__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 71, Listopad 2017

Narodowe Święto Niepodległości

Tradycyjnie w Narodowe Święto Niepodległości mieszkańcy naszej gminy spotykają się w Długiem Starem. W sobotę, 11 listopada, uroczystości gminne rozpoczęły się w miejscowym kościele, gdzie odprawiono mszę św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie dokonano odsłonięcia pomnika ku czci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej. Następnie wszyscy udali się do Sali Wiejskiej. Tam uczniowie przedstawili część artystyczną o tematyce patriotycznej. Dzieci śpiewały i mówiły o Ojczyźnie. Następnie uczestnicy obchodów udali się pod obelisk znajdujący się przy szkole - tam złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz, samorządowcy, organizacje społeczne, nauczyciele, mieszkańcy, dzieci i młodzież szkolna.

Jak co roku, 11 listopada, w Długiem Starem po oficjalnych uroczystościach odbywa się Bieg Niepodległości. W tym roku zorganizowano go po raz dwudziesty czwarty. Przeprowadzono także VII Marsz Nordic Walking. Na starcie stanęło 74 biegaczy i 36 maszerujących. Pierwsze miejsce w biegach zajął Bartosz Skorupiński, II na miejsce przybiegł Patryk Musielak i III Błażej Jasiński. W marszu na podium znaleźli się: I - Wiktoria Burda, II - Piotr Koralewski i III - Tobiasz Stachowski. Wszyscy wzięli udział w losowaniu upominków. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom oraz osobom, które przyczyniły się do przygotowań.


[2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Spotkanie w Chorwacji

W sobotę, 11 listopada, podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Długiem Starem dokonano odsłonięcia nowego pomnika. Znajduje się on na terenie kościoła pomiędzy krzyżem, a grotą. Pomnik ku czci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej z parafii św. Marcina ufundowany został przez członków pomordowanych rodzin. Inicjatorami jego powstania była grupa mieszkańców Długiego Starego, prowadzona przez sołtysa wsi. Wykonawcą płyty jest Leszczyńska Fabryka Pomp z Leszna. Na pomniku znajduje się opis: "W czasie okupacji niemieckiej zginęli z ręki wroga mieszkańcy wsi Długie Nowe: Wojciech Linka, Andrzej Łakomy, Józef Łakomy, Paweł Sommer oraz Długie Stare: Ludwik Antoniak, Leon Bahorski, Maksymilian Bartkowiak, Franciszek Demski, Sylwester Glapa, Jan Gołąbka, Leon Krysmalski, Mikołaj Piosik, Franciszek Wojtkowiak, Jakub Woskowiak, Karol Zapłata."

Pieśń Patriotyczna

Po raz kolejny w okolicach Święta Niepodległości w Sali Wiejskiej w Święciechowie przeprowadzono Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych pn. "Pieśń Patriotyczna".

Impreza odbyła się w niedzielę, 12 listopada, pod patronatem wójta gminy Święciechowa. Na scenie zaprezentowały się zespoły z terenu naszej gminy oraz zaprzyjaźnione zespoły z sąsiednich

W dniach od 13 do 15 października w miejscowości Tuheljske Toplice w Chorwacji odbyły się spotkania robocze przedstawicieli partnerskich gmin z Polski, Francji, Niemiec i Chorwacji. Podczas tych spotkań omawiano zadania na 2018 rok. I tak, w dniach 18 - 20 maja 2018 r. odbędzie się jubileusz 25 - lecia współpracy gmin Święciechowa -

Grosshabersdorf w Polsce, 24 - 31 sierpnia 2018 r. - wymiana młodzieży w Chorwacji, 12 - 13 października 2018 r. - spotkanie robocze we Francji natomiast w drugi weekend adwentu - Weihnachtsmarkt w Grosshabersdorf. Osoby chcące przyjąć do siebie gości podczas spotkania jubileuszowego w maju, proszone są o kontakt w Urzędzie Gminy, (Rynek 14a, tel. 655 333 519).

miejscowości. Całość odbyła się w podniosłym nastroju. Pieśni Patriotyczne odśpiewali: Chór Chopin z Leszna, Chór Cecylia ze Święciechowy, Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego, Zespół Śpiewaczy ze Święciechowy, Chór Lutnia z Siedlnicy, Chór Arion

z Rawicza, Chór Vox Joannis z Leszna, Chór Krzemień z Krzemieniawa, Chór Senior z Kąkolewa oraz Towarzystwo Śpiewu Harmonia z Krobi. Organizatorem przeglądu był Chór Cecylia we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury.

Dzieci i młodzież z Krzycka Małego, którzy uczęszczają do szkoły w Krzycku Wielkim, wzięli udział w zabawie przygotowanej przez Samorząd Szkolny. Uzgodniono, że co miesiąc dla uczniów przewidziane będą zabawy lub dni tematyczne. Szkoła to przede wszystkim nauka, ale fajnie choć na chwilę pobawić się z całą społecznością szkolną. Ogłoszono w szkole jednodniowy "Dzień białej koszuli z czerwonym elementem". W piątek, 6 października, każdy uczeń włożył białą koszulę. Czerwonym elementem mógł być dowolny kwiatek, motylek itp. Klasa, która najlepiej się przygotowała, otrzymała nagrodę.


Fundusz Sołecki 2018 KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[3]

Do końca września mieszkańcy poszczególnych miejscowości decydowali, na co przeznaczą przyszłoroczny Fundusz Sołecki. W naszej gminie wynosi on aktualnie 273 015, 20 zł. Najwięcej otrzymała Święciechowa, Długie Stare, Lasocice i Ogrody, a najmniej Trzebiny i Piotrowice. Wysokość Funduszu zależy przede wszystkim od liczby mieszkańców wsi. Te pieniądze mogą być wydane na remonty, inwestycje, zakup wyposażenia dla świetlic, sal, a także na imprezy integracyjne mieszkańców. Formalnie Funduszu Sołeckiego nie będzie w Krzycku Małym, gdyż sołectwo złożyło wniosek po terminie. Wójt postanowił jednak o wprowadzenie do budżetu gminy środków w wysokości odpowiadającej wnioskowi mieszkańców Krzycka Małego, na zakup urządzeń fitness oraz dwóch bramek do gry w piłkę. Poniżej podajemy zadania, jakie zamierzają z Funduszu realizować wsie, a także kwoty, które na nie przeznaczają. Sołectwo

Łączna kwota Funduszu Sołeckiego

Planowane

przedsięwzięcia w roku 2018

- zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole 2 000 zł

- projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w m. Długie Stare 10 000 zł

-organizacja imprez kulturalnych dla Długie Stare 36 213, 70 zł mieszkańców 3 213 zł - zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole 23 000 zł

Henrykowo Lasocice Ogrody

Niechłód Piotrowice

25 603, 10 zł

19 664, 05 zł

36 213, 70 zł 23 031, 93 zł 13 761, 22 zł

Przybyszewo 28 355, 35 zł

23 828, 63 zł

- tłuczeń do utwardzania dróg 11 368, 60 zł

- organizacja imprez kulturalnych dla Długie Nowe 16 368, 60 zł mieszkańców 3 000 zł

Gołanice

Strzyżewice

- wykonanie nawierzchni parkingu (przystanek szkolny) przy ul. Parkowej w Gołanicach 8 103, 10 zł - oczyszczenie stawu ppoż. 15 000 zł - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 2 500 zł

- projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej 10 000 zł - kontynuacja odnowy elewacji budynku Sali Wiejskiej 7 664, 05 zł

- malowanie pomieszczenia kuchennego w Sali Wiejskiej 2 000 zł

- przykrycie rowu wdłuż ul. Ogrodowej w Lasocicach 36 213, 70 zł - wykonanie ogrodzenia placu zabaw 15 374, 39 zł - zakup zestawu nagłaśniającego 7 657, 54 zł

- modernizacja terenu przed Świetlicą Wiejską 10 761, 22 zł - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 3 000 zł

- wymiana posadzki, odnowa sufitu Sali Wiejskiej 23 355, 35 zł

- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 5 000 zł

DRUK: Drukarnia Leszno

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie Red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 Redaktorzy: Halina Siecińska i Ewelina Konieczna Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa Internet: gazeta@swieciechowa.pl Skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu

- doposażenie Sali Wiejskiej 14 523, 28 zł

- remont Sali Wiejskiej 8 305, 35 zł

- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 1 000 zł

- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 6 000 zł

Święciechowa 36 213, 70 zł - wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Święciechowie 30 213, 70 zł Trzebiny

13 761, 22 zł

RAZEM

- przeniesienie Sali Wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń 11 761, 22 zł - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa 2 000 zł

273 015, 20 zł

Jak załatwić sprawę

W URZĘDZIE GMINy?

Szanowni Państwo Zgodnie z informacją przygotowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informujemy, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą uzyskać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Bank Żywności. Celem tego programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. Jest on kierowany do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy wynosi 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych, które są bezpłatnie przekazywane osobom najbardziej potrzebującym. Paczka żywnościowa składa się z zestawu kilku artykułów z różnych grup towarowych. Może on obejmować takie produkty, jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy. W celu uzyskania pomocy w ramach programu osoba w trudnej sytuacji życiowej powinna zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie mieszczącego się przy ul. Strzeleckiej 6, gdzie otrzyma skierowanie do odbioru paczki żywnościowej. Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności, które przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej realizują działania towarzyszące na rzecz podopiecznych, takie jak: warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne czy warsztaty niemarnowania żywności. Serdecznie zapraszamy! ZASTĘPCA WójTA PATRyK TOMCZAK


Zebrania wiejskie [4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W październiku w każdym sołectwie w gminie odbyło się zebranie wiejskie. Łącznie takich zebrań zorganizowano dwanaście. Na każdym z nich obecni byli: wójt gminy Marek Lorych, sekretarz Patryk Tomczak oraz pracownik do spraw obsługi Rady Gminy Magdalena jaraczewska - Wieczorek. W Krzycku Małym w zebraniu uczestniczyli też starosta leszczyński jarosław Wawrzyniak i przedstawiciel firmy Inea. Natomiast w Święciechowie z mieszkańcami spotkał się również specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii z firmy Tergo Power.

W listopadzie

imieniny obchodzą

LIWIA - 13 XI

Imię Liwia pochodzi ze starożytnego Rzymu. Pierwotnie oznaczało "należąca do rodu Liwiuszów". W Polsce to imię mało popularne. Kobiety o imieniu Liwia są aktywne, przedsiębiorcze i dynamiczne. Należą do osób śmiałych i ambitnych, niebojących się nowych wyzwań. Nie ulegają wpływom, lubią mieć swoje zdanie. Wszelkie decyzje, sądy i opinie rozważają indywidualnie. Mimo swej aktywności w działaniu bywają raczej zamknięte i ciche. Liwia nie jest osobą łatwo nawiązującą znajomości. Bywa nieśmiała i zamknięta w sobie, ale gdy ktoś zdobędzie jej zaufanie, potrafi być oddaną i wspaniałą przyjaciółką. Bardzo potrzebuje miłości i wsparcia drugiej osoby. Liwia obchodzi imieniny także: 12 lutego, 14

ZDZISŁAW - 28 XI

Jesienne zebrania wiejskie odbywają się w gminie od wielu lat. Mieszkańcy spotykają się z przedstawicielami władz, aby porozmawiać o bieżących problemach gminy i potrzebach swoich miejscowości. Zawsze obecni są sołtysi wsi i radni gminy. Wójt gminy na każdym z zebrań omawiał wykonanie tegorocznego budżetu. Mówił, co zrobiono przez trzy kwartały roku, oraz jakie zadania będą jeszcze zrealizowane do końca grudnia. Wiele uwagi poświęcono też problemowi smogu, a konkretnie walki ze smogiem. Przedstawiono nowe przepisy prawne dotyczące tej kwestii i wynikające z nich obowiązki dla mieszkańców. Omówiono także skutki wichury i przejścia orkanu Ksawery przez nasz region. Poinformowano o możliwości składania wniosków o odszkodowania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wysokości oraz terminach wypłat tych odszkodowań. Szczegółowo przedstawiono program Banku Żywności, a więc możliwości wsparcia najbardziej potrzebujących rodzin i osób samotnych. W Krzycku Małym przedstawiciel firmy Inea mówił o możliwości podłączenia szeroko-pasowego internetu. Natomiast starosta szczegółowo poinformował o dalszych planach powiatu związanych z remontem drogi na ul. Głównej w Krzycku. Powiat bierze pod uwagę różne warianty tych robót.

W Święciechowie dyskutowano o zamiarze zainstalowania przedsiębiorstwa wytwarzającego energię tzw. OZE (odnawialne źródła energii), którego lokalizacja miałaby mieć miejsce przy drodze łączącej rondo wschodnie węzła Święciechowa z rondem na starej drodze nr 5 w Gronowie. W tym miejscu planowany jest również GPZ, czyli główny punkt zasilania, do którego odprowadzana byłaby w przyszłości wytworzona energia a z niego prąd czerpałyby powstające podmioty gospodarcze. Planowane powstanie tych przedsięwzięć miałoby rozpocząć się po 2018 roku. Po wystąpieniu wójta i gości, mieszkańcy wsi wypowiadali się w sprawach dotyczących swoich miejscowości. Najczęściej składali wnioski o wykonanie jakichś robót, bądź nowych inwestycji. Część z nich dotyczyła dróg powiatowych czy dostaw gazu, a więc zostanie przekazana do odpowiednich urzędów i instytucji. Do gminy były wnioski w sprawie równania dróg, dodatkowego oświetlenia, prac na boiskach itp. Dyskutowano też o pieniądzach przeznaczonych na Fundusz Sołecki. Wiele zadań, które będą realizowane z tego Funduszu, kosztuje więcej niż kwota, jaką dysponują wsie. W związku z tym samorząd gminny będzie się starał znaleźć dodatkowe środki na ich realizację.

Zdzisław to imię staropolskie złożone z dwóch członów: zdzie (zrobić) i sław (sława). Imię to oznacza tego, którego wypełnia żądza sławy. Zdzisław pomimo wielu zalet nie wspina się po szczeblach sławy czy kariery. Nie lubi znajdować się w centrum uwagi, ale po mistrzowsku obejmuje drugi plan działania. Dla niego najważniejsza jest rodzina i tradycyjne wartości. To bardzo odpowiedzialny, inteligentny oraz pracowity człowiek. Niepozorny, wytrwale dąży do wyznaczonych celów i realizuje najśmielsze plany. Do tego jest kulturalny, dowcipny oraz otwarty na ludzi. Skutecznie zaraża wszystkich optymizmem. Nie można się z nim nudzić - to wirtuoz towarzyskich spotkań. Walczy o dobro najbliższych. Nie interesują go sukcesy zawodowe, ponieważ najważniejsze jest dla niego rodzinne szczęście. Zdzisław imieniny obchodzi także: 29 stycznia, 22 marca, 23 lipca i 16 grudnia.

Liwia Klimpel ze Święciechowy

września, 14 października i 14 grudnia. Liwia jest mało popularna w Polsce. W naszej gminie mieszkają tylko dwie Liwie. Obie są mieszkankami Święciechowy. Mają 9 i 10 lat. Dziewczynkom życzymy samych szóstek w szkole i dużo zdrówka.

Zdzisław Kowalewicz ze Święciechowy

W naszej gminie jest 14 panów Zdzisławów. Najwięcej jest ich w Święciechowie - 6, następnie w Lasocicach - 2 oraz w Długiem Starem, Gołanicach, Trzebinach, Strzyżewicach, Krzycku Małym i Przybyszewie po jednym. Najstarszy Zdzisław ma 78 lat i mieszka w Długiem Starem, a najmłodszy ma 47 lat i jest mieszkańcem Święciechowy. Wszystkim panom o tym imieniu życzymy zdrowia i pogody ducha.

POŻEGNANIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

27.09 - Przemysław Hanulak (1980), Henrykowo 14.10 - Czesław Marian Zygmanowski (1929), Święciechowa 14.10 - Anna Blask (1937), Niechłód 19.10 - jerzy Kazimierz Gajewski (1943), Długie Stare 24.10 - Franciszek Sibiński (1936), Ogrody 24.10 - Stanisława Utracik (1928), Święciechowa 29.10 - Sabina Otulakowska (1963), Niechłód 01.11 - Leokadia Paczkowska (1926), Lasocice 03.11 - Tadeusz Michał Marach (1957), Krzycko Małe 04.11 - Stanisław Błażeczek (1925), Święciechowa 04.11 - Henryk Gurgul (1948), Długie Stare 05.11 - Czesław Kędzierski (1950), Święciechowa


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[5]

Turniej Kopa 2017/2018

Wójt gminy Święciechowa zaprasza na Mistrzostwa Gminy Gry w Kopa 2017/2018. Pierwszy turniej odbył się już 21 października w Niechłodzie. Poniżej podajemy terminy kolejnych spotkań: - II turniej 25.11.2017 r. godz. 18 w Długiem Nowem - zapisy do 22. 11.2017 r. - III turniej 16.12.2017 r. godz. 18 w Długiem Nowem - zapisy do 13.12.2017 r. - IV turniej 20.01.2017 r. godz. 18 w Krzycku Małym - zapisy do 17. 01. 2017 r. - V turniej 24.02.2017 r. godz. 18 w Przybyszewie - zapisy do 24.02.2017 r. - VI turniej 24.03.2017 r. godz. 18 w Święciechowie - zapisy do 21. 03. 2017 r. Zapisy na turnieje:

Krzycko Małe - Józef Ratajczak tel. 783 256 638, Niechłód - Rafał Jóźwiak tel. 722 131 819, Strzyżewice - Wiesław Całujek tel. 887 367 932, Przybyszewo - Zbigniew Ratajczak tel. 510 829 060, Długie Nowe - Jan Nowacki tel. 603 968 987, Święciechowa - Ryszard Płachta 663731056. Warunki uczestnictwa: Stałe zameldowanie na terenie gminy Święciechowa, ukończone 18 lat, dojazd na turnieje we własnym zakresie. Łącznie odbędzie się sześć turniejów, suma punktów z pięciu liczy się w końcowej klasyfikacji Mistrzostw Gminy. Po ostatnim turnieju przeprowadzone zostanie podsumowanie i wręczenie nagród. Turnieje odbywają się w salach wiejskich w poszczególnych miejscowościach.

W sobotę, 21 października, 30 - osobowa grupa z Lasocic i Strzyżewic pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Wczesnym porankiem grupa z proboszczem ks. Józefem Wilkiem wyruszyła w kierunku pocysterskiego klasztoru w Lądzie, gdzie obecnie salezjanie mają swoje Wyższe Seminarium Duchowne. Po zwiedzeniu tego miejsca pielgrzymi udali się w dalszą podróż do Lasu Grąblińskiego oraz sanktuarium w Licheniu, gdzie wszyscy uczestniczyli w uroczystej mszy św. Po eucharystii każdy miał możliwość odpoczynku a także zwiedzenia tego jednego z ważniejszych sanktuariów na mapie Polski.

REGULAMIN *** REGULAMIN

Dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Lasocic, Przybyszewa i Ogrodów cieszyła się wystawa zdjęć i kronik z Lasocic, która zorganizowana została 22 października. Każdy odwiedzający tego dnia salkę parafialną w Lasocicach mógł "dotknąć" historii oraz zabrać ze sobą okolicznościowe pocztówki z Lasocic i Przybyszewa. Wystawa była zwieńczeniem projektu "Śladami naszych przodków pocztówka z Lasocic", dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze" Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia dla rodziny i najbliższych z powodu śmierci

śp. jerzego Gajewskiego

składają wójt gminy Marek Lorych przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka radni gminy Święciechowa

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali serce, miłość, przyjaźń i pomoc w bolesnych dla nas chwilach oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu

śp. jerzego Gajewskiego

księdzu proboszczowi, organiście, rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom za wspólną modlitwę, złożone kondolencje, wieńce i kwiaty oraz udział w ostatniej drodze kochanego męża, ojca, dziadka i pradziadka

składa żona z rodziną

Przedstawiamy regulamin konkursu zorganizowanego przez święciechowską bibliotekę. KONKURS BOŻONARODZENIOWy pn. "WIANKI NA DRZWI". Celem konkursu jest: zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i dorosłych wobec sztuki plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia, popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców gminy Święciechowa, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uzdolnień w dziedzinie plastyki. Konkurs obejmuje kategorie: I - prace indywidualne, II - prace rodzinne (1 praca z rodziny biorącej udział w konkursie), III - prace zbiorowe. Każdy biorący udział w konkursie może złożyć 1 pracę. Komisja konkursowa przyzna jedno miejsce główne i trzy wyróżnienia w każdej z kategorii. Technika i wielkość WIANKÓW dowolna. Do pracy powinna być dołączona metryczka: - imię i nazwisko, - kategoria oraz wiek uczestnika, - dokładny adres i telefon. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia prac na wystawę pokonkursową. Prace oceni powołana przez organizatora komisja wg następujących kryteriów: - staranność i estetyka wykonania, - walory artystyczne. Prace należy dostarczyć do biblioteki do dnia 13.12.2017 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17.12.2017 r. o godz. 16 w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tych trudnych i bolesnych chwilach po stracie

śp. jerzego Gajewskiego najbliższym

składają dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie wraz z pracownikami


[6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W niecodziennych lekcjach uczestniczyli uczniowie trzech najstarszych klas Szkoły Podstawowej w Długiem Starem. Na zaproszenie swoich rówieśników z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lesznie brali udział w pokazach chemicznych. Nie będzie przesadą powiedzieć, że zajęcia były "bombowe". Pokaz reakcji chemicznych nierzadko kończył się minieksplozją, a finalny eksperyment odbył się już na korytarzu szkoły. Zanim młodzież doświadczyła naukowych ekscytacji, miała możliwość kontaktu ze sztuką filmową. Seans kinowy "Tarapaty" skłonił uczniów do refleksji nad siłą przyjaźni i doświadczeniem lęku oraz osamotnienia. Historia głównych bohaterów posłuży im teraz jako temat do rozmów na godzinach wychowawczych.

Olimpiada gminna

W dniach 21 i 29 września przeprowadzono w naszej gminie olimpiadę wiedzy na temat niskiej emisji. Olimpiada skierowana była do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa. Całość składała się z dwóch etapów. Do pierwszego etapu przystąpiło 29 uczniów (19 z SP w Święciechowie, 8 z SP w Lasocicach i 2 z SP w Długiem Starem). Uczniowie musieli rozwiązać test wyboru, do którego każdy z nich przygotowywał się na podstawie wcześniej przekazanego materiału edukacyjnego. Do drugiego etapu zakwalifikowało się sześcioro uczniów: Maksymilian Przybyła z SP w Lasocicach, Maks Jaroszczuk z SP w Święciechowie, Matylda Adamiak z SP w Lasocicach, Tytus Winiarski z SP w Świę-

ciechowie, Wojtek Jagodziński z SP w Święciechowie oraz Kamil Marach z SP w Lasocicach. W drugim etapie uczniowie

spotkali się z komisją i zaprezentowali przygotowany przez siebie materiał plastyczny lub techniczny związany z odnawialnymi źródłami

energii. Każdy z uczniów musiał powiedzieć kilka zdań o przygotowanym przez siebie materiale. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu starannie przygotowali swoje prace oraz wykazali się ogromną wiedzą na temat wybranego przez siebie odnawialnego źródła energii. Ostatecznie pierwsze miejsce w olimpiadzie zajął Maks Jaroszczuk z SP w Święciechowie, drugie miejsce - Maksymilian Przybyła z SP w Lasocicach, natomiast trzecie miejsce przypadło Wojtkowi Jagodzińskiemu z SP w Święciechowie. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Olimpiada została zrealizowana w ramach zadania pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - szkolenia, promocja i edukacja postaw ekologicznych w Gminie Święciechowa", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W listopadzie uczniowie klas I III ze szkół z całego powiatu będą rywalizować w konkursie recytatorskim "Mój ulubiony wiersz". Patronat nad imprezą objął starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, a w organizację zaangażowani są: Szkoła Podstawowa i Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie oraz Stowarzyszenie MożeMy. Konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Najpierw szkoły, w drodze eliminacji, wybiorą trzech

reprezentantów. Następnie na początku listopada wszyscy uczestnicy zostaną przesłuchani przez komisję konkursową, która wyłoni "Złotą Dziesiątkę". Finaliści wystąpią w czasie uroczystej gali 22 listopada w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Wtedy rozstrzygnie się, kto zostanie mistrzem recytacji. Oprócz przesłuchań konkursowych na zgromadzoną widownię będą czekały również inne atrakcje, jak występ artystów teatru lalkowego z Wrocławia.

Boisko szkolne w Lasocicach we wtorek, 3 października, zmieniło się w plenerową bibliotekę. Przedsięwzięcie uświetniło zdrowe śniadanie przygotowane przez mamy uczniów klasy VII: Ewę Jaroszewską i Darię Palik. Uczniowie wszystkich klas zapoznali się z ofertą szkolne bibliotekij i z nowościami zakupionymi dzięki programowi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Wszystkie książki były zakupione zgodnie z listą, która powstała w czasie akcji “Wybory książek". Nie zabrakło też gier edukacyjnych. Powodzeniem cieszył się również ruch na świeżym powietrzu - w czasie zabaw ze skakanką i piłkami. Podczas akcji wypożyczono łącznie 85 książek, co świadczy o dużym zainteresowaniu nową ofertą czytelniczą szkolnej biblioteki.

Zmagania recytatorów Biblioteka pod chmurką

Archwialne wydania “Kuriera...” znajdziesz na www.swieciechowa.eu


Pamiątka z Western City KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W dniach od 20 do 22 października tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca MARyNIA spędzili miłe chwile w Karpaczu. Pierwszego dnia zwiedzali okolicę. Jesienny górski krajobraz wprowadził wszystkich w zachwyt. Karkonoskie miasto położone u podnóża Śnieżki proponuje wiele atrakcji turystycznych. Zwiedzanie rozpoczęli na miejscowym deptaku otoczonym licznymi restau-

[7]

racjami, kawiarniami, sklepami z pamiątkami. Tam też znajdują się m.in kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i Skwer Zdobywców poświęcony polskim himalaistom. Są tam odlane w brązie odciski ich butów oraz ważący około 12 ton Kamień Everestu. Po południu tancerze wspinali się na zaporę na Łomnicy, a potem udali się w najbardziej charakterystyczne, zabytkowe miejsce Kar-

pacza - do Świątyni Wang. Wieczorem odpoczywali przy ognisku. Następnego dnia tancerzom wykonano sesję fotograficzną w strojach ludowych na jesiennym górskim tle. Następnie udali się do miasteczka country, w którym znajduje się Western City. Tam także odbyła się sesja zdjęciowa, tym razem w strojach kowbojskich oraz do kankana. Zdjęcia są nie

tylko świetną pamiątką z wyjazdu, wykorzystane będą także do nowego folderu zespołu. W miasteczku z czasów Dzikiego Zachodu tancerze brali udział w konkurencjach rzutu łukiem, nożem, podkową, jazdy konno. Oglądali także pokaz rewolwerowców, tańca indiańskiego oraz inscenizację z napadu na bank. Wyjazd był niezwykle udany.

www.rowery.swieciechowa.eu LOKALNy GEOcaching, czyli... rowerzyści zostawiają w regionie skrzynki, zaznaczają na mapie ich miejsce, a inni rowerzyści je znajdują. I zostawiają kolejne... i tak to się kręci ;-)

Program Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa

Gmina Święciechowa w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 w kwietniu tego roku przystąpiła do realizacji projektu pn. "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Święciechowa". Celem projektu było przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia procesów rewitalizacji i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji. W ramach opracowywania Programu Rewitalizacji, z pomocą zewnętrznej firmy Centrum Innowacji NUVARRO, przeprowadzone zostały badania ankietowe lokalnej społeczności, spotkania informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz spotkania warsztatowe dla członków Zespołu ds. Rewitalizacji, który został powołany przez wójta gminy Święciechowa. Po przeprowadzeniu wszystkich ww. działań gmina Święciechowa opracowała "Program Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata

2017 - 2023". Dokument ten będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 2020, ale przede wszystkim wskaże, w jakich miejscach następuje koncentracja problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych i jak należy problemy te rozwiązać. W gminie Święciechowa obszarem zdegradowanym, który cechuje się nagromadzeniem negatywnych zjawisk społecznych, są sołectwa: Święciechowa, Długie Stare i Lasocice. Obszary zdegradowane wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonej ana-

lizy wskaźnikowej w pięciu sferach. Za obszar zdegradowany uznano sołectwo, a następnie obszary, które w sferze społecznej odznaczają się największą liczbą negatywnych zjawisk i co najmniej jednym gorszym wskaźnikiem w pozostałych sferach (gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno funkcjonalnej, technicznej). Dzięki ankietom, warsztatom i spotkaniom prowadzonym przez ekspertów z Centrum Innowacji NUVARRO z lokalną społecznością udało się wskazać przedsięwzięcia, które przyczynią się do zmniejszenia problemów występujących na terenie gminy. Są to: Akcja edukacyjna - jak skutecznie przeciwdziałać powstawaniu smogu, Utworzenie parku rodzin-

nego - miejsca integracji mieszkańców w Święciechowie, Remont dachu w Szkole Podstawowej w Długiem Starem, Remont i doposażenie Sali Wiejskiej w Lasocicach, Centrum Integracji Społecznej młodzieży i osób starszych w Długiem Starem, Utworzenie żłobka oraz sal dziennego pobytu dla seniorów w Święciechowie, Utworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej w Lasocicach oraz Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszaru rewitalizacji. Dnia 20 października 2017 r. w salce sesyjnej Urzędu Gminy Święciechowa odbyło się podsumowujące spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wypracowany Program Rewitalizacji.


Orkan Ksawery w nas [8]

KURIER ŚWIĘ

Na początku października Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego żenie obowiązywało od rana 5 października i trwało do rana 6 października. W tym czasie, a zwłas czorem, prognozowano wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 5

Drugi stopień zagrożenia oznacza, że orkan Ksawery może powodować duże straty materialne oraz zagrożenie życia. Poprzednio orkan o tym samym imieniu przeszedł przez Polskę w grudniu 2013 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zalecał ostrożność i prosił o śledzenie komunikatów oraz rozwoju sytuacji pogodowej. W Polsce najmocniej wiało na Śnieżce - 202 km/godz., a na pozostałym obszarze najsilniejsze porywy wystąpiły w Lesznie i okolicach - 122 km/godz.. Orkan Ksawery dotarł do na-

szej gminy w czwartek po południu. Porywisty wiatr spowodował wiele strat. Najwięcej szkód dotyczyło połamanych gałęzi, poprzewracanych i powyrywanych z korzeniami drzew. Te przewróciły się m.in. na cmentarzach w Święciechowie i Strzyżewicach. Spowodowało to uszkodzenia nagrobków. Silny wiatr spowodował także częściowe zerwanie dachu na Sali Wiejskiej w Piotrowicach. Dach został zabezpieczony przez strażaków folią. Zabezpieczono także linie wysokiego napięcia w Święciechowie

Strzelcy z Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie w dniu 15 października przeprowadzili wewnętrzne zawody. W rankingu zawodów comiesięcznych, zorganizowanych tym razem we Włoszakowicach, najlepszy okazał się Karol Bartkowiak, na miejscu drugim uplasował się Bonifacy Siekierka, a na trzecim Marian Klupieć. Tego dnia odbył się również III Memoriał pn. RAJ. W tej konkurencji po raz kolejny najlepszy okazał się Karol Bartkowiak. Drugie miejsce ex aequo zajęli Daniel Fresel i Zbigniew Zajdel, a na czwartym znalazł się Zbigniew Burzyński. W niedzielę, 5 listopada, w Lesznie przeprowadzono Memoriał Strzelecki im. Bogdana Pokładeckiego. Strzelcy ze Święciechowy biorący udział w zawodach zajęli: drugie miejsce - Stanisław Andrzejewski oraz ex aequo trzecie miejsce - Stanisław Jankowski i Marian Klupieć.


szej gminie

CIECHOWSKI

stopnia dla województwa wielkopolskiego. Ostrzezcza w czwartek, 5 października po południu i wie50 km/godz., a w porywach nawet do 115 km/godz. i Niechłodzie. Zerwane linie spowodowały brak w dostawie prądu w wielu miejscowościach naszej gminy. Zniszczenia te były wyjątkowo rozległe. Pracownicy firmy energetycznej robili wszystko, żeby przywrócić dostawę prądu. Liczba domostw, w których nie było energii, stale malała, ale do niektórych miejsc prąd dotarł dopiero po niedzieli. Orkan Ksawery nie oszczędził także budowanego w Święciechowie nowego przedszkola, przewracając kilka świeżo postawionych ścian, które nie zdążyły związać się z podłożem. W naszej gminie stwierdzono uszkodzenia dwóch budynków mieszkalnych i

dwóch budynków gospodarczych. Najbardziej ucierpiał budynek gospodarczy w Niechłodzie. Właścicielom wypłacona zostanie pomoc finansowa z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaistniała sytuacja nakłoniła do zwołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania wspólnie omawiano i podejmowano konkretne decyzje. Usuwanie skutków wichury trwało kilka dni. W naszej gminie sprzątaniem po wichurze zajęli się strażacy z jednostki OSP w Święciechowie oraz mieszkańcy.

[9]


Z Kroniki Święciechowy [ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Bibliotekarz radzi

Polecamy kolejne dwie książki, które znaleźć można na półce z nowościami w święciechowskiej bibliotece. "Apteka marzeń" Natasza Socha Człowiekowi wydaje się, że jest odporny na śmierć. Że jest objęty ochroną, chociaż inni przecież umierają. Pędzimy samochodami, skaczemy ze spadochronami, balansujemy na granicy życia, a jednak nigdy nic złego się nie dzieje. Nie patrzymy na śmierć z pokorą, bo przecież nas samych ona nie dotyczy. Człowiek staje się dorosły nie wtedy, gdy ubrania robią się dla niego za ciasne, ale gdy wyrasta z własnego egoizmu. Ola i Karolina

poznają się w nietypowym miejscu, w nietypowej sytuacji. Dzieli je dziesięć lat, co w przypadku dziecka i nastolatki jest przepaścią. Znajdują jednak wspólny język i pokazują, że nawet w najgorszych okolicznościach można myśleć o innych. Ola istnieje naprawdę, postać Karoliny łączy w sobie doświadczenia wielu nastolatek, którym życie podstawiło nogę. Ta historia ma dwa zakończenia - dobre i gorsze, bo tak działa prawo równowagi w przyrodzie. To opowieść o skrajnych emocjach, potędze matczynej miłości, sile, jaką daje rodzina. O wielkiej aptece z marzeniami, które można dostać bez recepty. I o zwyczajnych, lecz niezwykłych bohaterach, którzy mierzą się z nieustępliwym pytaniem: kto ukradł im zwyczajne życie? "Celibat: opowieści o miłości i pożądaniu" Marcin Wójcik Ks. profesor Józef Tischner kładąc się do popołudniowej drzemki mówił, że należy go budzić w dwóch przypadkach: gdyby dzwonił Ojciec Święty albo gdyby zniesiono celibat. A może być zniesiony w każdej chwili, bo jest tylko przepisem, nie dogmatem. Mówi się wśród księży, że do pią-

tego roku po święceniach ksiądz jeździ na diable, po piątym diabeł na księdzu. Celibat. Czym jest? Tylko bezżeństwem, jak twierdzi jeden z bohaterów tej niezwykłej książki, czy nakazem całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej? Pomaga w wypełnianiu posługi kapłańskiej, przynosząc nieziemski wręcz pokój w sercu, jak tłumaczy inny ksiądz, czy przeciwnie, powoduje frustrację księży w związku z tym prowadzących nierzadko drugie życie? Ta świetnie udokumentowana i wyważona książka oddaje głos księżom, ukazując ich jako ludzi z krwi i kości. Odczuwających głód, pragnienie, zmęczenie i, popęd seksualny. Ani sutanna, ani głęboka wiara, ani nawet święcenie kapłańskie tego nie zmienią. Marcin Wójcik w swoich reportażach opowiada nie tylko ich historie, ale także historie ich byłych i obecnych partnerów, partnerek, teściowych, a nawet wnu-

Poniższy fragment dotyczy imprezy pn. "Bieg Zwycięstwa", który zorganizowany został 9 maja 1983 r. w Święciechowie. Informacje na temat tej imprezy zapisały się w "Kronice Święciechowy". Dzień 9 maja 1983 r. rozpoczął się w Święciechowie uroczystym składaniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem Wolności, przez przedstawicieli organizacji społecznych, politycznych, władz administracyjnych i zakładów pracy z terenu gminy. Sportowcy i młodzież szkolna pełniła wartę przy pomniku. W godzinach popołudniowych dzieci szkolne we wszystkich szkołach gminy przystąpiły ochoczo do "Biegu Zwycięstwa". W Święciechowie po zakończeniu biegu, rozdaniu nagród i wręczeniu dyplomów zwycięzcom bawiono się na betonowej płycie boiska sportowego, włączając do udziału w baliku sportowców obecnych przy biegach i rozdawaniu nagród, członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z Koła Święciechowa, nauczycieli, przedstawicieli władz gminy. Do artykułu załączamy dwa zdjęcia z przebiegu imprezy. Może ktoś z naszych czytelników rozpozna na nich siebie, swoich znajomych, przyjaciół z dawnych szkolnych lat.

czek. Są to opowieści zakończone happy endem lub tragedią, proste i niewiarygodnie pogmatwane, pełne miłości, ale też te pełne goryczy, podłości i szokującego cynizmu. Autor dzieli się z czytelnikiem tymi historiami z reporterską wirtuozerią, uczciwością i jednocześnie z ogromną wrażliwością.

Na czytelników, którzy pojawią się w tych dniach w święciechowskiej bibliotece czekać będą upominki. - 24 listopada - Światowy Dzień Pluszowego Misia (należy odwiedzić bibliotekę ze swoim Pluszowym Przyjacielem) - 6 grudnia - Mikołajki w Bibliotece (należy odwiedzić bibliotekę w czapce Mikołaja i wypożyczyć książkę).


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 11 ]


Prawdziwe historie [ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Przeczytałam u was ostatnio historię sióstr, które przez całe życie kłóciły się i znajdowały powody do tego, by ze sobą nie rozmawiać. I które potem bardzo tego żałowały. Pomyślałam sobie, że opowiem swoją historię, zupełnie inną, jakby wyjętą z przeciwległego pudełka. Bo ja miałam szczęście do wspaniałej, kochanej cioci. Dzięki niej zawsze wiedziałam, co jest ważne. To ona nauczyła mnie z czego się cieszyć, na kogo zwracać uwagę, jakie drobiazgi lekceważyć. I wcale nie musiała mi tego tłumaczyć. Ona po prostu pozwoliła mi obok siebie być. A żyła pięknie.

Muszę wam opowiedzieć o domu mojej cioci Martyny. Mieszkałyśmy w tym samym miasteczku. Jej mama i mój ojciec byli rodzeństwem. Tak naprawdę więc byłyśmy kuzynkami. Ale ponieważ w domu taty wychowywało się trzynaścioro dzieci, różnica wieku między nimi była duża. Kiedy mój ojciec przyszedł na świat, jego najstarsza siostra właśnie rodziła Martynę. To oni byli rówieśnikami. Do Martyny zawsze więc mówiłam ciocia, była ode mnie prawie o trzydzieści lat starsza. No a teraz powiem o tym domu, w którym mieszkała. To było przy niewielkiej ulicy w miasteczku. Domek był bardzo mały, jakby przy-

klejony do dwóch piętrówek stojących obok. Wchodziło się wprost z ulicy do pokoju cioci. Potem był drugi pokój, kuchnia, a po przeciwnej stronie jeszcze pralnia i taki pokój letni. Z kuchni wychodziło się do ogrodu. Właściwie powinnam powiedzieć ogródka, bo miał może z dziesięć metrów długości. Ale to właśnie w tym ogródku najczęściej siedziałyśmy z ciocią Martyną. Właściwie spędzałyśmy tam całe lato. Ciocia zawsze sadziła dużo kwiatów, takich jednorocznych, kolorowych. Najwięcej było cyni, słoneczników, astrów, gladioli. Lubiłam te wiosenne i letnie zapachy i kolory. W tym ogródku nie

było ani drzew, ani krzewów. Nigdy nie zastanawiałam się dlaczego. Może był zbyt mały i drzewa zasłaniałyby słońce? A może ciocia chciała mieć tylko kwiaty? Ten domek i ten ogród pamiętam jakbym siedziała w nim wczoraj. Dla mnie to taki zaczarowany świat dzieciństwa. Pewnie go sobie trochę idealizuję, ale naprawdę byłam tam szczęśliwa. Oczywiście miałam swoją rodzinę, rodziców, braci, normalny ciepły dom. Mieliśmy też warzywny ogród. A mimo to uciekałam do cioci niemal na każde popołudnie. Mama zgodziła się na to, bo przy okazji się czegoś uczyłam. A było to wyjątkowe zajęcie. Moja kochana ciocia Martyna haftowała. I nie były to jakieś małe serwetki czy poduszki, a ogromne prace. Ciocia haftowała sztandary dla strażaków i kościołów, wielkie obrusy, stuły dla księży, serdaki dla zespołów tanecznych. Niekiedy jedną pracę robiła kilka miesięcy, a zdarzało się, że rok i dłużej. Bardzo lubiłam patrzeć, jak powstają te piękne, barwne dzieła. Ciocia najczęściej haftowała w ogrodzie. A mnie dawała małe robótki, jakieś nieskomplikowane wzorki i uczyła ściegów. I tych zwykłych, za igłą, i na tamborku i richelieu. Powoli stawałam się hafciarką. Nie wiem czy ktokolwiek jeszcze pamięta, ale w latach pięćdziesiątych dziewczynki nosiły sukienki z harcerskiego materiału ozdobione na dole niebieskimi kwiatami. Sama haftowałam te wzory. Byłam dumna, że potrafiłam zrobić coś tak pięknego. Ponieważ opowiadam o czasach sprzed pół wieku, nie da się ukryć, że dobijam siedemdziesiątki. Ale właśnie dzięki temu potrafię docenić wszystko, co wtedy dała mi ciocia Martyna. Teraz widzę to wyraźniej. Wówczas było to takie zwyczajne, codzienne. Bo codziennie chodziłyśmy do kogoś z wizytą. Wizyta to pewnie za duże słowo, ale po prostu odwiedzałyśmy to jedną, to drugą znajomą. Ciocia zabierała obiad albo ciasto, albo kwiaty z ogrodu i szłyśmy zanieść je sąsiadkom. Tłumaczyła mi, że są same, że im ciężko albo że zachorowały. Zawsze był jakiś powód, by na chwilę wpaść do nich. Porozmawiać, pocieszyć. Czasem prosiła mnie, abym kupiła leki dla którejś z nich. Innym razem wypożyczała dla nich książki. Bywało, że z ciocią trochę posprzątałyśmy w tamtych domach. Pamiętam, jak ciocia Martyna wysyłała paczki. Zastanawiałam się dlaczego to robi, skoro przecież nie ma świąt. W moim domu to na święta przygotowywaliśmy prezenty. Ale ciocia powtarzała "dasz komuś, to los odda tobie". I uśmiechała się przy tym serdecznie. Dużo później dowiedziałam się, że pomagała naszej wspólnej kuzynce po śmierci jej męża. Nie wiem, czy ktokolwiek inny z całej dużej rodziny także wspierał tamtą kuzynkę. Ale my kiedyś razem wyhaftowałyśmy dla niej pościel. Bo

wtedy poszewki na poduszki były z falbankami i haftami. Do dziś przechowuję kilka takich w szafie. Ciocia nauczyła też mnie zapisywać różne ważne sprawy. Kiedyś dała mi zeszyty i powiedziała, żebym zrobiła sobie książkę kucharską, albo zielnik, a może pamiętnik. To był wspaniały pomysł. Najcenniejsze okazały się przepisy kulinarne, których zebrałam setki. Także od pań, które odwiedzałyśmy. W dorosłym życiu z wielu korzystałam. Ale zaczęłam również zapisywać moje przeżycia, kiedy coś ładnego zobaczyłam. Nigdy nie zapomnę pierwszych teatralnych przedstawień w telewizji. Do prawdziwego teatru nie miałam szansy pojechać, ale na ekranie obejrzałam dziesiątki przedstawień. Zapisywałam swoje uwagi. Dziś powiedziałabym, że to były moje pierwsze małe recenzje. Ciocia czytała każdą z nich. Nie mogę sobie darować, że ich nie zatrzymałam. Ale moją własną książeczkę kucharską mam do dziś. Tęsknię do tej mojej cioci Martyny. Byłyśmy prawdziwymi przyjaciółkami przez całe życie. Jak tylko miałam jakiś problem, biegłam z nim do cioci. Mama za bardzo się martwiła, a ciocia potrafiła "na zimno" przegadać ze mną każdą sprawę. I poradzić. Zdarzało się, że mnie skarciła albo uważała, że źle robię, ale nie decydowała za mnie. Czasem po prostu się u niej wypłakałam. Oczywiście na ławce w ogródku. Bo ogródek był zawsze. Ktoś mógłby pomyśleć, że byłyśmy jakieś wyjątkowe, że los nam sprzyjał, dał wszystko. Nic bardziej mylnego. Zarówno ciocia, jak i moja rodzina należały do biednych. Nie przelewało się nam, żyliśmy skromnie. A mimo to uważam się za szczęściarę. To ja miałam ciocię, która cieszyła się, jak mogła komuś pomóc. Wtedy promieniała. I ja razem z nią. Wyobraźcie sobie, że ciocia miała już sześćdziesiąt lat, gdy zobaczyłam ją, jak z dzieciakami zjeżdża na sankach z górki. Po prostu wzięła maluchy z ulicy i zaproponowała im zabawę. Była szczęśliwa. To ciocia nauczyła mnie, jak niewiele trzeba, aby być szczęśliwym. Gdyby tak każdy miał swoją ciocią Martynę blisko. Gdyby…

Spisała HALINA SIECIŃSKA


HOROSKOP

Baran 21.03-19.04 Nie będzie Ci brakować energii. Wykorzystaj ten czas na realizację swoich pasji. Najpierw jednak uporządkuj zaległości. Cokolwiek robisz, bądź konsekwentna i nie ulegaj emocjom. Byk 20.04-20.05 Warto spędzić czas z ludźmi, których lubisz. Sprawy towarzyskie wysuną się teraz na pierwszy plan. W pracy masz szansę na kolejny krok w karierze. Zadbaj o zdrowie. Bliźnięta 21.05-21.06 Nie rezygnuj ze swoich pomysłów i nie zatrzymuj się w pół drogi. W pracy unikaj romansów i sprzeczek. Pod koniec miesiąca zaplanuj spotkanie z rodziną. Trzeba rozwiązać kilka spraw. Rak 22.06-22.07 Ostrożnie z wydatkami. Pod koniec miesiąca może Cię zaskoczyć konieczność większych zakupów. Po letnich szaleństwach pomyśl o lekkostrawnej diecie. Zwróć uwagę, że Twój partner potrzebuje wsparcia. Lew 23.07-22.08 Kilka osób będzie Cię prosiło o radę i pomoc. Nie odmawiaj, jednak nie daj się wciągnąć w spory. W miłości czeka Cię powodzenie, a w stałych związkach więcej czułości. Panna 23.08-22.09 Będziesz chciała naprawić to, co działa źle. Dobrze, gdybyś robiła to razem z bliskimi. Lepsza sytuacja finansowa pozwoli Ci na drobne przyjemności. Może kilka dni urlopu? Waga 23.09-22.10 Nowo poznane osoby wkrótce zaczną Cię męczyć. Nie musisz utrzymywać wszystkich znajomości. Dobrze zrobiłby Ci krótki wyjazd. Bądź ostrożna w finansach. Skorpion 23.10-21.11

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI Warto nieco zwolnić tempo i przestać przejmować się sprawami, na które nie masz wpływu. W pracy zwróć uwagę na proponowane zmiany. Możesz w nich uczestniczyć. Strzelec 22.11-21.12 Możesz spodziewać się spotkania z kimś, kogo dawno nie widziałaś. Szykuje się dobra zabawa. Dla bliskich bądź bardziej wyrozumiała. A w pracy spodziewaj się podwyżki. Koziorożec 22.12-19.01 Pozbędziesz się niechcianych obowiązków. Będziesz miała więcej czasu dla siebie. W drugiej połowie miesiąca dotrze do Ciebie dobra wiadomość. Skontroluj zdrowie, zwłaszcza serce. Wodnik 20.01-18.02 Będziesz bardzo zajęta - w pracy i w domu. Nie marnuj czasu na błahostki. Dużo lepsze będą relacje z partnerem. Oczekuj niespodzianki. Właśnie teraz nadszedł dobry moment na remont. Ryby 19.02-20.03 Szykuje się wiele okazji towarzyskich. Warto z nich korzystać. Dopisze Ci zdrowie i wzrośnie temperament. Załatw wszystkie sprawy urzędowe. Lepsze finanse.

Pyszna brukselka

Brukselka będzie bardziej jędrna, jeśli przed gotowaniem, już oczyszczoną, namoczymy przez kilka minut w zimnej wodzie. Aby ugotowała się szybciej, przed włożeniem do garnka dobrze jest naciąć ją lekko na krzyż. Do wody warto wsypać łyżeczkę cukru i dodać kawałek masła. W ten sposób pozbędziemy się gorzkiego smaku warzywa. Aby brukselka była lżej strawna, można do wody, w której się gotuje, wrzucić szczyptę kminku albo dwie gwiazdki anyżu.

[ 13 ]

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: PRZED NAMI jESIENNA AURA. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nim Alan Sańko z Przybyszewa. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 listopada.

E

Na kanapie siedzi…

17

Lichy budynek

Świetlne ostrze

Y

Mała prądnica

Złota w sadzie

Mrzonka

Tytoń wywołujący kichanie

Łgarz, oszust

Sześcian Rubika

Spotkanie zakochanych

Rozprawa naukowa

Imieniny obchodzi 9 XII Komódka z lustrem

Ludowy taniec węgierski

Błękitna … - Gershwina

1 2 3 4 5

27 4

14 10

C

6 7 8

18 19 20 21 22 23

25

L

2 3

R

11

29

R

18 22

1

9

R

12

T

5

B

6

S

13

16 23

A

20

8

24

C

D

7

S

26

21

19 28

D

9

15

10 11 12 13 14 15 16 17

24 25 26 27 28 29

W przedszkolach działających na terenie naszej gminy w listopadzie odbywały się bardzo ważne spotkania dla najmłodszych. Podczas tych spotkań, w których uczestniczyli rodzice przeprowadzono pasowanie na przedszkolaka i starszaka, dokonane przez dyrektorkę przedszkola Marię Marczyńską. Dzieci przygotowały część artystyczną. Były piosenki, wiersze i tańce. Maluszki oklaskiwane były przez rodziców i opiekunów grup. Wszyscy otrzymali drobne upominki.

Wszystkie poprzednie wydania “Kuriera...” znajdzie na www.swieciechowa.eu


Przydrożne kapliczki i krzyże [ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Przy kościele w Święciechowie stoją dwie figury Matki Boskiej. Znajdują się na wysokich kolumnach. Obie stanęły w tym miejscu przed dziesiątkami lat. Najstarsi mieszkańcy mówią, że były z nimi zawsze. Przy figurkach są kwiaty, znicze, stroiki. Figurkami opiekuje się Barbara Janiczak. Tę figurkę Matki Boskiej przed swoim domem przy ul. Leszczyńskiej postawili Elżbieta i Zbigniew Brzezewscy. Było to 10 lat temu, kiedy budowali dom. Matka Boska jest więc z nimi od chwili, kiedy wprowadzili się z dziećmi do nowego domu. Dziś mieszkają tu również wnuki państwa Brzezewskich, a zatem już trzecie pokolenie rodziny żyje obok figurki. Właściciele mówią, że często modlą się do Matki Boskiej i na co dzień czują jej opiekę. Przy figurce zawsze jest zielono, a od wiosny także kolorowo. Pani Elżbieta dba, aby obok figurki rozkwitały kwiaty. A w czasie wszystkich świąt figurka jest pięknie przystrojona.

Na kapliczce, która stoi przed domem Bożeny Homskiej przy ul. Świerczewskiego w Święciechowie, jest napis "Maryjo czuwaj nad nami". Na cokole, w obramowaniu za szybkami, stoi Matka Boska Różańcowa. Pani Bożena postawiła tę figurkę razem z mężem w 1979 r. Wtedy wprowadzili się do nowego domu. Kapliczka była marzeniem pani Homskiej. Dziś ma prawie 40 lat. W międzyczasie figurkę wymieniono, tę ostatnią przekazał pani Bożenie poprzedni proboszcz parafii. Też była już malowana. Wcześniej kapliczka stała między tujami, dziś otaczają ją róże. Wkrótce ma jednak zostać odnowiona. Prawdopodobnie zamiast betonowego cokołu powstanie grota. Na pewno Matka Boska pozostanie z rodziną. W domu z panią Bożeną mieszkają córka z zięciem, wnuczka z mężem i prawnuczka. Wszyscy oddają się w opiekę Matce Boskiej. I czują tę opiekę każdego dnia.


Mistrzowie Powiatu w piłce nożnej KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 15 ]

ciechowskiej szkoły kroczyli pewnie do zwycięstwa od pierwszego spotkania. Bezkonkurencyjni okazali się w grupie, gdzie wygrali wszystkie spotkania: Święciechowa - Pawłowice 1:0, Rydzyna Święciechowa 1:2, Święciechowa - Długie Stare 3:1, Bukówiec Górny - Święciechowa 0:3. Następnie po wyrównanym spotkaniu w półfinale pokonali zespół z Osiecznej 1:0, co dało im przepustkę do gry w meczu o złoto. Tam ponownie przyszło im się mierzyć z kolegami z Pawłowic,

Reprezentacja chłopców Szkoły Podstawowej w Święciechowie pod wodzą opiekuna Adama Tyrały odniosła zwycięstwo w Mistrzostwach Powiatu Leszczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej

chłopców z roczników 2002 - 2004. Impreza rozegrana została we wtorek, 24 października, w Rydzynie. Turniej zgromadził na starcie dziesięć zespołów z terenu powiatu leszczyńskiego. Chłopcy ze świę-

którzy i tym razem nie znaleźli recepty na pokonanie naszych zawodników. Finał zakończył się wygraną drużyny ze Święciechowy 2:1. Mistrzostwo Powiatu dało prawo do gry w turnieju 1/4 Mistrzostw Wielkopolski, który odbył się na początku listopada. Skład drużyny: Piotr Sylwoniuk, Adam Krzykała, Norbert Wrotyński, Artur Nędza, Kacper Koźmiński, Jakub Pindara, Maciej Lasik, Jakub Brzezewski, Krzysztof Mroziński, Dawid Mazurkiewicz.

Mistrzostwa w tenisie W dniach 17 - 18 października w Nowym Belęcinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym. Pierwszego dnia rywalizowały dzieci z roczników 2005 i młodsi. We wtorek, 17 października, szkołę w Święciechowie reprezentowała drużyna w składzie: Damian Pindara, Wojciech Szulc, Szymon Rohatyński. Chłopcy

uplasowali się na trzecim miejscu. Dzień później do rywalizacji przystąpiła młodzież z roczników 2002 - 2004. Do Nowego Belęcina udała się reprezentacja dziewcząt: Zofia Jóźwiak, Paulina Fic, Aleksandra Groblica oraz reprezentacja chłopców: Marcin Jóźwiak, Miłosz Pindara, Wojciech Mroziński. Obie drużyny wróciły z turnieju z brązowymi medalami. Gratulujemy!

W sobotę, 28 października, dokładnie w 29. rocznicę powstania zespołu MARYNIA odbyło się spotkanie wszystkich tancerzy. Podczas imprezy przeprowadzono tradycyjny chrzest nowych członków, którzy złożyli ślubowanie, wypili specjalną miksturę, zostali obici batami oraz otrzymali dyplom przynależności do zespołu. Życzenia jubileuszowe złożył tancerzom dyrektor SOK - u Marek Tulewicz oraz instruktorki zespołu. Następnie - jak przystało na zespół taneczny - odbyła się wesoła zabawa. Przed tancerzami ciężki rok wytężonej pracy, bowiem wszystkie grupy przygotowują się do gali jubileuszowej 30 - lecia. Na zdjęciu osoby, które w tym roku przyjęły chrzest.


Śpiewają od 35 lat! [ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

To była niecodzienna uroczystość. W sobotę, 7 października, w Sali Wiejskiej w Gołanicach świętowano 35 - lecie Zespołu Śpiewaczego Karolinki. W pięknej scenerii, przy kolorowych dekoracjach, z udziałem wielu gości członkowie zespołu przypominali swoją historię. A na imprezę przyszło ponad 100 osób. Wśród nich byli: wójt gminy Marek Lorych, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury Marek Tulewicz, ks. proboszcz Andrzej Pajzderski, członkowie Rady Sołeckiej, Zdzisława i Andrzej Fabisiowie, a także delegacje strażaków, KGW, Stowarzyszenia Aktywni dla Gołanic oraz zaprzyjaźnionych zespołów i chórów. Wszystkich witała prezes Karolinek jolanta jaśkowiak.

Zespół Karolinki powstał w 1982 r. przy Klubie Złota Jesień. Jego organizatorką była Łucja Firlej, a pierwszą instruktorką Halina Frach. Wówczas do zespołu zapisało się 10 osób. Przez wszystkie te lata liczba członków zawsze wynosiła około dziesięciorga. Aktualnie jest 11 śpiewaków, w tym dwóch panów. Odchodzili tylko ci, którzy z racji wieku bądź choroby nie mogli już przychodzić na próby. Albo ci, którzy odeszli na zawsze. W intencji wszystkich byłych i obecnych członków zespołu ks. proboszcz z okazji jubileuszu odprawił mszę św. w gołanickim kościele. A powiedzmy jeszcze, że dwóch mieszkańców wsi śpiewa w Karolinkach od początku. Są to Halina Emilianowicz i Feliks Mikołajczyk. Pozostali dołączali do zespołu w ciągu całych 35 lat. Dziś najstarszy śpiewak ma 80 lat, a najmłodsza członkini 62 lata. Pierwsza pełna nazwa zespołu brzmiała: Zespół Pieśni Dawnej Karolinki. Bo rzeczywiście śpiewacy sięgali do dawnych ludowych, biesiadnych i patriotycznych piosenek. Śpiewali też zawsze polskie kolędy. A słuchać ich można było przy wielu okazjach. Uświetniali dożynki, majówki, Dni Babci i Dziadka, Dni Seniora, spotkania opłatkowe, jubileusze i wiele innych. Tak naprawdę nie było w Gołanicach ani jednej imprezy, na której nie śpiewałyby Karolinki. Ten zespół wpisał się w życie wsi i dziś nikt już nie wyobraża sobie, żeby

mogło go zabraknąć. Teraz jest to Zespół Śpiewaczy Karolinki bez dopisu "pieśni dawnej". A to dlatego że poszerzyli repertuar - śpiewają także piosenki współczesne, melodie znanych zespołów, śpiewają dla dorosłych i dla młodzieży oraz dzieci. W swoim repertuarze zapisali ponad 70 tytułów, nie licząc kolęd i piosenek prezentowanych na festiwalach oraz przeglądach. W czasie jubileuszowej uroczystości wystąpili trzy razy. W każdym bloku zaśpiewali po pięć piosenek. Najpierw były to piosenki greckie, potem góralskie, a na koniec biesiadne. Do tych ostatnich przyłączyli się uczestnicy imprezy, a goście zaśpiewali z Karolinkami na scenie. Dziś zespół prowadzi Roksana Rządkowska. Wcześniej jego instruktorami byli: Halina Frach, Anna Przydróżna, Mariusz Sałata i Artur Tarasewicz. Najdłużej, bo aż 20 lat ze śpiewakami pracowała pani Anna. Warto powiedzieć, że niezależnie od tego, kto prowadził zespół, Karolinki zawsze uczestniczyły w ważnych imprezach śpiewaczych w gminie i w regionie. Można więc było ich posłuchać na Przeglądzie Kolęd w Rawiczu, Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych "Viva la musica" w Święciechowie, Przeglądzie Pieśni Lwowskiej i Wileńskiej w Górze, na Wielkopolskich Letnich Biesiadach Ludzi Trzeciego Wieku w Żerko-

wie, na spotkaniach z kolędą w Długiem Starem i wielu, wielu innych. Często uświetniają uroczystości zaprzyjaźnionych organizacji, czy zespołów. Śpiewali na leciu strażaków, na rocznicy Samorządowego Ośrodka Kultury, na leciach zespołów z terenu naszej gminy. Karolinki po prostu lubią śpiewać. A odkąd są pod opieką Samorządowego Ośrodka Kultury, łatwiej im organizować wyjazdowe występy. Za pomoc i wsparcie Karolinki serdecznie dziękowały w czasie swojego jubileuszu. Specjalne statuetki wręczyły wójtowi gminy, dyrektorowi SOK - u i pani sołtys Gołanic. Podkreślały, że mają w nich przyjaciół. Takie same statuetki wręczono Zdzisławie i Andrzejowi Fabisiom za sponsorowanie wielu ich przedsięwzięć. A także

dwom członkom zespołu, którzy śpiewają od początku i poprzedniej prezes Krystynie Kaźmierczak. Pani Krystyna była prezesem przez 10 lat, a cały czas prowadzi kronikę zespołu. Do Karolinek dziś należą; Irena Badura, Halina Emilianowicz, Rozwita Grocholska, Urszula Herkt, Jolanta Jaśkowiak, Pelagia Jęśkowiak, Feliks Mikołajczyk, Teresa Nowaczyk, Krystyna Kaźmierczak, Ewa Rządkowska i Bogdan Pindara. Jedna osoba mieszka w Piotrowicach, jedna w Krzycku Małym, a pozostałe w Gołanicach. Wszyscy podkreślają, że śpiewanie daje im radość. Lubią swoje cotygodniowe próby, cieszą się na występy, pamiętają o swoich imieninach, rocznicach, jubileuszach. Razem z zespołem z Długiego Starego co roku wyjeżdżają na kilkudniowe warsztaty. W tym roku byli w Sandomierzu i Żywcu. Takich osiągnięć nie można nie zauważyć. Doceniają je mieszkańcy wsi, ale i władze gminy. Za 35 - letnią działalność, za stałą obecność w życiu wsi i gminy, za pokazywanie piękna muzyki Karolinki otrzymały medal "Zasłużony dla Gminy Święciechowy". To odznaczenie przyznawane od bieżącego roku przez Radę Gminy ma numer dwa. A zatem Zespół Karolinki otrzymał je jako drugi laureat w gminie. Medal wręczył wójt gminy Marek Lorych. A obecni na uroczystości goście składali członkom zespołu gratulacje, wręczali kwiaty i upominki. Wszyscy zasiedli też do wspólnego poczęstunku.

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - numer 71 - Listopad 2017  

Kurier Święciechowski - numer 71 - Listopad 2017  

Advertisement