Page 1

Hallandstrafiken En tidning från länstrafikbolaget i Halland • 1 • 2007

Våra busskort och biljetter! - vilket passar dig bäst?

Ta tåget till jobbet eller skolan! - spara miljö, tid och pengar

Sommarjobb som bussförare

– en dröm som gått i uppfyllelse 


Ett litet axplock av innehållet i detta nummer:

Varsågod! Här kommer ditt nummer av Hallandstrafiken - en tidning som för första gången distribueras till samtliga hushåll i Halland (exkl. Kungsbacka).

Vi har flera olika kort och biljetter. Vilket passar dig bäst? Sidan 4. Färdtjänst är också kollektivtrafik - läs mer om hur det fungerar på sidan 10

Det du gör varje dag har betydelse för miljön - läs mer på sidan 9.

Vi har som mål att ge ut tidningen fyra gånger om året. Detta gör det möjligt för Hallandstrafiken och våra entreprenörer att kunna nå ut direkt till dig med information och händelser som känns viktiga för oss att göra dig uppmärksam på. Den skall också fungera som en guide för dig som planerar att resa kollektivt oavsett resmål och behov. Hallandstrafikens vision är att göra kollektivtrafiken till förstahandsalternativet för persontransporter i länet. Med detta menar vi att varje person som vistas i Halland och avser att göra en resa i första hand ska undersöka möjligheten att åka kollektivt.

Swebus arbetar med metoden ”Den gröna resan” - läs mer på sidan 8.

Att resa med tåg sparar både miljö, tid och pengar. Hur? Läs på sidan 7. Håkan har fått sitt drömsommarjobb - vill du veta hur? Läs på sidan 11.

Hallandstrafiken - en tidning från länstrafikbolaget utges av Hallandstrafiken AB Hallandstrafikens vision är att göra kollektivtrafiken till förstahandsalternativet för persontransporter i länet. Med detta menar vi att varje person som vistas i Halland och avser att göra en resa i första hand ska undersöka möjligheten att åka kollektivt. Hallandstrafikens kundtidning distribueras till samtliga hushåll i Hallands län (exkl Kungsbacka). Ansvarig utgivare Rolf Persson Chefredaktör Yasmine Möllerström-Henstam Tel 0346-486 10 alt 0708-887277 yasmine.mollerstrom-h@hlt.seRedaktionskommitté Yasmine Möllerström-Henstam Sofia Leander Kajsa Jonolf Magnus Feldt Daniel Modiggård

Tryckeri Exakta tryckeri, Ängelholm

Grafisk produktion Hallandstrafiken AB

Foto Studion Kronobränneriet J. Gerdle Byrå Bengtsson

Upplaga 94 000 ex

Kollektivtrafiken är ett tryggt och säkert alternativ. Buss och tåg är de enda markbundna trafikslag som kommer i närheten av den så kallade nollvisionen. Säkerhet, tillgänglighet, enkelhet, pålitlighet och service är centrala begrepp för oss på Hallandstrafiken.

Vi undersöker ständigt resbehov och attityder hos våra kunder samt övriga invånare i Halland med syftet att ytterligare anpassa våra tjänster till kundernas behov. Alla används som underlag för vårt ständigt pågående förbättringsarbete. Det är vår strävan att du som kund ska känna dig nöjd varje gång du reser med oss. Vi vet att vi oftast kan hålla det vi lovar i tidtabellen, men för att du ska känna dig helt säker på att komma fram i tid utlovar vi en resegaranti om resan av någon anledning går snett. Vi arrangerar drygt 30 000 resor i Halland varje dag. De operatörer vi har avtal med kör årligen mer än tio miljoner kilometer i vår regi. Därtill kommer all trafik som sker med anropsstyrda fordon samt Öresundstågen och tågtrafik på Viskadals- och Halmstad-Nässjöbanan. Vi på Hallandstrafiken vill kunna ge dig den information du behöver för din resa. Den här tidningen är en del i det arbetet. Yasmine Möllerström-Henstam Kommunikationschef

Hallands största researrangör Hallandstrafiken AB är huvudman för kollektivtrafiken i Hallands län med uppdrag att erbjuda boende och besökare attraktiva resmöjligheter till konkurrenskraftigt pris. Vi arrangerar varje år ca 11 miljoner resor inom länet och är därmed Hallands största researrangör. Vi anstränger oss dagligen för att även vara den bästa. Våra tätortsbussar rullar kontinuerligt i Halmstad, Falkenberg och Varberg. Över tusen hallänningar kommer varje dag till och från sina jobb i och utanför Halland genom vårt avtal med SJ om pendlingstrafik på Västkustbanan. Vi arrangerar även resor för skolbarn, funktionshindrade, äldre och andra som har behov av särskild kollektivtrafik. Hallandstrafiken ansvarar för färdtjänsten i Laholm, Halmstad, Falkenberg samt Varbergs kommun. Vi är ett 40-tal medarbetare som arbetar med samordning, planering, utveckling och marknadsföring av kollektivtrafiken i vårt län. Vårt KundCenter ansvarar för bokning av färdtjänst och länets sjukresor samt personlig trafikupplysning vardagar mellan 07.00 och 22.00 samt övriga dagar mellan 08.00 och 22.00.

Adress Hallandstrafiken AB Box 269 311 23 FALKENBERG Telefon vx: 0346 486 00 Trafikupplysning: 0771-33 10 30
Våra busskort och biljetter! Vilket passar dig bäst?

Hallandstrafiken har ett stort urval av olika biljetter och busskort. På detta uppslag finns alla alternativ sammanfattade. Vi hoppas att du ska hitta ditt alternativ! Kontantbiljett

Kontantbiljett säljs på bussen och du betalar för de antal zoner som du åker. På en kontantbiljett finns tid för övergång, det vill säga byte till annan buss. Övergångstiden gäller inte för returresa. Vi har delat upp länet i zoner. Ju fler zoner du passerar desto mer kostar resan. Nattaxa tas ut på turer som utgår från terminal eller ändhållplats mellan klockan 23.00 och 04.00. Nat�taxan uttas endast på kontant- och värdekortsresor.

Tur & Retur, lågprisbiljett

Gäller alla dagar klockan 09.3014.30. Den kan bara säljas och

nyttjas mellan dessa klockslag. Tur&Retur gäller för obegränsat resande inom zon/zoner man betalat för. Biljetten visas upp för föraren vid byte till ny buss. Biljetten gäller inte för övergång mellan två bussar efter kl 14.30. Biljetten kan betalas med värdekort, men då utan rabatt.

Värdekort

Laddas med 200 kronor vid första laddningen och därefter kan kortet laddas med valfritt belopp mellan 100-999 kronor. Med värdekortet reser du med 30 % rabatt på kontantpriset. Kortet kan även användas som betalningsmedel vid resa med Tur & Retur-, familje-, dagis-, klass- och färdtjänstbiljett men då utan rabatt. Värdekortet gäller utan tidsbegränsning och är inte knutet till viss person. Du kan betala för flera resenärer med samma kort. Värdekortet kan också användas för resor i följande län: Halland, Blekinge, Skåne, Jönköping, Kronoberg, Örebro och Östergötland.

Pluspendlarkort

Ungdomskort

Minikort

Fritidskort

Gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar. Kortet finns även för barn upp till och med 18 år, samt för ungdomar 19-25 år.

Busskortet för dig upp till och med 25 år. Kortet gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar med Hallandstrafikens bussar.

Pendlarkort

Avsett främst för dig som regelbundet gör någon resa varje dag. Kortet gäller för max två enkelresor per dag under 30 dagar.Kortet för dig som inte reser varje dag. Kortet är giltigt för maximalt 24 resor inom 30 dagar.

Gäller för obegränsat resande med Hallandstrafikens bussar i hela Halland (exkl. Kungsbacka) på varda-

gar efter kl 16.00 samt hela dygnet alla skolfria dagar under terminen. Fritidskortet gäller till och med vårterminen det år du fyller 19 år och kostar 500 kronor per termin. Höstterminens fritidskort gäller 16 augusti 2007 - 8 januari 2008. Vårterminens fritidskort gäller 20 december 2007 - 13 juni 2008.

Alla busskort är opersonliga vilket innebär att de kan nyttjas av flera personer. Dock endast för en person per resa. Halmstads kommun respektive Falkenbergs kommun räknas som en enda zon när du reser med ett periodkort. Busskorten köper du av föraren (observera att föraren bara kan lämna växel till närmaste hundralapp) eller på våra försäljningsställen. Prisuppgifter finns i vår prislista som du hämtar på något av våra försäljningsställen samt på vår hemsida www.hlt.se.
Ta tåget till jobbet eller skolan och spara miljö, tid och pengar

Sommarjobb som bussförare – en dröm som gått i uppfyllelse

Allt fler människor tar tåget för resor till och från jobb och utbildning. Bakom det ökade resandet ligger en medveten satsning på fler tåg, som går oftare. Detta gör det möjligt att bo kvar i Halland och kunna arbeta eller studera på annan ort.

Sommaren innebär semester för många men också sommarjobb, Håkan Särnåker är en sommarjobbande förare som du träffat på bussen i Varberg i sommar. Håkan har ett alldeles färskt busskort när jag ringer upp honom för att prata lite om vad som fick honom att söka sommarjobb som bussförare på Swebus.

I samarbete med SJ och Skånetrafiken har Hallandstrafiken trafikuppdrag som innebär tågtrafik på Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg. Detta medför 14 förbindelser på sträckan Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Mellan Halmstad och Göteborg är det

totala antalet förbindelser 21 per dag och riktning. I pendellägena på morgnar och eftermiddagar är det halvtimmestrafik på denna sträcka. Med denna satsning hoppas vi på att många ställer bilen och väljer att tågpendla och på det viset sparar både miljö, tid och pengar.

Kort för Västkustbanan

Hallandstrafikens Väskustbanekort gäller för resor på Västkustbanan (exkl. X 2000) från Båstad i söder till Göteborg i norr. Det finns två varianter på vårt Västkustbanekort. Kort med blått periodmärke gäller för tågresor Båstad-Kungsbacka och rött periodmärke gäller Båstad-Göteborg. Båda korten gäller dessutom för tågresor inom Halland på Viska-

dalsbanan och med Krösatågen, samt med alla bussar i Hallandstrafikens regi. Rött periodmärke gäller även för resor på Västtrafiks bussar, tåg och spårvagnar inom Göteborgs kommun.

Övriga tågkort

Viskadalskortet gäller för obegränsat antal tågresor på sträckan Varberg-Borås och dessutom för bussresor med Hallandstrafiken och Västtrafik utmed banans sträckning samt i Varbergs, Marks och Borås tätorter. Hallandstrafikens periodkort gäller för tågresor med Krösatågen inom Halland på Halmstad-Nässjöbanan och Viskadalsbanan.

YASMINE MÖLLERSTRÖM-HENSTAM

Så här berättar han själv: Jag bor i Alingsås och driver en komplementärmedicinsk mottagning där sedan många år. Somrarna brukar jag tillbringa i Varberg. Jag trivs bra i Varberg och känner att jag skulle vilja tillbringa mer tid där men vill samtidigt ha något att göra. Jag tänker inte sluta med mottagningen men vill fördela tiden lite mer mellan Alingsås och Varberg. Jag har också haft en dröm att köra buss. Den drömmen bottnar ibland annat i en utbildning som limousineförare jag gick på Rolls Royce i England för många år sedan. Jag satte upp ett mål för mig själv, jag är 49 år och jag ville ta busskort innan jag fyllt 50. När jag väl beslutat mig var det raka spåret till körskolan och börja plugga och ta lektioner, den 18 mars i år var det klart.

Kontakt med Swebus

Samma dag bytte jag bostad i Varberg och en kompis som hjälpte mig att flytta undrade om jag var intresserad av att börja köra buss. Han hade hört att Swebus sökte förare över sommaren. Dagen efter ringde jag Daniel Modiggård, trafikchef för Swebusi Varberg och sa att jag nyss tagit körkort och gärna ville köra under sommaren. Några dagar senare ringde Daniel tillbaka och sa att jag var välkommen på intervju.

Yrkeskompetens

Jag började på Swebus efter påsk med internutbildning för att lära mig linjenätet, hållplatser och biljettmaskinen och har tagit yrkeskompetensbevis. Min tanke från början var att köra turistbuss

på längre körningar men efter att ha börjat på Swebus känns det bra att ha ett fast schema så man kan planera sina dagar och att ha den dagliga kontakten med arbetskamrater som också kör i Varberg. Vi får se, vi kanske syns i bussen lite då och då under hösten också om jag får fortsätta att köra lite grann, avslutar Håkan. Kajsa Jonolf
Klimatsmart, bra miljöval, kravmärkt, är bara några få av alla insatser som görs för miljön idag. Inom den dieseldrivna kollektivtrafiken är det i första hand koldioxidutsläpp som är den största utmaningen. ”Den Gröna Resan” är en del av Swebus miljöarbete på det området och började som ett pilotprojekt på Swebus i Halland. Swebus kör större delen av kollektivtrafiken i Halland åt Hallandstrafiken som är mycket positiv till det pågående miljöarbetet. Det är enkelt i teorin att en mjukare och mer välplanerad körning ger minskad dieselförbrukning och därmed minskade utsläpp. I praktiken är det inte heller så komplicerat. Förarna får lära sig ett körsätt som är skonsamt för både miljö och resenär. Bussföraren Peter Jönsson är lokal projektledare i Halmstad. Som miljöcoach är det hans uppgift att utbilda sina kollegor i hur man ska köra. Varje buss har också utrustats med en mätare så föraren kan hålla koll på sin dieselförbrukning. – Det blir ett kvitto på att man lyckas, säger Peter. - Det fantastiska med ett miljövänligt körsätt är att det får så många andra positiva effekter,säger han. Så klart att företaget sparar pengar när dieselförbrukningen går ner. – Men en mjukare körning är också säkrare. Risken för både person- och fordonsskador minskar och passagerarnas upplevelse av resan blir bättre. Samtidigt kan föraren bli mer harmonisk i sin körning och ryggen slipper ta stryk, fortsätter Peter.

Mindre förbrukning

Det handlar inte om att köra långsammare. Det nya miljövänliga körsättet som Peter lär ut går ut på planering, att ha bättre uppsikt framåt, hålla avstånden, lätta på gasen i stället för att bromsa, minimera antalet stopp och starter och försöka utnyttja ned- och uppförsbackar i sin körning.

aggressivt, utan att läsa trafiken, med full gas och snabba inbromsningar. Andra varvet körde Peter miljövänligt och sparsamt. Minskningen i dieselförbrukningen ligger på mellan 1,2 till 1,4 liter per mil. Dessutom får förarna själva känna på skillnaden i körstil ur passagernas synvinkel, förklarar han. Körtiden brukar inte heller skilja sig. Vid normal Eco-driving hävdar man faktiskt att det går fortare, när man stannar mindre, håller avstånd och läser trafiken bättre.

Förbrukningsmätarna

Risken med punktutbildningar är att man bara ändrar sitt körsätt en tid, och snart faller tillbaka i gamla vanor igen. För att fortsätta och göra det till en ny vana är förbrukningsmätarna ett verktyg som behövs. – Mätaren ger dig information om hur du kör och man kan följa upp kontinuerligt, säger Peter. – Samtidigt krävs också att ex däck pumpas ordentligt, luftfilter rengörs och kylarna spolas kontinuerligt. Annars blir förbrukningen hög oavsett körsätt, inflikar han.

Resan fortsätter

För att visa hur olika det kan vara att köra på ”rätt” och ”fel” sätt gjordes ett test där Peter körde två varv på en två mil slinga i en buss utrustad med förbrukningsmätare. Första varvet körde han på ”fel” sätt,

Målsättningen för pilotprojektet i Halland var att sänka dieselförbrukningen med 5 % jämfört med motsvarande månad föregående år.– Det målet har vi uppnått nu, säger Magnus Feldt trafikchef på Swebus i Halmstad. – Det har blivit ett riktigt positivt engagemang i hela personalen kring ”Den Gröna Resan”. Nu ligger utmaningen i att jobba långsiktigt och följa upp kontinuerligt så att vi fortsätter att hålla samma nivå. Sen återstår att införa ”Den Gröna Resan” i hela Swebus avslutar Magnus. KAJSA JONOLF

Många resenärer till Halmstads 700-årsfest! I samband med 700-årsjubileet i Halmstad frågade vi några av våra resenärer lite om deras resvanor med buss. Bland annat ställde vi frågor som hur ofta man åker och varför man väljer att åka buss. Gun-Britt Sjögren med sitt barnbarn Sara fångade vi i busskuren när de väntade på bussen. Gun-Britt berättar att hon inte är någon direkt busspendlare men några gånger i månaden blir det. - Fördelen med att åka buss är framförallt att man kommer in direkt till centrala Halmstad, säger Gun-Britt. En stor betydelse för Gun-Britt är också tryggheten med att åka buss, då framförallt på kvällen när det är mörkt. Sist men inte minst slipper man dyra parkeringsavgifter. Lotta studerar på Sturegymnasiet och är en daglig bussresenär. Lotta tycker det fungerar alldeles utmärkt med buss till och från skolan. Lotta väljer också bussen för att det är ett miljövänligt alternativ. När vi träffar Madeleine Klingberg med syskonbarnet Wilma är de precis på väg in i butiken för att ladda sitt busskort. Jag ställer frågan till Madeleine hur ofta hon åker buss. - Allt för sällan tyvärr och det av anledningen att jag väljer cykeln när vädret tillåter. Men jag är verkligen en förespråkare för kollektivtrafiken. I min bekantskapskrets vurmar jag för hur bra, enkelt och bekvämt det är att åka buss. Dessutom är det gynnsamt för miljön som jag tycker man måste ta sig en ordentlig funderare på nu med växthuseffekten och vad det innebär, säger Madeleine. Jag berättar för Madeleine att tidtabellerna skall börja delas ut till hushållen, vilket hon verkligen välkomnar. YASMINE MÖLLERSTRÖM-HENSTAM

Lotta studerar på Sturegymnasiet och reser med buss till och från skolan.

Gun-Britt Sjögren och Sara tycker att det är en stor fördel att man kommer rakt in i centrum.

Många passade på att köpa det mycket prisvärda HallandsPasset under 700-årsfesten!

n a g å Fr är fri Här kan du ställa frågor du har om bussar, linjer, turer, eller annat som du funderar över. Maila din fråga till e-post: fraga-hlt@swebus.se och märk mailet bussfrågan. I detta första nummer har vi valt att svara på en av de vanligaste frågorna vi får in till Kundcenter. Varför är bussen sen? Det går inte att ge bara ett enkelt svar på den frågan, det finns flera orsaker. Mest beror det på att det hänt något under vägen som man som förare inte kan påverka, som trafikmängd, vägarbete, snö och is eller annat stopp i trafiken. Det kan också bli tekniskt fel på bussen som innebär att man måste byta buss och så är man ju som bussförare inte heller mer än mänsklig, man kan köra fel väg eller försova sig, även om det inte hänt mig mer än en gång på 20 år. Självklart är tidtabellen till för att följas, men säkerheten kommer alltid i första hand och det kan påverka tidtabellen. Om det händer finns resegarantin till för sådana tillfällen. Den kan du läsa mer om på www.hlt.se.

Madeleine Klingberg och syskonbarnet Wilma tycker att bussen är ett bra alternativ!

Petra Frennessen Förare, Swebus Halmstad
Färdtjänst är också kollektivtrafik Färdtjänsten är en kollektivtrafik för dig som på grund av funktionshinder inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. I Halland ansvarar Hallandstrafiken sedan 2002 för färdtjänst i Laholm, Falkenberg samt Varbergs kommun och från och med 2007-09-01 även Halmstad kommun. Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik som körs med mindre fordon. De personer som har rätt till färdtjänst har ett funktionshinder eller stora förflyttningssvårigheter som gör det svårt att åka med den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det innebär bland annat att färdtjänstresor när så är möjligt samordnas, så att flera personer reser tillsammans. Det innebär också att enstaka resor kan hänvisas till buss om förutsättningarna finns. Förutsättningarna för färdtjänst regleras i lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) som numera är en trafiklag.

Ansökan till Hallandstrafiken Man ansöker om färdtjänst hos Hallandstrafiken. Våra färdtjänsthandläggare bedömer vilket behov man har och beslutar om rätten till färdtjänst samt vilken typ av färdtjänst man ska få. Färdtjänst omfattar resor med både personbil och specialfordon

Det du gör varje dag har betydelse för miljön

som är anpassade för rullstolsburna. Man kan använda färdtjänst för att ta sig till de platser man vill. En färdtjänstresa får vara högst 50 km.

finns ute i färdtjänstbilarna, hos färdtjänsthandläggarna och på hemsidan. Använd den gärna, vi står för portot!

För att löpande säkerställa kvalitén så är vi angelägna att få in så mycket synpunkter som möjligt. Det finns en TYCK TILL-folder som

Ytterligare information hittar du på vår hemsida: www.hlt.se ANN-CHRISTINE OLSSON

I FN’s miljörapport som presenterades i början på maj stod det klart att utsläppen måste minskas med 85 procent till år 2050 om uppvärmningen av jorden skall hejdas. Utsläppen ökar i världen men vi kan göra något åt det.

Det vi bland annat kan göra är att köra bil mindre, ta tåg istället för flyg eller åka mer kollektivt. Allt för att minska klimatförändringarna. Att välja bussen eller tåget är ett enkelt och naturligt steg för att minska utsläppen och bromsa växthuseffekten. Att du dessutom sparar en hel del pengar är ytterligare en del av

det rikare resande som bussen och tåget ger dig. Ingen kan göra allt men alla kan göra lite. Tillsammans kan åtgärderna göra stor skillnad! Gå in på Hallandstrafikens hemsida och räkna ut hur mycket miljö och pengar du sparar genom att resa med oss. YASMINE MÖLLERSTRÖM-HENSTAM

Barnkrysset Lös Barnkrysset och skicka in det tillsammans med namn och adress samt hur gammal du är, till Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg senast den 30/9 2007. Vinnarna belönas och meddelas per post. Namn

I nästa nummer informerar vi om riksfärdtjänsten! Telefonnummer

Ann-Christine Olsson är färdtjänstchef på Hallandstrafiken.

10

................................................................... Adress ...................................................................

Färdtjänsthandläggarna 0346-486 15 vardagar kl. 10-12

...................................................................

Färdtjänstbeställning 0771-750 600 vardagar kl. 07-22 lördagar, söndagar och helgdagar 08-22

...................................................................

Telefon

Ålder ...................................................................

11


Kryssa och vinn med Hallandstrafiken

Skicka in det lÜsta krysset tillsammans med namn och adress till Hallandstrafiken AB, Box 269, 311 23 Falkenberg senast den 30/9 2007. Vinnarna meddelas per post. 1:a pris Plünbok i skinn 2:a pris Väska 3:e pris Paraply Namn .................................................................................................................................................................................................... Adress ................................................................................................................................................................................................... Telefon ..................................................................................................................................................................................................

Box 269, 311 23 Falkenberg

Hallandstrafiken 2007 1  

Hallandstrafikens kundtidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you