Page 35

- FI Puhdistus ja huolto Huomio! Vaarallinen sähköjännite. Mahdollisia seuraamuksia: Kuolema tai vaikea loukkaantuminen. Suojatoimenpiteet: − Irrota kaikkien vedessä olevien laitteiden verkkopistokkeet ennen kuin kosket veteen. − Ennen työskentelyä laitteella irrota laitteen verkkopistoke. Puhdista laite tarvittaessa kirkkaalla vedellä ja pehmeällä harjalla. − Älä missään tapauksessa käytä voimakkaasti reagoivia puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia, koska sillä tavoin tehtäessä kotelo voi syöpyä tai toiminta häiriintyä. − Itsepintaisessa kalkkeutumisessa voidaan pumpun puhdistukseen käyttää myös etikka- ja kloorivapaita kotitaloudessa tavallisia puhdistimia. Puhdista pumppu tämän jälkeen perusteellisesti puhtaalla vedellä. Laitteen puhdistus Avaa suodattimen kotelo ja poista pumppu (B). Käännä pumpun kansi irti ja irrota juoksupyörä. Puhdista kaikki osat puhtaalla vedellä ja harjalla. Asenna pumppu puhdistuksen jälkeen päinvastaisessa järjestyksessä. Aseta pumppu suodatinkoteloon. Rakennussarjassa suodatinpumppu 1500-2500 on otettava huomioon pumpun laakerin kumipuskurin oikea sijainti. Vedä liitäntäjohto niin, ettei se jää puristukseen. Aseta suodattimen kansi paikoilleen ja sulje se.

Häiriöt Häiriö

Syy

Apu

Laite ei ole käynnissä

Verkkojännite puuttuu

Verkkojännitteen tarkastus

Riittämätön syöttöteho

Ivoksutyöra jumissa

Ivoksutyörän puhdistus

Laite kytkeytyy pois päältä lyhyen käyntiajan jälkeen

Suodattimen kuori tukkeutunut

Suodattimen kuoren puhdistus

Liian suuret painehäviöt johdoissa

Letku ja liitososat lyhennettävä minimiin, letkut vedettävä mahdollisimman suorina

Veden lämpötila liian korkea

Huomioi veden maksimilämpötila +35°

Hävittäminen Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä! Käyttäkää siihen tarkoitukseen varattua palautusjärjestelmää. Tehkää sitä ennen laite käyttökelvottomaksi katkaisemalla kaapeli.

Varastointi/talvisäilytys Pakkasella laite on purettava. Puhdista laite perusteellisesti ja tarkista vaurioiden varalta. Säilytä laitetta veteen upotettuna tai vedellä täytettynä ja poissa pakkasesta. Pistoke ei saa olla vedessä!

Kuluvia osia Roottori on kulumisosa, se ei kuulu takuun piiriin.

Korjaus Vaurioitunutta koteloa ei voi korjata eikä sitä saa enää käyttää. Hävitä laite asianmukaisesti.

35

Oase FP 1500-3500  
Oase FP 1500-3500  
Advertisement