Page 28

SIRJE ja HALLIKI ÕUEMÄNGUDE KOGUMIK

3.4. Haned sillal Eesmärk. Laps oskab hoida tasakaalu. Soovituslik vanus 4-5. Tegevus. Õues on joonistatud triip mänguväljakule. Lapsed seisavad õpetaja selja taga kolonnis, käed tõstetud kõrvale tiibadeks. Prääksudes ja tiibadega tasakaalu hoides kõnnitakse mööda silda.

3.5. Allikad, ojakesed, järved Eesmärk. Lapsed oskavad rivistuda ühekaupa kolonni ja ringjoonele. Soovituslik vanus 6-7. Tegevus. Lapsed jooksevad mööda väljakut laiali ja kükitavad maha – need on “allikad”. Nad annavad endast vett ära “mull-mull-mull”. Käskluse “ojakesed” peale lapsed rivistuvad ja asetavad oma käed eesseisja puusadele või õlgadele ja lapse jooksevad. Käskluse “järv” võtavad lapsed kätest kinni ja moodustavad ringi.

3.6. Mängime loodusvaatlejat Eesmärk. Laps õpib tundma maapinda, seal kasvavaid taimi ja putukaid. Soovituslik vanus 5-7. Vahendid. Rõngad. Tegevus. Mängijad jagatakse paaridesse Iga paar saab vahendi millega määratleda ära teatud ala (rõngas nöör jne.) Raam pannakse maha vabalt valitud paigas ja uuritakse mis raami sisse jääb. Milliseid taimi, lehti, sammalt sealt leida on? Kas seal liigub putukaid, On seal kive, mulda, liiva. Veel midagi põnevat. Paar lepib kokku mis on kõige toredam avastus ja räägib sellest teistele.

3.7. Vihmapiisa teekond Eesmärk: Lapsed saavad teadmise vee ringlemisest looduses. Soovituslik vanus 5-7. Tegevus. Õpetaja jutustab lastele veepiisa kohta loo ja lapsed teevad kaasa liigutusi. Õpetaja jutustab: „Oli kord üks ilus veelomp selle lombi sees elas üks väike tore veepiisk. Veepiisk ja lomp olid sõbrad See väike veepiisk mängis ja hüppas lombis ringi (lapsed matkivad sõrmeotstega veepiisa hüplemist). Korraga tuli pilve tagant välja päike ja see päike oli nii suur (lapsed matkivad kätega näidates päikese suurust). See suur päike hakkas väikest 28

Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Advertisement