__MAIN_TEXT__

Page 1

! ! Z przyjemnością informujemy, że od stycznia 2012 roku ukazywać się będzie nasza samorządowa gazeta. Zatytułowaliśmy ją „Kurier Święciechowski”. ! Gazeta będzie miesięcznikiem, który trafi do rąk czytelników zawsze między 5 a 7 każdego miesiąca. Jego wydawcą jest Samorządowy Ośrodek Kultury. Tam też znajdować się będzie siedziba redakcji. ! Na łamach „Kuriera” zamierzamy poruszać wszystkie problemy mieszkańców gminy. Będziemy informować o pracach samorządu, o zmianach w przepisach i uchwałach Rady, o poczynaniach naszych placówek oświatowych i kulturalnych, o sukcesach sportowców i hobbystów. Zaprosimy na wszystkie imprezy i spotkania, poinformujemy o tym, co najważniejsze w rolnictwie, będziemy zwracać uwagę na bezpieczeństwo w gminie. Redakcja „Kuriera” będzie obecna na uroczystościach rodzinnych, napisze o rocznicach, leciach, ślubach, urodzinach itp. Zaproponujemy też Państwu udział w konkursach, plebiscytach oraz wspólnych imprezach. ! „Kurier Święciechowski” będzie po prostu naszą gazetą. Zamierzamy redagować ją wspólnie z Państwem. Liczymy na listy i propozycje tematów, na kontakty bezpośrednie. ! Chcemy informować i pomagać sobie nawzajem. Wierzymy, iż Państwo zaakceptujecie nasz samorządowy miesięcznik, że go polubicie i staniecie się jego wiernymi czytelnikami. ! Sprzedaż gazety postanowiliśmy powierzyć uczniom naszych szkół. Zawsze w pierwszych dniach miesiąca zapukają oni do Państwa domów i przyniosą „Kurier Święciechowski”. Jeden egzemplarz kosztować będzie 1,50 zł. Z tej kwoty jedną trzecią pozostawimy młodzieży. W ten sposób zarabiać ona będzie na szkolne imprezy, wycieczki i nagrody. Im więcej egzemplarzy „Kuriera” sprzedamy, tym więcej pieniędzy trafi z powrotem do naszych dzieci. Potraktujcie ich Państwo życzliwie. Do zobaczenia na łamach wójt gminy Marek Lorych

Profile for Halpress DTP

pismo przewodnie Kurier Święciechowski  

pismo przewodnie Kurier Święciechowski  

Advertisement