Page 21

SIRJE ja HALLIKI ÕUEMÄNGUDE KOGUMIK

tuleb tiigi juurde ja hüüab lapsi: PRÄÄKS – PRÄÄKS! Ujus tagasi esimene pardipoeg, kes oli Jüri käes, siis ujus tagasi teine, kes oli Mari käes. Mitu parti tuli tagasi?“ „Kaks“ „Kuid part prääksub jälle. Miks?“ Lapsed vastavad, et üks poeg ei tulnud tagasi. Jookseb tagasi ka Tiidu käes olev poeg. Kas nüüd on kõik pojad ema juures? Mitu poega meil nüüd on? Kolm.

2.35. Värvilised kettad Eesmärk. Laps oskab kettaid võrrelda suuruse järgi. Soovituslik vanus 5-7. Vahendid. Igale lapsele viiest kasvava suurusega kettast koosnev komplekt. Suurima ketta läbimõõt on 10 cm, väiksemal – 2 cm. Igal kettal on 2 cm laiune värviline ääris. Tegevus. Õpetaja laseb lastel tutvuda ketaste komplektiga ja küsib, mis värvusega ääris on igal kettal. Seejärel palub ta lastel laduda kettad üksteise peale nii, et saaks ühevärvilise ketta. Kui ülesanne on kõigil täidetud, laseb ta nimetada, milline on kõige alumine ketas, milline järgmine, veel järgmine ja kõige ülemine.

2.36. Püüame kalu Eesmärk. Laps oskab esemeid võrrelda suuruse järgi. 21

Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Advertisement