Page 50

- SI Čiščenje in vzdrževanje Pozor! Nevarna električna napetost. Možne posledice: smrt ali hude telesne poškodbe. Zaščitni ukrepi: − Preden posežete v vodo, obvezno iztaknite omrežne vtiče vsem napravam, ki so nameščene v vodi! − Pred deli na napravi potegnite vtič iz naprave. Aparat po potrebi čistite s čisto vodo in mehko krtačo. − Nikakor ne uporabljajte agresivnih čistil ali kemijskih raztopin, ker se s tem načne ohišje ali je delovanje naprave lahko okrnjeno. − Pri trdovratih zaapnitvah lahko za čiščenje črpalke uporabljate tudi običajno čistilno sredstvo, ki ne vsebuje kisa in klora. Črpalko potem temeljito očistite s čisto vodo. Očistiti napravo Filtrirno skodelo odprete in vzamete ven črpalko (B). Pokrov črpalke zaprete in vzamete ven gonilnik. Vse dele očistite s čisto vodo in krtačo. Po čiščenju črpalko ponovno sestavite v obratnem zaporedju. Črpalko vstavite v ohišje filtra. Pri tipski vrsti filtrirne črpalke 1500-2500 je zraven tudi pravilno ležišče za gumijasti blažilnik, katerega upoštevate pri shranjevanju črpalke. Priključni vod speljite tako, da ga ne bo nič stisnilo. Pokrov filtra nataknete in zaprete.

Motnje Motnja

Vzrok

Pomoč

Naprava na deluje

- Ni omrežne napetosti

Preverite omrežno napetost

Črpalna zmogljivost ni zadostna

Tekalno kolo blokirano

Očistite tekalno kolo

Naprava se po krajšem času izklopi

Filtrska lupina zamašena

Očistite filtrsko lupino

Previsoke tlačne izgube v ceveh

Na minimum zmanjšajte dolžine cevi in spojnike ter cevi položite čim bolj naravnost

Temperatura vode previsoka

Upoštevajte maksimalno temperaturo vode + 35° C.

Odlaganje odpadkov Te naprave ne smete odložiti kot gospodinjski odpadek! Uporabite zato predviden sistem za prevzem. To napravo naredite predtem neuporabno tako, da odrežete kabel.

Skladiščenje / pozimi Pri zmrzali je potrebno aparat demontirati. Napravo temeljito očistite in preverite glede poškodb. Skladiščite jo potopljeno ali napolnjeno z vodo ter zavarovano pred zmrzaljo. Vtič ne sme biti pokrit z vodo!

Deli, ki se obrabijo Rotor je obrabni del in zanj garancijske obveznosti ne veljajo.

Popravilo Poškodovanega ohišja ni mogoče popraviti in ga ne smete še naprej uporabljati. Napravo zavrzite v skladu z okoljskimi predpisi.

50

Oase FP 1500-3500  
Advertisement