Page 1

Hvor er den åpne debatten i KrF? Av Aud Kvalbein, varaordfører i Oslo (KrF) Kristelig Folkeparti kaller seg et demokratisk parti. Men hvor åpen har diskusjonen om bekjennelsesparagrafen egentlig vært? Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad sier til DagenMagazinet 20. januar at han ønsker KrF-ere skal holde seg til den interne prosessen i partiet og at han er skeptisk til det han kaller eksterne underskriftskampanjer. Nestleder i KrFU Øystein Sørvig synes det er problematisk med ting som skjer utenfor organisasjonen (DM 24. januar). Andre har sagt tilsvarende. Men hva er utenfor og innenfor organisasjonen? Betyr det nå at KrF-ere ikke kan drøfte bekjennelsesparagrafen uten å være på et møte som er godkjent av partiet? Det virker da veldig nervøst og kontrollerende. Og hvor er den interne prosessen i KrF som debatten henvises til? Ropstad sier at KrF har holdt på med denne diskusjonen i over ett år og at ikke noe tema er mer grundig drøftet. Men lengden av en diskusjon sier ikke noe om hvor åpen den har vært. Lengden sier heller ikke noe om grundigheten. 20. mars i fjor informerte Dagrun Eriksen om at KrFs strategiutvalg ville sende ut på høring et knippe formuleringer til ny forankringsparagraf. Dette kunne også innebære et slags kompromiss om bekjennelsesparagrafen, skrev Vårt Land. Dagrun Eriksen understreket at dette var bare et tankeeksperiment. En høring om dette tankeeksperimentet gikk i KrFs organisasjon våren 2010. Da høringen var over, sa Dagrun Eriksen til DagenMagazinet at høringsresultatene ikke ville bli offentliggjort (DM 21. mai 2010). Resultatene kom heldigvis likevel fram, men det var takket være journalister. Høsten 2010 gikk prosessen om bekjennelsesparagrafen i sentralstyret og landsstyret. Fylkesstyrene ble involvert for å si sin mening, men fylkesstyrenes medlemmer fikk ikke adgang til strategiutvalgets rapport der bekjennelsesparagrafen ble behandlet. Denne rapporten var det bare de 19 fylkeslederne og sentralstyret som skulle se. Medlemmene og lokallagene ble ikke involvert i den 7-8 uker lange partiprosessen som var om bekjennelsesparagrafen i høst før landsstyret i november avga sin innstilling til KrFs landsmøte som skal være til våren. Jeg kjenner til eksempler på at medlemmer har prøvd å få til medlemsmøte i sitt lokallag, men det er blitt avvist. Nå sies det at prosessen er over. Samtidig har jeg nylig fått vite at sentralstyret i desember vedtok at den delen av strategiutvalgets rapport som handler om bekjennelsesparagrafen, nå er offentlig. Det var jo lovlig sent, når man samtidig sier at prosessen er over. Torill Selsvold Nyborg, som var medlem av strategiutvalget, har i høst to ganger sagt offentlig at man må kjøre debatt om bekjennelsesparagrafen og at saken ikke er avgjort. Det er prisverdig gjort, men hun er dessverre en ensom svale. Når noen nå prøver å snakke om bekjennelsesparagrafen, blir man fort fortiet og forsøkt oversett. Eller det blir sagt at man opererer på utsiden av partiet. Det blir da henvist til den interne prosessen i partiet. Men hvor er denne interne prosessen som Ropstad og andre snakker om? Det er fint om noen kan tydeliggjøre det. Helt generelt, men særlig spesielt nå når situasjonen er slik den er, synes jeg det er helt ok at partifeller på Agder tar initiativ til åpne diskusjonsmøter på egen kjøl. Det må være fullt


legitimt i et demokratisk parti å uttrykke sine meninger både på møter arrangert av partiet eller av andre, gjennom underskriftskampanjer, i mediene, på Facebook og på andre måter. Det gjøres om alle andre tema. Å påstå at dette er ting som skjer utenfor partiet er ikke særlig demokratisk. Hvem skal definere hva som er innenfor og hva som er utenfor partiet i forhold til hvilken debatt som får godkjentstempel? Dette blir fort å sette munnkurv på partikolleger. Den som sier slikt må i det minste peke på hvilke arenaer KrF nå har for en åpen diskusjon om bekjennelsesparagrafen.

Debattinnlegg Aud Kvalbein om bekjennelsesparagrafen 26.01.11  

Aud Kvalbein etterlyser en åpen og fordomsfri debatt om bekjennelsesparagrafen i KrF.

Debattinnlegg Aud Kvalbein om bekjennelsesparagrafen 26.01.11  

Aud Kvalbein etterlyser en åpen og fordomsfri debatt om bekjennelsesparagrafen i KrF.

Advertisement