Page 1

! ! Z przyjemnością informujemy, że od stycznia 2012 roku ukazywać się będzie nasza samorządowa gazeta. Zatytułowaliśmy ją „Kurier Święciechowski”. ! Gazeta będzie miesięcznikiem, który trafi do rąk czytelników zawsze między 5 a 7 każdego miesiąca. Jego wydawcą jest Samorządowy Ośrodek Kultury. Tam też znajdować się będzie siedziba redakcji. ! Na łamach „Kuriera” zamierzamy poruszać wszystkie problemy mieszkańców gminy. Będziemy informować o pracach samorządu, o zmianach w przepisach i uchwałach Rady, o poczynaniach naszych placówek oświatowych i kulturalnych, o sukcesach sportowców i hobbystów. Zaprosimy na wszystkie imprezy i spotkania, poinformujemy o tym, co najważniejsze w rolnictwie, będziemy zwracać uwagę na bezpieczeństwo w gminie. Redakcja „Kuriera” będzie obecna na uroczystościach rodzinnych, napisze o rocznicach, leciach, ślubach, urodzinach itp. Zaproponujemy też Państwu udział w konkursach, plebiscytach oraz wspólnych imprezach. ! „Kurier Święciechowski” będzie po prostu naszą gazetą. Zamierzamy redagować ją wspólnie z Państwem. Liczymy na listy i propozycje tematów, na kontakty bezpośrednie. ! Chcemy informować i pomagać sobie nawzajem. Wierzymy, iż Państwo zaakceptujecie nasz samorządowy miesięcznik, że go polubicie i staniecie się jego wiernymi czytelnikami. ! Sprzedaż gazety postanowiliśmy powierzyć uczniom naszych szkół. Zawsze w pierwszych dniach miesiąca zapukają oni do Państwa domów i przyniosą „Kurier Święciechowski”. Jeden egzemplarz kosztować będzie 1,50 zł. Z tej kwoty jedną trzecią pozostawimy młodzieży. W ten sposób zarabiać ona będzie na szkolne imprezy, wycieczki i nagrody. Im więcej egzemplarzy „Kuriera” sprzedamy, tym więcej pieniędzy trafi z powrotem do naszych dzieci. Potraktujcie ich Państwo życzliwie. Do zobaczenia na łamach wójt gminy Marek Lorych

pismo przewodnie Kurier Święciechowski  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you