Page 1


on-kapaki-ici-arka-kapak-ici:Layout 1 21.02.2013 14:24 Page 1


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:47 Page 1


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:47 Page 2

8-9

ERİŞİLEBİLİRLİK

14-15

İmtiyaz Sahibi: Murat UZUN Gsm.: 0505 423 12 17

AKSARAY ESNAFI

18-19

İÇİNDEKİLER

ZF KALİTE İLE REKABET EDER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet ERGUN Gsm.: 0505 423 12 17

Editör Ahmet ERGUN

Muhabir Taylan Özgür DİL

Halkla İlişkiler Müdürü Melek ALTUNDAŞ

BU GELİRLE AYAKTA KALAMAZ

Yönetim Yeri Tarlabaşı Bulvarı Kalyoncu Kullu Mh. Gönül Apt. No.:242 Kat: 2 Daire: 2 34435 Beyoğlu/İSTANBUL Tel&Fax : 0212 361 45 29 E-mail: halkulasim@hotmail.com Basım Yeri ANKA Matbaacılık LTD.ŞTİ. YAYIN TÜRÜ Ulusal Süreli Yayın - Aylık

2

İçindekiler

Grafik Tasarım EYLÜL GRAFİK-Satı GÖKÇE Tel: (0212) 252 62 57


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:47 Page 3

KURUMSAL KİMLİKLE TANINMAK İSTİYORUZ

32-33

ÜCRETSİZ TAŞIMA

36-37

Haliç’e Köprü Tartışması Hiç Eskimedi

28-29

editörden

YENİDEN DÜZENLENMELİDİR

Ulaşım Yakında Tamamen Ücretsiz! Ulaşım sektörü her geçen gün artan maliyetler ve yaşanan olumsuz olaylardan ötürü büyük sıkıntılara düşmüştür. Giderlerin her geçen gün yükseldiği sektörün, cirosu da rekabet ortamından ötürü daima küçülmektedir. Taşımacılık sektörünün aktörleri de bu durumdan ötürü durmadan değişmekte ve istikrarsız bir ortama doğru gidilmektedir. Böylesi artan maliyetler ve rekabet ortamına rağmen bir de siyasetçilerin bu sektör üzerinden prim yapma çalışmaları durumu daha vahim hale sokmaktadır… Amaç çıkar sağlamak mı? Yoksa güvenli, konforlu ve düzenli taşımacılık mı? Ulaşım sektörü şehiriçi ve şehirlerarası taşımacılık da önemli başarılar sağladı. Güvenli ve ucuz taşımacılığı milletimiz ile buluşturan sektör maalesef gerekli mercilerden hak ettiği desteği bulamamıştır. Destekten öte siyasilerin reklam araçlarından biri durumuna düşmüş bulunmaktadır. Özellikle şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan Halk Otobüsleri onlarca kalemde ücretsiz taşımacılık yapmaktadır. Dünyanın en pahalı akaryakıtı ile yolcu taşımacılığı yapan Halk Otobüsleri bunun yanında ücretsiz taşıdığı hiçbir yolcu için de devlet desteği görememektedir. Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde şehiriçi toplu taşımacılar devlet sübvansesi ile desteklenmektedir. Ülkemizde ise destek olunmamakla beraber en ucuz taşımacılık bir de indirimli ve ücretsiz taşımacılığa doğru gitmektedir. İşin trajik yanı ise bu kararları alan mecralar acaba halk otobüsçüsüne sizce hiç fikir sormuş mudur? Daha komik olanı ise acaba bu kararları alanlar mevcut araçların ne kadar kazandıkları (kazanıyor sayılırlarsa) hakkında hiç bilgileri var mıdır? O karar adamlarının; amortisman, yakıt, bakım ve çalışan giderleri gibi kalemlerden haberleri var mıdır? Halk otobüslerinin başında yazan “ÖZEL” kelimesini hatırlamalarını isterim. Esnafın cebi ile siyaset yapılamaz. Hakk’ı bilenler Hakka riayet eder.

Murat UZUN

3


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:47 Page 4

İSTANBUL HALK ULAŞIM A.Ş.

MUSTAFA ALTUNTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Baskılar Değil İlerlememek Yıkar İstanbul Halk Ulaşım A.Ş. esnafı ile tüm zorlukları aşacaktır. Geçen her gün ve yaşanan her sıkıntı bizlerin yıkılmazlığını göstermiştir. Geçmişimizden aldığımız güç ve tecrübeler ile yarınlarımızın temsilcisi evlatlarımıza yakışır büyümeyi sağlayacağız. 4


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:47 Page 5

Aile Şirketi Değil, Halkın Şirketi Olmalıyız

Kurumsallaşma Tasarruf Demektir

insanlara eziyet etmekte ve ne kadar rant elde edebilir anlayışıyla çalışan bir kurum haline geldi. 15 araçlık bir hatta 20 araç koyup insanların gözünü boyamaya çalıyorlar. Esnaf az kazandığı için kontak açamıyor ve mağdur olan yine halk oluyor. Otobüs A.Ş den araç alan insanlar yeni nesil araç kanunuyla zor duruma düşüyorlar. Bilinçsizce yapılan bir taşımcılığın hesapsızca yapılan tasarrufların ürettiği büyük sıkıntılar ulaşıma çözüm üretmek yerine çözülemeyecek sorunlar yaratarak insanlar zor durumda bırakılıyor.

Otobüs camiası olarak kurumsallaşToplu taşıma ciddi bir iştir. Profesyomak bizim için bir fırsat bunu gerçekleşnel idarecilerce, profesyonel kişiler bu işi tirmek ve kurumsallaşma fırsatını yapmalıdır. Tabi ki otobüs sahibi küçük değerlendirmek zorundayız. Zaten para görülemez. Lakin bir şirket çatısı altında kazanmıyoruz, olmuyor hiçbir şey yapolmak herkesin bireysel kararlar almasını mayalım diyemeyiz. Aile şirketi statüsünda kaldıramaz. İstanbul Halk Ulaşım A.ş. deki şirketler bünyesinde bir esnaf batıyor. demek bu şirket Esnaf şuanda mağdur du- olmak Dünyadaki bünyesinde şirketin bübütün şirket- rumda. Bunu profesyonelliğe yümesine katkı sağlamak ler kurumsal demektir. Bireysel büyügeçerek çözebileceğiz mekten öte şirketin büyapıya ulaştıkları zaman yüklüğünü göstermek Siyasi alanda görev yapmış pek çok kimliğini herkese kabul ettirir. Diğer gerekir. Bu amaç doğrultusunda ilerlekişi, otobüsçülükten ve toplu ulaşımdan türlü bir çalışıma sistemi ilkel kaldı. Artık mek için tüm ortaklarımızın yönetim işini anlamayan pek çok kişi anlamadıkları bütün şirketler tam bir kurumsal yapı, yöneticilere bırakması ve ortak kararlara halde bu işi yaparak İstanbul halkına hizprofesyonel kadro ile çalışıyor. İstanbul destek olması gerekir. met adında rant elde etmeye çalışıyorlar. da toplu taşıma yapan halk otobüslerinin Kaybeden yine İstanbul halkı oluyor. de artık tam bir kurumsal yapıya bürünKurumsallaşmanın halk otobüs caİETT’nin tek otorite olması gerektiği bir mesi kanaatindeyim. Benim arabam, miasına faydası bizim şuan da kalem yerde eski siyasi kimlikleri ile belli güce senin araban diye bir şey olmamalıdır. kalem olan masraflarımızda çok ciddi kar sahip insanlara başka bir kurum oluşturaBireyler çalışmak istiyorsa şirket çatısı olanağı sağlar. Örneğin akaryakıtta, kasrak İstanbul halkına hizmet yerine onların altında şoförlük yapmalı bunu yaparken koda, araç sigortasında yedek parça alımüzerinden ne kadar daha faydalanabildim eğitim sertifikasını almalıdır. larında, servis alanında ve otobüs çabasını yürütmesi çok yazıktır. alımlarında bize yüzde otuz yüzde kırk Şoförlere Yapılan Saldırıları KınıToplu Taşıma Halk Otobüsçüsünün oranında giderlerimizde tasarruf sağlayayoruz caktır. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz esİşi, İşimize Sahip Çıkmalıyız nafımızda buna inanmalıdır. Elde Halk otobüslerinde son zamanlarda edecekleri karlı kazancın farkına varıp İETT Genel Müdürü Hayri Baraçşoförlerimize saldırılar oluyor bunun en şirketleşme yapısına geçişi hızlandırılmalı’nın üstün gayretleri ile belli bir dönebüyük nedeni başıboş bırakılmış sistemlıdır. mece gelindiği kanaatindeyim. Eğer halk dir. Yolcular şoförlere artık ön yargılı baBu doğrultuda şirketimiz profesyonel otobüsçüleri kurumsallaşıp profesyonel kıyor. Şoförlerin yolculara duyduğu gibi anlamda kadrolaşacak ve derneksel işlevbir kadro ve kaliteli yöneticilerle yönetiyolcuların da şoförlere saygı duyması leri bir yana bırakıp esnafına ve çağına lirse İstanbul’daki halk otobüsleri toplu lazım. Şoförlerimiz onlara hizmet ettikyakışır bir şirket olacaktır. İlerlemenin taşımacılıkta çok önemli bir kurum haleri sürece ekmek yiyorlar. birçok adımını line gelir. İşimize sağlamış olan sahip çıkmalıyız biz Trafikten kaynaklanan sıkıntılar yüşirketimiz esna- Şoförlerin yolculara duyduğu bu halka hizmet zünden şoförler bazen agresif oluyor. Bu fının da desteği gibi yolcuların da şoförlere etmek istiyorsak hem gibi durumlarda yolcuların kendilerini ile daha da bühalka kaliteli hizmet saygı duyması lazım. sunmak hem de kaonların yerine koyup kavgacı çözüm yüyecektir. üretmekten kaçmalıdırlar. Özellikle son zanç sağlamak için dönemlerde yaşanan saldırıların boyutları bizde elimizi taşın altına koymalıyız. Rant İçin Değil, Halka Hizmet İçin iyice arttı. Hareket halinde otobüste araca İETT Genel Müdürümüz gibi Belediye yapılan bir saldırı tüm yolculara yapılToplu Ulaşım Yapılmalıdır Başkanımdan ve siyasetçilerimizden de mıştır. Hareket halinde yapılan bu saldırı bu konuda destek bekliyoruz. şoförümüzden çok otobüs içinde ve dıİstanbul büyükşehir olmaktan öte bir Esnaf şuanda mağdur durumda. Bunu şında ki halkımıza yapılmış saldırıdır. dünya şehri haline geldi. Bu da ulaşım profesyonelliğe geçerek çözebileceğiz. Anlık yapılan böylesi vakalar birçok sektöründe İETT’yi en üst şekilde kaliteli Bize çok büyük destek veren İETT Genel canın zarar görmesine neden olabilir. Şotaşımcılığa yönelmeye zorladı. KurumMüdürü ve ekibine güvenerek somut förlerimiz can taşıyor yolcuların buna sallaşmaya geçilmedikçe insanlar kendiadımlar atmalıyız. Sen ben kavgasından, saygı duyması lazım. Ufak tefek nedenler lerine bir şeyler çıkarmak için sürekli koltuk sevdasında vazgeçip kurumsuyüzünden yaşanan bu saldırıları kınıyoçalışacaklar. Bu yüzden Otobüs A.Ş diye laşma için tüm yöneticiler ve esnaf, görev ruz. bir kurum kuruldu. Bu şirket İstanbul Büve sorumluklarını yerine getirmeli eliyükşehir Belediyesi çatısı altında İstanmizden gelen her şeyi yapmalıyız. bul’da taşımacılık yapmak yerine

5


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:47 Page 6

Londra’dan İstanbulkart’a Ödül

esi İETT İşletiy ed el B ir h şe k İstanbul Büy ü bilet sistemm şı la u , ü ğ ü rl ü üd meleri Genel M en büy ük ın ’n a p ru v A a sport leri konusund astercard Tran M i iğ ld ri e v le ödüllerinin bulkart projesiy n ta İs e d n i’ er ll Ticketing Ödü görüldü. birinciliğe layık

L

ondra’da düzenlenen Mastercard Transport Ticketing Ödülleri töreninde İngiltere’nin “Londra Otobüs Yönetim Sistemi’ projesi ile Avustralya’nın “Akıllı Biletleme” projelerini geride bırakarak birinci olan İstanbulkart, dünyada akıllı bilet uygulamalarında “En İyi Genel Hizmet Uygulaması” alanında verilen ödülün sahibi oldu. Toplu ulaşım sektöründe geliştirdikleri inovatif biletleme uygulamalarını en etkin kullanan kurumların belirlendiği yarışmada İETT, Online işlemler merkezi ile tüm rakiplerini geride bıraktı. İETT’nin birinci seçilmesinde; üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt esnasında akıllı kartlarının dağıtılması, vizeleme, online başvuru ve erandevu gibi internet üzerinden işlem yapma olanağı ile online başvuruda bulunanların akıllı kartlarının adreslerine postalanması gibi uygulamalar rol oynadı. İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, İstanbulkart’ın böyle nitelikli bir ödüle layık

6

görülmesinin gurur verici olduğunu belirterek, “İstanbul’da 6 milyona yakın elektronik kart kullanıcımız var. Yolcularımızın hayatını kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf sağlayacak birçok uygulama başlattık. İstanbulkart’ın kulanım alanı ile ilgili daha birçok projemiz var. Bunları da yakın zamanda hayata geçireceğiz.”dedi. Başarılı bir iş yapıldığında dikkat çekip takdir edildiğini de dile getiren Baraçlı, “Uluslararası düzeyde böyle nitelikli bir ödüle önce aday olup sonra İngiltere ve Avusturalya’yı geride bırakarak birinci olmak, projemizin ne denli başarılı olduğunun da göstergesidir. Bu ödülde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.

İETT’de Online İşlem Merkezi Projesi İle Neler Yapılıyor İETT’nin Online İşlemler Merkezi pro-

jesi sayesinde müşterilerin zaman kaybı ortadan kaldırılırken, aynı zamanda kolay ve kaliteli bir şekilde hizmete ulaşmaları sağlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte İstanbul’daki üniversitelerden herhangi birine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin seyahat kartları hazırlanarak kayıt esnasında öğrencilere teslim ediliyor. Yine öğrencilerin vizeleme işlemi bu proje sayesinde otomatik olarak gerçekleşiyor. Seyahat kartı başvurularında e-randevu alan yolcular, büroya gelmeden önce tarih, saat ve yer seçimi yaparak randevu saatinde işlemlerini yaptırabiliyor. Bu uygulamanın yanında kart başvuruları online olarak da yapılabiliyor. Online başvuruda bulunan yolcuların akıllı ulaşım kartları, adreslerine posta yoluyla ücretsiz olarak gönderiliyor.


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:47 Page 7


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:48 Page 8

EMBARQ Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım Derneği

Elif Can Yüce EMBARQ Türkiye - Sürdürülebilir Ulaşım Derneği'nde Şehir Plancısı olarak özellikle İstanbul Metrobüs hattında erişilebilirlik analizi ve yayalaştırma projesinin ekonomik etkilerinin analizi konularında çalışmaktadır. 2009 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmuş. ODTÜ Şehir Planlama Bölümünde Kentiçi Toplu Taşım ve Hızlı Otobüs Taşımacılığı konuları üzerinde yüksek lisansını tamamlamıştır. EMBARQ’a katılmadan önce Ankara’da özel bir planlama bürosunda şehir plancısı olarak yurtiçi ve yurtdışı projelerinde çalışmıştır.

ERİŞİLEBİLİRLİK G

ündemimize henüz yeni yeni girmeye başlayan bir konu var: Erişilebilirlik.

Daha önce üzerinde pek durulmayan ama şehir halkının yaşam kalitesi açısından çok önemli bir konu. Özellikle, ülkemizde adeta eve hapsolma mecburiyetinde bırakılan engelli vatandaşlarımız göz önüne alındığında. Aslında bir hizmetin erişilebilir olması demek birçok farklı kullanıcı grubu tarafından rahatlıkla ulaşılabilmesi ve kullanılabilmesi demektir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı yasa; yerel yönetimlere toplu taşıma sistemlerini herkes için erişilebilir hale getirmek için 7 yıl süre tanımıştır. Ancak toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabilmenin evrensel bir hak olduğunu teslim etmekten uzak olan yönetimler bu hizmeti bir angarya olarak görmüş ve geçen 7 yıl içinde çok az ilerleme kaydedilmiştir. Yapılanlar da ihtiyaçlara karşılık vermekten çok uzaktır. Temmuz 2012 tarihinde, verilen sürenin dolmasına çok kısa bir zaman kala, bu tarih 7 Temmuz 2015 tarihine ertelenmiştir. Bu karar belediyelerin lehine, engelli ve bu hizmetleri kullanamayan dezavantajlı grupların aleyhine bir karar olmuştur. Nitekim, eğer bu erteleme olma-

8

Elif Can YÜCE


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:48 Page 9

saydı, engellilerin haklarını gözeten birçok sivil toplum kuruşu yönetimler aleyhine davalar açmaya başlayacaklardı. Yasal bir dayanakları olduğu için bu davaları kazanmaları kesinken, şimdi açılan davalarda önlerinde daha süre bulunduğu gerekçesiyle kararlar belediyeler lehine çıkmaktadır. Kısacası engelliler en doğal haklarını ararken haksız duruma düşmektedirler. 2002 Özürlüler Araştırması Raporu verilerine göre Türkiye nüfusunun %12,29’u engellidir. Bu toplam nüfusta 8,5 milyon engelli insanın toplumsal hayata katılmakta zorluklar yaşadığını göstermektedir. Bu kişiler nüfus kayıt sistemine engelli olarak kaydedilmiş vatandaşlardır. Geçici engelliliği bulunanlar ile bu sayı daha da artmaktadır. Şehirdeki bütün sosyal donatılar ve hizmetlere herkesin erişebilmesi bir insanlık hakkıdır. Her engellinin özel aracı olmadığı gibi kentlerde özel araç kullanımı azaltılmaya çalışılırken, söz konusu vatandaşlarımızın toplu taşımayı kullanabilmesi sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki atılan her olumlu adım engellilere olduğu kadar toplumun büyük bir bölümünün de konforunu ve hizmetlere erişimini artırmaktadır. Erişilebilirlik konusunda problem yaşayanlar sadece tekerlekli sandalye kullananlar değildir. Görme ve işitme engelliler, yaşlılar, çocuklu aileler, geçici engeli bulunanlar, elinde yük taşıyanlar, kısacası toplumun neredeyse tamamıdır. Fiziki çevrenin iyileş-

tirilmesi, araç ve duraklarda erişilebilirliğin artırılması toplumun büyük çoğunluğunu olumlu etkilemektedir. Bu yüzden evrensel tasarım ilkeleri takip edilerek sadece bir dezavantajlı gruba değil, herkese tasarım yapılmalıdır. Örneğin ülkemizde sık kullanılan üstgeçitlerde merdiven yerine rampa yapılması sadece tekerlekli sandalye kullanıcılarının değil, bütün yayaların geçişini kolaylaştıracaktır. Fiziki çevrenin ve araçların erişilebilir olması, engellilerin toplumsal yaşama ve istihdama katılımını sağlayacaktır. Bu şekilde yapılan yatırımların geri dönüşünün de kat kat fazla olduğu görülecektir. Fiziki çevre ve araçlardaki erişilebilirlik maddeleri başlı başına ele alınması gereken ve birbirinden bağımsız olmayan konulardır. Daha sonraki yazılarda bunlar hakkında daha detaylı bilgiler verilecektir.

9


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 10

İstanbul Halk Ulaşım A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi Çift Katlı Otobüsler Sorumlusu

M. Lütfi OKTAY

ALDIĞI YENİ ARAÇTA SÜREKLİ ARIZA YAŞAYAN ESNAF, AYIPLI MAL KARŞISINDA

HAK ARARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ

A

raç yenileyen bir özel halk otobüsü işletmecisi bu işlemi, daha kaliteli bir hizmet verme amacının yanı sıra, yeni bir araç edinmekle bakım-onarım masraflarının azalması ve bakım onarım sebebiyle yaşadığı iş kayıplarının asgariye inmesi amacıyla yapar. Hiçbir halk otobüsü işletmecisi aracını, bir kenara biriktirdiği paralarla yenileyemez. Çünkü bizim paramız bereketsizdir, bir kenarda birikmez. Araç yenilerken hepimiz, yeni aracın sağlayacağı yakıt tasarrufunu, bakım –onarımdan sağlayacağımız tasarrufu, rüsumdan sağlayacağımız tasarrufları hesaplayarak aracın tahmini gelirinden bir kısmını geçimimiz için ayırıp, geri kalanını senet ödeyeceğimizi hesaplayıp kredi kullanarak araçlarımızı yenileriz. Burada aracın yenilenmesinden beklenen faydalar vardır. Araç üreticileri yeni aracın bu faydaları sağlayacağı vaadinde bulunarak bize araç satarlar. Bu vaadin açıkça veya zımnen söylenmesi fark etmez. Hiçbir halk otobüsü işletmecisi, bu faydalara ulaşacağından emin olmazsa aracını yenilemez. Durum böyle iken yeni alınan bir araç, alındıktan hemen sonra arızalar vermeye baş-

10

larsa, aynı arızaları sürekli tekerrür ederse, arızaları gidermekle sorumlu yetkili servisler, bu arızaları eksik yedek parça stoku ve eksik bilgi beceri donanımlı ustalarıyla gideremezse, aracın iş kayıpları sebebiyle geliri senet ödemeye ve ev geçindirmeye yetmezse, ortaya büyük bir mağduriyet ve büyük bir vebal çıkar. Hele ki yetkili servisler, yetersizliklerinin yanında, bizlerin hak arama esnasında en çok ihtiyaç duyacağımız ve kanunen onlar için bir yükümlülük olan belgeleri (iş emri, iş takip formu, servis formu v.b.) tarafımıza vermemeleri, vermekten imtina etmeleri çok büyük bir vebaldir. Ki bu esnafın sırtından zengin olmuş üretici firma, bayi ve yetkili servis sahiplerinin iflah olamayacağını düşünüyorum. Garanti sürecinde sorunlarla karşılaşan esnafımızı bilinçlendirmek amacıyla kaleme aldığımız bu yazıda; Öncelikle esnafın bilmesi gereken hususlar şunlardır: Gerek borçlar kanunu ve gerekse tüketiciyi koruma hakkında kanun ‘satılan şeyde satıcı tarafından açıklanan veya vaad edilen vasıfları bulundurmayan veya satılan şeyin değerini yahut ondan beklenen faydaları azaltan veya ortadan kaldıran noksanlıklar bulunan mal ayıplı maldır’ diyor. Kanuna göre ayıplı mal ile karşılaşan alıcının bu durum karşısında seçimlik hakları

vardır. Bunlar: 1- Malın iadesi ile bedelinin geri alınması 2- Malın yenisi ile değişimi 3- Malın ayıbı oranında bedelinin iadesi 4- Ayıbın verdiği zararın tazmini Ayrıca esnaf garanti dahilindeki aracını yetkili servise her götürdüğünde yetkili servisin iş emri formunu açmasını, bu formda yetkili servis kaşesi bulunmasını, aracın plakasının, bildirilen arızaların ve yapılan işlerin, kullanılan yedek parçanın, başka tedarikçilere yaptırılan işlerin (örneğin radyatör tamiri veya enjektör tamiri ), aracın servise giriş ve çıkış tarih ve saatinin doğru ve eksiksiz doldurulduğundan emin olmalı ve bu formları bir dosya halinde garanti süresinin bitimine hatta daha ileriki tarihlere kadar saklamalıdır. İleriki tarihlerde hak araması durumunda bu belgeler ona çok yardımcı olacaktır. İnanıyorum esnafın hak arama sürecini bilinçli takip etmesi halk otobüsçülerine katkı sağlayacağı gibi üreticilerinde daha kaliteli üretim yapma konusunda gayretlerini arttıracaktır. Bütün halk otobüsü esnafına kazasız belasız hayırlı işler diliyorum.


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 11


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 12

S Ü B O T O N E Z Ü Y ’E Ç İ L HA İ

stanbul'un sembollerinden Haliç'in iki yakası Amfibi model (karada ve suda giden taşıt) otobüs ile bir birine bağlanacak. İstanbul'un sembollerinden Haliç'in iki yakası Amfibi model (karada ve suda giden taşıt) otobüs ile bir birine bağlanacak. Karadan suya girerken tekerleklerini toplayan ve gemi halini alan otobüs,

Ağustos ayında hizmete sunulacak. Şu an Hollanda'nın Roterdam şehrinde kullanılan ve Amfibus olarak anılan taşıt ile Sütlüce'den Eyüp'e 5 dakikada geçilebilecek. Amfibus'ın distribütörü Magic Bus İstanbul'un Genel Müdürü Yılmaz Çelik, Haliç'in iki yakasının artık kayıklarla değil otobüsle bir birine bağlanacağını dile getiriyor.

HALK OTOBÜSLERİNDE Wİ-Fİ DÖNEMİ

A

nkara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnafı Odası, Abidin Paşa-Batıkent ve AltınparkÇankaya hatlarında hizmet veren özel halk otobüslerinde kablosuz internet erişim uygulamasının başlatıldığını bildirdi. Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Esnafı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ankara halkına hizmet veren 200 adet mavi özel halk otobüsünün yüzde 85'inin yenilendiği ve tamamında uydu takip ve kamera sisteminin bulunduğu belirtildi. Abidin Paşa-Batıkent ve Altınpark-Çankaya hatlarında hizmet veren özel halk otobüslerinde kablosuz internet erişim uygulamasının başlatıldığı ifade edilen açıklamada, yolcuların memnuniyetine göre bu uygulamanın tüm hatlara yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

ÇAMLICA - MECİDİYEKÖY TELEFERİK HATTI

N

TV canlı yayınına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Çamlıca Camiisi ve rekreasyon alanıyla ilgili "Mart ayının ikinci ya da üçüncü haftasında kazma vurulacak" diye konuştu. 2.5 yılsonunda caminin tamamlanacağını anlatan Mustafa Kara, yeni yollarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planlarını hazırladığını ifade etti. Cami ile birlikte bölgenin anten kirliliğinden kurtulacağını kaydeden Kara, İBB’nin özel bir şirketle birlikte Mecidiyeköy’den bir teleferik projesi üzerinde çalıştığını söyledi. Kara'nın verdiği bilgiye göre ikinci aşamada ise Büyük Çamlıca ile Küçük Çamlıca arasında bir teleferik projesi gerçekleştirilecek.

12


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 13

TEK ŞARJ İLE 280 KM ATOS’TAN İLK ELEKTRİKLİ ARAÇ FİLOSU Teknolojisi ve üretimi Derindere Motorlu Araçlar’a ait elektrikli araçlar satış ve kiralamaya sunuldu. Araçların en önemli parçası olan elektronik beyin üniteleri ve buna ait yazılımları tamamen DMA tarafından geliştirilen elektrikli araçlar, tek şarj ile yaklaşık 280 km yol yapabiliyor. Türkiye’nin “ilk ve tek” TSE Tip Onay Belgesi’ne sahip olan elektrikli araçlar, teknolojisi ve menzili ile sektörde rakipsiz olma özelliği ile dikkat çekiyor.

D

ünyanın lider IT hizmetleri şirketlerinden Atos, Bolleré Group ile birlikte güneş panelleri ile çalışan ilk elektrikli araç filosunu tanıttı. Çevreye duyarlı ve ekolojik teknolojilerin öncüsü Atos, bu konudaki en büyük atılımlarından birini gerçekleştirdi. Fransız şirketi Bolloré Group ile işbirliği yapan firma, güneş panelleriyle çalışan elektrikli araç filosunu çalışanlarının kullanımına sundu. İlk etapta Atos’un Paris’teki genel merkezinde faaliyete geçen filo, Atos çalışanları için seyahatleri daha kolay ve konforlu hale getirecek 10 adet Atos markalı araçtan oluşuyor.

PROTON’UN YENİ YÖNETİMİ TÜRKİYE’Yİ MERKEZ ÜS OLARAK YAPILANDIRMAK İSTİYOR Proton’un yeni yönetimi (DRB-HICOM) 2013 yılı ve sonrası için Türkiye, Batı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan yeni hedeflerini belirledi. Geçtiğimiz günlerde yeni ihracat direktörünü atayan Proton, İhracat Müdürü ve Proton Malezya ekibi olmak üzere geniş bir heyet ile Proton Türkiye yapılanmasını incelemek üzere İstanbul’a geldi. Proton Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Mehmet Babür ile bir araya gelen Proton Malezya ekibi, ihracatta 3 yıl içinde araç satışlarını yıllık bazda 500.000 adedin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

BD OTOMOTİV DÜNYA DEVLERİ İLE AYNI LİGDE

BD Otomotiv’in ürettiği elektrikli araçlar, dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Nissan, Mitsubishi, Peugeot-Citroen ve Toyota ile aynı hızlı şarj teknolojisine sahip araçlar listesine girmeyi başardı. Japon şirketlerinin öncülük yaptığı, Avrupa ve Amerika’dan da altyapı ile otomotiv şirketlerinin benimsediği, dünyanın en yaygın ve kabul gören hızlı şarj standardı olan CHAdeMO, dünya genelinde 2.000 hızlı şarj noktasına ulaştıklarını basın ile paylaşırken, CHAdeMO standardı ile şarj edebilen otomotiv firmalarının arasına BD Otomotiv'in 4 araç modeline de yer verdi.

KARSAN ÜRETİMİ HYUNDAI TRUCK’LAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TERCİHİ

T

ürkiye çapında katı atık toplama görevi yapacak 70 adet Hyundai Truck daha Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle belediyelere teslim edildi. Vatandaşların sağlıklı bir çevrede, yüksek standartlara sahip ortamlarda yaşamasını sağlamak amacıyla yola çıkılan projede beşinci teslimat 17 Ocak 2013 perşembe günü Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilen törende, Karsan tarafından üretilen 70 adet Hyundai Truck HD75 katı atık toplama aracı daha bakanlık tarafından Türkiye çapında belediyelere ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edildi.

13


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 14

AKSARAY

AKSARAY ESNAFI BU GELİRLE AYAKTA KALAMAZ Aksaray Özel Halk Otobüsleri Eski Başkanı Mehmet Altındağ ile Aksaray’da ki Halk Otobüslerinin durumu hakkında konuştuk. Bölge nüfusunun az olmasından dolayı gelirlerin düşüklüğünden yakınan Mehmet Altındağ, “Araçlar bir gün çalışıyor bir gün çalışmıyor” dedi.

A

ksaray’da tek hat sistemi uygulaması olduğunu söyleyen Mehmet Altındağ; Minibüsçüler, halk otobüsçüleri, servisçiler olarak tek bir

14

oda altında 188 araçla halka hizmet ettiklerini belirtiyor. Altındağ; “Şu anda araçlarımızın yüzde 80’ni özel halk otobüsünden oluşuyor. Yüzde 20 ye yakın minibüsler 5- 6

tanede büyük aracımız mevcut. Özürlü taşımaya uygun 2008–2010 model araçlarımız filomuzda yer alıyor. 3 tane büyük merkezi hattımız var. Bunlarda 40’ar 50’şer araç mev-


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 15

AKSARAY daha sonra başkanımız servisçilerinde aramıza katılmasını uygun buldu. Servis çeken araçlarda 2 yıldır bizim bünyemiz altında çalışmaya başladı. Plakalarımız S ve M olarak ayrılıyor. S plakalı araçlar okul servisi yapıyor. M plakalı araçlarımız da özel halk otobüsü olarak bizim bünyemizde duraklarda çalışıyor. ‘Gelirlerimiz Çok Düşük’

cut bunlar genellikle özel halk otobüsü, diğer ufak duraklarımızda da minibüsler ağırlıklı olarak çalışıyor.”diyerek bölge hakkında bilgiler veriyor. Dernek ne zaman kuruldu? Dernek 1989 yılında minibüsçüler odası olarak kuruldu. Sonrasında minibüsçüler ve halk otobüsçüler odası olarak büyütüldü,

Aksaray’da ne gibi sorunlarınız var? Aksaray da otobüsçülerin başlıca sorunu şehrin nüfusu az olduğu için yolcu sayısının düşük olmasıdır. 2013 yılından itibaren özürlü taşımaya uygun hale gelecek araçlar, bu yüzden model sorunu yaşayacağımızı düşünüyorum. Gelir konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Bizdeki araçlar bir gün çalışıp, bir gün çalışmıyor. 188 aracın yarısı bir gün diğer yarısı ertesi gün çalışıyor. Araç sayısı fazla olduğu için bu sistemi uygulamak zorundayız. 2000 yılında belediye başkanımız Osman Ertuğrul biz minibüsçüleri halk otobüsüne çevirme politikasını başlattı. Daha sonra 15 araç daha aldık sistemi uygulamaya başladığımız zaman gördük ki 3 büyük merkez ve duraklarda araçlara 6 saatte bir sıra geliyor biz bunu gördükten sonra araçları bir gün çalıştırıp bir gün dinlendirme yoluna gittik.

‘Havuz Sistemine Geçmeyi Düşünüyoruz’ Havuz sistemi uygulanıyor mu? Şu anda bu sistem uygulanmıyor fakat düşünülüyor. Çalışmalarımız dernek başkanı ve belediye tarafından araştırılıyor. Kart sistemine ise henüz geçilmedi. Biz halk otobüsü olmamıza rağmen minibüsler gibi çalışıyoruz, öğrenci uygulamasını özürlüleri bedava çalışma uygulamasını diğer halk otobüsleri gibi uyguluyoruz. Her 5 dakika da bir araçlar sefer yapmakta akşam 9’ a kadar… Çünkü Aksaray’da saat 9’dan sonra hayat durur, küçük şehirlerin hepsinde bu böyledir. Peki, araç değişimi konusunda bir çalışmanız var mı? Önümüzdeki senelerde ring sistemi bizim istediğimiz şekilde gerçekleşir ve belediyelerle anlaşılırsa ilerleyen dönemlerde bir model aralığı kotası getirtilebilir. Esnafımızın gücü yeter mi, kredi almak konusunda ne gibi yardımlarda bulunurlar bilemiyoruz. Firmalar bizlere tekliflerini sunar bizde esnaf olarak değerlendiririz. Toplu indirimde ne gibi yardımlarda bulunurlar elimdeki araçları ne kadara alırlar bunların hesabını yaptıktan sonra dönüşüme geçebiliriz. Biz bu işten ekmek yiyoruz, esnaf olarak bizim için en uygun halkımız için kaliteli araçları seçmek zorundayız.


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 16

B

u soruyu son zamanlarda kendimize daha sık sormaya başladık çünkü özel halk otobüsü işletmecileri olarak her gün yeni sorunla karşı karşıya kalıyoruz ve çözüme yönelik umutlarımız günden güne tükeniyor. Evet bu soruyu soruyoruz ama kimse; nereye gittiğimizi nasıl bu kötü gidişi durduracağımızı bilmiyor maalesef…

NEREYE GİDİYORUZ?! Son kötü haber de Sayın Başbakan’dan geldi. Türkiye genelinde, hiç bir süre kısıtlaması olmadan 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz taşınması gerektiğini ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe gireceğini açıkladı. Tüm özel halk otobüsü camiası bu kararla ne yapacağını şaşırdı. Herkes beklenti içine girdi. Esnaf odaları, şirketler, kooperatifler, derneklerin yöneticileri bu önemli sorun için seferber olurlar, yetkililere konunun vahametini anlatırlar ve çözüm ararlar diye düşündük. Ama bu yazıyı yazdığım ana kadar hiçbir yöneticinin girişimde bulunduğu haberini alamadım. Hâlbuki bu karar açıklanır açıklanmaz ciddi bir katılımla, Türkiye’nin her yanından gelecek özel halk otobüsü işletmecileri ile bir kamuoyu oluşturmak gerekirdi. 65 yaş üstü yolcularımızın ücretsiz taşınması sosyal politikalar gereği olabilir. Devletimizin görevidir, biz de ücretsiz taşırız buna diyeceğimiz yok. Ama Anadolu’nun küçük ilçeleri genellikle emekli kentleri olmuş. Büyükşehirlerde emekli olanlar doğdukları yere geri dönmüşler. Bu tip ilçelerde toplu taşımacılık yapan esnaf arkadaşlar nasıl hayatlarını idame ettirecek. Eminim kara

16

kara düşünüyor, işin içinden çıkamıyorlardır. Yetkililere Önce şunu anlatmak gerekiyor. Son yıllarda giderlerin artması ile özel halk otobüsü işletmecisi aracını yenileyemiyor. Kazançlar iyice düştü. Esnaf yatırdığı sermayenin karşılığını alamıyor. Üstüne bir de bu sorun gelirse birçok araç servise devam edemeyebilir. Yıllardır hep söyleriz. Devlet bizi sübvanse etsin diye ama zor görünüyor. Ya da bizden alınan vergilerde (ÖTV, KDV) bir indirime gidebilir. Bunun içinde önce sıkıntılarımızı mağduriyetimizi belgelerle ciddi bicimde anlatmamız gerekir ki masaya oturma şansımız olsun. Temennimiz tren kaçmadan gerekeni yapalım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yaptığı bir açıklanmada 17 kalem olan ücretsiz taşınan yolcu sayısını 24 kaleme çıkarttığını açıkladı. Yolcularımızın % 15’e yakınını ücretiz taşıdığımızı göz önüne alırsak bu da bizi ciddi etkileyecektir. Bunları dile getirmek

çözümüne çalışmak gerekiyor. Bizlerin birer özel işletme olduğumuzu unutmamak gerekir. Göksel OVACIK


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 17


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 18

ZF KALİTE İLE REKABET EDER

ZF Türk Satış Müdürü Atilla Hassas, “2012 yılında kalitemiz ile büyük başarılara imza attık. 2013 yılında da amacımız liderliğimizi kalitemiz ile daha yukarılara taşımaktır.”

A

tilla Hassas, 2012 yılını çok başarılı bir şekilde geçirdiklerini ifade ederken ZF Türk olarak hedeflerine müşterilerinin güveni sayesinde ulaştıklarını belirtti. Hassas; " Biz yalnızca şanzıman üreticisi değiliz. Aksta, direksiyonda, iş makinesinde, kamyonda, otobüste birçok alanda varız. Bir alanda başarısız olsak bunu telafi etme şansımız var. Kalitemizden yana şüphemiz

18

yok. ZF sadece hizmet değil aynı zamanda yedek parça, yaygınlık ve uygunluk konusunda hizmet vermektedir. Müşterilerimiz asla sıkıntı yaşamazlar" ifadelerini kullandı. 2012’nin ZF için her açıdan oldukça başarılı geçtiğini söyleyen Hassas; “Önceki yıl 15,5 milyon avro olan ciroları 2012'de 17 milyon avro'ya ulaştı. 2013'te aksta olan başarıyı şanzımanda da hedef-

leyen firma başarılarına emin adımlarla ilerliyor.”dedi. Şoför Hataları En Aza İniyor Şehirlerarası ulaşımın en başarılı firmalarından Mercedes, Temsa ve MAN' da ZF firması ile ciddi girişimlerde bulundular diyen ZF Türk Satış Müdürü Atilla Hassas sözlerine şu şekilde devam etti; “Bizim için çok önemli olan markalar


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 19

motorların standartlarının yükseltilmesi ile Euro 5, Euro 6 ve daha üst emisyon sınıflarında hizmet verebilmesidir. Ayrıca bu şanzıman uyumlu çalışma, ekonomi ve az yakıt harcaması bakımından daha yüksek bir performans sergiliyor. Ecolife, Ecomata nazaran sadece ekonomik değil sesZF hem çevreye sizlik, verimlilik ve güç artılı bakımından da birçok olumlu farklılık yaratıyor.” hem de araca duyarlı Bizim rakiplerimizden en önemli farZF çok sağlam ve kaliteli bir ürün olkımız retarderimiz diyen Atilla Hassas, duğu için çevreye duyarlıdır. Hem çevreyi şanzımanın girişinde motor devrine bağlı korur, hem de doğal kaynakları tasarruflu olarak çalışan bir retarderin olduğunu söybir şekilde tüketir. Tamamen yerli olan yeni üretimi ile 6 vitesli şanzıman üreten lerken, "Aracın hızına bağlı olarak çalışan bir retarderimiz var. Biz bu tür retarderleri ZF hem motorlarda standartları yükseltşehirlerarası araçlarda kullanmayı düşünümek hem de Euro 5 ve Euro 6 ve daha üst yoruz. Hem Ecomat’ta olsun, hem EcoLiemisyon sınıfında hizmet vermek hem de fe’e göre yüzde daha az yakıt harcamayı hedefliyor. daha güçlü bir ZF çok sağlam ve kaliteli 40 retarderin kullaEcoLife Şanzıman bir ürün olduğu için nılması ciddi Ekonomik, Uyumlu ve avantaj sağlıyor. çevreye duyarlıdır Hidroliklerde oluDaha Verimli şan yavaşlamayı ZF, 6 vitesli Ecomat engelliyor. Çift başarılı bir şanzımanı olsoğutucu kullanılan retarderler şu an yalduğu halde tamamen kendi üretimi olan nızca bizim ürünlerimizde var ve bu da yeni geliştirdiği yeni bir ürün 6 vitesli Ecobizi farklı kılıyor.”dedi. life şanzıman üretti. Bunu yapma nedeni ZF'yi tercih ettiler. Çünkü ZF’ de şoför hatalarını en aza indiren şanzıman sistemi bulunmakta. Şoför manüel kullanımlarda vites geçişini unutsa bile, vites stratejisi devreye giriyor. Ayrıca bu kamyonlarda da uygulanıyor.

2013 Yılında Ar-Ge Çalışmalarımızın Tohumunu Alacağız Araçların kullanım yerlerine göre retarder üreten ZF firması aks konusunu oldukça önemsiyor. Atilla Hassas, aksların araçların performansını bire bir etkilediğini belirtirken; aksların sessiz ve dayanıklı olması, alçak zemine uygun olması, bakım aralığı gibi etkenleri göz önünde bulundurarak bir çalışma yapılmaktayız. Ayrıca ZF firması yağını yağ üretici firmalar ile birlikte geliştiriyor. Diğer hiç bir markanın yağını kullanmıyoruz. Araştırma ve geliştirme sürekli devam ediyor ve 2013 yılında bu ar-ge çalışmalarının tohumlarını alacağız.”dedi. 2013 yılında da müşterilerinin desteği ile zirvede kalmak istediklerini belirten Atilla Hassas ZF firmasının vizyonu hakkında ise " Kendimizi piyasada kanıtlamış bulunmaktayız. Rakiplerimiz pay almak için çaba harcayacaklardır, bu rekabet ortamı kaliteyi arttıracaktır. Zor olan zirvede kalmaktır. Hedefimiz sürekli kaliteyi arttırmaktır."diyerek sözlerini tamamladı.

19


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 20

SAKARYA’DA NOVOCİTİ RÜZGÂRI A

nadolu Isuzu 2013 yılının ilk büyük teslimatını Sakarya’ya yaptı. Sakarya’da bulunan Kazımpaşa Kooperatifleri filosunu 25 adet NovoCiti ile yeniledi. Yapılan teslimat töreni vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kazımpaşa’da gerçekleştirilen teslimat törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Cevat Demir ve Anadolu Isuzu Genel Müdür Vekili Fatih Tamay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ: KÜÇÜK OTOBÜS’ Türkiye için toplu taşımacılığın artık çok önemli bir döneme girdiğini kaydeden Anadolu Isuzu Genel Müdür Vekili Fatih Tamay ise; “Biz 2002 yılından itibaren özellikle küçük otobüslerle yapılacak toplu ulaşımın Türkiye’nin geleceği olduğunu söylemeye başladık. Türkiye’deki milli gelirine ve total yapılabilecek olan yatırım kapasitesine bakıldıktan sonra küçük otobüslerin Türkiye’nin geleceği olduğunu iddia etmeye başladık. Kendimizi sadece bu iddia ile sınırlamadık, bu iddianın ışığında yeni araçlar ta-

YILIN PİCK UP’I ISUZU D MAX Isuzu D-Max Romanya’dan sonra Macaristan’da da "Yılın Pick up"ı seçildi. Tüm dünyadaki kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda yeniden tasarlanarak piyasaya sürülen Isuzu D-Max, Romanya’dan sonra Macaristan’da da yılın pickup’ı seçildi. Macaristan’ın en çok okunan otomotiv dergisi 4x4’ün düzenlediği yarışmada 30 Haziran - 30 Kasım 2012 arasında okuyucuların değerlendirme ve oylarıyla ipi göğüsleyen Isuzu D MAX; VW Amarok ve Ford Ranger’i geride bıraktı. Isuzu D-Max’e Yılın Pickup ödülü Macaristan Isuzu distribütörü Wallis Otomotiv’de düzenlenen törenle verildi. 1996 yılında yayın hayatına başlayan otomotiv dergisi 4x4’ün aylık yaklaşık 50 bin okuyucusu bulunuyor.

20

sarlamaya başladık. Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye’nin küçük otobüs toplam ihracatının yüzde seksenini tek başına gerçekleştiren bir firma. Yirmi dört tanesi Avrupa ülkesi olmak üzere toplam yirmi altı ülkeye ihracat yapan bir firma. Biz firma olarak özellikle küçük otobüste çok önemli projelerin altına imzamızı atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz.” dedi. Yapılan konuşmaların ardından temsili Anadolu Isuzu anahtarı ile hatıra fotoğrafı çekildi.


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 21

ISUZU BAYİSİ ÇELİK OTOMOTİV’DEN REKOR TESLİMAT

A

nadolu Isuzu Konya 3S Bayisi Çelik Otomotiv, Konya’da faaliyet gösteren Yasemen Sözdemir ve Sedan Turizm’e yaptığı 24 adetlik D-Max pickup teslimatı ile 2013 yılına hızlı girdi. Rekor filo satışı ile Konya’da bir ilke imza atan Çelik Otomotiv, Isuzu D-Max’leri

düzenlenen bir törenle teslim etti. Törende konuşan ve D Max’i üstün güvenlik ve konfor özellikleri, ekonomik yakıt sarfiyatı ve düşük bakım maliyetleri avantajları nedeniyle tercih ettiklerini belirten Yasemen Turizm A.Ş. sahibi Abdurrahman Perhiz,“ Güçlü marka, Güçlü bayi deyince tercihimiz elbetteki D- Max oldu.”dedi. Isuzu Bayisi Çelik Otomotiv Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet Çelik de yaptığı konuşmada, Yasemen, Sözdemir ve Sedan Turizm’e yeni D-Max’i tercih ettikleri için teşekkür ederek, sadece satıcı ve alıcı olarak değil, karşılıklı işbirliğiyle kazanan iki dost olarak müşterileriyle kurdukları güvene dayalı ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.

ÇORLULU ŞOFÖRLERE EĞİTİM

Anadolu Isuzu, Çorlu Belediyesi Halk otobüsü filosunda görevli 200’e yakın sürücüye “Verimli Sürüş Eğitimi” verdi. Belediye kültür merkezindeki eğitimde verimli sürüşle ilgili bilgi alan Halk otobüsü sürücüleri, daha sonra 10’arlı gruplar halinde Bülent Ecevit Caddesinde direksiyon eğitimi üzerinde çalıştı. Yoğun trafikte araçların hangi hızda sürülmesi gerektiği konusunda bilgilerin de verildiği uygulamada; otobüslerin yakıt sarfiyatı da bilgisayar ortamında ölçülerek sürücülere raporlandırıldı. Otomatik Şanzımanlı Citibus Otobüste direksiyon başında test sürüşüne katılan 20 sürücü, daha sonra deneyimlerini diğer sürücülerle paylaştı. Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci’nin birer konuşmasıyla açılan Eğitime Çorlu yerel basını da gözlemci olarak katıldı.

21


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 22

BUDO, 20 GÜNDE 10 BİN YOLCUYA ULAŞTI B

ursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul-Bursa arasında konforlu ve ucuz ulaşım sağlamak amacıyla başlatılan BUDO seferleri, 20 günde 10 bin yolcuya ulaştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa - İstanbul arasında konforlu ulaşımın sağlanması amacıyla başlatılan BUDO seferlerine ilgi her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BUDO’ya Bursalı ve İstanbulluların sahip çıktığını belirterek, “Talepler doğrultusunda ek seferlerimizi devreye alıyoruz” dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Burulaş bünyesinde kurduğu Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) ile vatandaşlar Bursa ve İstanbul arasında konforlu, kaliteli

ve ekonomik ulaşım imkanı bulurken, 24 Ocak’ta seferlere başlayan BUDO kısa zamanda geniş kitlelere hizmet vermeye başladı. Mudanya ve İstanbul’dan karşılıklı 2 sefer ile başlayan BUDO, kısa sürede doluluk oranını yüzde 80’lere çıkarırken, yolcu sayısında da 10 bini aştı. Halk kendi projesine sahip çıktı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BUDO’nun halkın projesi olarak doğduğunu vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine bu seferleri başlattıklarını belirterek, yolcu sayısının her geçen gün arttığını, halkın kendi projesine ve kendi gemilerine sahip çıkmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Geride kalan 10 günde 10 bin yol-

cuya ulaştıklarını ve sayının her geçen gün arttığını ifade eden Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş olarak yolculuk esnasında gemi içinde ve yolculuk sonrası vatandaşlarımızın kent merkezine ulaşımı konusunda her türlü servis hizmetini veriyoruz. Kar amacı gütmediğimiz için gemi içindeki büfelerdeki fiyatlar piyasa fiyatları ile aynı tutulurken, Mudanya’ya gelen yolcularımızın kent merkezine yine konforlu bir şekilde ulaşmaları için özürlü rampası ve bagaj bölmeleri bulunan otobüslerimizi devreye soktuk. Talepler doğrultusunda ek seferlerimizi de devreye almaya başladık. Bursa ve İstanbullulara bu projeye verdikleri destek ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum” dedi.

RAYLI BABAYİĞİT ‘İPEKBÖCEĞİ’ NE TAM NOT M akine mühendisleri odası Bursa şubesi yönetim kurulu üyeleri, ilk yerli tramvay olan ‘ipekböceği’ni test etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk üretimi yapılan yerli tramvay ‘İpekböceği’, Makine Mühendisleri Odası’ndan da tam not aldı. Tramvayın test sürüşünü yapan Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart, çalışmaları ‘başarılı’ bulduğunu ve yerli tramvayın Bursa’yı mahcup etmediğini söyledi. İlk yerli tramvayın test sürüşünü de yaptık Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart ve yönetim kurulu üyeleri, ipekböceğini BURULAŞ tesislerinde test etti. İbrahim Mart, ‘İpekböceği’ni başarılı bulduklarını söyleyerek, “İlk yerli tramvayın test sürüşünü de yaptık. Bizi mahcup etmedi. Türkiye’de mühendisler açısından güvenlik çok önemli. Bursa’nın bu tramvay projesi, Türkiye’deki teknolojinin gelişimine katkı sağlaması bakımından da çok önem taşıyor” diye konuştu.

22


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 23

Man Fortuna İle2 Milyon Kilometre M

AN Türkiye Ankara tesislerinde üretilen 2008 model Fortuna seyahat otobüsü, hiç durmadan 2 milyon kilometre yol yaparak rekor kırdı. Kamil Koç firmasına ait MAN Fortuna seyahat otobüsüyle, dünyanın etrafında atılan 50 tura denk gelen kilometreyi hiç arıza yapmadan tamamlayan kaptan şoför Akın Öziş, “Aracın sesi dahi değişmedi” dedi. Kamil Koç firmasına ait 2008 model MAN Fortuna seyahat otobüsü,

motor kapağı hiç açılmadan yaptığı kilometre ile bir rekora imza attı. 3 kaptan şoförü ile 2 milyon kilometre yol yapan MAN Fortuna, halen seferlerine devam ediyor. Ağırlıklı olarak Ankaraİstanbul arası hizmet veren aracın kaptanı Akın Öziş, “Aracımızı 2008 yılından beri 3 şoför arkadaşla birlikte kullanıyoruz. Neredeyse hiç stop etmeyen aracımız günde ortalama 1300 kilometre yol yapıyor. Aracın aynı kişiler tarafından kullanılması, bakımlarının zamanında yapılması ve orijinal malzeme kullanılması bu rekoru getirdi” dedi.

MAN Motoru Avrasya Boat Show’da Geliştirdiği ileri teknoloji ve ürettiği ürünlerle tüm dünyada standartları belirleyen MAN, deniz motorlarındaki uzmanlığını Avrasya Boat Show 2013’e taşıyor.

T

eknolojisi, kalitesi ve performansıyla fark yaratan MAN’ın yeni deniz motorları V12-1800, V8-1200 ve R6-440 Hall 5, A20’de bulunan MAN standında ser-

gileniyor. MAN deniz motorları, yüksek teknolojileri, dayanıklı yapıları, üstün performansı, düşük işletme maliyetleri, zengin model/güç seçenekleri ve uzun ömürleri ile rakiplerinden farklılaşıyor. MAN deniz motorları, gelenekselleşen üstün teknolojileriyle dünyada en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor. MAN, 258 HP ağır hizmet motorlarından, 1800 HP yat ve sürat teknesi motorlarına kadar geniş bir yelpazede ürün gamına sahip. MAN'ın 50 ila 100 feet arası yat ve sürat tekneleri için ürettiği 730 HP ila 1800 HP arası (537 - 1324 kW) deniz motorları kompakt dizaynları ile ön plana çıkıyor. Bu özelliği sayesinde MAN, yat üreticilerine daha fazla çalışma alanı bırakıyor.

23


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 24

ESNAF DA 5 YIL GARANTİ İSTİYOR İETT ihalesi taşları yerinden oynatmaya başladı. Araçlarda garanti sürelerini 5 yıla çıkaran ihale sonrasında halk otobüsü esnafı da üretici firmalardan gelecek müjdeli haberi beklemeye başladı. Astronomik araç fiyatlarına rağmen garanti sürelerinin çok düşük kaldığının altını çizen halk otobüsçüleri, 2-3 yıl arasında değişen garantinin yeterli olmadığını belirtirken 15 sene kullanılacak bir otobüsün en az 5 yıl garanti kapsamında olması gerektiğini vurguluyorlar.

B-206 ÖMER DOYMAZ Biz aracımızı 4 ay önce aldık. Aracımızın garantiye giren kısımları var girmeyen kısımları var. Bunlar parçadan parçaya değişiyorlar. Benim aracımın kaportası 7 yıl garantili. Çünkü kullandığı sac farklı, galvaniz malzeme var. Bu bakımdan memnunum. Tabi ki araç garantilerinin 5-7 yıl arası olması gerekmektedir.

B-073 ABDULMENAF VARIŞLI Büyük fiyatlara araçlar alıyoruz. Bu yüzden 5 seneden aşağı garanti olmaması gerekiyor. Servis konusunda da yaşadığımız belirli sıkıntılar var. Bu sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Gündüz servise gidemiyoruz ancak gece servis açık değil…

24

B-072 MUHAMMET DURGUN Bence üretici firmaların en az 5 yıl garanti vermesi gerekiyor. Şu an kullandığım aracım garantisi 2 yıl. Biz 5 yıl boyunca aracın senetlerini ödeyemiyoruz zaten. Araç parçaları içinde en fazla 1 yıl garanti veriliyor. Tabi bu parçadan parçaya değişiyor.

B-118 KONYALI ALİ Otobüsler için genel olarak en fazla 2-3 yıl garanti veriyorlar. Bence olması gereken garanti süresi 5 yıl süreli garantidir. Çünkü araçlar İstanbul trafiğinde çabuk yıpranıyor. Birçok ufak tefek arıza dışında büyük arızalarda yaşanabiliyor. Garanti süreleri bu bakımdan bizim için çok önemli bir konu.


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 25

A-109 FETİH KAYA Araç garanti süresi genel olarak 2 yıl. Bu araçlar için 2 yıl garanti süresi yeterli değil. Bir de trafik muayenesi sorunu var. Bizim otobüslerimizin az aralıklarla muayeneye çağırılması doğru değil. Benim görüşüme göre araç garantisi 4-6 yıl arası olmalıdır. Yeni araçlar yüzünden eskiye rahmet okuyoruz.

A-078 ALİ NEVRUZ Halk otobüsüne verilen garanti sürelerinin en az 4 yıl olması gerekiyor ancak verilen garantiye uyan yok. Örneğin araçtan kaynaklı problemlerde 2 gün yatıyor diyelim otobüs bunun zararını bizler çekiyoruz. Toplu taşım araçlarının arızasının giderilmesi çok önemli ve bu zararın bize yansıtılmaması gerekiyor.

B-119 SERKAN KESTAR Halka hizmet eden halk otobüslerinin 4-5 yıl garantisi olması gerekir. 2 yıl garanti yapıyorlar ama zaten araç 2 yıl sonra kendisini gösteriyor. Astronomik fiyatlara otobüs satan üreticiler garanti sürelerinden kısarak ne yapmaya çalışıyorlar merak ediyorum.

A-252 BURAK ARICA Bize verilen garanti süreleri 2-3 yıl arasında değişiyor ama biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü sürekli çalışır halde olan otobüslerimiz yıpranıyor. Bu bakımdan en 5 sene garanti süresi verilmesi gerekmektedir.

B-074 MUSTAFA ZAİM Kullandığımız otobüslerin ömrü 15 sene ancak bize verilen garanti süresi 2 sene… Aradaki uçurumu sizler hesaplayın. Peki, 2 yıl sonra ne olacak bu otobüsler? Bu yüzden en az 4-5 sene garanti süresi şart koşulmalıdır.

A-270 KADİR YETKİN Araç garanti sürelerini ben de yetersiz buluyorum. 2-3 yıl arasında değişen araç garantilerinin en az 5 yıl olması gerekmektedir. Öbür türlü esnafımız zarar görmektedir. Umarım üretici firmalar esnafın sesini duyarlar ve garanti sürelerine bir düzenleme getirirler.

25


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:49 Page 26

Anex Tur Yeniden Otokar’ı Tercih Etti O

tokar’ın şehirlerarası ve turizm yolcu taşımacılığı için tasarlayıp ürettiği Doruk T, Anex Tur firması tarafından tekrar tercih edildi. 10 adet Doruk T, Anex Tur’a Antalya’da gerçekleşen törenle teslim edildi. Geçtiğimiz yıl 5 adet Doruk alan Anex, bu sipariş ile birlikte toplamda 15 adet Doruk T otobüsüne sahip oldu. Düzenlenen teslimat törenine Anex Tur Genel Koordinatör Mehmet Hasan Güneysu, Operasyon Müdürü Fehmi Bilmez, Otokar Bölge Satış Yöneticisi Tanju Paker, Otokar Yetkili Bayisi Mit

Oto'nun sahibi Mitat Yıldırım, Kemal Kaçar ve Murat Sadıklar katıldı. Anex Tur yetkilileri Doruk T’yi düşük işletme maaliyetleri, hesaplı yakıt tüketimi ve konforu nedeniyle tercih ettiklerini belirttiler. Teslim edilen araçlar Antalya’da turizm taşımacılığında kullanılacak. Her gün daha fazla turizm firması tarafından tercih edilen Doruk T, turizm sektöründe aranılan bir otobüs olarak dikkat çekiyor. 10 metre uzunluğunda, 39+1+1 taşıma kapasitesine sahip Doruk T, gerek konforu ve tasarımı ile büyük otobüsleri

aratmazken, düşük işletme maliyetleri ile de turizm taşımacılarının yüzünü güldürüyor. 10 Metrelik Doruk T Konforu Avrupa’da “Grand Award - Büyük Ödül” sahibi Doruk T’nin güçlü Euro5 model motoru ile geleceğin teknolojisini sunarken daha az yakıt tüketimi ve temiz bir dünya sözü veriyor. Doruk T, 4 silindirli 220HP gücündeki motoru sayesinde yakıt tüketimini en aza indiriyor ve işletme maliyetlerini makul bir seviyeye getirmek için önemli bir avantaj yaratıyor.

ISO’dan Otokar’a Çevre Ödülü T

ürkiye’nin önde gelen otomotiv ve savunma sanayii üreticilerinden Otokar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından verilen Çevre Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Otokar, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Çevre Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar'ın katılımı ile İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)'da düzenlenen ödül töreninde Sayın Bayraktar ödülü Otokar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin’e takdim etti. İlki 1995 yılında düzenlenen Çevre Ödülleri’nde bu yıl 5 farklı kategoride rekor sayıda başvuru yapıldı. Otokar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, “Türkiye’nin tasarım, teknoloji ve üretimde öncü otomotiv şirketi Otokar olarak çevre bilincini artırmayı, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi bir görev kabul ediyoruz. Çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturuyor ve bu sistemlerin sürekliliğini sağlıyoruz. İçinde bulunduğumuz çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konularında çalışmalar yürütürken, bu bilincini ürünlerimize de yansıtıyoruz. Bugüne kadar onüç çevre ödülünün sahibi bir şirket olarak, kuruluşumuzun 50. yılında bir çevre ödülüne daha layık görülmek çok gurur verici.” dedi.

26


1-27:Layout 1 21.02.2013 15:50 Page 27


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:42 Page 28

İSTANBUL AJANS

Şeref KILIÇLI

Haliç’e Köprü Tartışması Hiç Eskimedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile UNESCO’yu karşı karşıya getiren Haliç’e yapılacak köprü tartışmasının bir benzeri 1932 yılında da yaşanmış. O zamanki köprü tartışması ise İstanbul Belediyesi ve Liman Şirketi yöneticileri arasında gerçekleşmiş.

Bir zamanlar ulaştırma” diyerek açtığımız bu pencerede zamanda yolculuğumuz başlıyor. Bugünlerde çok tartışılan konular arasında yer alan “Galataport Projesi”nin bir başka modeli olan “Gar Maritim Projesini”, İstanbullulara troleybüs müjdesinin verilmesini ve 1932 yılında yapılan “Haliç’e asmalı köprü yapılması” tartışmasını gazete arşivlerinin tozlu raflarından sizler için indirdik. Gar Maritim Projesi’nden Galataport Projesine Merhum Başbakan Adnan Menderes Dönemi’nde, İstanbul’un deniz turizmini geliştirmek için bir proje hazırlatılmış. Karaköy ve Tophane arasında yapılması planlanan “Gar Maritim Projesiyle” ilgili olarak, 22 Şubat 1960 tarihli Milliyet Gazetesi’nde, “Projesi hazırlandı” başlığıyla yayınlanan haber şöyle: “Galata rıhtımı 1960 yılı içinde

28


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:42 Page 29

yepyeni bir şekilde tanzim edilecektir. Denizcilik Bankası ile Tophane arasındaki bütün binalar yıkılacak, açılacak sahada muazzam bir yolcu salonu yapılacaktır. Yolcu salonunun üstünede bankanın servisleri yerleşecektir. Salonun inşasından sonra Haliç’te inşa edilecek ikişer katlı üç ponton rıhtıma dik olarak yerleştirilecektir. 6 yolcu gemisi birden pontonlara yanaşabilecektir. Galata rıhtımında yıkılacak deniz hastanesi için Ortaköy sırtlarında geniş bir arazi satın alınmıştır. İnşa edilecek yeni hastane 150 yataklı olacaktır. Proje 200 milyon liraya mal olacaktır. Bu paranın bir kısmı banka diğer kısmı ise Belediye tarafından temin edilecektir. Denizcilik Bankası ancak 25 sene sonra binalara sahip olabilecek, o zamana kadar belediye kira ödeyecektir. Resim rıhtımın istikbalde olacağı şekli ve yıkılacak binaları (taranmış yerler) göstermektedir. Yıkıma başlandıktan sonra sahil yolu trafiğe kapanacaktır” İstanbullulara troleybüs müjdesi İstanbul’da, 1961-1984 yılları arasında kentiçi toplu taşımacılık hizmetinde kullanılan troleybüslerin geliş müjdesini, 24 Kasım 1960 tarihli Havadis Gazetesi “Troleybüs işletilecek semtler tespit edildi” başlığıyla şöyle veriyor: “İ.E.T.T. Umum Müdürlüğü Troleybüs işletmesini önümüzdeki yaz aylarında faaliyete geçirecektir. Bu hususla ilgili hazırlıklar ikmal edilmiş olup İtalyan Ansaldo firmasıyla çeşitli ihtilaflar tamamen halledilmiştir. Bu itibarla 50 kilometre havai hat tesisi ile 100 troleybüs arabasının ithali

için imkan dahiline girmiştir. Troleybüs şebekesi ilk planda TopkapıEminönü, Edirnekapı-Eminönü, KaraköyBebek, Şişli-Yenikapı ile Kadıköy-Bostancı arasında işletilecektir. Bu tesisler için İ.E.T.T. İdaresi 74 milyon lira harcayacaktır. İlgililerin ifadesine göre, Troleybüs Şebekesi faaliyete geçtikten sonra, İdare, yedek parça ve akaryakıt bakımından büyük çapta tasarruf sağlayacaktır. Bu sayede de bilet ücretlerinde indirim yapılacağı kuvvetle tahmin edilmektedir” 1932 yılındaki Haliç’e yeni köprü tartışması Azapkapı ile Unkapanı arasında inşaat süreci devam eden Haliç Metro Geçiş Köprüsü, “İstanbul’un silueti bir kez daha deliniyor ve Süleymaniye’nin bağrına hançer vuruluyor” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Tartışmaya, UNESCO Dünya Mirası Merkezi de yaptığı uyarılarla dahil olmuştu. Haliç’e yeni bir köprünün yapılması ve İstanbul’un silueti meselesi 1932 yılında da çok konuşulmuş. O zaman da basın konuyla ilgili haberler yap-

mış. Seksen yıl önceki tartışmanın taraflarına baktığımızda ise karşımızda İstanbul Belediyesi ve Liman Şirketi yöneticilerini görüyoruz. Mimar Sinan Üniversitesi’nin öğretim üyeleri de yaptıkları açıklamalarla o zamanki tartışmada yer almış. Okuyacağınız haberdeki “İstanbul” tanımlaması sizleri şaşırtmasın zira o dönem Suriçi tarafı, İstanbul olarak adlandırılıyormuş. “Süleymaniye ile Tünel arasında yeni bir köprü yapılacak” başlığıyla, 28 Temmuz 1932 tarihli Akşam Gazetesi’nde yayınlanan haber şöyle: “İstanbul ile Beyoğlu arasında bir asma köprü inşası fikri son zamanlarda yeniden münakaşa edilmeye başlandı. Bu fikir ilk defa olarak bundan birkaç sene evvel Liman Şirketi Müdürü Hamdi Bey tarafından ortaya atılmıştı. Şimdi, Güzel Sanatlar Akademisi muallimlerinden Prof. Egl, asma köprü yapılmasını muvafık görüyor, Belediye İstanbul’un güzelliğini bozacağı için asma köprüye taraftar değildir: Bize kalırsa bir ucu Tünel civarında, diğer ucu Süleymaniye’de bulunacak bir asma köprü yalnız şehrin güzelliğini bozmakla kalmayacak, hiçbir işe yaramadığı gibi son derece de pahalıya mal olacaktır. Bu köprü bugünkü ihtiyaca muvafık değildir” Kaynak: Edip Yağmurlu Arşivi

29


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 30

TEMSA GLOBAL’İN YENİ GENEL MÜDÜRÜ

DİNÇER ÇELİK Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa Global’in yeni Genel Müdürü Dinçer Çelik oldu. Yaklaşık üç yıldır CEO’luk görevini üstlenen Tamer Ünlü’nün emekliye ayrılması nedeniyle göreve atanan Dinçer Çelik otobüs iş biriminden sorumlu olacak. Sabancı Topluluğu’na 1984 yılında katılan Dinçer Çelik, 2010’dan bu yana Temsa Global İşletmeler Genel Müdürlüğü pozisyonunu yürütmekteydi.

Temsa, 20 adedi Manisa Seyahat’e olmak üzere toplam 25 Safir teslimatı gerçekleştirdi.

Manisa’da Safir rüzgarı esti Ocak ayında otobüs teslimatları geçen yılın aksine büyük bir hızla başladı. Temsa Manisa Seyahat’e 20, Mas Turizm’e 2, Öğreten Turizm’e 2 ve bireysel otobüsçü Ali Sürücü’ye 1 Safir teslimatı gerçekleştirdi.

M

anisa’da Safir rüzgarı esti. Temsa toplamda 25 adet Safir aracı Manisalı taşımacılara teslim etti. Otogarda düzenlenen ilk törenle 20 Safir Manisa Seyahat’e teslim edildi. Teslimatlar, Mas Turizm, Öğreten Turizm ile devam etti. Konforlu hizmet için Safir Otogarda düzenlenen törene konuşan Manisa Seyahat Kooperatif Başkanı Davut Kurt, müşterilerine daha kaliteli ve konforlu hizmet verebilmek adına yeni yatırım sürecini başlattıklarını vurgulayarak, “Safir, yakıt

30

konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Maliyetlerimizin büyük bölümünü akaryakıt oluşturuyor. 2005 yılında yine 12 Safir almıştık; bu arabaları 8 sene boyunca 600 bin km civarında yol yaparak, sorunsuz kullandık. Çok iyi randıman aldık. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yolcumuzu taşıdık, memnun kaldık. Bu memnuniyet, yeni yatırımlarda tercihimizi Safir olarak belirlememizi sağladı. Mart ayında da yine tercihimiz Safir olacak.” dedi. Mutlu başlangıç 25 Safir teslimatının yeni yıla başlangıç

açısından kendilerine çok büyük moral verdiğini belirten Temsa Pazarlama ve Satış Müdürü Murat Anıl, “Manisa-İzmir arası çalışan otobüslerin doluluk oranları son derece memnuniyet verici. Bu durum otobüsçünün de araçlarını yenilemede önemli bir faktör. Kazançları da her geçen gün yükseliyor. Araç yenilemede markamızı seçmiş olmalarından dolayı biz de çok keyifliyiz. Ege bölgesi ağırlıklı olarak ürünümüze sıcak bakan bir bölge. Manisa’yı da bu halkaya ekleyerek bölgedeki etkinliğimizi artırmak bize nasip oldu. Haziran ayına kadar da Manisa’da bir servis noktası oluşturacağız” diye konuştu.


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 31

2013, Türk Otomotiv Sanayisi’nin 2023 Temelidir

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Kudret Önen: “Ülkemiz otomotiv sanayi, taşıt araçları ve aksam-parça üreticileri ile birlikte bir bütün olarak Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörünü oluşturmaktadır. Teşvik paketinde yapılan değişiklikler sektörümüzün canlanması ve 2023 hedeflerine ulaşması için önemli bir araçtır.”

H

ükümetin çıkardığı ve 2012 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren otomotiv sanayi teşvik paketi ile ilgili yapılan son değişiklikler resmi gazete yayımlandı. Yatırım teşviklerinde yapılan son değişiklikler ile otomotiv sanayinin kalbinin yer aldığı 1. ve 2. bölgedeki yatırımların da belirli koşullarla artık 5. bölge yatırımlarından faydalanabileceği belirtildi. Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen “Otomotiv sanayi temel gelişme alanının ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’nde 1. ve 2. Bölge kapsa-

mında olması sebebiyle mevcut teşviklerden sınırlı bir şekilde yararlanabiliyordu. Ancak yapılan düzenleme ile 300 milyon TL’yi aşan otomotiv projeleri ile 75 milyon TL üzerindeki motor ve 20 milyon TL’yi geçen transmisyon ve bu düzeydeki aksam ve parça yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına girecek 5’inci bölgedeki yatırımlarla aynı teşvikleri alacak. Teşviklerdeki bu düzenleme ile sektörümüzde planlanan birçok yatırımın artacağına ve en kısa sürede hayata geçeceğine inanıyoruz. Uzun süredir beklediğiniz bu önemli haber otomotiv sanayicileri olarak bizleri çok heyecanlandırdı” dedi.

Bu gelişmelerin ve düzenlemelerin hem otomotiv sanayi hem de Türkiye için gelecek vaat ettiğini ve umut verdiğini belirten Önen “Sanayimiz, geleceğimizi belirleyen 2023 vizyonunun temel hedeflerinde büyük rol oynayacak en önemli sektördür. Aynı zamanda küresel niteliği nedeni ile de yoğun bir rekabet içindedir. Sektörümüzün küresel rekabetçiliğini arttırarak sürdürebilmesi ve ülkemiz ekonomisine olan yüksek katma değerini devam ettirebilmesi için sürekli yatırımların stratejik bir önemi bulunuyor. Teşvikler de sanayimiz için etkin rekabette üstünlük avantajı sağlayan en önemli bir araçtır” dedi.

31


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 32

ARİFİYE

KURUMSAL KİMLİKLE TANINMAK İSTİYORUZ HALK ULAŞIM DERGİSİ & ANADOLU ISUZU TÜRKİYE TURU KAPSAMINDA BİR SONRAKİ DURAĞIMIZ ADAPAZARI’NIN ARİFİYE İLÇESİ OLDU. ARİFİYE’DE HİZMET VEREN ÖZEL HALK OTOBÜSÇÜLERİ İLE GÖRÜŞTÜK VE ESNAFIMIZ ADINA DEĞERLİ BİLGİLER ALDIK.

T

ürkiye turu kapsamındaki duraklarımızdan biri olan Adapazarı’nın Arifiye ilçesinde İhsan Turan ile görüştük. Arifiye Özel Halk Otobüslerinin başkanlığını yürüten İhsan Turan, bölge hakkındaki ulaşım yapısını Halk Ulaşım Dergisi okurlarıyla paylaştı. İhsan Turgan, Özel Halk Otobüsçülerinin kurumsal

32

kimlikte tanınmasının altını çizdi. ‘Adapazarı’nda en büyük sıkıntı: Ulaşım” Arifiye’de kaç araçla kaç hatta hizmet ediyorsunuz? Bizde 39 araç var ve tek hatla hizmet edi-

yoruz. Arifiye ilçesinde bizim iki tane bölünen mahallemiz var, bu hatlarda sefer yapan araçlar bu merkezlerde tabela değiştirerek çalışmaya devam ediyor. 2 yıl önce Arifiye ilçe oldu bununla birlikte nüfus arttı beraberinde sorunlar da arttı. Tüm bunlar ekonomideki zorlanmaları beraberinde getirdi. Şu anda Adapazarı’ndaki en büyük sıkıntı ula-


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 33

ARİFİYE şım haline geldi. Bizim ilçemizde hatlarımızı birleştirme çalışmaları var. Sapanca, Kirazdağ ve Adliye ile birleşmemizi istiyorlar fakat bizim hatlarımızın yönleri ters olduğu için bu birleşimi kabul etmemiz zor. Ulaşımda bir düzen sorunu Sakarya genelinde görülmektedir. Arifiye’den çıkıp son durağa gidene kadar 8-10 tane hat birleşiyor her birinde birkaç yolcu var karmakarışık bir düzende son durağa ulaşıyorsunuz. Sakarya genelinde en iyi hizmeti veren bizim araçlarımızdır. Araçlarımız 2008 model çoğunlukta ve en temiz en düzenli en yeni araçlara biz sahibiz. Havuz sistemini uyguluyor musunuz? Kent Kart sistemine tamamen geçiş yapıldı mı? Havuz sistemi uyguluyoruz. Kart sistemine yeni yeni geçilmeye başlandı şuanda otobüslerde para da geçiyor. Yakın zamanda il genelinde sadece kartın geçtiği bir sistem oluşturacağız. Bunun dışında belirtmeliyim ki; 39 üyemizin hepsi araçların sahipleridir. ‘Minibüsçülere tanınan hakların Halk Otobüsçüleri için de geçerli olmasını istiyoruz’ Peki, 9 metreye geçişte ne gibi beklentileriniz var? Bizim devletten ve büyükşehirlerden en büyük beklentimiz bize on yılda bir yapılan sözleşmeleri kaldırıp, Türkiye çapında halk

otobüslerini belediyeye hizmet ettiğimiz için bizi kurumsal kimlikte tanımalardır. On yılda bir yapılan sözleşmelerin kalkılmasını istiyoruz biz de özel otobüsçüler olarak Türkiye çapında hizmet veriyoruz. Minibüsçülere nasıl m plaka kapsamında haklar tanınıyorsa bizde benzer bir uygulama istiyoruz. Minibüsçülere tanınan hakların Halk Otobüsçüleri için de geçerli olmasını istiyoruz. Türkiye genelinde halk otobüsçülerinin talepleri birkaç ilde gerçekleştirildi. Temennimiz en kısa zamanda yaygınlaşmasıdır. Büyükşehrin bizden talep ettiği alçak tabana geçiş sistemini yapmak zorundayız. Bizim gayemiz insanlara en iyi hizmeti vermek, bunu yapmak için devletin desteğine ihtiyacımız var.

tiyoruz. Biz 350 bin TL araç yatırımı yapınca kişi belli bir güvence istiyor. Kısa zaman sonra Belediye bize ‘hadi kardeşim kapı dışarı ben buradaki araba sayısını düşürürüm de diyebilir.’ Yatırım yapıyorsak büyük şehirlerden destek almak zorundayız. Yani güvence vermeleri gerekir. Biz büyük şehirlerin ulaşım konulusundaki yükünü hafifletiyoruz. Ücretsiz taşıma kartı olan yolcuları taşıyor, aidatlarımız vergilerimizi zamanında ödüyoruz. Devletten bir güvence hakkımızı olduğunu düşünüyorum. 350 bin TL yatırım yaptığımız bir araçta halka hizmet ediyorsak devlette bu hakkı kısa süreliğine değil ilelebet vermeli araç bir nevi hat sahibi sistemi olmalıdır.

On yılda bir yapılan sözleşmelerin kalkılmasını istiyoruz biz de özel otobüsçüler olarak Türkiye çapında hizmet veriyoruz.

‘Yatırımlarımızı için devletten güvence almalıyız’ Ulaşım ücretleri ne kadar? Taşıma ücretlerimiz ise şöyle; Tam 1.75, kartlı 1.50.Öğrenci kartlı 1TL, para verirse 1.25 TL… Tabi ücretleri UKOME ayarlıyor bizim inisiyatif kullanma şansımız yok. Bu konuda devlet bizden hizmet isteyince bizde onlardan bir güvence talebinde bulunmak is-

Üretici firmalardan beklentileriniz nelerdir? Bizim araç alırken çeşitli kriterlerimiz var. Yakıt konusunda bize avantaj sağlayacak alçak taban araçları tercih edebiliriz. Otobüs firmalarından beklentimiz; 9 metre araçları tam alçak taban yapması. 10.5 metrede bunu uygulayan üreticiler 9 metre araçlarda bunu sağlarsa biz bu araçlara geçebiliriz. Firmaların araçlar için belirledikleri fiyatlarda çok yüksek bunu biraz daha aşağı çekebileceklerini düşünüyoruz.


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 34

Avustralyalı Öğrenciler Allison’la Güvende A

llison Transmission, Avustralyalı öğrencilerin daha güvenli bir yolculuk yapmasına yardımcı oluyor. Güney Avustralyalı çocuklar, Allison şanzımanlı Daewoo okul otobüslerinin yeni filosu sayesinde, daha güvenli ve daha konforlu bir yolculuğun keyfini çıkartıyorlar. Otomatik donanımlı Daewoo okul otobüslerinin yeni filosu, Haziran 2012’den beri Güney Avustralya Çocuk Gelişimi ve Eğitim Departmanı’nda (ÇGED) hizmet veriyor. ÇGED, öğrencilere daha güvenli bir yolculuk sağlamak için tüm yeni okul otobüslerinin otomatik şanzımanlarla donatıl-

masının gerekli olduğunu belirtiyor. Daewoo Otobüs Avustralya, Koreli şasi üreticisi tarafından üretilen otomatik şanzıman seçeneği bulunmasına rağmen özellikle Allison şanzımanları tercih ediyor. Şirket, Avustralya’ya Daewoo ithalatını yapmaya başladıktan sonraki yedi yıl içerisinde 300’den fazla Allison tam otomatik şanzıman donanımlı otobüs teslim etti. Ian Campbell, Asia Motors/Daewoo Avustralya Otobüsleri Genel Müdürü Campbell açıklamasında; “Uzun bir süre önce ithalatçı olarak, sadece otomatik şanzımanlı otobüslerin ithalatlarını ve satışını yapacağımıza dair bir karar aldık. Birçok

marka seçeneğimiz olmasına rağmen her zaman tercihimizi Allison’dan yana kullandık. Allison’ın sağladığı üstün servis ve teknik desteği deneyimimizi göz önünde bulundurduğumuzda, aslında Allison’ın tek seçeneğimiz olduğunu anlıyoruz” dedi. Tüm Güney Avustralya ÇGED otobüslerinde Daewoo turbo dizel motorları, Allison T280R Serisi, altı vitesli tam otomatik şanzıman ile donatılıyor. Toplamda dokuz adet 57 koltuklu ve altı adet 47 koltuklu okul otobüsleri bölgede hizmet vermeye devam ediyor.

İstanbul’a Allison Şanzımanlı 24 Otobüs T

ürk otobüs üreticisi TCV, 24 adet tam alçak tabanlı CNG motorlu otobüsü Allison şanzıman ile donatarak İstanbul’da OTOBÜS A.Ş’ye teslim etti. Bu teslimat ile Allison, 12 metre şehiriçi otobüs segmentine giriş yaptı.

Türkiye'nin yüzde yüz yerli sermayeli otobüs üreticisi TCV, yeni 12 metrelik KARAT tam alçak tabanlı CNG motorlu otobüsü için Allison T310R’ı seçti. 24 adet yeni KARAT otobüsler, İstanbul Otobüs A.Ş’ye özel bir törenle teslim edildi. Teslimat törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, çevre standartlarına ulaşılması için İstanbul’da gerçekleştirilen çalışmaların altını bir kez daha çizdi. Türkiye’de toplu taşımacılık sektöründe midibüs uygulamalarında ön plana çıkan Allison Transmission, bu son teslimat ile birlikte Türkiye’deki 12 metre otobüs pazarında da varlığını göstermeye başladı. Tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan TCV KARAT, çevreye sağladığı yararlar nedeniyle Türk belediyeleri ve özel otobüs işletmeleri tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. MAN’ın 206kW’lık sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) motoru, Allison Torqmatic otobüs ve yolcu otobüsü şanzıman seçeneklerinden, Allison T310R tam otomatik şanzımanı ile birleştiriliyor. Bu bütünlük ile aktarma organları hem sessiz, hem de daha verimli hale geliyor. Allison otomatik şanzıman, tork artışında gücü sarsıntısız bir şekilde tekerleklere aktarması ve düşük motorlarda bile eşsiz bir performans sergilemesi sayesinde MAN’ın gaz motoru ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Allison entegre retarderi, ilave fren olanağı sunarak aracın fren ömrünü arttırıyor. Allison Transmission Türkiye Ülke Müdürü Taner Gider ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Uzun yıllardır Allison şanzımanlar, ülke çapında midibüs ve otobüslerde başarıyla işletiliyor. Bu teslimat ile Allison artık Türkiye'de 12 m şehir içi otobüs segmentine de hizmet vermeye başlıyor. Allison olarak belediye ve özel otobüs işletmecilerine maliyet, kalite, güvenirlilik ve hizmet değerinin en ideal birleşimini sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

34


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 35

VERİMLİLİK İSTEYEN FİRMALARIN ÖNCELİKLİ TERCİHİ: KRONE Gıda taşımacılığında firmaların öncelikli tercihlerinden Krone, üstün verim özelliğine sahip Cool Liner modeliyle teslimatlarını sürdürüyor. Son olarak Krone, Adana’da 26 Adet Cool Liner Teslimatı Gerçekleştirdi Türkiye pazarına sunulduğu ilk günden bu yana farklı sektörlerin öncelikli tercih edilen yarı römork markalarından olan Krone, Adana Yetkili Satıcısı Aykan Adana vasıtasıyla Kalyoncu Gıda'ya 20 adet, Kasooğlu Lojistik Uluslararası Nakliyat’a da 6 adet Cool Liner teslimatı gerçekleştirdi. Teslimatı gerçekleşen Krone Cool Liner modellerinin tercih edilme nedenlerinin başında sağlamlık ve verimlilik yer alıyor. Her tür sıcaklıkta yük taşımacılığındaki zorlu kullanıma uygun olan, işletme maliyetlerini düşüren kullanım ömürlerine sahip Cool Liner'in Duoplex Çelik ve Duoplex GRP panelleri, Krone'nin en üst düzeyde soğutma performansında bile enerji tasarruflarıyla öne çıkıyor.

Scania ARGE Bölüm Başkanı Harald Ludanek:

SCANIA TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

S

cania'nın yeni ARGE Bölümü Başkanı Harald Ludanek Scania'nın ticari araçlardaki teknolojik liderliğini, daha ileri gelişmeler kaydederek sürdüreceğini belirtti.

Scania ARGE bölümünde yeni bir isim göreve geldi. Yeni ARGE Bölüm Başkanı Harald Ludanek, tespitleri ve planlarını paylaştı. Harald Ludanek, Volkswagen Grup Seri Üretim-Binek Araç Geliştirme bölümünden bu göreve geldi ve ilk olarak binek araçlarda kullanılan teknolojilere

benzer teknolojiler kullanıldığını gördüğünü belirtti. Her geçen gün yükselen ve gelişen binek araç ve ağır vasıta teknolojileri ticari sektöre de hızla adapte ediliyor. Tüketicinin talepleri de her geçen gün gelişen teknolojileri kaçınılmaz kılıyor. Benzer teknolojiler kullanılmasına karşın bu sektörün tamamen farklı bir müşteri portfolyosuna sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Ludanek, Scania'nın sektördeki teknoloji liderliğini sürdürmek için daha da gelişme kaydedeceğini belirtti.

MEILLER, ZORLU ÇALIŞMA SAHALARININ TERCİH İ Meiller damper, yüksek kalite ve sağlamlığı ile zorlu çalışma alanlarında kullanıcılarına kesintisiz çözümler sunuyor. Birçok büyük projede başarıyla görev yapan Meiller, üstün teknolojisi, kalitesi, sağlamlığı, düşük işletme maliyetleri ve yüksek ikinci el değeri ile yüklenici firmaların en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. Son olarak Ankara merkezli firmaların da tercihi Meiller oldu. Bortek Nakliyat firması filosuna 10 adet Meiller çelik yarı römork ilave etti. Doğuş Otomotiv Meiller Yetkili Satıcısı Ankara Ağır Vasıta‘dan satın aldığı 10 adet MHPS çelik yarı römorkla Bortek Nakliyat, 37 adedi alüminyum yarı römork damper, 20 adedi ise çelik yarı römork damper olmak üzere filosundaki Meiller sayısını 57 adede çıkarttı. Yüngül İnşaat da 7 adet çelik yarı römork ile filosunu Meiller damperle güçlendiren firmalar arasına katıldı. Yine Helvalı İnşaat Meiller damperi tercih ederek, Doğuş Otomotiv Meiller Yetkili Satıcısı Çalışkan’dan 4 adet çelik yarı römorku filosuna kattı.

SCANIA'DAN SERVİS KAMPANYASI Scania satış sonrası hizmetlerinde başlattığı “Servis Kampanyası” ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Doğuş Otomotiv Scania Yetkili Servisleri, araçlarını servise getirerek 1.500 TL+KDV tutarında servis işlemi gerçekleştiren müşterilerine mont hediye ediyor. Türkiye geneline yayılmış tüm Doğuş Otomotiv Scania Yetkili Servislerinde, 1 Şubat – 30 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, model yılına bakılmaksızın servis işlemi gerçekleştirecek tüm Scania araçlar için geçerli olacak. Scania Yetkili Servislerinde mont hediyesi; kazalı araç onarımları ve banko satış işlemlerini kapsamayacaktır.

35


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 36

GÖLCÜK

ÜCRETSİZ TAŞIMA YENİDEN DÜZENLENMELİDİR SS 41 No’lu İzmit-Gölcük Kooperatifi yöneticileri Çetin Alkan ve Osman Ergin: “En büyük sıkıntımız ücretsiz yolcu taşımadaki düzensizlik. Ücretsiz taşımalar bir düzene sokulmalı”.

S

S 41 No’lu İzmit Gölcük Kooperatifi olarak İzmit-Gölcük arası 81 araçla ve tek hatta çalıştıklarını belirten Çetin Alkan; “Taşıma ücretlerimiz belediyenin verdiği fiyatlarla uygulanıyor. Tam 2.90 TL öğrenci ise 2 TL. Tabi ki bu mesafeye göre değişiyor. Çok yakında kent kart

36

uygulamasına geçiyoruz. Hatta 51 aracımıza cihazları taktık, UKOME ile anlaşmayı bekliyoruz.”dedi. ‘Ücretsiz Yolcu Taşımaya Standart Getirilsin’ En büyük sıkıntılarının ücretsiz yolcu ta-

şımadaki düzensizlik olduğundan yakınan Alkan; “Ücretsiz yolcu taşıyoruz ama bunun uygulanma biçimi standart düzeyde değil. Öğrenci ve öğretmenleri indirimli taşıyoruz. Belediye işçilerinin birçoğunu yüksek gelirlerine rağmen ücretsiz taşıyoruz. Bizler kamu işi yapsak bile bu işe sermaye yatırmış ser-


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 37

GÖLCÜK mayedarlarız. Amacımız tabiî ki para kazanmaktır. Fakat birçok kalemde anlamsızca ücretsiz yolcu taşıyoruz. Bu durum bizi yaralamaktadır. Zaten Gölcük gibi bir yerin kazancınız sizler de tahmin edeceğiniz gibi oldukça düşük.” dedi. Araç yenileme ve değiştirme konusunda maddi yönden büyük sıkıntılar yaşayacağımız ortada. Engelli yasasıyla zorunlu değişime geçileceği söyleniyor. Tüm araçların buna geçişte büyük bir maddi külfet altına gireceği ortada. Bu uygulama esnafın sırtında ciddi bir yük oluşturacaktır. Bu yükün altına kimler girebilir bilemiyorum ancak esnafın çoğu araçlarını satmaktan bahseder oldu. Yüksek krediler ile bu kadar pahalı araçları alarak değişim sağlamak bizim için en imkansız yoldur. ‘Araçları Yenilemek Bizim İçin Büyük Külfet’ SS 41 No’lu İzmit Gölcük Kooperatifi yöneticilerinden Osman Ergin ise alçak tabana geçiş konusunda sıkıntı çekeceklerini söyledi. Ergin: “2000 modelden aşağı hiç aracımız yok fakat kooperatifler olarak UKOME’ye özürlü yasası için araçlarda yapılacak yenilikler konusunda fikirlerimizi sunduk. Bizim için tüm araçlarda bunu yapmak zor. Biz 10 araçtan birinin yâda belediyenin sağladığı bir

aracın bu işi yapmasını istedik ama olumlu yanıt alamadık. Bizde isteriz bütün araçlarımızı yenilemeyi ama kazanılan para ortada bu koşullarda bu külfeti bize uygularlarsa biz esnaf olarak büyük sıkıntılar yaşarız.

Araç yenileme ve değiştirme konusunda maddi yönden büyük sıkıntılar yaşayacağımız ortada.

Araçları özürlü taşımacılığına uygun hale getirmek için yenilemek yerine düzenlemek bile 20bin TL den başlıyor. Bu rakam bile bizim için büyük külfettir. 2010- 2011 model araçlarımız bile daha bu sisteme uygun değil. Yönetim olarak 2000 model araçları yavaş yavaş değiştirmek yenilemek amacındayız. Bunun dışında yapacağımız bir şey yok.” dedi.


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 38

TLS’DEN 5,5 MİLYON EURO’LUK ARAÇ YATIRIMI T

LS Lojistik, 2013 yılında nakliye filosunu güçlendirmek için 5,5 Euro yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, Ocak ayı içinde 1 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirdi. 2013 sonuna kadar yapılacak yatırımla nakliye filosuna Euro 5 sınıfında, emisyon değerleri düşük, çevreci yeni kamyonlar alınacak. Yeni araçlar, 460 beygir gücünde olacak ve otomatik şan-

zımanıyla şoförlere rahat bir sürüş imkanı sunacak. TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu, yeni araç yatırımlarının, çalışma koşullarının daha da iyileştirilmesi, artan iş hacmi ve yükselttikleri büyüme hedefleri doğrultusunda yapılacağını açıkladı. Hacıalioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Eski model motorları devreden çıkarıyor

ve filomuza AB standartlarına uygun, Euro 5 tipi araçlar katıyoruz. Üretim ve sevkiyat için çevre dostu yakıtlı araçların kullanılmasını, gürültü ve ses önleyicilerinin araçlara takılmasını özendiriyoruz. Euro 5 araçlardan sonra planlarımız arasında Euro 6 araçlarla faaliyet göstermek yer alıyor. Bizim için araç filosunun büyüklüğünden ziyade, eldeki filoyla ne kadar değer üretildiği önemli.”

İŞTE BENİM ÖYKÜM TNT Ekspres Türkiye’nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “İşte Benim Öyküm” yarışması bu yıl 7. kez başlıyor. TNT Ekspres’in 12 yıl boyunca gerçekleştirdiği “TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor” isimli kitap toplama kampanyası kapsamında kitap ulaştırılan okullardan 7-

14 yaş grubu öğrencilerin katılımına açık olan öykü yarışmasında dereceye giren çocuklar, TNT Ekspres Türkiye’den eğitim bursu kazanacak. Yarışma, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zeytinburnu Şubesi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

GEFCO GÜNEY AFRİKA’YA AÇILIYOR

G

İŞ DÜNYASININ OSCAR’I DHL’YE GİTTİ DHL Express Türkiye, iş dünyasının Oscar’ı olarak adlandırılan European Business Award (Avrupa İş Ödülleri) yarışmasının ‘Customer Focus’ (Müşteri Odaklılık) kategorisinde, Avrupa’nın en iyi 10 şirketi arasına girmeyi başardı. Avrupa’nın önde gelen iş adamları, akademisyenler ve girişimcilerden oluşan jürinin, 28 ülkeden 15.000 şirket arasında yaptığı 6 ay süren değerlendirme sonucunda 10 farklı kategoride 100 dinamik şirket seçildi.

38

E F C O Grup lojistik ihtiyaçları olan yeni bölgeleri öngörerek uluslararası varlığını genişletmeye devam ediyor. Sanayi lojistiğinde dünyanın, otomotiv lojistiğinde Avrupa’nın lider firmalarından GEFCO Grup, 2012 yılında Güney Afrika şubesini açtı. 2009 yılından bu yana Johannesburg’da Satış Temsilciliği Ofisi aracılığıyla hizmet veren GEFCO Grup, dünyanın bu köşesinde artık kendi lojistik servislerini sunacak.


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 39

WIN’IN EV SAHİBİ MARS LOJİSTİK

İ

spanya, Malezya, Şili, Filipinler, Fas, Arjantin, Brezilya ve Tayland gibi ülkelerde düzenlenen WIN (Worldwide Independent Network) toplantılarının 14.’sü bu yıl Mars Hava Deniz Kargo'nun ev sahipliğinde 56 ülkeden 84 kişinin katılımıyla Antalya’da gerçekleşti.

en kolay ulaşabileceği araçlarla müşteriye ulaştırılması gerekliliğinden bahsederken, sektörde krizden dolayı oluşan daralmanın şirketler tarafından yeni fırsatlardan ziyade pazardaki payın iyi hizmet ve sadık müşteriler ile arttırılmasının çok daha yerinde bir tavır olacağı önerisinde bulundu.

Toplantıda, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle lojistik anlamda dünya çapındaki öneminin çok yüksek olduğunu vurgulayan Mars Hava Deniz Kargo Genel Müdürü Selmin Kahraman: Global satın almalardan dolayı butik hizmet sunabilen firmaların hayatta kalabilmeleri için hizmetlerini iyileştirip mutlaka müşterilerin

CEVA TÜRKİYE’NİN GLOBALDEKİ ETKİNLİĞİ ARTTI

2

010 yılından itibaren CEVA Lojistik Türkiye ve Balkanlar organizasyonunda Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Aykut Dincer, CEVA Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinden sorumlu “Baş Hukuk Müşaviri” görevine atanarak yetkinlik alanını genişletti. Bununla birlikte 2002 yılından bu yana yine CEVA Lojistik Türkiye ve Balkanlar organizasyonunda Operasyonel Mükemmellik Yöneticisi olarak görev yapan Kaner Pakiş de yetkinlik alanı genişletilerek mevcut sorumluluklarına ek olarak Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinden sorumlu “Operasyonel Mükemmellik Yöneticisi” görevine atandı.

ARAS KARGO ÇALIŞANLARININ MUTLULUK SIRRI UND’YE ‘ALIŞAN’ LOJİSTİK

Aras Kargo, Ücret ve Ödül Yönetimi Zirvesi’nde mavi yakalı çalışanları için geliştirdiği insan kaynakları ve ücret politikalarını paylaştı. 2009 yılından bu yana çalışan memnuniyeti anketlerinde her yıl 10’ar puan artış gösteren Aras Kargo, bu başarısının sırlarını zirve katılımcılarına aktardı. Aras Kargo İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gülçin Poyraz; “Sektörümüzde çalışma koşullarının ağırlığını göz önünde bulundurarak, çalışan memnuniyetini arttırmak için büyük yatırımlar yaptık. Hay Group işbirliği ile öncelikle iş aileleri ve fonksiyonel çalışma grupları oluşturduk. Çalışanlarımızın da katkılarıyla Ücret Yönetimi Sistemi’ni hayata geçirdik. Ardından önemli bir aşama olan İletişim Platformu kuruldu.”dedi.

Damla Alışan, UND’nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Uzman kadrosu ile global pazarda faaliyetlerini sürdüren Alışan Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan; Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin gerçekleşen 37. Genel Kurulu kapsamında alınan karar ile UND Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

39


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 40

MERCEDES-BENZ TÜRK’ÜN REKORLAR YILI:2012 Sektörde 45. yılını dolduran Mercedes-Benz Türk A.Ş., 2012 yılını tarihi bir rekorla kapattı. Tüm ürün grupları dahil, toplamda 42.726 adetlik (39.852 adet yeni, 2.874 adet 2.el) satış hacmi ile tarihinin en yüksek araç satışını gerçekleştirdi.

2

012 yılında yaklaşık 40 milyon € yatırım yapan Mercedes-Benz Türk’ün, 1967’de kurulduğu günden bu yana toplam yatırım tutarı 750 milyon €’ya ulaştı. Mercedes-Benz Türk A.Ş., üretime başladığı 1968 yılından beri toplam 65.000 otobüs ve 166.000 kamyon üretimi gerçekleştirdi. Otomobil ürün grubunda Mercedes-Benz Türk, 2012 yılında 12.730 adet otomobil satışı gerçekleştirerek tarihinin en yüksek otomobil satış adedine ulaştı. Şirket, 2012 yılının Kasım ayında Türkiye’de lansmanını yaptığı yeni A-Serisi ile yepyeni bir segmentte başarıya koşarken, 2013 yılında pazara sunacağı yeni S-, E- ve CLA-Serisi ile başarısını arttırarak sürdürmeyi hedefliyor. Mercedes-Benz Türk A.Ş., 2012 yılında 3.336 adet otobüs ve 16.934 adet kamyon üretirken, her iki ürün grubunda da pazar liderliğini sürdürdü.

40

Otobüs ürün grubunda, şehirler arası ve şehiriçi otobüs satışı ile toplamda 1.107 adetlik satış rakamına ulaşan şirket, son 14 yılın en yüksek satış rakamına ulaşmayı başardı. Mercedes-Benz, % 65’ lik pazar payı ile yine en fazla tercih edilen şehirlerarası otobüs markası oldu. Bunun ötesinde şirket, ihracat rakamını geçtiğimiz yıla oranla % 16 arttırarak başta Batı Avrupa olmak üzere 2.230 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Kamyon ürün grubunda ise; 2012 yılında 16.781 adetlik rekor satış ile pazar payını % 45’ e çıkaran Mercedes-Benz Türk, ağır kamyon pazarında peşpeşe 11. kez pazar lideri oldu ve yıl içinde toplamda 1.874 adetlik kamyon ihracatı gerçekleştirdi. Hafif ticari araçlar ürün grubunda ise Mercedes-Benz Türk, 9.234 adetlik satışla 2012’ de pazar payını % 12,5’e yükseltti. Pazara yeni sunduğu Citan aracı ile hafif ticari araçlar ürün gamını genişleten Mercedes-

Benz Türk, 2013 yılında da satışlarını ve pazar paylarını arttırmayı planlıyor. Mercedes-Benz Türk’ün, 2009 yılı içinde 2. el pazarında hizmet vermek üzere “Mercedes-Benz Taşıt Ticaret ve Servis A.Ş.” adı altında kurduğu şirket de 2012 yılını başarıyla kapattı. Öncelikle ticari araç olmak üzere otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve otomobil ürün gruplarında 2.el hizmeti veren bu şirket, 2012 yılında toplamda 2.874 adetlik araç satışı gerçekleştirdi. 2013 yılında Türkiye otomotiv sanayiinde olumlu gelişmeler bekleyen MercedesBenz Türk, pazar paylarını arttırıp, pazardaki konumunu güçlendirmeyi, tüm ürün gruplarındaki pazar konumunu geliştirmeyi, yatırımlarını sürdürmeyi, müşteri ve pazar beklentileri doğrultusunda ürün portföyünü geliştirip genişletmeyi ve bayi, çalışan, tedarikçi işbirliği ile başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyor.


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:43 Page 41

EGO’YA 132 CONECTO KÜRÜKLÜ

M

ayıs 2012 tarihinde gerçekleşen 250 adet dizel yakıtlı, alçak tabanlı körüklü tip otobüs ihalesini kazanan Mercedes-Benz Türk 132 Conecto’nun teslimatını tamamladı. EGO Genel Müdürlüğü’ne teslim edilen Conecto Körüklü otobüslerin tamamen alçak tabanlı olma özelliğine sahip. Araçların yolcu kapasitesi 35 oturan, 115 ayakta olmak üzere 150 kişi-den oluşuyor. Geniş kapsamlı aktif güvenlik paketi ile donatılan körüklü Conecto, tüm tekerleklerde disk frene sahip. Aracın standart donanımında

bulunan ABS (Anti Blokaj Sistemi), ASR (Anti Pa-tinaj Sistemi) ve EBS (Elektronik Fren Sistemi) seyir güvenliğini sağlıyor. ZF Ecolife otoma-tik şanzımana entegre çalışan retarder, aracın fren sistemi ile birlikte sarsıntısız yavaşlamasını sağlıyor ve fren mesafesinin kısalmasına ve fren ömrünün uzamasına yardımcı oluyor. Araç-larda bulunan motor odası yangın ikaz ve söndürme sistemi ile motor odasında meydana ge-lebilecek herhangi bir yangın tehlikesine karşı araç içindeki yolcuların güvenliğini sağlıyor. Otomatik motor yağı ilave sistemi ise motorda zaman içerisinde eksilen yağı otomatik olarak tamamlayarak motor performansına katkı ve kullanıcıya kolaylık sunuyor.

DÜNYAYI KURTARAN MERCEDESLER

E

fsane haline gelen “Zor Ölüm” serisinin beşincisini, Mercedes-Benz, geniş bir ürün gamı ile destekledi. Bruce Willis’in başrolünü oynadığı “Zor Ölüm 5: Ölmek için güzel bir gün!” de yer alan 14 farklı Mercedes-Benz model araç da filmin diğer baş kahramanlarını oluşturuyor. Araçların bir çoğu, Moskova’nın tehlikeli sokaklarında, nefes kesici araç kovalama sahnelerinde önemli rol oynuyor. Dayanıklı ve yok edilemez 4 ana model olarak ise MercedesBenz G-Serisi, Sprinter, Unimog ve Zetros dünyayı kurtarıyor. Her zaman güvenlik, performans ve özgün tasarım sembolü olan Mercedes-Benz araçları temsil eden bu modeller, otantik senaryoya tamamen ayak uydurarak, dayanıklı ve kaslı yapılarıyla ideal kahraman araçları olarak filmin ana karakterleri John ve Jack McClane ile bütünlük sağlıyorlar.

EFE TUR, TOURİSMO İLE GÜCÜNE GÜÇ KATTI Yolcu taşımacılığı hizmeti veren Kocaeli merkezli Efe Tur, filosunu Mercedes-Benz Tourismo15 otobüsler ile güçlendirdi. 2013 yılına yeni bir yatırımla giren Efe Tur, 10.000.000 Euro’ luk yatırım bütçesiyle 25 adet MercedesBenz Tourismo aracının ilk 14 adedini teslim aldı. Teslim töreninde konuşan Efe Tur Genel Müdürü Alper Birant “Yolcu sayısı ve sefer koşullarına uygun, dayanıklı, konforlu, ikinci el değeri yüksek MercedesBenz araçları tercih ettik. Mercedes yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

41


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:44 Page 42

Muayeneden Kalan Araç Oranı Düşüyor TÜVTURK istatistiklerine göre 2012 yılında periyodik muayeneye gelen araçların yüzde 34.8’i, ilk muayenelerinde emniyetsiz ve ağır kusurlu olmaları nedeniyle geçemedi. 2011’de bu oran yüzde 36.6 idi. Araçlar bu yıl da en çok fren sistemleri nedeniyle muayeneden kaldı.

T

ÜVTURK rakamlarına göre, araçların, yüzde 34.8’i ilk muayenelerinde, “emniyetsiz” ve “ağır kusurlu” olmaları nedeniyle muayeneden geçemedi. Araçların yüzde 62.7’si “hafif kusurlu”, yüzde 2.5’i ise “kusursuz” olarak muayeneden geçebildi. İstatistiklere göre, araçlar en fazla fren sistemine bağlı kusurları nedeniyle muayeneden kaldı. Diğer kalma nedenleri, sırasıyla aydınlatma ve hareketli aksamlardaki sorunlar olarak belirlendi. İlk muayeneden kalan araçların, yüzde 98’i, ikinci haklarında kusurlarını gidererek muayeneden geçebildi. Dolayısıyla trafikte ağır kusurları nedeniyle tehlike yaratan, aslında trafikte olmaması gereken 2 milyon 100 bin civarında aracın muayene sonrasında durumlarını iyileştirdikleri görüldü.

42

En Çok Motosikletler Muayeneden Kaçıyor Yasal olarak zorunlu olmalarına rağmen, binek araçların yüzde 20’ye varan oranının, yani yaklaşık her 5 araçtan 1’inin muayene süresi içinde araç muayenesine gelmediği görülürken, ağır vasıtalarda ise bu oran yüzde 34 olarak tespit edildi. Muayeneye gelme oranlarının en düşük olduğu araç cinsleri, traktör ve motosikletler olarak hesaplandı. Buna göre motosikletlerdeki muayene kaçağı oranı yüzde 82, traktörlerdeki muayene kaçağı oranı da yüzde 78 oldu. TÜVTURK bu yıl motosiklet muayenesi yaptıracak müşterilerine kolaylık sağlamak adına İstanbul’da hem Anadolu hem de Avrupa yakasında hizmet veren iki adet Motosiklet Muayene İstasyonu açtı. Bu iki istasyonun özellikle İstanbul’da motosiklet muayene oranlarını yükseltmesi bekleniyor.

Araç Kusuru Kazalara Neden Olabiliyor Periyodik araç muayenesinin, bir ülkedeki trafik güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu söyleyen TÜVTURK Genel Müdürü Kemal Ören, “Emniyet Genel Müdürlüğü’ne göre 2012’de meydana gelen 110 bin ölümlü ve yaralanmalı kazanın yüzde 88’i sürücü, yüzde 10’u da yaya hatasından kaynaklandı. Geri kalanları ise araç ve yol koşulları nedeniyle gerçekleşti. Ancak sürücü hatası olarak istatistiklere yansıyan kazaların bir kısmının gerçekte araç kusurları olduğunu düşünüyoruz. Örneğin hız limitlerini aşmak sürücü hatası; ama hızlı da olsa frenlerin ayarsız olması nedeniyle aracın kontrolden çıkması aslında araç kusuru olmakla beraber bu kusur istatistiklere yansımıyor.” dedi.


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:44 Page 43

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN: AVRUPA’NIN EN HIZLI BÜYÜYENİ 2

009 ve 2010 yıllarında Avrupa’nın ve dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı seçilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı; Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yapılan değerlendirmeye göre 2012 yılında da kendi grubunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) 2012 yılında Avrupa’daki havalimanları arasında yaptığı değerlendirmeye göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yüzde 8.4 yolcu artışı elde ederek yıllık yolcu trafiği 10-25 milyon arasında değişen havalimanları arasında Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Sabiha Gökçen’i yüzde 8.1’lik yolcu artışıyla Berlin Tegel Havalimanı izledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı geçtiğimiz yıl yaklaşık 14.9 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. ACI Europe’a göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Aralık ayında da yüzde 10.3 yolcu artışıyla yine kendi grubunun en hızlı büyüyen havalimanı ünvanına sahip oldu. İstanbul Sabiha Gökçen, 2009 ve 2010 yıllarında da ACI tarafından dünyanın ve Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olma gururunu yaşa-

mıştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi olan İSG’nin CEO’su Gökhan Buğday konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3. kez bu ünvana sahip olmanın kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, “Amacımız 2013 yılı sonunda da yine en hızlı büyüyen havalimanı olmak” dedi. Buğday şöyle konuştu: “2009 yılında açtığımız yeni terminalimizle

birlikte, her yıl yurtiçinde ve yurtdışında sayısız ödül kazanıyoruz. Burada havalimanını kullanan yolcularımızın memnuniyeti de bizim için önemli bir kriter. Gerek 2012 yılında ortalama yüzde 92 olan zamanında kalkış oranımız gerekse terminal içindeki operasyonel rahatlık ve havalimanına kolay ulaşım bu memnuniyet oranını artıran en önemli unsurlar” şeklinde ifade etti.

43


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:44 Page 44

ZF Türk Halk Otobüsçüleri ile Buluştu ZF Türk A.Ş. 2013 müşteri beklentileri toplantısına ilgi büyük oldu. Müşteri taleplerine yönelik ürünler ile pazarda olmayı ilke edinen ZF, bu yıl da İstanbul’da ki Özel Halk Otobüsü yöneticileri ile Dedeman Otel’de toplandı. ZF Türk davetine İstanbul Halk Ulaşım, Öztaş Ulaşım, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri, Mavi Marmara Ulaşım ve Özulaş başkan ve yöneticileri katıldı. Dedeman Oteli’nde gerçekleşen toplantıda ZF ürünleri ve hizmetleri tanıtıldı. Halk Otobüsü yöneticileri ise toplantı vesilesi ile esnafın istekleri ZF Türk yöneticilerine iletti. ZF Türk adına Halk Otobüsü yöneticilerini ağırlayan ZF Türk Genel Müdürü Ali Oruç, esnafa şoför eğitimleri sözü verdi. Şanzıman arızalarının önemli bir kısmının kullanıcı hataları olduğuna değinen Oruç “Halk Otobüsü şirketleri talep ettiği takdirde yetkili personellerimiz ile otobüs esnafına gerekli eğitimleri vermek istiyoruz. Bu sayede hem aracınızın yıpranması azalacak hem de önemli miktarda bakım tasarrufu sağlanacaktır.” dedi.

44


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:44 Page 45

Zorunlu Trafik Sigortasına %50’ye Varan Zam Trafik sigortasına yapılan zam sonrası Haziran 2012’de trafik sigortasına 305 TL’ye yapılan 34 plakalı yeni tescil bir otomobilin Şubat 2013’de ödeyeceği sigorta primi 472 TL’ye yükseldi.

K

arşılaştırma sitelerinin incelemelerine göre, her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan trafik sigortası primlerinde ciddi artışlar meydana geldi. 2012 yılının Haziran ayında örnek bir sigorta şirketinden 305 TL’ye trafik sigortasını yaptıran 34 plakalı yeni tescil bir otomobilin bugün ödeyeceği sigorta primi 472 TL’ye çıkıyor. Aracın kayıtlı olduğu şehir, araç sahibinin yaşı ve sigorta geçmişine göre değişmekle birlikte trafik sigortası primlerinde yüzde 50’ye varan zam yapıldı. Haziran 2012’den bu yana trafik sigortası primlerinde ciddi artışlar meydana geldiğini belirten Enuygun.com’un Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “34 plakalı yeni tescil bir araç için trafik sigortası primi artık 500 TL’ye yaklaşıyor. Geçmiş yıllarda kaskoya göre oldukça düşük olan trafik sigortası primleri artık neredeyse kasko primlerinin yarısı kadar tutmaya başladı. Zorunlu bir sigorta türü olduğu için de milyonlarca araç sürücüsü bu zamlardan etkilenecek” açıklamasını yaptı. Yenileme yaptıranlar dikkat! Sigorta yenilemesi yaptıranların da yüzde 20 ile 25 arasında zamlı fiyatlarla karşılaşacağına dikkat çeken Hacıbayramoğlu, “Trafik sigortasında zarar eden sigorta şirketleri primleri artırma yolunu seçti. Bununla beraber zorunlu trafik sigortalarında 22 bin 500 lira olan te-

minat bedeli bu yıl 25 bin liraya yükseltildi. Ayrıca kazalarda ödenen SGK primleri de yükseldi” dedi. Örnek bir sigorta şirketinin fiyatlamalarından derlediği analize göre, Haziran 2012’de 34 plakalı yeni tescil bir araç 305 TL’ye trafik sigortası yaptırırken, bu yıl aynı değerde bir aracın trafik sigortası primi 472 TL’ye çıktı. 06 plakalı bir araç için ödenen 252 TL’lik trafik sigortası primi ise 308 TL’ye yükseldi. 30 yaş üstü yeni tescil otomobillerde trafik sigortası fiyatları Haziran 2012 Fiyatı Şubat 2013 Fiyatı 34 plakalı araç 305 TL 472 TL 06 plakalı araç 252 TL 308 TL 35 plakalı araç 235 TL 272 TL Zorunlu trafik sigortalarında sigorta şirketlerinin fiyatlandırmalarındaki farklılıkların da yüzde 100’lere çıkabildiğini ekleyen Hacıbayramoğlu “İncelemelerimize göre özellikle İstanbullu sürücüleri bu yıl yüksek fiyatlar bekliyor. Primlerin geçen seneye göre genelde yükselmiş olması da eklenince, bu yıl zorunlu trafik sigortası yaptıracakların daha detaylı fiyat karşılaştırması yapması gerektiğini düşünüyoruz. Fiyat artışının önümüzdeki dönemlerde de yükselmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.

45


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:44 Page 46

ULUSOY VE VARAN YOLCU SAYISINI YÜZDE 40 ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

G

eçtiğimiz yıl Varan’ı bünyesine katmasıyla, üst segment karayolu taşımacılığında liderliğe ulaşan Ulusoy Global Yatırımlar Holding, her iki markasıyla da sektörde öncü uygulamalara imza atmaya devam ediyor. 2012 yı-

lında yenilikçi hizmetlerinin yanısıra filosuna önemli yatırım gerçekleştiren Ulusoy ve Varan, son 4 ayda yüzde 300 büyüyerek önemli bir başarıya daha imza attı. Koşulsuz yolcu memnuniyetiyle harekete eden, 2012’de 6 milyondan fazla yolcu

taşıyan ULUSOY ve VARAN, istihdam, personel eğitimi ve karayolu taşımacılığında ilk kez uygulamaya başlanan sıcak yemek, kahvaltı ikramlarıyla 2013 yılında yolcu sayısını yüzde 40 artırmayı hedefliyor.

Kâmil Koç Çağrı Merkezi 5. Yaşında Karayolu yolcu taşımacılığının lider ve yenilikçi firması Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş.’nin kendi bünyesinde bulunan çağrı merkezi 5. yılını doldurdu. 2012 yılında 12.550.439 yolcu taşıyarak önemli bir başarıya imza atan Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. kendi bünyesinde bulundurdu çağrı merkezinin 5. yılını kutladı. Kâmil Koç çağrı merkezi, 2012 yılında günde ortalama 8238 çağrıya yanıt verdi. Geçtiğimiz yıl karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe bir ilke imza atarak canlı destek uygulamasını da devreye alan çağrı merkezi, 344.553 kişiye bu yolla hizmet verdi. 2012 yılında 93 bin dış arama da yapan merkez, gerçekleştirdiği anketlerle de firma hakkındaki memnuniyetlerin canlı olarak ölçülmesini sağladı. Otobüs bileti satışında da önemli bir yere sahip olan Kâmil Koç çağrı merkezi, 2013 yılında bilet satışında % 25 artış öngörürken, canlı destekle birlikte de 4.250.000 yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor. Telemarketin alanında da hizmet veren Kamil Koç çağrı merkezi 2012 yılında bu alanda önemli başarılara imza atmaya başladı. 2012 yılında Digitürk – Ergo – Yapı Kredi Sigorta ve Medline gibi markaların hizmet ve ürünlerinin satışı gerçekleştiren Kâmil Koç Çağrı Merkezi 2013 yılına yeni markaların da katılımıyla bu alandaki hizmetlerini genişletmeye başlayacak.

Metro Turizm’in Kaptanları Demir Bükey Akademi’den Eğitim Alıyor

T

ürkiye’nin en büyük filosuna sahip, 76 kente günde ortalama 1.400 sefer düzenleyen Metro Turizm, büyüyen ve gelişen Türkiye’ye duyduğu güvenle, 2013 yılında çok farklı alanlarda da yatırımlar yapıyor. Metro Turizm, Demir Bükey Akademi’yle yaptığı işbirliği sonucunda tüm şoförlerine ‘Ağır Vasıtada Defansif Sürücülük’ ve ‘Yorgunluk ve Yorgunlukla Mücadele’ konularında eğitimler aldırıyor. Şimdiye kadar 250’den fazla şoföre eğitim verildi. 2013 sonuna kadar 2000 e yakın Metro Turizm şoförünün daha eğitimden faydalanması hedefleniyor. Eğitimlerde doğru direksiyon tutma teknikleri, yapay buz alanı üzerinde düz ve acil durum frenleri gibi sürüşe yönelik önemli sürüş teknikleri deneyimletiliyor. Eğitimi başarı ile bitiren kaptanlara “katılım belgesi” , “başarı brövesi” ve “ araç kartı” verilerek bu konuda farkındalık yaratılıyor.

46


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:44 Page 47

ANADOLUJET, DÖNÜŞÜMÜ GAZİANTEP’TEN BAŞLATTI B

eşinci yılında Türk halkından aldığı talep ve istekler doğrultusunda gelişip büyümeye devam eden Anadolujet, aile şirketleri ve KOBİ’lere yönelik Türkiye Uçuyor Buluşmaları’nın ilkini Gaziantep’te gerçekleştirdi. Etkinlikte, Anadolu girişimcisine, sanayicisine, kurumsallaşma ve markalaşmanın yolları aktarıldı. Programda Türkiye Uçuyor Ödülleri de sahiplerini buldu. Şehitkamil Kültür Merkezi’nde yapılan Türkiye Uçuyor Buluşmaları’nın açılış konuşmasında Gaziantepli iş adamlarına seslenen, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Ticari Yardımcısı Abdullah Soner Akkurt “Anadolujet, 2008 yılında Anadolu halkı için uzakları yakın etme hedefiyle yola çıktı. Ve tam 5 yıldır öğrencileri evlerine, KOBİ’leri yeni iş ortaklarına, aileleri birbirlerine, Anadolu’yu Anadolu’ya en hızlı, güvenilir ve ekonomik şekilde ulaştırdık. Halihazırda 18 olan uçak sayımızı, Anadolujet’in 5. yılı olan 2013’te 27 uçak sayına ulaştırmak istiyoruz. Ankara kalkışlı uçuşlarımızda yüzde 52’lik bir artışla, 7 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. Anadolulu sanayiciler dünyaya açılan kapının kilit noktasını oluşturuyor. Bugün burada başlattığımız Türkiye Uçuyor Buluşmaları ile amacımız; ülkemizin 2023 hedeflerine az da olsa katkı sağlamak” dedi.

ARJANTİN TURİZM KONSEYİ’NDEN THY İLE İŞ BİRLİĞİ Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı’na(EMITT) bu yıl onur konuğu olarak katılan Arjantin, dostlarını 25 Ocak Cuma akşamı Ceylan Intercontinental Hotel’de düzenlediği gala gecesinde ağırladı. Gecede Arjantin Turizm Konseyi Başkanı Oscar Ghezzi THY ile iş birliği mesajları verdi. Arjantin kültürünün en güzel örnekleriyle temsil edildiği geceye; Arjantin Turizm Bakanı Carlos Enrique Mayer, Federal Turizm Konseyi Başkanı Bernardo Racedo Aragon, Turizm Konseyi Başkanı Oscar Ghezzi, diplomatlar ve turizm sektöründen temsilciler katıldı. THY ile işbirliği yapılacak Fuar için geldikleri Türkiye’de birçok kuruluşla da görüştüklerini ifade eden Arjantin Turizm Konseyi Başkanı Oscar Ghezzi; “ THY ile de bir görüşme gerçekleştirdik ve bazı projelerimizi de somutlaştırdık. THY, ülkemizin tanıtımı için desteğini bize tekrar vurguladı. Balkanlarda ve Rusya’da ortak çalışmalar yaparak Arjantin’in tanıtımını yapma kararını aldık. Türkiye’nin turizmdeki başarısını örnek alarak, başarıyı Arjantin’e taşıyacağız” diye konuştu. Şeref KILIÇLI

47


28-48-son:Layout 1 21.02.2013 13:44 Page 48

SEKTÖR KÜÇÜLDÜ THERMO KING BÜYÜDÜ

Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde satış grafiğini sürekli yükselten Thermo King, 2012 yılında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 30,6 oranında artırmayı başardı. Thermo King tüm dünyada satış ve satış sonrası hizmetlerde de “platinyum” seviyesine ulaştı. Doğuş Otomotiv Thermo King Marka Genel Müdürü İlhami Eksin, markanın Türkiye’de 4 yıl içinde büyük bir aşama kaydettiğini belirtti. Lojistik sektöründe soğuk zincir taşımacılığında soğutma ünitesi adı haline gelen Thermo King, sektördeki daralmaya rağmen 2012 yılında satışlarına yüzde 30,6 oranında artırmayı başardı. 2012 yılında toplam ağır vasıta pazarı yüzde 14,2, treyler pazarı yaklaşık yüzde 31,5, frigrofik kasa pazarı yüzde 19 oranında azalırken Thermo King satışları bir önceki yıla göre yüzde 30,6 oranında artırarak sektöründeki liderliğini devam ettirdi. Doğuş Otomotiv Thermo King Marka Genel Müdürü İlhami Eksin, treyler ve kamyon dizel soğutucusu pazarında lider konumlarını güçlendirerek devam ettirdiklerini belirterek “ Thermo King Türkiye’de Doğuş Otomotiv distribitörlüğünde 4’ncü yılını geride bıraktı. Artarak gelen başarıların yanı sıra, satış ve satış sonrası hizmetlerde de tüm dünyada bir ilki gerçekleştirerek “platinyum” seviyesine ulaştık. Daralan pazarda üstün teknolojisi ve kaliteli ürünlerimizle başarılarımız artarak devam edecektir” dedi. Eksin, 46 ülkenin taraf olduğu “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşıma-

48

cılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmanlar” a ilişkin anlaşmaya katılıma yönelik kanunun Türkiye tarafından kabul edilip yürürlüğe girdiğine de dikkat çekerek şunları söyledi: “Buna göre derin dondurulmuş, normal dondurulmuş, soğutulmuş ve taşınması esnasında sabit iç ortam sıcaklığı gerektiren gıda maddelerinin taşımasında kullanılacak araçlara ve soğutucu ünitelere bazı standartlar getiriliyor. ATP Konvansiyonu’nun kanunlaşmasıyla birlikte et, süt, balık ve sebze-meyve gibi kolay bozulabilen gıdaların hem sağlıksız taşınmasının önüne geçilecek hem de bunun yarattığı ekonomik kayıp ortadan kalkacak. Thermo King olarak ATP’ye hazırız. Markamız, Treyler soğutucuları (SLXe Serisi), Kamyon soğutucuları (T Serisi) ve Motordan tahrikli Kamyonet soğutucularımız (V Serisi) ile en küçük kamyonetten en büyük treylere kadar gerek tek bölmeli, gerekse çok bölmeli (Spectrum) her türlü ihtiyaca uygun ürün gamı ile hizmet veriyor. Ürünlerimizin tümü ATP uygunluğu belgelenmiş ürünlerdir.

Yasanın etkin bir denetleme ve uygulama ile orta ve uzun vadede frigorifik kasa ve kasa soğutucu sektörüne çok olumlu katkılar yapacaktır. Özellikle gıda lojistiği sektörünün bu sayede sağlıklı bir büyüme içerisine girecektir.” İETT’nin Yeni Otobüsleri Thermo King Klimalı Thermo King’in bir diğer ana iş kolu olan klimalarda da 2012 yeni başlangıçların yılı oldu. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu 250 otobüs ihalesini kazanan Karsan’ın ürettiği otobüslerde Thermo King klimalar kullanılıyor. Üstün teknoloji ile Türkiye şartlarına göre üretilen klimalar, yolcularına üst düzey konforu getirecek. Bunun yanında ayrıca, Türkiye’deki otobüs üreticileri ile yeni proje çalışmalarını da devam ettiren Thermo King, klima pazarında da pazar payını her geçen yıl artırmayı hedefliyor.


on-kapaki-ici-arka-kapak-ici:Layout 1 21.02.2013 14:24 Page 2

Gülmece NOEL BABA’YA MEKTUP Postanede çalışan görevliler mektupları ayırırken bir adres dikkatlerini çeker. Adres "Noel Babadır." Böyle bir adres olamayacağı için mektubu açıp okurlar. —Sevgili Noel baba ben kimsesizler yurdunda kalan bir çocuğum. Geçen senede seni geleceksin diye çok bekledim ama gelmedin. Bu sene gelirsen bana bir ayakkabı bir boyama kalemi bir de kalem kutusu getir. Seni çok seviyorum. Yazılıdır. Tüm postacılar çok duygulanır. Bu yetim yavrunun isteğini yerine getirmek isterler. Aralarında para toplayıp bir ayakkabı bir boyama kalemi takımı alırlar ancak paraları kalem kutusu almaya yetmez. Aldıklarını çocuğun adresine gönderirler. Bir hafta sonra çocuktan Noel Baba’ya yeni bir mektup gelir. Postacılar merakla açıp okurlar. —Sevgili Noel Baba. Gönderdiğin hediyeleri aldım çok teşekkür ederim. Ancak içinden kalem kutusu çıkmadı. Herhalde postaneden bir ahlaksız açıp aldı.

TOP PATLADI Tilki ormanda gezmektedir. Bir ağacın dalında asili bir geyik budu görür. Açtır ama şüphelenir kontrol etmeye başlar ve görür ki bu bir tuzak. Geyik budu bir iple bombaya bağlıdır. Epeyce uzağa gider ve başını kollarının üzerine koyarak yatar, biraz sonra kurt gelir,

budu görür ve yatan tilkiyi de tabi… Tilkiye sorar: ‘Ne yapıyorsun dostum?’ Tilki cevap verir: ‘Hiç… Yatıyorum…’ -Burada bir but var -Evet var. -Neden yemedin Tilki sakince cevap verir; -Bu gün orucum. Kurt kendinden emin; -Ben yiyeyim o zaman. Tilki: ‘Buyur afiyet olsun’ der. Kurt buda uzanır uzanmaz bir patlama, ortalık toz duman, kurt yaralı, hareketsiz, 10 metre uzakta, perişan halde yatarken tilki sakince budu yemeye başlar. Bunu gören kurt; -Lan şerefsiz hanı oruçtun! Tilki pişkin pişkin; -Biraz önce top patladı, duymadın mı…

ŞİŞELERİ GETİRDİM Akıl hastanesinde bir gün bir deli, bir hasta bakıcıyı yanına çağırır, - Bana çabuk 5 şişe kola getir, der. Hasta bakıcı bu duruma kızar ve hastaya beş tane tokat atar ve: - Al işte kolalarını, der. Aradan zaman geçtikten sonra yine aynı hasta, bakıcıyı yanına çağırır ve bakıcıyı tokatlar. Bu durum karşısında bakıcı hastaya - Ne oluyor? der. Hasta cevap verir, - Şişeleri getirdim abi .

EMNİYET KEMERİ Köprü çıkışında polis arabayı durdurur: - Tebrik ederiz, kemerinizi bağladığınız için 500 TL kazandınız. Parayı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sürücü cevap verir:

TEK DİLEK HAKKI - Ehliyet alırım artık. Yanında oturan kadın, konuyu toparlamak ister: - Siz ona bakmayın memur bey. O sarhoş, ne söylediğini bilmiyor… Bu arada arkada uyuklamakta olan yolcu: - Ben size çalıntı arabayla fazla uzaklaşmayalım demedim mi…!? Adamın biri kumsalda dolaşırken ayağı bir şişeye çarpmış. Şişenin tıpasını çıkarmış ve içinden bir cin çıkmış. Cin adama: - Bir dilek hakkın var… Dile benden ne dilersen, demiş. Adam da: - İki okyanusu birbirine bağlayan bir köprü yapmanı istiyorum, demiş. Cin: - Yahu kardeşim bu ne biçim dilek! Daha olanaklı bir şey iste, demiş. Adam: - Öyleyse kadınları anlamak istiyorum. Cinin cevabı çok kısa ve net olmuş: - Köprü kaç şeritli olsun?


Halk Ulaşım Dergisi Şubat Sayısı  

Halk Ulaşım Dergisi Şubat Sayısı

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you