Page 7

Złote gody Obchodzimy imieniny ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Przez 50 lat wspólnie przez życie idą Zofia i Henryk Antkowiakowie z Oporówka. We wrześniu minęła im rocznica ślubu cywilnego, a w listopadzie świętować będą złote gody kościelne. Już dziś wiadomo, że na uroczystość przyjdą dzieci, wnukowie, bracia jubilatów, siostra pani Zofii i kilkoro dalszych krewnych. Będzie rodzinnie i świątecznie. należy ono do syna i synowej, a jubilaci po prostu w gospodarstwie pomagają. Państwo Antkowiakowie wychowali dwóch synów i córkę. Wszyscy założyli rodziny, pracują, mają dzieci. Dziadkowie doczekali się ośmiorga wnucząt. Jeden z nich uszczęśliwił ich prawnukiem, który teraz mieszka razem z nimi. W rodzinnym domu jest więc już czwarte pokolenie Antkowiaków. A drugi syn mieszka w Krzemieniewie, córka w Lesznie. Dziadkowie bardzo cieszą się z ich wizyt. Henryka Antkowiaka zna w gminie bardzo wiele osób. Zawsze bowiem zajmował się pracą społeczną. Działał w straży, kółkach rolniczych, w Radzie Parafialnej. Przez dwie kadencje był radnym Pan Henryk urodził się w Miepowiatowym, a przez cztery karzejewie, ale gdy był mały, rodzice dencje radnym gminy. Przede przenieśli się do Leszna. W miewszystkim jednak był sołtysem ście spędził więc dzieciństwo, Oporówka. Tę funkcję sprawował skończył szkołę podstawową i zdoprzez 29 lat. Dziś wspomina, że w był zawód. Został stolarzem. I jako ciągu tych lat wieś zmieniła się nie stolarz pracował w prywatnym zado poznania. Razem z mieszkańkładzie, tym samym, w którym cami budowali świetlicę i sklep, zauczył się fachu. Przepracował tam kładali kanalizację i chodniki, kilkanaście lat. Do dziś w piwnicy meliorowali grunty, wymieniali domu stoi szafa kuchenna, którą oświetlenie. Przepięknie też ukrzezrobił rodzicom w prezencie. wili swoje ulice. Był rok, że zdobyli A pani Zofia urodziła się i wypierwsze miejsce w województwie chowała w Oporówku. Rodzice leszczyńskim w konkursie na najmieli gospodarstwo rolne, więc poładniejszą wieś. To bardzo pana magała im w domu i w polu. Nie Henryka cieszyło. miała jeszcze 18 lat, kiedy na weDziś nie zajmuje się już pracą selu u brata poznała swojego przyspołeczną, bo i wiek nie ten, i zdroszłego męża. Pokochali się i wie nie najlepsze. Czas spędza z pobrali po roku znajomości. Pan żoną w domu. Ciągle jednak jeszHenryk przeprowadził się do domu cze pomagają młodym, ale też żony i teściów. Jeszcze kilka lat znajdują chwile na telewizję, rozzajmował się stolarstwem, ale wiązywanie krzyżówek, wyjazd do potem zdobył kwalifikacje rolnicze sanatorium czy na wypoczynek i po prostu zmienił zawód. Od nad morze. Raz w roku organizują 1968 roku już zawsze pracował na sobie takie wyjazdy, A marzą wyroli. łącznie o tym, by wnuki zakładały A było co robić, bo teściowie rodziny, by na świat przychodziły mieli 10 hektarów ziemi i hodowali prawnuki, by przez lata jeszcze świnie oraz krowy. A niemal mogli cieszyć się radościami bliwszystko robiło się ręcznie, więc skich. Bo jesień życia mają napracowali od rana do wieczora. prawdę dobrą. Są z rodziną, póki Kilka lat po ślubie wybudowali stoco sprawni, mogą wyjeżdżać, oddołę, potem nowy dom, remontopoczywać, jak trzeba pomagać wali też obiekty gospodarcze, w młodym. Tak właśnie zaplanowali końcu zaczęli kupować maszyny. sobie życie. Przez lata unowocześniali gospoA my z okazji jubileuszu żydarkę. Kolejno w zagrodzie pojaczymy państwu Antkowiakom, aby wiały się traktor, snopowiązałka, jak najdłużej byli zdrowi. Takie żydojarki, kombajny kupowane czenia oraz medale „Za długoletrazem z sąsiadem i wiele innych nie pożycie małżeńskie” przekazali maszyn. Można powiedzieć, że im też przedstawiciele władz zmechanizowali gospodarstwo, gminy. które rodzice przepisali im na początku lat osiemdziesiątych. Dziś

[7]

Wioletta - 29 X

Wioleta lub Wioletta jest personifikacją fiołka. Brak jest patronek i przysłów o Wiolecie. Na pocieszenie pozostaje mądrość ze starej książki, iż fiołki przynoszą spokój i sen. Może podobne właściwości mają Wiole? A dodać warto, że panie o tym imieniu są zdolne, silne i wytrwałe. Wbrew pozornej wiotkości mogą unieść wiele. Bywają uparte, najwyżej stawiają rodzinę. Lubią wygodny dom, taniec, podróże. Ich kolorem jest czerwony, rośliną tymianek, zwierzęciem okapi, liczbą szóstka, a znakiem zodiaku Waga. Imię Wioletta może być pisane na cztery sposoby: przez W, przez V oraz z jedną lub dwiema literkami „t”. W naszej gminie są dziewczynki i panie noszące imię Wioletta w każdej z tych wersji. Wszystkich razem jest ich 40. W Krzemieniewie mieszka 6 Wioletek, w Pawło-

Maksymilian - 12 X

Maksymilian to niemiecko-austriackie imię dynastyczne. W Polsce pojawiło się w XVIII wieku. Dosłownie znaczy największy, czcigodny. Pan Maksymilian nie dba o luksusy i dobra materialne, natomiast wielką wagę przywiązuje do rozwoju ducha. Jest ambitny, wrażliwy, lubi zmiany, uwielbia podróże. Doskonale nadaje się na kierownicze stanowiska, gdzie wymaga się analitycznego podejścia do problemów. Jego rośliną jest jesion, zwierzęciem norka, kolorem pomarańcz, liczbą jedynka, a znakiem zodiaku Strzelec. Imieniny obchodzi także: 29 maja, 14 sierpnia i 27 listopada. W naszej gminie mieszka tylko czterech Maksymilianów. Wszyscy są małymi chłopcami. Dwóch mieszka w Pawłowicach, jeden w

Wioletta Nowicka z Krzemieniewa

wicach - 5, w Bojanicach i Garzynie - po 4, w Drobninie, Hersztupowie, Oporówku i Górznie - po 3, w Brylewie, Luboni i Nowym Belęcinie - po 2 oraz w Mierzejewie, Karchowie i Oporowie - po jednej. Najstarsza Wioletta mieszka w Bojanicach i ma 56 lat, a najmłodsza z Pawłowic skończyła 19 lat. Wszystkim życzymy zdrowia i szczęścia.

Maksymilian Napieraj z Nowego Belęcina

Nowym Belęcinie i jeden w Oporówku. Najstarszy ma 8 lat, a najmłodszy 10 miesięcy. Małym Maksymilianom życzymy więc, aby szli przez życie z radością i zawsze byli szczęśliwi.

+ + + + POŻEGNANIE + + + +

W ostatnich tygodniach w naszej gminie na zawsze odeszli:

17. 19. 21. 26. 02. 20.

08. 08. 08. 08. 09. 09.

-

Chwaliszewska Seweryna, Drobnin Wawrzyniak Antoni, Górzno Musik Witold, Krzemieniewo Słodzińska Helena, Karchowo Toboła Piotr, Pawłowice Rzepecka Stefania, Garzyn

Życie Gminy Krzemieniewo - nr 109 - Wrzesień 2013  
Życie Gminy Krzemieniewo - nr 109 - Wrzesień 2013  
Advertisement