutkiewicz Krystian Dom

3. Michalak Małgorzata - KW

4. Bartkowiak Marian - KW

Okręg nr 12

1. Tarnowska Małgorzata D

2. Hejliński Wojciech Dami

3. Markowski Fabian - KW

4. Ptak Mariusz Andrzej - K

Okręg nr 13

1. Krysztofiak Mirosław - K

2. Garbacz Marek - KW Wyborców Nowoczesna Gmina

2. Galon Barbara Władysła

1. Żabicki Stanisław - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

2. Giera Wioletta Anna - Kw

3. Chudziński Andrzej - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

Okręg nr 7

Okręg nr 14

1. Sobecki Radosław - KW

2. Prałat Tomasz Piotr - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka

Okręg nr 8

3. Adamska Józefa - KW W

2. Kozak Jerzy - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

3. Michalski Michał - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka

2. Jęsiak Janusz Stefan - K

3. Majchrzak Piotr - KW Wy

1. Płocharczyk Wojciech - KW Wyborców Nowoczesna Gmina

Okręg nr 15

1. Koszyczarek Hieronim M


adnych

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

emieniewo

W Wyborców Nowoczesna Gmina

Wyborców Gminy Krzemieniewo

W Wyborców Jarosława Wawrzyniaka

W Wyborców Nowoczesna Gmina

orców Gminy Krzemieniewo

orców Jarosława Wawrzyniaka

a - KW Wyborców Marii Kamyczek

zyna - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe

minik - KW Wyborców Nowoczesna Gmina

W Wyborców Gminy Krzemieniewo

Wyborców Jarosława Wawrzyniaka

Danuta - KW Polskie Stronnictwo Ludowe

ian - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe Wyborców Nowoczesna Gmina

KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

awa - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka Wyborców Gminy Krzemieniewo

w Wyborców Jarosława Wawrzyniaka

Wyborców „Niezależna”

Mirosław - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo

KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka

yborców Luboni

[9]

Kandydaci na radnych

do Rady Powiatu

Leszczyńskiego Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Szkudlarczyk Jan Ignacy - Nowak Halina Maria - Sobczak Jan - Wojciech Irena Józefa - Klimkowski Robert Waldemar - Ziemlinska Genowefa Łucja

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Domagała Sławomir Kazimierz - Hofman Andrzej Jan - Zbierska Krystyna Maria - Michalski Wojciech Łukasz - Matuszewska Zuzanna Anna - Franek Justyna

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Stelmaszyk Jolanta Maria - Jakubowski Mariusz Leopold - Smektała Wiesława Barbara - Komisarek Maria Barbara - Stachurski Zygmunt - Wojtkowiak Tadeusz Józef

Komitet Wyborczy Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe - Wunsz Alina - Stawiński Jacek - Adamczak Jolanta Maria - Stachowiak Maciej - Maciejczak Urszula - Grybski Waldemar Jan

Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Porozumienie Gmin Leszczyńskich - Pietrula Andrzej Aleksander - Grobelna Irena Urszula - Krysztofiak Józef - Nowak Mirosława Agnieszka - Osięgłowski Stanisław - Glapiak Monika Zofia


[ 10 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego W okręgu nr 6 swoich przedstawicieli do Sejmiku wybierają wyborcy z powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, grodziskiego,kościańskiego, krotoszyńskiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego.

Swoich kandydatów wystawiło 10 komitetów wyborczych. Są to: KW Narodowego Odrodzenia Polski, KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke, KW Platforma Obywatelska RP, Komitet Wyborczy PSL, KW Prawo i Sprawiedliwość, KWW Ruch Narodowy, KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska, KW Samoobrona, KKW SLD Lewica Razem oraz KW Twój Ruch.

W naszym powiecie o mandaty radnych do Sejmiku ubiegać się będą: Krakowiak Julia Maria, Wojnowice - KW Polskie Stronnictwo Ludowe; Bartkowiak Marzena, Leszno - KW Narodowego Odrodzenia Polski; Wierzba Tomasz, Gronówko - KW Nowa Prawica Janusza Korwin - Mikke; Chlebowski Mateusz, Leszno - KW Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke; Piwoński

Krzysztof, Rydzyna KW Platforma Obywatelska RP; Czarnota Mariola, Leszno - KW Platforma Obywatelska RP; Gawlińska Maria, Osieczna - KW Platforma Obywatelska RP; Perski Janusz, Leszno - Komitet Wyborczy PSL; Sowa Marek, Leszno - KW Prawo i Sprawiedliwość; Witczak Justyna, Leszno KW Prawo i Sprawiedliwość; Krauze Krystyna, Leszno - KW Prawo i Sprawiedliwość; Neumann Karol, Kąkolewo - KW Prawo i Sprawiedliwość; Jarczewski Waldemar, Leszno -

KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska; Tumko Krzysztof, Ziemnice - KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska; Skórnicki Adam, Lipno - KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska; Szczepański Wiesław, Leszno - KKW SLD Lewica Razem; Wiśniewski Maciej, Leszno - KKW SLD Lewica Razem; Majer Andrzej Kazimierz, Drzeczkowo - KW Twój Ruch. W naszym okręgu o mandat do Sejmiku ubiegać się będzie 109 kandydatów.

Członkowie Komisji Wyborczych GMINNA KOMISJA WYBORCZA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Katarzyna Spychaj - przewodnicząca Bogdan Jankowski - zastępca przewodniczącej Marta Adamczak - członek Anna Dudziak - członek Lucyna Gulczyńska - członek Patrycja Jankowiak - członek Żaneta Jankowska - członek Marta Jankowska-Sajdok - członek Przemysław Sobkowiak - członek

Siedzibą  Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy Krzemieniewo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3

1. MAREK BIERNACZYK, KW Prawo i Sprawiedliwość, 2. MONIKA PAIZERT, KW Platforma Obywatelska RP, 3. HALINA WOŹNIAK, KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe, 4. ANNA FILIPCZAK, KWW Marii Kamyczek, 5. MAGDALENA RATAJCZAK, Komitet Wyborczy PSL, 6. PAWEŁ MATUSZEWSKI, KW Nowa Prawica – Janusza Korwina-Mikke, 7. DOROTA JÓZEFIAK, KWW PPGL, 8. MAGDALENA DUTKIEWICZ, KWW Nowoczesna Gmina, 9. MIROSŁAWA GRAF, osoba wskazana przez wójta

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4

1. EMILIA JANKOWSKA, KKW SLD Lewica Razem, 2. ZOFIA ŁABUSIŃSKA, KW Prawo i Sprawiedliwość, 3. ANGELIKA PAIZERT, KW Platforma Obywatelska RP, 4. JAN GRZEGORZEWSKI, KWW Jarosława Wawrzyniaka, 5. ŁUKASZ NOWAK, KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe, 6. ANDRZEJ SKÓRSKI, KW Nowa Prawica – Janusza Korwina-Mikke, 7. KAZIMIERZ HYLAK, KWW Gminy Krzemieniewo, 8. MALWINA MACHOWSKA, KWW Nowoczesna Gmina, 9. SŁAWOMIR MROZEK, osoba wskazana przez wójta.

1. MALWINA WAWRZYNIAK, KKW SLD Lewica Razem, 2. PAULINA KUNC, KW Platforma Obywatelska RP, 3. MARTA FISZER, KWW Jarosława Wawrzyniaka, 4. STANISŁAW ŻUREK, KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe, 5. EWELINA LEWIŃSKA, Komitet Wyborczy PSL, 6. ANETA KOLADYŃSKA, KW Nowa Prawica – Janusza Korwina-Mikke, 7. ADAM WIŚNIEWICZ, KWW PPGL, 8. JULITA LEWANDOWSKA, KWW Nowoczesna Gmina, 9. KATARZYNA JABŁOŃSKA, osoba wskazana przez wójta

1. ROMAN ROLLA, KW Prawo i Sprawiedliwość, 2. MARTYNA KASPERSKA, KWW Jarosława Wawrzyniaka, 3. MARIA JANKOWSKA, KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe, 4. PATRYCJA JANKOWSKA, Komitet Wyborczy PSL, 5. TOMASZ SZYMAŃSKI, KW Nowa Prawica – Janusza Korwina-Mikke, 6. MARTYNA STAŃCZUK, KWW PPGL, 7. STANISŁAW ADAMCZYK, KWW Gminy Krzemieniewo, 8. JOANNA ADAMCZAK, KWW Nowoczesna Gmina, 9. SYLWIA STRÓŻYŃSKA, osoba wskazana przez wójta

1. BRONISŁAWA FORTUNIAK, KWW „Niezależna”, 2. ALDONA BZDĘGA, KW Prawo i Sprawiedliwość, 3. HUBERT DWORNIK, KWW Jarosława Wawrzyniaka, 4. STEFANIA KUBIAK, KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe, 5. KACPER PABISIAK, Komitet Wyborczy PSL, 6. PIOTR MOCHALSKI, KW Nowa Prawica – Janusza Korwina-Mikke, 7. BOGUSŁAWA STRÓŻYŃSKA, KWW PPGL, 8. MARTYNA CHUDZIŃSKA, KWW Gminy Krzemieniewo, 9. RENATA SZŁAPKA, osoba wskazana przez wójta

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

W sobotę, 4 października, uczniowie gimnazjum w Drobninie wraz z opiekunami wybrali się na kolejny mecz Lecha Poznań. Był to mecz 11. kolejki T-Mobile Ekstraklasy, gdzie Lech zagrał z GKS-em Bełchatów. Poprzednia edycja akcji pod nazwą „Gimnazjaliści na mecz Lecha” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów z Wielkopolski. W oglądanym meczu z Lechem goście stracili aż 5 goli. W piątej minucie spotkanie zostało przerwane. Kibice gospodarzy okrasili swoją oprawę świecami dymnymi, które mocno ograniczyły widoczność. Mecz wznowiono dopiero po 9 minutach przerwy.

[ 11 ]

Od maja w szkole w Nowym Belęcinie trwa akcja edukacyjna dla szkół podstawowych na temat kształtowania świadomości ekologicznej uczniów. Uczniowie z klas Va i Vb aktywnie w niej uczestniczyli. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego wzięli udział w warsztatach dotyczących segregacji odpadów. W bieżącym roku szkolnym organizator ubiegłorocznych warsztatów zaprosił uczniów do udziału w konkursie pt. „ Jak widzą dzieci segregację śmieci”. Dzięki współpracy z KZGRL wszyscy uczniowie klas piątych otrzymali atrakcyjne pakiety edukacyjne: notesy, książeczki z zadaniami oraz piórniki.

Uczniowie z klas I-III i oddziału przedszkolnego z Oporówka wybrali się na wycieczkę do lasu. Obserwowali roślinność i mieszkańców lasu w ich naturalnym środowisku. Niektórym udało się nawet znaleźć grzyby. Wycieczka była bardzo udana.

Pod koniec września uczniowie z gimnazjum ZS w Pawłowicach odwiedzili Wrocław. Wycieczka odbyła się jako element realizacji podstawy programowej z biologii w ramach zapoznawania uczniów z różnorodnością gatunków zwierząt występujących na ziemi. Stąd też głównym punktem programu były odwiedziny we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Uczniowie zwiedzili m. in. pawilony z ptakami, gadami i płazami. Najdłużej zatrzymywali się przy wybiegach dla małp, zachwycali się stadem lwów i watahą wilków. Wizytę w ZOO poprzedził rejs statkiem wycieczkowym po Odrze.

By na chwilę zatrzymać lato, przedszkolacy tworzyli we wrześniu różnorodne prace. Wykorzystywali przy tym skarby przywiezione z różnych miejsc w Polsce - znad jezior w Górznie i Osiecznej, znad Morza Bałtyckiego, z gór, z Leszna, z pobytu u cioci i babci. Pracowali pilnie, co oczywiście widać na zdjęciu.

W czwartek, 9 października, dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi lalkami i misiami, przyniosły też bandaże. A odwiedziła je pani Sandra, która jest ratownikiem medycznym. Uczyła więc dzieci formułowania prawidłowego komunikatu, kiedy zadzwonią do służ ratowniczych pod numer 112, układania rannego w pozycji bezpiecznej, pokazała sztuczne oddychanie. Przedszkolacy wszystkie działania przećwiczyli na sobie i na fantomie. Na koniec bandażowały lalkom i misiom chore nogi, ręce i łapki, a nawet nosy. To były bardzo ciekawe i pouczające zajęcia.

U przedszkolaków w Garzynie


[ 12 ]

Nowy zarząd

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

LATAWCE W GÓRĘ

Uczniowie z Górzna pojechali do Brzezia, gdzie odbywały się zawody latawcowe pod hasłem „Podniebne loty". Do rywalizacji przystąpiły też drużyny z Krotoszyna i Wschowy oraz gospodarze. Szkołę z Górzna reprezentowali uczniowie: Jacek Błaszyk, Maciej Mikołajczak, Markus Malesinski, Konrad Szczecina. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach - latawców płaskich i skrzyniowych. Ocenie podlegały: konstrukcja latawca, staranność i estetyka wykonania, zdobnictwo oraz - co najważniejsze i najwyżej punktowane - poprawność lotu. Zabawy było sporo, a uczestnicy otrzymali poczęstunek, nagrody i okolicznościowe dyplomy. Z pewnością spotkają się za rok.

W poniedziałek, 15 września, odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Drobninie. Przeprowadziła je komisja wyborcza w składzie: Michał Kąkolewski, Patryk Loman, a nad ich przebiegiem czuwała opiekunka Samorządu Uczniowskiego Krystyna Wasiółka. Upoważnionych do głosowania było 208 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum. Uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli prawo wyboru bierne, dlatego też mogli wchodzić w skład komisji

wyborczej. Oddano 202 głosy ważne oraz 2 głosy nieważne. Pozostali uczniowie byli nieobecni. Zgłoszono 12 kandydatów. Zgodnie z regulaminem wybrano siedmioosobowy zarząd. W jego skład weszli: przewodnicząca - Monika Rzepecka, zastępca Igor Pietraszewski, sekretarz Klaudia Andrzejewska oraz członkowie: Mateusz Apolinarski, Paweł Michalak, Aleksandra Weber, Agnieszka Kamieniarz. Nowemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego życzymy owocnej pracy i samych sukcesów.

Od Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych rozpoczął się szkolny sezon sportowy. Te pierwsze zawody odbyły się 25 września w lasach w okolicy Leszna. Szkołę z Drobnina reprezentowały trzy zespoły: ze szkoły podstawowej, dziewczęta z gimnazjum i chłopcy z gimnazjum. Bardzo dobrze zaprezentował się zespół chłopców z gimnazjum, który „wybiegał” drugie miejsce. Zespoły dziewcząt i podstawówki zajęły piąte miejsca w swoich biegach. Drużyny biegały w składach: Gimnazjum dziewczęta: Weronika Maćkowiak, Marta Skrzypczak, Wiktoria Andrzejak, Wiktoria Flaczyk, Beata Robaszewska, Zosia Juskowiak, Paula Nawrocka, Zuzanna Dawidziak, Laura Gierczyk, Marika Siniecka, Asia Biderman. Szkoła podstawowa: Magda Krzyżoszczak, Kornelia Rutkowska, Martyna Galon, Ilona Siniecka, Wiktoria Ferch, Kamil Flaczyk, Jakub Jaszczak, Miłosz Buczek, Mateusz Włodarczyk, Wiktor Skorupka, Miłosz Kamiński. Gimnazjum chłopcy: Kacper Dajewski, Dominik Szczench, Wojtek Hądzlik, Kamil Matyla, Arek Nadolny, Patryk Loman, Adam Jankowiak, Eryk Andrzejak, Tomek Łukaszewski, Szymon Nawrocki, Łukasz Antkowiak.

Podczas lekcji biologii ważne jest, aby uczniowie zaznajomili się z etapami badania naukowego i mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Dzięki temu nabywają umiejętności logicznego myślenia, łączą wiedzę z praktyką i mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań przyrodniczych. W szkole w Pawłowicach chętni uczniowie prezentują wykonane przez siebie badania. Na zdjęciu uczeń klasy I gimnazjum Bartosz Mazurkiewicz omawia na lekcji biologii wykonane przez siebie doświadczenie na temat przepływu wody w roślinie i objaśnia pozostałym uczniom wyniki swojej pracy za pomocą wykonanej samodzielnie prezentacji multimedialnej.

Biegi przełajowe

Niezwykle kolorowo było w poniedziałek, 6 października, nad szkołą w Pawłowicach. Zorganizowano tam bowiem coroczne Święto Latawca. Brali w nim udział uczniowie klas I - III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Uczestnicy zabawy najpierw prezentowali swoje latawce, a następnie wypróbowali ich lotność. Ponieważ latawce zachwyciły komisję konkursową, bo były ciekawe, barwne i pomysłowe, wszyscy ich wykonawcy otrzymali słodkie nagrody.

W szkole w Oporówku po raz kolejny zorganizowano Święto Latawca. Uczniowie przynieśli latawce własnoręcznie wykonane lub zakupione w sklepie. Pogoda dopisała i większość latawców wzbiła się w niebo. Dzieciom podczas imprezy towarzyszyli rodzice i dziadkowie.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Baran 21.03-19.04 Przestań się przejmować sprawami, na które nie możesz nic poradzić. Nie żałuj sobie przyjemności, idź do kina, na spotkanie z przyjaciółmi, wyjedź. Wkrótce dotrze do Ciebie dobra wiadomość. Byk 20.04-20.05 Wenus sprzyja Ci w miłości. To będą bardzo „gorące dni”. W drugiej połowie miesiąca może zaskoczyć Cię pewna propozycja w pracy. Rozważ ją. Poprawa sytuacji finansowej. Bliźnięta 21.05-21.06 Przed Tobą wiele okazji, by odświeżyć stare znajomości. Może nawet spotkanie z dawną miłością. W pracy trochę kłopotów organizacyjnych, dostaniesz nowe zadania. Skontroluj zdrowie. Rak 22.06-22.07 Czeka Cię udany miesiąc. Odpoczniesz, znajdziesz czas na naukę, czytanie, spacery. Nowa znajomość może zmienić się w trwały związek. W pracy spodziewaj się pewnych zmian. Lew 23.07-22.08 Postanowisz zabrać się za porządki albo remont. Będzie Cię rozpierać energia i dopisze Ci zdrowie. W pracy uważaj na plotkarki, nie daj się wciągnąć w żadne intrygi. Panna 23.08-22.09 Jesteś trochę zmęczona, więc jeśli teraz możesz pozwolić sobie na urlop, to jedź. Oderwij się od codzienności, przemyśl parę spraw. Oczekuj też dobrej wiadomości od bliskich. Waga 23.09-22.10 Najbliższe tygodnie powinnaś przeznaczyć przede wszystkim dla rodziny. Ktoś czeka na Twoje rady i wsparcie. W pracy nie trać czasu na narzekanie. Szukaj ludzi, którzy patrzą na świat z optymizmem. Skorpion 23.10-21.11 Czekają Cię trudniejsze dni, ale właśnie wtedy przekonasz się, że zawsze możesz liczyć na przyjaciół. Poznasz kogoś bardzo interesującego. Pod koniec miesiąca czekaj na ważną przesyłkę. Strzelec 22.11-21.12 Twój związek uczuciowy w najbliższych tygodniach wzmocni się. Dojdziesz do wniosku, że serce nie myliło się. W pracy nie odkładaj niczego na później. Już wkrótce dojdą nowe obowiązki. Koziorożec 22.12-19.01 Czas, byś przejrzała swoje finanse. Niewykluczone, że będziesz musiała trochę oszczędzać. Wyjaśnij wszystkie nieporozumienia z partnerem. W pracy zadbaj o autoreklamę, masz się czym pochwalić. Wodnik 20.01-18.02 Twoja kariera przyśpieszy. Może się to wiązać z koniecznością wyjazdu lub częstymi delegacjami. W miłości „gorąco”, narzeczeni staną na ślubnym kobiercu, w małżeństwach drugi miesiąc miodowy. Ryby 19.02-20.03 Dobry czas na zmiany. Pomysł, który od dawna chodzi Ci po głowie, warto właśnie teraz urzeczywistnić. Poproś do jego realizacji przyjaciół. Zadbaj o zdrowie, uważaj, by nie przytrafiła Ci się jesienna infekcja.

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 8 do odpowiednich kratek pod krzyżówką. Prawidłowe rozwiązanie należy przesłać na adres redakcji do 20 listopada.

W poprzednim numerze "Życia..." umieściliśmy układankę. Prawidłowe rozwiązanie brzmiało: "GRZYBOBRANIE". Spośród nadesłanych do redakcji rozwiązań wylosowaliśmy zwycięzcę. Jest nią Zofia Praczyk z Krzemieniewa. Po odbiór nagrody zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy! Rodzaj gry

Aparat do elektronicznego łączenia blach

Jabłko lub gruszka

3

8

Pierwiastek z grupy potasowych Najwyższa Izba Kontroli

Kąpielowa w łazience

Kreskowy kaczor Grecka bogini zemsty

Na jego czele starosta

6

4

Rasa polskich owiec górskich Wraz z kolumnami tworzą arkady

Wyobrażenie, myśl przewodnia

Szkoda moralna

2

Dawna nazwa potrawy Guwernantyka, nauczycielka domowa

1

2

1

Rekwizyt włamywacza

Grecki władca wiatrów

3

7

4

Obszar roli pod uprawę

5

5

6

7

8

Domowa apteka KASZTANOWIEC NA STŁUCZENIA Łyżkę kwiatów kasztanowca zalać szklanką wody. Po zagotowaniu zmniejszyć płomień i gotować 10 minut pod przykryciem. Gdy odwar przestygnie, moczyć w nim gazę i przykładać na chore miejsce na pół godziny. CYTRYNA I PIETRUSZKA NA WZMOCNIENIE Obraną ze skórki cytrynę pokroić, usunąć pestki i wrzucić do miseczki. Dodać pęczek posiekanej natki pietruszki, 2 łyżki miodu, 5 ząbków czosnku i 3 szklanki przegotowanej wody. Całość zmiksować,

przelać do słoika i wstawić do lodówki. Pić raz dziennie po 1/3 szklanki. ARNIKA ŁAGODZI PODRAŻNIENIA Łyżkę kwiatów arniki zalać szklanką wrzątku. Przecedzić po kilku minutach. Dodać łyżeczkę octu. Taki kompres przykładać na chore miejsce. NATURALNY SYROP NA KASZEL Sok z 1/2 cytryny i tyle samo octu jabłkowego dokładnie wymieszać z łyżką miodu i łyżeczką gliceryny. Pić po łyżeczce co dwie godziny. Syrop należy zużyć w ciągu 12 godzin.

Czas na [ 13 ]

placuszki

MARCHEWKOWE Składniki: 400 g marchwi, 1 jajko, 6 łyżek mąki kukurydzianej, 2 łyżki jogurtu naturalnego, 1 płaska łyżeczka imbiru, olej do smażenia, sól, pieprz. Sos jogurtowy: 300 ml gęstego jogurtu, 2 łyżki miodu. Przygotowanie: Marchew obierz i zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Lekko odciśnij sok. Do marchwi wbij jajko, dodaj jogurt i wsyp imbir. Dołóż mąkę i zamieszaj. Posól i oprósz pieprzem do smaku. Ciasto powinno być gęste. Jeśli okaże się rzadkie, dosyp więcej mąki. Na patelni rozgrzej olej. Formuj nieduże płaskie placki i smaż z obu stron do momentu, aż zaczną delikatnie się rumienić. Przygotuj sos. Jogurt przełóż do miski. Wlej miód i zamieszaj do całkowitego połączenia. Placki podaj z sosem. GRUSZKOWE Składniki: 150 g przesianej mąki pszennej, 100 g gorzkiej lub deserowej czekolady, 1/2 tabliczki gorzkiej czekolady do dekoracji, 4 gruszki, 1 jajko, 1/2 szklanki mleka, 2 łyżeczki miodu, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, 1/2 łyżeczki cynamonu, olej do smażenia. Przygotowanie: Gruszki obierz, usuń nasiona i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Proszek do pieczenia zmieszaj z mąką. Wsyp do gruszek i dodaj cynamon. Wlej mleko i miód. Wbij jajko. Mieszaj starannie do połączenia składników. Na patelni rozgrzej olej. Czekoladę połam na podwójne kostki i wrzuć do ciasta. Nabierz na łyżkę ciasto z kostką czekolady i wyłóż na patelnię. Smaż z każdej strony do zrumienia. Pół tabliczki czekolady posiekaj nożem na drobne kawałki. Placki ułóż na talerzu i posyp czekoladą.

(: HUMOR :) - Kelner, hej, kelner! - Słucham Pana... - Nie odpowiada mi ta zupa. - A o co ją Pan pytał? ***

Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia: - Z Ciebie byłby doskonały przestępca. - Dlaczego?! - dziwi się Jaś. - Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów działalności.


Prawdziwe historie [ 14 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Z Hanią przyjaźnimy się od lat. Poznałam ją, kiedy trafiłyśmy do pierwszej klasy szkoły średniej. Pochodziła z dużego miasta, ale na kilka lat przyjechała do babci i zamieszkała blisko nas. Dużo później dowiedziałam się, że była zbuntowaną dziewczyną, z którą rodzice nie mogli sobie poradzić i stąd jej przeprowadzka na prowincję. Dla mnie nigdy nie była ani inna, ani zbuntowana. Byłyśmy zwyczajnymi nastolatkami. Polubiłyśmy się i rozumiałyśmy jak nikt inny. Hania kochała kino, książki, trochę malowała. Ja byłam dobrym matematykiem. Chyba zwyczajnie się uzupełniałyśmy. O naszej przyjaźni mogłabym opowiadać godzinami. Znamy się przecież ponad dwadzieścia lat. W tym czasie każda z nas przeżyła trudne chwile i potrzebowała wsparcia. Hania w wypadku samochodowym straciła siostrę. To była młodziutka dziewczyna, wracała z zajęć na studiach. Wpadła na drzewo, zginęła na miejscu. Wtedy Hania znowu przyjechała do babci. Byłyśmy nierozłączne. A w moim rodzinnym domu zmagaliśmy się z chorobą ojca. Hani nie było wówczas w miasteczku, ale dzwoniłyśmy do siebie niemal codziennie. Ona załatwiała mi leki, szukała lekarzy, przywoziła opatrunki. Oczywiście dzieliłyśmy się też szczęśliwymi chwilami, jak to w życiu. Tych dobrych było nawet więcej. Ja wyszłam za mąż, urodziłam dwójkę dzieci, mam ładne mieszkanie. Hania zaczęła amatorsko malować, parę razy wystawiała swoje prace. Byłam na każdym wernisażu. Mówię jednak o mojej przyjaciółce zupełnie z innego powodu. Mam wrażenie, że ostatnio pogubiła się i marnuje swoje życie. Zaplątała się w uczucia, których

sama chyba nie rozumie. Nie znałam Hani, która pielęgnuje żal, nie umie wybaczać, jest zamknięta w sobie. Hania zawsze rozumiała i usprawiedliwiała wszystkich. Teraz jest inna. Nie wiem, jak jej pomóc. Może właśnie tą opowieścią. Pokazaniem, że codzienność może być szczęśliwa i dobra. Hania długo była panną. Ja już dawno posyłałam dzieci do szkoły, kiedy ona poznała swojego przyszłego męża Michała. To nie była szalona miłość, taka od pierwszego wejrzenia. Oni znali się kilka lat, dojrzewali do małżeństwa, pielęgnowali to swoje zauroczenie. Na pewno byli szczęśliwi. Nie zdziwiłam się, kiedy w końcu dostałam od niej zaproszenie na ślub. Już po roku zostali rodzicami, a ja oczywiście matką chrzestną małej Oleńki. Wydawało się, że nie może być lepiej. Obie założyłyśmy szczęśliwe rodziny, obie miałyśmy dzieci, często snułyśmy plany na przyszłość. I nagle Hania dowiedziała się, że jej ukochany mąż miał swoją skrywaną przeszłość. Otóż kilka lat wcześniej został już ojcem. Ma małego synka. Ich córeczka nie

jest więc jedynym dzieckiem Michała. Mało tego, synek urodził się, gdy oni byli już razem. A więc oszukał ją, prowadził podwójne życie? Nie kochał? To był szok dla Hani. Przez tygodnie nie mogła sobie z tym poradzić. Przyznam, że nawet mnie o tym nie mówiła. Michał jest bardzo dobrym mężem, jest cudownym ojcem dla Oli. Do głowy nikomu by nie przyszło, że może też być ojcem innego dziecka. Ale jest. Powiedział to w końcu mojej przyjaciółce. Zastanawiałam się, dlaczego nie zrobił tego kilka lat wcześniej, jeszcze przed ślubem. Byli zakochani, wierzyli sobie, poradziliby sobie z tym problemem. Myślę, że Hania nie zostawiłaby go tylko dlatego, że miał syna. Wiem, że czasem się z nim spotykał, finansował jego utrzymanie, zwyczajnie kochał. Dla Hanki to byłoby czymś oczywistym. Może nawet szanowałaby go za to jeszcze bardziej. Miała prawo wiedzieć. Teraz czuje się oszukana. I nie umie, a pewnie nie chce o tym rozmawiać. Nawet ze mną. Hania zamknęła się w sobie, jakoś skuliła, jest smutna. To już nie jest tamta dziewczyna. Michał też nie wie, co z tym zrobić. Czuje się winny, przeprasza, próbuje wyjaśniać, usprawiedliwiać się. Trafia na „mur”. Ale przecież kocha Hanię, nie wyobraża sobie życia bez niej i Oli. Ja to wiem. Nie jestem pewna, ile czasu musi minąć, aby Hania wybaczyła Michałowi. Nie to, że ma syna, ale, że ukrywał go przed nią. Że nie po-

zwolił, by go poznała, polubiła, by zobaczyła, jakim jest dla niego ojcem. Powinien to zrobić. Teraz można już tylko walczyć o to, aby Hania potrafiła normalnie żyć. Na razie ma z tym kłopot. Niczym się nie cieszy, nie chce z Michałem wyjeżdżać, bawić się, przestała malować. Boję się, że odczuje to Oleńka. Już pyta, co się dzieje. Hania jest mądrą kobietą. Wiem, że nie położy na szali swojego małżeństwa i przyszłości Oli. Ale wiem też, że im bardziej będzie zamykać się w sobie, tym trudniej będzie jej odbudować normalną codzienność. A w tej codzienności musi być miejsce także dla synka Michała. Są rodziną, są najbliższymi dla siebie osobami. Myślę sobie, że jeśli przyjaźń potrafi przełamywać przeszkody, to miłość powinna to robić jeszcze mocniej, jeszcze skuteczniej. My z Hanią swoją przyjaźń nieraz sprawdziłyśmy. Teraz czas na Hanię, Michała i ich dzieci. SPISAŁA HALINA SIECIńSKA

BOISKA W LISTOPADZIE BĘDĄ CZYNNE

Boisko wielofunkcyjne w Oporówku

Orlik Krzemieniewo

poniedziałek - czwartek 15:00-20:00

poniedziałek - piątek 16:00-20:00

piątek 14:00-20:00

tel. 726-186-110

tel. 782-956-941

niedziela 14:00-18:00

Animator: Karol Jankowski Orlik Pawłowice

poniedziałek i piątek 15:30-22:00

wtorek-czwartek 15:30-21:00

sobota i niedziela 14:00-18:00

Animator: Robert Kuczyk

tel. 691-473-392.

sobota i niedziela 15:00-20:00 Animator: Sebastian Niedziela Orlik Garzyn

poniedziałek - piątek 16:00-21:00,

sobota i niedziela 13:00-19:00.

Animatorzy: Jakub Pecolt (do 15.11)

tel. 601-470-537

Henryk Chwaliszewski (od 16.11) tel. 609-717-191

1.11. 2014 i 11.11.2014 boiska będą nieczynne

Minęły cztery miesiące i możemy podziwiać nową murawę boiska szkolnego. Trawa została już trzy razy przycięta, zagęściła się i nabrała pięknej barwy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc i wsparcie Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej w Garzynie. W ostatnich dniach boisko zostało zwałowane przez Marka Borowskiego z Drobnina. W najbliższym tygodniu montowane będą bramki do piłki nożnej. Uczniowie i nauczyciele dziękują sponsorom w osobach prezesa Tadeusza Ziółkowskiego i wiceprezesa Jana Szkudlarczyka .

Życie Gminy Krzemieniewo

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6 Redakcja: GCK Krzemieniewo, ul. Zielona 6, tel. 65 536 06 77 Skład: HALPRESS, ul. Ostroroga, 64-100 Leszno - www.halpress.eu Druk: TRANSMAR Leszno Nakład 1.300 sztuk Redaktor naczelny: Halina Siecińska Przesyłanie materiałów do gazety: www.gazeta.halpress.eu/dodaj


Chór Krzemień

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

w poznańskiej farze Fara poznańska to historyczna, dostojna i piękna świątynia, w której chór Krzemień wystąpił 11 października, biorąc udział w IV Konkursie Pieśni Maryjnej „Maryi Matce 2014”. Na wrześniowych próbach chórzyści bardzo pilnie, pod fachowym artystycznym przewodnictwem dyrygent Hanny Markowskiej, przygotowywali cztery utwory konkursowe. Były to: „Ave Maria” – kompozycja Josepha Ryehlandta, tradycyjna pieśń kościelna „Z dawna Polski tyś Królową” w opracowaniu czterogłosowym, hymn brewiarzowy „Oto jest dzień” oraz Luigi Cherubiniego „Veni Jesu”. W konkursie brały udział chóry z całej Polski i oceniane były przez profesjonalne jury. Pierwsze miejsce w konkursie zajął chór kameralny studentów i absolwentów Wydziału Edukacji Muzycznej Oddziału UAM w Kaliszu. Chórzyści z Krzemienia byli zadowoleni ze swojego występu, który był niezapomnianym i wyjątkowym doświadczeniem oraz zaszczytem i przyjemnością, choć także dużym

przeżyciem (trema ogromna, a trzeba było ją opanować i dobrze zaśpiewać !). To był nasz pierwszy publiczny występ w nowym sezonie chóralnym. W poprzednim sezonie artystycznym 2013/2014 chór Krzemień koncertował 12-krotnie w różnych miejscach na terenie gminy, powiatu i kraju. W maju Krzemień zaśpiewał w kościele w Bolesławowie (miejscowość u podnóża Śnieżnika) na mszy św. dziękczynnej za dar świętości Jana Pawła II. Na zakończenie sezonu chór brał udział w Święcie Pieśni w Święciechowie, gdzie zdobył nagrodę Srebrne Pasmo. W planach chóru są cowtorkowe próby i kolejne występy, a najbliższy już 8 listopada w kościele w Pawłowicach z okazji Święta Patronki Chórów, którą jest święta Cecylia. Aktualnie w chórze śpiewa 30 osób z naszej gminy i okolic. Może nas być więcej, dlatego serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania. Zespołem profesjonalnie - z pasją i radością dyryguje Hanna Markowska.

W bajce

MARIA KAMYCZEK PREZES CHÓRU

O jesieni W ramach poszukiwań Pani Jesieni dzieci z klasy III a i III b z Zespołu Szkół w Kąkolewie oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Łęce Wielkiej wybrały się do biblioteki w Pawłowicach. Bibliotekarka oraz panie z Klubu Regionalistów przygotowały dla dzieci lekcję biblioteczną pt."Przyszła do nas Pani Jesień”. Wspólnie z nimi szukały oznak jesieni w bibliotece. Okazało się, że wiele ciekawych informacji o jesieni dzieci mogą znaleźć w książkach zgromadzonych w bibliotece. Panie przeczytały dzieciom kilka jesiennych wierszy i opowiadań o jesieni. Na zakończenie lekcji uczniowie wykonali kolorowe liście techniką origami, a przedszkolacy wykleili Panią Jesień z kolorowych liści.Wszystkie dzieci wyszły z biblioteki zadowolone i uśmiechnięte.

[ 15 ]

Kisiły kapustę

Izba Regionalna w Pawłowicach na przełomie września i października gościła dzieci na lekcjach regionalnych. Panie przybliżyły im tradycje i obrzędy związane z kiszeniem kapusty. Maluchy przywiozły ze sobą kapustę, którą szatkowały heblem, marchewkę ucierały na tarce, deptały kapustę w beczce. W ten sposób dzieci mogły przekonać się, jaka to była ciężka praca. W lekcjach brali udział uczniowie klas 0, I, II, III z Oporówka, klasy III a, III b z Kąkolewa, dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno - EdukacyjnoWychowawczego z Leszna, przedszkolacy z Łęki Wielkiej.

Uczniowie ze szkoły w Oporówku przyjechali do biblioteki w Pawłowicach na przedstawienie zatytułowane "Witajcie w naszej bajce". Panie bibliotekarki wspólnie z czytelnikami i miłośnikami biblioteki przygotowały inscenizację wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. W przedstawieniu, które odbyło się w Sali Wiejskiej w Pawłowicach, dzieci zobaczyły między innymi : „Skarżypytę”, „Samochwałę”, „Grzesia kłamczucha”, „Lenia”, „Dwie gaduły”, „Kłamczuchę”. W czasie przedstawienia wszystkie buzie były uśmiechnięte.


Na pikniku [ 16 ]

w Gołaszynie

Wieprzowy Piknik, bo tak nazywało się to niecodzienne spotkanie, odbył się w połowie września. Udział w nim wzięło 31 kół gospodyń wiejskich z Wielkopolski. Jak sama nazwa wskazuje organizatorom chodziło o promocję mięsa wieprzowego. Dlatego wszyscy uczestnicy pikniku byli zobowiązani do przygotowania potraw z wieprzowiny.

Na imprezę do Gołaszyna panie zaprosili: Wielkopolska Izba Rolnicza i Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Patronat nad piknikiem i przeglądem kulinarnym objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z naszej gminy wzięły w nim udział przedstawicielki dwóch Kół Gospodyń Wiejskich - z Drobnina i z Oporówka oraz panie ze Stowarzyszenia Krzemianki. Na imprezę pojechały oczywiście ze swoimi potrawami. Drobnińskie koło przygotowało schab na mleku z sosem czosnkowym i karkówkę z figami na maśle klarowanym oraz leniwe gołąbki. Natomiast panie z Oporówka zrobiły boczek rolowany w ziołach, żeberka po staropolsku, schab ze śliwkami, schab z serem i pieczarkami oraz karkówkę z rodzynkami. Wszystkie te dania prezentowano na specjalnie przygotowanych stoiskach, a ich oceny dokonywało jury. Warto po-

wiedzieć, że 10 kilogramów wieprzowiny do każdego koła dowieźli organizatorzy pikniku. A na miejscu w Gołaszynie poza degustacją były też kiermasze, pokazy, badania profilaktyczne, podarunki i występy zespołów ludowych. Uczestnicy mogli nie tylko spróbować pysznych potraw, ale i bawić się oraz wypoczywać. Z KGW Drobnin do Gołaszyna pojechały: Irena Wojciech, Wanda Skrzypczak i Maria Żabicka, a z Oporówka: Małgorzata Kowalczyk, Jolanta Mochalska i Barbara Jakubiak. Oba koła otrzymały w nagrodę nóż elektryczny do krojenia mięsa. Powiedzmy jeszcze, że pyszną karkówkę z figami przygotowała Katarzyna Piekarska z Drobnina i że panie z Oporówka zajęły I miejsce w konkursie na sałatkę. A że wszystkim te potrawy bardzo smakowały, dwa przepisy drukujemy obok.

NAJPIĘKNIEJSZA CHOINKA

Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie już dziś zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza choinka”. Przygotowane przez organizatorów choinki będzie można ubrać własnoręcznie zrobionymi ozdobami. W tym roku choinki ubierać będziemy w Domu Kultury w Garzynie w niedzielę 21 grudnia. Więcej szczegółów w następnym wydaniu gazety oraz na naszej stronie internetowej.

KONKURSOWE PRZEPISY

SCHAB W MLEKU Z SOSEM CZOSNKOWYM Składniki: 1 kg schabu, sól, pieprz, słodka papryka, rozmaryn, masło klarowane, 1 l mleka 3, 2% Sposób wykonania: schab przyprawiamy solą, pieprzem, słodką papryką i rozmarynem, odstawiamy na 3 godziny do lodówki. Następnie obsmażamy na gorącym oleju lub maśle klarowanym, zalewamy litrem mleka i gotujemy na wolnym ogniu przez godzinę. Zostawiamy do ostudzenia w mleku, podajemy z sosem

czosnkowym lub chrzanowym. ----------------------------------------

SAŁATKA Z SEREM I RUKOLĄ Składniki: 1 opakowanie rukoli, 1 ser feta, 1 słoiczek suszonych pomidorów, 50g słonecznika łupanego, 1-2 łyżki masła. Sposób przygotowania: rukolę przepłukać, fetę pokroić w kostkę, pomidory pokroić w paski, słonecznik uprażyć na maśle. Wszystkie składniki wymieszać i polać odrobiną oliwy od suszonych pomidorów.

Życie Gminy Krzemieniewo - nr 122 - Październik 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you