Page 1

ŻYCIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Nr 138

ISSN 1733-4551

GMINY Luty 2016 KRZEMIENIEWO

www.gazeta.krzemieniewo.pl

Cena 2 zł

Balik zakończył ferie

Tegoroczne ferie z biblioteką i Gminnym Centrum Kultury zakończył balik karnawałowy dla dzieci. Odbył się w sobotę, 30 stycznia, w Domu Kultury w Garzynie. Biletem wstępu na imprezę było bajkowe przebranie, toteż salę zapełniły wróżki, strażacy, księżniczki, piraci, superbohaterowie, czarne charaktery i zwierzątka. Balik rozpoczął się spektaklem Teatru Petit z Leszna zatytułowanym "Tosia i urwis Antek". Bohaterami przedstawienia byli brat i siostra - leniwy Antek i uczynna Tosia. Aby przekonać Antka, że pracowitość popłaca, Tosia namówiła brata, by razem opowiedzieli widzom o twórczości Jana Brzechwy i zachęcili najmłodszych do czytania. Podczas przedstawienia widownia śpiewała i recytowała znane wiersze razem z aktorami, którzy zachęcali dzieci do poszukiwania przygód wśród bibliotecznych książek. Oczywiście żaden bal nie może obejść się bez tańca. Po spektaklu dzieci poznały kilka ciekawych układów tanecznych i bawiły się na parkiecie do końca baliku. Wybrano Króla i Królową balu i nagrodzono dwójkę najlepiej bawiących się dzieci. Były też nagrody dla czwórki najmłodszych uczestników baliku. Ponadto wszystkie dzieci otrzymały napoje i słodkie upominki.


[2]

Wielkanocne konkursy

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Święto Patrona Szkoły

Tegoroczne obchody Święta Patrona w szkole w Pawłowicach odbyły się 15 stycznia. Wprowadził w nie referat nt. Powstania i Powstańców Wielkopolskich, wygłoszony przez Kingę Urbańczak. Potem odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach. Dzieci pod opieką wychowawczyń przedstawiły specjalnie przygotowany na tę okazję program arty-

styczny, ale przede wszystkim złożyły ślubowanie. Później najmłodsi świętowali ten dzień w salach, pracując nad plakatami sławiącymi Patrona, natomiast uczniowie klas IV - VI i I III gimnazjum wzięli udział w grze terenowej. Po jej zakończeniu w sali wykładowej pawłowickiego pałacu obejrzeli film o tym powstańczym zrywie, podziwiali wszystkich "Paderewskich" i odebrali dyplomy oraz niespodzianki za udział w konkursach i zadaniach związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

Wielkanoc za progiem, więc Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie po raz piętnasty zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. "Rodzinny Koszyk Wielkanocny", a po raz czternasty na Pokaz Stołów Wielkanocnych. Konkurs plastyczny skierowany jest przede wszystkim do rodzin zamieszkujących gminę Krzemieniewo. Do udziału zapraszamy również inne grupy zorganizowane (klasy, sąsiadów, przyjaciół) oraz uczestników indywidualnych. Zgłoszone prace powinny być przestrzenne, mogą być wykonane dowolną techniką, przy użyciu dowolnych materiałów. Koszyki wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć do 11 marca 2016 roku na adres Gminne Centrum Kultury, ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo lub do Domu Kultury w Garzynie - za wcześniejszym powiadomieniem. Zapraszamy również na XIV Pokaz Stołów Wielkanocnych. Tegoroczny temat to "Baby, babki, babeczki". Do udziału w pokazie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, grupy koleżeńskie czy rodzinne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 marca 2016 osobiście lub telefonicznie pod nr 65 536 06 77 i 605 567 878. Karty zgłoszeń oraz bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej www.gck.krzemieniewo.pl Podsumowanie konkursu oraz pokaz stołów odbędzie się w niedzielę 20 marca o godz. 17.00 podczas Spotkania Wielkanocnego. Tego dnia na scenie Domu Kultury w Garzynie zobaczymy występ Zespołu Pieśni i Tańca "Żeńcy" z Nietążkowa.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Przedstawiamy nowych sołtysów

[3]

Kolejno odwiedzamy sołtysów, którzy objęli te funkcje po raz pierwszy. Dziś przedstawiamy Józefa Kasperskiego, sołtysa z Nowego Belęcina

Pan Józef ma 46 lat. W Nowym Belęcinie się urodził i wychował. Rodzice prowadzili 43-hektarowe gospodarstwo rolne. Nie został jednak rolnikiem, wybrał zawód mechanika pojazdów samochodowych. A uczył się przy Cukrowni Gostyń. Tam też podjął swoją pierwszą pracę. Potem było wojsko, a po służbie powrót do Gostynia. W 1992 roku zaproponowano panu Józefowi przeniesienie do restauracji przy hotelu Cukrowni. Został kelnerem. W tym zawodzie przepracował 15 lat. A gospodarstwo rodziców przejął brat. Józef Kasperski wybudował dom tuż obok rodziców. Założył rodzinę, wychował córkę i dwóch synów. Niestety, w 2007 roku los zabrał mu żonę. Został sam z dziećmi, z pracą, z domem. W tej dramatycznej sytuacji musiał znaleźć zatrudnienie na miejscu. Postanowił zrezygnować z kelnerowania i otworzyć sklep wielobranżowy w Nowym Belęcinie.

Wynajął lokal od gminy, zorganizował placówkę, rozpoczął działalność gospodarczą na własny rachunek. Potem ożenił się po raz drugi. Z żoną Hanną mają synka. Córka z pierwszego małżeństwa obdarzyła go wnukiem. A starsi synowie już pracują, uczą się. Pan Józef od zawsze lubił pracę społeczną. Nic dziwnego, że ponad 25 lat jest czynnym strażakiem. Dwie ostatnie kadencje zasiadał też w Radzie Sołeckiej. Uczestniczy w reaktywacji klubu sportowego, współpracuje ze szkołą, sponsoruje wiele imprez rekreacyjnych i sportowych. - Cieszy mnie wszystko, co można zrobić dla wsi - mówi Józef Kasperski. - W poprzedniej kadencji powstało oświetlenie na kilku ulicach. Położyliśmy też kostkę brukową obok sali i kuchni, był remont świetlicy. Teraz zamierzamy zrobić nagłośnienie w sali, chcemy na podłodze położyć nowe panele. Kiedyś być może uda się założyć

klimatyzację. To wszystko robimy dla mieszkańców zarówno Nowego, jak i Starego Belęcina. Wiele przedsięwzięć podejmujemy wspólnie. Pan Józef opowiedział nam, jak Rada Sołecka Starego Belęcina uczestniczy w wyposażeniu Sali Wiejskiej, w organizacji imprez, w większych inwestycjach. Teraz na przykład wspólnie planują postawienie sceny przed salą. Tylko w ubiegłym roku było 12 imprez w sali. Organizowali je: Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, emeryci i renciści, sportowcy, osoby prywatne. Zysk z zabaw też często trafia na konto samorządu. Ostatnio zakupiono za nie nowe drzwi do sali. Nowy sołtys pracuje w sklepie, więc ma częsty kontakt z mieszkańcami. W każdej chwili można do niego przyjść, porozmawiać, zgłosić jakiś problem. Pani Hanna też już poznała środowisko. Gdy męża nie ma w sklepie, chętnie sama dyskutuje z mieszkańcami o spra-

wach wsi. A podatki pan sołtys zbiera w Sali Wiejskiej. To także okazja do spotkań i rozmów. - Bardzo zależy mi na integracji mieszkańców - dodaje pan Józef. Dlatego cieszę się, że przychodzą kibicować na mecze, uczestniczą w imprezach, zgłaszają się do zawodów wędkarskich. Nasze andrzejki, sylwestry czy zabawy karnawałowe zawsze są udane. Nie ukrywamy, że głównie dzięki paniom, które przygotowują wspaniałe dania. Sołtys zapytany, co jeszcze przydałoby się na wsi, bez wahania odpowiedział, że ścieżka rowerowa z Hersztupowa do Nowego Belęcina. Ma nadzieję, że kiedyś powiat pomoże w realizacji tej inwestycji.

Mistrzostwa w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

30 stycznia w miejscowości Lądek Zdrój odbyły się II Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Krzemieniewo w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, w których wzięli udział mieszkańcy naszej gminy. Do rywalizacji na stoku stanęło 20 zawodników. Każdy z nich wykonywał dwa zjazdy, a do klasyfikacji końcowej brano pod uwagę ten z najlepszym czasem. Zawodom sprzyjała piękna, słoneczna pogoda oraz świetnie przygotowany stok. Każdy zawodnik został wyróżniony medalem, a najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary. Wyróżniony został również najstarszy i najmłodszy zawodnik. Najmłodszym zawodnikiem była Wiktoria Pietrula, a najstarszym Krzysztof Jankowiak - oboje otrzymali koszulki z logo gminy. Klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach: Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum (rocznik 2000 i młodsi): I miejsce Klaudia Hejlińska, II miejsce Kacper Pietrula, III miejsce Marek Chwaliszewski, IV miejsce Monika Rzepecka, V miejsce Wiktoria Pietrula. Kobiety: I miejsce Magdalena Jankowska, II miejsce Renata Hejlińska. Dorośli (rocznik 99 i starsi): I miejsce Wojciech Hejliński, II miejsce Mirosław Krysztofiak, III

miejsce Maciej Kiciński, IV miejsce Piotr Klimkowski, V miejsce Łukasz Krüger, VI miejsce Hubert Szymczak, VII miejsce Michał Chwaliszewski, VIII miejsce Krzysztof Jankowiak, IX miejsce Zbigniew Szymczak, X miejsce Mateusz Musielak. Snowboard: I miejsce Marcin Krysztofiak, II miejsce Artur Biernaczyk, III miejsce Jacek Musielak.

Życie Gminy Krzemieniewo

Nakład 1.300 sztuk

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6 Redakcja: GCK Krzemieniewo, ul. Zielona 6, tel. 65 536 06 77 Skład: HALPRESS, ul. Ostroroga, 64-100 Leszno - www.halpress.eu Druk: TRANSMAR Leszno Redaktor naczelny: Halina Siecińska Przesyłanie materiałów do gazety: www.gazeta.halpress.eu/dodaj


Inwestycje z Funduszu Sołeckiego [4]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Mimo że dopiero minął styczeń i luty, a już mieszkańcy kilku wsi rozpoczęli realizację zadań z tegorocznego Funduszu Sołeckiego. Przypomnijmy, że cały fundusz dla gminy wynosi w bieżącym roku 260.194,39 zł. W październikowym numerze 2015 roku podawaliśmy wykaz zadań, na jakie zdecydowali się mieszkańcy. W większości są to zadania inwestycyjne i remontowe. Niektóre sołectwa przeznaczyły też pewne kwoty na imprezy kulturalne, integrujące mieszkańców. Dziś pokazujemy pierwsze zrealizowane już zadania w sześciu wsiach.

Plac przy świetlicy w Mierzejewie.

Mieszkańcy Mierzejewa od dwóch lat finansują z Funduszu Sołeckiego wyłożenie kostką placu przed świetlicą. W ubiegłym roku wykonali połowę tego zadania, a teraz pozostałą część. Na ten cel przeznaczyli 10. 000 zł. Ta inwestycja już została zakończona.

Droga w Zbytkach.

Na zdjęciu przedstawiamy polną drogę gminną w Zbytkach. Ta droga została wyrównana, wysypana żużlem i utwardzona. W samych Zbytkach w ten sposób wyremontowano dwie polne drogi. Całość kosztowała 7.800 zł, a więc tyle, ile wynosił Fundusz Sołecki dla Zbytek. Podobne roboty wykonano w trzech innych wsiach. W Oporówku, zgodnie z zeszłoroczną decyzją mieszkańców, na remont drogi polnej wydano 1.500 zł. Pozostałe pieniądze z funduszu będą przeznaczone na remont dachu na świetlicy, ogrodzenie na placu zabaw i na imprezę środowiskową. W Mierzejewie postanowiono, że z Funduszu między innymi zostanie zakupiony materiał do utwardzenia dróg. Ten materiał zgromadzono, a rolnicy mogą go przewozić na odpowiednie odcinki dróg. Koszt zakupu wyniósł 1. 500 zł. W tej wsi zrealizowano też inwestycje na placu przed salą, o czym piszemy obok. A 1562 zł mieszańcy pozostawili na organizacje imprez sportowych. Natomiast w Górznie na naprawę dróg gminnych przeznaczono 2000 zł. Droga już została utwardzona i posypana żużlem. Pozostałe pieniądze mieszkańcy wydadzą na sprzęt do siłowni zewnętrznej, bramę na boisko, sprzęt dla OSP i organizację dożynek.

Chata Wiejska w Oporowie.

W Oporowie mieszkańcy cały Fundusz Sołecki przeznaczają na doposażenie wybudowanej w grudniu ubiegłego roku Chaty Wiejskiej. Właśnie wykonali bufet z drewna, którego koszt wyniósł 4.826 zł. W tym roku planują jeszcze położyć kostkę brukową przed chatą.

W jeden ze styczniowych wieczorów wędkarze z Sekcji Wędkarskiej w Kociugach zorganizowali zabawę karnawałową. Odbywała się ona w Chacie Wiejskiej, gdzie przyszli wędkarze, ich rodziny i przyjaciele. W trakcie zabawy uczestnicy zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszyscy bawili się wspaniale, chociaż przyznali, że brakuje im koleżeńskiej rywalizacji nad stawem. Już niedługo rozpoczną wiosenny sezon.


Policjanci podsumowali rok ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[5]

Komenda Miejska Policji w Lesznie przesłała na ręce wójta gminy sprawozdanie ze swojej działalności oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego. Dokument ten dotyczy roku 2015 i zawiera zarówno dane statystyczne, jak i oceny oraz wnioski płynące z najróżniejszych zdarzeń.

Na początek powiedzmy, że Komenda Miejska Policji w Lesznie realizuje swoje zadania na terenie o powierzchni 836.5 km 2 zamieszkanym przez ponad 119. 000 osób, co daje przelicznik 531 mieszkańców na jednego policjanta. Obejmuje miasto Leszno oraz siedem gmin powiatu ziemskiego. W każdej gminie działa Zespół Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Taki zespół funkcjonuje też w Krzemieniewie i ma za zadanie bezpośrednio współpracować z mieszkańcami w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. W minionym roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji stwierdzono 2658 przestępstw, a więc o 121 mniej niż w roku 2014. W znacznej mierze spadła liczba przestępstw kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. W zakresie przestępczości ogólnej wszczęto 1619 postępowań przygotowawczych. Jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne zanotowano 1571 takich czynów. Jest to o 174 mniej niż w roku ubiegłym. Wszczęto 959 postępowań przygotowawczych. Odnotowano wzrost tych przestępstw tylko w kategorii bójka i pobicie. Zwalczając przestępczość gospodarczą policjanci wszczęli 332 postępowania przygotowawcze i w zakończonych postępowaniach stwierdzili 785 takich przestępstw. Było ich więcej o 108 niż w roku poprzednim.

Na drogach odnotowano 193 wypadki drogowe, w tym jeden śmiertelny. Rok wcześniej były 223 wypadki i zginęło 9 osób. Budujący jest więc spadek najtragiczniejszych zdarzeń komunikacyjnych. Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2015 roku policja stwierdziła, że utrzymuje on się na poziomie zbliżonym do roku 2014. Podobny może być pod tym względem rok 2016. Pewna tendencja spadkowa niektórych przestępstw jest bez wątpienia skutkiem działań profilaktyczno prewencyjnych funkcjonariuszy. Warto podkreślić, że w minionym roku policjanci wykonali łącznie 16.561 służb, wylegitymowali 66.197 osób, przeprowadzili 9.573 interwencje, sporządzili 822 notatki do wniosków o ukaranie itd. Ponadto Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii nadzorował realizację wielu programów, między innymi: "Bezpieczna szkoła", "Razem Bezpieczniej", "Bezpiecznie to wiedzieć i znać", a także prowadził akcje policyjne takie jak: "Bezpieczne ferie", "Wiosna 2015", "Nielat", "Bezpieczne wakacje". Policjanci utrzymywali też kontakt z placówkami oświatowymi, Centrum Profilaktyki "Alternatywa", z Monarem, komisjami do spraw profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, z sądem. Wydział Ruchu Drogowego działał na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze z tego wydziału realizowali akcje: "Alkohol i narkotyki", "Stop śmierci", "Sygnaliza-

tor", "Znicz 2015", "Bezpieczna droga do szkoły" i kilka innych. Były też pogadanki i spotkania z policjantami, konkursy, turnieje, zabezpieczenie imprez itd. W tej informacji szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2015 roku miało miejsce 1411 zdarzeń drogowych, w tym 193 wypadki z ofiarami w ludziach oraz 1218 wypadków bez ofiar. Jedna osoba zginęła. Najwięcej wypadków miało miejsce w sierpniu (24), a najwięcej kolizji w październiku (132). W gminie Krzemieniewo odnotowano 11 wypadków i 51 kolizji. Na szczęście nie było w czasie tych zdarzeń ofiar śmiertelnych. Ale byli ranni. W naszej gminie rannych zostało aż 13 osób. Policjanci przeanalizowali pod tym względem poszczególne dni tygodnia. Okazuje się, że najczęściej wypadki zdarzają się w piątki, a kolizje w piątki i poniedziałki. Sprawcami zdarzeń drogowych są głównie kierowcy samochodów osobowych, a następnie samochodów ciężarowych i rowerów. W gminie Krzemieniewo w minionym roku zdarzyły się 3 wypadki na drodze krajowej. Było w nich 5 rannych. Do przyczyn zdarzeń drogowych policja zalicza nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie i skręcanie, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym na przejściach dla pieszych, niezachowanie bezpiecznej odległo-

ści między pojazdami oraz błędy pieszych. Warto jeszcze powiedzieć, że policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili 16.821 wykroczeń na drogach i ulicach, ukarali mandatami 15.150 osób, ujawnili 183 nietrzeźwych kierowców, zatrzymali 224 prawa jazdy i 1992 dowody rejestracyjne, pouczyli 1.159 osób. Dodatkowo wydali opinie o projektach organizacji ruchu, kontrolowali miejsca robót drogowych, przekazywali wnioski dotyczące stanu dróg i oznakowań. Wszystko dla podniesienia bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Dokument przekazany gminie przez komendanta miejskiego policji w Lesznie zawiera bardzo dużo szczegółów dotyczących poszczególnych rodzajów przestępstw oraz ich wykrywalność. Dla przykładu podajemy, że wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 76,8 proc., a przestępstw gospodarczych - 92,1 proc. Policja prowadziła między innymi postępowania przygotowawcze o dużym ciężarze gatunkowym. Była to sprawa o usiłowanie zabójstwa, gwałt na 80 letniej kobiecie, kradzieże z włamaniami do samochodów. Sprawców policja ujęła. W tym dokumencie policjanci zwracają też uwagę na dobrą współpracę Komendy Miejskiej z samorządami oraz na szybką i skuteczną reakcję policji na sygnały o przestępstwach zdarzeniowych. Przedstawiają planowane przedsięwzięcia do realizacji w roku 2016.

JESZCZE O DNIU BABCI I DZIADKA

Jak zawsze w bardzo serdecznej i ciepłej atmosferze święto dziadków przeżywali członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Krzemieniewa. Tym razem bawili się w Sali Wiejskiej w Belęcinie. Był pyszny poczęstunek, występy dzieci, muzyka oraz tańce i oczywiście mnóstwo serdecznych życzeń.

Babcie i dziadkowie przyszli też do Chaty Wiejskiej w Kociugach. Z zaproszenia skorzystało 30 osób. Wszystkich częstowano słodkościami, a dzieci pod kierunkiem Stefanii Kubiak przygotowały program artystyczny. Dziadkom dziękowano za pomoc i miłość.


Sukces Jagody [6]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Sukcesem zakończyła stary rok mieszkanka naszej gminy Jagoda Hofman, której wręczono Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016.

Do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typowany jest tylko jeden uczeń danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej również najwyższe wyniki. Następnie wniosek poddawany jest weryfikacji i jeżeli zostanie zaopiniowany pozytywnie, już na końcu - podpisywany jest przez Prezesa Rady Ministrów. W ten sposób, uzyskując akceptację władz oświatowych, Jagoda została zaproszona na uroczystość wręczenia stypendiów, którą dla uczniów województwa wielkopolskiego zorganizowano w Poznaniu, a nagrody - w imieniu Prezesa Rady Ministrów - wręczone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Przypomnijmy przy tej okazji, że Jagoda (absolwentka Gimnazjum w Drobninie) obecnie jest uczennicą drugiej klasy o profilu biologiczno - chemicznym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi. Wybór szkoły i profilu uważa za przysłowiowy

strzał w dziesiątkę i - jak sama mówi - nie zamieniłaby szkoły i klasy na inną. Cały czas rozwija swe biologiczne i chemiczne pasje. W październiku 2014 r. wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Naukowców E(x)plory, na który to konkurs przygotowała autorską pracę badawczą. Po pierwszym etapie konkursu praca została zakwalifikowana do etapu regionalnego, dzięki czemu w lutym ubiegłego roku we Wrocławskim Parku Technologicznym Jagoda zaprezentowała projekt, który uzyskał akceptację i zainteresowanie dyrektor inż. Agnieszki Kowalskiej kierownika Zespołu Laboratoriów Chemicznych i Bioinżynieryjnych WPT, która zaprosiła uczennicę do uczestniczenia w warsztatach w Centrum Edukacyjnym "Technoludek" we Wrocławiu. W czasie tych zajęć Jagoda przedstawiła nie tylko swoją pracę badawczą, ale pomagała w przeprowadzeniu innych edukacyjnych zajęć. Oprócz tego uczestniczyła jeszcze w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, gdzie uzyskała tytuł Finalisty Etapu Okręgowego. Mimo tych osiągnięć za swój najważniejszy sukces i tak uważa zdobytą w ubiegłym roku szkolnym średnią (6,0) i przyznany jej przez Radę Pedagogiczną II Li-

Trwają zebrania sprawozdawczo - wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych. Do chwili wydania gazety odbyły się zebrania w jednostkach w: Nowym Belęcinie, Krzemieniewie, Oporówku, Górznie, Garzynie i Luboni. Na zdjęciu pokazujemy obrady w Krzemieniewie. Strażacy podsumowują ostatni rok działania, oceniają stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dyskutują o wyposażeniu jednostek i ich potrzebach. Ponadto dokonują zmian w zarządach. Już wiemy, że w jednostce OSP w Oporówku wybrano nowego naczelnika. Został nim druh Hubert Kaczmarek. Natomiast w OSP Krzemieniewo na funkcję naczelnika wybrano druha Romana Długiego. O innych zmianach oraz problemach, jakie podnoszono na strażackich zebraniach, napiszemy za miesiąc, gdy zakończy się czas sprawozdawczy w gminie.

ceum Ogólnokształcącego - tytuł "Copernicus I". Od września tego roku szkolnego Jagoda uczestniczy (realizując indywidualny tok nauki) w dodatkowych zajęciach z biologii, chemii i języka angielskiego. W chwili obecnej przygotowuje się do kolejnego etapu Olimpiady Ekologicznej i do wzięcia udziału w regionalnych eliminacjach Konkursu Młodych Naukowców "E(x)plory" ponieważ przedstawiona przez nią na konkurs praca badawcza została zakwalifikowana do regionalnego etapu tego ogólnopolskiego konkursu. Warto przy tym dodać, że zakwalifikowanie się do regionalnego etapu daje finalistom możliwość ubiegania się o przyjęcie na staż naukowo - badawczy organizowany przez polskie wyższe uczelnie, a w którym to stażu Jagoda bardzo chciałaby wziąć udział. Oprócz tego cały czas pracuje społecznie, angażując się w życie klasy, której jest przewodniczącą czy też uczestniczy w organizowanych przez szkołę akcjach charytatywnych. W ubiegłym roku szkolnym wzięła udział w redagowaniu książki "Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia leszczyńskich Sybiraków. Zeszyt II", która to książka została wydana we wrześniu. Swój rozdział w książce - która jest pracą zbiorową - Jagoda poświęciła opisaniu przejmujących swoim

tragizmem losów Danuty Maćkowiak, która jako mała dziewczynka została z rodzicami wywieziona na Sybir. - Było to jedno z piękniejszych przedsięwzięć, w jakich mogłam wziąć udział - mówi Jagoda i gorąco zachęca do przeczytania całej książki. A poza nauką ? Cóż, cieszy się przede wszystkim z tego, że ma sprawdzonych przyjaciół, z którymi - jak tylko jest to możliwe - najchętniej spędza swój czas wolny i na wsparcie których zawsze może liczyć. A wsparcie i życzliwy gest jak mówi - są zawsze potrzebne, bo droga do sukcesu bywa niełatwa, wymagająca ogromnego wysiłku. Nie zawsze udaje się zrealizować wszystko to, co się zaplanowało, czasami - jak w życiu trzeba coś po prostu odłożyć na później.

Zasłużyli na nagrody

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie uczestniczyli w V Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno - Literackim "Magia Świąt Bożego Narodzenia", zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w MCN Zagórze k. Warszawy. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych, rozwijanie inwencji twórczej i sprawności manualnej uczestników. Konkurs miał zasięg ogólnopolski. Dla uczniów z Górzna zakończył się on dużym sukcesem. Zdobyli bowiem kilka nagród i wyróżnień. Przed kilkoma dniami ta

wiadomość dotarła do naszej gminy. A oto nagrodzeni uczniowie: kategoria ozdoba karnawałowa: gimnazjum - Wiktoria Kamieniarz I miejsce, Karolina Neumann II miejsce, Mikołaj Ratajski wyróżnienie. Kategoria ozdoba choinkowa: szkoła podstawowa - Grzegorz Iwanowicz II miejsce. Dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Zuzanna Grybska, Marcin Banaszczak, Daria Hampelska, Mikołaj Ratajski (konkurs literacki). Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia. Gratulujemy!!!


Obchodzimy imieniny

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

I Mistrzostwa w Kopa

W sobotę, 30 stycznia, odbyły się I Mistrzostwa Pawłowic w Grze w Kopa.

Organizatorem karcianych rozgrywek był ponownie klub piłkarski GKS Krzemieniewo, który stara się aktywnie włączać w życie lokalnej społeczności na różnych płaszczyznach działalności. Tym razem na uczestników czekały trzy puchary, które ufundowane zostały przez: klub piłkarski GKS Krzemieniewo, OSP Pawłowice (druhowie Przemysław Rek i Adam Soból), a także sołtysa Pawłowic Stanisława Żabickiego. Oprócz pucharów na 7 najlepszych zawodników czekały również nagrody finansowe i drobne upominki w postaci kalendarzy i książek. Dodajmy, że udział w tym turnieju mogli wziąć tylko mieszkańcy Pawłowic. W pierwszych mistrzostwach wystartowało 24 zawodników. Po kilkugodzinnych zmaganiach poznaliśmy najlepszego gra-

cza Pawłowic, którym został Adam Galon, dla którego był to…pierwszy start w turniejach gry w kopa. - To był mój pierwszy turniej w życiu i od razu zwycięstwo śmieje się Adam Galon. - W kopa gram już jednak od wielu lat, bo zaczęło się to wszystko jeszcze w czasach szkoły podstawowej. Grało się wtedy chętnie po lekcjach. Zamiłowanie do kart wyniosłem z domu, gdzie grała cała rodzina, rodzice i siostry. Była to wtedy fajna rozrywka na wspólny wieczór. W tamtych czasach nie było tylu telewizorów i komputerów, więc wszyscy grali w kopa. Czołowa siódemka zawodów: 1. Adam Galon, 2. Stefan Galon, 3. Wojciech Klupsz, 4. Rafał Matuszewski, 5. Emil Majka, 6. Marcin Rosadziński, 7. Zbigniew Chwat. TEKST / FOT:

DAMIAN MARCINIAK

+ + + + + POŻEGNANIE + + + + + W ostatnich tygodniach w naszej gminie

na zawsze odeszli: 14.01 - Bąk Aleksandra, Oporówko 17.01 - Łuczak Henryk, Kociugi 17.01 - Niedzielska Józefa, Mierzejewo 20.01 - Skrzypczak Irena, Lubonia 20.01 - Wawrzyniak Helena, Krzemieniewo 23.01 - Żabicki Czesław, Drobnin 26.01 - Łagoda Stanisław, Pawłowice 29.01 - Majchrzak Edmund, Nowy Belęcin 03.02 - Nojman Jadwiga, Pawłowice 05.02 - Żarecki Mieczysław, Pawłowice 07.02 - Konieczna Józefa, Garzyn 08.02 - Pierzchała Marianna, Mierzejewo 12.02 - Jankowiak Wojciech, Mierzejewo 12.02 - Skrzypczak Jadwiga, Pawłowice

[7]

Róża - 6 III

Imię Róża brzmi tak samo jak nazwa kwiatu i od tego kwiatu się wywodzi. Pochodzi od łacińskiego słowa "rosa". W Polsce pojawiło się na początku XV wieku. Kobiety noszące to imię są typowymi intelektualistkami. Lubią prowadzić dyskusje światopoglądowe. Są niezwykle ambitne w życiu zawodowym. Prywatnie bywają bardzo wrażliwe na wszelką krzywdę i niesprawiedliwość. Mają skłonność do częstego zmieniania miejsc. Głęboko angażują się w relacje ze swoimi partnerami, choć mają problemy z okazywaniem uczuć, co często prowadzi do zawodów miłosnych. Liczbą Róży jest 8, a znakiem zodiaku Skorpion. Imieniny obchodzi także: 7 maja, 9 lipca, 23 sierpnia oraz 13 grudnia. W naszej gminie mieszka 12 pań o imieniu Róża. Najstarsza urodziła się w 1951 roku i mieszka w Pawłowicach. Natomiast naj-

Konstanty - 11 III

Imię Konstanty pochodzi od łacińskiego słowa "constans", czyli stały, niezmienny. Mężczyźni o takim imieniu są niepospolici, pełni energii i dowcipu. Obdarzeni są wielkim temperamentem. Przepadają za tańcami, muzyką, ruchem na świeżym powietrzu. Są zawsze tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kolorem Konstantego jest zielony, rośliną akacja, zwierzęciem ibis, liczbą czwórka, a znakiem zodiaku Lew. Imieniny obchodzi także: 17 i 25 lutego, 21 maja, 29 lipca, 26 sierpnia, 5 października i 30 listopada. Aż trudno uwierzyć, ale w naszej gminie to ładne imię ma tylko jeden mężczyzna. To Konstanty Majchrowicz z Pawłowic. Pan Kostek ma 29 lat, jest inżynierem, aktualnie przebywa poza gminą. Panu Konstan-

Róża Szymkowiak z Garzyna

młodsza Różyczka z Garzyna ma dopiero dwa miesiące. Wszystkim Różom życzymy, aby zawsze były zdrowe i szczęśliwe i aby w swoim życiu spotykały tylko przyjaciół. W Garzynie mieszkają 4 Róże, w Krzemieniewie 3, w Pawłowicach 2 oraz w Górznie, Nowym Belęcinie i Starym Belęcinie - po jednej.

Konstanty Majchrowicz z Pawłowic

temu życzymy samych dobrych dni w życiu. A innym rodzicom, by nadawali to imię chłopcom. Jest na pewno wyjątkowe.

Alternatywa dla komputera

Gry planszowe, przeżywają w Polsce prawdziwy renesans. Dzisiejsze gry planszowe są doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego, alternatywą dla telewizji, komputera, smartfona. Zapewniają zarówno dobrą zabawę, jak i umożliwiają odreagowanie szkolnych stresów i pozwalają wczuć się w nieznane dotąd role. Bawią, rozwijają wyobraźnię, uczą podejmowania decyzji, przewidywania, ponoszenia odpowiedzialności. Rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne. Osoby, które chciałby spróbować swoich sił w planszówkach zapraszamy na stronę www.krzemieniewo.eu


Sześciolatki do szkół czy przed

ŻYCIE GMINY K

[8]

W styczniu weszła w życie ustawa przywracająca obowiązek szkolny od siódmego roku życia dziecka. A zatem do klas pierwszych obowiązkowo muszą pójść siedmiolatki. Nie znaczy to, że dzieci, które kończą w tym roku sześć lat, nie mogą rozpocząć nauki w szkole podstawowej. Do klasy pierwszej przyjmowane będą zarówno sześcio jak i siedmiolatki. Decyzję o tym, kiedy posłać dziecko do szkoły, podejmują rodzice. Muszą to zrobić do końca marca bieżącego roku. ILU DZIECI DOTYCZY TA SYTUACJA?

W gminie Krzemieniewo jest 109 dzieci, które w tym roku skończą 6 lat. Zgodnie z obowiązującą do niedawna ustawą we wrześniu rozpoczynałyby naukę w klasie pierwszej. Teraz chodzą do najstarszej grupy przedszkolnej. Ponieważ na początku roku szkolnego nic nie było wiadomo o zmianach w ustawie, dzieci w grupach 5 - latków realizowały program przygotowujący je do przejścia do szkół. Nauczyciele przedszkoli mówią, że maluchy solidnie przepracowały minione pół roku, a przed nimi jeszcze cztery miesiące zabawy i pracy. - Dzieci w wieku pięciu, sześciu lat mają ogromną potrzebę poznawania świata - mówi Irena Grobelna, dyrektorka Zespołu Szkół i Przedszkola w Garzynie. - Chcą dużo wiedzieć, pytają, interesują się nawet trudnymi tematami. One zwyczajnie potrzebują nowych wyzwań i bodźców. Nie można ich ograniczać. - W obu naszych szkołach, a więc w Pawłowicach i Oporówku są oddziały przedszkolne pięciolatków - dodaje Mirosława Graf, dyrektorka Zespołu Szkół w Pawłowicach. - Wszystkie dzieci wiedziały, że przygotowują się do klasy pierwszej. Ale wszystkie też z radością mówią, że już chodzą do szkoły. Dla nich przejście z oddziału przedszkolnego do klasy pierwszej odbędzie się bardzo płynnie. - Nauczycielki doskonale znają dzieci przygotowywane do klas pierwszych - mówi Leonard Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół w Drobninie. - Potrafią ocenić ich rozwój umysłowy, emocjonalny. Informują rodziców o ich osiągnięciach, zwracają uwagę na ewentualne problemy. Na takie rozmowy z rodzicami ciągle jest czas. Wszystkie dzieci z grupy 6latków w naszej gminie chodziły do przedszkolnych oddziałów w budynkach szkoły. Wszystkie przygotowane są do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.

CZY SZKOŁY SĄ PRZYGO-

TOWANE NA PRZYJĘCIE  6 - LATKÓW?

Do reformy oświaty, a dokładnie do obowiązku szkolnego od 6. roku życia dzieci, gminy przygotowywały się przez kilka lat. Jednym z warunków przyjęcia młodszych uczniów do szkół było przystosowanie sal lekcyjnych. W naszej gminie poradzono sobie z tym zadaniem bardzo dobrze. W każdej szkole są klasy dla 6latków. Wyposażono je w stoliki i krzesła przystosowane do wzrostu dzieci. W salach są miejsca do relaksu i zabawy. W każdej z nich nauczyciele urządzili kąciki przyrodnicze, czytelnicze i inne. Dzieci mają swoje szafki na przybory, a w szatniach szafki na odzież. Mają przyjazne warunki do nauki i zabawy. Obok pokazujemy dwie sale, w których uczą się 6-latki. Klasy dla najmłodszych są słoneczne i kolorowe. Trzeba podkreślić też, że wyposażenie w pomoce dydaktyczne dostosowane jest do potrzeb najmłodszych. W salach są rzutniki i tablice interaktywne. Jest sporo przyjaznych dziecku elementów dekoracyjnych. Uczniowie korzystają również z sal gimnastycznych. Po zajęciach mogą pozostawać w świetlicy, które właśnie dla nich przedłużyły godziny pracy. Rodzice mogą także wykupić dla dzieci obiady. Nauczyciele podkreślają, że najmłodsi są objęci opieką pod każdym względem. Przechodząc z przedszkola do klasy pierwszej nie są wyrwane ze środowiska. Pozostają u siebie i rozpoczynają realizację podstawy programowej dla 6-latków. Nie bez znaczenia jest też fakt, że klasy najmłodszych uczniów są nieliczne, najczęściej kilkunastoosobowe. Nauczyciele mogą zajmować się nimi w sposób indywidualny i dostosować zajęcia do możliwości grupy.

JAK RADZĄ SOBIE SZKOLE 6 - LATKI?

W

Od dwóch lat w klasach pierwszych są dzieci 6-letnie. W zależności od szkół organizowano klasy, do których chodzą razem 6-latki i 7-

latki, a są klasy tylko 6-latków. Nauczyciele mają więc porównanie, jak uczniowie radzą sobie z opanowywaniem materiału. Poprosiliśmy ich o kilka spostrzeżeń dotyczących nauki najmłodszych. - Od kilku lat uczę dzieci w klasach pierwszych. W tym roku w klasie mam uczniów sześcioletnich i siedmioletnich. Zawsze naukę prowadzę przez zabawę. Radzą sobie z tym i jedni, i drudzy. Dzieci mają niesamowite ambicje. Jedyną różnicą, jaką obserwuję jest to, że sześciolatki nieco dłużej przystosowują się do wymogów szkoły. Potrzebują na to nie trzech, a na przykład pięciu miesięcy. Częściej chciałyby się bawić, częściej potrzebują przerwy. Intelektualnie nie odstają od siedmiolatków - mówi Grażyna Pacholczyk. - Jesteśmy przygotowani do pracy z najmłodszymi. Wymaga ona od nas indywidualnego podejścia do dziecka. Czasem zastosować musimy inną metodę nauczania, niekiedy wydłużyć zajęcia nad jakąś partią ćwiczeń. Taka praca dotyczy każdej pierwszej klasy. Nie widzę różnicy między sześciolatkami a siedmio- latkami. A słabsi uczniowie znajdują się w każdej grupie wiekowej. Rzecz w tym byśmy pomogli im pokonywać trudności - mówi Krystyna Olszewska. - Sześciolatki nie mają typowych lekcji, nie uczą się przez czterdzieści pięć minut bez przerwy. Czasem zajęcia zaczynają jak w przedszkolu, na dywanie. Mogą się także bawić, mają zajęcia wspierające, pracują w grupie albo indywidualnie, dużo rysują, śpiewają, są aktywne, korzystają z wyjazdów, wycieczek. Są naprawdę ciekawe wszystkiego, co nowe. Z satysfakcją obserwujemy, jak się rozwijają - mówi Magdalena Ratajczak. - Podstawa programowa jest taka sama dla dzieci sześcioletnich, jak i siedmioletnich. Moim zdaniem, nie jest trudna. Sześciolatki doskonale sobie radzą z poznawaniem liter, odwzorowywaniem, liczeniem. Jest oczywiste, że nie mogą pozostawać bez pomocy rodziców. Małe dziecko

PAWŁOWICE

GARZYN

potrzebuje sprawdzenia zadań, dopilnowania, pomocy przy organizacji zajęć w domu. Ale to w równej mierze dotyczy siedmiolatków. Dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, muszą być w szczególny sposób zaopiekowane w szkole i w rodzinie - mówi Małgorzata Michalak.

ZOSTAWIAĆ CZY NIE?

Przepisy nowej ustawy pozwalają rodzicom pozostawić swoje dziecko w klasie pierwszej lub drugiej. Dotyczy to oczywiście uczniów, którzy rozpoczynali naukę w wieku 6 lat. Mogą oni powtarzać klasę niezależnie od tego, czy opanowali materiał nauczania, czy nie. Jeśli rodzice zostawią swoje dzieci w klasie na drugi rok, uczniowie ci nie otrzymają w tym roku świadectwa. Po prostu klasę pierwszą lub drugą będą robili przez dwa lata. Co myślą o tym nauczyciele? - To nie jest dobry pomysł. We wszystkich szkołach w gminie znalazłoby się może kilkoro dzieci, które nie poradziły sobie z programem. Cała reszta opanowała pełen zakres proponowanych założeń. Pozostawienie ich na drugi rok w tej samej klasie zwyczajnie skrzywdzi dzieci. One przecież musiałyby od początku uczyć się tego samego, co przed rokiem. Nie dość, że nudziłyby się na lekcjach, to jeszcze nie rozwijałyby się dalej. Dzieci mogłyby to odebrać jako karę za dobrą naukę. Moim zdaniem, ale też niemal wszystkich


dszkoli? Prawdziwe historie

KRZEMIENIEWO

[9]

Życie niesie ze sobą bardzo dużo niespodzianek. Raz jest dobrze, innym razem smutno, a nawet tragicznie. W moim życiu doświadczyłam i jednego, i drugiego. Dziś wiem, że najważniejsze jest, aby się podnieść i znaleźć kogoś, kto pomoże ciągnąć ten życiowy wózek w tych najtrudniejszych momentach. Mnie się udało. Po latach z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa.

rodziców, pozostawienie dziecka w tej samej klasie może mieć miejsce tylko w przypadku, jeśli uczeń nie radził sobie z nauką - mówi Mikołaj Kulczak, dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie.

CO Z MIEJSCAMI W PRZEDSZKOLACH?

Nowa ustawa oświatowa zakłada, że rodzice mogą pozostawić 6 - letnie dzieci w przedszkolach. Gdyby tak stało się w naszej gminie, to 109 dzieci pozostanie w oddziałach już działających. A to znaczy, że przedszkola będą miały komplet dzieci i nikogo już nie przyjmą. Do tej pory w gminie zapewniano miejsca w przedszkolach dla wszystkich chętnych od 3. roku życia. Teraz 3 - latki mogą nie dostać się do placówek. A jest to 113 dzieci, spośród których zapewne zdecydowana większość chciałaby rozpocząć edukację przedszkolną. Jak ten problem rozwiąże Urząd Gminy, dowiemy się wkrótce, gdy będzie wiadomo, ilu 6 - latków rozpocznie naukę w pierwszych klasach. Oczywiście napiszemy o tym w kolejnych wydaniach "Życia…", ponieważ gminie zależy na pełnej opiece przedszkolnej dla wszystkich dzieci, także tych najmłodszych. Póki co do końca marca szkoły czekają na odpowiedzi rodziców - 6-latki do szkół czy do przedszkoli?

W dzieciństwie miałam bardzo ciepły dom. Mieszkaliśmy z rodzicami w mieście, - tym samym, w którym żyli dziadkowie ze strony taty. Nigdy więc nie było problemu z opieką nade mną, bo babcia przychodziła na każde zawołanie. A rodzice pracowali, wieczorami wychodzili do kina, na spotkania, przyjmowali znajomych. To wczesne dzieciństwo pamiętam jako bardzo wesoły, gwarny czas. Do tego jeszcze w sąsiedniej wsi miałam babcię ze strony mamy. Mogłam do niej jechać, zostać na niedzielę, spędzać tam wakacje. Do głowy mi nie przychodziło, że ten mój uporządkowany świat mógłby się kiedyś rozpaść. Było w nim tak szczęśliwie i bezpiecznie. A jednak…. Mama odeszła nagle. Nic nie wiedziałam o jej chorobie, więc dla mnie był to szok. Chodziłam do szkoły podstawowej, ciągle byłam małą dziewczynką, nie mogłam zrozumieć tego, co się stało. I to był ten najtrudniejszy czas w moim życiu. Wtedy wydawało mi się, że winę za odejście mamy ponosi tata. Nie chciałam z nim rozmawiać, nie siadałam do wspólnego stołu, nie wychodziłam razem z tatą z domu. To trwało całe miesiące. Moją przyjaciółką została wówczas babcia. Nie wiem, co stałoby się ze mną, gdyby nie mama mojej mamy. Była i jest wspaniałą kobietą. Ileż godzin przegadałyśmy wspólnie, ile wieczorów siedziałam przytulona do niej, ile tajemnic jej powierzałam. Naprawdę pomogła mi przejść przez tamte lata. Na wsi u babci poznałam kolegę. Prowadził z rodzicami gospodarstwo rolne. Na początku chodził jeszcze do rolniczej szkoły, ale potem przejął interes rodzinny. Ja rozpoczęłam naukę w szkole średniej. Zostaliśmy przyjaciółmi. Ta przyjaźń była mi bardzo potrzebna. Dziś wiem, że trochę zastępowała mi tatę. Ciągle nie miałam dobrych kontaktów z ojcem, nie rozumiałam tego męskiego świata. A Konrad powoli mi go otwierał. Nie jestem pewna, czy nie robił tego na prośbę taty. Oni też się znali. Ale miałam szczęście, że spotkałam Konrada. To druga osoba po babci, która wtedy była przy mnie. Chyba dzięki niemu zrozumiałam, że cały mój żal do

życia kieruję nie w tę stronę. Ojciec w niczym nie zawinił. Mimo to nie mogłam pogodzić się, że ma drugą żonę, że układa sobie przyszłość bez mojej mamy. Konrad powoli uczył mnie miłości do nowej rodziny. I wtedy zdarzył się tamtem wyjątkowy dzień. Wyobraźcie sobie, że wygrałam pieniądze. To nie była zawrotna kwota, nie mogłam za nią kupić mieszkania czy samochodu, ale dla mnie była przepustką w dorosłość. Nigdy nie byliśmy bogaci, rodzice żyli z pensji na etatach, babcia ma rentę, ja po prostu się uczyłam. I nagle odebrałam sporą gotówkę. Od początku wiedziałam, że przeznaczę ją na dalszą naukę. Tak też się stało. Poszłam na studia, a stamtąd pojechałam na stypendium do Francji. Wtedy wydawało mi się, że znalazłam swoje miejsce w życiu. Naprawdę było mi dobrze. Wydoroślałam, stałam się samodzielna, pod koniec studiów trochę zarobiłam. Oczywiście jeździłam do babci, bo tam na wsi był mój rodzinny dom. Ale myślałam o wielkim świecie. Umiałam się w nim poruszać. Do taty pojechałam, gdy urodził mu się synek. To nie była łatwa wizyta. Nie od razu mogłam rozmawiać o przeszłości, a tata nie nalegał. Po latach mogę powie-

dzieć, że znowu miałam szczęście do ludzi. Żona ojca tydzień po tygodniu, rok po roku budowała od nowa nasze relacje. Nie musiała tego robić, nie była niczemu winna. dała mojemu tacie rodzinę. A jednak bardzo chciała, aby jej synek miał starszą siostrę, aby tata częściej się uśmiechał, abyśmy razem zasiadali do stołu. Teraz są częstymi gośćmi na naszej wsi. Bo ja wróciłam na wieś. Z całym tym francuskim doświadczeniem, ze znajomością języków obcych, z marzeniami o wielkim świecie - wróciłam do swojej wsi. Nie uwierzycie, ale przez kilka ostatnich lat uczyłam się hodować kury, uprawiać ogród, robić zaprawy, wyjeżdżać w pole. I nawet mi to wychodzi. Tak! Wyszłam za Konrada. Przejęliśmy razem gospodarstwo jego rodziców. To sporo ziemi i mnóstwo zwierząt. Babcia ciągle mieszka w swoim domku, ale codziennie jest u nas. Twierdzi, że własnego kąta nie opuści. Zresztą i mnie byłoby żal domu pełnego wspomnień. Czasem chodzę do babci i plotkujemy tam jak za dawnych lat. Wtedy wydaje mi się, że znowu chodzę do podstawówki. No i dodam jeszcze, że mam dwójkę dzieci. I jestem szczęśliwa. SPISAŁA HALINA SIECIŃSKA


[ 10 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

NASZ GKS dodatek klubu

Młodzież znowu zwyciężyła

To prawdziwa przyjemność pisać o tak wielu sukcesach, które odnoszą nasi młodzi piłkarze. Ostatnie tygodnie również obfitowały w dobre wiadomości, które spływały do nas niemal po każdym sportowym weekendzie. Zaczęło się od przekonującego zwycięstwa MTS - u Pawłowice w Halowych Mistrzostwach OZPN Leszno w kategorii trampkarz (roczniki 2001/02). W zawodach startowało osiem najlepszych zespołów ligowych trampkarzy po rundzie jesiennej. Na tym turnieju nikt nie potrafił z nami wygrać, a nasi chłopacy zostawili w pokonanym polu silnych przedstawicieli miejskich ośrodków piłkarskich z Rawicza, Kościana i Leszna. Dodatkowo Dawid Kowalczyk z MTSzostał królem strzelców (5 goli). Jakby tego było mało, tego samego dnia zawodnicy MTS-u Pawłowice w kategorii "orlik" (roczniki 2005/06) wygrali Turniej Sokolik Cup we Włoszakowicach, w którym nie mieli żadnej litości dla drużyn przeciwnych! Zwyciężyli we wszystkich meczach, zdobywając 17 bramek, a tracąc zaledwie 3. W klasyfikacji strzelców wygrał nasz Wojtek Włodarczyk (6 goli), a za najlepszego zawodnika turnieju uznano Dobrusię Skorupską.

RAPORT

KLUBOWY

W 2016 roku dla klubu GKS Krzemieniewo przewidziano dotację z Urzędu Gminy w kwocie 18.500 zł. MTS Pawłowice może liczyć na wsparcie w wysokości 9270 zł. W rundzie wiosennej nie zobaczymy już w składzie GKS - u pomocnika Jakuba Giery przechodzi do Sokoła Chwałkowo i obrońcy Adama Przytuły, który postanowił kontynuować przygodę z piłką w Kormoranie Święciechowa. Początek rundy wiosennej przewidziano na 19 marca (sobota). Tego dnia GKS Krzemieniewo podejmie u siebie zespół LUKS Stare Bojanowo.

Trampkarze MTS - u Pawłowice na zwycięskim turnieju halowym.

O rozgłos zadbali również młodzi piłkarze GKS - u Krzemieniewo, którzy trenują na co dzień na Orliku w Krzemieniewie. Miesiąc temu pisaliśmy o tym, że w cyklu imprez Grand Prix Powiatu

Gostyńskiego (6 turniejów - roczniki 2004 i młodsi) podopieczni trenera Sebastiana Niedzieli rozegrali dwa bardzo udane turnieje 3. miejsce w Gostyniu i 1. w Piaskach. Teraz możemy dodać, że

W GKS Krzemieniewo pamięta się o minionych latach, kiedy to na boiskach biegali jeszcze piłkarze Kłosa Garzyn i Zootechnika Pawłowice, a zatem dwóch zasłużonych zespołów, z których połączenia w 2008 roku powstał nasz klub. Wspomnieniom zawsze towarzyszą chwile rozbawienia. Przy okazji można też dowiedzieć się "jak się kiedyś grało u nas w piłkę". W dzisiejszym numerze za-

mieszczamy zdjęcie udostępnione przez Henryka Chwaliszewskiego, który obecnie jest jednym z animatorów Orlika w Garzynie, a w przeszłości był wyróżniającym się piłkarzem (1978 - 88), a później jednym z trenerów Kłosa Garzyn. Na fotografii stoją piłkarze Kłosa Garzyn z połowy lat 80. Zdjęcie wykonano na boisku w Garzynie przed jednym z meczów. Od lewej stoją: Andrzej Chwaliszewski (bramkarz, a później

Z kart historii

nasi uzdolnieni piłkarze poszli za ciosem i …wygrali bezapelacyjnie dwa kolejne turnieje z tego cyklu organizowany przez Zjednoczonych Pudliszki i w Drobninie, którego byliśmy gospodarzem. Tym samym GKS Krzemieniewo umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej i ma wielką szansę, aby w połowie marca świętować wygraną w całym turnieju. Dodajmy tylko, że GKS jest jedyną drużyną z powiatu leszczyńskiego, a za rywali ma: dwa zespoły Kani Gostyń, Koronę Piaski, Zjednoczonych Pudliszki i KS Ludwinowo. Przypomnijmy, że w rozgrywkach ubiegłorocznych zajęliśmy ostatecznie 3. miejsce.

REDAGUJE DAMIAN MARCINIAK

bramkostrzelny napastnik), Waldemar Grybski (pomocnik), Henryk Chwaliszewski (napastnik) i Maciej Szczęsny (środek pomocy - rozgrywający). - Do dziś dobrze pamiętam mecze przeciwko Zootechnikowi Pawłowice. To były zawsze bardzo zacięte spotkania, którym towarzyszyła gorąca atmosfera. Piłkarze obydwu zespołów, mimo całego napięcia związanego z meczem derbowym, zawsze się szanowali. Potrafiliśmy nawet po spotkaniu, wieczorem, udać się razem na conieco do baru - z uśmiechem wspomina po latach pan Henryk Chwaliszewski.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Piast Belęcin przed

wiosenną rundą

Solidnie przepracowali zimę piłkarze Klubu Sportowego Piast Belęcin. Trzy razy w tygodniu trenowali w salach w szkole w Drobninie i Nowym Belęcinie. Zawsze uczestniczyło w nich około 20 piłkarzy. Treningi przeprowadzali Michał Chwaliszewski i Krzysztof Kruger. Przypomnijmy, że jesienną rundę - pierwszą po reaktywacji klubu - Piast zakończył na drugim miejscu w I grupie klasy B. Ich zamierzeniem jest więc wywalczyć awans do grupy A. Aby jednak tego dokonać trzeba po prostu wygrywać mecze w rundzie wiosennej. Póki co odbyli pierwszy sparing po zimie. Zagrali z zespołem Zjednoczeni Pudliszki, który jest w lidze okręgowej. Ten mecz Piast wygrał 3:2. Warto powiedzieć, że Piast pozyskał trzech nowych zawodników: dwójka mieszka w Belęcinie, jeden w Kąkolewie. Aktualnie więc gra w zespole 24 zawodników. Przed zespołem teraz cykl kolejnych sparingów. Jeszcze w lutym Piast zagrał z Błękitnymi z Kąkolewa, 23 marca zagra z Kanią Gostyń, a 6 i 19 marca z Sokołem Niechłód. Michał Chwaliszewski mówi, że w ten sposób sprawdzają swoją kondycję po zimie. Być

może uda się jeszcze zagrać z Rydzyniakiem Rydzyna. Póki co wszystkie mecze są na wyjeździe, bo na boisku w Nowym Belęcinie zawodnicy jesienią dosiali trawę. Pierwszy mecz u siebie planują rozegrać dopiero 10 kwietnia. Wiosenna runda piłkarska dla Piasta rozpoczyna się 3 kwietnia. Wtedy piłkarze pojadą do Bucza. Tam rozegrają mecz z Heliosem Bucz. Potem 10 kwietnia czeka ich mecz z Rydzyniakiem Rydzyna. To będzie właśnie ten pierwszy mecz u siebie. Razem w rundzie wiosennej rozegrają 10 meczów. Na razie piłkarze wybierają się na obóz do Czarnej Góry. Przez cztery dni będą biegać, jeździć na nartach, szlifować formę. I oczywiście odpoczywać. Część pieniędzy na wyjazd zaoszczędzili z balu andrzejkowego, który zorganizowali w Nowym Belęcinie. Na wyjazd zabierają też kilku kibiców.

W dniu 2 lutego maluchy z grupy Wróbelki, wraz z rodzicami, uczestniczyły w wycieczce do Wrocławia. Dzieci zwiedziły największą w Polsce wystawę budowli z klocków lego. Podziwiały ogromny statek Titanic o długości 11 metrów, Pałac Kultury i Nauki, interaktywne instrumenty muzyczne, stare samochody, kamienice i roboty. Wszystko to wykonane jest z ogromnej ilości klocków lego. Przed obejrzeniem wystawy dzieci spędziły przyjemnie czas w Fun - Parku, bawiąc się klockami różnej wielkości. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do domu.

[ 11 ]

O Puchar Wójta

Po raz drugi Michał Chwaliszewski zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Krzemieniewo. Odbył się on w sobotę, 13 lutego, w sali szkoły w Drobninie. Do turnieju zgłosiło się pięć piłkarskich drużyn. Wszyscy zawodnicy musieli mieć 35 lat i więcej. Rywalizowały drużyny: Oldboys Pawłowice, Alfa Gostyń, Stachoś i Przyjaciele, Seba i Przyjaciele oraz Oldboys Piast Be-

lęcin. Po zaciętych meczach ogłoszono wyniki. Zwycięzcą została drużyna Oldboys Pawłowice (na zdjęciu). I to ona otrzymała główny puchar turnieju. Wręczył go zawodnikom zastępca wójta Radosław Sobecki. Puchary otrzymali też zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca, czyli Alfa Gostyń oraz Oldboys Piast Belęcin. Wszystkim wręczono dyplomy. Kolejny taki turniej za rok.

INFORMACJA O PRZETARGU

Wójt gminy Krzemieniewo informuje, że zamierza przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz lokal mieszkalny na terenie wsi Krzemieniewo. Ponadto wójt gminy Krzemieniewo ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Krzemieniewo i Stary Belęcin. Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzemieniewie oraz zamieszczono na stronie internetowej www.krzemieniewo. pl

2 lutego w Drobninie odbył się bal karnawałowy dla klas I - III. Na ten krótki czas sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Dzieci przebrane w kolorowe stroje wcieliły się w bohaterów znanych bajek, baśni i filmów. Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Panie wychowawczynie umilały zabawę ciekawymi konkursami i rozmaitymi atrakcjami. W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki poczęstunek. Podczas wspólnej zabawy dokonano wyboru Królowej i Króla. Tytuł Królowej otrzymała Alicja Przybylak z klasy IIc, wcielając się w postać elfa z "Władców Pierścieni", natomiast Królem został Kamil Wajs z klasy III w przebraniu ducha. Podczas balu wykonano wiele pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach.


Stypendia dla najlepszych [ 12 ]

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie otrzymali stypendia za najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe osiągnięte w pierwszym półroczu roku szkolnego. Stypendia odebrało 18 uczniów podczas apelu szkolnego. A oto ich nazwiska: ZA WYNIKI W NAUCE: kl. V:Tomasz Mroze, kl. VIa: Marlena Witczak, Kinga Jakubczak, Mateusz Mróz, Kamil Świdurski, kl. VIb: Roksana Gołembska, Anna Brzezińska,

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Marta Dubicka, Aleksandra Biernaczyk, Jakub Kołodziej. kl. II gimn.: Agnieszka Chuda, kl. III gimn.: Dominik Kołodziej, Paulina Zielińska. ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: kl. V: Adam Chylak, Tomasz Mrozek, kl. VIa: Marlena Witczak, kl. VIb: Roksana Gołembska, kl. II gim.: Zuzanna Bolewicz. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Wywalczyły II miejsce

W piątek, 12 lutego, klasa IIa Szkoły Podstawowej w Pawłowicach wybrała się do gospodarstwa państwa Kozaków. Dzięki uprzejmości gospodarza dzieci zwiedziły całe gospodarstwo. Zobaczyły, jak mieszkają zwierzęta i jak wygląda opieka nad nimi. Pani gospodyni pozwoliła im potrzymać małe owieczki, a potem je nakarmić. Na zakończenie dzieci pod opieką pana Kozaka oglądały traktor, który zainteresował nie tylko chłopców, ale również dziewczynki. Tak spędzony dzień na długo zostanie w pamięci dzieci i będzie dla nich cenną lekcją.

Jak można aktywnie spędzić czas wolny po szkole? Receptę na to znają doskonale uczniowie uczęszczający do szkolnej świetlicy w Zespole Szkół w Garzynie. We wtorkowe popołudnie, 9 lutego wszyscy wspólnie wybrali się do zajazdu Dobrodziej w Krzemieniewie, aby razem się bawić, poznając tajniki gry w kręgle, której odmianą jest bowling. Wszyscy najpierw zaznajomili się z krótkimi zasadami gry, a następnie przystąpili do rywalizacji. Emocji było co niemiara. Uczniowie bawili się doskonale. Każdy z nich już wie, że trening czyni mistrza i obiecali, że na tym jednym wypadzie nie zaprzestaną przygody z kręglami.

PodzIęKowanIa

Pięć drużyn rywalizowało 5 lutego w Rydzynie w II Mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt w kategorii gimnazjów. Bardzo dobrze zaprezentowały się w tym turnieju zawodniczki z Gimnazjum w Pawłowicach. Podopieczne Zbigniewa Tomińskiego zajęły ostatecznie II miejsce. O bardzo zaciętych i wyrównanych spotkaniach niech świadczy fakt, że mecze kończyły się wynikami zero

do zera lub minimalną wygraną jedną bramką oraz to, że drużyna z Pawłowic zapewniła sobie wicemistrzostwo powiatu dopiero w ostatnim wygranym meczu. Drużynę reprezentowały następujące zawodniczki: Karolina Płocharczyk, Jolanta Klimasz, Magdalena Kaczmarek, Michalina Michalak, Joanna Kaczmarek, Kinga Płocharczyk, Zofia Kurowska, Oliwia Otto, Wiktoria Adamczak, Wiktoria Otto,Ewa Dolacińska.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie, pragnie podziękować za pomoc w organizacji zabawy karnawałowej, która odbyła się 6 lutego w sali weselno – bankietowej „Kamil” w Krzemieniewie. Dzięki ofiarności sponsorów możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. A pomogli nam: 1. Spółdzielnia Pracy Budo-Mont Osieczna, 2. Katarzyna i Arkadiusz Szpurek – Nowy Belęcin, 3. Przetwórstwo Przemysłu Spożywczego – Świerczyna, 4. Róża i Remigiusz Waleńscy - Nowy Belęcin, 5. Wioletta i Michał Chwaliszewscy – Nowy Belęcin, 6. Szymon Kasperski – Nowy Belęcin, 7. Hanna I Józef Kasperscy – Nowy Belęcin, 8. Regina i Henryk Dubiccy – Nowy Belęcin, 9. Katarzyna Kuczma – Bojanice, 10. Beata i Tomasz Kolańczyk – Bojanice, 11. Tadeusz Andrzejewski – Gostyń, 12. Krzysztof Doliński – Gostyń, 13. Teresa i Grzegorz Dąbrowscy – Bojanice, 14. Anna Jendrzejak – Bojanice, 15. Marzena Andrzejewska – Hersztupowo, 16. Natalia i Krystian Jakubowscy – Kunowo, 17. Ewa i Rafał Kriger – Nowy Belęcin, 18. Przemysław Dopierała – Teklimyśl, 19. Katarzyna i Karol Pluskota – Nowy Belęcin, 20. Małgorzata Nowak-Jesiak – Stary Belęcin, 21. Grażyna I Ryszard Marciniak – Nowy Belęcin, 22. Izabela i Andrzej Kubera – Nowy Belęcin, 23. Małgorzata i Arkadiusz Maćkowiak – Piaski, 24. Robert Juskowiak – Lubiń, 25. Katarzyna I Robert Klimkowscy – Stary Belęcin, 26. Artur Burzyński – Krobia, 27. Ewa Sobecka – Krzemieniewo, 28. Marzena Kołodziej i Justyna Chudzińska – Krzemieniewo, 29. Piotr Pawlak – Leszno, 30. Anna Płaczek – Gostyń, 31. Izabela i Marek Giernalczyk Gostyń, 32. Mirosław Smektała – Gostyń


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Baran 21.03-19.04 Spotkasz kogoś, kto zafascynuje Cię swoją osobowością. To może być początek prawdziwej przyjaźni. W pracy dasz sobie radę z obowiązkami i zyskasz uznanie szefów. Pomyśl o kilku dniach urlopu. Byk 20.04-20.05 Przed Tobą atrakcyjne spotkania i dużo okazji do zabawy. Wykorzystaj to. W drugiej połowie miesiąca możesz spodziewać się ciekawej propozycji zawodowej. Skontroluj zdrowie. Bliźnięta 21.05-21.06 Poczujesz przypływ sił. Wpadniesz na nowe pomysły i zaskoczysz współpracowników. Być może otrzymasz finansową nagrodę. Nie lekceważ oznak gorszego zdrowia. Sprawdź serce. Rak 22.06-22.07 Zwolnij tempo i pozwól sobie na relaks. W pracy unikaj konfliktowych sytuacji. Twoja cierpliwość i wyrozumiałość może rozładować napięcia. Lepsze finanse. Lew 23.07-22.08 Masz dużo do wyjaśnienia ze swoim partnerem. Wykorzystaj na to kilka wolnych dni. Wyjedźcie, przeżyjecie znowu romantyczne chwile. Oczekuj ważnej służbowej przesyłki. Panna 23.08-22.09 Znajdź więcej czasu dla rodziny. Ktoś bliski potrzebuje wsparcia, a przynajmniej zrozumienia. W pracy możesz liczyć na współpracowników. Razem uporacie się z problemami. Dobre zdrowie. Waga 23.09-22.10 Warto dać szansę adoratorowi, który zabiega o Twoje względy. Przy bliższej znajomości sporo zyska. Oczekuj miłego spotkania z kimś, kogo dawno nie widziałaś. Skorpion 23.10-21.11 Gwiazdy sprawią, że z optymizmem będziesz patrzeć w przyszłość. Może nawet znajdziesz sposób na zarobienie sporych pieniędzy. Na sygnał czeka przyjaciółka. Spotkajcie się. Strzelec 22.11-21.12 Nie dasz rady przeforsować wszystkich swoich pomysłów, ale nie rezygnuj. Jeżeli uważasz, że masz rację, walcz o swoje. Spodziewaj się ciekawego zaproszenia. Może to będzie początek czegoś ważnego? Koziorożec 22.12-19.01 Zawodowe sprawy szybko się rozkręcą. Bądź punktualna, dotrzymuj słowa. W uczuciach będzie trochę zawirowań. Może będziesz musiała przemyśleć swoje wybory. Finanse trochę lepsze. Wodnik 20.01-18.02 Ktoś dyskretnie Ci pomaga i usuwa przeszkody z Twojej drogi. Może warto rozejrzeć się i zobaczyć przyjaciela? Poświęć trochę czasu na drobne remonty w domu. Poczujesz się lepiej. Ryby 19.02-20.03 Nie warto pielęgnować urazów. Najwyższy czas, by wszystko wyjaśnić z przyjaciółmi. Może dobrze byłoby zorganizować wspólny wypad na weekend. Marzenia o grubym portfelu raczej się nie spełnią. Ale kiedyś, kto wie.

Dziś kolejna układanka. Aby rozwiązać hasło, wystarczy z rozsypanych liter ułożyć słowa w poziomych rzędach. Hasło powstanie w zaznaczonym pionowym rzędzie. Dla ułatwienia podajemy prawidłowe pierwsze litery każdego słowa, wyjaśniając, że wszystkie dotyczącą przyrody. Prawidłowe hasło można wysłać e-mailem. Można też wysłać SMS o treści TC.ZYCIE.rozwiazanie+imie i nazwisko+adres na numer 71068 (opłata 1,22 zł, regulamin na www.dotpay.pl). Wśród nadawców prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę. Poprzednie hasło krzyżówki brzmiało: CORAZ DŁUŻSZE STYCZNIOWE DNI. Nagrody wylosowali Patrycja Jankowiak z Drobnina. Zapraszamy po odbiór nagrody do GCK w Krzemieniewie.

1 2

K

3 4 6 7

P

9

F

8

11

A

R

T

P

I

N

D

G

Ó

N

I

A

U

R

W

O

I

Ś

O

D

C

P

O

E

D

W

R

Ł

A

Y

O

W

5

10

O

I

Ń

C

I

A

H

S

W

Z

Z

S

K

O

I

I

O

G

Y

C

M

E

B E

T

A

Z

R E

I

Z

E

E

N

O

Dziś na słodko 12 13

L

D

C

W

E Z

I

O

CYTRYNOWY PUCH Składniki: 600 ml śmietany 30%, 4 łyżki cukru pudru, 3 opakowania Śnieżki, 2 galaretki cytrynowe, 4 szklanki wody, 2 białe czekolady, 200 g wiórków kokosowych, 200 g okrągłych biszkoptów Sposób przygotowania: W garnku zagotuj litr wody, rozpuść często mieszając - galaretki i czekolady. Odstaw do ostygnięcia. Śmietanę ubij na sztywno z cukrem pudrem oraz 3 opakowaniami Śnieżki. Pod koniec ubijania dodaj 3/4 opakowania wiórków kokosowych. Następnie powoli dodawaj ostudzoną mieszankę czekoladowo - galaretkową, cały czas miksując mikserem na niskich obrotach. Tortownicę wyłóż folią spożywczą. Na dnie formy ułóż ściśle biszkopty i wylej na nie połowę masy śmietanowej. Odstaw do lodówki na 20 minut do stężenia. Po wyjęciu z lodówki ułóż kolejną warstwę biszkoptów (już

Ś

R

I

E

nie tak ściśle) i wylej pozostałą część masy śmietanowo - galaretkowej. Wyrównaj wierzch ciasta i posyp obficie wiórkami kokosowymi. Wstaw na noc do lodówki. BATONIKI MÜSLI Składniki: 25 dag płatków owsianych, 10 dag suszonych moreli i bananów, po 5 dag suszonej żurawiny, pestek dyni i orzechów włoskich lub laskowych, 2 jajka, białko, 3 łyżki oleju, 2 łyżki płynnego miodu. Sposób przygotowania: Płatki wymieszaj z rozdrobnionymi suszonymi owocami, orzechami, jajkami, białkiem, olejem i miodem. Odstaw na 30 minut. Foremkę 26 na 20 cm wyłóż papierem do pieczenia. Nałóż masę, mocno dociśnij. Wstaw na 20 minut do piekarnika o temp. 180 st. C. Przed pokrojeniem placek dobrze ostudź. Do masy możesz dodać szczyptę cynamonu lub przypraw do pieczenia.

[ 13 ]

A może kolorowo?

Okazuje się, że chromoterapia, zwana inaczej koloroterapią, to znana metoda leczenia. Kolory mają bowiem ogromny wpływ nie tylko na naszą psychikę, ale także na ciało. Uspokajają lub drażnią, przyciągają albo odpychają. Poniżej kilka przykładów kolorowej terapii. Błękit wpływa na psychikę i nastrój. Pomaga odzyskać spokój i koi. Ułatwia zasypianie. Godzinę przed snem dobrze jest otoczyć się błękitem, na przykład niebieskim oświetleniem. Żółty sprzyja koncentracji. Ułatwia zapamiętywanie, może być lekarstwem na przemęczenie i stres. Warto pić żółte napoje, najlepiej świeżo wyciskane soki z pomarańczy, grejpfruta, cytryny. Zielony koi nerwy. Relaksuje, uspokaja, daje nadzieję. Polecany jest osobom zmagającym się z nerwicą i stałym napięciem emocjonalnym. Zielonym otaczamy się w postaci żywych roślin, które dodatkowo dotleniają pomieszczenie. Czerwony dodaje energii. Ten kolor kojarzy się z namiętnością, miłością, ogniem. Podnosi ciśnienie, pobudza, poprawia samopoczucie. Gdy jesteśmy zmęczeni, dobrze jest założyć choćby element stroju w czerwonym kolorze, na przykład apaszkę, rękawiczki. Pomarańczowy wzmacnia stawy. Symbolizuje radość życia, witalność. Pomaga łagodzić dolegliwości reumatyczne. Wspomaga trawienie, sprzyja odchudzaniu. Dwa razy w tygodniu można zrobić sobie pomarańczową kąpiel, dodając do wody odpowiednie sole.

(: (: HUMOR :) :)

- Tato... Czy to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien zachować zimną krew w sytuacjach dramatycznych? - Tak synu, to prawda.

- To co chcesz najpierw zobaczyć? Mój dzienniczek czy rachunek za nowe futro mamy? xxx

Jaś woła zza drzwi łazienki:

- Mamo, jaką koszulę mam dziś włożyć do szkoły? Z długim czy krótkim rękawem? - Z krótkim. A czemu pytasz?

- Bo nie wiem, dokąd mam umyć ręce. xxx

- Co mówi kabel do kabla? - Bądźmy w kontakcie.


Złote gody [ 14 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Tym razem odwiedziliśmy Elżbietę i Zbigniewa Ptaków z Garzyna. Jubilaci obchodzili właśnie 50. rocznicę ślubu. W lutym 1966 roku zawarli zarówno ślub cywilny, jak i kościelny. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie 15 lutego, w kościele w Drobninie.

U państwa Ptaków byliśmy nie po raz pierwszy. Nieraz rozmawialiśmy z panem Zbigniewem o jego działalności samorządowej i społecznej. Pan Ptak był bowiem przez 32 lata radnym gminy i prawie 28 lat sołtysem Garzyna. Swoją wieś, jak i całą gminę zna więc naprawdę dobrze. Uczestniczył w każdej wiejskiej inwestycji, w inicjatywach mieszkańców, w dziesiątkach imprez i zawodów sportowych. Był także przez 11 lat prezesem Koła PSL, tyle samo prezesem miejscowej OSP, a przez dwa lata przewodniczącym LZS. Można powiedzieć, że na jego oczach wieś się zmieniała. Dziś Garzyn jest zupełnie inną miejscowością, niż tamta, którą pamięta z młodości. Jest ładniejszy,

nowocześniejszy, bogatszy. Przez te lata powstawały drogi, ulice, oświetlenie, Dom Kultury. Pan Zbigniew wspomina nawet, że pierwszą drogą z kostki brukowej w gminie była ulica Kościelna w Garzynie. Zbigniew Ptak pochodzi z miejscowości Siedlec w gminie Pępowo. Stamtąd rodzice przenieśli się do gminy Sława Śląska. Pan Zbigniew ma sześcioro rodzeństwa. Jako dziecko przyjechał do Garzyna, gdzie wujostwo prowadzili gospodarstwo rolne. Ponieważ nie mieli potomków zaproponowali siostrzeńcowi, aby zamieszkał z nimi na stałe. I tak też się stało. Zamiast rzeźnikiem - co planował został więc rolnikiem. Później ciocia z wujkiem przepisali mu gospo-

Uczniowie z Małego Wolontariatu szkoły w Pawłowicach postanowili przyłączyć się do dwóch akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Pierwsza to "Opatrunek na ratunek", wspierająca polskich misjonarzy. W Pawłowicach będzie trwała do końca marca. Co uczniowie będą zbierać? Bandaże, gazy, kompresy, plastry

opatrunkowe, rękawiczki gumowe, watę. "Zaczarowany Ołówek" to druga akcja, której celem jest dostarczenie przyborów szkolnych dzieciom z najbiedniejszych krajów świata. Wystarczy przynieść potrzebne materiały: głównie kredki, ołówki, flamastry, długopisy, kredy, piórniki, zeszyty. Akcja ta będzie trwała do końca lutego.

Mały Wolontariat

Dzięki państwu Fiszerom oraz dyrekcji szkoły w Pawłowicach udało się zakupić 30 koszulek z logo Wolontariatu. Koszulki są w niebieskim kolorze i mają nazwę szkoły. Uczniowie dziękują za wsparcie i zachęcają do pracy na rzecz innych.

UWAGA! Pracownicy Urzędu Skarbowego z Leszna będą przyjmować zeznania PIT w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie. Mieszkańcy mogą przyjść w tej sprawie do Urzędu w środę 9 marca od godz. 10:00 do 14:00 (pokój numer 34).

darstwo, w którym oczywiście pozostali do końca. W Garzynie pan Zbigniew jest od 1953 roku. A pani Elżbieta z pochodzenia jest leszczynianką. Kiedy ojciec otrzymał pracę w milicji w Drobninie, wszyscy przenieśli się do gminy Krzemieniewo. Najpierw mieszkali w drobnińskim pałacu, a potem w budynku byłego posterunku. Pani Elżbieta ukończyła szkołę podstawową w Drobninie, potem zaocznie technikum handlowe, przez cztery lata pracowała w księgowości Gminnej Spółdzielni. Gdy poznała swojego przyszłego męża, wiedziała, że musi zdecydować się na wspólne prowadzenie gospodarstwa rolnego. A o tej pracy nie wiedziała nic. Pierwsze lata nie były więc łatwe. Państwo Ptakowie prowadzili 12 - hektarowe gospodarstwo przez wszystkie lata małżeństwa. Podobnie jak inne rolnicze rodziny borykali się z pracą ręczną, z brakiem maszyn, z ciągłym doposażaniem gospodarki. Pierwszą maszyną, jaką pan Zbigniew kupił jeszcze przed ślubem, była kosiarka do trawy. A ostatnią, kombajn. Dorabiali się wszystkiego. Zaraz po ślubie rozpoczęli budowę nowego domu, bo z wujostwem mieszkali w niewielkiej gliniance. Na swoje przeprowadzili się w 1968 roku. Tutaj wychowali dwójkę synów. Chłopacy od początku pomagali w pracy na roli i w zagrodzie. Młodszy syn przejął gospodarstwo. Dziś może powiedzieć, że ma nowoczesną, zmechanizowaną gospodarkę. Dobudował świniarkę, dokupił sprzętu, zagospodarował piętro domu. Założył rodzinę. Jubilaci mieszkają z synem, synową i dwiema wnuczkami. A syn Mariusz przez lata pracował w Straży Pożarnej, dziś jest już na emeryturze. Teraz całkowicie może poświęcić się gospodarstwu. Rodzice mają po prostu odpoczywać. Natomiast drugi syn mieszka tuż obok, też w nowym domu. Ma

dwóch synów. Państwo Ptakowie są więc szczęśliwymi dziadkami czwórki wnucząt. W rolniczych rodzinach życie toczy się według stałego kalendarza. Dopóki dzieci były małe, państwo Ptakowie po prostu pracowali, zajmowali się synami, kształcili ich. Potem, gdy dorośli, mogli już wyjechać, zorganizować sobie wczasy czy pobyt w sanatorium. Pani Elżbieta mówi, że każdego roku starają się choć na tydzień wybrać w góry lub nad morze. Oczywiście zawsze razem. Ostatnio, co prawda, zdrowie im nie pozwala na zbytnią aktywność, ale wspierają się, mogą liczyć na pomoc bliskich. Teraz każdy dzień mają spokojny i bezpieczny. Pan Zbigniew głównie odpoczywa, czyta, ogląda telewizję. Pani Elżbieta zajmuje się robótkami, przede wszystkim na szydełku. Tej pasji poświęca każdą wolną chwilę. O jej pięknych obrusach robionych metodą frywolitek też już pisaliśmy. Razem jadą do miasta, do lekarzy, na zakupy. Rok temu pan Zbigniew zrezygnował z funkcji radnego i sołtysa. Mówi, że naprawdę mają dobrze. Pan Zbigniew za swoją pracę społeczną otrzymał mnóstwo odznaczeń. Ma Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Brązową Odznakę Honorową LZS, odznaczenie “Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego”, a także kilka odznaczeń “Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Teraz z żoną odebrali medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie", przyznawane przez prezydenta RP. Ze wszystkich są bardzo dumni. A o czym marzą? O zdrowiu, o dobrej przyszłości dla wnuków, o długich jeszcze wspólnych latach. Nam wypada więc jubilatom tego właśnie życzyć. Podobne życzenia przekazali państwu Ptakom przedstawiciele władz gminy, którzy wręczyli im medale, kwiaty i upominki.


To były ferie

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 15 ]

"Z ciekawą książką nie ma czasu na nudę" i "W krainie lodu" - to hasła tegorocznych zajęć, które podczas ferii zimowych zorganizowała biblioteka oraz Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie. A działo się dużo.

Dzieci szukały ukrytego w bibliotece skarbu, podążając za wskazówkami swoich kolegów i koleżanek, a później same wykonywały i ozdabiały papierowe pudełka na skarby, składane techniką origami. Uczestnicy zajęć poznali krótką historię karnawału w Polsce i na świecie, by później ozdobić karnawałowe maski zwierząt, m. in.: sowy, zająca, lisa i niedźwiedzia. Odbyły się również ćwiczenia na wyobraźnię. Na podstawie wylosowanych obrazków, przedstawiających popularne elementy baśniowe, dzieci wspólnie wymyśliły bajkę, a następnie wykonały do niej ilustracje. Aby wyładować nieco energii, pojawiły się także zabawy ruchowe, rozwijające spostrzegawczość i znajomość kolorów u dzieci. Jedną z nich była "Woda, ziemia, powietrze" - zadaniem dzieci było przebiegnięcie na element podłogi symbolizujący dany

z żywiołów, w zależności od hasła, które wydała osoba prowadząca. Dopuszczalne były oczywiście zmyłki. Druga gra nosiła nazwę "Dotknij" - osoba prowadząca rzucała hasła typu "okrągły" lub "czerwony", a uczestnicy zabawy musieli jak najszybciej znaleźć i chwycić przedmiot o danym kolorze lub kształcie. Nie zabrakło głośnego czytania, utrzymanego w tematyce

Egzamin w Ognisku

baśni i poszukiwania skarbów. Drugi tydzień ferii zaczął się aktywnie, gdyż tematyka zajęć kręciła się właśnie wokół aktywności ruchowej. Dzieci zagrały w popularne gry ruchowe. Niektóre były im dobrze znane ze szkół i przedszkoli, inne stanowiły nowość. Były to “Ciuciubabka”, “Stary niedźwiedź”, “Mam chusteczkę haftowaną” i “Łapanie ogonków”. Ponadto znalazł się czas na zabawy z chustą animacyjną, wyścigi z woreczkami na głowie i skoki na macie, gdzie na każdym polu dzieci wymieniały słowa z narysowanej kategorii. Koniec ferii zdominowały zajęcia plastyczne. Przez niemal półtorej godziny dzieci tworzyły wspólne dzieło na kilkumetrowym arkuszu papieru. Malowały rękami i pędzlami, tworząc kwiaty, motyle

i wzory. Powstały nawet dom i ciągnik. Ponadto uczestnicy zajęć próbowali swoich sił w składaniu głów zwierząt techniką origami oraz pokolorowali kolorowanki w sposób nietypowy - wyklejając je kulkami z krepy. Ostatniego dnia uczestnicy zajęć otrzymali podarunki. Tegoroczne ferie zamknął balik przebierańców, o którym piszemy na str. 1

W sobotę, 6 lutego, 47 uczniów pobierających naukę gry na instrumentach w Społecznym Ognisku Muzycznym, działającym przy Gminnym Centrum Kultury, zdawało egzamin. Czternastu uczniów zdawało egzamin roczny, dwóch egzamin końcowy, a 35 uczniów egzamin półroczny. Dzieci i młodzież uczą się gry na gitarze, organach elektronicznych, fortepianie, saksofonie, perkusji oraz emisji głosu. Dzieci kształcą się w cyklu 6-letnim, a młodzież w 4 - letnim. Po sześciu latach naukę gry na organach elektronicznych ukończył Jacek Szczupak, po 4 latach naukę gry na gitarze - Agata Tutak. Absolwenci zdali egzamin z bardzo dobrymi stopniami, od GCK otrzymali na pamiątkę instru-

menty - zabawki. Życzymy im, aby wykorzystywali nabyte umiejętności i spełniali swoje marzenia. Pierwszy rok nauki gry na instrumencie z wynikiem bardzo dobrym zaliczyli: Maciej Kubiaczyk (organy), Monika Mazur (gitara) oraz Hubert Wróblewski (gitara) Swój pierwszy egzamin zdawali: Mieszko Cwojda (organy), Joanna Justka (perkusja), Marek Łagoda (gitara), Natalia Olejniczak (gitara), Aleksandra Smektała (gitara), Martyna Urbaniak (gitara), Klaudia Warlińska (gitara)) Najmłodszym uczniem zdającym swój pierwszy egzamin była Zosia Biernaczyk, która uczy się grać na gitarze.


[ 16 ]

Jeszcze raz na chwilę wracamy do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy gminy grali bowiem wyjątkowo aktywnie, radośnie i skutecznie. Zebraliśmy nieco ponad 16.000 zł. A przez cały dzień wspólnie się bawiliśmy, oglądaliśmy występy artystyczne, licytowaliśmy najróżniejsze przedmioty. Po prostu byliśmy razem. Zobaczmy to jeszcze raz na zdjęciach.

Życie Gminy Krzemieniewo - nr 138 - Luty 2016  
Życie Gminy Krzemieniewo - nr 138 - Luty 2016  
Advertisement