__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 83, Listopad 2018

100-lecie odzyskania niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. 11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po 123 latach zaborów - niewoli naznaczonej walką nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczmy własne państwo. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną - jest to bowiem setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

W niedzielę, 11 listopada gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Długiem Starem rozpoczęto w kościele, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Wzięli w niej udział: przedstawiciele władz, samorządowcy, organizacje społeczne, młodzież, mieszkańcy gminy. Po nabożeństwie wszyscy udali się do Sali Wiejskiej, gdzie nauczyciele i uczniowie zaprezentowali część artystyczną. Uczest-

nicy obchodów przeszli także pod obelisk przy szkole. Tam złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W dniu Święta Niepodległości tradycyjnie odbywa się także Bieg Niepodległości. W tym roku był to już XXV Bieg i VIII Marsz Nordic Walking. Obchody w Długiem Starem to tylko jedna z wielu imprez organizowanych w gminie z okazji narodowego święta.


[2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Marek Lorych ponownie wójtem gminy

w wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października, mieszkańcy gminy już po raz trzeci powierzyli funkcję wójta markowi Lorychowi. Tym razem uzyskał on niemal 65 procent poparcia, a ze swego komitetu wyborczego wprowadził do Rady Gminy ośmiu radnych. Swój mandat pełnić będzie przez najbliższe pięć lat. Tuż po wyborach poprosiliśmy wójta o pierwszy wywiad w nowej kadencji.

- Funkcję wójta pełni Pan od 2010 roku. w kampanii wyborczej było więc co podsumowywać... - To prawda, przez minione osiem lat gmina bardzo się zmieniła. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy zostałem wójtem, moim największym zmartwieniem był problem kanalizacji i co się z tym wiąże - ochrony środowiska. Wtedy kanalizacja była w Święciechowie, Henrykowie, Strzyżewicach, Przybyszewie i w części Lasocic. A pozostałe wsie za nią czekały. Na ten cel potrzebowaliśmy dużych pieniędzy, to było wyzwanie. Kolejno więc budowaliśmy ją w Lasocicach, Ogrodach, Gołanicach i Krzycku Małym. Dobudowywaliśmy odcinki sieci kanalizacyjnych i wodnych na nowych osiedlach. Remontowaliśmy po wykopach drogi, chodniki, oświetlenie. Powstawały ścieżki rowerowe, poprawiała się jakość wody w Jeziorze Krzyckim. Po prostu zmienialiśmy infrastrukturę wsi. A o pieniądze zabiegaliśmy gdzie tylko było można - z funduszy unijnych, z województwa, powiatu. Te prace mieszkańcy gminy bardzo doceniali. Dziś mam ogromną satysfakcję, że zadania zaplanowane w moim programie wyborczym, zarówno sprzed ośmiu, jak i sprzed czterech lat zrealizowaliśmy w całości lub je rozpoczęliśmy. Mogłem o tym szczerze w kampanii rozmawiać. - czy mieszkańcy widzą zmiany na lepsze, także obok swoich domostw? - Nie da się nie zauważyć wyremontowanych dróg, także tych osiedlowych czy dojazdowych do pól. Albo zagospodarowanego terenu rekreacyjnego w Gołanicach, wyremontowanej szkoły w Święciechowie, ładniejszych i lepiej wyposażonych szkół i sal wiejskich. Mieszkańcy cieszą się z przebudowanego i odrestaurowanego rynku w Święciechowie, z nowego pięknego przedszkola. Ale doceniają też dofinansowywanie zespołu Marynia, chórów, organizacji pozarządowych, strażaków. To wszystko razem zmieniało obraz gminy przez ostatnie lata. Naprawdę jest teraz i ładniej, i bezpieczniej. Dyskutowaliśmy o tym na niejednym zebraniu wiejskim. - Rozumiem więc, że wysoki

wynik wyborczy to ocena Pana dotychczasowej pracy ? - Mam nadzieję, że mieszkańcy właśnie za to ponownie obdarzyli mnie zaufaniem. Nie bez powodu nasze hasło brzmiało: "Nasza mała ojczyzna, nasza wspólna sprawa". Bo tak rzeczywiście jest. Dla naszej małej ojczyzny pracujemy razem, solidnie, rzetelnie. Za tę pracę i za powierzenie mi funkcji wójta serdecznie mieszkańcom dziękuję. Jestem pewien, że będziemy dalej zmieniać gminę na lepsze. Ciągle mamy dużo planów, pomysłów, dużo rzeczy do zrobienia. Przedstawiałem je w moim programie wyborczym. Mieszkańcy to zaakceptowali więc pozostaje je po prostu realizować. - Proszę zatem wymienić kilka najważniejszych przedsięwzięć na najbliższe miesiące i lata. - Wrócę do kanalizacji. Są cztery miejscowości w gminie do których główna sieć kanalizacyjna nie dociera. To są Piotrowice, Trzebiny, Niechłód i Długie Nowe. Były one poza tak zwaną “Aglomeracją leszczyńską”. W tych miejscowościach musimy problem odprowadzania ścieków rozwiązać. Będziemy na ten cel nie tylko poszukiwać pieniędzy, ale też rozwiązań technicznych i technologicznych. Być może będzie to budowa małych, biologicznych oczyszczalni ścieków, może budowa lokalnych zbiorników i przerzuty ścieków do miejsca zrzutu. Tak czy inaczej w tej kadencji problem odprowadzania ścieków w całej gminie musi być rozwiązany. To są też wymogi ochrony środowiska. Chcemy przecież żyć w zdrowym, pięknym otoczeniu. - a poza tym? - Zaadoptujemy budynek po byłym przedszkolu w Święciechowie. Planujemy urządzenie tam żłobka oraz klubu dziennego pobytu dla seniorów. Na pewno zagospodarujemy teren przy tak zwanej czarnej drodze. To będzie piękne miejsce do rekreacji - z muszlą koncertową, alejkami spacerowymi i być może akwenem wodnym. Wydzielimy strefę przemysłową w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Święciechowa i Głównego Punktu Zasilania Energetycznego. Po-

zwoli to na ściągnięcie inwestorów, stworzenie miejsc pracy i uzyskanie dochodów z podatków. Dalej będziemy remontować drogi, chodniki, oświetlenie, uczestniczyć w programach proekologicznych, wspierać kulturę, oświatę, sport i całą sferę opieki społecznej. Na pewno do programu, który przedstawiłem w kampanii wyborczej dopiszemy jeszcze dziesiątki innych bieżących zadań. - w ostatnich tygodniach wiele dyskusji i sporów wywoływał projekt budowy w Święciechowie elektrowni na słomę. Proszę powiedzieć, jaka jest ostateczna decyzja w tej sprawie. - Ustępująca Rada Gminy w przyjętej uchwale o planie przestrzennego zagospodarowania zawarła takie zapisy, które eliminują powstanie w tym obszarze takiej instalacji. A zatem elektrowni na słomę w Święciechowie nie będzie. - i jeszcze jedno pytanie. wójt gminy na co dzień współpracuje z Radą. czy nowa Rada Gminy przyłączy się do realizacji programu pańskiego komitetu wyborczego? - W nowej Radzie Gminy jest

czterech dotychczasowych radnych i jedenastu nowych. Rada łączy więc doświadczenie z młodością. Jestem przekonany, że radni będą sobie pomagać i wzajemnie się wspierać. Mój program zna nie tylko ósemka radnych, którzy dostali się do Rady z mojego komitetu wyborczego, ale także pozostali. Przedstawiałem go przecież publicznie. Będziemy zatem realizować go wspólnie i wzbogacać o nowe pomysły. W końcu wszyscy tworzymy przyszłość dla siebie. Wybranym radnym gratuluję, a mieszkańcom raz jeszcze dziękuję za wybór.

Rozmawiała

HaLiNa SiecińSka

Nowa RaDa GmiNY ŚwiĘciecHowa

w niedzielę, 21 października, mieszkańcy gminy zadecydowali, kto będzie ich reprezentował w Radzie Gminy. Decyzją mieszkańców w skład Rady Gminy weszli: Marcin Tajchert, Maria Kin, Tomasz Gorwa, Longina Raburska, Edyta Borowczak, Jerzy Machowiak, Jerzy Kołodziej, Lucyna Marciniak, Dominika Dudzisz, Krzysztof Kołacki, Dariusz Matuszewski, Anna Wasilewska, Mikołaj Kostaniak, Dawid Nowaczyk i Anna Urbańska. Pierwsza sesja nowej rady odbędzie się 21 listopada. Wtedy dowiemy się w jakich komisjach zasiądą członkowie nowej rady. O tym poinformujemy w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Pieśń Patriotyczna

w niedzielę, 14 października, w Sali wiejskiej w Święciechowie odbył się iV Przegląd chórów i zespołów Śpiewaczych pod nazwą "Pieśń Patriotyczna". W przeglądzie udział wzięły zespoły i chóry działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie oraz zespoły z kilku sąsiednich miejscowości. Patriotyczne utwory wykonali: Zespół Śpiewaczy Wiola ze Święciechowy, Chór Krzemień z Krzemieniewa, Chór Męski Vox Joanis z Leszna, Zespół Wokalny

Melodia z Włoszakowic, Chór Lutnia z Siedlnicy, Zespół Śpiewaczy Karolinki z Gołanic, Chór Arion z Rawicza, Chór Męski im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic, Chór Senior z Kąkolewa oraz gospodarze Chór Cecylia ze Święciechowy. Zespoły biorące udział w patriotycznym spotkaniu otrzymały statuetkę oraz pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Organizatorem przeglądu był Chór Cecylia ze Święciechowy przy współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury ze Święciechowy.

w piątek, 5 października, zakończyły się wybory radnych do iii kadencji młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. Oto wyniki: Okręg wyborczy nr 1: Kędziora Wiktoria, Kapała Julia i Tulewicz Maksymilian. Okręg wyborczy nr 4: Groblica Aleksandra. Okręg wyborczy nr 5: Bożkiewicz Dominika. Okręg wy-

borczy nr 7: Olejniczak Wiktoria. Okręg wyborczy nr 8: Żukowski Konrad. Okręg wyborczy nr 9. Kubacka Joanna, Szulc Daniela, Piwek Joachim. Okręg wyborczy nr 2, 3, 6: Nie dokonano wyboru radnych z uwagi na brak kandydatów. Wszystkim młodym radnym gratulujemy i życzymy powodzenia.

Wybory w Radzie Młodzieżowej

[3]

Mieszkańcom ulic: Anny Walentynowicz, Maksymiliana Kolbego, Majora Hubala, Emilii Plater i Zwycięstwa w Święciechowie bardzo dziękuję za każdy oddany na mnie głos do Rady Gminy. Jest mi niezmiernie miło i czuję się ogromnie wyróżniona dzięki tak dużemu Państwa poparciu. Wasze zaufanie mobilizuje mnie do maksymalnej pracy dla dobra całej naszej społeczności. Liczę na Waszą pomoc w różnych kwestiach. Proszę zgłaszać swoje problemy, przedstawiać oczekiwania, bo tylko dobra komunikacja jest źródłem ich rozwiązywania.

Z wyrazami szacunku Longina Raburska (longinaraburska@wp.pl)

Wybrano radnych powiatowych

Wśród radnych powiatowych będziemy mieli swoich reprezentantów. Decyzją wyborców radnymi Rady Powiatu z naszej gminy zostali: Remigiusz Leciejewski i Ma-

rian Mielcarek, którzy otrzymali mandat po raz trzeci oraz Józef Buszewicz, który do tej pory pełnił funkcję radnego Rady Gminy Święciechowa, a teraz będzie nas reprezentował w powiecie.

Jak załatwić sprawę

w URzĘDzie GmiNY?

Szanowni Państwo! Od 1 października kierowcy nie muszą już wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC. Na odejście od karania za brak dowodu rejestracyjnego przy kontroli drogowej pozwala nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Kierowcy nie muszą wozić wspomnianych dokumentów, bo dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Uprawnione służby (np. policja, straż miejska czy Inspekcja Transportu Drogowego) podczas kontroli sprawdzą dane w jednej z baz CEPiK. Zmiany dotyczą także zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Do tej pory dokument był zatrzymywany fizycznie. Od 1 października w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie. Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ, który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał. Ministerstwo podało, że prowadzący pojazd będzie musiał mieć przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty. Dowód rejestracyjny nadal będzie DRUk: Drukarnia Leszno obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności, kURieR ŚwiĘciecHowSki Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa m. in. w stacjach kontroli pojazdów, przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym. wydawca: Samorządowy ośrodek kultury w Święciechowie W bazie CEPiK można sprawdzić takie informacje, jak: liczba punktów Red. naczelny: marek Tulewicz. kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 karnych (na www.obywatel. gov. pl), stan techniczny autobusu (np. przed Redaktorzy: Halina Siecińska i ewelina konieczna wycieczką szkolną, również na www.obywatel. gov. pl). Korzystając z Redakcja: Sok w Święciechowie, ul. Śmigielska 1a, 64-115 Święciechowa usługi "Mój Pojazd" można również sprawdzić wszystkie dane, jakie na temat naszych samochodów są w bazie. e-mail: gazeta@swieciechowa.pl zaSTĘPca wójTa Skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu

PaTRYk Tomczak


[4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Nowy Zarząd u emerytów

W listopadzie

imieniny obchodzi

MATYLDA - 19 XI

W czwartek, 25 października, w Sali Wiejskiej w Długiem Nowem odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Święciechowy. Podczas spotkania podziękowano wieloletniej przewodniczącej Stefanii Gajewskiej oraz Stanisławie Warszawskiej, która pełniła funkcję sekretarza. Zarząd poprzedniej kadencji otrzymał absolutorium, po czym odbyły się wybory na kolejne pięć lat działalności. W skład Za-

rządu weszli: przewodnicząca Wanda Szywała, wiceprzewodnicząca Maria Schubert, skarbnik Longina Raburska, sekretarz Janina Pieczyńska, członkowie - Stefania Gajewska, Jadwiga Żukowska, Stanisława Nowacka i Bogusław Pindara. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Adam Hudzik, Elżbieta Chudzińska oraz Andrzej Sowiński. Wśród gości zasiedli wójt gminy Marek Lorych, dyrektor SOK Marek Tulewicz oraz prezes PZERiI z Poznania Henryk Zywert.

Biblioteka przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie ogłasza

koNkURS Na NajłaDNiejSzĄ  kaRTkĘ  BoŻoNaRoDzeNiowĄ.

Matylda to imię żeńskie pochodzenia starogermańskiego. Wywodzi się od słów macht (siła, władza) i hiltia (walka). Oznacza kobietę silną i odważną w walce. Przez długi czas niezbyt dobrze układają jej się kontakty z mężczyznami. Głównie dlatego, że jest władcza i zaborcza. Matylda niechętnie też mówi o swych uczuciach. Niebywałe jest to, że w cieple jej domowego ogniska spokój i bezpieczeństwo odnajdują nie tylko domownicy, ale także wszyscy, których do siebie zaprasza. Matylda jest bardzo gościnna i otwarta. Dla znajomych Matylda jest kobietą pełną klasy i szaloną zarazem. Łatwo u niej o wybuchy złości i gniewu. I chociaż lubi znajdować się w centrum uwagi, to nie wywleka swych rozterek na światło dzienne. To bardzo przekorna i uparta kobieta żyjąca pełnią życia. Matylda dowodzi zdecydowaną i twardą ręką. Powinna pracować z ludźmi o podobnym temperamencie, samozaparciu i woli, inaczej przejmie całkowitą kontrolę nad współpracownikami. Matylda będzie czuć się dobrze tylko w takiej pracy, w której sama ma coś do powiedzenia. Świetnie poradzi sobie na stanowiskach kierowniczych.

Matylda Muenzberg z Długiego Starego

W gminie Święciechowa mieszka zaledwie pięć pań o tym imieniu. Dwie Matyldy mieszkają w Długiem Starem, po jednej w Święciechowie, Niechłodzie i Przybyszewie. Najmłodsza Matylda w gminie ma zaledwie kilka miesięcy i mieszka w Długiem Starem, a najstarsza ma 81 lat i jest mieszkanką Niechłodu. Matylda imieniny obchodzi także: 11 i 19 stycznia oraz 14 marca.

W konkursie mogą brać udział zarówno dzieci, jak i dorośli. Na prace czekamy do 12 grudnia 2018 r. w siedzibie Biblioteki, ul. Ułańska 34. Konkurs obejmuje kategorie: I - prace indywidualne, II - prace rodzinne (1 praca z rodziny biorącej udział w konkursie), III - prace zbiorowe. Każdy biorący udział w konkursie może złożyć 1 pracę. Technika dowolna, a wymiary kartki nieprzekraczające formatu A4. Do pracy powinna być dołączona metryczka: imię i nazwisko, kategoria oraz dokładny adres i telefon. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 14.12.2o18 r. o godz. 16 w Bibliotece w Święciechowie.

PoŻeGNaNie

w ostatnich tygodniach odeszli od nas:

06.10 - józef olejniczak (1946), Długie Stare 08.10 - kazimiera juszczak (1935), Gołanice 09.10 - Stefania kozłowska (1935), Święciechowa 13.10 - Stanisława janina Tasiemska (1952), Henrykowo 16.10 - Dorota Żybura (1955), Święciechowie 23.10 - mariusz Pawlak (1975), Długie Stare 23.10 - ewa łucja mikołajczak (1954), Strzyżewice 24.10 - krystyna wanda Śliwa (1945), Święciechowa 27.10 - Franciszek łuczkowski (1934), Piotrowice 29.10 - Helena michalak (1926), Strzyżewice

Gołąb pocztowy to jedna z odmian gołębia odznaczająca się zdolnością powracania do gołębnika z dużych odległości. Tę informację i wiele innych na temat gołębi uzyskały dzieci w szkole w Lasocicach od gościa - dziadka Helenki Kierzek - zaproszonego w ramach akcji Tydzień bohatera. Pan Tadeusz od najmłodszych lat interesuje się gołębiami, hoduje je, bierze udział w licznych zawodach. Uczniowie kolejny raz przekonali się, że posiadanie zwierząt to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim odpowiedzialność i obowiązek.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[5]

TURNiej koPa w NaSzej GmiNie

W nowym przedszkolu w Święciechowie odbyły się pierwsze pasowania. Grupa Tygrysków pod opieką wychowawczyni Doroty Lepki rozpoczęła najważniejsze dla dzieci uroczystości. W środę, 17 października, odbyło się pasowanie ich na prawdziwych tygrysków. Natomiast, we wtorek 23 października, trzy grupy: Żabki, Rybki i Zajączki przeszły pasowanie na starszaków. Była to pierwsza przedszkolna impreza, zorganizowana w sali widowiskowej przedszkola. Dzieci śpiewały, tańczyły, mówiły wierszyki. A pani dyrektorka Maria Marczyńska każdego przedszkolaka pasowała wielkim ołówkiem i wręczała dyplom upamiętniający tę uroczystość.

Sprzęt dla strażaków

Strażacy z jednostki oSP w Święciechowie wzięli udział w ogólnopolskim programie, dzięki któremu do ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafia sprzęt ratowniczy wartości ponad 100 milionów złotych. W ramach ogłoszonego konkursu można było kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wniosek dla naszych strażaków złożyła gmina. Został on zaakceptowany przez Komendę Miejską, a następnie trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprzęt co miesiąc przekazywano w innym województwie. W dniu 13 października trafił do naszej jednostki OSP. Strażakom przekazano następujące sprzęty:

agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, zestaw łańcuchów, wąż przedłużający, zestaw do ucinania pedałów oraz małą matę narzędziową. Sprzęt przekazano na ręce prezesa Waldemara Dworaka, komendanta Wojciecha Konatowskiego oraz strażaka Huberta Maćkowiaka. Łączna kwota za przekazany sprzęt wynosi 52 000 zł, natomiast 520 zł, czyli 1 proc. kwoty dopłaciła gmina. W spotkaniu udział wzięli: wójt gminy Marek Lorych, skarbnik Łukasz Ślaga, przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka, komendant miejski PSP w Lesznie st. br. Maciej Zdęga, prezes Zarządu Gminnego Jerzy Machowiak, ksiądz Błażej Stróżycki, dyrektor SOK Marek Tulewicz, Krzysztof Kołodziejczyk oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej.

Wójt gminy Święciechowa zaprasza mieszkańców na Mistrzostwa Gminy Gry w Kopa 2018/2019. W sobotę, 27 października, odbył się już I turniej w Długiem Nowem. Zaplanowano jeszcze cztery kolejne turnieje: 24 listopada o godz. 18 w Niechłodzie (zapisy do 20 listopada), 15 grudnia o godz. 18 w Piotrowicach (zapisy do 11 grudnia), 26 stycznia 2019 r. o godz. 18 w Przybyszewie (zapisy do 22 stycznia), 9 lutego o godz. 18 w Święciechowie (zapisy do 5 lutego). Turnieje odbędą się w salach wiejskich w poszczególnych miejscowościach. Zapisy na turnieje u następujących osób: Niechłód - Rafał Jóźwiak tel. 722 131 819, Strzyżewice - Wiesław Całujek tel. 887 367 932, Przybyszewo - Zbigniew Ratajczak tel. 510 829 060.Święciechowa - jak i pozostałe turnieje - Ryszard Płachta tel. 663 731 056. Warunki uczestnictwa: stałe zameldowanie na terenie Gminy Święciechowa, ukończone 18 lat, dojazd na turnieje we własnym zakresie. Po pięciu rozgrywkach nastąpi podsumowanie i wręczenie nagród. Zwycięzca całego cyklu otrzyma puchar z rąk wójta gminy Święciechowa, a jego nazwisko zostanie wygrawerowane na tabliczce pamiątkowej, przechowywanej w KS Kormoran Święciechowa.

Zakończona przebudowa

oficjalnie zakończono przebudowę drogi powiatowej w krzycku małym. inwestycję współfinansowali: powiat leszczyński, gmina Święciechowa i spółka werner kenkel z krzycka wielkiego. Przebudowę drogi od granicy z Krzyckiem Wielkim przez Krzycko Małe do skrzyżowania z drogą powiatową Leszno - Włoszakowice wykonała za około 2.800.000 zł Firma Usługowo - Handlowa Jacek Malepszy z Leszna. Zakres prac obejmował m. in.: frezowanie nawierzchni, wykonanie podbudowy jezdni i jej nowej, wzmocnionej nawierzchni asfaltowej, wykonanie

ścieku, regulację włazów studni ściekowych i rewizyjnych oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. W oficjalnym zakończeniu długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, w piątek 19 października, uczestniczyli m. in.: przewodniczący Rady Powiatu Leszczyńskiego Jan Szkudlarczyk, starosta Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Robert Kasperczak, wójt gminy Święciechowa Marek Lorych oraz prezes spółki Werner Kenkel wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Leszczyńskiego Halina Florek oraz radni gminni i powiatowi.

W dniach od 24 do 26 października Szkoła Podstawowa w Długiem Starem gościła naukobus z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Do szkoły przyjeżdżają goście z innych placówek oświatowych. Mają okazję zobaczyć budynek szkoły, wziąć udział w licznych warsztatach, ale przede wszystkim odwiedzić mobilną wystawę "Eksperymentuj", której przyświeca idea uczenia się przez eksperymentowanie.


65 wspólnych lat [6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Bardzo rzadko udaje nam się odwiedzać pary małżeńskie, które idą wspólnie przez życie od 65 lat. w październiku tego roku przypadał właśnie taki jubileusz w Gołanicach. otóż tam żelazne gody obchodzili Stefania i władysław Sztorowie. Pani Stefania ma 85 lat, a pan władysław pięć lat więcej. Nietrudno obliczyć, że ślub wzięli w 1953 roku. Umówiliśmy się na rozmowę w sobotnie popołudnie. Jubilaci przygotowali rodzinny album, który rozpoczyna się oczywiście ślubnymi zdjęciami. Był więc weselny orszak, goście w kościele, młodzi składający przysięgę... tak zaczęła

szkolu niedaleko Góry, a potem w żłobku w Lesznie. Pan Władysław też ma o czym opowiadać. Dziś trudniej mu uczestniczyć w rozmowie bo bardzo słabo słyszy, jednak rodzina doskonale zna jego dzieciństwo i

Pani Stefania mówi, że na kolejnych ślubach było czasem więcej gości niż na tym pierwszym. Rodzina powiększała się przecież z roku na rok. Dziś trudno byłoby ich posadzić przy jednym stole, chociaż córka Danuta dodaje, że stół mają ogromny, taki dla dwudziestu osób. Zaraz po ślubie młodzi zamieszkali u mamy pani Stefanii.

nigdy nie wróciła, jednak na co dzień naprawdę było co robić. Każda rodzina musiała obrabiać kawałek ziemi w gospodarstwie, sami mieli też własny niecały hektar gruntu. Przy domu hodowali świnie, drób, uprawiali ogród. No i szóstka dzieci wymagała sporo zachodu. A pan Władysław jako kombajnista czasem do nocy bywał w polu. Później zajmował się też na-

się opowieść o ich życiu. A było o czym mówić bo małżonkowie przeżyli trochę w tej swojej wsi. Obydwoje pochodzą z Gołanic i obydwoje pamiętają wojnę, trudny czas powojenny, przeprowadzki, budowę. To nie były łatwe lata. - Mieszkaliśmy w domku przy stawku - wspomina pani Stefania. - Rodzice wychowywali szóstkę dzieci, ja byłam najmłodsza. Niestety ojciec nie wrócił z wojny i mama sama musiała nas wykarmić. Pamiętam jak piekła chleb, robiła cukierki, jak uprawiała hektar ziemi. Ale dbała byśmy zdobyli zawody. Ja po podstawówce ukończyłam Liceum Wychowawczyń Przedszkoli i zaczęłam pracę. Najpierw w pegeerowskim przed-

młodość. Wychował się w rolniczej rodzinie razem z siostrą i bratem. Zdobył zawód kierowcy mechanika. Przez lata był traktorzystą i kombajnistą. A żonę poznał na weselu Feliksa Wróblewskiego, a tak naprawdę pod oknem weselnego domu. Wtedy młodzi zapraszali na “kawałek”, dla tych spod okna. No więc pan Władysław zaprosił młodziutką Stefanię, która wtedy chodziła jeszcze do szkoły podstawowej. I tak to się zaczęło. Ślub odbył się 7 października 1953 roku w kościele w Gołanicach. Kiedy przeglądamy zdjęcia wydaję się jakby to było wczoraj. A przecież w albumie są fotografie z następnych uroczystości. Z 25 lecia ślubu, z 50 - lecia, z 60 - lecia.

Tam urodził się ich najstarszy syn Wojtek. Pan Władysław pracował jako kierowca w Gminnej Spółdzielni we Włoszakowicach. Kiedy jednak dowiedział się, że PGR w Krzycku daje pracę i mieszkanie, nie zastanawiał się długo. Przeszedł do gospodarstwa i zamieszkał z żoną i synem na swoim. A to swoje, to był po prostu pokój z kuchnią. Oczywiście w Gołanicach. - Na tych paru metrach wychowaliśmy z mężem piątkę dzieci mówi pani Stefania. - Kolejno na świat przyszli: Hanka, Jacek, Mirka, Danka, później urodził się Darek, ale to już w nowym domu. Pani Stefania wspomina tamte lata jako zabiegane, ale normalne, spokojne. Do zawodowej pracy

wadnianiem łąk, rozkładał deszczownię, od kwietnia do września bywał na łąkach. Po kilku latach małżeństwa młodzi postanowili wybudować dom. Rozpoczęli od kupna działki i robienia pustaków. Ta budowa trwała pięć lat. Ale ostatniego października 1964 roku przeprowadzili się do nowego domu. Odtąd są już zawsze przy ul. Leśnej. Co prawda, na początku dom był mniejszy, jednak potem córka z zięciem trochę go rozbudowali. Pani Stefania mówi, że dopiero tu jest naprawdę u siebie. I z tym domem wiążą się wszystkie najlepsze wspomnienia. A dzieci pamiętają najróżniejsze

dok. na str. 7


dok. ze str. 6

chwile. Z tego pierwszego mieszkania, gdzie przeżyli 14 lat, wspominają mamę jak wózkiem jeździła po wodę do jeziora i jak od babci co tydzień odbierała masło i ser. Widzą też taki obrazek - mama prowadzi wózek z młodszym bratem, a drugi idzie obok i jadą na obróbkę w pole. Pamiętają zabawki konia na biegunach, klocki, wózek. Na tyle rodziców było stać. No i jeszcze niedziele, bo wtedy była ciepła kiełbasa na śniadanie. - Zawsze wiedzieliśmy, że rodzice nas kochają - mówi córka Danuta. - Nawet wtedy gdy tata rozliczał nas z domowych obowiązków. Byli cierpliwi, wyrozumiali. W naszym domu nie było wylewności, ale zwyczajnie była miłość. O domu państwa Sztorów, mówi się, że jest otwarty. Przed laty dzieci przyprowadzały tu kolegów, kuzynki, koleżanki. Potem pan Władysław został prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, a pani Stefania zakładała z sąsiadkami Koło Gospodyń Wiejskich. Zawsze było kogo zaprosić, z kim pogadać. Był czas, że synowie prowadzili próby zespołu muzycznego, że omawiało się zawody sportowe. Dzięki temu było też w tym domu wesoło, często gwarno. Tak naprawdę to jubilaci nigdy nie byli w domu sami. Najpierw mieszkali z mamą pani Stefanii, potem z szóstką dzieci. Kiedy te dorosły zaczęły pojawiać się wnuki. Córka Danuta z mężem została z rodzicami na stałe, więc pani Stefania pomogła wychować trójkę jej dzieci. Ale opiekowała się też wnukami od córki Hani, przyjeżdżały wnuki z Leszna, z Francji, wpadały te z Gołanic. Bo jubilaci doczekali się 19 wnucząt. Nie mogło więc w domu być zbyt cicho i spokojnie. Ten rodzinny gwar państwo Sztorowie bardzo lubili. - Tu, gdzie są rodzice, tu zawsze jest mnóstwo bliskich. - dodaje pani Danuta. - Każdy pamięta o imieninach, urodzinach, świętach. W Wigilię przez nasz rodzinny dom przechodzą dziesiątki osób. Teraz już także małżonkowie wnuków i ich dzieci. Rodzice mają szesnaścioro prawnucząt, a siedemnaste jest w drodze. Chciałabym, aby nasz dom zawsze był taki otwarty i ciepły. Dzieci państwa Sztorów założyły rodziny. Oczywiście wszyscy zdobyli zawód. Rodzice mają więc cukiernika, lakiernika, blacharza, sprzedawcę, krawcową, technika ogrodnika. Niektórzy później dokształcali się, zmieniali pracę. A mieszkają niemal tuż obok, trójka w Gołanicach, dwójka w Lesznie. Mirka pojechała do Francji. I to jest najtrudniejsze wspomnienie. Odeszła na zawsze, zostawiła dwóch synów. Tego bólu nigdy nie da się

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI wyrzucić z serca. Kiedy rozmawiamy o pracowitych latach pani Stefanii i pana Władysława dochodzimy do wniosku, że zawsze doganiały ich jakieś niekorzystne przepisy. Najpierw mieli za mało ziemi i nie mogli być rolnikami. Potem prowadzili produkcję rolniczą aby wypracować emeryturę dla pani Stefanii, ale po latach nie miało to żadnego znaczenia. I to mimo, że uprawiali szparagi, truskawki, ogórki. W końcu rzekomo za późno przepisali córce dom i ziemię i nie mogli doliczyć czasu wychowania dzieci do emerytury. Ot, taki pech. Oczywiście poradzili sobie i bez tego, ale poczucie niesprawiedliwości pozostało. Na szczęście mają dobre dzieci i na brak wsparcia nigdy nie będą musieli narzekać. - Przyszedł czas, że chorujemy. - mówi pani Stefania. - Bieżący rok miałam naprawdę trudny. Ale doczekaliśmy z mężem 65-lecia i teraz nabieram już coraz więcej sił. Po wyjściu ze szpitala pierwsze kroki skierowaliśmy do kościoła na naszą jubileuszową mszę świętą. Mam nadzieję, że doczekamy kolejnych. Przeglądamy album i wspólnie wspominamy. Pan Władysław mówi, że po 30 latach małżeństwa kupili sobie pierwsze auto - używanego malucha. Tym autem córki Danuta i Mirka pojechały do Francji. Pani Stefania była matką chrzestną grupy dziewcząt, które przystępowały do bierzmowania. Pan Władysław przez 30 lat był prezesem OSP, a 44 lata przepracował w tym większość w PGR ach. Na zdjęciach jubilaci są na wszystkich ślubach, chrzcinach, komuniach świętych, osiemnastkach dzieci i wnuków. Są na zabawach, pani Stefania na wycieczkach, spotkaniach KGW, są na wiejskich imprezach. Po prostu lubili tę aktywność i nic dziwnego, że synowie uprawiali sport, a córka była sołtysem. Działalność społeczną po prostu mają w genach. A co dziś robią jubilaci? Jeszcze niedawno pan Władysław dużo czytał, oglądał sportowe relacje w telewizji, interesował się historią. Pani Stefania haftowała, robiła na drutach, oglądała seriale. No i zawsze przed świętami przygotowywała upominki dla każdego członka rodziny. Ta tradycja przetrwała zresztą do dziś, choć najbliższa rodzinka liczy ponad 60 osób. Teraz najczęściej odpoczywają, posiedzą przy kawie, rozmawiają. Dla nas powspominali. Dziękujemy. I życzymy zdrowia, pogody ducha, spokoju każdego dnia. A na zdjęciach są obywa śluby ten z 1953 i z 2018 roku. Jedno i drugie zrobione było 7 października.

[7]

zNajĄ GwaRĘ

Na scenie sali widowiskowej w Bukówcu Górnym uczniowie szkół z naszego regionu wzięli udział w organizowanym od 22 lat konkursie "mówimy gwarą". Nasi reprezentanci, tradycyjnie świetnie się na nim zaprezentowali i wywalczyli następujące miejsca: W kategorii Szczawiki: I miejsce - Igor Karpowicz. W kategorii Szaranki: III miejsce - Izabella Karpowicz i IV miejsce - Zuzanna Przybyła. W kategorii Stare Wróble: III miejsce - Stanisław Czubała i Józef Pietrucha oraz IV miejsce - Wiktoria Kędziora. Wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesu.

Zielono w Niechłodzie

Mieszkańcy Niechłodu w dniach od 20 do 30 października z własnej inicjatywy zadbali o teren pomiędzy Salą Wiejską a kościołem. Został on wcześniej przygotowany w ramach Funduszu Sołeckiego. Brakowało jednak zieleni. Udało się potrzebne środki zabezpieczyć w gminie. Urząd Gminy zakupił 200 sztuk iglaków, trzmieliny, klonów i traw ozdobnych. Na-

tomiast dwie przyczepy kory otrzymali z tartaku we Włoszakowicach. Mieszkańcy Niechłodu w ramach działań proekologicznych sami zajęli się nasadzeniem. W akcji udział wzięło wiele osób. Nowy wizerunek wsi cieszy mieszkańców. Sołtys Niechłodu gorąco dziękuje wszystkim osobom, które zaangażowały się w pracę na rzecz swojej wsi.


Jubileusz szkoły w Dług [8]

KURIER ŚWIĘ

w piątek, 12 października, w Długiem Starem odbył się jubileusz 25 - lecia miejscowe przywitały wioletta Spychała - obecna dyrektorka szkoły oraz Hanna Hubert - wielole

Po słowach wstępu i nawiązaniu do historii szkoły, zaproszono gości na pierwsze piętro budynku szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przy ścianie wspomnień pn. "Pamiętając o przeszłości, wkraczamy w przyszłość". Goście składali życzenia, wspominali odległe czasy i obecne osiągnięcia uczniów i życzyli dalszych sukcesów. Następnie w nowej sali audiowizualnej zaprezentowano film, który nagrano w budynku szkoły na kilka dni przed jubileuszem. Zachęcamy do jego obejrzenia na serwisie youtube pod hasłem: Lip Dup Szkoła Podstawowa w Długiem Starem. O pracy w szkole, o podejmowanych inicjatywach i swoich uczniach opowiadała obecna pani dyrektor. - Moim celem jako dyrektora szkoły jest przygotowanie uczniów do bycia aktywnym i odpowiedzialnym członkiem społeczności - podkreślała wioletta Spychała. Chciałabym, aby nasza szkoła zachęcała do rozwijania umiejętności poznawczych, refleksji i niezależności w myśleniu. Pragnę zaszczepić w swoich wychowankach wiarę w siebie, empatię, chęć niesienia pomocy drugiej osobie i potrzebę współpracy. Po części oficjalnej dla mieszkańców, uczniów i absolwentów w parku przy budynku szkoły zorganizowano biesiadę przy ognisku "…braterski splećmy krąg…". Uczestnicy spotkania wzięli udział w koncercie - piosenka jest dobra na wszystko, wspominali przy ognisku, zwiedzali "Izbę Pamięci". Dla dzieci przygotowano dmuchańce, gry i zabawy. Panie dyrektorki dziękowały wszystkim za przybycie i życzenia, za to że wspólnie świętowali tak ważny dla społeczności szkolnej dzień.

HISTORIA SZKOŁY: Początki szkoły w Długiem Starem sięgają roku 1864.kiedy powstał budynek parterowy mieszczący jedną klasę i mieszkanie dla jednego nauczyciela. Budynek należał do Kościoła katolickiego. Od samego początku istnienia szkoły funkcja nauczyciela łączona była z funkcją organisty kościelnego. Pierwsi nauczyciele byli pochodzenia polskiego i niemieckiego, kilku z nich zostało pochowanych na miejscowym cmentarzu. Przed rokiem 1924 w szkole pracowali: p. Kobutyński i Edward Eisbrenner, który również założył Koło Śpiewu Moniuszko. Rozwój polskiego szkolnictwa oraz inicjatyw integrujących polską część mieszkańców wsi niepokoił Niemców, którzy stanowili najbogatszą część społeczności. Przez pewien czas właścicielem pałacu w Długiem Starem był Ferdynand Hansemann. Po odzyskaniu niepodległości i przyłączeniu Długiego Starego i Długiego Nowego do Polski, zniesiono niemiecki oddział w szkole, łącząc dzieci niemieckie z polskimi. Dla wsi ważnym wydarzeniem było nabycie majątku w Długiem Starem przez hrabiego Józefa Dunin Karwickiego, który pochodził z Mizocza na Wołyniu, Polska część mieszkańców wsi była z tego faktu bardzo zadowolona. Współpraca szkoły i hrabiego Karwickiego przyniosła duże korzyści w postaci założenia instalacji elektrycznej i bezpłatnych dostaw prądu. Budynek obecnej szkoły w Długiem Starem pełnił funkcję dworku myśliwskiego. Ważną rolę w utrzymaniu ducha polskości tych ziem odgrywało Koło Śpiewu "Moniuszko", które kultywowało kulturę polską i oświatę. Pol-

skie Koło śpiewu skutecznie konkurowało z niemieckim chórem kościelnym. Jego członkowie spotykali się na próbach dwa razy w tygodniu, zdobywając nagrody w Lesznie i Rydzynie. Koło Śpiewu organizowało również przedstawienia amatorskie, takie jak: “Jasełka”, “Gwiazda Syberii”, “Obrona Trembowli”, “Zemsta Cygana” i wiele innych. W szkole od 1 grudnia 1932 roku działało Koło Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Szkoła jako placówka edukacyjna organizowała wycieczki w ciekawe miejsca, starała się uatrakcyjniać życie zarówno dziatwy szkolnej, jak i społeczności wsi. Dbała również o odpowiednie upamiętnienie wielkich wydarzeń z historii naszego kraju, organizując akademię np. z okazji 250 - lecia odsieczy wiedeńskiej, która odbyła się w 1934 roku, obchodów Konstytucji 3 Maja, rocznicy 20 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1938 roku. Dworek myśliwski - obecny budynek Szkoły Podstawowej w Długiem Starem spalił się 24 września 1934 roku. Niestety, brakuje danych dotyczących wielkości tych zniszczeń. Wiadomo jedynie, że leszczyńscy strażacy nie mogli uruchomić sikawki z powodu suszy i braku dostatecznej ilości wody. Wraz z wybuchem II wojny światowej Długie Stare opustoszało, większość jego mieszkańców opuściła swoje domy, pozostali nieliczni, którzy opiekowali się zwierzętami. Powrót mieszkańców nastąpił we wrześniu 1939 roku. Rozpoczął się

bardzo ciężki czas dla Polaków, wielu Niemców brało teraz rewanż za zadawnione urazy, dochodziło do pobić, kilku mieszkańców wsi wywieziono do obozów koncentracyjnych. Dwaj mieszkańcy Długiego Starego - Ludwik Woźniak i Karol Zapłata - zostali rozstrzelani w październiku 1939 roku. Polskie dzieci od połowy października 1939 roku do lutego 1940 roku miały zorganizowaną naukę w języku niemieckim. Początkowo nauka odbywała się w szkole w Długiem Nowem, a następnie zajęcia przeniesiono na piętro szkoły w Długiem Starem. Niemcy przejęli również mienie szkolne: akta, podręczniki, mapy, zbiory biblioteczne, pieczęcie i również pierwszą kronikę szkoły. W szkole stosowano kary cielesne wobec uczniów, wprowadzono też przymus pracy już dla 8 - latków, którzy musieli pracować w ogrodzie w majątku, natomiast starsze dzieci pracowały w polu. Ich pracę nadzorowała niemiecka nauczycielka. Długie Stare i Długie Nowe zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej 31 stycznia 1945 roku. Przebywająca w Długiem Nowem Elżbieta Peikert już w dniu 26 lutego 1945 roku uruchomiła szkołę, gdzie zauważyła, że okres okupacji miał negatywny wpływ na polskie dzieci. Niektóre z nich w wieku 12 lat i starsze nie umiały czytać i pisać po polsku. Dzieci nie posiadały też żadnej wiedzy z zakresu religii i geografii, natomiast matematyka była na bardzo niskim poziomie znajomości. Bezpośrednio po wojnie brakowało w szkołach wszystkiego, najbardziej podręczników, dzieci nie wiedziały jak mają się zachowywać w klasie, trzeba było wprowadzić na nowo zasady ich funkcjonowania w szkole. Powoli dzięki pomocy mieszkańców


giem Starem

CIECHOWSKI

ej Szkoły Podstawowej. zaproszonych gości etnia dyrektorka szkoły. wsi szkoła odbudowywała swój potencjał. W związku z intensywnym wzrostem liczby uczniów, których w roku 1947 było 138.szkoła uzyskała zgodę na przeniesienie klasy trzeciej do budynku w Długiem Nowem. Budynek szkoły w Długiem Starem został również odnowiony, a cały koszt inwestycji wyniósł 600 000 zł. Ważnym elementem powrotu do dawnej tradycji szkolnej było przywrócenie prób chóru, który znalazł swoje miejsce w szkole, zapewniał on oprawę nabożeństw i brał udział w występach. Pod koniec lat 40. szkoła otworzyła również punkt biblioteczny, którego księgozbiór na początku obejmował zaledwie 50 książek. Na początku lat 50. nauka odbywała się w trzech budynkach: budynku szkolnym głównym, były tam dwie sale szkolne, w których uczyły się dzieci z klas VII, III, II, I, uczniowie klasy IV uczyli się w pałacu, gdzie znajdowała się jedna sala, natomiast klasa V uczyła się w Długiem Nowem. W latach 60. liczba uczniów wzrosła ze 156 do 180. W roku szkolnym 1970/1971 kadrę nauczycielską stanowiło 8 nauczycieli. Uczniowie odnosili liczne sukcesy w zawodach międzyszkolnych. Prowadzono również liczne prace porządkowe w przypałacowym parku. W szkole działało kółko recytatorskie, swoje imprezy organizowali harcerze, natomiast zasoby biblioteczne zwiększyły się do 29 924 tomów. Rok 1973 był rokiem szczególnym, ponieważ na mocy decyzji Inspektoratu Szkolnego w Lesznie Szkoła Podstawowa w Długiem Starem przestała być szkołą samodzielną, a stała się "Zbiorczą Szkołą Gminną w Lasocicach. Szkoła Podstawowa w Lasocicach. Punkt Filialny w Długiem Starem. W la-

tach 70. po reorganizacji oświaty w naszej gminie - szkoła w Długiem Starem została zlikwidowana. Ostatnim dyrektorem był Józef Kostański. Szkoła została reaktywowana po 15 latach przerwy. Dnia 19 listopada 1993 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły, którego dokonali: emerytowany dyrektor Józef Kostański, ówczesny wójt Marian Mielcarek oraz przedstawiciel młodzieży szkolnej. Od tego czasu możemy śledzić zaangażowanie uczniów i nauczycieli, ich udział w licznych konkursach, zawodach i przeglądach oraz odnoszone przez nich znaczące wyniki i sukcesy. Kolejno dyrektorami Szkoły Podstawowej w Długiem Starem byli: Oskar Flieger (… - 1924), Ludwik Durka (1924 - 1928), Alfons Durka (1928 - 1939), Elżbieta Peikert (1945 - 1952), Mariusz Biniak (1952 - 1958), Bolesław Łukowski (1958 1959), Józef Kostański (1959 1973), Hanna Hubert (1993 - 2016), Sabina Marcisza, pełniąca obowiązki (2016 - 2017) i obecna dyrektorka Wioletta Spychała. Nie wiadomo kiedy w codziennej pracy, wśród radości i smutków, sukcesów, czasami porażek, przeminęło tyle lat. Przeminęło 25 lat tworząc historię tej placówki, która na trwałe wpisała się w codzienność gminy Święciechowa. 25 lat to całe pokolenie, w tej chwili w szkole wiedzę zdobywają dzieci jej absolwentów. Pozostaje tylko wierzyć, że tworząc przyszłą historię szkoły będą pamiętać o minionych latach, bo "Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości".

[9]

SzkoLNe kaLeNDaRiUm

1982 r. - Przekazanie budynku na potrzeby szkoły przez ówczesny PGR. Marzec 1993 r. - Powołanie Szkoły Podstawowej w Długiem Starem - akt założycielski. Listopad 1993 r. - Otwarcie nowego budynku szkoły. Pierwsze lekcje w nowej szkole. Luty 1994 r. - Pierwszy Konkurs Recytatorski. Listopad 1994 r. - Pierwszy Gminny Bieg Niepodległości. Marzec 1999 r. - Powołanie Zespołu Szkół w Długiem Starem. Listopad 2000 r. - Pierwsze Gminne Obchody Święta Niepodległości, poświęcenie postawionego przy szkole obelisku "Walczącym o Niepodległość". Październik 2002 r. - Powołanie szkolnego zespołu wokalnego. Październik 2005 r. - Wizyta studyjna w niemieckiej szkole w Chemnitz oraz podpisanie umowy o współpracy chóralnej. Wrzesień 2010 r. - Przystąpienie do projektu "Zajęcia pozalekcyjne kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty", przekazanie szkole pierwszej tablicy interaktywnej. 2011/2012 r. - Udział uczniów w ogólnopolskich turniejach sportowych "O Puchar Tymbarka". Listopad 2011 r. - Pierwszy Gminny Marsz z Kijkami Nordic Walking. 2012/2016 r. - Organizacja warsztatów "Śpiewającej Polski". Kwiecień 2015 r. - Założenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare. Wrzesień 2017 r. - Przystąpienie do ogólnopolskiego projektu “Klub Młodego Odkrywcy”. Luty 2018 r. - Otwarcie nowego pomieszczenia biblioteki szkolnej.


SMOG – każdy o nim słyszał, ale czy każdy wie, skąd się bierze? [ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, polegającym na współwystępowaniu pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstałych na skutek działalności człowieka oraz sprzyjających jego powstawaniu warunków atmosferycznych: dużej wilgotności powietrza, bezwietrznej pogody oraz wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością. w skład smogu wchodzą szkodliwe związki chemiczne głównie tlenek azotu oraz tlenki siarki, benzo(a)piren i pochodzące zwykle ze spalania węgla, drewna lub biomasy cząstki stałe – Pm10 i Pm2,5 (które charakteryzuje możliwość przedostawania się przez nasz układ oddechowy do układu krwionośnego). Największy problem z  zanieczyszczeniem powietrza wynika z występowania w nim benzo(a)pirenu oraz pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. To właśnie ich wartości są normowane i najczęściej określane podczas pomiarów jakości powietrza. Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest kilka: domowe piece grzewcze, elektrownie węglowe i zakłady przemysłowe oraz transport samochodowy. Główną przyczyną zanieczyszczenia polskiego powietrza rakotwórczym benzo(a)pirenem oraz pyłami zawieszonymi jest „niska emisja". Emisja ta wynika z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach niespełniających żadnych standardów emisyjnych i charakteryzujących się niską efektywnością. W piecach tych można spalić nie tylko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i  miał węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu. W wielu krajach węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany, właśnie ze względu na jego bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza. W Polsce do niedawna nie istniały żadne normy dla jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym. 12 września 2018 roku weszła w życie nowela ustawy z 25 sierpnia 2006 roku o systemie

monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowe regulacje w tym zakresie obejmują m.in. normy jakościowe dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa. Ponadto 27 października 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Rozporządzenie to szczegółowo określa wymagania jakościowe dla paliw stałych. Dzięki nowym przepisom ze składowisk węgla mają zniknąć odpady węglowe odpowiedzialne za powstawanie smogu. Przedsiębiorcom, którzy się do tego nie dostosują, grożą wysokie kary pieniężne, a nawet kara więzienia.

Źródła emisji benzo(a)pirenu w Polsce:

Niska emisja Niska emisja jest głównym źródłem emisji pyłu PM10 i benzo(a)pirenu, ponieważ w Polsce aż 70% domów jednorodzinnych ogrzewanych jest za pomocą węgla - bardzo często w niskosprawnych, przestarzałych piecach, których użytkowanie skutkuje wysoką emisją pyłów i substancji rakotwórczych. Domowe piece na węgiel i inne paliwa stałe są także głównym źródłem zapylenia powietrza w Polsce (pył zawieszony PM10 i PM2,5) - również w tym przypadku łamane są normy jakości powietrza. Według szacunkowych danych co roku w Polsce sprzedawanych jest około 200 tysięcy kotłów na węgiel, a większość z nich (około 70%) to kotły o bardzo złych parametrach emisyjnych. Ich potoczna nazwa stosowana w branży kotlarskiej – „kopciuchy” – mówi sama za siebie. Są to urządzenia, które nie

powinny być dopuszczone do obrotu rynkowego, ale klientów kusi ich stosunkowo niska cena i możliwość spalania w nich w zasadzie wszystkiego. Są jednak używane, ponieważ w Polsce nie obowiązują żadne standardy emisyjne dla tego typu urządzeń. Fakt, iż w polskich domach każdego roku instalowanych jest 140 tys. takich kotłów, blokuje możliwość poprawy jakości powietrza na długi czas. Kotły te pozostają w użyciu przez następnych 10, 15, a nawet 20 lat. Należy również zaznaczyć, że wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe. Udział stosunkowo nowych kotłów, do 3 lat, wynosi 25%. Dalsze 29% kotłów to już urządzenia w wieku 4 do 10 lat. Pozostałe 45% kotłów ma 10 lat i więcej.

dok. na str. 11

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Źródła emisji pyłu PM10 w Polsce:

Szacuje się, że w kraju użytkowanych jest około 3 milionów „kopciuchów", które nie spełniają żadnych norm emisji spalin. Dla porównania na poniższym wykresie przedstawiono wielkość emisji [mg/m3] z poszczególnych urządzeń grzewczych.

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami


dok. ze str. 10

Oprócz niskosprawnych kotłów, które nieefektywnie spalają węgiel, również dotychczasowy brak norm jakości węgla i norm emisyjnych urządzeń grzewczych pogarszały sytuację powietrza w Polsce. Warto dodać, że takie normy są standardem w większości państw Unii Europejskiej już od wielu lat, a w Polsce uregulowania dotyczące jakości sprzedawanych paliw indywidualnym odbiorcom nastąpiły dopiero w 2018 roku. W  rezultacie w polskich domach do tej pory można było palić najgorszej jakości paliwem w  prymitywnych urządzeniach, co skutkowało ogromną emisją wymienionych wyżej zanieczyszczeń. Udział najgorszych gatunków węgla w rynku detalicznym szacuje się na około 10% (masowo), ale to właśnie te niecałe 10% generuje bardzo znaczną część niskiej emisji. proceder spalania Ponadto śmieci, choć szkodliwy i  nielegalny, jest niestety w Polsce powszechny, od najmniejszych miejscowości po ścisłe centrum Warszawy. Wynika on m.in. z braku świadomości jego szkodliwości, lenistwa przy segregacji odpadów jak i z sytuacji materialnej wielu osób. W celu walki ze smogiem 18 grudnia 2017 roku radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli tzw. „uchwałę antysmogową”, która dotyczy ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała weszła w życie 1 maja 2018 roku i wprowadza ograniczenia lub zakazy dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych, takich jak kocioł, kominek lub piec. Uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw: 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; 2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; 3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%; 4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych: a) wartość opałowa, co najmniej 23 MJ/kg, b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%, c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8%; 5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Ponadto podmioty eksploatujące instalacje zostały zobowiązane do wykazania za pomocą dokumentów spełnianie wymagań określonych w uchwale antysmogowej. Mogą to być w  szczególności: dokumentacja z badań, dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników. Jeśli chodzi o zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI uchwałą antysmogową to będą je prowadzić straże gminne, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, inspektorzy nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska oraz Policja – na podstawie odrębnych przepisów. Według uchwały wszystkie nowo instalowane po 1 maja 2018 roku kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189. Kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 r., niespełniające wymagań emisyjnych, należy wymienić do 1 stycznia 2024 r. W przypadku kotłów, które spełniają podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, termin wymiany został ustalony do 1 stycznia 2028 roku. Kotły 5 klasy mogą być eksploatowane dożywotnio. Transport Obok niskiej emisji poważnym źródłem zanieczyszczeń jest również transport, czyli pojazdy spalinowe. W polskich miastach na 1000 mieszkańców przypada obecnie więcej aut niż w  wielu miastach Europy Zachodniej, dodatkowo są to często pojazdy stare i emitujące bardzo duże ilości zanieczyszczeń. Najbardziej uciążliwe są pojazdy z silnikami Diesla, odpowiadają one za znaczną część całkowitej emisji pyłu zawieszonego, a  także za pewną część emisji benzo(a)pirenu. Oprócz tego, co wylatuje z  rur wydechowych, mamy też do czynienia z pyłem pochodzącym ze startych opon i klocków hamulcowych. Podobnie jak w przypadku niskiej emisji, obecnie nie ma w polskim prawie praktycznie żadnych przepisów, które umożliwiałyby skuteczną walkę z zanieczyszczeniami powodowanymi przez motoryzację. Przemysł Źródłem zanieczyszczeń powietrza jest również przemysł i energetyka węglowa. Niewątpliwie zakłady, takie jak huty, koksownie czy elektrownie cieplne, znacząco wpływają na emisję zanieczyszczeń, a szczególnie metali ciężkich, tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz pyłu zawieszonego. Mimo że znacznie łatwiej jest (przynajmniej w  teorii) oczyszczać spaliny i kontrolować emisje nielicznych dużych zakładów przemysłowych niż ogromnej liczby pieców domowych bądź pojazdów mechanicznych, zanieczyszczenia powodowane przez przemysł dalej pozostają w Polsce bardzo poważnym problemem. Biorąc pod uwagę jakość powietrza w Polsce na przestrzeni kilkunastu lat, to wynika z niego, że smog istniał już w latach 80. Temat ten jednak został rozgłośniony dopiero w ostatnich kilku latach, kiedy to społeczeństwo, lekarze i naukowcy zaczęli dostrzegać coraz to większe skutki smogu.

[ 11 ]

W czwartek, 18 października, w Szkole Podstawowej w Długiem Starem goszczono księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka. Obecność tak zacnego gościa wiązała się z wizytacją kanoniczną w parafii w Długiem Starem. Uczniowie szkoły śpiewem powitali biskupa i towarzyszącego mu księdza proboszcza Arkadiusza Pałkę. Ksiądz biskup zarażał wszystkich uśmiechem. Następnie odbyło się w podobnie miłej atmosferze spotkanie z dziećmi, młodzieżą, dyrekcją i nauczycielami. Nie zabrakło słów wsparcia i motywacji do działania. Uczestnicy spotkania zapamiętają na zawsze słowa: "Nieważne kim w życiu jesteś, ważne, żebyś zawsze się rozwijał". Biskup, podkreślając trud i zaangażowanie wszystkich pracowników szkoły w rozwój młodego pokolenia, podziękował za poświęcenie składając na ręce pani dyrektor kwiaty.

W piątek, 19 października, w Sali Wiejskiej w Święciechowie rozbrzmiewała muzyka biesiadna, śląska i country. Na "Koktajl szlagierów" zaprosił licznie zgromadzoną publiczność Mariusz Kalaga. To niewątpliwie jedna z największych postaci na polskiej scenie muzyki country. Wzbogacił ją o klasę wokalną, wiele niezapomnianych wykonań, osobowość sceniczną i niepowtarzalność. Artysta przez półtorej godziny zabawiał widownię śpiewem i dobrym humorem.


Bibliotekarz radzi [ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Na coraz dłuższe listopadowe wieczory proponujemy relaks przy dobrej książce. w Bibliotece w Święciechowie pojawiło się kilka nowości. jedną z nich jest: "wszystkiemu winni są faceci" Danuty Noszczyńskiej.

Nic tak nie poprawia nastroju, jak obarczanie innych winą za swoje porażki. Sylwia z powodzeniem spełnia się zawodowo jako nauczycielka, prywatnie zaś jako żona i matka. Czas zajmuje jej dbanie o dom, o męża i córkę, o swoich podopiecznych, najmniej uwagi poświęca sobie. Jest perfekcjonistką, nic i nikt nie ma prawa wymknąć się spod jej pełnej czułości kontroli. Do czasu. Andrzej, zaniepokojony przepracowaniem żony, namawia ją na wykorzystanie rocznego urlopu i zrobienie czegoś dla siebie. Wprowadza w życie rodziny zdrowy model odżywiania, systematyczne dbanie o kondycję fizyczną, organizuje rozrywki kulturalne. Czy to możliwe, żeby mąż ni stąd, ni zowąd porzucił dla kochanki tak wspaniałą kobietę, a ich jedyna córka nagle postanowiła wyjechać do oddalonej od domu o kilkaset kilometrów szkoły z internatem? Co takiego się stało? Przyjaciółki Sylwii, wspierające ją nieustannie na duchu, mają całkiem oczywiste

wytłumaczenie zaistniałej sytuacji: "wszystkiemu winni są faceci". Powieść utrzymana jest w ironicznym tonie, bohaterka nie od razu budzi sympatię, ale jej komiczne perypetie mogą wywołać u czytelnika wiele uśmiechu i być może pozwolą spojrzeć z dystansu… na samego siebie?

Zwycięstwa Błękitnych

W niedzielę, 14 października, w sali gimnastycznej szkoły w Święciechowie odbyły się aż cztery spotkania ligowe w tenisie stołowym. Trzy z nich zakończyły się zwycięstwami drużyn LKS Błękitni Niechłód. Podsumowując: III LIGA: Błękitni Niechłód kontra Piast Ostrzeszów - 2:8 oraz Błękitni Niechłód kontra Smecz Konin - 8:2. IV LIGA A: Błękitni Niechłód II kontra Piast Poniec - 14:4 oraz IV LIGA B: Błękitni Niechłód III kontra Burza III Drzeczkowo - 15:3. Gratulujemy!

W tym roku szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej obchodzono 12 października. Tradycyjnie uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Długiem Sterem przygotowali akademię. Występ był powodem do refleksji, ale również do wielu uśmiechów, ponieważ czwartoklasiści pokazali życie szkolne w krzywym zwierciadle. Pracownicy zostali obdarowani przez aktorów laurkami, a samorząd uczniowski poczęstował wszystkich pysznymi jabłkami. W tym dniu nie było zadań domowych, sprawdzianów, uwag. oby ta radosna i beztroska atmosfera pozostała z uczniami na długo.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Na odporność

Baran 21.03-19.04 Przed samotnymi ważne spotkanie, wybuchną uczucia. W stałych związkach nieoczekiwane zmiany na lepsze. W najbliższych tygodniach ktoś zaproponuje Ci współpracę. Możesz ubić dobry interes. Byk 20.04-20.05 Pojawi się sporo gości, będzie okazja, aby pogodzić skłóconych. W pracy ktoś, z kim rywalizowałaś, teraz będzie Ci pomagał. A w drugiej połowie miesiąca otrzymasz dobrą wiadomość od przyjaciół. Bliźnięta 21.05-21.06 W miłości czas na ważne rozmowy. Teraz jest ten moment, gdy trzeba podjąć decyzję o wspólnym życiu. Rozejrzyj się wokół, ktoś potrzebuje wsparcia. I skontroluj zdrowie, zwłaszcza serce. Rak 22.06-22.07 Niczego nie ukrywaj przed partnerem, szczera rozmowa pomoże Wam obojgu. Nadarza się superokazja do dobrego zarobku. Weź kilka dni urlopu, nawet gdybyś tylko miała leniuchować. Lew 23.07-22.08 Na Twojej drodze stanie mężczyzna bardzo troskliwy i czuły. Daj mu szansę na lepsze poznanie się. Gwiazdy wróżą szczęście w loteriach. Może warto wypełnić jakiś kupon. Panna 23.08-22.09 Masz dość porażek w poszukiwaniu drugiej połówki, zastanów się, czy swoją postawą nie zniechęcasz adoratorów. Częściej się uśmiechaj, bywaj na towarzyskich imprezach. Dobre będą finanse. waga 23.09-22.10 Możesz liczyć na spotkanie z kimś z dawnych lat. Wrócą wspomnienia, ale i uczucia. Nie daj się wmanewrować w cudze konflikty. I nie przesadź z wydatkami. Skorpion 23.10-21.11 Mimo wielu zawodowych zadań znajdź czas dla partnera. Zorganizuj wyjątkowy weekend. Z domu powyrzucaj stare graty, zmień coś przede wszystkim dla siebie. Gwiazdy wróżą przypływ gotówki. Strzelec 22.11-21.12 Sukcesy bliskich osób wprawiają Cię w doskonały humor. W pracy nowe zadania, które będą wymagały dokładności i odwagi. Poradzisz sobie. W połowie miesiąca ważna wizyta i ważna rozmowa. koziorożec 22.12-19.01 Nie trać czasu z nudnymi ludźmi. Szukaj okazji do nauczenia się czegoś nowego. I pomóż przyjaciółce, wpadła w kłopoty finansowe. O planach na zimowy urlop porozmawiaj z bliskimi. wodnik 20.01-18.02 Po trudniejszym okresie w pracy, zdarzy się pasmo sukcesów. Szefowie zauważą Twój wysiłek. Może będzie nagroda lub podwyżka. W miłości trochę zawirowań. Nie przesadzaj z zazdrością. Finanse w normie. Ryby 19.02-20.03 W pracy nagromadziło się trochę zaległości. Musisz się z nimi uporać. W rodzinie ostrzeż bliskich przed nadmiernymi wydatkami. Wkrótce pieniądze będą Wam bardzo potrzebne. Uważaj w podróży.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło.Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: cieSzĄ NaS jeSieNNe SłoNeczNe DNi. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią elwira mulkowska z Trzebin. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 listopada.

1 2

2

3 4 5 6 7

20

o cH

9

10 11

13 14

G

25

2

3

12

4

5

6

22

kulki z twarogu Składniki: 25 dag twarogu, 3 łyżki suszonej żurawiny, 3 łyżki migdałów, 3 dag orzechów włoskich, 25 dag serka mascarpone, 10 dag białej czekolady, łyżka masła, 100 ml kremówki, 4 łyżki wiórków kokosowych. Sposób przyrządzenia: Żurawinę i migdały posiekaj. Twaróg rozgnieć widelcem, wymieszkaj z mascarpone, dodaj 2/3 bakalii. Czekoladę połam, rozpuść z masłem i śmietanką, przestudź. Wlej do sera, wymieszaj i wstaw do zamrażalnika na 10 minut, żeby masa trochę stwardniała. Uformuj kulki. Schładzaj 15 minut. Obtocz

7

k

18 19

13

17

11

15

a S

4

ń

z

8. Dziurkowane naczynie 9. Nieduże bagno 10. Jedna z faz księżyca 11. Z Kajfaszem 12. Posiadający wąsy 13.Wydobywamy w Polsce 7

8

15 16 17 18 19 20 21

Szybki deser

T

6

5

ł ł

1. Choroba gardła 2. Parafialne święto 3. Uciskowa lub do włosów 4. Zaniedbany koń 5. Ustęp tekstu 6. Świeżo upieczony mąż 7. Bohdan - satyryk z TEY 1

23

16

21

8

13

k

10

1

12

9

24

3

8

14

G

9

10 11 22

23

12 24

25

kulki we wiórkach kokosowych, zmielonych orzechach i reszcie żurawiny z migdałami. Trzymaj w lodówce. Blok czekoladowy Składniki: 30 dag czekolady gorzkiej, 10 dag czekolady mlecznej, 13 dag masła, 5 dag moreli suszonych, 12,5 dag herbatników, 15 dag pianek marshmallow. Sposób przyrządzenia: Czekolady połam, włóż do rondla, dodaj masło, roztop mieszając. Herbatniki połam, pokrój morele i pianki. Formę 20 x 27 cm wyłóż pergaminem. Stopioną czekoladę przestudź, dodaj herbatniki, morele i pianki, połącz, przełóż do formy, uderz nią kilkakrotnie o blat, żeby czekolada pokryła dno. Wstaw do lodówki na 4 - 5 godzin, pokrój.

Pobudza układ odpornościowy do pracy, działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. Składniki: 15 łyżek kwiatów rumianku, 5 łyżek ziela skrzypu, 3 łyżki kwiatów podbiału. Sposób przyrządzenia: Zioła rozdrobnij. Łyżkę mieszanki zalej szklanką gorącej wody, przykryj, odstaw na 20 minut. Przecedź. W trakcie choroby pij szklankę dwa razy dziennie przez 7 dni. Profilaktycznie w okresie jesienno - zimowym pij po szklance raz dziennie przez tydzień i powtarzaj kurację raz na 1,5 miesiąca.

Na niestrawność

Zwiększa wydzielanie soków trawiennych, rozkurcza mięśnie gładkie jelit i zapobiega wzdęciom. Składniki: 2 łyżeczki nasion kminku, 1/2 l wódki 40%, 1 łyżeczka cukru. Sposób przygotowania: Ziarna kminku rozdrobnij w moździerzu, aby przynajmniej część ziaren było rozkruszona. Wsyp je do słoja, dodaj cukier i wódkę. Zamknij naczynie i odstaw w ciepłe miejsce na 3 tygodnie. Przecedź, zamknij w butelce i odstaw na 9 tygodni. Pij po 1 łyżce dwa razy dziennie przez 3 dni.

(: (: HUMOR :) :)

Facet do sprzedawczyni na stacji benzynowej. - Proszę pani, są klemy? - Do twarzy czy do rąk? XXX Profesor filologii polskiej na wykładzie: - Jak państwo wiecie, w językach słowiańskich jest nie tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest też podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia jako zaprzeczenia. Na to student z ostatniej ławki: - Dobra, dobra. XXX Kobieta dzwoni do radia i mówi: - Znalazłam portfel, a w nim 3000 złotych i czek na tysiąc euro. Portfel jest pana Stanisława Kowalskiego zamieszkałego przy ul. Czerskiej 10a w Warszawie. I mam gorącą prośbę... proszę panu Stasiowi puścić jakąś fajną piosenkę ode mnie. XXX Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego. - Coś spod autka kapie, takie ciemne, gęste... Mechanik: - To olej. Blondynka: - Dobra... olewam!


[ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Piknik historyczny

w niedzielę, 7 października, na placu przy kościele w Lasocicach odbył się i Piknik Historyczny "wspólnie dla Niepodległej".

W ten sposób mieszkańcy Lasocic i Przybyszewa świętowali w swojej małej ojczyźnie 100-lecie odzyskania przez Polskę niepo-

dległości. Były pieśni patriotyczne, inscenizacja partyzanckiej potyczki pomiędzy Niemcami a Polakami, rozdawanie flag biało

czerwonych mieszkańcom, ciepły poczęstunek oraz podsumowanie Konkursu Plastycznego "Moja Niepodległa Ojczyzna" wraz z wy-

stawą. Całość rozpoczęła się po mszy św. w kościele w Lasocicach. Parafianie wychodzący z kościoła obserwowali auta wojskowe oraz osoby ubrane w mundury wojskowe. Sporym zainteresowaniem zwłaszcza wśród dzieci cieszyły się auta, karabiny oraz umundurowanie grupy rekonstrukcyjnej. Podczas pikniku w Kuźni Marzeń odbywała się także wystawa prac z Konkursu Plastycznego "Moja Niepodległa Ojczyzna". Łącznie wpłynęły 42 prace plastyczne, z czego jury wybrało trzy, które szczególnie się wyróżniały. I miejsce zajęła Jagoda Macieszonek, II miejsce Aleksandra Musielak, a III miejsce Jakub Taranowicz. Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Na zakończenie rozdano uczestnikom biało - czerwone flagi i zrobiono wspólne zdjęcie. Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenia o charakterze patriotyczno - historycznym na stałe zagoszczą w kalendarzu imprez naszych miejscowości.

Na początku listopada młodzież oraz osoby zaangażowane i działające przy Stowarzyszeniu ZMW w Przybyszewie wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Pierwszego dnia byli w Sejmie RP, na Stadionie Narodowym, w Pałacu Kultury i Nauki, natomiast drugiego dnia razem z przewodnikiem zwiedzili m. in. Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, teren dawnego getta żydowskiego oraz przejechali Traktem Królewskim. Na zakończenie dnia uczestniczyli także w spektaklu “Kinky Boots” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Wycieczka odbyła się w ramach projektu "Wieś kulturą malowana", realizowanego przez Stowarzyszenie ZMW, a dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.


Dla Niepodległej KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 15 ]

obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w naszej gminie rozpoczęli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. w piątek, 9 listopada, przedszkolaki ze Święciechowy wzięli udział w uroczystości pt. "Polska - nasza ojczyzna".

W sali widowiskowej swojego przedszkola zaprezentowały się wszystkie grupy w piosenkach, wierszach i tańcach o charakterze patriotycznym. Zaraz potem świętowanie rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Święciechowie. W sali gimnastycznej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów, a następnie wszystkie klasy pod opieką wychowawców udali się na rynek, gdzie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do hymnu" i wspólnie odśpiewali hymn Polski.

obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości pt. "Nasza Niepodległa" świętowano 10 listopada na rynku w Święciechowie. Na wieczornicę słowno - muzyczno - multimedialną zaprosił Samorządowy Ośrodek Kultury. W inscenizacji udział wzięli: młodzież szkolna, Zespół Śpiewaczy Wiola oraz Chór Cecylia. Całość prowadzili i przygotowali pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury. Scenariusz napisała Ewa Jankowska. Na zakończenie wystąpił wójt gminy Marek Lorych. Złożył także wiązankę kwiatów pod pomnikiem ku czci poległych.

mieszkańcy Niechłodu przyłączyli sie do ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do hymnu". W dniu Narodowego Święta po zakończonej mszy św. odśpiewali Hymn Państwowy. Następnie odbyło sie przedstawienie przygotowane przez grupę zaangażowanych mieszkańców z okazji stulecia odzyskania przez Polske niepodległości.


[ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Zasłużeni dla gminy Święciechowa

w dniach 27 i 28 października odbyły się dwa koncerty jubileuszowe zespołu Pieśni i Tańca maRYNia z okazji 30 - lecia działalności. Podczas oficjalnego koncertu tancerze z zespołu oraz jego założycielka otrzymali wyjątkowe odznaczenia - honorowe tytuły "zasłużony dla Gminy Święciechowa".

Z okazji 30. urodzin instruktorki, wraz z tancerzami, przygotowali dwugodzinny program artystyczny. Na scenie zaprezentowało się 153 tancerzy w ośmiu grupach wiekowych. Koncerty podzielono na dwie części. W pierwszej przedstawiono polskie tańce ludowe i narodowe, natomiast w drugiej części zaprezentowano różnorodność form tanecznych. Zainteresowanie udziałem w koncercie było tak duże, że po raz pierwszy postanowiono zorganizować dwa koncerty. Publiczność sprawiła tancerzom wielką radość, bowiem oba koncerty odbyły się dla pełnej sali widzów. W sobotę, 27 października, po wystąpieniu finałowym złożono gratulacje, podziękowania i wyróżnienia dla tancerzy i instruktorek. Szczególne wyróżnienie otrzymała Ewa Jankowska, instruktorka Zespołu Pieśni i Tańca Marynia, która trzydzieści lat temu założyła ten zespół i uczy w nim do dnia dzisiejszego. Tytuł "Zasłużony dla

Gminy Święciechowa" wręczył przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka, w towarzystwie wójta gminy Marka Lorycha. Wniosek został złożony przez Komisję Kultury, Oświaty, Sportu i Pomocy Społecznej na prośbę tancerzy. W momencie składania wniosku Ewa Jankowska obchodziła jubileusz 35 - lecia pracy zawodowej. - Tytuł zasłużonej dla gminy, sprawił mi wiele radości - podkreśla ewa jankowska. - To dla mnie miłe wy-

różnienie. Cieszy fakt, że na pomysł jego nadania wpadła młodzież, z którą na co dzień pracuje. Tytuł "Zasłużony dla Gminy Święciechowa" otrzymał także Zespół Pieśni i Tańca Marynia. Na wniosek wójta gminy Marka Lorycha, wyróżnienie wręczył przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka. Instruktorki oraz tancerze pragną złożyć gorące podziękowania za przyznane im wyróżnienia,

gościom i delegacjom za życzenia, gratulacje i miłe słowa. Dziękują także tancerzom za wielomiesięczne przygotowania i zaangażowanie, rodzicom za pomoc. A przede wszystkim wspaniałej publiczności, która brawami nagrodziła występy. więcej zdjęć na facebooku zPiT marynia oraz na stronach www.swieciechowa.pi i www.kultura-swieciechowa.pl

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - nr 83 - Listopad 2018  

Kurier Święciechowski - nr 83 - Listopad 2018  

Advertisement