Page 1


on-kapaki-ici-arka-kapak-ici:Layout 1 15.07.2013 10:36 Page 1


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 1


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 2

İÇİNDEKİLER

4-5

İmtiyaz Sahibi: Murat UZUN Gsm.: 0555 553 20 72

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet ERGUN Gsm.: 0505 423 12 17

BESLEYECİ OTOBÜS GÜZARGAHLARI

Editör Ahmet ERGUN

6-7-8

Muhabir Abuzer TAŞTAN

Halkla İlişkiler Müdürü Melek ALTUNDAŞ

Basım Yeri ANKA Matbaacılık LTD.ŞTİ. YAYIN TÜRÜ Ulusal Süreli Yayın - Aylık

2

10-11-12-13

Yönetim Yeri Tarlabaşı Bulvarı Kalyoncu Kullu Mh. Gönül Apt. No.:242 Kat: 2 Daire: 2 34435 Beyoğlu/İSTANBUL Tel&Fax : 0212 361 45 29 E-mail: halkulasim@hotmail.com

İçindekiler

Grafik Tasarım EYLÜL GRAFİK-Satı GÖKÇE Tel: (0212) 252 62 57

"UZAKTAN KUMANDA İLE ŞİRKET YÖNETİLMEZ"

İstanbul Halk Ulaşım A.Ş A1 Bölgesi Esnafı:

“YÖNETİMDEN ŞİKÂYETÇİ”


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 3

Hizmeti İçin Çalışıyoruz

"ESNAFI TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRMELİYİZ"

20-21

En Kaliteli

28-29

“YARIŞ ATI DEĞİLİZ”

16-17

editörden

ADIMIZ HALK ULAŞIM "ESNAFIN SESİ" Her ay elinize ulaşan bu dergi 4 yıl boyunca düzenli bir şekilde yayın hayatına devam etti. Esnafının desteği ile de daha uzun yıllar daha devam edecek. Ne kadar düzenli bir şekilde yayınlarına devam etse de Halk Ulaşım Dergisi'nden niceleri rahatsızlık duydu. Hatta tehditlere varan durumlar yaşandı. Bu zaman kadar dergimizde bunlara asla yer vermedik. Ancak esnafımızın da haklarını korumak adına bundan böyle hepsi dile getirilecektir. Esnafını bile dinlemekten aciz olan veya çıkarlarına ters olan bu kişiler gerekirse isim verilerek anılacaktır. Bu zamana kadar elimize ulaşan her haber dergimizde esnafımızın çıkarları nedeni ile yayınlanmadı. Ancak durum değişti. Yine birçok haber sayfalarımıza esnafın kazanımları için girmeyecektir. Lakin bu bilgi ve belgeler gereken zamanlarda devletin de çeşitli kurumları ile paylaşılacaktır. Halk Ulaşım Dergisi sadece esnafının çıkarlarını düşündüğünden ötürü koltuk, makam, çıkar gibi amaçları olanlar tarafından daima tehdit olarak algılandı. Bu yüzden ötürü birçok kez karşı karşıya gelmek durumunda da kaldık. Esnafın Sesi olan Halk Ulaşım Dergisi dün de çıkar sahiplerinin borazanlığını yapmadığı gibi yayın hayatına devam edeceği süre boyunca da yapmayacaktır. Makam ve mevkiler insanlara hizmet için verilir. O makamlar haram yemek, çıkar sağlamak, insanları sömürmek, namahreme uzanmak için verilmez. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla yapılan bu nice günahlar mübarek Ramazan Ayı'nda katlanarak kul hakkı olarak yazıldığı unutulmasın. Esnafın alın teri haram ellerde namahreme gidiyorsa.... Kala kala durgun kalmaz bu hayat. Şark yağız olur, tay ok olur bir eroğlu esnafa acar olur. MURAT UZUN

3


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 4

EMBARQ Türkiye Sürdürülebilir Ulaşım Derneği

Celal Tolga İMAMOĞLU timamoglu@embarqturkiye.org

BESLEYECİ OTOBÜS GÜZARGAHLARI

Otobüs ve raylı ulaştırma sistemindeki bütünleşmenin özel bir çeşidi, otobüslerin özel olarak raylı sistem ağına erişim için kullanılmasıdır. Bu tür bir işletme tercihinde, otobüs sistemi raylı ulaşım sistemine bir besleyici olarak kullanılır. M4 Kadıköy-Kartal Metrosu’nun kapasitesinde hizmet vermesi için besleyici otobüs güzergahları tasarlanmalıdır.

B

ir ulaştırma sisteminin hizmet bölgesinde verimli olabilmesi için, çeşitli ulaşım türlerini, her birinin kendine özgü üstünlüklerini ortaya çıkaracak şekilde bütünleştirilmelidir. Şehir içi bütünleşik toplu taşıma sistemi bazında esas türler, otobüs ve raylı ulaştırma sistemleridir. Otobüs mevcut sokaklara dağılabildiği için esnek olma üstünlüğüne sahiptir Ayrıca otobüs hatlarının hizmet alanlarının genişletilme potansiyelleri vardır. Buna karşın raylı ulaştırma sistemleri sabit kılavuzlanmış bir yolla kısıtlandığı için esnekliği azdır. Raylı sistemler yüksek kapasitelerinden dolayı yoğun yolcu talebi bulunan koridorların başlıca seçeneğidir. Otobüs ve raylı sistem hizmetleri, eşgüdümlü güzergah yapıları, ücret yapıları ve zaman çizelgeleri ile kapsamlı ulaştırma sisteminin birleşenleri olarak işletildiğinde tamamen bütünleşmiş olurlar. Bütünleşik bir ulaşım sisteminde, türler arasında veya aynı türün güzergahları arasında geçiş yapıldığında aktarma ücreti ya çok az ya da hiç olmamalıdır ve paralel hizmetler bulunmamalıdır. İyi bir bütünleşik besleyici otobüs/raylı sistem sunulan hizmetin maliyetini azaltır. Maliyetteki bu azalma hem her bir türün içsel üstünlüğünün kullanılması, hem de paralel hizmetlerin ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir.

AZALAN KALİTE ÖZEL ARACA YÖNLENDİRİR Çeşitli ulaştırma türlerinin elverişsiz kullanımları da bütünleşik olmayan bir sistemdeki gereksiz maliyetlere yol açar. Bununla birlikte, ulaştırma sistemi içindeki türlerin bütünleşme eksikliği, kullanıcılara sağlanan hizmetin kalitesini zayıflatarak, kullanıcı ol-

4


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 5

mayanları da olumsuz yönde etkiler. Bu yetersizlik arıca aktarma sayılarında ve yolculuk sürelerinde artışa neden olacaktır. Kullanıcıların zayıf bütünleşik ulaşım sistemini kullanırken yüksek maliyeti karşılamak için yaptıkları ek maliyete, bir de hizmetin zayıf bütünleşme nedeniyle azalan kalitenin neden olduğu daha geniş sosyal ve çevresel maliyetler de eklenir. Bütün bu zayıflıklar nedeniyle bütünleşik ulaştırma sistemi yolcuları kendi özel araçlarını tercih etmeye başlarlar bu durumda karayolu tesisleri için ek maliyetlerin, ulaştırma enerjisi tüketiminin buna bağlı olarak da gürültü ve hava kirliliğinin artmasına neden olur. İstanbul’un Anadolu yakasında 17 Ağustos 2012 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma yatırımı olarak hizmete giren İstanbul M4 Kadıköy-Kartal Metro hattı mevcut durum itibariyle kapasitesinin çok altında kullanıcıya hizmet vermektedir. Hizmete girmesinin ardından 10 ay geçmesine rağmen talepteki artış halen mevcut kapasitesinin çok altındadır. Bu periyod süresinde uygulanan indirimli bilet politikası da istenen sonucu vermemiştir. M4 hattının talebe bağlı kapasitesinin altında hizmet vermesinin en büyük nedeni hattın bulunduğu koridor itibariyle bir çevreyolu (D-100 Karayolu) üstünde konumlandırılmış ve bu ana damarı besleyecek diğer kılcal ulaşım sistemlerinin tasarlanmamış olmasıdır. KILCAL ULAŞIM SİSTEMLERİ DOĞRU PLANLANMALI 16 istasyonlu ve 22.7km uzunluğundaki koridora sahip M4 Kadıköy-Kartal Metro hattını bütünleşik ulaşım sistemi tasarımı altına incelediğimizde, Marmaray ile birlikte 2013 Ekim’de hizmete girecek Ayrılıkçeşme İstasyonu harici tek bütünleşik olarak saya-

bileceğimiz istasyon noktası Uzunçayır Metrobüs İstasyonuna bağlantı sağlayan Ünalanlar İstasyonudur. Konumu itibariyle besleyici hatlara gereksinimi olan ve metro kullanım refleksine sahip olmayan İstanbul’un Anadolu yakasına hizmet veren bu hattın kapasitesinin altında kalması doğal bir sonuçtur. M4’ün kapasitesinde hizmet vermesi için besleyici otobüs güzergahları koridor boyunca tasarlanmalıdır. 16 istasyon noktasının tamamında olmasa bile bazı istasyon noktalarında koridorun konumu dikkate alınarak bütünleşik sisteme dönüş için adımlar atılmalıdır. Birkaç örnek vermek gerekirse Ümraniye ilçesini metroya taşımak için Göztepe İstasyonu gene aynı şekilde Ataşehir ilçesini metroya taşımak için Kozyatağı İstasyonu, Anadolu yakasının deniz ulaşımında aktarma noktası olan Bostancı sahili ile Bostancı İstasyonları arasında besleyici otobüs güzergahları tahsis edilmelidir. Bu hatlar ring sefer niteliğinde olup akşam ve sabah zirve saatlerinde sık sefer aralıkları ile indirimli ya da ücretsiz tarife şeklinde çalıştırılmalıdır. Bu hatlar için kullanılacak otobüsler, metro koridoru boyunca hali hazırda işletilen hatlardan çekilerek ya da metronun hizmete girmesi ile iş gücü kaybına uğrayan minibüslerden oluşturulmalıdır. Bütünleşik ulaşım sistem mantığı gereği aynı işletmeciye ait raylı sistem ve otobüs sistemi aynı koridor üzerinde yarıştırılmamalı, bunun yerine ko-

ridor boyunca sistemler arası üstünlükler ortaya çıkarılarak otobüs hatları metroyu beslemelidir. Minibüsler de iş gücü kaybını bu bütünleşik sistem ile geri kazanmalı, yapılabilecek ortak çalışmalar ile İstanbulkart’a entegre olmaları sağlanmalıdır. Ulaştırma sistemleri parçalardan oluşmaktadır ve sistemin efektif çalışması ancak onu oluşturan parçaların bütünleşik olduğu zaman gerçekleşmektedir. Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaşım yatırımlardan biri olan M4, besleyeci otobüs güzargah tasarımları ile ek maliyet gerekmeksizin kapasitesinde hizmet vererek Anadolu yakasının ulaşım çözümü olabilir.

5


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 6

İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri İşletmecileri Esnaf Odası

MUSTAFA ALTUNTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

"UZAKTAN KUMANDA İLE ŞİRKET YÖNETİLMEZ"

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altuntaş, geçen seçim dönemine kadar 17 yıl boyunca hizmet verdiği İstanbul Halk Ulaşım Şirketi'nde son dönemde yaşanan tatsız gelişmelerden sonra dergimize önemli açıklamalarda bulundu.

İNSANLARI LEKELEYEREK İLERLEYEMEZSİNİZ eçimden bir kaç ay sonra yaşanan gelişmelerden duyduğum rahatsızlığı esnafla paylaşmak istedim.

S 6

Beni karalayarak üzerimden prim yapmaya çalışıyorlarmış. İnsanların güvenini kazanmak için birilerini karalamak yerine kendi güvenirliklerini sağlamak gerekir. Ben görev tesliminde onlara her konuda yardım edebi-

leceğimi söylememe rağmen, bugüne kadar bana kimse gelip bir şey danışmadı. Yönetimdekiler eski başkan bizim önümüzü kesiyor diyorlarmış. Kendi iç çekişmelerinden kurtulamadılar. İETT ve diğer şirketlere ken-


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 7

İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri İşletmecileri Esnaf Odası dilerini kabullendiremediler."Bizi aşağılıyorlar güçlü olan eski başkandı bizi kimse kabul etmiyor" diyorlarmış. Siz seçimle aldınız yönetimi, demek ki güçlü olan sizsiniz. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Bahaneler arkasına sığınmak gibi bir lüksünüz yok siz esnafın sesi olmalısınız." ESNAF “SEN GİTTİN DÜZEN BOZULDU” Ne yazık ki henüz yönetim değişeli üç ay olmadan esnafta bölünmeler oldu. Her gün birileri arayıp dert yanıyor. Onlara başkanlığı bıraktığımı söyleyip yeni yönetimle çalışmalarını söylüyorum. Esnaf, "başkanım yeni yönetim bizi tanımazdan geliyor sen gittin düzen bozuldu" diye dert yanıyor. Yöneticilerin neler yaptığını esnaftan duyuyoruz. A1 bölgesinin hak edişlerinin ne kadar düştüğü 3 ay içersinde çok net fark ediliyor. A2 bölgesinde de aynı sıkıntılar varmış. Bunu taksim olaylarını bağlamak bir kaçış çabasıdır. Olaylar yüzünden hak ediş-

MUSTAFA ALTUNTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

lerde bu derece bir düşme görülmez. Bunu muhasebe kayıtlarından çok net bir şekilde anlayabilirisiniz. Çift katlılarda da büyük sıkıntılar yaşanıyormuş. SİYASETLE DEĞİL, DÖNEN TEKERİMİZLE EKMEK YERİZ Kusura bakmayın da yönetimdeki başkan ve yöneticilerin biz yapamıyoruz deyip esnafı İETT Genel Müdürlüğünün kapısına yığarak İstanbul Halk Ulaşım’a ne kadar değer kaybettirdiklerinin, şirketin itibarını nasıl ayaklar altına aldıklarını görmeleri lazım. Bölgeler arasında dengeyi bile kuramıyorlar. Bu yönetimdeki en büyük sıkıntı herkesin kişisel olarak bölgecilik kavgasıdır. Herkes kendi bölgesine sahip çıkıyor. Bölgecilik bölgeler arası kardeşliğe, dostluğa zarar vermektedir. Yıllarca bu dostluğun, kardeşliğin tesisi için çabalamış bir yönetici olarak şuan ki durumu kaygıyla izlemekteyim. Camiamız hemşericilik, bölgecilik, ırk-

çılık, yörecilik, siyasetçilik kaldıramaz. Bunlar olduğu sürece camianın gelebileceği en yüksek nokta şuan ki durumdur. Bizim tekerimiz dönerse ekmek yeriz. İşi bilen insanların esnafı temsil etmesi doğru olandır. Biz yıllarca bu işi sadece evimize ekmek götürmek, halka hizmet etmek için yaptık. Kimsenin arkasından konuşmadık, birilerini karalamaya çalışarak kendi eksikliklerimizin üzerini kapatmaya çalışmadık. YENİ YÖNETİM İETT'YE SAYGINLIĞINI KABUL ETTİREMEDİ İETT Genel Müdürlüğü’nün kapısı kimseye özel olarak ne açılır ne kapanır. Sen kendi saygınlığını kabul ettiremezsen o kapıdan girmekte zorlanırsın. Biz yıllarca esnafa araçların İstanbul’daki taşımcılığa uygun hale gelmesi için yenilemeleri gerektiğini, İETT ve özel sektörlerle rekabet için sisteme ayak uydurmak zorunda olduklarını anlattık. Şuan ki yönetimde yer alan arkadaş-


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 8

İstanbul Özel Halk Otobüsü Sahipleri İşletmecileri Esnaf Odası

ların 6 tanesi eski. Tabi ki yeni yönetici arkadaşlarımız var. Yeni seçilen yöneticiler belki bu işi tam bilmiyor olabilir. Şirkette ki eski yöneticiler yenileri diskalifiye etmeye çalışıyorlar. Onlara sistemi öğretmek yerine pasifize etmeye ve oluşan boşluktan nemalanmaya çalışıyorlar. Herkesi İETT'ye yönlendirerek yöneticilik yapılamaz. Bu işi öğrenmek için illa kitap okumak gerekmez. Kendinizi yetiştirebilirsiniz. Şirket yönetimde çalışan insanlar 96 yılında beri orada olmasına rağmen hala bu işi siyasi olarak yapmaya çalışıyorlar. Ulaşımla ilgili en önemli görevlerden birini muhalif bir yaklaşım sergileyerek yürütemezsin. Gerekirse kendinden ödün verip, halk otobüsçü esnafına hizmet edeceksin. Bu makamı esnaf kimseye siyasi çıkarlar ve basamaklar olsun diye vermedi. Mevcut makam siyaset gömleğinden ayrışmayı gerektirir. Bir sivil toplum örgütünün amacı siyasi nema değildir. Hele bu sivil toplum gücü seçtikleri tarafından siyasi rant asla yapılmamalıdır. "BÖLGELERLE İLGİLENEN YÖNETİCİLERİN ARABASI VAR MI?" Adam yönetim değişti otobüsüm değer kaybeder diye otobüsünü satmış. Yöneticilik sıfatıyla araç ticareti yapmak için uğraş veriyor. Piyasayı düşürmek halk otobüsü camiasına yapılacak en büyük kötülüktür. Yeni

8

MUSTAFA ALTUNTAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

yönetimde ki arkadaşlar orayı yönetmek için değil yönetilmek için gelmiş. Görünen o ki dışarıdan insanlar uzaktan kumanda ile yönetiyor şirketi.Yöneticiysen içeride olgunlaşmamış olan işler olgunlaştırmak,esnafa bir şeyler vermek için projeler yaparsın.Yürüyen bir sistemi durdurarak insanları karalamak için bir çalışma faaliyetinde bulanamazsın. RESMİ TEK TEMSİLCİ ESNAF ODASIDIR İstanbul’da beş şirket var. Ancak esnafı asıl temsil eden esnaf odasıdır. Fakat koltuk müptelası ile kimilerince resmi anlamda bile tek söz sahibi olan esnaf odamız dışlanmaya çalışılmaktadır. Yöneticler Esnaf odasına sahip çıkarsa tek bir çatı altında pek çok iş yapılabilir, şirketler arasındaki sorunları azaltılır. Esnaf odası bizim ortak sesimiz olursa İETT ile çözülemeyen sorunları çözebiliriz. Baskıcı olmak yerine İstanbul Esnaf Odasına bağlı olarak bir işi yaparsak, kişilere bakmadan yolumuzda ilerleyebiliriz. İstanbul’daki otobüsçü esnafı rekabete hazır hale gelmesi için öncelikler kurumsal kimlik kazanması lazım. Hayri Baraçlı İstanbul’daki halk otobüsçülerine kurumalaşmak adına her türlü yardımda bulunacağını ifade ediyor. Fakat ne yazık ki bizi yöneten yöneticiler bile bunun faydalarının esnafa neler kazandıracağını farkına varamamıştır. Esnaf sürekli bir beklenti içinde. Bu beklentiye cevap vereceksin. Uzaktan kumanda ile şirket yönetilmez.

SEÇİMİ KAYBETTİM ÇÜNKÜ… Yıllardır bu esnafa hizmet etmiş bir başkan olarak şuan ki durumdan dolayı gerçekten üzgünüm. Esnafın hakkını belki tam anlamı ile veremedik ancak başta olduğum süre içerisinde de asla hakkını yedirmedim. Seçimden 4 ay kadar önce yönetimde ki bazı kişiler ile hiçbir şey yapılamayacağına inandığım için net bir biçimde kendileri ile yeni dönemde olmaktansa bırakmayı tercih edeceğimi söyledim. Yıllardır bu köhneleşmiş çıkarcı bazı zihniyetlerden ötürü esnaf çok çekti. Kurumlaşmanın yapılamaması, şirketin dernek gibi bir hale demirlemesi, esnafın huzursuzluğu ve en önemlisi siyasi çıkarlar uman yöneticiler yüzünden sektörde yeni oluşumların olması… İşte bunca kambura sebep olanlar ile aynı çatıda olmama adına seçime girmeme kararı aldım. Fakat gelişen süreçte, arkadaşlarım ve camiada saygın dostlarım, seçim dönemi içerisinde yapılan yanlışlardan ötürü safımızı belli etme adına seçime katılma kararı almama sebep oldu. En mutlu ki o gün seçime girdik. Ben o seçime girerken hiçbir çalışma yapmadım. Seçim sabahı listemi oluşturdum ve öyle girdim. Kimse hakkında yalanlar söylemeden tertemiz oylar aldım. Şuan öyle kişilerden duyuyorum ki kimileri benim adıma vekaletler toplamış insanları kandırarak. Benim onları desteklediğimi söylemişler esnaflarımıza. Ben o gün bu yanlışın tarafında olmadığımı gösterme adına oradaydım.


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 9


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 10

İstanbul Halk Ulaşım A.Ş A1 Bölgesi Esnafı:

“YÖNETİMDEN ŞİKÂYETÇİ”

Şirket binasında toplanan A1 Bölgesi Esnafı Seçimden Sonraki Süreçte yaşadıkları sıkıntıları bizimle paylaştı. Esnafın sesini duyurmayı kendine amaç olarak belirleyen dergimiz, onların şikâyetlerini tarafsız bir şekilde sizlerle paylaşıyor. Takdiri siz değerli okuyucularımıza bırakıyoruz.

A

1 bölgesinde yaşanan sıkıntıları dile getirmek için 58 bölge esnafı adına konuşan; Dursun Doğruyol, Coşkun Rakıcı, Süleyman Akkuş, Fikret Bostancı, Gencay Fırat, Rahmi Tuna, Fatih Kibar, Cem Güneş ve Davut Akhan “Son dönemde A1 Bölgesi üzerinde oyunlar oynandığını ve bunun altında yatan temel nedenin altında bölge olarak şuan şirketin başındaki mevcut yönetimi seçim döneminde desteklememelerinin yat-

10

tı-


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 11

ğını söyledi” “A1 BÖLGESİNDE KAZANÇLARIN DÜŞMESİ MANİDARDIR” Bizim burada eski halk ulaşım olarak 5 bölgemiz vardı. A6 bölgesindeki A288’ den sonraki otobüsler İETT’nin 350 arabalık şirket filoları düzenlemesi çıktıktan sonra şirketimize dahil oldular. O zamana kadar bölgelerimize akbilleri diğer bölgelerdeki araçlara göre daha fazlaydı. Seçimlerden sonra bir anda bizden çok kazandıkları gibi aramızda 2 bin TL’ye varan farklar ortaya çıktı. Biz bu sıkıntımız hakkı zatımızda şirket başkanına iletirken bir çözüm bulmazsak bir çapa görmezsek bunu sorgularız. A1 bölgesi ile ilgi bir manipülasyon var. Eski başkanın aracı bölgede olmasından dolayı mı yoksa eski 9 yöneticinin aracının burada olmasından mı kaynaklanıyor çözemedik. Üzerimize oyun oynanıyor. Benim çalışan, yolcu potansiyeli olan bölgelerime erguvanı gönderip, boş bölgeler beni koyuyorsun. Bu durumdan şikâyetçi olunca bölge temsilimizin cevabı “onlarda para kazansın” tabi kazansın ama adil olmak lazım. “ÇÖZÜM ÜRETEMİYORSAN O KOLTUKDA OTURMAYACAKSIN” Bugün A.048 bölgemizdeki en yüksek

akbil yapan arabalardan bir tanesidir. 2368 kartlı yolcu taşımış 15 günde bunun karşılığında 1.397 TL para hak etmiş. Kontörüyle beraber 16.616 Bin TL bölgesinin en yüksek akbilini yapmış. Tesadüfen seçelim bir araç daha. A.306 sadece 979 Tane mavi kartlı yolcu taşımış 571 TL para almış. Bu aracın yaptığı akbil toplamda 20 Bin TL. Akbil cihazlarının, araç bilgisi bölümünden toplam yolcu sayısı var. Bizim ortalama yolcu sayımız 20 bin iken A.289 sonraki grupların yolcu sayısı 16 bin 19 bini bulan yoktur. Akbil toplamları 20-21-22 bin. Bu neye benziyor “30 kilometre bir yolda takisye 50 TL, 15 kilometrelik başka bir yolda 100 TL vermek gibi bir şey” ben böyle bir matematik hesabını daha önce görmedim. Yolcu ve aktarma sayım onlara göre çok fazla. Fakat onlar az ama devamlı 1.95 TL ile tam akbilli yolcu taşıyorlar. Benim yolcumun neredeyse tamamı mavi karta endekslenmiş. Hepimiz aynı şirkete üyeysek nerde bunun hakkı hukuku. Benim arabam herkesten çok çalışacak, herkesten fazla servis yapacak, herkesten fazla yıpranacak.12 den sonrada çalışmaya devam edip mazot yakıyoruz. Gelirimiz hepsinden az, çalışma süremiz hepsinden fazla. “Ben böyle bir şeyi nasıl kabul edeyim”. Şirket yöneticisi bu sıkıntılarıma çözüm üretemiyorsa o koltuklarda oturmamalı. Esnafı dinleyip, ona çözüm bulmak zorunda. “Sen benim temsilcimsin, benim paramla maaş alıyorsun ve bunun hakkını

vermelisin.” “SAATLERİMİZ KİME GÖRE DÜZENLENİYOR” Olayları sıraladığımızda bölgeyle ne kadar uğraşıldığı ortaya çıkacak. Gece 4’te hangi bölgenin aracı evine gidiyor. Araçlar 11.30’dan sonra boş çalışıyor. Ama 4 e kadar servis yapmak zorundayım. 22 ve 25E otobüsleri, aynı anda aynı güzergâha gidiyor, bunun açıklaması nedir? O iki araba aynı güzergâha saat 10 da nasıl gider. Bu araçların hareket saatlerinde bizim zorumuzla yeni bir düzenlemeye geçildi. Neden bu oreller yapılırken sorgulanmaz, neden belediye araçlar 8 +8 çalışırken benim arabam böyle çalışıyor. Ben bu şartlarda nasıl şoför çalıştırayım, nasıl SSK kurallarına uyacağım. Sarıyer’de ne yolcu varmış da bizim haberimiz yokmuş. Gece 23 ten sonra 20 dakikada bir sefer mi olur. 5 araçlık bir bölgeydi düne kadar, 9 araca çıkartıldı üstelik bu şartlarda. Nasıl para kazanalım? Temmuz ayındayız 2 ay sonra tekrar kışlık orellere geçilecek. Bundan önce 22 ve 25E araçlarında arkadaşlarımızla kendi aramızda bir orel listesi yaptık. Seçimden önceki yönetim bu çalışmayı yapmamızı istedi. Seçimden sonra bu oreller uygulanamadığı gibi tam zıttı olan bizim daha çok zarar edeceğimiz, daha az para kazancığımız, daha çok masrafa gireceğimiz bir liste oluşturuldu. 27SE ile ilgili bir orel çalışması yapıldı.


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:16 Page 12

Bir haftada burada günlük akbil neredeyse yüzde 30 arttı. Nedense bir haftanın sonunda o bölgeye bir İETT otobüsü daha eklendi. Sabah saatlerinde 6 dakikada bir araç verildi. Önümden gelen araba itfaiye yoluna konuldu.(mesafe 5 dakika düşüyor) bir haftanın sonucunda Seyrantepe’de akbillerimiz bir anda yüzde 40 düştü. Bunun açıklamasını yapamıyor şirketimiz. 43R’de biz işletme şefine şikâyet ettikten sonra bir orel uygulaması yapıldı. Aralıklar o kadar iyi oldu ki yolcu bile bu değişimin farkına vardı. Bir hafta sonra bu yeniden değişti. Şirket bu değişikliği yapılma nedeni İETT’nin uygun görmesinden yapıldığını söylüyor. Biz buna anlam veremedik. Sonuçta biz İETT ile koordineli çalışmıyor muyuz? Bu planlama neye göre yapılıyor bilmemiz gerekiyor. ŞİRKET İETT’YE SIKINTILARIMIZI ANLATAMIYOR Biz bazı hatlarımızda 7 servisten 6 servise düşürmek için uğraştık. Orel saatleri bizi hızlı gitmeye zorluyor. Yolcular da şikâyet ediyor. Araçların rapor listesi hızlı araç kullanmaktan cezalar olduğunu görüyoruz. Biz sıkıntılarımızı dile getirip yönetime sunuyoruz. Şirket bunu İETT anlatamıyor. Örneğin Bahçeköy-Taksim hattı sabah 7.20 de 1 saat 10 dakika verilmiş. İş saatinde 50 durakta durarak nasıl tamamlarsın? Yolcu taşıma amacı yok. Araç hızlı gitsin, gelsin de

12

yolcunun taşınıp taşımaması önemli değil. Çalışan biziz, bize bir şey soran yok. İETT İLE BOY FOTOĞRAFI VERMEK İÇİN SEÇİLMEDİNİZ Taksim olaylarından dolayı İETT bazı araçlarının görevde olmasından dolayı bazı hatlarda eksiklikler var. Son bir ayda çevik kuvvete gönderilen İETT arabalarından sonra bizim araçlarımız 25A 151 59RS 29C 28E gibi hatlara çekilerek gönderiliyor. Biz bir seneden beri Hisarüstü hattında aşırı yoğunluk var metrobüsten araç çevirmek için kendimizi yırtıyoruz. Şirket yöneticilerimize dilekçe verdik. Bölge müdürü ilgileniyor deniyor. Fakat biz bölge müdürünü ne zaman sorsak ya izinli ya raporlu bu adam yerinde durmuyor yâda şirket bize yanlış bilgi veriyor. Bir senede başaramadık bunu şirket bunu İETT’ye iletmiyor ya da İETT’ye iletemiyor. Benim aracımı hattan çekip, benim yerime erguvan araç koyuyorlar. Ben vergimi ödemiyor muyum? Neden bu uygulama bana yapılıyor. Yöneticiler İETT yanımızda deyip boy boy fotoğraflarını çektiriyorlar. Her sene ocak ayında bir taahhütname yapılıyor. Bize nereye git denilirse gitmekle yükümlüyüz. Ama şirketimiz de bizim halkalarımız korumak sıkıntılarımız İETT anlatmak zorundandır. “YÖNETİCİLER MENFAATLERİNDEN VAZGEÇMELİDİR”

Biz burada bölgedeki 58 esnaf adına konuşuyoruz. Kendi aramızda belli fikirler üretip şirkete sunuyoruz. Örneğin, şu hatta bir araç daha koyalım para kazanalım ya da eksiltelim diye. Ertesi gün bir bakıyoruz, şirkette tam tersi bir uyguma yapılıyor. Buradaki görüşmeyi İETT bilemez. Demek ki ne bölge temsilcim ne de şirketim bana sahip çıkıyor. Seçimden sonra yönetimi tebrik ettik. Buraya gelip katkı yapıp yardım ederiz dedik. Onlar ise seçimin hemen ertesi günü bizim komisyonu kaldırdılar. Sahada sıkıntılar yaşamaya başladık. Sadece onlara oy vermedik diye bize tavır takındılar. Biz buraya sorunlarımız konuşmaya geldik. Düne kadar bizim komisyonumuz doğru bir şekilde çalışıyordu. Komisyon o kadar şoförlerle mal sahipleri arasında benimsenmiştik ki; aynı hattın araçları birbirine sollayamaz,10 dakika avans yapan yerlere 20 dakika da gidemezsin, durakları es geçmek yok, çapraz durmak yok gibi bir otokontrol sistemi kurulmuştu Tüm esnaf oy çokluğuyla sistemi devam ettirmek istedi. İbrahim kala ve yönetimi kabul etmedi. İbrahim Kala komisyonu şirketin üzerinde bir kurum olarak görülmüş ve bu düzenin devam etmeyeceğini söyledi. “BÖLGE YÖNETİCİSİNİ BÖLGEMİZ SEÇMEDİ” Bu seçimde de kendisine hiç oy çıkmamasına rağmen bölgemize aynı yönetici ba-


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 13

kıyor. Hasan Durgun, çok iyi koku alır. Nerede duracağını çok iyi bilir. 15 senedir farklı listelerde yönetici olarak görev yapıyor. Farklı listelerde her sene seçime giriyor ve yönetimde kalıyor. Seçimden hemen sonra bizim komisyon fesih edildi. Hasan Durgun komisyonun almış olduğu kararları iptal edip sahanın tek hâkimi olmak istedi. Biz komisyon konusunda başkanı ikna ettik ama Hasan Durgun ikna olmadı. Bizde kendi bölgemizde kendi havuzumuzu kuralım dedik onu da kabul etmediler. Ne dama giriyor ne damdan çıkıyor bizde kopma noktasına geldik “RAPORLARLA TEHDİT EDİLİYORUZ” Bundan 6 ay önceye göre fiyatlar İnanlımız oranda düştü.2012 model alçak tabanlı aracını 1.550.000 liraya satamadı. Buradaki olaylar diğer bölgelerden çok farklı. Bölge araçlarımız bir anda değer kaybetti. 2011 yılında hattımda 2008 model otobüs varken iki buçuk taksi denk geliyordu. Şimdi ise bir buçuk taksi yapıyor. Biz her akbil zammı da bize köstek oldu. Yapılan zamlar bize olumlu yansımıyor. Biz mavi kartlı yolcu taşıyoruz 20 bin yolcunun 12 bini aktarmalı öğrenci. Aktarmaya zam yapılmıyor. Bileti yükseltiyorsun. Rusum bedelimiz ise aktarmaya göre değil bilet fiyatına göre alınıyor. Bizim ortalamamızı takip ederseniz son yıl sadece komisyondan dolayı bir artış görüldü. Dergi olarak bizimle gelip görüştünüz. Asıl haber bu röportajlar dergide çıkınca olacaktır. Yöneticiler bu haberi görünce akılalmaz bir şekilde bizlere raporlar yazacaktır. Haberiniz çıktıktan sonra şuradan rapor listesini alıp gelecek cezaların artışına bakınız. Ama artık konuşmadan olmayacak. Zaten hergün kendilerince kesintiler, cezalar, raporlar yazılıyor.

“ŞİRKETİN MUHASEBESİ İNCELENMELİ” Şirket neden her ay 20 bin TL zarar ediyor. Uydu takip bizim şirkette kiralama yöntemiyle yapılmış 3g ücreti 45 artı KDV olmasına rağmen bizden 75 TL alınıyor.195 aidatlarımız harici artı 25 TL havuz ve 75 TL 3g parası ödüyoruz. Ben 3g şirketiyle görüştüm. Kendi turizm aracıma bu sistemi bağlamak için cihazı aldım. Aylık ekstra 10 TL’ye arabama sistemi taktırdım. Ben kendi şahsi arabama bu paraya yapıyorum da neden halk otobüsüne bu paralar yapılıyor dedim. Bana siz onu şirket yöneticilerinizle görüşün dediler. Mavi kartlı yolcu sayısı, 3g giden para, havuz aidatı, komisyondan sonra bölgede görülen kazanç artışı bunlar hep belgelere tespit edilebilinir. İletişim sponsoru şirkete 20 tane ipohone hediye etmiş.Mehmet Eroğlu ile Cumali Acer yönetime demiş ki “bizim her ay

ortalama 20 bin TL açığımız var biz bu hediyeleri satalım uygun fiyatlara esnafımıza açığımızı kapatalım” yöneticilerse bu bizim hakkımız neden böyle bir şey yapalım demişler “ŞİRKETTEN İSTİFA EDİP İETT’YE BAĞLANIRIZ” İstanbul Halk Ulaşımı resmiyette olmasalar da dışarıdan baronlar yönetiyor. Biz bu yönetime ve bölge temsilcisine karşı muhalefet gösteriyoruz. Şu anda biz bu yönetimde bir miktar daha bekleyeceğiz. Bir olumlu adım göremezsek şirketten istifa edip bağımsız hareket etmeyi düşünüyoruz. İETT ye bağlanacağız. Ben akbilimi İETT den aldıktan sonra şirket bende ne şirket bedeli ne havuz aidatı alabilir. Biz şirketten daha iyi olanaklar sağlayacak diye İETT ye geçmeyi değil şirket zaten bizi silmiş “19 bin TL den 14.600 binlere gelen bir hak edişler, 2,5 taksiden 1,5 taksiye düşen hat değerlerimiz var. Daha ne kadar altına düşebiliriz”


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 14

METRO TURİZM ÇOCUKLARI AYRICALIKLI

Metro Turizm aileleri ile yolculuk yapan minik yolcularına boya kalemleri ve boyama kitabından oluşan “Metro Çocuk” seti hediye ediyor… 7’den 70’e her yaştan insana konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunan Metro Turizm uzun yolculuk süreleri boyunca minik yolcularını hoş tutmak, keyiflendirmek için yol setleri hazırladı… 6’lı rengarenk kalem seti ve Metro ile tatile çıkan çocukların hikayelerinden esinlenerek oluşturulan 16 sayfalık boyama kitabı yolculuk başlangıcında otobüsteki her çocuğa hediye ediliyor. Uzun

süren yolculuklarda ebeveynlerinde imdadına yetişen Metro Çocuk setlerinde yer alan kitaplar aynı zamanda otobüs yolculuğunun kurallarını da resimlerle aktararak eğitici bir kaynak niteliği taşıyor. Hem eğlenceli hem de eğitici bu set Metro Turizm anısı olarak miniklere hediye ediliyor… Metro Turizm Otobüsünden her çocuk mutlu ayrılıyor… Gerek ulaşım ağı, gerek otobüs içi hizmetleri ve gerekse en son teknolojilerle donatılmış filosu ile Türkiye’nin en büyük karayolu taşımacılık markası Metro Turizm

müşteri memnuniyeti esasına bağlı olarak hizmetlerinde yenilikler yapmaya devam ediyor. Ebeveynler için vizyon filmleri, en çok takip edilen radyo ve tv kanallarını araç içi eğlence sistemlerine ekleyen Metro Turizm küçük yolcuları içinde çizgi film kanallarını bu sisteme dahil etti… Zengin kahvaltısı ve bol çeşidin yer aldığı otobüs içi ikramlarına yaz aylarına özel çocukları mutlu eden dondurma eklendi… Çizgi film kanallarını izleyen, boyama yapan ve bunları yaparken dondurmasını yiyen her minik yolcu güzel anılarla Metro Turizm otobüsünden ayrılıyor.

KÂMİL KOÇ FORTUNE 500’DE YÜKSELİŞTE Geçtiğimiz yıllarda yapılan birçok araştırmada Türkiye’nin en büyük 500 firması arasında gösterilen Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş., yüksek büyüme hızıyla ilk 500 firma sıralamalarında hızla üst sırlara tırmanmaya devam ediyor. Kâmil Koç Otobüsleri Fortune Dergisi ve Dun&Brandstreet (D&B) Türkiye temsilcisi FİNAR tarafından yapılan araştırmada bir önceki yıla göre 53 sıra birden yükselerek Türkiye’nin en büyük 245. Şirketi olarak gösterildi. Net satışlarını %40,6 oranında artıran Kâmil Koç, böylece Seyahat ve Taşımacılık Hizmetleri sektöründe en yüksek büyüme oranını yakalamış oldu.

Dünyanın en saygın şirketlerinin sıralamalarından biri olan Fortune 500 listesinin Türkiye sıralaması açıklandı. Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. 463.850.248 TL’lik cirosuyla listede 53 basamak birden yükselerek 245. sırada yer aldı.

14

Ulaştırma Sektörünün En Büyük 10’uncu Firması Kara, deniz ve havayolu yolcu taşımacılığının yanı sıra turizm sektöründen birçok firmanın sıralandığı Seyahat ve Taşımacılık Hizmetleri sektör sıralamasında Türkiye’nin en büyük 10’uncu şirketi olarak gösterilen Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş., bir önceki yıla göre bir basamak yukarı çıkmış oldu. Son yıllarda öz kaynaklarında ciddi miktarda artış sağlayan Kâmil Koç, 2011 yılında 1.846.210 TL olan öz kaynaklarını 2012 yılında 12.520.307 TL’ye çıkardı. İllere göre yapılan sıralamada Bursa’nın en büyük 13. şirketi olarak gösterilen Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş., 1900 kişiyi bulan çalışan sayısıyla istihdama da önemli oranda katkı sağılıyor.


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 15

ANADOLU HABERLERİ

Raylı Sistem Güzergahı Uzuyor Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, Gar-OMÜ arası olan raylı sistem güzergahının doğudan Tekkeköy’e, batıdan da Taflan’a kadar uzayacağını söyledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kurumunun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel Sekreter Yardımcısı Yurt, “Büyükşehir Belediyesi olarak 2013 yılının 3. döneminde toplam 7 grup altında toplam 99 adet proje yürütülmektedir. Bunların 80 adeti Büyükşehir Belediyesi’nce, 19 adeti de SASKİ Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir” dedi. Ring Otobüslerinde Günlük 12 Bin Yolcu Samsun hafif raylı sistem projesinin 15.7 kilometre uzunluğunda olduğunu ve Gar’dan başlayıp OMÜ Rektörlüğü önünde son bulduğunu belirten Yurt, “Günlük ortalama 60 bin yolcu kapasitesine ulaşan sistemde 16 adet tramvay hizmet görmektedir. Planlandığı üzere 15.7 kilometrelik hattın yolculuk konforunu artırmak ve pik saatlerdeki yolcu talebini karşılamak amacıyla 5 adet daha 40 metre boyunca alçak tabanlı 401 yolcu kapasiteli tren alımı ihalesi yapıldı. İhaleyi kazanan, Çin CNR firması ile 17 Aralık 2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Tanesi 1

milyon 500 bin euro bedel ile alınan tramvaylar 6 ay sonra teslim edilmeye başlanılacak ve 8 ay içerisinde tüm tramvayların teslimi tamamlanacaktır. Ayrıca raylı sistem besleme ve aktarma hizmetleri için 23 adet otobüs alınmış ve ring otobüs hatları kurulmuştur. Bu otobüsler ile günlük taşınan yolcu sayısı 12 bin civarına ulaşmıştır. Şu anda raylı sistem ile ilgili bir sıkıntımız yok” diye konuştu. Raylı Sistem 2. Etap Projesi Samsun hafif raylı sistem hattının uzatılacağını ifade eden Yurt, “Samsun hafif raylı sistem hattının doğu tarafında havaalanına, batı tarafında ise Taflan’a kadar uzatılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Ekim 2011 tarihli toplantısının 17. birleşiminde karar alınmıştır. Bu bağlamda ilk olarak Gar’dan Tekkeköy’e kadarki bölümde raylı sistem altyapısı yapılarak yol tercihli yol haline getirilecek belli bir süre anılan güzergahta trolley bus çalıştırılacaktır. Trolley bus araçları 24 metre boyunca 220 yolcu taşıma kapasitesinde olacaktır. Söz konusu araçların metrobüsten farkı, elektrikle çalıştırılacak olmalarıdır. Hali hazırda proje ile ilgili fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir. İlk etapta biz Tekkeköy’e kadar olan çalışmayı yapacağız” şeklinde konuştu.

Saathane Meydanı Projesi Saathane projesi kapsamında toplamda 55 yapının yıkılacağını belirten Yurt şu bilgileri verdi: “7 bin 900 metrekarelik alanı kapsayan projede, tescilli binaların haricindeki tüm yapılar yıkılarak tarihi doku ortaya çıkartılarak kentimize çok güzel bir mahal daha kazandırılacaktır. Saathane Meydanı projesi, Buğday Pazarı Caddesi, İhsaniye Caddesi, Patlıcan Pazarı Sokak, Eski Telgrafhane Sokak, Çarıkçılar Sokak, Balık Pazarı Sokağı’nı kapsamaktadır. Halihazırda Vakıflardan devraldığımız dükkanların tahliye işlemi ve yıkımları gerçekleştirilmektedir. Burada yine vakıflara ait olan ve tarihi dokunun üzerinde bulunan ve onları tahrip etmiş binalar mevcuttur. Bu kapsamda 13 adet vakıf yapısı olmak üzere toplam 14 adet yapı yıkılmıştır. Dava aşamasında olan 38 yapı olmak üzere proje sonunda yıkımı gerçekleştirilecek yapı sayısı 55’e ulaşacaktır. Toplamda 10 milyon TL’lik bir kamulaştırma yapılacak olan proje ile Saathane Meydanı Samsun’a yakışan, Samsun’u temsil edebilecek bir tarih ve turizm alanı haline gelecektir. Bu tarihi dokuyu, şehrimizin bu önemli merkezini, kamu yararı da göz önünde bulundurularak Saathane Meydanı Samsun halkına kazandırılmış olacaktır.”

15


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 16

B-1753 Feramuz Arslan Kesişme noktalarında bütün araçlar çakışıyor. Hisarüstü’nde 559 ve 43 r araçlarının arasında bir düzenleme olmalı en az 5 dakika ara olmalı. Biz yolun gerektirdiği gibi gidiyoruz geç kalacağız diye basar gider, yolda kaza yaparsak, bunun sorumluğu daha büyük.

A-085 Zeynel Tanrıkulu Şuan için bir sıkıntı yok ama yollar tıkandığı zaman yetişemiyoruz. Bazen Akmerkez’de trafik öyle bir tıkanıyor ki 2 saat oradan çıkamıyoruz. Uydu takip sisteminde bizi takip ediyorlar. Yol açık olmazsa hiç dinlenmeden servis yapıyoruz.

Halk Ulaşım Dergisi Esnafın Sesi Olmaya Devam Ediyor.

“YARIŞ ATI DEĞİLİZ” Esnafın sesi köşemizde Halk otobüsçülerine çalışma ve orel saatlerinde ne gibi sıkıntılar yaşadıkların sorduk. Şoförler özelikle bazı bölgelerde uygulanan saatlerden yana şikâyetçi. Hareket amirleri saat düzenlemelerine bir çözüm bulması gerektiğini söyleyen esnafımız “Bizi adeta yarış atı gibi bir uygulama içersine soktular” diyor.

A-416 Turgut Başat Yaz dönemi olduğu için pek bir sıkıntı yok fakat 33B lerin ilk servislerinde sabah saatlerinde büyük sıkıntılar oluyor. Trafik yüzünden bazen servislerimize yetişemiyoruz. Yaz dönemi oral saatleri pek sıkıntı yaşatmasa da okullar açılınca, yoğunluk yüzünden bizim hatlarda da sıkıntılar yaşanıyor.

A-1561 Erdal Yağar Sabah saatlerinde özellikle Mecideyeköy’de sıkıntılar yaşanıyor. Erguvan araçlarda çalışma saatleri diğer halk otobüslerine göre daha iyi. Biz 8 saat çalışıyoruz. Bu yüzden çalışma saatlerimiz konusunda sıkıntı yaşadığımızı söyleyemem.

16

B-073 Abdülmenaf Varışlı 36c araçlarında önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Çağlayan trafiğinde giriş çıkışlarda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen kavga bile ediyoruz.99A ‘lar da da sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen trafikten dolayı servisleri yetiştiremiyoruz. Taksim meydanı düzene sokulduktan sonra bir nebze düzelme bekliyoruz.

B-074 Serkan Cebe Kimse bize saygı göstermiyor ne amiriler ne yolcular. Yaz ayları hava sıcak yolcu stresli oluyor. Otobüse biner binmez bağlıyor “klimayı açsana” sefer tamamlama sürelerinde bazı bölgelerde büyük sıkıntılar var. Mesela 49y öyle bir saat verilmiş ki 1 saat 45 dakikada gidiş geliş çok zor bunu başarmak için kelle koltukta gidiyoruz.


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 17

B-021 Mehmet Tağ Sabahtan akşama kadar aynı saat uygulaması olmaz sabahta 5 dakikada bir araba öğleden sonrada. Akşamları 15 dakikada bir araba var, bomboş gidip geliyoruz. Sabah tabi yolcularımız mağdur olmasın ama akşam saatlerinde mutlaka sefer aralık sürelerinde bir düzen olmalı.

B-070 Kadir Polat Eminönü’nden –Çağlayan’a 2 saat vermişler çoğu zaman gelip burada yatıyoruz. Cebeci’de 1 saat 10 dakika, zamanında gelmek için mücadele ediyoruz. Akşam saatlerinde pek sıkıntı yaşamıyoruz. Seferlerde aksama olunca hemen bize rapor yazılıyor.

A-236 Cemal Cansızoğlu Durak saatlerinde, orel saatlerinde yana büyük sıkıntılarımız var. Yetişemiyoruz, durağa giremiyoruz bize verilen duraklarda ihtiyaç gidereceğimiz yerler az oluyor. Gidiş dönüş tek şerit olan yollar var. Geç kaldığımızda yolcu ile çelişkiye düşüyoruz. Neden geç kaldın diye bize sitem ediyorlar.

B-020 Müslüm Duymaz Hareket amirleri saat düzenlemelerine bir çözüm bulması gerekiyor. Bizi adeta yarış atı gibi bir uygulama içersine soktular. Örneğin Cebeciden- Eminönü seferini 1 saat 10 dakikada tamamlaman gerekiyor. Yarım saatte Küçükköye ancak geliyoruz, sonra bir telaş.

B-005 Turhan Baskın Ben bu işi 1981 yılından beri yapıyorum. Bizim işimiz Özveri ve karşılıklı anlayış işi. Yeni sistemde uydu bizi bilgilendiriyor, seferlerde geç kalmayalım diye. Bu sistem çok yerinde ama bazı sıkıntılar oluyor. Şoför arkasından gelen araca geçilmemek ceza yememek için hızlanıyor. Yolcu da şikâyet ediyor. Şoför yolcuya, yolcuda şoföre karşı duyarlı olmalı.

B-228 Mehmet Aksungur Şuan için orel saatlerinde memnunuz. Kışın yetişmediğimiz çok oluyor. Uydu araçları takip ediyor rapor yazılıyor haksızsak ceza yiyoruz. Herkes saatlere uyarsa bu sıkıntılar olmaz. Hızlı gidip öndeki aracı solla yayım diye, insanların can güvenliğini riske atmamalıyız.

17


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 18

ANADOLU HABERLERİ

DÜZCE’DE “ÇEVRE DOSTU”

TOPLU ULAŞIM DÖNEMİ

Y

Düzce Belediyesi toplu taşımacılıkta yeni bir dönem başlattı. Düzceliler Merkez ve Kalıcı Konutlar arası ulaşımında ‘Yeni Nesil Çevre Dostu’ modern araçlarla seyahat edecek. Söz konusu güzergâhta otobüslerin tamamı yenilendi, doğalgazlı rahat ve kolay ulaşım için donatılmış araçlar hizmet verecek.

eni otobüsler için Düzce Belediyesi tarafından tören düzenlendi. Toplu taşımacılıkta yeni dönemin başladığını vurgulayan Başkan İsmail Bayram ‘ İnsan ve çevre sağlığına yönelik donatılara sahip doğalgaz yakıtlı modern otobüslerle toplu taşıma hizmeti sağlanacak’ dedi. Düzce’de merkez ve kalıcı konutlar arasında sefer yapacak 30 adet yeni otobüs hizmete girdi. Yeni Nesil ve Çevre Dostu olarak tanımlanan, insan ve çevre sağlığına yönelik donatılara sahip modern otobüslerin tanıtımı için bir tören düzenlendi. Düzce’de toplu taşımacılıkta yeni bir döneme geçildiğini belirten Başkan İsmail Bayram, yeni otobüslerin tamamının doğalgaz yakıtla çalışacağını belirtti. Belediye önünde düzenlenen törende konuşan Başkan Bayram yeni otobüslerin özellikleri konusunda şu bilgileri verdi “ Öncelikli olarak toplu taşıma araçlarının donanımlarını belirledik. İnsan ve çevre sağlığı için temiz yakıt için doğalgazlı olmaları esas alındı. Böylelikle düşük yakıt sarfiyatı olacak, hava ve çevre kirliliği oluşmayacaktır. İç kısımları ise geniş ortamlı ve rahat yolculuğa esas dizayn edildi. Kapı-

18

ların tamamı olası yolcu sıkışmaları ve risklere karşı otomatik sensörlüdür. Herhangi bir yangına karşı da yangın söndürme sistemi bulunmaktadır” Başkan Bayram engelli yolcuların ulaşımı için de sistem kurulduğunu ifade ederek ‘ Engelli yolcularımız için araçlarda rampa ve alçalma bölümü oluşturuldu’ dedi. 27 koltuk sayılı ve sınıfında en fazla yolcu kapasiteli otobüslerin güzergah belirlenmesinin ardından sefere başlayacakları belirtildi. Düzce Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri için düzenlenen törene Düzce Be-

lediye Başkanı İsmail Bayram başta olmak üzere Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Vali Yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Metin Kaşıkoğlu, Merkez İlçe Başkanı Durmuş Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Düzce Protokolü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı. Tören öncesinde Düzce Belediyesi Mehter Takımı bir gösteri sundu. Tören sonunda ise davetlilere yemek ikramı verildi. Ardından da otobüslerle şehir turu atıldı.


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 19

ANADOLU HABERLERİ

Taksiciler Belediye Başkanıyla Buluştu K

onya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Şenol Aydın ve Abdülmelik Ötegen, Fen İşleri Dairesi Başkanı Selim Büyükkarakurt ve taksici esnafının katıldığı programda konuşan Konya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Can, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Türkiye’de her zaman ilklere imza attıklarını belirterek, Başkan Akyürek’e teşekkür etti.

kimliğiyle hizmet verdiğini kaydeden Başkan Akyürek, şehrin en kıymetli yerlerine konulan taksi duraklarının hem dinlenmeye, hem irtibat merkezi olmaya uygun olduğunu ifade etti. Durakların yenilenmesinin adım adım taksicilerin işlerinin artmasına vesile olacağını belirten Başkan Akyürek, “Taksi duraklarının içi de güven vermeli. Camları asla kapatılmamalı. Taksiler mutlaka bakımlı olmalı. İçi güzel kokmalı. Taksi kullananların kıyafetleri mümkün olduğu kadar tek tip ol-

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’daki taksi şoförleri ile bir araya geldi.

malı” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, otomobil satış yerleri ile ilgili düzenleme çalışması yürüttüklerini, Kamyon Garajı’nı da yeni bölgede tamamlayıp sosyal tesisi ile birlikte odanın işletmesini arzu ettiklerini de sözlerine ekledi. Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, taksici esnafının sorularını cevapladı

AKYÜREK: TAKSİCİLER TURİZME KATKI SAĞLIYOR Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, taksicilerin ekmek paralarını kazanmanın yanında Konya turizmine, ticaretine ve sosyal hayatına katkı yaptıklarını söyledi. Taksicilerin yaptıkları kamu hizmeti ile sosyal hayatı kolaylaştırdıklarını ve turizme büyük katkı sağladıklarına değinen Başkan Akyürek “ verdikleri hizmetlerden ötürü tüm taksici esnafına teşekkür ederiz. Hizmetleri ile Konya’mız daha da güzelleşecektir” dedi. Konya’da taksinin ulaşımın bir unsuru olması için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Akyürek, bu amaçla 55 taksi durağından 40’ını yenilediklerini, tüm taksi duraklarının çevre düzenlemeleri ile birlikte Şeb-i Arus törenlerinden önce yenilenmiş olacağını vurguladı. Konya’daki taksi duraklarının dünyanın en modern şehirlerinde olduğu gibi kendi

19


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 20

ESKİŞEHİR

“ En Kaliteli Hizmeti İçin

Çalışıyoruz

Eskişehir Belediyesi Ulaşım Daire Müdürü Nedret Coşkun "Kaliteyi yükseltirsek, toplu taşıma vatandaşlar tarafından daha çok tercih edilen bir konuma gelecektir. Hizmet kalitesi arttıkça şehiriçi ulaşım araçlarını kullanan insan sayısının artığını görüyoruz."

"Toplu taşıma pastasından daha fazla pay almak istiyorsanız kalitemizi artırmak zorundasınız. Bizim çalışmalarımızda bu doğrultuda sürekli vatandaşın konforu ve rahatı için çalışıyoruz. Yıllardır asıl yapmaya çalıştığımız öncellikle halk otobüsçülerine ve şoförlerimize eğitim vermektir" Filomuzdaki 166 özel araçla halka en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz. Kaliteyi yükseltirsek toplu taşımada vatandaşlar tarafından daha çok tercih edilen bir konuma gelecektir.Hizmet kalitesi arttıkça toplu taşıma araçlarını kullanan insan sayısının artığını görüyoruz.Bizim vatandaşımız genelde taktir etmekten çok şikayet etmeyi sever.Arkadaşlarımızla yaptığımız çeşitli uygulamalardan sonra halkın taktirini kazanmayı başladığımız söyleyebiliriz

Otobüslerin Ekranlarında "Temel Toplu Taşıma Kuralları" Yayını Özel halk otobüslerinde ve tramvaylarda yer alan bilgi panolarında vatandaşa toplu taşıma araçlarının nasıl kullanılacağı, temel toplu taşıma kuralları ile ilgili örneğin; yaşlılara, hamile kadınlara, gazilere ve özürlülere yer verilmesi gerektiği gibi ilanlar yayınlayarak halkı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bunu uygulamayı daha da geliştirerek hem ekranlara görsel açıdan bir renk katmak hem de halkı bilinçlendirmek istiyoruz.

20

Eğitim seminerleri verip, şoförlerimizi ve işletmecilerimizin, vatandaşlarla diyaloglarının daha güzel olmasını sağlıyoruz.


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 21

Otobüslerimizi Kısa Zamanda Alçak Tabana Geçireceğiz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araçların engelli erişimine uygun hale getirildi. Belediye bu uygulamanın tüm özel halk otobüslerinde de yapılması için çalışmalar başlatılmasını istedi. Bizde araç değişiminde 8 yaş sınırı var. Yaş sınırına gelen araçlar değişime gitmek zorundadır. Değişime giden araçlar yasa gereği engelli taşımacılığa uygun araçlar olacaktır. 8 yaşından küçük araçlarda da engelli asansörü takarak bu sorunu çözme yöntemine gidiyoruz. Ortada bir yasa var, esnafta elinden geldiğince yasanın gereğini yerine getirmeye çalışıyor.

Şehrin Her Yerinde Akıllı Duraklar Kurulacak Diğer projemiz akıllı duraklar. Doğrudan otobüsten veri alacak bu sistem sayesinde duraktan bekleyen vatandaş otobüsten gelen

sinyale anlık reel olarak otobüsün ne zaman geleceğini görebilecek. Trafik sıkışıklığında veya bir kaza olduğu zaman bile veri otobüsten geldiği için ekranlarda görünen sürelerde şaşma olmayacak. Yapacağımız bir yazılım programı ile vatandaşların Eskişehir'de, bulundukları konumdan akılı telefonlarını kullanarak gidecekleri yeri internete yazdıklarında; navigasyon gibi çalışacak. Oraya en kısa sürede nasıl ulaşacaklarını, alternatif toplu taşıma araçlarını ve hareket saatlerini görebilecek. Bu projeyi de hayata geçirdikten sonra toplu taşımda önemli adımlar atmış olacağız.

Şoförlere Yönelik Özel Eğitim Seminerleri Eskişehir’de en çok şikâyet alan ulaşım araçları ne yazık ki özel halk otobüslerimiz. Ama bu konuda belli bir yol kat etmeye başladık. Eğitim seminerleri verip, şoförlerimizi ve işletmecilerimizin, vatandaşlarla diyalog-

larının daha güzel olmasını sağlıyoruz. En çok şikayet alan konulardan biride otobüs numaralarının görünmemesiydi, halkımız bundan çok şikayetçiydi. Otobüslere elektronik tabelalar taktırarak bu sorunu çözdük.

Araç Takip Sistemini Geliştiriyoruz Halka daha kaliteli hizmet verme konusunda üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz. Bunun yanı sıra otobüs şoförleri, işletmeciler ve vatandaşlar arasında yaşanan tatsız diyalogları önlemek, duraklardan yolcu alınmadan geçilmesini önüne geçmek ve tabi ki otobüslerin içinde yaşanan asayiş olaylarının daha caydırıcı olmasını sağlamak amacıyla kamera sistemi kurmayı düşünüyoruz.Bu sayede büyük oranda şikayetlerin önüne geçerek,halka daha kaliteli hizmet verme konusunda üzerimize düşen her görevi yerine getirmiş olacağız.

21


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 22

TÜVTÜRK’ÜN CAN DOSTLARI

T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın koordinasyonunda TÜVTÜRK tarafından projelendirilen ‘Can Dostları Hareketi’ kapsamında düzenlenen 2013-2014 dönemi için düzenlenen eğitimler tamamlandı.

3

yılda 3 bin 200 öğretmen ve 100 bin öğrenciye trafik güvenliği eğitiminin verildiği proje çerçevesinde düzenlenen seminerlere 10 ilden 89 öğretmen katıldı T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, T.C Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 2010 yılında başlayan Can Dostları Hareketi projesi, okullarda trafikte can güvenliği konusunda farkındalığı ve bilgi birikimini artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, 3 yılı aşkın süredir düzenlenen eğitimlerle öncelikle ilköğretim okullarının 4’üncü sınıf öğretmenlerine temel trafik güvenliği bilgileri veriliyor. Destekleyici materyaller ve kaynaklarla da bu bilgilerin öğrencilere, velilere ve okul servis şoförlerine aktarılması sağlanıyor. İlki 2010-

22

2011 eğitim öğretim döneminde gerçekleşen eğitimlerle bugüne kadar Türkiye genelinde 296 ilköğretim okulunda 3 bin 200 öğretmene bu konuda eğitim verildi. Öğretmenlerin aracılığıyla da yaklaşık 100 bin öğrenciye, 200 binden fazla veliye ve 6 bin servis şoförüne doğrudan ulaşıldı. 14 bin öğrenciye ulaşılacak Türkiye trafik güvenliği için büyük önemi bulunan bu eğitimlerin, 2013-2014 eğitim öğretim dönemine yönelik çalışmalar, 18-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen eğitimlerle devam etti. 10 ilden 89 öğretmenin katıldığı eğitimlerde, katılımcılara trafikteki tehlike ve riskler, taşıt sahibi olmanın getirdiği sorumluluklar, kazalardan korunma, emniyet kemerinin önemi gibi birçok konuda eğitim verildi. Ayrıca, İlköğretim 4’ncü sınıflarda yer alan trafik eğitimi derslerinin işlenmesi için tavsiyeler, etkileşimli uygulamalar paylaşıldı. Öğretmenlerin tüm

bilgi edinimleri de ön ve son testlerle ölçüldü. Bu eğitimlerle 2013-2014 eğitim öğretim yılında, 10 ilde 450 öğretmen, 14 bin öğrenci, 28 bin veli ve 350 servis şoförüne doğrudan erişimi amaçlanıyor. Tüm kaynaklar internette paylaşılıyor Bu eğitimlerin okullarda paylaşılmasıyla Can Dostları Hareketi, öğretmenlerin trafik güvenliği dersleri işlerken ihtiyaç hissedebilecekleri kaynak bilgiyi destek materyallerle sağlamayı ve zincirleme bir davranış ve tutum değişikliği sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca servis şoförlerine temel kaza önleyici prensipler konusunda yazılı kaynaklarla ulaşmak, veli ve öğrencilerle birlikte onların da güvenli davranışlarının gelişiminin teşvik edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında, tüm katılımcılar ve hedef kitle, www.candostlarihareketi.com sitesinden trafik güvenliği konusunda ve proje özelinde gerekli doküman ve kaynaklara ulaşabiliyor.


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 23

BAŞKAN ÜRGÜP'E ZİYARET Sivas Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Şaban Yalman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yalman, şunları söyledi: “Geçen hafta olağan genel kurulumuz vardı, nöbet değişimi oldu yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla ziyarete geldik. Sizlerin de bildiği gibi özel halk otobüsleri belediyenin bir kuruluşu, belediyeye hizmet veriyoruz. Dolayısıyla sizlerle birlikte çalışacağız, daha iyi, kaliteli nasıl çalışabilirsek emirlerinizi bekliyoruz.” Başkan Ürgüp: “Halk Otobüsleri Kooperatifi genel kurulunda yer alan yeni arkadaşlarıma, değerli başkana ve yönetim kurulu üyelerine ben önce görevlerinde başarılar diliyorum. Bu bir nöbet değişimidir geçen dönem başka arkadaşlarımız vardı şimdi siz varsınız. Biz tabiî ki kooperatiflerden, mesleki kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından kim seçimi kazanırsa demokrasinin gereği onunla muhatap olmak durumundayım. Sizlerle de daha önce beraber çalışmıştık, önceki arkadaşlara da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı teşekkürü geçmişte sizlere de yapmıştık. Sizlere de başarılar diliyorum, iyi olur inşallah” dedi.

ŞANLIURFA’DA SERİNLETEN OTOBÜS DURAKLARI

Büyükşehir’den Bademağacı’na Asfalt Büyükşehir Belediyesi, Antalya’ya 55 kilometre uzaklıktaki Bademağacı Belediyesi’nin yollarını sıcak asfalt ile kapladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkezinde yaptığı hizmetlerin yanı sıra ilçe ve beldelere de hizmet götürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı İlçesi’ne bağlı Bademağacı Belediyesi’nin yıllardır asfalt bekleyen yollarını asfaltladı. Fen işleri ekipleri, beldenin girişinden başlayarak merkezine kadar yolları asfalt ile kapladı. Bademağacı’na 5 bin ton sıcak asfalt döküldü. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Bademağacı İlkokulu’nun çevre düzenlemesini yaparak, okulun bahçesine de asfalt döktü. Bademağacı Belediye Başkanı Bekir Akyol, Büyükşehir Belediyesi’nin beldelerinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı asfalt çalışması, belediyemizin bir yıllık bütçesinden fazladır. Yıllardır hiçbir kurumdan hizmet almadık. Yollarımız çok güzel oldu. Halkımızda bu çalışmadan çok memnun. Başkanımız Mustafa Akaydın’a teşekkür ediyorum” dedi.

Şanlıurfa Belediyesi aşırı sıcakları göz önünde bulundurarak toplu taşıma otobüslerinin toplanma merkezine soğuk hava püskürten sistem kurdu. Belediyenin klimalı toplu taşıma araçlarından memnuiyetlerini dile getiren vatandaşlar, toplanma merkezindeki duraklara da serinleten sistemlerin kurulmasından memnun olduklarını aktardılar. Şanlıurfa Belediye Başkanı Dr.Ahmet Eşref Fakıbaba, toplanma merkezindeki duraklarda günde yaklaşık 50 bin kişinin yararlandığı hatırlatarak “Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlara biraz olsun nefes aldıra bilmek ve onları aşırı sıcaklardan korumak için böyle bir sitemi kurduk.”dedi.

23


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 24

AĞRI’YA DEVA ISUZU

Ü

Ağrı Belediyesi halk otobüsçülerinin tercihi Anadolu Isuzu oldu. 13 Adet NOVOCITI artık Ağrı yollarında da hizmet verecek.

stün güvenlik özelliklerine sahip Novociti otobüsler, Ağrı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri’nin de ilk tercihi oldu. Anadolu Isuzu Erzurum 3S Bayisi Sönmezler Otomotiv tarafından düzenlenen törenle, 13 adet NOVOCITI Ağrı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri’ne teslim edildi. Ağrı Belediyesi'ne yeni alınan 13 adet özel halk otobüsü toplu taşıma araçlarının açılış törenine Ağrı Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Başak, İl Müftüsü İzani Turan İl Genel Sekreteri Cesim Gökçe, Isuzu İstanbul Anadolu otomotiv A.Ş Satış Müdürü Efe Yazıcı, Isuzu Erzurum Sönmezler Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sönmez, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile araç sahipler ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen teslimat töreninde konuşan Ağrı Belediye Başkanı Hasan Arslan, yerel yöneticilerin çalışmalarının başında ulaşım

24

hizmetlerinin geldiğini, bölgede standartların Avrupa seviyesine yükseldiğini belirtti. Alt yapı çalışmalarına paralel, bu modern ulaşım metoduyla hizmet kalitesini arttırdıklarını ifade etti. Anadolu Isuzu Satış Müdürü Efe Yazıcı ise, otobüslerin teknik özelliklerini ve güçlü

donanımlarını anlattı. Ağrı Belediyesi halk oyunları gösterisinin ardından, açılış kurdelesinin kesilmesi ile yeni alınan 13 adet Ağrı Belediyesi Özel Halk Otobüsleri, Vali Mehmet Tekinarslan'ın direksiyona geçmesiyle şehir turu yaptı.


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 25

ŞEKERLER TURİZM’E ŞEKER GİBİ 7 NOVO LUX S

ektörde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenen Anadolu Isuzu’nun Novo otobüsleri, Şekerler Turizm’in de ilk tercihi oldu. Anadolu Isuzu Antalya Yetkili 3S Bayisi Esay Otomotiv tarafından düzenlenen törenle 7 adet Novo Lux, personel ve servis taşımacılığının öncü kuruluşlarından Şekerler Turizm’e teslim edildi. Antalya’da gerçekleştirilen teslimat törenine Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, Pazarlama Şefi Demir Dikmen ve Otobüs Satış Şefi Onur Çetinkaya katıldı. Esay Otomotiv Ortakları Esad Göyük ve Ali Göyük’ün ev sahipliğini yaptıkları törende, Şekerler Turizm ortaklarından Mustafa Atan ve Mustafa Şeker ile firma çalışanları da hazır bulundu. “YENİ ARAÇLARIMIZ ÇOK BEĞENİLDİ” Teslimat töreninde konuşan Anadolu Isuzu Satış ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay, araçların satış aşamasında dikkat edilen unsurlara değindi. Tamay, “Şekerler Turizm sadece araç aldıkları ya da araç sattığımızdan dolayı değil, ayrıca Antalya’da devamlı surette gelişen bir filo olmasından dolayı da bizim için önemli bir konumda. Şe-

kerler Turizm’in araç filosu oldukça yeni araçlardan oluşuyor. Bununla birlikte araçlara çok iyi bakıyor ve denetliyorlar. Anadolu Isuzu olarak görevimiz araçları sattığımızda bitmiyor; sattıktan sonra da devam ediyor. Araçlarımızın Şekerler Turizm filosundaki

sayısından oldukça memnunuz. Bizim açımızdan çok iyi bir referans oluyorlar. Bundan sonra da araç satışlarımız devam edecek. Yenilenen Novo’lara ülke genelinde karşı artan bir özel ilgi trendi var. Antalya’nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Ankara gibi toplam pazarın önemli bir kısmını oluşturan şehirlerde bunu kolayca görebilmekteyiz. Yeni araçlarımız çok beğenildi ve umarım önümüzdeki dönemlerde de bu beğeni devam eder. Pazardan ve müşterilerimizden aldığımız görüş ve fikirler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi. Şekerler Turizm şirket ortaklarından Mustafa Atan ise, “Isuzu Novo otobüsler, bizim her ihtiyacımıza cevap veriyor. Personel taşımacılığı için aldığımız Novo Lux’lerden her zaman memnun kaldık. Anadolu Isuzu’yu tercih etmemizdeki sebeplerden birisi de markaya olan güvenimiz. Bunun yanı sıra Antalya’daki Isuzu Bayisi Esay Otomotiv’den satış ve satış sonrasında aldığımız hizmetlerden de oldukça memnunuz. Biz yeni Novo Lux’leri henüz hiç denemedik ama markaya ve bayiye olan güvenimizden dolayı bu araçları gözümüz kapalı aldık. Bundan sonra da alımlarımız devam edecek” dedi.

25


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 26

ANADOLU HABERLERİ

Uşak Yol Sorunlarını Çözüyor Belediye Başkanı Ali Erdoğan kentte belediye ve devletin projeleri ile yakın zamanda bir daha yol sorununun konuşulmayacak duruma geleceğini söyledi.

Ş

ehrin ana artellerde yol konusunda ciddi bir planlamaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Erdoğan, göreve gelmelerinin ardından bu konuda yapılan planlamalar ile iyi bir noktaya geleceklerini anlattı. Kentte devam eden çevre yolu çalışmalarının Uşak’ın geleceği olacağına işaret eden Erdoğan, " Uşak’ın güneyinde biten ve kuzeyinde devam eden yol çalışmalarımız kentimizin trafiğini garanti altına alacak ve rahatlamasını sağlayacaktır. Biz bu konuda uzun yılları kurtaracak bir şekilde projelendirme yaptık. Şimdi

26

meyvelerini almaya başladığımız projemiz kentin geleceğinin sigortası olacaktır” dedi. Çevre yollarının yanı sıra kentin merkezinde de en küçük sokaklarda dahi bir çalışma içinde olduklarını ileten Başkan Erdoğan, her yönü ile trafik açısından rahat edeceklerine dikkat çekti. Devletin de yollar ile ilgili kentte projeleri olduğunu bildiren Erdoğan, " İlimizde belediyemizin hummalı çalışmasını yanında devletimizin de çevre yolu çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmanın başlaması ve bitmesinin akabinde kent merkezinden geçen on binlerce araç çevre yolundan geçecektir. Bu durumda kentin merkezi her yönü ile rahat edecektir” şeklinde konuştu.

Yol sorunu bir daha konuşulmayacak Uşak’ın yollar konusunda hiçbir sıkıntısı kalmayan kent konumuna geleceğinin altını çizen Belediye Başkanı Ali Erdoğan, " Kentimizi uzun vadede rahat ettirecek projelere imza atmak için çaba veriyoruz. Uşak’ın sorunlarını bilmekle beraber günü birlikte çözümlerden uzak duruyoruz. Bu nedenle göreve gelmemiz-

den bu yana uzun ölçekli projelere imza atıyoruz. İlimizin en önemli sorunlarından birisi maalesef yol ve trafik ile ilgiliydi. Günden güne büyüyen kentimizin mevcut yolları yetmemekle birlikte merkez içinde sıkışıyordu. Biz planlamalarımızı yaparak kentin gelecekte çevre yollarına ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Bu konuda başladığımız çalışmalar ile güney ve kuzey çevre yolunu projelendirdik. Kısa sürede güneyde bu çalışmaları bitirdik. Şimdi ise kuzeyde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Çalışmaların bitmesi ile gelecekte yollarımız çok önemli işleve sahip olacak. Şu an bile günde 10 bin civarında aracın geçtiği yollar işlevsel olarak ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Gelecekte de kent merkezindeki yoğunluk sona erecek ve yaptığımız geniş ve modern çevre yolları sıkıntı hissettirmeyecek. Bunun yanında devletimizin çevre yolu projesi de sona erince merkezde trafik yoğunluğu daha da azalacak. Kısacası artık trafik sorunu ilimizde yok olacak. Yollar ile ilgili en küçük sokaklarda dahi yaptığımız ciddi çalışmalar kentin sokaklarını da rahatlatacak” dedi.


1-27:Layout 1 15.07.2013 13:17 Page 27

LOJİSTİKÇİLER ÇALIŞTAY’DA KONUŞTU

Taşımacılık ve lojistik şirketlerinin önemli gündem maddeleri arasında yer alan "KDV İstisna ve İade Tebliği", TİM ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı.

21-23 Haziran 2013 tarihlerinde Sapanca’da gerçekleştirilen çalıştaya Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ile taşımacılık ve lojistik sektörünü temsilen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Genel Müdür Cavit Uğur ve Mali Danışman YMM Gürol Gündoğan katıldı. Gelir İdaresi üst düzey bürokratları ile ihracatçıları ve diğer ilgili sektörleri bir araya getiren çalıştayda, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan KDV İstisna ve İade Tebliği’nde ihracatçıların, KDV istisnası uygulayan ve iade talep eden mükelleflerin işlemlerini hızlandırmak için neler yapılabileceği ele alındı. GELİR İDARESİYLE GÖRÜŞMELER YAPILDI UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, çalıştay sonrası yaptığı yazılı açıklamada, taşımacılık ve lojistik sektörünün KDV konusu ile ilgili yaşadığı sorunları ve hazırlanan tebliğe yönelik sektörün görüş ve önerilerini aktarma fırsatı bulduklarını belirterek şunları söyledi: “UTİKAD olarak, 2010 yılında İzmir’deki üyelerimizin karşı karşıya kaldığı KDV tarhiyatları ve cezaları gündeme geldiğinden bu yana KDV konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili yöneticileriyle çeşitli görüşmeler yaptık. Bu toplantılarda sektörün dinamikleri, sektörün iş yaparken dayandığı yasal mevzuat ve iş akışları hak-

kında idareye gerekli bilgileri aktararak, taşıma işleri organizatörleri ve lojistik firmalarının uluslararası ve transit taşımalarından kaynaklanan KDV istisna haklarının kabul edilerek, uygulamaların KDV iadesi alabilecekleri şekilde doğru biçimde hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları bizzat yürüttük. Bu çalışmalara gelir idaresi yönetiminin duyarlı ve işbirliğine açık yaklaşımı sayesinde, 6 Mart 2012 tarihinde sektörümüzün ve üyelerimizin uluslararası taşımacılık faaliyetlerine ilişkin "Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı ile İstisnanın Tevsiki ve İade İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında 61 Seri No'lu KDV Sirküleri" yayınlanarak tereddüt edilen pek çok konuya açıklık getirildi. Bu sirkülerin yayınlanmasını takiben uygulamadaki tereddüt ve farklılıkları gidermek, vergi dairelerince yeknesak uygulamaların yapılmasını sağlamak ve genel olarak tüm sektörlerin karşılaştığı KDV istisna ve iadesi uygulamalarını bir tebliğ altında toplamak üzere KDV Genel Tebliği taslağı hazırlanarak idare tarafından ilgili tüm kamu ve özel sektör paydaşların görüş ve önerilerine açıldı. LOJİSTİKÇİLERİN TALEPLERİ DİLE GETİRİLDİ UTİKAD bu tebliğ taslağına yönelik olarak üyelerinin de görüşlerini alarak, üyelerinin ve sektörün KDV istisna uygulamaları ve iade taleplerinden kanunun öngördüğü çerçevede ve kolaylıkla yararlanabilmesi için 25 Mart 2013 ve 31 Mayıs 2013 tarihlerinde iki

ayrı yazıyla, bahse konu tebliğ hakkındaki görüş ve önerilerini idareye iletmişti. Bu görüşlerde temel taleplerimizden birincisi, aylık KDV istisna beyanı sırasında, beyana ek olarak ilgili tüm tevsik edici dokümanların teslim edilmesi gerekliliği hususunun gözden geçirilmesi idi. Çünkü istisnayı oluşturan işlemlere ilişkin tüm dokümanların aylık KDV beyannamesi verilirken vergi dairelerine teslim edilmesi, gerek mükelleflere gerekse vergi dairelerine ağır bir iş yükü getirecek ve her ay binlerce dokümanın vergi dairelerine taşınmasına neden olacaktı. İkinci temel talebimiz ise, hak etmiş olduğumuz KDV iadesini alabilmek için tevsik edilmesi gereken evrakların, uluslararası taşımanın yapıldığını ispatlayan ve fakat sadece taşıma işleri organizatörleri ve lojistik firmalarının kendi ürettikleri ve/veya ulaşabilecekleri dokümanlardan olması gerektiğiydi. Nitekim daha önceleri fiziki taşımanın yapıldığı aracın işleticisi veya temsilcisi olmayan taşıma işleri organizatörlerinden, kendisinin hazırlamadığı ve erişmesi mümkün olmadığı halde gümrük onaylı araç manifestoları istenmişti. Bu belgeleri ibraz edemediği için de çeşitli cezalarla karşılaşmıştı. Bu nedenle KDV iade taleplerinde istenecek ispatlayıcı belgelerin taşıma işleri organizatörlerinin ürettiği veya erişebileceği belgeler olması talep edildi. UTİKAD tarafından gerek yazılı olarak gerekse çalıştayda dile getirilen görüşlerimizin taslak halindeki KDV Genel Tebliğine aktarılması konusunda gerekli anlayış birliğine varıldı.”

27


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:30 Page 28

SAKARYA

"ESNAFI TEK ÇATI ALTINDA

BİRLEŞTİRMELİYİZ"

K

Sakarya Korucuk Özel Halk Otobüsleri kooperatif Başkanı Raşit Koç "Sakarya'da Tüm özel halk otobüslerini temsil edecek bir oda kurulur ve kurumsal bir kimlik kazanırsak daha güçlü oluruz"

orucuk Adapazarı'na bağlı depremden sonra kurulan, sürekli gelişen yeni bir yerleşim bölgesidir. Toplu taşıma hizmetini bu bölgede 25 aracımızla yapmaya çalışıyoruz. Amiri, memuru, öğrencisi burada ki insanlar uzun mesafede yolculuk yaptıkları için genelde ayakta gitmek istemiyor. Bizde araç sayımızı ve metre aralığını yolcuların beklentilerine göre düzenliyoruz. Taşıma ücretlerini belediye belirliyor. Biz bu konuda bir yaptırıma gidemiyoruz. Tam 1.75 TL öğrenci 1,25 TL şeklinde. Kart sistemine tam geçilmedi. Tramvayda ak-

28

tarma sisteminde yarı yarıya bir fiyat uygulaması var. Ortalama 30 km'lik seferlerde bu fiyatlar gayet ekonomiktir. Kooperatifiniz Nasıl Bir Çalışma Düzeni Var? Sakarya’da özel halk otobüsleri kooperatifleri birbirinden bağımsız çalışıyor. Belediye seçimlerinden sonra tüm özel halk otobüsçüleri bir oda bünyesi altında birleşmesini planlıyoruz. Esnafı tam kapasitede temsil edecek bir odanın kurulması bizim için bir avantajdır. Tek çatı altında toplanırsak kurumsal bir kimlik sağlamış oluruz.

Sakarya'da şuan 580 özel halk otobüsü,100'e yakın belediye otobüsü var. Türkiye'nin bir çok yerinde bu kadar büyük bir filo yok. Kente ulaşım; tramvay, dolmuş, otobüs, minibüs, taksi gibi her türlü ulaşım aracıyla sağlanıyor. Anadolu'da örneğin Gaziantep Kayseri’de minibüsler ve dolmuşlar birleşerek halk otobüsüne dönüştüğünü biliyoruz. Bu sistem Sakarya'da da uygulanabilir. Tramvayın gelişi otobüsçü esnafını olumsuz etkiledi. Kazançlarımız düştü. Birleşme sağlanırsa herkes için hayırlı olur diye düşünüyorum.


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:30 Page 29

SAKARYA "2.EL ARAÇLARIMIZI EN UYGUN FİYATA ELDEN ÇIKARMALIYIZ" Araç Değişimi Konusunda Nasıl Bir Uygulama Yapacaksınız? Filomuzu engelli taşımaya uygun koltuk sayısı yüksek araçlarla yenilemek istiyoruz. İl bazında düşünürsek Sakarya genelinde araçlar gerçekten eski. Ancak şuan otobüslerin kazançları da ortadadır. Bu durumda olaya baktığımızda değişim gerçekten zor görülüyor. Ancak tabi ki bu araçlar bir şekilde değişecek. Değişim konusunda en önemli olan ise 2.el araçlarımıza verilecek değerdir. Bizim için en önemli peşinat bu araçların 2.el değeri olacaktır. Araçlarımız engelli yasası yüzünden sanırım büyük değer kaybedecek. Bizlere bu konuda önemli destek sağlayacak firmalar ile ancak görüşebileceğiz. Esnafımız hem sıfır araç da en uygun fiyata hem de 2.el fiyatında en uygun teklife bakmak zorundadır. Bu kazançlar ile Sakarya esnafı bunu yapmakla yükümlü durumda. Bu sektörde büyük karlar yok, değişimde en uygun rakamı bulmak zorundayız. "DEVLETEN DESTEK BEKLİYORUZ" Kazanç Konusunda Sıkıntı Yaşıyor Musunuz? Değişen yasalar, belediye uygulamaları,

güzergah değişiklikleri gibi durumlar esnafı kimi zaman zor durumlara sokuyor. Güzergah değişikliklerinde, bazen araç yetişmiyor, bazen ise halk otobüsleri ciddi boyutlarda kazanç kaybediyor. Bizim beklentimiz kredi konusunda araç alırken devletin bize yardım etmesidir. Özürlü taşımaya uygun araçların fiyat aralığı çok yüksek. Esnafın bu yükün altından kalkabilmesi için devlettin de bankalar kadar bize yardım etmesi lazım. Biz esnaf olarak vergimizi veriyor,

KDV'mizi ödüyoruz. Devlet çiftçiye, balıkçıya kalkınma amaçlı mazot indirimi yapıyor. Özel halk otobüsleri de bu uygulamadan yaralanmalıdır. Çünkü biz vatandaşa amme hizmet veriyoruz. Gerektiği zaman bedavaya yolcuda taşıyoruz. Belediyelerin yükünü azaltıyoruz. Belli saatler haricinde çoğu zaman yolcu sıkıntısı yaşıyoruz. Devletimizden bu konuda yanımızda olmasını, bizi desteklemesini istiyoruz.


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:30 Page 30

TEMSA MD9 ŞİLE’DE SEKTÖRE KATILDI

T

Temsa’nın şehiriçi ulaşımda ayrıcalıklar getirecek yeni ürünü 9 metrelik MD9 LE aracı, Şile’den yola çıktı. Çavuşoğlu Otomotiv’de yapılan tanıtımın ardından ilk MD9LE Şile Kooperatifi’ne teslim edildi.

emsa bayisi Çavuşoğlu Otomotiv’in ev sahipliğinde, 18 Haziran Salı günü Pendik’teki merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe 200’ü aşkın özel halk otobüsçüsü, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Şile Kooperatifi Başkanı Metin Mısır, Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Anıl, Bölge Satış Yöneticisi Baybars Dağ, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi Ebru Ersan, Çavuşoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Çavuşoğlu, Genel Müdür Hasan Pilavcı katıldı . Düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, kentleşme sürecinde değişen yapının ulaşıma yönelik yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini belirterek, “Özellikle son yıllarda daha çevreci ürünlere eğilimin artması ve engelli taşımacılığa yönelik çalışmaların hızlanması kentiçi ulaşımda daha modern araçların pazara sunulmasını sağladı. Temsa olarak pazara sunduğumuz 12 metrelik Avenue ürünümüz sizlerin de bildiği gibi çok

30

büyük bir beğeni ile hizmet veriyor. Halen İstanbul Otobüs A.Ş’nin filosunda yer alan 668 adet otobüs içerisinde birinci sırada 164 adet ile Avenue bulunuyor. Özel halk otobüsçülerimizin de filolarında 34 Avenue var. Bunun yanı sıra Avenue 300 adet ile İzmir ulaşımında da hizmet veriyor. Tabi değişen

kent yapısı araç büyüklüklerinde yeni alternatifleri de zorunlu kılmaya başladı. Bizde bu değişime uygun, ihtiyaçlara ve taleplere cevap verebileceğine inandığımız 9 metrelik MD9 LE’yi bugün sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk MD9LE’nin Şile Kooperatifi’ne teslimini gerçekleştireceğiz.


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:31 Page 31

MD9 LE aracımızın Şileli otobüsçü dostlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Otobüsçü dostlarımızın ve MD9LE’nin yolu açık olsun” dedi. Körüklü ve CNG’li otobüsler geliyor Dinçer Çelik, müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Çelik konuşmasında “ pazarın ihtiyaç ve taleplerine göre Temsa olarak bizler de yeni ürünler için çalışmaktayız. Müşterilerimizin taleplerini yerine getirmek adına yapılan arge çalışmaları ile ürün gamımızı her geçen gün daha da çeşitlendirmekteyiz. Bu yıl içerisinde de yine pazarın talepleri adına körüklü ve CNG’li Temsa araçları sizlerle buluşacaktır” dedi. Siz istediniz, bizde ürettik Dinçer Çelik’in ardından konuşan Temsa Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Anıl da, MD9LE’yi otobüsçülerle birlikte onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirdiklerini vurgulayarak, “Otobüsçü dostlarımız Avenue kalitesini ve konforunu taşıyan, işletme avantajlarını yansıtan ama daha küçük bir araç ihtiyaçları bulunduğunu bizlere uzun süredir iletiyorlardı. Bizde otobüsçü dostlarımızın taleplerine uygun, onların görüşlerine çok önem vererek AR-GE ekibimizle birlikte bir ürün geliştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ürünün geliştirilmesinde otobüsçü dostlarımızın da büyük emeği var. 160 noktada MD9LE’yi müşterilerimizle buluşturarak onların görüşlerini aldık. Onlar

istedi, biz de onların ihtiyaçlarına uygun bir aracı ürettik. MD9LE’nin konfor düzeyi ve işletme avantajları ile şehiriçinde kısa mesafede hizmet veren otobüsçülerin yeni gözdesi olacağına inanıyoruz. Bugün MD9LE’nin ilk teslimatını Şile Kooperatifi’ne yaparak bir anlamda yollara da çıkartmış oluyoruz. Biz bu sayının kısa süre içinde artacağına da inanıyoruz. Yeni ürünümüzün hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum” diye konuştu. Satış sonrası hizmetlerdeki başarımız Murat Anıl, satış sonrası hizmetlerde

gösterilen başarılı çalışmaların Avenue tercihinde önemli bir etken olduğunu belirterek, “Şunu biliyoruz, otobüsçü dostlarımız bizim ürünümüzü tercih ederken satış sonrası hizmetlerdeki tecrübeli ve kaliteli hizmet ağımıza da büyük güven duyarak bu yatırımı yapıyor. Bundan gurur duyuyoruz. Ne kadar kaliteli bir ürün pazara sunsanız da satış sonrası hizmetlerde müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümleri sunamadığınızda başarınızı sürekli hale getirmeniz mümkün olmaz. Bu güvenin 9 metrelik araç yatırımı planlayan otobüsçüleri de MD9 LE’ye yönelteceğine inanıyoruz” dedi.


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:31 Page 32

GAZİANTEP DÖNÜŞÜMDE “OTOKAR” DEDİ

Türkiye’nin en çok satılan otobüs markası Otokar, Gaziantepli minibüs sahipleri tarafından da tercih edildi. Gaziantep toplu taşımasının minibüsten otobüse dönüşümü kapsamında Otokar, 487 adet Sultan Maxi City otobüs teslim edecek.

G

aziantep Büyükşehir Belediyesi kentin 32 değişik hattında hizmet veren 487 minibüsü yapılan anlaşma ile otobüse dönüştürdü. Gaziantepli minibüs sahipleri ise bu dönüşümde Türkiye’nin en çok satılan otobüs markası Otokar’ı tercih etti. Modern şehirlerin toplu taşıma ihtiyaçlarına uygun kriterlerin ön plana çıktığı seçimde Otokar’ın Sultan Maxi City otobüsleri engelli taşımacılığına uygun yapısı, yüksek yolcu kapasitesi ve güçlü performansı ile tercih sebebi oldu. Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Sofu Çolak ile Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül 17 Haziran Pazartesi günü 487 adet araç için protokol imzaladı. Yapılan toplu protokol kapsamında Otokar, Gaziantep’e 487 adet Sultan Maxi City’yi yılsonuna kadar teslim edecek. Araçlar Gaziantep genelinde yolcu taşımacılığında kullanılacak. Konuyla ilgili olarak Gaziantep Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Sofu Çolak şunları söyledi: “Ocak ayından itibaren yeni otobüslerimizle birlikte toplu ulaşımda hizmet vermeye devam edeceğiz. Üyelerimize en iyi otobüsü satın alabilmek amacıyla üç aydır araştır-

malarımızı sürdürüyoruz ve sonunda Otokar ile anlaşma kararı aldık. Atılan bu adımların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz”. Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Otokar’ın Gaziantep’te farklı model otobüslerle hizmet verdiğini anımsatarak şunları söyledi: “Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası olarak ülkemizin dört bir yanında yolcu taşımacılığının standartlarını yükseltiyoruz. Gaziantep’teki yeni alımla birlikte Minibüsçüler Esnaf Odası’nın da engelli yolcu taşımacılığı yapabilmesine araçlarımızla katkıda bulunacağız. Yeni araçlarımız Gaziantep için hayırlı olsun.”dedi.


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:31 Page 33

TEKNİK ÖZELLİKLER Uzunluk(mm) : 7215 Genişlik (mm) : 2273 Yükseklik(mm) : 3245 İç Yükseklik(mm) :1970 Yerleşim düzeni: 27 + 1 Motor Tipi: Common-Rail Turbo-dizel Intercooler Euro5, EGR Silindir Sayısı : 4 Motor Hacmi(cc): 3200 Maksimum Net Güç:160 HP@3000d/d Maksimum Net Tork: 450NM @ 1500-2200d/dak Şanzıman: 6 ileri/1 geri Fren Sistemi: Tam havalı, ABS, ön ve arka disk, havalı imdat

OTOKAR’DAN YENİ OYUNCU TEMPO

Otokar 50. yılında servis ve kısa mesafe taşımacılığına yönelik yeni bir küçük otobüs serisini pazara sunuyor. Otokar TEMPO, düşük yakıt tüketimi ile küçük otobüs kullanıcılarına kazançta yeni bir tempo sunuyor.

T

icari araç alanında 5.8 metreden, 12 metrelik otobüslere, hafif kamyondan treylere kadar geniş bir ürün yelpazesi ile faaliyet gösteren Otokar, servis ve kısa mesafe taşımacılığı alanında uzun yıllardır pazar lideri olan ve Türkiye’nin en çok tercih edilen küçük otobüsleri Sultan’ın yanına yeni TEMPO’yu da ekliyor. 50 YIL ÖNCE BAŞLADIK TEMPO için düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşma yapan Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, “Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası Otokar olarak 50 yıldır hiç durmadan çalışıyor, üretiyor, birçok başarılı işe imzamızı atıyoruz. Otokar, bugün kurucusundan aldığı cesaretinden ve Koç Grubundan aldığı azminden hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam ediyor. Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişinin hayatına etki ediyor, onları en iyi şekilde

taşımak ve ulaştırmak için hiç durmadan çalışıyor. 50 yıl önce başlayan otobüs yolculuğumuzda bugün yine ilkleri ve enleri yaratıyor, Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesi ile her türü taşımacılık ihtiyacını karşılıyoruz. Bu doğrultuda genişlettiğimiz ürün gamımıza yeni bir araç eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni küçük otobüs serimiz TEMPO, müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda servis ve kısa mesafe taşımacılığı alanına hareket getirmeyi hedefliyor.” dedi. Otokar TEMPO ile ilgili detaylı bilgi veren Akgül, “Yeni küçük otobüs serimiz TEMPO düşük yakıt tüketimi ve performansı ile ön plana çıkıyor. Servis ve kısa mesafe taşımacılığı için TEMPO’yu kullanıcılarımızın taleplerinden yola çıkarak tasarladık. Taşımacılıktaki temel konfor ihtiyaçlarına odaklanan yeni küçük otobüsümüz TEMPO; düşük yakıt tüketimi, düşük işletme giderleri ve hesaplı satınalma fiyatı ile dikkat çekiyor. Güvenlik ve dayanıklılıkta ise Otokar stan-

dartlarını taşıyan TEMPO’nun üç yıldır sürdürdüğümüz pazar liderliğimizi devam ettirmede önemli rol oynayacağını düşünüyoruz.” dedi. İDEAL BİR SERVİS OTOBÜSÜ Estetik ön ve arka yüz, geniş görüş açılı dış aynalar, modern tasarım, halojen ön farlar, sis farları ve estetik stop lambaları ile yepyeni bir dış tasarıma sahip TEMPO’da yükseltilmiş yan ve arka spoiler ile klima görüntüsü saklanıyor. Güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik motoru ile rakiplerinden farklılaşan yeni TEMPO, 160 beygirlik ve 450 NM’lik yüksek torklu motoru ile rampaları da zorlanmadan tırmanıyor. Hafif ve aerodinamik gövdesi, optimize edilmiş güç paketi ile mükemmel bir yakıt ekonomisi sunan TEMPO, kullanıcıların daha hesaplı araç talebine hitap ediyor.

33


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:31 Page 34

SERTEL LOJİSTİK’E 100 AXOR 1840

Mercedes-Benz Türk, 1993 yılında Denizli’de kurulan Sertel Lojistik’e Temmuz ayında 100 adet Axor 1840 teslimatı gerçekleştirdi. Halihazırda Mercedes-Benz araçlarla lojistik sektöründeki faaliyetlerini sürdüren Sertel Lojistik, yeni satın aldığı Mercedes-Benz kamyonlarla hem filosunu gençleştirdi hem de filosundaki toplam araç sayısını arttırarak taşımacılık sektöründeki yükselişini sürdürdü. Süer Sülün, tören sırasında yaptığı konuşmada Sertel Lojistik ile sürdürülen işbirliğinden dolayı şirketin mutluluğunu dile getirirken, Sertel Lojistik’in yeni araç alımında Mercedes-Benz Türk’ün sağladığı servis, finansman ve sigorta hizmetlerinin de etkili olduğunu vurguladı. Bu yeni satış anlaşmasının yıllardır birlikte çalışmaktan duyulan memnuniyetin bir sonucu olduğunu belirten Sülün, yeni MercedesBenz Axor kamyonların Sertel Lojistik’e bol kazançlar getirmesini temenni etti.

PRİPA LOJİSTİK’E 60 ATEGO, 10 ACTROS Mercedes-Benz Türk, 2005 yılında Ankara’da kurulan Pripa Lojistik’e 70 adet Mercedes-Benz kamyon teslimatı gerçekleştirdi. Teslim edilen 60 adet Atego ve 10 adet Actros araç ile birlikte, filosundaki kamyon sayısını 282 adete çıkaran Pripa Lojistik, filosundaki Mercedes-Benz marka kamyon sayısını da 185’e çıkardı. Bahadır Özbayır, tören sırasında yaptığı konuşmada Pripa Lojistik ile sürdürülen işbirliğinden dolayı şirketin duyduğu mutluluğu dile getirirken, Pripa Lojistik’in yeni araç alımında Mercedes-Benz kamyonların sunduğu güvenlik, konfor, geniş ve kaliteli servis ağı, araçların yedek parçalarının kolay bulunabilirliği, yüksek ikinci el değerleri ve düşük yakıt tüketimi unsurlarının da etkili olduğunu vurguladı. Bu yeni satış anlaşmasının yıllardır birlikte çalışmaktan duyulan memnuniyetin bir sonucu olduğunu belirten Özbayır, yeni MercedesBenz Atego ve Axor kamyonların Pripa Lojistik’e bol kazançlar getirmesini temenni etti.

SULAYICI LOJİSTİK’E 150 AXOR 1840 LS

METRO FİLOSUNA 15 TRAVEGO Metro Turizm dev filosuna Mercedes Benz’in amiral gemisi olan 15 adet Travego’yu daha kattı. Yoğun geçecek yaz sezonunda Metro Turizm, Mercedes kalitesi ile güvenli ve konforlu hizmet vermeye devam edecek. Türkiye karayollarının en itibarli karayolu yolcu taşıma firması seçilen Metro Turizm satın aldığı 15 adet Mercedes-Benz Travego 15SHD model otobüsü Mercedes yetkili bayii Has Otomotiv ’in Hadımköy’de yer alan tesislerinde yapılan törenle teslim aldı. Törende konuşma yapan Metro Holding CEO’su ve Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Çakır; “yılbaşından bu yana filo için yaklaşık 20.000.000 Euro yatırım yaptık. Hareketli bir yaz sezonu geçiren Türkiye turizmi için stratejik bir öneme sahip olan karayolu taşımacılığında başrol oyuncusuyuz ve en iyi hizmeti vermek ve talebi karşılayabilmek için sürekli yenileniyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 58 büyüyen sektörümüzde markamız yüzde 90 büyüdü. Bu başarıyı büyütmek ve yolcularımızın keyifli, rahat, konforlu ve güvenli yolculuk yapması için otobüslerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu noktada da 1.373 araçlık filomuzun 601 adedinin Mercedes olduğunu belirtmek istiyorum. Yolcu memnuniyeti açısından Mercedes ile çalışmak bizim için önemli ” dedi.

34

Mercedes-Benz Türk, şehirlerarası nakliyat sektöründe 54 yıllık tecrübeye sahip Sulayıcı Lojistik ile yeni ve önemli bir anlaşmaya daha imza atarak, sektördeki faaliyetlerini Mercedes-Benz kamyonlar ile sürdürmeyi tercih eden Sulayıcı Lojistik’e 150 adet Axor 1840 LS araçtan oluşan yeni bir filo satışı gerçekleştirdi. Ali Sulayıcı yaptığı konuşmada “Yıllardır Mercedes-Benz Türk ile işbirliği içinde olmaktan ve müşterilerimize MercedesBenz kalitesini ve güvenini hissederek hizmet vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni araç alım sürecimizde müşteri memnuniyetine olağanüstü önem veren Mercedes-Benz Türk ailesine teşekkür ederiz” dedi.


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:31 Page 35

TLS’DEN İzmir’e Uluslararası Hizmetler Bölge Müdürlüğü Kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir büyüme çizgisi içindeki TLS Lojistik bünyesinde faaliyet gösteren TLS Global, on yıldır aktif olarak yer aldığı İzmir’de, Uluslararası Hizmetler Bölge Müdürlüğü’nün açılışını yaptı. Bekir Kalkan, bu birimin başına getirildi. TLS Global, İzmir’de açtığı müdürlükle

havayolu ve denizyolu taşımacılığında pazardaki payını artırmayı hedefliyor. İzmir, sahip olduğu havayolu bağlantıları ve limanıyla bu anlamda sadece Türkiye’nin değil, Akdeniz’in de önemli merkezlerinden biri. Balkanlar, Afrika ve Ortadoğu’ya coğrafi yakınlığı, İzmir’i doğal bir lojistik üssü konumuna taşıyor.

Şirket, İzmir Uluslararası Bölge Müdürlüğü ile 2014 yılının sonuna kadar havayolu ve denizyolu taşımacılığında bölgenin en güçlü lojistik şirketi olmayı hedefliyor. Şirketin Türkiye genelinde toplam 11 bölge müdürlüğü ve 37 noktada operasyon ve dağıtım merkezleri bulunuyor.

U.N. Ro-Ro 2012 Faaliyet Raporu’na Uluslararası Ödül

D

ünyanın en itibarlı iletişim platformlarından LACP’nin 2012 Vision Ödülleri kapsamında U.N. Ro-Ro’nun faaliyet raporuna Bronz ödülü verildi. Saydam İletişim ve Etkinlik tarafından hazırlanan rapor, Ulaştırma ve Lojistik kategorisinde değerlendirildi. Dünyanın önde gelen Ro-Ro taşımacılığı operatörlerinden biri olan U.N. Ro’ro’nun 2012 Faaliyet Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve kurumların yıllık raporları ile yayınlarının değerlendirildiği 2012 Vision Ödülleri kapsamında Ulaştırma ve Lojistik kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü. LACP Vision Ödülleri’ne başvuran kurumlar, uzman iletişim profesyonelleri tarafından şirket büyüklüğü, yıllık gelir gibi kriterler baz alınarak sınıflandırılıyor ve kategori bazında belirlenen ölçeklere göre puanlama yapılarak değerlendirmeye alınıyor. LACP Genel Müdürü Christine Kennedy, U.N. Ro-Ro 2012 Faaliyet

Raporu’nu şöyle yorumladı: “Yalın tasarımı ve hedef kitlesinin beklentilerine uygun şekilde hazırlanmış içeriğiyle son derece bilgilendirici ve yeterince detaylı bir rapor olmuş. Raporda sunulan yaratıcılık ve bu yıla dair mesajların iletiliş biçimi çok etkileyici. Sektöründe en iyi faaliyet raporu seçilen U.N. Ro-Ro 2012 Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen tüm ekibi kutlarım.” U.N. Ro-Ro CEO’su Sedat Gümüşoğlu ise “U.N. Ro-Ro olarak attığımız her adımı sektörümüz ve paydaşlarımızla şeffaf bir iletişim süreci doğrultusunda paylaşmanın gayreti içerisindeyiz. 2012 yılına dair vizyon, yatırım ve operasyonlarımızı paylaştığımız faaliyet raporumuz da bu çabanın bir ürünü. Yüzlerce aday arasından sıyrılarak bu ödülü kazanmamızı sağlayan U.N. Ro-Ro ve Saydam İletişim ve Etkinlik Yönetimi ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

35


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:31 Page 36

ARAS KARGO ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA BÜYÜYOR 2011 yılında BD Otomotiv işbirliğiyle kullanmaya başladığı araçlarla, elektrikli araç kullanan ilk Türk kargo firması unvanına sahip olan Aras Kargo, 4 adet Kangoo alımı ile filosundaki elektrikli araç sayısını 6’ya yükseltti. Sektör olarak “yeşil lojistik” konusunda gidilecek yolun çok uzun olduğunu belirten Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras, Aras Kargo olarak karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarına aynı hızla

devam edeceklerini bildirdi. Aras ayrıca, önümüzdeki dönemde elektrikli araç filosunu daha da genişleteceklerini ve gerek yakıt, gerekse çevreye verilen zararı minimize etmek amacıyla filosunu sürekli yenilediklerini belirtti. Elektrikli araç filosu ile bugüne kadar 100.000 km yol kat eden Aras Kargo, sıfır emisyonlu bu araçlarla doğaya yılda ortalama 36 ton daha az sera gazı salınmasını sağlıyor. BD Otomotiv tarafından Aras Kargo’nun araç

parklarına kurulan orta hızlı şarj noktaları sayesinde araçların şarj süreleri kısalırken, günlük menzillerinde de önemli ölçüde artış sağlanıyor. BD Otomotiv’in %100 elektrikli çevre dostu araçları ile Aras Kargo menzil kısıtlaması olmaksızın müşterilerine kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. BD Otomotiv ile Aras Kargo, Aras Kargo'nun elektrikli araç filosunun genişletilmesine yönelik görüşmelerine devam ediyorlar.

RENAULT TRUCKS EURO 6 MOTORLU Renault Trucks, 2 Milyar Avro harcayarak, tüm ürünlerinde devrim niteliğinde değişimlere gitti ve Fransa Lyon’da gerçekleştirilen görkemli bir toplantıda Euro6 motorlu yeni ürün gamını tanıttı. Renault Trucks, Yeni Euro 6 serisini 11 Haziran'da Lyon – Fransa’da gerçekleştirilen olağanüstü bir etkinlik ile tanıttı. Proje kapsamında 2 Milyar Avro'dan fazla yatırımda bulunan Volvo Group, yeni Renault Trucks araçlarını tarihindeki en zorlu testlere tabi tuttu. Radikal ve çok yoğun kalite testleri dahil olmak üzere yedi yıllık bir geliştirme sürecinden geçen bu kamyonlar verimlilik ön planda tutularak tasarlandı ve Euro 6 motorlarla donatıldı. Nakliye sektöründe maliyetlerin kontrol altında tutulmasına olanak sağlayacak mükemmel, güvenilir ve yüksek performanslı yeni Renault Trucks araçlar tasarımları ve teknik özellikleriyle de öne çıkıyor. Renault Trucks’ın yeni araçları verimlilik ön planda tutularak tasarlanmıştır. Tasarımcılar kamyonları nakliye şirketlerine hizmet eden, işlerini mümkün olduğunca verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanıyan bir araç olarak görüp, tasarımı buna göre şekillendirdiler. Yeni araçlar bu anlayışı tamamen yansıtıyor. Yakıt tasarrufu hedefi daha en baştan itibaren kamyon tasarımının önemli bir unsuruydu ve dolayısıyla, aracın aerodinamik tasarımı mümkün olan en iyi hava akışı elde edilecek şekilde modellendi. Güvenilir, yüksek performanslı Euro 6 motorlar Renault Trucks bu yeni Euro 6 motorların geliştirme sürecinde güvenilirliği ve performansıyla ünlü Euro 5 motor bloklarını kullandı ve bunları, Avrupa’da 1 Ocak 2014, Türkiye’de 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren zorunlu olacak Euro 6 standardına uyumlu hale getirmek üzere gerekli değişiklikleri yaptı. Araçlar geliştirilirken temel hedef Euro 6 normlarındaki yeni motor ile minimum yakıt tüketimi ve maksimum çevrecilik üzerine kuruldu. Renault Trucks, 7 yıl süren geliştirme sürecinde dünya genelinden 50 müşterisini de test pilotu olarak kullanarak yeni seri için 300 test aracını -40° ile +60°C arasındaki 10 milyon kilometrelik gerçek yol şartlarında denedi ve araç parçalarını 5 milyon saat süren testlere tabi tuttu.

36


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:31 Page 37

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’ndan 700 Yeni Mezun Türkiye’nin ilk lojistik temalı meslek yüksekokulu olan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun 4. dönem mezunları Hıdiv Kasrı’nda törenle mezuniyet diplomalarını aldı. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beykoz Kaymakamı Süleyman Erdoğan’ın katıldığı törende Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yüksel ve Mütevelli Heyeti Başkanı

Ruhi Engin Özmen ve Mütevelli Heyeti üyeleri de yer aldı. Ahmet Yüksel, genç mezunlara başarılı bir meslek hayatı ve yaşam için öğütler verirken; Başkan Ruhi Engin Özmen lojistik sektörünün 2023 Türkiye’sinde üç kat daha büyüyeceğini söyledi. Özmen, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu’nun kurulduğunda 130 öğrencinin olduğunu; bugün ise 800 mezuna ulaşmış bir kurum olduğunu belirterek mezunların sektörde iş bulma oranının

yüzde 88 olduğunu ifade etti. Törende 2012-2013 akademik yılında lisans ve ikinci eğitim olmak üzere toplam 19 programdan başarıyla mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Neşe Erdoğan adlı öğrenci birincilikle mezun olurken, Ayça Avşaroğlu ve Soner Yamaç ikinciliği paylaştı. Ersin Demir adlı öğrenci ise üçüncülükle mezun oldu.

80 SANİYEDE BİR TRANSİT Ford Başkanı ve CEO'su Alan Mulally, ‘’Ford Transit, milyonlarca insanın yaşamında ve işinde önemli bir rol oynuyor. Dünyanın her yerindeki müşterilerimiz, işçilerini bir inşaat sahasına taşırken, önemli eşyalarını yerine ulaştırırken veya hastalarını acilen hastaneye götürürken Ford Transit'e güveniyor. Yedi milyon üretim rakamına ulaştığımız bu günde, daha fazla sayıda müşterimizin işlerini Transit’le geliştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Ford Transit’le, müşterilerimizin daha fazla yük taşımalarına ve işletme maliyetlerini azaltmalarına, gittikleri yere güvenilir ve emniyetli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olacak yenilikler geliştirmeye devam ediyoruz. Mükemmel bir geçmişe sahip olan Transit’in geleceği daha da parlak olacak.” 2014 yılında pazara sunulacak Yeni Transit modeli ile modelin satışını altı kıtada 118 ülkeye yayacak olan Ford, 2016 yılına kadar 80 saniyede bir Transit satarak, dünya genelinde yılda 400.000 Transit satış rakamına ulaşmayı hedefliyor. Ford’un Transit modelinin dünya çapında bugüne kadar üretilen yedi milyon adedi arka arkaya park edildiğinde 17 bin kilometrelik bir sıra oluşturuyor. Ford, ilk olarak 1965 yılında Avrupa'da üretimine başladığı ve yeni modeli ile satışını altı kıtada 118 pazara yaymayı hedeflediği popüler ticari aracı Transit'in yedi milyonuncusunun üretimini de kutladı.

2014 ortalarında 4 yeni Transit pazara sunulacak, 80 saniyede bir Transit satacak Ford, 2016 yılına kadar 1 tonluk ve 2 tonluk toplam Transit satış adetlerinin 400.000'in üzerine çıkmasını, dolayısıyla her 80 saniyede bir Transit satışı yapılmasını hedefliyor. Tamamen yenilenen 2 tonluk Ford Transit'in 2014 baharında satışa sunulması planlanıyor. Yeni Transit, orta büyüklükteki ticari araç pazarına yeni bir ivme katacak. Farklı gövde tasarımları ve versiyon çeşitliliğinin yanı sıra, sağlam ve uzun ömürlü oluşu, yük taşıma yeteneği ve düşük maliyetiyle de Yeni Transit’in sınıfının liderliğini sürdürmesi hedefleniyor.

37


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:31 Page 38

COMVEX 4. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE YAN SANAYİ FUARI 14-17 KASIM 2013’DE TÜYAP’TA ZİYARETÇİLERİNE KAPILARINI AÇIYOR

1

4- 17 Kasım 2013 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan COMVEX 4. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE YAN SANAYİ FUARI, otomotiv sektörünü buluşturuyor. 2011 yılında 21 ülkeden 374 firmanın katılımı ile gerçekleşen fuar, 49 ülkeden, 33.937 profesyonel tarafından ziyaret edilmiştir. Neden Comvex İstanbul? Avrasya bölgesinde yeni ticari fırsatlar yaratan en önemli Pazarlama platformu konumundaki Türkiye, üretim gücü, know how birikimi ile ticari araç, otobüs ve otomotiv tedarik sanayinde önemli bir buluşma noktası olmuştur. Avrasya bölgesindeki ülkeler dinamik nüfus yapıları, alım güçleri, kültürel bağları ve ticaret potansiyelleri ile önemli bir pazar oluşturmaktadır. Türkiye, içinde bulunduğu coğrafyanın sağlamış olduğu lojistik yakınlık, üretim gücü ve kalitesi ve piyasadaki rekabet gücünün avantajları ile yeni ticari fırsatlar yaratmaya ve geliştirmeye açık bir Pazar olmayı sürdürmektedir. Comvex İstanbul katılımcıları, yeni siparişler alarak iç pazar payını arttırmak, mevcut müşterileri ve satışları korumak, marka bilinirliğini arttırmak, ihracat imkanlarını arttırmak, rakipleri takip etmek, potansiyel müşterilere ulaşmak, en son teknoloji ve tasarımları görmek ve tanıtmak, ürünleri alternatif ürünlerle karşılaştırmak, yeni dağıtım kanalları bulmak, satış sürecini hızlandırmak, yerel ve uluslararası arenada yeni pazarlar keşfetmek, ürünleri sergileyerek rakiplere karşı üstünlük sağlama şansı yakalamak ve Ar-ge çalışmaları

38

için altyapı oluşturma imkanları kazanacaklardır. Ticari Araç Sektöründe Dünya ve Türkiye 2023 yılında 75 milyar dolar ihracat hedefi olan Türkiye otomotiv sektörünün en önemli parçası olan ticari araç sektörü, Türkiye ve Dünya pazarında önemli avantajlara sahiptir: - Yüksek üretim kapasitesine sahiptir. - Hafif ticari araç üretiminde Avrupa birincisidir. - Otobüs üretiminde Avrupa ikincisidir. - Sektörün bilgi birikimi, tecrübesi, geniş ürün yelpazesi, ihracat potansiyeli ve Türkiye’nin coğrafi avantajları 200’ün üzeride yabancı yatırımcının ilgi odağı haline gelmiştir. - Orta ve yüksek teknolojili üretimde Avrasya’nın üretim üssüdür. - Büyük gelişim gösteren yan sanayi, yurtiçinde ana sanayinin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra önemli ölçüde ihracat gerçekleştirmektedir. - Türkiye’deki Ar-ge projelerinin büyük bir bölümü, otomotiv ve yan sanayi tarafından gerçekleştirilmektedir. 14 - 17 Kasım 2013 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde LOGIST EURASIA 2013, 6. Lojistik Endüstrisi, Taşımacılık, Yükleme, Boşaltma, İstifleme, Depolama Araç, Donanım, Sistem ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşecek olan COMVEX 4. Ticari Araçlar Otobüs ve Yan Sanayi Fuarı’na sizleri de bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için www.comvexistanbul.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:31 Page 39


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:32 Page 40

TLAR ÇALIŞACAK HA

TREN YOLCULARINI İETTTAŞIYACAK

P

İETT, kısa bir süre önce kapatılan Pendik – Söğütlüçeşme – Haydarpaşa banliyö tren hattını kullanan yolcuların ulaşım problemi yaşamamaları için otobüs ve sefer sayılarını artırdı.

endik – Söğütlüçeşme – Haydarpaşa banliyö tren hattının 19 Haziran 2013 tarihinde Marmaray Projesi yenileme çalışmaları kapsamında kapatılmasının ardından bu güzergâhta hizmet veren İETT’nin mevcut hatlarına takviye yapılarak otobüs ve sefer sayıları artırıldı. Banliyö hattı kapanmadan önce tren yolu çevresinde 15 hatta toplam 91 araç ve 506 sefer ile hizmet verilirken, banliyö hattının kapanmasıyla yapılan düzenlemeler kapsamında araç sayısı 25 adet daha artırılarak 116’ya çıkarıldı. Yapılan yeni düzenleme ile

40

yapılan sefer sayısı da 570’e yükselmiş oldu. Banliyö yolcularına alternatif ulaşım imkanları sağlamak üzere İETT tarafından bir takım düzenlemelere de gidildi. Buna göre; 17B numaralı Gebze-Pendik hattı mevcut son durağı olan Pendik Tren İstasyonu’nu takiben Yunus sahil yolu üzerinden Kartal Metro İstasyonuna ötelendi. Hattın yeni adı 17B Gebze-Kartal Metro oldu. KM20 numaralı hattın kalkış durağı Pendik peron alanına alınarak Pendik Tren İstasyonu’nu takiben Topselvi üzerinden Kartal Metro İstasyonu’na ulaşacak şekilde güzergah değişikliğine gidildi. Hattın yeni adı KM20 Pendik-Kartal Metro oldu. Pendik Tren İstasyonu’ndan geçerek Kadıköy’e ulaşan 16 – Kadıköy-Pendik, 16D – Kadıköy-Pendik-Altkaynarca, 17 – KadıköyPendik ve 222 – Kadıköy-Pendik hatlarının araç sefer sayılarında artış yapıldı. Böylece, Gebze yönünden gelerek banliyö hattını kullanan yolculara; Pendik Geçit durağından 16, 16D, 17, 222 numaralı hatlar ile Sahil Yolu ve Ziverbey güzergâhından Kadıköy yönüne, Pendik Geçit durağında inmeksizin devam ederek, Kartal Metro İstasyonu’nda metro hattına aktarma yaparak E-5 güzergahından Kadıköy yönüne seyahat imkanı sağlandı. Pendik ve Tuzla’nın çeşitli mahallelerinden gelerek banliyö hattını kullanan yolculara; Pendik Geçit durağından 16, 16D, 17, 222 numaralı hatlar ile Sahil Yolu ve Ziver-

RTAL METRO 17B GEBZE-KA RO -KARTAL MET İK KM20 PEND KENT METRO EN ES R-ATALA KM30 KARTAL L-KADIKÖY PENDİK-KARTA 222 ÖY PENDİK-KADIK 16D DİK EN -P ÖY IK D KA 17 DİK KADIKÖY-PEN 16 LA UZ -T CI 133T BOSTAN IKÖY AD -K CI AN BOST 4 ADIKÖY -K FENERBAHÇE FB2 ADIKÖY -K ÇE AH FENERB FB1 TEPE KADIKÖY-GÖZ GZ1 TEPE KADIKÖY-GÖZ GZ2 IKÖY D KA ERENKÖYER1 ÖY NK RE -E ÖY KADIK ER2 bey güzergâhından Kadıköy yönüne, Pendik Geçit durağından 17B ve KM20 numaralı hatlar ile Kartal Metro İstasyonu’nda metro hattına aktarma yaparak E-5 güzergahından Kadıköy yönüne seyahat imkânı sağlandı. Pendik Merkez’den banliyö hattını kullanan yolculara; Pendik Geçit durağından 16, 16D, 17, 222 numaralı hatlar ile Sahil Yolu ve Ziverbey güzergahından Kadıköy yönüne, Pendik Geçit durağından 17B ve KM20 numaralı hatlar ile Kartal Metro İstasyonu’nda metro hattına aktarma yaparak E-5 güzergahından Kadıköy yönüne seyahat imkanı sağlandı. Ayrıca, Pendik, Kartal, Atalar, Maltepe, Küçükyalı güzergahında banliyö hattını kullanan yolculara; minibüs yolu olarak bilinen cadde üzerindeki duraklardan, 16 numaralı hat ile Bağdat Caddesi güzergahından Kadıköy yönüne, 17 numaralı hat ile Ziverbey güzergahından Kadıköy yönüne, sahil yolu üzerindeki duraklardan, 16D ve 222 numaralı hatlar ile Bağdat Caddesi güzergahından Kadıköy yönüne seyahat imkanı sağlandı. Bostancı, Suadiye, Erenköy, Göztepe, Feneryolu güzergâhında Banliyö hattını kullanan yolculara ise; minibüs yolu olarak bilinen cadde üzerindeki duraklardan, 17 numaralı hat ile Ziverbey güzergahından Kadıköy yönüne, Bağdat Caddesi üzerindeki duraklardan, 4, 16, 16D ve 222 numaralı hatlar ile Kadıköy yönüne seyahat imkanı sağlandı.


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:32 Page 41

ULAŞIM RAMAZAN BAYRAMI’NDA YÜZDE 50 İNDİRİMLİ İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayının bugünkü ilk oturumunda toplu ulaşımda Ramazan Bayramı’nda indirim yapma kararını oy birliği ile aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 8, 9 10 Ağustos tarihleri arasında yaşanacak Ramazan Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasını

karara bağladı. Ak Parti Grup Başkan Vekili M. Ergün Turan ve CHP Grup Başkan Vekili Fahrettin Kayhan imzalı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verilen önerge “Oy Birliği” ile kabul edildi. Alınan karara göre; İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait otobüsler ile metro-

büs araçları, Şehir Hatları A.Ş.’ye ait şehir hatları vapurları ve Ulaşım AŞ.’ye ait tramvay, hafif metro, metro ve füniküler, İstanbullulara Ramazan Bayramı boyunca 3 gün süreyle yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İETT, Şehir Hatları A.Ş ve Ulaşım A.Ş.’nin akaryakıt giderleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

İSTANBULKART, ÖDÜLDEN ÖDÜLE KOŞUYOR Postepay Lunch Card ve Güney Amerikalı Ukash’ı eleyerek halkoylaması ile birinci seçilen İstanbulkart, ön ödemeli kartlar konusunda 2013’ün en inovatif kuruluşu “Prepaid innovator of 2013” ödülünü almaya hak kazandı. Ödülü İETT adına Bilgi İşlem Daire Başkanı İhsan Eroğlu aldı.

Bu yıl 18-19 Haziran tarihlerinde 2 binden fazla sektör uzmanının bir araya geldiği PAYEXPO 2013 Ödülleri’nde önce seçici kurul tarafından yapılan oylama ile ilk üçe giren, ardından da halkoylaması ile birinci seçilen İstanbulkart, bu kez de gelişmiş ödeme yöntemleri, ön ödemeli kartlar ve mobil ödemeler gibi inovatif uygulamaları ile yarışmaya katılan tüm dünya ülkelerini geride bırakmayı başardı. Londra’da düzenlenen yarışmada kısa bir süre önce finale kalan İstanbulkart, yine halkın oylarıyla birinci oldu. İngiltere’nin başkenti Londra’da 6.’sı düzenlenen PAYEXPO 2013 Ödülleri’nde rakipleri İtalyan

OTOPARK, MÜZE VE TUVALET UYGULAMALARI İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, İstanbulkart’ın aldığı ödülün onur verici olduğunu ifade ederek, “İstanbulkart’ın üçüncü kez ödül almasının ardındaki en önemli unsur, altyapısının çok sağlam ve dikkatle yazılmasıdır. İstanbulkart, şuanda tuvaletlerde kullanılabiliyor, kısa bir zaman sonra otoparklarda ve müzelerde de kullanılabilecek. Amacımız İstanbulkart’ın sadece yolculuk sırasında değil, birçok farklı alanda kullanılmasını sağlayabilmek. İlgili müdürlüğümüz ve mühendislerimiz kartın kullanım alanlarını genişletebilmek için üzerinde sürekli çalışıyorlar.” dedi. Alanında iddialı kurumların kendi ülkelerindeki hizmet kalitesini yükseltmek için sürekli bir gelişim içinde olduklarını dile getiren Baraçlı, “Uluslararası düzeyde ve nitelikli bir ödülü, toplu taşımacılık alanında önemli işler başarmış kurumları geride bırakarak kazanmak, aslında hizmet sunduğumuz halkın kazanması demektir. Bu ödülü üçüncü defa kazanmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

41


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:32 Page 42

GEFCO YENİ İŞTİRAKİNİ MEKSİKA’DA AÇTI Otomotiv lojistiği sektörünün lideri ve lojistik alanında referans şirket olan GEFCO Grup, uluslararası ağını genişletmek ve Latin Amerika’daki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. GEFCO, Meksika’daki yeni merkezini açarak, önde gelen üreticiler ve otomobil tedarikçileriyle ayrıcalıklı iş ilişkileri kurmak amacıyla endüstriyel bir grup olma pozisyonunu güçlendirerek, grubu küresel bir tedarik merkezi olarak konumlandırmayı amaçlıyor. Küresel Çapta Kapıdan Kapıya Çözümler Meksika’daki iştirak, başkent Mexico City’de açıldı. Böylece GEFCO, Arjantin, Brezilya ve Şili ile faaliyet gösterdiği Latin Amerika bölgesindeki varlığını da güçlendirdi. GEFCO Mexico’nun Genel Müdürü Gilles Cudia, “Meksika, genel olarak ticari faaliyetler ve özellikle de otomotiv sektörü açısından çok sıcak bir nokta” dedi ve ekledi: “Şimdi Arjantin, Brezilya ve Meksika olmak üzere üç ana ekonomiyi birbirine bağlayan geniş Latin Amerika ağımızla birlikte deniz aşırı ülkelerdeki hizmetlerimiz, bizi, endüstriyel müşterilere entegre ve kapıdan kapıya lojistik çözümler sunma konusunda benzersiz bir konuma oturtuyor.” GEFCO Meksika, deniz ve hava taşımacılığı, otomotiv lojistiği, depolama, karayolu taşımacılığı, yerel dağıtım ve gümrük uzmanlığı gibi geniş bir yelpazede lojistik hizmetleri sunacak. İhracat Ve İthalat İçin Entegre Çözüm Geniş okyanus sınırları ve kolay liman erişiminin yanı sıra önemli ihracat ve ithalat akışlarına sahip olan Meksika, deniz aşırı faaliyetler için stratejik bir kesişme noktasındadır ve küresel tedarik çözümleri konu-

42

sunda da çok önemli fırsatlar sunmaktadır. GEFCO şu anda küresel tedarik operasyonlarını gerçekleştirdiği Mexico City yakınlarında bulunan, Toluca’daki uluslararası lojistik platformunun yönetimini devralma projesi üzerinde çalışıyor. Platform, Meksika içinde satın alınan otomotiv yedek parçalarının Porto Real (Brezilya) ve Palomar’deki (Arjantin) PSA fabrikalarına ulaştırılmasını sağlıyor. Bu uluslararası lojistik platformu, entegre ve homojen bir süreçle küresel çapta standart haline gelmiş hizmet kalitesi sunuyor ve GEFCO tarafından halihazırda yönetilmekte olan Fransa’daki Le Havre, Slovakya’daki Trnava, Çin’deki Şanghay ve Fransa’dan Rusya’ya (Kaluga) gönderim için Mulhouse-Sausheim gibi uluslararası merkezlerden oluşan ağı tamamlıyor. Hızlı büyüyen pazarlarda güçlü yatırım Meksika’daki iştirakin açılması, Grubun yüksek büyüme oranına sahip uluslararası pazarlarda gelişmeye odaklandığının bir başka kanıtı. GEFCO Dubai ve GEFCO Güney Afrika’nın kurulmasının hemen ardından açılan Meksika iştiraki, 2013 yılında kurulacak bir dizi yeni temsilciğin arasında yer alıyor. Bugün, GEFCO Grup, 36 iştirak ve 70 iş ortağıyla çalışıyor ve 5 kıtada faaliyet gösteriyor. GEFCO Meksika ekibi, iki amacı hedefleyen aktif

bir iş stratejisi benimsedi: var olan ilişkileri geliştirmek amacıyla mevcut müşterilerle bağı korumak ve yüksek potansiyeli olanlara ulaşmak. Bu strateji, halihazırda başarısını kanıtladı bile, buradaki ekip farklı sektörlerden bir dizi deniz aşırı iş almış bulunuyor. Bunlar arasında otomotiv tedarikçileri, otomobil üreticileri ve sanayi yer alıyor. Önde gelen tedarikçilerle, Çin ve Avrupa’dan nakliyelerde kullanılabilecek potansiyel rotalar için de görüşmeler devam ediyor. GEFCO Meksika’nın başında Gilles Cudia bulunuyor. 2003 yılında GEFCO merkezde satış ve pazarlama departmanında göreve başlayan Cudia, 2008 yılından GEFCO Meksika Genel Müdürlüğü’ne atanmasına kadar, Orta Asya, Orta ve Doğu Avrupa ve Ortadoğu bölgesi satış ve pazarlama sorumluluğu görevini yürüttü.


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:32 Page 43

CASTROL’DEN TATİLCİLERE UYARI T

ürkiye madeni yağ pazarının lider markası ve üreticisi Castrol, tatil sezonunun yaklaştığı bugünlerde araç kullanıcılarını uzun yolda kötü sürprizlerle karşılaşmamaları konusunda uyarıyor. Tatil ve seyahat amacıyla yollara çıkmaya başlayan araç sahiplerine seslenen Castrol, motor arızalarının en önemli nedenin önerilen servis aralıklarında değiştirilmeyen ve özelliğini kaybeden motor yağları olduğuna işaret ediyor. Türkiye’de ve dünyada önde gelen araç üreticileri ile motor yağı konusunda teknolojik işbirliklerini sürdüren Castrol, motorun ömrünü uzatan ve bakım maliyetlerini düşüren motor yağları ile adeta motora can verirken tüketicilerin tatilden kötü anılarla eve dönmemeleri için uzun yolda bekleyen sıkıntılar karşısında hazırlıklı olmaları konusunda kendilerini ikaz ediyor.

Motor Yağı Neden Zamanında Değiştirilmeli? Motor çalıştıkça yağın içerdiği katık maddeler motoru korumak için kendini tüketmeye başlar. Ya belirlenen kilometre kullanımı sonucunda bu gerçekleşir ya da (eğer belirtilen kilometre yapılmaz ise) geçen zamanla yağın motorda biriken yanma artıkları ile uzun süreli temasından dolayı katık maddeler bozulmaya başlar. İşte bu sebeple belirlenen kilometre veya zaman (1 yıl) içerisinde değiştirilmeyen yağlar, içerdikleri katık paketinin bitmesi veya ürünün bozulmaya başlaması sebebi ile görevini tam yapamamaya başlar ve motor için gerekli korumayı sağlayamaz.

Uzun Yola Çıkmadan Önce; • Genel araç bakımı (lastiklerin ve lastik basınçlarının kontrolü, cam suyu seviyesi, farların kontrolü gibi) ile birlikte yağ kontrolünün ve gerekliyse de yağ değişiminin yapılması elzemdir. İnsan vücudu için kan nasıl önemli ise, motor için de motor yağı aynı derecede önemlidir. • Yapılacak kilometre tahmini olarak belirlenmeli ve eğer bakım zamanı yolculuk esnasına denk geliyorsa yağ değişimi yolculuğa başlamadan gerçekleştirilmelidir. • Seyahat esnasında motor yağında eksilme olması aracın performansında düşüşe ve ilerleyen günlerde motor arızalarına sebebiyet verebilir. Yağ değişimi için araç üreticilerinin belirlediği aralıklara sadık kalmak izlenebilecek en doğru yoldur.

43


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:32 Page 44

Eski Kazımpaşa

Caddesi’nin Çehresi Değişiyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım hamlelerine devam ediyor

S

erdivan Eski Kazımpaşa Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışmayla, modern bir görünüme kavuşuyor. Başkan Toçoğlu, İl Başkanı Uncuoğlu ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşım hamlelerine devam ediyor. Eski haliyle kötü bir görünüm sergileyen ve bölge halkından yoğun şikâyet alan Serdivan Eski Kazımpaşa Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışmayla, modern bir görünüme kavuşuyor. Serdivan ilçesinin hızla gelişen

bölgelerinden olan Eski Kazımpaşa Caddesi’nde ilk olarak SASKİ bir çalışma gerçekleştirerek kayıp – kaçak oranı yüksek hatları yeniledi. Daha sonra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı yol çalışması başlattı. Hızla süren çalışma kapsamında 1 km uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeki Eski Kazımpaşa Caddesi’nde asfalt, bisiklet yolu ve bordür çalışması yapılarak cadde çift şerit olarak düzenlenecek. Kavşak Yapılacak Ulaşım Dairesi Başkanlığı da Eski Kazımpaşa Caddesi’nin giriş ve çıkışlarında

düzenleme çalışması başlattı. Çalışma kapsamında caddenin Aralık yol girişi tarafında kavşak çalışmaları gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu beraberinde AK Parti İl Başkanı Recep Uncuoğlu ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Turan ve Ulaşım Dairesi Başkanı İsmail Yolcu’dan bilgi aldı. Eski Kazımpaşa Caddesi’ndeki çalışmalar kısa sürede tamamlanarak trafik akışı rahatlayacak.

BAŞKAN’DAN ODA’YA ZİYARET Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün ’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Belediye Başkanı Hasan Ünver,Nevşehir Belediyesi olarak şehir merkezindeki sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışma yürüttüklerini belirtti. Ünver,sivil toplum kuruluşları ile öteden beri yürüttükleri işbirliğini bundan sonra da etkin şekilde devam ettirme amacında olduklarını ifade etti. Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün’de ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, odanın hizmetlerini daha yaygın sunabilmesi için Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’den önemli katkılar aldıklarını ifade etti. Düzgün, , Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’sının çalışmalarındaki verimliliğinin artırılmasında hiç bir yardımdan kaçınmayan Ünver’e oda üyeleri ve yönetim kurulu adına teşekkür etti.

44


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:32 Page 45

TRAFİK ZABITA EKİPLERİNDEN MİNİBÜSLERE DENETİM T

ekirdağ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Trafik Zabıta Ekipleri, Tekirdağ’da yolcu taşımacılığı yapan M Plakalı minibüslere yönelik çalışma ve güzergah izin belgeleri ile ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Minibüs sahiplerinin her yıl Nisan Ayı Sonuna kadar Ulaşım Hizmetleri Müdürlü-

ğü’nden Çalışma ve Güzergah İzin Belgelerini almaları gerektiğini belirten Tekirdağ Belediyesi Trafik Zabıta Amiri Fevzi Akyel, “Ancak tüm uyarılarımıza ve süreyi uzatmamıza rağmen çalışma ve güzergah izin belgelerini almayan minibüslere yönelik Belediye binası yanındaki minibüs durağında denetimlerimizi sıklaştırdık ”

İzin belgesi olmayan çalışamayacak Belgelerini alması gereken 170 minibüsten 19 minibüs izin ve güzergah belgelerini almadı. Yaptığımız denetimlerde 4 minibüsü otoparka çekerek bağladık. İzin belgelerini almamış diğer minibüslere de aynı yaptırımı uygulayacağız” dedi.

Kentin Güneyinde Trafik Yükü Azaltılacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel meclis üyelerine Ulaşım Ana Planı önerilerini anlattı. Kartepe, Başiskele, Gölcük Ve Karamürsel Gölcük Yazlık Ilıca Tesisleri’nde gerçekleşen sunuma Başkan Vekili Özak’ın yanı sıra Başkan Danışmanı Tahir Akman, Büyükşehir Belediyesi Kara Ulaşım Müdürü Salih Kumbar, Yol Bakım Şube Müdürü Murat Balaban, Ulaşım Planlama Şube Müdürü Ahmet Çelebi, Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman, Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel meclis üyeleri ve diğer ilçe belediyelerinden yetkililer katıldı. Güney Otobanı Trafik Yükünü Rahatlatacak Ulaşım Ana Plân kararları doğrultusunda ve karayolları ile eşgüdüm içinde, D130 üzerinde, yeni yol ve kavşaklar plânladıklarını ifade eden Özak, “Kentin özellikle ağır vasıta trafik yükünü güney otobanına aktarmak için, bağlantı yolları ve kavşaklar yapılmasını planlıyoruz. Güney otobanı, yeni yol ve kavşaklar ile Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel hattında araç yükü azalacak, ilçelerin içinden geçen yük trafiğinde belirgin bir rahatlama olacaktır” şeklinde konuştu. Daha Konforlu Ulaşım D-130 ile güney otobanı arasında kalan alanda toplayıcı geniş bir arter düzenleneceğini söyleyen Özak, “Kartepe-Başiskele-Gölcük sınırlarından geçen bu arter buradaki kentsel alanların trafik yükünü karşılayan alternatif bir yoldur. Bu arter sayesinde D-130 üzerindeki trafik yükü azalacaktır. Bu arterle D-130 birçok noktada kuzey-güney istikametinde bağlantı yollarıyla birleştirilecektir. Ayrıca yeni otoparklar, yaya ve bisiklet yolları, aktarma istasyonları ve birçok ulaşım projeleriyle Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ulaşımı daha konforlu hale gelecektir”

45


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:32 Page 46

Liv Hospital Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. AYHAN KILIÇ

SAĞLIK

Deniz, kum, güneş zamanı geldi. Okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar soluğu deniz, havuz, park ve bahçelerde aldı. Yaz aylarında hareketin de artmasıyla birlikte düşmeler ve buna bağlı olarak kırık ve çıkık sayısı da artıyor.

YAZIN ÇOCUKLARDA KIRIK TRAVMALARI ARTIYOR Ç

ocuk kemiklerinin elastik olduğunu, bu yüzden de düşme, çarpma gibi olası bir travmada oluşabilecek kırığın hemen fark edilmediğini söyleyen Liv Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü El ve El Bileği Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Kılıç “Bazı kırıklar hafif şişlik, üzerine basmakla gelişen hassasiyet ve ağrı dışında bulgu vermez. Yaşanan travma sonrasında el ve ayak hareket ettirebilse de bu kırık olmadığı anlamına gelmez. Düşme sonrasında topallama ve ağrı varsa, bunu kırık olarak kabul edip atele alarak bir-

46

kaç gün sonra tekrar muayene edilmesi ve röntgenin tekrarlanması gerekebilir” diyor. Çocuk Kemikleri Elastiktir Çocukların kemik ve eklem yapıları erişkinlerden oldukça farklıdır. Doğal olarak yaralanmaları ve bunlara karşı gelişen reaksiyonları da… Bedensel denge gelişiminin devam ediyor olması, oyuncu ve araştırmacı doğaları onları yaralanmalara karşı daha da savunmasız kılar. Bu bakımdan kemiksel bütünlüğün bozulması maalesef sıkça

görülür. Özellikle kırılan kemiğin büyümeye devam etmesi ve hatta kırığı izleyen aylarda büyümenin daha da hızlanması nedeniyle çocuk kırıkları erişkinden oldukça farklıdır. Çocuk kemikleri daha elastiktir bu nedenle akordeon gibi kendi içine katlanabilir. Torus tipi olarak adlandırılan bu kırıklar genellikle hafif bir şişlik, üzerine basmakla gelişen hassasiyet ve ağrı dışında bulgu vermez. Eller ve ayaklar gibi vücudun uç organları kullanılabilir, hareket ettirilebilir. Yine kemiği saran zarımsı örtünün daha kalın olması ne-


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:32 Page 47

deniyle gelişen yeşil ağaç tipi kırıklarsa erişkinlerinkine göre daha az ayrışırken, torus kırıklarına göre daha belirgin şişlik ve ağrı oluşur. Ancak yine de uç organlar hareket ettirilebilir.

rumlar erişkinlerden daha iyi tolere edilse de çoğu zaman cerrahi ikincil girişimler müdahaleler kaçınılmaz olur. Ağrısı Varsa Kırık Gibi Düşünülmelidir

İhmal Edilirse Kısalık Oluşabilir Kemiği saran kalın örtünün hücreden zengin yapısı aynı zamanda kaynamanın da kısa sürede olmasını sağlar. Örneğin, yetişkin birinde 3-4 aydan önce kaynamayan uyluk kemiği kırığı yeni doğan bebekte 2-3 haftada kaynayabilir. Bu nedenle çocuk kırıkları sıklıkla cerrahi dışı (alçı, atel, splint, bandaj vs.) yöntemlerle tedavi edilirler. Öte yandan ihmal edilen ve büyüme kıkırdağının etkilendiği kırıklarda şekilsel bozukluklar, dönüklük (rotasyon) ve kısalık oluşabilir. Yanlış veya kötü kaynama olarak adlandırılan du-

Travma geçirmiş çocuğun değerlendirilmesi güçtür. Yaralanma birden fazla yerde olabilir. Çocukla iletişim kurmanın zorluğu sebebiyle bazı kırıklar gözden kaçabilir. Çocuk kırıkları bazen çekilen radyografilerde bile görülemeyebilir. Özellikle yüksekten düşme sonrası ayak ya da ayak bileğindeki ayrılmamış kırıklar çekilen grafilerde tam olarak izlenmeyebilir. Unutulmamalıdır ki, eğer bir çocuk düşme sonrasında topallıyorsa ve ağrısı olduğunu belirtiyorsa bunun kırık olarak kabul edilerek atele alınıp birkaç gün sonra tekrar muayene edilmesi ve

filmin tekrarlanması gerekebilir. Geç çekilen grafilerde kırık hattı belirgin hale gelir ve tanı konması kolaylaşabilir. Tedavi Sonrasında Takip Gerekir Bununla beraber çocukluk dönemi kırıkları tedavi sonrasında da dikkatle takip edilmelidir. Bazı kırıklar ise daha en başından cerrahi düzeltme ve tespit gerektirir. Açık(kanlı) veya kapalı(kansız) ameliyat gerektiren bu kırıklardan bazıları şöyledir; ayrışmış humerus kondil (makara) kırıkları, suprakondiler humerus (dirsek üstü) kırıkları, radius alt uç veya baş-boyun kırığı, kırıklı çıkıklar, bazı uyluk ve kaval kemik kırıkları, eklemleri ve epifizi(büyüme tabakası) ilgilendiren kırıklar.


28-48:Layout 1 15.07.2013 10:33 Page 48

da ÇLKAB Hakkın

ALLİSONYERALTINDA İLERLİYOR

1

Allison donanımlı LKAB kamyonları, İsveç'in kuzeyindeki demir madenlerinde 1000 metre derinde çalışıyor.

25 yıldan fazla bir süre önce, Malmberget madeninde endüstriyel boyutta saf manyetit madenciliği çalışmaları başladı. Şimdilerde ise devlete ait olan İsveçli madencilik şirketi LKAB, filosunun yenilenmesi konusunda birkaç yıllık bir projenin parçası olarak, maden araçlarının emekliye ayrılması ve yenilenmesine yönelik bazı değişiklikler yapıyor. LKAB, 70'lerin ortalarından bu yana Allison tam otomatik şanzımanlarla donatılmış yaklaşık 50 maden aracı kullandı. LKAB mobil bakım teknisyeni Hans Degerman, madencilik uygulamalarında şanzımanların dayanıklılığının büyük önem taşıdığının altını çizerek; "Kamyonlarımız kısa mesafelerde sıkça dur kalk yaparak ağır yükler taşıyor ve bu da hem kamyonları, hem de şanzımanları çok yıpratıyor. Ortalama hızları saatte 25 km ve her yıl 80,000 km yol yapıyorlar,” diyor. Malmberget madenindeki 20 cevher kütlesinin yarısı, şu anda ara kat göçertmesiyle madencilik yapan LKAB tarafından işletiliyor. 2012'den itibaren esas taşıma düzeyi çalışmaları 1,250 metre derinliğe kadar indirildi. LKAB’in filosuna son olarak üç adet yeni Scania kamyon eklendi. Bunlardan ikisi, Allison 4000 Serisi tam otomatik şanzımanla donatılmış ve 90 tonluk yükleme kapasitesine sahip Scania G480 8x4. Yine Allison tam otomatik şanzımanla donatılmış başka bir kamyon, yeraltı süpürme makinesine sahip bulunuyor. Zorlu bir ortamda günde 10 saat çalışan bu kamyonun operatörü Erik Landström Åkeri, süpürme işlevinin güvenilirlik ve dayanıklılık gerekliliklerini Allison şanzımanların çok iyi yerine getirdiğini belirtiyor.

48

ra AB) 1890'da aara-Kiirunavaa LKAB (Luossav striyel şirketen ç'in en eski dü ve İs ve r tu uş lm kuru teknoloji ürünü r. LKAB yüksek lerinden biridi u, çelik üretimi mineraller grub mir cevheri bir uluslararası iş gelen işlenm de de ön ın an ny için dü n dışındaki sekstriyel sektörleri dü , en ve isi ic et ür ıcısıdır. LKAB ürünler sağlay aar ı ar kl ta törlere mineral ya i er ngin demir cevh n dünyanın en ze ası'nda buluna ny po La ç ve İs n i na lu liğ ci bu en da ad sın tit m iresinde manye kuzey kutbu da yapmaktadır.

Landström açıklamasında; "Araçlarımızı çok yavaş sürmemiz gerekiyor. Demir madeninin tozu, normal yoldaki tozun iki katı ağırlığında ve süpürme makinesinin dik eğimlerde bol miktarda dur kalk yaparak ağır yükler taşıması gerekiyor! (yüzde 10 eğim). Allison’ın tork konvertörü ve sürekli güç aktarımı sayesinde, yumuşak ve sarsıntısız kalkışlar ile vites değiştirmeyle uğraşmak zorunda kalmamak bir araya geliyor. Böylece sürücüler uzun çalışma sürelerinde işlerine odaklanabiliyorlar," diyor. Bu araçları LKAB'ye teslim eden Scania bayisi Norrlandsbil, birkaç karoser yapımcısı ve maden kamyonu müteahhidiyle devam eden "İdeal maden kamyonu" adlı bir proje üzerinde çalışıyor. Norrlandsbil, bir aracın proje için seçilebilmesi için Allison tam otomatik şanzımanla donatılmış olmasını şart koşuyor.


on-kapaki-ici-arka-kapak-ici:Layout 1 15.07.2013 10:36 Page 2

Gülmece KEDİDİR KEDİ Adam, karısının kedisinden nefret etmektedir. Kadın evde yokken arabaya attığı gibi uzak bir mahalleye bırakır hayvanı. Eve geri gelir bakar bizim ki kanepenin üzerinde mışıl mışıl uyuyor. Ertesi hafta daha uzağa bırakır. Geri gelir. Bizimki gene kanepenin üzerinde. Bir hafta sonra daha da uzağa bırakır, geri gelir, gene evde! En sonunda alır hayvanı gider, gider, gider... Akşam evin telefonu çalar. Karısı telefonu açar. Karısına kocası; "Alo? Necla kedi evde mi?" "Evdeee.." Versene o şerefsizi bana yolu tarif etsin." : ) AKILLI ER Bir albay, bir er, bir yaşlı kadın ve bir de genç kız trende ayni kompartımanda yolculuk etmektedir. Tren bir tünele girip kompartıman karardığı zaman, MUCUK bir öpücük sesi ve ardından SIIRRRRAAAK ! diye bir tokat sesi duyulur. Tünelden çıktıktan sonra yaşlı kadın "Aferin genç kıza Nasıl yapıştırdı tokadı" diye düşünmekte ve kafasını sallamaktadır. Genç kız da "Zevksiz herif bu morukta ne buldu ki, bi de öpmeye kalktı ama kadın da iyi yapıştırdı " diye düşünmektedir. Albay ise "bizim er, kızı öptü. Tokadı biz yedik" diye yanarken er de içinden söyle düşünmektedir: "Vay be. Aferin bana. Elimi öpüp nasıl yapıştırdım tokadı albaya. DOYUMSUZ KUŞ Lokantaya gelen adam, tek başına kocaman bir masa tutmuş ve yemeğine başlamış. Adam çok az yiyor fakat omzundan kalkıp uçan kuş masada ki her şeyi silip süpürüyormuş. Masa tekrar kuruluyor fakat kuş yine her şeyi yiyormuş. Buna çok şaşıran garsonlar sebebini sormuş. Adam anlatmaya başlamış: Çok uzun zaman önce bir cin benden 3 isteğimi sordu. Ben ilk olarak bol para istedim. Gerçekten çok param oldu. İkincisi ise çok kadındı. Bu da gerçekleşti. Üçüncü isteğim ise doyumsuz bir kuştu. Yanlış anladı işte : )

EMNİYET KEMERİ Bir gün polis araçları durdurup arama yapıyormuş ama hiç kimse ehliyet kemeri kullanmıyormuş. Polis düşünmüş ve "Emniyet kemeri takılı olana 50 TL ödül verelim" demiş. Her neyse uzun bir süre sonra emniyet kemeri takan birini bulurlar. 50 TL ödülü verdikten sonra şoför'e sorar: —"Pekala 50 TL kazandınız. Bu para ile ne yapmayı düşünüyorsun?" Sürücü: —"Eh artık bir sürücü belgesi alırım, der." Sürücünün yanındaki bayan durumu düzeltmek için söze girer. —"Müdür bey, siz ona bakmayın sarhoşken ne dediğini bilmez." Aynı anda arka koltuktakiler öne eğilerek: —"Biz size demedik mi, çalıntı araçla yola çıkmayalım, yolda polis vardır." Nihayetinde aracın bagajından bir başka şahıs seslenir: —"Arkadaşlar sınırı geçtik mi?" BAŞKA ÇİMSE YOK Mİ? Temel, bir gün tarlasından eve dönmektedir. Karadeniz bölgesinin sarp arazisindeki patikada ilerlerken, birden ayağı kayar ve yüzlerce metre derinlikteki uçuruma yuvarlanır. Can havliyle, uçurumdaki bir ağacın dalına tutunur. Aşağıya bakar, metrelerce derinlikte ve dibinde de sivri kayalar. Belki duyan olur da kurtarmaya gelir diye avazı çıktığı kadar bağırır: -Çimse yok miiii! Bir kaç kere daha bağırır. Sonunda, ta yukarılardan, gökten bir ses duyar: -Ey kulum Temel! Düşüp ölsen ne var ki? Seni cennetime koyarım. Eğer emirlerimi yaptıysan, yasaklarımdan kaçındıysan, kul hakkı yemediysen hiç korkma! Temel şöyle bi düşünür, emirlerden hemen hiçbirini yapmamış, yasakların neredeyse tamamını yapmış, kul hakkı desen sadece Fadime'nin hakkını ödeyemez. Başını kaldırıp, tekrar bağırır: -Başka çimse yok mii "YAVAŞLA' YA HOŞGELDİNİZ" Temel yeni aldığı Mercedes'i ile koyulmuş memleketin yoluna. Otoyolda 180 km hızla ilerlerken bir tabelaya rastlamış tabelada "Yavaşla 80 km " yazıyordu. Temel kurallara bağlı biri olduğu için

yavaşlar istemese de. Aradan 30 dk. geçtikten sonra bir tabela daha görür. "Yavaşla 50 km" Temel herhalde yolda çalışma var diye düşündü ve kaza yapmaktan da kaçındığı için hızını 50 km düşürdü. 45 dk sonra yine bir tabela gördü. "Yavaşla 20 km" Temel artık kıllanmaya başladı. Ama hızını düşürmekte de kusur bulmadı. Yine tabela "Yavaşla 5 km" Temel korkmaya başlamıştı ki 10 dk sonra bir tabela daha "YAVAŞLA' YA HOŞGELDİNİZ" GENETİK BOYUT Beyaz ve yakışıklı bir doktor siyah ırk yamyamların kabilesine tayin edilir. Fakat bir yıl içerisinde kabilede hamile kadınlar beyaz çocuk doğurmaya başlar. Kabilenin erkekleri bu durumdan çok rahatsız olurlar. Kabilenin reisine: - Git şu doktorla konuş, yoksa çok kötü olacak, derler.. Kabile reisi doktora: - Yahu doktor; bizim kadınlarımız siyah, doğan çocuklar ise beyaz. Burada beyaz olan sadece sen varsın. Kabilenin erkekleri bu durumdan hoşnut değiller... Doktor da cevap olarak: - Şef, ben masumum. Hem senin dediğinle bir ilgisi yok bu işin. Olayın genetik boyutları var. Bak karşıdaki beyaz ata. Ama tayı siyah. Kabile reisi telaşla: - Tamam doktor. Sen tayı unut, ben de çocukları. KAYSERİLİ Kayserili Ali’ye babası hayat dersi veriyormuş oğlum senden ne kadar isterlerse istesinler yarısından fazla verme. Ali bir gün terziye takım elbise diktirmiş. Kayserili sormuş borcum nedir? Terzi cevap vermiş 60 lira Kayserili mümkün değil 30 lira demiş. Terzi kurtarmaz 40 lira demiş. Kayserili mümkün değil 20 liradan fazla vermem. Terzi lanet olsun tamam. Bu sefer Kayserili 1 liradan fazla vermem. Terzi sinirlenmiş para falan istemiyorum al elbiseni defol. Kayseri`li bir takım elbise daha dikmezsen şuradan şuraya gitmem.


Halkulasim38  
Halkulasim38  

halk ulaşım dergisi temmuz sayısı

Advertisement