__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 67, Lipiec 2017

NOC

Sobótkowa

Noc Świętojańska to wyjątkowa noc, pełna magii i uroku. Uroczyste obchody Nocy Świętojańskiej w naszej gminie odbyły się 17 czerwca na plaży w Gołanicach.

Do tańca przygrywał zespół muzyczny Weekend ze Śmigla. A tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia przygotowali inscenizacje dotyczące tradycji sobótkowych związanych z wodą, ogniem, paleniem ziół, szukaniem kwiatu paproci, rzucaniem wianków na wodę. Przedstawienie zakończono tańcem z pochodniami. Całą imprezę natomiast uwieńczył pokaz sztucznych ogni.

Do wspólnej zabawy zaprosili: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie oraz Rada Sołecka Gołanic.


UKS Dragon z sukcesami [2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Czerwiec pokazał, że zawodnicy, zawodniczki i tancerki z UKS Dragon zajęli najwyższe miejsca podczas Mistrzostw Polski zarówno w taekwondo olimpijskim, jak i w tańcu orientalnym.

Pierwszy weekend czerwca rozpoczęły MISTRZOSTWA POLSKI KADETÓW - czyli OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY w Taekwondo, w której klub zajął najwyższe i wszystkie punktowane miejsca: I miejsce i MISTRZOSTWO POLSKI - Klaudia Kicińska, III miejsce - Marycha Bogaczyk i Ernest Świetlik, V miejsce - Agata Strykowska, Igor Hawrylczuk, Kamila Wańska, Roksana Sobecka i Wiktoria Ratajska. Kolejny weekend to rankingowy turniej P1 Pucharu Polski w Taekwondo Olimpijskim w Kórniku, gdzie UKS DRAGON zajął drużynowo II miejsce zdobywając 19 medali. Bardzo ładny start mieli młodzicy, którzy pokazali swoje rewelacyjne przygotowanie do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Przedstawiamy medalistów z gminy Święciechowa: II miejsce - Maria Bogaczyk i Kacper Szymkowiak, III miejsce - Adrianna Kalitka, Emilia Świetlik, Maya Kurczab,Joanna Bogaczyk, Amelia Frąckowiak, Dawid Witkiewicz, Paulina Antoniak, Agata Strykowska, Martyna Konieczna, Zuzanna Pietrzyk, Magdalena Jankowska i Dominika Matyasz. W dniu 4 czerwca w hali sportowej w Białobrzegach odbyły się Mistrzostwa Polski w tańcu w kategoriach: Show Dance, Show Belly Dance, Tap Dance oraz Produkcje. Tancerze walczyli nie tylko o mist-

rzostwo Polski, ale również o przepustkę do Mistrzostw Świata i Europy, które odbędą się w Riesa (Niemcy). Dziewczyny z HAYAT wytańczyły aż trzy mistrzostwa Polski w Show Belly Dance. Kategoria 11 lat HAYAT SILVER w składzie: Anastazja Matyla, Martyna Mruk, Patrycja Książkiewicz i Julia Tomczak. Kategoria 12 - 15 lat HAYAT GOLD w składzie: Martyna Kłys, Maria Łakomska, Natalia Bartkowiak, Weronika Pieczyńska, Michalina Nadol, Michalina Maniszewska i Zuzanna Kołodziejczyk. Kategoria 31+ HAYAT AMBER w składzie: Aldona Witkiewicz (mama 3-letniej Asi - najmłodszej tancerki Hayat, która zajęła ostatnio II miejsce w Pucharze Polski), Sylwia Matyla (mama Anastazji - mistrzyni Polski z grupy HAYAT SILVER), Agnieszka Buszewicz (mama Marysi, tancerki Hayat, która zajęła ostatnio II miejsce w Pucharze Polski) i Monika Mendyka (mama Alana). Największą satysfakcją jest otrzymanie oficjalnego powołania z Polskiej Federacji Tańca do startu i reprezentowania Polski podczas zawodów na najwyższym szczeblu, czyli podczas Mistrzostw Świata i Europy. Trenerzy GORWA TEAM składają podziękowania za całoroczny wysiłek i systematyczność podczas treningów. UKS DRAGON

DRUK: Drukarnia Leszno

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie Red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 Redaktorzy: Halina Siecińska i Ewelina Konieczna Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa Internet: gazeta@swieciechowa.pl Skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu

W dniu 31 maja zostały ogłoszone wyniki konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara, w którym to aż dwa projekty z Lasocic otrzymały dofinansowanie na wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Warsztaty odbywać się będą w Kuźni Marzeń w Lasocicach. Pierwszy projekt nosi nazwę "Śladami naszych przodków - pocztówka z Lasocic". Na ten projekt młodzież otrzymała dofinansowanie w kwocie 4500 zł. Został on złożony przez grupę nieformalną. Będzie to cykl warsztatów fotograficznych, połączony z poznawaniem historii naszych miejscowości. Kolejny projekt o nazwie "Technologiczne świetliki - Cyfrowi rewolucjoniści" otrzymał dofinansowanie w wysokości 3000 zł. Projekt złożony został przez grupę nieformalną pod patronatem Fundacji Centrum Aktywności Twórczej. Będą to zajęcia z eksperymentów, programowania Minecraftu oraz druku 3D. Gratulujemy i życzymy dobrej zabawy podczas realizacji projektów. A na łamach naszej gazety na pewno przedstawimy relację z wakacyjnych warsztatów.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Jak załatwić sprawę

W URZĘDZIE GMINy?

Szanowni Państwo, Zgodnie ze złożoną obietnicą informujemy, że 17 czerwca nastąpiła zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew. Zatem informacje i zasady przedstawione na łamach marcowego wydania "Kuriera...", a obowiązujące od 1 stycznia br. w dużym stopniu straciły na swej aktualności. Zapisy nowej ustawy nałożyły na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania do urzędu gminy zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (dot. pozostałych drzew). Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik urzędu w terminie 21 dni przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustali gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia). Po dokonaniu oględzin organ w ciągu kolejnych 14 dni może wyrazić ewentualny sprzeciw wobec wycinki w drodze decyzji administracyjnej. Brak sprzeciwu oznaczać będzie tzw. milczącą zgodę na przeprowadzenie wycinki. Należy zwrócić uwagę, że podjęcie decyzji o wycince drzew może mieć inne daleko idące skutki. Bowiem jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować

Wyróżnienie dla Gołanic

[3]

będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. Zmiany dotyczą również wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tutaj obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm, zgodnie z wymiarami podanymi na początku niniejszego artykułu. Stosowanie nowych przepisów może budzić niejasności (np. przy uznaniu drzewa za pomnik przyrody), dlatego przed planowanym wycięciem drzew prosimy o kontakt z Iwoną Harbuz - Kudak, tel. 65 5333 516. adres e - mail: ochronasrodowiska@swieciechowa. pl, która odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. ZASTĘPCA WójTA PATRyK TOMCZAK

W bibliotece działającej przy Samorządowym Ośrodku Kultury przeprowadzono dwa konkursy dla najmłodszych czytelników. Pierwszy konkurs dotyczył "Najładniejszego dzienniczka lektur". W konkursie brało udział 75 dzienniczków uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Święciechowie i Lasocicach. Wszystkie zostały nagrodzone, a kilkanaście wyróżnionych dodatkowymi nagrodami. Kolejny konkurs nosił nazwę "Najaktywniejszy czytelnik wśród dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017". Laureatami tego konkursu zostali: Anna Zielińska, Marcel Fetka, Lena Janiszewska, rodzeństwo Kaciczak i Mateusz Tulewicz. Zostali oni nagrodzeni książkami.

Zakończyła się tegoroczna edycja konkursu "Sołectwo Przyjazne Naturze". Z przyjemnością informujemy, że sołectwo Gołanice jest jednym z trzech sołectw z terenu całej Wielkopolski, które otrzymało w tym konkursie wyróżnienie! Celem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych, zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, promocja sołectw przyjaznych środowisku oraz przedsięwzięć lokalnych, mogących mieć wpływ na stan środowiska, aktywizację lokalnej społeczności oraz poprawę zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społeczno - gospodarczych. Konkurs skierowany był do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. Został zorganizowany przez: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat medialny objął “Głos Wielkopolski”. W konkursie ocenie podlegały realizowane na terenie poszczególnych sołectw w latach 2012 - 2017 przedsięwzięcia w zakresie ochrony śro-

dowiska, szczególnie dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony zwierząt i roślin, ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego oraz edukacji ekologicznej mieszkańców i turystów. Gołanice do konkursu zgłoszone zostały przez przedstawiciela Urzędu Gminy Iwonę Harbuz Kudak oraz sołtys Gołanic Kornelę Sztor. Zgłoszenie polegało na dostarczeniu dokumentów dotyczących sołectwa, tj. danych statystycznych, gospodarki komunalnej, energii, ochrony przyrody, rolnictwa i innych działalności. Dodatkowo załączono informację dotyczące ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego sołectwa oraz wypisano najważniejsze projekty związane z ochroną przyrody i edukacją realizowane z udziałem mieszkańców. Uroczysty finał konkursu, podczas którego zwycięzcy i wyróżnieni zostali uhonorowani, odbył się 4 czerwca w ramach obchodów Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


[4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

imieniny obchodzą

Jagoda - 2 VII

W Lasocicach przeprowadzono kolejną edycję turnieju piłkarskiego o Mistrzostwo Gminy Święciechowa chłopców szkół podstawowych i gimnazjum. Turniej odbył się na boisku Orlik w Lasocicach. Szkoły z Lasocic, Długiego Starego i Święciechowy rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych na zasadzie każdy z każdym. Święciechowa święciła podwójny sukces, gdyż zarówno młodsi, jak i starsi chłopcy odnieśli w tym turnieju zwycięstwo. Organizatorem imprezy był Klub Sportowy Kormoran ze Święciechowy. Reprezentacja szkoły podstawowej: Artur Nędza, Oskar Hermanowicz, Kacper Koźmiński, Wojciech Mroziński, Jakub Majer, Adrian Niźnik, Mikołaj Chorążak, Krzysztof Grabowski. Reprezentacja gimnazjum: Adam Kołodziejczyk, Dawid Hocaj, Szymon Roszak, Tomasz Wawrzyniak, Eliasz Kuźniak, Mikołaj Aleksandrzak, Piotrek Sylwoniuk. Gratulujemy zwycięskim drużynom.

Pożegnanie pana Bogdana

W środę, 31 maja, na cmentarzu w Długiem Starem pożegnaliśmy Bogdana Rozwalkę. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, przyjaciele, znajomi, przedstawiciele władz gminy. Wspominano człowieka uczciwego, otwartego, pracowitego i oddanego sprawom społecznym. Najbliżsi żegnali wspaniałego męża, ojca, brata, dziadka, pradziadka. Miał 74 lata.

Bogdan Rozwalka pochodził z Leszna. Tam się wychował, zdobył zawód murarza i kierowcy, tam w 1964 r. założył rodzinę. Państwo Rozwalkowie mieszkali w Lesznie kilka lat. Wychowali trójkę dzieci dwóch synów i córkę. Ze względu na zdrowie dzieci postanowili przenieść się na wieś. Wybrali Długie Stare. W miejscowym PGR dostali pracę, a po kilku latach mieszkanie. Pan Bogdan najpierw pracował jako murarz, a później jako kierowca. I z tej pracy poszedł na rentę, a potem na emeryturę. Mieszkańcy Długiego Starego pamiętają, jak na początku lat 80. pan Bogdan razem z miejscowym nauczycielem rozpoczął budowę boiska we wsi. Jak powstawała szatnia, ogrodzenie, jak tę pracę społeczną wspierali gmina i PGR. Pan Bogdan swoim zaangażowaniem otwierał niejedne drzwi i zyskiwał wielu przyjaciół dla sportu. Zakładał drużynę piłkarską, był jej kierownikiem, a potem prezesem

W lipcu

stowarzyszenia prowadzącego Klub Sportowy Iskra. Przez ostatnie lata zgodził się zostać gospodarzem boiska. Sport był dla niego pasją i radością, wypełniał cały jego wolny czas. Czasem tylko lubił wyciszyć się przy wędkowaniu. O klubie i piłkarzach mógł mówić zawsze. Najbliżsi wspominają, że nawet w dniu, kiedy odchodził na zawsze, martwił się o boisko. Bogdan Rozwalka wychował z żoną troje dzieci. Doczekał się dwóch wnuków i jednej wnuczki. Miał też ukochaną prawnuczkę. Rodzinie najtrudniej pogodzić się z jego stratą. Codziennie będzie im brakowało doświadczanej od niego troski, opieki, pomocy. Będą tęsknić do jego miłości. Dla bliskich, ale i dla wielu ludzi obok odszedł za wcześnie.

Jagoda to zdrobnienie od Jadwigi, a więc oznacza tę, która ciągle o coś walczy. Jest nieustępliwa, stanowcza i pracowita. Lubi przygody, ale bez zbędnego ryzyka. Szczęśliwa jest tylko w gronie najbliższej rodziny. Wiele czasu poświęca samodoskonaleniu się, dlatego jest cenionym pracownikiem, dobrą matką i żoną, wierną przyjaciółką. Bywa też wrażliwą filantropką. Jej kolorem jest zielony, rośliną ogórecznik lekarski, zwierzęciem sójka, a znakiem zodiaku Waga. Imieniny obchodzi także 15 października. W naszej gminie mieszka 21 pań o imieniu Jagoda. Najwięcej jest ich w Święciechowie - 10, ale mieszkają też w Przybyszewie - 3, Lasocicach - 2 oraz w Trzebinach, Długiem Nowem, Henrykowie, Niechłodzie, Krzycku Małym i Strzyże-

Aleksander - 17 VII

Aleksander, czyli z greckiego "broniąc mężów". U nas obecny od XII wieku - jako imię męskie i od XV wieku - jako imię żeńskie. Jest z natury człowiekiem dobrym, ale przedkładającym ponad wszystko wygodne życie. Należy pogratulować mu poczucia humoru, umiejętności prowadzenia interesujących rozmów, wrażliwości na piękno. Jego kolorem jest niebieski, rośliną bez, zwierzęciem krab, liczbą dziewiątka, a znakiem zodiaku Rak. Imieniny obchodzi także: 15 stycznia, 26 lutego, 18 i 20 marca, 24 kwietnia, 3 i 18 maja, 11 i 28 sierpnia oraz 13 września. W gminie Święciechowa mieszka 28 Aleksandrów. Najstarszy pan o tym imieniu ma 76 lat i mieszka w Święciechowie, a najmłodszy Aleksander z Przybyszewa w sierpniu będzie obchodził swoje pierwsze urodzinki. Najwięcej

Jagoda Markiewicz z Lasocic

wicach - po jednej. Najstarsza Jagoda w gminie ma 31 lat i mieszka w Długiem Nowem, a najmłodsza liczy niecałe dwa latka i jest mieszkanką Przybyszewa. Wszystkim paniom życzymy zdrowia i pomyślności.

Aleksander Dobierzyński z Lasocic

panów o tym imieniu mieszka w Święciechowie - 9, następnie w Lasocicach - 4, w Przybyszewie i Niechłodzie - po 3, w Ogrodach i Gołanichach - po 2 oraz w Krzycku Małym, Długiem Starem, Długiem Nowem, Henrykowie i Strzyżewicach - po jednym. Tym dorosłym i tym małym Aleksandrom życzymy samych pogodnych dni.

POŻEGNANIA

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

29.05 - Bogdan Rozwalka (1942), Długie Stare 29.05 - janina Kaźmierska (1923), Przybyszewo 29.05 - Bogdan Kazimierz Rozwalka (1942), Długie Stare 07.06 - Robert Leon Krzyżowski (1945), Długie Stare 12.06 - Barbara Maria Roszczak (1931), Święciechowa 13.06 - janina juszczak (1925), Święciechowa 15.06 - Marcin jakub Proce (1989), Lasocice 17.06 - Ewa jasztal (1945), Przybyszewo 17.06 - Maria Kaczmarek (1950), Krzycko Małe 24.06 - Witold Stefan Bożkiewicz (1938), Długie Nowe 27.06 - Teresa Leokadia Donaj (1931), Święciechowa 28.06 - Ryszard Piotr Michalski (1953), Długie Stare 28.06 - Mirosława Anna Poniży (1948), Święciechowa


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[5]

W sobotę, 17 czerwca, odbyła się wędrówka drogą św. Jakuba przez Święciechowę, Trzebiny i Niechłód. W czasie wędrówki uczestnikom towarzyszyły naprzemiennie wiatr, deszcz i słońce. Pielgrzymi z zainteresowaniem wysłuchali relacji księdza proboszcza ze Święciechowy na temat historii kościoła pw. św. Jakuba w Święciechowie oraz historii pałacu w Trzebinach, opowiedzianej przez sołtys Dorotę Wróbel. Stowarzyszenie Czas A. R.T. serdecznie dziękuje za pomoc w promocji wędrówki szlakiem św. Jakuba z Leszna do Jakubowa przez Święciechowę, Leszno i Głogów oraz za gościnę Dorocie Wróbel z Trzebin.

Najlepsi uczniowie

Rady pedagogiczne podsumowały całoroczny wysiłek swoich uczniów. Omówiono nie tylko wyniki ich nauki, ale także zachowanie uczniów, ich zaangażowanie w życie szkoły, osiągnięcia artystyczne i sportowe. W piątek, 23 czerwca, dzieci i młodzież zakończyli naukę. Na uroczystościach zakończenia roku szkolnego dyrektorzy placówek wyróżniają i nagradzają osoby, które uzyskały najwyższe średnie z przedmiotów oraz w szczególny sposób wyróżniły się w konkursach lub zawodach. Poniżej podajemy nazwiska wyróżnionych uczniów z trzech placówek szkolnych: w Święciechowie, Długiem Starem i Lasocicach.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem: KLASA I: Łukasz Antoniak, Wiktor Antoniak, Daria Przybylska, Szymon Matuszczak KLASA II: Marika Rodewald, Monika Długa, Małgorzata Długa, Bartek Biały, Adrian Biały, Filip Schubert, Julia Skrzypczak, Denis Nowaczyk KLASA III: Weronika Adamowicz, Igor Baraniak, Natalia Biała, Dominika Burda, Konrad Gorwa, Bartosz Małecki, Zofia Schubert, Hubert Silawko, Paulina Szalewska, Aleksandra Szwed, Michalina Urbańska, Amelia Witaszak KLASA IV: Paulina Borowska (5,00), Klaudia Przybylska (4,90), Fabian Zyber (4,90). KLASA V: Hubert Gorwa (5,55). KLASA I Gimnazjum: Julia Józefiak (5,50), Emilia Prałat (5,50), Joanna Kubacka (5,43), Nadia Rodewald (5,00), Daniela Szulc (5,00), Julia Szwed (4,86). KLASA II Gimnazjum: Angelika Szubart (5,36), Michał Płociniczak (5,00). KLASA III Gimnazjum: Joachim Piwek (5,78), Emilia Prałat (5,11), Nicol Stachowska (4,78). Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie (osoby które otrzymały stypendia): KLASA VI: Wojciech Mroziński (6,00). KLASA II Gimnazjum: Piotr Sylwoniuk (5,33), Emilia Kozłowska (5,27), Zuzanna Mrozińska (5,27). Nazwiska uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem przedstawimy w kolejnym numerze “Kuriera...”. Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach: KLASA IV: Szymon Jędryka (5,00), Paulina Kolędowicz (5,00), Jakub Kowalewicz (4,91). Kamil Marach (5,09), Julia Palik (4,82). Mateusz Rybicki (5,09), Kacper Szymanek (5,18), Oliwia Turkowiak (4,82), Kinga Wojciechowska (5,18). KLASA V: Wiktoria Jackowska (4,82), Zuzanna Leciejewska (4,91), Maksymilian Przybyła (5,64). KLASA VI: Piotr Janowicz (5,27), Jakub Kolędowicz (4,91), Wiktoria Marach (4,82), Jagoda Markiewicz (5,18), Weronika Wesołowska (5,00). KLASA I Gimnazjum: Alicja Marach 4.85. Wiktoria Olejniczak 5.08. Bartosz Rzyski (5,00). KLASA II Gimnazjum: Nikodem Dąbkowski (4,87), Adrian Kowalewicz

(5,07). KLASA III Gimnazjum: Dominika Sibińska (4,89), Natalia Niewiarowska 4.78.

WSZySTKIM UCZNIOM ŻyCZyMy UDANyCH I BEZPIECZNyCH WAKACjI.

Gminny Konkurs Biologiczny zorganizowany został przez Zespół Szkół w Lasocicach. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i kształtowania umiejętności biologicznych oraz stwarzanie młodzieży możliwości osiągnięcia sukcesów. W konkursie brało udział jedenaścioro uczniów ze szkół w Święciechowie (Weronika Strzelczyk, Kacper Szturo), Długiem Starem (Michał Płociniczak, Joachim Piwek) oraz Lasocicach (Dorota Wełyczko, Nikodem Dąbkowski, Alicja Samol, Bianka Frąckowiak, Dominika Sibińska, Natalia Niewiarowska, Patrycja Kowalewicz). Uczniowie zmagali się z pytaniami związanymi z wiedzą na temat procesów biologicznych, funkcjonowaniem zwierząt, roślin, ekologii. Pierwszy raz w historii konkursu nie przyznano miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego, ponieważ troje uczniów z trzech różnych szkół zdobyło taką samą liczbę punktów 24 na 26 możliwych. Natalia Niewiarowska, Kacper Szturo, Michał Płociniczak to szczęśliwa trójka, która uzyskała największą liczbę punktów. Uczniom wręczono atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Święciechowie otrzymał upominek. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ochotnicza Straż Pożarna z Niechłodu zaprasza na zbiórkę krwi, która odbędzie się 23 lipca w godzinach od 10.00 do 15.00 w Sali Wiejskiej w Niechłodzie. ZAPRASZAMY!


[6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Kołem wokół środka Europy

Umiem pływać

Uczniowie klas III ze szkół podstawowych działających na terenie gminy w terminie od marca do czerwca brali udział w zajęciach na pływalni Akwawit w Lesznie. Odbywały się one w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać 2017". Program ten był dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji MSiT oraz Samorządu Wojewódzkiego Wielkopolski. Wszystkie zajęcia na basenie były atrakcyjne i miały na

celu opanowanie podstawowych czynności w wodzie. Pod czujnym okiem trenerów uczniowie dzielnie zaliczali poszczególne etapy nauki pływania. Wielu z nich samodzielnie przepłynęło długość basenu. Dzieci i rodzice trzecioklasistów dziękują koordynatorom z Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS i gminie Święciechowa za możliwość uczestnictwa w projekcie. Przed zbliżającymi się wakacjami umiejętność bezpiecznego zachowania się w wodzie jest bezcenna.

W sobotę, 24 czerwca, w naszej gminie przeprowadzono II Rajd Rowerowy pn. "Kołem wokół środka Europy". Organizatorami rajdu byli: Stowarzyszenie Przystań Leszno oraz radna gminy Bogna Rusiecka Kłodnicka. Cała trasa liczyła 30 km i przebiegała przez miejscowości: Lasocice, Przybyszewo, Długie Stare, Trzebiny, Piotrowice, Gołanice, Krzycko Małe, ze startem i metą w Święciechowie. W imprezie udział wzięło ponad 60 rowerzystów zarówno z terenu gminy, jak i sympatyków leszczyńskiego stowarzyszenia. Na wszystkich czekał poczęstunek. Dodatkowo przeprowadzono konkurs wiedzy o gminie Święciechowa, w którym nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy. PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORóW Organizatorzy za okazane wsparcie II Rajdu Rowerowego szczególne podziękowania kierują do : Urzędu Gminy Święciechowa, Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie, posłanki Krystyny Łybackiej, Firmy TECHKRAM Leszno, Piekarni Wawrzyniak s. c. Święciechowa, Firmy CHEMIK HB Sp. z o. o. Święciechowa, Centrum Ogrodniczego ul. Leszczyńska Święciechowa, Gospodarstwa Ogrodniczego Dariusz Mazurek Święciechowa, Firmy Kaminiarz sp. j. Zakład Mięsno - Wędliniarski Święciechowa, SPóŁDZIELNI AGRA Świeciechowa, Firmy Bartkowiak M. K. Przybyszewo, Firmy Handlowej "Zbyszko" Zbigniew Brzezewski Święciechowa, Firmy IVECO Kępka Święciechowa, Firmy Konwa Bike Święciechowa, Firmy Handlowo - Usługowej Dariusz i Marian Bednarczyk Święciechowa, Parku Linowego TARZAN Leszno, Firmy PPUH VITA oraz osób prywatnych wspierających naszą inicjatywę.

Sukcesy

Reprezentacja chłopców z Gimnazjum w Święciechowie wzięła udział w Szkolnej Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej w Ostrowie Wielkopolskim. Impreza odbyła się we wtorek, 30 maja i zgromadziła na starcie dwanaście drużyn szkolnych z obszaru południowo - wschodniej Wielkopolski. Klasyfikacja drużynowa powstała na podstawie najlepszych 12 wyników jednego zespołu, uzyskanych

w co najmniej 5 dyscyplinach. Chłopcy ze Święciechowy zgromadzili 1137 punktów, co dało im dobre szóste miejsce. Najlepiej zaprezentował się Dawid Hocaj, który zajął trzecie miejsce w biegu na 100 m. Wysokie wyniki zanotowali również: Piotr Sylwoniuk - 5 miejsce w pchnięciu kulą, Jakub Brzezewski - 5 miejsce w biegu na 300 m, Błażej Błażejczak - 5 miejsce w skoku wzwyż, Eliasz Kużniak - 7 miejsce w skoku w dal, Maciej Lasik - 7 miejsce w biegu na 100 m, Mikołaj Aleksandrzak 9 miejsce w biegu na 100 m. Gratulujemy.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[7]

Tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia zakończyli pracowity sezon taneczny. Wszyscy udają się na zasłużony wypoczynek. Trzy najmłodsze grupy po raz ostatni spotkały się 13 czerwca na wspólnej zabawie. Udały się bowiem do centrum rodzinnego Zaczarowany Świat WMB w Lesznie. Zabawa była świetna. Nie zabrakło wspólnych gier i tańców. Pozostałe grupy zakończyły sezon koncertowo, bowiem w maju i czerwcu brali udział w wielu występach, tj.: Szlifowanie Bruku w Lesznie, koncert dla PZERiI, Noc Muzeów, Festyn Szkolny "Rodzinka pl", Koncert dla Ojca i Matki w Święciechowie, festyn w Bukówcu Górnym oraz obrzęd Nocy Świętojańskiej w Gołanicach. Tancerze z najstarszej grupy wezmą jeszcze udział w Pikniku Country w Pakosławiu. Tancerze mają dwa miesiące na odpoczynek i zebranie sił na kolejny sezon. A będzie on na pewno pracowity, bowiem w 2018 r. zespół obchodzić będzie 30 - lecie swojego istnienia.

Znają naszą gminę W piątek, 9 czerwca, odbył się I Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Święciechowa przeznaczony dla uczniów gimnazjów. Organizatorkami konkursu były nauczycielki historii Bogusława Kuźniak

z Zespołu Szkół w Święciechowie i Magdalena Szymanek z Zespołu Szkół w Lasocicach. Patronat honorowy nad konkursem objęli wójt gminy Marek Lorych oraz sekretarz gminy Patryk Tomczak.

Urząd Gminy w Święciechowie zajął się organizacją finału tegoż konkursu. W ostatniej rundzie z pytaniami zmierzyło się piętnaścioro uczniów. Ostatecznie I miejsce zajął Michał Płociniczak z Zespołu Szkół w Długiem Starem. To on odebrał z rąk wójta nagrodę główną - tablet. Drugie miejsce zajęły Aleksandra Groblica z Ze-

społu Szkół w Święciechowie i Paulina Kulińska, również z Zespołu Szkół w Święciechowie. Nagrody rzeczowe dla finalistów oraz pamiątki dla wszystkich uczestników ufundowała gmina Święciechowa. Zapraszamy na kolejną edycję konkursu już za rok.

W środę, 14 czerwca, na boisku Orlik w Lasocicach odbył się Turniej Piłkarski Dziewcząt Zespołów Szkół Gminy Święciechowa. Jak się okazało, dziewczyny grają równie dobrze w piłkę nożną, jak chłopacy. Każda drużyna zawzięcie walczyła do samego końca. Wyniki turnieju wyglądają następująco: I miejsce - Gimnazjum w Święciechowie (9 pkt), II miejsce - Szkoła Podstawowa w Święciechowie (4 pkt), III miejsce - Gimnazjum w Długiem Starem (2 pkt), IV miejsce - Gimnazjum w Lasocicach (1 pkt). Organizatorem turnieju był Klub Sportowy KORMORAN Święciechowa. Wszystkie uczestniczki otrzymały upominek i pamiątkowe dyplomy.


[8]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W dniu 18 czerwca w Sali Tradycji wsi Strzyżewice otwarto wystawę czasową poświęconą Klubowi Sportowemu JANTAR STRZYŻEWICE. Na wystawie zebrano puchary i dyplomy uzyskane przez klub w okresie swojej działalności. Panie Sabina i Maja Pawlaczyk udostępniły także prywatne pamiątki po śp. Tadeuszu Pawlaczyku - są to koszulki, w których grali zawodnicy w pierwszych latach działalności klubu, a które zostały wyhaftowane przez pana Tadeusza. Są to także archiwalne zdjęcia oraz film z otwarcia Świetlicy Wiejskiej w Strzyżewicach. Cały czas można podzielić się swoimi wspomnieniami dotyczącymi klubu. Wystawa będzie udostępniana do zwiedzania do końca września 2017 r.

Podziękowali swojemu proboszczowi

Z dniem 30 czerwca tego roku ksiądz kanonik Czesław Kołodziej ze Święciechowy przeszedł w stan spoczynku. Dekret w tej sprawie, kierując się dobrem dusz oraz pożytkiem Kościoła, wydał arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Swojego proboszcza na mszy świętej w dniu świętych Piotra i Pawła pożegnali wierni z parafii pw. św. jakuba Apostoła.

Ksiądz kanonik Czesław Kołodziej urodził się w 1950 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich. Ukończył Seminarium Duchowne w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1974 r. Przez trzynaście lat był wikariuszem w kilku parafiach Archi-

diecezji Poznańskiej. Pierwsze probostwo objął w 1987 r. w parafii pw. św. Mikołaja w Bonikowie. Tam swoją duszpasterską powinność pełnił przez osiem lat. W styczniu 1995 r. przyjechał do Święciechowy. Tutaj w parafii pw. św. Jakuba Apostoła był proboszczem przez 22 lata. Ksiądz kanonik Czesław Koło-

dziej został też dziekanem - od początku powstania Dekanatu Święciechowskiego. Tę funkcję pełnił do ubiegłego roku. Od 2001 r. jest Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Lesznie. Parafianie serdecznie dziękują swojemu proboszczowi za lata posługi, za troskę o wiernych, za dbałość o kościół. W czasie, gdy był proboszczem, zabytkowa świątynia odzyskała dawny blask. Przy dużym wsparciu wiernych wyremontowano dach i wieżę kościoła, wszystkie ołtarze, dach na probostwie i bu-

dynku gospodarczym, a teren wokół kościoła utwardzono. Za tę gospodarską postawę mieszkańcy Święciechowy byli swojemu proboszczowi bardzo wdzięczni. Pożegnali go serdecznie. Życzyli zdrowia, długich lat życia i stałej opieki bożej. Od 1 lipca proboszczem parafii w Święciechowie jest ksiądz Błażej Stróżycki, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach. Na pewno księdza proboszcza wkrótce odwiedzimy.

Pod koniec roku szkolnego dzieci z grupy Wiewiórki w Niechłodzie miały nietypowe spotkanie z gościem, który ubrany w ciężką zbroję w towarzystwie pary mieszczan przybył do przedszkola. Wizyta rycerza okazała się źródłem ciekawych opowieści o obyczajach i tradycjach związanych z życiem rycerskim, a także mieszczańskim. Stroje, muzyka i degustacja potraw średniowiecznej kuchni pozwoliły dzieciom choć na chwilę poczuć klimat średniowiecza. Na zakończenie tej wyjątkowej wizyty rycerz swoim prawdziwym mieczem pasował wszystkich chłopców na rycerzy, a dziewczynki na księżniczki. Z całą pewnością ta wizyta pozostanie w pamięci dzieci na bardzo długo.


Wszystko o wolontariacie

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W poniedziałek, 12 czerwca, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie odbyło się spotkanie animacyjne o tematyce wolontariatu. Spotkanie poprowadziła Maria Wawrzyniak, która jest pracownikiem Banku Żywności w Lesznie. Osoby biorące udział w

Trwają roboty związane z budową oświetlenia ul. Złotej w Henrykowie. Prace wykonuje firma ELEKTROINSTAL Paweł Smużniak ze Wschowy. Koszt robót brutto wynosi 32 116,53 zł. W ramach inwestycji wykonana zostanie linia kablowa wraz ze słupami oświetleniowymi w liczbie siedmiu sztuk. Termin wykonania zamówienia przypada na koniec lipca. Jest to II etap inwestycji. Etap I obejmował ul. Zaborowską i został wykonany w ubiegłym roku.

[9]

spotkaniu dowiedziały się, czym jest wolontariat, kto może zostać wolontariuszem, w jakich obszarach działa wolontariusz. Spotkanie miało na celu promowanie idei wolontariatu oraz jego znaczenie w społeczeństwie.

W środę, 7 czerwca, odbyły się już czwarte warsztaty z cyklu "KREATYWNE Środy w Kuźni Marzeń". Frekwencja dopisała, gdyż uczestników było aż 40! Tym razem dzieci miały okazję, by zrobić własnoręcznie mydełka, które przybierały różne kolory i formy. Każdy uczestnik warsztatów mógł zabrać wszystkie mydełka, które zrobił, do domu. Wszystkie dzieci były bardzo zadowolone. Natomiast 14 czerwca, odbyły się już ostatnie warsztaty z cyklu "KREATYWNE Środy w Kuźni Marzeń". Tego dnia przeprowadzono warsztaty recyklingowe, podczas których dzieci stworzyły m. in. ciekawe kreacje - sukienki, auta i rakiety z gazet, butelek i zakrętek. Powstawały naprawdę ciekawe dzieła. Członkowie stowarzyszenia dziękują wolontariuszom za pomoc, a dzieciom za bardzo liczne uczestnictwo we wszystkich warsztatach.

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Lasocicach miały swój rodzinny festyn. Odbył się on w środę, 14 czerwca, w Centrum Bankietowym Specjał w Przybyszewie. Maluchy z uśmiechem na ustach przedstawiły swoim rodzinom część artystyczną. Po zakończeniu przedstawień dzieci zaprosiły rodziców oraz swoje rodzeństwo do wspólnego tańca. Po występach wszyscy zostali zaproszeni na smażenie kiełbasek oraz na słodki poczęstunek.


[ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Bibliotekarz radzi

W święciechowskiej bibliotece czekają na czytelników nowości. Tym razem proponujemy książki "Franco" Kim Holden oraz "Tatarka" Renaty Kosin.

"Franco" Kim Holden

Główny bohater Franco Genovese jest perkusistą w światowej sławy amerykańskim zespole Rook. Chłopak ma wszystko. Zabójczy uśmiech, tatuaże, talent, ostry

dowcip. A przy tym serce ze złota. Wiedzie dobre, stabilne, nieskomplikowane życie. Jednak wieczór spędzony w niepozornym barze w Los Angeles wszystko zmienia. Do jego świata wkracza Gemma Hendricks. Pochodząca z północnej Anglii, odnosząca sukcesy młoda pani architekt. Właścicielka uroczego uśmiechu, ciętego języka i nad wyraz ufnego serca. Natychmiast coś ich do siebie przyciąga. Gemma i Franco z miejsca się zaprzyjaźniają. Ich znajomość nie potrwa długo, ponieważ kiedy za kilka dni wrócą do domów, rozdzielą ich tysiące kilometrów. A może coś się zmieni? Gemma ma pewne marzenie. Gdy Franco postanowi pomóc dziewczynie w spełnieniu, wszystko może wywrócić się do góry nogami. Czy ich przyjaźń będzie miała szansę przerodzić się w miłość? A może wszystko pójdzie w zapomnienie?

Relacje i zdjęcia z wydarzeń kulturalnych w gminie Święciechowa znajdziecie Państwo również w Internecie na stronie www.kultura-swieciechowa.pl

Z Kroniki Święciechowy Poniższy fragment z Kroniki Święciechowy dotyczy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na terenie naszej gminy z 1983 roku. Rozmiar potrzeb w tym zakresie jest bardzo duży. Z uwagi na ograniczone środki finansowe i wykonawcze przyjmuje się do realizacji zadania najważniejsze z punktu widzenia potrzeb społecznych. Do najważniejszych zadań ujętych do realizacji należy: 1) Dokończenie budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu w Święciechowie, koszt ogółem 5. 170 tys. zł. 2) Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na ul. Wschow-

skiej w Święciechowie, zadanie wykonane jest w ramach czynu społecznego przy udziale mieszkańców ulicy oraz zakładów pracy, wartość 3,3 tys.zł 3) Rozpoczęcie zakładania kanalizacji deszczowej we wsi Długie Stare odcinek w kierunku do drogi Długie Nowe do suszarni dł. 600 m.b., wartość zadania 2 mln zł. Zadanie realizowane przy pomocy technicznej i finansowej przedsiębiorstwa PGR Długie Stare. 4) Układanie chodników w miejscowości Długie Stare na dł. 450 m.b., wartość 600 tys. zł. 5) Układanie chodników w Święciechowie na nowym osiedlu, ul. E. Plater z ulicą równoległą do

"Tatarka" Renata Kosin

W Noc Świętojańską, pełną ludowej magii i wróżb, główna bohaterka Ksenia plecie wianek z polnych kwiatów i ziół, by rzucić go w nurt Biebrzy i poznać odpowie-

dzi na zapisane w sercu pytania. Nie jest to jednak tak proste, jakby się wydawało. Podlaska zielarka zdradza stare sekrety, tatarska fałdżejka odprawia własne uroki… Ścieżki, którymi podąża Ksenia, plączą się coraz mocniej. Na szczęście stary dworek w Bujanach - otoczony kwiatami, aromatycznymi ziołami i dobrą energią daje Kseni siłę, by podążać drogą, którą wiedzie ją intuicja. Poprzez pełne uroku podlaskie krajobrazy, w otoczeniu prastarych słowiańskich zaklęć i w towarzystwie oryginalnych przyjaciół ekscentrycznej babki i ciemnookiego Tatara, Ksenia zbliża się do rozwiązania sekretu swojej rodziny. Odnalezienie właściwej drogi pozwoli Kseni na dotarcie do najpilniej strzeżonych tajemnic, zaś odkrycie kart rodzinnej historii przyniesie jej duszy ukojenie, a sercu przywróci jego właściwy rytm.

W środę, 28 czerwca, w Kuźni Marzeń w Lasocicach odbyło się szkolenie wolontariuszy ze Stowarzyszenia ZMW. Szkolenie w ramach projektu "SLOW - Potęga Partycypacji" przeprowadziła Joanna Jękot-Łaźniak. Szkolenie dotyczyło zagadnienia wolontariatu oraz tym czym jest partycypacja. Wszystkim uczestnikom szkolenie bardzo się podobało. ul. Strzeleckiej dł. 500 m.b., zgromadzono materiał budowlany na powyższe zadanie. Istnieje problem wykonawstwa, planuje się udział mieszkańców ulic przy układaniu chodników. 6) Pokrycie rowu odprowadzającego wodę kanalizacji deszczowej w Lasocicach dł. 200 mb, zakupiono rury z FRR Lasocice, ułożenie ze środków Urzędu Gminy w kwocie 100 tys. zł. oraz założenie dwóch studzienek ściekowych. 7) Budowa wiat autobusowych we wsi Długie Stare i Długie Nowe, po 1 wiacie w każdej wsi. 8) Założenie lamp świetlnych na osiedlu w Święciechowie pod Lesznem oraz założenie 1 lampy w Święciechowie na ul. Paderwskiego. 9) Dokończenie budowy trafostacji celem doprowadzenia energii do nowo wyznaczonego osiedla w Święciechowie. Następnym etapem będzie wyposażenie trafostacji i założenie linii wysokiego napięcia. 10) Remont kapitalny remizy w

Przybyszewie przy pomocy mieszkańców wsi, dotacji PZU i Urzędu Gminy, wartość 800 tys. zł. 11) Założenie lamp oświetleniowych na przystankach autobusowych w Lasocicach. 12) Rozpoczęcie prac związanych z przyjęciem terenów ogródków działkowych pod nadzór wojewódzkich ogródków działkowych - wydzielenie działek oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu, doprowadzenie wody itp. Zadania w zakresie gospodarki komunalnej dotyczące całej gminy: - malowanie wiat autobusowych, - konserwacja placów zabaw, - konserwacja i remont dachów na budynkach administracyjnych podległych Urzędowi Gminy i remizach OSP Niechłód, Długie Nowe, - dokończenie modernizacji USC w Święciechowie na rynku, - budowa linii kablowej napowietrznej Święciechowa - Piotrowice, wartość 800 tys. zł, w tym partycypacja Urzędu Gminy w kwocie 450 tys. zł.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 11 ]

Modernizacja szkoły w Święciechowie Trwają prace związane z inwestycją o nazwie “Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie oraz budowa wolno stojącej, kontenerowej kotłowni gazowej". Prace wykonuje Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mirosław Miałkowski z Kłody. Koszt robót brutto wynosi 2 271 795,78 zł. Termin wykonania prac kończy się 20 sierpnia 2018 r. W trakcie inwestycji będzie wykonane docieplenie ścian i dachów. Wykonana zostanie nowa kotłow-

nia gazowa oraz remont instalacji grzewczej i do ciepłej wody. Zostaną wymienione okna drewniane na okna z PCV, zmodernizowana będzie sieć elektryczna w zakresie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, wykonana zostanie także instalacja fotowoltaiczna. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania o nazwie - “Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Najciekawszym znaleziskiem są pozostałości nowożytnej roszarni - polowego warsztatu do obróbki lnu. Urządzenia te stanowiły zespół czterech skrzyń drewnianych, baseny z wodą do moczenia lnu, tzw. moczydła, ustawionych we wcześniej wykonanych wykopach o głębokości 0,85 - 1,30 m pod humusem, usytuowanych dokładnie wzdłuż osi NS północ - południe na odcinku 19,5 m. Drewniane skrzynie miały konstrukcję zrębową i pojemność od 4. 5 m3 do 12. 5m3. Na ziemiach polskich len uprawiano od neolitu (3000 lat p. n. e.), konopie od VII w. n. e., a w średniowieczu i okresie nowożytnym Polska była potentatem w produkcji włókna i tkanin lnianych. Przywileje statutowe cechu płócienników w Święciechowie z lat 1621, 1672, 1740, 1753 wskazują na stały rozwój tej gałęzi rze-

DOROTA WRóBEL

Archeologia na S5

Na przebiegu drogi S5 na terenie gminy Święciechowa znajduje się 17 stanowisk archeologicznych, z których 12 eksplorowano: 6 na gruntach wsi Święciechowa, 3 - Henrykowa, 2 - Strzyżewic, 1 - Lasocic. Lokalizacja 10 stanowisk była znana z badań AZP w latach 1980, 2002, 2008. Dwa odkryte zostały w ramach nadzoru archeologicznego już podczas budowy drogi. Skrót AZP oznacza Archeologiczne Zdjęcie Polski - ogólnopolska inwentaryzacja zabytków archeologicznych, polegająca na obserwacji powierzchni ziemi w okresie przed zasiewami i po jesiennych orkach. Skupiska materiału ceramicznego, krzemieni, ozdób określa się jako ślady osadnictwa i zaznacza na mapie. Projektując jakąkolwiek inwestycję, wiadomo, gdzie znajdują się ko-

lizje archeologiczne. Dodatkowo jeśli po zdjęciu humusu podczas inwestycji obserwuje się skupiska materiału archeologicznego wcześniej nieokreślone w AZP, to stanowisko takie wpisuje się do ewidencji zabytków archeologicznych. Z badań przeprowadzanych na drodze S5 wynika, że obszar gminy zasiedlony był już w okresie wpływów rzymskich (II w. p. n. e. do V w. n. e.), co potwierdzają zabytki tzw. kultury przeworskiej (obiekty gospodarcze, jamy posłupowe, paleniska, fragmenty ceramiki). Potwierdzenie znajdują również informacje o ciągłości osadnictwa we wczesnym średniowieczu (obiekty gospodarcze, liczne fragmenty ceramiki) i jego rozwoju poprzez późne średniowiecze do czasów nowożytnych.

Cross Wagarowicza

W poniedziałek, 5 czerwca, odbyła się w Pawłowicach kolejna edycja Crossu Wagarowicza. jest to impreza sportowa, przygotowywana od lat przez tamtejszy Zespół Szkół, mająca na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez biegi przełajowe. W malowniczej scenerii pałacu dzieci i młodzież rywalizowali na różnych dystansach. Szkołę w Święciechowie reprezentowało liczne grono zawodników. Aż dwunastu biegaczy znalazło się w najlepszej szóstce swojego dystansu. Prezentujemy wyniki: Piotr Sylwoniuk - I miejsce (rocznik 2002), Maciej Lasik - I miejsce (rocznik 2003), Klaudia Glapiak - II miejsce (rocznik 2004),

mieślniczej. Liczba majstrów wahała się w granicach trzydziestu. Handel płótnem był bardzo rozwinięty. O jego rozmiarach może świadczyć informacja z 1660 r., z której wynika, że Adam Klicha ze Święciechowy przywiózł do Poznania płótna wartości 250 złotych polskich. Relikty takie jak roszarnia dowodzą, że na terenie gminy nie tylko przetwarzano włókno lniane, ale zajmowano się uprawą lnu na większą skalę. Liczne fragmenty ceramiki naczyniowej odkryte na badanych stanowiskach reprezentują wszystkie formy zaawansowania technologicznego - od lepienia z jednego kawałka gliny poprzez lepienie z wałeczków do toczenia na kole garncarskim. Wypał następował w otwartych ogniskach, piecach kopułowych aż do pieców z kontrolowaną temperaturą i wypałem, a w końcowym efekcie szkliwieniem. Drodzy mieszkańcy - cieszmy się. Jesteśmy kolejnymi pokoleniami zamieszkującymi tę ziemię od 2200 lat. Co po nas za kolejne 2200 lat znajdą badacze? Oskar Hermanowicz - II miejsce (rocznik 2004), Nikola Dąbrowska - III miejsce (rocznik 2001), Mikołaj Fic - III miejsce (rocznik 2004), Adam Kołodziejczyk - III miejsce (rocznik 2001), Marcel Marchlewski - IV miejsce (rocznik 2009), Maja Klefas - IV miejsce (rocznik 2005), Amelia Ujejska - V miejsce (rocznik 2005), Artur Nędza - V miejsce (rocznik 2004), Aleksandra Mazurkiewicz - VI miejsce (rocznik 2001). Szkołę w Lasocicach reprezentowało dwunastu uczniów. Najlepszy okazał się Ksawery Ławniczak, który zajął VIII miejsce, Rafał Oscenda był jedenasty, a Arkadiusz Wesołowski czternasty. Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy.


Prawdziwe historie [ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Bardzo lubię słuchać historii o zdarzeniach, które miały wpływ na rodzinę, o dobrych i smutnych chwilach małżeńskich przeżyć, o drogach do sukcesu, czasem dramatu. Te historie tworzą obraz pisany indywidualnymi losami ludzi. To tak jakby pakować małe paczki, by potem włożyć je do jednego dużego worka. Z tych paczuszek powstaje zwyczajność, codzienność, powstaje po prostu życie.

Ostatnio uczestniczyłam w rodzinnym zjeździe, na który zjechało się kilkadziesiąt osób. Niektórych nie widziałam od lat, więc jak nieznajomych witałam ich dzieci i wnuki. Nic dziwnego, że opowiadaliśmy sobie o wszystkich. A ja lubię słuchać. W pamięci zatrzymałam więc nie tylko wspomnienia moich kuzynek, wujków, siostrzenic, ale także opowieści o ich znajomych, sąsiadach, przyjaciołach. Na rodzinnym zjeździe było na to sporo czasu. Basia na przykład opowiadała mi o sobie. Pamiętam, jakie miała dzieciństwo i młodość. Jej mama owdowiała i sama wychowywała dwójkę dzieci. Basia była starsza, zatem bez

sprzeciwu zajmowała się bratem, prowadziła dom, sprzątała, gotowała. Nie było pieniędzy na szkoły, wyjazdy czy rozrywki. Kiedy mama wyszła drugi raz za mąż, pojawiła się kolejna dwójka rodzeństwa. Basia była potrzebna wszystkim. Dzisiaj z żalem mówi, że mama jej chyba nie kochała. Pewnie tak nie było, ale w niej pozostał jakiś żal. Nie ukrywa, że wówczas chciała szybko pójść na swoje. Ledwie skończyła dwadzieścia lat, wyszła za mąż. Ale to nie było szczęśliwe małżeństwo. Dobrze pamiętam, jak widywałam we wsi jej pijanego męża. Przypominam sobie, że musiała z dziećmi uciekać z domu, że często pożyczała pieniądze na

życie. Basia nie miała łatwo. Kiedy więc teraz zobaczyłam ją uśmiechniętą, spokojną, zadbaną, aż serce chciało mi wyskoczyć z klatki. To przecież znaczyło, że udało jej się poskładać te porozrywane kawałki życia. Że dała radę. Dlatego przegadałyśmy kilka godzin. Opowiedziała mi o rozstaniu z mężem, o trójce swoich dzieci, o tym, jak dostała mieszkanie w sąsiednim miasteczku. O swojej pracy. A zatrudniała się, gdzie tylko mogła. Pracowała jako sprzątaczka, potem w barze, trafiła też do rolnika na plantację. Musiała wychować i wykształcić dzieci. Wszystkie mają zawody. A były mąż od kilku lat nie żyje. Basia jest teraz za granicą. Najpierw pojechała tam jej córka. Założyła firmę, dobrze prosperuje. Potem Basia chciała ją tylko odwiedzić, na kilka tygodni, może miesięcy. Myślała, że pomoże przy wnukach, odpocznie. Jest tam już ponad piętnaście lat. Uśmiecha się, świetnie wygląda. Do mamy przyjeżdża raz na kwartał. Czy czuje więź, jaka teraz, na starość, łączy ją z domem i z mamą? O to nie zapytałam. Włodek mówił mi o swoim koledze. To naprawdę niecodzienna historia. Ten kolega poznał dziewczynę, kiedy chodziła jeszcze do liceum. Zakochał się pierwszą, młodzieńczą miłością. Włodek twierdzi, że nigdy nie spotkał tak zakochanego mężczyzny. Od początku wiedzieli, że spędzą ze sobą życie i od pierwszej randki nazywali się narzeczonymi. Tyle tylko, że dziewczyna była chora. To nie była choroba, która rzucałaby się w oczy albo zmieniła jej urodę. Nie. Ona po prostu musiała chodzić do szpitala, miała przetaczaną krew, czuła się słabo. Trzeba ją było wspierać, pomagać w trudniejszych chwilach, czasem wozić do szkoły. Nawet maturę zdawała na wyjątkowych warunkach, bo z tabletkami na ławce i telefonem do wezwania pogotowia. Ale narzeczeni poradzili sobie z tym. Obydwoje dostali się na studia. Przez pięć lat studiowali, i to na innych kierunkach, więc kolega Włodka robił wszystko, aby jego dziewczyna docierała na uczelnię, na egzaminy, do biblioteki. Mieli zresztą pomoc obydwu ich rodzin. Nie dało się ukryć, że ta miłość była wyjątkowa. Zwłaszcza ze strony chłopaka. No i pobrali się po kilku latach narzeczeństwa. Włodek mówił, że dla jego kolegi był piękny, szczęśliwy dzień. Przez dwie doby byli małżeństwem. Trzeciego dnia żona kolegi odeszła na zawsze. Kiedy więc poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego po dokument ślubu i równocześnie poprosił o akt zgonu, nikt nie chciał w to uwierzyć. Chyba nie było drugiego tak dramatycznego pożegnania z najbliższą osobą. Ten kolega ze-

rwał wszystkie kontakty z rodziną swojej ukochanej. Pewnie nie mógł tego udźwignąć. Julia jest wnuczką mojej kuzynki. Mieszka we wsi, niedaleko Gostynia. Ona z kolei opowiadała mi o sąsiadce, która trafiła do nich prawie rok temu. Ta historia jest o tyle nietypowa, że sąsiadka jest Ukrainką. Dziś powiedzielibyśmy, że zarobkową emigrantką. Bo rzeczywiście przyjechała do nas zarobić. W swoim kraju przeżyła tragedię, spłonął jej dom, odszedł mąż, została bez środków do życia. A ma dwóch kilkuletnich synków. Zostawiła chłopców z mamą, postarała się o wizę i przyjechała do nas. Miała szczęście, że trafiła do dobrych ludzi. Jedna z sąsiadek wynajęła jej pokój i nie bierze za to pieniędzy. Druga często zaprasza ją na obiad, inne przynoszą rzeczy. Julia zorganizowała zbiórkę odzieży dla chłopców. Bo właśnie teraz sąsiadka wraca do domu. Kończy jej się wiza i aby przedłużyć zgodę na pobyt w Polsce, musi załatwić to w swoim miasteczku. Jedzie więc z powrotem na Ukrainę i z radością czeka na spotkanie z synkami. Julia mówi, że cała ta historia jest pełna dobrych uczuć. Ludzie we wsi przyjęli tę niepozorną mamę z otwartymi ramionami. Szybko dostała pracę, dorabiała nawet po godzinach. Oszczędzała każdy grosz, żeby jak najwięcej zawieźć do domu. Tam musi odbudować chociaż jeden czy dwa pokoje dla synków. Może uda jej się jeszcze raz przyjechać tu na rok. Póki co jest szczęśliwa, że nie wraca do domu z pustymi rękami. No i że po roku przytuli synków. Czy takie opowieści nie są częścią naszej wspólnej prawdziwej historii? Dzieją się przecież tu i teraz. Jedne nas smucą, inne cieszą, każda sprawia, że choć na chwilę zatrzymujemy się przy innym człowieku. I każda czegoś nas uczy. SPISAŁA HALINA SIECIńSKA


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Ogórek nie

Baran 21.03-19.04 Najbliższe dni powinnaś przeznaczyć na wypoczynek. Potrzebujesz oderwania od pracy, a także od domowych obowiązków. Oczekuj dobrej wiadomości od dalszej rodziny. Uważaj w czasie podróży. Byk 20.04-20.05 Pierwsza połowa miesiąca będzie jeszcze pod znakiem wielu zadań w pracy. Dokończysz wszystkie zaległe sprawy. Ktoś poprosi Cię o pomoc. Nie lekceważ tej prośby. Dużo lepsze finanse. Bliźnięta 21.05-21.06 Nie zamykaj się na przyjaciół. Korzystaj z zaproszeń i częściej wybieraj się na wspólne wypady. W drugiej połowie miesiąca możesz liczyć na pewną zmianę w pracy. Gwiazdy wróżą Ci przypływ gotówki. Może wygrana? Rak 22.06-22.07 Będzie trochę zawirowań w życiu osobistym. W stałych związkach sytuacja będzie wymagała poważnej rozmowy. Dla singli to może być nowa, ciekawa znajomość. Oszczędzaj. Pieniądze będą Ci wkrótce bardzo potrzebne. Lew 23.07-22.08 To będzie bardzo dobry miesiąc. Odpoczniesz, może wyjedziesz. Rodzina sprawi Ci miłą niespodziankę. Koniecznie jednak skontroluj zdrowie, zwłaszcza serce. Ktoś obok Ciebie chce nawiązać bliższą znajomość. Panna 23.08-22.09 Poczujesz przypływ twórczej weny. Wykorzystaj ją, by zmienić coś wokół siebie. Może odświeżyć garderobę, może przemeblować mieszkanie. Jak ognia unikaj konfliktów. Odkryjesz nowe sposoby zarabiania. Waga 23.09-22.10 Stagnacja w życiu zawodowym. W okresie letnim będzie nawet mniej zajęć. Za to w sferze uczuć prawdziwa burza. Spotkasz kogoś bardzo miłego. Naprawdę zaiskrzy. Uważaj w podróży. Skorpion 23.10-21.11 Uważaj, by nie poróżnić się z partnerem. Zastanów się, czy w waszych sporach nie ma trochę racji. Warto gdzieś razem wyjechać. W połowie miesiąca czeka Cię nieoczekiwana wizyta. Strzelec 22.11-21.12 Dobry miesiąc dla spraw zawodowych. Możesz realizować swoje pomysły, na pewno zyskają poparcie. Zmiany pogody mogą spowodować bóle głowy. Niewielki przypływ gotówki sprawi Ci sporo radości. Koziorożec 22.12-19.01 W tym miesiącu czeka Cię sporo wydatków. Nie krępuj się poprosić o pomoc bliskich. W pracy niewielkie zmiany. Możesz liczyć na interesujące spotkania towarzyskie. Może także wyjazd. Wodnik 20.01-18.02 Właśnie teraz jest najlepszy czas na urlop. Jeśli nie zaplanowałaś wyjazdu, korzystaj z pobytu na łonie natury. Wkrótce wrócisz do dawnych przyjaźni. To będzie bardzo miłe spotkanie. Ryby 19.02-20.03 Nie będziesz uskarżać się na zdrowie, ale powinnaś zrobić "przegląd" organizmu. Poza tym oczekuj pewnej oferty zawodowej. Odezwij się do rodziny, ktoś bardzo tęskni. Dobre finanse.

Aby rozwiązać krzyżówkę należy w poziome rzędy wpisać znaczenie podanych słów. Hasło powstanie z liter ponumerowanych od 1 do 18. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 lipca.

1. Sypialnia waćpani

Ł

2. Stół ofiarny

3. Kicający uszatek 4. Rodak, ziomek 5. Ze skwarkami 6. Łąka w lesie 7. Opóźnienie

9

8. Umowa z PZU

5

9. Kartka z reklamą

4

10. Plemienny znachor 11. Z danymi redakcji

I

12.Zwieńczenie wieży

13. Osłona na lampę

1

2

3

4

K

7

18

17

6

L

12

O

T

T

B

5

11

8

14

16

L

E

K

13 6

7

8

10

9

2

N

1

15 3

N

10

Pyszne sezonowe zupy 11

12

13

14

15

Z pokrzywy

Składniki: 2 duże garście młodych pokrzyw, 1 marchewka, 1 cebula, 1 łyżka masła, 1,5 l wywaru mięsnego lub bulionu z kostki, 2 - 3 ziemniaki, sól, pieprz, żółtko, 2 łyżki śmietany, 1 łyżka soku z cytryny. Przygotowanie: Pokrojoną w kostkę cebulę szklimy na maśle, wsypujemy mąkę i smażymy, aż powstanie jasna zasmażka. Dodajemy umyte i posiekane pokrzywy, startą marchewkę oraz pokrojone w kostkę ziemniaki. Wlewamy wywar. Zupę gotujemy, aż warzywa zmiękną. Solimy i pieprzymy, dodajemy żółtko wymieszane ze śmietaną i sok z cytryny. Podajemy z ryżem.

Z cukinii

Składniki: 3 małe cukinie (ok. 50 dag), mała cebula, łyżka oleju, 1,5 szklanki rosołu lub bulionu z

16

17

18

kostki, 200 ml śmietany kremówki, 15 dag kiełbasy, pęczek koperku, sól, pieprz, gałka muszkatołowa. Przygotowanie: Cukinie myjemy i osuszamy. Jedną kroimy w plasterki, pozostałe w kostkę. Cebulę również. Plasterki cukinii podsmażamy na oleju. Wyjmujemy z patelni i odstawiamy. Na patelnię przekładamy pokrojoną w kostkę cukinię z cebulą. Podsmażamy mieszkając. Wlewamy rosół i dusimy 5 minut. Duszoną cukinię przekładamy do garnka i miksujemy na krem. Następnie zabielamy śmietaną, mieszamy, doprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Kiełbasę kroimy w cienkie plasterki, wkładamy do zupy i podgrzewamy. Dodajemy podsmażone plasterki cukinii. Koperek myjemy i osuszamy. Kilka gałązek odkładamy do dekoracji, resztę drobno siekamy i wsypujemy do zupy.

Potrzebujesz reklamy w naszej gazecie? Zapoznaj się  z cennikiem ogłoszeń na www.swieciechowa.eu

tylko na talerzu

Ogórek nabłyszczy wyroby ze skóry. Torebki, buty, skórzane kurtki najpierw wycieramy wilgotną szmatką, by usunąć z nich kurz. Potem przecieramy plasterkami ogórka lub wyciśniętym z niego sokiem. Ogórkiem wyczyścimy też wannę i umywalkę. Ścieramy go wraz ze skórką na tarce o drobnych oczkach i mieszamy z solą kuchenną. Papką czyścimy ceramikę łazienkową. W miejscach bardziej zabrudzonych pozostawiamy papkę na pół godziny. Zadziała jak wybielacz. Ogórek jest dobry dla lustra i sztućców. Skórka z ogórka doskonale nabłyszczy stalowe sztućce. Można nią także przetrzeć lustra. Trzeba jednak po tym zabiegu wytrzeć lustro papierowym ręcznikiem. Kiedy mamy zbyt puszące się włosy, wystarczy odkroić dwa plastry ogórka, wycisnąć z nich sok na rękę i przegładzić fryzurę. Włosy będą piękne.

Poprawić pamięć

Olejek rozmarynowy poprawia pamięć. Powinniśmy rozpylać go w pomieszczeniu, gdzie czytamy i oglądamy telewizję. A można go zrobić w prosty sposób. Do szklanki wody dodajemy łyżkę oliwy i 4 - 5 kropli olejku rozmarynowego. Przelewamy do atomizera i kilka razy dziennie spryskujemy pokój, w którym przebywamy. Można też na parapecie postawić świeży rozmaryn w doniczce. Listki należy rozcierać w palcach, aż uwolnią zapach. Rozmaryn wzmacnia pamięć, a nawet chroni przed demencją.

(: (: HUMOR :) :)

Koledzy przyszli do szpitala odwiedzić znajomego po wypadku samochodowym. Spotykają jedną z pielęgniarek i pytają: - Czy on ma jakieś szanse?

- Żadnych, nie jest w moim typie. x x x

Gdybym dostawał złotówkę za każdą kobietę, której się nie podobam, w końcu zacząłbym podobać się kobietom. x x x

Rozmawiają dwaj kumple:

- Słyszałem, że twoja żona rozbiła twoje nowe porsche. Stało jej się coś? - Jeszcze nie, zamknęła się w łazience...


[ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W dniach 8 i 9 czerwca w szkołach z terenu Gminy Święciechowa przeprowadzono warsztaty dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych. Zajęcia odbyły się z zastosowaniem profesjonalnych zestawów OZE wykorzystujących energię słoneczną. Zajęcia łączyły ze sobą teorię z praktyką w myśl zasady "nauka w praktyce kluczem do szybszego zapamiętywania". Warsztaty są jednym z działań jakie gmina podjęła w tym roku w zakresie edukacji ekologicznej. Zostały zrealizowane w ramach zadania pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - szkolenia, promocja i edukacja postaw ekologicznych w Gminie Święciechowa" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Domowi detektywi

Uczniowie z Lasocic wzięli udział w programie profilaktycznym o nazwie "Program domowych detektywów". Realizowany on był przez dziesięć tygodni. Głównym celem było opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród uczniów klasy V oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. Program Domowych Detektywów składał się z dwóch części: szkolnej oraz domowej. Był utrzymany w konwencji nauki poprzez zabawę. Materiałem wykorzystywanym do pracy dziecka w szkole oraz w domu były cztery zeszyty komiksowe. Każdy z nich zawierał jedną zabawną historyjkę komiksową, trzy zadania dla "domowych drużyn" oraz krótkie porady przeznaczone dla rodziców. Bohaterami komiksów byli młodzi detektywi Jaś i Małgosia, którzy modelowali wśród uczniów pożądane zachowania i postawy. W komiksach poruszane były takie

tematy jak: fakty i mity na temat alkoholu, wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się przekonań na temat alkoholu, rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z tą presją, powody, dla których młodzi ludzie piją alkohol oraz konsekwencje picia alkoholu przez dzieci i młodzież. Szkolna część programu realizowana była przez nauczycielkę Magdalenę Szymanek przy aktywnym udziale, wybranych przez całą klasę, liderów rówieśniczych: Matyldę Adamiak i Sarę Zamelską. Program Domowych Detektywów zakończył się 9 czerwca "Wieczorem Jasia i Małgosi". W trakcie tego spotkania uczniowie prezentowali gościom prace (plakaty, quizy, prezentacje) nawiązujące do treści programu. Głównym celem wieczoru było spotkanie się wszystkich uczestników i podsumowanie całego programu. Należy dodać, że realizacja zadań tego programu profilaktycznego była możliwa dzięki Urzędowi Gminy w Święciechowie.

W sobotę, 17 czerwca, na łące pani sołtys Doroty Wróbel w Trzebinach zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka. Przez cały czas dziećmi opiekowali się zawodowcy od dobrej zabawy. Animatorzy przygotowali doskonałą rozrywkę. Były gry, zabawy, konkurencje. Dla dzieci i ich rodziców przewidziano także poczęstunek. Zabawa była bardzo udana.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 15 ]

Rodzinne strzelanie we Włoszakowicach

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie oraz Strzelcy Święciechowscy podzielili się swoją pasją z najbliższymi. W niedzielę, 18 czerwca, odbył się bowiem festyn rodzinny zorganizowany na strzelnicy Bractwa Kurkowego we Włoszakowicach. Podczas festynu przeprowadzono zawody strzeleckie z kbks dla kobiet i mężczyzn. Wyróżniono po czterech zawodników w każdej kategorii. Wśród kobiet nagrodzono: I miejsce - Sandra Rozwalka, II miejsce - Agata Parchimowicz, III miejsce - Danuta Mierzyńska, IV miejsce - Sylwia Wieszczeczyńska. W kategorii mężczyzn przyznano następujące miejsca: I - Paweł Parchimowicz, II Stanisław Jankowski, III - Marian Klupieć i IV - Daniel Fresel. Wymienione osoby otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Ponadto przeprowadzono rekreacyjne strzelanie z broni pneumatycznej oraz zabawy i gry dla dzieci. Były też nagrody niespodzianki i poczęstunek dla uczestników. Impreza odbyła się przy wsparciu Samorządowego Ośrodka Kultury.

Rodzinnie w Strzyżewicach

W niedzielę, 18 czerwca, odbył się III Festyn Rodzinny w Strzyżewicach. Dopisała cudowna pogoda, więc można było w pełni korzystać ze wszystkich przygotowanych atrakcji. Dzieci i dorośli mogli wziąć udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez Krzysztofa Tumko. Były kolorowe bańki, dmuchaniec i eurobungee. Dla osób, które chciały spróbować swych sił w rękodziele, dostępne było stoisko, przy którym tworzono własne chusty bądź obrusy. Państwo Kasia i Daniel Andruszkiewi-

czowie pracowali z dziećmi i razem z nimi wyczarowywali niesamowite rzeczy. Dla tych, którzy opadli z sił, nie zabrakło stoisk z jedzeniem. Koło Gospodyń Wiejskich w Strzyżewicach przygotowało słodki poczęstunek oraz chleb ze smalcem i ogórkiem, były również hot dogi, hamburgery i dania z grilla. Nie zabrakło też waty cukrowej. Panie mogły skorzystać z porad i doboru kosmetyków u profesjonalistów w tym temacie. Impreza udała się wspaniale. Organizatorzy dziękują sponsorom.


[ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Rejonowe Zawody Sikawek Konnych

W niedzielę, 25 czerwca, na stadionie sportowym w Święciechowie odbyły się VI Rejonowe Zawody Sikawek Konnych. W tym roku rywalizowało ze sobą piętnaście drużyn dorosłych oraz trzy drużyny dziecięce. W zawodach udział wzięły drużyny OSP z Robaczyna, Niechłodu, Wijewa, Nowej Wsi, Wilkowic, Nietążkowa, Golinki, Trzebosza, Mórkowa, Lipna, Zaborówca, Starkowa, Sierpowa oraz dwie drużyny ze Święciechowy. Przed publicznością dodatkowo zaprezentowały się dziecięce drużyny z Lipna, Nietążkowa i Święciechowy. Strażacy wykonywali poszczególne zadania, m. in.: bieg z drabiną, opatrywanie rannych, gaszenie pożaru. Punkty zbierali także za wygląd sikawki oraz za umundurowanie strażackie. Miejsca na podium wywalczyli: I miejsce OSP Robaczyn, II miejsce - OSP Zaborówiec, III miejsce - OSP Święciechowa II i IV miejsce - OSP Święciechowa I. Kolejne miejsca zajęli: V - OSP Starkowo, VI - OSP Wilkowice, VII - OSP Golinka, VIII - OSP Lipno, IX - OSP Mórkowo, X - OSP Niechłód, XI - OSP Nietążkowo, XII - OSP Nowa Wieś, XIII - OSP Trzebosz, XIV - OSP Sierpowo, XV - OSP Wijewo. Dodatkowo wystartowała drużyna zebrana z publiczności, niebiorąca udziału w punktacji ogólnej. Sędzią głównym zawodów był st. bryg. Andrzej Ziegler. Organizatorami zawodów byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Święciechowie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - numer 67 - Lipiec 2017  

Kurier Święciechowski - numer 67 - Lipiec 2017  

Advertisement