Page 1

Hallandstrafiken En tidning från länstrafikbolaget i Halland • 2 • 2008

ssen u b l e förd idtabeller ö j l i M rg • ya t e N b • l l e d n örn H marhalla j B • g om å tå S p • t e t j a n srab on • Ny li m o d g  ati t Un S g r e b Falken HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008


när går nästa buss? nu kan du ladda ner busstidtabeller till din mobiltelefon

sms:a hlt till 0730-125 250 du kan även planera din resa med hjälp av reseplaneraren direkt i din mobiltelefon www.mobil.hlt.se läs mer på www.hlt.seHALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008


Innehåll nr 2 2008 Falkenberg Station

4

Miljöfördel buss

5

Björn Hellberg

6-7

Sommarhalland

8

Notiser

9

Idre - Varberg

10

Nya priser

11

Kollektivtrafiktestet

12

Hallandstrafiken - en tidning från länstrafikbolaget - utges av Hallandstrafiken AB. Hallandstrafikens vision är att göra kollektivtrafiken till förstahandsalternativet för persontransporter i länet. Med detta menar vi att varje person som vistas i Halland och avser att göra en resa i första hand ska undersöka möjligheten att åka kollektivt. Hallandstrafikens kundtidning distribueras till alla hushåll i Hallands län, exklusive Kungbacka. Ansvarig utgivare Rolf Persson Chefredaktör Yasmine Möllerström Henstam 0346-486 10, yasmine.mollerstrom-h@hlt.se Redaktionskommitté Yasmine MöllerströmHenstam, Jesper Andersson, Joakim Agartson, Daniel Modiggård Grafisk produktion Hallandstrafiken AB, Jesper Andersson Tryckeri Prinfo, Ängelholm. Prinfo är ett miljöcertifierat företag. Tidningen Hallandstrafiken är tryckt på miljövänligt papper. Upplaga 100 500 ex Foto Där inget annat anges - Byrå Bengtsson, Hallandstrafiken. Adress Hallandstrafiken AB, Box 269 311 23 Falkenberg Tel. Vx 0346-486 00 Trafikupplysning 0771-33 10 30 Vinnarna av korsordet nr 1 2008 Pia Berg, Falkenberg Sivert Jakobsson, Gullbrandstorp Daniel Stigedal, Varberg Barnkrysset nr 1 2008 Tindra Pentonen, Hillared Jacob Aronsson, Träslövsläge Malin Ljungström, Vallentuna

Sommar och tidtabellsskifte. Nu kan du ladda ner tidtabellerna för vår busstrafik till din mobil och det är enkelt. Skicka ett sms märkt ”Hlt” till 0730 – 125 250. Läs mer om detta på vår hemsida: www.hlt.se. En nyhet är också att du kan få reseplaneraren i mobilen, som direkt ger dig aktuella buss- och tågtider.

Juni - årets ljusaste månad då solen står som högst på himlen. Många av oss inleder en efterlängtad semester nu till midsommar. En helg som fylls av traditioner såsom dans kring majstången och blomsterkrans i håret. Bordet står dukat med nypotatis, gräddfil och sill. Inte att förglömma är de röda, söta jordgubbarna. En ljuvlig tid! På Hallandstrafiken blir sommaren också påtaglig när tidtabellsskiftet sker den 15 juni. För nu kommer sommartidtabellerna för stadstrafiken och nya tidtabeller för landsbygdstrafiken. I det här numret får du lite tips om vad som händer i Halland och att du till ett mycket förmånligt pris kan semestra i Halland med det s.k. HallandsPasset. Läs mer om detta på sidan 8. Nya priser gäller från och med 1 juni. Detta innebär bl.a. att Hallandstrafiken gör ytterligare en satsning för ungdomar i länet. Med hela 30 % rabatterar vi nu Västkustbanekortet för ungdomar upp till och med 25 år! Nytt är också att Västkustbanekortet har 30 dagars rullande giltighetstid. Kortet stämplas med första giltighetsdatum och gäller sedan 30 dagar.

Den nya stationsbyggnaden i Falkenberg invigs fredagen den 13 juni. Ett arbete som pågått sedan maj 2007 står nu klart. Detta som ett led i att Västkustbanan har blivit utbyggd med dubbelspår mellan Heberg och Falkenberg. Västkustbanan är en betydelsefull länk för pendlingen i Västra Götaland, Halland och Skåne. Samtidigt knyter den ihop Göteborg med Öresundsregionen. Missa inte denna invigningsdag som är full av underhållning och aktiviteter. Många besökte vår kampanjsida och tävlade om ett busskort under veckorna 9 - 13. En kampanj som byggde på att ta reda på hur miljömedveten man är. Även om tävlingen är slut kan man fortfarande gå in på www.busskuren. se och få tips. Avslutningsvis har jag glädjen att få berätta att vi i det här numret får bjuda på ett reportage med Björn Hellberg. Björn berättar bl.a. om sin medverkan i programmet ”På spåret”, tenniskarriären och sin nya deckare, som kommer ut 15 juni. Vi hoppas på en angenäm läsning och önskar alla en trevlig sommar!

Yasmine Möllerström Henstam Kommunikationschef HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008
NY JÄRNVÄGSSTATION

FALKENBERG STATION Om drygt en vecka invigs Falkenbergs nya järnvägsstation och det nya dubbelspåret mellan Heberg och Torebo. Det innebär att dubbelspår nu finns längs med hela Västkustbanan. Närmare bestämt från Göteborg till Hallandsåsen med undantag för ett par kilometer i Varberg. – I takt med att resandet ökar har behovet av högre kapacitet eftersträvats, säger Sabina Andersson, informatör på Falkenbergs kommun. Den 15 juni kommer de första tågen att rulla in på den nya stationen. – Redan idag är det många som pendlar till och från Falkenberg. Med det nya stationsläget hoppas vi att fler skall upptäcka hur bra pendlingsmöjligheterna är och att fler av pendlarna skall välja tåg, fortsätter Sabina. För de som bor utanför Falkenberg innebär detta att det blir fler och mer lättillgängliga pendelparkeringar. För de som reser från centrum till statio-

nen kommer det att finnas busstrafik. Stationspendeln startar vid nuvarande järnvägsstationen och stannar vid hållplatserna Stortorget, Vårdcentralen, Falkenerarevägen, Smidesvägen och vid nya järnvägsstationen i tunneln under spåren. I pendlingslägen morgon och eftermiddag kommer bussen att gå var 10:e minut i båda riktningar. Restiden från gamla järnvägsstationen till den nya blir 6-7 minuter. I och med att trafiken blir så tät kommer bussarna inte att invänta försenade tåg utan man hänvisas till nästa tur, vilket blir max 10 min. Det nya dubbelspåret innebär framför allt att riskerna för störningar i tågtrafiken minimeras då tågen inte kommer att behöva vänta eller släppa fram andra mötande tåg.

att få färdas med tåg på den nya banan, lyssna på stand up, musikunderhållning och mycket, mycket mer. För de yngre kommer det att vara särskild aktivitet. Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand kommer att inviga stationen kl. 14.30 ca. Sedan fortsätter aktiviteterna fram till kl. 19.00, avslutar Sabina.

Vad händer då fredagen den 13 juni? – Trots att det är fredagen den 13:e ser vi fram emot en mycket lyckad invigning, säger Sabina med ett leende. Tillsammans med huvudarrangören Banverket kommer vi att bjuda på många aktiviteter. Besökarna kommer

Under invigningsdagen kan du åka med Hallandstrafikens stationspendel mellan kl. 14.00 – 19.00. Hoppas du tar dig tid att besöka invigningen av den nya stationen.

Sabina Andersson, Falkenbergs kommun

YASMINE MÖLLERSTRÖM HENSTAM

ERBJUDANDEN FRÅN HALLANDSTRAFIKENSommarkortet gäller för obegränsat resande med Hallandstrafikens bussar under hela sommarlovet och är giltigt till och med det år du fyller 19 år.

Med Hallandspasset reser du obegränsat med våra bussar under tre dygn! Kortet gäller juni, juli och augusti.

350

fr.

kr

130

*

kr*

130 kronor per person eller 270 kronor per familj (max 4 personer varav 1-2 vuxna).

Värdekortet gäller utan tidsbegränsning och är inte knutet till viss person. Du kan betala för flera resenärer med samma kort.

30%

på kontantpriset

Läs mer på www.hlt.se eller ring vårt KundCenter på telefon 0771 -33 10 30. HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008


MILJÖFÖRDEL BUSSEN Att ta buss eller tåg till arbete och fritidsaktiviteter, att välja buss/tåg framför flyget är att välja för framtiden. Vi måste aktivt förändra vårt sätt att resa för att få en hållbar utveckling, och att resa tillsammans är det bästa miljöval vi kan göra. Bilden av bussen som ett bolmande stort fordon som släpper ut mängder av miljöfarliga avgaser måste omvärderas. En modern buss idag drar ca 3 liter diesel/mil och det ryms 50 resenärer samtidigt. Dagens dieselbussar släpper faktiskt ut mindre skadliga avgaser än de flesta bilar. Hallands bränslesnålaste buss rullade drygt 6000 mil år 2007, detta med en snittförbrukning på 2,95 l/mil. Snittbeläggningen motsvarande period i detta fordon var 30 st passagerare. Ställ detta mot dagens stadsjeepar som blir allt vanligare i trafiken, med en snittförbrukning på 1,5 l/mil, oftast med en person bakom ratten och utan medpassagerare. Det är smart att åka kollektivt!

Koldioxidutsläpp fördelat på olika transportslag Personbil 36 % Lätt lastbil 19 % Tung lastbil 16 % Övrigt 11 % Flyg 10 % Båt 5% Buss/Tåg 3% Gå eller cykla 0 % (källa: U.S Environmental Protection Agency, Luleå tekniska högskola + ett arbete samanställt av Västra Götalandsregionen 2003-2007.)

Sveriges koldioxidutsläpp skall fram till 2020 minska med 38 % enligt fastställda mål. Klimatfrågan är vår tids största utmaning, en frågeställning som kräver omfattande insatser av oss alla. Dagens dieselfordon utvecklas successivt, kompletterat med hybridteknologi sänks koldioxidutsläppet ytterligare 20-30%. Komplement till dessa fordon är bland annat bussar som drivs med fordonsgas, detta innebär nästintill koldioxidfria transporter. Detta då råvaran till fordonsgas produceras lokalt av bränsle framställt av förnyelsebara råvaror som biomassa. Falkenbergs kommun är här först ut, då busstrafiken mellan gamla och nya järnvägsstationen skall trafikeras med gasfordon. Vårt mål är att bussen ska vara tillgänglig för alla. Att underlätta för resenärerna och göra resandet så smidigt och enkelt som möjligt är en viktig uppgift för oss på Swebus. Man räknar med att idag sker 83 % av alla land-

transporter av passagerare med bil, 9 % med buss och 8 % med järnväg. Du måste aktivt hjälpa till att påverka dessa siffror. Att sedan lite drygt hälften av alla bilresor görs av ensamma bilförare gör inte det hela bättre. I tätorten är dessutom 80 % av alla bilresor kortare än 3-4 km. Bussen är idag det mest miljöanpassade färdmedlet på våra vägar. Om fler skulle åka buss skulle dessutom bilkörningen minska. Våra bussar är idag inte fullsatta, vilket betyder att vi utan någon större förändring i utsläpp och kostnader skulle kunna göra stora positiva förändringar för miljön genom att välja buss och tåg. Buss och tåg är också ett bra privatekonomiskt alternativ i förhållande till bil och flyg. Bullernivån och miljön i våra städer kommer också att bli betydligt behagligare. Det kommer att gå mindre skattepengar till parkeringshus, vägutbyggnad, miljöåtgärder och trafikrelaterade skador. Utöver detta får vi en förbättrad folkhälsa, och då blir det svårt att säga att buss inte skulle vara ett alternativ för dig. Men för att detta ska bli verklighet behöver vi alla ta ett gemensamt ansvar. Kommunen genom att prioritera för buss och tåg genom infrastruktursatsningar i stads- och landsbygdsplanering. Bussentreprenören gemensamt med Hallandstrafiken genom att förenkla betalsystemen och skapa tätare turer, bättre anpassning mellan buss och tåg och enklare och tydligare information kring turer och priser. Vi som bussentreprenör genom att tillhandahålla miljövänliga bussar med hög kvalité som är rena och fräscha och anpassade för alla resenärer. För dig som resenär handlar det om att välja bussen oftare och påverka din omgivning till att ställa bilen och välja buss och tåg istället.Tänk till en extra gång innan du sätter dig i en bil. Kunde jag ha valt buss, tåg eller cykel istället? DANIEL MODIGGÅRD, SWEBUS HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008
INTERVJU BJÖRN HELLBERG När jag stiger in i familjen Hellbergs hem möts jag även här av stor värme och känner mig mycket välkommen. Björn Hellberg är känd för de flesta hallänningar och min första fråga till Björn är; Hur upplever du att övriga personer i vårt land känner igen dig? Är det från programmet ”På spåret”, ditt engagemang i tennisen eller via ditt författarskap? – Jag har ju rätt så bred verksamhet men jag börjar med tennisen. Det är snart 50 år sedan jag satt och räknade dubbelfel för farbror Sven Jerring. Jag har skrivit 25 tennisböcker och ca 40 000 artiklar om tennis. Nu till sommaren skall jag till Wimbledon för 42:a gången i följd. Jag är även via tennisen internationellt känd som förste icke engelskspråkige som blev utsedd till hedersmedlem i Brittiska tennisjournalisternas förening. Det var en stor ära som inträffade redan 1991. Det var här mitt kändisskap började i första hand med tennisen. Sen är det mina böcker och naturligtvis programmet ”På spåret”. Många gånger vill man ju placera oss människor i fållor och man tror att man är fackbunden men jag har genom mitt deckarförfattarskap och ”På spåret” visat att jag också är intresserad av annat än tennis. Så jag tycker att jag har många intressen inom humanioraområdet, däremot är jag ointresserad av teknik och praktiska saker.

MÅNGSYSSLAREN

Det är en strålande dag, solen värmer så ljuvligt och jag är på väg till Laholm för att besöka allas vår folkkäre Björn Hellberg. En verklig mångsysslare med glimten i ögat. Mitt i det lilla pittoreska samhället bor Björn tillsammans med sin familj i en funkisvilla som visar sig vara Björns barndomshem.

Med tanke på programmet ”På spåret” ligger det nära till hands för mig att berätta för Björn att Hallandstrafiken tillsammans med Skånetrafiken och Västtrafik från och med 11 januari 2009 får trafikeringsrätten för Öresundstågen på sträckan Malmö - Göteborg. Hur mycket åker du själv kollektivt? – Bussar blir det inte så ofta av naturliga skäl. Jag tycker om kollektivtrafiken och tycker att den borde nyttjas mer. Ibland är det rena okynnet när folk, även unga och friska, tar bilen för att köpa sin kvällstidning 200 meter bort. Vi har ett väldigt fint kollektivnät i Sverige. Jag åker en hel del tåg och tar det så ofta som jag har möjlighet att välja det framför bilen. Jag tror också att ”På spåret” har bidragit till detta med tågintresset. Jag hör väldigt mycket ute också att man tycker det är trevligt att åka tåg. Man kan t.ex. läsa en bok eller lösa ett korsord som man inte kan göra i en bil på samma sätt. Kommer du att vara med i fler program av ”På spåret”? – Ja, vi kommer att köra en omgång som spelas in i höst och troligtvis börja sändas i början av december. Jag kan ge lite bakgrund till programmet. År 1987 spelades det in första gången och redan året därpå deltog jag som tävlande i programmet. Jag var med i fyra år och tävlade. Vann dessutom dessa fyra omgångar trots att jag inte fick en enda fråga om tennis. Det var då som Ingvar Oldsberg sa att det vore trevligare om jag deltog i programmet somHALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008


INTERVJU BJÖRN HELLBERG domare. Jag tycker det är väldigt roligt att jobba tillsammans med Ingvar. Vi har gjort en hel del jobb tillsammans under åren. I årets program blir det en blandning av nya och gamla tävlingsdeltagare. Dock är inga namn klara när den här intervjun görs. Det är en väldigt kul tävlingsform eftersom den är lärorik och vi försöker lägga in lite humor och framförallt har vi hjärtat med. Jag tycker inte om program där det går ut på att förnedra medmänniskor. Det görs det i vissa såpor där man förödmjukar och förlöjligar. Det ligger inte alls för mig. I ”På spåret” är hjärtat med och det tror jag att folk märker. Det är bl.a. därför programmet har fått så höga tittarsiffror. Berätta lite om tennisen och Båstadveckan ”Swedish Open”. – Det är en klassiker. Redan som grabb på 50-talet åkte jag dit och sedan 1960 har jag bevakat eller jobbat med turneringen varje år, utom 1966 när jag var i Australien. Swedish Open är en klassisk turnering och har hållit på sedan 20-talet. År 1948 blev det en officiell tävling. Jag har varit där och rapporterat för radio, tv, tidningar och övriga magasin i flera årtionden. Båstadveckan förknippas inte bara med tennis? – Nej, det är sant, det finns mycket annat där också. Gallerier, konstutställningar och inte minst Norrvikens Trädgårdar. Många kändisar är där - ett brett folkliv. Det är en färgstark turnering med mycket liv och tryck under veckan. Du har själv tävlat i 25 år. – Ja, det stämmer. Jag har alltid tävlat i en och samma klubb, Laholms Tennisklubb. Även om jag har fått ett tiotal andra anbud har jag troget stannat kvar i Laholms Tennisklubb. Jag har spelat 312 a-lagsmatcher. När jag får frågan hur det kommer sig att det blivit tennis för mig brukar jag svara att det är närheten, endast 2 mil till Båstad plus att det är en så raffinerad sport. Ett annat stort intresse för Björn är att skriva deckare, vilket han har gjort sedan han var grabb.

Du släpper en ny deckare kring den 15 Omtanke är ett ord som har betydelse juni. för dig. – Den heter ”Nattvandraren”. Titeln – Vi ska ta hänsyn till varandra. Jag har jag tagit på grund av att det finns blir förtvivlad när man läser om allt ett gammalt tidningsbud som går ute oprovocerat våld. Det som gör mig på nätterna även sen han upprörd är sånt som djurhar blivit pensionär. Han plågeri och hur man utJag blir går samma runda fastän upprörd när sätter medmänniskor för han inte behöver göra det våld. Omtanke är ett fint man utsätter ord som betyder mycket. längre. Han upptäcker då saker och ting. Det är lite medmänniskor för av temat. Jag försöker vaVi har fotbolls-EM framvåld. riera teman eftersom jag för oss. Vad tror du om har skrivit upp emot 25 Sveriges chanser? deckare nu. Även i den här boken fi- – Jag tar hellre ett guld för Halmstad gurerar Sten Wall. Han har varit med Bollklubb i allsvenskan än ett guld för i de flesta av mina böcker men dock Sverige i EM. Men jag hoppas och inte alla. Miljön har jag tagit mycket tror på en bra svensk EM-insats. Men från hemstaden Laholm. vi kanske får nöja oss med kvartsfinal och i bästa fall semifinal. Det tror jag När du själv läser deckare av andra att vi kan nå till. Självklart om vi har författare, vilka är då dina favoriter? turen med oss kan vi gå längre. – Jag läser olika riktningar inom deck- Fotboll har jag följt i 50 år med Halmarskapet såsom Ed McBain och Mar- stad Bollklubb och Laholms Fotbollsgaret Yorke. Svensk favorit är bl.a. klubb. Stieg Trenter. Men den allra första som inspirerade mig att skriva deckare Ser du på varenda HBK-match? var faktiskt Astrid Lindgren som skrev – Alla hemmamatcher och även vissa om Kalle Blomqvist. Det var det som bortamatcher. Sedan 1951 har jag följt fick mig intresserad och jag skickade Laholms matcher när jag haft möjligfaktiskt in mitt första manus redan het. Det visar att jag är trogen mina som femtonåring. Det är ett intresse hemmalag. Som det ser ut nu har HBK som jag har haft i princip lika länge goda chanser till medalj. som tennisen. Det är en väldig fördel Jag vill nämna att HBK’s tränare Janatt man får ägna sig åt olika saker. ne Andersson har tränat Laholm under 6 - 7 år. Jag såg hur oerhört skicklig Under sommartid är tisdagen för mig han var där. Jag vill kalla honom fotoch min familj en TV-kväll. Först med bollsprofessor - en av de absolut bästa ”Allsång på Skansen” och sedan deck- inom sitt gebit i hela Sverige. aren ”Morden i Midsommer”. Är det något du själv tittar på? Avslutningsvis Björn, hur ser din – Ja, absolut. Jag har en hel samling av sommar ut? tv-filmerna. Det är ett väldigt trevligt – Eftersom vi normalt har mycket program och hela min familj tycker vackra och sköna somrar tycker jag om det. Det är högtidsstunden. En helt inte om att åka ifrån Sverige under underbar serie. semestertiden. Det blir som vanligt Wimbledon i slutet på juni och börJag var ute och läste lite på din hem- jan på juli. Direkt därefter Båstad. Jag sida och jag såg då bl.a. att Moder Te- brukar säga att Laholm har allt utom resa är en av dina föredömen. fjäll, skärgård och ett syndigt nattliv. – Ja, det har jag som en stor humanism. En människa som hon som Dessa ord får avsluta en fantastisk och har varit så självuppoffrande bety- intressant eftermiddag tillsammans der mycket för mig. Jag har också med Björn Hellberg. norrmannen Fritjof Nansen. Han fick fredspriset för sina flyktinginsatser. Dessutom var han en stor idrottsman. Han kunde åka skidor från Bergen till Oslo och det är ju inte närmsta vägen. Det finns många hjältar. YASMINE MÖLLERSTRÖM HENSTAM

HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008
HALLANDSPASSET TAR DIG RUNT

Sommaren i Halland bjuder på en mängd olika aktiviteter och arrangemang. De flesta når du enkelt med antingen buss eller tåg. Utbudet under sommaren är som bekant enormt för turister och för de hallänningar som väljer att semestra i sitt eget län. Här nedan finner du ett urval av detta utbud, för mer detaljerad information så bör du vända dig till din stads turistbyrå eller hålla utkik i lokalpressen. För att ta sig till de olika arrangemang-

KUNGSBACKA

SM i segling med C55-båtar Träslövsläge, 8-10 augusti Linje 1

Världsarvsdagen 5 juni

en krävs inte alltid bil. Många av dem ligger inom räckhåll för kollektivtrafiken och Hallandstrafiken erbjuder flera olika prisvärda färdbevis. Med värdekortet får du 30 % rabatt på kontantpriset och kortet är opersonligt så ni kan vara flera som åker på samma kort. Sommarkortet gäller för obegränsat antal resor under sommarlovet och är giltigt till och med sommarlovet det år då du fyller 19 år. HallandsPasset gäller för obegränsat resande i hela länet. Kortet är giltigt från första stämplingen i bussen och tre dygn framåt. Mer information om priser, turer och färdbevis kan du få på vår hemsida www.hlt.se eller om du ringer KundCenter på 0771-33 10 30.

Grimeton Linje 661 från Varberg

JESPER ANDERSSON

Semestershopping

VARBERG

Ullared Linje 555 och 556 från Fbg Linje 651 från Varberg HYLTEBRUK

Stonesfestivalen 2 aug Falkenberg, Hertigens Trädgård Linje 350 och 351 fr Hstd Linje 652 och 653 fr Vbg

Visfesten i Steninge 24-26/7

FALKENBERG

Steninge Linje 350 från Halmstad och Falkenberg

Musik i Sjögårdsparken 24/7 Torup, kl.19.00 Linje 400 och 432 från Halmstad och Hyltebruk

Visning av livräddningsstn. Särdal,16 juni-13 aug Mån,Ons 18:30 - 20:00 Linje 350 hållplats Lundslättsv.

After Beach Solgården, Tylösand Linje 10 och 30

Ångbåtsturer på Lagan Laholm, 30 juni - 4 sept Linje 323 och 324 från Halmstad 

HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008

sset andsPa ll a H t Med mycke u så d r a r g e a k å re d u vill i t d d s n s a u ll b Ha i hela d lj k ö c f a a) i Kungsb per l. k x HALMSTAD (e or 0 kron kroför 13 0 2 eller 7 person milj (max 4 köna). r fa och du v i t s nor pe varav 1-2 vux u g ch au er ågot a person ller juni, juli o sen eller i n s ä g på bu llen. Kortet mbord rsäljningsstä o t e d per ens fö ! LAHOLM allandstrafik mbord men o H m o lk ä V


NOTISER

TIDTABELLSSKIFTE Från och med den 15 juni gäller nya tidtabeller i Halland. Både stads- och kommuntabellerna byts ut. Kommuntabellerna skickas ut till samtliga hushåll i länet medan tätorttabellerna går att hämta ombord på bussarna eller i något av Hallandstrafikens försäljningsställen. Var uppmärksam på om din linje har fått förändrade tider eller linjesträckning, se sidan 11.

ergs Varbm kom8/200u9 n 200

i 2009

8 - 13 jun

15 juni 200

Gäller 15

juni - 17 au

gusti 2008

oto: Halla

ndstrafike n

kommun

trafik

Halmstaen i d

Omslagsf

Tidtab

bergs ell för Var

Sommar

BUSSKUREN

Kampanjen ”Planeten är sjuk” som pågick under våren resulterade i många besök på tävlings- och informationssajten - www.busskuren.se. Tio vinnare belönades med var sitt busskort. Sajten finns fortfarande kvar och där kan du finna information om klimatförändringarna och vad du kan göra för att stoppa dem. Filmerna som visades på TV4 kan ses på www.hlt.se.

HALLANDSTRAFIKEN BYGGER NYTT BO Fredagen den 25 april togs det första spadtaget till Hallandstrafikens nya lokaler. Tre spadar fick markera att byggstarten påbörjats till Hallandstrafikens nya lokaler. I handtagen höll byggherre Håkan Johansson (Ekängen), totalentreprenör Thomas Andersson (SK-bygg) och VD Rolf Persson (Hallandstrafiken). -Äntligen är vi här! Ett historiskt ögonblick. Eftersom verksamheten

under de senaste åren ökat kraftigt betyder det att nuvarande lokaler inte räcker till för Hallandstrafikens personal. Från att i början av 90-talet varit 7 anställda är vi i dagsläget 49 personer, vilket är en ökning med 600 %, säger VD Rolf Persson. Huset byggs vid nuvarande stationshus i centrala Falkenberg och kommer att stå färdigt för inflyttning i december 2008.

INFORMATION FRÅN FÄRDTJÄNST

Så här får du kontakt med handläggarna i sommar: Halmstad Besökskontoret på Humlegången i Halmstad stänger för semester under juli och augusti månad. Ni är välkomna att besöka oss fram till och med den 25 juni. Kontoret är åter bemannat onsdagen den 3 september kl. 9-13.

Halmstad, Falkenberg, Hylte, Laholm och Varberg För alla frågor om färdtjänst, riksfärdtjänst och beställning av blanketter med mera, hänvisar vi våra kunder till färdtjänsthandläggarna på telefon 0346-486 15 vardagar mellan kl. 10-12. Besökare är välkomna till Hallandstrafikens kontor på Nygatan 44 i Falkenberg, vardagar kl. 9-15. Besök gärna vår hemsida www.hlt.se under fliken Särskild kollektivtrafik eller maila till fardtjanst@hlt.se. HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008
FRÅN IDRE TILL

VARBERG Swebus utökade i april sin verksamhet genom att anställa en affärsutvecklingschef med ansvar för att jobba med kvalité, kundbemötande, upplevelse och resandeutveckling. Joakim Agartson heter han och har flyttat till Halland och Varberg från Idre i Dalarna .

— Jag ska jobba som affärsutvecklingschef. Anledningen till beslutet om den nya tjänsten är att Swebus vill jobba med kvalité och utveckling av resandet och reseupplevelsen. Man vill få fler att välja bussen framför bilen genom att möta de förväntningar resenärerna har och jobba med att förenkla resan till och från och skapa tillgänglighet. Vi hoppas att arbetet ska leda till att fler får upp ögonen för att åka buss, säger Joakim. Hur kommer det sig att du valde Swebus och vad har du gjort tidigare? — Jag såg det som en spännande utmaning att få vara med och utveckla en bransch som kommer att vara under stor tillväxt de närmsta åren. Vi reser allt mer och kollektivtrafiken är ett bra alternativ för vår allt mer ansträngda miljö. Trots att det påverkar miljön så reser vi allt mera, och i huvudsak med bilen och flyget. Jag tror att det finns mycket att göra för att få kollektivtrafiken att verkligen bli ett konkurrenskraftigt alternativ, speciellt till bilen. Jag har tidigare jobbat mycket med tu-

rism och under senare år med utveckling av gäst/kundupplevelse, kvalité och kommunikation hos flera större skidanläggningar i Sverige och jag ser många likheter. Det går att jobba med upplevelsen i resan för att uppnå och överträffa resenärens förväntningar. Jag vill få fler att se fördelarna i ekonomi och tid när man väljer kollektivtrafiken. Tillgängligheten ska bli så bra och upplevelsen så positiv att buss och tåg blir ett alternativ för ALLA. Den stora utmaningen är att få fler att välja bort bilen… Åker du själv buss? — Jag och min familj har börjat använda bussen (som vi annars antagligen inte hade gjort) för resor till och från jobbet och när vi ska åka in till centrum och upptäckt att vi sparar både tid och pengar. Människor börjar få upp ögonen för att buss och tåg faktiskt har väldigt många fördelar framför bilen. Man kan använda tiden till mer än att bara resa. Exempelvis koppla av med musik, läsa en bok, jobba, eller bara sluta ögonen en stund och vila. Ekonomiskt är bussen också en vinnare i jämförelse med kostnaderna och arbetet kopplat till bilen. Det finns fler fördelar. Genom att flera väljer bussen så kommer vi att få en minskad belastning av trafik inne i våra stadskärnor, vilket väsentligt kommer att förbättra luften, ljudnivån och an-

Joakim Agartson, Swebus

talet olyckor. Det kommer också att minska behovet av utrymmeskrävande parkeringsplatser och parkeringshus och kostnaderna för våra kommuner kommer att minska, detta till fördel för boende, affärer och kultur. Vad kan nuvarande och blivande bussresenärer förvänta sig av framtiden? — Den framtid som jag vill vara med och påverka innebär fler avgångar, fler och fräschare hållplatser, ännu högre kvalité i resan, bättre ekonomi, större miljömedvetenhet, bättre tillgänglighet och tydligare information så att fler väljer buss och tåg. Det var höga målsättningar! — Ja… men om vi ska bli ett alternativ till bilen så måste vi sätta upp höga mål för att skapa utveckling. Sedan gäller det att Hallandstrafiken och kommunen är med på resan också, för att vi ska kunna genomföra och förbättra resandet för våra kunder. Det handlar faktiskt också om att skapa en hållbar framtid och miljö för våra kommande generationer och då är det värt att ta i lite. JESPER ANDERSSON

BARNKRYSSET

Lös barnkrysset och skicka in det tillsammans med namn och adress samt hur gammal du är, till Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg senast den 1 juli. 3 vinnare belönas och meddelas per post. ____________________________ NAMN

____________________________ ADRESS

____________________________ POSTNUMMER OCH ORT

____________________________ 10

HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008

ÅLDER


NYA PRISER

INNEBÄR BLAND ANNAT SATSNING PÅ UNGDOMAR Många av våra ungdomar har haft invändningar mot att Hallandstrafiken inte har haft ungdomsrabatt på Hallandstrafikens Västkustbanekort. Synpunkter som vi nu har beaktat. Från och med 1 juni rabatterar vi Västkustbanekortet för ungdomar med 30 %. Västkustbanekortet gäller för resor på Västkustbanan (exkl. X2000) från Båstad i söder till Göteborg i norr. Det finns två varianter på vårt Västkustbanekort. Kort med blått periodmärke gäller för tågresor Båstad-Kungsbacka och rött periodmärke gäller Båstad-Göteborg. Båda korten gäller dessutom för tågresor inom Halland på Viskadalsbanan och med Krösatågen, samt med alla bussar i Hallandstrafikens regi. Rullande 30-dagars giltighet för Västkustbanekortet Från och med 1 juni kommer Västkustbanekortet ha 30 dagars rullande

giltighetstid. Det betyder att kortet stämplas med första giltighetsdatum och sedan gäller 30 dagar (ex. 13 september – 12 oktober). Information om övriga prisjusteringar

finns på www.hlt.se eller i vår prislista som kan hämtas ombord på bussarna alternativt på våra försäljningsställen. YASMINE MÖLLERSTRÖM HENSTAM

NYA TIDER NY LINJE Några förändringar i linjesträckningar samt en del nya avgångar gäller från och med 15 juni. Efter den 18 augusti tillkommer ytterligare några förändringar, dessa kan du läsa mer om i nästa nummer av tidningen Hallandstrafiken.

223 Alla turer körs via Ahla, vilket

innebär 6-7 min. kortare tid mellan Knäred-Laholm. 225 P.g.a. lågt resande på sträckan Skottorp - Hasslöv kommer linje 225 inte längre att köra den sträckan. Istället erbjuds anropsstyrd trafik i samma omfattning med byte vid Rosenlundsvägen i Skottorp till/från linje 226. Skoldagar körs turen kl. 07.20 från Hasslöv till Skottorp och ca 15.48 från Skottorp med buss utan förbeställning, ansluter till linje 226. En möjlighet per dag (em.) införs att åka till/från Ö. Karup och byta till/från 226 och kunna nå Båstad.

314 Ny tur natt efter fre- och lördag kl. 02.40 från Halmstad. 316 Kvällsturen kl. 21.45 M-F förlängs till Vrenninge i Oskarström. 324 Nya turer på lördagar. Ankomst Halmstad kl. 09.50, 16.17 och 17.17 samt avgångar från Halmstad kl. 08.00, 14.15 och 15.15. 350 Ny tur natt efter fre- och lördag från Halmstad kl. 02.40. Nya turer från Halmstad till Gullbrandstorp/Haverdal/Skipås M-F kl. 13.15, 15.35, 17.40. 351 Under sommaren tillkommer en ny tur natt efter M-To kl. 00.00. 555 Kör inom Falkenbergs nya järnvägsstation. 555 556 557 Turer förlängs till/från Ullared. 615 Ny tur kl. 16.30 från Varberg. Nattrafiken i Varberg körs inte via Biblioteket eller Lorensberg.

Halmstad tätort Linje 10 Fler turer söndagskvällar under sommaren. Linje 50 Vallås fortsätter att gå via Viktoriagatan-Enslövsvägen Falkenberg tätort Linje 2 Hjortsberg får fler turer mellan kl. 13-17. Linje 4 På grund av lågt resande läggs linjen till Tröingeberg ner. Vi hänvisar resenärer till linje 556. Linje 10 Ny linje till nya järnvägsstationen, Falkenberg Station. Varberg tätort Linje 1 Nya turer lördagar kl. 19.30 och 22.30 samt söndagar kl. 18.30, 19.30 och 20.30. Turen kl. 23.25 körs M-L under sommaren. Linje 8 Blir anropsstyrd under sommaren. TORBJÖRN BJURDELIUS HALLANDSTRAFIKEN • NR 2 • 2008

11


Tävla om 5 sty Värdek cken ort laddad e med 2 00 kr

TÄVLA MED HALLANDSTRAFIKEN! Detta är en kunskapstävling om tidningen Hallandstrafiken. För att klara samtliga frågor bör du nog läsa igenom tidningen noga för att finna de rätta svaren. 1. Från vilket datum gäller Hallandstrafikens nya tidtabeller? 1. 13 juni x. 14 juni 2. 15 juni 2. Hur mycket fossilt koldioxid släppte varje svensk i genomsnitt ut under 2006? 1. 3 ton x. 6 ton 2. 8 ton 3. Vad heter tågsträckan mellan Malmö och Göteborg? 1. Hallandsbanan x. Västkustbanan 2. Södra stambanan 4. Hur stor rabatt får du på biljettpriset om du reser med ett Värdekort? 1. 30 % x. 25 % 2. 20 %

5. Kring den 15 juni släpper Björn Hellberg en ny deckare. Vad heter den? 1. Nattportieren x. Nattvandraren 2. Nattfjärilen 6. Vad var namnet på den webbsajt som ingick i Hallandstrafikens vårkampanj? 1. www.klimatinvestera.se x. www.bussamera.se 2. www.busskuren.se

Markera dina svar och skicka talongen senast den 1 juli till Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg eller mejla rätt svar till tavling@hlt. se. Märk kuveret/mejlet ”Tävla med Hallandstrafiken”. Rätt inskickade svar deltar i utlottning av 5 stycken Värdekort laddade med 200 kronor styck. Vinnarna meddelas per post. ______________________________ NAMN

______________________________ 7. Vilken sifferbeteckning har den nya busslinjen i Falkenberg som ska köra mellan busstationen och den nya järnvägsstationen? 1. 30 x. 20 2. 10

ADRESS

______________________________ POSTNUMMER OCH ORT

______________________________ TELEFON

ugusti! a 7 r e m sta num en

ed Sara Intervju m ika Busskrön Tävling

Löfgr

Res smart, planera ditt resande och ta kollektivtrafik och cykel när du kan. Varje svensk släppte i genomsnitt ut 6 ton fossilt koldioxid under 2006. Genom att resa smart och ta kollektivtrafik och cykel när du kan så minskar du din negativa klimatpåverkan. Det är samtidigt bra för både din plånbok och hälsa.

KOLLEKTIVTRAFIKTESTET

Den enskilt största orsaken till våra höga koldioxidutsläpp är all trafik. Det är alltså här våra insatser kommer att märkas mest. Om alla Sveriges bilister bytte ut en ”onödig” bilresa i veckan mot en resa med kollektivtrafiken skulle vi använda 3 000 000 liter mindre bensin/vecka och koldioxidutsläppet skulle minska med 350 000 ton/år.

Att leta p-plats är både kul och intressant.

Ibland kan det kännas svårt att ta till sig alla miljörelaterade siffror. Tusentals ton hit och några få gram dit. Det viktiga, och egentligen det enda du behöver känna till, är att varje gång du ställer bilen och istället tar cykeln eller åker kollektivt så gör du en stor insats för miljön – och dig själv.

Det kommer att bli billigare med bensin och diesel.

www.hlt.se 0771-33 10 30

Läs påståendena nedan och markera i respektive ruta hur väl det stämmer in på dig.

Ja

Länge leve bilköer!

När bilen inte startar på morgonen är jag som gladast. Den där klimathysterin är klart överdriven och säkert iscensatt av personer på Hallandstrafiken.

Min bil krånglar aldrig! När jag kör min bil kan jag; läsa tidningen, sova, skicka sms, finjustrera morgonens powerpointpresentation. Om du är bilist och svarade nej på mer än tre av påståendena ovan har vi på Hallandstrafiken ett antal lösningar för dig.

Nej

Profile for Hallandstrafiken AB

Hallandstrafiken 2008 2  

Hallandstrafikens kundtidning

Hallandstrafiken 2008 2  

Hallandstrafikens kundtidning

Advertisement