__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 82, Październik 2018

Wybory samorządowe 2018

Już 21 października odbędą się wybory samorządowe. Tego dnia w godzinach od 7 do 21 będziemy mogli oddać swoje głosy w wyborach do czterech różnych organów: do Rady Gminy Święciechowa, Rady Powiatu Leszczyńskiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wójta gminy Święciechowa.

W wyborach do Rady Gminy nasza gmina podzielona jest na 15 okręgów wyborczych - zgodnie z zamieszczonym obwieszczeniem. Okręgi są jednomandatowe. Mieszkańcy, którzy są wpisani do rejestru wyborców w danym okręgu, wybierają swojego przedstawiciela do Rady Gminy spośród kandydatów zgłoszonych do kandydowania w tym właśnie okręgu. Zatem w wyborach do tego organu wyborcy w zależności od swojego zamieszkania otrzymają od Obwodowej Komisji Wyborczej odpowiednie karty do głosowania z kandydatami na radnych. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "x" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. W okręgu wyborczym nr 7

(Krzycko Małe) ze względu na to, że do wyborów zgłoszono w nim tylko jednego kandydata, wybory na radnego nie odbędą się i mandat ten obejmie zgłoszony kandydat, bez przeprowadzenia głosowania. W wyborach do Rady Powiatu wszyscy mieszkańcy naszej gminy otrzymają takie same karty do głosowania. Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "x" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu. W wyborach do Sejmiku Województwa zasady głosowania są takie same jak przy wyborach do Rady Powiatu. Wszyscy mieszkańcy gminy otrzymają takie same

karty do głosowania, a głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "x" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo w uzyskaniu mandatu. W wyborach na wójta gminy głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "x" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Na terenie gminy wyznaczono granice czterech obwodów z czterema lokalami wyborczymi. Mieszkańcy Święciechowy będą mogli głosować w Szkole Podstawowej w Święciechowie przy ul. Szkolnej 15. Mieszkańcy Gołanic, Krzycka Ma-

łego, Piotrowic, Niechłodu, Strzyżewic, Henrykowa i Książęcego Lasu swoje głosy mogą oddawać w Samorządowym Ośrodku Kultury przy ul. Śmigielskiej 1a. Mieszkańcy Lasocic, Ogrodów i Przybyszewa będą mogli głosować w Szkole Podstawowej w Lasocicach przy ul. Szkolnej 13. Natomiast w Zespole Szkół w Długiem Starem przy ul. Leszczyńskiej 1 głosować mogą mieszkańcy Długiego Starego, Długiego Nowego i Trzebin. Dla mieszkańców tych miejscowości, którzy muszą dojechać do lokalu wyborczego w Święciechowie, podobnie jak cztery lata temu, zostanie zorganizowany dojazd zgodnie z zamieszczonym na str. 7 harmonogramem. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu!

Kandydaci na wójta gminy Święciechowa W naszej gminie o mandat wójta ubiegają się dwie osoby. Każdy wyborca otrzyma więc listę z nazwiskami dwóch kandydatów. Karta do głosowania będzie w kolorze białym, a nazwiska kandydatów wydrukowane będą na różowym tle. Głosować można tylko na jednego kandydata. Stawiamy więc znak "x" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Wójtem zostanie ten kandydat, który dostanie więcej głosów.

LORYCH MAREK IRENEUSZ

RUSIECKA - KŁODNICKA BOGNA MARIA

wiek - 46 miejsce zamieszkania - Święciechowa stan cywilny - mężatka stan rodzinny - 2 dzieci: syn Norbert, córka Sonia wykształcenie - wyższe obecnie zajmowane stanowisko - doradca zawodowy stażysta przynależność do organizacji społecznych - Stowarzyszenie Przystań Leszno www.rusiecka-klodnicka.pl

wiek - 59 lat miejsce zamieszkania - Święciechowa stan cywilny - żonaty stan rodzinny - syn wykształcenie - wyższe obecnie zajmowane stanowisko - wójt gminy Święciechowa przynależność do organizacji społecznych - OSP, Polskie Towarzystwo Agronomiczne, Wolne Spółki Zarobkowe, Stowarzyszenie Producentów Rolnych ważniejsze odznaczenia: Srebrny Medal Towarzystwa "LABLADOR OMNIA VINCIT" - przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, Srebrny Krzyż Zasługi - przyznany przez Prezydenta RP, Honorowa Odznaka "Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" - przyznana przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, Odznaka Honorowa "ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA" - przyznana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. www.mareklorych.pl


Uroczyste złote gody [2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W 2018 roku w gminie Święciechowa czternaście par obchodziło jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji 4 października w restauracji Scarabeus w Święciechowie odbyło się spotkanie małżeńskich par z wójtem gminy Markiem Lorychem. Złote gody obchodzili: Wanda i Edward Pindara z Niechłodu, Mirosława i Piotr Rychwalscy ze Strzyżewic, Ewa i Jan Perdon ze Święciechowy, Bronisława i Kazimierz Frąckowiak ze Święcie-

chowy, Janina i Stanisław Woźni ze Święciechowy, Krystyna i Walerian Jędrzychowscy z Lasocic, Wiesława i Stanisław Toboła ze Święciechowy, Teresa i Mieczysław Rogodzińscy ze Święcie-

chowy, Halina i Bogdan Badura z Gołanic, Rozalia i Czesław Andrzejewscy z Przybyszewa, Halina i Albert Muenzberg z Długiego Starego, Jadwiga i Tadeusz Cieślik z Krzycka Małego, Regina i Zygmunt Żukowscy ze Święciechowy oraz Bożena i Leszek Stróscy ze Strzyżewic. Podczas spotkania najmilszą częścią uroczystości było wręcze-

nie przez wójta medali przyznanych małżonkom przez Prezydenta RP "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Były szczere życzenia, kwiaty, opowieści małżonków o wspólnie przeżytych latach. Na zakończenie przed jubilatami wystąpiły dzieci z Przedszkola w Święciechowie, które przygotowały specjalną część artystyczną. Następnie pary zasiadły do wspólnego posiłku. Przyłączamy się do życzeń i wierzymy, że przed każdą z tych par jeszcze wiele kolejnych wspólnych rocznic ślubu.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[3]

Nowy dyrektor szkoły w Święciechowie

Od 1 września dyrektorem szkoły w Święciechowie jest Mirosław Grzelczyk. Stanowisko objął po rezygnacji z tej funkcji przez Danutę Harasim. Otrzymał je w drodze konkursu, do którego stanęło trzech nauczycieli. Jest absolwentem wydziału historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył też kilka kierunków studiów podyplomowych, między innymi z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, zarządzaniu oświatą. Ma 56 lat i 32 - letni nauczycielski staż. Jest mężem i ojcem jednej córki.

Mirosław Grzelczyk pochodzi ze Starego Bojanowa. W rodzinnej miejscowości rozpoczął pracę. W bojanowskiej szkole uczył przez 21 lat, a w okresie od 1995 do 2001 roku był jej dyrektorem. - Wybrałem dobry zawód mówi Mirosław Grzelczyk. Lubię uczyć historii, mieć codzienny kontakt z młodzieżą. Cieszę się, gdy uczniowie osiągają dobre wyniki nauczania, gdy rozwijają swoje pasje. Mam nadzieję, że w Święciechowie wykorzystam swoje doświadczenie. A zdobywał je pracując zarówno w szkołach, jak i w nauczycielskim nadzorze. Kolejno pracował bowiem jeszcze w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, w prywatnym liceum w Lesznie, w Gimnazjum nr 2 w Lesznie, a ostatnie pięć lat w Delegaturze Kuratorium w Lesznie. Można powiedzieć, że zna pracę szkół i nauczycieli od przysłowiowej podszewki. Jako wizytator Kuratorium m.in. przeprowadzał kontrolę szkół, uczestniczył w ich ewaluacjach, monitorował wdrażanie reformy oświaty, opiniował projekty samorządowych uchwał dotyczących przekształcania szkół. - W Święciechowie jednak nie byłem, choć szkołę znam z perspektywy organu sprawującego

nad nią nadzór - dodaje M. Grzelczyk. - Startując w konkursie doskonale wiedziałem, że jest to dobra placówka, że świetnie funkcjonuje i że osiąga wysokie wyniki nauczania. Właśnie to skłoniło mnie do starania się o podjęcie funkcji dyrektora. Ale nie ukrywam, że znaczenie miał też fakt, iż nie będę konkurował z nikim z zespołu. Wiedziałem również, że otrzymam wsparcie i pomoc dotychczasowej pani dyrektor i wicedyrektora. Tak się właśnie stało. Nowy dyrektor przejął placówkę w trudnym dla oświaty momencie. Reforma ciągle trwa, a w szkole są uczniowie z trzeciej klasy gimnazjum i ósmej klasy podstawówki. Oba te roczniki trzeba przygotować do zakończenia edukacji w Święciechowie i przejścia do szkół średnich. Na szczęście, co podkreśla pan Grzelczyk, trafił do placówki, w której nauczyciele nie są wypaleni zawodowo. Ogromnie zaskoczyło go ich zaangażowanie, profesjonalizm, oddanie uczniom. W Święciechowie jest dopiero od miesiąca, ale czuje życzliwość i otwartość zespołu. Mówi, że nie ma narzekania, szukania problemów - wręcz przeciwnie - każdy chce uczestniczyć w organizacji pracy, w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. I to nie tylko nauczyciele, ale też pracownicy

Jabłkowe Czary

administracji i obsługi. Na swoim pierwszym spotkaniu z rodzicami nowy dyrektor podzielił się również inną refleksją. Pracował w kilku szkołach, więc ma porównanie dotyczące kontaktów z uczniami. Najkrócej mówiąc, w Święciechowie zwyczajnie zobaczył grzeczne dzieci. Nie tylko, że zachowują się kulturalnie, ale znają normy, są szczere, ciekawe wiedzy. Oczywiście bywają też łobuzerskie i zbyt żywe, ale czuje się, że dobrze tu zadziałała strona wychowawcza szkoły. I to go ogromnie cieszy, tym bardziej że chciałby mieć z uczniami otwarte relacje. Zamierza być dla nich wsparciem, jak trzeba, udzielać rad, przekazywać uwagi, mieć czas na rozmowy. Powiedzieć, że chciałby te relacje układać po partnersku, to może nieco za dużo, ale na pewno przyjaźnie. Dyrektor Grzelczyk zapytany, co w pierwszych miesiącach pracy będzie dla niego najważniejsze, odpowiedział, że szkoła musi płynnie funkcjonować. Fakt, że zmienił się dyrektor, nie może w żadnym razie zmniejszać jej zadań czy bezpieczeństwa. Najważniejsze więc są dobre wyniki nauczania, dalsza realizacja uczniowskich projektów, rozwijanie zainteresowań i tworzenie dodatkowych form aktywności, no i właśnie bezpie-

czeństwo uczniów. A nauczycieli chciałby uwolnić od nadmiaru dokumentacji. Jeśli to się uda, będą mogli więcej czasu poświęcić uczniom. Mirosław Grzelczyk został zatrudniony jako dyrektor święciechowskiej szkoły na pięć lat. Jest to czas, w którym można zrealizować wiele własnych przedsięwzięć. Na pewno będziemy o nich pisać, odwiedzać szkołę, pokazywać sukcesy uczniów. - A ja chciałbym podkreślić, że w takim miejscu pracy niczego nie zrobi się w pojedynkę. Liczę na kolegów nauczycieli, na rodziców, władze samorządowe, na personel. No i na uczniów. Razem tworzymy swoją szkołę - dodał nowy dyrektor.

Na uczestników festynu czekał zastawiony po brzegi stół ze słodkimi potrawami z jabłek. Organizatorzy udowodnili, że z jabłek można stworzyć mnóstwo rozmaitych dań. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano gry i zabawy z nagrodami, które przeprowadzał klaun Animek. Dla dorosłych także przygotowano nagrody w loteryj-

nym konkursie. Mieszkańcy Krzycka Małego wieczorem biesiadowali i bawili się na zabawie tanecznej. Przypomnijmy tylko, że to już czwarta edycja festynu, a organizatorzy przygotowywali wcześniej podobne imprezy, podczas których królowały dynie, marchewki oraz owoce. Gratulujemy pomysłu.

Rada Sołecka w Krzycku Małym oraz Stowarzyszenie Krzycka Wyspa Marzeń zaprosili mieszkańców Krzycka Małego na festyn i biesiadę. Impreza pod hasłem "Jabłkowe Czary" odbyła się w sobotę, 15 września, przy Sali Wiejskiej.


[4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W październiku

imieniny obchodzą

AMELIA - 7 X

Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa, pod patronatem prezydenta miasta Leszna oraz starosty leszczyńskiego, zorganizowało V Olimpiadę Sportowo - Obronną Seniorów. Impreza odbyła się 22 września na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie. Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Święciechowie, grupa Aktywny Senior, wzięli udział w tej olimpiadzie. Trzy czteroosobowe zespoły brały udział w konkurencjach: bowling, strzelanie z kbks, rzut granatem, rzut oszczepem, konkursy praktyczne i udzielania pomocy przedmedycznej. Uczestnicy miło spędzili czas na dobrej zabawie. Oczywiście była też rywalizacja. Jedna z naszych grup zajęła I miejsce w kategorii bowling. Na 16 zespołów, grupy ze Święciechowy zajęły miejsca: 13. 8. i 5. Były dyplomy, nagrody oraz puchary. Miłą niespodzianką był puchar od organizatorów dla całej drużyny za lata współpracy, za liczny udział we wszystkich olimpiadach organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa.

Najpiękniejsze zakątki

Imię Amelia pochodzi z języka staroniemieckiego i oznacza pracowitą gospodynię, obrończynię ogniska domowego. Założenie rodziny długo odwleka w czasie. Nie jest kobietą, która szybko da się okiełznać. Kocha przygodę i życie pełne wrażeń. Boi się ograniczeń, ale marzy o wiecznej miłości. Musi uważać, aby nie przegapić swej życiowej szansy na miłość. Pogoń za karierą i marzeniami może zaprzepaścić jej plany rodzinne. Mężczyzna, który przekona ją do siebie, będzie prawdziwym szczęściarzem. Lubi istnieć w towarzystwie. Jest pełną temperamentu kobietą, którą każdy lubi. Sukcesy dodają jej blasku. To osoba o dużej kulturze osobistej. Amelia bardzo nie lubi poddawać się nudzie. Łączy w sobie dwie piękne cechy - rozwagę i romantyzm. To wyjątkowa i odpowiedzialna osoba. Nie boi się wyzwań. W pracy ceniona jest za wnikliwość i dokładność. Pochwały innych oraz sukcesy zawodowe dodają jej skrzydeł, mobilizując do dalszego rozwoju. Kariera zajmuje w jej życiu ważne miejsce. Kocha podróże i wyzwania, dlatego najczęściej wybiera zawody wymagające

MARIAN - 11 X

Starostwo Powiatowe w Lesznie rozstrzygnęło konkurs fotograficzny pn. "Najpiękniejsze zakątki powiatu leszczyńskiego". W konkursie o zasięgu powiatowym nagrodzone zostały cztery osoby, w tym dwie mieszkanki naszej gminy: Ewelina Konieczna ze Święciechowy oraz Julia Małycha z Lasocic. Celem konkursu było przedstawienie piękna powiatu leszczyńskiego poprzez jego zabytki i walory przyrodnicze. Tematyką konkursu był powiat leszczyński, jego dziedzictwo przyrodnicze i

historyczne. Komisja konkursowa kierowana przez Edwarda Baldysa z Leszna oceniła zdjęcia przesłane przez uczestników i wyłoniła zwycięzców. Wszystkim laureatom przyznano nagrody rzeczowe. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie 19 września odbyło się spotkanie z laureatami konkursu połączone z wręczeniem nagród. Nagrody zwycięzcom wręczył wicestarosta leszczyński Robert Kasperczak, wyrażając zadowolenie z efektów prac fotografów amatorów biorących udział w konkursie.

POŻEGNANIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

06.09 - Maria Michałowicz (1947), Niechłód 09.09 - Jacek Marciniak (1975), Długie Nowe 09.09 - Leon Marciniak (1928), Długie Stare 12.09 - Maria Gertruda Buchwald (1950), Święciechowa 15.09 - Anna Gradecka (1950), Henrykowo 18.09 - Marianna Wira (1929), Ogrody

Marian to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które oznacza mężczyznę należącego do rzymskiego rodu Mariuszów. Często mylnie uważane jest za męską formę imienia Maria. Marian jest uczuciowy. Brak mu empatii. Potrafi być zaborczy i zawistny. Od najmłodszych lat cechuje się zdyscyplinowaniem oraz powściągliwością tego samego wymaga później od własnych dzieci. Surowo ocenia świat oraz ludzi, przyjaciół dobiera z wielką rozwagą. Nie zaprząta sobie głowy sprawami innych. To oddany przyjaciel, ale lubi podporządkowywać sobie znajomych. W jego świecie dominuje logika, dlatego zachowuje się dość sztywno i bywa nieugięty. Nie wie, co to spontaniczność ani elastyczność. Jest dumnym zdobywcą, dla którego nadrzędny cel stanowi bycie najlepszym. Posiada silną osobowość, ale ukrywa to przed otoczeniem. Zręcznie panuje nad swoimi reakcjami. Wyraźnie kieruje się wyłącznie swoimi planami i zajmuje się tylko tym, co jego dotyczy. Nie potrafi pogodzić się z porażką. Konsekwentnie zmierza do swych celów, wysoko ustawiając sobie poprzeczkę. W działaniu kieruje się

Amelia Bordecka ze Święciechowy

szybkiego podejmowania decyzji oraz oderwania się od rzeczywistości. Angażuje się w działanie całą sobą. Nie sprzyja jej środowisko biurowe. Amelia świetnie radzi sobie w zawodach takich jak: przedszkolanka, nauczycielka, lekarz pediatra, elektronik, akustyk. Imieniny obchodzi także 30 marca. W gminie Święciechowa mieszkają 23 Amelie: w Święciechowie 6, w Długiem Starem i Gołanicach po 4, w Henrykowie 2 oraz w Przybyszewie, Strzyżewicach, Lasocicach, Piotrowicach, Długiem Nowem, Krzycku Małym i Niechłodzie po jednej.

Marian Szymański z Gołanic

zimną logiką. Najbardziej odpowiadają mu zawody związane z dyscypliną i obowiązkowością, takie jak wszelkie służby mundurowe. Ponadto sprawdzi się również w medycynie, biznesie i handlu. Marian imieniny obchodzi także: 9 lutego, 30 kwietnia, 6 maja, 1 lipca oraz 17 października. W naszej gminie jest 29 Marianów: w Święciechowie 12, w Lasocicach 4, w Długiem Starem i Gołanicach po 3, w Przybyszewie i Krzycku Małym po 2 oraz w Niechłodzie, Długiem Nowem i Piotrowicach po jednym.


Tanecznym krokiem przez 30 lat KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[5]

W październiku tego roku Zespół Pieśni i Tańca MARYNIA obchodzi jubileusz 30 - lecia swojej pracy artystycznej. Z tej okazji zaplanowano dwa duże koncerty. Na scenie pojawi się osiem grup wiekowych. Łącznie przed widownią zaprezentuje się ponad 160 tancerzy. Podczas koncertu przedstawią układy, które przez te lata kojarzone są z zespołem oraz sporo nowych układów scenicznych.

Pierwsza próba Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA odbyła się 28 października 1988 r. Pierwotny skład zespołu liczył szesnaście osób. Pierwszym tańcem, którego uczyli się tancerze, był taniec ludowy Marynia ze suity wielkopolskiej. Stąd też nazwa zespołu. Pierwszy występ odbył się 1 maja 1989 r. w Święciechowie. Od początku swojego istnienia zespół działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Przez kolejne lata zespół wzbogacał swój repertuar, rozwijał umiejętności taneczne. Każdego roku przybywali nowi tancerze. Zespół rozrastał się, powstawały nowe grupy. Dziś może pochwalić się ośmioma grupami, bogatym zbiorem kostiumów scenicznych, wielogodzinnym programem tanecznym. Zespół, dzięki wsparciu włodarzy gminy i dyrektorów ośrodka, stale mógł się rozwijać i zwiedzać świat. W pierwszej kronice zespołu znajduje się wpis: "Dzisiaj niczym się jeszcze nie wyróżniamy, pniemy się dopiero w górę. Ale może jutro… będziemy chlubą i dumą środowiska w którym działamy". Wtedy nawet w najskrytszych marzeniach nie liczyli na to, że przygoda z tańcem potrwa … aż 30 lat. Zespół MARYNIA od początku działa pod kierownictwem Ewy Jankowskiej. Specjalizuje się ona w nauce tańców regionalnych, narodowych i folklorystycznych. Zespół od samego początku nie był typowym zespołem tańca ludowego. W swoim repertuarze posiadał układy walca, polek country czy tańce dyskotekowe w młodszych grupach. Piętnaście lat temu drugą instruktorką zespołu została Ewelina Konieczna, która specjalizuje się w tańcach nowoczesnych, towarzyskich i widowiskowych. Panie razem prowadzą zespół. Dzielą się obowiązkami i pomagają sobie wzajemnie. Zespół jest liczny, więc mają co robić. Swoją pracę uważają za wielkie szczęście, kochają taniec oraz pracę z dziećmi i młodzieżą. Członków zespołu łączy pasja związana z tańcem i ciężka praca. Tancerze odbywają systematyczne treningi, dostosowane do wieku, podczas których powta-

rzają bieżący repertuar i pracują nad nowymi układami. Wszystkim tancerzom w pierwszym roku nauki udzielany jest chrzest. Elementami chrztu są: ślubowanie, wypicie specjalnej mikstury dającej siły do tańca, przejście przez szpaler z "batów" oraz odebranie dyplomu jako świadectwo zostania pełnoprawnym członkiem zespołu. Oprócz zajęć, treningów i koncertów zespół prowadzi dodatkową działalność artystyczną. Uczestniczy w obrzędach, imprezach, uroczystościach, przygotowuje specjalny program artystyczny. Z inicjatywy zespołu w pomieszczeniach wiatraka znajdującego się przy Samorządowym Ośrodku Kultury powstała Izba Regionalna, gromadząca przedmioty gospodarstwa domowego z początków naszego stulecia. Uroczyste otwarcie Izby odbyło się podczas jubileuszu 10 - lecia powstania zespołu. Od kilku lat tan-

cerze z instruktorkami organizują w cieniu śmigieł "Biesiadę Ludową" z okazji Europejskich Obchodów Nocy Muzeów. Przez trzydzieści lat działalności zespół pochwalić się może niezliczoną liczbą wspomnień,

ZAPROSZENIE NA KONCERT

Instruktorki oraz tancerze Zespołu Pieśni i Tańca MARYNIA serdecznie zapraszają na otwarty koncert jubileuszowy z okazji 30 - lecia swojej działalności. Koncert odbędzie się 28 października 2018 r. w Sali Wiejskiej w Święciechowie o godz. 16. Zapraszamy rodziny obecnych tancerzy, absolwentów, mieszkańców gminy, osoby zżyte z zespołem i wszystkich miłośników tańca.

występów, koncertów i wyjazdów zagranicznych, organizowanych inicjatyw i spotkań, programów, w których brał udział, a przede wszystkim przyjaźniami nawiązanymi w zespole, które trwają przez długie lata.


Podsumowanie kadencji [6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Drodzy Czytelnicy, dziś zamierzamy podsumować mijającą kadencję. Chcemy przypomnieć największe inwestycje ostatnich czterech lat, zmiany w infrastrukturze, które sprawiły, że nasza gmina jest ładniejsza, bezpieczniejsza, a przede wszystkim uczyniły i czynią nasze życie łatwiejszym.

Na początek kilka słów o finansach gminy. Przez ostatnie cztery lata dysponowaliśmy budżetem w wysokości 130. 700. 000 zł, z tej kwoty aż 34. 400. 000 zł przeznaczono na inwestycje, które stanowią 26,3 proc. ponoszonych wydatków i są dwukrotnie wyższe niż w poprzedniej kadencji. Największe inwestycje mijającej kadencji dotyczyły rozwiązywania problemów komunalnych, drogowych i oświatowych. Największe wydatki inwestycyjne związane były z realizacją inwestycji związanych z budową przedszkola w Święciechowie dla wszystkich dzieci z naszej gminy za kwotę 11. 362. 000 zł oraz budową kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach, gdzie poniesione po stronie gminy wydatki wyniosły 4. 487. 000 zł. Również w pozostałych miejscowościach naszej gminy realizowane były inwestycje związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - na przestrzeni ostatnich czterech lat dodatkowo wydano na kanalizację i wodociągi kwotę 1. 404. 000 zł. Najważniejsze zadania przeprowadzone w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizowane były w miejscowościach, w których bardzo dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, tj. w Przybyszewie, Długiem Starem, Długiem Nowem, Henrykowie, Lasocicach, Krzycku Małym, Gołanicach, Święciechowie i Strzyżewicach. Zadania te zostały wsparte kwotą ponad 7. 200. 000 zł z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, którego gmina jest udziałowcem. Roboty drogowe to kolejny ważny dział inwestycji, który zwiększa bezpieczeństwo w naszej gminie. Inwestycje drogowe prowadzone są przez samą gminę (kwota 3. 641. 000 zł) jak i poprzez współfinansowanie i wraz z powiatem na kwotę około 2, 5 mln zł. Największe prace drogowe wykonywane były na ul. Kościelnej w Lasocicach, ul. Stawowej w Gołanicach, ul. Lipowej i Strzeleckiej w Święciechowie, ul. Granicznej w Długiem Starem, ul. Leśnej w Przybyszewie, ul. Pilotów w Strzyżewicach. W ramach inwestycji dofinansowano powiat leszczyński na zadania związane z modernizacją nawierzchni drogi w Krzycku Małym, przebudową chodnika przy ul. Słonecznej w Lasocicach, ul. Wiosennej w Długiem Starem, re-

mont drogi Leszno - Jezierzyce czy remont chodnika przy ul. Szkolnej i Wolności w Święciechowie. Inwestycje drogowe to również inwestycje w drogi dojazdowe do gruntów rolnych - w 2015 r. w Lasocicach, w 2016 r. w Święciechowie, w 2017 r. w Niechłodzie i w 2018 r. w Strzyżewicach. Zadanie te współfinansowane są corocznie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Wiele inwestycji dotyczyło budowy oświetlenia drogowego, na które wydaliśmy kwotę 914. 000 zł (ul. Leśnej i Jeżynowej w Przybyszewie, ul. Produkcyjnej, Lipowej, Wiśniowej, Czereśniowej, Leszczyńskiej, Modrzewiowej, Strzeleckiej w Święciechowie, ul. Samolotowej w Strzyżewicach, ul. Kolejowej, Ogrodowej w Lasocicach, ul. Złotej, Srebrnej, Zaborowskiej, w Henrykowie, ul. Zielonej w Krzycku Małym, ul. Spacerowej w

725. 000 zł. Podsumowując realizowane inwestycje nie można zapomnieć, że trzy z nich, a więc termomodernizacja szkoły, budowa przedszkola w Święciechowie oraz przebudowa obiektów na plaży w Gołanicach możliwe były dzięki współfinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ogółem 5. 451. 000 zł. Jednak wydatki gminy to nie tylko inwestycje. To w przeważającej wysokości wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, pomocy społecznej, utrzymania sal wiejskich, kultury i sportu, wsparciem organizacji pozarządowych. Wydatki na szkoły i przedszkole, poza inwestycjami, wyniosły w ostatnich czterech latach ponad 34 mln zł., wydatki na pomoc społeczną, łącznie z realizacją programu 500 + - ponad 29 mln zł., wsparcie sportu i organizacji poza-

Gołanicach oraz w miejscowościach Długie Stare, Długie Nowe, Niechłód). W najbliższej przyszłości planowane są inwestycje związane z wymianą oświetlenia drogowego na energooszczędne oświetlenie ledowe. Minione cztery lata to również inwestycje dotyczące poprawy warunków dzieci uczęszczających do szkół w naszej gminie. Ogółem na inwestycje w szkołach i przedszkolu wydatkowaliśmy kwotę 1. 127. 000 zł. Ponadto w ostatnich dwóch latach wykonaliśmy termomodernizację budynku szkoły w Święciechowie za kwotę 2. 460. 000 zł. Trzeba jeszcze dodać, że inwestycje w nasze dzieci to również place zabaw, na które wydaliśmy kwotę 169. 000 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 516. 000 zł na remonty w szkołach w Lasocicach, Długiem Starem i Święciechowie. W trakcie realizacji znajduje się przebudowa obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach za kwotę

rządowych - 450. 000 zł. Ważnym elementem wspomagającym integracje mieszkańców małych wiejskich społeczności pełnią sale wiejskie. Ogółem na ich utrzymanie, w tym remonty i wyposażenie, wydane zostało 2,3 mln zł. Działalność kulturalna prowadzona przez Samorządowy Ośrodek Kultury finansowana była przez gminę w kwocie ponad 3 mln zł. W placówkach oświatowych remontowano dachy, wymieniano drzwi, okna, podłogi i urządzenia sanitarne, zagospodarowywano pomieszczenia lekcyjne, biblioteczne, doposażano pracownie, place zabaw, sale i kuchnie, malowano klasy, sale i korytarze. Szkoły i przedszkole są każdego roku przygotowywane na przyjęcie uczniów i przedszkolaków. Od 1 września 2018 r. wszystkim obecnym przedszkolakom i tym jeszcze nienarodzonym służyć będzie nowy budynek przedszkola przy ul. Strze-

leckiej w Święciechowie. Dodatkowo gmina zabezpieczyła możliwość dowozu dzieci nie tylko do szkół, ale też do nowego przedszkola. Od 2015 r. w budżecie gminy funkcjonuje Fundusz Sołecki, o podziale którego decydują sami mieszkańcy podczas zebrań wiejskich. Można powiedzieć, że to nasz budżet obywatelski. To dzięki możliwości decydowania o podziale środków z Funduszu Sołeckiego zrealizowano wiele cennych inicjatyw, których potrzebę powstania widzieli mieszkańcy każdej ze wsi. Z funduszy sołeckich doposażono sale wiejskie, place zabaw, wspomagano realizację inwestycji, organizowano spotkania kulturalne dla mieszkańców. W przeciągu ostatnich czterech lat wydano w ten sposób ponad 883. 000 zł., od 189. 000 zł w 2015 r. do 273. 000 zł w 2018 r. Kontynuujemy podjętą przed laty współpracę z gminami w Niemczech, Chorwacji i Francji. To współpraca polegająca głównie na wzajemnych odwiedzinach mieszkańców, wymianie młodzieży, spotkaniach drużyn sportowych, grup artystycznych czy też organizowaniu wspólnych imprez. W 2018 r. uroczyście obchodzimy 25 - lecie współpracy gmin partnerskich Grosshabersdorf - Święciechowa. To nasza gmina przygotowała i zorganizowała te obchody. Zawsze chciałoby się zrobić więcej i lepiej. To naturalne, bo potrzeb w każdym środowisku jest przecież dużo. Władze gminy starają się, aby mieszkańcy wszystkich miejscowości mogli powiedzieć, że u nich także warunki życia zmieniają się na lepsze. W każdej wsi były więc jakieś inwestycje, remonty, doposażenia itp. Do mieszkańców wszystkich środowisk kierowano też oferty kulturalne, sportowe, propozycje udziału w imprezach plenerowych, rajdach, wycieczkach i wielu innych spotkaniach. Cieszy fakt, że wiele osób z tego korzysta. W kończącej się kadencji Rada Gminy Święciechowa odbyła 45 sesji. W czasie tych obrad radni podjęli 362 uchwały. W większości dotyczyły one spraw budżetowych i podatkowych oraz zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W 2015 r. uchwalone zostały: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program Rewitalizacji Gminy, umożliwiające nam ubieganie się o dofinansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[7]

Pożegnały babie lato W piątek, 28 września, odbyły się jesienne warsztaty florystyczne pn. "Pożegnanie Babiego Lata". Warsztaty cieszą się zainteresowaniem mieszkanek Strzyżewic i powiatu leszczyńskiego. Wszystkie panie pod czujnym okiem flo-

W Święciechowie przy tzw. czarnej drodze - w miejscu, gdzie w przyszłości ma powstać rodzinny park rozrywki, zasadzono 150 miododajnych drzew. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Posadzone zostały trzy rodzaje klonów, lipy, brzozy, jarzęby, kasztanowce, wierzby oraz leszczyny. Wyznaczone zostały także aleje spacerowe. Ponad siedmio hektarowy teren pozyskała gmina Święciechowa nieodpłatnie z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dawnej ANR Skarbu Państwa.

Możemy pomóc

W czerwcowym wydaniu naszego miesięcznika ukazał się duży artykuł pt. "Gołębie pana Zbigniewa". O swojej pasji opowiedział nam Zbigniew Brzezewski ze Święciechowy. Rolnik, miłośnik sportu, zwierząt i historii, patriota, wieloletni działacz polityczny, od dzieciństwa hodowca gołębi pocztowych. Mąż i ojciec pięciorga dzieci. Zawsze pełen energii, uśmiechu i humoru. Po prostu dobry człowiek.

Krótko po naszej rozmowie wszystko się zmieniło. 2 czerwca 2018 r. u pana Zbyszka nastąpiło zatrzymanie krążenia na skutek zawału podwsierdziowego. Spędził prawie trzy miesiące na OIOM - ie, gdzie toczył walkę o życie i wyszedł z niej zwycięsko. Dziś próbuje komunikować się z rodziną za pomocą wzroku, lecz leży nieruchomo. Karmiony jest bezpośrednio dożołądkowo poprzez PEG (rodzaj przetoki żołądkowo - skórnej). Aby ułatwić mu oddychanie, poddano go zabiegowi tracheotomii. Stan jest naprawdę ciężki. Po-

trzebna jest żmudna, kosztowna i specjalistyczna rehabilitacja oraz opieka medyczna. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie do Państwa. Każdy życzliwy gest, rozmowa, gdy wciąż towarzyszy strach o życie, pomagają nam wierzyć, że damy radę… POMÓŻMY ZBYSZKOWI WRÓCIĆ DO PEŁNEJ ŚWIADOMOŚCI I SPRAWNOŚCI Przekazując 1 proc. podatku lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem Brzezewski, 9945 pomagacie Państwo Zbyszkowi w codziennym funkcjonowaniu i w powrocie do zdrowia.

KRS: 0000270809 / cel: Brzezewski, 9945 nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 tytuł: Brzezewski, 9945 SMS na numer: 75 165 / treść: POMOC 9945 (koszt smsa 5 zł. netto)

DRUK: Drukarnia Leszno

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie Red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 Redaktorzy: Halina Siecińska i Ewelina Konieczna Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa Internet: gazeta@swieciechowa.pl Skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu

rystki Ilony Kominowskiej z kwiaciarni "Jedna na milion" wykonały wspaniałe jesienne kompozycje, które będą cieszyć ich oko w długie zimowe wieczory. Warsztaty mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu z powiatu leszczyńskiego.

DOWÓZ MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIĘCIECHOWA DO LOKALU WYBORCZEGO W ŚWIĘCIECHOWIE, UL. ŚMIGIELSKA 1A W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

1. HENRYKOWO - STRZYŻEWICE - ŚWIĘCIECHOWA KURS I Henrykowo - zbiórka przy skrzynkach pocztowych Strzyżewice - zbiórka przystanki autobusowe Henrykowo - odjazd godz. 10.00 Strzyżewice - odjazd godz. 10.15 Święciechowa - lokal wyborczy godz. 10.30 Święciechowa - Strzyżewice - Henrykowo - odjazd godz. 10.50 Henrykowo - przyjazd godz. 11.15 2. HENRYKOWO - STRZYŻEWICE - ŚWIĘCIECHOWA KURS II Henrykowo - odjazd godz. 11.15 Strzyżewice - odjazd godz. 11.30 Święciechowa - lokal wyborczy godz. 11.45 Święciechowa - Strzyżewice - Henrykowo - odjazd godz. 12.00 Henrykowo - przyjazd godz. 12.30 3. NIECHŁÓD - PIOTROWICE - ŚWIĘCIECHOWA KURS I Niechłód - zbiórka przy Sali Wiejskiej Piotrowice - zbiórka przy przystanku PKS Niechłód - odjazd godz. 12.45 Piotrowice - odjazd godz. 13.00 Święciechowa - lokal wyborczy godz. 13.10 Święciechowa - Piotrowice - Niechłód - odjazd godz. 13.30 Niechłód - przyjazd godz. 13.50 4. KRZYCKO MAŁE - ŚWIĘCIECHOWA Krzycko Małe - zbiórka przy Sali Wiejskiej Krzycko Małe - odjazd godz. 14.20 Święciechowa - lokal wyborczy godz. 14.40 Święciechowa - Krzycko Małe - odjazd godz. 15.00 Krzycko Małe - przyjazd godz. 15.20 5. GOŁANICE - ŚWIĘCIECHOWA Gołanice - zbiórka przy przystanku PKS na terenie wsi Gołanice - odjazd godz. 15.30 Święciechowa - lokal wyborczy godz. 15.50 Święciechowa - Gołanice - odjazd godz. 16.10 Gołanice - przyjazd godz. 16.30 6. NIECHŁÓD - PIOTROWICE - ŚWIĘCIECHOWA KURS II Niechłód - zbiórka przy Sali Wiejskiej Piotrowice - zbiórka przy przystanku PKS Niechłód - odjazd godz. 17.00 Piotrowice - odjazd godz. 17.10 Święciechowa - lokal wyborczy godz. 17.20 Święciechowa - Piotrowice - Niechłód - odjazd godz. 17.40 Niechłód - przyjazd godz. 18.00


Kandydaci na radnych Rady Gmin [8]

KURIER ŚWIĘ

Do Rady Gminy wybieramy 15 radnych w jednomandatowych okręgach. Każdy wyborca otrzyma listę kandydatów swojego okręgu. Wyborca może głosować tylko na jednego kandydata. Stawia więc znak „x” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Karta do głosowania będzie w kolorze białym, a nazwiska kandydatów wydrukowane będą na szarym tle. Wygra ten kandydat, który otrzyma najwięcej głosów. I to on będzie reprezentował mieszkańców swojego okręgu w Radzie Gminy. OKRĘG NR 1 Głosują mieszkańcy: Święciechowy, ulice: Janusza Kusocińskiego, Czereśniowa, Kopernika, Kościelna, Lasocicka, Polna, Sportowa, Świętego Marka, Wiśniowa, Wschowska, XX - lecia. Kandydaci: 1. KONIECZNA Ewelina Maria - KOMITET WYBORCZYWYBORCÓW MARKA LORYCHA 2.TAJCHERT Marcin Adam - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 2 Głosują mieszkańcy: Święciechowy, ulice: Boczna, Krzycka, Jesionowa, Paderewskiego, Rynek, Szkolna, Ułańska, Wąska, Wodna, Zacisze. Kandydaci: 1. ZAJDEL Zbigniew Marian - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. KIN Maria Jolanta - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 3 Głosują mieszkańcy: Święciechowy, ulice: Akacjowa, Dojazdowa, Klonowa, Lipowa, gen. Stanisława Sosabowskiego, Modrzewiowa, Mórkowska, Powstańców Wielkopolskich, Rzemieślnicza, Strzelecka, Śmigielska, Topolowa, Wolności, Zakątek, Zielona. Kandydaci: 1. GORWA Tomasz Piotr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. KLAK Paweł - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 4 Głosują mieszkańcy: Święciechowy, ulice: Anny Walentynowicz, Kolbego, Majora Hubala, Plater, Zwycięstwa. Kandydaci: 1. RABURSKA Longina Maria - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. GORWA Martyna Anna - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 5 Głosują mieszkańcy: Święciechowy, ulice: kmdr Stanisława Mieszkowskiego, Generała Stanisława Maczka, Generała Stef. Grota Roweckiego, Generała Tadeusza Kutrzeby, gen. Władysława Andersa, Ignacego Krasickiego, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Kosmonautów, Leszczyńska, Owocowa, Plac Majora Henr. Sucharskiego, Produkcyjna, Składowa, Transportowa, Warzywna. Kandydaci: 1. BOROWCZAK Edyta - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. RUSIECKA - KŁODNICKA Bogna Maria - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 6 Głosują mieszkańcy Gołanic. Kandydaci: 1. MACHOWIAK Jerzy Wojciech - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2.ZADWORNY Dariusz Czesław - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 7 W Krzycku Małym mandat osadzony bez głosowania. Kandydat: 1. Kołodziej Jerzy Stanisław - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA

OKRĘG NR 8 Głosują mieszkańcy Niechłodu i Piotrowic. Kandydaci: 1. MARCINIAK Lucyna - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. LISZATYŃSKA Paulina - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 9 Głosują mieszkańcy Długich Nowych i Trzebin. Kandydaci: 1. NOWACKI Jan Marek - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. DUDZISZ Dominika - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ 3. DROBIŃSKI Zbigniew Krzysztof - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZEBINY


ny Święciechowa

CIECHOWSKI

OKRĘG NR 10 Głosują mieszkańcy Strzyżewic, Henrykowa i Książęcego Lasu. Kandydaci: 1. KOŁACKI Krzysztof Marcin - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. ROGALA Zbigniew Stanisław - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 11 Głosują mieszkańcy Przybyszewa. Kandydaci: 1. STACHOWIAK Zbigniew Zenon - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. MATUSZEWSKI Dariusz Marek - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 12 Głosują mieszkańcy: Ogrody i Lasocic, ulice: Kościelna, Ogrodowa, Sportowa, Szkolna, Święciechowska, Tylna, Wschodnia. Kandydaci: 1. STASIŃSKI Sławomir Piotr - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2. WASILEWSKA Anna Maria - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA

OKRĘG NR 13 Głosują mieszkańcy: Lasocic, ulice: Generała Sikorskiego, Graniczna, Kolejowa, Kręta, Nowa, Okrężna, Polna, Słoneczna, Świętego Jana Chrzciciela, Zachodnia. Kandydaci: 1. SAMOLAK Piotr - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. KOSTANIAK Mikołaj - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 14 Głosują mieszkańcy: Długiego Starego, ulice: Graniczna, Jesienna, Leszczyńska, Osiedlowa, Parkowa, Rolna, Zachodnia. Kandydaci: 1. DUTKA Jan - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. NOWACZYK Dawid Michał - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

OKRĘG NR 15 Głosują mieszkańcy: Długiego Starego, ulice: Działkowa, Krótka, Nowa, Polna, Spacerowa, Wiosenna, Wschowska. Kandydaci: 1. SZYWAŁA Wanda Katarzyna - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA LORYCHA 2. URBAŃSKA Anna Maria - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI Z BOGNĄ RUSIECKĄ - KŁODNICKĄ

[9]

Kandydaci na radych

do Rady Powiatu

Mieszkańcy naszej gminy wybierają 5 radnych do Rady Powiatu Leszczyńskiego. Wszyscy otrzymują karty do głosowania z tymi samymi nazwiskami. Swoich kandydatów proponować będą komitety wyborcze. Głosujący wybiera więc komitet na który chce głosować. Na liście wybranego komitetu stawia się tylko jeden znak "x" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki), w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. W ten sposób wskazuje się  pierwszeństwo wybranego kandydata do uzyskania mandatu radnego Rady Powiatu. Karta do głosowania będzie w kolorze białym, a nazwiska kandydatów wydrukowane będą na żółtym tle.

LISTA NR 2

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1. MIELCAREK Marian Antoni, Święciechowa 2. MATUSZEWSKI Stanisław Mirosław, Wilkowice 3. MAŁYCHA Wiesława, Strzyżewice 4. DROST Anna Ewa, Wilkowice 5. SCHUBERT Franciszek Jerzy, Długie Stare 6. HERMANOWICZ Milena Anna, Krzycko Małe 7. RYBAKOWSKI Adam, Żakowo

LISTA NR 4

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA. NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1. LECIEJEWSKI Remigiusz, Przybyszewo 2. LIS Karol Michał, Wilkowice 3. MISIAK Patrycja, Święciechowa 4. PAWŁOWSKI Jacek, Mórkowo 5.WOJCIECHOWSKA Roksana Maria, Wilkowice 6. MIKOŁAJCZYK Tobiasz, Krzycko Małe 7. OLESZAK Marta, Henrykowo

LISTA NR 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 1. CHUDZIŃSKI Zenon, Święciechowa 2. GÓRSKI Michał, Wilkowice 3. KUSIOR Iwona, Wilkowice

LISTA NR 10

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. BUSZEWICZ Józef, Święciechowa 2. FEDYK Czesław Henryk, Żakowo 3. HANUSEK Teresa Hanna, Wilkowice 4. HAASE Grażyna Barbara, Święciechowa 5. MARSZAŁEK Przemysław Józef, Lipno 6. TYRAŁA Adam Grzegorz, Święciechowa 7. ŁABĘDZKA Maria Kazimiera, Długie Nowe

LISTA NR 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI POWIAT 1. TULEWICZ Marek Jarosław, Święciechowa 2. SZYMAŃSKI Tomasz, Gronówko 3. NOSEK Marek, Targowisko 4. KAPTUR Małgorzata, Święciechowa 5. SAWICKA Julia Maria, Kłoda 6. DOMINIAK Magdalena Izabela, Mórkowo 7. WRÓBEL Marek Edward, Trzebiny

LISTA NR 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK OBYWATELSKI 1. ADAMCZAK Grzegorz, Święciechowa 2. STAWIŃSKI Miłosz Krzysztof, Wyciążkowo 3. WASZAK Maria Antonina, Święciechowa 4. WŁODARCZAK Jerzy Jan, Krzycko Wielkie 5. PAZOŁA - MISIORNA Dorota, Lipno 6. DZIEMDZIELA Łukasz Kacper, Wilkowice 7. MISIAK Urszula, Święciechowa


[ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W okręgu nr 6 przedstawicieli do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wybierają wyborcy z powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, nowotomyskiego, rawickiego i wolsztyńskiego. Łącznie w naszym okręgu o mandat radnego Sejmiku ubiegać się będzie 72 kandydatów ze wszystkich list. Karta do głosowania będzie w kolorze białym, a nazwiska kandydatów wydrukowane będą na niebieskim tle. O mandaty radnych do Sejmiku ubiegać się będą: Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 1 RĘKOSIEWICZ Teresa Stanisława, Leszno 2 BOGACKA - GANCARCZYK Barbara Bożena, Miejska Górka 3 SMOCZYK Jarosław Jacek, Kiełczewo 4 TOMCZAK Renata, Leszno 5 KRYJOM Sławomir Marcin, Leszno 6 LICHAJ Michał Jerzy, Leszno Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 SZALCZYK Zofia Barbara, Poznań 2 CHUDY Kazimierz, Pakosław 3 KRÓL - TRĄBKA Joanna, Krotoszyn 4 NAPIERAŁA Ryszard, Opalenica 5 WAWRZYNIAK Jarosław Maciej, Leszno 6 PAWLAK Marcin, Gostyń 7 GÓRNY Bartłomiej Wojciech, Bucz 8 MIXTACKA Wiesława Dorota, Leszno 9 POTOCKA - MIŚ Ewa Katarzyna, Brońsko

Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA. NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 PANOWICZ Ewa Maria, Gronówko 2 WIŚNIEWSKI Maciej Medard, Leszno 3 SZYMAŃSKI Henryk, Grodzisk Wielkopolski 4 POSPIESZYŃSKI Andrzej Jan, Gostyń 5 WIECZOREK Ewelina Maria, Nowy Tomyśl 6 BEBA Jan, Wilanowo 7 SZEWCZYK Włodzimierz, Krotoszyn 8 IWASIEWICZ Alicja, Zbąszyń 9 SUCHANECKA Anna, Dębno Polskie

Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 1 SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej, Leszno 2 JAGODZIŃSKA Elżbieta, Jutrosin 3 ŻAK Tadeusz Włodzimierz, Krotoszyn 4 SUPEŁO - DOLATA Violetta Katarzyna, Nowy Tomyśl 5 WIECZOREK - DUBSKA Katarzyna, Kościan 6 PIASKOWSKA Małgorzata Maria, Grodzisk Wielkopolski 7 STACHOWIAK Arkadiusz, Gostyń 8 MARSZAŁEK Krystyna, Leszno 9 CUKIER Adam Roman, Stara Tuchorza

Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM 1 NOWACKI Konrad, Zduny 2 KONAT Barbara, Poznań 3 CHLASTAWA Dominik Błażej, Poznań 4 KONARZEWSKA - MICHALAK Ewa Anna, Września 5 BURAS Wojciech, Poznań

Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP 1 BĄKOWSKA Anita Stanisława, Krotoszyn 2 BRYŁKA Weronika, Kobylata 3 POMPAŁA Adam Ignacy, Poznań 4 HUBERT Gabryela, Krotoszyn 5 FRYDRYCH Adam, Krzykosy

Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 1 WAJNERT Łukasz, Krobia 2 KOCHAŃSKA Julia Anna, Przybyszewo 3 KRZYKAŁA Sebastian Robert, Krotoszyn 4 SĄSIADEK Bogna, Przybyszewo 5 MORGIEL Marta, Krotoszyn 6 KSIĄŻKIEWICZ Hubert, Leszno 7 DUDA Grzegorz Józef, Miejska Górka

Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 1 FIEBICH Mikołaj, Poniec 2 BRAJER Artur Łukasz, Krotoszyn 3 MAŃKO Sławomir, Drobnin 4 KACZMAREK Karolina, Leszno 5 SKROBAŁA Małgorzata, Osieczna

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 SOWA Marek Jan, Leszno 2 BŁASZCZYK Krzysztof Jakub, Obra 3 STRABURZYŃSKI Feliks, Opalenica 4 JĘCZ Andrzej, Łagowo 5 NAWROT Joanna, Włoszakowice 6 ANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata, Krobia 7 SMOTRYŚ Małgorzata Beata, Przyłęk 8 PRZYBYLSKA Joanna Paulina, Leszno 9 WIERZCHOWIECKI Jerzy Stanisław, Puszczykowo Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 1 BERGMANN Ewa Anna, Konary 2 STACHOWIAK Jan Leszek, Zakrzewo 3 STATUCKA Lidia Anna, Chrzypsko Wielkie 4 WAŚCIŃSKI Leszek, Nad Stawem 5 BRODA Stefan, Skoraszewice 6 KĘDZIA Karol, Woszczkowo 7 JÓZWOWIAK Elżbieta, Nowe 8 ANDRZEJEWSKA Maria Zofia, Łaziska


60 wspólnych lat KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 11 ]

We wrześniu odwiedziliśmy Marię i Jana Drobniaków z Długiego Starego. Jubilaci obchodzili rocznicę 60 - lecia pożycia małżeńskiego. Dziesięć lat temu, kiedy świętowali złote gody, impreza odbywała się w lokalu, a spotkanie, na którym odebrali medale “Za długoletnie pożycie małżeńskie" w Urzędzie Gminy. Drugie zdjęcie pochodzi właśnie z tamtej uroczystości. Teraz było inaczej.

Państwo Drobniakowie nie są już tak sprawni, jak przed laty. Trudno im się poruszać i przyjmować gości. Co prawda chętnie rozmawiają o swoim życiu i wspominają przeszłość, ale na większe imprezy nie wychodzą. Dlatego uroczystość 60 - lecia pożycia małżeńskiego odbyła się na miejscu. Ksiądz z Długiego Starego odprawił mszę świętą w domu, przyjechały dzieci, wnuki, były życzenia i upominki. Wśród podarunków znalazł się obraz zrobiony ze zdjęć ślubnych pani Marii i pana Jana oraz siódemki ich pociech. Najstarszy syn nie założył rodziny, ale na wspólnym ślubnym zestawie też się znalazł. Niestety, kilka lat temu odszedł na zawsze i rodzice to wspomnienie przechowują głęboko w sercu. Pan Jan pochodzi z Niechłodu. Kiedy wybuchła wojna, miał trzy lata. Ojca Niemcy zabrali do niewoli, więc mama zawiozła go do dziadków do Perkowa. Do domu wrócił już po wojennej zawierusze. Ukończył szkołę podstawową w Jezierzycach, potem szkołę zawodową we Wschowie i został ślusarzem narzędziowym. Od tego czasu, poza okresem służby wojskowej, już zawsze pracował. Najpierw w Terenowych Zakładach w Lesznie, gdzie naprawiał urządzenia w browarach i gorzelniach, a po dwóch latach przeszedł na kolej. I tam przepracował jeszcze 32 lata. Pan Jan zatrudnił się jako pomocnik maszynisty. Wtedy jeździło się na parowozach, więc wspomina, jak załadowywał pociąg węglem. To nie była lekka praca. A jako pomocnik pracował ponad 10 lat. Później, gdy nabrał doświadczenia i ukończył specjalistyczne kursy, został maszynistą. Oczywiście na parowozach, potem na pociągach spalinowych. Całe kolejarskie życie woził pociągami towary. Na emeryturę przeszedł w 1989 r. Pani Maria urodziła się w Piotrowicach. Rodzice mieli 22 - hektarowe gospodarstwo i wychowywali jedenaścioro dzieci. Od najmłodszych lat wszyscy musieli pracować w polu i w zagro-

dzie. I choć pani Maria marzyła o szkole odzieżowej, ojciec zdecydował, że będzie pomagać w domu. W tym czasie rodzice pana Jana z trójką swoich dzieci przenieśli się do Piotrowic. Ojciec został brygadzistą w PGR. Młodym nietrudno więc było spotkać się we wsi. Pani Maria z uśmiechem wspomina, że poznali się w autobusie, kiedy obydwoje jechali na dożynki do Niechłodu. Ale widywali się też przy kapliczce w czasie majowych nabożeństw. A ślub

Pan Jan codziennie wyjeżdżał do pracy, czasem na dwa, trzy dni, a pani Maria prowadziła dom. Dostali też 11 ha ziemi w spadku, więc pracowali również na roli. A pan Jan jeszcze dorabiał na budowach. Było dla kogo pracować, bo jubilaci wychowywali ósemkę dzieci. Pani Maria urodziła cztery córki i czterech synów, a pierwsze na świat przyszły bliźniaki. Na co dzień w opiece nad dziećmi pomagała jej mama pana Jana. Mimo tak zapracowanych lat małżonkowie mówią, że mieli dobre

wzięli w kościele w Gołanicach. 13 września 1958 r. Zaraz po ślubie krótko mieszkali u rodziców pani Marii. Przenieśli się jednak do małego domku w Trzebinach, a stamtąd znów do Piotrowic. W końcu dostali mieszkanie w Niechłodzie i tam przeżyli aż 17 lat. To były pracowite lata.

życie. Po prostu rodzinne. Kiedy próbowaliśmy policzyć, ilu najbliższych członków rodziny mogłoby zasiąść przy stole, okazało się, że w mieszkaniu państwa Drobniaków taki stół by się nie zmieścił. Dzieci z małżonkami to już 14 osób. Wnuków jest 20, a prawie wszyscy założyli rodziny.

Prawnuków urodziło się też niemal dwudziestu. A żyją jeszcze dwie siostry pani Marii, a także siostra i brat pana Jana. Setka bliskich mogłaby świętować jubileusz państwa Drobniaków. Oczywiście tylu nie przyjechało na uroczystość, ale nikt o rocznicy nie zapomniał. A powiedzmy jeszcze, że niemal 30 lat temu pani Maria i pan Jan otrzymali od gminy mieszkanie w Długiem Starem. Później je kupili, więc odtąd byli na swoim. Do tego domu przyszli już tylko z dwójką dzieci, pozostałe się pożeniły i przeprowadziły. Dziś mieszkają w Zarzewie, Osowej Sieni, Wschowie i Długiem Starem. Daleko do rodziców nie mają. A jubilaci wspominają, że od siebie ciągle jeździli do bliskich - a to na śluby, to na chrzciny, to na komunie święte. Przy tak licznej rodzinie zawsze zdarzały się okazje do świętowania. Teraz, niestety, jubilaci już nie wychodzą z domu. Pan Jan jeszcze rok temu jeździł rowerem i chodził na grzyby, ale nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Podobnie pani Maria - tylko z balkonikiem, czasem odpoczywa obok domu. Na szczęście mają dobrych sąsiadów, mogą liczyć na ich pomoc, zwłaszcza Heleny Bojek. Codziennie przyjeżdża też do nich córka z Osowej Sieni. A wkrótce zamieszkają z wnukiem i jego bliskimi. Zarówno pani Maria, jak i pan Jan mówią, że każdy dzień jest dla nich ważny. Dziękują Bogu, że budzą się rano, że są razem, że jeszcze mogą patrzeć na świat. Innych marzeń nie mają. Ziemię przekazali córce, dom dostała druga córka, mają co jeść, nie narzekają na brak opieki. I często spoglądają na krzyż przed domem, który stoi tu odkąd tylko pamiętają. O tym krzyżu i jego historii pisaliśmy na łamach naszej gazety. Pani Maria zapewnia, że nigdy nie zniknie z ogródka. A my życzymy jubilatom, aby spokojnie przeżywali każdy dzień, aby nie pogorszyło się ich zdrowie i aby obok nich zawsze byli bliscy. Obiecujemy, że przyjdziemy na kolejny jubileusz, może na wspólne 70 lat?


Bibliotekarz radzi [ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Zapraszamy do wypożyczania książek do święciechowskiej biblioteki. Proponujemy dwie nowości: "Sekrety i kłamstwa" oraz " Wierność jest trudna".

"Sekrety i kłamstwa" Sylwii Trojanowskiej Bohaterka książki Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, żeby pogodzić się z najważniejszą osobą jej dzieciństwa charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zależy na tym, by ukochana wnuczka z

nim zamieszkała, lecz ona stawia warunek - chce w końcu poznać jego skrzętnie skrywaną przeszłość. W opowieściach Ludwika losy rodziny splotą się z burzliwą historią Szczecina z czasów II wojny światowej. Jaką tajemnicę chronił przed światem? Magdalena, wędrując po śladach z przeszłości, odwiedza miejsca znane z młodości i na nowo buduje relacje z dawnymi sąsiadami. Czy w rodzinnym mieście czeka na nią również miłość? Sylwia Trojanowska odkrywa tajemnice, o których nikt już nie pamięta. "Sekrety i kłamstwa" to mieszanka emocji, uśmiechu i wzruszeń zapisanych w pożółkłym rodzinnym albumie. "Wierność jest trudna" Agaty Przybyłek Zwariowana komedia rodzinnych nieporozumień pióra bestsellerowej autorki. Agata Przybyłek lekko i z humorem opowie Wam o tym, że wierność nie zawsze jest łatwa… Eliza przygotowuje się do ślubu, a całej rodzinie udziela się podniosła atmosfera. Lecz niespodziewanie w życiu dziewczyny pojawi się niepokorny Szczepan,

który grzecznej i ułożonej Elizie zawróci w głowie. Czy przyszła panna młoda pozostanie wierna narzeczonemu, czy ulegnie urokowi przystojnego motocyklisty? Szczepana nie zraża wiadomość o zbliżającym się ślubie. Ale co zrobi, gdy okaże się, że randkuje nie z jedną kobietą, a z dwiema?! Jak to mówią, cicha woda brzegi rwie… Przekonaj się, do czego mogą być zdolne siostry bliźniaczki, którym przyszło rywalizować o mężczyznę!

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji SP.Z O. O. w Lesznie dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży z Henrykowa zorganizowało wycieczkę do Wrocławia. Głównym celem wyjazdu było poznanie centrum nauki i wiedzy o wodzie - Hydropolis. Uczestnicy odbyli także rejs statkiem po Odrze i zwiedzali Stary Rynek. Wyjazd sprawił im dużo radości. Miło spędzili ten dzień.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Na zdrowie

Baran 21.03-19.04 Będziesz tryskać pozytywną energią. Wszystko wyda Ci się łatwe i przyjemne. Odnów stare towarzyskie kontakty. Samotne Barany mogą liczyć na intrygującą znajomość. Byk 20.04-20.05 Uda się rozwiązać domowe problemy. Będziesz miała czas na spotkania i wypoczynek. Merkury sprzyja zawodowym sukcesom. Może to dobry czas na jakąś inwestycję? Bliźnięta 21.05-21.06 Czekają Cię wyjątkowo udane dni. W domu możesz oczekiwać miłej niespodzianki. Wpadniesz też na pomysł, który przyniesie pieniądze. Skontroluj jednak zdrowie. Rak 22.06-22.07 Trochę zmęczy Cię załatwianie cudzych spraw. Naucz się czasem odmawiać. Ktoś będzie bardzo o Ciebie zazdrosny. Zagraj w jakąś grę gwiazdy wróżą powodzenie. Lew 23.07-22.08 Ktoś bliski znajdzie dla Ciebie czas i spełni Twoje prośby. Będziesz naprawdę szczęśliwa. Załatw zaległe sprawy urzędowe. I odezwij się do przyjaciółki, potrzebuje wsparcia. Panna 23.08-22.09 W uczuciach będzie spokojnie. W pracy unikaj intryg, bo plotki nie okażą się prawdą. Pod koniec miesiąca czeka Cię spotkanie z dawnymi znajomymi. Dobre finanse. Waga 23.09-22.10 Możesz liczyć na uśmiech szczęścia w kwestiach finansowych. Może podwyżka, może wygrana? Poznasz kogoś bardzo interesującego. I otrzymasz ciekawą propozycję zawodową. Skorpion 23.10-21.11 Doświadczysz dużego wsparcia oraz życzliwości. To pozwoli Ci zrealizować pewien pomysł związany ze zmianami w domu. W pracy szykuje się wyjazd służbowy. Dbaj o kondycję.. Strzelec 22.11-21.12 Przed Tobą okres bogaty w wydarzenia towarzyskie. Jedno ze spotkań będzie bardzo ważne. W połowie miesiąca oczekuj wiadomości od dalszej rodziny. Zmienią Twoje plany na najbliższe dni. Koziorożec 22.12-19.01 W małżeństwie trochę nieporozumień, ale wyjaśnicie to sobie. Dobrze, gdybyście zafundowali sobie kilka dni relaksu. Może krótki wyjazd? Dużo lepsze finanse. I niezłe zdrowie. Wodnik 20.01-18.02 Gwiazdy sprzyjają nowym znajomościom. Samotnym Wodnikom przytrafi się flirt, a małżeństwa przeżyją uniesienie. Otrzymasz też wiadomość, na którą od tygodni czekasz. Ryby 19.02-20.03 Nie rezygnuj z wyjazdu, który od dawna planowałaś. To czas na realizację marzeń. I nie zastępuj wszystkich w pracy, po prostu rób swoje. Czekaj na przesyłkę.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło.Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: W LESIE POJAWIŁY SIĘ GRZYBY. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią Bronisława Szczepaniak. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 października.

24

1 2 3 4

9

6

15 4

7 8 10

11

11

13

12

1

13 14 1

10

2

3

28

U

10

9

18

T

12

5

15

25

A

14

27

6 4

5

6

O

Ł

19

B

22

5

23 7

8

21

9

L

A

7

W

20 8

T

3

16

K

2

R Z

A

29

17

R

26

10 11 12 13 14 15 16 17

11 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

1. Stawiany obwinionemu 2. Jaś ze strąka 3. Gall ... 4. Plemienny znachor 5. Posąg 6. Agitacja 7. Rzymska na surówkę 8. Pięciozłotowa

9. Uprawia sport na macie 10. Andrzej ... - bokser 11. Z niego uchwyty pokrywek 12. Wynik dzielenia 13. ... Pazura 14. Pyszny do kawy 15. Nie ciężkie

Składniki: 200g ryżu, 520g sosu słodko - kwaśnego, 2 łyżki oleju, 1/2 brokułu, czerwona papryka, czerwona cebula, ząbek czosnku, ćwiartka kurczaka, 1/4 pęczka szczypiorku, sól. Przygotowanie: Ryż ugotuj. Brokuł podziel na różyczki, paprykę pokrój w paski, cebulę w piórka, czosnek w plasterki. Z kurczaka zdejmij skórę, oddziel mięso od kości i pokrój na kawałki. W głębokiej patelni usmaż mięso na oleju, dodaj paprykę, cebulę i czosnek, a po 2 - 3 minutach brokuł. Smaż 4 - 5 minut, następnie wlej sos. Gotuj razem 2 - 3 minuty. Dodaj ryż, wymieszaj i posyp posiekanym szczypiorkiem.

Składniki: 500g fasoli jaś, 200g suszonych lub świeżych śliwek, 2 łyżeczki miodu, 50g masła, łyżka brązowego cukru, sól, pieprz, majeranek. Przygotowanie: Fasolę zalej wodą i odstaw na całą noc. Ugotuj ją do miękkości w wodzie, w której się moczyła. Śliwki pokrój na spore kawałki. W garnku rozpuść masło. Dodaj odcedzoną fasolę i śliwki. Przesmaż, dodaj miód, cukier i majeranek. Podsmażaj jeszcze minutę, żeby miód i cukier lekko się skarmelizowały. Podawaj na ciepło lub na zimno.

Ryż z warzywami Przekąska z fasoli

* Gdy siadamy przy telewizorze, lepiej nie jeść ciasteczek, które pogłębiają miażdżycę. Zamiast nich dobrze jest poczęstować się pestkami słonecznika. Są one jednym z najlepszych naturalnych źródeł witaminy E, która przedłuża młodość i chroni naczynia przed ich stwardnieniem. Pestki zawierają też witaminę B odżywiającą komórki nerwowe. A potas, cynk, żelazo i wapń regenerują je i zapobiegają depresji. Garść pestek ze słonecznika należy jeść przynajmniej trzy razy w tygodniu. * W zielonych liściach warzyw znajduje się dobroczynna luteina. Eksperci twierdzą, że codziennie powinniśmy zjadać minimum 4g luteiny. A taką ilość zawiera 50g świeżego szpinaku lub 100g surowej kapusty. Luteina chroni nasze oczy, szczególnie plamkę żółtą. Zapobiega mętnieniu soczewki. Luteina nie pozwala też, by rozwinęła się u nas miażdżyca. Nie dopuszcza do utleniania się tzw. złego cholesterolu. Zmniejsza również ryzyko powstawania zmian w przewodzie pokarmowym, układzie oddechowym oraz piersiach. Dlatego codziennie powinniśmy jeść kapustę, sałatę, szpinak. A zieloną sałatę dobrze jest skropić odrobiną oliwy. Organizm lepiej przyswaja wówczas luteinę.

Dla włosów

Łupież można złagodzić domowymi kuracjami. Warto stosować je 1 - 2 razy w tygodniu. Oto dwie maseczki: OLIWNA Lekko podgrzej 2 łyżki oliwy i wmasuj ją w skórę głowy. Pozostaw na 10 minut, a potem wyczesz włosy gęstą szczotką. Dokładnie umyj. TYMIANKOWA Łyżeczkę tymianku zalej 1/2 szklanki wrzątku. Po 10 minutach odcedź, dodaj 1/4 kostki drożdży. Wymieszaj. Zamocz opuszki palców i kilka razy wcieraj gęsty płyn w skórę głowy.

(: (: HUMOR :) :)

- Jak facet wyobraża sobie romantyczny wieczór? - Mecz piłki nożnej przy blasku świec. xxx - Po czym poznać, że jesteśmy już naprawdę starzy? - Gdy wychodzimy z muzeum, włącza się alarm... xxx – Jak nazywa się zwierzę na dwie litery? – Qń


Jesienne zebrania wiejskie [ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Na przełomie września i października w każdym sołectwie w gminie odbyły się jesienne zebrania wiejskie. Łącznie przeprowadzono dwanaście zebrań. We wszystkich uczestniczył wójt gminy Marek Lorych, sekretarz Patryk Tomczak oraz pracownik do spraw obsługi Rady Gminy Sandra Sztor. W poszczególnych spotkaniach uczestniczyli także sołtysi wsi.

Młodzi odkrywcy

W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Długiem Starem od września 2017 roku działa Klub Młodego Odkrywcy EKSPLORATOR. Opiekunką klubu i koordynatorką współpracy z Centrum Nauki Kopernik jest Rozaneta Janczewski, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia w klasach starszych w ramach klubu prowadzi także Marlena Fortuniak, nauczycielka chemii i przyrody. Przez cały rok szkolny zajęcia wiście sama wystawa, ale chcemy prowadzone były zgodnie z zainteż, aby oczekujący na jej odwieteresowaniami uczniów - w kladzenie goście nie nudzili się i sach stoją skrzyneczki pytań i mogli interesująco spędzić czas. Z zadań do rozwiązania podczas tego powodu planują różne towaspotkań klubu. Uczniowie wrzurzyszące wydarzenia naukowe, cają tam swoje sugestie oraz nurtakie jak: matematyka - warsztat z tujące ich pytania z różnych robotyki, biologia - warsztat z midziedzin nauki, a nauczycielki plakroskopowania, geografia - warsznują zajęcia tak, aby zaspokoić te tat "Stwórz mapę swojej oczekiwania. miejscowości", chemia - warsztat Wzięliśmy także udział w pro"Między nami jest chemia", fizyka jekcie "Naukobus w szkole" i w - warsztat "Ach, ten cień, chodzi związku z tym odwiedzą nas praza mną cały dzień", technika dla cownicy CN Kopernik wraz z monajmłodszych - warsztat "Butelka, bilną wystawą. Przygotowania do papier, puszka - z tego będzie urowystawy już trwają. Uczniowie cza papużka" - zabawki z surowstarszych klas obejrzeli na poców wtórnych. czątku września 2018 r. prezentaNie wszystko będzie działo się cję na temat mobilnych wystaw równocześnie. Podzielą warsztaty CN Kopernik. Nauczyciele przedtak, aby każdy mógł doświadczyć miotów ścisłych przygotują ich czegoś ciekawego. omawiając działanie niektórych Wydarzenie planujemy zakońeksponatów i praw, które nimi rzączyć "Nocą naukowców", która będzą. Mamy nadzieję, iż to zrodzi dzie podsumowaniem festiwalu pytania, na które będą poszukiwać nauki. Przygotujemy wówczas odpowiedzi podczas wizyty Nauprezentację jego wytworów, prekobusa. Młodsi uczniowie wezmą zentację eksperymentów, które udział w konkursie plastycznym najbardziej przypadły do gustu przygotowującym do wystawy ph. zwiedzającym. Planujemy obser"Ja i wszechświat". Prace będą wację nocnego nieba w parku przy wystawione w holu szkolnym podszkole oraz nocne podchody z zaczas wizyty Naukobusa. daniami z różnych dziedzin nauki. Uczniowie klasy III gimnazjum Chcemy włączyć w nasze dziaoraz klasy VIII szkoły podstawołania rodziców uczniów oraz całą wej mają za zadanie przygotować społeczność lokalną, a także partreportaż z przygotowań do wizyty, nerów szkoły. jej przebiegu oraz działań, które Mamy nadzieję, że to wydarzepodejmą po wydarzeniu. Najwięknie zapoczątkuje coroczne festiszym wydarzeniem będzie oczywale nauki w naszej placówce.

Zebrana odbyły się: 24 września w Henrykowie i Strzyżewicach, 25 września w Przybyszewie, 26 września w Lasocicach, 27 września w Długiem Starem, 28 września w Trzebinach i Długiem Nowem, 1 października w Piotrowicach i Niechłodzie, 2 października w Krzycku Małym, 3 października w Święciechowie oraz 4 października w Gołanicach. Przekazano wiele cennych informacji dla mieszkańców. Sekretarz gminy przekazał zebranym istotne informacje dotyczące: wyborów, a więc podziału na okręgi wyborcze, liczby kandydatów, lokali wybroczych oraz wy-

glądu kart do głosowania jak również sposobie oddawania ważnego głosu. Wspominano także o wywozie odpadów wielkogabarytowych, o dofinansowaniu do wymiany ekologicznych kotłów grzewczych i termomodernizacji, o programie czyste powietrze. Wójt gminy omawiał sprawy dotyczące budżetu. Wspominał o dwóch największych oświatowych inwestycjach, a więc budowie przedszkola i termomodernizacji szkoły podstawowej w Święciechowie, a także o projektach rządowych, funduszach sołeckich, o pozostałych wydatkach i dochodach gminy. Po wystąpieniu wójta i sekretarza, głos zabierali mieszkańcy miejscowości. Na wszystkie pytania i wnioski udzielone zostały odpowiedzi.

Zespół Śpiewaczy WIOLA, jak co roku, uczestniczył w warsztatach wokalnych. Tym razem odbyły się one w dniach od 9 do 11 września w Zaniemyślu. To malowniczo położona wśród jezior miejscowość w powiecie średzkim. Poza codziennymi próbami był czas na integrację oraz wypoczynek na łonie przyrody - tym bardziej że dopisała piękna, słoneczna pogoda.W ostatnim dniu po pływającym moście uczestnicy warsztatów przeszli na udostępnioną do zwiedzania w 2016 r. Wyspę Edwarda z pięknym, drewnianym dworkiem i 60 dębami, wśród których 17 z nich to pomniki przyrody. Wyspa ma powierzchnię 3 ha i jest położona na Jeziorze Raczyńskim. To na niej w połowie XIX w. popełnił samobójstwo hrabia Edward Raczyński, zapalając lont armatni i przystawiając głowę do lufy. Przypomnijmy tylko, że zespół przygotowywał się do zbliżającego się jubileuszu 20 - lecia istnienia.


Rajd Rowerowy Marsz pokoleniowy KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 15 ]

Rodzinny Rajd Rowerowy - poznajmy piękno naszych wsi odbył się w niedzielę, 9 września, w Przybyszewie. Wzięło w nim udział 27 drużyn, które miały do przejechania zaszyfrowaną za pomocą strzałek trasę oraz do wykonania łamigłówki i test wiedzy.

Start i meta znajdowały się na boisku przy placu zabaw w Przybyszewie. Trasa liczyła około 7 km. Rowerzyści odwiedzili po drodze m. in. kościół: Kuźnię Marzeń oraz dworzec PKP. Drużyny na trasie rozwiązywały rozmaite zadania, odpowiadały także na pytania historyczne na temat Lasocic, Przybyszewa i Ogrodów. Na mecie każda z drużyn dostała kalendarze na 2019 rok, wydane przez Stowarzyszenie ZMW, a dzieci otrzymały drobne nagrody. Było ognisko, odpoczynek na leżakach, dojenie

krowy i kozy, za co każdemu wręczono dyplom od Stowarzyszenia Łaciata Wieś. W całym rajdzie zwyciężyła drużyna Okonki, która za zajęcie I miejsca otrzymała zaproszenie do pizzerii Mafia w Lesznie. Na zakończenie dnia odbyło się kino plenerowe. Wydarzenie nie odbyłoby się bez wsparcia finansowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt współfinansowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Grupa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Aktywni seniorzy" ze Święciechowy zaprosiła mieszkańców gminy na III Jesienny Marsz Pokoleniowy. Impreza odbyła się w niedzielę, 9 września, na polanie Hubertus przy leśniczówce w Długiem Starem. Uczestnicy spędzili czas na świeżym powietrzu, wędrując z kijkami do nordic walking, przebyli także

trasę na rowerach. Na zakończenie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Organizatorzy zaprosili na imprezę całe rodziny, mając na celu stworzenie spotkania integracyjnego - najpierw wspólny marsz malowniczą trasą liczącą około 8 km, a na koniec odpoczynek i posiłek przy ognisku. Patronat nad imprezą objął wójt gminy Święciechowa.


Witamy pierwszoklasistów [ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W gminie Święciechowa naukę w szkołach rozpoczęły cztery klasy pierwsze. Każdego roku we wrześniu odwiedzamy pierwszoklasistów i robimy uczniom pamiątkowe zdjęcie. W tym roku powstały dwie klasy pierwsze w Święciechowie: jedna w Lasocicach i jedna w Długiem Starem. Wychowawstwo w klasach objęły panie: Alina Bugajewska, Elżbieta Skorupińska, Hanna Dekiert oraz Danuta Żukowska. Mamy nadzieję, że nieraz będziemy wracać do tych klas i na łamach naszego miesięcznika prezentować naukowe osiągnięcia uczniów. Życzymy im miłej nauki oraz samych piątek i szóstek w dzienniczku.

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury zaprasza na Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji 100 - lecia odzyskania Niepodległości. Zapraszamy w niedzielę, 25 listopada, w godzinach od 16 do 19 na strzelnicę znajdująca się w Sali Wiejskiej w Święciechowie.

Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy? Zareklamuj się w naszej gazecie!

Cennik ogłoszeń znajdziesz na: www.swieciechowa.eu

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - nr 82 - Październik 2018  

Kurier Święciechowski - nr 82 - Październik 2018  

Advertisement