__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 79, Lipiec 2018

ZAWODY JEDNOSTEK OSP

Jednostki OSP z Przybyszewa, Święciechowy, Niechłodu, Lasocic, Gołanic, Trzebin i Niechłodu rywalizowały ze sobą podczas Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych. Łącznie jednostki wystawiły osiem drużyn młodzieżowych i osiem drużyn dorosłych. Impreza odbyła się w niedzielę, 10 czerwca, na boisku sportowym w Święciechowie.

Komisja sędziowska wyznaczona została przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Sześcioosobowej komisji przewodniczył sędzia główny zawodów starszy kapitan Jakub Stryjak. Strażackie zmagania podlegały ocenie, a punkty zdobywano za biegi sztafetowe oraz ćwiczenia bojowe. Wyniki zawodów: GRUPA DZIEWCZĄT: I miejsce - OSP Przybyszewo, II miejsce - OSP Święciechowa, III miejsce - OSP Niechłód. GRUPA CHŁOPCÓW: I miejsce - OSP Przybyszewo, II miejsce - OSP Święciechowa, III miejsce - OSP Niechłód, IV miejsce - OSP Lasocice, V miejsce - OSP Gołanice. GRUPA KOBIET: I miejsce - OSP Niechłód, II miejsce - OSP Trzebiny, III miejsce - OSP Święciechowa. GRUPA MĘŻCZYZN: I miejsce - OSP Święciechowa, II miejsce - OSP Święciechowa 1, III miejsce - OSP Gołanice, IV miejsce OSP Trzebiny, V miejsce - OSP Niechłód. OSP, które zajęły pierwsze miejsca, otrzymały puchary. Nagrody trafiły do wszystkich drużyn młodzieżowych oraz do drużyn dorosłych, znajdujących się na podium. Dodatkowo każda jednostka OSP biorąca udział w zawodach otrzymała jeden odcinek węża W52. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Święciechowie. Zarząd składa podziękowania dla gminy Święciechowa za ufundowanie pucharów oraz nagród.


[2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Obrzęd sobótkowy

Obchody Nocy Świętojańskiej w Gołaniach w tym roku nie odbyły się z powodu trwających na plaży prac związanych z budową nowej stanicy WOPR.

Tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia ze Święciechowy udali się jednak nad zalew do Pakosławia w powiecie rawickim. Tam w sobotę, 23 czerwca, wieczorem odbyła się XIX Noc Świętojańska pod gwiazdami, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne". Dla uczestników imprezy tancerze przedstawili godzinną inscenizację dotyczącą tradycji sobótkowych związanych z wodą, ogniem, szukaniem kwiatu paproci, rzucaniem wianków na wodę, paleniem ziół. Przedstawienie zakończyli tańcem z pochodniami.

Zamieszanie w krainie bajek

Rodzice z okazji Dnia Dziecka przygotowali dla swoich pociech niespodziankę w postaci przedstawienia. W środę, 6 czerwca, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbył się teatrzyk pt. "Zamieszanie w krainie bajek". W rolę aktorów wcielili się rodzice dzieci przedszkolnych. Na scenie pojawili się Jaś i Małgosia, Czerwony Kapturek, siedmiu krasnoludków, zły wilk, Baba Jaga, Kot w butach i władca bajek. Jak

wszyscy wiemy, bajki mają w sobie coś magicznego, wiele nas uczą i pokazują, jak należy postępować w życiu. Widownia obserwowała, jak pewne złe wróżki postanowiły zamieszać trochę w naszych ulubionych bajkach. A wszystko oparte było na doskonałej grze aktorskiej, pięknej scenografii i świetnym doborze kostiumów. W przygotowanie aktorów zaangażowały się panie z Przedszkola Samorządowego w Święciechowie.


Boisko przy szkole KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Szkoła w Długiem Starem została oddana do użytku 25 lat temu. Przez wszystkie te lata mieszkańcy wsi starali się o budowę sali sportowej dla dzieci i młodzieży. Mimo gotowego projektu i pozwoleń na jej realizację, dotychczas nie była zrealizowana. Uczniowie przez cały czas korzystali z boiska sportowego, które w złych warunkach pogodowych zmieniała się w błotną kałużę. Mieszkańcy zazdrościli innym szkołom wspaniałych obiektów sportowych i postanowili to zmienić.

Trzy lata temu Rada Rodziców wpadła na szalony pomysł i postanowiła zbudować boisko. Boisko początkowo miało być utwardzone kostką betonową. Zaczęło się zbieranie pieniędzy poprzez organizowanie festynów, jarmarków, zabaw, które jeszcze bardziej zintegrowało społeczeństwo. Po konsultacjach z nauczycielami wychowania fizycznego okazało się, że taka nawierzchnia nie będzie dobrym rozwiązaniem, najlepsza nawierzchnia bowiem to poliuretan. Rodzice nie poddali się, mimo że koszt boiska wielofunkcyjnego z prawdziwego zdarzenia urósł dziesięciokrotnie. Dzięki zaangażowaniu rodziców w pozyskaniu nowych sponsorów zwiększyła

się szansa na wykonanie tego zadania. Rozpoczęły się rozmowy z Urzędem Gminy i udało się przekonać administrację, że to boisko jest bardzo potrzebne naszym dzieciom i ma szansę na realizację. Mieszkańcy dostali zielone światło. I zaczęło się. Od marca ubiegłego roku starali się o zgodę konserwatora zabytków na budowę, którą uzyskali na jesień. Wykonali badania geologiczne, mapy, projekt budowlany. Zimą uzyskali pozwolenie na budowę. Do budowy przyłączyło się również Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare. Wiosną zostało wytyczone boisko przez geodetę i zebrany humus. Rodzice ogrodzili teren budowy,

zagęścili grunt, rozwinęli geowłókninę. W połowie czerwca została nawieziona pierwsza warstwa żwiru i zagęszczona. W najbliższych planach jest nawiezienie i zagęszczenie drugiej warstwy żwiru, wykonanie i zamontowanie piłkochwytów. Kolejnym krokiem będzie prze-

[3]

kazanie placu budowy Urzędowi Gminy, który organizuje przetarg na dokończenie budowy naszego boiska za pieniądze, które są zaplanowane w budżecie gminnym na ten cel. Również fundusze sołeckie wsi Długie Nowe i Długie Stare przekazują na to pieniądze. Podziękowania za pomoc skierowane są do Rady Rodziców, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare, firmy Mota Engil, Budimex, Gospodarstwa Rolnego Długie Stare, Tempus, Jamalex, KA4, Betoniarni Sebastiana Olbińskiego, Grzegorza Klicha, Mateusza Giery, Grzegorza Gołąbki, Mateusza i Tomasza Stachowskich oraz całej rzeszy mieszkańców działających i pracujących przy tym "szalonym" projekcie.

Jak załatwić sprawę

Informacja dla rolników Wójt gminy Święciechowa informuje, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie gminy Święciechowa Urząd Gminy rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą. Należy pamiętać, że bardzo ważną sprawą jest dołączenie do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok, składanego do ARiMR. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Święciechowie (pokój nr 4 na parterze). Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w

związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolniczej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej - zarówno roślinnej - jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Problem na dzień dzisiejszy dotyczy zbóż jarych i ozimych, drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, w zależności od kategorii gleby. Komisja ma dwa miesiące na oszacowanie wniosku. Druki wniosków do pobrania znajdują się w Urzędzie Gminy w Święciechowie (pokój nr 4) oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl

W URZĘDZIE GMINY?

Szanowni Państwo! W Dzienniku Ustaw opublikowano już Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu "Dobry start". Zgodnie z tym rządowym programem rodzice będą raz w roku otrzymywać na uczące się dziecko 300 zł wyprawki. Dotyczy to dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia, a dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie finansowe przysługuje niezależnie od dochodu. Trzeba jednak o nie wystąpić. Wniosek może złożyć matka albo ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Będzie można to zrobić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie od 1 sierpnia. Natomiast już od 1 lipca można to robić online przez stronę empatia. mrpips. gov. pl oraz przez bankowość elektroniczną. Ostateczny termin to 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny wyprawkę otrzymają do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej - będzie ona konieczna jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenie "Dobry start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Zachęcamy do składania wniosków! ZASTĘPCA WÓJTA PATRYK TOMCZAK


Sezon kąpielowy [4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

w Gołanicach rozpoczęty

Na plaży w Gołanicach oficjalnie sezon kąpielowy rozpoczął się 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia. Przypominamy, że kąpielisko jest czynne w godz. od 10 do 18, a kąpiel jest dozwolona, gdy na maszcie znajduje się biała flaga lub flaga WOPR. Zakaz kąpieli obowiązuje przy fladze koloru czerwonego, natomiast brak jakiejkolwiek flagi oznacza kąpiel na własną odpowiedzialność. Wyraźnie oznaczone są także strefy dla umiejących pływać oraz dla osób niepływających. Zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym Jeziora Krzyckiego w Gołanicach zajmuje się Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

z siedzibą w Lesznie. Jego zadaniem jest przygotowanie plaży do sezonu letniego, utrzymanie porządku i czystości oraz stworzenie właściwych warunków pracy dla ratowników. W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne plaża w Gołanicach zmienia nazewnictwo z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na kąpielisko. Fizycznie poza dokumentacją niczego to dla użytkowników nie zmienia, bowiem gmina już wcześniej spełniała wymogi dotyczące kąpielisk. Dnia 28 czerwca Rada Gminy Święciechowa podjęła uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Święciechowa w 2018 r.

Ostatnie pożegnanie księdza kanonika Czesława Kołodzieja

W dniu 9 czerwca do mieszkańców Święciechowy dotarła przykra wiadomość o śmierci wieloletniego proboszcza naszej parafii księdza kanonika Czesława Kołodzieja. Pochowany został w swoich rodzinnych stronach - w Gorzycach Wielkich 14 czerwca. Miał 68 lat. Niespełna rok temu wierni z parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Święciechowie żegnali

swojego proboszcza, który decyzją metropolity poznańskiego przechodził wtedy w stan spoczynku. Ostatnią mszę świętą w święciechowskim kościele odprawił 30 czerwca 2017 r. w dniu świętych Piotra i Pawła. Czesław Kołodziej urodził się w 1950 r. Pochodził z Gorzyc Wielkich. Ukończył Seminarium Duchowne w Poznaniu, a w 1974 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w kilku parafiach Archidiecezji Poznańskiej. Swoje pierwsze probostwo objął w parafii pw. św. Mikołaja w Bonikowie. Do Święciechowy przyjechał w styczniu 1995 r. W parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Święciechowie był proboszczem przez 22 lata. Od początku powstania Dekanatu Święciechowskiego pełnił funkcję dziekana, a od 2001 r. był Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Lesznie. W ostatnim pożegnaniu towarzyszyły mu władze, delegacje oraz mieszkańcy naszej gminy.

DRUK: Drukarnia Leszno

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie Red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 Redaktorzy: Halina Siecińska i Ewelina Konieczna Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa E-mail: gazeta@swieciechowa.pl Skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu

W lipcu

imieniny obchodzą

MARCELINA - 17 VII

Marcelina to żeńska forma łacińskiego imienia Marcelin. Imię to pochodzi od słynnego rodu rzymskiego Marcellus i oznacza mały bojownik. Marcelina jest dziewczyną energiczną, wesołą, obdarzoną poczuciem humoru i sporym dystansem do siebie. Świetnie dogaduje się z mężczyznami, ma oryginalną osobowość. Często obdarzona jest jakimś talentem artystycznym, jest wrażliwa na piękno i kocha zwierzęta. Nie przywiązuje się do rzeczy materialnych, zależy jej bowiem na dobrych relacjach z ludźmi. Lubi być w centrum zainteresowania, świetnie radzi sobie ze stresem i szybko rozwiązuje problemy. Jest inteligentna, wie, jak rozmawiać z ludźmi. To osoba otwarta, tolerancyjna i pomocna. Nie ocenia ludzi z góry, nie interesują jej też plotki ani towarzyskie sensacje. Zależy jej na rodzinie. Marcelina sprawdzi się w takich zawodach, które wymagać będą ruchliwości, refleksu i zaangażowania. Marcelina imieniny obchodzi także

KORNEL - 9 VII

Imię Kornel wywodzi się z języka łacińskiego. Jego pochodzenie jest niejednoznaczne. Historycy mówią, że pochodzi od nazwiska Corelli, które oznacza "ten, który należy do Korneliuszów". Jednocześnie imię Kornel może wywodzić się od słowa corn, oznaczającego róg. Kornel to mężczyzna uczuciowy, rodzinny, towarzyski i pogodny. Jest romantykiem i marzycielem, który w życiu kieruje się sercem. Jest życzliwy w stosunku do ludzi. Szybko się uczy, obdarzony jest inteligencją i dojrzałością emocjonalną. Lubi towarzystwo najbliższych przyjaciół, nie

Marcelina Nędza ze Święciechowy

9 i 30 stycznia oraz 26 kwietnia. W gminie Święcichowa mieszka 10 pań o tym imieniu. Najwięcej jest ich w Święciechowie - 5, po jednej Marcelinie spotkamy też w Niechłodzie, Długiem Nowem, Przybyszewie, Lasocicach i Piotrowicach. Najstarsza Marcelina ma 34 lata i mieszka w Święciechowie, a najmłodsza - mieszkanka Lasocic - nie ma jeszcze skończonego roku.

przepada jednak za wielkimi imprezami. Ma powodzenie wśród kobiet. Jest kulturalny, pełen pasji, przystojny i zadbany. Robi świetne pierwsze wrażenie, a także budzi zaufanie i podziw. To oddany i lojalny przyjaciel, na którego można liczyć w każdej sytuacji. Postępuje według swoich zasad, jest szczery i odważny. Ceni sobie dobre serce, inteligencję i radość życia. Gdy się zakocha, jest partnerem wyrozumiałym, czułym, cierpliwym i opiekuńczym. Imieniny obchodzi także 2 lutego i 16 września. W naszej gminie mieszka dwóch Kornelów i dwie Kornelie. Życzymy im pomyślności i powodzenia.

Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy?  Zareklamuj się w naszej gazecie! Cennik ogłoszeń znajdziesz na: www.swieciechowa.eu

POŻEGNANIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

28.05 - Marian Walenty Szkudlarczyk (1953), Święciechowa 30.05 - Alina Helena Poślednik (1952), Gołanice 01.06 - Anna Katarzyna Śliwa(1988), Henrykowo 15.06 - Pelagia Kazimiera Jęśkowiak (1944), Gołanice 22.06 - Barbara Maria Pierszalska (1958), Przybyszewo


Jubileusz u pszczelarzy KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[5]

W niedzielę, 24 czerwca, Koło Pszczelarzy ze Święciechowy obchodziło 35 - lecie istnienia. Uroczystość miała podniosły charakter, wzięły w niej udział poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych kół, byli znamienici goście, pszczelarzom wręczano odznaczenia. A najważniejszym punktem jubileuszowego spotkania było poświęcenie sztandaru święciechowskiego koła. Ufundowali go sami pszczelarze, a wykonała pracownia Reshaft z Rzeszowa.

Wśród gości zasiedli: prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy Waldemar Kudła, wicestarosta leszczyński Robert Kasperczak, wójt gminy Święciechowa Marek Lorych, członek Zarządu Rady Powiatu Marian Mielcarek, sołtys Święciechowy Józef Buszewicz. Ponadto w imprezie udział wzięli pszczelarze z kół pszczelarskich zrzeszonych w Rejonowym Związku Pszczelarzy w Lesznie. Koło Pszczelarzy powstało 9 maja 1982 r. Tak naprawdę więc jubileusz przypadał już w zeszłym roku, ale członkowie koła postanowili przenieść uroczystość na tegoroczny czerwiec. Pszczelarzy w gminie Święciechowa zawsze było dużo. Wtedy - 36 lat temu - na założycielskie zebranie przyszło 18 hodowców. Wcześniej należeli do kół w Lesznie i Włoszakowicach. A byli to: Antoni Grzelewski z Niechłodu, Wacław Feler z Ogrodów, Kazimierz Dwornik z Przybyszewa oraz ze Święciechowy - Stanisław Zagaja, Alojzy Thiel, Hieronim Borowczak, Edward Szokłowicz, Witold Wawrzyniak, Józef Borowiak, Czesław Majewski, z Lasocic Maria Banaszak, Józef Niedziela, Waldemar Stasiński, Jan Zamelski, Władysław Cielebąk, Wojciech Pawlak i z Gołanic - Jan Firlej oraz Jan Włodarczak. Ta grupa pszczelarzy podjęła decyzję o utworzeniu własnego koła w swojej gminie. Wspominają, że pomysłodawcami takiej inicjatywy byli Wacław Feler i Jan Zamelski, a zachęcał ich do tego ówczesny kierownik służby rolnej Mieczysław Żukowski. Założycielskie zebranie odbyło się w biurze Spółdzielni Kółek Rolniczych. Do pierwszego Zarządu weszli: Antoni

Grzelewski - prezes, Edward Szokołowicz - wiceprezes, Hieronim Borowczak - sekretarz i Alojzy Thiel - skarbnik. Od tego momentu święciechowscy pszczelarze pracowali już dla siebie. Pszczelarstwo to przede wszystkim hobby. Najczęściej przechodzi z ojca na syna. Bywa, że zajmują się nim kolejne pokolenia hodowców. Przed dwoma laty pisaliśmy o pasiece Hieronima Borowczaka, który w dzieciństwie obserwował pasiekę babci, a na dobre zaraził się tą pasją od teścia. Swoją pasiekę ma dokładnie 40 lat. Synowi Ireneuszowi pasiekę przekazał Kazimierz Dwornik, podobnie jak Sławomirowi - Jan Włodarczak. Kiedy pszczoły zagoszczą w rodzinach, trudno z nich zrezygnować. Ule są w ogródkach przy domu, w pobliskich lasach, czasem niedaleko miejsca zamieszkania. Hodowcy wybierają bowiem teren, gdzie jest dużo akacji, lipy, rzepaku. W latach, gdy zakładano Koło Pszczelarzy w Święciechowie, największe pasieki mieli Antoni Grzelewski i Józef Niedziela. Hodowali po 65 rodzin. Pozostali pszczelarze mieli po 15-20 uli. Niektóre z nich oczywiście już zlikwidowali, ale większość, co powiedzieliśmy, przejęli następcy. Dziś w Kole Pszczelarzy w Święciechowie jest 26 hodowców. Razem mają 609 pszczelich rodzin. Średnio co roku z miodobrania otrzymują około 12 ton miodu. Największą pasiekę ma Henryk Dyba, który hoduje 70 rodzin. Tylko o pięć mniej ma Tomasz Nyczka. A miód zbierają trzykrotnie: rzepakowy, akacjowy i lipowy. Przy dobrej pogodzie jest też miód wielokwiatowy. Niestety, warunki pracy dla pszczół

są coraz gorsze. Mało sadzi się drzew miododajnych, niewielkie są plantacje facelii, wyki, pszczołom szkodzą opryski. Ale oczywiście o rezygnacji z hodowli pszczół nie można nawet myśleć. Pszczoły zapewniają istnienie jednej trzeciej roślin na ziemi. Dlatego o pasieki dba cała Unia Europejska. Agencja Rynku Rolnego przekazuje kołom dotacje do sprzętu pszczelarskiego, do zakupu matek pszczelich, leków, nawet do przyczep do wywozu pszczół na pożytki. Na marginesie powiedzmy, że w święciechowskim kole tylko Jan Kaźmierczak wywozi ule na pożytki w okolice Krzywinia tam, gdzie rośnie dużo akacji. Wracając do dotacji - są one również na szkolenia, wyjazdy za granicę, wymianę doświadczeń. Między innymi dlatego warto było założyć własne koło. Pszczelarze ze Święciechowy byli na szkoleniach w Kamiennej, Kołobrzegu, w Wilnie, Czechach, Chorwacji, Francji, Włoszech. Z każdej takiej podróży przywożą mnóstwo nowości, pomysłów, dzielą się swoimi osiągnięciami. Przez 35 lat tylko kilka razy zmienił się Zarząd Koła. Prezesów było zaledwie dwóch. Antoni Grzelewski i aktualny prezes Hieronim Borowczak. Wiceprezesem był m.in. Edward Szokołowicz. Dziś jest nim Jan Kaźmierczak. Skarbnicy to: Alojzy Thiel, Piotr Samolak i Stanisław Nizioł, a sekretarze: Hieronim Borowczak, Ludwik Machowiak, Stefan Polak i Piotr Samolak. Wśród wszystkich pszczelarzy są dwie panie Janina Małycha i Elżbieta Słupianek, obie z Długiego Starego. Wielu pszczelarzy jest odznaczonych. Medal Dzierżonia mają: Jan Kaźmierczak, Hieronim Borowczak, Jerzy Sosiński i Jan Zamelski. Złote Odznaki Pszczelar-

skie odebrali: Stanisław Nizioł, Piotr Samelak i Ludwik Machowiak. Natomiast Srebrnymi Odznakami Pszczelarskimi wyróżniono: Ireneusza Dwornika, Henryka Dybę, Zygmunta Mikołajczyka i Sławomira Włodarczaka. Natomiast brązowe odznaczenia otrzymali już niemal wszyscy członkowie koła. Na jubileuszowej uroczystości najwyższe pszczelarskie odznaczenie - Statuetkę Dzierżonia otrzymali prezes koła od 1995 r. Hieronim Borowczak i Jan Kazimierczak. Wcześniej pszczelarze uczestniczyli w mszy świętej. Sama impreza odbyła się w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Całość rozpoczęto wprowadzeniem sztandarów oraz odśpiewaniem hymnu Polski. Z mównicy przemawiali prezes Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie Zbigniew Wach oraz prezes Koła Pszczelarzy w Święciechowie Hieronim Borowczak. Wspominano i przypomniano historię koła. Wbijano także gwoździe do sztandaru z nazwiskami fundatorów. Wręczono również odznaczenia i dyplomy. Obok wymienionych wyżej Statuetek Dzierżonia odznaczenia otrzymali: Medal Dzierżonia Marek Lorych, Srebrną Odznakę Pszczelarską Ireneusz Firlej i Janina Małycha, dyplomy Współzałożyciel Koła Pszczelarzy - Hieronim Borowczak, Wacław Feler, Marian Mielcarek i Jan Zamelski. Odznaczenia i dyplomy wręczyli prezydent PZP Waldemar Kudła i prezes RZP Zbigniew Wach. Dla uczestników jubileuszu w części artystycznej zaprezentowali się: Orkiestra Dęta z Krzywinia, Mażoretki z Niechlowa oraz Zespół Pieśni i Tańca Marynia ze Święciechowy. Na koniec jubilaci zasiedli do wspólnego obiadu.


Rozprawa administracyjna [6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

We wtorek, 12 czerwca, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się pierwsza w naszej gminie otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna. Dotyczyła ona budowy elektrowni, która ma uzyskiwać energię ze spalanej biomasy. Przewidywana moc tej instalacji to 50 MW, a miejsce usytuowania na działkach znajdujących się przy nowo budowanej drodze łączącej węzeł "Święciechowa" ze starą drogą DK5 w Gronowie. Rozprawa administracyjna to nic innego, jak rozmowa o tym właśnie problemie i to w gronie zarówno przedstawicieli władz gminy, inwestora, jak i mieszkańców.

Mieszkańcy Święciechowy zaniepokoili się planami budowy tej elektrowni. Po pierwsze dlatego, że boją się jej negatywnego wpływu na środowisko, ale przewidują też bałagan, smród, zbyt duży hałas oraz ogromną ilość przejeżdżających samochodów. Wszystko to, ich zdaniem, pogorszy standard życia mieszkańców tej okolicy Święciechowy. A problem zaistniał w październiku ubiegłego roku. To wówczas do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynął wniosek od firmy TergoPower z siedzibą w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odnawialnego źródła energii na biomasę. Firma TergoPower zaprezentowała swoją inwestycję podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w październiku 2017 r. w Święciechowie. Ta budowla miałaby zająć teren około 6 ha i docelowo osiągnąć moc 50 MW. Prąd z postawionej elektrowni będzie pochodził ze spalania biomasy, czyli słomy ze zbóż, kukurydzy i rzepaku oraz alternatywnych roślin i zrębków leśnych. Ponieważ taka inwestycja ma wpływ na środowisko, przed jej rozpoczęciem musi być wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Urząd Gminy zwrócił się więc do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, a także do

starosty leszczyńskiego z prośbą o wydanie opinii co do potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Wszystkie te instytucje uznały, że taka ocena jest niezbędna. Wójt postanowił o konieczności sporządzenia raportu oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. W styczniu taki raport gmina otrzymała i przekazała organom zewnętrznym do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień i zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia. A więc procedura ewentualnej budowy elektrowni w Święciechowie rozpoczęła się. I w tym momencie wójt gminy Marek Lorych zaprosił mieszkańców Święciechowy na spotkanie i dyskusję w tak ważnej dla nich sprawie. To spotkanie było właśnie rozprawą administracyjną. Przybyło na nie niespełna 20 mieszkańców. Wójt gminy wszystkich przywitał, a inspektor Urzędu Gminy odczytał warunki, jakie musi spełnić inwestor, a jakie określiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w przypadku, gdyby planowana inwestycja doszła do skutku. Powiedzmy więc jeszcze raz, że elektrownia na biomasę ma stanąć tuż przy węźle "Święciechowa" i budowanej trasie S5. Znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Leszno - Gronowo i będzie połączona z trasą ekspresową. I właśnie ta kwestia najbardziej interesowała

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Długiem Starem zrealizowali kolejny etap projektu "Młody Przedsiębiorca". Szkołę odwiedzili uczniowie placówki współpracującej - Szkoły Podstawowej nr 77 we Wrocławiu. Spotkanie było ukierunkowane na zawodoznawstwo, gdyż umiejscowienie szkoły w Długiem Starem pozwoliło im poznać charakterystyczne zawody środowiska wiejskiego. Grupa młodzieży z Wrocławia wraz z naszymi uczniami odwiedziła tutejsze gospodarstwa rolne i PGR-y. Młodzi ludzie poznali korzyści płynące z zajmowania się rolnictwem oraz cechy charakterystyczne dnia codziennego. Ta żywa lekcja do-

radztwa zawodowego pozwoliła na wymianę doświadczeń, porównanie rynków pracy i możliwości środowisk miejskiego i wiejskiego. Zdobyta już wcześniej wiedza pozwoliła młodzieży w pełni skorzystać z oferty Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie, którego zadaniem jest wspieranie nowo utworzonych i rozwijających się firm. Inkubator świadczy profesjonalne usługi na rzecz przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwoju na każdym etapie ich działalności. Realizując projekt "Młody Przedsiębiorca" uczniowie szkoły w Długiem Starem dowiedzieli się, jak podejmować w przyszłości trafne decyzje w planowaniu drogi edukacyjnej i zawodowej. Trenerzy

Młody przedsiębiorca

mieszkańców. Pytali w czasie rozprawy skąd pobierana będzie słoma. Ile samochodów przejeżdżać będzie w sąsiedztwie ich domów? Jakie korzyści z tej inwestycji będzie miała gmina? Inwestor odpowiadał. Przede wszystkim zapewniał, że budowa, a potem sama elektrownia będzie prowadzona zgodnie z przepisami. Inwestor już zagwarantował sobie około 50 proc. potrzebnej słomy, a pozostałą część pozyskiwać będzie z obszaru o promieniu 100 km od inwestycji. Na godzinę przejeżdżać będzie nie więcej niż 11 samochodów w godzinach dziennych, tj. od 6 do 22 w wyjątkiem niedziel i świąt. Według inwestora korzyści dla lokalnej społeczności mogą być naprawdę spore. Przede wszystkim mieszkańcy mają szansę znaleźć tu pracę, i to zarówno w samym zakładzie, jak i w jego obsłudze. Rolnicy będą też mogli być dostawcami biomasy, a więc będą mogli znaleźć dodatkowe źródło dochodu. A jednym z ważniejszych powodów, dla których warto poszukiwać nowych źródeł energii, jest fakt, że spalanie biomasy jest technologią czystszą od węglowej i redukuje emisję CO2. O tym dyskutowano na administracyjnej rozprawie. Dla tej inwestycji były głosy za i przeciw. Rozmowa z mieszkańcami była potrzebna i ważna. Zgodnie z procedurą mieszkańcy mogli w terminie do 18 czerwca składać w Urzędzie Gminy

z Inkubatora dostosowali do wieku odbiorców pełen atrakcji program, rozwijający umiejętności samodzielnego myślenia i pracy grupo-

swoje uwagi dotyczące tej inwestycji. Mieszkańcy zorganizowali się i w terminie złożyli odpowiednie pismo. W wyniku aktywnego udziału społeczeństwa zebrano podpisy pod pismem do wójta z prośbą o wyjaśnienie wielu kwestii związanych z ewentualnym funkcjonowaniem elektrowni. Podpisało się pod nim ponad 600 mieszkańców gminy Święciechowa, Lipna i Leszna. Wójt gminy przekazał pismo inwestorowi oraz powołanemu biegłemu gminy w celu odniesienia się do zawartych w piśmie treści. Władze za stronę postępowania uznały także Fundację Ekologiczną, która zgłosiła się do udziału w postępowaniu administracyjnym. Po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie nurtujące mieszkańców i gminę pytania planuje się zorganizowanie kolejnego zebrania z mieszkańcami gminy. Ponadto, 28 czerwca, przedstawiciele firmy TergoPower spotkali się z Radnymi Gminy Święciechowa. Zainteresowani zadawali pytania dotyczące ewentualnej budowy instalacji, a inwestorzy odpowiadali na budzące wątpliwości kwestie. Póki co decyzja o wydaniu zgody na budowę inwestycji jeszcze nie zapadła, a sprawa jest wciąż otwarta. Władze gminy podkreślają, że dopełnią wszelkich starań, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i czyste środowisko. O rozwoju sytuacji będziemy informować na łamach naszego miesięcznika.

wej. Szczególny nacisk położono na przedsiębiorczość, zainteresowanie naukami ścisłymi, a także umiejętności komunikacyjne.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Rodzinne zawody Członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK, działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie oraz Strzelcy Święciechowscy zorganizowali zawody strzeleckie wraz ze spotkaniem rodzinnym. Swoją strzelecką pasją podzielili się z najbliższymi w niedzielę, 10 czerwca, na strzelnicy Bractwa Kurkowego we Włoszakowicach. Podczas festynu przeprowadzono zawody z karabinka sportowego dla wszystkich uczestników. Wśród kobiet strzelających na stojąco wygrała Klaudia Stanek, II miejsce zajęła Sylwia Stanek. Strzelając na leżąco przyznano miejsca: I - Sylwia Stanek, II - Ewelina Witkowska i III - Danuta Mierzyńska. Wśród mężczyzn na

stojąco wystrzelano miejsca: I - Robert Stanek, II - Tadeusz Bartkowiak, III - Kacper Bartkowiak. Strzelając na leżąco panowie zajęli

miejsca: I - Radosław Andrzejewski, II - Radosław Konieczny, III Adrian Grześkowiak. Swoje zawody przeprowadzili także członkowie KŻR LOK i Strzelcy Święciechowscy: I miejsce wystrzelał Karol Bartkowiak, II ex aequo - Agata Parchimowicz, Władysław Pisarek, Sylwia Wieszcze-

Wyróżnienia dla czytelników

Biblioteka w Święciechowie na koniec każdego roku szkolnego wybiera najaktywniejszych czytelników wśród dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2017/2018 wyróżniono czytelników: I miejsce - Marta Sobkowiak, II miejsce - Anna Zielińska, III miejsce - Stanisław Czubała i IV miejsce - Izabela Janicka.

[7]

czyńska i III miejsce Bonifacy Siekierka. Nagrodzone osoby otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Przeprowadzono też gry i zabawy dla dzieci, a rodziny zasiadły do wspólnego poczęstunku. Impreza odbyła się przy wsparciu Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.

Ogłoszono także wyniki konkursu dla uczniów klas I - III SP na najładniejszy "Dzienniczek Lektur". W konkursie wzięło udział 60 dzienniczków lektur z klas I - III ze Święciechowy i Lasocic. Wszystkie dzienniczki zostały nagrodzone, a 13 z nich dodatkowo wyróżniono. Wyróżnienia otrzymali: Pola Marciniak, Marcel Marchlewski, Aleksandra Chorążak, Józef Pietrucha, Mikołaj Przybylski, Damian Targosz, Anna Zielińska, Maja Masztalerz, Julia Stachowska, Nikola Rachmajda, Artur Olszak, Weronika Lechańska i Kinga Dybizbańska. W dniach 7 i 14 czerwca w bibliotece odbyło się także "Pasowanie na czytelnika" uczniów klas I ze Święciechowy i Lasocic. Do biblioteki zaproszono 54 dzieci wraz z wychowawczyniami. Po krótkim omówieniu zasad korzystania z biblioteki dzieci zostały pasowane na nowych jej czytelników. Wszystkie otrzymały pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.

W niedzielę, 10 czerwca, w Krobi odbyło się Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki, które zainaugurowane zostało przez chóry dziecięce, uczestniczące w programie "Śpiewająca Polska" pod patronatem Narodowego Forum Muzyki. Chór CON BRIO pod dyrekcją Hanny Markowskiej, skupiający uczniów ze szkół w Długiem Starem i Lasocicach, wyśpiewał Brązowe Pasmo.


Kolejne zmiany Domowy detektyw [8]

Na łamach naszego miesięcznika informowaliśmy już o zmianie nazw ulic w Święciechowie, spowodowane wejściem w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, mówiącej o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym: dróg, ulic, mostów i placów. Na jej mocy jednostki samorządu terytorialnego nie mogą nadawać takich nazw, a

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

nazwy już istniejące muszą zostać zmienione. Informujemy, że Zarządzeniami Zastępczymi Wojewody Wielkopolskiego z czerwca dokonano zmiany nazw kolejnych dwóch ulic w miejscowości Święciechowa. I tak ul. Ludowego Wojska Polskiego przyjmuje teraz nazwę gen. Stanisława Sosabowskiego, a ul. Franciszka Zubrzyckiego nosić będzie odtąd nazwę kmdr Stanisława Mieszkowskiego.

O programie Domowych Detektywów pisaliśmy już na łamach gazety w poprzedniej edycji. Przypomnijmy, że program przeznaczony jest dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej oraz ich rodziców. Klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Lasocicach realizowała program w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018.

Dla św. Jana Pawła II

W kościele pw. św. Marcina w Długiem Starem odbył się koncert urodzinowy dedykowany św. Janowi Pawłowi II. Rozpoczął się refleksyjną pieśnią pasyjną na flecie, która wprowadziła wszystkich obecnych w klimat Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie pod przewodnictwem ks. Arkadiusza Pałki, chwałę Najwyższemu wyśpiewali: chór Słoneczko z Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Lesznie,

uczniowie Szkoły Podstawowej z Długiego Starego, Schola Józefani i Chór Magnificat z parafii św. Józefa w Lesznie oraz chór Cecylia ze Święciechowy. Na zakończenie półgodzinny recital dał międzynarodowy duet: Andrij Melnyk z Ukrainy i Dumitru Harea z Mołdawii. Przy ich akompaniamencie wybrzmiała ukochana pieśń polskiego papieża “Barka”, która zakończyła V Przegląd Pieśni Religijnej.

Koordynatorką programu była wychowawczyni klasy Joanna Przybyła, pod której kierunkiem realizowana była szkolna część programu przy udziale, wybranych przez całą klasę, liderów rówieśniczych. Program Domowych Detektywów składał się z ośmiu lekcji przeprowadzonych w ciągu ośmiu kolejnych tygodni. W programie uczniowie korzystali z zeszytów przeznaczonych do wspólnej pracy uczniów z rodzicami w domu. Każdy zeszyt zawierał dowcipną historyjkę (komiks) i zadania, które uczniowie rozwiązywali z jednym z rodziców. Bohaterami komiksów byli młodzi detektywi Jaś i Małgosia, którzy modelowali wśród uczniów pożądane zachowania i postawy. Pod koniec realizacji programu dwie grupy uczniów pod kierunkiem nauczyciela przygotowały prezentacje w postaci plakatów pt.: "Powody sięgania po

alkohol" oraz "Czym można zastąpić alkohol?". We wtorek, 12 czerwca, zorganizowali "Wieczór Jasia i Małgosi", w którym uczestniczyli uczniowie, ich rodzice oraz wychowawca. Wychowawca klasy przedstawił gościom prezentację multimedialną pt.: "Działanie alkoholu na organizm ludzki". Następnie uczniowie zaprezentowali rodzicom swoje plakaty i krótko je omówili. Koordynatorka programu podziękowała dzieciom za sumienną pracę zarówno w szkole, jak i w domu, wręczyła każdemu uczniowi pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w zabawach integracyjnych. Wszystkie materiały wymagane przy realizacji programu Domowych Detektywów oraz upominki dla uczniów zostały zakupione przez Urząd Gminy w Święciechowie.

Zakończył się taneczny sezon dla członków Zespołu Pieśni i Tańca Marynia ze Święciechowy. W ostatnich miesiącach sporo koncertowali, a poza przygotowaniami do bieżących występów przez cały sezon przygotowywali repertuar na jubileuszowe koncerty, które zaplanowane są na październik. Po występach kończących sezon wszystkie grupy spędziły czas na zabawie i spotkaniach towarzyskich. Cztery najmłodsze grupy bawiły się w Krainie Zabawy Bogilu w Wiosce, a najstarsi tancerze wypoczywali w grocie solnej w PiraGrota w Lesznie. Tancerze wracają na scenę w połowie sierpnia. Czekają ich koncerty i przygotowania do 30 - lecia. Teraz jednak czas na wypoczynek.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Dotacje z PISOP-u

Pragniemy poinformować, że aż cztery projekty z terenu gminy Święciechowa otrzymały dofinansowanie w konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

Do Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wpłynęło łącznie 70 ofert, z czego dofinansowanie otrzymało 58 projektów. Przedstawimy te projekty oraz stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie, a realizowane będą na terenie gminy Święciechowa. Pierwszy projekt to "Akcja Książka - Reaktywacja" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic z grupą nieformalną. Celem projektu jest zwiększenie poziomu czytelnictwa oraz zaangażowanie w działania lokalne, a także zapobieganie zachowaniom patologicznym wśród młodzieży. Działania projektowe polegać mają na zorganizowaniu dwóch spotkań autorskich, wykonaniu i umieszczeniu budek bookcrossingowych, spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców wsi Strzyżewice oraz organizacji obchodów Ogólnopolskiego Święta Wolnej Książki. Towarzystwo otrzymało dofinansowanie w kwocie 3510 zł. - Akcja zbierania książek rozpoczęła się w czerwcu - wyjaśnia Wiesława Małycha. - Mieszkańcy Strzyżewic i okolic przynosili książki, z których już nie korzystali, na stoiska ustawione przy Sali Wiejskiej oraz podczas festynu. Zebrane zbiory zarejestrowane zostały na stronie fundacji bookcrossing, a docelowo trafiły do budek przy sklepie oraz w przedszkolu. Każdy może z nich korzystać. Dodatkowo w akcji wziął udział wójt gminy Marek Lorych, który czytał bajki dzieciom w przedszkolu.

Zorganizowano także spotkanie autorskie z Ewą Rosolską, autorką książki "Pułapki czasu". Drugi projekt pn. "Orientuj się 2018!" przygotowany został przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej z grupą nieformalną. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społeczeństwa gminy Święciechowa w podejmowane przez podmioty ekonomii społecznej inicjatywy przy jednoczesnym poznaniu i integracji pomiędzy nimi. Działania projektowe mają polegać na spotkaniach grupy roboczej, organizacji oraz przeprowadzeniu biegu “ORIENTUJ SIĘ” i kina plenerowego. Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie 5000 zł. - “Orientuj się” organizujemy po raz drugi. Po sportowej rywalizacji na uczestników czekają atrakcje: ognisko, zumba, festiwal kolorów oraz kino plenerowe. Pierwsza edycja cieszyła się  zainteresowaniem mieszkańców. W tym roku też  liczymy na aktywny udział społeczności lokalnej - wyjaśnia Mikołaj Kostaniak. Kolejny projekt nosi nazwę "Dla dzieciaków akcja - dla nas integracja". Przygotowany został przez Stowarzyszenie MOŻEMY ze Święciechowy. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania przedstawicieli organizacji we wspólne działania na terenie Święciechowy, zwiększenie motywacji i zainteresowania życiem społecznym przez organizację. Działania projektowe dotyczą opracowania planu działań przedstawicieli organizacji, spotkania z przedstawicielami organizacji, wyjazdu do teatru, organizacji pik-

niku dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwocie 5000 zł. - W ramach tego projektu na placu zabaw w Święciechowie zorganizowaliśmy piknik z okazji Dnia Dziecka - tłumaczy Edyta Borowczak. - Przygotowaliśmy dla dzieci atrakcje w postaci gier, zabaw, dmuchańców. Jeśli chodzi natomiast o integrację - dla przedstawicieli różnych organizacji z terenu gminy odbył się wyjazd do Teatru Komedia we Wrocławiu na przedstawienie zatytułowane "Z twoją córką nigdy". Ostatni projekt, który otrzymał dofinansowanie, nosi nazwę "Tworzymy Punkt Integracji Trzebin". Projekt przygotowało Stowarzyszenie Nasze Trzebiny. Jego celem jest utworzenie Punktu Integracji Trzebin, a więc: przygotowanie terenu, posadzenie drzew, organizacja wydarzeń oraz przygotowanie ogniska integracyjnego. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w kwo-

[9]

cie 5000 zł. - Już podczas projektu Strategii Rozwoju Wsi pod koniec 2016 roku dyskutowaliśmy o stworzeniu Punktu Integracji w naszej wsi - mówi Dorota Wróbel. - Dysponujemy gminną ziemią, gdzie chcemy przenieść Salę Wiejską i plac zabaw. Obecna lokalizacja uniemożliwia organizowanie imprez. Projekt "Tworzenia Punktu Integracji Trzebin" pozwolił na oczyszczenie nowego terenu z chaszczy. Ostatniego dnia czerwca w tym miejscu odbyła się pierwsza impreza integracyjna z ogniskiem dla wszystkich mieszkańców, połączona z Dniem Dziecka i atrakcjami dla najmłodszych. Odbył się także konkurs Mikrodotacji Wsie Tematyczne Wielkopolska Wiara, organizowany przez centrum PISOP. Z przyjemnością informujemy, że miejscowości Krzycko Małe, Trzebiny oraz Strzyżewice otrzymały po 5000 zł na utworzenie wiosek tematycznych.

W czwartek, 21 czerwca, w Sali Wiejskiej w Święciechowie teatrzyk "Powsinoga" działający w Szkole Podstawowej w Święciechowie zaprosił na teatralną ucztę. Dla uczniów szkoły młodzi aktorzy odegrali na scenie przedstawienie pt. "Dobry uczynek skrzatów". W rolę skrzatów wcielili się: Pola Marciniak, Stanisław Czubała, Marysia Buszewicz, Lena Janiszewska, Igor Karpowicz. Pozostałe postacie odegrali: Antonina Mrozińska, Aleksandra Chorążak, Gosia Urbańczak oraz Józef Pietrucha. O stronę muzyczną zadbała uczennica Julia Kapała, natomiast nad całością pieczę sprawowała opiekunka Jowita Pietrucha.

Przedszkole Samorządowe w Święciechowie ogłasza I Gminny Konkurs dla rodziców dzieci przedszkolnych pod hasłem: "JAK UCZYĆ NASZE DZIECI PATRIOTYZMU?" W 100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI pod honorowym patronatem wójta gminy Święciechowa. Regulamin: CELE KONKURSU: Aktywizacja rodziców / rodzin na rzecz kształtowania postaw patriotycznych u dzieci przedszkolnych oraz stworzenie "banku pomysłów" na prowadzenie ciekawych, kreatywnych zajęć, zabaw oraz innych form aktywności przedszkolaków o tematyce patriotycznej. ZADANIE KONKURSOWE: 1. Opracowanie przez rodziny, mające dzieci w wieku przedszkolnym, które będą uczęszczały do nowego przedszkola, scenariusza na przeprowadzenie jednego ciekawego, kreatywnego zajęcia, zabawy lub innej formy aktywności przedszkolaków o tematyce patriotycznej. 2. Dostarczenie scenariusza w formie papierowej lub elektronicznej na adres: 1) Wersja papierowa (w opisanej i zaklejonej kopercie): Sposób opisania koperty: I GMINNY KONKURS DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH POD HASŁEM "JAK UCZYĆ NASZE DZIECI PATRIOTYZMU?" W 100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Kopertę należy dostarczyć  pod adres: ul. Kościelna 4, 64-115 Święciechowa. 2) Wersja elektroniczna: drogą mailową na adres przedszkoleswieciechowa@wp.pl Uczestnicy konkursu przesyłają scenariusze do dnia 15 sierpnia 2018 r. Przeprowadzenie zajęcia, zabawy lub innej formy aktywności na podstawie opracowanego scenariusza, we współpracy z dyrektorem i nauczycielami przedszkola w piątek, 9 listopada 2018 r. KRYTERIA OCENY SCENARIUSZA: Trafność doboru treści, zabaw do tematu, kreatywność, pomysłowość w konstruowaniu scenariusza i pomocy dydaktycznych, kultura słowa pisanego. Komisja konkursowa, powołana przez dyrektora Przedszkola w Święciechowie, ogłosi wyniki w dniu 26 sierpnia 2018 r. przed gościnnym występem Arki Noego. Nagrodą dla każdego członka zwycięskiej rodziny będą biało - czerwone rowery. Dla pozostałych rodzin uczestniczących w konkursie przewiduje się nagrody pocieszenia.


W paru słowach o burmistrzu [ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Zarzucano mu, że jest germanofilem. Nie trudził się zbytnio w życiu nauką, a przełożeni nie mieli o nim dobrego zdania. Za to był działaczem partyjnym. Oczywiście partii sprawującej władzę. To garść informacji o kierującym przez wiele lat gminą Janie Matyli.

W Archiwum Państwowym w Lesznie zachowały się dwie teczki personalne, w których znajdujemy informacje o nim. Niestety, tych informacji jest bardzo mało, ale niewątpliwie warto je przytoczyć. Dziwna, urzędowa sytuacja Nie wiemy, skąd pochodził Jan Matyla ani gdzie się urodził. Za to znamy datę jego urodzenia - to 17 listopada 1897 r. W chwili objęcia urzędu miał 29 lat. Nie był wybierany w wyborach, na stanowisko desygnował go starosta leszczyński, po akceptacji tej kandydatury przez wojewodę poznańskiego. To właśnie wojewoda w dniu 27 lutego 1926 r. przesłał do starosty powiatowego w Lesznie Edmunda Zenktelera informację o nominacji Jana Matyli na stanowisko komisarycznego burmistrza miasta Święciechowa "z prośbą o wprowadzenie wymienionego w jego nowy urząd na publicznym posiedzeniu Rady Miejskiej i odebranie od niego przysięgi". Zachowała się treść tej przysięgi. Chyba warto ją przypomnieć. Brzmiała: "Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonym mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma, władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierność dotrzymać, wszystkich obywateli w równem stopniu mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki moje spełniać sumiennie i gorliwie, rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż". Wprowadzenie go na urząd nastąpiło 20 marca 1926 r., tak jak planowano podczas sesji Rady Miejskiej, na której obecny był starosta. Tu - wybiegając w przyszłość - pojawia się zagadka, dlaczego władze wojewódzkie chciały go wprowadzić na stanowisko burmistrza… jeszcze raz i to prawie dwa lata później? Z dniem 1 grudnia 1928 r. Piotr Dunin - Borkowski, wojewoda poznański, zatwierdził Jana Matylę na stanowisko burmistrza Święciechowy na okres 12 lat. Przy czym wyraził nadzieję, że "spełni sumiennie obowiązki powierzonego mu urzędu". Pismo to z datą 27 listopada przesłał do Urzędu Miejskiego w Święciechowie. Trzy dni później, czyli 30 listopada, z Poznania przesłano inne pismo, adre-

sowane do Starostwa Powiatowego w Lesznie. Tam czytamy, że "wprowadzenie Jana Matyli w urząd nastąpiło już dnia 20. III. 26 przy komisarycznym objęciu urzędu - dalsze Zarządzenia są przeto zbędne." Jak widać, dziwna sytuacja. Dobrana trójka Kolejna informacja o burmistrzu Matyli pochodzi z 9 kwietnia 1929 r. Jest opatrzona klauzulą "poufne". Przesłano ją z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do Starostwa Powiatowego w Lesznie. Czytamy tam: "Doszło tu do wiadomości, że burmistrz miasta Święciechowa Jan Matyla ma opinię Polaka - germanofila. Żona jego jest z urodzenia Niemką, a wierna swemu przekonaniu unika towarzystwa polskiego, łącząc się tylko z Niemkami. Matyla na zarzuty czynione mu przez Polaków odpowiada, że jako burmistrz musi żyć ze wszystkimi obywatelami. Urządzane często wieczorki natomiast, na których schodzą się zawsze: Matyla, kierownik szkoły Krawczyński i ks. Frieske /znani germanofile/, każą przypuszczać, że jest to dobrana trójka, która zamiast strzec interesów polskich popiera interesy niemieckie i wrogie Państwu Polskiemu. Proszę Pana Starostę o stwierdzenie, czy powyższe polega na prawdzie - oraz o wyrażenie własnej - poufnej - opinii w tym przedmiocie". Pod pismem podpisał się pracownik Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Samorządowego Czapski. Na odpowiedź wyznaczono 40 dni. Wysłano ją wcześniej, bo 8 maja. Nie ze Starostwa, ale z Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Lesznie. Z tego dokumentu dowiadujemy się, że burmistrz Matyla w lutym brał udział z żoną w zabawie niemieckiej urządzonej przez "Verband der deutschnen Katholiken in Polen" w Święciechowie. Podczas zabawy ksiądz proboszcz Kliche z Długiego Starego wygłosił mowę propagandową na rzecz tego stowarzyszenia oraz wydawanego w Katowicach katolickiego niemieckiego pisma. Dalej czytamy, że na zabawę polską urządzoną przez miejscowe Towarzystwo Powstańców i Wojaków w dniu 1 kwietnia burmistrz przybył bez żony. Co więcej: "zachowaniem swym nasuwał przypuszczenie, że przybył tylko z konieczności dla za-

chowania pozoru, gdyż z uczestnikami zabawy w ogóle nie łączył się i gościł tylko w osobnym pokoju w towarzystwie miejscowego nauczyciela Krawczyńskiego". I dalej w policyjnym raporcie napisano: "z powyższego postępowania burmistrza miejscowa ludność polska wyciąga wnioski, że jest on jawnym sympatykiem Niemców i polskiej ludności nie lubi, wobec tego coraz częściej słyszy się niezadowolenie wśród Polaków, że burmistrz Matyla nadal pozostaje w miejscowości zupełnie zniemczonej". Na tym kończy się pismo, pod którym podpisał się komendant powiatowy policji - niestety, jego nazwiska nie da się odczytać. Tego się już nie dowiemy Teraz musimy przenieść się w czasie do 25 maja 1936 r., kiedy to znajdujemy kolejne pismo na temat burmistrza. Tym razem autorem pisma jest on sam. Adresował je do Wydziału Powiatowego w Lesznie. To organ odpowiadający Zarządowi Powiatu, a więc działający w Starostwie Powiatowym. Prosił o wystawienie zaświadczenia, że pełnił funkcję burmistrza w Święciechowie od 20 marca 1926 r. do 24 maja 1935 r. Do tego przypominał, że w tym czasie pełnił "w pewnych okresach" funkcję urzędnika stanu cywilnego, sędziego polubownego w sprawach łowieckich oraz że był członkiem Sejmiku Powiatowego (to dzisiejsza Rada Powiatu) i Powiatowego Komitetu P. W. i W. F.". Tu wyjaśnimy, że te dwa skróty oznaczają Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne. Takie zaświadczenie wydano. Było mu potrzebne, by ubiegać się o nową posadę. Dodam, że w tym zaświadczeniu obszernie opisano działalność burmistrza. Niestety wiele ówczesnych dokumentów pisanych było ręcznie. Tak jak i ten. W dodatku najczęściej były to potworne bazgroły kompletnie niemożliwe do odczytania. A więc zapewne nie dowiemy się więcej o działalności pana Matyli jako urzędnika stanu cywilnego czy działacza proobronnego i sportowego. Rządzili młodzi Teraz rok 1935. Pismo ze Starostwa Powiatowego w Lesznie. Tym razem kolejny starosta Rudolf Świątkowski 17 kwietnia informował Jana Matylę, że zatwierdził

jego wybór na stanowisko wójta gminy Święciechowa, dokonany właśnie w tym dniu, czyli 17 kwietnia. Tu akurat daty dziwić nie muszą, bo przecież po dokonaniu wyboru ktoś mógł od razu zawieźć całą dokumentację do Starostwa. Są też dokumenty z roku wcześniejszego, czyli 1934. Wtedy to opracowano zestawienie charakterystyk samorządowców powiatu leszczyńskiego. Znajdują się tam tabele, które na polecenie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu musiano przygotowywać w poszczególnych starostwach. Brzmią one ciekawie. Pierwsza to "wykształcenie i wyrobienie osobiste”. Okazuje się, że wójt gminy miał wykształcenie elementarne, czyli podstawowe. Słowem - nauką się specjalnie nie przepracował. I mimo że w tamtych czasach matura była dość rzadka, nie mówiąc już o studiach, to jednak nie najlepiej świadczy to o jego ambicji, przynajmniej jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy. Jego inteligencję określono jako średnią, a dalej "wyrobienie życiowe" jako dostateczne. Dowiadujemy się też, że "jest popularny wśród mieszkańców gromady Święciechowa, w której był przedtem burmistrzem". Następny wątek, do którego jeszcze wrócę, to "pewność polityczna". Tu czytamy: "Pod względem politycznym nie posiada skrystalizowanego i wyraźnego oblicza, aczkolwiek na zewnątrz angażuje się wyraźnie w pracy prorządowej". I chyba najciekawsza tabelka, która nosi nazwę "Uwagi." Ją też najlepiej zacytować w całości: "W pracy przedwyborczej i wyborczej bez odpowiedniego nastawienia mało byłby przydatny, jednak zmiana na stanowisku wójta nie jest wskazana, gdyż pociągnęłaby za sobą straty materialne dla gminy. Kadencja Matyli jako burmistrza miasta Święciechowy kończy się dopiero 30 XI 1940 r. Do tego zatem czasu ciąży na gminie utrzymywanie go". Dodajmy, że wójt, który miał wówczas 37 lat, był ojcem trójki dzieci. Niestety, nie zachowała się data jeszcze jednego dokumentu. Najprawdopodobniej pochodzi z 1935 r. Wtedy Jan Matyla już jako wójt stał na czele Zarządu Wójtowskiego. W jego skład wchodziło

dok. na str. 11


dok. ze str. 10

jeszcze trzech innych panów. Byli to: liczący 38 lat Stefan Paikert podwójt (czyli zastępca wójta) oraz ławnicy (czyli członkowie Zarządu) Stanisław Rosa (miał 30 lat) i Jerzy Jakubowski (miał 36 lat). Tutaj dodam, że wówczas gminami kierowali przeważnie starsi od nich panowie (kobiet na tych stanowiskach chyba w ogóle nie było). W efekcie gmina Święciechowa miała zdecydowanie najmłodsze władze w powiecie leszczyńskim. Dzięki partyjnemu koledze? I na koniec warto jeszcze odpowiedzieć na pytanie związane z działalnością polityczną Jana Matyli. Wprawdzie z cytowanego wcześniej dokumentu wynika, że nie był zbyt aktywnym działaczem politycznym. Tyle że to dokument z połowy lat trzydziestych. Ponad dekadę wcześniej mogło być zupełnie inaczej. W każdym razie jego charakterystyka zawiera jeszcze jedną informację, której wcześniej nie podałem - przez cały czas należał do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Tą

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI prorządową organizację na terenie powiatu leszczyńskiego zakładał nie kto inny, tylko starosta Edmund Zenkteler, czyli partyjny (BBWR można określić jako partię) przełożony naszego burmistrza/wójta. Co prawda ta organizacja powstała w 1927 r., a w powiecie leszczyńskim na początku 1929 r. Działo się to więc po nominacji Jana Matyli na burmistrza Święciechowy, ale można się domyślić, że z leszczyńskim starostą współpracował on wcześniej. To by dużo wyjaśniało, w tym oczywiście najważniejsze, czyli nominację młodego człowieka bez wykształcenia na stanowisko włodarza tutejszej gminy. DAMIAN SZYMCZAK

Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, Starostwo Powiatowe w Lesznie /1818/ 1919 - 1939. Wykazy i charakterystyki burmistrzów, wójtów, radnych gminnych, sygn. 57. Akta osobowe komisarycznego burmistrza miasta Święciechowa Jana Matyli 1926 - 1936, sygn. 59.

Moralność Pani Dulskiej

W ramach realizacji projektu gimnazjalnego uczniowie klasy II Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie zamienili się w aktorów. W czwartek, 21 czerwca, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odegrano "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Opiekę nad projektem sprawowała Jowita Pietrucha, a scenariusz napisała Wiktoria Kędziora. W rolę

aktorów wcielili się: Dulska - Agnieszka Pietrucha, Zbyszko - Maksymilian Tulewicz, Hesia Wiktoria Kędziora, Juliasiewiczowa - Nikola Dąbrowska, Mela Julia Kapała, Tadrachowa - Weronika Krystians, Hanka - Julia Mulkowska, Felicjan - Cezary Dominiak. Projekt wspomagany był przez Samorządowy Ośrodek Kultury ze Święciechowy.

[ 11 ]

W poniedziałek, 18 czerwca, w Sali Wiejskiej w Długiem Starem odbyła się premiera spektaklu w języku angielskim pt. "(Nie)czerwony Kapturek". Rano mogli zobaczyć go uczniowie oraz przedszkolacy, a wieczorem wszyscy chętni mieszkańcy miejscowości. Uczniowie szkoły w Długiem Starem przez osiem ostatnich miesięcy systematycznie uczęszczali na zajęcia Kółka Teatralnego. Przez ten czas ciężko pracowali nad tekstem, poprawnością angielskiej wymowy oraz nad wszystkimi elementami scenografii. Rezultat końcowy okazał się piękną nagrodą za cały kilkumiesięczny wysiłek. Po wyjątkowej uczcie artystycznej były owacje na stojąco i łzy wzruszenia.

Integracja w Trzebinach

W ostatni dzień czerwca w Trzebinach odbyła się impreza dla mieszkańców. Spotkanie podsumowujące projekt "Tworzymy Punkt Integracji Trzebin" zorganizowało Stowarzyszenie "Nasze Trzebiny" . Impreza połączona została z Dniem Dziecka, a atrakcji dla najmłodszych nie brakowało. Animator prowadził cykl zabaw dla dzieci. Były dmuchańce, gry i zabawy.

Wieczorem dla wszystkich mieszkańców Trzebin odbyło się ognisko i poczęstunek. Złożono podziękowania dla uczestników i wykonawców projektu oraz dla wolontariuszy i partnerów. A partnerami w projekcie byli: Spółdzielnia Socjalna OMNES z Leszna oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa - Pracownia Terenowa w Trzebinach, którzy przekazali sadzonki drzew.

W Szkole Podstawowej w Lasocicach odbył się konkurs z języka angielskiego "Spelling Bee", przeznaczony dla uczniów klasy III SP. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności językowej, jaką jest literowanie, rozwijanie zainteresowania językiem angielskim oraz motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo. Chętni uczniowie mieli trzy zadania konkursowe do wykonania: zapisanie losowo wybranych liter alfabetu angielskiego podyktowanych przez

nauczyciela, zapisanie słów wybranych i przeliterowanych przez nauczyciela, a na koniec samodzielne wylosowanie słów i przeliterowanie ich w języku angielskim. W konkursie wzięły udział cztery uczennice z klasy III SP. Dwie osoby z najlepszym i identycznym wynikiem - Aleksandra Pawlak oraz Julia Stachowska - wzięły udział w dogrywce. Ostatecznie obie uzyskały taką samą liczbę punktów. Zwyciężczynie otrzymały pamiątkowe dyplomy w dniu zakończenia roku szkolnego.

Angielski na wesoło


[ 12 ]

www.rowery.swieciechowa.eu

O Złote Pióro ...rowerzyści zostawiają w regionie skrzynki, zaznaczają na mapie ich miejsce, a inni rowerzyści je znajdują. I zostawiają kolejne... i tak to się kręci! Dołącz do nas i baw się razem z nami!

W poniedziałek, 18 czerwca, odbyła się kolejna edycji Gminnego Konkursu "O Złote Pióro Wójta Gminy Święciechowa". Konkurs podzielony został na dwie części, polonistyczną oraz matematyczną. Uczniowie z dużym za-

Nowy dyrektor

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

angażowaniem rozwiązywali przygotowane dla nich zadania. Efektem tego było zajęcie I miejsca i zdobycie tytułu Mistrza Ortografii przez Julię Stachowską. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Informujemy, że od pierwszego września w Szkole Podstawowej w Święciechowie pracę rozpocznie nowy dyrektor. Na to stanowisko wybrany w konkursie został Mirosław Grzelczyk. Zmiana dyrektora szkoły spowodowana była rezygnacją z pełnienia tej funkcji przez

dotychczasową dyrektorkę Danutę Harasim, która swoje obowiązki pełnić będzie do końca sierpnia. O rozmowę z Mirosławem Grzelczykiem poprosimy pod koniec września, wtedy przedstawimy jego postać i pierwsze wrażenia dotyczące pracy w naszej szkole.

W czwartek, 21 czerwca, w Sali Wiejskiej w Strzyżewicach odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Rosolską autorką książki "Pułapki czasu". Akcja powieści toczy się w Lesznie i okolicach. Autorka zabrała uczestników w podróż po Lesznie i Rydzynie. Opowiedziała w niezwykły sposób o tym jak pisać, aby być czytanym. Ewa Rosolska podczas spotkania autorskiego w Strzyżewicach opowiadała o swoich książkach, przeżyciach, o tajnikach powstawania Pułapek Czasu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu "Akcja Książka - Reaktywacja".


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Zupa z bobu

Baran 21.03-19.04 Najbliższe tygodnie będą bardzo aktywne. Co prawda możesz korzystać z urlopu, ale wtedy czekają Cię wyjazdy, spotkania, towarzyskie imprezy. Gwiazdy wróżą nieco zamieszania w sferze uczuć. Byk 20.04-20.05 Niestety, mimo lata pracy nie będziesz mieć mniej. Być może nawet przybędzie Ci obowiązków. Ale jest szansa na większe zarobki. Pod koniec miesiąca poznasz kogoś bardzo miłego. Bliźnięta 21.05-21.06 Musisz zastanowić się, co jest ważniejsze - rodzina czy znajomi. Bliscy oczekują, że więcej czasu będziesz spędzać z nimi. Skontroluj zdrowie, nie lekceważ kłopotów z krążeniem. Dużo lepsza sytuacja finansowa. Rak 22.06-22.07 W najbliższych dniach będziesz musiała podjąć pewną ważną decyzję. Poradź się w tej sprawie bliskich. Oczekuj spotkania z kimś, kogo dawno nie widziałaś. I znajdź kilka dni tylko dla siebie. Lew 23.07-22.08 Będzie trochę dobrze, trochę źle. Te dobre wiadomości dotrą od rodziny. A gorzej będzie w pracy. Nie daj się wciągnąć w konflikt. Postaraj się odpocząć, najlepiej wyjedź gdzieś na weekend. Panna 23.08-22.09 Nie przywiązuj większej wagi do plotek. Pogadają i zapomną. W drugiej połowie miesiąca czekaj na ważną wiadomość. I zagraj w jakąś grę. Gwiazdy wróżą przypływ gotówki. Waga 23.09-22.10 Nie wszystko, co zaplanowałaś, uda się zrealizować. Nic się nie stanie, jeśli coś przełożysz na później. Ktoś bliski czeka na wsparcie. Na najbliższe tygodnie nie przyjmuj dodatkowej pracy. Skorpion 23.10-21.11 Załatw wszystkie zawodowe zaległości i weź urlop. Potrzebujesz wypoczynku. Być może ktoś bliski właśnie teraz złoży Ci wizytę. Rozejrzyj się wokół, tuż obok jest Twój wierny wielbiciel. Strzelec 22.11-21.12 To będzie czas uczuciowych zawirowań. Single mogą liczyć na znalezienie swojej połówki, a stałe pary na romantyczne przeżycia. W pracy zmiany. Przyjmiesz nowe zadania, może nawet związane z wyjazdem. Dobre finanse. Koziorożec 22.12-19.01 W pierwszych dniach miesiąca dużo zajęć. Potem ktoś zaproponuje Ci wspólny wyjazd. Warto z tego skorzystać. Bliscy czekają na jakiś sygnał od Ciebie. Znajdź czas na odwiedziny. Skontroluj zdrowie. Wodnik 20.01-18.02 Rodzina będzie teraz dla Ciebie najważniejsza. Będziesz musiała poświęcić jej dużo czasu, może nawet rezygnując z urlopu. Oczekuj niespodziewanej przesyłki i niewielkiego przypływu gotówki. Ryby 19.02-20.03 Nie przesadzaj z obowiązkami, w domu rozdziel je między bliskich. Idź do fryzjera, zrób zakupy, wybierz się do miasta. I odpowiedz na prośbę przyjaciółki, liczy na Ciebie.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło.Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy o podanie adresu zamieszkania i numeru telefonu). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: W CZERWCU PRZYWITAMY LATO. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią Urszula Makałowska. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 lipca.

1. Imię Rodowicz

15

2. Pazura lub Żak

3. Podobna do bryczki 4. Paulina Sykut ...

19

A 12

5. Nabranie powietrza

L

6. Wynik dzielenia

7. Fuga, spaw

6

8. Giełdowy pośrednik

17

9. Wydobyta kopalina 10. Zespół komórek 11. Kopiuje zdjęcie

15. Stalińska, aktorka

2

3

4

5

6

21

22 7

24

18 11

16 8

I

9

17 18 19 20 21 22 23

C

E

I

23 4

R R

20 26

5

3

25

13

B R

2

Y

9

7

14. Moment

1

8

A 1

K

12. Np. do sejmu

13. Na nim modelki

R

E

14 10

10 11 12 13 14 15 16 24 25 26

Wykorzystaj nawozy z kuchni

Podczas gotowania wiele składników zawartych w produktach przenika do wody. Po ostudzeniu znakomicie nadaje się ona do podlewania roślin. Nie możemy tylko dodawać do gotowania soli. * Woda po gotowaniu jajek jest bogata w wapń. Nadaje się do zasilania pomidorów, papryki i innych warzyw owocujących.

Żółty pomaga

Udowodniono, że kolor żółty pomaga na smutki. Dodaje bowiem energii i jest skuteczny w przezwyciężaniu smutków. Doskonale wspiera osoby walczące z depresją. Żółty ma korzystny wpływ na działanie systemu ner-

* Woda po gotowaniu szpinaku - dostarczy roślinom żelaza i potasu. Podlewajmy nią kwiaty doniczkowe o intensywnie zielonych liściach (monstera, fikus), które w tym roku nie były przesadzane. - Woda po gotowaniu makaronu i ziemniaków zawiera dużo skrobi. Podlewajmy nią marchew i inne warzywa korzeniowe.

wowego i układu pokarmowego. Warto więc ustawić w domu kilka dodatków w tym kolorze. Może to być wazon, poduszki, serwety, obrazki. Kilka razy w ciągu dnia należy na nie zerkać, a czasem dłużej się przy nich zatrzymać. Fachowcy mówią, że w ciągu dwóch tygodni nastrój osób będących w depresji poprawi się.

Składniki: 500 g ugotowanego bobu, 2 pory, 20 g masła, 1 cebula, 250 g ziemniaków, 1l wody lub bulionu, 1 łyżka oliwy, 1/2 szklanki mleka, po 1 łyżce posiekanego szczypiorku oraz natki, opcjonalnie garść czosnkowych grzanek, sól. Przygotowanie: W wysokim garnku roztop masło, dodaj pokrojoną drobno cebulę i zeszklij. Po chwili dodaj pokrojonego pora oraz pokrojone w kostkę ziemniaki. Smaż przez 4 - 5 minut, cały czas mieszając, aż warzywa zmiękną. Zwiększ ogień na średni, wlej wodę lub bulion i zagotuj. Dopraw solą, przykryj na 10 minut. Dodaj mleko, oliwę oraz obrany i pokrojony bób. Gotuj 10 minut, na koniec całość zmiksuj - do uzyskania gładkiej konsystencji. Podawaj z posiekanym szczypiorkiem i natką, ewentualnie z grzankami.

Czekolada

... jest dobrym źródłem energii. Jedna jej kostka dostarcza organizmowi tyle energii, aby przejść około 45 m. ... zawiera fenyloetyloaminę, naturalny aminokwas, który działa jak afrodyzjak. ... jest w stanie poprawić nasze zdolności widzenia w gorszych warunkach, np. w czasie brzydkiej pogody. ... zawiera tryptofan, który pomaga wytwarzać w naszym ciele serotoninę, czyli neuroprzekaźnik odpowiedzialny za odczuwanie przyjemności oraz endorfiny zwane hormonami szczęścia. ... rozszerza naczynia krwionośne i wspomaga przepływ krwi przez mózg, co bardzo przydaje się podczas wysiłku mentalnego, takiego jak nauka czy zdawanie egzaminu.

(: (: HUMOR :) :)

- Na którym programie TVP można oglądać bramki polskiej reprezentacji? - Na TVP HISTORIA. xxx - Co ma wspólnego pokój dziecka i Bolesław Chrobry? - Tu dziecko mieszka i tu dziecko Mieszka. xxx Proszę kupić żonie ten piękny bukiet, kwiaty powiedzą za pana wszystko. - O nie, takim gadułą to ja nie jestem, wystarczy jeden goździk. xxx Zięć zwraca się do teściowej: - Mamusiu, wychodzę. Kupić coś? - Mieszkanie sobie kup!


Bibliotekarz radzi [ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Kolejne książki, które pojawiły się na półkach święciechowskiej biblioteki to "Cała przyjemność po mojej stronie" Natalii Sońskiej oraz "Masz to jak w banku" Ryszarda Ćwirleja.

“Cała przyjemność po mojej stronie” W cukierni "Słodka" już od progu pachnie wanilią i sernikiem. Jagoda piecze i ozdabia słodkości,

wkładając w to całe serce. Regularnie do "Słodkiej" zagląda Tomasz - czy to zasługa pysznego sernika, czy zamkniętemu w sobie wdowcowi wpadła w oko autorka jego wyjątkowej receptury? Jagoda zaczyna dostrzegać, że łączy ją z sympatycznym Tomkiem podobne poczucie humoru, a tematów do rozmów nigdy nie brakuje. Czy dzięki pogawędkom przy ciastku kobieta przestanie myśleć o czekającym ją rozwodzie i otworzy się na nowe uczucie? Jak zaufać kolejnemu mężczyźnie, gdy jeszcze nie ostygły wspomnienia zdrad męża? W nowej serii Natalia Sońska kusi dobrze wypieczonymi historiami i słodko - gorzkimi, ale z

odrobiną lukru, wyznaniami bohaterów. Spróbuj, a nie pożałujesz. “Masz to jak w banku“ Jest rok 1989. W modzie królują niepodzielnie marmurkowe dżinsy. Na ulicach miast pojawiają się przedsiębiorczy handlarze, którzy wprost z toreb, walizek i składanych stolików sprzedają deficytowe towary przywiezione z Zachodu. W Warszawie trwają obrady Okrągłego Stołu, a ludzie mówią, że już niedługo handel walutami przestanie być w kraju zakazany. Jeszcze nikt o tym nie wie, ale za chwilę PRL rozsypie się jak domek z kart, a rządząca partia, przewodniczka narodu, przestanie istnieć. Tymczasem w Poznaniu dochodzi do tajemniczych morderstw dokonanych na miejscowych handlarzach dewizami. Wszystko wskazuje na to, że ktoś chce przejąć walutowy interes szefa poznańskich cinkciarzy Grubego Rycha. Śledztwo w sprawie zabitych handlarzy walutą przej-

Z Kroniki Święciechowy

Kolejne wydarzenia z roku 1984, zapisane w Kronice Święciechowy dotyczą niecodziennego zdarzenia na święciechowskim posterunku oraz obrzędu dożynkowego w Gołanicach.

Z dniem 17 czerwca 1984 roku został zmieniony regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Święciechowa. Powstały samodzielne stanowiska pracy i referaty. W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 27 pracowników. Niecodzienny wypadek zdarzył się w pierwszych dniach lipca 1984 roku w Święciechowie. Lotem błyskawicy rozeszła się wiadomość po gminie, że na Posterunku MO w Święciechowie urodziło się dziecko. Fakt ten miał miejsce 9 lipca 1984 roku. Przebywająca na wczasach w Boszkowie mieszkanka Śmigla Hanna Basiura poczuła się nieszczególnie w ostatnich dniach przed rozwiązaniem. Postanowili z mężem pojechać samochodem do szpitala do Leszna. Jadąc przez Święciechowę z nadmierną prędkością, zostali zatrzymani przez pełniącego przy posterunku funkcjonariusza MO Zbigniewa Sujkę. W kilka minut po zatrzymaniu kobieta zaczęła wołać, że będzie rodzić. Wniesiona przez męża na posterunek MO, urodziła dziewczynkę. Szczęście w nieszczęściu, jak mówi przysłowie, rodząca była z zawodu pielęgniarką. Twardo komenderowała mężczyznami. Sierżant Zbigniew Sujka mimo przerażenia i swej nowej roli położnej, spisał się dzielnie. Wezwana karetka pogotowia zabrała matkę wraz z nowonarodzoną córeczką do szpitala w Lesznie. Było to drugie dziecko państwa Basiurów. Dziewczynce nadano imię Otylia. Dnia 26 sierpnia 1984 r.w Gołanicach odbyły się dożynki, które przepro-

muje Komenda Wojewódzka Milicji. Szef zespołu dochodzeniowo śledczego powierza je kapitanowi Mirkowi Brodziakowi, który prywatnie jest dobrym znajomym Rycha. Sprawy zaczynają się komplikować, gdy wysłany na miejsce przestępstwa porucznik Teofil Olkiewicz znika bez śladu, a sprawą cinkciarzy zaczyna interesować się poznańska SB.

wadzono według staropolskiego obyczaju. Przygotowały je p. Frachowa z Jezierzyc Kościelnych i Łucja Firlej z Gołanic. Zaproszonym władzom gminy wręczono żniwne wieńce, a wszyscy rolnicy wsi otrzymali z rąk swych malusińskich wiązanki z kłosów zbóż.


Jak nie czytam,

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

jak czytam Na początku czerwca szkoła w Długiem Starem gościła uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej nr 12 z Leszna wraz z nauczycielkami. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym czytaniem książek w parku otaczającym szkołę, gdyż nasi uczniowie biorą udział w akcji "Jak nie czytam, jak czytam", przypadającej na ten dzień. Goście zwiedzili gospodarstwo

[ 15 ]

agroturystyczne państwa Musielaków. Wiele radości sprawił dzieciom kontakt ze zwierzętami. Następnie szkoły integrowały się, biesiadując przy ognisku. Malowanie na folii, zagadki przyrodnicze, gra w piłkę nożną oraz inne zabawy sportowe - to kolejne atrakcje spotkania. Wspólna zabawa zakończyła się obietnicą rewizyty.

ATRAKCJI W GMINIE DLA NAJMŁODSZYCH Z OKAZJI DNIA DZIECKA NIE BRAKOWAŁO!

Na początku czerwca na placu zabaw w Święciechowie odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Zaproszone zostały całe rodziny - rodzice odpoczywali na kocykach piknikowych, a dzieci korzystały z przygotowanych atrakcji - dmuchańców, waty cukrowej, zabaw oraz animacji. Odbył się pokaz taneczny w wykonaniu zespołu Hayat. Dzieci miały nie lada atrakcje przy kurtynie wodnej oraz podziwiając sprzęt strażacki OSP Święciechowa. Dodatkowo mogły też spróbować swoich sił w szachach pod okiem instruktora. Piknik był przygotowany przez Stowarzyszyszenie MOŻEMY przy współpracy sołtysa i Rady Sołeckiej oraz Samorządowego Ośrodka Kultury. Projekt sfinansowano ze środków Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa organizowanego przez Centrum PISOP oraz z Budżetu Sołeckiego.

Pierwszy dzień czerwca w Długiem Starem był szczególny dla wszystkich dzieci. Dla nich Rada Rodziców, przy wsparciu sołtysów wsi Długie Stare i Długie Nowe oraz Klubu Iskra, zorganizowała gry i zabawy sportowe oraz mały poczęstunek. Odbył się również pokaz Straży Pożarnej, a na zakończenie rozegrano mecz piłkarski: dzieci kontra dorośli.


Festyn w Strzyżewicach [ 16 ]

W niedzielę, 17 czerwca, w Strzyżewicach odbył się IV Festyn Rodzinny. Został on objęty patronatem Starostwa Powiatowego w Lesznie, a jego organizatorami byli: sołectwo Strzyżewice oraz Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic. Uczestnicy imprezy korzystać mogli z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Najmłodszych najbardziej ucieszyły dmuchańce oraz animacje, malowanie buziek, balonikowe zwierzątka, konkursy, a trochę

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

starszych laserowy paintball. Świetną zabawą okazały się quizy, podczas których drużyny odgadywały tematy muzyczne z bajek i filmów. Odbyła się też ciekawa lekcja chemii, a strażacy ze Święciechowy przygotowali wodną kurtynę. Nie zabrakło także dobrej muzyki oraz pysznych ciast, lemoniady i kawy, które na swoim stoisku serwowało KGW ze Strzyżewic. Festyn był także częścią projektu "Akcja Książka - Reaktywacja".

Kołem Wokół Europy W sobotę, 30 czerwca, odbył się rajd rowerowy dla mieszkańców gminy Święciechowa.

Już po raz trzeci mieszkańcy gminy brali udział w zabawie pod hasłem "Kołem wokół środka Europy". Nazwa ta nawiązuje do geograficznego umiejscowienia naszej gminy. To, co wyróżnia ten rajd, to jego etapowość oraz możliwość dostosowana przejechanego dystansu do własnych możliwości. Dlatego też impreza cieszy się powodzeniem wśród osób w różnym wieku. W tym roku w rajdzie wzięło udział około 100 osób. Porównując to do pierwszej edycji, w której udział wzięło około

30 miłośników przejażdżek rowerowych, możemy śmiało stwierdzić, że impreza wpisała się w kalendarz wydarzeń turystycznych naszej gminy. Trasa rajdu przebiega przez sołectwa gminy Święciechowa i mieszkańcy mogą na każdym etapie dołączyć do grupy, która startuje w Święciechowie i tam też kończy wyczynową część zabawy. Tak samo jak w latach poprzednich, uczestnicy rajdu kończą wspólną zabawę spotkaniem integracyjnym przy grillowanych kiełbaskach. W

świetnej atmosferze i przy muzyce odbyły się konkursy i zabawy, a na uczestników czekały upominki i nagrody przekazane przez sponsorów. Uczestników tegorocznej edycji rajdu odwiedził wójt gminy Święciechowa Marek Lorych, który ufundował lody dla rowerowych pasjonatów. Warto dodać, że Stowarzyszenie "Przystań" Leszno organizuje szereg akcji związanych z aktywnością ruchową dla mieszkańców naszego powiatu, np. wakacyjne poranki z jogą, które odbywają się

Zdjęcie pochodzi ze strony: leszno24.pl

we wszystkie niedziele lipca na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie. Zarząd zaprasza, 22 lipca, zachęca mieszkańców gminy Święciechowa do ustanowienia rekordu Polski w lekcji jogi na świeżym powietrzu. Rowerówkę zorganizowała radna Bogna Rusiecka - Kłodnicka i Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ" Leszno. Serdeczne podziekowania za okazane wsparcie dla: Zakłady Mięsne Kaminiarz, Piekarnia Wawrzyniak, Piekarnia Agra, Zakład VITA, Park Linowy Tarzan, Zakład Garmażeryjny Specjał, Firma Chemik, Urząd Gminy Święciechowa, Konwa Bike, MATIX Stal Nierdzewna, Iveco Kępka, Firma Techkram, Ośrodek Szkolenia Kierowców ASIMA, Firma Osłonka, Pasieka Krzysztof Wybieralski, Ogrodnictwo Aleogrodniczy, Europoseł Pani Krystyna Łybacka i anonimowym sponsorom.

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - nr 79 - Lipiec 2018  

Kurier Święciechowski - nr 79 - Lipiec 2018  

Advertisement