Page 1

‫ثارتى دميوكراتى كوردستان‬

‫‪43‬‬

‫خسرو عبداهلل امساعيل‬

‫‪3042/5/30‬‬

‫‪0540 114 2143‬‬ ‫من‬

‫ت‬ ‫ذ‬

‫الجنس‬ ‫رةطةز‬

‫اسم المرشح‬ ‫ناوى ثاليَوراو‬

‫اسم االب‬ ‫ناوى باوك‬

‫اسم الجد‬ ‫ناوى باثري‬

‫والد الجد‬ ‫باوكى باثري‬

‫اسم االم الثالثى‬ ‫ناوى سيانى دايك‬

‫شويَهى لةدايبون‬

‫‪1‬‬

‫ذ‬

‫جمال‬

‫عثمان‬

‫كارسول‬

‫رحمان‬

‫كلناز كريم حمد‬

‫اربيل‬

‫‪1962‬‬

‫‪2‬‬

‫ذ‬

‫جعفر‬

‫ابراهيم‬

‫حاجى‬

‫بيرو‬

‫رقية مصطفى محمد‬

‫دهوك‬

‫‪1953‬‬

‫اربيل‪-‬صالح الدين‬

‫‪3‬‬

‫ذ‬

‫كريستوف‬

‫يلدا‬

‫ترخان‬

‫جلبى‬

‫فريدة يوارش ميخائيل‬

‫رواندوز‬

‫‪1952‬‬

‫اربيل‪-‬عنكاوة‬

‫‪07504450201‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫ذ‬ ‫ذ‬

‫نورى‬ ‫ساسان‬

‫على‬ ‫عثمان‬

‫محمد‬ ‫عونى‬

‫رحمان‬ ‫حبيب‬

‫امينه محمد صالح‬ ‫زكية روؤف حمد‬

‫حلبجه‬ ‫كويسنجاق‬

‫‪1956‬‬ ‫‪1970‬‬

‫اربيل‬ ‫اربيل‪-‬بختيارى‬

‫‪07504454144‬‬ ‫‪07504451430‬‬

‫‪6‬‬

‫م‬

‫امينه‬

‫زكرى‬

‫سعيد‬

‫يوسف‬

‫صبيحة صبرى حفظ هللا‬

‫دهوك‬

‫‪1979‬‬

‫دهوك‬

‫‪07504571451‬‬

‫‪7‬‬

‫ذ‬

‫فاضل‬

‫عمر‬

‫صالح‬

‫على‬

‫خانى صالح حامد‬

‫دهوك‬

‫‪1962‬‬

‫دهوك‬

‫‪07504460892‬‬

‫‪8‬‬

‫ذ‬

‫بيار‬

‫طاهر‬

‫سعيد‬

‫ديوالى‬

‫فخرية طاهر على‬

‫دهوك‬

‫‪1966‬‬

‫دهوك‬

‫‪07504461039‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬

‫ذ‬ ‫م‬

‫عبدالفتاح‬ ‫زوزان‬

‫على‬ ‫صادق‬

‫يحيى‬ ‫سعيد‬

‫على‬ ‫مصطفى‬

‫حليمة على حسن‬ ‫عدله يوسف خابور‬

‫عقرة‬ ‫دهوك‬

‫‪1950‬‬ ‫‪1977‬‬

‫دهوك‬ ‫دهوك‬

‫‪07504545169‬‬ ‫‪07504502367‬‬

‫محل الوالدة‬

‫صفحة ‪/‬لةالثةرة‪.....1....‬الى‪/‬بؤ‪........10....‬‬

‫مكان االقامة الدائم‬

‫وسائل االتصال‬ ‫ئامرازةكانى ثةيوةندى‬ ‫كردن‬

‫تاريخ الوالدة‬ ‫بةروارى لة‬ ‫دايبون‬

‫بةردةوام‬

‫اربيل‬

‫‪07504451996‬‬ ‫‪07504455284‬‬

‫شويَهى دانيشتهى‬


‫ثارتى دميوكراتى كوردستان‬

‫‪43‬‬

‫خسرو عبداهلل امساعيل‬

‫‪3042/5/30‬‬

‫‪0540 114 2143‬‬ ‫من‬

‫ت‬ ‫ذ‬

‫الجنس‬ ‫رةطةز‬

‫اسم المرشح‬ ‫ناوى ثاليَوراو‬

‫اسم االب‬ ‫ناوى باوك‬

‫اسم الجد‬ ‫ناوى باثري‬

‫والد الجد‬ ‫باوكى باثري‬

‫اسم االم الثالثى‬ ‫ناوى سيانى دايك‬

‫شويَهى لةدايبون‬

‫‪11‬‬

‫ذ‬

‫دلشاد‬

‫شعبان‬

‫غفار‬

‫عبدهللا‬

‫كولبهار احمد حسن‬

‫اميدى‬

‫‪1981‬‬

‫‪12‬‬

‫ذ‬

‫ابراهيم‬

‫احمد‬

‫سمو‬

‫احمد‬

‫فاطيمة حاجى محو‬

‫سيميل‬

‫‪1968‬‬

‫دهوك‬

‫‪13‬‬

‫ذ‬

‫محمدعلى‬

‫ياسين‬

‫طه‬

‫محمد‬

‫حليمه حاج رشيد‬

‫دهوك‬

‫‪1983‬‬

‫دهوك‬

‫‪07507989092‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫م‬ ‫ذ‬

‫فيان‬ ‫يونس‬

‫عباس‬ ‫احمد‬

‫عمر‬ ‫حامد‬

‫احمد‬ ‫ابراهيم‬

‫دليله شكر شكرى‬ ‫لعلى رشيد محو‬

‫دهوك‬ ‫سيميل‬

‫‪1975‬‬ ‫‪1961‬‬

‫دهوك‬ ‫دهوك‬

‫‪07507654238‬‬ ‫‪07504463398‬‬

‫‪16‬‬

‫ذ‬

‫انس‬

‫محمدشريف‬

‫طاهر‬

‫مصطفى‬

‫ناجيه نبى صالح‬

‫دهوك‬

‫‪1973‬‬

‫دهوك‬

‫‪07504586729‬‬

‫‪17‬‬

‫ذ‬

‫شامو‬

‫شيخو‬

‫نعمو‬

‫ابراهيم‬

‫كوزل رشيد كبو‬

‫سيميل‬

‫‪1961‬‬

‫دهوك‬

‫‪07504452840‬‬

‫‪18‬‬

‫م‬

‫جنار‬

‫مصطفى‬

‫حسن‬

‫مصطفى‬

‫شرقيه صالح عبدالعزيز‬

‫كركوك‬

‫‪1960‬‬

‫دهوك‬

‫‪07504551097‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫م‬ ‫ذ‬

‫افين‬ ‫شوان‬

‫خالد‬ ‫احمد‬

‫عبدالرحمان‬ ‫نعمان‬

‫محمود‬ ‫جرديس‬

‫حليمه عبدالقادر بابير‬ ‫رابعه حمد مصطفى‬

‫موصل‬ ‫اربيل‬

‫‪1976‬‬ ‫‪1968‬‬

‫دهوك‬ ‫اربيل‬

‫‪07504740596‬‬ ‫‪07504511533‬‬

‫محل الوالدة‬

‫صفحة ‪/‬لةالثةرة‪.......2.....‬الى‪/‬بؤ‪........10.......‬‬

‫مكان االقامة الدائم‬

‫وسائل االتصال‬ ‫ئامرازةكانى ثةيوةندى‬ ‫كردن‬

‫تاريخ الوالدة‬ ‫بةروارى لة‬ ‫دايبون‬

‫شويَهى دانيشتهى‬ ‫بةردةوام‬

‫دهوك‬

‫‪07504459439‬‬ ‫‪07504457014‬‬


‫ثارتى دميوكراتى كوردستان‬

‫‪43‬‬

‫خسرو عبداهلل امساعيل‬

‫‪3042/5/30‬‬

‫‪0540 114 2143‬‬ ‫من‬

‫ت‬ ‫ذ‬

‫الجنس‬ ‫رةطةز‬

‫اسم المرشح‬ ‫ناوى ثاليَوراو‬

‫اسم االب‬ ‫ناوى باوك‬

‫اسم الجد‬ ‫ناوى باثري‬

‫والد الجد‬ ‫باوكى باثري‬

‫اسم االم الثالثى‬ ‫ناوى سيانى دايك‬

‫شويَهى لةدايبون‬

‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬

‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬

‫اراس‬ ‫ئوميد‬ ‫روزان‬ ‫ساالر‬ ‫زانا‬ ‫مدحت‬ ‫فاال‬ ‫كمال‬ ‫سيراج‬ ‫عبدالستار‬

‫قادر‬ ‫عبدالرحمان‬ ‫عبدالقادر‬ ‫عثمان‬ ‫مصطفى اغا‬ ‫محمد‬ ‫فريد‬ ‫حمد‬ ‫احمد‬ ‫صادق‬

‫حمدامين‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫سليمان‬ ‫ابراهيم‬ ‫احمد‬ ‫محمد‬ ‫كاك هللا‬

‫خضر‬ ‫عبدهللا‬ ‫بايز‬ ‫قرنى‬ ‫طه‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫عبدهللا‬ ‫حمدامين‬ ‫عزيز‬

‫ناجيه حميد محمد‬ ‫سلما عزيز قادر‬ ‫رمزيه احمد حمدامين‬ ‫عطيه طه ابابكر‬ ‫كافيه مظهر يحيى‬ ‫سلطانه حسن محمد‬ ‫صبريه سليمان رشيد‬ ‫عاصى سعدهللا خضر‬ ‫مريم موسى محمد‬ ‫امينه حسين ماال‬

‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫بردى‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬

‫محل الوالدة‬

‫صفحة ‪/‬لةالثةرة‪......3.......‬الى‪/‬بؤ‪.........10........‬‬

‫مكان االقامة الدائم‬

‫وسائل االتصال‬ ‫ئامرازةكانى ثةيوةندى‬ ‫كردن‬

‫تاريخ الوالدة‬ ‫بةروارى لة‬ ‫دايبون‬

‫شويَهى دانيشتهى‬ ‫بةردةوام‬

‫‪07504452070‬‬ ‫‪07504461304‬‬ ‫‪07504514943‬‬ ‫‪07504452290‬‬ ‫‪07504452921‬‬ ‫‪07504485136‬‬ ‫‪07504478826‬‬ ‫‪07504454023‬‬ ‫‪07504810000‬‬ ‫‪07504450957‬‬

‫‪1971‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪1962‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪1957‬‬

‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬


‫ثارتى دميوكراتى كوردستان‬

‫‪43‬‬

‫خسرو عبداهلل امساعيل‬

‫‪3042/5/30‬‬

‫‪0540 114 2143‬‬ ‫من‬

‫ت‬ ‫ذ‬

‫الجنس‬ ‫رةطةز‬

‫اسم المرشح‬ ‫ناوى ثاليَوراو‬

‫اسم االب‬ ‫ناوى باوك‬

‫اسم الجد‬ ‫ناوى باثري‬

‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬

‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫م‬

‫هدى‬ ‫جوان‬ ‫امل‬ ‫ئارى‬ ‫فارس‬ ‫بهاءالدين‬ ‫شيالن‬ ‫عبدالوهاب‬ ‫شنو‬ ‫كويستان‬

‫صابر‬ ‫جالل‬ ‫ميكائيل‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫محى الدين‬ ‫جعفر‬ ‫على‬ ‫نورى‬ ‫لطيف‬

‫رفيق‬ ‫محمدشريف‬ ‫فائق‬ ‫عبدالرحيم‬ ‫عبدهللا‬ ‫عزالدين‬ ‫على‬ ‫محمود‬ ‫عبدهللا‬ ‫والى‬

‫والد الجد‬ ‫باوكى باثري‬

‫اسم االم الثالثى‬ ‫ناوى سيانى دايك‬

‫محل الوالدة‬ ‫شويَهى لةدايبون‬

‫سليمانيه‬ ‫برشنك مجيد محمود‬ ‫محمود‬ ‫اربيل‬ ‫لطفيه قاسم عبدالقادر‬ ‫عمر‬ ‫بغداد‬ ‫صبيحه رشاد سليمان‬ ‫زينل‬ ‫سليمانيه‬ ‫كالويز سابر محمد‬ ‫محمد‬ ‫حلبجة‬ ‫عطه حمه سعيد‬ ‫محمد‬ ‫سليمانيه‬ ‫مينه رشيد اسماعيل‬ ‫عبدالقادر‬ ‫سليمانيه‬ ‫ناهيده احمد حمد‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫سليمانيه‬ ‫خونجه عبدهللا خدر‬ ‫عبدهللا‬ ‫سليمانيه‬ ‫حبسه حاجى حسن‬ ‫صالح‬ ‫سليمانيه‬ ‫روناك عمر محيدين‬ ‫رزا‬ ‫صفحة ‪/‬لةالثةرة‪......4........‬الى‪/‬بؤ‪.........10........‬‬

‫تاريخ الوالدة‬ ‫بةروارى لة‬ ‫دايبون‬

‫مكان االقامة الدائم‬

‫شويَهى دانيشتهى‬ ‫بةردةوام‬

‫وسائل االتصال‬ ‫ئامرازةكانى ثةيوةندى‬ ‫كردن‬

‫‪1980‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪1967‬‬ ‫‪1971‬‬

‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫سليمانيه‬ ‫سليمانيه‬ ‫سليمانيه‬ ‫سليمانيه‬ ‫سليمانيه‬ ‫سليمانيه‬

‫‪07504887188‬‬ ‫‪07504486985‬‬ ‫‪07504498989‬‬ ‫‪07504445290‬‬ ‫‪07501126725‬‬ ‫‪07501184256‬‬ ‫‪07501175116‬‬ ‫‪07504450288‬‬ ‫‪07501151467‬‬ ‫‪07701755696‬‬


‫ثارتى دميوكراتى كوردستان‬

‫‪43‬‬

‫خسرو عبداهلل امساعيل‬

‫‪3042/5/30‬‬

‫‪0540 114 2143‬‬ ‫من‬

‫ت‬ ‫ذ‬

‫الجنس‬ ‫رةطةز‬

‫اسم المرشح‬ ‫ناوى ثاليَوراو‬

‫اسم االب‬ ‫ناوى باوك‬

‫اسم الجد‬ ‫ناوى باثري‬

‫والد الجد‬ ‫باوكى باثري‬

‫اسم االم الثالثى‬ ‫ناوى سيانى دايك‬

‫شويَهى لةدايبون‬

‫‪41‬‬

‫ذ‬

‫فمان‬

‫فيصل‬

‫سليم‬

‫طه‬

‫محبت معروف عثمان‬

‫زاخو‬

‫‪1986‬‬

‫‪42‬‬

‫ذ‬

‫على‬

‫على‬

‫هالو‬

‫على‬

‫بيروز مصطفى عبدالجليل‬

‫زاخو‬

‫‪1967‬‬

‫دهوك‪-‬زاخو‬

‫‪43‬‬

‫ذ‬

‫شفان‬

‫شيخو‬

‫طاهر‬

‫ئافدل‬

‫قمريه عبدهللا محو‬

‫زاخو‬

‫‪1970‬‬

‫دهوك‪-‬زاخو‬

‫‪07504459694‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬

‫م‬ ‫ذ‬

‫شرين‬ ‫صالح‬

‫خليل‬ ‫بشار‬

‫جنيد‬ ‫صالح‬

‫محمد‬ ‫عبدى‬

‫نزيره مهران يونس‬ ‫بيروز على شنكو‬

‫نينوى‬ ‫زاخو‬

‫‪1965‬‬ ‫‪1967‬‬

‫دهوك‪-‬زاخو‬ ‫دهوك‪-‬زاخو‬

‫‪07504574196‬‬ ‫‪07504500038‬‬

‫‪46‬‬

‫ذ‬

‫بلند‬

‫شفيق‬

‫محمد‬

‫سعدهللا‬

‫حليمه عبدهللا محمد‬

‫زاخو‬

‫‪1969‬‬

‫دهوك‪-‬زاخو‬

‫‪07504460751‬‬

‫‪47‬‬

‫ذ‬

‫ادريس‬

‫على‬

‫اسالم‬

‫ياسين‬

‫امينه عبدالقهار معروف‬

‫زاخو‬

‫‪1971‬‬

‫دهوك‪-‬زاخو‬

‫‪07504593835‬‬

‫‪48‬‬

‫م‬

‫مدينه‬

‫ايوب‬

‫احمد‬

‫مصطفى‬

‫كولى فرمان يحيى‬

‫زاخو‬

‫‪1982‬‬

‫دهوك‪-‬زاخو‬

‫‪07504029617‬‬

‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬

‫ذ‬ ‫م‬

‫زياد‬ ‫شيرين‬

‫حسين‬ ‫حسنى‬

‫عبدالكريم‬ ‫رمضان‬

‫رشيد‬ ‫كوجر‬

‫حليمه احمد جندى‬ ‫خمى صالح يونس‬

‫زاخو‬ ‫زاخو‬

‫‪1966‬‬ ‫‪1980‬‬

‫دهوك‪-‬زاخو‬ ‫دهوك‪-‬زاخو‬

‫‪07504553194‬‬ ‫‪07504741448‬‬

‫محل الوالدة‬

‫صفحة ‪/‬لةالثةرة‪.......5.......‬الى‪/‬بؤ‪.........10.......‬‬

‫مكان االقامة الدائم‬

‫وسائل االتصال‬ ‫ئامرازةكانى ثةيوةندى‬ ‫كردن‬

‫تاريخ الوالدة‬ ‫بةروارى لة‬ ‫دايبون‬

‫شويَهى دانيشتهى‬ ‫بةردةوام‬

‫دهوك‪-‬زاخو‬

‫‪07504716334‬‬ ‫‪07504874943‬‬


‫ثارتى دميوكراتى كوردستان‬

‫‪43‬‬

‫خسرو عبداهلل امساعيل‬

‫‪3042/5/30‬‬

‫‪0540 114 2143‬‬ ‫من‬

‫ت‬ ‫ذ‬

‫الجنس‬ ‫رةطةز‬

‫اسم المرشح‬ ‫ناوى ثاليَوراو‬

‫اسم االب‬ ‫ناوى باوك‬

‫اسم الجد‬ ‫ناوى باثري‬

‫والد الجد‬ ‫باوكى باثري‬

‫اسم االم الثالثى‬ ‫ناوى سيانى دايك‬

‫‪51‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬

‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬

‫مردان‬ ‫سمير‬ ‫بشار‬ ‫فيروز‬ ‫ناظم‬ ‫مهدى‬ ‫محمدصادق‬ ‫على‬ ‫هيفا‬ ‫واحد‬

‫خضر‬ ‫محو‬ ‫مشير‬ ‫طه‬ ‫كبير‬ ‫خليل‬ ‫سعيد‬ ‫عثمان‬ ‫حجى‬ ‫حمد‬

‫مصطفى‬ ‫جميل‬ ‫اسماعيل‬ ‫عبدالخالق‬ ‫محمدسعيد‬ ‫امين‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫ميرخان‬ ‫رسول‬

‫عزو‬ ‫احمد‬ ‫صالح‬ ‫نجم الدين‬ ‫اودل‬ ‫احمد‬ ‫شريف‬ ‫عبدهللا‬ ‫احمد‬ ‫الس‬

‫خوخه رشيد هركى‬ ‫مريم حسين خضر‬ ‫حنيفه عمر خليل‬ ‫قيمه ت محمد خاليد‬ ‫سلطان يحيى ايواز‬ ‫بهيه اسماعيل عبدهللا‬ ‫بلقيس احمد محمد‬ ‫فاطمه اسماعيل احمد‬ ‫فاطمه عبدالكريم عبدهللا‬

‫حليمه محمد عبدهللا‬

‫شويَهى لةدايبون‬

‫تاريخ الوالدة‬ ‫بةروارى لة‬ ‫دايبون‬

‫محل الوالدة‬

‫عقره‬ ‫اربيل‬ ‫عقره‬ ‫عقره‬ ‫صالح الدين‬ ‫برده ره ش‬ ‫عقره‬ ‫اميدى‬ ‫صالح الدين‬ ‫رواندوز‬

‫‪1979‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪1969‬‬

‫صفحة ‪/‬لةالثةرة‪......6......‬الى‪/‬بؤ‪........10........‬‬

‫مكان االقامة الدائم‬

‫وسائل االتصال‬ ‫ئامرازةكانى ثةيوةندى‬ ‫كردن‬

‫دهوك‪-‬عقره‬ ‫دهوك‬ ‫دهوك‪-‬عقره‬ ‫دهوك‪-‬عقره‬ ‫دهوك‪-‬عقره‬ ‫دهوك‪-‬داره توو‬

‫‪07504462715‬‬ ‫‪07504567911‬‬ ‫‪07501604717‬‬ ‫‪07504527164‬‬ ‫‪07504470900‬‬ ‫‪07504699589‬‬ ‫‪07504451098‬‬ ‫‪07504592958‬‬ ‫‪07504513034‬‬ ‫‪07504461190‬‬

‫شويَهى دانيشتهى‬ ‫بةردةوام‬

‫اربيل‪-‬صالح الدين‬

‫دهوك‪-‬ئاميدى‬ ‫اربيل‪-‬صالح الدين‬

‫اربيل‪-‬سوران‬


‫ثارتى دميوكراتى كوردستان‬

‫‪43‬‬

‫خسرو عبداهلل امساعيل‬

‫‪3042/5/30‬‬

‫‪0540 114 2143‬‬ ‫من‬

‫ت‬ ‫ذ‬

‫الجنس‬ ‫رةطةز‬

‫اسم المرشح‬ ‫ناوى ثاليَوراو‬

‫اسم االب‬ ‫ناوى باوك‬

‫اسم الجد‬ ‫ناوى باثري‬

‫والد الجد‬ ‫باوكى باثري‬

‫اسم االم الثالثى‬ ‫ناوى سيانى دايك‬

‫شويَهى لةدايبون‬

‫‪61‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬

‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬

‫فرحان‬ ‫عبدالرحمان‬ ‫كويستان‬ ‫عباس‬ ‫تحسين‬ ‫سليمان‬ ‫ئاواز‬ ‫هيوا‬ ‫جبار‬ ‫عمر‬

‫جوهر‬ ‫واحد‬ ‫احمد‬ ‫غزالى‬ ‫اسماعيل‬ ‫احمد‬ ‫حميد‬ ‫قادر‬ ‫طاهر‬ ‫حمدامين‬

‫قادر‬ ‫حمه الو‬ ‫قادر‬ ‫ميرخان‬ ‫احمد‬ ‫سيدا‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ‫محمدامين‬ ‫خدر‬

‫مال‬ ‫حاجى‬ ‫مولود‬ ‫غزالى‬ ‫على‬ ‫تقى الدين‬ ‫حمد‬ ‫حمه‬ ‫احمد‬ ‫قادر‬

‫خجيج حمد اسماعيل‬ ‫كلى محمد رسول‬ ‫امينه رشيد قادر‬ ‫امينه حدو طه‬ ‫فاطم عمر عدو‬ ‫رحمه احمد حمه‬ ‫نجيبه رشيد محمدسليم‬ ‫رعنا قادر حمه‬ ‫رحمه رسول عود‬ ‫عائشه بيروت احمد‬

‫ميركه سور‬ ‫ديانا‬ ‫رانيه‬ ‫ميركه سور‬ ‫ميركه سور‬ ‫خليفان‬ ‫ديانا‬ ‫بشدر‬ ‫رانيه‬ ‫قلعه دزه‬

‫محل الوالدة‬

‫صفحة ‪/‬لةالثةرة‪.......7........‬الى‪/‬بؤ‪........10..........‬‬

‫تاريخ الوالدة‬ ‫بةروارى لة‬ ‫دايبون‬

‫‪1968‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1960‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪1962‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪1965‬‬

‫مكان االقامة الدائم‬

‫وسائل االتصال‬ ‫ئامرازةكانى ثةيوةندى‬ ‫كردن‬

‫اربيل‪-‬سوران‬ ‫اربيل‪-‬سوران‬ ‫اربيل‪-‬سوران‬

‫‪07504458788‬‬ ‫‪07504457833‬‬ ‫‪07504561171‬‬ ‫‪07504453666‬‬ ‫‪07504494666‬‬ ‫‪07504473297‬‬ ‫‪07504458043‬‬ ‫‪07504453628‬‬ ‫‪07504861053‬‬ ‫‪07501168281‬‬

‫شويَهى دانيشتهى‬ ‫بةردةوام‬

‫اربيل‪-‬صالح الدين‬ ‫اربيل‪-‬صالح الدين‬

‫اربيل‪-‬خليفان‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬


‫ثارتى دميوكراتى كوردستان‬

‫‪43‬‬

‫خسرو عبداهلل امساعيل‬

‫‪3042/5/30‬‬

‫‪0540 114 2143‬‬ ‫من‬

‫ت‬ ‫ذ‬

‫الجنس‬ ‫رةطةز‬

‫اسم المرشح‬ ‫ناوى ثاليَوراو‬

‫اسم االب‬ ‫ناوى باوك‬

‫اسم الجد‬ ‫ناوى باثري‬

‫والد الجد‬ ‫باوكى باثري‬

‫اسم االم الثالثى‬ ‫ناوى سيانى دايك‬

‫شويَهى لةدايبون‬

‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬

‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬

‫كالى‬ ‫صالح‬ ‫كمال‬ ‫سرور‬ ‫حيات‬ ‫طالب‬ ‫عدنان‬ ‫صالح‬ ‫بيريفان‬ ‫طيب‬

‫وسو‬ ‫مصطفى‬ ‫قادر‬ ‫كمال‬ ‫مجيد‬ ‫صادق‬ ‫عبدهللا‬ ‫محمود‬ ‫رمزى‬ ‫زرار‬

‫احمد‬ ‫عارف‬ ‫محمود‬ ‫رحيم‬ ‫قادر‬ ‫حسين‬ ‫رشيد‬ ‫على‬ ‫سعيد‬ ‫عبدالرحمان‬

‫وسو‬ ‫مصطفى‬ ‫احمد‬ ‫على كرم‬ ‫محمد‬ ‫عبدهللا‬ ‫رحمان‬ ‫احمد‬ ‫عمر‬ ‫مام حسن‬

‫عاصمه عبدهللا ابراهيم‬ ‫فاطمه رحمان محمد‬ ‫فاطمه ابراهيم محمود‬ ‫نصره محمد كاكه ويس‬ ‫حبى صالح مارو‬ ‫زليخا مولود باس‬ ‫شكريه ابراهيم اسماعيل‬ ‫خاتون عزيز موسى‬ ‫كافيه جبار عمر‬ ‫فخريه ابراهيم عبدهللا‬

‫بشده ر‬ ‫حلبجه‬ ‫سليمانيه‬ ‫حلبجة‬ ‫سليمانيه‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫سيدةكان‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬

‫محل الوالدة‬

‫صفحة ‪/‬لةالثةرة‪.....8.......‬الى‪/‬بؤ‪........10.........‬‬

‫مكان االقامة الدائم‬

‫وسائل االتصال‬ ‫ئامرازةكانى ثةيوةندى‬ ‫كردن‬

‫تاريخ الوالدة‬ ‫بةروارى لة‬ ‫دايبون‬

‫شويَهى دانيشتهى‬ ‫بةردةوام‬

‫‪07504495444‬‬ ‫‪07501148096‬‬ ‫‪07504457110‬‬ ‫‪07504494268‬‬ ‫‪07509395828‬‬ ‫‪07504461318‬‬ ‫‪07504731854‬‬ ‫‪07504461302‬‬ ‫‪07503636404‬‬ ‫‪07504545530‬‬

‫‪1982‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1963‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪1973‬‬

‫سليمانيه‪-‬قلعه دز‬ ‫سليمانيه‬ ‫سليمانيه‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬


‫ثارتى دميوكراتى كوردستان‬

‫‪43‬‬

‫خسرو عبداهلل امساعيل‬

‫‪3042/5/30‬‬

‫‪0540 114 2143‬‬ ‫من‬

‫ت‬ ‫ذ‬

‫الجنس‬ ‫رةطةز‬

‫اسم المرشح‬ ‫ناوى ثاليَوراو‬

‫اسم االب‬ ‫ناوى باوك‬

‫اسم الجد‬ ‫ناوى باثري‬

‫والد الجد‬ ‫باوكى باثري‬

‫اسم االم الثالثى‬ ‫ناوى سيانى دايك‬

‫شويَهى لةدايبون‬

‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬

‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬

‫حسين‬ ‫عبدهللا‬ ‫سناء‬ ‫نهرو‬ ‫مياده‬ ‫عبدالسالم‬ ‫عبدهللا‬ ‫نجاة‬ ‫سيده‬ ‫حسن‬

‫محمد‬ ‫رمضان‬ ‫يعقوب‬ ‫اسماعيل‬ ‫محمد‬ ‫مصطفى‬ ‫جاسم‬ ‫محمد‬ ‫ضرار‬ ‫مجيد‬

‫فرج‬ ‫حيدر‬ ‫فلو‬ ‫احمد‬ ‫اسماعيل‬ ‫صديق‬ ‫رجب‬ ‫عبدهللا‬ ‫قادر‬ ‫حسن‬

‫سايه‬ ‫احمد‬ ‫عيسى‬ ‫خدر‬ ‫صالح‬ ‫على‬ ‫قطاس‬ ‫احمد‬ ‫سيده‬ ‫عيسى‬

‫مينه محمد مراد‬ ‫زينه عبدهللا حسن‬ ‫شيرين شمعون بيا‬ ‫رازيه عبدهللا اسماعيل‬ ‫زبيده خليل صالح‬ ‫رابعه محمد على‬ ‫ناليه معروف قطاس‬ ‫مدينه عيسى احمد‬ ‫رحمه حسين حسن‬ ‫مريم باروخ موشى‬

‫خانقين‬ ‫مخمور‬ ‫شقالوة‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫ئاميدى‬ ‫دهوك‬ ‫ئاميدى‬ ‫جمجمال‬ ‫شيخان‬

‫محل الوالدة‬

‫صفحة ‪/‬لةالثةرة‪.........9...‬الى‪/‬بؤ‪.........10........‬‬

‫مكان االقامة الدائم‬

‫وسائل االتصال‬ ‫ئامرازةكانى ثةيوةندى‬ ‫كردن‬

‫تاريخ الوالدة‬ ‫بةروارى لة‬ ‫دايبون‬

‫شويَهى دانيشتهى‬ ‫بةردةوام‬

‫‪07504460785‬‬ ‫‪07504457833‬‬ ‫‪07504628123‬‬ ‫‪07504450378‬‬ ‫‪07504452802‬‬ ‫‪07504452235‬‬ ‫‪07504571423‬‬ ‫‪07504580398‬‬ ‫‪07501112670‬‬ ‫‪07504457544‬‬

‫‪1965‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1959‬‬ ‫‪1974‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1957‬‬

‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫اربيل‬ ‫دهوك‬ ‫دهوك‬ ‫دهوك‬ ‫اربيل‬ ‫دهوك‬


‫ثارتى دميوكراتى كوردستان‬

‫‪43‬‬

‫خسرو عبداهلل امساعيل‬

‫‪3042/5/30‬‬

‫‪0540 114 2143‬‬ ‫من‬

‫ت‬ ‫ذ‬

‫الجنس‬ ‫رةطةز‬

‫اسم المرشح‬ ‫ناوى ثاليَوراو‬

‫اسم االب‬ ‫ناوى باوك‬

‫اسم الجد‬ ‫ناوى باثري‬

‫والد الجد‬ ‫باوكى باثري‬

‫اسم االم الثالثى‬ ‫ناوى سيانى دايك‬

‫شويَهى لةدايبون‬

‫‪91‬‬

‫م‬

‫قشم‬

‫على‬

‫عبدالرحمن‬

‫حميد‬

‫مسريخان رشيد محى الدين‬

‫شيخان‬

‫‪1968‬‬

‫‪92‬‬

‫ذ‬

‫عمر‬

‫فقى محمد‬

‫رسول‬

‫عبدالرحمان‬

‫حبى سعيد احمد‬

‫سليمانيه‬

‫‪1960‬‬

‫اربيل‬

‫‪93‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪95‬‬

‫م‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬

‫فريشتة‬ ‫رهيل‬ ‫لقمان‬

‫جالل‬ ‫حسن‬ ‫رشيد‬

‫رشيد‬ ‫صبرى‬ ‫سليمان‬

‫فرج‬ ‫مصطفى‬ ‫محمد‬

‫معصومه خسرو عمر‬ ‫نرمين احمد محمد‬ ‫خاور محمد امين‬

‫سليمانيه‬ ‫كةالر‬ ‫خانقين‬

‫‪1967‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1977‬‬

‫سليمانيه‬ ‫سليمانيه‬ ‫سليمانيه‪-‬كه الر‬

‫‪07501092479‬‬ ‫‪07501183969‬‬ ‫‪07501156272‬‬

‫‪96‬‬ ‫‪97‬‬

‫م‬ ‫ذ‬

‫شلير‬ ‫عدنان‬

‫احمد‬ ‫عمر‬

‫على‬ ‫امين‬

‫درويش‬ ‫بيرداود‬

‫فتحيه محمد كاكه‬ ‫اسمر اسماعيل مزن‬

‫كالر‬ ‫كوير‬

‫‪1972‬‬ ‫‪1970‬‬

‫سليمانيه‪-‬كه الر‬ ‫اربيل‬

‫‪07701558707‬‬ ‫‪07504450704‬‬

‫‪98‬‬

‫ذ‬

‫على‬

‫حمد‬

‫خضر‬

‫احمد‬

‫خديجه احمد حمد‬

‫حرير‬

‫‪1957‬‬

‫اربيل‬

‫‪07504682222‬‬

‫‪99‬‬ ‫‪100‬‬

‫م‬ ‫ذ‬

‫خاور‬ ‫فرست‬

‫محمدعلى‬ ‫صوفى‬

‫عمر‬ ‫على‬

‫مام يحيى‬ ‫اسماعيل‬

‫كافيه عبدهللا امين‬ ‫فاطم حمد امين حسين‬

‫كويسنجق‬ ‫جومان‬

‫‪1977‬‬ ‫‪1978‬‬

‫اربيل‬ ‫اربيل‬

‫‪07504059000‬‬ ‫‪07504513353‬‬

‫محل الوالدة‬

‫صفحة ‪/‬لةالثةرة‪......10.......‬الى‪/‬بؤ‪..........10.......‬‬

‫مكان االقامة الدائم‬

‫وسائل االتصال‬ ‫ئامرازةكانى ثةيوةندى‬ ‫كردن‬

‫تاريخ الوالدة‬ ‫بةروارى لة‬ ‫دايبون‬

‫شويَهى دانيشتهى‬ ‫بةردةوام‬

‫دهوك‬

‫‪07507328005‬‬ ‫‪07504533781‬‬

Kord111  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you