Page 1

Hallandstrafiken Samhällsinformation

En tidning från länstrafikbolaget i Halland • 3 • 2011

Hetare än någonsin

Johannes Brost Varbergs station Succé för Hallandstrafiken Nu öppnar vi ny butik på

Rekordsommar


Region Halland tar över ägandet av Hallandstrafiken

D

en 1 juli tog Region Halland över ägandet av kollektivtrafiken i Halland och blir därmed ensam ägare av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafiken har tidigare ägts till hälften av de halländska kommunerna och till hälften av regionen. Bakgrunden till förändringen är en ny lag som innebär att aktiebolag inte längre får ansvara för den strategiska planeringen av kollektivtrafiken. I stället ska ansvaret ligga hos landsting, regioner eller kommuner. Syftet med lagen är att skapa bättre samordning mellan kollektivtrafiken och annan samhällsplanering, och att skapa ett större politiskt inflytande över de strategiska beslut som fattas om kollektivtrafiken. I varje län ska det därför finnas en kollektivtrafikmyndighet.

I Halland har Region Halland, de sex halländska kommunerna och Hallandstrafiken AB gjort en gemensam utredning om hur denna nya myndighet ska organiseras. En av uppgifterna för Region Halland blir att ta fram ett långsiktigt trafikförsörjningsprogram. Som kollektivtrafikmyndighet får regionen nya möjligheter att planera för trafik över länsgränserna, i samarbete med omkringliggande län. Idag är Arriva och Nobina de två största bussoperatörerna och DSBFirst är tågoperatör på Öresundstågen. I oktober ska den strategiska delen av Region Hallands kollektivtrafikplanering finnas på plats och den 1 januari 2012 sker det formella bildandet av den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Den operativa verksamheten kommer tills vidare att bedrivas av Hallandstrafiken som ett bolag med huvudkontor i Falkenberg. Eftersom regionen nu ensam ska ansvara för kollektivtrafiken genomförs också en skatteväxling från 1 januari 2012. Då sänks kommunernas skatt med 20 öre och regionskatten höjs med motsvarande summa. Som hallänning kommer du alltså inte att märka någon skillnad, ekonomiskt sett. 2

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2011


Innehåll nr 3 2011 Region Halland tar över Rekordsommar Trafikförsörjningsplan Ny butik i Varberg Biljettautomater Het höst med Brost Veolia tar över Mina sidor Ny regionbussterminal Leif Elgh, trafikplanerare Vinn Resekort

2 4 4 5 5 6-7 8 9 10 11 12

Hallandstrafiken – en tidning från länstrafikbolaget – utges av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafikens vision är att göra kollektivtrafiken till förstahandsalternativet för person-transporter i länet. Med detta menar vi att varje person som vistas i Halland och avser att göra en resa i första hand ska undersöka möjligheten att åka kollektivt. Hallandstrafikens kundtidning distribueras till alla hushåll i Hallands län, exklusive Kungsbacka. Ansvarig utgivare Rolf Persson Chefredaktör Yasmine Möllerström Henstam yasmine.mollerstrom@hlt.se Redaktion Yasmine Möllerström Henstam Loni Alexandersson Roger Nilsson Susanna Larsdotter Joakim Agartson Kent Johansson, Textmedia Grafisk produktion Hallandstrafiken

S

som i succésommar!

Succé är ett starkt ord men jag hittar inget bättre uttryck för att beskriva sommarens aktiviteter i Hallandstrafikens regi. Vädret blev kanske inte årtusendets bästa men utfallet av Hallandstrafikens operativa verksamhet överträffar till och med våra egna förväntningar med positiv respons från många resenärer och rekordsiffror både när det gäller antalet sålda biljetter och besökare av vår ständigt uppdaterade hemsida. Aldrig tidigare har så många åkt kollektivtrafik i Halland som under Tall Ships Races-festivalen i Halmstad. Mer än 75 000 bussresor företogs i samband med de fyra karnevalsdagarna. Enligt uppgift beräknas uppåt 400 000 människor ha besökt Tall Ships Races, vilket innebär att var fjärde besökare valde att ta sig till festivalområdet med kollektivtrafikens hjälp. En fantastisk siffra! Resandet med kollektivtrafik fortsätter att öka i Halland. Det känns också mycket bra att kunna konstatera att vår hemsida får allt fler besökare. Under sommarveckorna 27-32 var det 133 000 personer som surfade in på www.hallandstrafiken.se och tog del av vår information via nätet. Att hålla koll på vår hemsida är det enklaste och smidigaste sättet att snabbt nå trafikinformation och eventuella förändringar i tidtabeller.

Apropå förändringar och nyheter Hallandstrafiken, som bedriver både en operativ och strategisk verksamhet, går en spännande och intressant framtid till mötes. Sedan den 1 juli är Hallandstrafiken en del av Region Halland. Helt planenligt står vi inför förändringar av Hallandstrafikens tidtabeller från och med 11 december. En för resenärerna konkret och positiv förändring är att det från december kommer att sättas in fler turer med Öresundståg, som bl.a. innebär en senare kvällstur söderut från Göteborg mot Halmstad. Vi hoppas på att detta blir en uppskattad service för dem som åker till ”Lilla London”, västkustens egen huvudstad för att se konserter och andra trevliga kvällsevenemang.

Omslagsfoto Patric Ullaeus Foto Där inget annat anges – Hallandstrafiken. Tryckeri V-tab. Tidningen Hallandstrafiken är tryckt på miljövänligt papper. Upplaga 103 500 ex Adress Hallandstrafiken AB, Box 269 311 23 Falkenberg Tel. 0346-712 500 (vx) Trafikupplysning 0771-33 10 30 Vinnarna av tävlingen i Hallandstrafikens tidning nr 2 2011: Marie Persson, Holgersgatan 5 G, Falkenberg Mikael Johansson, Prästv 2 J, Veinge Hanna Blid, Karolingränd 6, Halmstad Bengt-Åke Nilsson, Furugatan 6, Veinge Julia Olsson, Enekullen Fastarp 1, Tvååker

Hallandstrafiken önskar en trevlig höst!

Yasmine Möllerström Henstam KOMMUNIKATIONSCHEF

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2011

3


Resekortet Sommar

En rekordsommar för Hallandstrafiken!

R

Trafikförsörjningsplan 2012

esekortet Sommar blev en dundersuccé för Hallandstrafiken. Under premiäråret såldes närmare 3 400 sommarkort. Samtidigt sattes det rekord i bussåkande i Halmstad då mer än 75 000 bussresor med kollektivtrafiken företogs i samband med storevenemanget The Tall Ships Races den 5-8 augusti. Siffrorna gäller både stadstrafiken och regiontrafiken med buss. – Sommarkortet fick ett mycket bra genomslag och nya resenärer. Vi hoppas att ännu fler upptäcker fördelarna inför nästa sommarperiod, säger kommunikationschef Yasmine Möllerström Henstam. Sommaren 2011 går till historien som en av de mest framgångsrika för Hallandstrafiken. Försäljningen av Sommarkortet gav intäkter på cirka två miljoner kronor. – Den som köpte Sommarkortet för 595 kronor kunde resa obegränsat inom länet med bussar och tåg (den 15 juni till 15 augusti). Kostnaden motsvarar tio kronor per dag och kortet är inte personligt utan kan användas av vem som helst. Glädjande nog var det också många som insåg fördelarna med det nya kortet. Vi har sett en

hel del nya resenärer och även arbetspendlare, konstaterar Yasmine Möllerström Henstam. Strandexpressen i repris? I sommar trafikerades sträckan Halmstad City – Tylösand av den så kallades Strandexpressen, en direktlinje för soldyrkare och badgäster i den halländska residensstaden. – Tyvärr var inte vädrets makter på vår sida och därför gick turerna med Strandexpressen i begränsad omfattning. Det riktiga högtrycket uteblev och efterfrågan på en särskild badbuss till Tylösand blev helt enkelt inte tillräckligt stor. Men vi är beredda att göra en upprepning och liknande satsning nästa sommar. 150 bussförare i tjänst Kollektivresandet hade en betydande roll och medförde ett uteblivet trafikkaos vid Halmstads arrangörskap av The Tall Ships Races, havskappseglingen vars målgång och marina festival lockade uppåt 400 000 besökare till hamnområdet i staden. Ett 20-tal extra bussar sattes in och minst 75 000 bussresor företogs

i samband med TSR, vilket är dubbelt så många som föregående år. Sammanlagt var 150 bussförare i tjänst. – Vår bedömning är att det sannolikt handlar om ytterligare cirka 25 000 resenärer, säger Yasmine Möllerström Henstam. Bussåkandet satte rekord i Halmstad och Halland. På festivalområdet sålde Hallandstrafiken Resekortet laddat med 100 kronor. När det gäller Öresundstågen under de fyra festivaldagarna såldes mer än dubbelt så många biljetter som ifjol, eller mer än 7 500 biljetter. – Uppgången under Tall Ships Races medför förhoppningsvis att allt fler får upp ögonen för fördelarna med att åka kollektivt, säger hon. Trots den enorma anstormningen av resenärer var klagomålen mycket få. – De flesta samtal till kundtjänsten handlade om tidtabellsupplysningar och folk hade förståelse för att det vid vissa tillfällen uppstod förseningar.

Enligt lag ska Hallandstrafiken årligen ta fram en trafikförsörjningsplan. Tanken med planen är att presentera de områden där Hallandstrafiken bedömer att det finns möjlighet att utveckla trafiken på ett sådant sätt att det stöder utvecklingen av Hallands län på ett ekonomiskt fördelaktig sätt. Planen är utformad för att ge en samlad bild av förändringar inom kollektivtrafiken i Hallands län från december 2011 och ett år framåt. Inför kommande förslag på trafikförsörjningsplanen sammanställs synpunkter från kommuner, region och resenärer under året fram till mitten av februari. Planen fastställs av styrelsen och trafikstart sker i december. Det huvudsakliga innehållet i trafikförsörjningsplanen 2012 är: • • • • • •

4

Fortsatt utveckling av Öresundstågtrafiken. Utökad turtäthet på- och förbättrade anslutningar mellan Öresundståg och omgivande busslinjer. Omstrukturering av Halmstads tätortstrafik - rakare, snabbare, tydligare. Förbättrad tätortstrafik i Falkenberg. Tätare trafik på Kungsbackapendeln och utökade bussförbindelser från Kungsbacka till Göteborg. Ökad turtäthet på linjer med eftersatt utbud.

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2011


Ny butik på Varbergs station! N

u öppnar vi nytt och större biljettkontor i Varberg. Hallandstrafiken har varit på plats och sålt biljetter på Varbergs station sedan januari 2009. För att snabbt komma igång med butiken inför Öresundstågsstarten i januari öppnade vi en försäljningskiosk i stationsbyggnaden. Med en ständigt ökande försäljning och ett ökat utbud i Hallandstrafikens regi både på Västkustbanan och Viskadalsbanan med vårt ägande i Öresundstågstrafiken och Västtågen har behovet av en större butik skapats. – Vi är glada för att nu öppna vår nya butik i SJ’s gamla lokaler. Vi har en bättre arbetsmiljö och är glada över möjligheten att ta hand om våra kunder på ett bättre sätt, säger försäljningschef Ingrid na lkom ä v t Törngren. Varm ll vår ti – Vi har nu två kunddiskar utik! och har möjligheter att vara fler nya b försäljare samtidigt vid behov. Hallandstrafiken säljer som I Hallandstrafikens utbud finns även Swebus biljetter, för långväga bussresor. För tidigare alla tågbiljetter, både för resenärer som använder Västtrafiks kontoladdningskort eller andra periodladdningar, Öresundståg och SJ. Du kan även så kan de fylla på sitt kort i Kundservicebutiken i Varberg (som enda försäljningsställe i köpa ditt periodkort och fylla på Varbergs kommun). ditt Resekort med reskassa samt ta ut biljetter på kortet i anslutning till din resa, säger Ingrid.

Hallandstrafikens biljettautomater På stationerna i Göteborg C, Mölndal, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm samt Kastrup finns Hallandstrafikens biljettautomater där du enkelt kan köpa biljett för din tågresa. Du kan betala biljetten med Resekortet Reskassa alternativt med bank eller kreditkort (VISA eller MasterCard). I dessa automater aktiveras även din reskassa om du laddat på Internet. Så här köper du din biljett Om skärmen är släkt tryck på skärmen. Om resan inte finns som snabbval - välj Köpa biljett. Välj vart du vill åka Om ditt resmål inte finns med bland de vanligaste alternativen kan du antingen välja Andra resmål för alfabetisk sökning eller Karta.

Välj betalsätt Resekort, Bank-/kreditkort. Om du väljer Resekort blir du ombedd att hålla fram kortet mot kortläsaren för att automaten ska se kortets saldo. Välj antal resenärer Genom att trycka +/- (vuxen, barn, Duo/familj). Tänk på att välja totalt antal biljetter på en

gång. Om du t.ex. ska köpa en Duo/familj-biljett och en vuxenbiljett, så väljer du det samtidigt. Välj standard eller 1:a klass Bekräfta ditt köp (endast vid betalning med kredit- och betalkort) eller håll fram ditt Resekort för att bekräfta ditt köp och betala. Ta din biljett i biljettluckan! HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2011

5


Het höst med B H

an är på god väg att bli en av landets mest folkkära skådespelare och syns både i tv och på filmduken. I höst är han hetare än någonsin genom sin medverkan i tvproduktioner som Gäster med gester och Fångarna på fortet och dessutom aktuell i flera svenska långfilmer. När han tillfälligtvis drar sig undan rampljuset väljer han oftast att ta tåget till Halland och njuta av tillvaron vid sitt röda lilla fritidshus i Mellbystrand. Möt Johannes Brost, skådisen som är hedersmedborgare i Laholm och som allt sedan knatteåldern har en stark dragning till havet och det avlånga västkustlänet. Med tanke på hans varma känslor för vatten är det kanske ingen slump att hans antagligen mest kända roll är som bartendern ”Joker” i tv-såpan Rederiet. Johannes Brost var med i samtliga Sveriges televisions 318 avsnitt om livet ombord på fartyget M/S Freja. – Ja, det blev en riktig långkörare på tio år, det var det knappast någon som hade trott när vi körde första omgången 1992, säger han. Men uppenbarligen

gick den godtrogne Joker hem i stugorna, tv har onekligen en stark genomslagskraft, och alla vi som medverkade i serien hade fantastiskt roligt tillsammans. Johannes fanns även med i originalupplagan av det populära lekprogrammet Gäster med gester som sändes första gången 1982 och nu gör en revival i SVT. Nyinspelningen av charadleken gjordes i våras och består av både nya medverkande och tidigare deltagare som Brost, Björn

Skifs, Carina Lidbom och Jeja Sundström. – Fantastiskt roligt, dels själva programformen med dess lättsamma underhållning, dels att återse hela det gamla gänget. Det funkar bra även idag, snart 30 år senare. Herre-jisses, som vi skojade, skrattade och svettades, säger han. 65-åringen har onekligen hunnit med en hel del under sin yrkeskarriär. Förutom alla scenframträdanden i olika farser,

Bild: Carl-Johan Söder/SVT Publikfavorit i lektagen. Johannes Brost är en av många underhållande artister som medverkar i tv-klassikern Gäster med gester, som i den nya versionen har Rickard Olsson som programledare.

6

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2011


Brost!

teater och revysammanhang har han medverkat i mer än 20-talet filmer. Just nu är han aktuell i flera långfilmer, som Avalon, skräckisen Vittra och ungdomsfilmen Dom skulle vilja vara som oss. I filmen Bröllopsfotografen från 2009 gör han en av sina kanske allra bästa rollprestationer. – Den fick faktiskt fin kritik och jag trivdes mycket bra ihop med regissören Ulf Malmros. Jag fick för omväxlings skull gestalta en överklasstyp, en rik Djursholmsfarsa vars dotter gifter sig. Annars får jag oftast gestalta något kufiska typer, eller Joker... Johannes Brost är uppvuxen i Stockholm men tillbringade en del av ungdomstiden i Halland. Hans mamma, skådespelerskan Gudrun Brost, kom nämligen från Veinge, inte långt från Laholm. – Mina morföräldrar ägde och drev en gång i tiden det gamla järnvägshotellet i Veinge, säger han. När jag var liten köpte mina föräldrar en sommarstuga i Mellbystrand och när jag själv bildade familj gjorde jag det samma. Jag vistas ofta i Mellbystrand, sommar som vinter, även om jag föredrar att bada på somrarna… Fritidshuset är beläget inte långt från stranden och havet. Här vilar Johannes Brost ut mellan alla sina uppdrag och framträdanden, laddar om batterierna och umgås i den lummiga trädgården med grannar, vänner och bekanta.

Bild: Carl-Johan Söder/SVT Detta visste du kanske inte om Johannes: Han är bror till musikern Tomas Forssell som är far till tv-programledaren Gry Forssell. Personligt drömprojekt: Att skriva en självbiografi.

– Ofta ställer jag bilen hemma i Stockholm och åker tåg till Laholm, via Göteborg. Det är ett avkopplande sätt att färdas. Ett par gånger varje sommar är vi ett gäng, både unga och äldre, som tar Öresundståget ner till Helsingör eller Köpenhamn. Ibland går vi på tivoli och äter god mat. Det är så smidigt och bekymmersfritt att åka tåg. Man kan umgås med sina medresenärer på ett helt annat vis än när man åker bil. Johannes starka känslor för Mellbystrand och Laholm är ömsesidiga. Inför sin 50:e födelsedag utsågs han till

kommunens hedersmedborgare, en titel som innan dess bara tilldelats Björn Hellberg. – Jag blev så glad och stolt. Dessutom har jag fått en väg uppkallad efter mig, Brosts stig. Så har han också begåvat sydhallänningarna med ett flertal revyer både utomhus och på Laholms teater, bland annat ihop med kompisen Kjell Bergqvist. – Att uppträda på Laholms teater kändes väldigt speciellt för mig. Det var där min mor scendebuterade 1935, berättar Johannes Brost.

Namn: Johannes Brost Ålder: 65 Yrke: Skådespelare och stand up-artist Bor: Lägenhet i Stockholm och fritidshus i Mellbystrand Familj: Fyra barn Intressen: Gillar att laga god mat, bada i havet, läsa och njuta av ledighet Karriären i korthet: Blev rikskänd genom sin medverkan i julkalendern Stjärnhuset 1981, känd från tvproduktioner som Gäster med gester, Fångarna på fortet, Rederiet och har medverkat i filmer som Änglagård, Black Jack, Jönssonligan dyker upp igen, Bröllopsfotografen m fl. Har producerat flera sommarrevyer i Laholm, medverkat i ett antal farser på scener runt om i landet och uppsättningar hos Eva Rydberg på Fredriksdalsteatern i Helsingborg HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2011

7


Veolia tar över DSBFirst kommer inte att fortsätta köra Öresundstågen efter december 2011. Under hösten kommer driften av trafiken successivt överföras från DSBFirst till Veolia Transport Sverige AB, som kommer att köra Öresundstågen till december 2013, då en ny upphandling beräknas vara klar. Lösningen innebär att Öresundstågstrafiken kommer att fortsätta gå som vanligt i hela det Sydsvenska systemet, samt över bron till Danmark. Veolia Transport Sverige AB blir alltså ny operatör för Öresundstågstrafiken från december i år och fram till december 2013. En ny upphandling kommer omedelbart att påbörjas. Det tar åtminstone två år att genomföra

den och Veolias uppdrag sträcker sig därför fram till december 2013. Veolia Transport Sverige AB driver persontrafik på entreprenad åt länstrafikbolag, Rikstrafiken, kommuner och landsting i hela Sverige och driver dessutom egen kommersiell tåg- och busstrafik. Veolia kör idag bl.a. tåg mellan Malmö och Stockholm.

Hallandstrafikens kundservicebutiker Följande biljetter och produkter kan du köpa i Kundservicebutikerna. • • • • • •

Enkelbiljetter Samtliga Resekortsprodukter Öresundstågbiljetter SJ-biljetter Resplusbiljetter 10-biljetter

Halmstads Centralstation Måndag-Fredag 06.15-18.00 Österskans* Måndag-Fredag 07.45-18.00 Lördag 07.45-13.00 Söndag och Helgdag stängt Hallandstrafiken Falkenberg Holgersgatan 29 Måndag-Fredag 07.00-18.00 Vi vill göra det lätt för människor att resa på ett smidigt, smart och miljövänligt sätt. Lätt att resa är också ett löfte till våra resenärer som vi måste leva upp till för att nå vår vision – att vara Sveriges ledande serviceföretag inom persontrafik, med nöjda resenärer och stolta medarbetare.

8

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2011

Varbergs järnvägsstation Måndag-Fredag 06.15-18.00 *Säljer inte SJ-, Resplus eller 10-biljetter. Säljer inte platsbokning på Öresundståg.


Notiser

Registrera dig på Mina sidor! http://mina sidor.hallandstrafiken.se

Totalt har hallandstrafiken i dag 106 st försäljningsställen i länet, fördelat på 81 st ombud och 25 st återförsäljare.

*

Hallandstrafiken har nu uppnått en försäljning av cirka 300 000 resekort. Detta skulle betyda att i princip varje hallänning är försedd med ett resekort.

*

I genomsnitt surfar 110 000 personer in på hallandstrafiken.se i månaden.

*

Nu är vi 13 500 medlemmar på Hallandstrafikens Mina sidor. Blir du också en av oss, då får du bland annat ta del av attraktiva erbjudanden.

*

Rekordresande! Från augusti 2010 till augusti 2011 har Hallandstrafiken en resandeökning på 7,8 procent (exklusive Öresundståg och skolskjutstrafik).

*

Från och med den 15 november tar vi emot jul och nyårsbeställningarna på färdtjänsten.

Hallandstrafikens Mina sidor har många tjänster som förenklar ditt resande. Att bli medlem är helt kostnadsfritt och utan övriga förpliktelser. Har du registrerat dig på Mina sidor och fått hem ditt medlemskort kan du ta del av flera olika rabatter. Det bästa är att om du skulle tappa bort ditt kort kan du spärra det, och få ett nytt hemsänt utan kostnad. Du kan se saldo på kortet och din resehistorik från de senaste 60 dagarna. Dessutom får du ett nyhetsbrev med jämna mellanrum där du kan ta del av exklusiva erbjudanden, delta i tävlingar och få information om vad som är på gång i kollektivtrafiken i det område du bor. Nedan kommer några vanliga frågor och svar. ­– Jag har glömt mitt lösenord. Använd länken ”Glömt uppgifter?” på Mina sidors startsida, skriv in din e-postadress i fältet och klicka på ”Skicka lösenord”. Ett nytt lösenord skickas nu till din e-postadress. Om du kopierar lösenordet - var uppmärksam på att inte få med något extra mellanslag. – Försöker registrera mitt kort via ”Mina sidor” men får meddelandet att kortet inte finns i databasen. Om du nyligen har köpt ditt kort kan det bero på att kortdatabasen inte blivit uppdaterad med just ditt kortnummer, prova igen om två dagar eller efter att du har rest med det. – Jag har registrerat mig på Mina sidor men har inte fått något aktiveringsmail och då kan jag inte logga in. Kolla om aktiveringsmailet har hamnat i ditt e-postprograms skräpkorg. Aktiveringsmailet blir betraktat som spam/skräppost av vissa e-postprogram. Om det inte fungerar att skicka efter ett nytt aktiveringsmail, via länken ”Nytt aktiveringsmail” på Mina sidors starsida, maila till minasidor@hlt.se. – Kan jag byta lösenord? Du kan som inloggad ändra ditt lösenord. Använd länken ”Mina uppgifter”.

Foto: Jonas Gerdle

– Jag laddade kortet på nätet för tre dagar sedan, men laddningen är fortfarande inte aktiverad. En beställd laddning blir överförd till ditt Resekort nästa gång du gör ett biljettköp inom Halland samt automaterna i Göteborg och Mölndal. HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2011

9


Halmstad kommun bygger Snart är nya regionsbussterminalen klar!

H

almstads kommun bygger under 2011 ny regionbussterminal, första etappen mot Halmstads resecentrum. Den nya regionbussterminalen är placerad mellan järnvägen och Bolmengatan och kommer när den står klar erbjuda en ökad kvalitet för resenärerna genom ökad tillgänglighet, bättre information och biljettautomater och större kapacitet. Just nu pågår det sista arbetet och den som passerar förbi kan t.ex.

10

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2011

se det cirka 100 meter långa taket växa fram. Från början av oktober kommer alla regionbussresenärer kunna använda sig av den nya terminalen och de provisoriska hållplatserna utmed Bolmengatan som trafikerats sedan mitten av juni kommer inte användas längre. Under vintern 2011 och våren 2012 kommer sedan arbetet fortsätta med den bro som ska förbinda regionbussterminalen med järnvägsstationen. Nya träd och

buskar planteras, gamla ledningsstolpar längs järnvägen byts ut och hisstorn och trappor till bron kommer att byggas. Våren 2012 är det dags att lyfta själva bron på plats. Sommaren 2012 beräknas bron stå färdig och utgöra en bra förbindelse mellan regionbussterminalen och järnvägsstationen.


Möt

Leif Elgh – trafikplanerare med snart trettio år i branschen

Planering från ax till limpa Namn: Leif Elgh Ålder: 64 år Familj: Hustru, 2 vuxna barn och 4 barnbarn Arbetar som: Trafikplanerare i Halland Intressen: Fotografering, bussar och tåg, hemmet och familjen Lyssnar gärna på: Rolling Stones Läser just nu: Nick Hornby Motto: Var inte för optimistisk – ljuset i tunneln kan vara ett tåg!

N

är tidtabellen är färdig börjar arbetet med att sätta samman de olika turerna till arbetspass och att göra det på sådant sätt att trafiken fungerar, att rätt förare är på rätt plats och med rätt buss. Det är många parametrar som skall stämma för att en planering skall gå att utföra i praktiken och för att bussen ska komma i tid till rätt plats. Leif Elgh arbetar som planerare på Nobina i Falkenberg och planerar Nobinas trafik i Falkenbergsoch Varbergsområdet. Nobina (som tidigare hette Swebus) kör tätortstrafik i de bägge städerna och landsbygdstrafik från Frillesås i norr till Älvsered i öster och Falkenberg i söder. Leif har arbetat i bussbranschen i snart trettio år och sysslat med både det ena och det andra; kört buss, städat och tvättat bussar, planerat personal och nu sedan drygt tio år arbetat med tidtabeller och trafikplanering, först i Halmstad men nu sedan ett drygt år tillbaka hemma i Falkenberg.

Varför kommer bussen inte alltid i tid? – Tidtabellen planerar Nobina tillsammans med Hallandstrafiken och i det arbetet försöker man nå så hög kundnytta som möjligt där övergångar mellan bussar och tåg prioriteras. Ibland kan det för den enskilde resenären tyckas att vi inte lyckats med detta, och visst är det så att det i en del fall inte stämmer riktigt. Vad detta beror på kan man kanske fråga sig, och svaret på den frågan är att det finns många tider som skall stämma och att en övergång som t.ex. passar

mellan tåg och buss i Varberg gör att bussen, när den kommer till Falkenberg kanske inte passar riktigt med bussen till Halmstad. Det finns många yttre faktorer som påverkar, och ibland tvingas man som planerare att prioritera en anslutning framför en annan. Sedan är det ju också så att vi påverkas av trafiken, av vädret och väglaget, vilket ibland kan göra att bussen inte kan hålla den planerade tiden. Det finns ett visst utrymme i tidtabellen, men man kan inte heller lägga för långa körtider mellan hållplatserna. Resultatet kan då bli att vi får stå och vänta in tid både här och där, och det tror jag inte våra kunder uppskattar. Arbetet från tidtabell till färdig trafik är också en lång process och det är inte gjort i en handvändning att ändra tiderna. Från de grundläggande förslagen fram till trafikstart är det i regel nästan ett år, så när tidtabellen i december börjar gälla har vi redan våra tankar långt fram på den kommande sommarens trafik. Vad är det svåraste i ditt arbete? – Det är många som är beroende av det jag gör, förarna skall vara nöjda med arbetspassen, våra kunder skall uppleva att bussarna kommer i tid, Hallandstrafiken skall vara nöjda med vårt sätt att utföra trafiken och Nobinas ledning skall känna att vi gör ett bra jobb. Det är kanske så att vi inte alltid lyckas tillfredsställa alla önskemål, men viktigast i slutändan är ändå att våra kunder ska vara nöjda med sin kollektivtrafik.

Kan trafiken bli bättre? – Trafikplanering är ett spännande arbete som egentligen aldrig blir färdigt beroende på att förutsättningarna ändrar sig hela tiden. Varje år justerar vi turer, flyttar avgångstider, lägger till nya turer, ändrar körvägar osv. Resultatet av arbetet ser man aldrig innan den nya trafiken dragit igång, och då får man ett kvitto på om man lyckats eller om det finns något man måste ta itu med och förändra till nästa år. Våra förare är mina öron ute på fältet. Synpunkter som resenärerna förmedlar kommer via förarna till mig och tillsammans med synpunkter som kommer in direkt till Hallandstrafiken får vi en bra uppfattning om vad våra kunder tycker är bra eller mindre bra. Sedan är det upp till oss att försöka tillgodose så många av synpunkterna som möjligt! Vad är det bästa med att resa kollektivt? – Personligen är det att slippa leta parkeringsplats och att under resan kunna slappna av, läsa en bok eller kanske arbeta lite. Restiden behöver aldrig vara bortkastad tid utan tvärtom en tid man använder på ett positivt sätt. JOAKIM AGARTSON

Faktaruta I Falkenberg har SJ Biltrafik, SJ busstrafik, Swebus, Nobina haft trafiken i obruten följd sedan 1935, vilket troligtvis är den äldsta depån i Sverige. HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2011

11


Ta för dig av det goda!

Ett besök på Hotel Skansen ger både kropp och själ ett lyft. Här njuter du av naturen i kombination med sköna och väl utrustade konferens- och mötesrum. I vår SPA-avdelning och i vårt fina Kallbadhus finns gott om tid för eftertanke. Restaurang Sands breda meny bygger på råvaror från Bjärehalvön och kompletteras med en utsökt vinlista. Läs mer om våra aktuella erbjudanden samt SPA - och weekend-paket på vår hemsida. Välkommen att njuta!

www.hotelskansen.se

Hotel Skansen – En del av Scandinavian Resort

Tävla om fem Resekort! Detta är en kunskapstävling om tidningen Hallandstrafiken. För att klara samtliga frågor bör du läsa igenom tidningen noga för att finna de rätta svaren.

1. Hur många bussförare var i tjänst under Tall Ships Races? 1. 50 X. 100 2. 150 2. Hur många resekort ”Sommar” såldes under premiäråret? 1. 2 400 X. 3 400 T E RT 2. 4 400 O K

SE

RE

E RKEORSTET

E RESTET R KO

E RKEORSTET

3. När tog Region Halland över ägandet av kollektivtrafiken i Halland? 1. 1 maj X. 1 juni 2. 1 juli 4. Vem är den nya operatören för Öresundstågstrafiken från december 2011? 1. Veolia X. DSBFirst 2. Nobina

Markera dina svar och skicka talongen senast den 28 oktober 2011 till: Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg eller mejla rätt svar till tavling@hlt.se. Märk ditt kuvert eller e-post med ”Tävla med Hallandstrafiken”. Fem av de rätta svaren tävlar om Resekort laddade med 200 kronor i reskassa. Vinnarna meddelas per post. _____________________________ NAMN

______________________________ ADRESS

5. När kommer nya förändringar i Hallandstrafikens tidtabeller? 1. 11oktober X. 11 november 2. 11 december

ESEET

RKORT

______________________________ POSTNUMMER OCH ORT

______________________________ TELEFON

Hallandstrafiken 2011 3  

Hallandstrafikens kundtidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you