Page 6

SIRJE ja HALLIKI ÕUEMÄNGUDE KOGUMIK

olekut, et ergastada oma kuulmist, nägemist ja kompimist. Meeltele mõjuvad hästi näiteks lindude laul, sosistavad tuuled, päikesepeegeldused ja varjud, niiskus, udu, lillede ning putukate värvid. Meie ajurakkude kasvamine sõltub nendest erilistest ergastumistest, mida loodus pakub. Eriti kolmandast kuuenda eluaastani, kui energiavool inimajus on suurim (K. Grönvall 1990). Looduses on igal aastaajal võimalik midagi uut tundma õppida. Ükski aasta pole teisega sarnane. Selleks, et midagi vahetult kogeda, on vaja lihtsalt minna koos lastega õue uudistama elu metsas, niidul või jõe ääres. Õuesõppimise aeg 14. aprillist kuni 14. oktoobrini, kuid üht-teist looduses toimuvat saab käia uudistamas ka talvel.

Miks just õues õppida? Mitmed uuringud näitavad, et õues õppijad on tervemad,

tähelepanelikumad, tasakaalukamad ja rahumeelsemad. Kogu õues õppimine on seotud tervise edendamisega – palju liikumist, rohelus ümberringi, värske õhk, loodushääled, karastamine. Õues õppimine pakub lahendust tubasest kitsikusest tulenevale stressile. Õppides õues saame kasutada kõiki oma meeli. Lisaks tavapärasele nägemisele ja kuulmisele tulevad kasutusele veel haistmine, maitsmine, kompimine ja liikumise abil kogetu. Saame õppida läbi isikliku kogemuse, tunnetada end osana loodusest, avastada pidevalt midagi uut, hoolida ja imetleda. Õues on võimalus näha, et kõik on kõigega seotud, erinevate õppeainete integratsioon jõuab reaalselt lapseni. Õuekeskkonna ettearvamatus aitab kaasa loovuse arendamisele. Õuesõpe eeldab head koostööd laste ja õpetaja vahel, annab võimaluse meeskonnatööks. Erinevalt õppetööst rühmaruumis tekivad õues teised liidrid.

❶ Liikumisvajadus on lapse põhivajadus. ❷ Õppides õues saame kasutada kõiki oma meeli.

Head mängulusti! Soovivad: Halliki ja Sirje 6

Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Advertisement