Page 10

SIRJE ja HALLIKI ÕUEMÄNGUDE KOGUMIK

Vahendid. 4 – 10 mänguasja. Tegevus. Lapsed istuvad näoga õpetaja poole. Lauale asetatakse mänguasjad ja neid loendatakse. Ühel lapsel seotakse silmad kinni. Üks mänguasi võetakse ära. Kui tal silmad lahti seotakse, peab ta ütlema, mitmes asi on kadunud. Võib ka nimetada selle asja.

2.7. Teatris Eesmärk. Laps oskab loendada järgarve. Soovituslik vanus 6-7. Vahendid. Kaardid kaht värvi arvkujunditega või numbritega 1 – 10. Tegevus. Toolid on kahes reas. Üht värvi kaardid kinnitatakse rea äärmiste toolide külgedele. Teist värvi kaardid toolidele, need näitavad istekohti. Igal real on oma värv. Kolmandad kaardid – piletid on kahevärvilised ja joonega jagatud kaheks. Vasakpoolne osa näitab toolirea kaardi värvi; täppide arv või number näitab, millisesse ritta ja kuhu kohale laps peab istuma. Kohanäitajateks võiksid olla head arvutajad, neile võivad külastajad öelda, mitmendasse ritta ja kuhu istekohale näitab pilet. Kui kõik lapsed on kohal algab etendus.

2.8. Kaupluses Eesmärk. Laps teab mõisteid liiter, kilo, meeter. Soovituslik vanus 6-7. Vahendid. Palju numbritega või arvkujunditega mänguasjad riiulitel, rahad, rahakotid, kaalud jne.

kaarte,

Tegevus. Mängu eel tuletatakse lastele meelde, milliseid kauplusi on ja mida seal müüakse, kuidas küsitakse riiet, toiduaineid. Sätitakse riidekauplus, toidupood ja mänguasjade kauplus. Riidekaupluses võiksid riided olla papile keeratult. Iga eseme juurde asetatakse hind. Valitakse müüjad, kes oskavad hästi arvutada. Teised lapsed on ostjad. Ostjad valivad kauba, maksavad selle eest. Makstes kauba eest tuleb ka ostjal ise arvutada. Maksta võib ka suurema rahaga, siis müüja peab arvutama, palju tuleb tagastada ja andma ettenähtud summa tagasi. Lapsed peavad küsima toidukaupa ka kilodes, riiet meetrites. Nooremate lastega mängides võivad nad koputada lauale nii mitu korda kui kaup maksab.

2.9. Loterii Eesmärk. Laps on tähelepanelik, oskab võrrelda hulki ja liita. Soovituslik vanus 6-7. 10

Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Halliki tammiste, sirje aoveeri õuemängude kogumik 2013  
Advertisement