__MAIN_TEXT__

Page 1

MARRASKUU 2020 - KORONAPAINOS

HALLANVAARA TEEMANUMERO OPINNOISTA TYÖELÄMÄÄN

KUNNALLINEN, MUTTEI KUNNOLLINEN


SISÄLLYSLUETTELO

1.

Pääkirjoitus: Risto Uotila

10.

2.

Proffan tervehdys halloille: Arto Haveri

14.

Asiantuntijuus alue- ja kuntakehittämisessä: Jari Kolehmainen

Kunta- ja aluejohtamisesta työelämään: Jenni Airaksinen

16.

Oodi toimistolle: Heidi Huttunen

4. 6.

Hallojen harkkatarinat: Iina Tunkkari & Emma Andersson

KORONABONUS: TOIMITUKSEN OPISKELUVINKIT

18.

Uratarinat: Erno Heikkinen & Maria Teikari

Logopeli

Hae Hallat ry:n hallitukseen! Syyskokous Toas Ninansammon kerhohuone, 26.11.2020, klo 18


PÄÄKIRJOITUS Luet ruudultasi Hallanvaara-lehden opinnoista työelämään -erikoispainosta. Lehti on erikoispainos paitsi teemansa puolesta, mutta myös muista syystä: Hallanvaara-lehteä on julkaistu viimeksi noin 6 vuotta sitten, eli oli jo korkea aikakin lyödä Hallanvaara ulos. Myös lehden tekemisen olosuhteet ovat olleet erikoiset ja toimitus on siirtynyt painokoneiden äärestä kotitoimistoihin. Kenties seuraavan painoksen ilmestyttyä voit hakea hallojen toimistolta käteesi paperisen Hallanvaaran, mutta nyt saat tyytyä tähän.

Haluan kiittää kaikkia sähköposteihin vastanneita, aikaansa uhranneita ja kysymyksiimme vastanneita Hallanvaaralehden aikaansaamiseksi. Erityiskiitos Hallanvaaran toimitustiimille: Katariina Jortikka, Henna Koskelainen, Anton Kuivasto, Julia Malvikko, Noora Salonen, Ella Salovaara, Anni Siirola ja Eeva Valtonen. Kiitos myös Kumulan Hanna Harrisonille ja Jussi Närille taittokoulutuksesta ja sparrauksesta.

Lehteä tehtiin aina välillä, silloin kun ehdittiin. Osa teksteistä ja haastatteluista tehtiin jo kesäkuussa ja niistä voi aistia kesän leppeät tuulet marraskuun kolean pimeyden sijaan. Ja hyvä niin! Tarpeeksi laveat tavoitteet ja deadlinet ovat siirtäneet lehden julkaisua muutamalla kuukaudella, mutta ei sen väliä. Tässä se nyt on.

Opinnoista työelämään -teema on aina tärkeä ja ajankohtainen, myös koronapandemian aikana. Painos johdattelee lukijan kunta- ja aluejohtamisen professorin, Arto Haverin sekä yliopistolehtori Jenni Airaksisen tervehdysten saattelemana kohti harjoittelutarinoita, joista saamme kiittää aktiivisia jäseniämme Iina Tunkkaria ja Emma Anderssonia. Halla-alumnit Erno Heikkinen sekä Maria Teikari puolestaan kertovat siirtymisestään halla-opiskelijoiden riveistä työelämän johtotehtäviin. Jari Kolehmaisen Asiantuntijuus alue- ja kuntakehittämisessä -teksti puolestaan esittelee uutta, tämän painoksen teemaan erinomaisesti istuvaa kunta- ja aluejohtamisen kurssia.

Vyötä itsesi siis huolellisesti penkkiin, ota päätelaitteestasi tiukasti kiinni ja varaudu töyssyiseen kyytiin, joka kiidättää sinut koulun penkiltä harjoittelutarinoiden kautta työelämään ja sen yli.

1.

Risto Uotila Päätoimittaja, Hallat ry:n puheenjohtaja


PROFFAN TERVEHDYS HALLOILLE ARTO HAVERI

Vuosi 2020 jää muistiin vuotena, jolloin kaikki meinasi romahtaa. Aluksi suhteellisen vaarattomalta vaikuttanut COVID-19 virus kylvi kuolemaa ja pysäytti suomalaisenkin yhteiskunnan melko perusteellisesti keväällä. Pikkuruinen virus sulki valtioiden rajat ja ravintolat, pysäytti lentoliikenteen ja monia teollisuudenaloja, sekä vaikutti ihmisten kulutustottumuksiin. Asioita, jotka ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta voitaisiin nähdä jopa myönteisinä. Ei kuitenkaan tällä tavalla toteutuvana.

ARTO HAVERI

Hallintotieteilijänä on ollut hienoa nähdä, miten kunnat ja suomalainen julkinen hallinto kokonaisuutena ovat pystyneet toimimaan kriisiolosuhteissa. Toki virheitä on tehty sekä valtionjohdossa, että kunnissa ja kaupungeissa, ja kriisi on tuonut päivänvaloon monia puutteita kriisioloihin varautumisessa ja johtamisessa. Suuremmilta ongelmilta on kuitenkin vältytty, ja Suomen julkinen hallinto ei ainakaan tämän kriisin takia menetä mainettaan maailman parhaana julkisena hallintona.

"Kuntaproffana" olisi hienoa voida sanoa, että ansio menee nimenomaan kunnallishallinnolle. Kuntien ja kaupunkien merkitys kriisistä selviytymisessä onkin valtava, ja paikallisen itsehallinnon rooli olennainen. Nimenomaan itsehallinto mahdollistaa nopean ja joustavan reagoinnin erilaisiin muutoksiin, sekä antaa tarvittavan legitimiteetin paikallisten viranomaisten toimille. Lisäksi itsehallinto mahdollistaa paikallisen tiedon tehokkaan hyödyntämisen ja paikallisiin olosuhteisiin sopivat ratkaisut. 2. 2.


Olen kuitenkin sitä mieltä, että kuntien toimintaakin olennaisempaa on kuntien ja valtion yhteistyö ja oikea työnjako. Vahva kunnallishallinto tarvitsee vahvaa valtiota ja toisinpäin. Tämä oli menestysresepti myös 1960-luvulta 1980-luvun loppuun, kun suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin.

Etäoppiminen vaatii kovempaa itsekuria, kun kurssit eivät rytmity normaaliin tapaan. Ja kun menee viikkoja ja kuukausia ilman kunnollisia kontakteja muihin ihmisiin, seinät saattava alkaa kaatua päälle. Itse kovin mielelläni jo luennoisin ja pitäisin seminaaria livenä, tapaisin halloja ja muita opiskelijoita sekä kollegoita.

Vaikka etäopetus on sujunut yllättävän hyvin ja opintosuorituksia on keväällä kertynyt vähintään vanhaan malliin, tiedän että tämä on ollut rankkaa ja yksinäistä aikaa monille opiskelijoille. Kaikilla ei ole rauhallista paikkaa, jossa opiskella. Hyvät työvälineetkään eivät ole itsestäänselvyys.

Toivottavasti siis päästään pian taas normaalioloihin. Sitä odotellessa kiinnitetään kunnolla huomiota ympärillämme oleviin ihmisiin, erityisesti muihin opiskelijoihin. Siinä lähellä tai parin klikkauksen päässä saattaa olla joku, joka tarvitsee tukea, ja voi ilahtua muutamasta ystävällisestä sanasta.

Iloa ja energiaa lukuvuodelle 2020-21

OPINTOVINKKI NRO 1. "Olen havainnut, että paras tapa omaksua suuret määrät tietoa lyhyessä ajassa, on asettaa oppikirja tyynyn alle nukkumaan mennessä" - Unelias 3.


KUNTA- JA ALUEJOHTAMISESTA TYÖELÄMÄÄN JENNI AIRAKSINEN

Opintosuunnan paras käyntikortti on sen opiskelijoiden sijoittuminen työelämään. Meiltä valmistuneet sijoittuvat työelämään hyvin ja monille eri aloille: tällä hetkellä meiltä valmistuneita on kaupunkien ja kuntien johtotehtävien lisäksi mm. ministeriöissä, konsulttifirmoissa, kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, yrityksissä, rahoitusalalla sekä tietenkin täällä yliopistossa. Tehtävät, joihin opiskelijoitamme valmennamme ovat luonteeltaan johtamista, kehittämistä, asiantuntijatyötä, kehittämistyötä sekä tutkimus- ja opetustyötä. Uskallankin väittää, että opintosuuntamme antamat valmiudet työelämään ovat laajat ja avaavat mahdollisuuksia moneen. Jaottelen valmiudet tässä kirjoituksessa kolmeen:

1.

Tiedot ja ymmärrys yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavista kehityskuluista

2.

Kriittinen ajattelu kyvykkyydet

3.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

ja

JENNI AIRAKSINEN

1.

Tietojen ja ymmärryksen osalta erinomaisen tärkeä työeämävalmius on se tieto, jonka kanssa yliopistolta lähdetään. Kunta- ja aluejohtamisen opinnoissa saadun tietopohjan avulla meiltä valmistuneilla on kykyä tarkastella erilaisia yhteiskunnallisia tilanteita ja niihin liittyviä muutosvoimia sekä ymmärtää, miten ympäröivän yhteiskunnan, sen instituutioiden ja ihmisten väliset suhteet rakentuvat.

analyyttiset

4.


2.

Toinen osaamisvalmiuskategoria, johon olemme opintojen kehittämisessä panostaneet, on kyvykkyys totunnaisten ajattelu- ja toimintatapojen kriittiseen arviointiin sekä luovaan ajatteluun käytännön tehtävissä. Tämän lisäksi meiltä valmistuneilla on erinomaiset tietopohjan kartuttamiseen tähtäävät sekä analyyttiset kyvykkyydet, joiden myötä on mahdollista parantaa organisaatioiden tiedon hyödyntämisen prosesseja johtamisessa, kehittämisessä ja päätöksenteossa. Analyyttisillä kyvykkyyksillä tarkoitan ensinnäkin ymmärrystä siitä, miten erilaisten aineistojen ja lähestymistapojen kautta tietoa voidaan muodostaa, millaisia tulkinnallisia vaihtoehtoja tiedon perusteella on mahdollista löytää ja toiseksi niitä käytännöllisiä taitoja kerätä, analysoida ja tulkita erimuotoista tietoa.

3.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen merkitys on työelämävalmiuksissa suuri. Kyse ei ole siitä, että kaikkien tarvitsisi olla supliikkeja esiintyjiä ja eteviä somettajia, vaan siitä, että ihmisillä olisi mahdollisimman hyvä kyky pukea ymmärryksensä sanoiksi, jotta muutkin voivat siitä hyötyä. Yhtä tärkeää on tietenkin kyky ymmärtää ja hyväksyä myös omasta osaamisesta ja ajattelusta eroavat näkökulmat. Tähtäämme monin eri tavoin vuorovaikutusosaamisen kartuttamiseen. Tämä näkyy sekä monien kurssien opetusmenetelmien monipuolisuutena että kokonaisena kurssina näistä kysymyksistä. 5.

Työelämävalmiuksien osalta vahvuutemme on myös yliopistolta ulospäin kurottautuminen ja erittäin vahvat verkostot. Meillä on kursseja, joissa ratkotaan eri tasoisia käytännöllisiä pulmia tieteen keinoin. Näillä kursseilla tavoitellaan kunta- ja aluejohtamiseen ja sen kehittämiseen liittyvän tieteellisen ajattelutavan kehittymistä mutta tarkoituksena on myös ottaa osaa kehittämistyöhön, soveltaa keskeisiä teoreettisia käsitteitä käytännön tilainteiden analysointiin sekä reflektoida kunta- ja aluejohtamisen käytäntöjä.

Työelämävalmiuksienkin osalta on todettava, että tangoon tarvitaan kaksi. Myös työelämävalmiuksien kartuttamisessa tämä on näin. Itse edustan konstruktivistista oppimisnäkemystä, jonka mukaan oppija rakentaa tietonsa todellisuudesta aktiivisen prosessin kuluessa. Opettajina yritämme aina miettiä, miten kurssiin kuuluva oppimistilanteet tukevat opiskelijan aktiivista työskentelyä ja opiskelijan ajattelun ja toiminnan kehittymistä, opiskelijan kontolle jää oppiminen. Näemme ihmisen aktiivisena tutkijana, tiedonetsijänä sekä itsenäisenä ja omaleimaisena persoonana ja onneksemme tällaisia tähtisilmiä opintosuuntamme on onnistunut vetämään puoleensa.


HALLOJEN HARKKATARINAT IINA TUNKKARI

Olen Iina Tunkkari, kuudennen vuoden kuntaja aluejohtamisen opiskelija. Vapaavalintaisina aineina olen lukenut mm. johtamisviestintää, viestintää ja journalistiikkaa, julkisoikeutta, julkista talousjohtamista sekä henkilöstöjohtamista ja työhyvinvointia. Opinnot on siinä vaiheessa, että gradu pitäisi saada pakettiin nyt syksyllä.

Yliopistoaikana olen suorittanut useamman harjoittelun. Kandiksi valmistuttuani pääsin Jokioisten ja Ypäjän kunnille kesäksi hallinnon harjoittelijaksi. Lisäksi olen toiminut Tampereen yliopistossa tutkimusavustajana sekä Hallintoakatemiassa korkeakouluharjoittelijana. Viime kesänä toimin harjoittelijana aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:llä.

Jokaisen harjoittelupaikan saaminen on oma tarinansa. Olen saanut harjoittelupaikkoja sitkeästi olemalla itse yhteydessä niihin organisaatioihin, joihin haluan töihin. Yhden paikan sain kurssikaverini suosituksesta, kun hän muisti meidän ryhmätyödynamiikan sujuneen hyvin. MDI:n harjoittelupaikan sain perinteisemmän avoimen haun kautta.

6.

Varsinainen haastattelupäivä tosin erosi aikaisemmista vastaavista, sillä haastattelun lisäksi päivässä tehtiin yksilötehtäviä sekä laadittiin ryhmätyö, joka esitettiin muille hakijoille päivän päätteeksi.

Harjoittelupaikkojen saamisessa tarvitaankin sitkeyttä, mutta välillä myös hyvää tuuria. Olen päässyt harjoittelupaikoissani mm. päivittämään kunnan hallintosäännön Kuntaliiton ohjeistuksen mukaiseksi, tekemään fokusryhmäja yksilöhaastatteluja, ideoimaan sosiaaliseen mediaan sisältöä, päivittämään nettisivuja, ideoimaan koulutuksia, olemaan mukana erilaisissa arviointitöissä, tutkimushankkeissa, seminaareissa ja webinaareissa.


Viime kesänä MDI:llä työpöydälläni oli avustaminen Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien ulkopuolisessa arvioinnissa sekä avustaminen HYVIS-hankkeessa, jossa tavoitteena on kartoittaa kuntien ja kyläyhteisöjen hyvää elämää ja kehittää kartoituksen pohjalta HYVIS-indeksi eli hyvän elämän indeksi kuntien strategisen suunnittelun ja tiedolla johtamisen tueksi.

Jokainen harjoittelu on opettanut erilaisia asioita. Olen oppinut erilaisten organisaatioiden ja työyhteisöjen toimimisesta. Olen saanut pintaraapaisun sekä yksityisestä että julkisesta sektorista, pienistä ja suurista organisaatioista. Tosiasia on se, että jokaisen harjoittelun alkaessa olen ollut aika kujalla työtehtävistä, mutta niinhän se on, että työtä oppii tehdessä. Tietenkin yliopisto-opinnoista on valtavasti apua. Esimerkiksi tiedonhakua, laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä analyyttisiä taitoja olen tarvinnut jokaisessa harjoittelussa.

Työnantajalle kannattaa aina kertoa toiveita siitä, mitä haluat harjoittelun aikana tehdä. Itse olen esimerkiksi kunta- ja aluekehitysjuttujen lisäksi kiinnostunut viestinnän tehtävistä. Tämän vuoksi olenkin saanut harjoitteluissani niitä tehdä.

Haluan toivottaa suuret tsempit kaikille harjoittelupaikkojen hakuun! Kannattaa pitää silmät ja korvat auki, sillä harjoittelupaikka voi löytyä täysin yllättäenkin!

OPINTOVINKKI NRO.2 "Suorita hallintotieteen peruskurssin kirjatentti mahdollisimman nopeasti alta pois - Kirjatenttiä vaille valmis kandi

7.


HALLOJEN HARKKATARINAT EMMA ANDERSSON

Olin kevään ja kesän 2020 aikana kolme kuukautta harjoittelussa Hämeenlinnan kaupungin strategia- ja kehittämispalveluissa. Koronatilanteen takia hallinnon henkilöstölle oli annettu etätyömääräys, joten työskentelin koko harjoittelun ajan kotoa käsin. Tämä oli kuitenkin helppoa toteuttaa, sillä työ oli hyvin itsenäistä.

Strategia- ja kehittämispalveluissa toteutetaan kaupungin strategiaa ja kehitetään kaupunkia erilaisten hankkeiden avulla. Hanke voi olla kaupungin itse hallinnoima tai yhteistyöhanke. Työni koostui mm. erilaisista tiedonkeruu- ja raportointitehtävistä, joita sain monipuolisesti eri aihealueilta, kuten hiilineutraalisuuteen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyen. Tavallisimpia työtehtäviäni olivat tiedon etsiminen ja kokoaminen raportiksi, tiedon jäsentely excel-taulukoihin ja dia-esitysten luominen. Harjoittelussa pidin eniten siitä, että sain omatoimisesti analysoida esimerkiksi kyselytuloksia, tai koota jotakin aihealuetta koskevaa tietoa raportiksi. Näitä tekemällä opin työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta. 8.

Harjoittelussa sai työskennellä useiden eri ihmisten kanssa ja useiden eri teemojen parissa, joten jokainen päivä oli erilainen. Työskentelyn lomassa ehti tutustua kulloinkin esillä olevaan aiheeseen samalla kattavasti, joten opin paljon lisää esimerkiksi kestävästä kehityksestä. Sain myös osallistua henkilöstölle järjestettyihin koulutuksiin, joissa opin mm. viestinnän saavutettavuudesta. Harjoittelussa tehtäviä annettiin myös minun omien mielenkiinnonkohteideni, sekä sen mukaan mitä halusin oppia. Siten sain muiden tehtävien rinnalle viestintään liittyviä toimeksiantoja ja minulle opetettiin monien uusien järjestelmien ja ohjelmien käyttöä.


Harjoittelussa minut otettiin mukaan lukuisiin kokouksiin, jolloin sain käsitystä siitä, miten koko kaupungin strategian ja kehittämisen kokonaisuus toimii. Pääsin seuraamaan hankkeen toteutusta eri vaiheista aina ideoinnista rahoitushakemuksiin, yhteistyökumppaneiden kokoamiseen, tulosten keräämiseen ja raportointiin asti.

SYKO

torstai 26.11.2020, KLO 18-

Toas Ninansammon kerhohuone Hae hallitukseen!

Mieluisin osuus harjoittelua oli päästä mukaan uuden hankkeen kehittämistyöhön. Keräsin paikallisia toimijoita, kuten järjestöjä mukaan ideointiin ja osallistuin kokouksiin, joissa ideaa vietiin kohti toteutusta. Oli hienoa nähdä miten innovatiivisia ideoita hankkeiden parissa työskentelevät henkilöt keksivät ja ymmärsin, miten merkittävää hanketyö on. Useat tuntemamme palvelut ovat lähteneet liikkeelle hankkeina.

Harjoittelussa vaadittiin hyviä tietoteknisiä taitoja ja yleistä kaupunginhallinnon tuntemusta. Myös kiinnostus hankkeita ja strategiaa kohtaan oli avuksi. Minulle oli hyötyä etenkin Strateginen johtaminen julkisyhteisöissä -kurssista, sillä sen avulla minulla oli jo entuudestaan käsitys strategiatyön sisällöstä ja merkityksestä.

9.

HALLAT RY Vuonna 1928 perustettu Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.


URATARINOITA ERNO HEIKKINEN

Mitä kuuluu, Erno Heikkinen? Kiitos, oikein hyvää! Koronakevät on takana ja lomat edessä, ei valittamista. Missä olet töissä? Työskentelen Suomussalmen kunnanjohtajana. Suomussalmella tuli kesäkuussa kaksi vuotta täyteen. Työnkuvanahan on johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Sekatyömies! Minkälainen urapolkusi on ollut? Valmistuin hallintotieteiden maisteriksi joulukuussa 2016 ja samana päivänä kun sain todistuksen postitse, oli minulla työhaastattelu määräaikaiseen pestiin, Nakkilan kunnan hallintojohtajan virkaan. Nakkilassa työskentelin 1/2017-5/2018. Kotikunnassani Suomussalmella tuli kunnanjohtajan paikka haettavaksi 2018 alkuvuodesta ja aloitin virassa 6/2018.

Onko harjoittelupaikka vaikuttanut urapolkuusi? Kyllä varmasti on! Olin harjoittelussa sekä Suomussalmen kunnassa että Ylöjärven kaupungilla. Molemmat harjoittelut olivat erittäin antoisia ja antoivat lisäboostia opintoihin sekä valmistivat tuleviin virkatehtäviin. Tärkeintä on, että harjoittelija pääsisi tekemään hyvin erilaisia tehtäviä laidasta laitaan. Silloin oppi tarttuu parhaiten! Miten kunta- ja aluejohtamisen opinnot valmistivat sinua työtehtäviisi? Mielestäni oikein hyvin. Totta kai työelämään hyppy on iso, mutta täytyy olla myös armollinen itselleen, koska työuran alkuvaiheessa (ja miksei myöhemminkin), pitää hyväksyä, että virheet ovat sallittuja ja toisaalta oppiminen ei koskaan lopu. Heti ensimmäisten kuukausien tai vuodenkaan aikana ei voi hallita kaikkia tehtäviä, eikä mielestäni tarvitsekaan. 10.


Minkälaisena koit siirtymisen opinnoista työelämään? Jännitti aika tavalla, mutta äkkiä ymmärsi sen, että kaikkea ei tarvitse osata alussa. Esimerkiksi johtoryhmän jäsenenä on oma esimies ja/tai johtoryhmä tukena ja sparrausapuna. Ei kenenkään pitäisi olettaa, että kaiken heti hallitsee. Sitä paitsi, olemalla rehellinen haastattelussa haastattelijatkin tietävät mitä saavat, silloin on helppo mennä uuteen työpaikkaan.

Hauskin hallamuisto? Ihan tosi paha kysymys, koska tuntuu, ettei ole muuta kuin hauskoja muistoja. Opiskeluajoilta jäi varmasti elinikäisiä ystäviä, joihin sai tutustua niin fuksivuonna kuin myöhemminkin, onhan se tosi mahtavaa! Ensimmäiset tutustumisbileet on jäänyt kyllä mieleen. En tuntenut ketään, mutta jo pelkästään se ilta oli ikimuistoinen. Oli helppo todeta, että tämä porukka on bueno.

Haastavinta työssäsi? Talous haastaa koko kuntakenttää. Työssäni se näkyy valitettavana niukkuuden jakamisena. Kuntalaisilla olisi paljon hyviä ideoita toteuttavaksi, mutta valitettavasti eurot ovat tiukassa. Jospa joskus euroja olisikin käytettäväksi myös laajempaan kehittämiseen.

Parasta työssäsi? Kunnanjohtajan työssä pääsee tekemään paljon töitä yhdessä eri toimijoiden kanssa, se on mielestäni ihan parasta. Totta kai myös hyvällä yhteishengellä ja työllä tehdyt isot päätökset lämmittää aina mieltä ja niistä saa poweria työhönkin. Jokaisen kunnassa työskentelevän pitäisi hahmottaa, että loppujen lopuksi kaikki meistä tekee työtä kuntalaisen hyvinvoinnin eteen, tavalla tai toisella.

Millä arvosanalla suoritit tilastotieteen peruskurssin? Pystytolppa taisi tulla. 1.

Terveiset halloille? Pitäkää Tampereen yliopiston vanhimman ja kauneimman lippu korkealla ja nauttikaa opiskeluajasta!

11. 11.


URATARINOITA

MARIA TEIKARI

Mitä kuuluu, Maria Teikari? Kiitos, oikein hyvää! Tätä kirjoittaessani on leppoisa sunnuntai ja linnut laulavat pihapuussa.

Miten kunta- ja aluejohtamisen opinnot valmistivat sinua työtehtäviisi? Kunta- ja aluejohtaminen sekä myöhempi pääaineeni hallintotiede rakensivat vahvaa pohjaa nykyiselle johtamisosaamiselleni. Mielestäni suurin hyöty minulle oli kaikkien opiskelemieni aineiden yhdistelmän tuottamasta kokonaiskuvasta yhteiskunnasta ja organisaatioista. Opiskelin mm. kv-politiikkaa, sosiaalitieteitä ja aikuiskasvatusta. Suosittelen valitsemaan aineita oman kiinnostuksen mukaan!

Missä olet töissä? Toimin Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (YKA) ry:n palvelujohtajana Onko harjoittelupaikka vaikuttanut urapolkuusi? Ei suoraan työllistävästi, mutta sitoi mainiosti opintoja käytäntöön ja antoi hyvän katsauksen valtiosektoriin ja turvallisuusalaan. Pääsin kirjoittamaa Poliisihallituksen silloisen tarjoiluohjesäännön! Hienoja muistoja. 12.


Parasta työssäsi? Johtaminen!

Minkälaisena koit siirtymisen opinnoista työelämään? Kuten moni valmistumisen kynnyksellä oleva, jännitin minäkin kovasti työllistymistä ja sitä, saisinko tilaisuuden näyttää kaiken osaamiseni ja kehittyä. Kannustan kaikkia:

Haastavinta työssäsi? Juuri nyt uskottavien tulevaisuusskenaarioiden laatiminen keskellä globaalia pandemiaa. Hauskin hallamuisto? Olin Hallojen puheenjohtaja (tai kuten me sanoimme, pääministeri) vuonna 2008, ja kyllä se koko vuosi oli sekä hauska että opettavainen. Lopulta parasta taisi olla kiireetön notkuminen kahvihuoneessa: siellä tuli juteltua kaikesta hyödyllisestä ja hyödyttömästä.

Korkeakoulutus on edelleen yksi parhaista suojista työttömyyttä vastaan ja hallintotieteilijöillä on hyvä työmarkkina-asema. Jos vain mahdollista, älä juokse opintoja kiireessä läpi, vaan käy opiskelijatapahtumissa, tutustu ihmisiin ja kerää (työ)elämätaitoja. Etsi mahdollisuuksia työskennellä opintojen ohella. Kaikesta eletystä elämästä on jatkossa hyötyä – ja iloa!

Millä arvosanalla suoritit tilastotieteen peruskurssin? Piti oikein tarkistaa: arvosana oli hyväksytty. Siihen aikaan kurssista ei siis ollut numeroarviointia.

Mikä yllätti työelämään siirtyessäsi? Olin siirtynyt työelämään jo opintojen aikana, joten siirtymä opiskeluelämän ja työelämän välillä ei ollut kovin jyrkkä.

Terveiset Halloille? Jos Hallojen historia ei ole tuttu, suosittelen tutustumaan! Järjestöhän on perustettu jo 1928. Pitäkää hyvää huolta siitä!

13.


ASIANTUNTIJUUS ALUE- JA KUNTAKEHITTÄMISESSÄ

Jari Kolehmainen

Kuva: Jonne Renvall

Otsikon mukainen erikoiskurssi toteutetaan kuluvana lukuvuonna neljännessä periodissa. Sattuneesta syystä sekin toteutetaan verkkokurssina. Kyse on eräänlaisesta pilotista, sillä vastaava kurssi ollaan sisällyttämässä vuoden 2021 syksyllä voimaan tulevaan uuteen opetusohjelmaan. Kurssi pyrkii avaamaan opiskelijoille kuntien ja alueiden johtamiseen ja kehittämiseen liittyvien erilaisten johtoja asiantuntijatehtävien vaatimuksia ja haasteita. Perimmäisenä ajatuksena on tukea opiskelijoiden kehittymistä asiantuntijoina. 14.

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta luo varsin monipuolisen pohjan opiskelijoiden oman asiantuntemuksen muotoutumiselle. Toisinaan opiskelijat hahmottavat kuitenkin hieman kapeasti sitä, millaisiin tehtäviin koulutus lopulta valmistaa. Työn ohessa opiskelevilla oma asiantuntijaidentiteetti on usein jo vakiintuneempi, mutta siihenkin on mahdollista luoda uusia näkökulmia. Kurssilla on tarkoitus pohtia kunta- ja aluekehittämisen asiantuntijuutta monista suunnista.


"...Tästä lukuvuodesta lähtien opetusvastuuni ovat kunta- ja aluejohtamisen opintosuunnassa"

Ensinnä pyritään luomaan kuvaa kunta- ja aluekehittämisen muuttuvasta työkentästä, jota vasten tarkastellaan alan asiantuntijuutta ja sen kehittymistä. Tässä yhteydessä on tarkoitus käsitellä pelkkien tietojen ja taitojen lisäksi myös esimerkiksi asiantuntijatyöhön liittyviä motivaatio- ja identiteettitekijöitä ja jopa persoonallisuuspiirteitä. Kunta- ja aluejohtamisen asiantuntijakin on kokonainen ihminen! Kurssin tarkempi sisältö ja esimerkiksi työskentelymuodot ovat vielä työn alla. Perusajatus kuitenkin on, että työskentelymuodot ovat monipuolisia ja opiskelijoita osallistavia. Aihepiiriin perehdytään toki esimerkiksi virikeluentojen ja kirjallisten materiaalien avulla, mutta opiskelijoilla tulee olemaan aktiivinen rooli kuntaja aluejohtamiseen liittyvän asiantuntijuuden eri näkökulmien tarkastelussa. Tähän liittyy myös kurssin ohjauksellinen ja reflektiivinen työskentelyote.

Olen ollut vuosien ajan Tampereen yliopiston tulevaisuudentutkimuksen opetuksen vastuuhenkilö, mutta tästä lukuvuodesta lähtien opetusvastuuni ovat kuntaja aluejohtamisen opintosuunnassa. Oman työja opintohistorian pohjalta minulla on kurssin teemaan oikeastaan kaksi erilaista näkökulmaa: Yhtäältä olen tutkinut aluekehittäjien asiantuntijuutta ja toisaalta olen väittelyn jälkeen opiskellut myös työnohjaajaksi ja tehnytkin jonkin verran ohjaustyötä. Olen ilahtunut ja innostunut, että tässä uudessa kurssissa pääsen yhdistämään näitä näkökulmia ja kokemuksia.

Odotankin innolla työskentelyä kunta- ja aluejohtamisen opiskelijoiden ja mahdollisten sivuaineilijoiden kanssa. Olen taustaltani aluetieteilijä ja tehnyt väitöskirjan paikallisen innovaatioympäristön käsitteestä. Kaiken kaikkiaan olen tehnyt jo reilun parin vuosikymmenen mittaisen työuran osaamisperustaiseen aluekehittämiseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön parissa. Enimmän osan ajasta olen työskennellyt Tampereen yliopistossa ja erityisesti Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä Sentessä. Vuodesta 2007 lähtien olen työskennellyt Seinäjoen yliopistokeskuksessa nk. Epanetavaintehtävässä. 15.

J.K Kuulen mielelläni opiskelijoiden kommentteja ja ajatuksia tässä esiteltyyn kurssiinkin liittyen. Laittakaahan meiliä tulemaan jari.kolehmainen(at)tuni.fi!


OPINTOVINKKI NRO 3. "Hallojen toimisto on yliopiston paras opiskelupaikka, jos et halua opiskella" 6. vuoden halla

Tärkeintä näissä kokemuksissa on kuitenkin se, että ne kaikki me olemme kokeneet yhdessä. Toimistolla väen vaihtuessa on juttu jatkunut ja uusia näkökulmia löytynyt, ollaan opittu uutta ja tsempattu toisiamme. Väitän monen uuden ystävyyssuhteen saaneen alkunsa meidän toimistomme sohvalta, omalla kokemuksella sieltä olen löytänyt monia tärkeitä ihmisiä ympärilleni

Oodi toimistolle Heidi Huttunen

Kuka muu on kaipaillut toimistolle pääsyä? Istumista jo sopivasti painuneella sohvalla kahvia lipitellen tai Cafe Pinnin pizzan palasta syöden. Niiden seinien sisällä on koettu niin monet ilot, surut, turhautumiset sekä onnistumisen hetket. On tuskailtu epämääräisten kurssitehtävien kanssa ja iloittu kaverin saamasta harkkapaikasta. On stressattu oman elämän suunnan hakemista ja pohdittu yhteiskunnan meille asettamia paineita tulevaisuuden suhteen. On mietitty kuntasektorin tulevaisuutta ja spekuloitu erilaisia kuntajuoruja. 16.

Oman hallitusvuoden aikana vietimme toimistolla ehkä jopa liiankin paljon aikaa. Välillä tuntui, että kotona tuli käytyä vain nukkumassa, mutta toimiston lämmin ja yhteisöllinen henki on tehnyt siitä ihanan kotoisan kolon yliopistolla, jonne tietää aina olleensa tervetullut! ps. Jos et ole vielä meidän toimistolle tietäsi löytänyt niin heti maailman tilanteen sen salliessa tuu käymään kahvilla ja toteamaan itse toimiston kotoisuus! pps. Toimistolla on siis tarjolla aina hyvää kahvia ja teetä, mutta myös paljon mielenkiintoista lukumateriaalia esim. kandiin tai graduun! Ne kannattaa muistaa hyödyntää.


Liity Kumulaan – tuemme sinua opinnoissa ja matkalla työelämään!

Opiskelijajäsenenä käytössäsi ovat mm. seuraavat palvelut ja edut:

Kuntien asiantuntijat – Kumula ry on ammattijärjestö, joka edustaa kuntien asiantuntijatyötä tekeviä ja alaa opiskelevia ympäri Suomen. Vaikutamme työehtoihin ja palkkaukseen ja olemme tukenasi kaikissa työuraan liittyvissä kiemuroissa yhdessä kattojärjestömme Akavan Erityisalojen kanssa. Olemme Hallojen pitkäaikainen yhteistyökumppani ja mukana esimerkiksi opiskelijatapahtumien ja koulutuksien järjestämisessä.

17.

urapalvelut ja työnhakusparraus matkatuki oman alan tapahtumiin juristien apu työsuhteeseen liittyvissä asioissa: tarkista työsopimus ennen allekirjoittamista tai kysy neuvoa pulmatilanteissa palkkaneuvonta, kysy suositus työpaikkaan tai harjoitteluun hakiessa apurahahaku syksyisin kandiin tai graduun mahdollisuus kerryttää työssäoloehto täyteen ansiosidonnaista varten matkustaja- ja vapaa-ajan vakuutukset edut vasta-valmistuneille Danske pankissa Kumulan opiskelijajäsenyys on maksuton ja jäsenmaksu 1,1 prosenttia peritään palkkatuloista. Liity nyt jäseneksi ja hyödynnä edut: www.kumula.fi/liity


Etäopiskelu voi välillä olla tylsää. Tylsyys on kuitenkin saapunut tiensä päähän, sillä Hallanvaaran toimitus laati yhteistyössä pelialan ammattilaisten kanssa ongelmanratkaisutaitoja vaativan ja sopivasti haastavan Hallojen Logopelin, jonka löydät ohjeineen sivun alalaidasta. Ota pelistä näyttökuva, niin voit pelata sitä milloin ja missä vain! Voit myös jakaa pelin somessa häshtägillä #hallojenlogopeli

Älä katso logoa

HALLOJEN

LOGOPELI 18.

Hävisit pelin.

Profile for hallatry

HALLANVAARA  

Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat, Hallat ry:n jäsenlehden erikoispainos - opinnoista työelämään.

HALLANVAARA  

Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat, Hallat ry:n jäsenlehden erikoispainos - opinnoista työelämään.

Profile for hallatry
Advertisement