Page 1

Samhällsinformation

Hallandstrafiken En tidning från länstrafikbolaget i Halland • 3 • 2010

Kontantstopp, sms-biljett och fler avgångar

En händelserik sommar Allt fler ser fördelarna med Mina sidor

Snart 7000 medlemmar

C-M underhåller Tylösand


Innehåll nr 3 2010 En sommar full av nyheter 4 6752 medlemmar på Mina sidor 6 Falkenbergs bussterminal tar form 7 Intervju C-M Carlsson 8 Köp din bussbiljett i automaten 10 Riksfärdtjänst med tåg 10 Taxiförare utbildas 10 Färdtjänstnyheter 11

Hallandstrafiken – en tidning från länstrafikbolaget – utges av Hallandstrafiken AB.

Nu är det kontantfritt på bussen!

Hallandstrafikens vision är att göra kollektivtrafiken till förstahandsalternativet för persontransporter i länet. Med detta menar vi att varje person som vistas i Halland och avser att göra en resa i första hand ska undersöka möjligheten att åka kollektivt. Hallandstrafikens kundtidning distribueras till alla hushåll i Hallands län, exklusive Kungsbacka. Ansvarig utgivare Rolf Persson Chefredaktör Yasmine Möllerström Henstam 0346-712 540, yasmine.mollerstrom@hlt.se Redaktion Yasmine Möllerström Henstam Jesper Andersson Joakim Agartsson Sofia Leander Kent Johansson, Textmedia Grafisk produktion Hallandstrafiken Sofia Leander Omslagsfoto bossefoto.se Foto Där inget annat anges – Hallandstrafiken. Tryckeri V-tab. Tidningen Hallandstrafiken är tryckt på miljövänligt papper.

Foto: bossefoto.se

Upplaga 103 500 ex

Gör som tusentals andra Hallänningar redan gjort:

Skaffa dig Resekortet. Redan idag! Sedan den 20 juni är det kontantfritt på våra bussar. Köp Resekortet hos någon av 2 HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2010 våra kundservicebutiker, återförsäljare eller ombud. Läs mer på hallandstrafiken.se.

Adress Hallandstrafiken AB, Box 269 311 23 Falkenberg Tel. Vx 0346-712 500 Trafikupplysning 0771-33 10 30 Vinnarna av tävlingen i Hallandstrafikens tidning nr 2 2010: Marie Bengtsson, Hövägen, Hyltebruk Lena Laurén, Tassemovägen, Falkenberg Cemile Aydin, Österängsgatan, Halmstad Rachel Gustavsson, Westerbergs gata, Halmstad Berit Andersson, Brages gränd, Varberg

H

östen är i antågande och enligt kalendern är september vår första höstmånad. Efter en fantastisk sommar med mycket sol och värme hoppas vi även på ljuvliga höstdagar. Naturen skiftar i röda nyanser och luften är hög, vilket inbjuder till långa härliga promenader i naturen. Dock vill jag ge en liten återblick av sommaren. För Hallandstrafikens del innebar starten på sommaren en hel del nyheter som bland annat kontantfri hantering ombord på våra bussar. Det har inte varit riktigt enkelt alla gånger för våra resenärer, det är vi fullt medvetna om. Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra servicen genom att framförallt utöka försäljningsombuden. Får ett par se ut hur som helst? Javisst! Detta är en kampanj som rullat under sommarmånaderna för Öresundståg. Kampanjen har gått ut på att informera om Duo/Familj-biljetten. En biljett som ger kraftigt reducerat pris både på våra bussar och Öresundståg. Med den här rabatterade biljetten betalar man bara 90 procent av ordinarie pris för två vuxna. För det priset kan man åka max två vuxna och tre barn. Eller två vuxna. Eller en vuxen och fyra barn. Betalar du dessutom med Resekortets reskassa får ni ytterligare 20 procent rabatt. Även om kampanjen rullat under sommaren kan man köpa denna biljett under hela året. Ta barnen eller respektive med ut på en liten hösttripp! Efter en intensiv vår och sommar väntar höstens projekt. Just nu är vi i full fart med arbetet för tågtrafiken på Halmstad- Nässjöbanan (HNJ-banan) samt på Viskadalsbanan. Nya entreprenörer kommer att köra trafiken på båda banorna. På HNJ-banan kommer trafiken att utföras av DSB Småland AB och på Viskadalsbanan kommer DSB First Väst AB att trafikera banan. Planering av tidtabeller, taxor och övrig information präglar delar av höstens arbete för Hallandstrafikens del. Sedan några år är det ett EU-direktiv att tidtabellsskifte ska ske i mitten av december, samma dag i hela EU. Därför vill jag redan nu informera om att det är dags för nya tidtabeller redan från och med 12 december för både buss och tågtrafiken i Halland. Carl-Magnus Carlsson ”C-M” är inte bara känd som kapellmästare hos TV-programmet ”På spåret” utan har också blivit en klenod för alla gäster på Hotel Tylösand. Under sommarens hetaste månad juli, underhåller C-M sina gäster på sin flygel. Vi har i det här numret fått äran att presentera C-M i en intervju där han bland annat tycker till om framtidens kollektivtrafik. Med hopp om angenäm läsning.

Yasmine Möllerström Henstam HALLANDSTRAFIKEN HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2010

3


Nytt biljettsystem, införandet av Resekortet, sänkta biljettpriser och miljövänligare bussar, fler avgångar med Öresundstågen och så vidare... Hallandstrafiken har lanserat många nyheter under sommaren. Förändringarna inom kollektivtrafiken har inte gått spårlöst förbi. – Nyheterna har gett oss både ris och ros. De flesta tycker att förändringarna är positiva och antalet resenärer har ökat både när det gäller tåg och buss, konstaterar Yasmine Möllerström Henstam, kommunikationschef på Hallandstrafiken. Öresundstågen genom Halland har blivit en succé. Öresundstågen har blivit fler och antalet resenärer har ökat med närmare 40 procent, vilket är den största ökningen jämfört med övriga trafikområden i regionen. – Satsningen på fler avgångar med halvtimmesavgångar under ”peak-tiderna” med högtrafik, liksom

Hallandstrafikens kundservicebutiker

Följande biljetter och produkter kan du köpa i Kundservicebutikerna; • Samtliga Resekortsprodukter • Öresundstågbiljetter (även platsbokn.) • SJ-biljetter (även platsbokning) • Resplusbiljetter (även platsbokning) • 10-biljetter Österskans (Säljer endast Resekortsprodukter och Öresundstågsbiljetter utan platsbokning). Måndag–Fredag 07.45– 18.00, Lördag 07.45–13.00

en avgång i timman under resten av dagen, har slagit väldigt väl ut. Särskilt stort är antalet pendlare mellan Varberg och Göteborg, säger Yasmine Möllerström Henstam. – Vi har också infört ett kundvänligare prissystem med enhetlig taxa, alltså samma biljettkostnad när det gäller tåg- och/eller busstrafik i samma zon, tillägger hon. Hallandstrafiken har cirka tolv miljoner resenärer om året, exklusive Västkustbanan. På tio år ska den siffran fördubblas. För att klara resandeökningen har Hallandstrafiken infört såväl tidsenliga som nödvändiga förändringar inom en rad områden. Introduktionen av kontantstoppet och det nya biljettsystemet på Hallandstrafikens bussar gäller sedan den 20 juni och genomfördes efter beslut från Arbetsmiljöverket. – Sedan vi tog bort möjligheten att köpa biljetter kontant ombord på bussarna har vi fått utstå viss kritik. Det tar tid att genomföra förändringar och vissa av våra resenärer har inte riktigt insett fördelarna med kontantstoppet. Det handlar i grund och botten om att skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö för våra förare. Utan hantering av kontanter minskar rånHalmstad C Måndag–Fredag 06.15–18.00 Varbergs järnvägsstation Måndag–Fredag 06.15–18.00 Hallandstrafiken Holgersgatan 29 Måndag–Fredag 07.00–18.00

risken, förarna kan känna sig säkrare och därmed blir det också en tryggare miljö för resenärerna. Kontantstopp ombord kommer på sikt att införas på all kollektivtrafik i Sverige, säger Yasmine Möllerström Henstam. Resekortet laddat med reskassa är den smidigaste lösningen för de resenärer som berörs av kontantstoppet, förklarar hon. Resenärerna har insett fördelarna med reskassan som ger 20 procent rabatt på ordinarie pris. Resekortet finns att köpa på 75 försäljningsställen i Halland. Man kan dessutom ladda reskassan via webben. Ett Resekort laddat med reskassa är varken tidsbegränsat eller personligt och kan alltså användas av flera personer. Sms-biljett via mobiltelefon är ett annat betalningssätt och där har Hallandstrafiken ställts inför en del problem, inte minst när det gäller att lösa regionbiljetter. Vissa slags betalkort har heller inte fungerat som betalningsmedel. – Ett gissel är att det inte går att köpa sms-biljetter om mobiltelefonen saknar möjlighet till uppkoppling mot internet. – När det gäller turister och utländska resenärer som inte haft kän-

Återförsäljare

Halmstad Halmstad, Trafikkiosken på Stora Torg Halmstad, Pressbyrån Halmstad C Halmstad, Länssjukhuset Huvudentrén Oskarström, Time Getinge, Eliassons Kiosk och Spel

Varberg Varberg, Pressbyrån järnvägsstationen Bua, Pressbyrån Tvååker, Time

Laholm Laholm, Ica Torghallen

Här köper och laddar du ditt Resekort med önskad produkt. Här kan du även köpa din biljett i anslutning till din resa (ej för- eller platsbokning).

Falkenberg Falkenberg, Pressbyrån Stortorget Ullared, Ica Supermarket

Med reservation för slutförsäljning och förändringar. Besök hallandstrafiken.se för aktuell information om återförsäljare och ombud.

4

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2010

Stadstrafiken i Halmstad, som leds av Hallandstrafiken, fick inför sommaren nya bussar som drivs med biogas eller förnyelsebar diesel. Att åka med de gasdrivna bussarna är inte bara miljövänligt utan även säkrare eftersom de utrustats med trygghetskameror och alkolås. – Dessutom är bussarna försedda med luftkonditionering, vilket var uppskattat inte minst den gångna sommaren, som var en av de hetaste på länge, Under försommaren infördes ett nytt kundvänligare prissystem med en enhetlig taxa oavsett om noterar Yasmine Möllerström resean utförs med buss eller tåg. Allt fler ser också fördelarna med att resa med Resekort som ger 20 procent rabatt på samtliga resor. Henstam på Hallandstrafiken.

Hylte Hyltebruk, Glada Hörnan Torup, Pressbyrån Kungsbacka Kungsbacka, Tresor Travel Kungsbacka, Pressbyrån vid jvstn

Biljettautomater

På alla tågstationer i Halland finns det biljettautomater där du kan köpa din Öresundstågbiljett. Betala med reskassan på Resekortet eller med bankkort. Inga av automaterna i Halland, Mölndal eller Göteborg tar kontant betalning. I automaten kan du inte förköpa din resa. Din biljett köper du i samband med din resa, vilket beror på att biljetter köpta i automaterna har begränsad tidsgiltighet som är varierande beroende på vilken sträcka du reser. Vill du förboka din resa kan du göra det på

www.oresundstag.se. Din reskassa kan du använda för köp av resor hos länstrafikbolagen i följande län; Skåne, Blekinge, Kronoberg och Jönköping samt i följande städer för köp av Öresundstågbiljett; Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Köpenhamn samt på Kastrups flygplats. Observera att du inte kan överföra en väntande beställning utanför Halland (undantaget automaterna på Göteborg C och Mölndals station) eller i bussar som körs av grannlänen i Halland. Läs mer på sidan 10 om hur du köper bussbiljett för resa inom stadszonen.

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2010

5

Foto: bossefoto.se

En sommar som inte gick spårlöst förbi…

nedom om vilka betalningssätt som gäller hos Hallandstrafiken, kan jag bara påpeka att det gäller att informera sig om vilka regler som gäller på den plats där man vistas. Vi har gjort allt som står i vår makt för att informera om vår verksamhet och vilka betalningssätt som finns. – Å andra sidan har vi under inkörningsperioden och turistsäsongen inte medvetet ”kastat ut” resenärer som saknat förmåga att lösa biljett på erforderligt vis. Tvärtom har vi haft en högst tolerant nivå. När det gäller betalkorten ska vi göra en översyn av problematiken och tillsammans med våra entreprenörer hitta en lösning till det bästa, säger Yasmine Möllerström Henstam. Samtidigt har många resenärer uttryckt sin uppskattning över förändringarna. Den ökade tillgängligheten har också medfört att fler än någonsin väljer att åka med Hallandstrafken.


medlemmar! Allt fler ser fördelarna med att enkelt kunna ladda reskassan hemifrån. Fram till månadsskiftet augusti/september var det drygt 6700 personer som hade öppnat ett Mina sidor - konto på Hallandstrafikens webbplats för att enkelt kunna ladda Resekortet. Gå med du också! Mina sidor är helt kostnadsfritt och med ett par enkla klick har du öppnat ett konto hos oss. Till ditt konto kan du sedan registrera ett eller flera Resekort. Det innebär att om ni till exempel har flera kort inom familjen kan alla korten vara knutna till ett och samma Mina sidor-konto. Lägsta ålder för att öppna ett Mina sidor-konto är 16 år. Så här enkelt laddar du reskassan via Mina sidor. 1. Logga in på Mina sidor, klicka på ”Visa resekort” och välj vilket kort du ska ladda med reskassa. 2. Välj mellan att betala med VISA, MasterCard eller direktbetalning via din Internetbank.

Ombud Här kan du köpa färdigladdade Resekort med 100 kronor i reskassa. Tänk på att kortet går att återladda. Det gör du i våra automater, kundservicebutiker, återförsäljare eller på Mina sidor. Varberg Derome, Ica Eklöws Frillesås, Coop Konsum Rolfstorp, Ica Handelsf. Skällinge, Ica Nära Länstrafikbolaget i Halland Trönninge, Ica Nära Tvååker, Ica Supermarket

6

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2010

För bussresenärerna i Falkenberg har våren och sommaren krävt visst tålamod eftersom det lagts gatsten, monterats stolpar och dragits el på Holgersplan. Resultatet har blivit en modern och anpassad bussterminal.

Din reskassa kan du använda för köp av resor hos länstrafikbolagen i följande län; Skåne, Blekinge, Kronoberg och Jönköping samt i följande städer för köp av Öresundstågbiljett; Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Köpenhamn samt på Kastrups flygplats. Observera att du inte kan överföra en väntande beställning utanför Halland (undantaget automaterna på Göteborg C och Mölndals station) eller i bussar som körs av grannlänen i Halland.

Bussterminalen i Falkenberg har sedan i våras byggts om för att förbättra tillgängligheten och säkerheten för resenärerna. Under byggperioden har det varit ganska ont om plats i området och även svårlokaliserat för resenärerna. Bussarna har dessutom fått byta uppställningsplatser under perioden eftersom man halvvägs genom ombyggnaden kunde upplåta lite mer plats mot Falkenbergs kyrka samtidigt som man behövde hägna in

Om du registrerar ditt resekort kan du när som helst spärra kortet via Mina sidor om du av någon anledning skulle förlora kortet. När du spärrar kortet får du automatiskt ett ersättningskort skickat hem till dig med kvarvarande värde och/eller period. Utöver nämnda tjänster kan du som Mina sidor-medlem även ta del av erbjudanden, tävlingar och smarta mervärden. Idag kan du bland annat ta del av ett exklusivt hotellerbjudande från Choice Hotels och du kan dessutom vara med och tävla om fem Resekort laddade med 100 kronor i reskassa. Logga in på Mina sidor och läs mer.

Tvååker, Coop Konsum Valinge, Ica Varberg, Ica Kvantum Varberg, Ica Hajen Varberg, Ica Nära NG:s Varberg, Ica Nära Sparköp Varberg, Marknad Varberg Varberg, Coop Konsum Apelvikshöjd Varberg, Coop Konsum Håsten Varberg, Coop Forum Jonstaka Veddige, Hemköp Väröbacka, Ica Zachrissons

ytterligare en bit mot hyreshuset och Hallandstrafikens byggnad. Men trots trängseln har det gått över förväntan att ta sig fram. När arbetet är slutfört kan Falkenbergarna stoltsera med en modern och tillgänglighetsanpassad bussterminal. Terminalen utmärker sig genom vad som uppifrån ser ut som två öar som ska fungera som ett säkert utrymme för resenären att vänta på. Bussarna kan samtidigt på ett enkelt sätt angöra sina hållplatser. På öarna finns inte bara busskurer att ta skydd i vid regn och blåst utan också planteringar och gröna ytor. Planteringarna är upphöjda och runt dem finns murar att vila sig mot under tiden som man väntar på bussen. Som vi i tidigare nummer skrivit är utseendet inspirerat av den stil som Falkenberg station har fått.

Foto: bossefoto.se

6752

Falkenbergs bussterminal tar form

3. Den beställda summan överförs till ditt Resekort när du använder kortet för köp av resa på bussarna, i automaterna, i våra kundservicebutiker eller hos någon av våra återförsäljare. Tänk på att alltid göra din beställning i god tid innan du reser. I vissa fall kan det ta upp till 12 timmar innan en beställning kan överföras till Resekortet.

Genom att registrera Resekortet på Mina sidor får du Tappa-bort-garanti. Ett spärrat kort ersätts automatiskt av ett nytt kort som skickas hem till dig.

Halmstad Eldsberga, Matöppet Frösakull, Ica Nära Furet, Coop Nära Halmstad, Ica Maxi Högskolan Halmstad, Österskans Kiosk Halmstad, Turistbyrån Halmstad, Eurostop, Coop Forum Halmstad, Flygstaden, Ica Maxi Halmstad, Halmstad Turistbyrå Halmstad, Brogård Minilivs Halmstad, Nyhems Tobak Halmstad, Brogatans Kebab & Kiosk Halmstad, Godisnissen, Järnvägsgatan

Gröna ytor samsas med sittvänliga stenmurar, belysning och nya hållplatsskyltar. På området finns också tre busskurer där resenärerna kan söka skydd för regn och blåst. Harplinge, Matöppet Kvibille, Ica Nära Simlångsdalen, Matöppet Söndrum, Ica Supermarket Trönninge, Rolles gatukök Vallås, Ica Supermarket Åled, Matöppet Åled, Birkagårdens vandrarhem Hylte Unnaryds Kiosk & Café Unnaryd, Unnaryds Taxi

Falkenberg Falkenberg, Turistbyrån Glommen, Coop Nära Långås, Handlar´n Långås Morup, Coop Nära Slöinge, Matöppet Heberg, Netto Skrea strand, Ica S. Market Ullared, My Way Vessigebro, Ica Ätran, Matöppet Älvsered, Ica Nära

Laholm Hishult, Ica Nära Knäred, Coop Konsum Laholm, Konsum LP H-son Laholm, Shell Ängelholmsvägen Mellbystrand, Ica Maxi Mellbystrand, Mellbys. Livs Skottorp, Nilssons Livs Skummeslövsstrand, Ica Veinge, Ica Wictors Våxtorp, Ica Våxbohallen Ysby, Ica Nära Ysbyhallen

Med reservation för slutförsäljning och förändringar. Besök hallandstrafiken.se för aktuell information om återförsäljare och ombud. HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2010

7


Carl-Magnus ”C-M” Carlsson – populär pianobarartist i Tylösand:

”Jag älskar närheten till havet” pianotangenterna, allt från soft cocktailmusik till medryckande låtar med högre tempo, modern och samtidigt tidlös musik skapad av klassiska namn som till exempel Elton John, Eric Clapton, Creendence och Billy Joel. – Många låtval kommer spontant, avslöjar han. Det känns bra att ha en variationsrik låtlista och att kunna lira från olika genre även om det är vanligt att många gäster önskar samma låtar. Sommarens mest önskade och spelade låt var faktiskt Lasse Berghagens ”En kväll i juni”. Ett riktigt örhänge i Tylösand…

Foto: bossefoto.se

C-M har spenderat åtta somrar bakom flygeln på Hotel Tylösand - och fler blir det, de kommande två somrarna är redan

Solen, havet, stranden och musiken! Tylösand har allt och Carl-Magnus ”C-M” Carlsson är artisten och pianisten som förenar det sköna i livet. För åttonde sommaren i följd har han underhållit publik och gäster i pianobaren på Tylöhus. Med horisonten och solnedgången som bakgrund genom panoramafönstren bildas en sagolik vy samtidigt som ”C-M” frambringar en närmast magisk stämning runt flygeln. Så har han också uppåt 4 000 låtar på repertoaren. – Tylösand är en underbar plats, tycker han. Jag älskar närheten till havet och den blandade publiken. C-M har starka band med Halland och Tylösand. 8

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2010

– Min pappa har sina rötter i Halland eftersom han är uppvuxen på Höstena Gård utanför Vessigebro. Jag tillbringade många sommarlov där, hos mina släktingar, och som ”asfaltbarn” från storstaden var det toppen att få komma till dem och leva lantliv några veckor om året, säger den jordnära och sympatiske göteborgaren. De senaste 25 åren har C-M Carlsson varit professionell pianobarartist. Eventen och uppdragen är många. Bland de återkommande platser där han uppträder under längre perioder kan nämnas Incontro på Hotel Gothia Towers (Göteborg), Högfjällshotellet (Sälen), Ritz Bar på Salzburger Hof (Bad Gastein, Österrike) och Hotel Tylösand. Efter åtta säsonger som entertainer i pianobaren – och ungefär 250 spelningar – är han något av ett flaggskepp för det populära och välbesökta hotellet invid Kattegatts salta vatten. Därför är det kanske inte så underligt att han redan nu kontrakterats för

ytterligare två års engagemang vid flygeln med Tylön som bakgrund. – 2012 blir det tioårsjubileum för mig i den här pianobaren, det känns fantastiskt, säger han. Den senaste sommaren var underbar, inte minst tack vare det fina vädret. Gästerna i pianobaren har nog aldrig varit så många. Publiken är i varierande åldrar och det gör att varje spelning blir en spännande utmaning. Jag älskar mitt jobb, att få spela och sjunga och bjuda på underhållning. Under senare delen av kvällen blir det nästan alltid allsång... – Min allra första spelning på Hotel Tylösand var 2002 och blev en minnesvärd happening där vi jammade i lobbyn fram till småtimmarna. Bengan Jansson, Peter Gardemar och Jim Jidhed var med och lirade och det blev ett enastående drag. Sedan dess har jag återvänt hit varje sommar och det är lika roligt varje säsong. C-M har en bred repertoar och kan framföra närmare 4 000 melodier på

Stämningen är hög och det är trångt i pianobaren när C-M spelar, sjunger och bjuder på sig själv. Ibland händer det att han får besök av någon gästartist, som Björn Skifs, Niklas Strömstedt, ”Mojje” Johansson, Lisa Nilsson, Shirley Clamp eller Jim Jidhed. C-M har själv gett ut två album, ”The Pianobar Collection” och ”Live från Pianobaren på Hotel Tylösand”. För ett antal år sedan körade han på Agnetha Fältskogs senaste platta, ”My Colouring Book”. På meritlistan finns också en rad uppdrag som kapellmästare i olika tv-produktioner med bland annat Ingvar Oldsberg. – Drömmen vore att någon gång i framtiden få skriva någon låt ihop med Per Gessle (hotellets ägare) och Marie Fredriksson och kanske körsjunga på deras album, funderar han. Även om det mesta i C-M:s tillvaro kretsar kring musik, finns det ett liv också utanför artisteriet. Ett av fritidsintressena är att vara ungdomstränare i fotboll. – Jag hjälper till att träna ett flicklag i fotbollsklubben Azalea, där min dotter Sofia ingår. Det är bland det absolut bästa och roligaste jag vet. Mitt fotbollsintresse är genuint. Jag lirade själv i yngre år, spelade för

Västra Frölunda och gjorde 63 mål min bästa säsong. Men jag slutade när jag fyllde 18. Var till slut tvungen att bestämma mig för vad jag skulle satsa på och jag valde musiken. Att resa är ett annat passionerat intresse. Just nu befinner sig C-M på en två månader lång jorden runt-resa tillsammans med sonen Simon. – Jag tycker om att resa, både kort och långt. Utan kollektivtrafiken stannar Sverige och jag åker ofta spårvagn hemma i Göteborg. Att resa kollektivt är avkopplande, ansvarstagande och bra för miljön. Inrikes föredrar jag att åka tåg före flyg. Det händer att jag tar tåget till mina spelningar i Båstad och Halmstad, även om bilen onekligen innebär en större flexibilitet som när det gäller avgångstider och anslutning till spelplatser. – Jag tror ändå på en kraftig ökning när det gäller det framtida nyttjandet av kollektiva färdmedel.

Numera har också säkerheten blivit bättre för både förare och passagerare. Trygghetskameror och kontantstopp medför mindre riskmoment. – Eftersom jag i grunden är entreprenör och har en del mer eller mindre galna idéer skulle jag vilja att man med teknikens hjälp moderniserade och utrustade även lokalbussar med stora skärmar som visade filmer och löpande information. Och så vill jag att man ordnade så att sätena blev skönare. Det får bli min vision för Hallandstrafiken, säger C-M. Tja, eller varför inte installera en pianobar allra längst bak i bussen!? Senare i år gör Hotel Tylösand en nysatsning på pianobaren, även vintertid. Första fredagen i december är C-M Carlsson tillbaka vid flygeln framför världens vackraste ”backdrop” – den i Tylösand, med havet, solnedgången och Tylön. C U, C-M!

Foto: bossefoto.se

C-M har spenderat åtta somrar bakom flygeln på Hotel Tylösand - och fler blir det, de kommande två somrarna är redan avsatt för fortsatt succé i Halmstad.

Namn: C-M (Carl-Magnus) Carlsson Ålder: 45 Familj: Barnen Simon, 20 år, och Sofia, 17 år Bor: Göteborg Yrke: Artist och musiker med eget skivbolag (CMC Records), musikförslag (CMC Music Publishing) och egen artistförmedling (CMC Music) Hobby: Fotbollstränare för Azalea BK:s F93: or HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2010

9


Nu kan du köpa din bussbiljett i automaten

För att köpa en biljett för resa inom stadszonen i respektive stad väljer du Halmstad eller Falkenberg i snabbvalmenyn. Betalar gör du med reskassan eller konto- eller kreditkort. Du kan även köpa din biljett i automaterna

Foto: bossefoto.se

Nu finns det nya biljettautomater på Österskans i Halmstad och vid bussterminalen i Falkenberg där du kan köpa din biljett för resa i stadszonen. Automaterna är de samma som sedan tidigare finns vid järnvägsstationerna i länet.

Riksfärdtjänst med tåg

för resa med Öresundstågen eller bussarna i regiontrafiken till följande destinationer i Halland; Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka samt till alla destinationer inom Öresundstågtrafiken. Fler ”bussdestinationer” kommer så småningom att introduceras i automaterna.

Vad är det här?

Du som reser med Öresundstågen har säkert noterat att det har kommit upp nya stolpar på stationerna. Dessa stolpar kommer du som reser med periodkort att kunna använda för aktiveringen av periodgiltigheten när väntande perioder införs för dig som pendlar med Öresundstågen.

Under våren och sommaren har Riksfärdtjänstresorna med rullstol på X 2000-tågen fungerat tillfredställande trots att rullstolslyftarna varit ur funktion ända sedan i vintras. SJ har varit väldigt tillmötesgående och erbjudit ersättningsalternativ i huvudsak med taxi till och från stationer där de mobila lyftarna inte funnits tillgängliga. Andra alternativ har varit att åka med Öresundstågen och SJ:s Intercity-tåg. SJ har nu en lösning i sikte men dock ingen som är klar före årsskiftet. På SJ’s hemsida kan du läsa mer om lyftarna på X 2000.

Viktig utbildning för taxiförare

Hallandstrafiken satsar på att hålla en hög kvalitet i den anropsstyrda trafiken som är ett samlingsnamn för färdtjänst, sjukresor, närtrafik m.m. I början av september startade därför en utbildning för alla som kör anropsstyd trafik för Hallandstrafiken.

förarna större kunskap i hur kunden skall bemötas. Utbildningen pågår under en dag och alla förare inom den anropsstyrda trafiken (cirka 500 stycken) skall ha genomfört utbildningen under 2010. I samband med utbildningen får fö-

rarna ett gediget informationsmaterial om regler för färdtjänst och sjukresor. Detta material skall underlätta för förarna att kunna svara på alla de frågor som kunderna ställer till dem i bilarna. Förarna är en viktig kontakt för alla de kunder som åker färdtjänst och sjukresor med oss.

I de undersökningar som Hallandstrafiken gör avseende upplevd kvalitet inom den anropsstyrda trafiken framkommer det tydligt att de faktorer som våra kunder värdesätter mest är trygghet under resan samt förarens bemötande. Därför har vi nu startat en utbildning som har tonvikten på just dessa mjuka frågor. En stor del av utbildningsdagen ägnas åt att ge förarna större insikt i olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar kunden och kundens beteende. Denna insikt skall också ge 10

HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2010

Nyheter för våra färdtjänstkunder Sedan den 1 juli gäller nya bestämmelser som för dig som är färdtjänstresenär i Halland. Bland annat har färdtjänstområdena utökats för dig som är boende i Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholms kommuner. Samtidigt ändrades också vissa regler för bärhjälp. Sedan den 1 juli gäller utökade områden för färdtjänstresenärer i Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholms kommuner. Den tidigare 50-kilometersgränsen upphör och det blir istället tillåtet att resa i hela sin hemkommun samt i angränsande kommuner även om den angränsande kommunen ligger utanför Halland. För boende i Varbergs kommun tillåts resor i Varberg, Kungsbacka, Mark och Falkenberg kommuner. För boende i Falkenbergs kommun tillåts resor i Falkenberg, Varberg, Mark, Svenljunga, Gislaved, Hylte och Halmstad kommuner. För boende i Hylte kommun tillåts resor i Hylte, Falkenberg, Gislaved, Ljungby och Halmstad kommuner. För boende i Laholm tillåts resor i Laholm, Halmstad, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga, Ängelholm och Båstad kommuner. Observera att Halmstad kommun har 50-kilometersgränsen kvar. Vill du resa till orter som ligger utanför de giltiga färdtjänstområdena ovan krävs ett särskilt tillstånd för riksfärdtjänst. Fullständig information om de nya färdtjänstområdena finner du på hallandstrafiken.se. Våra färdtjänstresenärer kan nu sköta sina färdtjänstbokningar via vår webbokning. Alla som får ett färdtjänsttillstånd får i samband med detta information om hur man ansluter sig till denna tjänst.

Varje dag utförs 2 500 anropsstyrda resor i Halland. Då förarna utgör en stor del av kundens upplevelse under resan satsas det därför på att hålla en hög kvalitet.

För resenärer som bor i flervåningshus utan hiss kommer all bärhjälp i fortsättningen att ske med trappklättrare. Trappklättraren används endast i inomhustrappor. Om resenären har

Foto: Jonas Gerdle

För resenärerna i Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholms kommuner gäller sedan 1 juli utökade områden för färdtjänstresor. För resenärer boende i Halmstad kommun gäller dock den tidigare 50-kilometersgränsen.

en rullstol som inte passar trappklättraren får denne en månad på sig att ordna en ny rullstol via Hjälpmedelcentralen (telefon 035-16 43 00 alternativt 0340-48 10 52). Under tiden kan de använda rullstolen som tillhör trappklättraren. Personen måste kunna flytta över till rullstolen själv/eller med hjälp av anhörig eller personal. Chauffören har ingen möjlighet att hjälpa till med detta. Om resenären inte kan flytta över till trappklättarens rullstol eller till bärstolen kan denna service inte utföras! I de fall där trappklättraren inte kan användas på grund av trappans utformning kan en bärstol användas under en begränsad tid på sex månader. Bärstolen tillåts endast på resenärens hemadress och resenären måste själv, eller med hjälp av

anhörig eller personal, kunna flytta över till/från bärstolen. Chauffören har inte möjlighet att hjälpa till med detta. Under den tid som bärstolen tillåts har resenären möjlighet att söka bostadsanpassning hos kommunen eller ta ställning till att söka ett annat boende. Chauffören är behjälplig i yttertrappor om ramp eller skenor finns. Chauffören ”drar” däremot aldrig resenär i rullstol upp eller ner för trappor oavsett hur få steg det är. Färdtjänstresenärer som har barn som behöver bilbarnstol får själva tillhandahålla bilbarnstolen. Detta anses vara ett personligt hjälpmedel som är anpassat för barnet och som också sitter säkrast i en egen bilbarnstol, där föräldern vet hur man spänner fast barnet säkrast. HALLANDSTRAFIKEN • NR 3 • 2010

11


Så här köpe r du en

Så här köper du SMS-biljett Region Första gången du vill köpa en SMS-biljett Region behöver du ladda ner Hallandstrafikens reseplanerare i mobiltelefonen (även iPhone och Android). Skriv in ditt mobilnummer på vår hemsida och klicka på ”Beställ” så får du en länk till startsidan skickad till dig i ett sms. Du kan också skicka ett sms med texten HLT till telefonnummer 0730-125 250. Du får då ett sms med en länk som du följer för att ladda ner reseplaneraren. När det är gjort följer du instruktionen nedan: 1. Sök din resa genom att välja resans start och mål. 2. Välj den tur som passar dig.

Håll utkik efter SMS vår nya broschyr! biljett I dagarna kommer vår nya broschyr som berättar allt du behöver veta om Hallandstrafikens sms-biljetter. Hämta ditt exemplar ombord på bussen eller på något av våra försäljningsställen

Så här köper du SMS-biljett Stadstrafik (biljetten gäller endast i stadszonen) 1. Öppna ett nytt text-meddelande i din mobil. Skriv koden: H för Halmstad, F för Falkenberg eller V för Varberg.

3. Välj biljettkategori. 4. Köp biljetten innan du påbörjar din resa. 5. Din biljett kommer som svarsmeddelande till din mobil som du visar för föraren eller personal ombord på Öresundstågen. Spara meddelandet under hela resan, precis som du gör med en vanlig biljett. SMS-biljett Region är möjlig att beställa 20 minuter före den aktuella turens avgångstid. Hallandstrafikens reseplanerare ger dig även möjlighet att få information om resor du planerar göra lite senare.

2. Lägg till om biljetten ska gälla för vuxen, barn eller Duo/ Familj: V för vuxen, B för barn och DF för Duo/Familj. Ex. HDF står för Halmstad, Duo/Familj alt. VV står för Varberg vuxen. 3. Åker du efter midnatt? Nattaxa gäller från klockan 00.00. 4. Skicka din kod till nummer 724 33. Spara nummer 724 33 i din mobil, så har du alltid en biljettautomat med dig. 5. Din biljett kommer som svarsmeddelande till din mobil som du visar föraren när du går ombord på bussen. Spara meddelandet under hela resan, precis som du gör med en vanlig biljett.

Tävla om fem Resekort! Detta är en kunskapstävling om tidningen Hallandstrafiken. För att klara samtliga frågor bör du läsa igenom tidningen noga för att finna de rätta svaren.

1. Hur mycket kostar Resekortet Ungdom? 1. 199,50 kr X. 300 kr 2. 400 kr

3. Var kan du höra C-M Carlsson spela? 1. Apelviken X. Tylösand 2. Skrea strand

2. När började de nya färdtjänstområdena att gälla? 1. 20 juni X. 1 juli 2. 16 augusti

4. Hur stor rabatt får du om du reser med Resekortet? 1. 10 procent X. 20 procent 2. 30 procent 5. Var ska du registrera ditt kort för att vara säker på att få värdet på kortet tillbaks? 1. Bussidan X. Öresundståg.se 2. Mina sidor

Markera dina svar och skicka talongen senast den 31 oktober 2010 till: Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg eller mejla rätt svar till tavling@hlt.se. Märk ditt kuvert eller e-post med ”Tävla med Hallandstrafiken”. Fem av de rätta svaren deltar i en utlottning av fem Resekort som är laddade med 200 kronor. Vinnarna meddelas per post. _____________________________ NAMN

______________________________ ADRESS

______________________________ POSTNUMMER OCH ORT

______________________________ TELEFON

Profile for Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken 2010 3  

Hallandstrafikens kundtidning

Hallandstrafiken 2010 3  

Hallandstrafikens kundtidning

Advertisement