Page 1

Samhällsinformation

Hallandstrafiken En tidning från länstrafikbolaget i Halland • 2 • 2010

Nu blir det kontantfritt Arriva är nya i Halland Premiär för sms-biljett Region


Nu blir det kontantfritt på bussen!

Innehåll nr 2 2010 Nu blir det kontantfritt ombord på våra bussar Vi sänker busspriserna Information från färdtjänsten Närtrafik för dig Nyheter i tidtabellerna Nya tider ger väntande perioder Arriva är ny i Halland Sms-biljett Region Nobina älskar avvikelser

4 6 7 7 7 8 9 10 11

Hallandstrafiken – en tidning från länstrafikbolaget – utges av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafikens vision är att göra kollektivtrafiken till förstahandsalternativet för persontransporter i länet. Med detta menar vi att varje person som vistas i Halland och avser att göra en resa i första hand ska undersöka möjligheten att åka kollektivt. Hallandstrafikens kundtidning distribueras till alla hushåll i Hallands län, exklusive Kungsbacka. Ansvarig utgivare Rolf Persson Chefredaktör Yasmine Möllerström Henstam 0346-712 540, yasmine.mollerstrom@hlt.se Redaktion Yasmine Möllerström Henstam Jesper Andersson Joakim Agartsson Sofia Leander Grafisk produktion Hallandstrafiken Sofia Leander Tryckeri V-tab. Tidningen Hallandstrafiken är tryckt på miljövänligt papper. Upplaga 103 500 ex Foto Där inget annat anges – Hallandstrafiken. Adress Hallandstrafiken AB, Box 269 311 23 Falkenberg Tel. Vx 0346-712 500 Trafikupplysning 0771-33 10 30

Foto: bossefoto.se

Köp Resekortet idag! Från 20 juni är det kontantfritt på våra bussar. Köp Resekortet hos våra kundservicebutiker, återförsäljare eller ombud. Läs mer på hallandstrafiken.se. Läs mer på www.hallandstrafiken.se

2

HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2010

Vinnarna av tävlingen i Hallandstrafikens tidning nr 1 2010: Andreas Lassas, Laholm Emilia Karlsson, Harplinge Charlotte Wirsted, Halmstad Ulla Persson, Halmstad Bengt Hagman, Varberg

20 juni Söndagen den 20 juni är startskottet för många händelser i Hallandstrafikens verksamhet, bland annat blir alla bussar kontantfria, ett nytt trafikavtal drar igång och Arriva börjar köra i södra Halland. Läs mer om vad förändringarna den 20 juni innebär för dig.

Efter ett beslut som Arbetsmiljöverket har fattat införs nu kontantfri hantering ombord på Hallandstrafikens bussar och detta gäller oavsett tidpunkt på dygnet och i samtliga bussar inom kollektivtrafiken i Halland. Orsaken till förbudet är att hot och rån mot bussförarna har ökat under de senaste åren. I förlängningen skapar det här en tryggare miljö på bussarna för både förare och resenärer. Vi har full förståelse för att det här innebär en omställning för de resenärer som är vana vid att betala med kontanter ombord. Under våren har Hallandstrafiken arbetat med att hitta lösningar som så mycket som möjligt skall underlätta för våra kunder att köpa färdbevis på annat tillvägagångssätt. Förutom Hallandstrafikens Kundservicebutiker finns det ett antal försäljningsställe och ombud som kommer att sälja våra färdbevis. Den 20 juni lanserar vi även SMS-biljetten Region, vilket innebär att man förutom i stadstrafiken kan köpa en SMS-biljett på våra regionbussar samt Öresundstågen i Halland. Utförligare information presenteras i tidningen. Vi rekommenderar att man förser sig med Resekortet. Med det kan man betala både sin buss- och tågbiljett. Dessutom får man 20 procent rabatt på sitt köp. Det mest enkla och mest fördelaktigaste sättet att köpa sin resa på. I bussarna kommer det dessutom att vara möjligt att betala med betaleller kreditkort. Den 20 juni innebär också ny trafikstart för linjetrafiken. För regiontrafiken samt tätortstrafiken i Varberg och Falkenberg kommer Nobina att fortsättninga utföra trafiken. För regi-

ontrafiken i Laholm, Hylte, Halmstad samt Halmstad tätort kommer Arriva att utföra trafiken. Övrig linjetrafik kommer att utföras av Buss i Väst AB, Bergkvarabuss AB, Ätrans Buss, Asige Busstrafik AB och Unnaryds Taxi AB. I samband med nya trafikavtal gör Hallandstrafiken nya miljösatsningar. Hallandstrafiken AB har som mål att väsentligt minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för en positiv miljöutveckling inom kollektivtrafiken. Hallandstrafiken AB har anammat den svenska kollektivtrafikens nationella mål att kilometersproduktion med buss ska utföras så att fossila bränslen är avvecklade med minst 40 procent år 2012 och 90 procent år 2020. Som ett led i att förstärka säkerheten och tryggheten i kollektivtrafiken kommer samtliga bussar att utrustas med alkolås. Fler av våra bussar kommer även att förses med trygghetskameror. Kamerautrustningen är i första hand till för att förebygga brott och därmed öka tryggheten och säkerheten för både resenärer och personal. En uppgradering av vårt realtissystem kommer att installeras inför trafikstart 20 juni. Realtidssystemen levererar trafikinformation både till bussföraren och alla som skall åka med, dels vid hållplatsen men även inne i bussen under själva bussturen. Uppgraderingen innebär att bussföraren har full kontroll i bussen under färd. Hallandstrafikens styrelse beslöt i februari att Hallandstrafiken skall ha en enhetlig taxa mellan tåg och buss i Halland. Det betyder att det från och med den 20 juni 2010 blir samma zoner i buss och tågtrafik. I samband med detta kommer busspriserna att sänkas. Genom att designa bussarna med ett unikt grafisk formspråk skapar vi en tydlig identitet och igenkännelse för våra kunder. En enhetlig grafisk bussprofil bidrar i hög grad till att stärka varumärket Hallandstrafiken. Ett tydligt mål med den nya grafiska bussprofilen i färgval och design, är att förstärka känslan och upplevelsen av hög kvalité när man väljer att åka

med oss. Den nya grafiska designen är ”enkel” och ”ren” i sitt uttryck. Bussarna är lackerade i ljus metallic silver. Ovanpå har vi skapat ett tydligt bildtema som känns igen på samtliga bussar. Temat för bilderna är människor. Totalt kommer det att finnas ett tjugotal unika grafiska illustrationer/ bilder på människor i olika åldrar och kön. Bilderna ska symbolisera våra resenärer på ett trevligt och positivt vis. Hallandstrafiken sätter alltid människan i centrum och det vill vi symbolisera genom vår nya grafiska profil. Bilderna kommer att dekorera bussarnas långsidor. Den gröna och blå färgen som är Hallandtrafikens profilfärger sedan många år kommer att kännas igen. Dessa profilfärger återfinns i de nya illustrationerna/¬bilderna. Vi har valt att komplettera profilfärgerna med två ljusare nyanser av samma kulörer. Nu byter vi tidtabeller för busstrafiken. Från den 20 juni gäller sommartidtabellen i tätorterna Falkenberg, Halmstad och Varberg och nya tidtabeller för samtliga kommuner. Hämta din tabell på våra Kundservicebutiker eller fråga bussföraren efter ett exemplar. För många har det efterlängtade sommarlovet just startat och många aktiveter har säkert planerats inför ledigheten. Liseberg och Tivoli i Köpenhamn är välbesökta platser under sommaren. Ställ bilen hemma och åk med våra Öresundståg. Vi har tät trafik både till Göteborg och till Köpenhamn. Med en Duo/Familjbiljett åker fem personer varav minst en vuxen eller max två vuxna väldigt förmånligt. Duo/familj-biljetter säljs nämligen till 90 procent av priset för två vuxenbiljetter. En Duo/familjbiljett kostar exempelvis mellan Halmstad och Göteborg endast 48,40 kronor per person enkel resa. Priset är baserat på fem personer. Dessutom åker man vidare en zon med Göteborgs kollektivtrafik på sin biljett. Läs vidare i tidningen – här finns mycket betydelsefull information om oss och vår trafik. Vi på Hallandstrafiken vill önska en riktigt skön sommar! Yasmine Möllerström Henstam HALLANDSTRAFIKEN HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2010

3


Nu blir det kontanfritt ombord på våra bussar Vi har i tidigare nummer av Hallandstrafikens tidning informerat om att från och med den 20 juni kan man inte betala med kontanter på Hallandstrafikens bussar. Nu är vi där! Vi har under våren arbetat med att försöka hitta lösningar för att underlätta det för dig som resenär att köpa färdbevis på annat sätt. Många av våra resenärer har redan införskaffat det nya Resekortet. Vilket

är det absolut lättaste sättet för din del att resa med oss. Laddar du Resekortet med reskassa har du 20 % rabatt på dina resor både på Hallandstrafikens bussar och på Öresundstågen. Du kan med din reskassa även köpa biljett i Skåne, Blekinge, Kronoberg, och Jönköpings län, I Göteborg och Köpenhamn kan du köpa biljett till Öresundstågen. Reskassan laddas som lägst med 100 kronor. Det är också möjligt att köpa sin resa via SMS-biljett. Den finns nu att tillgå i både stadstrafiken, regiontrafiken och Öresundstågen i Halland. Hallandstrafiken har fyra Kundser-

vicebutiker placerade i Falkenberg, Halmstad och Varberg. Här kan du köpa alla färdbevis. Även återförsäljare i Halland kommer att sälja våra färdbevis. Hos våra försäljningsombud kommer du att kunna köpa Resekortet som är laddat med reskassa. Nya återförsäljare/ombud kan utökas. Uppdatering sker konstant på vår hemsida. Eller ring vårt KundCenter 0771-33 10 30. Det finns även möjlighet att betala med kredit alternativt betalkort om bord på våra bussar. Yasmine Möllerström Henstam HALLANDSTRAFIKEN

Hallandstrafikens kundservicebutiker Följande biljetter och produkter kan du köpa i Kundservicebutikerna; • Samtliga Resekortsprodukter • Öresundstågbiljetter (även platsbokning) • SJ-biljetter (även platsbokning) • Resplusbiljetter (även platsbokning) • 10-biljetter Österskans (Säljer endast Resekortsprodukter och Öresundstågsbiljetter utan platsbokning). Måndag–Fredag 07.45–17.00, Lördag 07.45–13.00 Halmstad C Måndag–Fredag 06.15–18.00 Varbergs järnvägsstation Måndag–Fredag 06.15–18.00 Hallandstrafiken Holgersgatan 29 Måndag–Fredag 07.00–18.00

Återförsäljare Här köper och laddar du ditt Resekort med önskad produkt. Här kan du även köpa din biljett i anslutning till din resa (ej för- eller platsbokning).

Varberg Jvstn, Pressbyrån Bua, Pressbyrån Tvååker, Time Falkenberg Stortorget, Pressbyrån Ullared, ICA Supermarket

Laholm Laholm, Ica Torghallen Hylte Hyltebruk, Glada Hörnan Torup, Pressbyrån

Halmstad Stora Torg, Trafikkiosken Halmstad C, Pressbyrån Länssjukhuset Oskarström, Time Getinge, Eliassons Kiosk och Spel

Biljettautomater På alla tågstationer i Halland finns det biljettautomater där du kan köpa din Öresundstågbiljett. Betala med reskassan på Resekortet eller med bankkort. Inga av automaterna i Halland, Mölndal eller Göteborg tar kontant betalning. I automaten kan du inte förköpa din resa. Din biljett köper du i samband med din resa, vilket beror på att biljetter köpta i automaterna har begränsad tidsgiltighet som är varierande beroende på vilken sträcka du reser. Vill du förboka din resa kan du göra det i någon av våra kundservicebutiker eller på oresundstag.se. Reskassan kan du även använda i följande läns automater för köp av öresundstågbiljett: Skåne, Kronoberg och Blekinge samt i städerna Göteborg, Mölndal, Kastrups flygplats samt Köpenhamn.

Ombud Här kan du köpa färdigladdade Resekort med 100 kronor i reskassa. Tänk på att kortet går att återladda. Det gör du i våra automater, kundservicebutiker, återförsäljare eller på Mina sidor.

Varberg Varberg, Marknad Varberg Varberg, Ica Kvantum Varberg, Ica Hajen Varberg, Ica Nära NG:s Varberg, Ica Nära Sparköp Varberg, Shell B Svenssons väg Derome, Ica Eklöws Frillesås, Coop Konsum Lugnet/Trönninge, Ica Matboden Rolfstorp, Ica Handelsföreningen Skällinge, Ica Nära Tvååker, Ica Supermarket Valinge, Ica Nära Krysset Veddige, Hemköp Väröbacka, Ica Zachrissons Halmstad Halmstad, Ica Maxi Flygstaden Halmstad, Österskans Kiosk Halmstad, Halmstad & Co Halmstad, Shell Laholmsv. Halmstad, Maxi Högskolan Halmstad, Coop Nära Furet Halmstad, Ica Supermarket Söndrum Halmstad, Ica Supermarket Frösakull Halmstad, Coop Forum Eurostop Halmstad, Ica Supermarket Vallås Eldsberga, Matöppet Harplinge, Matöppet Haverdal, Margits Kiosk Kvibille, Ica Nära Centrumhallen Simlångsdalen, Matöppet Åled, Matöppet Åled, Birkagårdens vandrarhem Falkenberg Glommen, Coop Nära Morup, Coop Nära Långås, Handlar’n Skrea strand, Ica Supermarket Slöinge, Matöppet Vessigebro, Ica Ätran, Matöppet Älvsered, Ica Hässelborgs Laholm Laholm, Shell Ängelholmsv Laholm, Konsum LP Hansson Hishult, Ica Nära Knäred, Coop Konsum Mellbystrands Livs Veinge, Ica Nära Wictors Våxtorp, Ica Nära Våxbohallen Skummeslövsstrand, Ica Svens livs Skottorp, NO:s livs Ysby, Ica Nära Ysbyhallen Hylte Unnaryds Kiosk & Café

Med reservation för slutförsäljning och förändringar. Besök hallandstrafiken.se för aktuell information om återförsäljare och ombud.

4

HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2010

HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2010

5


Vi sänker busspriserna Hallandstrafikens styrelse beslöt i februari att Hallandstrafiken skall ha en enhetlig taxa mellan tåg och buss i Halland. Det betyder att det från och med den 20 juni 2010 blir samma zoner i buss och tågtrafik. Effekten av detta blir att det blir samma pris mellan två orter oavsett om man åker med buss eller tåg i Halland. Det innebär också att kunden inte behöver betala för en extra zon när de åker kombinerat buss och tåg och köper biljetten ombord på bussen. Förutom att det blir en enhetlig rabattsats som innebär 20 % rabatt både i buss- och tågtrafiken om du väljer att betala med din reskassa, sänker vi även ordinarie pris på enkelbiljett. Det vill säga att en zon kommer fortsättningsvis att kosta 20 kronor och

Upptäck Halland med

HallandsPasset Res obegränsat i tre dygn med våra bussar. Passet gäller 1 juni–31 augusti och kostar 130 kr/person eller 270 kr/familj*. (*Max 4 personer varav 1–2 vuxna). Mer information hittar du på vår hemsida www.hallandstrafiken.se. Du kan också få svar på dina frågor hos vårt KundCenter på

telefon 0771-33 10 30.

24 kr

Priset för en enkelbiljett 2006-2010

23 kr

Information från Färdtjänsten

Enkla regler som hjälper oss att hålla våra löften och som gör resan trivsammare både för dig och handlägger Hallandstrafiken för dina medresenärer. ansökan om färdjtänst för kommu-

nerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm 2. Använd gärna reflex när det är och mörkt. Varberg. 1. Kom till hållplatsen i god tid.

3. Om möjligt, visa föraren att du vill åka med.

22 kr

Under juli månad begränsas denna verksamhet. 5. Ska du åka på barnbiljett måste du tala om det för föraren. Nya färdtjänstansökningar som inkommer 6. Säg till om du ska byta buss. Då kanunder föraren juli månad kommer anropa bytesbussen så den säkert väntar på dig. att utredas under augusti. 7. Räkna alltid med några minuters övergångstid om riksfärdtjänst handvid byte till annat Ansökningar fordon. läggs under hela perioden. 4. Ha Resekortet framme när du går ombord.

21 kr

20 kr 2006

2007

2008

2009

2010

om du betalar med reskassa kostar det 16 kronor. Ny prislista finns att hämta på bland annat våra Kundservicebutiker, återförsäljare och ombord på våra bussar. När det gäller periodkort kommer förändringarna innebära att Resekortet period obegränsat buss (30 dagar) vuxen och Resekort Öresundståg (30 dagar) kommer att bli ett och samma, Period Buss & Tåg. Giltigheten begränsas till att endast omfatta zoner man betalt för. Yasmine Möllerström Henstam HALLANDSTRAFIKEN

Välkommen ombord!

Telefontiden är öppen som vanligt mellan 9 och 12. Välkommen att ringa oss på telefon 0346-712 510.

Närtrafik för dig

Närtrafik kör kl 8–17 alla vardagar och du får resa maximalt 20 resor per månad. Resan ska bokas senast en timme före önskad avresetid och priset för en enkelresa är detsamma som priset för en zon i den vanliga busstrafiken.Vid övergång till/från buss erläggs ny avgift. I Närtrafik gäller endast kontant betalning, inga busskort gäller. För att få åka Närtrafik ska du ha längre än två km till närmaste hållEnkla regler som hjälper oss att plats eller att det inte går någon anhålla våra löften och som gör resan trivsammare både för dig ochinom plus/minus nan kollektivtrafik för dina medresenärer. en timme från önskad avresetid. 1. Kom till hållplatsen i god tid.

Närtrafik är så kallad anropsstyrd trafik vilket betyder att du ringer och bokar din resa och blir då hämtad med bil. Närtrafiken är till för de som behöver ta sig från landsbygden till närmaste samhälle. Du åker från din hemadress till närmaste samhälle och tvärtom. 5. Ska du åka på barnbiljett måste du tala om det för föraren. 6. Säg till om du ska byta buss. Då kan föraren anropa bytesbussen så den säkert väntar på dig.

7. Räkna alltid med några minuters övergångstid vid byte till annat fordon.

Välkommen ombord!

Box 269 • 311 23 Falkenberg Besöksadres: Holgersgatan 29, Falkenberg Upplysning: 0771-33 10 30 • Växel: 0346-712 500 www.hallandstrafiken.se

HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2010

Sommartrafiken i

Falkenberg Gäller 20 juni-15 augusti 2010

Linje 227 Turerna mitt på dagen på vardagar som bara gick mellan Centrum och Trädgårdsstaden har tagits bort och istället körs en ny tur kl. 12.15 Laholm–Våxtorp–Laholm (via Trädgårdsstaden i båda riktningar). Box 269 • 311 23 Falkenberg Besöksadres: Holgersgatan 29, Falkenberg

Upplysning: 0771-33 10 30 • Växel: 0346-712 500 Linje 257 Linjen görwww.hallandstrafiken.se som tidigare

Linje 145 En ny tur måndag–lördag mellan Växjö–Simlångsdalen– Halmstad och åter. Linje 319 Från 16 augusti kommer vissa skolturer att annonseras som linje 319 (sträckan Halmstad–ÅrnarpÖppinge) och allmänheten kan åka med. Linje 400 Turen från Halmstad måndag–fredag kl. 05.55 körs hela året. Linje 431 Ny tur måndag–fredag kl. 05.30 från Unnaryd med anslutning till linje 432 i Hyltebruk. Ny tur kl. 06.45 skoldagar från Unnaryd. Turen kl. 15.00 från Unnaryd kommer att köras måndag–fredag. Ny tur måndag–fredag kl. 18.35 från Hyltebruk till Unnaryd med anslutning från Halmstad och Gislaved.

Halmstad Hylte Laholm Tidtabell för Halmstads, Hylte och Laholms kommuner

Gäller 20 juni-11 december 2010

2. Använd gärna reflex när det är mörkt.

4. Ha Resekortet framme när du går ombord.

6

Från den 20 juni gäller nya tidtabeller. Som vanligt är det en del tidsjusteringar på turer. Nedan listas de större förändringarna.

uppehåll över sommaren. När den startar igen den 16 augusti kommer den inte längre att gå till Örkelljunga utan vänder i Drakabygget.

3. Om möjligt, visa föraren att du vill åka med.

Länstrafikbolaget i Halland

Nyheter i tidtabellerna

Linje 432

Turen från Gislaved till Halmstad (ank. 07.15) kommer att köras som linje 400 mellan Hyltebruk och Halmstad (ank. 07.13 och via Österskans som

tidigare). Från Gislaved till Hyltebruk kommer det att finnas linje 432 som ankommer Hyltebruk kl. 06.00. Linje 400 avgår kl. 06.09. Från Halmstad kommer linje 400 att avgå kl. 07.15 mot Hyltebruk.

Linje 517 Under sommaren körs turerna tre dagar per vecka mot tidigare två dagar. Från 16 augusti körs alla turerna måndag–fredag. Enda avvikelsen är på morgonen kl. 06.50 där delen Bjärnared–Asige inte körs lovdagar. Ny tur måndag–fredag kl. 08.50 från Falkenberg till Årstad. Turen kl. 17.45 från Falkenberg dras in. Linje 559 Anslutningsturer för gymnasieelever i Fagered–Källsjö annonseras för allmänheter som linje 559 från 18 augusti. Ansluter i Ullared till buss till/från Falkenberg. Linje 616 Turen måndag–fredag kl. 21.10 senareläggs till 21.25. Bussen kommer att gå kl. 22.09 från Veddige och efter Derome körs den inte längre via Tofta–Lindberg–Lugnet utan raka vägen till Varberg via väg 41. Falkenbergs stadstrafik

I Falkenberg kommer linje 6 att upphöra.

Varbergs stadstrafik

Det kommer att gå fler turer mellan Järnvägsstationen och Sjukhuset på morgonen och från Sjukhuset till Järnvägsstationen på eftermiddagen. HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2010

7


Nya tider ger väntande perioder Den 20 juni sker ytterligare förändringar för dig som reser med periodkort på Hallandstrafikens bussar och tåg. Idag bestämmer du giltigheten när du köper din period. Från och med den 20 juni köper du en period utan att ange startdatum, perioden startar när du håller upp Resekortet mot kortläsaren i bussen. Det nya biljettsystemet och Resekortet medför helt nya möjligheter. Tidigare har resenärer bara kunnat resa med fasta perioder, vilket innebar att ett startdatum bestämdes för perioden vid köptillfället. Nu inför vi väntande perioder, vilket ger större flexibilitet för dig som pendlar. Periodens startdatum kommer nu att gälla från första dagen du använder Resekortet ombord på bussen och för 30 dagars vidare resande. Har du redan en aktiv period och köper ytterligare en, så kan den nya periodens giltighet aktiveras först då innevarande period har tagit slut. Fördelen är att du nu själv avgör när en väntande period ska aktiveras. – Jag ser många fördelar med väntande perioder. Som pendlare kan man nu vara ute i god tid och köpa en, eller flera, perioder. Det har man i och för sig kunnat göra tidigare men då har man inte kunnat välja när perioderna ska starta. Väntande perioder kommer att ge möjligheter till uppehåll och flexibilitet. Pendlaren kommer själv att styra över när en period ska starta, vilket kan vara bra ur flera perspektiv, säger Ingrid Törngren försäljningschef på Hallandstrafiken Om du pendlar med Öresundstågen kommer du att kunna välja om du vill resa med fast eller väntande period. 8

HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2010

Orsaken är att visering ombord på Öresundstågen idag sker med kvitto tillsammans med Resekortet. Resevillkoren kommer att vara de samma även efter den 20 juni, vilket kommer att ställa högre krav på Öresundspendlaren som väljer att resa med väntande period. På tågen finns det ingen kortläsare som kan aktivera en väntande period, därför behöver resenären uppsöka en kundservicebutik eller återförsäljare för att aktivera perioden och dessutom begära att ett inspektionskvitto ställs ut för viseringen ombord. – Vi har valt att behålla fasta perioder för att inte göra resandet svårare för våra Öresundstågspendlare. Nu kan man fortsätta att göra precis som idag, du köper din period, anger startdatum och visar giltigt kvitto och Resekortet för tågvärden. Eller så kan du köpa en väntande period som i och för sig ställer högre krav på resenären men ger en annan flexiblilitet, säger Ingrid. Öresundstågtrafiken håller på att anpassas för väntande perioder. Flera så kallade valideringsstolpar är på väg att sättas upp på stationerna i Halland, Göteborg och Mölndal. Med hjälp av stolparna aktiverar tågresenären sin väntande period och tågvärden viserar Resekortet med hjälp av en mobil handenhet. Från och med den 20 juni kommer det vara möjligt att ladda period via Mina sidor. För att kunna beställa en periodladdning via Mina sidor måste du byta ut din fasta period mot en väntande period, det kan du få hjälp med i våra kundservicebutiker eller hos våra återförsäljare. På Mina sidor kan läsa mer om laddning av period.

JESPER ANDERSSON HALLANDSTRAFIKEN

Arriva är ny operatör i Halland

– målen är höga och inställningen ödmjuk Det arbetas för högtryck inom Arriva för att få alla pusselbitar på plats inför trafikstarten i Halland. Nytt trafikledningssystem implementeras, nya datorer installeras och flera utbildningstillfällen har ordnats för förarna i bland annat service och nya busstyper. Dessutom har alla medarbetare fått inblick i Arrivas visioner och mål. – Det är alltid intensivt arbete inför en trafikstart men vi gör allt som står i vår makt för att övergången ska bli så smidig som möjligt, säger Niclas Blomqvist, direktör för Arriva Buss Syd. Arriva är en operatör med höga ambitioner. I Halland vill de tillsammans med Hallandstrafiken och Halmstads kommun öka antalet resenärer med 120 % under operatörens kontraktsperiod som varar under åtta år med chans till förlängning på två år. Att öka antalet resenärer är något som Arriva har erfarenhet av sedan tidigare. Bussvision Helsingborg visar att antalet passagerare ökade med 40 % på tre år. Ett annat exempel kommer från Arrivas bussar i Köpenhamn där pilotprojektet Bättre Buss fick 16 % fler passagerare att gå ombord på två busslinjer på bara ett kvartal. – Det är två enastående resultat och det finns två gemensamma faktorer bakom framgångarna. För det första är de bra resultaten en frukt av ett nära och effektivt samarbete mellan huvudman, entreprenör och kommun. För det andra så belönas entreprenören genom ett så kal�lat incitamentskontrakt där grunden

Niclas Blomqvist är direktör för Arriva Buss Syd, som är ny operatör i Halland.

baseras på antalet passagerare, säger Niclas Blomqvist. Det är två faktorer som genomsyrar Arrivas kontrakt i Halmstad i samarbetet med kommun och Hallandstrafiken i Närhet Halmstad. – Vi siktar högt och kommer att arbeta stenhårt med olika projekt i Närhet Halmstad för att passagerarna ska uppleva en ökad service och kvalitet. Nöjda kunder genererar i fler kunder. Även interna projekt kommer att köras för att säkerställa att medarbetarna trivs, säger Niclas Blomqvist. Operatören Arriva är fött ur ett familjeföretag som startades på 30-talet i England. Idag är Arriva en av Europas största leverantörer av kollektivtrafik. I Skandinavien finns operatören på plats i Danmark och Sverige med 7 500 anställda och transporterar omkring 700 000 passagerare varje dag. – Vi binder samman människors vardag på ett grönt och miljövänligt sätt. Vi ser fram emot att nu få chansen att göra detta i Halland också där vi vill bidra till en bättre framtid för staden, miljön och våra kommande generationer, säger Niclas Blomqvist. Louise Sandell Arriva HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2010

9


SMS-biljett Region ger dig nya möjligheter För drygt ett år sedan kom SMS-biljetten till Halmstad, Falkenberg och Varberg. Nu förbereder Hallandstrafiken en SMS-biljett Region som gäller för resa med alla bussar i Halland samt på Öresundstågen till och från Göteborg. Allt fler använder mobiltelefonen för att få information inför och under sin resa. – Möjligheten att använda mobil-

telefonen för betalning är också viktig när det från den 20 juni inte är möjligt att betala resan med kontanter, säger Rolf Persson, VD för Hallandstrafiken. SMS-biljetten Region beställer du med hjälp av en reseplanerare som laddas ner till mobiltelefonen. Reseplaneraren fungerar ungefär på samma sätt som den Hallandstrafiken redan har på sin hemsida. Genom att välja vart du vill åka och ange var du tänker börja din resa får du olika alternativ att välja

mellan. Turerna som ligger närmast i tiden visas. Det går även att söka information för en resa som du planerar att göra längre fram i tiden, exempelvis nästa lördag. När du valt det alternativ som är mest intressant presenteras en detaljerad färdbeskrivning inklusive var och när eventuella byten ska ske. Även priset för resan visas. Väljer du en tur som snart har avgång kan du köpa en SMS-biljett Region. Det är möjligt att köpa biljetter för vuxen, barn och duo/familj. En SMS-biljett skickas till inkorgen på den mobiltelefon som genomfört köpet. SMS-biljetten ska köpas innan resan påbörjas och uppvisas för föraren, personal ombord på Öresundstågen eller för biljettkontrollanter. Giltighetstiden för SMS-biljetten Region beror på resans längd. Du sparar SMS-biljetten under hela resan. Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt att köpa SMS-biljetten Stadstrafik som enbart gäller för resa i Halmstads, Falkenbergs och Varbergs tätort. Nästan alla mobiloperatörer på den svenska marknaden är anslutna till Hallandstrafikens tjänst för SMSbiljetten/region eller SMS-biljetten/ stadstrafik. Kostnaden för SMSbiljetten dras från kontantkortet eller debiteras mobilräkningen. Även om det är enkelt att köpa SMSbiljett får du ett fördelaktigare pris om du väljer att köpa biljetten med Resekortet. – Det ska vara enkelt och intressant att åka med Hallandstrafiken avslutar Rolf Persson. Yasmine Möllerström Henstam HALLANDSTRAFIKEN

10

HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2010

Så här köper du SMS-biljett Region Första gången du vill köpa en SMSbiljett Region behöver du ladda ner Hallandstrafikens reseplanerare i mobiltelefonen (även iPhone och Android). Information hur du gör finns bland annat på www.hallandstrafiken.se. 1. Sök din resa genom att välja resans start och mål. 2. Välj den tur som passar dig. 3. Välj biljettkategori.

Vi ”älskar” avvikelser En affärsidé är grunden som företaget vilar på. Det är en mäktig känsla att vi inom Nobina varje dag arbetar för att förenkla vardagsresandet för flera miljoner människor. Därför är vår nya affärsidé så viktig. Den beskriver hur vi fokuserar på alla som reser med oss.

4. Köp biljetten innan du påbörjar din resa. 5. Din biljett kommer som svarsmeddelande till din mobil som du visar för föraren eller personal ombord på Öresundstågen. Spara meddelandet under hela resan, precis som du gör med en vanlig biljett. SMS-biljett Region är möjlig att beställa 20 minuter före den aktuella turens avgångstid. Hallandstrafikens reseplanerare ger dig även möjlighet att få information om resor du planerar göra lite senare.

Så här köper du SMS-biljett Stadstrafik 1. Öppna ett nytt text-meddelande i din mobil. Skriv koden: H för Halmstad, F för Falkenberg eller V för Varberg. 2. Lägg till om biljetten ska gälla för vuxen, barn eller Duo/Familj: V för vuxen, B för barn och DF för Duo/ Familj. Ex. HDF står för Halmstad, Duo/Familj alt. VV står för Varberg vuxen. 3. Åker du efter midnatt? Nattaxa gäller från klockan 00.00. 4. Skicka din kod till nummer 724 33. Spara nummer 724 33 i din mobil, så har du alltid en biljettautomat med dig. 5. Din biljett kommer som svarsmeddelande till din mobil som du visar föraren när du går ombord på bussen. Spara meddelandet under hela resan, precis som du gör med en vanlig biljett.

Genom att vara kundorienterade förstår vi resenärernas behov bättre och då kan vi erbjuda bättre trafiklösningar och ett ännu bättre kundbemötande. Vi vill vara attraktiva både för våra kunder och uppdragsgivare och vara ett serviceföretag att räkna med. Därför ska allt vi gör kännetecknas av tre saker: enkelhet, vänlighet samt prisvärdhet mot våra kunder och resurseffektivitet gentemot våra uppdragsgivare. Dessa är våra allra viktigaste nyckelord och stämmer väl överens med vår affärsidé om att förenkla kundens vardagsresor.

Enkelt Vi vill i alla lägen vara med

och påverka en utveckling som gör resandet med buss och kollektivtrafik ännu enklare.

Vänligt Vi bemöter alltid våra

kunder på ett vänligt och informativt sätt. Våra förare ska ge kunden den information som krävs för att genomföra och hitta den mest fördelaktiga resan.

Resurseffektivt Det här begreppet handlar inte bara om bussen, som ett smart och prisvärt alternativ till att åka bil, utan berör även ekonomi och miljö. Ständiga förbättringar

Som ett led i att ständigt vilja bli lite bättre har Nobina i Halland startat upp förbättringsteam. Dessa team består av representanter från den lokala organisationen, förare, verkstadspersonal, utbildare, fackligt förtroendevalda, gruppledare och ansvariga chefer. Varje team arbetar efter strategiskt valda fokusområden, identifierade områden utifrån uppmärksammade händelser som på något sätt avviker från vad som är förutbestämt. Det kan handla om allt från gnisslande bromsar till återkommande förseningar vid en hållplats eller förändringar i framkomligheten som påverkar restiden och tillgängligheten för dig som kund. Anledningen till att Nobina säger sig älska avvikelser är enkel, avvikelser ger oss möjligheten att ständigt förbättra oss! Detta är ett enträget arbete som tar sin tid men som ständigt utvecklar oss och gör oss mer medvetna om brister i verksamheten som kan göras annorlunda och bättre. För Nobina i Sverige har det inneburit att vi förra året hade 80% godkända bussbesiktningar hos Bilprovningen, vilket är den i särklass högsta siffran i bussbranschen där Sverigesnittet är 55%. Målsättningen med vårt dagliga kvalitetsarbete är att våra kunder, vid varje tillfälle när de reser med oss ska uppleva att vi förenklar deras vardagsresor. Vi fortsätter vårt envetna arbete med att bli lite bättre och hoppas att du som kund också ska märka dessa förbättringar. Nobina ser fram emot den kommande nystarten i Varberg och Falkenberg och önskar samtidigt dig som kund en riktigt trevlig sommar. Joakim Agartson Nobina Halland HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2010

11


Beställningstalong för Hallandstrafikens tidtabeller Enkla regler Enklasom regler hjälper som oss hjälper att oss att Sommartrafiken hålla våra hålla löften våraoch löften somoch görsom re- gör resan trivsammare san trivsammare både förbåde dig och för dig och för dinaför medresenärer. dina medresenärer.

i

Falkenberg Gäller 20 juni-15 augusti 2010

1. Kom till hållplatsen 1. Kom till ihållplatsen god tid. i god tid.

Sommartrafiken i

Sommartrafiken i

Halmstad

Varberg

Gäller 20 juni-15 augusti 2010

Gäller 20 juni-15 augusti 2010

2. Använd gärna 2. Använd reflexgärna när det reflex är mörkt. när det är mörkt.

Hallandstrafikens tidtabeller finns att hämta ombord på alla bussar samt hos våra kundservicebutiker och återfärsäljare.

3. Om möjligt, 3. Om visamöjligt, förarenvisa att du föraren vill åka attmed. du vill åka med.

Om du inte har möjlighet att hämta din tidtabell kan du skicka in denna talong. Markera den tidtabell som du vill ha hemskickad och skicka in talongen till: Hallandstrafiken, Box 269, 311 23 Falkenberg. Märk kuvertet med ”Tidtabell”.

4. Ha Resekortet 4. Ha framme Resekortet när framme du går ombord. när du går ombord. 5. Ska du åka 5. på Skabarnbiljett du åka påmåste barnbiljett du tala måste om det du tala om det för föraren. för föraren. 6. Säg till om 6. du Sägska tillbyta om du buss. skaDå byta kanbuss. föraren Då kan föraren anropa bytesbussen anropa bytesbussen så den säkertsåväntar den säkert på dig. väntar på dig. 7. Räkna alltid 7. Räkna med några alltidminuters med några övergångstid minuters övergångstid vid byte till vid annat byte fordon. till annat fordon.

Box 269 • 311 23 Falkenberg esöksadres: Holgersgatan 29, Falkenberg Välkommen Välkommen ombord! ombord! sning: 0771-33 10 30 • Växel: 0346-712 500 www.hallandstrafiken.se

Box 269 • 311 23 Falkenberg Besöksadres: Holgersgatan 29, Falkenberg Upplysning: 0771-33 10 30 • Växel: 0346-712 500 www.hallandstrafiken.se

Falkenbergs kommun

Enkla regler som hjälper oss att hålla våra löften och som gör resan trivsammare både för dig och för dina medresenärer. 1. Kom till hållplatsen i god tid. 2. Använd gärna reflex när det är mörkt.

Box 269 • 311 23 Falkenberg Besöksadres: Holgersgatan 29, Falkenberg Upplysning: 0771-33 10 30 • Växel: 0346-712 500 www.hallandstrafiken.se

Halmstad Hylte Laholm

Varbergs kommun

Tidtabell för Halmstads, Hylte och Laholms kommuner

Tidtabell för Varbergs kommun Gäller 20 juni-11 december 2010

Enkla regler som hjälper oss att hålla våra löften och som gör resan trivsammare både för dig och för dina medresenärer.

Kom till hållplatsen i god tid. Tidtabell för Falkenbergs1.kommun Gäller 20 juni-11 december 2010

2. Använd gärna reflex när det är mörkt.

3. Om möjligt, visa föraren att du vill åka med.

3. Om möjligt, visa föraren att du vill åka med.

4. Ha Resekortet framme när du går ombord.

4. Ha Resekortet framme när du går ombord.

5. Ska du åka på barnbiljett måste du tala om det för föraren.

5. Ska du åka på barnbiljett måste du tala om det för föraren.

6. Säg till om du ska byta buss. Då kan föraren anropa bytesbussen så den säkert väntar på dig.

6. Säg till om du ska byta buss. Då kan föraren anropa bytesbussen så den säkert väntar på dig.

7. Räkna alltid med några minuters övergångstid vid byte till annat fordon.

7. Räkna alltid med några minuters övergångstid vid byte till annat fordon.

Välkommen ombord!

Välkommen ombord!

Box 269 • 311 23 Falkenberg Besöksadres: Holgersgatan 29, Falkenberg Upplysning: 0771-33 10 30 • Växel: 0346-712 500 www.hallandstrafiken.se

Box 269 • 311 23 Falkenberg Besöksadres: Holgersgatan 29, Falkenberg Upplysning: 0771-33 10 30 • Växel: 0346-712 500 www.hallandstrafiken.se

Gäller 20 juni-11 december 2010

__________________________________________ NAMN

__________________________________________ ADRESS

Box 269 • 311 23 Falkenberg Besöksadres: Holgersgatan 29, Falkenberg Upplysning: 0771-33 10 30 • Växel: 0346-712 500 www.hallandstrafiken.se

__________________________________________ POSTNUMMER OCH ORT

Tävla om fem Resekort! Detta är en kunskapstävling om tidningen Hallandstrafiken. För att klara samtliga frågor bör du läsa igenom tidningen noga för att finna de rätta svaren.

1. Från vilket datum gäller de nya tidtabellerna? 1. 1 juni X. 20 juni 2. 1 juli 2. Vilket är det nya priset på en enkelbiljett för en zon? 1. 20 kr X. 23 kr 2. 25 kr 3. Hur mycket rabatt får du på resor som är betald med Resekortet? 1. 5 % X. 20 % 2. 50 % 4. Vad heter den nya operatören som ska köra för Hallandstrafiken? 1. Framme X. HLT 2. Arriva

5. Den 20 juni inför vi en ny sms-biljett som gäller även på Öresundståg, vad heter den? 1. Sms-biljett Region X. Sms-biljett Stad 2. Sms-biljett Tåg Markera dina svar och skicka talongen senast den 31 juli 2010 till: Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg eller mejla rätt svar till tavling@hlt.se. Märk ditt kuvert eller e-post med ”Tävla med Hallandstrafiken”. Fem av de rätta svaren deltar i en utlottning av fem Resekort som är laddade med 200 kronor. Vinnarna meddelas per post.

_____________________________ NAMN

______________________________ ADRESS

______________________________ POSTNUMMER OCH ORT

______________________________ TELEFON

Hallandstrafiken 2010 2  

Hallandstrafikens kundtidning

Advertisement