Page 1

Timeline “comment CV” Chuơng trình chính thức diễn ra từ ngày 08/12 – 06/01 Thu CV từ 08/12 – 28/12 Ngày 05/12

Công việc Lập hòm mail thu CV: commentcv@svjob.net

Người phụ trách Yếnpth48

07/12

Có thiết kế banner treo và trên website Xin phép trường đểtreo banner In 1 banner 4*1m + 3 Poster A2

Namlh49

Đăng banner lên FB và svjob.net + 1 bài viết trên 2 kênh :” 10 lỗi phổ biến khi viết CV”

Hàđtm48 + Mypt49

Bài viết giới thiệu chương trình “ Comment CV” trên FB, svjob.net, web Đoàn. Thu cv từ ngày 08/12 – 28/12 Treo banner + dán poster trong trường

Hàđtm48 ( FB+ svjob.net + web Đoàn )

Mời sự kiện FB, đểảnh banner chương trình và tag friends Gửi mail giới thiệu chương trình lần 1

Hàđtm

08/12

09/12

09/12 10/12

12/12

Cườnght48 Topica

Ghi chú Yếnpth48 sẽtrực tiếp quản lý hòm mail: theo dõi lượng cv nộp về, nhập CSDLvà lọc cv cho HRC,chuyển CV cho BGK,gửi CV đã được comment về cho sv.

In banner sau khi đuợc phép treo Hàđtm sẽphụ trách các hoạt động diễn ra trên FB và svjob.net ( đăng bài + tag ảnh + online even ); nội dung bài viết do Mypt49 phụ trách

Nguyênnh48

Chitk48

Tổng hợp khoảng 5- 10 CV đầu tiên Yếnpth48 ( đa dạng về chất luợng và vị trí ứng tuyển ) gửi sang Topica comment trước Nhận lại 10 CV đã comment, chọn ra Yếnpth48 3 CV tiêu biểu ( thiên về chưa tốt, phải chỉnh sửa nhiều ) gửi trả CV cho SV và contact với họ đềnghị public CV lên FB và svjob.net

Chỉ gửi mail cho k46, k47. Chitk48 phụ trách chung phần spam mail và yahoo


14/12

1 bài viết kĩ năng liên quan đến viết CV + public 1 CV đã được comment đăng trên 2 kênh

Hàđtm48 + Mypt49

Cuối mỗi bài viết kĩ năng đều có giới thiệu về chương trình + đường link dẫn đến bài giới thiệu trên svjob.net

14/12

Spam yahoo lần 1

Chitk48

Spam cả list

18/12

Gửi mail lần 2

Chitk48

18/12

bài viết kĩ năng + CV

Hàđtm48 + Mypt49

24/12

Bài viết kĩ năng + CV

Hàđtm48 + Mypt49

24/12

Gửi mail nhắc nhở lần cuối

Chitk48

26/12 28/12

Spam yahoo lần cuối Chốt danh sách CV, hoàn tất việc nhập CSDLvà lọc CV cho HRC Gửi toàn bộ CV cho BGKchấm Nhận lại CV, xem chất lượng comment, tìm 1 số CV có lỗi sai điển hình, CV tốt và contact với chủ cv xin public cv. Toàn bộ CV đã comment được trả về cho sv Bài tổng kết chương trình, công bố danh sách sinh viên đã đc comment cv, public 1 số CV tốt ( do các bên comment đánh giá )

Chitk48 Yếnpth48

29/12 04/01

05/01 06/01

Có thể ko gửi nữa nếu danh sách đã đạt đến 250 CV Như trên

Yếnpth48 Nếu CV nào chưa đạt yêu cầu: comment chưa kĩ, qua loa thì gửi BGK comt lại

Mypt49

what the fuck  

what the fuck

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you