Page 53

- HR Čišćenje i održavanje Pozor! Opasan električni napon. Moguće posljedice: smrt ili teške ozljede. Mjere zaštite: − Prije nego što zahvatite u vodu, uvijek izvucite strujne utikače svih uređaja koji se nalaze u vodi! − Prije radova na uređaju izvući utikač uređaja. Uređaj po potrebi čistite čistom vodom i mekanom četkom. − Ni u kojem slučaju ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje ili kemijske otopine jer se time može oštetiti kućište ili utjecati na funkcioniranje samog uređaja. − Kod tvrdokornih naslaga vapnenca za čišćenje crpke može se koristiti i uobičajeno sredstvo za čišćenje bez octa i klora. Crpku zatim temeljito očistite čistom vodom. Uređaj očistiti Otvoriti oklop filtera i izvaditi pumpu (B). Odviti poklopac pumpe i izvaditi radni kotačić. Sve dijelove operite u čistoj vodi i oribajte četkom. Nakon čišćenja sastavite pumpu obrnutim redoslijedom. Pumpu namjestiti u kućište filtera. Kod proizvodne serije filterske pumpe 1500-2500 treba pripaziti na pravilno namještanje gumenog odbojnika pri spremanju pumpe. Priključni vod položite tako da ne bude zgnječen. Namjestiti poklopac filtera i zatvoriti.

Smetnje Smetnja

Uzrok

Rješenje

Uređaj ne radi

Nema mrežnog napona

Provjerite napon strujne mreže

Nedostatan protok

Radno kolo blokira

Očistite radno kolo

Uređaj se nakon kratkotrajnog rada isključuje

Glavni filtar je začepljen

Očistite glavni filtar

Previsoki gubici tlaka u vodovima

Duljinu crijeva i spojnih dijelova smanjite na neophodni minimum, a crijeva po mogućnosti polažite tako da ne budu zakrivljena

Temperatura vode je previsoka

Uzmite u obzir da maks. temperatura vode smije biti +35°

Zbrinjavanje Ovaj uređaj ne smije se bacatii u kućni otpad! Koristite za to,molimo Vas, za to predviđene sisteme preuzimanja. Prije toga onesposobite uređaj odrezivanjem kabla.

Skladištenje / Prezimljavanje U slučaju mraza uređaj se mora deinstalirati. Neophodno je temeljito ga očistiti i provjeriti da nije oštećen. Uređaj se mora uskladištiti uronjen u vodu ili napunjen vodom na mjestu zaštićenom od smrzavanja. Utikač ne smije biti potopljen!

Potrošni dijelovi Radno kolo je potrošni dio te ne podliježe pod jamstvo.

Popravak Oštećeno se kućište ne može popraviti te se stoga više ne smije koristiti. Propisno zbrinite uređaj.

53

Oase FP 1500-3500  
Oase FP 1500-3500  
Advertisement