Page 33

SIRJE ja HALLIKI ÕUEMÄNGUDE KOGUMIK

Tegevus. Lapsed seisavad ühekaupa kolonnis, käes pall. Laps veeretab palli läbi tunneli ja seejärel poeb ise läbi tunneli.

3.17. Korjake palle Eesmärk. Laps oskab pallid ühekaupa korvi korjata. Laps tunneb värve. Soovituslik vanus 2-4. Vahendid. Väikesed värvilised pallid, korv. Tegevus. Lapsed seisavad mänguväljaku ääres viirus. Õpetaja viskab pallid väljakule laiali ja annab ülesande pallid korvi korjata ükshaaval. Õpetaja viskab pallid laiali ja palub korvi tuua punased pallid või kollased jne.

3.18. Mädamuna

Eesmärk. Laps on tähelepanelik ja oskab palli kahe käega püüda. Soovituslik vanus 5-7. Vahendid. Pall või mõni muu ese viskamiseks. Tegevus. Mädamuna puhul tõmmatakse maha ring, mille sisse mängijad ühe jala asetavad. Üks mängija läheb ringi keskele ning viskab palli õhku, hüüdes selle mängija nime, kes peab palli kinni püüdma. Ülejäänud jooksevad ringist nii kaugele, kui saavad. Pall käes, hüüab mängija “stopp!” ning kõik peavad peatuma. Asudes taas sõõri sisse, on palliomanikul kaks võimalust: hõigata välja “vaba maa” ehk laialijooksnud kaaslased peavad ise sõõri juurde tagasi tulema, vältides samas palliga pihtasaamist. Teine võimalus on valida välja üks mängija, kellele lähenetakse kolme pika ja kolme väikese sammuga, pakutakse talle välja “lind”, “leht” või “puu” ning püütakse seejärel teda palliga tabada enne sõõri tagasijõudmist. Kui palli-omanik ühtegi teist mängijat palliga ei taba, saab ta endale esimese “muna” ning peab üles viskama ja välja hõikama järgmise mängija. Kolm mädamuna kogunu saab teistelt hüüdnime, mis valitakse kambas ja salaja. Kui pärast nimepanekut visatakse pall esimest korda taevasse, hüütakse uus nimi välja. Nime saanu ei pruugi ehmatusest aru saadagi, et just teda selle Punapea või Kondikubu hüüdmisega silmas peetakse.

3.19. Rändlinnukaupmees

Eesmärk. Lapsed teavad tuntumaid rändlinde. Soovituslik vanus 5-7. 33

Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Advertisement