Page 1

Hallandstrafiken En tidning från länstrafikbolaget i Halland • 1 • 2009

Robert Wells Sms-biljetten äntligen här Kjfdsijfijdasfjdkc dvkljs jdjv

Vi expanderar Ajbdsfkhn cjxlj kljxf

A sfjkls c ldslmc kfjc ädfjk


Nu

! s s u b a k å t t a e r a är det ännu enkl i n e t t e j l i Bussb

. n e l i b o m

Välkommen till en enklare resa!

2 kr rabatt

Innehåll nr 1 2009 Sms-biljett Uppdrag Upphandling Rabatt på tågbiljetten Robert Wells Hallandstrafiken öppnar nya butiker Notiser Här kan du köpa våra färdbevis Hstd-Fbg på 17 min Med status i sikte Tävling

4 5 5 6 8 8-9 9 10 11 12

på ordinarie biljettpris Hallandstrafiken - en tidning från länstrafikbolaget - utges av Hallandstrafiken AB.

Läs mer på ww

w.hallandstrafi k

en.se

Hallandstrafikens vision är att göra kollektivtrafiken till förstahandsalternativet för persontransporter i länet. Med detta menar vi att varje person som vistas i Halland och avser att göra en resa i första hand ska undersöka möjligheten att åka kollektivt. Hallandstrafikens kundtidning distribueras till alla hushåll i Hallands län, exklusive Kungsbacka.

Öppna ett nytt textmeddelande i din mobil. Skriv koden: H för Halmstad, V för Varberg eller F för Falkenberg. Lägg till om biljetten ska gälla för vuxen (V), barn (B) eller Duo/Familj (DF). Skicka din kod till nummer 724 33. Din biljett kommer som svarsmeddelande till din mobil som du visar föraren när du går ombord på bussen. Obs! Sms-biljett fungerar bara inom stadstrafiken och på ordinarie taxa ges 2 kr rabatt. Ev. tillkommer teleoperatörens kostnad.

Ansvarig utgivare Rolf Persson Chefredaktör Yasmine Möllerström Henstam 0346-712 540, yasmine.mollerstrom@hlt.se Redaktionskommitté Hallandstrafiken: Yasmine Möllerström Henstam, Jesper Andersson och Niclas Hagel. Swebus: Joakim Agartson. Grafisk produktion Hallandstrafiken, Jesper Andersson och Sofia Leander. Tryckeri Prinfo, Malmö. Prinfo är ett miljöcertifierat företag. Tidningen Hallandstrafiken är tryckt på miljövänligt papper. Upplaga 103 500 ex Foto Där inget annat anges - Hallandstrafiken. Adress Hallandstrafiken AB, Box 269 311 23 Falkenberg Tel. Vx 0346-712 500 Trafikupplysning 0771-33 10 30 Vinnarna av tävlingen nr 4 2008 Yvonne Gustavsson, Halmstad Fredrik Ståhl, Gullbrandstorp Karin Lundqvist, Halmstad Christina Söderström, Laholm Evy Bolinder, Varberg

Härlig nystart! Det har verkligen varit en positiv start på det nya året. Tänker närmast på trafikstarten för våra Öresundståg och Hallandstrafikens flytt till nya lokaler i Falkenberg. I samband med trafikstarten för Öresundstågen bjöds det på frukostpaket på stationerna i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Personal från Hallandstrafiken passade på att finnas med ute på stationerna för att få möjlighet att ta emot synpunkter och svara på frågor. Vår uppfattning var att många gav en positiv respons även om frågorna var många. Visst finns det förändringar som våra kunder är mindre nöjda med och tyvärr finns det åtgärder som ännu inte är helt färdigställda och anpassade till de nya förutsättningarna, så kallade ”barnsjukdomar”. Men jag vågar utlova att vi ständigt arbetar för att du som resenär skall få en enkel, säker och bekväm resa. Med bästa förmåga kommer vi att se över och behandla synpunkter som inkommer, och då givetvis med kunden i fokus.

I samband med Öresundstågsstarten har vi även öppnat två nya butiker, en i Halmstad och en i Varberg. Butiken i Halmstad ligger intill Pressbyrån på Centralstationen. Butiken i Varberg är placerad i stationsbyggnaden. Kundservicebutiker finns även vid Österskans bussterminal i Halmstad samt i Hallandstrafikens lokaler på Holgersgatan 29 i Falkenberg. Du kan

få mer information om våra övriga försäljningsombud på vår hemsida, www.hallandstrafiken.se. Från och med den 23 januari finns vi i nya lokaler på Holgersgatan 29 i Falkenberg. Lördagen den 7 februari invigde vi huset med att arrangera ett Öppet Hus för allmänheten. Vilken succé! Drygt 500 personer besökte oss. Tack än en gång för besöket! Övervägande antalet resenärer är nöjda med länets kollektivtrafik. Som ett led i våra ansträngningar att kvalitetssäkra kollektivtrafiken i Halland genomförs fortlöpande intervjuer med ett statistiskt säkerställt antal länsbor som använder kollektivtrafiken eller är möjliga kunder. 2008 års mätningar, som genomförts av Svensk Kollektivtrafik, visar att 70 % av resenärerna är nöjda med kollektivtrafiken i Halland. Riksgenomsnittet i landet är 68 %. År 2008 visade också på att rekordmånga har åkt kollektivt i Halland. Aldrig tidigare har så många åkt med Hallandstrafiken som under 2008. Resultatet visar på drygt 5,7 miljoner resor (exkl. skol- och tågresor) i de halländska kommunerna. Det är ca 156 100 fler resor i förhållande till 2007. En ökning med 3,4 %. Glädjande siffror. Visst satt vi framför TV:n och följde underhållningsprogrammet Körslaget… Och visst kändes det extra spännande att Falkenberg under ledning av Robert Wells deltog i tävlingen. Vi har förmånen att i detta nummer av Hallandstrafiken presentera en intervju med Robert Wells, en av världens idag främsta pianister. Läs och njut!

YASMINE MÖLLERSTRÖM HENSTAM KOMMUNIKATIONSCHEF HALLANDSTRAFIKEN ABHALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2009

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2009 Omslagsfoto från www.wellsmusic.se
NU ÄR SMS-BILJETTEN

ÄNTLIGEN HÄR!

Nu är den här – sms-biljetten! På ett enkelt sätt kan du nu köpa din bussbiljett via mobiltelefonen för resandet med Hallandstrafikens bussar. Smsbiljetten är en av de åtgärder som genomförs för att minska och ersätta kontanthanteringen i kollektivtrafiken.

Så här köper du en sms-biljett.

UPPDRAG UPPHANDLING

Hallandstrafiken har under våren och hösten 2008 arbetat intensivt med anbudsunderlaget till en ny upphandling. De gamla avtalen med operatörerna löper ut och måste enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) ersättas med nya.

1. Öppna ett nytt textmeddelande i din mobil. 2. Skriv koden: H för Halmstad, F för Falkenberg eller V för Varberg. Om du skriver stora eller små bokstäver spelar ingen roll. 3. Lägg till om biljetten ska gälla för vuxen, barn eller Duo/Familj: V för vuxen, B för barn och DF för Duo/Familj. Ex. HDF står för Halmstad, Duo/Familj alt. VV står för Varberg vuxen. 4. Åker du efter midnatt?: Nattaxa gäller från klockan 00.00. 5. Skicka din kod till nummer 724 33. Spara nummer 724 33 i din mobil, så har du alltid en biljettautomat med dig.

Den 4 mars var det dags att introducera den nya tjänsten i Halland. Närmare bestämt i Halmstads, Falkenbergs och Varbergs tätorter är det nu möjligt att köpa en sms-biljett. Den nya tjänsten gör det enklare för resenärerna att resa med stadstrafiken. Saknar man kontanter är detta ett smidigt sätt att köpa sin biljett. Dessutom är det enkelt. Det fungerar som så att resenären skickar ett sms till 724 33. I sms: et skriver resenären en kod som exempelvis HV som står för Halmstad Vuxen. Kostnaden för biljetten dras från kontantkortet eller debiteras mobilräkningen. Jämfört med ordinarie kontantbiljett är sms-biljetten 2 kronor billigare. Dock tillkommer mobiloperatörens kostnad. Resenären visar mobilen för föraren när hon/han kliver ombord på bussen. Observera att biljetten måste köpas innan man stiger ombord. Biljetten måste behållas i mobilen under hela resan. Man bör också tänka på att biljetten inte kan vidarebefordras. Sms-biljetten är endast giltig från den mobiltelefon man inhandlat den ifrån. YASMINE MÖLLERSTRÖM HENSTAM HALLANDSTRAFIKEN 

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2009

6. Din biljett kommer som svarsmeddelande till din mobil som du visar föraren när du går ombord på bussen. Spara meddelandet under hela resan, precis som du gör med en vanlig biljett. Frågor och svar Hur kan jag resa med sms-biljett? Sms-biljett fungerar bara inom stadstrafiken. Den gäller även på landsbygdsbussar i stadstrafik. Biljetten är giltig en timme från det du mottagit den i din mobil. Den gäller bara om du köpt den innan du stiger ombord på bussen. Observera att biljetten endast är giltig från den telefon som biljetten köpts ifrån. Kan jag köpa flera biljetter, t ex till familjen? Det går så klart bra, men du måste skicka ett sms för varje biljett. En vuxen och ett barn som ska resa inom Falkenberg kan exempelvis skicka ett sms med FV och med FB från samma mobil. Jag har skickat ett sms, men inte fått någon biljett. Vad gör jag? Du ringer vår Trafikupplysning på 0771 - 33 10 30, förklarar problemet och uppger ditt mobilnummer. Vi kan då se om beställningen kommit fram eller inte.

3311 Från: 7243 N E X 11/ VU HALMSTAD tig . Gil Stadstrafik -05 kl. 3 -0 9 till 200 21 kr 13:08. Pris: oms) (inkl. 6% m 87654 79 8 9 5 0 1208C

Upphandlingen N1007 annonserades den 6 februari 2009 och anbudstiden går ut den 1 april 2009. Den långa anbudstiden beror på att upphandlingen är såpass omfattande. Upphandlingen består av tre delar - linjetrafik, skoltrafik och anropsstyrd trafik. Det är första gången Hallandstrafiken upphandlar all trafik samtidigt och detta innebär möjligheter till ökad samordning av transporterna och samutnyttjande av fordonen. Planeringen av trafiken kommer att effektiviseras under avtalsperioden. I anbudsunderlaget har

vi även tagit hänsyn till kommande lagstadgade miljökrav. Alla Hallandskommunerna berörs i någon omfattning enligt nedanstående rutor och beslutet om vilka operatörer som antas tillkännages den 25 juni 2009.

Linjetrafik Regiontrafik i Laholms, Halmstads, Hylte, Falkenbergs och Varbergs kommuner. Tätortstrafik i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Kombinationer av linje- och skoltrafik i Laholms, Halmstads, Hylte, Falkenbergs och Varbergs kommuner.

Anropsstyrd trafik Sjukresor för Landstinget Halland. Färdtjänst och riksfärdtjänst för Laholms, Halmstads, Hylte, Falkenbergs och Varbergs kommuner. Färdtjänst, resor till och från daglig verksamhet och tjänsteresor i Kungsbacka kommun. Kompletteringstrafik och närtrafik för hela Halland. Skolresor med taxifordon i Laholms, Halmstads, Hylte, Falkenbergs, Varbergs och Kungsbacka kommuner samt särskolan i Kungsbacka. Övriga samhällsbetalda anropsstyrda resor.

Skoltrafik Skolresor för grundskola och särskola i Laholms, Halmstads, Hylte, Falkenbergs och Varbergs kommuner

Trafiken startar under sommaren och hösten 2010. Avtalstiden är 8 år med möjlighet till förlängning i 2 år. Avseende den anropsstyrda trafiken är avtalstiden 4 år med möjlighet till 1 års förlängning.

ANNIKA REFTEL HALLANDSTRAFIKEN

RABATT PÅ

TÅGBILJETTEN En vanlig enkelbiljett på Öresundstågen gäller för dess angivna sträcka samt för bussresa inom stadszonen vid start- och slutstationen för din resa. Om du åker buss till tågstationen och köper biljetten ombord på bussen får du betala för sträckan till tågstationen. Biljetten gäller dock för vidare bussresa inom stadszonen på din slutstation under förutsättning att du har giltig tid på biljetten. Köper du biljetten på något av Hallandstrafikens försäljningsställen ingår bussresan inom stadszonen vid både start- och slutstation. Det är viktigt att komma ihåg att det utgår en extra avgift på 100 kr om du väljer att köpa biljetten ombord på tåget. Köper du en enkelbiljett i direkt anslutning till resan och betalar med Hallandstrafikens Värdekort får du 20 % rabatt på priset. Hur lång tid innan du kan köpa en enkelbiljett med rabatt beror på hur lång sträckan är till din slutstation. Tiden som du tidigast kan köpa biljetten varierar mellan två och fyra timmar innan avgång och biljetten är sedan giltig under samma period. Om resan bär av till Danmark gäller lite andra regler och en biljett med rabatt kan köpas under hela samma dygn som avgången och biljetten gäller under hela detta dygn. Om ni är två personer eller fler som ska resa är Duo/Familj-biljetten ett bra och prisvärt alternativ. Duo/Familj-biljetten kan även denna enbart köpas i direkt anslutning till resan och kostar 90 % av två vuxenbiljetter. Biljetten gäller för max fem personer varav minst en vuxen och högst två vuxna. Detta gör att en familj eller två vänner kan åka Öresundståget till ett mycket förmånligt pris. Betalas biljetten med Värdekort så få du ytterligare 20 % rabatt på priset. NICLAS HAGEL HALLANDSTRAFIKEN HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2009
p U e Clos

Wells

– Nej jag är inte stockholmare jag är från Solna, säger Robert Wells som sedan 20 år tillbaka även är en inbiten falkenbergare som besitter oanade kunskaper om kollektivtrafiken. Robert är aktuell i dagarna med vårturnén The Close up Tour där han tillsammans med tre trogna musiker är ute på en nära och avspänd turné. I samband med att Robert Wells drog ut på en turné i 20 mindre orter i Sverige fick jag möjlighet att träffa Robert i Falkenberg i början på mars. Vårturnén The Close up Tour är en intim konsert med pianot i centrum där publiken kommer att bjudas på Boogie inspirerad av Charlie Norman, klassiska improvisationer i Victor Borges anda, stycken av Chopin och även Roberts eget material. Allt detta i en skön personlig blandning. Premiären gick av stapeln i Falkenberg den 5 mars. I Falkenberg kommer det också att vara turnéstart för Rhapsody in Rock måndagen den 11 juni, närmare bestämt på Idrottsplatsen. – Vi hade bestämt premiären till den 13 juli i Dalhalla men planerna ändrades till att lägga premiären i Falkenberg som har en fantastisk publik. Dessutom så ligger vi här och repeterar en vecka innan turnéstarten. Till konserten i Falkenberg tar Robert med sig kören från TV-programmet Körslaget som sändes i TV4 i början på året. Med värme i rösten pratar Robert om medlemmarna i kören. – De är underbara, sköna människor och jag känner några sedan tidigare. Han har erbjudit dem att följa med på hela turnén, men på grund av att körmedlemmarna har arbete har det varit svårt att få ihop ett samarbete över hela turnén. Men så mycket som möjligt kommer Robert att jobba med kören. Falkenberg ligger för övrigt Robert Wells varmt om hjärtat. Redan som barn tillbringade han många somrar i 

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2009

Halland. Relationerna till Falkenberg förstärktes dock i samband med att Roberts fästmö Maria för 20 år sedan började arbeta med Stefan och Krister i farsen Skåpbubblor. – Första gången jag var här förstod jag inte ord vad man sa, men andra gången släppte det och redan då började vi leta efter sommarbostad. För nio år sedan hittade de huset vid havet. År 2003 flyttade Robert med familj till Falkenberg och började bygga om huset till ett permanent boende. I ett och ett halvt år testade familjen att bo i Falkenberg men med anledning av arbetet och barnens skola fick det fasta boendet bli Stockholm igen. – Jobbar man med det jag gör så måste man vara i Stockholm. Studion, bandet, alla är där, så det blev ohållbart för mig att bo i Falkenberg. På grund av det fick jag nästan aldrig träffa barnen. På sommaren, direkt när barnen slutat skolan, blir dock huset i Falkenberg basen. Idén till Rhapsody in Rock skapades när Robert var 20 år och åkte på operetturné, ”Vita hästen”, med Bruno Glennmark som kapellmästare. Det var där i orkesterdiket som första fröet till Rhapsody in Rock såddes. – Ge allting en chans, det är så jag jobbar. När jag var 16 år kom jag in som etta på musikhögskolan. Jag hade en extrem kärlek till jazz och 70-talsrock, vilket enligt lärarna var helt fel. Detta fick till följd att Robert var ytterst nära att lägga musicerandet på hyllan, men istället insåg han att man inte alltid behöver lyssna på alla

”förståsigpåare”. Musik har olika betydelse för alla och det är inte förrän man provat på, som man kan ha en åsikt om musiken. Namnet, Rhapsody in Rock, är i sig Roberts travesti på Rhapsody in Blue, som är ett musikstycke för piano och symfoniorkester av George Gershwin. – Rhapsody är fragment av massa olika saker.

”Fat boy” som på tanken har motiv av ett piano. Golfen är också ett stort intresse. Många gånger deltar Wells i samband med välgörenhetsevenemang. Sedan nio år tillbaka bildade nämligen Robert Wells stiftelsen Tummeliten, som är knuten till den världsomfattande organisationen EFCNI, The European Foundation for the Care of Newborn Infants. En organisation som har bildats till förmån för förtidigt födda barn. Detta på grund av att yngste sonen i familjen föddes två månader för tidigt.

Wells har spelat och underhållit i princip i hela världen, Kina, Australien, New York, Chile med flera länder. Det har varit stora och små arenor under turnéerna. – Första gången på Ullevi med 40 000 åskådare var väldigt nervöst. Förmodligen lät de första låtarna inte alls bra, men det blev bättre efterhand. Andra gången njöt jag. Men den här lilla turnén som vi gör nu, den har vi längtat länge efter. Det är som ett andningshål för mig. Skillnaden är så klart att på små arenor får man mer kontakt med publiken i jämförelse med stora arenor. Robert har även jobbat mycket tillsammans med kungaparet och kronprinsessan Viktoria. Det häftigaste var 2004 då Wells spelade två kvällar på inre borggården på Kungliga slottet i Stockholm med 5000 besökare per kväll. Kungafamiljen satt längst fram båda kvällarna och kungen spelade luftgura. – Det var ett härligt party, de ”partade” loss ordentligt. En häftig upplevelse var dessutom när jag var i Australien med kronprinsessan Viktoria. Hon är en fantastiskt charmig tjej som sprider positiv energi runt omkring sig.

jag har sett är Robbie Williams. Han har riktigt den här gamla ”entertainerkänslan”. Jag blir glad när jag ser honom, säger Wells och fortsätter; – Man får aldrig glömma bort att folk köper biljetter till det vi älskar att hålla på med. Jag ligger aldrig på latsidan och försöker se till att nivån hålls och höjs. Du blir aldrig starkare än det sista du gjort.

Konserter går gärna Wells på och AC/DC-konserten i februari var ett självklart besök. Han har sett dem sedan 1980 men denna konserten var den bästa. Med undantag av omnämnd konsert berättar Robert att han sällan njuter själv. Han sitter mest och kollar tekniken, ljus och så vidare. – När man jobbar med musik som jag gör, skall man ut och titta. Det är bra ur ett studiesyfte. Man ser och får inspiration. Ett av de bästa ”giggen”

När jag frågar Wells varför pianot har sjunkit ofantligt i värde, berättar han att det är därför han gör turnén. Robert gör auditions varje dag och bara på den här månaden har han träffat 48 pianister. Den som vinner detta, den som har varit bäst, bjuds in till Dalhalla och får vara med på scenen. I september släpps dessutom ”School of Rhapsody”. En pianoskola på nätet där man kan lära sig spela piano på en dators tangenter för att

sedan föra över den kunskapen till ett riktigt piano. – Man får också lära sig noter, ackord och övriga tekniker. Det är viktigt att folk får uppleva pianomusiken. Det här hoppas jag kommer att bli folkets pianoskola. Självklart är musiken viktig för Robert och han älskar att hålla på med det. Men ett annat stort intresse är motorcyklar och då pratar vi Harley Davidson. Bland annat har Robert tillsammans med sin turnéledare glidit iväg med hojen på Route 66 i USA. Han skrattar till och drar paralleller till filmen ”Wild Hogs” som handlar om några medelålders män som gjorde samma resa. Den ”coolaste” hojen inköptes i höstas och modellen heter Rocker. I sommar kommer motorcykeln att fraktas ner till Falkenberg. Han visar stolt en bild på en av sina cyklar, en

Att intervjua Robert handlar så klart väldigt mycket om musik. Jag blev därför överraskad av hans kunskaper om kollektivtrafik som till och med hade fått en ”garvad trafikdirektör” att häpna av förundran. Vid 15 års ålder hade Robert ett stort intresse för spårvagnar, bussar och tåg. Ett stort intresse är kanske en underdrift, han kunde nämligen - allt. – Jag blev en riktig nörd, jag kunde allt om kollektivtrafik. Det gick till och med så långt att min morbror ville anmäla mig till 10 000 kronorsfrågan på TV, berättar Robert som på fritiden hängde en hel del i tunnelbanemuseet(!) och som senare i livet även spelat med SL:s musikkår. Dessutom har Robert som 30-årspresent fått köra ett tunnelbanetåg på sträckan Alvik - Hagsätra. Avslutningsvis – glöm inte tävlingen på sista sidan i tidningen. Du har möjlighet att tävla om fem signerade DVD-skivor av Robert Wells. Yasmine Möllerström Henstam HALLANDSTRAFIKEN

5 rockklassiker enligt Wells: Status Quo - Down Down Slayer - Raign Blood Jay Gails Band - Whammer Jammer AC/DC - It’s a long way To The Top Mustach - Double nature

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2009
NOTISER

NOTISER

NYHETER OM

SKOLBILJETT

FÄRDTJÄNSTKORTET

HALLANDSTRAFIKEN

EXPANDERAR

Den 26 januari, samma dag som Hallandstrafikens nya kontor i Falkenberg slog upp dörrarna, öppnades också två nya försäljningsställen i Halmstad och Varberg. De nya butikerna är ett naturligt steg i Hallandstrafikens expansion, där övertagande av Öresundstågen är en viktig del. I de nyöppnade butikerna går det nu att köpa biljetter och periodkort till Hallandstrafikens bussar och till Öresundståget. Hallandstrafiken tog den 11 januari 2009, tillsammans med Västtrafik och Skånetrafiken, över Öresundstågen på Västkustbanan, vilket bidrog till att antalet resande med Hallandstrafiken steg och utbudet av biljetter ökade. Behovet av nya inköpsställen var stort och därför öppnades nya butiker i Halmstad och Varberg. I Halmstad öppnades butiken vid Centralstationen och i Varberg placerades den nya butiken inne på Järnvägsstationen. Butiken i Varberg är flitigt besökt men trots sitt strategiska läge händer det med jämna mellanrum att någon van pendlare upptäcker den för första gången. – Många som är vana pendlare köper sina biljetter på Pressbyrån och går kanske vanligtvis inte ens in på stationen, berättar Monika Odlander som arbetar i butiken i Varberg. Butiken i Halmstad ligger placerad i samma hus som Pressbyrån med entré mot spåren. Lokalerna i Halmstad har renoverats och mer omfattande

skyltning planeras under våren för att Hallandstrafikens kunder lättare ska upptäcka butiken. En ny biljett som introducerades i Hallandstrafikens sortiment från den 11 januari är Duo/Familj-biljetten. Denna biljett är ett bra alternativ när hela familjen ska ut och resa. Duo/Familj-biljetten kostar 90 % av priset för två vuxenbiljetter och gäller för max fem personer varav minst en vuxen och högst två vuxna. Betalar du med Hallandstrafikens Värdekort får du dessutom 30 % rabatt på bussbiljetten och 20 % på Öresundstågbiljetten. Duo/Familj-biljetten möjliggör för familjer att resa med Öresundståget till ett mycket förmånligt pris, men det är få av Hallandstrafikens kunder som vet om att den finns. – Det är få kunder som vet om Duo/Familj-biljetten, men vi informerar kunderna om att den finns och det har enbart blivit positiva reaktioner, berättar Monika Odlander. NICLAS HAGEL HALLANDSTRAFIKENHALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2009

Alla som får färdtjänst i Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg får ett färdtjänstkort. Det gäller som färdtjänstbevis men det innehåller också en ”Plustjänst”, nämligen att kunna ta med en medföljare utan kostnad på alla bussar i länet. Denna tjänst har funnits i flera år och används av cirka 1000 personer varje månad! Plustjänsten har från och med i år utvidgats till att även gälla på Öresundstågen i Halland och även upp till och inom Kungsbacka, Mölndal och Göteborg! Detta innebär förenklade resmöjligheter och en större möjlighet för spontana resor för dem som inte klarar att åka på egen hand. För att medföljaren ska få åka med utan kostnad räcker det att den färdtjänstberättigade reser med tågbiljett och visar upp Hallandskortet färdtjänst tillsammans med giltig legitimation för ombordpersonalen.

För- och grundskoleklasser som reser under skoltid (kl. 08.30 -15.30) har möjligheten att lösa en skolbiljett. Grundskolebiljetten gäller för en klass (max 30 elever) och medföljande vuxen (max 2) och kostar detsamma som kontantpriset för tio vuxna. Förskolebiljetten gäller för en förskole- eller fritidsgrupp (max 20 barn) och medföljande vuxen (max 3) och kostar detsamma som kontantpriset för fyra vuxna.

I FALKENBERG

Flytten har nu gått till våra nya lokaler. Vi tar emot besök varje dag mellan kl. 08.00-15.00. Välkomna till Holgersgatan 29!

På våra försäljningsställen runt om i Halland kan du köpa Hallandstrafikens biljetter och periodkort till buss- och tågtrafiken. Öresundstågsbiljetter kan köpas på samtliga försäljningsställen medan bokningsbara Öresundstågsbiljetter enbart säljs i Hallandstrafikens egna butiker och hos Taxi Laholm. Bokningsbara biljetter kan även köpas via SJ och Boka tåg.

Laholm • Taxi Laholm, järnvägsstationen

FÄRDTJÄNSTEN PÅ ÖSTERSKANS

FÄRDTJÄNSTEN

VÅRA FÄRDBEVIS

Båda biljetterna kan betalas med Värdekort men då utan rabatt. Fördelen med att betala med Värdekort är att skolor och förskolor kan beställa laddade Värdekort som betalas mot faktura. Beställningar görs på 0346-712 500.

BOKA DITT BESÖK MED

Sedan Halmstads kommun lämnade över ansvaret för färdtjänsten till Hallandstrafiken har man kunnat besöka handläggarna på Humlegången i Halmstad varje onsdagsförmiddag. Det har blivit allt färre besökare och i år har endast ett fåtal personer hittat dit. Från den 1 juni inför vi därför tidsbokade besök. Det innebär att du som vill träffa en handläggare för att få information, ansökningsblanketter m.m. ringer till Hallandstrafiken för att boka tid och plats. Vi hoppas att det ska vara mer attraktivt.

HÄR KAN DU KÖPA

SNART ÖPPNAR VÅR

E-BUTIK Hallandstrafiken jobbar för tillfället med att öppna för möjligheten att köpa sitt buss- eller tågkort på nätet. Om allt går som det ska så kommer den elektroniska handeln vara igång under månadsskiftet mars/april i år. Till att börja med kommer du att kunna köpa ditt Värdekort eller ditt Öresundstågskort, både vuxen och ungdom, i e-butiken. Efterhand kommer vi att utöka sortimentet. Du betalar med ditt bankkort eller via din internetbank. Leveranstiden kommer, inledningsvis, att vara fem dagar.

Halmstad • Hallandstrafikens butik, Centralstationen • Hallandstrafiken butik, Österskans • Trafikkiosken, Stora Torg • Pressbyrån, Centralstationen • Informationen, Länssjukhuset Falkenberg • Hallandstrafikens butik, Holgersgatan 29 • Pressbyrån, Stortorget Varberg • Hallandstrafikens butik, Järnvägsstationen • Pressbyrån, Järnvägsstationen I Kungsbacka och Göteborg kan du köpa biljetter till Öresundståg och betala med Hallandstrafikens Värdekort. Bokningsbara Öresundstågsbiljetter säljs enbart hos NH Resebyrå i Kungsbacka och i Västtrafiks

Kundservicecenter i Brunnsparken, Drottningtorget och Nils Ericson terminalen i Göteborg. Kungsbacka • NH Resebyrå • Pressbyrån vid järnvägsstationen Göteborg • Kundservice, Brunnsparken • Kundservice, Drottningtorget • Kundservice, Nils Ericson terminalen • Pressbyrån, Centralstationen Huvudentrén • Pressbyrån, Centralstationen, spår 1 Gå in på vår hemsida www.hallandstrafiken.se för mer information eller ring KundCenter som svarar på dina frågor om tider, turer och priser på telefon 0771-33 10 30. För mer information om Öresundståg, gå in på www.oresundstag.se. NICLAS HAGEL HALLANDSTRAFIKEN HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2009
HALMSTAD - FALKENBERG

PÅ SJUTTON MINUTER

?

Kan du säga något om Hallandstrafikens övertagande av Öresundståget på Västkustbanan?

Gösta Rüter Pendlar mellan Halmstad och Göteborg

Eva Gunnarsson körde bil från Haverdal till sitt arbete som arbetskonsulent i Falkenberg i 20 år. När hon flyttade till Halmstad sålde hon bilen och började ta tåget till jobbet. På tåget har hon träffat vänner för livet och hon har aldrig ångrat sitt beslut att sälja bilen. – I början tyckte jag det var skönt att stationen med en massa folk så måste slippa bilen och bara kunna koppla man nästan börja prata med varandra! av, sova eller lyssna på musik på väg till jobbet. Nu har jag lärt känna så Någon större skillnad sedan Halmånga människor på tåget att det är landstrafiken tagit över Öresundståomöjligt att sova, berättar Eva med gen på Västkustbanan, har Eva inte ett skratt. märkt av förutom att personalen har Det är framförallt tre andra kvinen annorlunda uniform. nor som Eva brukar träffa och umgås – Det var lite strul i början när Halmed på tåget på vägen till eller från landstrafiken tog över, men så har det arbetet. De pratar om ju varit innan också i allt, skrattar och har – Vi kan vara perioder. Den senaste roligt. tiden har tågen hålganska högljud- lit tiderna riktigt bra – Vi kan vara ganska högljudda och det da och det har men jag tyckte det var har faktiskt hänt att bra innan också. faktiskt hänt att folk bytt till en annan vagn eftersom vi inte folk bytt till en Som arbetskonsulent tänkt på att det varit jobbar Eva med att annan vagn... tidigt på morgonen, hjälpa människor med skrattar Eva. funktionsnedsättning att få en meningsfull daglig sysselIngen av kvinnorna i sällskapet hade sättning. Företagen i Falkenberg är träffat varandra innan de började um- överlag mycket positiva till att hjälpa gås på tåget och efter ett tag visade till och det är många företag som tar det sig att två av dem var svägerskor! emot en eller flera personer. Detta sammanträffande har varit före- – Vi får nästan aldrig nej från de mål för många roliga samtal och hade företag som vi är i kontakt med. Födet inte varit för tåget så hade de kan- retagen i Falkenberg vill verkligen ta ske aldrig lärt känna varandra. sitt sociala ansvar och det är jättero – Sitter du ensam i en bil så har ligt, berättar Eva avslutningsvis. du ingen att prata med, men är tåget en timme försenat och man sitter på NICLAS HAGEL HALLANDSTRAFIKEN

10

HALLANDSTRAFIKEN • NR 1 • 2009

– Det är gott om avgångar på morgonen och kvällen. Från Halmstad går tågen när de ska och det verkar som att det har blivit lite bättre ordning sedan Hallandstrafiken tog över. Tekniskt sett så är ju tågen lika dåliga som tidigare och jag tycker att det ofta är krångel med dörrar, värmen eller toaletter.

Håkan Karlsson Pendlar mellan Halmstad och Varberg

– Jag tycker att tiderna hålls bättre nu och tågen går när de ska. För egen del är det negativt att det har blivit en prishöjning och det är inte lika mycket kaffeservering längre.

Rickard Nordén Pendlar mellan Halmstad och Falkenberg

– Jag har inte märkt av några stora förändringar. Det är samma tider och samma förseningar som tidigare. Jag har dock märkt att de inte aviseras lika mycket som tidigare.

Med

status i sikte

– Jag vill höja statusen på föraryrket. Jag vill att föraren ska känna att man är en del och en viktig kugge inom samhällsnyttan. Man blir en bättre förare om man är stolt över sitt yrke, säger Magnus Carle, ny trafikchef på Swebus i Halmstad sedan ett år tillbaka.

Magnus, som tidigare har jobbat som chef inom detaljhandeln, säger att det inte varit några större problem med att hamna i en för honom helt ny bransch. – Nej egentligen inte, menar Magnus, vars röst besitter en påtaglig daladialekt. – Bussbranschen och detaljhandeln har mer likheter än olikheter. Båda är serviceyrken där man jobbar med många människor och där den dagliga driften är av stor betydelse. Det som varit nytt för mig har så klart varit trafikplaneringen och fordonsdelen, men jag tycker att även de bitarna har fungerat väl. Vilket jag tror har berott på att jag snabbt fick kontakt med de personer som är viktiga för jobbet, både centralt och lokalt. Samt även på Hallandstrafiken, där jag tycker att dörrarna varit öppna och personalen välkomnande, vilket så klart har underlättat mitt arbete. Och detta är ju viktiga delar för att uppnå vårt gemensamma mål – att erbjuda hallänningarna en bra kollektivtrafik, säger Magnus. Magnus, som är uppvuxen i Ludvika, gick i skola i Falun och har provat på de flesta lagidrotter som ung, talar mycket om hur viktig lagkänslan är på en arbetsplats. – Alla är viktiga kuggar! Om inte alla kuggar är intakta är det svårt att nå målen, därför är det viktigt att se till så att alla trivs och känner delaktighet. Det är först då vi kan nå ut med en fullvärdig produkt som möjliggör vår affärsidé - att vid varje tillfälle erbjuda trygga och effektiva bussresor med omtanke och respekt för kunden. Sedan finns det även en härlig bieffekt av att ha personal som trivs, färre sjukdagar och fler långtidsfriska. – Som chef gillar jag att det är högt i tak. Jag är rak, öppen och anser att en organisation fungerar bäst då avdelningarna inte har vattentäta skott mellan sig, svarar Magnus på frågan om hur han ser sig själv som chef och tillägger: – Men det är otroligt viktigt att alla har sin uppgift och vet vad man ska göra. Såsom många andra yrken har även bussföraryrket under senare år fått sig en törn. Yrket har genomgått en förändring i form av utökad service, ökad trafik och är dessvärre många gånger ett utsatt yrke då andelen brott mot förarna har ökat. – Jag skulle vilja jämföra bussförarens jobb med pilotens. Båda två har ett enormt stort ansvar gentemot passagerarna, att se till att resan blir så bekväm som möjligt för resenären och att man kommer fram i tid. Den största skillnaden är att piloten under färden kan stänga in sig i cockpiten medan en bussförare förutom körningen även ska erbjuda service till resenärerna. – Jag vill höja statusen på föraryrket. Jag vill att föraren ska känna att man är en del och en viktig kugge inom samhällsnyttan. Man blir en bättre förare om man är stolt över sitt yrke.

Swebus jobbar aktivt för att statusen på föraryrket ska öka och den viktigaste delen i det arbetet är den respons de får från resenärerna. – På så sätt får vi den information vi behöver för att bli ännu bättre. Den informationen tillsammans med den kunskap som förarna besitter gör att vi får bra förare vilka blir stolta förare. Idag är bussföraryrket ett mansdominerat yrke. Andelen kvinnliga bussförare är cirka 30 %, vilket i och för sig är högre en riksgenomsnittet men enligt Magnus vill man bli ännu bättre. – Det optimala är så klart att yrket speglar samhällsbilden både vad gäller andelen kvinnor, etnicitet och ålder. Vi är inte där idag men vi jobbar på det, säger Magnus. Kollektivtrafiken har krav på sig att framgent öka resandet. Målen är satta men vägen är kanske inte helt stakad. – Det vi kan erbjuda som påverkar människors resvanor är framförallt servicen ombord. Även om vi idag anser att den service vi erbjuder är bra så finns det alltid detaljer man kan finslipa. – Det vi kan påverka är komforten ombord. Framtidens buss kanske kan erbjuda faciliteter som gör bussresan till mer än bara en transport från A till B. – För att nå upp till framtida visioner gäller det att göra det lätt för resenären att resa, vilket styrs till stor del av turtäthet, slimmad restid och en bra och tydlig infomationshantering, säger Magnus avslutningsvis. JESPER ANDERSSON HALLANDSTRAFIKEN


Tävla om 5 signerade

DVD:er av Robert Wells Detta är en kunskapstävling om tidningen Hallandstrafiken. För att klara samtliga frågor bör du läsa igenom tidningen noga för att finna de rätta svaren. 1. Hur mycket rabatt får du med sms-biljetten jämfört med ordinarie kontantpris? 1. 2 kronor X. 6 kronor 2. 3 kronor

4. Duo/Familj-biljetten är en ny mycket förmånlig biljett. När infördes den? 1. 1 januari X. 11 januari 2. 1 mars

2. Vad heter Robert Wells aktuella vårturné? 1. Rhapsody in Rock X. Wild Hogs 2. The Close up Tour

5. Hallandstrafiken har nyligen flyttat, till vilken adress? 1. Sandgatan 5A X. Nygatan 44 2. Holgersgatan 29

Markera dina svar och skicka talongen senast den 1 maj till Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg eller mejla rätt svar till tavling@hlt.se. Märk kuvertet/mejlet ”Tävla med Hallandstrafiken”. Rätta svar deltar i utlottning av 5 stycken Värdekort laddade med 200 kronor styck. Vinnarna meddelas per post. ______________________________ NAMN

3. Vad har Magnus Carle för befattning på Swebus? 1. Bussförare X. Trafikchef 2. Driftledare

______________________________ ADRESS

______________________________ POSTNUMMER OCH ORT

______________________________ TELEFON

VILKET BUSSKORT PASSAR DIG?

Gäller för obegränsat resande i hela länet (exkl. Kungsbacka) under 30 dagar, även på Viskadalsbanan samt Halmstad-Nässjöbanan. Gäller för ungdomar upp till den dagen de fyller 26 år.

Gäller för max 24 resor inom 30 dagar. För dig som inte pendlar med buss varje dag.

400:-

fr

Kostnad per resa: 7.69 kronor*

Kostnad per resa: 12.08 kronor

*beräknat på 52 enkelresor

290:-

Gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar. Pluspendlarkortet finns även för barn och ungdom. Avsett för den flitige resenären.

fr

525:-

Kostnad per resa: 10.09 kronor*

*beräknat på 52 enkelresor

Gäller för två enkelresor per dag under 30 dagar. Avsett främst för dig som regelbundet gör någon resa varje dag.

fr

445:-

Kostnad per resa: 11.12 kronor*

*beräknat på 40 enkelresor

Läs mer på www.hallandstrafiken.se eller ring vårt KundCenter på telefon 0771 -33 10 30.

Gäller för obegränsat resande med Hallandstrafikens bussar i hela Halland (exkl. Kungsbacka) på vardagar efter kl. 16.00 samt hela dygnet alla skolfria dagar under terminen. Gäller till och med vårterminen det år du fyller 19 år.

500:-

Profile for Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken 2009 1  

Hallandstrafikens kundtidning

Hallandstrafiken 2009 1  

Hallandstrafikens kundtidning

Advertisement