Page 1

“Kaşif’i desteklemekle hata yaptım” Bakan Saner, UBP kurultayı öncesinde Ahmet Kaşif’i desteklemek için yola çık-ğını fakat daha sonra hata yap-ğını anladığını söyleyerek, Başbakan Küçük’ü başarılı bulduğu için Küçük’ün yanında yer aldığını vurguladı 8>>

“Küçük’le “Küçük’le yeniden yeniden tek tek başına başına iktidarız” iktidarız”

LTB’DE SECiM 7 NiSAN’DA Bakan Ünverdi, “Başbakan Küçük herkesi kucaklıyor, halkı için en iyisini yapıyor. İkinci turda da yanındayız. Ekonomik pake,n meyvelerinin alınmaya başladığını gören halkımız da UBP’yi yeniden tek başına ik,dara ge,recek” dedi 8>>

Kurucusu: Dr. Fazýl KÜÇÜK (1906-1984) Kuruluþ: 14 Mart 1942 Hakkýn Sesi ve Halkýn Dilidir... 7 Şubat 2013 Perşembe Yýl: 71 Sayý: 23137 2 TL (KDV DAHÝL)

BAŞKENT, İKİ AY SONRA SANDIK BAŞINDA: Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı ve boş olan belediye meclis üyelikleri için seçim tarihi belirlendi. Lefkoşa'da, 7 Nisan 2013 Pazar günü, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri için sandığa gidilecek

Site çok, alt yapı yok

Hızlı yapılaşmasıyla dikkat çeken Hamitköy bölgesine birçok site inşa edildi, ama ne arıtma sistemine ne de yeşillendirmeye önem verildi. Sitelerin önünden akan lağım suları, hem hastalık saçıyor, hem de bölgeyi pis kokuya boğuyor 2>>

4 5 14 18 30 + 3

GÖREV SÜRESİ BİR YIL

Meclis komitesinden geçen karara göre, belediye başkanının ve meclis üyelerinin görev süresi bir yıl olacak ve daha sonra tekrar seçime gidilecek. Tasarı, meclisin bugünkü toplan-sında da oylamaya sunulacak

UBP’DE SERTOĞLU

Seçime iki ay kala, siyasi par,lerde hareketlilik hız kazandı. DP’nin, ani bir kararla Arabacıoğlu’nu aday olarak açıklamasının ardından, UBP’deki örgütlerin de Hasan Sertoğlu ismi üzerinde uzlaş-ğı öğrenildi. TDP ise Toplumsal Varoluş Hareke,’yle is,şare ederek aday çıkarma çabasında

“Sınırda pasaport mu gösterecektim?”

9>>

Rum Yöne,mi’nden gelerek Ledra Kapısı’nda işlem yap-rmadan KKTC’ye giriş yapan Suriyeli Debril Isak tutuklandı. Isak, “Savaştan kaçıp buraya geldim. Pasaportun ibraz edileceğini bilmiyordum” diyerek, kendini savundu 3>>

1.754

1.779

2.740

2.779

2.373

2.407

CMYK


02

HamitkĂśy koktu

HABER

HALKIN SESi

7 Ĺžubat 2013 PerĹ&#x;embe

Sitelerin ĂśnĂźnden laÄ&#x;Äąm akÄąyor

HamitkĂśy bĂślgesi, laÄ&#x;Äąm sularÄąyla cebelleĹ&#x;iyor. YoÄ&#x;un bina yapÄąlanmasÄąna raÄ&#x;men sitelerde hiçbir altyapÄą çalÄąĹ&#x;masÄą yapÄąlmÄąyor. Birçok site, gĂśrkemli bir Ĺ&#x;ekilde yapÄąlÄąrken, ne arÄątma sistemine ne de yeĹ&#x;illendirmeye Ăśnem veriyor

Davut ULAĹž geler, pis laÄ&#x;Äąm sularÄąnÄąn meskeni halineHamitkĂśy bĂślgesindeki yoÄ&#x;un yapÄąlaĹ&#x;ma, altyapÄą eksikliklerini de beraberinde ge!rdi. Alaska ve Cemsa sitelerinin ĂśnĂźnden akan laÄ&#x;Äąm sularÄą, etra sarÄąp çevreye kĂśtĂź kokular yayarken, konuyla ilgili hiçbir merci ilgilenmiyor. BĂślgeye birçok site gĂśrkemli bir Ĺ&#x;ekilde yapÄąlÄąyor, ama ne arÄątma sistemine ne de yeĹ&#x;illendirmeye Ăśnem veriliyor. Ă–zellikle Alaska sitesinin bulunduÄ&#x;u bĂśl-

gelmiĹ&#x; durumdayken, Cemsa sitelerinin ĂśnĂź de bu durumdan eksik kalmÄąyor.

KENDÄ° ÇABALARIYLA ÇUKURLAR AÇTILAR VatandaĹ&#x;larÄąn kendi çabalarÄąyla aç"Ä&#x;Äą çukurlara akan pis laÄ&#x;Äąm sularÄą bu kez de etraa çeĹ&#x;itli salgÄąn hastalÄąklarÄąn yayÄąlmasÄą tehlikesini yara"yor. Evlerinin ĂśnĂźnde biriken pis laÄ&#x;Äąm sularÄąndan muzdarip olan vatandaĹ&#x;lar, pis kokular eĹ&#x;liÄ&#x;inde yaĹ&#x;amlarÄąnÄą sĂźrdĂźrĂźyorlar.

KIBRIS

PerĹ&#x;embe LefkoĹ&#x;a Girne

GazimaÄ&#x;usa GĂźzelyurt Ä°skele Lefke

Larnaka

Cuma

HAVA DURUMU

Cumartesi

min - max

min - max

min - max

10 - 18

12 - 18

11 - 18

5

- 17

8

- 18

9

- 18

7

- 20

11 - 19 10 - 19

7

- 18

12 - 18 7

- 18

11

- 17

11 - 17

11 - 18

TĂœRKÄ°YE

8

- 17

11 - 17 7

- 17

11 - 16 11 - 18 9

- 19

PerĹ&#x;embe

Adana

min - max 10 - 17

Cuma

min - max 9

Ankara

4

- 15

5

Gaziantep

3

- 10

4

Antalya

Ä°stanbul Ä°zmir

Trabzon

11 - 17 8

- 15

12 - 15 17 - 22

- 19

9

9

- 18

5

- 9

5

- 10

9

- 14

- 13

11 - 13 9

Cumartesi

min - max

- 15

12 - 15

- 19

AVRUPA

- 12

10 - 16 7

- 12

10 - 18

PerĹ&#x;embe

min - max

Londra

1

- 6

-3

- 5

Paris

0

Madrid

1

Prag

-4

BrĂźksel Atina

9

Berlin

-2

CMYK

Cuma

min - max -1

- 6

-2

- 6

- 6

-2

- 10

-2

- 16 - 1 - 2

8

-5

-2

Cumartesi

min - max

-1

- 5

0

- 5

- 6

-1

- 12

-2

- 14 - 0 - 3

8

-6 -2

- 6 - 11 - 13 - 2 - 5


HABER

HALKIN SESi

7 Ĺžubat 2013 PerĹ&#x;embe

03

“Pasaport gĂśstereceÄ&#x;imi bilmiyordumâ€? Davut ULAĹž

Rum YĂśne-mi’nden gelerek Ledra KapÄąsĹ’nda kalabalÄąktan yararlanÄąp iĹ&#x;lem yap.rmadan KKTC’ye giriĹ&#x; yapan Suriyeli Debril Isak tutuklandÄą ZanlÄą Isak, “SavaĹ&#x;tan kaçĹp buraya geldim. Annem Mersin’de yaĹ&#x;Äąyor. Onu gĂśrmeye gidecek-m. Pasaportun ibraz edileceÄ&#x;ini bilmiyordumâ€? diyerek, mahkemede kendini savundu

GĂźney KÄąbrÄąs Rum YĂśne2mi’nden gelerek Ledra Palace Kara GiriĹ&#x; KapÄąsĹ’nda iĹ&#x;lem yap3rmadan KKTC’ye giriĹ&#x; yapan Suriyeli Debril Isak tutuklandÄą. Polis, Suriye asÄąllÄą 23 yaĹ&#x;Äąndaki Debril Isak’Ĺn 03.02.2013 tarihinde, saat 10.00 sÄąralarÄąnda LeoĹ&#x;a Ledra Palace Kara GiriĹ&#x; KapÄąsĹ’ndan kanunsuz olarak iĹ&#x;lem yap3rmayÄąp GĂźney KÄąbrÄąs BĂślgesi’nden KKTC’ye geç2Ä&#x;ini belir5. ZanlÄąnÄąn kalabalÄąktan yararlanÄąp Birinci Derece Askeri Yasak BĂślge’yi ihlal e5Ä&#x;inin tespit edildiÄ&#x;ine dikkat çeken polis, zanlÄąnÄąn Ăśnceki gĂźn Ercan HavaalanĹ’ndan çĹkÄąĹ&#x; yapmak isterken gĂśrevli polisler tarandan tespit edilip tutuklandÄąÄ&#x;ÄąnÄą açĹkladÄą. Tahkika3n henĂźz tamamlanmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą belirten polis, Suriye asÄąllÄą Debril Isak’Ĺn bir gĂźn sĂźreyle poliste tutuklu kalmasÄąnÄą talep e5. Mahkemede sĂśz alan zanlÄą “SavaĹ&#x;tan kaçĹp buraya geldim. Annem Mersin’de yaĹ&#x;Äąyor onu gĂśrmeye gidecek2m. Pasaportun ibraz edileceÄ&#x;ini bilmiyordumâ€? dedi. LeoĹ&#x;a Kaza Mahkemesi YargÄącÄą Hale Ahmet RaĹ&#x;it, tahkika3n selame2 açĹsÄąndan zanlÄąnÄąn bir gĂźn sĂźreyle poliste tutuklu kalmasÄą emrini verdi.

Suriyeli Debril Isak’a bir gßn tutukluluk verildi

Kameralara yakalandÄą Haspolat bĂślgesinde bulunan marke-n içeresindeki spor malzemelerini çalÄąp kaçan 16 yaĹ&#x;Äąndaki zanlÄą, gĂźvenlik kameralarÄąna yakalanÄąnca polis tarandan tutuklandÄą16 yaĹ&#x;Äąndaki NijeryalÄą zanlÄąya iki gĂźn tutukluluk emri verildi

Davut ULAĹž

Haspolat’taki UluslararasÄą KÄąbrÄąs Ăœniversitesi bĂźnyesindeki Lemar Market’e giderek marke4eki spor malzemeleri poĹ&#x;etlerin içerisine koyarak çalan ve marke4en kaç3ktan sonra gĂźvenlik kameralarÄąna yakalanan 16 yaĹ&#x;Äąndaki NijeryalÄą isminin baĹ&#x; hareri U.T aynÄą gĂźn tespit edilip gĂśzal3na alÄąndÄą. ZanlÄą dĂźn LeoĹ&#x;a Kaza Mahkemesi huzuruna çĹkarÄąlarak aleyhinde iki gĂźn tutukluluk emri verildi. LeoĹ&#x;a Polis MĂźdĂźrlĂźÄ&#x;ß’ne BaÄ&#x;lÄą Adli

Ĺžube AmirliÄ&#x;i’nde gĂśrevli polis memuru Mustafa MaÄ&#x;an olayla ilgili bulgularÄą aktardÄą. MaÄ&#x;an, Nijerya uyruklu 16 yaĹ&#x;Äąndaki isminin baĹ&#x; hareri zanlÄą U.T’nin Ăśnceki gĂźn saat 19.45 raddelerinde Haspolat’taki UluslararasÄą KÄąbrÄąs Ăœniversitesi bĂźnyesinde bulunan Lemar’dan spor malzemeleri sirkat e5Ä&#x;ini belir5. Polis, isminin baĹ&#x; hareri zanlÄą U.T’nin marke2n içerisinde bulunan aÄ&#x;ÄąrlÄąk malzemeleri, eldiven ve bereyi kutularÄąndan çĹkar3p poĹ&#x;etlere koyup sirkat e5Ä&#x;ini kayde5. ZanlÄąnÄąn markete iki kere girip çĹkÄąĹ&#x; yap3Ä&#x;ÄąnÄą kamera kayÄątlarÄąndan tespit e5klerini ifade eden polis memuru MaÄ&#x;an’i zanlÄąyÄą aynÄą gĂźn gĂśzal3na alÄąp tutukladÄąklarÄąna dikkat çek2. MaÄ&#x;an, tahkika3n henĂźz tamamlanmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą ve zanlÄąnÄąn iki gĂźn sĂźreyle poliste tutuklu kalmasÄąnÄą talep e5. LeoĹ&#x;a Kaza Mahkemesi YargÄącÄą Hale Ahmet RaĹ&#x;it zanlÄąnÄąn iki gĂźn sĂźreyle poliste tutuklu kalmasÄą emrini verdi.


04

Cezaevine gönderildiler HALKIN SESi

Tasarruflarında 69 gram ağırlığında sente'k cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak gözal(na alınan Filis'nli Emad Hussam Alsuaidi ve Ürdünlü Muhammad Arar, davaları görüşülünceye dek merkezi cezevine gönderildi 

Davut ULAŞ

Narko4k ekiplerinin Le oşa’da düzenlediği bir dizi operasyon sonucunda tasarruflarında 69 gram ağırlığında 25 paket sente4k cannabionid türü uyuşturucu madde ele geçirilen ayrıca Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge ihlali yapan zanlılar Emad Hussam Alsuaidi ve Muhammad Arar, dün iki ayrı suçtan Le oşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Le oşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hale Ahmet Raşit huzurunda görüşülen davada İddia Makamı Başsavcılık adına Emine Taşkın ve zanlılar hazır bulundu. Narko4k ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek, zanlılar Filis4n uyruklu Emad Hussam Alsuaidi ve Ürdünlü Muhammad Arar’ın uyuşturucu ithal ve tasarruf suçlarından metalder olduğunu belir7. Polis, ayrıca zanlıların beş günlük tutukluluk süresince yapılan tahkika6a olay günü Dumlupınar Bölgesi’nden “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge İhlali” yaparak KKTC’ye geç4klerinin tespi4nin yapıldığını açıkladı. Zanlıların“Uyuşturucu ithal, tasarruf ve Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge İhlali” yapma suçlarından metalder olduğunu belirten Atabek, tahkika5n tamamlandığını ve zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep e7. Mahkemede söz alan zanlılar “KKTC’den özür dileriz” dediler. Le oşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hale Ahmet Raşit zanlıların serbest kalmaları halinde davalarında hazır bulunmama ih4malini göz önünde bulundurarak bir ay süreyle merkezi cezaevine gönderilmeleri emrini verdi.

Soğuk hava geliyor 

HABER

7 Şubat 2013 Perşembe

Meteoroloji Dairesi raporuna göre ülke soğuk hava kütlesi al5na giriyor. Dairenin, 7-13 Şubat tarihlerini kapsayan döneme dair tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde soğuk hava etkili olacak. Bugünden i4baren bir ha"alık sürenin ilk günlerinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19-21 derece san4grat, son günlerinde ise 16-18 derece san4grat dolayında seyredecek. Yağmurlu günlerde yer yer kuvvetli rüzgar da bekleniyor. Meteoroloji Dairesi raporuna göre, havanın bugün ve yarın parçalı bulutlu, 9 Şubat Cumartesi az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu; 10 Şubat Pazar günü de parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Yeni ha"anın ilk günü olan 11 Şubat Pazartesi az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; 12 Şubat Salı parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu; 13 Şubat Çarşamba günü ise açık az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

Emad Hussam Alsuaidi ve Muhammad Arar


06

Trafiği felç ettiler

HALKIN SESi

HABER

7 Şubat 2013 Perşembe

Bir anda trafiğe çıkan 50 kamyon, trafiğin de sıkışmasına neden oldu. Olası bir gerginliğe müdahale etmek için Mağusa Serbest Liman Bölgesi kapısında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise kısa bir süreliğine limanın giriş kapısını kapa4. Polisin geniş güvenlik tedbiri aldığı eylemde kamyoncular en işlek caddeler olan Sakarya Çemberi, DAÜ Çemberi, Anıt Çemberi ve Canbulat Kapısı güzergahını izleyerek eylemlerini Serbest Liman’da sonlandırdı.

Asrın Projesi’nde Türkiye’den gelen su borularının “T” izni olmaksızın Tosun Ltd. ile Tüfekçi Ltd. tarandan taşınmasına tepki gösteren kamyoncular, dün de şok eyleme gi1 ve Mağusa’da bir anda trafiğe çıkan 50 kamyon, trafiği felç e1Kamyonlar trafiği kilitledi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), esnaf ve zanaatkârların işlerinin elinden alındığı ve bu mesleklerde yetkili olmayanların da faaliyet gösterdiği gerekçesiyle önceki gün Gazimağusa’da “İşimize Sahip Çıkıyoruz” sloganıyla başla4ğı eylemi, dün de devam e3rdi. Kamyoncular, izinsiz taşımacılığı protesto etmek amacıyla araçlarına, sloganların yazıldığı dövizler asarak ve korna çalarak şehir turu a4.

“İŞİMİZİ, MESLEĞİMİZİ YAPMAK İSTİYORUZ” KTEZO Başkanı Hürrem Tulga, eylemin ardından yap2ğı basın açıklamasında “İşimizi, mesleğimizi yıllardır bizden başka herkes yapıyor, işimizi, mesleğimizi yapmak is1yoruz” dedi. Tulga, su projesinde kullanılacak boruların devle1n ve kamu kurumlarının gözü önünde izinsiz ve plakasız araçlara taşı4rılmasının tam bir yasa dışılık, engel olunmamasının da ülkenin ar2k “dağ başına” dönüştüğünün kanı2 olduğunu ileri sürdü. Pek çok iş kolunda işlerin izinsiz ve ehliyetsiz yapıldığını söyleyen Tulga, “Ülkenin 3-5 firmanın varlığına kaldığını ve bununla bütün toplumun da fakirleşmesine yol aç2ğını” söyledi. Tulga, eylemlerine tüm ilçelerde devam edeceklerini esnaf, zanaatkar ve üre1cilerin birliğiyle sonuca gideceklerini ifade e3.

En işlek caddelerde trafik kaosa döndü

İzin Kurulu açıkladı:

“Taşıma izni şart”

İzin Kurulu Başkanı Meun Orkun, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyacak proje kapsamında ülkeye gelen boru ve aksamların, işletme izni olan araçlarla yasal çerçevede taşınması için gereken hassasiye1n gösterildiğini açıkladı. Orkun, ilgili yasa kuralları gereğince, işletme izni sahibi araçlarla taşıma yapılması gerek1ğini ha2rla4. Orkun, “KKTC sınırları içerisindeki karayollarında ücret karşılığı veya araç sahibinin kendi özel 1caret, sanayi, tarım veya başka iş amaçları için eşya taşımacılığı yapacak kişilerin, 50/2000 sayılı Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Dene1m) Yasası kuralları gereğince işletme izni sahibi olması ve ilgili iznin içerdiği kurallara uyması gerekir” dedi.

Kamyonlar, korna çalarak şehir turu a2

“Halkla çatışma yaratacak” TOMA alımı kararına tepki gösteren KTÖS, hakkını kullanan sivil halkla ça0şma yara0lacağını belir1 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eği1m Sekreteri

Mustafa Özhür, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) alımı kararın eleş1rerek, bunun demokra1k mücadele hakkını kullanan sivil halkla ça2şma yaratacak bir girişim olduğunu savundu. Özhür, TOMA alımıyla ilgili “Bu adımdan anlaşılan odur ki yasal eylem hakkını kullanan sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin haklı direnişini kırma, yıldırma ve Kıbrıslı Türkleri yok edecek planlarını zırhlı araçlarla kolaylaş2rmayı amaçlamaktadır” dedi.


HALKIN SESi

HABER

İhalesiz bir milyon TL'lik yağ Elektrik Kurumu, trafolarda kullanmak üzere ihalesiz bir şekilde 1 milyon TL'ye yakın bir tutarda yağ alımı yapacakKıbrıs Türk Elektrik Kurumu, tüm ada genelinde trafolarda kullanmak üzere elden teklif usulü ile ihalesiz bir şekilde 1 mil-

yon TL'ye yakın bir tutarda yağ alımı yapacak. Kıbrıspostası’nın haberine göre, ihalesiz yapılacak olan ve yüklü miktarda bir tutarla alınacak olan “yağ” için ise bugün yapılacak Yöne7m Kurulu'nda karar alınması bekleniyor. Kıbrıs Postası'nın ulaş8ğı bilgilere göre alınacak yağ konusundaki karar önceden belirlendi. Yağın alınacağı isim ise Elpart Ltd.

Şevket Esenboğa'ya ait olan Elpart Ltd. gerçekleşmesi düşünülen yağ alımına elden ka8l8. Konunun önceden bilinmesi ise Sayıştaylığı harekete geçirdi. Sayıştaylığın konu hakkında görüş vermesi bekleniyor. 1 miyon TL gibi yüksek bir miktardaki bu yağ alımı ile ilgili ihalesiz yapılan bu işlem ve Yöne7m Kurulu'nun konu hakkındaki ısrarı ise kafalarda soru işare7 bırakıyor.

“32 okul halen yöneticisiz”

KTÖS, UBP’nin kurultay hesapları ve siyasi çıkarlar uğruna ülkenin her alanını ateş topuna çevirdiğini belir2 ve 32 okulun yöne0cisiz olduğunu vurguladıKıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri dün sendika binasında basın toplan8sı düzenledi. KTÖS Eği7m Sekreteri Mustafa Özhür, Ulusal Birlik Par7si’nin, ‘kurultay hesapları ve siyasi çıkarlar uğruna ülkenin her alanını ateş topuna çevirdiğini’ iddia ederek, “Bu yıl uzun süre birçok okulumuzun öğretmensiz, öğretmenlerimizin de işsiz kalmasına neden olan UBP hüküme7, 20122013 eği7m ve öğre7m yılının ilk devresinde de sını%a kalmış8r” ifadelerini kullandı. Başbakan İrsen Küçük’ün imzasının sahnelenmesi olayı nedeniyle çok sayıda öğretmenin mağdur olduğunu belirten Özhür,

KTÖS yetkilileri basın toplan1sı düzenledi

Kamu Hizme7 Komisyonu Başkanı Çe7n Uğural’ın konuyla ilgili al8 kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduğunu ha8rla; ve kendisini en kısa zamanda bu isimleri kamuoyuna açıklamaya çağırdı.

“CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPSIN” Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu Çe7n Uğural’dan boşalan yere en kısa sürede atama yapmaya çağıran Özhür, “Okulların

öğretmen, öğretmenlerin de kadro beklediği bu dönemde sürecin uzaması kabullenilebilir bir durum değildir. Bu atama bir yıllığına geçici olmalı ve Kamu Hizme7 Komisyonu’nun bağımsız ve siyasi bağlan8sı olamayan bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların ivedilikle başlaması gerekmektedir. KTÖS, 32 okulun yöne7cisiz olduğu gerçeğini de bir kez daha belirtmektedir. Öğretmen terfilerinin de açılması kaçınılmazdır” diye konuştu.

Liman ve gemi ücretlerine indirim 

Bakanlar Kurulu, dünya çapında yaşanan global krizin KKTC denizcilik sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve KKTC denizciliğinin teşvik edilmesi amacıyla, Limanlar Dairesi’ne bağlı, Gazimağusa ve Girne Baş Kılavuzluk ve Liman Başkanlıkları tara#ndan verilen liman hizmetlerine karşılık alınan ve 31 Aralık 2011

tarihinde sona ermiş olan KKTC bayraklı yolcu ve yük gemilerinin “Liman ve Gemi ücretlerine” sağlanan yüzde 20 oranındaki muafiye7n, 1 Şubat 2013 tarihinden başlayarak, 31 Temmuz 2013 tarihinde hitam bulacak şekilde al8 ay süre ile sağlanmasını onayladı. Söz konusu karar, 5 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’te yayımlandı.

7 Şubat 2013 Perşembe

Köşemden

Eşref ÇETİNEL

07

esrefcetinel@kktc.net

Birbirimizi yeme dönemine girdik

Öğretmenliğim dönemlerinde bazen sını%a öğretmen yokmuş gibi yaramazlık yapan öğrencilerimi hiçbir uyarıda bulunmadan uzun uzun izlerdim. Hem de keyifle! Mesela bakardınız ki otuz çocuk alt alta üst üste birbirlerine girmişler çığlık çığlığa dalaşıyorlar. Bazıları alta düşmüş, canları yanmış fena halde bağırırlarken, bazısı bir arkadaşının kolunu tutmuş çekiş7riyor! Gülmelerle acı feryatlar birbirine karışmış! Bir süre onları izler “ortak davranış özelliklerini” bulmaya çalışırdım. Hâlâ bilemiyorum ama çocuklar için bu 7p dalaşmaların, birbirlerini i7p kakmalarının bir doğal yanı olmalıdır diyordum. Nitekim yıllar sonra Londra’daki bir ortaokul öğrencilerini, aynen bizim öğrencilerimizin davranışları içinde izlediydim… Sonuçta şöyle düşünmek zorunda kaldıydım. “Öncelikle “çocuktular! Çocuk oldukları için doğru ile yanlışı ayıramamanın aklındaydılar! Sonra hep aynı ortamlarda ve değişmeyen disiplin uygulamalarının sıkın8sındaydılar! Ve çocuklar sıkıldıkça deşarj olma güdüsünde kendilerini sıkboğaz eden zincirlerini kırma ih7yacı duymaktaydılar…” Oysa biz öğretmenler için öğrencilerin o dalaşmaları kabul edilemez bir davranış bozukluğu idi. Onlar içinse “özgürlükle oyun!” KOSKOCA İNSANLAR OLDUK: Hâlâ işte o çocuklar gibi dalaşıyoruz! Çünkü sıkıldık, bık8k! Sıkboğaz olduk ki canımız ha çık8 ha çıkacak! Ve kendi kendi kendimizle kavga eder hallere düştük! Üstelik bir tekinin bile ne “dünyasallıkla ne de Devlet oluşla ilgisinin bulunmadığı gerçeklerde…” - Nitekim “devle7z” ama Meclis’i toplayamıyoruz! - Anayasada Hukukun Üstünlüğü ilkesi var ama uygulamıyoruz! - Siyasi par7ler tüzüğü var ama bir Kurultay’ı bile dört aydır sonuca bağlamıyoruz! - Devlet sektörlerimiz var hepsi de ba8k çünkü bizzat “yönetenler tara#ndan ba8rıldılar!” - Sahillerimiz var halka kapalı, parklarımız var pislik deryası, eski eserlerimiz var viran harap, yollarımız var delik deşik, doğamız var kıyım kıyım kıyılan… Ve önemlisi devle7miz var yoktur inanan! Eh böyle bir memleke9e insanların ne yapmalarını beklersiniz ki? Birbirlerini yemekten başka… Nitekim:

******

İŞTE BİR YENİ FERYAT DAHA

Elimde dün sabah dağı8lan bir “şikâyetname.” Esnaflar, Kamyoncular, Taksiciler, Oto tamircileri falan bir araya gelmişler diyorlar ki “Mağusa halkına yani esna# zanaatkârı, üre7cisi, kamyoncusu, taksicisi, otobüsçüsü, işçisi memuru ve tüm çalışanlarına sesleniyoruz… Dikkat edin, “seslenen de kendileri, dikkate alınmalarını isteyen de kendileri!” Ve şikâyetlerini seslendiriyorlar ki “süper marketlerden de şikâyetçiler,

yanlış yapılıyor dedikleri taksicilerden, gazinolardan, toplu taşımacılıktan da şikâyetçiler… Kısaca kendi meslekleri önünde ne kadar rekabet yapan “işletme, sektör” varsa hepsini de işleri ile yaşam haklarını ellerinden alan istenmeyen rakipler olarak ilan ediyorlar…”Ve tabi “çözüm sokaktadır” diyorlar. Eylem yapacaklarını ha8rla8yorlar… DİKKAT EDİN. Gitgide insanlarımızı daha kapalı, kendi içine kıvrık, “mesleki ge9olaşmalara” dave7ye çıkartan ruh hallerine sokuyoruz. Ar8k öylesi durumlara düştük ki aramıza kimselerin girmesini istemiyoruz! Kimseler elimizdeki işe bir yeni işle ka8lmasın diyoruz! Kısaca “ölen ölsün kalan sağlar bizim olsun” mentalitesini çözüm olarak görüyoruz! Böylesi bir toplumda insanlar birbirlerini yerler! Nitekim yeyiyorlar! PEKİ ÇARE? Ha işte gene geldik zurnanın zırt deliğine: Öğretmenken çocukları susturup disipline etmek kolaydır! Susun dediniz mi susarlar… Gel gelelim ne devlet okuldur ne yönetenler öğretmen. Öyle “husol musol” sökmez! Sökmediği de ortada zaten! La# uzatmadan yazalım. Hâlâ inanıyoruz ki dürüst ve kendini devle7 için “fedakârlık” yapacağına inandırmış, halk katlarında “şaibesi olmayan” yöne7ci kadrolarla bu halk salâha varır… Yeter ki “bir toplumsal uzlaşıda gelip giden ik7darlar“hukuk kuralları” içinde çalışacaklarının inancını halka mal edebilmenin öncüleri olsunlar… “Pöö diyeceksiniz. Sen peygamber arıyorsun!” Pekala ne arayalımdı? Şimdikiler gibilerini mi?

*****

OLANLARI SİNEYE Mİ ÇEKELİM?

Bir yandan devasa bir vapurdan, yakın gelecekte KKTC’ye TC’den pompalanacak suyu dağıtacak şebekenin boruları indiriliyor öte yandan İngiliz döneminden kalma deve eşek yolları bulvarlar haline ge7riliyor… Bir yandan Erdoğan 2013-15 yılları döneminde KKTC’ye 3 milyar TL’ye kadar hibe yahut kredi verileceğini açıklayıp imzalanan protokolü KKTC’yi “devlet olarak yükselterek” Uluslararası anlaşma olarak deklere ediyor.. Öte yandan Rum’un gagasını sürterek “biz Kıbrıs diye bir devle7 tanımayız” diyor. Ve tam bu sırada gazetelerin manşetlerine düşmüş olanca pisliklerimiz yanı sıra çiçeği burnunda bir haber daha resimleri ile birlikte, “işte Bufavento kalesinin açıklı hali” utancında aynalanıyor! Ve adama söyle:riyorlar: Bunu da mı Türkiye yapıp halletsin? Sonra futbolcu Sergene kızıyoruz: Demiş ki KKTC’de müze var da gitmedik mi? Yalan mı? Neyimiz var Allah aşkına! Bir kere kendimize saygımız kalmadı ki “turis7n” saygı göreceği bir memleket yaratalım. Hadi gene uzatmayalım. Birbirimizi yemeye devam!


08

HALKIN SESi

“Ülkenin geleceği için Küçük’ün yanındayım”

HABER

7 Şubat 2013 Perşembe

Bakan Saner, ilk kurultayda Ahmet Kaşif’i desteklemek için yola çık5ğını, fakat daha sonra hata yap5ğını anladığını söyleyerek, Başbakan Küçük’ü başarılı bulduğu için Küçük’ün yanında yer aldığını vurguladıBayındırlık ve Ulaş1rma Bakanı Hamza Ersan Saner, Kıbrıs Genç Tv’de dün sabah Çiğdem Aydın’la Günaydın programına ka1larak soruları yanıtladı. Bakan Saner Ulusal Birlik Par0si’nin 19. Olağanüstü Genel Kurultayı’nın tamamlanabilmesi için ikinci tura gidilirken önemli açıklamalarda bulundu. Saner, İçişleri ve Yerel Yöne0mler Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun “bütün bakanlar Başbakan İrsen Küçük’ün yanında yer alacak” şeklindeki açıklamasını ha1rlatarak “Desteğim Başbakan İrsen Küçük’ten yanadır” dedi. Saner “Bizler, kurultay sürecinde Sn. Başbakanımız İrsen Küçük’le birlikte yürüyoruz. Daha fazla söze gerek yok” dedi. Çiğdem Aydın’ın “Neden Başba-

kan Küçük’e destek vereceksiniz?” sorusunu sorması üzerine Saner, “Kabinenin bir üyesi olarak icraatların başında duran kişiye güvenmezseniz, inanmazsanız, ordan çıkarsınız is0fanızı da verirsiniz ve biz size inanmıyoruz bu kabinede görev yapamam diyerek duruşnuzu ortaya koyarsınız” diye konuştu.

“İCRAATLATINI DESTEKLİYORUZ” Saner, “Küçük’ün başbakanlığını mevcut kabinede görev yapmaya devam ederek tasdik ediyoruz ve icraatlarını da destekliyoruz ayrıca devamını da diliyoruz” diyerek bir kez daha desteğini beyan e3. Bakan Saner, Başbakan İrsen Küçük’ün ülke için ortaya koyduğu plan ve programları doğru bulduğunu, ortaya çıkan vizyonu desteklediğini ve beğendiğini buna uygun olarak da kendi bakanlığında hareket e3ğini ve edeceğini vurguladı.

“KAŞİF’E DESTEK VERECEK OLSAYDIM KABİNEDE YER ALMAZDIM” “Sn. Kaşif’i denemeden farkı nasıl anladınız?” sorusu üzerine Bakan Saner, “Daha iyi olacağını düşünseydim şu anda o kabinede yer almazdım” diyerek cevap verdi. Bakan Saner “Sn.Kaşif de,

Sn. Küçük de UBP’lidir. Bu konu basın tarandan abar1ldı. Kararı ise delege verecek” dedi. Saner yapılan ilk kurultayda Sn.Kaşif’i desteklemek için yola çık1ğını fakat daha sonra hata yap1ğını anladığını ve demokrasi gereği de fikir ayrılıklarının par0 içinde normal olduğunu bu konunun kamuoyu önünde tar1şılmasında ise rahatsız olduğunu belir3.

Hamza Ersan Saner “Sn. Küçük kabinenin başıdır. Bizlerse Küçük kabinesinin icraa2aki başlarıyız. Burada hepimiz üzerimize düşen görevi yerine ge0rirsek Sn. Başbakanımız başarılı olur. Eğer ortada bir başarısızlık olurda biz görevlerimizi yerine ge0remedik demek0r” diyerek, Başbakan İrsen Küçük’ü başarılı bulduğunu ve ülkenin geleceği için İrsen Küçük’ün yanında yer aldığını vurguladı.

“Küçük, herkesi kucaklayan bir Başbakan” Bakan Ünverdi, “Başbakan Küçük, herkesi kucaklayan, hoşgörülü, uzlaşıcı bir karaktere sahip. Halkı için en iyisini yapmaya çalışıyor. İkinci turda da yanındayız. Halk da Küçük başkanlığındaki UBP’yi yine tek başına ik4dara ge4recek” dediŞerife Ünverdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, UBP’nin 24 Şubat’ta gerçekleş0rileceği ikinci tur başkanlık seçiminde Başbakan İrsen Küçük’ü destekleyeceklerini vurguladı. 2014 seçimlerine Başbakan Küçük’ün başkanlığında gitmek için yola çık1klarını ifade eden Ünverdi, halkın Küçük başkanlığındaki UBP’yi yeniden tek başına ik0dara ge0receğine olan inancını dile ge0rdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Bayrak Haber’de ka1ldığı Sabah Haber programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Son kurultayda UBP’ye yakışmayan olaylar yaşanmasının üzücü olduğunu söyleyen Ünverdi, demokra0k bir yarış olduğunu ve geçmiş yıllarda da buna emsal teşkil edecek bir yarış yaşandığını belirterek, buna örnek olarak Hüseyin Özgürgün-Tahsin Ertuğruloğlu’nun yarış1ğı kurultayı gösterdi. Son kurultayda Başbakan Küçük’un 14

oyla öne geç0ğini ha1rlatan Bakan Ünverdi, kabine olarak ikinci turda da Başbakan Küçük’ü destekleyeceklerini vurguladı. Ünverdi şöyle dedi:

“BENİM İNANCIMA GÖRE BAŞKAN KÜÇÜK OLMALIYDI” “Tabii ki tüzükte bir boşluk var deniyor ama benim inancıma göre iki kişi yarış1ğında bir oy fazla alan başkan olmalıydı. Ama yargıya gidildi. Yargı bir karara vardı. Ona da saygımız sonsuz. Bu son karar en adil karar olmuştur. UBP yine kazanmış1r. 2. Tura gidilecek0r. Kabine olarak Başbakan Küçük ile bu yolu yürüyeceğiz. Başbakan’ın UBP’nin en zor günlerindeki tecrübesinin buralara yansıdığını görüyoruz. Ona güveniyoruz, inanıyoruz. Başbakan Küçük, herkesi kucaklayan hoşgörülü uzlaşıcı bir karaktere sahip. Halkı için en iyisini yapmaya çalışan bir Başbakan. 2014 seçimlerine onunla gitmek için bu yola çık1k” Bakan Ünverdi, UBP delegesinin de sağduyu ile Başbakan Küçük’ü destekleyeceğine olan inancını dile ge0rdi. “2’nci Kurultayda da Başbakan Küçük’ün öncülüğünde devam edip 2014 seçimlerine hazırlanmaya başlayacağız” diyen Ünverdi, uygulanmaya başlanan 2013-2015 programının meyvelerinin alınmaya başlandığını, halkın da bunu takdir ederek Başbakan Küçük başkanlığındaki UBP’yi yeniden tek başına ik0dara ge0receğini vurguladı.

Dünya Hali

Adnan IŞIMAN

Bölünmüşlüğün tescili!

Zaman tünelinin derinliklerine girdikçe ve insan karakterinin aldığı değişik halleri izledikçe, soğukkanlılığımdan dolayı kendime bile şaşıyorum. Dün birbirine ağabey, kardeş kadar yakın insanların bugün ağza alınmayacak sözler sarf edişini, sevinçte ve tasada kader birliği yemini etmiş kimselerin birbirlerinin mezarını kazar duruma gelişini esefle izliyorum. Acaba bu gelişmelerde ‘’ne oldum delisi ‘’olmanın etkisi var mı, diye de düşünmeden yapamıyorum. Hemen, hemen her gün gündem yaratma peşinde koşan ve UBP içindeki çekişmeleri medya0k hale sokan gizli eller varmışçasına ortaya konan tavırlar hemen, hemen hiç eksilmiyor. Seçim rekabe0nden kaynaklanan İrsen Küçük-Ahmet Kaşif çekişmesine şimdilerde, tamamen husumete bağlı olarak Derviş Eroğlu- Tahsin Ertuğruloğlu kavgasını da ilave e3ğimizde UBP’de birbiriyle kavgalı olmayan insan kalmadı ! Hele husumete bağlı olan kavgaların tehlikeli sonuçlar ge0rebilecek kalıcı kavgalar olduğunu da dikkate almak ve bir ça1 al1nda bunlara izin vermemek kaçınılmazdır diye düşünüyorum ! Ulusal Birlik Par0li bir milletvekili bir süre önce verdiği bir mülaka2a ‘’ biz yukarıda istediğimiz kadar birbirimize girelim, kavga edelim, UBP’nin tabanı sağlam‘’ demiş0. Çok iyimser bir yaklaşımla söylenen bu sözlerin gerçeği yansıtmadığı inancındayım . Çünkü yıllarca UBP içinde yaşadığım gelişmelerde, bu denli ipliğin pazara döküldüğü ortamları ne gördüm, ne de işi3m. Kaybeden taraf acı acı açıklamalarda bulunur, bir süre sonra da tası tarağı toplar başka başlıkta bir oluşum yaratmanın peşine düşerdi. Bir süre sonra da yaşananlar unutulur giderdi. Ha2a zaman içinde gidenlerin yeniden par0ye dönmeleri de gelenek haline gelmiş0 ! Ancak işin gidişi ar1 böyle gözükmüyor. Elden geldiğince olayların 1rmanma noktasının en yukarılarına taşındığı, kimsenin kimseye saygısının kalmadığı ve sokak ağzı ile dalaşmaların yapıldığı gözlemleniyor. Kimseler çıkıp ta ‘’ nedir be yap1ğınız’’ diyemiyor. Çünkü bunu yapabilecek makamlar maalesef kavganın içinde yer aldı ! Acı bir ha1rlatmada bulunmak is0yorum. 20 Şubat 2005 seçimlerinde alınan sonuçlarda belki Annan Planı ile doldurulan havanın etkisi büyüktü ama seçmenin takınmış olduğu tavrın değişken olabileceğini vurgulamakta yarar gördüğümü belirtmek is0yorum. Kaldı ki o günlerde UBP içinde birlik ve bütünlük hakimdi. Her önüne gelen aynı yolun yolcusuna saldırmıyordu. Ağzına geleni söylemiyordu, halkın gözleri önünde birbiri ile saç-saça, baş -başa kavga etmiyordu ! UBP de kurultaya daha günler var ama seviye yoksunu beyanatlarla ve UBP’nin geleceği düşünülmeden yapılan açıklamalarla, davranışlarla, bölünmüşlüğün maalesef şimdiden tescil edildiğini görüyorum !


HALKIN SESi

HABER

7 Şubat 2013 Perşembe

Lefkoşa'da, 7 Nisan 2013 Pazar günü, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri için sandığa gidilecek

Lefkoşa, 7 Nisan’da sandıkta

09

Dr. Mustafa Arabacıoğlu

“Öncelik mali disiplin”Le!oşa Türk Belediyesi başkanı ve boş olan belediye meclis üyelikleri için seçim tarihi belirlendi. Le!oşa'da, 7 Nisan 2013 Pazar günü, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri için sandığa gidilecek. Meclis komitesinden geçen karara göre, belediye başkanının ve meclis üyelerinin görev süresi bir yıl olacak ve daha sonra tekrar seçime gidilecek.

Komite Başkanı UBP Girne Milletvekili Mehmet Tancer, boşalan LTB Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyelikleri için Haziran ayında yapılması gereken ara seçimin 7 Nisan 2013 Pazar günü yapılmasına olanak veren Seçim Özel Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle kabul edildiğini açıkladı. Mehmet Tancer’in verdiği bilgiye göre tasarı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplan5sında da oylamaya sunulacak.

HALKIN SESİ’ne konuşan Sertoğlu, adaylığının henüz kesinleşmediğini, bir hafta içerisinde netleşeceğini açıkladı

Sertoğlu, aday gibi

7 Nisan’da yapılacak LTB başkanlık ve meclis üyeleri seçimi, siyasi par5leri harekete geçirdi. DP, ani bir kararla Arabacıoğlu’nu aday olarak açıklarken, UBP’nin de Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu ismi üzerinde uzlaş6ğı öğrenildiHasan Sertoğlu

Ayşe GÜLER

Le!oşa Türk Belediyesi’ndeki başkanlık ve meclis üyeleri seçim tarihinin belli olması, siyasi par4lerde hareketliliğe neden oldu. 7 Nisan Çarşamba günü yapılacak seçimle, Cemal Bulutoğlulları’ndan boşalan koltuk ve meclis üyelikleri için siyasi par4ler, çalışmalarına hız kazandırdı. Demokrat Par4, LTB için Le!oşa milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu aday olarak açıklarken, diğer siyasi par4lerin kimi aday çıkaracağı merak konusu oldu. Ulusal Birlik Par4si’nin LTB başkan adayının Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun olacağı konuşulurken, Sertoğlu ve UBP arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. HALKIN SESİ’ne konuşan Sertoğlu, belediye başkan adaylığının henüz netlik kazanmadığını dile ge4rerek, yapılacak görüşmelerin ardından durumun bir ha#a içerisinde netleşeceğini ifade e6. Adaylığına par4nin yetkili organlarının karar vereceğini belirten Sertoğlu, “LTB’nin nasıl selamate çıkacağı konusundaki görüşmelerimiz şu anda sürüyor” dedi.

DP Le$oşa Belediyesi başkan adayı Milletvekili Arabacıoğlu, adaylık kararının “erken ve şok bir karar” olduğunu belir7 ve seçilmesi halinde öncelikle mali disiplin konusunda çalışma yapacağını söylediDemokrat Par4’nin (DP) Le!oşa Türk Belediyesi (LTB) başkan adayı, Le!oşa Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, seçilmesi halinde öncelikle mali disiplin konusunda çalışma yapacağını söyledi. DP’den yapılan açıklamaya göre Arabacıoğlu, LTB Başkanı seçilmesi halinde belediyedeki mali disiplin, çalışma barışının sağlanması ve şeffaflık konularına öncelik verecek. DP Par4 Meclis’nin önceki geceki toplan5sında, oy birliğiyle LTB Başkan adayı seçilen Dr. Mustafa Arabacıoğlu, adaylık kararının “erken ve şok bir karar” olduğunu söyledi. Arabacıoğlu, “Le!oşa halkı için hayırlısı ne ise o olsun” dedi. “ADAYLIĞIM ERKEN VE ŞOK BİR KARAR OLDU” Le!oşa Türk Belediyesi’nde yaşanan sorunları bildiğini söyleyen Arabacıoğlu, sorunlarla ilgili bazı tedbirler almak, çözümler üretmek için aday olduğunu kayde6. “30 SAATTE BELLİ OLDU” Adaylığının par4 meclisi tara ndan onaylandığını belirten Arabacıoğlu, “Bu olay çok hızlı bir şekilde geliş4. Genel Başkanımız Serdar Denktaş ile pazartesi konuştuk, ama yüzde yüz bir şey yoktu. Başkan adımı açıkladı. Adaylığım 30 saatlik dilim içerisinde belli oldu. Erken ve şok bir karar oldu” dedi. Arabacıoğlu, mali disiplin ve çalışma barışının sağlanması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belir6. “ŞEFFAFLIĞA ÖNEM VERECEĞİZ” Şeffaflığa önem vereceklerini söyleyen Arabacıoğlu, gelirin nasıl kullanıldığı, devle4n verdiği kaynakların nereye harcandığı konusunda vatandaşlara aylık bilançolar sunacaklarını kayde6. Belediye meclis üyelerinin kurumda önemli rolü olduğuna vurgu yapan Arabacıoğlu, seçilecek belediye meclis üyelerine büyük görev düşeceğine inandığını söyledi.


10

“KKTC’nin gidişatı iyi”

HALKIN SESi

HABER

7 Şubat 2013 Perşembe

Güney’de Total ile imzalar atıldı. 10 civarında araştırma sondajı yapılacak

Güney’in kasasına 24 milyon Euro 

Rum Yöne4mi dün sabah Fransız Total şirke4yle imzaladığı iki anlaşma ile Doğu Akdeniz’de “münhasır ekonomik bölge” ilan ederek parsellediği deniz bölgesindeki 10 ve 11 numaralı parsellerde hidrokarbon arama ruhsa5 için iki oransal paylaşım sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmeyle Rum devle4nin kasasına 24 milyon Euro daha girdi. Anlaşmaya Total adına imza koyan Ortadoğu Arama ve Üre4m Konuları Başkan Yardımcısı Broiak Arnult; hidrokarbon bulmak için 10 numaralı parselde iki, 11 numaralı parselde de üç boyutlu sismik araş5rmalar yapacaklarını açıkladı. Arnult, bu kapsamda hem doğal gaz hem de petrol sondajı yapmayı planladıklarını söyledi. Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Neoklis, sözleşme imzalanan şirketlerin “atak önerileri” ile 10 civarında araş5rma sondajı yapılacağını ve hidrokarbondan 4cari açıdan yararlanmak üzere altyapı çalışmalarının da başlayacağını açıkladı.

Lefkoşa’da inşaat denetimleri başladı 

Le!oşa Türk Belediyesi (LTB), izin almadan inşaat yapımına başlayanların, 15 Şubat Cuma güne kadar tüm inşaat dosyalarını belediyeye sunmaları gerek4ğini duyurdu. Grev dolayısıyla ara verilen bayındırlık-imar hizmetlerinin devreye girdiği, izinsiz inşaatların mühürlendiği bildirildi. Açıklamada, belediye ekiplerinin özellikle izinsiz olarak başlayan ve devam eden inşaatlara karşı sıkı dene4m yapacağı vurgulandı.Maliye Bakanı Tatar, TC-KKTC protokolüyle TC’nin KKTC’ye aktaracağı kaynağın 4 milyar TL olduğunu söyledi ve “İleriye bakıldığında KKTC’nin gidişa. iyi” dedi

Türkiye Cumhuriye4 ile KKTC Hüküme4 Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü onaylandı. Maliye Bakanı Ersin Tatar ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye4 (KKTC) ile Türkiye Cumhuriye4 (TC) arasında 4 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tara ndan da imzalanarak dünkü TC Resmi Gazetesi’nde yayınlandığına dikkat çekerek, böylece protokolün TC’de resmiyet kazandığını söyledi. Tatar, protokolün 2013-15 yıllarında KKTC’de yapılacak olan işler ve taahhütler ile KKTC’ye üç yılda aktarılacak olan 3.3 milyar TL kaynağı içerdiğini söyledi. Protokolün “Gelişim ve İs4krar Programı” olarak isimlendirildiğini ha5rlatan Maliye Bakanı Tatar, bu protokolle 2010-12 dönemini kapsayan protokolün tamamlanacağını ifade e4. 2010-12 dönemi protokolünün başarıyla tamamlandığını belirten Tatar, 2013-15 protokolü ile öncekinden daha fazla kaynağın KKTC’ye geleceğini söyledi. Protokolle, ya5rımların artacağını ve reel sektöre katkının yüzde 80 fazlalaşacağını, cari bütçeye katkının ise gelirlerdeki ar5ş nedeniyle yıllık 300 milyon TL’ye gerile4leceğini belirten Tatar, 1 Milyar TL’lik katkının ise ar5rılarak devamının öngörüldüğünü söyledi.

İSTİKRARIN SAĞLANMASI Protokolün KKTC’de yürürlüğe girdiğini ifade eden Tatar, asıl amacın KKTC’de is4krarın sağlanarak gelişim ve kalkınmanın artması olduğunu belir7. KKTC’nin TC’den aldığı destekle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tatar, “KKTC’nin gelişebilmesi için TC gibi bölgede lider olan bir ülkenin desteğinin sürmesi güven ve is4krarın yakalanması bakımından oldukça önemli” dedi. Protokolün, iki devlet arasında yapılan uluslararası bir anlaşma olduğuna dikkat çeken Tatar, “Bu da KKTC’nin saygınlığını ar5rmaktadır” ifadesini kullandı.

Ersin Tatar, TAK muhabiri Şebnem Özerdem Faslıgil’e açıklamalarda bulundu

Tatar şöyle devam e7: “Protokolün son şekli KKTC’nin gelişip kalkınabilmesi, mali yönden daha güçlü hale gelebilmesine yönelik4r. Bunlar kalem kalem protokolde yer almaktadır. İşin özünde, ya5rımların ar5rılması, alt yapı ve üst yapının geliş4rilmesi, rekabet gücünün ar5rılması, dışa yönelik cazibe merkezi olarak daha fazla ya5rımın gelebilmesi, e-devlet projesi ile kayıt al5na alınabilmesi, daha inandırıcı, daha sağlam bir yapı ile KKTC insanına daha fazla is4hdam, daha fazla üre4m, daha fazla katma değer ve daha fazla gelir toplayabilen kamu maliyesi yaratmak bulunuyor.”

TC’DEN KKTC’YE CİDDİ KAYNAK… TC’den KKTC’ye ciddi bir kaynak gelmekte olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Ersin Tatar, Su Projesi’nin ise bu protokolle gelecek 3.3 milyar TL’nin dışında olduğunu söyledi. 7 Mart 2014’te tamamlanması öngörülen, ancak daha erken de tamamlanabileceği belir4len su projesinin 1.3 milyar

TL’ye mal olacağını ifade eden Tatar, bunun yarısının da 2013’te harcanacağı dikkate alındığında 2013-15 döneminde TC’nin KKTC’ye aktaracağı kaynağın 4 milyar TL olduğunun görülebileceğini vurguladı. 4 milyar TL’nin büyük bir rakam olduğuna dikkat çeken Tatar, dünyadaki krize bakıldığında bunun KKTC için bir şans olduğunu söyledi. Tatar, “İleriye bakıldığında KKTC’nin gidişa5 iyi” dedi. Güven ve is4krarın yakalanması ile KKTC’ye ya5rımların artacağını, Ercan İhalesi’nin yabancı ya5rımcılara teşvik olacağını belirten Tatar, “Tanınmış dünyanın iş yapmak istediği saygın bir ülke olan TC benimle uluslararası anlaşma imzalayarak beni uluslararası topluma taşıyor…Uluslararası sermaye ve teknoloji ile knowhow’ın buraya gelmesi önemli. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü sadece sermaye değil teknoloji ve know-how da geliyor. Bu insanımızı is4hdam demek” ifadelerini kullandı.

Sendikal Platform, İngiliz vekillerle görüştü ve “Kıbrıs Türkleri yok edilmek isteniyor” dedi

“Daha etkin tavır izleyin”

“İngiltere Parlamentosu’ndan aldığı davet üzerine”, İngiltere’nin başken4 Londra’ya giden 12 kişilik Sendikal Pla3orm heye4 temaslarına başladı. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil başkanlığındaki Sendikal Pla3orm heye4 İngiltere Kıbrıs’ın Dostları Grubu Koordinatörü Mary Southco6 ile bir görüşme gerçekleş4rdi. İngiliz Parlamentosu’na ait Portcullis House’ta gerçekleş4rilen görüşmenin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na geçen heyet, burada Kıbrıs-YunanistanTürkiye Masası Başkanı David Reed’le bir araya geldi. Heyet önceki akşam son olarak İngiliz milletvekili ve Kıbrıs’ın Dostları Grubu Eşbaşkanı Andy Love ile bir görüşme gerçekleş4rdi. Toplan5 yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Sendikal Pla3orm görüşmelerin ar-

dından görüş ve önerilerini içeren birer dosya da sundu. Görüşmelerde Sendikal Pla3orm adına konuşan KTÖS genel Sekreteri Elcil, sendikaların, Kıbrıslı Türklerin kendi kendisini yönetmesi ve Birleşik Federal Kıbrıs’ın yara5lması için 80 bin kişinin ka5ldığı mi4nglerin öncüsü olduğunu anımsa8. “Şu anki yöne4m ve Türkiye’nin izlediği poli4kanın Kıbrıs’ta bir çözümü öngörmediği” inancını dile ge4ren Elcil, Türkiye’nin son yılarda bilinçli olarak Sünni İslam’ı dayatmak için külliye ve cami yapımının yoğunlaş5rıldığını belirterek, “Kıbrıs’ın kuzeyinde uygulanan bilinçli poli4kalar Kıbrıslı Türkleri yok olma noktasına ge4rmiş4r” dedi. Elcil, görüştüğü İngiliz yetkililerinden Garantör Ülke temsilcileri olarak bu konuda daha etkin tavır izlemelerini talep e7.

Sendikal Pla-orm, Londra’daki temaslarına başladı


HABER TMT Limasol Sancağı’nda ve Limasol direnişinde önemli görevler üstlenen Ahmet Hilmioğlu, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

HALKIN SESi

7 Şubat 2013 Perşembe

11

Limasol direnişinin kahramanlarındandı 

Eski TMT’cilerden Limasol Sancağında 1958 yılından i/baren görev yapan ve 2 Şubat Cumartesi günü yaşama veda eden Ahmet Hilmioğlu, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. 79 yaşında vefat eden Hilmioğlu’nun naaşı, Girne Nure1n Ersin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, askeri törenle Karaoğlanoğlu mezarlığında toprağa verildi. Törende konuşma yapan TMT Mücahitler Derneği Girne Onur Kurulu Üyesi Erbil Aydınova, Hilmioğlu’nun Limasol Sancağında, petek beyliği, sabotör /mi kurucu ve sorumlusu olmak üzere önemli görevlerde bulunduğunu anımsa2. Aydınova, Hilmioğlu’nu şu sözlerle anla2:

Askerler Hilmioğlu’nun naaşı önünde

Ahmet Hilmioğlu’nun naaşını askerler taşıdı

“Ahmet Hilmioğlu, Leymosun halkı içerisinde saygın ve sevilen bir ailenin oğluydu. 21 Aralık 1963 Rum saldırıları öncesinde Limasol Sancağı’nda Sabotör ekibinin Petek Beyi olarak Türk Mukavemet Teşkila0’na hizmet etmiş yiğit bir silah arkadaşımızdı. Sessiz sakin fakat haksızlığa karşı duran ve cesaretle ortaya a0lanlardandı. 13 Şubat 1964 Limasol direnişimizin kahramanlarındandı. Yeni Klinik Mevzisi’nin düşmesinden sonra zırhlandırılmış buldozer ve tank desteğindeki Rum-

Yunan ikilisinin, Türk sem/ne giriş teşebbüslerinin durdurulması gerekirdi. Sabotör /minin hazırladığı boşluklu imha hakkı rıncı küreği üzerinde ve ustalıklı bir şekilde zırhlılandırılmış buldozerin paletlerine denk ge/rilerek patla0lmasıyla durudurulmuştu. Ahmet Hilmoğlu’nun bu başarısıyla saldırılar durdurulurken bir anlaşma ortamı yara0lmış0. Bu gerçekleşmese Ahmet Hilmioğlu ikinci planı uygulayacak0. Bu ikinci plan da vücuduna sarmış olduğu C 4 patlayıcı düzeneğini zırhlı buldozerin al0na girip

patlatmak0. Planın gerçekleşmesi Ahmet Hilmioğlu’na haya0nı bağışlamış0. 1974 Mutlu Barış Hareka0 sonrası Girne’ye yerleşen ve /caretle uğraşan Ahmet Hilmoğlu; müşterilerinin dükkanından mutlu ayrılması onu da çok mutlu ederdi. Ahmet Hilmioğlu, her şeyden önce çok iyi bir aile reisiydi. Ya2ğı yer nur , mekanı cennet olsun” Ahmet Hilmioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerlerin omuzlarında taşınarak, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasal ortağıyız” Meclis Başkanı Bozer, “Kıbrıs Türkü’ne ne olacağı konusunda karar her ne kadar bize aitse de bu sürece müdahil olup karar üretenlerin de bu noktada karar üretmeleri gerekir” dediBozer, KTBK Gaziler Derneği’ni kabul e&

Meclis Başkanı Hasan Bozer, Kıbrıs müzakerelerinin Güney Kıbrıs’ta yapılacak seçimlerden sonra hız kazanacağını belirterek, bu süreçte Kıbrıs Türkü’ne ne olacağı konusundaki kararın Türk tarana ait olduğu kadar bu sürece müdahil olup karar üretenlere de karar üretme görevi düştüğünü vurguladı. Cumhurbaşkan Vekili, Meclis Başkanı Hasan Bozer dün 37’inci kuruluş yılını kutlayan Kadir Dedeoğlu başkanlığındaki KTBK Gaziler Derneği’ni kabul e1. Hasan Bozer kabulde yap0ğı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün bugünlere kahraman Türk askeri, Mücahit, şehit ve gazilerin katkılarıyla geldiğini ve bu gerçeğin asla unutulmayacağını kayde1. Müzakerelerin sonsuza dek devam etmemesi gerekliliğine de vurgu yapan Hasan Bozer, dünya

kamuoyunun ar0k Kıbrıs sorununda tek tarafa destek vererek bir çözüme ulaşılamayacağını görmesi zamanının geldiğini vurguladı. “Takvimli bir müzakere süreci sonunda Kıbrıs Türkü’ne ne olacağı konusunda karar her ne kadar bize aitse de bu sürece müdahil olup karar üretenlerin de bu noktada karar üretmeleri gerekir. Çünkü biz şu an Rumların alıp götürdüğü Kıbrıs Cumhuriye/’nin gerek yasal gerekse doğal eşit ortağıyız ama bu gerçek hep unutuluyor, gözardı ediliyor, sanki Kıbrıs’ta tek Kıbrıs Cumhuriye/ var, Rumlar tek sahibi” diyen Hasan Bozer, dünya kamuoyunun Kıbrıs Türkü’nün yaşamını zorlaş0ran bu noktada ar0k bir karar vermesi ve Kıbrıs Türkü’nün de bu noktayı talep etmesi gerek/ğini kayde1. Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Cumhuriye/’nin tarihi ve yasal ortağı olduğunu ve ada çevresinde bulunan doğal gaz, petrol yatakları konusunda da hakkı bulunduğunun al0nı çizen Bozer, dünya kamuoyuna; Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Cumhuriye/’nin tarihi, yasal ortağıyız. Hani bu ortaklığın gerekleri; bizi daha ne kadar çengelde asılı tutaksınız?” diye sordu.


12

HABER

HALKIN SESi

“Avucunda bir mermi, cebinde üç bilye vardı”

7 Şubat 2013 Perşembe

49 yıl önce Arpalık köyünde Rum saldırıları sonucu haya2nı kaybeden şehitler anıldı Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ersan, şehitlerden İsmail Musa Mani’nin haya2nı kaybe3ğinde henüz 13 yaşında olduğunu anımsa4 ve “İsmail’in avucunda bir mermi, paltosunun cebinde ise üç bilye bulunmuştu” dediKıbrıs Türk halkının direniş yıllarında Arpalık köyünde hayatlarını kaybeden şehitler, 49’uncu ölüm yıldönümlerinde Leoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki kabirleri başında anıldı. 49 yıl önce, 6 Şubat 1964’te Arpalık köyündeki direniş sırasında şehit düşenlerin anma törenine, yakınlarının yanı sıra Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, TMT Mücahitler Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Sönmezliler Ocağı, Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği yetkilileri ka/ldı. Rumların köylerine yap/kları saldırıya direnirken şehit olan İsmail Musa Mani, Ali Hasan Mulla, Mehmet Hüseyin, Mustafa Osman Magrili ve Hasan Mulla Hasan’ın anma töreninde konuşan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, Arpalık şehitlerinin Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin başarıya ulaşmasında büyük paya sahip olduğunu belir0. Ersan, Arpalık Mücahitlerinin sınırlı sayıdaki silahlarıyla Rum saldırılarına karşı şanlı bir direniş gösterdiğini ifade e0. “MÜCAHİTLER, ELLERİNDEKİ TÜM MERMİLERİ KULLANARAK SİVİL HALKI KORUMAYA ÇALIŞTI” Ertan Ersan geçmişle ilgili şu bilgileri verdi: “Leoşa’nın 15 kilometre uzağındaki Arpalık köyü 1960 yılındaki sayıma göre 172 kişilik nüfüsa sahip.. Köyün Mücahitleri Akıncılar Kovanı’na bağlıydı. Mücahitlerin TMT silahları 6 piyade tüfeği ile 1 tabancadan

ibare0. Rumlar, köy yakınından geçmekte olan bir Rum vasıtasına saldırı yapıldığı gerekçesiyle köyü çepeçevre sardı. Böyle bir saldırı olmamış/. Bu, Rumların köye girmek için uydurduğu bir bahaneydi. Rumlar, Arpalılıklı kardeşlerimizden ellerindeki silahları teslim etmelerini istedi. Köyün bir avuç yiğit halkı silahlarını teslim ederse başlarına gelecekleri biliyordu. Mücahitler, köylünün de onayıyla 250 Rum’a karşı direnme kararı aldı. Piyade silahlara her birine sadece 30 kurşun düşerken, tabancanın ise 90 mermisi vardı. Köylünün araba direksiyonu kullanarak yap/ğı el yapımı yaklaşık 12 av tüfeğinin 40’ar mermisi vardı. Mücahitler, ellerindeki tüm mermileri kullanarak sivil halkı korumaya çalış/. Ama köye girmeyi başaran Rumlar sadece sivil halkı değil, hayvanları dahi öldürdü.” “ŞEHİT OLAN İSMAİL MUSA’NIN AVUCUNDA BİR MERMİ, PALTOSUNUN CEBİNDE İSE ÜÇ BİLYE VARDI” Ersan, şehitlerden İsmail Musa Mani’nin haya/nı kaybe0ğinde henüz 13 yaşında olduğunu anımsa1. Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, “Şehit düşen İsmail’in avucunda bir mermi, paltosunun cebinde ise üç bilye bulundu. Tanıkların anla1ğına göre küçük İsmail, Arpalık çarpışmalarında Mücahit ağabeylerinin yanından hiç ayrılmamış/. Av tüfeğinde kullanmaları için boş kovanları doldurarak onlara yardım etmiş, vatani görevini bu şekilde yerine ge.rmiş.” dedi.

Dua okundu

Şehitlerin fotoğrafları taşındı

Şehitlerin mezarına karanfil bırakıldı

“Nalbantoğlu kitaplaşmalı”

Türk Mukavemet Teşkila2 ve Toplumcu Kurtuluş Par1si kurucularından, adıyla anılan devlet hastanesinin kurucusu ve Sağlık eski Bakanı Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 33. yıldönümünde anıldıNalbantoğlu’nun kabri başında tören düzenlendi

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde ön saflarda yer alan, TMT kurucularından ve eski Sağlık Bakanlarından, Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölüm yıldönümünde törenle anıldı. Nalbantoğlu’nun ölümünün 33. yıldönümünde Leoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği üyelerinden Celal Bayar, 33 yıl önce ani bir rahatsızlık sonucu hayata veda eden Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun çok değerli bir vatansever olduğunu vurguladı. Nalbantoğlu'nun mesai arkadaşlarından İsmail Bozkurt da, Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun liderlik özelliğine ve demokrasi anlayışına vurgu yap/. Bozkurt, Kıbrıs Türk halkının ye.ş.rdiği nadir değerlerden biri olduğunu söyledi. Eski siyasilerden Mustafa Akıncı ise, par.daş ve aile dostu olan Nalbantoğlu’nun ilkeli tutumuna vurgu yaparak, Nalbantoğlu’nu gelecek kuşaklara anlatmak için bir kitap hazırlanması temennisinde bulundu.


AYAKLI GAZETE

HALKIN SESi

7 Şubat 2013 Perşembe

13

LTB için aday arayışları hızlandı 

Ayaklı Gazete’ye kulislerden ulaşan haberlere göre, önceki akşam Le oşa Türk Belediyesi başkanlığı seçiminde aday olacak ilk isim olarak Demokrat Par3’den milletvekili Mustafa Arabacıoğlu’nun açıklanması sonrasında diğer par3ler de güçlü isimleri aday olarak çıkarmak için çalışmalarını hızlandırmışlar.

Bize ulaşan bilgilere göre, ik3dar par3si UBP’de par3nin üstünde durduğu isimlerin Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve Le oşa Kaymakamı Kemal Deniz Dana olduğu bildirilirken, ana muhalefet par3si CTP-BG’de ise Le oşa milletvekili Kadri Fellahoğlu’nun adaylığının üzerinde konuşulmaya başlandığı bildiriliyor. Öte yandan diğer muhalefet par3si

TDP’nin adayının Genel Sekreter Cemal Özyiğit’in olması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, bağımsız adayların da seçime ka4labileceği haberleri ulaşıyor. TDP’nin önümüzdeki günlerde Toplumsal Varoluş Hareke3 temsilcileriyle bir araya gelip aday belirlemek için toplan4 yapacağı öğrenildi.

Karasinekler kol geziyorDemokrasiye “Salt çoğunluk” ayarı…Avcılık Federasyonu seçimleri de UBP Genel başkanlık seçimleri ile aynı kaderi yaşadı ve yeniden seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi ve Dr. Hasan Birtan’ın genel başkanlığı mahkemece düşmüş oldu. Son 100 gün içinde üç tane genel kurul salt çoğunluk gerekçesi yüzünden mahkemelerce yeniden yapılmasına karar verildi. İlginç bir tesadü!e olsa hepsinin hemen hemen aynı döneme denk gelmesi ve hepsinde de “salt çoğunluk” yüzünden çıkan tar4şmalardan ötürü bir türlü “is3krar” sağlanamadı ve mahkemelerce genel kurulların yeniden toplanmasına karar verildi. Şimdi önce UBP’nin genel kurulu tekrarlanacak sonra Avcılık Federasyonun daha sonra da Kar-İş’in genel kurulları gerçekleşecek. Demokra3k Yasalarla yöne3len KKTC’de yine demokra3k kurallarla yöne3len sivil topum örgütü ve siyasi par3lere demokrasinin gereği salt çoğunluğu arama zorunluluğu mahkemelerce ge3rilmiş oldu. (Alihan Pehlivan-yorumsuz)

GÜNÜN KARİKATÜRÜ

Beyaz ekmek tartışılır oldu 

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda özellikle dünya ve Türkiye basınında dile ge3rilen beyaz ekmeğin sağlığımıza faydaları ve zararları konusunda düşüncelerini bizlerle paylaş4lar. Vatandaşlarımız, eğer uzmanların da ifade e5ği gibi beyaz ekmeğin renginin beyazlaşması için bazı maddeler kullanılıyorsa ve bu maddelerin sağlığa zararları varsa, beyaz ekmekten bir an önce vazgeçmenin şart olduğunu kayde5ler.

Mesajýnýz var

Uzmanlara göre, tahıllı ekmeklerin insan sağlığına faydalı olduğunu söylediklerine vurgu yapan vatandaşlarımız, bu konuda ülkemizde yetkililerin de bir açıklama yapmalarını beklediklerini ifade e5ler. Türk toplumunun ekmek tüke3minin diğer ülkelere göre çok fazla olduğunun bilindiğini belirten vatandaşlarımız “Acaba ülkemizdeki başta obezite ve şeker hastalığı ile çeşitli hastalıkların sebeplerinin başında ülkemizde yaygın olarak kullanılan beyaz ekmek mi geliyor?” diye sorguladılar.

Sn. Mustafa Arabacıoğlu, adaylığınız hayırlı olsun. Ancak Leoşa Türk Belediyesi’ni toparlamak hiç kolay iş olmayacak0r. Hele de bir yılda imkânsız gibi. Sn. Ahmet Çaluda, geçmiş olsun. İs3hdam sözü verdiğiniz İşkey ailesi, bu sözün yerine ge3rilmemesi üzerine Güzelyurt ilçe binasını basıp olay çıkarmış. Bazıları da size sandalye rlatmak istemiş. Güzelyurt’ta işler karışık desenize…

Sn. Alican Kabakçı, ekinlerde hastalık belir/si konusunda son durum nedir acaba? Yağmurların çok fazla yağmaması, sizi endişeye düşürmüş diye duyduk. Ama daha mart ayı gelmedi değil mi? Sn. Cemal Biren, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin ‘yavaş şehir’ olma yolundaki süreç ilerliyormuş. Hadi hayırlısı olsun. Umarız bu çalışmanız diğer belediyelere de örnek olur...

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde dikkatlerini çeken olayların başında her yerde kara sineklerin adeta kol gezmesi olduğunu söyleyerek, konuyla ilgili görüşlerini bizlere aktardılar. Karasineklerin genelde yaz aylarında daha fazla görüldüğünü ancak şu anda kış aylarında olmalarına karşın kara sinek is3lası yaşandığını iddia eden vatandaşlarımız, bu sineklerin kapı ve pencereleri kirle5ğini bunun yanında bazılarının ise kurt a6ğını söyleyerek endişelerini dile ge3rdiler. Bu konuda belediyelerin ilaçlamalarına yıl boyunca devam etmesi gerek3ğini ifade eden vatandaşlarımız, “İlaçlamalar yaz boyunca devam e5ği sürece karasinek ve sivrisinekler azalıyor. Ancak şu günlerde oldukça fazla karasinek var” diyerek belediyeleri bu konuda göreve davet e5ler.

2273141

numaralý telefona mesajlarýnýzý býrakabilirsiniz

Sn. Ömer Emiroğlu, çoktandır görüşemiyoruz. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu arada bel 4ğınız nasıl gidiyor? Herhalde tedavi işe yaramış4r...

Sn. Zeki Ziya, turizm konusunda yap0ğınız benzetmeler ve eleş/riler çok yerindeymiş. Bu arada bilet fiyatları acaba ne kadar zamlandı? Sn. Ertan Birinci, Genç TV’nin Sendikal Pla2orm üyelerinin Londra’daki temaslarını yerinde takip ederek canlı yayınla izleyicilere iletmeniz takdir topladı...

Sn. Ersan Saner, Başbakan’ın da ifade e1ğine göre bakanlığınız son üç yılda önemli ya0rımlara imza atmış. 2010 yılında 8 milyon olan ya0rım miktarı şu anda 115 milyona çıkmış. Acaba bunda karayollarının payı nedir?


14

HALKIN SESi

7 Şubat 2013 Perşembe

Dr. Fazıl Küçük diyorki

Beylik laflarına karnımız tok Günün cilveleri

Türk her şeye tahammül edebilir, fakat milliyet ve şerefine tecavüz edilmesine asla.

Eski Fotoğraflar

Temenni ederiz ki İçişleri Bakanı tara!ndan yapılan açıklamada belir4ldiği gibi, Rum polisler ırk farkı gözetmeksizin ödevlerini adalet çerçevesi dahilinde ifa etsinler. Bizim en büyük arzumuz budur. Fakat izhar e7ğimiz bu arzu ve temenni acaba boşa gitmiyecek midir? Buna kesin bir cevap vermek için ileride ne gibi bir yol takip edeceklerini beklememiz lazımdır. Yalnız şunu söyliyelim ki, Halkın Sesi gazetesinde Rum polislerin tutumu hakkında yapılmış olan neşriyat, iç işleri Bakanı’nın iddia e7ği gibi hayal mahsulü değildir. İşin içinde hakikat unsurları ve bityeniği olmasaydı, her iki gazetenin bu konuda hem de bir birinin benzeri olarak neşriya6a bulunma sına sebep ve imkan yoktur. Her ne denirse densin bizim bilip gördüğümüz bir şey varsa, Rum polis subay ve erlerinin harekellerinin Türklere karşı bir sinir harbi mahiye4nde olduğudur. Buna dair misal göstermek için eski de#er karış5rıp bazı hadiseleri tekrarlamıyacak ve yalnız son bir olaydan bahsedeceğiz: Geçen Cuma günkü Nacak gazetesinde okuduğumuza göre, Anadolu caddesi ile II. Selim caddesinin kavşağında halen inşa edilmekte olan "Şehitler Abidesi"ni gözden geçiren bazı Rum polis kumandanları ve planlama dairesi memurları abidenin her tara!nı ölçtükten sonra: "Bu duvar 100 san4m yüksekliğindedir. Trafiğe mani olur!" hükmünü vermişler. Orada çalışanlardan biri kendilerine: "Baf Kapısı’ndaki heykelinizi çevreleyen duvarın daha kalın

ve daha yüksek oluşuna ne buyurursunuz?" diye sorduğu suale im4handa şaşalıyan öğrenciler gibi bay memurlardan biri yutkunarak: "O inşa edilmiş, bitmiş4r ar5k!" cevabında bulunmuştur. Sizde dinleyiniz ey dünya idarecileri. Siz de görünüz ey dünya hukukçuları!.. Siz de duyunuz ey beşeriyet!... Hele şu söze baknıız: Baf Kapısı’ndaki heykeli çevreleyen duvar ye4şip yapılmış ar5k!.. Acaba hangi asırda yapılmış5r? Milattan önce mi? Yoksa miladın ilk yıllarında veyahut sömürge devrinde mi inşa edilmiş4r o duvar? Sürücülerin oturuş yükseklikleri 100cm’den çok fazla olduğuna göre, karşı cihe6en gelen vasıtaları görmemelerine ve şehitler abidesini çevreleyen duvar trafiğe nasıl engel olabilir? Gösterilen sebep hesapsızdır, verilen cevap da gayet gülünç ve taassup kokmaktadır. Aynı zaman da ortada bir de çekememezlik ve ırk tefriki siyase4 vardır. Rum memur ve idarecileri bu duygu ile iş yapmaktan vazgeçmedikçe bu memleke6e devlet mekanizması hukuk ve nizam devle4 olmak vas!na hiç bir zaman haiz olamayacak5r. Kim olursa olsun hükümet görevi ile yükümlü olanlardan beylik lakırdılar değil taraf gütmeden her işte adalet mevhumuna uygun bir şekilde icraa6a bulunmalarını bekleriz. YAVUZ (24 Ocak 1963 Halkın Sesi)

Hazırlayan Altay Sayıl. E-Mail: altaysayil@gmail.com Sayın okuyucumuz, yayınlanmasını istediğiniz eski fotoğraflarınızı bize gönderin, yayınlayalım.

Hazırlayan ve Derleyen: Altay Sayıl

Türk belediyelerine

el koyamayacaklarını anladılar Makarios yeni bir baltalama planı buldu

Türk belediyelerine el koyamayacağını nihayet anlayan Cumhurbaşkanı Makarios'un şimdi yeni bir baltalama planı üzerinde durduğu öğrenilmiş4r. İyi haber alan kaynaklar, Anayasaya uygun olarak kurulmuş bulunan Türk belediyelerini yok etmek emeli ile Makarlos'un hazırladığı plân hakkında bu bilgiyi veriyorlar. "Hükümet, inkişaf encümenlerine kredi kapılarını açacak Türkler, bu encümenleri tanımadığından, krediler Rum mahallelerinin imarına gidecek. Türk mahalleleri, olduğu gibi kalacak. Türkler arasında şikâyetler baş gösterecek. Böylece Türk Cemaa4 de belediyelerini kapa5p Rum kontrolü al5ndaki inkişaf ercümenlerine ka5lmak zorunda katacak. Anlaşılıyor ki, Türk Cemaa4 uğraşmak, onu huzursuz hale ge4rmek Rum çoğunluğunun ve idarecilerinin başlıca gayelerinden biri haline geliyor. Yalnız unu6ukları nokta, Kıbrıs Türk Cemaa4’nin maddi sıkın5lar karşısında vicdanını satacak bir cemaat olmadığıdır. (24 Ocak 1963 Halkın Sesi)

Yunan Veliahtı ile Danimarka Kralı’nın kızı nişanlandı

A4na : 23 (R) — Bugün Yunan ve Danimarka Kraliyet Sarayları’ndan açıklandığına göre Yunan Veliah5 Prenses Konstan4n Danimarka Kralı’nın kızı Prenses Anna Marry ile nişanlanmış5r. Düğün Prensesin tahsilini tamamlamasına müteakip gelecek yıl yapılacak5r. Yunan Kralı Pavlo beraberinde Kraliçe Frederika ve Yunan Kraliyet ailesinin diğer üyeleri olduğu halde bu nişan töreni için özel bir uçakla Danimarka'nın Başşehri Ko-penhag'a gitmiş bulunmaktadır. (24 Ocak 1963 Halkın Sesi)

Evkaf Dairesi’nden teşekkür

1963 yılı Aralık ayındaki Rum saldırılarından tüm Kıbrıs Türkleri etkilenmiş/. Ailelere yardım olarak verilen bir dilim kuru ekmeği aralarında bölüşen iki kardeş yaşadıkları olayları, yoklukları görüyor ve kendilerine yiyecek olarak verilen kuru ekmek de olsa şükrederek yiyordu.

Le"oşada Selimiye Camii şerefinde mevcut bulunan megafonların idame ve tamiratlarına medar olmak üzere £30 lira teberrüde bulunan Le"oşalı Hüseyin Vecihi beye alenen teşekkürü bir borç sayarız. İ. Sıtkı Evkaf Müdürü (23 Ocak 1963 Halkın Sesi)


HS 15

CMYK


16

MAGAZİN

HALKIN SESi

7 Şubat 2013 Perşembe

Girne’de

Fotoğraflar: Ahmet İKİDERELİ

” d o o w y l l “Ho gecesi

Ünal Ýç Giyim

.Korseler .Bay-

.Çocuk .Pijamalarý .Çoraplar .Bebe Bayan

takýmlarý

Lemar Yolu-Creditwest Bank. Yaný - Ortaköy Tel: 228 4820

Girne gecelerinin kıpır kıpır eğlence mekânı W Club’ta geç3ğimiz ha!a sonu “Hollywood” adı al4nda bir par3 düzenlendi. Gençlerin büyük rağbet gösterdiği gecede tempo bir an olsun düşmedi. Kabin başında bulunan mekânın daimi Dj’leri Haşim Volkan ve Blend’in yanında konuk Dj Delete de setleriyle gençleri coşturdu. Özelikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede içki ve müziğin keyfini bir arada yaşayan gençlerin keyfi yerindeydi.

CMYK


Barış’la eğlendiler

HALKIN SESi

MAGAZİN

Ahmet İKİDERELİ

Eğlencenin ve lezze(n vazgeçilmez mekânı Le Meyhane’de konuklar yine coştu. Eğlencesevereler cuma gecesi

7 Şubat 2013 Perşembe

soluğu Le Meyhane’de aldı. Mekânı dolduran kalabalık, gecenin solis( Barış’ın söylediği parçalarla yine eğlence dolu saatler yaşadı.

CMYK

17


18

HALKIN SESi

7 Ĺžubat 2013 PerĹ&#x;embe

YazgÄą Ă–tĂźken

BalÄąk ve yoÄ&#x;urt, hiç mi yan yana gelmez? Herkes tarandan sevilen ama hep ayrÄą ayrÄą tĂźke-len bu iki lezzet; balÄąk ve yoÄ&#x;urt. Kimse balÄąk ve yoÄ&#x;urdu beraber tĂźketmeye cesaret edemiyor. SorulduÄ&#x;unda ‘İkisini aynÄą anda tĂźke-rsen zehirler’ yanÄą.nÄą alÄąyoruz. Peki neden zehirlediÄ&#x;ini biliyor musunuz? Gelin bu haa balÄąk ve yoÄ&#x;urdun besin zehirlenmelerine yol açmasÄąnÄąn nedenlerini ĂśÄ&#x;renelim

Zehirlenme sebebi

YediÄ&#x;imiz balÄąÄ&#x;Äąn zehirleme potansiyeli iki nedene baÄ&#x;lanÄąr. Bunlardan birincisi; tropik sularda yaĹ&#x;ayan balÄąklardan kaynaklanÄąr. Bu %p sularda yaĹ&#x;ayan balÄąklar ciddi gÄąda zehirlenmelerine yol açarken Ăźlkemizde bu %p zehirlenmelere sÄąk rastlanÄąlmaz. Ancak ikincil zehirlenme nedeni Histamin kaynaklÄą zehirlenmedir.

SAÄžLIK

YakÄąn DoÄ&#x;u Ăœniversitesi Hastanesi Kurum Diye-syeni

yine uygun hijyenik koĹ&#x;ullarda hazÄąrlanÄąp piĹ&#x;irilen balÄąk, sĂźt, yoÄ&#x;urt veya peynirle tĂźke%lebilir.

Zehirlenme belir-leri

Bulan& Kusma Ä°shal BaĹ&#x; dĂśnmesi, uyuĹ&#x;ukluk ve %tremedir. Semptomlar genellikle 20-30 dakika içerisinde baĹ&#x;lar.

Bayat balÄąkta bulunan BalÄąk zehirlenmesinin tedavisi histamin zehirlenme sebebi! Bayat balÄąk ve yoÄ&#x;urdun yani vĂźcu'a

BalÄąÄ&#x;Äąn içinde bulunan histamin adlÄą protein, bayat balÄąkta ar&Ĺ&#x; gĂśstermektedir. YakalandÄąktan hemen sonra soÄ&#x;utulmayan balÄąklarda histamin maddesi artar. Bu Ĺ&#x;ekilde tĂźke%len bayat balÄąk insan saÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äąnda ciddi alerjik reaksiyonlara ve zehirlenmelere yol açmaktadÄąr.

aĹ&#x;ÄąrÄą histamine birikimine baÄ&#x;lÄą oluĹ&#x;an zehirlenmelerde, kanda histamini bloke edici ilaçlar kullanÄąlmaktadÄąr. Bu ilaçlar sayesinde 6-8 saa'e zehirin etkisi geçmektedir.

SaÄ&#x;lÄąklÄą beslenmede adÄąndan sÄąkça sĂśz e(ren yoÄ&#x;urt, içerisinde histamin adlÄą protein bulundurmaktadÄąr. Bayat balÄąkla birlikte tĂźke%len yoÄ&#x;urt vĂźcu'a histamin ar&Ĺ&#x;Äąna neden olur ve zehirlenmelere yol açar. Bu yĂźzden halk arasÄąnda balÄąk ve yoÄ&#x;urt birlikte tĂźke%ldiÄ&#x;inde zehirler kavramÄą ortaya çĹkmÄąĹ&#x;&r. Evet, bayat balÄąk ve yoÄ&#x;urt beraber tĂźke%ldiÄ&#x;inde besin zehirlenmelerine yol açabilir.

BilmediÄ&#x;iniz ve gĂźvenli olmayan hiçbir balÄąÄ&#x;Äą tĂźketmeyin. BalÄąÄ&#x;Äąn tazeliÄ&#x;inden emin olun. Taze balÄąÄ&#x;Äąn gĂśzleri parlak ve dÄąĹ&#x;a bombelidir. Taze balÄąÄ&#x;Äąn derisi gergin ve parlak&r. BalÄąÄ&#x;a parmak ucunuzla dokunup geri çek%Ä&#x;inizde balÄąÄ&#x;Äąn derisi hemen dĂźzelmelidir. BalÄąk eÄ&#x;er dondurulacaksa hemen temizlenmeli oda sÄącaklÄąÄ&#x;Äąnda uzun sure bekle%lmemelidir. ÇÜzdĂźrĂźlmĂźĹ&#x; balÄąk tekrardan dondurulmamalÄądÄąr. DondurulmuĹ&#x; balÄąk sa&n alÄąrken gĂźvenilir markalar sa&n alÄąnmalÄą, market alÄąĹ&#x;veriĹ&#x;inin sonunda sa&n almalÄą ve oda sÄącaklÄ&#x;Äąnda uzun sĂźre bekle%lmeden dondurucuya konulmalÄądÄąr.

YoÄ&#x;urt

Taze balÄąk

BalÄąÄ&#x;Äąn tazeliÄ&#x;ine gĂźveniyorsanÄąz balÄąkla birlikte yoÄ&#x;urt tĂźketmenizin hiçbir sakÄąncasÄą olmaz. Uygun koĹ&#x;ulda hazÄąrlanmamÄąĹ&#x; balÄąklarÄą yiyen herkes zehirlenmelerle karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;abilir. Temiz sularda elde edilen ve uygun Ĺ&#x;ekilde temizlenip depolanmÄąĹ&#x; ve

BalĹk zehirlenmesinden korunmak için

CMYK


HABER

HALKIN SESi

7 Şubat 2013 Perşembe

Hayalini paylaş, Rafet’i izle Kuzey Kıbrıs Turkcell’den sevgilileri Facebook’ta buluşturan yarışma

Sevgililer Günü’ne özel bir yarışma: Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Facebook sayfasında “hayallerindeki Sevgililer Günü” fikrini paylaşarak, Rafet El Roman konserine iki kişilik dave1ye kazanabilirsiniz

19Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Sevgiler Günü” öncesinde, interne9eki sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta ilginç bir yarışmaya imza a:. Facebook’ta Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sayfasına girenler “hayallerindeki Sevgililer Günü” fikrini paylaşarak, Rafet El Roman konserine iki kişilik dave7ye kazanma şansına ortak olacak. 5 Şubat’ta başlayan ve 13 Şubat’a kadar sürecek ödüllü yarışma Kuzey Kıbrıs Turkcell tara$ndan h9p://www.facebook.com/TURKCELLKUZEYKIBRIS sayfasında devam ediyor. Uygulama sayfasında yapılan yorumlar içinde en çok ‘like’ alan 10 fikir yarışmayı kazanmış sayılacak.

YARIŞMANIN KOŞULLARI

Kuzey Kıbrıs Turkcell tara$ndan yapılan açıklamada, yarışmanın koşulları şöyle sıralandı: - Yarışmacılar oyun uygulamasına girerek hayallerindeki Sevgililer Günü fikrini paylaşacaklar. - En çok oy alan 10 fikir 14 Şubat 21:00 Cratos Otel’deki Rafet El Roman konserine iki kişilik dave7ye kazanacak - Yarışmaya ka8lım ücretsizdir. - Yarışma, 5 Şubat 2013 Kuzey Kıbrıs yerel saa7 09.00'da başladı; 13 Şubat 2013 Kuzey Kıbrıs yerel saa7 13.00'te sona erecek. - Her bir dave7ye iki kişilik7r. Dave7yeler başkasına devredilemez ve sa8lamaz. - Yarışma sonuçları 13 Şubat 2013 tarihinde saat 14:00'da KUZEY KIBRIS TURKCELL facebook sayfasında açıklanacak. - Yarışmaya, 14 yaşından büyükler ka8labilecek.

KKTC ATICILIK FEDERASYONU ÜYE DERNEK, BİRLİK VE KULÜP BAŞKANLIKLARI:

KKTC A2cılık Federasyonu Yürütme Kurulu Federasyon Tüzüğü çerçevesinde 23.02.2013 tarihinde, saat 18:30’da, Federasyon Lokalinda (Gönyeli), Olağan Genel Kurul Toplan2sı düzenleme kararı almış2r. Saygılarımla Bilgilerinize Rica Ederim.

Arif CANKUT BAŞKAN

MAHALLİ İLAN METNİ

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ’NDEN

Şirke1mizin SİGORTA POLİÇESİNİ DÜZENLEMEYE VE PRİMİNİ TAHSİLE YETKİLİ acenteliğine atanan UYGAR LAVKAN isimli acenteye; Nakliyat (Tekne ve Abonman, Sağlık, Makine Montaj ve Tarım sigortaları dışında) Şirke7mizin faaliye9e bulunduğu branşlarda sigorta tekliflerini kabul ve bu husustaki sigorta poliçelerini, poliçe eklerini (zeyilnameleri), yenilemeleri (tecdit nameleri) düzenleyip imza ederek, alındı (makbuz) karşılığında sigorta primlerini tahsil yetkisi verilmiş7r.

Acente, sigorta poliçesi düzenleme yetkisine sahip olmadığı dallarda alacağı teklifleri sigorta Şirke7ne iletmeye, Şirketçe düzenlenecek bu poliçeleri de tahsile yetkilidir. Ayrıca, acente kendi aracılığı ile düzenlenmiş sigorta poliçeleri ile ilgili tebligatları kabul edebileceği gibi benzer tebligatları Şirket adına yapmak yetkilerine de sahip7r.


20

HALKIN SESi

AJANDA

7 Şubat 2013 Perşembe

Kadın sığınma evi yarına konser

TİYATRO

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahnelendiği ve 13 oyunda 1417 seyircinin izlediği “Kabare Kıbrıs” oyunu her cuma ve cumartesi akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için telefon: 22 78 782

Sanat atölyesi kursları

10’uncu Orkide Yürüyüşü 24 Şubat’ta

Kanser Araştırma Vakfı’nın yüzlerce kişinin katılımıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Orkide Yürüyüşü, bu yıl 24 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. İletişim için tel: 0533 863 49 29

Yaratıcı Fikirler Yarışması Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) “Bir Fikir, Dünyayı Değiş:r” sloganıyla “Genç Mucitler Yara;cı Fikirler Yarışması” düzenliyor. GAÜ’nün 2012-2013 akademik yılıyla birlikte her yıl geleneksel olarak düzenleyeceği yarışmaya; 19 Nisan 2013 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Ön eleme sonuçlarının 29 Nisan’da açıklanacağı yarışmada, detaylı proje teslimleri 20 Mayıs’ta yapılacak. Jüri değerlendirmeleri 20-30 Mayıs arasında sürecek ve finale kalan yarışmacılar da 31 Mayıs’ta açıklanacak. Final yarışması ve ödül töreni ise 4 Haziran’da düzenlenecek. Açıklamada, Genç Mucitler Yara;cı Fikirler Yarışması’na, h<p://yarismalar.gau.edu.tr web

Girne Belediyesi, Sanat Atölyesi kurslarına Şubat ayında başlıyor. Şubat ayı içerisinde faaliyete geçecek Sanat Atölyesi, çocuk, genç ve ye:şkin bireylere sanatla temas etmek, uygulayarak deneyimlerini ar;rma şansı verecek. Yapılan açıklamada, iki ay sürecek ilk kursun, 5-8(çocuk), 913(genç) ve 16 yaş üstü (ye:şkin) olarak üç ayrı yaş gurubuna ayrılacağı belir:ldi. Atölye çalışmalarının ardından, ka;lımcılara ser:fika verileceği ve ortaya çıkacak sanat objelerinden de bir sergi açılacağı kaydedildi. Açıklamada, Sanat Atölyesi kurslarına ka;lmak isteyen vatandaşların, Girne Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü’ne kayıtlarını yap;rmaları veya ayrın;lı bilgi için Girne Belediyesi adına kurs eğitmeni Zehra Sonya’ya (0533 866 3085) ulaşmaları gerek:ği belir:ldi.

Konser

adresinden veya 0392 650 20 00 -1165 numaralı telefonlardan başvuruda bulunulabileceği; değerlendirmenin ise GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü’nde özel jüri tara&ndan yapılacağını bildirdi. Yarışmada dereceye girecek genç mucit ve bilim insanı adaylarına özel ödüller verileceği de belir:ldi.

Le'oşa Müzik Derneği, “Lale Devri” adlı konserini 13 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleş:riyor. "Türk sanat müziğine damga vurmuş seçkin" bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konsere Türkiye’den Burcu Boyacı konuk sanatçı olarak ka;lacak. Şef Aydın Hikmet’in yöneteceği ve Le'oşa’da Türk Maarif Koleji Rauf R. Denktaş Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de yer alacak konserde, Le'oşa Müzik Derneği koro ve saz elemanlarının yanısıra Türkiye’de Türk sanat müziği dalında profesyonel çalışmalarda bulunan Burcu Boyacı da sahne alarak Türk sanat müziğine damga vurmuş bestekarların eserlerini sunacak. Le'oşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu, “Lale Devri” adlı 2013 yılının ilk konserinde sunucu Huriye Olkanlı’nın sunumuyla özel bir repertuarı Türk sanat müziği severlerine sunacak.

Konferans

Kıbrıs Türk İşadamları Konseyi, “Aile Şirketlerini Başarıya Götüren İlkeler” konulu konferans düzenliyor. Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda, 7 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleş:rilecek konferansa, Alfemo Yöne:m Kurulu Başkanı Ramazan Davulcuoğlu konuşmacı olarak ka;lacak.

Sosyal Riskleri Önleme Vak&, “Şiddet Kaderimiz Olmasın” sloganıyla 5 Şubat akşamı konser düzenliyor. Kıbrıslı sanatçılar Emre Pehlivan ve Grup Frekans’ın ka;lacağı yardım konserinin tüm geliri, kadın sığınma evi için harcanacak. Girne’deki W Club’ta yer alacak konserle, kadına yönelik şidde:n kınanması hedefleniyor. Feminist Atölye ve Yurtsever Kadınlar Birliği’nin de destek verdiği konsere, Deniz Matbaası ve Havadis gazetesi de sponsor oldu. Konser biletleri 20 TL’den tüm Deniz Plaza şubelerinde sa;lıyor.

KİTAP

Yazar Salih Şahin’in “Anadolu’dan Notlar ‘Kızlar Neden Evlerinden Kaçarlar?’” kitabı yayınlandı. Kitabın KKTC’de de dağı;mına başlandı. Türkiye’de evlerinden kaçan kızların başlarından geçen olayları aktaran kitap, 262 sayfa. “Kıbrıs Gazisi Olmak”, “Kıbrıs’ta Karasakallı Gerçeği”, “Kıbrıslı Çılgın Türkler” ve “Kıbrıs’ta Ağalık Devri” Salih Şahin’in daha önce yayınlanan kitapları.

Mehmet Kansu’nun 2010-2012 dönemi bazı şiirlerinin derlendiği “Çılgın Bir Dalgıç” isimli şiir kitabı yayımlandı. Khora Kitap Cafe Direktörü Merter Refikoğlu kitapla ilgili yap;ğı yazılı açıklamada “Yaşamakta olduğumuz çağın kirliliğine, savaşlarına, ölümlerine, giderek yaygınlaşan görsel – popüler kültürün insanı ve toplumları yozlaş;rmasına, birbirine benzetmesine tanıklığın seslerini yansıtan bir kitap” dedi.

Kıbrıs tarihi, kültürü ve coğrafyası üzerine çocuklara yönelik tasarlanan dört elektronik kitap (e-kitap) sa;şa çıkarıldı. Arkeolog ve Kültürel Miras Uzmanı Ahmet Aslıer tara&ndan yazılan, tasarlanan Tarih ve Çocuk Serisi, “Kıbrıs 1971”, “Kıbrıs Tarihi Atlası Tarihöncesinden Ortaçağa”, “Tarih Sahnesinde Kıbrıs Adası” ile “Caillou ile Kuzey Kıbrıs’taki Eski Eserleri Keşfet” isimli dört elektronik kitaptan oluşuyor. E-Kitaplar resimli olup, çocukların anlayabileceği bir dilde kaleme alındı.

Arman Ratip konseri

Büyüleyici piyanosuyla Arman Ra:p her cumartesi akşamı saat 21:45-23:45 saatleri arasında Cadı Kazanı’ında Adres: Tanzimat sokak Le'oşa Rezervasyon Tel: 0533 860 28 15

Argasdi’nin 29’uncu sayısı çıktı

Baraka Kültür Merkezi’nin üç ayda bir yayınlanan kültürsanat ve poli:ka dergisi Argasdi’nin 29’uncu sayısı çık;. “Argasdi 10 Yaşında” vurgusuyla hazırlanan yeni sayının dosya konusu “Kültür” olarak belirlendi. Dergide çeşitli konulardaki makalelerin yanı sıra şiir ve karikatür sayfaları ile “Memleke:n Ahvali” gibi bölümler yer alıyor.


BULMACA

HALKIN SESi

7 Şubat 2013 Perşembe

21


22

HALKIN SESi

TÜRKİYE

Dev projede çalışma başlıyor

7 Şubat 2013 Perşembe

Tuzla’da boya fabrikası kül olduTepeören bölgesinde bulunan İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki boya fabrikasında yangın çık7. Zaman zaman patlamalarla alevli bir şekilde devam eden yangına ilk müdahaleyi Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) i5aiyesi yap7. İhbar üzerine olay yerine Kadıköy, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Başakşehir, Ümraniye, Gaziosmanpaşa ve Kartal'dan çok sayıda i5aiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına çok sayıda i5aiye ekibinin yanı sıra "Koca Yusuf" adlı çok amaçlı robo6k müdahale aracı da ka7ldı. Yangın dün saat 16.45'te kontrol al7na alındı. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Dumandan etkilenen bir i5aiye erine sağlık ekipleri bekle6len ambulansta müdahale e9. Tuzla Kaymakamı Mümin Heybet, yangının bir kamyona kimyasal madde yüklendiği sırada sta6k elektrik yüzünden çık7ğını söyledi.

Başbakan Erdoğan, Azerbaycan ile birlikte gündeme ge/rilen ve Avrupa'ya doğal gaz taşıması öngörülen TANAP Projesi'nde bu yıl inşaata başlanabileceğini söylediSlovakya'da temaslarda bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Ha: Projesi'yle (TANAP) ilgili bilgiler verdi. Başbakanı Robert Fico ile düzenlediği ortak basın toplan7sında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Öyle zannediyorum ki bu yıl içince TANAP Projesi için dozerler çalışmaya başlayacak. Ve bu konularla ilgili olarak doğal gaz ve petrol hatlarıyla alakalı güvenlik noktasında müşterek çalışma tekliflerine olumlu bakıyoruz" dedi. Erdoğan, Slovakya'nın AB'de olduğunu ha7rlatarak, Nabucco projesinde maalesef herhangi bir ilerleme söz konusu olmadığını, Nabucco'dan doğal gaz tedarikinin Nabucco yöne6mine yani AB yöne6mine ait bir sorun olduğunu kayde9. Bu ha8an yılda 30 milyar metre küp gaz tedarik et-

meleri gerek6ğini söyleyen Erdoğan, "Ama şu anda buna yönelik ciddi bir gelişme yok" dedi. Başbakan Erdoğan TANAP ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Şu anda biz ilk adımı a:k, bu da TANAP projesidir. Azerbaycan ile birlikte a:ğımız bu adım, iki ülkenin parlamentolarından da geç6. Öyle zannediyorum ki bu yıl içince TANAP Projesi için dozerler çalışmaya başlayacak. Ve bu konularla ilgili olarak doğalgaz ve petrol hatlarıyla alakalı güvenlik noktasında müşterek çalışma tekliflerine olumlu bakıyoruz" Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin soru üzerine de Erdoğan, Türkiye'nin AB'nin kapısını çalmasının 1959 yılında olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin başvurusunun AB'nin kuruluş çalışmaları ile

neredeyse beraber olduğunu bildirdi. Erdoğan "Biz bu sürece sabırla devam ediyoruz, sabırla devam etmeye de kararlıyız. Ama bu nereye kadar olur, o ayrı. Bir yerde de herhalde ar7k biz noktayı koyarız" diye konuştu.

İLK GAZ 2018'DE Giriş noktası Azerbaycan, Türkiye sınırı Türkgöz girişi olan ha:n, Avrupa’ya çıkış noktaları Yunanistan ve Bulgaristan sınırları, Türkiye içi çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak. TANAP Projesi için öngörülen dört aşamanın ilki 2018’de ilk gaz akışıyla gerçekleşecek. 2020’de yıllık 16 milyar metre küp olacak kapasitenin, 2023’te 23 milyar metre küp, 2026’da ise 31 milyar metre küp seviyesine kadar ulaşması hedefleniyor.

“Sierra, uyuşturucu için İstanbul'a gitti”

Taklit ürüne üç yıl hapis İstanbul’da kaybolduktan yaklaşık iki haa sonra cesedi Sarayburnu’da bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın uyuşturucu için Türkiye’ye geldiği öne sürüldü. Amerikan basını, Sierra'nın Türkiye’de bazı suçlularla görüştüğünü de yazdıBeyoğlu ilçesindeki Üç Horan Ermeni Kilisesi'nin morgunda tutulan ABD’li amatör fotoğrafçı Sarai Sierra'nın cenazesiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Sarai’nin naaşı, özel bir tabu8a bulunuyor. Sarai Sierra’nın cenaze-

sinin bugün ülkesine gönderileceği öğrenildi. Türk Hava Yolları (THY), cenazenin ABD’ye götürülmesini sağlayacak. Bu arada, Sarai Sierra'nin eşi Steven Sierra ve kardeşi David Jimenez, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan iki personel eşliğinde Atatürk Havalimanı’na geldi. Steven Sierra, çok üzgün ve konuşamayacak durumda olduğunu belirterek, ''Yetkililer çok yardımcı oldu, onlara teşekkür ediyorum. Onların araş7rmaları devam ediyor'' dedi. Steven Sierra ve David Jimenez'i taşıyan uçak, öğle saatlerinde New York'a hareket e9. UYUŞTURUCU İDDİASI Öte yandan, Sarai Sierra’yla ilgili ABD basınında çeşitli iddialar yer aldı.

New York Post gazetesinin, Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Sarai Siera, İstanbul'a sadece fotoğraf çekmek için gelmedi. FBI ajanları, ABD’li turis6n uyuşturucu trafiğinde yer aldığı ih6mali üzerinde duruluyor. Sierra’nın Türkiye'de bazı suç unsurlarıyla görüştüğü de gazetenin iddiaları arasında yer aldı. FBI’ın Türkiye'de sorguladığı kişilerin ifadelerinden tatmin olmadığı da belir6liyor. "Cinayet hakkında ucu açık sorular" olduğunu düşünen FBI, Sierra’nın eşi Steven Sierra ve kardeşi David Jimenez’in de işbirliği içinde olabileceği ih6mali üzerinde duruyor. Gazete haberinde, Siera ailesinin 2005 yılında iflas e9ği ve maddi sıkın7 yaşadığının da al7 çiziliyor.

Taklit ürünlerle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Taklit ürünlere üç yıla kadar hapis, patent ihlallerine bir milyon lira para cezası geliyor. Irkçılık, küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen tasarımların kullanılması yasaklanıyorTürkiye, dünyada rekabe6n en önemli unsurlarından biri haline gelen Sınai Mülkiyet Hakları'nda önemli bir adım a7yor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Tasarıyla, taklit ürünlere hapis cezası geliyor. Markayı taklit ederek üre6m yapıp depolamak, "marka ihlali" olarak değerlendirilecek. Ve bu suçu işleyenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 20 bin gün adli para cezası verilecek. Yakalanan taklit ürünlere el konulacak. Patent, tasarım ve coğrafi işaret ihlaline 1 milyon lira para cezası geliyor. Suça teşvik eden, ırkçılık, küfür içeren ve terör örgütlerini simgeleyen semboller gibi kamu düzenini bozan tasarımlar resen reddedilecek, kullanımları engellenecek. Üniversiteler de patent sahibi olacak. Buluşlardan elde edilen gelirin en az yüzde 30'unu öğre6m üyesi alacak. Böylece hem üniversitenin hem de akademisyenlerin kazanması planlanıyor.


23

9 yaşında anne oldu

DÜNYA

HALKIN SESi

7 Şubat 2013 PerşembeYetkililer, Meksika'nın ba7sındaki Janesi, kızını hamile bırakanın 17 yaşında bir lisco eyale6nde 9 yaşındaki çocuğun genç olduğunu ve tecavüz zanlısı gencin Meksika'da 9 yaşındaki bir bebek dünyaya ge6rdiğini belir9. Zoarandığını söyledi. ''Çocuk anne'' ve bequipan de Guadalajara hastanesinde 27 çocuk, anne oldu. Olayı araş-ran beğinin durumunun iyi olduğu, ancak Ocak'ta 2,7 kg ağırlığında ve 50 san6annenin yaşının çok küçük olması nepolislere göre, Dafne tecavüz metre boyunda dünyaya gelen bebeğe deniyle bebeğin gelişiminin dikkatle izkurbanı olabilir Dafne adı verildiği kaydedildi. Çocuğun anleneceği vurgulandı.

Tunus'ta muhalefet lideri Beleyid'e suikast

açıklamada, ''Kardeşim suikasta uğradı, çaresiz ve mutsuzum'' dedi.

33 milyon Euro’ya tablo! Londra’da düzenlenen müzayedede Picasso’nun “Pencerenin Yanında Oturan Kadın” tablosu 33 milyon 200 bin Euro’ya alıcı bulduLondra'da düzenlenen müzayedede ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun “Pencerenin Yanında Oturan Kadın” adlı tablosunun 33 milyon 200 bin Euro’ya alıcı bulduğu açıklandı. Müzayedeye ka7larak tabloya en yüksek fiya7 veren koleksiyoncunun Avrupalı olduğu belir6lirken, kimliği hakkında ayrın7lı bilgi verilmedi. Pablo Picasso'nun tablosuna o dönem sevgilisi olan Marie Theres Walter'in modellik yap7ğı sanılıyor. Picasso, 1932 yılında dansçı Olga Khokhlova ile evli olduğu sırada Paris'te Walter'le ilişkisi olduğunu doğrulamış7. Ressam, 1935 yılında doğan kızı Maya'nın da annesi olan Marie Therese Walter'le, 1927 yılında Walter 17 yaşında iken tanışmış7. 2010 yılında bir müzayedede rekor fiyatla, 80 milyon Euro’ya alıcı bulan “Yeşil Yapraklar ve Büst” isimli tablosuna da Walter'in ilham kaynağı olduğu belir6liyor.

ABD tarihinin en büyük kredi kartı dolandırıcılığı

Tunus’ta muhalefe.eki Demokra,k Yurtseverler Par,si Genel Sekreteri Şükrü Beleyid evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu haya-nı kaybe/Tunus'ta sol muhalefe6n önde gelen isimlerinden Şükrü Beleyid,

Ahmedinejad'a Mısır'da ayakkabı fırlatıldıABD tarihinin en büyük kredi kar7 dolandırıcılığını yürüten bir çeteye mensup oldukları gerekçesiyle yakalanan 18 kişi en az 200 milyon dolar çalmakla suçlanıyor. Dolandırıcıların binlerce sahte kimlik ve iş yeri kullandıkları, kredi değerlendirme ofislerine yalan beyanda bulundukları ve elde e9kleri paraları elektronik yollarla yurtdışına aktardıkları öne sürüldü. Bir FBI ajanı zanlıların “karmaşık dolandırıcılık ve şebekelerle ilgili bir sanal kafeterya” kullandıklarını söyledi. New Jersey eyale6ni merkez olarak kullanan çetenin 28 eyale8e faaliyet gösterdiği düşünülüyor. Müfe9şler, kredi kar7 dolandırıcılığı faaliyetlerine 2007’de başlayan çetenin yedi bin sahte kimlikli kredi kar7 sahibinin kredi limitlerini ar7rarak yüksek meblağlarda nakit çekim yap7klarını belir9. FBI'ın New Jersey'deki yetkililerinden David Velazquez “Zanlılar internet ortamında ama menüleri açgözlülük ve dolandırıcılık olan, karmaşık dolandırıcılık ve şebekelerle ilgili bir sanal buluşma ortamından faydalanmışlar” dedi. Şebekenin sahte faturalar ve 1,800 elektronik posta ağı üzerinden 25 binden fazla kredi kar7 hesabı aç7rdığı tespit edildi. Savcılar, zanlıların bir defasında al7 yaşında bir çocuğun sosyal güvenlik numarası üzerinden sahte bir fatura kaydı oluşturduklarını iddia e9. New Jersey'de mahkemeye sunulan suç duyurularından birinde çetenin en az 80 sahte iş yeri kurarak bu şirketler üzerine pos cihazları aldıkları ve bu pos cihazları ile sahte kredi kartlarından para çek6kleri belir6liyor. Yetkililer çetenin şu ana kadar en az 200 milyon doları hesapla2000 – 2001 Eği,m rına geçirdiklerini tespit e9kleYılında Namık Kemal rini, ancak şebekenin büyüklüğü Lisesi’nden almış düşünüldüğünde bu rakamın artabileceğini söylüyor. olduğum diplomamı Soruşturmayı yürüten savcılarkaybe/m. dan Paul Fishman “Bu türden Hükümsüzdür. dolandırıcılıklar tüm Amerikalı tüke6ciler açısından 6caret yapmanın maliyetlerini ar7rıyor” dedi.

KAYIP

Duygu Yiğen

başken8e evinin önünde uğradığı saldırıda haya7nı kaybe9. Kardeşi ve yetkililer, Beleyid'in sabah işe gitmek üzere evinden çık7ğı sırada boynundan ve başından vurulduğunu söylüyor. Beleyid, solcu Demokrat Yurtseverler Hareke6’nin genel koordinatörlüğü görevini üstlenmiş6. Kardeşi, Abdülmecid Beleyid Fransız Haber Ajansı AFP'ye yap7ğı

Saldırının failleri bilinmiyor Beleyid, cumartesi günü, Müslüman Kardeşler hareke6nin Tunus'taki kolu, ik6dar koalisyonu En Nahda'yı Demokrat Yurtseverler'in toplan7larına saldırmak üzere ''paralı askerler'' tutmakla suçlamış7. BBC'nin başkent Tunus'taki muhabiri Sihem Hassaini, İçişleri Bakanlığı'nın çevresinde suikas7 protesto etmek üzere kalabalık bir grubun toplanmakta olduğunu aktardı. Başbakan Hamadi Jebali, cinaye6 ''terör eylemi'' olarak nitelerken, ''suçun sadece Beleyid'e değil, Tunus'un tamamına karşı işlendiğini'' söyledi. Jebali, ka6lleri hemen yakalama vaadinde bulundu. Fransızca yayın yapan TV kanalı 24 Beleyid'in yakın zamanda ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Tunus'ta En Nahda'nın liderliğindeki koalisyonun çökmesinin ardından yeni hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Ancak ülkede kutuplaşma, özellikle İslamcı gruplarla laikler arasında giderek 7rmanıyor.

Mısır'ı ziyaret eden İran lideri Mahmud Ahmedinejad, başkent Kahire'de bir camiyi ziyaret ederken bir kişinin ayakkabılı saldırısına uğradıSaldırganın Ahmedinejad'a ayakkabıyı fırlatırken, ''korkak'' diye bağırdığı da duyuldu. Arap dünyasında ayakkabının tabanını göstermek büyük hakaret anlamına geliyor. Eylemin nedeni henüz bilinmiyor; ancak İran'ın Suriye hükümetine verdiği desteği protesto amaçlı olduğuna dair haberler var. 57 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılan Ahme-

dinejad, 1979'daki İslam devriminden sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk İran lideri oldu. Dış politikada bağımsız bir hat izlemek isteyen Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçen yıl iktidara geldikten kısa bir süre sonra Tahran'ı ziyaret etmişti. İran'a uyarı Ayakkabı fırlatma olayı dün Ahmedinejad Kahire'nin El

Hüseyin camisinden ayrılırken meydana geldi. Aksanından Suriyeli olduğu tahmin edilen adam güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınıp polise teslim edildi. Saldırının nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber Şii İran liderinin Sünni Mısır'ı ziyareti bazı tepkilere yol açtı. Cami önünde de birkaç genç İran karşıtı döviz ve sloganlarla İran'ın Suriye'ye desteğini kınadı.


24

HALKIN SESi

05:00 HATÝM 06:00 ÝSTÝKLAL MARÞI 06:10 ÇÝZGÝ FÝLM 07:00 REKLAM 07:15 ÇÝZGÝ FÝLM 07:45 REKLAM 08:00 GÜNAYDIN DÜNYA (1.BÖLÜM) CANLI 08:45 GÜNAYDIN DÜNYA (2. BÖLÜM) CANLI 10:00 REKLAM 10:10 SES VER ÜLKEM (CANLI) 11:15 SAÐLIK OLSUN (CANLI) 12:15 REKLAM 12:30 HABER (CANLI) 12:45 AYAKLI GAZETE 13:30 GÜNAYDIN DÜNYA I(TEKRAR) 15:00 HABER (CANLI) 15:15 KAPI (CANLI) 16:30 REKLAM 16:45 KONUÞ KIBRIS 18:15 REKLAM 18:30 ANAHABER (CANLI) 19:15 REKLAM 19:30 CAN SARVAN ÝLE GÜNDEM VE ÖTESÝ (CANLI) 20:45 REKLAM 21:00 EKONOMÝNÝN YÖNÜ (CANLI) 23:30 GECE BÜLTENÝ 00:15 FÝLM 02:00 OTOMASYON

07.00 ÝSTÝKLAL MARÞI 07.01 SABAH HABER (CANLI) 09.30 ÇÝZGÝ FÝLM 10.00 BELGESEL: KIBRIS 1.ve 2. BARIÞ HAREKATI 11.00 HABER (CANLI) 11.05 SAÐLIK RAPORU (CANLI) 12.00 HABER (CANLI) 12.10 TV'DE TÜRK SÝNEMASI 14.00 HABER 14.00 (CANLI) 15.00 YAVRU KUÞ (T) 16.00 HABER (CANLI) 16.10 ÇOCUK VE GENÇ 17.00 VE HAYAT (T) 18.00 HABER (CANLI) 18.05 BELGESEL: KIBRIS 1. ve 2. BARIÞ HAREKATI 19.00 SERDARLI'nýn KURTULUÞ TÖRENÝ (CANLI) 19.30 ANA HABER (CANLI) 20.20 TV'DE RADYO 21.00 PARADOKS (CANLI) 22.15 MÜZÝKSÝZ 23.00 GÜNÜN PANORAMASI (CANLI) 00.00 TV'DE SÝNEMA : THE WAR

Acil Telefonlar

Lefkoþa

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . . . .228 3311 Saðlýk Sorunlarý . . . . . . . . . . . . . . .112 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Orman Yangýný . . . . . . . . . . . . . . .177 Hastane . . . . . . . . . . . . . . . .228 5441 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . . .227 5557 Sivil Savunma Acil Yardým.... . . . . .101

Gazimaðusa

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . . . .366 5310 Saðlýk Sorunlarý . . . . . . . . . . . . . . .112 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Orman Yangýný . . . . . . . . . . . . . . .177 Hastane . . . . . . . . . . . . . . . .364 8986 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . . .366 5514 Sürekli D. Merkezi................ 366 5344 Sivil Savunma Acil Yardým.... 101

Girne

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . . . .815 2014 Saðlýk Sorunlarý . . . . . . . . . . . . . . .112 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Orman Yangýný . . . . . . . . . . . . . . .177 Hastane . . . . . . . . . . . . . . . .815 2266 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Sivil Savunma Acil Yardým.... . . . . .101

Güzelyurt

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . . . .714 2140 Saðlýk Sorunlarý . . . . . . . . . . . . . . .112 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Orman Yangýný . . . . . . . . . . . . . . .177 Hastane . . . . . . . . . . . . . . . .731 6329 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . . .714 2122 Sivil Savunma Acil Yardým.... . . . . .101

Ýskele

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . .: 371 23 33 Hastane . . . . . . . . . . . . . . .: 371 23 19 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . .: 371 25 60 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 199 Orman Yangýný . . . . . . . . . . . . . .: 177 Sivil Savunma Acil Yardým . . . . . .: 101

Karpaz

TV-FAL

7 Şubat 2013 Perşembe

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . . . .374 4326 Saðlýk Sorunlarý . . . . . . . . . .375 5076 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 4333 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . . .374 4358 Sivil Savunma Acil Yardým.... . . . . .101

7:30 RADYO GAZETESÝ

05:29 – İSTİKLAL MARŞI

07:30 Günaydýn Avrasya

HAVADAN SUDAN

07:00 – GUNAYDIN ADA

09:30 Paraliz

(CANLI)

11:00KISA HABER MAÇA DOÐRU

12:00 KISA HABER

12:30 ÖÐLEN POSTASIS.ÖZUSLU(CANLI)

14:00 SPOR KULVARI 15:00 KISA HABER

15:10 GAÝLELÝ SOHBETLER TEK.

GÜNÜN GETÝRDÝKLERÝAYSU B AKTER (CANLI)

1PORTRE 1 ÝNSANYENÝ ANA HABER

20:00 MAÇA DOÐRU (TEKRAR)

21:30 ÖÐLEN POSTASI 23:00 GÜNÜN GETÝRDÝKLERÝ

00:00 GÜNDEM ÝNSAN HAKLARI

01:00 1 PORTRE 1 ÝNSAN

02:00 GAÝLELÝ SOHBETLER

04:00AYNI GÖKYÜZÜ ALTINDA

05:00EKONOMÝK

06:30 BÝLÝMSEL EÐÝTÝM

05:30 – ADA HABER (C)

11:15 – HASAN HASTURER İLE GÜNDEM

12:00 – ÖĞLEN AJANSI (C)

15:30 : HASAN

HASTÜRER İLE BUGÜN 16:00 – HABER 16

16:30 – GÜNDEME BAKIŞ (C)

18:00 – CEM KAR İLE GÜNLÜK

19:00 – ADA HABER

20:30 – SİL BAŞTAN (C) 00:00 – GECE AJANSI

01:00 – HASAN HASTURER İLE BUGUN

01:30 – HASAN HAS-

TURER İLE SON NOKTA

02:00 – GÜNDEME BAKIŞ 03:00 – CEM KAR İLE GÜNLÜK

04:00 – MESUT GUNSEV VE KONUKLARI

04:45 – KARPASİA

05:15 – MEDYA PROFESÖRÜ

05:30 – ADA HABER

09:00 Haber Bülteni 10:00 Haber Bülteni 10:30 Kýnalý Yiðitler

11:00 Haber Bülteni 11:15 Sýcak Haber

12:00 Haber Bülteni 12:15 Spor Bülteni

12:30 KKTC Gündemi 13:00 Haber Bülteni 13:15 Spor Bülteni

13:20 Canlý Yayýn -

Erenköy'ün Kurtuluþu 15:00 Haber Bülteni 15:15 Haber Masasý

16:00 Haber Bülteni

16:15 Haber Maratonu 17:00 Haber Bülteni

17:15 Yörük Obalarýmýz 18:00 Büyülü Perde

18:30 KKTC Ana Haber Bülteni

19:00 Lale Þývgýn ile Ana Haber

19:45 Spor Bülteni 20:00 Aklýn Yolu

21:30 Beþ Parmak

22:00 Ceviz Kabuðu

07.00 – 07.20 GÜNAYDIN KIBRISGAZETELER + KANAL T HABERLER 07.30 – 07.50 GÜNAYDIN KIBRISGAZETELER + KANAL T HABERLER 08.00 - 08.30 GÜNAYDIN KIBRIS GAZETELER + KANAL T HABERLER 08.40 – 09.00 GÜNAYDIN KIBRIS GAZETELER + KANAL T HABERLER 09.10 – 09.30 GÜNAYDIN KIBRISKONUK-1 09.40- 10.00 GÜNAYDIN KIBRIS – KONUK-2 10.00 – 10.10 HABER – 10.00 + HAVA DURUMU TELEFON BAĞLANTISI 10.20 – 10.50 GÜNAYDIN KIBRIS – KONUK-3 11.00 – 11.10 HABER – 11.00 11.20 – 11.50 DUYGU İLE TATLI SOHBETLER – KONUK -1 12.00 – 12.10 HABER – 12.00 12.20 – 12.50 DUYGU İLE TATLI SOHBETLER – 13.20 – 13.50 DUYGU İLE TATLI SOHBETLER – KONUK -2 14.00 – 14. 10 HABER – 14.00 14.20 – 14.50 DUYGU İLE TATLI SOHBETLER KONUK15.00 – 15.10 HABER – 15 15.20 – 15.50 DUYGU İLE TATLI SOHBETLER -3 16.00 – 16.10 HABER – 16.00 + KURLAR 16.20 – 16.50 SICAK GÜNDEM 17.00 – 17.15 HABER – 17.00 17.25 – 17.50 SICAK GÜNDEM 18.00-18.20 HABER ÖZETLERİ + İŞDE İŞ 18.30- 18.50 İŞDE İŞ 19.00 – 19.50 ANA HABER 20.00 – 20.10 SPOR HABERLERİ 20.20 – 20.20 ŞAKA GELİYORUM DEMEZ 20.30 – 21.10 HABER MASASI 21.20 – 22.00 HABER MASASI 22.10- 23.00 HABER MASASI 23.10 – 23.20 KAMERA ŞAKALARI 23.30- 23.50 BUGÜN NE OLDU? 24.00- 24.20 BUGÜN NE OLDU ? 24.30- 00.01 BUGÜN NE OLDU? 01.10 -01.40 AJANDA + İŞDE İŞ 01.50- 02.30 İŞDE İŞ 02.40- 03.20 HABER MASASI 03.30- 04.00 HABER MASASI 04.10- 04.50 HABER MASASI 05.10-05.40 KÖY YOLLARI 05.50- 06.20 KÖY YOLLARI 06.30- 06.50 YOGA YAMA

07:00- Sabah Dosyasý ( C)

10:10- Doktorun Reçetesi ( C)

11:10- Emlak Dünyasý (C) 12:10- Rum Basýnýnda Bugün (C)

13:00 Haber 13

13:15- Kýbrýs Dosyasý ( C) 15:10- First Fm Top 10 16:00 Haber 16

16:30 En Doðru Tercih (C) 17:30- Gün Biterken (C) 19:00 Ana Haber - Spor 20:30 Vizyon (C)

22:00 Ruhsal ve Fiziksel Güzellik

23:00 22:45 M. Özsoyla Gözden Kaçmayanlar

00:00 00:30 Londra (C) 02:00 25. Saat

03:00 Sabah Dosyasý

04:00 Doktorun Reçetesi 05:00 Rum Basýnýnda Bugün

06:00 Doðru Tercih

07:30 SERHAT ÝNCÝRLÝ ÝLE KIBRIS’TA BUGÜN

10.00 HABER DURAÐI

10:05 HAVA DURUMU – DÖVÝZ ULAÞIM – NÖBETÇÝ ECZANELER

10.15 ALTERNATÝF SOHBETLER 11.00 HABER DURAÐI

11:05 HAVA DURUMU – DÖVÝZ ULAÞIM – NÖBETÇÝ ECZANELER

11.15 ALTERNATÝF SOHBETLER 12.00 HABER DURAÐI

12:05 HAVA DURUMU – DÖVÝZ ULAÞIM – NÖBETÇÝ ECZANELER

12.15 GÜN ORTASI 14:00 SÝZ SORUN

DOKTORUNUZ YANITLASIN 15.00 HABER DURAÐI

15:05 HAVA DURUMU – ULAÞIM – NÖBETÇÝ ECZANELER 15:15 HAYATA DAÝR

16:00 HABER DURAÐI

16:10 HAVA DURUMU – DÖVÝZ ULAÞIM – NÖBETÇÝ ECZANELER 16:30 HABER DOSYASI

18:05 EL EMEÐÝ GÖZ NURU 19:00 ANA HABER 20:00 POLÝTÝKA

20:30 HUKUK DOSYASI 22:00 HABER

22:10 Hayata Dair

23:00 GECE DURAÐI

Nöbetçi Eczaneler

Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir. Maddi konularla ilgili emeğinizin karşılığını almanız mümkün fakat siz, yine de tatmin olamayacaksınız.

Kardeşlerle ilgili kısa mesafe görüşmeleri içinde olacaksınız. Bugün, duygularınız oldukça karışık, değişik düşünceler içindesiniz ve ikilem yaşıyorsunuz.. Düşündüğünüz olayların farklı bir şekilde yansıtılmasından dolayı rahatsızlık duyabilirsiniz. Fevri davranmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. Pratik düşünceleriniz bazılarını rahatsız edebilir.

Cinsel enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde temek istiyorsunuz.

Maddi konularınıza akıllıca yorumlar getiriyor ve iletişim konusunda başarılı kompozisyonlar çiziyorsunuz.. Bugün, riskler konusunda dikkatli olmalı ve kendinize her konuda güvenmelisiniz. Doğru zamanı beklemekte yarar var. Sizi şaşırtmak istemeleri söz konusu olacak. Bazen bireysellikten zarar görebiliyorsunuz.

Enerjinizin olduğuyapmak bir gün. istiyorSevdiğiniz Önemli bir yüksek iş anlaşması kişiye duygusal gereksinme sanız, yüklediğiniz işte size güzel bir fırsat doğuyor. onu . Kendinizi denetleme gereği duyacak çok fazla etkileyecektir. İçinizde birikenve enerciddi aşamalar içinde Bulunjiyi çevre ilişkilerine de olacaksınız. yansıyor. Uzun duğunuz konumu platformlara taşısüredir yarım kalanfarklı projelerinizi artık tamammayı amaçlarken, alışkanlıklarınızdan lamalısınız. Aklınızaeski takılan pürüzler sizi sıkkurtulmak isteyeceksiniz. Yaşama yeni bir mamalı. Olayları abartmadan regüle tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimetmelisiniz.

Ay burcunuzda ilerlerken, huzursuz ve çelişkili yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız. Ortak fikirlerine ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Dostlarınızın size önerilerini önemsemelisiniz..

Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi,motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde bir çok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

Farklı düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Zihinsel aktivitenizin güçlü ve çok geniş spektrumlu olması, sizi herkesten ayıran bir özellik ve siz bunu başarıyorsunuz. Sadece ısrarcı tutumunuzdan vazgeçmeli ve acele etmemelisiniz.

Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir

Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman,sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.

lerinizi genişleteceksiniz.

çekim gücü gelişebilir. Bugün, özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli

davranacaksınız. İkili ilişkilerinizde çılgın bir

gününüz. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz.

Arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olun.

Bugün, risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda hareketlenme söz konusu fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler söz konusu olacak. Evinizle ilgili yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Girişimciliğinizi farklı konular üzerinde de denemek istiyorsunuz. . Sadece, riskleri unutmamalısınız.

Bugün iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızla size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.

LEFKOÞA LEFKOÞA Sezer Eczanesi: Şht. Gzt. TahsinSok. Cad.No: No:118 79/BB KerEcegül Eczanesi: Şht.Hasan Ünal Kemal miyaTaşkınköy (Lemar karşısı) Tel:5847 223 7088 Tel: 225 Laika Gökçekuş Eczanesi: Evren Paşa : ÇağlayanNo: 45-A Çağlayan Eczanesi: İffet Oruz Sok. No.Cad.. 10 a/d (Yeni Gönyeli Lefkoşa Belediye227 Binası Kaşısı) Yenikent 61 81 Tel: 2240988 MAÐUSA Ömür Eczanesi: Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 2 MAÐUSA Tel: 366 03 53 Ece Eczanesi: Hastahanesi yanı Lefkoşa Sümer Eczanesi:Yaşan Salamis Yolu 182/A İsmet İnönüyolu Cad. 366Tel: 3846 (DAÜ) Tel: karşısı 365 4969 GÝRNE GÝRNE Aydın Eczanesi: Karaoğlanoğlu Cad. Beyaz Palaza No:3 AlEminağa Eczanesi:sancak Ziya Rızkı cad.3361 No. 10 Tel: 815 2248 Tel: 821

GÜZELYURT GÜZELYURT İncirli Eczanesi: Büyükada sk. No:22 A/B Tel: 7142874

Resmi Daireler

Cumhurbaþkanlýðý Meclis Baþkanlýðý Baþbakanlýk Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bak. Dýþiþleri Bakanlýðý Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bak. Maliye Bakanlýðý Tarým ve Doðal Kaynaklar Bak. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bak. Saðlýk Bakanlýðý Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bak.

228 3444 228 3281 228 3141 228 6838 611 1100 228 3241 228 3136 228 3116 228 3594 228 3666 227 7283 611 2000 227 4558


26

REKLAM

HALKIN SESi

7 Şubat 2013 Perşembe

MOZAÝK-TÜRBE

- 750 YTL’den baþlayan fiyatlarla mozaik türbeler - 550 stg.’den baþlayan fiyatlarla 18 deðiþik renkte doðal mermerden türbeler granit ve porselen resimler. Lefkoþa Mezarlýðý’nda dolgu, bakým, tamir, sulama ünitemiz de ‘O’na olan kalýcý sevginizi ebedileþtirebilirsiniz

"KÜÇÜK BAÐIÞLAR BÜYÜK SEVÝNÇLERE DÖNÜÞEBÝLÝR"

HASAN KAHVECÝ VE OÐULLARI Tel: 0 542 856 2266 - 0 542 858 2772 0 542 852 2347 - 0 542 857 3777

KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAYI

ARACILIÐI ÝLE MERHAMET ELÝNÝZ ÝHTÝYACI OLANLARA UZANABÝLÝR. KKTC TELSÝM VEYA TURKCELL 4142'YE BOÞ BÝR MESAJ ATARAK 5TL BAÐIÞTA BULUNABÝLÝR VEYA TÜM BANKALARDA BULUNAN 4142 NUMARALI HESAPLARIMIZA BAÐIÞ YAPABÝLÝRSÝNÝZ.

TEL: 22 72 425, FAX : 22 72 475

A & S ATUN GROUP A&S ATUN Ltd.

Gemi taþýmacýlýðý

Konteyner taþýmacýlýðý

Tahliye, Yükleme ve Elleçleme

''SÝZ REKABETE KONSANTRE OLUN, KONTEYNER TAÞIMACILIÐI BÝZÝM ÝÞÝMÝZ'' TAHLÝYE,YÜKLEME, VÝNÇ, NAKLÝYE VE ELLEÇLEME HÝZMETLERÝ ÝLE 1972'DEN BERÝ HÝZMETTE SINIR TANIMIYORUZ.

A&S ATUN GROUP

SU ATUN ÝÞ MERKEZÝ KAT: 3 GAZÝMAÐUSA - KKTC

TEL: +90-392-3655570 FAX: +90-392 3655577 WEB: www.atun.com MAIL: info@atun.com


HALKIN SESi

REKLAM

7 Şubat 2013 Perşembe

GÜVEN TEMİZLİK

27

EV

BÜRO

YENİ BİTMİŞ İNŞAAT

CAM TEMİZLİĞİ

HALI TEMİZLİĞİ MERMER CİLALAMA VE İLAÇLAMA

HASTA BAKIM HİZMELETİ

le im

En özel gününüzdeki en güzel tat...

Düðün Pastasý Pastiç

Kredi kartı geçerlidir

iz nb e y j . i .. e H N de v k E izli ÜV Tem G

Tel: 0533 866 56 39


SPOR 28

Hırvatlar, Londra'da farka koştu

Mart ayında oynanacak Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarına hazırlık niteliğinde olan karşılaşmada Hırva$stan ile Güney Kore karşı karşıya geldi

Hırva4stan ile Güney Kore'nin Londra'da Craven Co6age'da karşı karşıya geldiği maç Hırva4stan'ın 4-0'lık galibiye4 ile sona erdi. Karşılaşmada goller 32. dakikada Mario Mandzukic, 41. dakikada Darijo

Srna, 57. dakikada Nikica Jelavic ve 85. dakikada Mladen Petric'den geldi. Hırva4stan'da Real Madridli Luka Modric de bu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.Hırva4stan, Ağustos ayında oynadığı son hazırlık maçında İsviçre'ye mağlup olmuş ve daha sonra oynadığı 5 Dünya Kupası Elemeg Grubu maçından üçünü kazanmayı başarmış5. Güney Kore ise, Dünya Kupası Eleme Grubu maçınsa İran'a yenildikten sonra, Avustralya ile oynadıkları hazırlık maçında mağlup olmuşlardı.

250 milyon Euro veren, Messi'yi alır Barcelona ile 2018'e kadar yeniden anlaşan Leo Messi'nin sözleşme fesih bedelinde bir değişme yok

Schalke’de kriz bitmiyorBarcelona, Leo Messi ile nikah tazeleyecek. Arjan4nli yıldız, kulübünden ayrılmayı şimdilik düşünmese de pazarlık masasında kendi şartlarından taviz vermedi. İki tara!n uzlaşmakta sorun yaşadığı nokta ise Messi'nin sözleşme fesih bedeli oldu. Katalan kulübünün niye4, Messi'nin 250 milyon Euro’luk bonservisinde ar5şa giderek, potansiyel alıcıların gözünü korkutmak5. Messi ise bu maddenin değişmemesi konusunda dire7. 250 milyon Euro her ne kadar yüksek bir bedel gibi gözükse de piyasaya yeni giren zenginlerin Arjan4nli golcü için gözden çıkarabileceği bir meblağ olduğu kesin. Geleceğin ne ge4receğini bilemeyen Arjan4nli oyuncu da, kariyer planlamasını yaparken kozların elinde olmasını istediğinden dolayı geri adım atmadı. Messi'nin bir diğer isteği de, İspanya hüküme4nin gelir vergisini ar5rmasıyla eline geçen paranın azalmasını, ücre4nde yapılabilecek iyileş4rmeyle dengelemek4. Yıllık ücre4nin 1 milyon Euro’sunu vergi veren Arjan4nli'nin net maaşı 12 milyon Euro’ya yüksel4lerek aradaki bu son pürüz de giderildi. Barcelona ile yap5ğı yeni anlaşmaya göre Messi, 2018'e kadar yıl içi performansına göre her sezon 4 milyon Euro daha kazanabilecek. Yıllık ücre4ndeki bonusu etkileyen kriterler ise, kulübün o sezon kazandığı toplam kupa ve oynadığı maç sayısı olacak. Messi, ayrıca, kariyerinde 5. kez Al5n Top ödülünü alırsa 1 milyon euroluk ek kazanç elde edecek.

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde son 16'daki rakibinde Schalke 04'te kötü sonuçların ardından şimdi de bir oyuncu ile sağlık ekibinin kavgası gündeme damga vurdu

Saha, Lazio’ya imzayı attıGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16'daki rakibi Schalke 04'te kriz bitmiyor. Bu sefer de oyunculardan Ibrahim Afellay ve takımın fizyoterapistleri arasında geçen küfürlü kavga gündeme geldi. Schalke'nin başarılı orta saha oyuncusu Ibrahim Afellay, kulüp fizyoterapis4ne hakaretlerde bulundu. İşte Alman basınında çıkan haberlere göre olayların perde arkası; Milli maçların ardından Kasım ayının ortasında takıma ka5lan ve kasları zarar gören Afellay, bu tanıdan bir süre sonra iyileş4ği duyuruldu. Ancak Afellay'ın tedavi sırasında fizyoterapiste "Defol git, defol, amatör!" (F..k you, f..k you) şeklinde bağırdı ve küfürler savurdu. Schalke'deki tedavilere güvenmeyen ve söylenenleri yapmayan Afellay, evinde dinleniyor. Geç4ğimiz Haziran'da Katar kampında sakatlanan Afellay Mart ayına kadar yeşil sahalardan uzak kalacak. Alman ekibinde kiralık oynayan Afellay'ın 2015'e kadar Barcelona'yla sözleşmesi bulunuyor. Schalke'nin Greuter Fürth'e 1-2 yenildiği maçta tara"arın tepkisi takımda krize yol açarken ve teknik direktör Jens Keller'in koltuğunun sallan5da olduğu belir4liyor.

Nijerya, Emenike’yle Mali'yi dağıttıGüney Afrika'da devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda ilk yarı finalistler Nijerya ve Mali'nin maçında galip gelen taraf Emenike ve Yobo'lu Nijerya oldu. Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelen Mali ile Nijerya karşı karşıya geldi. Moses Mabhida Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 4-1 Nijerya'nın galibiye4 ile sona erdi. Karşılaşmada Nijerya'nın golleri, 25. dakikada Elderson Uwa Echiejile, 30. dakikada Brown Ideye, 4. da-

kikada Emmanuel Emenike ve 60. dakikada Ahmed Musa'dan gelirken, Mali'nin golünü ise 75. dakikada Cheick Fantamady Diarra kayde7. Nijerya'da Spartak Moskovalı Emenike ilk 11'de başladığı maçta yine frikikten harika bir gol kaydederken, maçın genelinde oynadığı futbolla göz doldurdu. Fenerbahçeli Joseph Yobo ise yedek olarak başladığı karşılaşmada oyuna girmedi. Nijerya, bu sonuçla kupada finale kalan ilk ekip oldu.

İngiltere Premier Ligi'nde birçok takımda forma giydikten sonra boşta kalan Louis Saha'nın Miroslav Klose'nin sakatlığından sonra arayışlara giren Lazio'ya transfer olduİtalya Serie A ekiplerinden Lazio, geç4ğimiz ha"a sakatlıktan henüz çıkmasına rağmen tekrar sakatlanan deneyimli golcüsü Miroslav Klose'nin yerine Louis Saha'yı transfer e7ğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 31 Ocak'ta Sunderland ile olan sözleşmesini feshe7kten sonra boşta kalan 34 yaşındaki Saha'nın İtalyan ekibi tara!ndan basına tanı5lacağı açıklandı. Daha önce Metz, Newcastle United, Fulham, Manchester United, Everton ve To6enham formaları giyen Fransız futbolcunun, sözleşmesinin sezon sonun kadar olduğu fakat gösterdiği performansa göre bir yıl daha uza5labileceği belir4liyor. Golcü oyuncu futbol kariyeri boyunca forma giydiği 485 karşılaşmada toplamda 159 gol kaydetmeyi başarmış5. Ayrıca; Saha, 20 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giydi ve dört gol kayde7. İtalya'da ara transfer dönemi 31 Ocak'ta bitmesine rağmen, boşta kalan oyuncuların transferi gerçekleş4rilebiliyor.


HALKIN SESi

SPOR

7 Şubat 2013 Perşembe

Bursaspor'da Karaman dönemi

Bursaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'dan boşalan göreve Gaziantepspor'dan ayrılan Hikmet Karaman ge4rildi. Yeşil-beyazlı ekibin, resmi siteden yapılan açıklamaya göre Karaman ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardıBursaspor, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı ge2rdi. Marmaris'ta Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ile buluşan Hikmet Karaman ile her konuda anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı ekibin Karaman ile anlaşması 2,5 yıllık. Yeşil-beyazlı ekipte İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından görevinden is2fa eden Ertuğrul Sağlam'ın yerine geç2ğimiz ha!a takımın başında yardımcı antrenör Ersel Uzgur çıkmış3. Gaziantepspor'un deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından da teknik direktör Hikmet Karaman görevinden is2fa etmiş2.

2014 Dünya Kupası Elemeleri arasında çalışmalarına devam eden Türkiye A Milli Takım, Çek Cumhuriye4 ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Manisa'da oynanan mücadeleyi milliler 2-0 kaybe5

29

Millilerden kötü prova Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı Hakem:Björn Kuipers (Hollanda) Türkiye: Onur Recep Kıvrak, Bekir İrtegün, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül, Selçuk İnan, Nuri Şahin, Arda Turan, Mehmet Topal, Mevlüt Erdinç, Ömer Toprak, Sercan Sararer Çek Cumhuriye4: Jan Lastuvka, Gebre Selassie, Michal Kadlec, Tomas Sivok, Ladislav Krejci, David Limbersky, Tomas Rosicky, Matej Vydra, Jaroslav Plasil, David Lafata ve Vladimir Darida Gol: Dk. 3 Krejci ve Dk. 28 Lafata (Çek Cumhuriye4)2014 Dünya Kupası Elemeleri arasında çalışmalarına devam eden Türkiye A Milli Takım, Çek Cumhuriye2 ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Manisa'da oynanan mücadeleyi milliler 2-0 kaybe4. Türk Milli Futbol Takımı, Çek Cumhuriye2 ile mücadele ön-

cesi beşi özel, biri resmi olmak üzere al3 kez karşılaş3, bu müsabakaların üçünü kaybederken, ikisini kazandı, birinde de berabere kaldı. Milliler, Çek Cumhuriye2 maçı ile birlikte teknik direktör Abdullah Avcı yöne2minde 13. karşılaşmasına çık3. 2012 Avrupa Şampiyonası

0-2

Elemeleri'nin bi2minde Hollandalı teknik adam Guus Hiddink'in yerine göreve ge2rilen Abdullah Avcı yöne2minde dördü resmi, 8'i özel olmak üzere 12 maç yapan kırmızı-beyazlılar, bunlardan beşini kazandı, al3sını yi2rdi,birinde de berabere kalmış3.

Galatasaray, Drogba'ya kavuşuyor

Ümit millilerden güzel prova Galatasaray'ın yeni transferi Didier Drogba'nın ne zaman İstanbul'da olacağı netlik kazandı. Yıldız futbolcuya özel uçak gönderen sarı kırmızılı kulüp, yarın öğleden sonra Fildişi Sahilli golcüyü İstanbul'a indirecekGalatasaray, Didier Drobga'ya cuma günü kavuşuyor. Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Drogba, turnuva sonrası ülkesine dönmüştü. Drobga, ülkesinden İngiltere'ye gi4. Ada'da özel işlerini halledecek olan yıldız golcü yarın İstanbul'un yolunu tutacak. Drogba pazar günü oynanacak Medikal Park Antalyaspor maçında Türk Telekom Arena'da ilk kez seyirci ile buluşacak. Drogba'nın imza töreniyle ilgili ayrın3lar ise daha sonra netleşecek. Drogba'nın eski kulübü Şangay Sanhua ile ilgili alacak davası da FIFA’da sürecek. FIFA'nın vereceği geçici lisansla Drobga'nın sarı - kırmızılı formayı giymesinde engel kalmayacak.

U21 Milli Futbol Takımı, dostluk maçında Norveç'i 2 - 0 mağlup e52-0

U21 Milli Futbol Takımı, dostluk maçında Norveç'i 2 - 0 mağlup e4. 22. dakikada Salih'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Oğuzhan rakibinden sıyrılarak ceza alanı içinde vuruşunu yap3; meşin yuvarlak kaleciden döndü. Topu yine önünde bulan Oğuzhan, tekrar vurdu; ancak Norveçli oyuncular topu kale çizgisinden çıkarmayı başardı. 36. dakikada Ümitler, Bertul'un golüyle Norveç karşısında 1 – 0 öne geç2. Bu dakikada Oğuzhan'ın kullandığı köşea3şında, ceza alanı içinde iyi yükselen Bertul'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1 – 0. 39. dakikada Salih'in geliş2rdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Bertul, kendisinin ve takımının 2. golünü kayde4: 2 – 0. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca Türkiye, karşılaşmadan 2 - 0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandıSpor Toto Süper Lig’de 21. ha!a maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de 21. ha!a maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar: 9 Şubat Cumartesi: 13.30 İstanbul B. B. -Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım 16.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor: Mustafa Kamil Abitoğlu 19.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek 19.00 Sanica Boru Elazığspor-Beşiktaş: İlker Meral 10 Şubat Pazar: 13.30 Sivasspor-Trabzonspor: Süleyman Abay 16.00 Kayserispor-Orduspor: Cüneyt Çakır 16.30 Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe: Özgür Yankaya 20.00 Galatasaray-Medical Park Antalyaspor: Barış Şimşek 11 Şubat Pazartesi: 20.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Halis Özkahya


30

Alt yapılara yönelik çalışmalara devam Güzelyurt bölgesi alt-yapı sorumlularının bilgilendirilmesi için yarın toplan5 düzenlenecekKTFF Eği:m-Üst Kurulu tara'ndan 2000-20012002 yaş grubu bölge alt-yapı karmalarının oluşturulması ve alt-yapı sorumlularının bilgilendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. KTFF Eği:m-Üst Kurulu Güzelyurt bölgesi alt-yapı sorumlusu Kemal Yürekli tara'ndan yürütülen Güzelyurt bölge çalışmalarıyla ilgili olarak, bölgede yer alan kulüplerin altyapı sorumlularıyla 8 Şubat 2013 Cuma günü, Sağlıklı ve Onurlu Yaşam Derneği lokalinde, saat 18.30’da bir araya gelinecek ve bölge çalışmaları hakkında bilgi toplan;sı gerçekleş:rilecek. Yapılacak olan toplan;ya; Bostancı Bağcıl SK, Le(e TSK, Binatlı YSK, Yalova SK, Baf Ülkü Yurdu, Denizli SK, Doğancı SK ve Güzelyurt Futbol Okulu altyapı sorumluları ka;lacak.

Yenicami, Dostluk Kupası’na katılıyor

Türkiye Kupası finali öncesinde yapılacak Dostluk Kupası mücadelesinde ülkemizi son şampiyon Yenicami temsil edecekDipkarpaz’da şiddet çok

HALKIN SESi

SPOR

7 Şubat 2013 Perşembe

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Basketbol Federasyonu’nun ‘gelenekselleş:rdiği’ “Dostluk Kupası” Eskişehir’de oynanacak. Türkiye Kupası finali öncesinde yapılacak Dostluk Kupası mücadelesinde ülkemizi son şampiyon Yenicami temsil edecek. 10 Şubat Pazar günü saat 12.00’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak olan Yenicami, bugün adadan ayrılacak. Yenicami ile birlikte kafilede Basketbol Federasyonu Başkanı Okan Donangil de yer alacak. Bu arada, organizasyonu Spor Yazarı Tonguç Kotak da izleyecek.

Dipkarpaz yedek kulübesinde bulunan Turunçlu antrenörü Mehmet Karşılı’ya spor ahlakına aykırı davranışta bulunmaktan ve rakip takım futbolcusunu yere düşürüp yüzünü yumruklayan Dipkarpaz futbolcusu Hasan Kaba’ya ağır ceza geldiAv. Ahmet C. Mahirel başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu, cezaları açıkladı. Buna göre Dipkarpaz yedek kulübesinde bulunan Turunçlu antrenörü Mehmet Karşılı’ya spor ahlakına aykırı davranışta bulunmaktan, rakip takım futbolcusunu yere düşürüp yüzünü yumruklayan Dipkarpaz futbolcusu Hasan Kaba’ya ağır ceza geldi. Disiplin Kurulu aldığı kararlar şöyle: “1. 2.2.2013 tarihinde Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan Ozanköy SK-Yalova SK U19 müsabakasında teknik alanı ihlal nedeni ile yedek kulübesinden ihraç edilmesini müteakip maçın hakemine yönelik sarf e=ği küfürlü sözler hakem raporundan tespit edilen Yalova SK Antrenörü Me:n Paşa’ya DT 42(1)’in ihlalinden dolayı 42(1)( c ) uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiş:r. 2. 03/02/2013 tarihinde Dipkarpaz SK oynanan Dipkarpaz SK-Akıncılar GSK Telsim II.Lig Doğu Grubu A takımlar müsabakasında kendi görevli bulunduğu takımın maçına gitmeyerek yetkisi ve görevi olmadığı halde Dipkarpaz SK yedek kulübesinde bulunmak sure:yle spor ahlakına ve e:ğe aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen Turunçlu antrenörü Mehmet Karşılı’ya DT 36(4)’in ihlalinden dolayı 36 (1) ( c ) uyarınca 30 gün sure ile hak mahrumiye: cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiş:r. 3. 3/02/2013 tarihinde Dipkarpaz SK oynanan Dipkarpaz SK-Akıncılar GSK Telsim II.Lig Doğu Grubu U19 müsabakasında rakip takım futbolcusunu itmek sure: ile yere düşüren sonra yüzüne 3-4 kez yumruk vurarak darp e=ği hakem raporundan tespit edilen Dipkarpaz SK 100634 lisans numaralı Hasan Kaba’ya DT 45(1)’in ihlalinden dolayı 45(1)(a)

uyarınca 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiş:r.” Kırmızı Kart Çezalıları 3 Maç: Murat Elçil (Mormenekşe), Türker Abdullahoğlu (Y.Boğaziçi), Egemen Aksoy (Incirli), Özmen Borazanci (Çanakkale), Mustafa Kiliçel (Dipkarpaz), Serkan Bozkurt (Geçitkale), Rezvan Özsakalli (Gaziveren) 2 Maç: Sergülen Rüstemoğlu (Ozanköy), Süleyman Üçokka (Akıncılar) 1 Maç: Çağatay Gürler, Mehmet Özkasnak (Hamitköy) Haşim Girgin (Görneç) Sertaç Özbilin (Binatli), Alçin Mehmet Turgay (Düzkaya), Serhan Aydinel (Ozanköy), Rifat Emirhan (Geçitkale), Ahmet Hellaç, Yücel Yildirim (Akincilar), Sinan Özfu<u (Dipkarpaz), Ali Gökbük (Mehmetçik), Hasip Uluhan (Denizli), Salih Yanmiş (Yeşilova), Berk Şen (Baf Ülkü Yurdu) 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR Adı - Soyadı / Kulübü AYTUN ÖZNER AYGIN - DOĞAN TBSK

KAAN BOROVA - DOĞAN TBSK MEHMET GÜRLÜ - MARAŞ GSK KAZIM GÜRBÜZ - GAZİKÖY SK AHMET ÇAPKIN - AKINCILAR GSK SERGEN KAVUŞ - DUMLUPINAR TSK YULIAN MIHAYLOV YULIANOV - TATLISU HOSK HASAN KANLI - GÖNYELİ SK TURGUT ŞENOL - GÖÇMENKÖY İYSK BÜLENT SOYALAN - GAZİKÖY SK TUĞRA İNCEER - GENÇLİK GÜCÜ SK KAMİL GÜMÜŞOK - BİNATLI YSK FAHRİ BOYAZ - GİRNE HALK EVİ ALİ KÜÇÜKOĞLU - SERDARLI GB KEMAL KOHOZ - GAZİVEREN SK HASAN YERDELEN - DOĞANCI SK MUSTAFA ALP - MEHMETÇİK TÇB DAVUT AK - L. GENÇLER BİRLİĞİ SK TÜRKAY AYKUTLU - DÜZKAYA KOSK MUTALİP KOÇ - DOĞANCI SK SERKAN ÖNET - ÇETİNKAYA TSK MURAT ECERSOY - DOĞANCI SK İBRAHİM KÖSE - MEHMETÇİK TÇB AHMET ARITAŞ - MORMENEKŞE GB HAKAN ÖZKAN - ZÜMRÜTKÖY SK AHMET AKÖZ - AKOVA SK YANKI AKTÜL - GİRNE HALK EVİ HÜSEYİN ÖZDINAK - L. GENÇLER BİRLİĞİ SK KAYCAN AVCI - MORMENEKŞE GB SERTAN KURUKAFA - L. GENÇLER BİRLİĞİ SK OĞUZHAN GÜDER - ÇANAKKALE TSK İSSA ZUMA KAMARA - DOĞAN TBSK IKECHUKWU KENNETH NGWOKE - HAMİTKÖY YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI Adı - Soyadı / Verilen Ceza Emre Perçinci - 1 Maç Hasan Topaloğlu - 2 Maç Batuhan Yılgür - 2 Maç Okan Atav - 1 Maç Hüseyin Tünsay - 2 Maç Serhat Deniz - 1 Maç Sözer Özkaramehmet - 2 Maç Hamdi Karaer - 3 Maç Erdinç Akyulaf - 2 Maç

Mete-Engin ikilisi hedeften vurdu 

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tara'ndan düzenlenen “GDB Puanlı Çi)ler Şampiyonası”nın 4’üncü ayağı geç:ğimiz ha)a sonu yapıldı. Çi) eleme usulüne göre yapılan turnuvanın finalinde Emir KasapoğluAbuzer Ekbiç çi)ini iki kez mağlup eden Mete Sakallı-Engin Portakalcıoğlu ikilisi birinciliği elde e=. Emir Kasapoğlu-Abuzer Ekbiç’in ikincilikle ye:ndiği turnuvada, Servet Gezer - Alkan Caner çi)i üçüncülüğü aldı. GDB Çi)ler Şampiyonası’nın 5’inci ayağı yarın akşam yapılıyor. GDB lokalinde yapılacak turnuva, saat 20.00’de başlayacak. Alınan sonuçlar şöyle: 1.Mete Sakallı-Engin Portakalcıoğlu 2.Emir Kasapoğlu-Abuzer Ekbiç 3.Servet Gezer-Alkan Caner


HALKIN SESi

SPOR

“Oyunlarda masterler turnuvası düzenlemek istiyoruz”

Yılmaz Behlül, Dr. Küçük’le ilgili şiirli tabloyu Mehmet Küçük’e takdim e4Fedakârca göğüs gerip dik durdun, sen haklarımızı ararken, Aldığın görevi sürdürmek için çırpındın her şeye rağmen, Zalim düşman plan yapmış Türkleri atmak için devle9en, Irkımızı sürdürmek andımızdı çünkü halkın güç almış senden. Liderlik görevini laiği ile yapmış, Türk halkına mutebersin, Kıbrıs Türk halkına, özgür yaşaması için öncülük e:n, Ülkemizi aç gözlü canilere vermeyip, göğsünü siper e:n, Çarpışarak savaşmak, gerekirse ölmek için yemin e:n, Ülkemizde özgürce yaşıyorsak eğer, mimarı sensin, Kurtuluş ışığımızı yak8n, ya, sen hiç ölmeyeceksin. YILMAZ BEHLÜL

7 Şubat 2013 Perşembe

Spor Bakanlığı Koordinatörü Göktaş ve Gönyeli Futbol Masterler Derneği Başkanı Behlül, Uluslararası Dr. Küçük Spor Oyunları içerisinde Masterler Futbol Turnuvası’nın da bu yıldan i2baren yer alması gerek2ğini belir4

“Siyasi değil, sportif bakılmalı”

Dışişleri Bakanı Özgürgün, Tatlısu Spor Kulübü futbolcularının Pile’ye geçişlerinin engellenmesiyle ilgili “Siyase3en çok spor2f yönüne bakmak gerekir” dedi

Davut ULAŞ dikkat çeken Behlül, bu günlerde

Milli Eği7m ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Süleyman Göktaş ve Gönyeli Futbol Masterler Derneği Başkanı Yılmaz Behlül, HALKIN SESİ’ni ziyaret e:. Yılmaz Behlül, ziyaret sırasında Liderimiz Dr. Fazıl Küçük için yazdığı şiirin bulunduğu bir tabloyu Küçük’e hediye e:. HALKIN SESİ Yöne7m Kurulu Başkanı Mehmet Küçük’le bir araya gelen heyet, spor7f alanda programlarını açıkladı.

“OYUNLARDA MASTERLER OLARAK YER ALMAK İSTİYORUZ” Behlül, liderimiz için her yıl düzenlenen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Oyunları içerisine Masterler Futbol Turnuvası’nın da bu yıldan i7baren koyulması gerek7ğini söyledi. Yılmaz Behlül, yıllarca ülke futboluna hizmet eden masterlerin de bu anlamlı organizasyonda bir araya gelmesini sağlayarak o yüce insanı kendilerinin de fiilen anmak istediklerini dile ge7rdi. Ülkede spora olan ilginin azaldığına

gençlere örnek olmak ve yol göstermek için sporu sevdirmenin masterlerin en önemli oluşum nedenleri olduklarını belir:.

“FUTBOLA OLAN İLGİYİ ARTTIRABİLİRİZ” Behlül “Böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi durumunda, birçok arkadaşımızın şimdilerde antrenör teknik adam veya yöne7ci durumunda olması nedeni ile onları vitrine çıkarmak ve bir nebze olsa futbola olan ilgiyi ar8rabiliriz” diyerek en son Dr.Fazıl Küçük’e hitaben yazmış olduğu şiiri okudu. “Doktor oldun hizmet vermek için Kıbrıs Türkü’ne, Omuzlarına binen yüke rağmen, sarıldın görevine, Kıbrıs meselesi bile engel olmadı, sadık kaldın yeminine, Toplum seninle tek yürek olup, güvenmiş liderine; Ortak olmuştuk Kıbrıs Cumhuriye7 Devle7 kurulurken, Rum tara$ nedense? dışladılar bizi bu devle9en,Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Pile’de geç7ğimiz ha%a yaşanan olayı değerlendirdi. BRTK’ye açıklama yapan Özgürgün, Pile Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Tatlısu Seracılar Spor Kulübü futbolcuları ve 4. hakeminin Türkiye uyruklu oldukları gerekçesiyle İngiliz yetkililer tara$ndan Pile’ye geçişlerine izin verilmemesiyle ilgili girişimlerin devam e:ğini kayde:. Özgürgün, konuya siyasi değil spor7f yönüyle bakmak gerek7ğini vurguladı. Özgürgün, futbol karşılaşması için ilk defa böyle bir olayla karşılaş8klarını kaydederek, “Bu olay bizi çok üzdü ve girişimlerimizde hep bunları öne çıkardık” dedi. Özgürgün, konuyu ciddi bir şekilde İngiltere Yüksek Komiserliği’ne ve İngiliz üsler yetkililerine aktardıklarını belirterek, Dışişleri Bakanlığı olarak ertelenen maçın oynanacağı ümidinde olduklarını vurguladı. “Henüz kesinlikle oynatmayız diye bir şey gelmedi” diyen Özgürgün, konunun olumlu şekilde ilerleyeceği görüşünü belir: ve “böyle bir konunun konuşulması bile üzücü” ifadelerini kullandı. Pile meselesinin hassas bir konu olduğunu ve siyasi yönünden çok, spor7f yönüne bakmak gerek7ğini kaydeden Bakan Özgürgün, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak, konuyla ilgili girişimlerinin sürdüğünü belir:. Bakan, şöyle dedi: “Sonuçta böyle bir noktada ka8 ve sert konuşulmasından yana değilim. Pile meselesi hassas bir konu, siyase9en çok spor7f yönüne bakmak gerekir. Onlardan bu noktada olumlu dönüş olacak8r. Daha sert tepki göstermeden bekliyoruz.”

Mehmet Küçük’e Masterler Futbol Derneği’nin flaması hediye edildi

“Galibiyete kilitlendik” Enver Sedat Simavi, deplasmanda oynayacakları Hamitköy maçı için galibiyete kilitlendiklerini açıkladıKüçük Kaymaklı teknik patronu Enver Sedat Simavi, bu ha%a deplasmanda kar-

31

şılaşacakları Hamitköy maçı için galibiyete kilitlendiklerini açıkladı. Enver Sedat Simavi, ka8ldığı programda Yenicami maçının zor geç7ğini açıklarken, bu maçta yakaladıkları büyük avantajı kullanamadıklarına vurgu yap8. Enver Sedat Simavi, yola beraberlikle başlamalarına karşın Yenicami’ye karşı puan eşitliği olması halinde ikili averaj üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belir:. CMYK


“Oyunlara katkı koymak istiyoruz”

Gönyeli Futbol Masterler Derneği Başkanı Yılmaz Behlül, liderimiz için her yıl düzenlenen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nda masterler olarak yer alarak bu oyunlara katkı koymak istediklerini 31>> açıkladı

Türkiye ışık vermedi

2-0

2014 Dünya Kupası Elemeleri arasında prova yapmak isteyen Türkiye A Milli Takımı, Çek Cumhuriye, ile bir hazırlık maçı yap-. Manisa'da oynanan karşılaşmayı milliler 2-0 kaybe. 29>>

Disiplin Kurulu, ceza yağdırdı

Av. Ahmet C. Mahirel başkanlığında toplanan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, başta Dipkarpaz futbol takımı olmak üzere futbolda şiddet ve disiplinsiz davranışlarda bulunan takım ve futbolculara 30>> ceza yağdırdı

“GÖÇMENKÖY MAÇI

ZOR OLACAK”

Cihangir teknik direktörü Dedekorkut, Göçmenköy’ün iyi mücadele eğine dikkat çekerek, erken gol bulmamaları halinde işlerinin zor olacağını açıkladı

Cihangir teknik direktörü Ahmet Dedekorkut, Göçmenköy maçının, Doğan Türk Birliği maçından daha zor olacağını açıkladı. Ka-ldığı programda açıklamalarda bulunan Ahmet Dedekorkut, Göçmenköy’ün puanı olmamasına rağmen sahada iyi mücadele e.ğine dikkat çekerken, rakip karşısında erken gol bulmamaları halinde

işlerinin zor olacağına vurgu yap-. Ahmet Dedekorkut, Bostancı Bağcıl’ın, Göçmenköy karşısında erken gol bulduktan sonra farka gi.ğini de örnek gösterdi. Ahmet Dedekorkut, maç kazanmamız için Kaymaklı ya da Çe,nkaya ile mi oynamamız gerekir sorusunu da sordu.

Muslera'nın kalesi 'Boğa'ya direnemedi!

Finalistler Nijerya ve Burkina Faso

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Mali ile Nijerya arasındaki karşılaşmayı Nijerya 4-1 kazanarak adını finale yazdırırken, yarı finalin diğer maçında ise Burkina Faso ile Gana arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanırken penal- a-şları sonucunda Burkina Fosu sahadan 4-3 galip 28>> ayrılarak finale adını yazdırdı

3-1 Ahmet Dedekorkut

Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelen İspanya ile Uruguay'ın mücadelesinde kazanan 3-1'lik skorla 'Boğa'lar oldu.

Kurucusu Sahibi

: Dr. Fazýl KÜÇÜK : Halkýn Sesi Ltd.

Yayýn Yönetmeni

Haber Müdürü : Ýbrahim DALOÐLU Grafik Sorumlusu : Fobaz RANA

: Ali FAHRÝOÐLU

Adres: 172 Girne Cad. Lefkoþa. Tel: 228 56 45 - 227 31 41. Faks: 227 26 12. PK: 339. Matbaa Adres: Selen Ofset, Haspolat Sanayi Bölgesi Lefkoþa Tel: 233 55 71. E.Posta: halkinsesi@kibrisonline.com reklam için: halkinsesireklam@kibrisonline.com Halkýn Sesi ihbar hattý: 0533 827 11 11 CMYK

7 Şubat 2013  

7 Şubat 2013

Advertisement