Page 1

Koalisyon Koalisyon çalışmaları çalışmaları bayramdan sonra sonra bayramdan Başbakan Siber, yasa gereği yeni hüküme)n kurulmasına olanak sağlamak amacıyla hüküme)n is)fasını Cumhurbaşkanı Eroğlu’na sundu. Eroğlu, yeni hükümet kuruluna kadar Siber’in Başbakanlık görevine devam etmesini istediğini belir,

Kurucusu: Dr. Fazıl KÜÇÜK (1906-1984) Kuruluş: 14 Mart 1942 Hakkın Sesi ve Halkın Dilidir...

Yumruklar havada uçuştu

Tayvan'da parlamentoda nükleer bir santralin referandumu sırasında milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklaşan karşıt görüşlü vekiller, birbirlerini yerlerde sürükledi, su şişeleri havada uçuştu

21>>

22 bin abone internetsiz kaldı

Dünyayla bağlantımız koptu Ülke geneli dün internetsiz kaldı. Telekomünikasyon Dairesi’nin ADSL internet sisteminde önceki gece meydana gelen arıza nedeniyle 22 bin abone internetsiz kaldı. Telekomünikasyon Dairesi, Türkiye’deki cihaz üre)cisi firmanın yardımıyla, sorunu dün ancak akşam saatlerine doğru çözebildi. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Remzi Evran, ellerinde olmayan nedenlerle internet ve ADSL santralarında yaşanan sorundan dolayı halktan özür diledi.

Nadir’in umudu bitti Londra Belmarsh hapishanesinde tutuklu bulunan Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir'in, cezasını Türkiye'de çekmek için İngiltere Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuru ikinci kez reddedildi. Nadir, kalan cezasını İngiltere'de çekecek.

Yeni milletvekilleri, mazbatalarını 5 Ağustos Pazartesi günü törenle alacak, 12 Ağustos Pazartesi günü mecliste yemin edecek, koalisyon çalışmaları ise bayramdan sonra başlayacak 9>>

3 Ağustos 2013 Cumartesi Yıl: 72 Sayı: 23313 2.50 TL (KDV DAHİL)

Soğancı’nın yerine Korkuter Görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı’nın yerine, Tuğgeneralliğe terfi e,rilen Piyade Kurmay Albay Erdinç Korkuter atandı 4>>

“BUYUK iHMAL” İşte tabiplerin soruları

 Temizlik işçilerine lık problemleri karşılaşabilecekleri sağ mi? konusunda bilgi verildi ıldı mı? Kayıt ve ista+s+k yap çocuklar Hamileler ve 7 yaş al, uyarıldı mı? yor? Plajlar neden kapa,lmı rlarıyla Balıkçılık ve deniz spo en ned ar aşl and vat n aşa uğr uyarılmıyor? e neden Petrolle temasın kanser olduğu biliniyor mu?

 Tabipler Birliği, Kalecik’te yaşanan petrol sızın*sının, as*m ve kalp krizinden kansere kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulundu ve bu felake)n ardından alınması gereken önlemlerin ihmal edildiğini bildirdi

İar: 19:59 İmsak: 04:13

 Doktorlar, sızın*dan etkilenebilecek grubun başında hamilelerin ve çocukların geldiğini açıklayarak, zehrin doğacak çocuğa geçebileceği ve down sendromu gibi çeşitli anomalilere yol açabileceğini ifade e,

Halkın Sesi’ni interne-en de takip edebilirsiniz.

1.920

1.945

2.924

2.963

2.547

www.halkinsesikibris.com

2.581

 Petrol sızın*sının kısa dönemde cilt tahrişinden öksürüğe, as*mdan kalp krizine, ha+a kanser oluşumuna neden olabileceğini bildiren Tabipler Birliği, felake)n yaşandığı kıyılarda uzun süre ikamet edilmemesi ve denizlere kesinlikle girilmemesini önerdi 2>>


02

Sağlık alarm veriyor HALKIN SESi

HABER

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Tabipler Birliği, Kalecik’te yaşanan felake4n ardından alınması gereken önlemlerin ihmal edildiğini belir6 ve sızın5dan etkilenebilecek grubun başında hamilelerin ve çocukların geldiğini bildirdiKıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) Kalecik’te yaşanan petrol sızın5sının as5m ve kalp krizinden kansere kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulunarak, yaşanan felake4n ardından alınması gereken önlemlerin ihmal edildiğini ileri sürdü. Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamada, “Temizlik işçilerine karşılaşabilecekleri sağlık problemleri konusunda bilgi verildi mi? Kayıt ve ista4s4k yapıldı mı? Deniz suyu ve deniz dibinden örnek alındı mı? Hamileler ve 7 yaş al5 çocuklar uyarıldı mı? Plajlar neden kapa5lmıyor? Balıkçılık ve deniz sporlarıyla uğraşan vatandaşlar neden uyarılmıyor? Sağlık ve çevre problemlerinin çözülmesi için açılacak fonlara sızın5ya neden olan şirket katkı yapacak mı? Petrolle temasın kansere neden olduğu biliniyor mu? Bakanlıklar neden komik açıklamalarla zaman kazanmak is4yor?” soruları kamuoyuyla paylaşılarak, sorulara yanı5n “hayır” olduğu kaydedildi.

“HAMİLELER VE 7 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR ÖNEMLİ RİSK ALTINDA” Açıklamada, sızın5dan etkilenebilecek grubun başında hamile ve çocuklar geldiği belir4lerek, zehrin plasenta yoluyla doğacak çocuğa geçebileceği ve down sendromu gibi çeşitli anomalilere yol açabileceği ifade edildi. Tabipler Birliği açıklamasında, petrol sızın5sının kısa dönemde cilt tahrişinden öksürüğe, as5mdan kalp krizine pek çok hastalığa yol açabileceği gibi, kanser oluşumuna da neden olabileceğine işaret edildi. 20 yıl sonra zehirlere maruz kalanlarda ne tür rahatsızlıklar gelişebileceğinin belirlenmediğine işaret edilen açıklamada, hamile veya hamilelik planı olan ve emziren kadınların yedi yaşın al5ndaki çocukların petrol kalın5larıyla kesinlikle temas etmemeleri, petrol kokusu baskın olan kıyılarda uzun süre ikamet etmemeleri; sızın5dan etkilemesi muhtemel denizlere kesinlikle girmemeleri önerildi.

İşte tabiplerin soruları

1-Petrol faciası sonrası temizlik işlerinde çalışan işçiler erken dönemde karşılaşabilecekleri sağlık problemleri konusunda gelişebilecek hastalıklar açısından uyarıldılar mı? Zarar gören kişilere ne gibi 5bbi yardım ve takip planı yapılmış5r?

2. Kayıt ve ista4s4k yapılmış mıdır? 3. Facia sonrası deniz suyundan, deniz dibinden –sedimen6en- solunan havadan ve dışa vuran petrolden örnekleme alındı mı ? Alındıysa sonuçlar nelerdir ? Sonuçların diğer ülkelerdeki gibi halkın ulaşabileceği kaynaklara aktarılması gerekmiyor mu ? Kullanılan petrol ham petrol mü? Fuel oil mi? Alınmadıysa neden alınmadı? Böyle bir kazanın olabileceği bilindiği halde acil eylem önlem ve planları neden daha önceden hazırlanmadı? Temizlik yöntemleri nelerdir? Dünyanın ve gelişmiş ülkelerin kullandığı yöntemler kullanılıyor mu? Kullanılmıyorsa neden? 4. Özellikle hamileler ve 7 yaş al5 çocuklar ve yan hastalığı olan kişiler uyarılmadı mı? Bu insanlara dünyanın kabul e7ği ve yaşayabilecekleri potansiyel zararlar neden anla5lmıyor ?

5. Özellikle halkımızın ve turistlerin yararlandığı bilinen etkilenmiş sahiller neden hala açık ve kapa5lmıyor :? Buralarda denize giren şahısların kısa ve uzun dönemlerde yaşayabilecekleri sağlık sorunları bilinmiyor mu ? Bu tür zehirle kısa bir süre temas eden kişiler bile çok uzun seneler yakın sağlık kontrollerini tabi tutulmak zorundadır.Yetkililer bunun farkında mı??

6. Balıkçılıkla ve deniz sporları ile uğraşan insanlarımız neden hala uyarılmıyor? Deniz ürünlerinin tüke4lemeden önceki petrol türevleri yönünden labaratuvar kontrolleri neden hala yapılmıyor? 7. Söz konusu enerji şirke4ne verilen komik cezadan sonra, oluşabilecek sağlık ve çevre problemlerinin iyileş4rilmesi için açılacak fonlara (düşünülüyorsa?) bu şirke4n diğer ülkelerde örneği olduğu gibi katkısı olacak mıdır? 8. Ülkemizde katlanarak artan kanser vakalarına bu sayede yeni vakaların ekleneceği bilinmiyor mu ? Hangi yolla olursa olsun Petrol türevleri ile uzun süren temasın kanser te4kleyicisi olduğu bilinmiyor mu? 9. Neden gerçeklere sığmayan komik açıklamalarla ilgili bakanlıklar zaman kazanmak is4yor? 10. Bu zehirli maddelerle sadece iki ha!alık yakın temastan sonraki 20 yıl içerisinde oluşabilecek sağlık problemleri hakkında gelişmiş ülkelerin ilgili kurumlarının net ve gerçekçi bir açıklama yapamadığı bir ortamda sessiz kalmak ve önlem almamak umursuzluk değil midir? Neme lazımcılık niye? 11.İnsanların hastalık geliş4rmeden karşı karşıya kalabileceği maksimum benzen değerleri

çeşitli kurumlara göre değişmektedir ve bir fikir birliği maalesef yoktur. Hala hazırda var olan kılavuzlar, gebeler ve çocuklar göz önüne bulundurularak yapılmamış5r. Belki de ileride bu değerler onlar için değiş4rilebilecek4r ve çok geç olacak5r.

12.Ham petrol ve türevleri ile uzun süre temasın aşağıda belir4len ciddi ve uzun süren sağlık problemleri yara8ğı bilinmiyor mu?

Çok üzgünüz çünkü yukarıda sıraladığımız soruların yanıtları hayır!

BİZİ NELER BEKLİYOR?

1.GEÇ DÖNEMDE OLUŞABİLECEK HASTALIKLAR En ciddi etkilenebilecek grubu en başta hamileler ve cocuklar oluşturmaktadır. Hamilelerden plasenta ( eş) yoluyla zehirlerin doğacak olan çocuğa geçebileceği bildirilmektedir. Çocuklarda ise bu zehirli maddeleri zararsız hale ge4recek enzimler halen yetersiz olduğu için zehirlenme ye4şkinlere göre daha erken ,daha sık ve ciddi olabilmektedir. Bazı poliaroma4k kimyasalların hücre çekirdeğindaki DNA yı etkileyerek çeşitli kanser hastalıklarının te4kleyicisi olduğu saptanmış5r. Hamilelikten önce hamilelik esnasında ve sonrasında, cilt, solunum yolu ve ağız yolu ile anne sayesinde çocuklar etkilenebilmektedir.

 Çocuklarda oluşabilecek problem arasında erken doğum, nöral krest doğum defektleri, down sendromu, baş çevresinin küçük olması düşük doğum ağırlıklı ve kısa boylu çocukların doğması ve çeşitli anomaliler yer almaktadır.

 Çocukların babalarının zehirlenmeleri sayesinde ise babalarda ve doğacak olanlarda sperm bozuklukları ve doğacak çocuklarda beyin tümörü görülme sıklığının artmasıdır. Psikolojik toksik stress sendromu

Uzun süre devamlı bir şekilde stres al5nda olan çocuklarda, özellikle çocukların velileri onlara sahip çıkan ve destekleyen insanlar değilse, uzun süreçte geriye dönüşümsüz kronik 5bbı hastalıklar görülebilir. Kronik benzene teması olan çocuklarda lösemi görülme sıklığının ve beyin hastalılarının ar8ğı kesinleşmiş4r.

 Exxon Valdez petrol faciasında az veya çok hidrokarbon zehirlenmesine maruz kalmış kişilerde yıllar içerisinde alkolizm, uyuşturucu kullanımı ve ciddi saldırgan davranışlar belirgin olarak ar8ğı saptanmış5r. Tıbbın hala tar5şmaya açık olan kısmı ise 20 yıl içerisinde oluşabilecek yeni kanser olaylarının görülebileceği gerçeğidir.

 Psikolojik streslerin kronik hastalıkları ar5rdığı varsayımı ile yapılan petrol sızın5sı kazasından sonra yapılan araş5rmada bu zehire maruz kalmış kişilerin daha fazla kalp –damar hastalığı, kanser ,diabet , hipertansiyon, 4roid,ülser, astma hastalıklarına yakalandıkları saptanmış5r. 2. ERKEN DÖNEMDE GÜNLER İÇERİSİNDE OLUŞABİLECEK SAĞLIK PROBLEMLERİ

Cil6e tahriş, kızarıklık, döküntü, yanıklar şişme ve yarıklar

Gözlerde kızarıklık, konjunc4vit, acıma yanma sulanma ve kaşın5lar Öksürük, boğazda şiddetli yanma, nefes darlığı hırıl5 bakteriyel(mikrobik) ve kimyasal (petrol ürününün direkt etkisi ile oluşan) zatüreeler ve ciddi solunum yetmezlikleri ve daha önce as5m ve solunum problemleri olan çocuklarda bu problemlerin artması

Ani kalp krizleri ve ritm bozuklukları Bulan5, kusma, ishal

Kırıklar, bel rıkları kafa travmaları, sıyrık ve yır5klar

Nörolojik bozuklar – Şiddetli baş ağrısı, nerede olduğunu bilmeme,bayılma ellerde ayaklarda aşırı halsizlik ve ciddi uyku bozuklukları ciddi sinir il4hapları,geç ortaya çıkan parkinson hastalığı Ciddi psikolojik ve psikiatrik bozukluklar

HAMİLELER VE YEDİ YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR DİKKAT! Kalecikte oluşan çevre dramından sonra gelişebilecek doğadaki zararlar çok net bilinmekle beraber insanlar üzerindeki olumsuz etkileri halen netleşmemiş4r. Erken dönem olan ilk 1-2 aylık dönemdeki olumsuz hastalık yapıcı etkileri, bu zehirli maddelerle temasın şekline (içme, cil6en bulaşma ,solunum yolu,gıda yolu) temasın süresine, ne kadar sıklıkla temasın tekrarlandığına bağlıdır. Bu kazalardan sonra oluşan insanların sağlık problemleri hakkındaki bilgiler, sadece dünyanın diğer yerlerindeki oluşan kazalardan sonra takip edilen ve tedavi edilen insanlar hakkındaki elde edilen tecrübelerden oluşmaktadır. Yani tecrübeler birikmekle beraber çok yenidir. Yirmi sene sonra bu zehirlere maruz kalmış insanlarda ne tür rahatsızlıklar gelişebileceği, belirlenmemiş4r... Fakat bu meyanda bu konudaki dünya sağlık kurumlarının uyarıları netleşmektedir.Tüm insanlarımızın yanında özellikle hamile olan, hamilelik planı olan , emziren anneler ve yedi yaşın al5nda olan çocukların kıyılara biriken petrol kalın5larıyla kesinlikle temas etmemeleri, petrol kokusu baskın olan kıyılarda uzun süre ikamet etmemeleri veya mümkünse kaçınmaları,bu bölgelere veya akın5nın etkilemesi muhtemel denizlere kesinlikle girmemeleri önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda tam olarak netleşmemekle beraber yeni doğacak çocuklarda ciddi problemler yaratabileceği uyarısı yapılmaktadır. Bu bölgelerde yaşayanların herhangi bir sağlık yakınmalarının oluşması ve devamı halinde sağlık merkezlerine baş vurmaları ve takipleri gereklidir. Deniz ürünlerini tüke4rken mutlaka avlandığı veya toplandığı deniz bölgeleri bilinmeli ha6a gerekli merciler tara ndan kontrolları yapılan ürünler tüke4lmelidir. Kirliliğin sıklıkla hem solunan hava yönünden hem sular yönünden kontrolleri aksa5lmadan yapılmalı ve kontrollerin net olmadığı yerler şüpheli olarak kabul edilmelidir. Bu yüzden yukarıda saydığımız haya5 öneme haiz 5bbi bilgileri halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz... Su ana kadar ilgili bakanlık tara ndan bir önlem alınmamış olsa bile lü3en siz kendiniz ve aileniz için önleminizi alınız ve doktorunuza başvurunuz.....


Röntgenlerken yakalandı

HALKIN SESi

HABER3 Ağustos 2013 Cumartesi

Gamze BAYKUR

Mağusa’da dün sabah baş harfleri H.Ç olan bayanın evinin bahçesine izinsiz olarak giren ve yatak odasının penceresinden H.Ç’yi röntgenleyen Yusuf Fidan isimli TC vatandaşı inşaat işçisi Yusuf Fidan tutuklandı. “Mülke tecavüz” ve “Taciz” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Fidan, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Mağusa’da TC vatandaşı inşaat işçisi Yusuf Fidan, bir kadının evinin bahçesine izinsiz olarak girdi ve yatak odası penceresinden kadını röntgenlerken yakalandı

ÖNCE MÜLKE TECAVÜZ ETTİ, SONRA RÖNTGENLEDİ Olayın tahkikat memuru Hüseyin Osum, zanlı Yusuf Fidan’ın 2 Ağustos tarihinde baş harfleri H.Ç olan bayanın evinin bahçesine izinsiz olarak girdiğini ve yatak odası penceresinden H.Ç’yi röntgenlediğini açıkladı. Zanlı Fidan’ın, müşteki H.Ç tarandan fark edilmesi üzerine olay yerinden kaç4ğını belirten Osum, zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkika4n tamamlandığını belirten Osum, TC vatandaşı olan ve KKTC’de çalışma izini ile bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanarak serbest bırakılmasını talep e6.Öğle saatlerinde 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, önümüzdeki günlerde de devam edecek; alçak basınç sistemi ve sıcak hava kütlesini etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, hava 3-9 Ağustos tarihleri arasında açık olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde, 38-40 derece, sahillerde ise 34-36 derece dolayında seyredecek.

KIBRIS

Girne

Gazimağusa Güzelyurt İskele Lefke

Larnaka

Pazar

min - max

25 - 36

26 - 35

26 - 36

24 - 35 20 - 38

24 - 35 26 - 32

22 - 35

25 - 34

19 - 38

24 - 35

26

- 32

23 - 36

TÜRKİYE

Pazartesi

min - max 23 - 39

Rüzgâr, genellikle güney ve ba4 yönlerden orta kuvve5e esecek. Ha!a sonu ultraviyole radyasyonunun çok yüksek olacağı belir3len raporda, gerekli tedbirler alınmadan, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş al4nda kalınmaması gerek3ği yinelendi.

HAVA DURUMU

min - max 22 - 40

Adı sürekli hırsızlık olaylarına karışan İngiliz vatandaşı Claira Louise Eva yine hırsızlıktan yakalandı

Gamze BAYKUR

Mağusa’da adı sürekli olarak “Sirkat” olaylarına karışan Claira Louise Eva yine hırsızlık yap4ğı gerekçesiyle tutuklandı. Geç3ğimiz ay içinde Glapsides Plajı’nda şenzlong üzerindeki çantadan cüzdan çalan Claira Louise Eva, bu kez Serdar Ağdaç isimli polis memurunun evine girerek hırsızlık yap4ğı için polis tarandan tutuklandı. “Ev açma” ve “Sirkat” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Eva, üç gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

40 derece sıcaklığa devam

Cumartesi

Bir türlü akıllanmıyor! 

SERBEST KALDI Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı Yusuf Fidan’ın pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve iki KKTC vatandaşının 30’ar bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Lefkoşa

03

Cumartesi

24 - 39

Adana

26 - 35

Antalya

20 - 38 25 - 36

26 - 33 22 - 36

Ankara

Gaziantep İstanbul İzmir

Trabzon

Pazar

min - max

min - max

16 - 32

16 - 31

17 - 32

23 - 35

24 - 36

27 - 37

22 - 34 21 - 31

25 - 37 19 - 28

20 - 35

28 - 26

21 - 30

26 - 34 20 - 28

AVRUPA

Pazartesi

min - max 19 - 34

SABAH SABAH EVE GİRDİ Olayın tahkikat memuru Neyfel Ergun, zanlı Claira Louise Eva’nın 2 Ağustos tarihinde saat 07:30’da Serdar Ağdaç isimli polis memurunun evine girerek LCD televizyon, ses sistemi, DVD player ve tablet bilgisayar sirkat e6ğini açıkladı. Ergun, zanlının sirkat e6ği eşyaları dışarı çıkarıp götürmek isterken Ağdaç’ın komşuları tarandan yakalandığını belirterek, civardaki bazı evlerin de faili meçhul kişiler tarandan açıldığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütlen tahkika4n yeni başladığını belirten Ergun, zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep e6. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı Claira Louise Eva’nın tahkikat maksatları bakımından üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Cumartesi

20 - 36

Londra

28 - 35

Brüksel

22 - 31 23 - 35 20 - 26

Paris

min - max

19 - 28

19 - 32

15 - 24

16 - 25

Madrid

19 - 37

Prag

16 - 24

Atina

Berlin

Pazar

min - max

25 - 32 19 - 24

Pazartesi

min - max

16 - 29

19 - 28

17 - 29

21 - 34

19 - 41 25 - 31

14 - 25 14 - 26

23 - 34

21 - 40 24 - 30 14 - 27

16 - 29


04

HALKIN SESi

HABER

Soğancı’nın yerine Korkuter

3 Ağustos 2013 Cumartesi

“Duyarsız kalmayın” Gazeteciler Birliği, TAK Yöne2m Kurulu’nu, acilen toplanarak sorunların çözümünde inisiya2f üstlenmeye çağırdı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), her basın kuruluşu gibi değerli olan ve 1973’ten beri önemli bir işlev yürüten devlet haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) yaşanan son gelişmeleri kaygıyla izlediklerini açıkladı ve TAK Yöne0m Kurulu’nu acilen toplanarak sorunların çözümünde inisiya0f üstlenmeye çağırdı. TAK Yöne0m Kurulu’nda temsil edilen Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, üyelerinin hak ve çıkarlarını gözetmek kadar, ajansın yasasına uygun şekilde çalışmalarını sürdürmesini, abonelerine ve Kıbrıs Türk halkına hizmet vermesini de savunduğunu vurguladı.

“TAK ÇALIŞANLARINI DİNLEDİK” Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Hüseyin Güven yap1ğı yazılı açıklamada, Birliğin bir süre önce TAK’taki üyelerini toplan1ya çağırarak görüşlerini dinlediğini; sorunun çözümüne nasıl katkıda bulunabileceğine dair yöne0m kurulu üyesinin bilgilenmesini sağladığını kayde2. Bu toplan1nın ardından yöne0m kurulunun toplanması çağrılarının ve beklen0lerinin ne yazık ki bugüne kadar hayata geçmediğini dile ge0ren Güven, TAK Yöne0m Kurulu Başkanı’nı, inisiya0f üstlenerek acilen yöne0m kurulunu toplan1ya çağırmaya; nisap sağlanamayacaksa bile girişim yapmaya davet e2. “TAK YÖNETİM KURULU’NUN SESSİZLİĞİ KABUL EDİLEMEZ” Personelin büyük huzursuzluk yaşadığı, iş veriminin olumsuz etkilendiği, çalışanların sağlıklarının riske girdiği bu ortamda, geçici hüküme0n Dışişleri Bakanı Kutlay Erk’in girişimler yaparken TAK Yöne0m Kurulu’nun sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Güven, KTGB’nin, TAK’ta huzurlu bir iş ortamının sağlanması için üzerine düşen görevi yöne0m kurulu üyesi vasıtasıyla yapmaya hazır olduğunu belir2.

Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı’nın yerine, tuğgeneralliğe terfi e3rilen Piyade Kurmay Albay Erdinç Korkuter atandı

Görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı, 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilirken, yerine aynı tarihten i0baren tuğgeneralliğe terfi e2rilen Piyade Kurmay Albay Erdinç Korkuter atandı. Yüksek Değerlendirme Kurulu dünkü toplan1sında, görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı’nın durumu ile tuğgeneralliğe terfi sırasında bulunan albayların durumunu görüşerek karara bağladı. Toplan1da, 30 Ağustos 2013’ten geçerli olmak üzere görev süresi tamamlanan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı’nın emekliliğe sevk edilmesine ve Piyade Kurmay Albay Erdinç Korkuter’in tuğgeneralliğe terfi e2rilmesine karar verildi. KORKUTER’İN ÖZGEÇMİŞİ Piyade Kurmay Albay Erdinç Korkuter, 1964’te Leoşa’da doğdu; 1986’da Kara Harp Okulu’ndan, 1987’de Piyade Okulu’ndan mezun oldu. 1987’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na piyade teğmen olarak ka1lan Albay Korkuter, 1987-1998 yılları arasında değişik birliklerde takım/bölüm komutanlığı ve karargah subaylığı görevlerinde bulundu. 2000 yılında Kara Harp Akademisi’nden mezun olmasının ardından 2000-2003 arasında Harekat ve Eği0m Şube Müdürlüğü’nde Kadro Teşkilat Eği0m Subaylığı ve Plan Harekat Subaylığı; 2003-2005 arasında 3’üncü Piyade

Tabur Komutanlığı; 2005-2008 arasında Sivil İşler Müdürlüğü; 20082009 arasında Ankara Askeri Ataşeliği; 2009-2010 arasında 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı; 2010-2012 arasında 2’nci Bölge Koordinasyon Komutanlığı

görevlerini yap1. Korkuter, 2012-2013 yıllarında Genel Plan ve Programlama Kurulu Kurul Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Erdinç Korkuter, İngilizce biliyor.

Tatar, pazartesi veya salı günü taburcu edilecek

Tatar’ın durumu iyi

“GEREKİRSE TEPKİ KOYARIZ” Güven açıklamasını şöyle tamamladı: “Yöne0m Kurulu tüm bu gelişmelere rağmen toplan1ya çağrılmamaya devam ederse, bunun arkasında başka art niyetli yaklaşımlar sezdiğimizi ve durumu değerlendirerek gerekirse üyemizi geri çekme de dahil bir takım tepkiler ortaya koyacağımızı ilgili kişiler ve kamuoyuyla paylaşmak isteriz.”Basın-Sen, TAK’taki grevin haksız olduğunu belirtti

“Grev haksız” 

Basın Emekçileri Sendikası (BasınSen), Kamu İş’in TAK’ta dün gerçekleş0rdiği uyarı grevinin “haksız” olduğunu öne sürdü. Basın Sen Başkanı Kemal Darbaz, 6 Ağustos’ta yapacakları iki toplumlu bir etkinlikle ilgili düzenlenen basın toplan1sında, TAK’ta yapılan grevi de değerlendirdi. Kamu-İş’in grevinin haksız ve talihsiz olduğunu iddia eden Darbaz, TAK’ta vardiya düzenine geçilmesi gerek0ğini söyledi. Darbaz, ajansın ek mesai giderlerinin azal1lması da gerek0ğini belirterek, ajans Müdürü Hüseyin Yalyalı’nın da göreve geldiği günden i0baren bunu hayata geçirmek istediğini ifade e2.

Piyade Kurmay Albay Erdinç Korkuter

TAK’ta uyarı grevi

Kamu-İş Sendikası, örgütlü bulunduğu Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ta uyarı grevi yapıyor.

Kamu-İş üyeleri, TAK’ta sorunlar olduğu gerekçesiyle dün mesai sonuna kadar grev yap1.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Merkezi Başkanı Prof. Dr. Barış Ökçün, UBP Leoşa Milletvekili ve eski Maliye Bakanı Ersin Tatar’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, her şey yolundaysa, bugün yoğun bakımdan servise çıkarılacağını söyledi. Kalp Merkezi Başkanı Prof. Dr. Barış Ökçün ve YDÜ Hastanesi Yöne0m Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan dün düzenledikleri basın toplan1sında, Ersin Tatar’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. YDÜ Hastanesi Yöne0m Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, Tatar’ın dün kalp krizi geçirdiğini, Prof. Dr. Ökçün başkanlığındaki kardiyologlar tarandan hızlı ve başarılı bir şekilde Tatar’a müdahale edildiğini söyledi. Savaşan, Tatar’ın yoğun bakımda olması sebebiyle ziyare0n yasak olduğunu ifade e2. Prof. Dr. Barış Ökçün de, Tatar’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, yoğun bakımdaki ilk yirmi dört saa0 doldurduğunu belirterek, her şey yolundaysa yarın servise çıkacağını kayde2. Ökçün, Tatar’ın sağlık durumunda bir değişiklik olmazsa, pazartesi veya salı günü de taburcu edilebileceğini ifade e2.


HALKIN SESi

HABER

Bütçede 100 milyon TL artışKKTC’de 14 Haziran’dan i4baren görevde olan geçici hükümet şeffaflık ilkesinden hareketle Maliye Bakanlığı’ndan bütçeye ilişkin raporları açıklamayı sürdürüyor. Kıbrıspostası’nın haberine göre, Maliye Bakanlığı’nın 1 Temmuz 2013 i4bariyle “Maliye’nin Seyir De#eri” adı al5nda yayınladığı raporlara göre, ay başında açık veren Maliye, ayı ar5yla kapa7.

AY BAŞINDA 56 MİLYON TL AÇIK Maliye’nin 1 Temmuz raporuna göre bütçede ay başında mevcut nakit 23 milyon 243 bin 622 TL olurken, minumum rakamlarla ifade edilen ve harcaması muhasebe kayıtlarına girmeyen giderlerin mevcut mükellefiyetlerinin dahil

edilmediği mevcut mükellefiyetler ise 79 milyon 483 bin 878 TL oldu. Mükellefiyetler ve eldeki nakit karşılaş5rıldığında ise ortaya çıkan tablo maliyenin ay başına 56 milyon 240 bin 256 TL açıkla başladığını gösteriyor. 1 Temmuz 2013 raporunda mevcut mükellefiyetler arasında başı, 44 milyon 260 bin 615 TL ile “Muhasebe Kaydı Yapılıp Ödenmeyen Çekler” çek4. Bunu ise 10 milyon 265 bin 16 TL ile belediyelere yapılan aylık katkı izledi. AY SONUNDA ARTIYA GEÇİLDİ 1 Temmuz i4bariyle aya 56 milyon 240 bin 256 TL açıkla başlayan Maliye, Maliye’nin Seyir De#eri’nde 26 Temmuz i4bariyle yayınlanan

tabloya göre, mevcut nakdi 165 milyon 167 bin 142 TL’ye çıkararak, ayı toplamda 100 milyon 859 bin 678 TL ar5yla kapa7. Ancak bu 100 TL’lik ar5, maaş ödemelerinde kullanıldı. Maaşlara bu ay ayrıca yüzde 3.3’lük hayat pahalılığı da eklendi. Maliye’nin 26 Temmuz raporuna göre mükellefiyetlerin toplamı ise 64 milyon 307 bin 463 TL. 26 Temmuz 2013 raporunda mevcut mükellefiyetler arasında ise başı, 38 milyon 795 bin 879 TL ile yine “Muhasebe Kaydı Yapılıp Ödenmeyen Çekler” çek4. Bunu ise 13 milyon 782 bin 764 TL ile bakanlıklarda işleme girmiş harcamalar izledi.

3 Ağustos 2013 Cumartesi

1 Temmuz i/bariyle aya 56 milyon 240 bin 256 TL açıkla başlayan Maliye, ay sonunu toplam 100 milyon 859 bin 678 TL ar0yla kapa1. Ancak bu 100 TL’lik ar0, maaş ödemelerinde kullanıldı. Maaşlara bu ay yüzde 3.3’lük hayat pahalılığı da eklendi

LTB’de iyiye gidiş

Fellahoğlu, GİAD heye/yle görüştü

Leoşa Belediye Başkanı Fellahoğlu, belediyenin idari ve mali yapısında iyiye doğru gelişme yaşandığını söylediLe!oşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Kadri Fellahoğlu, belediyenin idari ve mali yapısında iyiye doğru gelişme yaşandığını

söyledi. Fellahoğlu, dün Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Arsen Angı ile dernek üyelerini kabul e6. Fellahoğlu, LTB’nin 4 aylık süreç sonunda idari ve mali yapısında iyiye doğru bir gelişme olduğunu, ciddi yapısal problemlerin içinde, yapılabilecek olanın en iyisini yap5klarına inandığını belir6. Fellahoğlu, göreve geldiği günden i4baren

gündem ne olursa olsun belediyeye odaklandıklarını söyledi. LTB’nin dört aylık süreç sonunda idari ve mali yapısında iyiye doğru bir gelişme olduğunu söyleyen Fellahoğlu, ciddi yapısal problemlerin içinde, yapılabilecek olanın en iyisini yap5klarına inandığını belir6. Fellahoğlu, tüm sıkın5lara karşın gelecekten umutlu olduklarını ifade e6.

05

“Kayıt dışılıkla mücadele şart” 

Maliye Bakanı Zeren Mungan, geçici hüküme4n son iki ayda uyguladığı tasarruf tedbirleri çerçevesinde halka güven verdiklerini söyledi. Bakanlar Kurulu’ndan kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planını geçirdiklerini söyleyen Mungan, yeni hüküme4n bu konuya ağırlık vermesini gerek4ğini belir6. Bir yandan kayıt dışılıkla mücadele edilirken, diğer yandan da veri oranlarında düzenlemenin şart olduğunu dile ge4ren Mungan, vergi alınmayan kesimlerden ar5k vergi alınmasının şart olduğunu kayde6. Kayıt dışılıkla mücadelenin bir süreç olduğunu ve bu konuda etkin çalışma yapıldığı takdirde üç yılda cari giderlerin karşılanacağını kaydeden Mungan, daha sonra ise bu kaynakların ya5rım araçlarında kullanılabileceğini ifade e6.

Tüketici fiyatları endeksinde artış 

Enflasyona gösterge kabul edilen tüke4ci fiyatları endeksi, temmuz ayında yüzde 0.09 ar7. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) açıklamasına göre, “Temmuz 2013 Tüke4ci Fiyatları Genel Endeksi'nde” (TÜFE) yer alan maddelerin, Haziran 2013’e göre kıyaslaması yapıldığında, 166 maddenin ortalama fiya5nda ar5ş, 81 maddenin ortalama fiya5nda ise düşüş yaşandı. TÜFE temmuz ayında, hazirana göre yüzde 0.09; Aralık 2012’ye göre yüzde 3.21 ve Temmuz 2012’ye göre yüzde 7.22 değiş4. DPÖ Müsteşarı Ali Korhan tara ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, temmuzda en yüksek fiyat ar5şı gösteren ilk üç mal; yüzde 94.76 ile taze fasulye , yüzde 51.01 ile kırmızı lahana ve yüzde 38.44 ile kabak oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 56.50 ile patlıcan, yüzde 51.70 ile üzüm ve yüzde 50.51 ile bamya olarak hesaplandı. Korhan’ın verdiği bilgiye göre, ana harcama grupları i4bariyle bir önceki aya göre en yüksek ar5ş yüzde 1.59 ile sağlık grubunda gerçekleş4. Ulaş5rmada yüzde 1.28, eği4mde yüzde 1.00, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.63, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde yüzde 0.47, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 0.45, eğlence ve kültürde yüzde 0.42, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,23, lokanta ve otellerde yüzde 0.12, haberleşmede yüzde 0.06 ar5ş oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,08, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 0.05 düşüş yaşandı. Devlet Planlama Örgütü tara ndan her ay yayınlanan Tüke4ci Fiyatları Endeksi, tüke4ci fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, beş ilçede, önceden seçilmiş perakende sa5ş yerlerinden derlenen perakende fiyatlara göre hazırlanıyor.


06

HABER

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Vekillere 500’er bin kefalet senedi

Geçmişte DP’den UBP’ye kaçışları dikkate alan Denktaş, kazanan adaylara beş yıllığına 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzala5rdıRekor DP’de

HALKIN SESi

Denktaş, DP Ulusal Güçlerin milletvekilliği kazanan adaylara beş yıllığına 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzala7p imzalatmadığı yönündeki iddiayı yanıtladı. Birkaç seçimde DP milletvekilliğini kazanan adayların par6den is6fa e9rildiğini anımsatan Denktaş, o dönemde par6nin hem mali hem de siyasi açıdan zor günler geçirdiğini anımsa:. Denktaş, DP’nin DP Ulusal Güçler oluşumunda önce, son yılda yapılan tar7şmalar ne6cesinde bir karar aldığını dile ge6rerek, “Ben dâhil 50 aday arkadaşım bu senetleri imzaladı. Senetlerin özellikle Ulusal Güçler kısmına imzala:ğı iddiası yanlış7r. Demokrat Par6 olarak önceden aldığımız karar tüm arkadaşlarımıza uygula7lmış7r. Bunun nedeni güvensizlik değildir. Aday arkadaşlarımız, ben buradayım, ayrılma niye6m yoktur beyanını noter huzurunda onayla:” diye konuştu. Par6 olarak “Siyasi Par6ler Yasası” üzerindeki önerilerini de anımsatan Denktaş, “Transfer olan milletvekilinin vekilliğinin düşmesi, yerine o par6den seçilemeyen ancak ilk sırada yer alan kişinin ge6rilmesiydi” dedi, yasanın reddediliş sürecini anımsa:. DP Ulusal Güçlerin olası bir koalisyonda “ağır” şartlar isteyeceği iddialar olduğu iddiasının sorulması üzerine Denktaş konu hakkında değerlendirme yap7. Serdar Denktaş, koalisyona Cumhuriyetçi Türk Par6si- Birleşik Güçler (CTP-BG) gidilmesi durumunda başbakan yardımcılığının otoma6k olarak geleceğini, ancak mutlaka başbakan yardımcılığı gibi bir taleplerinin olmadığı dile ge6rdi. Denktaş, bu konuda açıklama yapma yetkisinin sadece kendisinde olacağını da dile ge6rerek, “Şu an herhangi bir görüşme başlamadı. Görüşmeler başlamadan konuşmak doğru değil” dedi. Denktaş şunları da dile ge6rdi: “Ağır diye nitelendirilen par6nin ortaya koyduğu ‘Geleceğin Yol Haritası’ programının hayata geçirilmesi, Ercan İhalesi’nin iptali, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) yeniden oluşturulması ise, bunlar elbe8e ortada olacak ve biz bunları kabul edecek bir hüküme8e yer alacağız, bunu yapamayacaksak ana muhalefet oluruz.” Denktaş, bir soru üzerine DP Ulusal Güçler’e transfer milletvekili kabul etmeyeceklerini de açıkladı.

DP, 2013 milletvekilliği erken genel seçim bütçesinin 2 milyon 126 bin TL olduğunu açıkladıDemokrat Par6 Ulusal Güçler (DP Ulusal Güçler) Genel Başkanı Serdar Denktaş, par6nin 28 Temmuz’da gerçekleş6rilen 2013 milletvekilliği erken genel seçim bütçesinin 2 milyon 126 bin TL olduğunu açıkladı.

Denktaş, seçim bütçesinin 1 milyon TL’sinin 50 milletvekili adayının şahsi borçlanmasıyla elde edildiğini kaydetti, seçime katılan her adaydan da 10 bin TL “aday katılım ücreti” alındığını söyledi. Serdar Denktaş kendisinin ve iki par6lisinin ailelerinin maaş çeklerinin bankaya bağlanması sure6yle 500 bin TL kredi alındığını, 126 bin TL’nin de par6lerinin bağışları ile elde edildiğini dile ge6rdi.

Denktaş, söz konusu borçların önümüzdeki beş yılda DP Ulusal Güçlerin milletvekillerinin maaşlarından yapılacak kesin6ler ve par6 katkısından ödenileceğini söyledi, borçların 2-3 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini belir9. Serdar Denktaş, bu bütçenin 707 bin TL’sinin televizyon, radyo, bilbord, gazete gibi reklam unsurları için, 856 bin TL’sinin cari harcamalar, ramazan çadırı, mi6nglerde verilen i$ar yemeği, flyer bayrak, kitapçık, broşür, afişler için, 563 bin TL’nin mi6ng organizasyonları, araç giderleri ve süslemeleri için yapıldığını söyledi. Denktaş, bazı par6lerin seçimlerde harcanan bütçeyi küçül8üğünü savunarak, “Bizden daha fazla harcama yapan par6lerin bizim yarımız kadar bütçeyle seçimi geçirdiğini açıklaması bizleri gülümsetmiş6r. Daha şeffaf olunması gerekirdi” diye konuştu.

Sil Sil baştan baştan değişim değişim şartı şartı

DP lideri Serdar Denktaş, “Ülkemizi sil baştan değiş3recek bir hükümet programını ortaya koyabilecek koalisyon ortaklığı olabilmesi halinde, hüküme4e yer alabiliriz” dediDemokrat Par6 Ulusal Güçler (DP Ulusal Güçler) Genel Başkanı Serdar Denktaş, DP Ulusal Güçlerin ‘Mutlaka hüküme8e yer almalıyız’ şeklinde bir görüşü olmadığını, olamayacağını vurguladı. Ülkedeki mevcut sistemin halkı bir yere götüremeyeceğini vurgulayan Serdar Denktaş, “DP Ulusal Güçler olarak ancak ülkemizi sil baştan değiş6recek bir hükümet programını ortaya koyabilecek koalisyon ortaklığı olabilmesi halinde, hüküme8e yer alabiliriz” diye konuştu. Denktaş, “Koalisyon görüşmelerinde paydaşlarımızla müzakere edeceğimiz konu kaç bakanlığın hangi ortakta olacağı değil, ülkemizi kalkındırmak, devle6mizi yücelterek güçlü kılacak hükümet programını hangi par6yle yapabileceğimizdir” dedi. Serdar Denktaş, dün Le"oşa Merit Otel’de bir basın toplan7sı düzenleyerek, 28 Temmuz’da gerçekleşen milletvekilliği erken genel seçimine ve kurulacak koalisyon hüküme6ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. 28 Temmuz’da gerçekleş6rilen seçim sonuçlarını değerlendiren Denktaş, 2009 seçimlerine oranla oylarını yüzde 125 oranında ar:rdıklarını söyledi, “Halkımız sandığa giderek koalisyon hüküme6 kurulması yönünde bir irade ortaya koymuştur” dedi. Par6 yetkili kurullarıyla değerlendirme toplan7ları yapıldığını anımsatan Serdar Denktaş, söz konusu koalisyonun hangi par6ler arasında kurulacağının önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını dile ge6rdi. Denktaş, “Bir gerçek var ki, geçmiş Başbakan döneminde ortaya konulan poli6kalar halkımız tara!ndan onay görmedi. Bu nedenle, oluşacak yeni hükümet halkımızın her kesimi ile sağlıklı bir diyalog oluşturmayı, halkımızın her kesimini kucaklayabilmeyi sağlayabilecek bir yaklaşım içinde olmayı başarmak zorundadır” şeklinde konuştu.

“HALK KOALİSYON HÜKÜMETİ TERCİH ETTİ” Seçmenlerin düşüncelerinin değiş6ğine ve bunun sandığa yansıdığına işaret eden Denktaş, hiç bir par6ye tek başına hükümet kurma görevini verilmediğini anımsatarak, halkın koalisyon hüküme6ni tercih e9ğini vurguladı. Halkın DP Ulusal Güçler’e de mesaj verdiğini ifade eden Denktaş, “Halk bu par6nin doğru bir yapılanma olduğunu belir9, bize tam destek verdi” diyerek ekledi: “Yemin töreninden i6baren, DP Ulusal Güçler olarak, gerek milletvekili grubu gerekse yetkili kurullar ile atacağımız her adımda, halkımızın hayat kalitesini yükseltmeyi, devlete ve siyasete güvenini ar7rmayı hedef bilecek, adaletli bir idareyi hissetmelerini sağlayacak bir tutum içerisinde olacağız.”

“ORTAYA KOYDUĞUMUZ VİZYONU GERÇEKLEŞTİREBİLECEK BİR KOALİSYONDA BULUNMAMIZ UYGUN GÖRÜLDÜ” Serdar Denktaş, par6nin yetkili kurullarının Ana Muhalefet görevini yürütme de dahil olmak üzere tüm olasılıkları değerlendirdiğini anımsa:, “DP Ulusal Güçler’in ülkemizi yenileme ve değişimi gerçekleş6rme yönünde ortaya koyduğu vizyonu gerçekleş6rebilecek bir koalisyonda bulunmamızı uygun görmüştür” dedi. Denktaş, “Geleceğin Yol Haritası” par6 programlarının yanı sıra bölgesel kalkınma projelerinin de hayata geçmesinin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ha7rla:.

“MUTLAK HÜKÜMETTE OLMALIYIZ GÖRÜŞÜNDE DEĞİLİZ” Serdar Denktaş, DP Ulusal Güçler olarak mutlak hüküme8e yer almalıyız şeklinde bir görüşleri olmadığını, olamayacağını vurguladı. Denktaş, “Koalisyon görüşmelerinde paydaşlarımızla müzakere edeceğimiz konu kaç bakanlığın hangi ortakta olacağı değil, ülkemizi kalkındırmak, devle6mizi yücelterek güçlü kılacak hükümet programını hangi par6yle yapabileceğimizdir” dedi.

“ÖN ŞARTIMIZ ÜLKENİN GELECEĞİDİR” Vizyonlarını benimseyen bir par6yle koalisyon hüküme6nde yer almak düşüncesinde olduklarını yineleyen Serdar Denktaş, “Ön şar7mız ülkemizin geleceğidir. Aksi halde herhangi bir koalisyon modelinde yer almamız söz konusu olamaz” dedi. Denktaş, DP Ulusal Güçlerin gerek6ğinde muhalefe8e kalacağını, halkın çıkarlarını koruyacağını belir9. “SİL BAŞTAN DEĞİŞTİRECEK BİR HÜKÜMET PROGRAMI” Mevcut sistemin halkı bir yerlere götüremeyeceğini vurgulayan Genel Başkan Serdar Denktaş, “DP Ulusal Güçler olarak ülkemizi sil baştan değiş6recek bir hükümet programını ortaya koyabilecek koalisyon ortaklığı olabilmesi halinde, hüküme8e yer alabiliriz” diye konuştu. Doğru bir vizyon ve program çerçevesinde tüm par6lerin içinde yer aldığı bir uzlaşı hüküme6 oluşturulması gerek6ğini dile ge6ren Denktaş, “Önümüzdeki bir yıllık süreyi insanımızın geleceği için gerekli reformları yapmaya adamak, a7labilecek en güzel, en büyük adım olarak önümüzde durmaktadır” dedi. “ÜTOPİK BİR SAV” Denktaş şunları dile ge6rdi: “Ütopik olarak görülen bu savımızı süreç içerisinde de görüşme yapacağımız par6lere de iletmek düşüncesindeyiz. Bunu başarabilmenin ve elbirliği ile ülkemizin geleceğini oluşturmanın hayalini bile sizler vasıtası ile halkımızla paylaşmaktan büyük bir heyecan duymaktayız. Bilinmesini isteriz ki, önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde, kendi hırslarımızdan çok insanımız için çalışma azmi, kendi aklımızdan çok ortak akılı kullanma istencimiz hep ön planda tutulacak, gerek6ği anlarda gereken özveri bizler tara!ndan kullanılacak7r. Dirayetli, ne istediğini bilen ve bu doğrultuda çalışan, halkımızın esenliği için gözünü budaktan sakınmayacak, sözünü söylemekten geri durmayacak, halkın bütününü kucaklayabilecek iyi bir yöne6me acil ih6yaç vardır.”


HALKIN SESi

YORUM

“Barış ve huzur” artık laf’ı güzaftır. Yaşanan gerçek huzursuzlukla korkudur!

Geçen gün 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramını” kutladık7. Gün ile ilgili mesajlardan birisi de “barış ve huzur içinde yaşadığımızdı.” Her iki “vurgulamaya” da takıldık. Çünkü iyi biliyorduk: Böylesi tarihi günlerde yapılan konuşmalarla verilen mesajlarda çoğu zaman hamaset kokulu kelimelerle, vatan millet üzerine menkıbeler sokuşturulur… Oysa özellikle son zamanlarda yaşa:kları için yaşadığımız gerçekler “barışı da huzuru” tehdit edecek kadar ciddi boyutlara taşındılar. Bunları az biraz dürtelim. 1974 Barış Harekâ7 ile birlikte Ecevit dünyaya verdiği mesajında, “adaya barış ge6rdik” diyordu. Ve ekliyordu: “Fakat bu askeri zaferi şimdi ekonomik kalkınma ile taçlandırmalıyız…” Aradan 39 yıl geç6. Bazı kavramlar değişse de ne “barışçı” dediğimiz çözümü sağlayabildik ne de en azından çapımıza uygun düzeyde “huzuru” yaratacak bir ekonomik büyümeye sahip olabildik… Ve yıllar sonra anladık ki sürekli askerin sağladığı can mal güvencesiyle yaşamak zorunda kalmak da insanın canını sıkıyor. Keza “tanınmamış” olmamıza karşın sürekli “devle6z” demek de iyicene yavanlaşıyor! Bu gerçeklerin yara:ğı ve varlığımıza kast eden “sorunlara” da elledik mi anlarsınız ki 39 yıldır bu adada Güney’deki Rum liderliğinin inisiya6finde gelişip yörüngelenen bir Kıbrıs gerçeği vardır ve biz Kıbrıslı Türkler “çözümsüzlüğün ge6rdiği türlü çeşitli sorunlar nedeniyle, her zaman huzursuz hayatlar sürdürmekteyiz… Üstelik hiç aklımızdan çıkmadığı için her zaman yazdığımızca “korkuyoruz” da… Ya bir gün “o çok

istediğimiz çözümle barışı sağlamak uğruna yeniden Annan planları gibisi alterna6flerle harcanırsak…”

**********

RUM’UN MAĞUSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EFKÂRI VE MARAŞ TEKLİFİ

Bugün Güney’de “an6 işgal” etkinliği yapılacakmış… Derinya’dan Kuzey’e doğru yürüyüşler falan da olacakmış… Ve “hemen şimdi Maraş” diyeceklermiş… Bu arada ha7rlatalım. Yıllardır Güney’de sembolik mahiye8e de olsa “Mağusa Belediye Başkanı” e6ketli birileri seçilip bu sıfatla anılmaktadır. Geç6ğimiz günlerde bizim Oktay Kayalp’lı belediyemiz adı ve sanı ile “Gladaklizmo panayırı” yap7kta, kendisine “Mağusa Belediye Başkanı” ünvanını veren zat’ı muhteremin yardımcısı da açılışa davetli olarak ka7ldıydı! Bizimki ile birlikte yan yana protokol oluşturdulardı. Mağusa talihli olmalıdır. Maşallah iki belediye Başkanımız vardır… FARKINDASINIZ DEĞİL Mİ? Bugüne kadar Güney’den gelen tüm önerilerle çözüme yönelik eylemler “Kuzeyi delmek” üzerine organize edilmektedirler. Müzakerelere de bak7kta hem idari hem de coğrafi sınırlandırmalar yönünden yapılan pazarlıklar, “Rum’un Kuzey’e nasıl çoğunluğunca egemen olacağı ile Kuzey’e yeniden hangi oranlarda döneceğini” çakmaktadır…

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Köşemden

Eşref ÇETİNEL

Ben buna öteden beri Türk’ü kendi Kalesinde etkisizleş6rip Rum çoğunluk egemenliğine sokmak stratejisi diyorum. “Bizimkiler” de bu konuda iyi yardımcılık yapıyor, “birleşik Kıbrıs”ta Türkler’le Rumlar’ın eskiden olduğu gibi birlikte yaşamalarına yeşil cötlü mum yakıyorlar…” ANTİ PARANTEZ YAZAYIM: “Eğer Annan planı ahkâmlarında çözüm olsaydı şimdi durumumuz ne olacak7” merakım depreş6ği için bir süredir o mübarek plan masamın üzerinde duruyor. Tek kelime ile felâket diyorum! Ancak ekliyorum. Zaten yürümeyecek6!” Sonuçta bir ikinci siyasi arbede daha kopacak7. Kopacak7 da faturasını öde9recek “o barışı sağladık” diyen Türkiye de olmayacak7! DEDİKTEN SONRA SADEDE GELELİM: Kıbrıs Türk halkına 7rnak kadar vaa8e bulunmadan bir kez daha Maraş’a sahiplik koymak isteyen Rum liderliği yine Türkiye’yi muhatap aldı: Diyor ki Maraş’ın Rum belediye başkanı, “Türkiye’nin şu Kopenhag Kriterlerinden olan 23 ve 24 No’lu başlıkların açılmasına onay verelim, karşılığında Maraş’ı verin…” Düşünün şimdilerde 28 ülkeye çıkmış AB’nin 8 yüz bin kişilik GKRY 75 milyonluk Türkiye’nin kaderinin anahtarı oluyor. “Demokrasi ve siyasi eşitlik” buna derler de o zaman sormaz mısınız? Pekala neden Türk halkının adadaki siyasi eşitliği ve demokra6k insan hakları ayni Rum tara#ndan kabul görmüyor! Kendine gelince üzümü, Türk’e gelince talkımı mı! Ha Rum’un son zamanlardaki bu Maraş çıkışları tutar mı? Sanmıyoruz! Karşı tara# enayi yerine koymaya çalışmak hele Erdoğanlı Türkiye’yi

07

esrefcetinel@kktc.net

“köşeye sıkış7rma” amacında blöf yapmak… Eh, beyinsiz Rum yapar ama kendine yapar!

**********

YASALAR DENETLENİP TAKİP EDİLMİYORLAR

Zaten Meclis aylarca toplanamadıydı ki yasa yapsındı! Yapılanlar da kısa süre sonra değiş6rilmekte yahut kadük hale gelmekteler… Çünkü bu memleke8e yapılan yasaların ne takipçisi vardır ne dene6mcisi! Sık sık ne diyorduk? Memleket “yetkili” insanlarla doludur ama “sorumlu” insan yoktur! Öyle de oldu muydu köşe başlarını tutup sürücü avına çıkan trafik polislerini saymazsanız, bu memleket yasaları ça7r ça7r çiğneyenlerin cenne6dir! MESELA: İsteyen istediği gibi kirle6r de pisle6r de! Orman da yakar anız da! Akşamları saat on ikiden sonra dangır dungur müzik yayını olmaz denir ama ikilere üçlere kadar devam da eder, öteye de geçer! Plajlarda jet skiler #r #r dönmeyecek denir ama dönerler de uçarlar da! (Geçen gün bir Jet skinin çek6ği üzerinde iki de çocuğun bulunduğu plas6k yatak hem de plajın halka ayrılmış sınırları içinde başımın üzerinden geç6! Sonra herif döndü geldi özür diledi! Başımıza bir haller gelse kim kime dumduma!) Kaldı ki gıda dene6mleri yapılırken sık sık sa7ş yerleri denetlenecek falan. Uzar gider… Kısaca, Yeni hüküme6n halkın günlük haya7nı her yönden güvence al7na alacak, sağlık ve huzurunu sağlayacak yasaların takipçisi ve dene6mcisi olacağını umut ederiz.


08

CTP, araştırma komitesi kurdu HALKIN SESi

HABER

3 Ağustos 2013 CumartesiCTP-BG Genel Sekreteri Asım Akansoy, BRT’de Sabah Rotası’nın konuğu olarak seçim sonuçları ve bundan sonra yaşanacak sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akansoy, seçim hedeflerinin 21 milletvekilinin üzerinde olduğunu belir2rken, par2nin seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinin devam e5ğini söyledi. Merkez Yöne2m Kurulu’nun (MYK) kararı ile ilçelerde çalışmaların başladığını açıklayan Akansoy, bütün bölgelerde

yapılan toplan3larda istenen hedefe neden ulaşılamadığının tar3şılacağını belir5. Akansoy, ilçe toplan3larından çıkan sonuçların Par2 Meclisi’ne taşınacağını kayde5. Ülkede is2krarlı bir hükümete ih2yaç duyulduğunu anlatan Akansoy, olası koalisyonun bu temel çerçevesinde değerlendirildiğini kayde5. Seçim sürecinde par2 içinde yaşanan sıkın3lara da değinen Akansoy, CTP içinde bir komite kurulduğunu ve seçim sürecinde yaşananlara dair bu komitenin araş3rma yapacağını açıkladı.

Seçim sürecinde yaşanan sorunların objek2f şekilde saptanması ve çözümlenmesi gerek2ğine dikka2 çeken Akansoy, bu anlamda MYK’nın soruşturma komitesi oluşturduğunu açıkladı. Başbakan Sibel Siber’in yeni kurulacak olası hüküme4e yine aynı görevde olup olmayacağına dair soruyu da yanıtlayan CTP Genel sekreteri Asım Akansoy, Siber’in önünün açık olduğunu ancak par2 içi teamülleri, Par2 başkanının başbakan olması yönünde olduğunu söyledi.

“Beş ayda ayağa kalkacağız” UBP milletvekili Çavuşoğlu, “UBP’de yöne3m düzenlenmesi yapılmalı. Tavandan tabana, tabandan tavana tamamen bir yenileşme sürecini başlatmamız lazım” dedi ve 5-6 ay içinde UBP’nin dimdik ayakta olacağını belir4

Nazım Çavuşoğlu

Olağanüstü kurultayda adaylığa yeşil ışık yakan Çavuşoğlu, tabandan destek gördüğünü, par3sinde kendisine verilen her görevi layıkıyla yapabileceğini söylediUBP İskele Milletvekili, İçişleri ve Yerel Yöne2mler eski Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de ka3ldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. Çavuşoğlu, İskele’de UBP’nin aldığı oy oranının diğer bölgelerin ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek UBP’lilerin karma oylara yöneldiğini ve İskele’den çıkacak ikinci bir milletvekilini bu şekilde kaybe5klerini söyledi. “5-6 AY İÇİNDE UBP DİMDİK AYAKTA, TOPARLANMIŞ OLUR” UBP’nin aldığı oy oranı ve çıkardığı milletvekili sayısını üzülerek karşıladığını belirten Çavuşoğlu “Her olumsuzluğun olumlu tara var. Biz 30 milletvekilinden 26’ya düşmüştük. Siyasi par2ler tek yumruk olma özelliğini korumak zorunda. Eğer tek yumruk olmazsanız halk size dersinizi verir. Ben UBP’nin çıkar6ğı vekil sayısını ve oy oranını üzülerek karşılıyorum ama yükselişe geçmek için de bir rsat olarak düşünüyorum. Çünkü UBP’nin tabanı duruyor. 5-6 ay içinde UBP dimdik ayakta toparlanmış olur” dedi.

TAVANDAN TABANA, TABANDAN TAVANA DEĞİŞİM UBP’de yenilenme ve değişim sürecinden söz eden Nazım Çavuşoğlu “UBP içinde yöne2m düzenlenmesi yapılmalı, tavandan tabanatabandan tavana… Tamamen bir yenileşme sürecini başlatmamız lazım. UBP içinde herkesin mutabakata vardığı nokta par2 içi düzenlemelerin ivedi bir biçimde başlaması. UBP’de biriken sıkın3lar patlamayla ortaya çık3, bu da devamında toparlanma durumunu ge2recek” şeklinde konuştu.

“GENEL BAŞKAN GÖREVİ BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ” Par2de ilk yapılacak şeyin kurultay sürecinin başlaması olduğunun al3nı çizen Çavuşoğlu, kurultay olmadan yenileşmenin olmayacağını vurguladı. Çavuşoğlu “Olağanüstü kurultay süreci başlayacak. Genel başkanımız bütün milletvekilleriyle görüşüp par2den ayrılma niye2ni ortaya koymuştur, bizlere de gerekli hazırlıkları tamamlamamız yönünde süre tanımış3r” açıklamasını yap3. Olağanüstü kurultayda tek aday çıkması yönündeki görüşü değerlendiren Çavuşoğlu “Olağanüstü kurultayda ortak aday talebi oldu ancak demokrasi çarkları hep çalışmalı. Herkes böyle bir süreçte destek verme arzusunda. Gizli kalmış bir şey kalsın istemiyor kimse. Herkes delegenin halkın karşısına çıkıp gücünü halktan alacak. Başka türlü güçlü olunamaz. Herkes bir aday üzerinde birleşirse i2razım yok ama bu denli yenilemeyi yapacak olan başkan gücünü delegeden almalı. Birkaç arkadaşımız aday olarak konuşuluyor, bu da demek oluyor ki par2nin yenilenmesi için elini taşın al3na koymak isteyen çok kişi var” dedi.

“PARTİM İÇİNDE VERİLEN HER GÖREVİ LAYIKIYLA YAPACAĞIM” Olağanüstü kurultayda adaylığa yeşil ışık yakan Çavuşoğlu, tabandan destek gördüğünü, par2sinde kendisine verilen her görevi layıkıyla yapabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Ben uzun yıllar UBP’de görev yapıyorum, her zaman par2mizde ülkem için çalışıyorum. Benim aday çıkmam yönünde yorumlar yapılıyor, bunun değerlendirmelerini yapacağız” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu: Seçim sonuçları par2mizin toparlanması için bir rsat UBP içindeki kırılmaların üzerine sünger çekmek

gerek2ğini söyleyen Çavuşoğlu, köklü gelenek ve çağdaş standartlarda bir par2 rsa3 yakalandığını belir5. Çavuşoğlu “Bizim par2mizin kamu oyunda olumsuz olarak görülen yüzdelik oy oranı par2mizin toparlanabilme rsa3nı yaratmış3r bize. İddia ile söylüyorum, geçmişte 13’ten 26 vekile UBP nasıl çık3ysa, bir sonraki seçimde UBP 14’ten 28 milletvekiline çıkacak” şeklinde konuştu. “İKİ KURULTAY ARASINDAKİ SÜRE VE SONRASI YIPRATTI” Kurultay sürecinin UBP’ye verdiği zarara da dikkat çeken Nazım Çavuşoğlu kurultayda yıpranmalarının sebebinin seçim olmadığını, iki kurultay arasında ve ikinci kurultaydan sonra yaşanan sürecin UBP’yi yıpra6ğını söyledi. “Kurultaylar bir ha a arayla yapılsaydı bunlar yaşanmayacak3” diyen Çavuşoğlu, UBP’de kurultay sürecinde yaşananların doğurabileceği sonuçlar açısından tüm siyasi par2lere örnek olması gerek2ğini belir5. Çavuşoğlu “Kurultaylarınızı delege ile yapacaksınız, rica ile minnet ile yapmayacaksınız” dedi. “KİŞİSEL İLİŞKİLERLE KURUMSAL İLİŞKİLER KARIŞTIRILMAMALI” UBP hüküme2 dödeminde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık arasında gerilen ilişkiyi yorumlayan Çavuşoğlu “Bence kişisel ilişkiler ile kurumsal ilişkiler karış3rılmamalı. Kurumsal ilişkiler olması gerek2ği gibi devam etmeli, bunun dışındaki ilişkiler de tercihe bağlıdır. Eğer o kişiye sevginiz, saygınız yoksa ilişkilerini kurumsal olarak yüzde 100 kusursuz yürütülmelisiniz. Son zamanlarda kişisel ve kurumsal ilişkilerin zaafa uğradığı dönemler yaşadık. Kurumsal ilişkileri kişisel duygu ve düşüncelere göre yönlendirme hakkı kimsede yoktur” diye konuştu.

“AMACIMIZ EN İYİ EN GÜÇLÜ ADAYI SEÇMEK” Çavuşoğlu UBP içinde değerlendirme toplan3larının yapıldığını söyledi, “seçim sonuçları analiz ediliyor. Seçim sonuçlarından alınan dersin iyi algılandığını düşünüyorum. Düşünüyorum ki tavandan tabana, tabandan tavan her şeyin yenilenmesi, değişmesi gerek2ğini söylüyorum. Hedefi de şimdiden koyduk, 14 milletvekilinden 28’e diyoruz. Aday olmayı planlayan bütün arkadaşlarımın hepsi çok iyi ve başarılıdır ama burada amaç en güçlü en iyisini seçmek” dedi. Çavuşoğlu seçimden sonra oluşan vekil profilinin genç olduğuna dikkat çek2. “ARZUM, CTP-DP-TDP KOALİSYONUNUN DEVAMI” Koalisyon çalışmalarına yönelik açıklamalar yapan Çavuşoğlu “Bizim retçi bir tavrımız olamaz. Halk bize muhalefet görevini verdi ama hükümete girmeyelim, CTP bizim düşmanımızdır gibi bir yaklaşımımız da olmaz. CTP hüküme2 yüklenme sorumluluğu olan bir par2dir. CTP’nin şu anda da DP ve TDP ile ortaklığı var, UBP’yi de güvensizlik önergesiyle düşürmüşlerdi. Doğal olarak onlarla hükümet kurmaları gerekiyor. Biz şu an için ev ödevlerimizi yapmak için çalışmak zorundayız. CTP, DP ve TDP hüküme2nin devam etmeleri de en büyük arzumdur. Bizim hükümete girme gibi bir mücadelemiz yok. Halk bize muhalefe2 verdi, bizim de bu süreye ih2yacımız var. Neden onların devam etmesini is2yorum? Çünkü CTP, DP ve TDP’nin toplamda 36 milletvekili var. Değişmesi gereken yasalar, bizimde muhalefe4en destek vermemizle hızla geçebilir. Ana muhalefet olarak da görevimizi en iyi şekilde yerine ge2receğiz” şeklinde konuştu.


HABER

Siber, hükümetin istifasını sundu Başbakan Siber, yasa gereği yeni hüküme*n kurulmasına olanak sağlamak amacıyla hüküme*n is*fasını Cumhurbaşkanı Eroğlu’na sunduBaşbakan Sibel Siber, hüküme6n is6fasını Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na sundu. Siber, 28 Temmuz Pazar günü yapılan Erken Genel Seçim sonuçlarının dün Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Eroğlu’na is6fasını sunmak üzere saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı’na gi9. Başbakan Sibel Siber, yasa gereği yeni hüküme6n kurulmasına olanak sağlamak amacıyla is6fasını sunduğunu belirterek, hüküme6n is6fasını yazılı olarak da Cumhurbaşkanı’na verdi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Siber’e bugüne kadar yap7ğı hizmetler için teşekkür ederek, yeni hükümet kuruluna kadar Başbakanlık görevine devam etmesini istediğini belir9 ve bunu yazılı olarak da Siber’e sundu. Sibel Siber’e ve hüküme6ne görevi süresince yap7ğı hizmetler için teşekkür eden Eroğlu, “Birçok şeyi kısa zamana sığdırdınız. Bugüne kadar almış olduğunuz görevi layığıyla yerine ge6rdiniz. Bakanlar Kurulu’yla birlikte birçok icraatlarda bulundunuz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Siber’in “Birçok şeyi kısa zamana sığdırdığını ve oldukça

fazla oyla yeniden milletvekili seçildiğini” kaydederek, Siber’e hükümet kurulduktan sonra alacağı görevlerde de başarı diledi.

Siber de Cumhurbaşkanı’nın sözlerine teşekkür ederek “İnşallah ülkemiz adına hayırlı, uğurlu, güzel günler bizi bekliyor” dedi.

Milletvekili andı şöyle: "Devle6n varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokra6k, laik ve sosyal hukuk devle6 ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yur8aşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim." Meclis’in yemin töreninden sonra geçici başkanlık divanının toplanarak divan seçimlerinin yapılabilmesi için çalışmaları başlatması da gerekiyor. Bu süreçte mevcut hükümet is6fasını Cumhurbaşkanı’na sunacak ancak yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar mevcut hükümet göreve devam edecek.

verecek. Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan her milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü… Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Bakanlar, milletvekili olmayan kişiler arasından da atanabiliyor. Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar mevcut hükümet devam edecek. Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir ha$a içinde, Başbakan veya bir bakan tara!ndan Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek. Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bi9kten iki tam gün sonra oylama yapılacak. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.

Vekiller, yemine hazırlanıyor YSK, 28 Temmuz erken genel seçiminin kesin sonuçlarını ilan e+. Milletvekilleri 12 Ağustos Pazartesi günü toplanacak mecliste yemin edecekYüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Temmuz’da yapılan milletvekilliği erken genel seçiminin kesin sonuçlarını dün ilan e9. 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 138. maddesinin (3). !krası uyarınca kazanan 50 milletvekilini duyuran YSK, Le"oşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele ilçelerindeki seçmen, oy kullanan seçmen, geçerli oy sayıları ile seçime ka7lım oranlarındaki kesin rakamları da açıkladı. Duyuruda, seçime ka7lan siyasi par6lerin ve bağımsız adayların aldığı oylar da yer alıyor. YSK’nın bu duyurusu Resmi Gazete’de dün yayımlandı ve böylece seçim sonrası anayasal süreç başlamış oldu. Öte yandan yeni milletvekilleri mazbatalarını 5 Ağustos Pazartesi günü ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle alacak. İlgili yasaya göre, kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete’deki ilandan 10 gün sonra, yani 12 Ağustos Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi, çağrısız olarak, en yaşlı milletvekili UBP Girne Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu başkanlığında yemin için toplanacak. Divan ka6pliklerini ise en genç iki milletvekili TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler ile CTP-BG Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe Kürşat yapacak. Cumhuriyet Meclisi’ndeki yemin törenine, devlet protokolü de davet edilecek.

HÜKÜMETİN KURULMASI SÜRECİ Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline

Mazbatalar dağıtılıyor 

28 Temmuz Pazar günkü seçimde milletvekili seçilen 50 kişiye mazbataları, ilçe seçim kurullarında 5 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek törenlerle verilecek. Le"oşa milletvekilleri, saat 19.00’da Le"oşa’da Mahkemeler binalarının orta bahçesinde düzenlenecek törende mazbatalarını alacak. Gazimağusa ve İskele milletvekilleri,

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda saat 14.00’te; Girne milletvekilleri Girne İlçe Seçim Kurulu’nda saat 11.00’de; Güzelyurt milletvekilleri de Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda saat 14.00’te yapılacak törenlerle mazbatalarını alarak resmen milletvekili olacak. Cumhuriyet Meclisi ilk toplan7sını 12 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak ve milletvekilleri ant içecek.

HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

09

Doğanın Sesi

Dr. Orhan AYDENİZ

Anavatana da bilgilendirme gezileri düzenlenmeli

Son zamanlarda, ülkemizde ,gençlerimizi anavatandan soğutma, kökünden, ulusal kimliğinden ve dininden koparmak amacı ile yoğun ve çok profesyonelce beyin yıkama kampanyası yürütülmekte olduğu inkar edilemeyen açık bir gerçek6r.Her !rsa8a, Lise çağındaki çocukların ellerine pankartlar verilerek, TC ve KKTC aleyhinde nümayiş yap7rılması, bu gerçeğin ar7k göz ardı edilememesini gerek6riyor. Bu yıkıcı kampanya ve faaliyetlerin amacı, gençlerimizi kökünden koparmak, kimliksizleş6rme ve böylece kolayca Rum’a yamalanabilecek moda sokmak7r. Yani açıkçası ,içimizde bazı kişiler bilerek , bazıları da farkında olmadan ve sözde ‘ilerici’ görünmek düşüncesiyle,Rum’un asırlardan beri sürdürdüğü ENOSİS mücadelesine yardımcı oluyor. İşin acı tara!, yalanlarla gençlerin ayar7lması ve kökünden koparılması için yürütülen bu amansız faaliyetler karşısında, hiçbir ilgili ve yetkili, görev ve yükümlülüklerini yerine ge6rmiyor. Ayrıca birkaç vatanperverin kişisel tepkisi dışında, hiçbir devlet ve hükümet yetkilisi,Rumların ulusal davalarına hizmet edenlerin yüzlerindeki maskeyi düşürmüyor ve gerçek amaçlarını halkımıza anlatmıyor.Böylece bu yıkıcı faaliyetleri destekleyenlerin sayısı her geçen gün ar7yor. Kanımca gençlerimizi anavatandan soğutmak ve kimliksizleş6rerek Rum’a yamalamak için yürütülen bu faaliyetlerin etkisiz hale ge6rilmesi için, ar7k ilgili ve yetkililer, görev ve yükümlülüklerini yerine ge6rmeli. Özellikle yalan ve dayanaksız söylemlerle alda7lamaması için, gençlere ulusal tarihimiz ve komşularımızın niyet ve amaçları öğre6lmeli. Ayrıca, aynen Avrupa Birliği’nin yap7ğı gibi, bilgilendirme gezileri düzenlenerek, anavatandaki gerçekler ile gelişmeler; gençlere, Sivil Toplum Örgütleri’ne ve halkımızın temsilcilerine gösterilmeli. Son yıllarda Anavatanın sanayi, turizm, tarım, rüzgar ve güneşten enerji üre6mi, çevrecilik, Belediyecilik, bakımından gerçekleş6rdiği büyük gelişmeler hakkında, halkımız bilgilendirilmeli. Oradaki çağdaş uygulamalar gösterilmeli. Buradaki gelişmelerden yararlanmamızın, bizim çıkarımıza olacağı gösterilmeli. Böyle bilgilendirme gezileri düzenlenmesi ve oradaki gerçeklerin gösterilmesi durumunda, anavatan aleyhinde yürütülen kötüleyici propagandalar etkisizleş6rilecek. Ayrıca, halkımız AB veya Rumlarla birleşme yerine, Anavatanla bütünleşmeyi tercih edecek. Zaten mevcut koşullarda, iflas eden Rum veya Avrupa Birliği ile birleşmemizin bize hiçbir şey kazandırmayacağını aklı başında olan herkes biliyor. Güney’de açlıktan insanlar ölürken, içimizdeki malum kesimin, onlarla birleşmek için yanıp tutuşması, akıllıca bir istek olamaz. Fakat anavatana karşı çok yönlü karalama kampanyaları yürütülmesine karşın, özellikle liderimiz Denktaş’ın vefa7ndan sonra, hiçbir devlet ve hükümet yetkilisi, yapılanlara karşı çıkmıyor. Yıkıcı kampanya yürütenlerin yalanları karşısında açıklama bile yapmıyor. Oysa demokrasi amaç olmayıp araç7r.Bu nedenle kötü niyetli faaliyetler, devle6mizin, halkımızın uzun vadeli çıkarlarına aykırı olan ve Rumların ulusal davasına hizmet eden faaliyetler, demokra6k hak olarak görülmemeli. Kuşkusuz ulusalcı geçinen, fakat, tutum, uygulama ve davranışları ile halkımızın anavatandan soğutulmasına sebep olan ve ulusal davamıza zarar verenlere herkes karşıdır. Ayrıca din ve ulusalcılığın, siyasi çıkar aracı olarak kullanılması doğru görülemez. Öte yandan,yaşanan dönemde ‘vatan millet Sakarya’ sloganı ile ulusalcılığı kötüleyenlere, anavatana ve köküne bağlı olanları da şükrancılıkla suçlayanlara, emperyalist ve Rum yanlısı olmanın da ilericilik, solculuk ve barışseverlik olarak yu8urulamayacağını ha7rlatmakta yarar görürüm. Ayrıca anavatanına bağlı olanları şükrancılıkla, ulusal kimliğini inkar etmeyenleri de gerici ve faşistlikle suçlamak, sadece Rumların ulusal davasına yardımcı olur. Çünkü anavatanının toprakları dışında yaşayan halklar, kökünden, ulusal kimliğinden koptuğu takdirde, zamanla, içinde yaşadığı çoğunluk arasında eriyip kaybolur. Sonuç olarak anavatana bilgilendirme gezileri düzenlenmesi, Kıbrıs Türk halkının kökünden, ulusal kimliğinden, dininden soğutulması, koparılması amacı ile ülkemizde sürdürülen, yoğun kampanyaların dayanaksız, yanlış olduğunun gösterilmesi ve etkisizleş6rilmesi bakımından çok yararlı olacak7r.


10

“BM, Rum tarafını cesaretlendirmeli” HALKIN SESi

Dışişleri Bakanı Kutlay Erk, Birleşmiş Milletler’in Rum kesimini ekim ayında anlamlı ve sonuca yönelik müzakerelere başlaması yönünde cesaretlendirmesi gerek.ğini belir/Dışişleri Bakanı Kutlay Erk, Kıbrıs Türk tara"nın Birleşmiş Milletler’den beklen6sinin, Ada’daki mevcut gerçekler ışığında, müzakere sürecinin durduğu ilk günden bu yana herhangi bir somut adım atmaktan kaçınan Rum kesimini Ekim ayında anlamlı ve sonuca yönelik müzakerelere başlaması yönünde cesaretlendirmesi olduğunu belir9. Erk, BM Güvenlik Konseyi’nin 30 Temmuz’da kabul e9ği Ada’daki BM Barış Gücü’nün görev süresini 31 Ocak 2014 tarihine kadar uzatan 30 Temmuz 2013 tarihli kararının Güvenlik Konseyi’nin karar alma hususunda son dönemde izlediği tutuma paralel olarak, yine bir önceki raporu asgari değişikliğe tabi tutmakla ye6ndiğini, dolayısıyla Ada’daki güncel durumu yansıtmakta yetersiz kaldığını belir9. Dışişleri Bakanı Kutlay Erk, BM Güvenlik Konseyi’nin kararını yazılı açıklamayla değerlendirdi. KAYIPLAR KONUSUNDAKİ EKSİKLİK Kararda dikkat çeken önemli bir noktanın geçmiş yıllarda olduğu gibi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü faaliyetlerine ilişkin yayınladığı Raporda (5 Temmuz 2013, S/2013/392) yer alan hususların kararda yer almaması olduğunu ifade eden Erk, “Raporda, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kuzey’deki kazı çalışmalarının olumlu bir şekilde ilerlediği ve Kuzey’de talep edilen tüm kazı alanlarına erişim sağlanmış olduğunun kaydedilmiş olmasına rağmen, Ada’daki BM Barış Gücü tara"ndan da teslim edilen bu gerçeklerin karara objek6f bir şekilde yansı7lmamış olması üzüntü vericidir” ifadelerini kullandı. “ÇOK CİDDİ EKSİKLİK” Daha önceki kararlarda mutad olarak yer alan liderlerin 23 Mayıs ve 1 Temmuz 2008 tarihli ortak açıklamalarıyla ilgili ibarenin mevcut kararda yer almamasının çok ciddi bir eksiklik olduğunu vurgulayan Bakan Erk, “Bahse konu ortak açıklamalara a7$a bulunulmaması, müzakerelerin kaldığı yerden devam edeceğine yönelik herhangi bir taahhü8e bulunmayan ve varılan yakınlaşmaların kendilerini bağlamadığını açıkça ifade eden Rum yöne6mini, sonuç alıcı müzakere sürecine başlamaya teşvik etmemektedir” dedi. Dışişleri Bakanı Erk, kararda, müzakere sürecinin sekteye uğradığı gerçeğinin göz ardı edildiğine işaret ederek, şunları kayde9: “SON OYUN İÇİN DEFAATLE ÇAĞRIYA RAĞMEN RUM KESİMİ ADIM ATMAKTAN İMTİNA ETTİ” “Unutulmamalıdır ki, BM Genel Sekreteri Ocak 2012’ye kadar müzakerelerde ‘son oyun’a geçilebilmesi için daha fazla çaba harcanması yönünde defaatle çağrı yapmış olmasına rağmen, Kıbrıs Rum kesimi herhangi bir adım atmaktan im6na etmiş ve Ada’daki müzakere süreci 2012 yılının Mart ayında durma noktasına gelerek, 2013 yılının Şubat ayında gerçekleşen liderlik seçimleri akabinde de Güney’de yaşanmakta olan ekonomik kriz bahane edilerek belirsiz bir sa aya i6lmiş6.”

“RUM TARAFI HİÇBİR HAZIRLIK YAPMADI” Kutlay Erk, Rum tara"nın bu süre zar"nda müzakere sürecinin başlaması için hiçbir hazırlık yapmayarak, bir Özel Temsilci atanmasını dahi 16 Temmuz 2013 tarihine kadar gecik6rdiğine işaret ederek, şöyle devam e9: “Dahası, iki liderin biraraya gelmesi için Nisan ayında düzenlenmesi öngörülen akşam yemeği, Kıbrıs Rum kesimi tara"ndan defalarca ertelendikten sonra ancak 30 Mayıs tarihinde gerçekleşmiş ve Rum tara" müzakere sürecine ilişkin herhangi bir taahhü8e bulunmamak amacıyla bu yemeğin sosyal içerikli bir toplan7nın ötesine geçmemesi için etkili girişimlerde bulunmuştu.

Kutlay Erk

Öte yandan kararda, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik olarak bir takvim öngörülmesi ve bu bağlamda ekim ayının zikredilmiş olması tara"mızca olumlu bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Sürecin sekteye uğradığı ilk günden bu yana müzakerelerin bir an önce başla7lması ve makul bir süre içinde kapsamlı bir çözümle ne6celendirilmesi yönündeki isteğini açıkça ortaya koyan Kıbrıs Türk tara", ilgili tüm tarafların mevcut statükonun devamının sağlanması için çaba sarfetmek yerine, enerjilerini en kısa sürede kapsamlı bir çözüme ulaşılması yönünde kullanmalarını ümit etmektedir.”

DAHA OLUMLU VE YAPICI TUTUM ÜMİDİ Dışişleri Bakanı Kutlay Erk, Kıbrıs Türk tara"nın, Rum kesiminin müzakere masasındaki tutumunun ne olacağını görmeyi beklediğini ve daha olumlu ve yapıcı bir tutum içine girmesini ümit e9ğini vurguladı. Açıklamasında “Kıbrıs Türk tara"nın yeni dönemden beklen6sinin, müzakerelere kaldığı yerden devam edilmesini müteakip, bir al-ver sürecine girilmesi ve bunun sonucunda daha fazla yakınlaşma elde edilerek, garantör ülkelerle Ada’daki iki tara"n biraraya geleceği yüksek düzeyli bir toplan7 çerçevesinde kalan tüm konuların çözülmesiyle birlikte ortaya çıkacak anlaşma metninin eş zamanlı ve ayrı referandumlar aracılığıyla iki halkın onayına sunulmasıdır” diyen Erk, BM Güvenlik Konseyi’nin kararının maalesef Ada’daki mevcut durumun devam etmesinden başka bir amaca hizmet etmediğini kayde9. Kutlay Erk, aslında Ada’da somut bir ilerleme kaydedilmesini bekleyen tüm tarafların kaybe9ğini belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı: “Rum kesiminin kararı şekillendirmek için gerçekleş6rmiş olduğu yoğun diploma6k girişimleri, Ada’da uzlaşı ve çözüm yönünde sarfetmiş olmasını tercih ederdik. Kendi vatandaşları işsizlik sorunuyla karşı karşıya olan ve ciddi bir ekonomik krizden geçen Rum kesiminin sırf Ada’daki mevcut durumun devamının sağlanması amacıyla Ada’daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü için maddi kaynak ayırmak sure6yle kendi vatandaşlarının değil de diğer ülke vatandaşlarının is6hdamına vesile olması ayrıca anlaşılamaz bir durumdur. Kıbrıs Türk tara" olarak Birleşmiş Milletler’den beklen6miz, Ada’daki mevcut gerçekler ışığında, müzakere sürecinin durduğu ilk günden bu yana herhangi bir somut adım atmaktan im6na eden Rum kesimini Ekim ayında anlamlı ve sonuca yönelik müzakerelere başlaması yönünde cesaretlendirmesidir.

Taşkent şehitleri anılacak 

HABER

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Taşkent Şehitleri 15 Ağustos’ta düzenlenecek törenle anılacak. Taşkent Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek tören saat 09.30’da

protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Köy

adına Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır konuşma yapacak. Ardından Gizem Turgutoğlu şiir okuyacak ve Taşkent Şehitler Müzesi gezilecek. Verilen bilgiye göre saat 19.45’te de Taşkent Şehitler Camii’nde mevlit okunacak.

Metin FAHRİOĞLU

Kıbrıs’ta yaşanan gerçekler ve çözüm

1968’den beri sürdürülen görüşmelerden bugüne kadar Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının tek nedeni; Rum yöne6mine kim gelirse gelsin, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görmeleri, Türk askerini adadan ayrılmasını istemeleri ve Rum göçmenlerin evlerine dönmelerini görüşmelerde ön şart koşmalarıdır. Emperyalist güçlerin ve Rum-Yunan ikilisinin hedefi KKTC’nin ortadan kaldırılması ve tüm Rum göçmelerin evlerine dönmesini sağlamak7r. Kıbrıs Türk halkı eşit siyasi haklarından ve egemenlik haklarından; Türkiye’nin etkin ve fiili Garan6 Antlaşmaları’ndan vazgeç6ği gün, kısa sürede Kıbrıs, Yunan adası olacak7r. Rumların iddia e9kleri gibi Kıbrıs’ta tek bir halk değil; dini, dili, örf ve adetleri, gelenekleri, etnik kökeni tamamen farklı, birbirine güven duygusunu yi6ren iki ayrı egemen halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Rum siyasiler yapmış oldukları açıklamalarda niyet ve hedeflerini çoğu zaman açıkça ortaya koymaktadırlar. Rum yöne6mi eski Başkanı Hristofyas ik6darda olduğu dönemde yapmış olduğu birçok açıklamasında KKTC’yi hedef alarak Girne Kalesi’ne Yunan Bayrağı’nı mutlaka dikeceğiz demiş6r. Yine DİKO Genel Başkanı ve Rum Meclis Başkanı Karoyan da yap7ğı açıklamada “Girne denizinde Rum-Yunan tanklarının paletlerini yıkayacaklarını” söylemişlerdi. AKEL ise yapmış olduğu açıklamada, “Mücadele çağrısı”nda bulunarak “Karpaz’dan Yeşilırmak’a kadar bütün bölgenin kurtarılacağını, bütün Rumların evlerine geri döneceğini ve işgal al7ndaki topraklarda Helen Bayrağının yeniden dalgalanacağını” belirtmiş6r. Yine Başpiskopos Hrisostomos da yapmış olduğu açıklamada “Girne dağlarını aşıp, Türk askerini denize dökeceklerini birçok kez dile ge6rmiş6r. Görüşmelerin Eroğlu ve Hristofyas arasında devam e9ği günlerde Yunan alayı Komutanı Kevecides, Yunan Alayı’nın Kıbrıs’a gelişinin 50. yıl dönümü dolayısıyle düzenlenen törende “Hedefimiz, şartlar elverirse Yunan Alayı’nın savaş Bayrağını yeniden Beşparmaklarda dalgalandırmak7r” demiş6r. Grivas, 1950’li yılların başında “Ateş ile su yan yana gelirse Türklerle anlaşabiliriz” dediği bu yaklaşımı ömrü boyunca sürdürmüştür. Makarios da bu yaklaşımını her "rsa8a Türklere karşı uygulamış7r. Bu düşünce içinde olanlarla görüşme masasında daha neyi konuşacağız? Konuşmak, görüşmek ve anlaşmaya varmak için ortak bir noktamız olması gerekmektedir. Ada’da Eşit-Egemen iki Devlet vardır. Ancak biri BM tara"ndan tanınmakta, Devle6miz KKTC ise tanınmamaktadır. Dünya, Kıbrıs’taki gerçekleri çok iyi bilmektedir ama menfaatleri, Kıbrıs’taki çıkarları ile örtüştüğü için Rum-Yunan ikilisinin yanında yer alıyor. Dünya bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının savunulması yönünde olumlu bir adım atmamış7r. Emperyalist güçlerin Hedefi Türkiye’yi Kıbrıs’tan uzaklaş7rmak ve Doğu Akdeniz’deki Türk Egemenliğinin dayanak noktası olan KKTC’yi yok etmek6r. Rumlar, “İki Kurucu Devlete dayalı yeni bir ortaklık Devle6” kurulmasına karşı çıkmaktadırlar. Rumlar, mevcut Kıbrıs Cumhuriye6’nin ismini ve anayasasını değiş6rerek Federal bir yapıya kavuşturulmasını, Kıbrıs Türklerini de içine alarak ve ayrılma hakkının yasaklanmasını is6yorlar. “Merkezi yanı güçlü iki toplumlu iki eyaletli Federal Birleşik Kıbrıs Cumhuriye6 olarak devam etmesini is6yorlar. Bu durumda mevcut Rum Devle6 devam ederken KKTC tasfiye edilecek ve Kıbrıs Türk halkı bir cemaat statüsünde Rum Devle6’ne yamalanacak7r. Oluşturulmasını düşündükleri yeni düzende garantörlük sulandırılarak Türk askeri adadan çıkarılacak7r. 1960 ortaklık Devle6ni “Üniter bir Devlet “ olarak algılayan ve Kıbrıs meselesi 1974’te Türk işgalinden kaynaklanan bir meseledir” diyen Rumlarla değil yeni bir ortaklık kurmak, bu ortaklığı kurmayı düşünmek bile hatadır. 1960 antlaşmasının temelinde kendi kaderlerini tayin hakkı olan iki eşit Halk vardı. Şimdilerde ise Kıbrıs Halkından bahsediyorlar. Eski BM temsilcisi Hogo GOBİ gerçekleri görerek” iki Halktan Tek Halk, İki mille8en Tek Millet yaratma egsersizi iflas e9” demiş6. Ancak büyük güçler hala daha gerçekleri görmüyor. BM Güvenlik Konseyi ve büyük güçler 49 yıldır taraflara eşit davranmamış7r. 186, 541, 550 sayılı BMGK kararları ortadadır. Büyük güçler ve BM, Güney Kıbrıs Rum Yöne6mini Kıbrıs Cumhuriye6 olarak tanır ve meşru Devlet muamelesi yaparken Kıbrıs Türk halkının iradesine ve Kıbrıs Türk halkının SelfDeterminasyon Hakkını hiç dikkate almadılar. KKTC’in bir ULUS-DEVLET olarak doğuşunu kabullenemediler. Bilinmelidir ki, Kıbrıs’ta kalıcı barış ve huzur ancak adadaki gerçeklerin kabulü ve KKTC’nin tanınmasıyla mümkündür.


Eski bakana beş yıl hapis

GÜNEY

HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

11

Mari faciasında Rum Savunma eski Bakanı Papakostas’a beş, Rum İ&aiyesi eski Müdürü ve yardımcısına ikişer yıl hapis cezası verildiLarnaka’da dün sabah toplanan Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Rum Mili Muha!z Ordusu (RMMO)’nun Mari (Tatlısu)’daki “Evangelos Florakis” deniz üssünde 11 Temmuz 2011 tarihinde meydana gelen ve 13 kişinin haya5nı kaybetmesiyle sonuçlanan trajik patlamada suçlu bulunan kişilerin cezalarını açıkladığı haber verildi. Rum Savunma eski Bakanı Kostas Papakostas’un, Ağır Ceza Mahkemesi tara!ndan 5 yıl hapis cezasına çarp5rıldığını duyuran Rum haber kaynakları, Rum İ3aiyesi eski Müdürü Andreas Nikolau, İ3aiye eski Müdür Yardımcısı Haralambos Haralambus ve EMAK (Felaketle Özel Mücadele Birimi) eski Müdürü Andreas Loizidis’in ise ikişer yıl hapis cezasına çarp5rıldıklarını açıkladı. Haberde, Savunma eski Bakanı Papakostas’un, mahkeme tara!ndan adam öldürmekten suçlu bulunduğu anımsa5ldı.

Doğal gaz an meselesi

12’nci parselde doğrulama sondajı yapmakta olan sondaj makinesinin, doğal gaz yatağının sınırlarına ulaşmasının an meselesi olduğu haber verildiAmerikan Noble Energy Şirke4 hesabına, “Afrodit” olarak bilinen 12’inci parselde doğrulama sondajı yapmakta olan ENSCO 5006 isimli pla3ormdaki sondaj makinesinin, doğal gaz yatağının sınırlarına ulaşmasının an meselesi olduğu haber verildi. Poli4s gazetesi “Doğal Gaz Yatağına Ulaş5lar… Noble Doğal Gaz Yatağına Giriyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, doğrulama sondajının olağan bir şekilde devam etmekte olduğunu yazdı. Gazete, dün alınan bilgiye göre, sondaj makinesinin deniz tabanının yüzeyinden i4baren 5 bin 500 metreyi

aş5ğını ve 12’inci parseldeki doğal gaz yatağının sınırlarının olduğu düşünülen noktaya ulaşmasının an meselesi olduğunu da bildirdi. Rum Yöne4mi yetkililerinin, mevcut sondaj çalışmaları sırasından da pla3ormda bulunamadıklarını yazan gazete, bununla birlikte, çalışmaların elektronik pla3orm üzerinden sürekli takip edilmekte olduğunu kayde7. Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Ekologlar ve Çevreciler Hareke4 milletvekillerinden Yorgos Perdikis’in mektubuna verdiği yanıta dayanarak, ilgili birimlerin pla3ormda ne olup bi7ğinden elektronik pla3orm üzerinden sürekli haberdar olduklarını ileten gazete, pla3orma yapılacak ziyaretlerin, üzerinde mutabık kalınacak bir program çerçevesinde yapılacağını aktardı. 12’inci parseldeki doğrulama sondajının 2 Temmuz’da başladığını ve o günden bu güne kadar pla3orma bir kez ziyare6e bulunulduğunu kaydeden

Yeşil Hat Tüzüğü’nü şikâyet ediyorlargazete, enerji hizmetleri ve diğer müdahil birimlerden temsilcilerin pla3ormu ziyaret e7klerini belir7. Gazete, Lakkotripis’in, Noble Energy şirke4nin, idari plan-programların hayata geçirilmesinin kontrolü ve takibi, aynı zamanda çevre onayı koşullarının muhafaza edilmesi için, bağımsız bir denetçi akredite e7ğini söylediğini de aktardı. Noble şirke4 tara!ndan, bu amaca yönelik olarak belirlenen şirke4n, Amerikan CSA şirke4 olduğunu anlatan gazete, şirke4n sürekli ve daimi olarak pla3ormda bulunmakta olduğunu ekledi. Alithia gazetesi ise “Rum Tara!nın Gözü 12’inci Parselde” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum hüküme4nin 12’inci parselde gerçekleş4rilen doğrulama sondajının sonuçları konusunda, elektronik ortam üzerinden günlük bilgi aldığını yazdı. Gazeteye göre Lakkotripis, Enerji Bakanlığı’nın, 12’inci parseldeki doğrulama sondajını takip etmek için bir grup kurduğunu da sözlerine ekledi.

KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak tarım ürünleri geçişinde ar5ş yaşanmasını gerekçe gösteren Rum hüküme4, Yeşil Hat Tüzüğü’nü Avrupa Birliği’ne (AB) şikâyet etmeye hazırlandığı bildirildi. Haravgi gazetesi, Rum hüküme4nin bu niye4nin gerekçesinin, bazı Kıbrıslı Türklerin geç4ğimiz günlerde KKTC’de üre4lmeyen patatesleri ve avlanmayan balıkları, “kontrol noktalarından” Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışmaları ve bunun sonucunda tutuklanmaları olduğunu yazdı. Habere göre, Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Nikos Kuyalis dün yap5ğı açıklamada “Yeşil Hat Tüzüğü’nün 5pkı ha8n kendisi gibi delik deşik olduğunu, isteyen herkesin fark edilmeden istediği noktadan Güney Kıbrıs’a geçebildiği gibi, söz konusu tüzüğün kapsamadığı ürünleri de geçirebildiği” iddiasında bulundu.


12

HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

YDÜ’de kayıtlar sürüyor 

Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Öğre2m Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğre2m Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Onaylı 122 yüksek lisans 63 doktora programı ve toplam 1418 akademik kadrosu ile yeni akademik yılı kayıtlarına devam ediyor. 2013-2014 akademik yılından i2baren başlayacak Yüksek Lisans ve Doktora eği2mleri 4 Ens2tü bünyesinde toplanıyor. Fen Bilimleri Ens2tüsü, Sosyal Bilimler Ens2tüsü , Eği2m Bilimleri Ens2tüsü ve Sağlık Bilimleri Ens2tüsü bünyesinde yer alan 185 Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ka3lmak isteyen öğrenci adayları daha fazla bilgi için-Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulabilir veya www.neu.edu.tr adresinden detaylı bilgi alabilirler. Yüksek Öğre2m Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğre2m Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 185 Yüksek Lisans ve Doktora programlarının akademik kadrosu en seçkin ve deneyimli öğre2m elemanlarından oluşmaktadır.

Tiyatrocu olmak isteyenlere fırsat YDÜ Tiyatro Bölümü’ne yetenek sınavı ile öğrenci alınacakYakın Doğu Üniversitesi, 2013-2014 Akademik Eği2m Yılı’nda, Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü”nün Oyunculuk ve Drama2k Yazarlık Anasanat Dalları’na yetenek sınavı ile öğrenci alacak. Yetenek sınavına girmek isteyen adaylar, yetenek sınavı için ön kayıtlarını 12 Ağustos – 09 Eylül 2013 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşlerine yap3rabilirler. Sahne Sanatları Fakültesi Gn.Koordinatörü ve Oyunculuk Anasanat Dalı Başkanı Çe2n Özen; Yetenek sınavlarına girmek isteyen adayların ön kayıt sırasında “2013-Yetenek Sınav Kılavuzu” kitapçığını mutlaka istemelerini ve sınavlarda mağdur olmamaları için adayların bu kılavuzu iyice okumalarını tavsiye ediyor. Ön kayıt yap3rmak isteyen TC yur4aşı adayların, 2013 YGS sınavından en az taban puanı almaları gerek2ğini belirten Özen, KKTC yur4aşı adayların ise, YDÜ’nün yapmış olduğu giriş sınavında başarılı olmaları gerek2ğini vurguladı. Oyunculuk Anasanat Dalı’na müracaat edecek adayların 23 yaşını geçmemiş olması koşulu aranırken, Drama2k Yazarlık Anasanat Dalı’na müracaat edecek adaylarda ise yaş sınırı aranmamaktadır.Sınavlar 10-12 Eylül 2013

Çağdaş mimarlar DAÜ’denDoç. Dr. Özgür Dinçyürek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Bölümü emin adımlarla eği2m haya3na devam ediyor. 1991 yılından i2baren eği2m vermeye başlayan Mimarlık Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile KKTC’nin en iyi Mimarlık eği2mi veren eği2m kurumu konumunda yer almaktadır. Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) tara ndan da akredite edilen DAÜ Mimarlık Bölümü Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan 70’i aşkın mimarlık programı arasında, ulusal akreditasyonu başarıyla tamamlayan 2 programdan biri oldu. En başarılı kurumlara verilen al3 yıllık akredite süresi ile DAÜ Mimarlık Bölümü bu süre ile akredite edilen en başarılı ve ayrıcalıklı mimarlık eği2mi veren kurumlardan biri olduğunu göstererek kalitesini tescilledi. NAAB ve RİBA akreditasyonlarını da almak için çalışmalarına başlayan Mimarlık Bölümü fakülte bazında Avrupa Mimarlık Eği2mi Birliği kurumsal üye olarak ka3lmakta, ilgili tüm eği2m ve araş3rma faaliyelerine ak2f olarak katkı koymakta ve ayrıca bölüm bazında, üye sıfa3yla MOBBİG toplan3larına ka3lmaktadır. Dört yıllık İngilizce dilinde eği2m veren Mimarlık programı %40 oranındaki yabancı öğrenci profili ile birlikte çok disiplinli eği2m anlayışını benimsemiş2r. Mimarlık Bölümü sosyal, kültürel, çevresel sorunlara duyarlı, e2k ve ahlahi değerleri yüksek geleceğin mimarlarını ye2ş2rmeyi kendine misyon edinmiş2r. Mimarlık Bölümü ça3sı al3nda

HABER

verdiği tezli ve tezsiz Mimarlık, tezli Kentsel Tasarım yüksek lisans programları ve Mimarlık Doktora programı ile yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla öğrenci sayısına sahip bölüm olmanın gururunu da yaşamaktadır. Mimarlık Bölümü KKTC genelinde mimarlık eği2mi veren yüksek lisans ve doktora programlarında da lider konumundadır. Stüdyo temelli bir eği2m programına sahip olan Mimarlık Bölümü uyguladığı eği2m programı içinde teorik ve pra2k eği2mi bütünleş2ren bir anlayışı benimsemektedir. Öğrenci ile bire bir ile2şimin ön planda tutulduğu eği2mde öğrenciler yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmektedirler. Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Özgür Dinçyürek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla otak çalışmaların kurgulandığını, ve bu bağlamda, ARCH392 kodlu Mimarlık Tasarım Stüdyosunun, Yıldız Teknik Üniversitesi ile paralel stüdyo olarak yürütüldüğünü belir5. Projenin İstanbul’da gerçekleş2rildiğini, dönem içerisinde de öğrencilerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi. Doç. Dr. Dinçyürek, DAÜ Mimarlık Bölümü’nün her geçen gün geliş2ğini aktararak başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini sözlerine ekledi. Doç. Dr. Dinçyürek, DAÜ Mimarlık Bölümü’nün verdiği eği2m kalitesi ve öğrenci profili ile KKTC

Mohammad Javad Khodaparast

Ben Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. DAÜ’ye İran’dan geliyorum ve burası benim ikinci üniversitem. DAÜ’ye gelmeden önce verdiği eği2mi ara3rarak buraya gelmeye karar verdim. Her konuda DAÜ’nün en iyisi olduğuna karar verdim. Burada olmaktan dolayı memnunun.

tarihlerinde YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü”nde sabah saat 10.00’da yapılacak.

genelinde Mimarlık eği2mi veren kurumlar arasında lider olduğunu belirterek DAÜ Mimarlık Bölümü’nün amacının Akdeniz’de en başarılı Mimarlık eği2mi veren üniversite olmasını sağlamak olduğunu aktardı. Mimarlık Bölümü’nde alanında uzman 3 profesör, 8 doçent, 11 Yardımcı Doçent bulunduğunu belirten Doç. Dr. Dinçyürek öğre2m

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Muammer Hamarat

Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim ve Konya’dan geliyorum. DAÜ’yü tercih etmemdeki sebep KKTC’nin en iyi ve uluslararası üniverisitesi olmasıdır. DAÜ’de olmaktan dolayı memnunun. Mimarlık bölümü alanında uzman eği2m kadrosundan oluşuyor ve burada aldığım eği2m sayesinde ilerde başarılı bir mimar olacağıma inanıyorum. İyiki DAÜ’yü seçmişim diyebiliyorum.

Her iki Anasanat Dalı’nın Yetenek Sınavını kazanan adaylar 4 yıl boyunca %50 burslu okuma şansını elde edecekler.

üyelerinin hakemli dergilerde sıklıkla yayınlarının yer aldığını ve birçok öğre2m üyesinin uluslararası kitapları olduğunu sözlerine ekledi. Bölümün ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ka3ldığını ve aynı zamanda ev sahipliğini de yap3ğını belirten Doç. Dr. Dinçyürek yeni akademik dönemde de bu etkinliklerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Melek Çe$nkaya

Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. DAÜ’nün uluslararası eği2m vermesi ve öğrencilerini uluslararası bir kariyer için hazırlaması DAÜ’yü seçmemdeki en büyük nedenlerden sadece bir tanesi. Eği2mimi burada tamamlayacak olmaktan dolayı memnunum. Burada aldığım eği2m sayesinde ilerde başarılı olacağıma inanıyorum. DAÜ uluslararası kariyer için kesinlikle doğru adres.


AYAKLI GAZETE

HALKIN SESiSiyaset sahnesinde kulaktan kulağa yayılan bilgilere göre CTP ile DP – UG’nin koalisyon hükümeti kurma konusunda yakınlaştığı öğrenildi.

Taksicilerin neden kayıt defteri yok? 

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dünkü kayıt dışı taksiciler ile ilgili haberimiz sonrasında bize ulaşarak, esas sorunun yasal taksicilerin hiçbir kayıt defteri olmayışının olduğunu belirterek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar. Ülkedeki birçok sektör ve iş yeri gibi taksicilerin de kayıt dışı olduğunu iddia eden vatandaşlarımız, bunun sebebinin ise hiçbirinin bir kayıt deeri tutmaması olduğunu vurguladılar. Bir taksinin günde kaç sefer yap1ğının, ne kadar ücrete taşıdığının hiçbir şekilde kayıt al1na alınmaması nedeniyle Vergi Dairesi’nin bu taksicilerden vergi alamadığına dikkat çeken vatandaşlarımız, “Ancak İngiltere’de veya Avrupa’daki herhangi bir ülkeye gi3ğinizde göreceksiniz ki her taksicinin bir kayıt deeri vardır ve nereden nereye gi3ği ve ne kadar para aldığı hep yazılır” diyerek örnek verdiler. Bu arada ülkemizde bazı taksicilerin taksimetre bile çalış1rmadığını iddia eden vatandaşlar, bunun dolandırıcılık olduğunu savundular.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ

13

Bakanların ismi belirleniyor 3 Ağustos 2013 Cumartesi

Buna göre DP – UG’nin dört bakanlık alacağı, bu bakanlıklara, bakan olacak üç ismin ise kesinleş0ği konuşuluyor. Buna göre; Dışişleri Bakanı: Serdar Denktaş

Sağlık Bakanı: Ahmet Kaşif Bayırdınlık ve Ulaş1rma Bakanı: Hasan Taçoy olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise henüz belirlenmedi.

Vatandaşın Vatandaşın sıcaklardan sıcaklardan cebi de de yandı yandı cebiAyaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yaz aylarının en sıcak günlerini yaşadığımız bugünlerde Elektrik Kurumu ekiplerinin faturaları dağıtmaya başlamasıyla birlikte, adeta vatandaşların ceplerinin de yanmaya başladığı bildirildi. Hava sıcaklıklarının gündüzleri 40 derecenin üzerinde, geceleri ise 30 dereceye yakın olması nedeniyle

M

evlerinde klima veya vantilatör bulunan vatandaşların hemen hemen hepsinin en az günde 8 saat bu araçları çalıştırdıkları ifade edilmekte. Klima ve vantilatörlerin çalışması nedeniyle genelde ödedikleri miktarın neredeyse iki katı kadar daha ücretin makbuza yansıdığı için şaşkına dönen vatandaşların “Bu gidişle maaşımızı elektrik ve telefon faturalarına yatırmak

esajýnýz var

Sn. Asım Akansoy; CTP içerisinde yaşananlar ilk kez bu kadar ayyuka çıkarken, genel sekreter olarak sizi de zor bir süreç bekliyor. İşiniz oldukça zor. Kolay gelsin... Sn. Cemal Bulutoğluları; yorucu bir haanın sonunda soluğu dostunuz Muharrem Özseyfiler’in mekanında aldınız. Bir kadeh içki ve muhabbet ile tüm yorgunluğu atmış olmalısınız. Sn. İsmail Efeoğlu; zor bir dönemde Serdarlı kulübünde divan başkanı oldunuz. Kısa sürede yap-ğınız çalışmalar, transferler ve takımı antrenmanlara başlatmak, başkan adayı olduğunuz yorumlarını da beraberinde ge,rdi. Hayırlısı olsun. Sn. Bengü Şonya; Basında sizin açıklamalarınız olarak çıkan haberlerin doğru olmadığı yönündeki söyleminiz, basındaki arkadaşları epeyce üzdü. Ar1k daha dikkatli olursunuz.

zorunda kalacağız” diyerek isyan ettikleri kaydediliyor. Dünyada elektrik tüketimi arttıkça ödenecek kilowatt saat miktarının düştüğünü belirten bazı vatandaşlarımız, ancak ülkemizde bunun tam aksi bir sistemin bulunduğuna dikkat çekerek, bu sistemin vatandaşları soyma sistemi olduğunu vurguladılar.

2273141

numaralý telefonu arayıp mesajlarýnýzý býrakabilirsiniz Sn. Osman Işısal; Değirmenlik Belediye Başkanı olarak spor kulüplerine verdiğiniz destek dikkatlerden kaçmıyor. Geç0ğimiz gün de Cihangir’in açılışına ka1larak kendilerine büyük manevi destek oldunuz... Sn. Mete Tümerkan; BRT binası içerisine mescit yapımı talebi ile siz de günün konjektürüne uygun davrandınız. Hayırlısı olsun. Sn. Şener Elcil; Sibel Siber hüküme0 için yap1ğınız “Polyanna Hüküme0” tabiri oldukça tu2u. Sosyal medyada günün konularından biri de “Polyanna Hüküme0” idi... Sn. Murat Kanatlı; market işleri par, işlerinden zor olsa gerek. Zira dün raflar önünde oldukça düşünceli şekilde ürünleri inceliyordunuz...


14

HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Dr. Fazıl Küçük diyorki Hazırlayan ve Dereyen: Altay Sayıl E-Mail: altaysayil@gmail.com

Hatay'ın kurtuluşunun 24. yıldönümü dün törenle kutlandı Bugünün yavrusu, yarın bu adanın kaderini elleri arasına alacak&r. Ona emanet edeceğimiz bu vatan, ancak onun sağlam bir irade, sarsılmaz bir iman ve hiçbir tehlikeden yılmayacak azme sahip olması ile mümkün olabilecek%r.

ANTAKYA: — Hatay'ın kurtuluşunun 24. yıldönümü dün törenle kutlanmış3r. Törende Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, Adalet Par2si Genel Başkanı Rakip Gümüşpala, bazı senatör ve

Milletvekilleri ile büyük bir halk topluluğu hazır bulunmuştur. Bugün ayrıca, Antakya Cumhuriyet Meydanı’nda ATATÜRK'ün yeni yap3rılan büyük bir anı3 da açılacak3r. (19 Temmuz 1963 Halkın Sesi)

Havana: 21 (Royter) Havana radyosunun bugün bildirdiğine göre Küba Amerika’ya bir nota göndererek Amerika’daki Küba serve2nin dondurulması ille iki memleket arasında mali

muamele yapılmasını protesto etmiş2r. Bilindiği gibi ip2darında bu ay tedbirler Kübay’yı tehdit etmek gayesini gütmektedir. (19 Temmuz 1963 Halkın Sesi)

Küba, Amerika’ya nota verdi

Eski Fotoğraflar Sayın okuyucumuz, yayımlanmasını istediğiniz eski fotoğraflarınızı bize gönderin, yayımlayalım.

Burs aldı

Halen Le oşa Türk Kız Lisesi’ne devam etmekte olan Aysel İbrahim lise son sını Amerika'da okumak için Amerikan sefarethanesinden burs almış3r. İm2hana tabi tutulan 18 Rum ve 16 Türk öğrenci arasından Aysel İbrahim 88 puanla birinci gelmiş2r. (19 Temmuz 1963 Halkın Sesi)

Kaynana gelin arasında

Bebek, dünyaya geldikten sonra, kayınvalide daha tecrübeli olduğu için, bebeğe kendisinin arzu e4ği şekilde bakılmasını temin etmek ister. Gelin genç olduğu halde müdahaleden sinirlenir. Bu çeşit ça3şmaların zararı çok bebeğe dokunur. Asabi bir hava içinde büyüyen çocuk, ikide bir de diğişen ye2ş2rme şekli yüzünden sıhhat sarsılır, iştahını kaybeder. Sinirli olur. İh2la muhakkak halletmek lazımdır. (19 Temmuz 1963 Halkın Sesi)

Mezun oldu

Le oşa’daki Cemal Gürsel Caddesi’nde, 29 Ekim kutlamaları dolayısıyla yapılan törenden görünüm.

İstanbul Üniversitesi Hasaki Hastanesi çocuk kliniğinde dört senelik ih2sasını tamamlayan genç hemşirelerimizden Dr. Selma Fehim adamıza dönmüştür. Kendisine vazifesinde başarılar dileriz. (19 Temmuz 1963 Halkın Sesi)


MAGAZİN

Çiçek’le eğlence

HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

15

Girne Bellapais bölgesinin sevilen mekanlarından Laguna Bar’da eğlence durmaksızın devam ediyor. Sahnelerin başarılı gruplarından Salih Çiçek ve orkestrası Laguna Bar’a gelen konukları, seslendirdikleri parçalarla coşturmaya devam ediyor.

Yaşar Kurt geliyor

Bir dönemin gençlerinin haya!na damga vurmuş isim Yaşar Kurt, Kıbrıs’ta ilk konserini Narnia Performans sahnesinde veriyor. Mart ayından i baren yenilenen işletmesiyle farklı konseptlerde geceler düzenlemeye devam eden Narnia, %101 Organizasyon farkıyla yine bir ilke imza atarak hiç ortalarda olmayı sevmeyen ve sesi onu bilenler için büyüleyici gelen Yaşar Kurt'u Kıbrıslı sevenleriyle buluşturuyor. Kıbrıs'ın kendisi için özel bir yeri olduğunu ve ilk kez Kıbrıs'ta konser vereceği için heyecanlı olduğunu belirten Yaşar Kurt, bu konser için çok özel hazırlandıklarını ve tüm sevenlerini 3 Ağustos akşamı Narnia'ya beklediğini söyledi.


16

HALKIN SESi

MAGAZİN

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Fotoğraflar: Ahmet İKİDERELİ

Hangover’a ilgi büyük Leoşa’da açıldığı ilk günden büyük ilgi gören Hangover Cafe Bar’da geceler bir başka yaşanıyor. Dj’lerin çaldığı parçalarla Hangover Bar’a gelen konuklar, gönüllerince eğlenirken, her akşam mekanı *klım *klım dolduruyorlar.


Vur patlasın çal oynasın HALKIN SESi

MAGAZİN

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Girne’nin en seçkin otellerinden biri olan Colony Bar’ın üst kısmında yer alan Misty Bar’da sahne alan Korhan, performansıyla yine beğeni kazanmaya devam ediyor. Cumartesi akşamlarına farklı bir tarz ge%ren Korhan, bitmek bilmeyen enerjisiyle eğlence sevenlere unutulmaz saatler yaşatmaya devam ediyor. Korhan, kendi albümünden de parçalarını konuklar için seslendirmeyi ihmal etmiyor.

17


En güçlü Clio RS: Gordini

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Seat Leon ST’yle artık daha büyük

Seat'ın tamamen yenilediği Leon modelinin daha fazla hacim sunan ST versiyonu da hazır

Seat Leon ailesinin yeni üyesi Leon ST tanı4ldı. Hatchback gövdeli Leon'dan 27 cm daha uzun olan ve daha fazla hacim sunan ST’nin 587 litre olan bagaj kapasitesi, arka koltuklar ya4rıldığında 1470 litreye yükseliyor. Leon ST'nin yol tutuş özellikleri i3barıyla ailenin diğer iki üyesi; Leon ve Leon SC kadar hassas ve dinamik olduğu söylenmekte. Bununla birlikte, Full-LED farlar ve yorgunluk tespit sistemi gibi teknolojik donanımlar ST'nin de opsiyonları arasında. Leon ST, 1.2 ile 2.0 litre arasında değişen hacim ve 105 bg ile 265 bg arasında güç seçeneklerine sahip TDI ve TSI motorlarla sunuluyor. 105 bg güç üreten 1.2 litrelik TSI motor, manuel ve DSG olmak üzere iki versiyon halinde sunuluyor. Her iki versiyon da 100 km’de ortalama 4.2 litre yakıt tüke3yor. 140 bg güce sahip 1.4 litrelik TSI motorsa, yalnızca 5.3 litrelik yakıt tüke3m değerine sahip. Yeni Leon ST’nin 105 bg güç üreten 1.6 litrelik TDI motoru da manuel ve DSG olarak iki versiyon halinde sunuluyor. 1500-2750 devir aralığında 250 Nm tork üreten 1.6 TDI motor, manuel seçeneğinde 99 g/km’lık çok düşük bir karbon emisyonuna sahip ve 100 km’de ortalama 3.8 litre yakıt tüke3yor. Ailenin 265 bg güç üreten spor3f üyesi 2.0 litrelik TSI CUPRA da manuel ve DSG şanzıman seçenekleri sunuluyor. Leon ST’nin düşük tüke3m değerlerine imza a6ğı ve bunun da hafif yapı teknolojisinin bir sonucu olduğu açıklanıyor. Baz versiyonda ağırlığı sadece 1233 kg olan Leon ST, beş kapılı Leon’a göre sadece 45 kilogram ağır. Bu da onu türünün en hafif modeli yapıyor. ST, aynı zamanda günlük haya5a kullanışlılık açısından büyük yarar sağlayan birçok işlevsel ayrın4ya da sahip. Bagaj bölmesinden kolaylıkla ya4rılabilen arka koltuk arkalıkları, yükleme ve boşaltmayı kolaylaş4ran zemin, uzun eşyaların taşınmasına olanak sağlayan ya4rılabilen ön yolcu koltuğu bu detayların başında geliyor.

Renault, Clio RS'in Gordini versiyonunu önümüzdeki yıl Avrupa yollarına salacak...

Renault, yeni Clio RS'in Gordini versiyonunu da hazırlıyor. Önümüzdeki yıl Avrupa'da sa4şa sunulması planlanan ve Türkiye’ye ithal edilmesi pek mümkün görünmeyen Clio RS Gordini'nin 1.6 litrelik turbo motorunun 230 bg güç ve 285 Nm tork değerleri sunacağı açıklanıyor. Bu da Gordini'nin

OTOMOBİL

18

HALKIN SESi

standart Clio RS'ten 30 bg daha güçlü ve 51 Nm daha torklu olacağı anlamına geliyor. Cup şasi ile dona4lacak olan bu en güçlü Clio'nun 0'dan 100 km/s'ye 5.9 saniyede ulaşacağı ve 250 km/s maksimum hıza çıkacağı söyleniyor. Otomobilde Gordini'ye özgü pek çok detay olacağı da açıklamalar arasında.

Honda Jazz artık daha sportif

Honda'nın tamamen yenilediği Jazz modeli resmi olarak eylül ayında tanı"lacak

Honda'nın küçük sını!aki modeli Jazz, yeni neslinde daha spor3f bir tasarıma kavuşuyor. Fotoğrafları geç3ğimiz günlerde basına sızdırılan otomobilin resmi tanı4mının Eylül ayında gerçekleş3rilmesi bekleniyor. Honda Jazz'ın sağdan direksiyonlu fotoğraflarıyla birlikte hibrid motor seçeneğinin bazı teknik detayları da gün ışığına çık4. Buna göre otomobilde yeni dört silindirli 1.5 litrelik benzinli motor görev yapacak ve bu ünite yüksek çıkışlı elektrik motoru, lithium-ion bataryalar ve 7-ileri çi! kavrama şanzımanla kombine edilecek. Bu versiyonun 100 km'de 2.7 litrelik ortalama yakıt tüke3mi sunacağı ve EV, Hybrid ve Engine olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip olacağı belir3liyor.

Milyonluk bebekler Ferrari F12 Berlinetta

1.665.236 TL’lik fiya4yla İtalyan Aygırı’nın en pahalısı olan ve geçen yıl tanı4ldığı Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüm ilgiyi üzerine toplayan F12 Berline5a, Türkiye’nin süper zenginlerinin listesine çoktan girdi bile. 2013’te ilk 6 ayda tam 5 tane sa4lan bu süper lüksten 2012 yılında da 3 tane sa4ldı. İtalyan markanın Türkiye’de sa4lan en hızlı modeli olan F12 Berline5a, tam 740 HP gücünde ve 0-100 km/s hızlanmasını 3.1 saniyede tamamlayabiliyor.


20

HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Karpuzcu Bir gün padişahın biri bir emir vermiş; - ``çevreden geçen tüm seyyar sa'cıları bana ge&rin`` demiş. vezirleri dışarı çıkmış bir bakmışlar erik sa'cısı geliyo hemen yakalayıp padişahın yanına götürmüşler. padişah; - ``bütün eriklerin *ötüne sokulmasını`` emretmiş. onlarda yapmış bu arada adamda can acısından ağlayıp duruyormuş arkadan elmacı gelmiş onada aynısını yapmışlar o dahada fazla ağlamış ondan sonra da ayvacı padişah yine aynı emri vermiş ama bu sefer ayvalar girdikçe ayvacı gülüyormuş bu padişahın dikka&ni çekmiş; - ``bundan önce gelenlere daha küçüğünü sokturdum ama onlar ağladı sen niye gülüyorsun`` diye sormuş. ayvacı; - ``ben arkadan gelen karpuzcuyu düşünüyorum`` demiş Kiralık ev Evleri arkalı önlü olan bir kadın bir de adam varmış. Bunlar bir gün evlenmişler. Düşünmüşler ve öndeki eve biz oturalım zaten ancak bize yeter demişler. Arkadaki evi de kiraya vermeyi düşünmüşler. Evi kiraya vermek için tabela hazırlarken kadın tabelanın sandalyede olduğunu fark etmemiş ve tabelanın üstüne oturmuş. Tabi bu durumda tabela da kadının arka kısmına yapışmış. Kadın bu olayın farkında olmadan sokağa çıkmış. Yolda kadını o şekilde gören bir adam kadına sormuş. "Abla sadece arkası mı kiralık??". Kadın da "Evet sadece arkası zaten ön sadece kocamla bana ye&yor" demiş.

BULMACA


HALKIN SESi

DÜNYA

3 Ağustos 2013 Cumartesi

21

Mecliste nükleer dayak Tayvan'da, Taipei şehrinde yapılan nükleer santralin tamamlanması konusunda görüşmek için toplanan parlamentoda yumruklaşmalar yaşandı, tekmeler ve su şişeleri havada uçtu

Tayvan'da parlamentoda nükleer bir santralın referandumu sırasında milletvekilleri birbirine girdi. Yumruklaşan karşıt görüşlü vekiller, birbirlerini yerde bile sürükledi. Japonya'da 2011 yılında meydana gelen Fukuşima nükleer felake(nin ardından Tayvan'da da nükleer santral yapılmasına yoğun bir tepki var. Söz konusu tepki dün Tayvan parlamentosunda da yaşandı. Yapımı devam eden "Nuke 4" isimli nükleer tesisin faaliyete alınması için yapılan referandum öncesinde milletvekilleri birbirine girdi.

Taipei şehrinde yapılan nükleer santralin tamamlanması konusunda görüşmek için toplanan parlamentoda yumruklaşmalar yaşandı. Su şişeleri havada uçtu. "Nuke 4" adındaki nükleer santral Tayvan’ın 4üncü nükleer tesisi olacak. "Nuke 4" 10 yıldan uzun zamandır yapım aşamasında ve yakında tamamlanabilecek durumda. Ada ülkesi Tayvan’ın muhalefet par(si Demokra(k Gelişim Par(si, güvenlik endişeleri dolayısıyla nükleer tesisin yapılmasına karışı çıkıyor. Ülkede Mart’ta gerçekleş(rilen nükleer

karşı) gösterilerde yaklaşık 200 bin kişi sokaklara dökülmüştü. Hükümet enerji dar boğazını aşmak için 9 milyar dolara ih(yaç olduğunu belir(yor. Japonya’daki Fukuşima Nükleer Tesisi’nde 11 Mart 2011 tarihinde yaşanan deprem ve tsunami sonrası reaktörlerde sızın) meydana gelmiş(. Büyük bir çevre felake( yaşanmış, insan sağlığına karşı tehdit oluşmuştu. Tayvan sık sık deprem ve tsunami felaketleriyle karşı karşıya kalıyor. Mart ayında 6.1’lik deprem meydana gelmiş, 20 kişi yaralanmış).


22

HALKIN SESi

TÜRKİYE

3 Ağustos 2013 Cumartesi

İmama dayak Adıyaman’da bir imam, "vaaz kürsüsü" tar+şması nedeniyle dövüldü. Olayla ilgili olarak iki kişi gözal+na alındıKahta Merkez Camisi imamı Nazif Yıldırım, bazı vatandaşlarla görüşerek camideki vaaz kürsüsünü değiş0rdi. Kürsünün değiş0rilmesine karşı çıkan M.B. ile Nazif Yıldırım tar1ş1. Ancak araya giren cami cemaa0 kavgayı önledi. Önceki akşam, yatsı namazını kıldırmak için yaya olarak evinden camiye giden Yıldırım, Yeni Mahalle'de iki kişinin saldırısına uğradı. Sopa ve yumruk darbesiyle yaralanan Yıldırım, yakınlarınca Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, imamı dövdükleri iddiasıyla M.B'nin oğlu İ.B. ile akrabası B.B'yi gözal1na aldı. Hastanede tedavisi devam eden Yıldırım, “Eve giderken söz konusu şahsın akrabaları tarandan yumruk ve sopayla darbedildim" diye konuştu.

Mahkemeden Öcalan’a ret

İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan'ın "yeniden yargılanması" ve "cezasının infazının durdurulması " için yapılan başvuru reddedildiAnkara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarının bir haa önce yap1kları başvuruya ilişkin incelemesini tamamladı. Mahkeme heye0, "Öcalan'ın yeniden yargılanması" ve CMK'nın 312. maddesi uyarınca "cezasının infazının geri bırakılması veya durdurulması" taleplerinin oybirliğiyle reddine karar verdi. Bu taleplerin reddi halinde, "4. Yargı Pake0" olarak bilinen kanunla CMK'ya eklenen geçici 2. maddedeki "15 Haziran 2012 tarihi i0barıyla" kısmının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talebi de mahkeme tarandan "ciddi görülmeyerek" reddedildi. Cumhuriyet Savcısı Şükrü Cüneyt Hamdovalı da mahkemeye verdiği mütalaada, taleplerin reddini istemiş0.Öcalan'ın avukatları, başvurularını, "4. Yargı Pake0" olarak bilinen 6459 sayılı Yasa'nın 21. maddesine dayandırmışlardı. Başvuruda, "4. Yargı Pake0"nin 21. maddesiyle CMK'ya eklenen "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali sure0yle bir ceza hükmünün verildiğini tespit eden Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesinin (AİHM) kesinleşmiş kararlarından, 15 Haziran 2012 tarihi i0barıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından bu Kanun'un 311. maddesinin ikinci krası hükmü uygulanmaz. Bu durumda olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten i0baren üç ay içinde yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilirler" geçici maddesine dikkat çekilmiş0. Başvuruda, "Öcalan hakkındaki mahkumiyet hükmünün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ihlali sure0yle verildiği ve hükmün bu aykırılığa dayandığının AİHM'nin kesinleşmiş kararı ile tespit edildiği" iddiasında bulunularak, "Öcalan'ın yeniden yargılama talebinin kabul edilmesi" ve CMK'nın 312. maddesi uyarınca "cezasının infazın geri bırakılması veya durdurulması" istenmiş0. Mahkemenin bu talepleri kabul etmemesi durumunda ise CMK'ya eklenen ve başvuruya dayanak gösterilen geçici maddedeki "15 Haziran 2012 tarihi i0barıyla" kısmının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması istenmiş0.

İlanla iş arayan kadınlara tecavüz İlanla temizlik işi arayan 8 kadını, iş vaadiyle buluşup götürdükleri ormanlık alanda tecavüz e,ği öne sürülen iki şüpheliden biri yakalandı

Sınır kapısında rekor eroin 

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapıs'ında çamaşır makinesi taşıyan TIR’da 717 kilogram eroin ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu miktarının bir seferde gümrüklerde yakalanan en yüksek miktar olduğu öğrenildi. Türkiye'den Bosna Hersek'e gitmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen Hırva0stan uyruklu D.N'nin idaresindeki TIR’da arama yapıldı. Aramada, bulaşık makinaları içerisine bin 400 paket halinde gizlenmiş, 717 kilo 694 gram eroin ele geçirildi. Sürücü D.N gözal1na alındı. Gümrük yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucunun bir seferde gümrüklerde yakalanan en yüksek miktar olduğunu kayde3.30 Temmuz’da Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen A.S. adlı kadın, gazeteye verdiği "temizlik işi arıyorum" ilanı sonrası buluştuğu 2 kişi tarandan Tuzla’da ormanlık alanda tecavüze uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri biri Tuzla’da, 6’sı Kocaeli’de olmak üzere 7 kadının daha tecavüz ve gasp iddiasında bulunduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis mağdurlarla da görüştü. Kadınların ifadesinde aynı kişilerin eşkalini verdiği öğrenildi. Bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Polis daha sonra şüphelilerin kimliklerini belirledi. Operasyon başlatan polis, 2 şüpheliden 5 çocuk babası M.K.’yi Tuzla’daki evine düzenlenen operasyonla gözal1na aldı. Diğer şüpheli R.D. ise polis tarandan aranıyor.

5 ÇOCUK BABASI İhbar üzerine inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri biri Tuzla’da, 6’sı Kocaeli’de olmak üzere 7 kadının daha tecavüz ve gasp iddiasında bulunduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis mağdurlarla da görüştü.

Kadınların ifadesinde aynı kişilerin eşkalini verdiği öğrenildi. Bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Polis daha sonra şüphelilerin kimliklerini belirledi. Operasyon başlatan polis, iki şüpheliden 5 çocuk babası M.K.’yi Tuzla’daki evine düzenlenen operasyonla gözal1na aldı. Diğer şüpheli R.D. ise polis tarandan aranıyor.

İTİRAF ETTİLER Emniye2e sorgulanan 53 yaşındaki M.K’nin suçunu i0raf e3ği öğrenildi. M.K.’nin gazetelere verilen "temizlik işi arıyorum" ilanlarının sahibi kadınlarla buluştuklarını daha sonra da araçlarına aldıkları kadınları ormanlık alana götürerek tecavüz e3klerini söylediği belir0ldi. 2 kadının İstanbul’da 6 kadının ise Gebze ve Kocaeli’ne götürülerek tecavüze uğradığı kaydedildi. M.K. gönderildiği Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda tutuklanarak cezaevine gönderildi.


DÜNYA

Suriye'de ayçöreğine yasak İç savaşın yaşandığı Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeleri kontrollerinde tutan radikal dinci örgütler, gündelik yaşama ilişkin birçok yasak ge/riyorSuriye'nin ikinci büyük ken3 Halep'te kadınların kılık kıyafe3ne ge3rilen yasakların ardından şimdi de ayçöreği ve kruvasana yasak ge3rildi. İngiliz Times gazetesinin haberine göre, radikal dinciler Halep'te ayçöreği ve kruvasanı "Ba4 sömürgeciliğinin simgesi" olarak gördüğü için yasakladı. Radikal dincilerin ayçöreğini yasaklama gerekçesi ise tarihin derinliklerinde gizli. Osmanıların 1683'te başla6ğı Viyana kuşatmasını tamamlamadan geri dönmesinin ardından, Ba4lıların bayraktaki aydan esinlenerek yap4kları ayçöreğiyle kutlama düzenledikleri belir3liyor. HALK BÖLÜNMÜŞ DURUMDA Halep'te yürürlüğe konan yasaklar halkı da ikiye bölmüş durumda. Bazı Halepliler iç savaşla yaygınlaşan cinsel saldırı, cinayet ve yağmalama gibi suçların şeriat kanunlarıyla engellenebileceği görüşünde. Ancak birçok Halepli de şeriat kanunlarını hoş karşılamıyor. Halep'te radikal dinciler, geç3ğimiz ay kadınların uygunsuz ve dar kıyafet giymesi ve bu giysilerle sokağa çıkmasına da yasak koymuştu.

Berlusconi'nin hapis cezası onandı HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

İtalya'da eski başbakan Silvio Berlusconi'ye vergi yolsuzluğu nedeniyle verilen dört yıl hapis cezası yargıtay tarandan onaylandıİtalya'da yargıtay, eski başbakan Silvio Berlusconi'ye vergi yolsuzluğu nedeniyle verilen hapis cezasını onadı. Berlusconi bu davada dört yıl hapis cezası almış4. İtalya'da cezaevlerinde aşırı yığılmayı önlemek için 2006'da çıkarılan af yasası gereği Belusconi'nin cezası otoma3kman 1 yıla inecek. 76 yaşındaki eski başbakanın cezasının, yaşı nedeniyle, ev hapsine ya da kamu hizme3ne çevrilmesi bekleniyor. Başbakanlık görevini terk etmesinin ardından, Berlusconi’nin sahip olduğu özel televizyon ağı hakkında soruşturma başla4ldı. Soruşturma, Gruppo Mediaset’in ABD filmlerini yayınlamak için gerekli hakkı yurt dışındaki şirketler aracılığıyla elde e5ğini ve vergilerden kaçınmak için ödemeler hakkında yalan bildirimde bulunduğu iddiasını inceliyordu. Savcılar, Berlusconi’nin televizyon ağında gösterilen yaklaşık üç bin filmin yayın hakkı için istenilen paranın abar4ldığını, filmler için yeniden lisans ayarlanarak ortaya çıkan 250 milyon Euro kazancın, söz konusu dolandırıcılığın arkasındaki firmalar tara ndan paylaşıldığını belir5. Televizyon ağına yönelik diğer suçlamalar arasında, mali raporlarda gerçek rakamların üzerinin örtülmesi de bulunuyordu.

Okyanustan gelen mucize

ABD’li bilim insanları, Kaliforniya kıyılarında tespit e0kleri bir mikroorganizmada şarbon ve süper virüslere karşı dirençli yeni bir an/biyo/k keşfe0“İsrail, temizlenmesi gereken bir yara”

Önümüzdeki pazar günü yemin ederek Mahmud Ahmedinejad'ın koltuğuna oturacak İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İsrail'i yıllardır İslam dünyasının vücudunda duran ve temizlenmesi gereken bir yara" olarak nitelendirdi

23

ABD’nin Kaliforniya eyale3 kıyılarındaki okyanus çökel3sinde, tehlikeli virüslere karşı etkili olabilecek bir “süper an3biyo3k” keşfe5. Bilim insanlarının keşfe5ği “antrasimisin” isimli bu yeni an3biyo3ğin, hastane mikrobu diye de bilinen stafilokok auerus" ve kimyasal silahlarda da kullanılan

şarbona karşı etkili olduğu ifade edildi. Kaliforniya’da yapılan keşif 4p dünyasında büyük heyecan uyandırmış durumda. Bunun sebebi ise an3biyo3klere karşı dirençli virüslerin, 4p dünyası tara ndan günümüzün en önemli 4bbi tehlikeleri arasında görülmesi. Araş4rma ekibinin başındaki isim William Fenical, “antrasimisin”in yeni ve benzersiz bir kimyasal yapıya sahip olduğunu, dolayısıyla deniz bakterilerinin 4p dünyası için yepyeni olanaklar sağlayacağı konusundaki görüşün kuvvetlendiğini ifade e5. Yapılan keşfin önemine dikkat çeken Alman bilim dergisi Angewandte Chemie, bu sayede yeni sınıf bir çok an3biyo3ğin üre3lebileceğinin al4nı çizdi.

Suriye'de cephanelik patlaması: 40 ölüMahmud Ahmedinejad’ın görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimlerde İran’ın 7. cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani, Tahran'da her yıl düzenlenen "Filis3n'e Destek Günü"nde İsrail'e sert mesajlar gönderdi. Pazar günü İran meclisinde cumhurbaşkanlığı yemini edecek Ruhani, İsrail için “yıllardır İslam dünyasının vücudunda duran ve temizlenmesi gereken bir yara” ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da, "Türkiye tehlikededir. İrak, Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez ve Kuzey Afrika ülkeleri de tehlikededir. Emperyalistlerin tüm bu ülkeler için planları var" dedi. İsrail'e de yüklenen İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, büyük bir bölgesel r4nanın İsrail'i kökünden sökeceğini iddia e5. Ruhani’nin sözlerine İsrail’den yanıt gecikmedi. Ruhani’nin gerçek yüzünü “beklenenden önce” gösterdiğini ileri süren İsrail Başbakanı Binyamin Netanhayu, İran rejiminin eylem planının Ruhani’nin sözlerinde gizli olduğunu savundu.Suriye’nin Humus ken3nde rejim güçlerinin kontrolünde bulunan bir bölgedeki cephanelikte meydana gelen patlamada en az 40 kişi haya4nı kaybe5. Suriye’den dün akşam saatlerinde bir patlama haberi geldi. Humus'ta ordunun kontrolündeki bölgede bulunan cephanelik infilak e5. Patlamada ilk belirlemelere göre aralarında askerler ve sivillerin de bulunduğu 40 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı.

'KAZANACAĞIMIZA EMİNİZ' Öte yandan Suriye lideri Beşşar Esad, Suriye ordusunun 68. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu ve "Kazanacağımıza inanmasak savaşmaya devam edemezdik" dedi. Esad, modern tarihin en barbarca savaşına tanık olduklarını da belir5. Suriye ordusu, son dönemde muhaliflere üstünlük sağlamış durumda.


HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

.RGX + +. '; . * + +. 6 '; . * * + +. '; . * + +. 6 '; . + +. 6 '; . + +. 6 '; . + +. 6 '; . + +. 6 '; . + +. 6 '; . + +. 6 '; . )* + +. '; . * + +. 6 '; . + +. '; . + +.

*Q

6DDW

(Y 6DKLEL

$OPDQ\D $OPDQ\D .XSDVÕ

&P W %DKOLQJHU 6& +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL &P W 1HFN DUVXOP 6SRUW 8 7RSODP*RO $OW hVW &P W 6& )RUWXQD .|OQ +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL &P W 6) %DXP EHUJ 7RSODP*RO $OW hVW &P W 6* $XP XQG 9HJHVD 7RSODP*RO $OW hVW &P W 69 /LSSVWDGW +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL &P W 69 :LOKHOP VKDYHQ 7RSODP*RO $OW hVW &P W 76* 1HXVWUHOLW] +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL

'HSODV P DQ 9I/ %RFKXP

 )& .DLV H U V ODXWH )69 0 DLQ] 

)& ,QJROVWDGW 76* +RIIH QKH %D\HU /HYHUNXV

%RUXVVLD 'RUWP XQ 6& )UHLEXUJ

$OPDQ\D $OPDQ\D .XSDVÕ

&P W  )& 0 DJGH EXUJ (QHUJLH &RWWEXV +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL &P W 769 5RVHQKHLP9I5 $DOH Q +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL &P W (LQWUDFKW 7ULH U )& .|OQ +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL &P W .DUOV U XKHU 6& 9I/ :ROIVEXUJ +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL 3D] $UP LQLD %LH OH IH OG (LQWUDFKW %U DXQVFK +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL

$OPDQ\D $OPDQ\D .XSDVÕ

3D] 'DU P V WDGW +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL (Q <XNVHN <DUÕ LON (úLW øNLQFL 3D] 6& 9 LFWRULD +DP EXU +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL 3D] 76* 3IH GGHUVKHLP 7RSODP *RO $OW hVW 3D]  )& 6DDU EU FN H Q +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL 3D] %)& '\QDP R +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL 3D] )69 2SWLN 5DWKHQRZ +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL

%RUXVVLD 0 |QFKHQ

+DQQRYH U 

6S9JJ *UHXWKHU ) :H UGHU %U HP H Q

9 I% 6WXWWJDU W

)69 )UDQNIXUW

 (Y

               

[ %H U 

           

               

  

              

  

          

         

25

 'H S

                                            

)L\DWODU ZZZWKHEHWDUHQDFRP WDUDI×QGDQ YHULOPLØWLU + +. 6 '; . * + +. 6 '; . + +. '; . + +. 6 '; . + +. 6 '; . * + +. 6 '; . )* + +. 6 '; . * + +. 6 '; . + +. 6 '; . + +. 6 '; .

 + +. 6 '; . + +. 6 '; .

$OPDQ\D $OPDQ\D .XSDVÕ

3D] 6& :LHGHQEUFN +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL 3D] 6FKRWW -HQD 7RSODP*RO $OW hVW 3D] 9I5 1H XP QVWHU +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL 3D] )9 ,OOH U WLVVHQ +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL 3D] 6& 3UHXVVHQ 0QV +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL 3D] 69 6DQGKDXVH Q +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL 3]W )& 1|WWLQJHQ 7RSODP*RO $OW hVW 

)RUWXQD ' V V H OGR

+DP EXUJHU 69 +H U WKD %6& %H U OLQ

(LQWUDFKW )U DQNIXU

)& 67 3DXOL

 )& 1UQEHUJ

)& 6FKDONH 

$OPDQ\D $OPDQ\D .XSDVÕ

3]W 0 69 'XLVEXUJ 6& 3DGH UERUQ +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL (Q <XNVHN <DUÕ LON (úLW øNLQFL 3]W 669 -DKQ 5HJHQVEX )& 8QLRQ %HUOLQ +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL 3]W %69 5HKGHQ )& %D\H UQ 0QFKH 7RSODP *RO $OW hVW 

øQJLOWHUH &KDPSLRQVKLS

&P W %XUQOH \ )& +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL &P W $)& %RXUQHP RXWK +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL &P W %DUQVOH \ )& +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL

øQJLOWHUH &KD PSLRQVKLS

&P W %LUP LQJKDP &LW\ +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL &P W 'RQFDV WH U 5RYH U V +NDS 'HSODVPDQ +NDS (Y 6DKLEL dLIWH ùDQV ;; %HUDEHUOLNWH øDGH øON <DUÕ %DKLVL

%ROWRQ :DQGH U H U V

&KDUOWRQ $WKOH WLF

:LJDQ $WKOHWLF

:DWIRUG )&

%ODFN SRRO )&

                        

             

      

         

  

      

  

     

   

                                 

      


26

HALKIN SESi

REKLAM

3 Ağustos 2013 Cumartesi

A & S ATUN GROUP A&S ATUN Ltd.

Gemi taþýmacýlýðý

Konteyner taþýmacýlýðý

Tahliye, Yükleme ve Elleçleme

''SÝZ REKABETE KONSANTRE OLUN, KONTEYNER TAÞIMACILIÐI BÝZÝM ÝÞÝMÝZ'' TAHLÝYE,YÜKLEME, VÝNÇ, NAKLÝYE VE ELLEÇLEME HÝZMETLERÝ ÝLE 1972'DEN BERÝ HÝZMETTE SINIR TANIMIYORUZ.

A&S ATUN GROUP

SU ATUN ÝÞ MERKEZÝ KAT: 3 GAZÝMAÐUSA - KKTC

TEL: +90-392-3655570 FAX: +90-392 3655577 WEB: www.atun.com MAIL: info@atun.com

En özel gününüzdeki en güzel tat...

GÜVEN TEMİZLİK

- 750 YTL’den başlayan fiyatlarla mozaik türbeler - 550 stg.’den başlayan fiyatlarla 18 değişik renkte doğal mermerden türbeler granit ve porselen resimler. Lefkoşa Mezarlığı’nda dolgu, bakım, tamir, sulama ünitemiz de ‘O’na olan kalıcı sevginizi ebedileştirebilirsiniz

HASAN KAHVECİ VE OĞULLARI Tel: 0 542 856 2266 - 0 542 858 2772 0 542 852 2347 - 0 542 857 3777

BÜRO

YENİ BİTMİŞ İNŞAAT

CAM TEMİZLİĞİ

HALI TEMİZLİĞİ MERMER

CİLALAMA VE İLAÇLAMA

HASTA BAKIM HİZMELETİ

Kredi kartı geçerlidir

Düðün Pastasý Pastiç

MOZAÝK-TÜRBE

EV

Temizlik ve Hijyen bizimle GÜVEN de...

Tel: 0533 866 56 39

KONYA NAKLİYAT Mehmet AKTEN

Evden Eve Her Türlü Nakliye Hamaliye Dahil (Piyano Nakli İna ile Taşınır)

Gsm:0542 851 42 59 Gsm:0533 851 42 59

Mevlevi Tekke Sok. No: 2/A LEFKOŞA


SERİ İLANLAR

KİRALIK

*Dumlupınar’da full esyalı 3+1 kiralık daire Tel:05338644044 *Metropol Böl. 3+1 zemin kat kiralık daire. Tel: 0533-8521345 *Gönyeli Yenikent'te 2+1 eşyasız daire kiralık6r Tel:05338696933 *Lapta Oray Sitesinde 1+1 kiralik eşyalı daire. Tel:05338823383 *Gönyeli Boğaz arası Oray 10 Sitesi'nde 3 yatak odalı eşyasız daire 250 Stg.'ne Kiralık6r Tel:05338627245 *Alaykoy'de eşyasız 1+1 kiralık müstakil ev. Tel:0533 8660227 *Le"osa Marmara Bolgesinde fui esyali 3+1 kiralik daire Tel:2274481 *Girne’de kiralık müstakil dubleks ev 3+1 full esyali Tel:0 5338517475 *Magusa Sakarya’da 3 yatak odalı daire kiralik6r Tel:05338620583 *Le'osa Marmara Bölgesinde kiralık depo. Tel: 05338567314 *Lapta’da 3+1 eşyasız ortak kullanım yüzme havuzlu apt. dairesi sahibinden kiralik6r Tel:05338562534 *Le'oşa Reis Market arkasında ful eşyalı 3+1 kiralık daire Tel:05338684095 *Yenikent Miraj Restoran karşında kiralık 3+1 eşyalı daire Tel:05338634852 *Yeni Kent Demet Apartmanlarında 3+1 eşyalı zemin kat daire ÖĞRENCİYE kiralık;r. Tel :05428513477 *Gönyeli bi5minde yeni 140 m2 ev kiralik6r Tel:05338643552 *Hapolat’ta Kıbrıs Üniversitesine 400 m uzaklıkta zemin kat 3+1 kiralık daire Tel:05338378000 *Küçük Kaymaklı 3+1 aileye kiralik daire. Tel:05338629694 *Le'osa Marmara Bolgesinde full eşyalı 3+1 kiralik daire Tel:2274481 *Lapta’da 3+2 eşyalı ortak kullanım yüzme havuzlu müstakil ev kiralık6r. Tel:05338562534 *Girne Merkez yeni Lemar (eski Astro) yanı 1+1 ve 2+1 sahibinden kiralık daireler 270 - 330 Stg. arası Tel:05338366548 veya 05428512369 *Gönyeli’de öğrencilere full eşyalı kiralik daireler 2+1 Tel:05338663901 *Mağusa Salamis Yolunda bahçe ortasında 5 odalı müstakil ev kiralık;r. Tel:2272903 *Yenikent Miraj Restoran karsisinda kiralik esyali daire 3+1 Tel:05338634852 *Full eşyalı daire bayan öğrenci veya evli çi(lere kiralık;r. Tel:0533 835 9004 *Le"oşa’da sahibinden kiralik eşyali daireler. 650 tl 750 tl. Tel.05338662970 *Bayan öğrenciye kiralık lux daire her sey full yol üstü arama aksam 15 ten sonra Tel:05338359004 *Gönyelide durağa yakın 4+2 zemin kat sömineli ev öğrenciye kiralik5r. Tel:05338811555 *Le'oşa Köşklü Çi(lik’te Şht. Tuncer İlkokuluna yakın 2 yatak odalı yeni tamir edilmiş büyük oturma odası, ful eşyası ve kliması olan kiralık ev. 350 Stg. Tel:05338511527 *Lapta’da 3+2 esyalı ortak kullanım yüzme havuzlu müstakil ev kiralik6r. Tel:05338562534 *Mağusa’da Salamis Yolunda işyeri veya dersane olmaya müsait müstakil ev kiralık;r. Tel: 2271651 - 2272903

HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

SATILIK

*Girne Merkezde sa6lık 1oda 1 salon daire 5.000 stg pesin ayda 500 stg. 35.000 stg. 12 ayda teslim Tel:05338651063 *Gönyeli girişi lüks penhause daire 240 m2 sahibinden sa;lık;r. Tel:22 75 830 - 22 79 010 *Mağusa Gülseren Bölgesinde 2+1 fiya6na 3+1 sa6lık daire 31,500 stg Tel:05338886688 *Girnede 3 oda 1 salon havuzlu site daire sa;lık;r. 6.000 stg. pesin ayda 600 stg. taksitle 58,000 stg. 18 ayda teslim. Tel:05338651063 *Girnede 1 oda 1 salon havuzlu sitede sa6lık daire 5.000 stg. pesin ayda 500 stg. taksitle 35.000 stg. TEL:05338651063 *Girnede 2 oda 1salon havuzlu sitede daire sa;lık;r. 5.000 stg. pesin ayda 500 stg. Taksitle 24 ayda teslim 45.000 stg. Tel:05338651063 *Girne Patara sitesinde kuaför dükkanı kira ge5risi bu senenin sonuna 250 stg seneye 350 istenirse kiracili 65 bin stg Tel:05338474000 *Yeni evlenen çi(lere müjde TURYAP'dan alınan daire veya villanizda beyaz esya hediye... Tel:0533 852 11 00 *Metropol Bölgesinde Türk Koçanlı 125 m2 3. kat Sa6lık Daire. 48.000 Stg. Tel:05338651060 *İskele Bahçeler'de Türk koçanlı, havuzlu, mermer yer döşemeli, extralı ful lux eşyalı sa;lık penthouse 87000 Stg. Tel:05338521100 *İskele Bahçeler'de Türk koçanlı, mermer yer döşemeli, extralı daire sa6lık6r. 48000 Stg. Tel: 05338521100 *Lapta’da mustakil sa;lık ev 43.000Stg Tel:05338604373 *Magosa merkezde 0 full eşyalı lüks 3+1 sa6lık daire. Tel:05338886688 *Girne Merkez’de 3 yatak odalı, havuzlu zemin kat daire, tapu hazır, kdvsi yok, banka kredisine uygun 65,000 sterling. Tel:05338469079 *Girne’de Havuzlu sitede 1 oda 1 salon daire 5.000 stg. pesin ayda 500 stg. taksitle 35.000 stg. Tel:905338651063 *Gönyeli'de,değişik büyüklükte, sa;lık daireler. Tel:05428515410

ARAZİ

*Dikmende Düğün Parkı yanında 3 dönüm 3 Evlek Arazi satılıktır. 120,000 Stg. Tel:05338608860 *Akçay Bostancı yolu üzerinde arsa nitelikli tarla satılıktır. Pazarlık Yapılır. TEL:0533 835 1725 * Gönyeli Yeni Kent’te satılık 8.1000 ayakkare Türk Koçanlı arkası yeşil alan arsa satılıktır. 98.000 Stg. Tel:05338602929 *Kermiya Bölgesinde köşe üzeri şehit arsası satılıktır. 65.000 Stg. Tel:05338602929 *Dikmen'de Düğün Parkı yanında 3 dönüm lek arazi satılıktır. 120.000 Stg. Tel:05338608860 *Tepebaşı’nda Güzelyurt - Girne Anayolunun üzerinde 9 dönüm Türk Koçanlı arsa olabilir tarla satılıktır. 100.000 Stg. Tel:05338608860 *Arazi aranıyor. 100-1000 Dönüm Tarla, Mesarya'da. Tel:05338254846 *Tepebaşı’nda Güzelyurt - Girne anayolunda elektiğe 2 direk mesafede Türk Koçanlı 9 Dönüm arazi satılıktır 200.000 Stg. Tel:05338608860 *Tepebaşı’nda Anayol üzeri 9 dönüm Türk Koçanlı Arsa nitelikli tarla satılıktır.150.000 STG. Tel:0533.8608860. *Longbeach Bölgesinde, parsel izni alinmış uygun fiyat 21 dönüm arazi satılıktır. Tel:05338521100

OTO

*2004 model isuzu pikap 2500 cc duz vites 10.000 stg Tel.05338685430 *2002 Model mavi renk Corsa SATILIKTIR.. (Pazarlık payı verdır.) TEL: 0533 876 47 48 *Reno megan 2008 model çok uygun fiyata acil satılık Tel: 0533 877 10 87 *2001 MODEL E 220 KEDI GOZ MERCEDES TAKSI COK TEMIZ SATILIKTIR. TLF. 05338637617 *SATILIK. 28.AT 1.500.TL. 24.AT. 1.000.TL.ISIZU VAN. 18.AT.800.TL FORT ESKORT MOTORLARI. 0533.8608860. *2001 Model E 220 kedi gözü taksi çok temiz SATILIKTIR. TLF:05338637617 *2000 Pejo 206 van, airbag, ps., pb, elect.far ayarı, ön arka sis lambaları, 4 yeni lastik 195/50/15”, 4 aliminyum 15” jant, yeni batt., arka orjinal koltuk, y. dinamo, comple y. ön düzen , y. sport eksoz ve susturucu, y ön ve arka diskler y. ön ve arka stoplar y. pioneer CD/MP3, y. su bombası üst kapak ve herşey yepyeni 52,500 km. Bütün evrakları tamam kazasız temiz bakımlı ekonomik arka spoiler, full tang mazok ücret 11.500 tl pazarlık yapılır. Tel:05338753569 *28 AT ISIZU VAN MOTORU. 2.000 TL. 18 AT FORD ESGORT VAN MOTORU 800 TL. Satılık Tel:05338608860 *Satilik 2008 model GILERA 125 cc motorsiklet, valvit, su soğutmalı Tel:05338600137 *Reno megan 209 model ful ekstra 20 bin km üstünde tek şahıs Tel: 05338771087 *Cok temiz Satilik 2004 Lancer 05338385608 *28 AT ISIZU MOTORU. 2.000 TL. 18 AT FORD ESGORT MOTORU 800 TL. Satılık Tel:05338608860 *307 kamyonet van mersedes 2500 Te:05338643051 *2005 model beyaz renk çok temiz suziki Swift satılıktır. Tel:05428839700 *İlk sahibinden satılık çok temiz ful ekstra Mersedes cd.i.e serisi 2005 sonu. 20,000 Euro Tel:05338684420 *300 D Mercedes 1983 model masrafsız sağ direksiyon evrakları tam akü sıfır 5.500 TL Tel:05338887513

ÇEŞİTLİ İLANLAR *Sa5lik sa"an Ro7weiller yavrulari Tel:05338623623) *Vigo balası 5 numara rulo arpa balası kare uygun fiyata sa;lık;r. Tel: 0533 864 91 96 *Sa5lik sa"an Ro7weiller yavruları Tel:05338623623 *Girne Patara Sitesinde çalışan kuaför salonu sa;lık;r. Tel:0533 8474000 *Sa5lik Sa"an 1 yasinda erkek Saint Bernard Tel:05338623623 *Hertürlü boya ve tadilat işleriniz için bizi tercih ediniz. Uygun ve Paket Fiyatlarımizla Tel: 05338630790 *Uygun fiyata sa6lık golden yavruları Tel:05338720000 *TEKNE TURU. Dipkarpaz Zafer Burnu arasinda, Al:n Kumsalda yüzme ve yemek keyfi ile birlikte unutulmaz bir gün için sizleri bekliyoruz. Tel:05338635078 *Balikçi teknesi için ağ çekme vinci. Pompasi, yağ deposu ve 10 metre borusu ile birlikte. Sa6lık6r Fiyat: 1500 Tl Tel:05338635078 *Deven sa;lık paintball Tel:0542 856 19 20 *Akardiyon Müzik ale5 Sa6lık (made in Germany) Tel:05338254846 *Yaprak mantaı (is:ridye) öretmek isteyenlere kompost (mantar topragı) sa;lır ye:ş:ricilik ögre:lir. Tel:0542 8528230 *Broşür - kartvizit tasarım ve baskısı uygun fiyata yapılır. Tel: 0533 883 62 54 *Kültür mantarı üretmek isteyenlere mantar toprağı sa;lır teknik destek verilir. Tel:05428528230 *Sa5lik laptop, Acer I5, cok temiz. Tel:05338600137 *MUHTELIF MARKET VE KONFEKSIYON RAFLARI ASKILIKLAR ELEKTRONIK TERAZI IYI DURUMDA SATILIKTIR. TLF:05338637617

27

İŞ İLANLARI

*Le'oşa'da ikamet eden cafe'de çalışacak eleman aranıyor. Tel:22 91127

*Le"oşa Köşklüçi#lik Dereboyu Bölgesi'nde

yeni açılan kitap kafe için eleman yada ortak ehliyet ve arabalı eleman çalışma izni ve sigorta yapılır Tel:05338474000

*Le'oşa'da ikamet eden cafe'de çalışacak eleman aranıyor. Tel:2291127

*Temizlik ve çocuk bakabilecek eleman aranıyor Tel:0533 8683064

*Yardimci öğretmen aranıyor Tel:05338683064

*Büyükbaş hayvan çi#liğinde, hayvan sağımı ve bakımı yapabilecek aile aranıyor.

Tel: 0533 881 1982 - 0533 864 6573 *Boğaz Bölgesinde ikiz bebeklere bakabilecek tecrübeli, ::z bayan bakıcı aranıyor. Tel:05428602001 *Le"oşa'da çalışacak ütücü ustası araniyor. Tel:05338405792 *Girne Bölgesinde yer alan ISP NETWORKS Firmasinda çalismak üzere BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ aranmaktadır. Tel:05338522528 *Yuvacık’da Hayvan Bakıcısı aranıyor. Tel:8657433 *ACiLEN Manikür, Pedikür ve Ağda yapabilen 2 bayan eleman aranıyor Tel:05338432304 *ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsündeki restoranda görevlendirilmek üzere deneyimli ahçı aranıyor. Tel:05338798165

ARANIYOR

*An5ka SANDIK ve 1974 öncesi Resimler aranıyor. Tel:05338254846 *Mağusa'da yoğun talep Üzerine sa;lık daire veya mustakil ev araniyor Tel.05338521100 *Sesine güvenen yepyeni bestelerle sesini duyurmak ve kaset yapmak isteyen bayan sanatçılar aranıyor. Tel:0533861468005428524680 *Mağusa'da yoğun talep üzerine kiralik daire araniyor Tel:05338521100 *1974 öncesi Yağlı boya tablo, An5ka Sandık, Ayna ve Cam eşyalar aranıyor. Tel:05338254846 *Matema:k dersi verilir. Tel:05338434581 *Deneyimli ingilizce öğretmeninden uygun fiyata ingilizce dersi verilir. Tel:05338639873 *Girne Bölgesinde deneyimli este:syen aranmaktadır. Tel:05338815566 *Bayan arkadaş arıyorum 25 - 35 yaş aralığında Tel:05338225317 *An:ka SANDIK, Dolap, Ayna,Yağlı boya Resim v.s aranıyor. Tel:05338254846 *Hemşireyim çalışma izinli ya6lı yaşlı ve çocuk bakıcılığı işi arıyorm Tel:05338805915 *35 yaşındayım konuşup sohbet edebileceğim bayan arkadaş arıyorum Tel: 05338489706 *Kıbrıslıyım Le"oşa ve civarında mesayi saatleri içinde yaşlı ve çocuk bakım işi arıyorum. TEL:05338430727 *KEMAN DERSİ VERİLİR. Girne Bölgesinde her yaş gurubuna profesyonel anlamda keman dersi verilir. Tel:05338240644 *Karaoğlanoğlu Bölgesinde kendi evimde çocuk bakıyorum.Deneyimliyim. Tel:05338329547


SPOR 28

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Lazio kaptanına 6 ay şike cezasıLecce ile Lazio arasında, 2011 yılında oynanan maçı mercek al1na alan İtalya Futbol Federasyonu, Lazio kaptanı Mauri'yi yasadışı bahisten suçlu buldu. Federasyon savcısının 4 yıl 6 ay men cezası istediği Mauri, 6 aylık bir cezaya çarp1rıldı. Mauri'nin takım arkadaşı Alessandro Zamperini'ye ise daha önce aldığı 5 yıllık cezanın üzerine, 2 yıl daha men cezası verildi. Lazio ve Lecce kulüpleri ise soruşturmayı küçük para cezaları ile atla4. Savcı, Lazio'nun yeni sezona eksi 6 puandan başlamasını talep etmiş0.

Emre Can Leverkusen'de!Bayern Münih'te forma giyen Türk kökenli futbolcu Emre Can, Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'nden yapılan açıklamaya göre, Emre Can ile 30 Haziran 2017 tarihine kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Emre Can'ın, Almanya'nın büyük orta saha yeteneklerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, futbolcunun gelecek yıllarda takıma büyük katkılar sağlayacağından emin olunduğu kaydedildi. Bayer Leverkusen Kulübü Spor0f Direktörü Rudi Völler de Emre Can'ın büyük potansiyele sahip, çok yönlü bir oyuncu olduğunu belirterek bunu Bayer Leverkusen'e göstereceğini ifade e3. Transfer dönemi boyunca adı Galatasaray'la anılan Emre Can ise Bayer Leverkusen'in gelecek yıllardaki başarılarına katkı sağlamak istediğini belir3.

Galatasaray'ın da transfer gündeminde bulunan Bayern Münih'li Emre Can Bayer Leverkusen ile dört yıllık sözleşme imzaladı

Vettel’in tercihi Raikkonen Red Bull takımının şampiyon pilotu Sebas&an Ve'el, 2014 sezonunda yeni takım arkadaşı olarak Raikkonen’i işaret e(. Ve'el, "Alonso'ya saygım var ama Raikkonen'i takım arkadaşı olarak görmek isterdim" dediMacaristan GP’si yarış haasında Red Bull takımının yeni pilotu kim olacak sorusu ile ilgili gelişmelere bu kez Sebas0an Ve2el’de ka1ldı. Red Bull takımının patronu Chris0an Horner’ın Alonso'nun menajeri Luis Garcia Abad ile görüşmesinin ardından Alonso’nun Red Bull takımına transfer olacağı tahmin

ediliyor. Yaşananların ardından Ve2el’e yeni takım arkadaşın hangisi olabilir? sorusu soruldu. Ve2el “Alonso’ya göre Raikkonen’i tercih ederdim. Pist dışında ve pis2e her zaman kolay anlaşılır bir pilot. Alonso’ya saygım var ve başarılı bir pilot. Ama Raikkonen’i takım arkadaşım olarak görmek isterim” açıklamasını yap1.

Diego Costa, Liverpool’a yakın Liverpool, forvet ha)nı güçlendirmek için Atle&co Madrid'in kapısını çaldı. Liverpool, Atle&co Madrid'in forve& Diego Costa'nın, 24 milyon Euro’luk sözleşme fesih bedelini ödemeyi kabul e(Liverpool yeni sezon öncesi forvet ha4nda sorunlar yaşıyor. Ayrılmak isteyen Luis Suarez, takımda kalsa dahi, İvanoviç'in kolunu ısırdığı için ilk 6 maçta forma giyemeyecek. Suarez'in boşluğunu doldurması beklenen Daniel Sturridge'in, sakatlığı nedeniyle sezona hazır olması zor görünüyor. Menajer Brendan Rodgers'ın, elinde şu anda sadece İago Aspas kalması üzerine, transfer için harekete geç0. Liverpool, Atle0co Madrid'in forve0 Diego Costa'nın, 24 milyon Euro’luk sözleşme fesih bedelini ödemeyi kabul e3. Menajer Rodgers, transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanacağı konusunda ümitli. Atle0co Madrid teknik direktörü Diego Simeone geç0ğimiz günlerde, David Villa'yı kadrolarına ka4kları için, Costa için gelebilecek cazip bir teklifi değerlendirebileceklerini söylemiş0. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon La Liga'yı 10 golle kapatmış1.

Newcastle forvetine 'Bebek Drogba' Transfer döneminin sessiz takımı Newcastle, 'Bebek Drogba' lakaplı Gomis ile her konuda uzlaşmaya vardıLyon Başkanı, golcü oyuncunun transferi konusunda Newcastle ile her konuda anlaş1klarını açıkladı. Bu transfer için İngiliz ekibinin kasasından 8 milyon euro çıkacak. Gomis'in yeni takımında göstereceği performansa göre bonservis bedeli 10 milyon Euro’ya yükselebilecek. Newcastle ile oyuncunun menajeri arasında küçük bir pürüz bulunduğunu söyleyen Lyon Başkanı Aulas, transferin en geç 48 saat içinde resmileşeceğini ifade e3. Gomis, geçen sezon Lyon adına 16 kez fileleri havalandırmış1. Fransa Ligi’nin en is0krarlı forvetlerinden Gomis, son 7 sezonda 10 golün al1na düşmedi.


SPOR

Recep Niyaz, UEFA listesinde

HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

29

gol sayısını 2'ye çıkar> ve 2 de asist ile turnuvayı tamamladı. 7UEFA.com Recep Niyaz için "Sırbistan karşısında son dakikalarda a>ğı golün yanı sıra deparları ve etkili pasları ile 2-0 önde olan rakibi fazlasıyla tedirgin e=. Gürcistan maçında da 1 gol ve 2 asist yapmayı başardı" ifadelerini kullandı. 7Çeşitli yaş kategorilerinde şu ana kadar 79 kez milli takımlara çağrılan Recep Niyaz, haziran ayında Mersin'de yapılan 17. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan 19 Yaş Al< Milli Takımı'nda da forma giydi.

Recep Niyaz, UEFA resmi internet sitesinin seç4ği 19 Yaş Al5 Avupa Şampiyonası'nda izlenmesi gereken futbolcular arasında kendisine yer bulduLitvanya'da düzenlenen 19 Yaş Al< Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından UEFA'nın resmi internet sitesi uefa.com, turnuvanın

izlenmesi gereken en iyi 10 oyuncusunu seç;. Türk Milli Takımı oyuncularından Recep Niyaz, turnuvanın en iyi 10 oyuncusu arasında yer aldı. Şampiyonada millilerin oynadığı 3 maçta da görev yapan Fenerbahçeli oyuncu Recep Niyaz, Sırbistan ile yapılan ilk maçta 56.dakikada oyuna girmiş ve 88.dakikada ay-yıldızlı ekibin tek golünü atmış<. Daha sonra oynanan Fransa ve Gürcistan maçlarında 90 dakika oynayan 1995 doğumlu oyuncu, Gürcistan maçında da 1 gol atarak toplam

7TURNUVANIN EN İYİ 10 OYUNCUSU UEFA.com tara'ndan belirlenen 19 Yaş Al< Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en iyi 10 oyuncu listesi şöyle: Predrag Rajkovic (Sırbistan) Lucas Woudenberg (Hollanda) Gratas Sirgedasi (Litvanya) Avto Endeladze (Gürcistan) José Rodriguez (İspanya) Bernardo Silva (Portekiz) Recep Niyaz (Türkiye) Adrien Rabiot (Fransa) Aleksandar Mitrovic (Sırbistan) Yassine Benzia (Fransa)

sezon Spor Toto Ali Adnan imzayı attı! Önümüzdeki Süper Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, Irak U20 Milli Takımı’nda da forma giyen genç defans oyuncusu Ali Adnan ile beş yıllık sözleşme imzaladıSpor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Iraklı genç futbolcu Ali Adnan ile İstanbul'da 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ataköy Sheraton Otel'de yapılan ve Çaykur Rizespor Kulübü Yöne;m Kurulu Üyesi ve Transfer Komitesi Başkanı Koray Deniz'in de hazır bulunduğu törende Ali Adnan kendisini 5 yıllığına yeşil-mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza a>. İmza töreninde konuşan Deniz, Ali Adnan'a içeriden ve dışarıdan transfer teklifleri geldiğinin al<nı çizerek, "Çok zorlu bir transfer süreci oldu. İçeride

Enes Ünal, tarihe geçti Enes Ünal, Avrupa Ligi mücadelesinde ilk kez bir resmi müsabakada forma giyerken, kulüp tarihinin de en genç forma giyen oyuncusu unvanını elde e6. Bursaspor'un alt yapısında ye4şen 16 yaşındaki genç golcü Enes Ünal, A takım ile ilk resmi müsabakasına Vojvodina maçında çık5Sırbistan ekibi Vojvodina ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında 85'inci dakikada Sebas;an Pinto'nun yerine oyuna giren Enes, Bursaspor tarihinin en genç forma giyen oyuncusu ünvanını elde etmiş oldu. Maça çıkarken çok heyecanlandığını söyleyen Enes, "Hem takımım hem benim adıma çok önemli bir maç<. Çok heyecanlıydım. Uzun süre formayı giymeyi bekledim ve sonunda nasip oldu. Çok mutluyum. Maç için de daha iyisi olabilirdi ama avantajlı bir skor ile döndüğümüzü düşünüyorum. Bursa'da iyi bir oyun ile turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

ricamızı kırmayan kulüpler vardı. Dışarıdan da Arsenal, Catania ve Livorno takımları Ali Adnan'a tekli)e bulundu. Irak ile olan yakınlığımız bu transferin gerçekleşmesini sağladı" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'I REDDETTİM" Irak 20 Yaş Al< Milli Takımı ile Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası'nda adından söz e=ren Ali Adnan, Çaykur Rizespor'a transferi için çok mutlu olduğunu söyledi. Transfer döneminde Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulayan genç futbolcu, "Galatasaray'ın teklifini kabul etmedim. Çaykur Rizespor'dan gelen teklifi daha iyi gördüm. Galatasaray'a da teklifi için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Çaykur Rizespor'a gelmesinin nedeninin kendisine gösterilen sevgi olduğunu vurgulayan Ali Adnan,"İnşallah bana olan güveni boşa çıkarmayacağım. İnşallah iyi bir oyun ortaya koyarım. Çok mutluyum. Benim için yeni bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.

Stoch'a 3 milyon Euro 

Ersun Yanal'ın Salzburg'ta Krasic ile birlikte tribüne gönderdiği Stoch için Nürnberg'ten 3 milyon Euro'luk bir teklif geldiği öğrenildi. Bundesliga ekibinin Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Slovak oyuncuya ise sezon başına 800 bin euro önerdiği belir;ldi. Öte yandan Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesi, Rizespor'a kiralık gönderilmesi gündemde olan Holmen'e bu kez de Brondby kulübünün talip olduğunu yazdı.

Aslan, Porto sınavında Avrupa'nın devleriyle Galatasaray'ın yeni sezon öncesi en ciddi hazırlık sınavı Emirates Cup başlıyor. Turnuvanın ilk gününde bugün Galatasaray – Porto ve Arsenal – Napoli karşı karşıya gelecekAvrupa'nın devleriyle Galatasaray'ın yeni sezon öncesi en ciddi hazırlık sınavı Emirates Cup, bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Turnuvanın ilk gününde yarın Galatasaray – Porto ve Arsenal – Napoli karşı karşıya gelecek. Spor Toto Spor Lig 2012 -2013 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın Süper Kupa finali ve yeni sezon öncesinde çıkacağı en ciddi sınav olan Emirates Cup Lig TV’den canlı yayınlanacak. 2007 yılından bu yana İngiliz devi Arsenal’in ev sahipliğinde Emirates Stadı'nda düzenlenen ve dünyanın en ünlü kulüplerini ağırlayan Emirates Cup bu yıl 3-4 Ağustos tarihlerinde Londra'da düzenlenecek. Lig TV'den canlı olarak yayınlanacak turnuvaya ev sahibi Arsenal'in yanı sıra Galatasaray, Porto ve Napoli'nin yer aldığı turnuva takımların ve oyuncuların sezon öncesi son durumlarını görmek açısından önemli bir 'rsat olarak gösteriliyor. Emirates Cup'ta oynanacak maçların programı ise şu şekilde: BUGÜN 16.00 Galatasaray – Porto 18.20 Arsenal – Napoli 4 Ağustos 16.00 Napoli – Porto 18.20 Arsenal - Galatasaray


30

HALKIN SESi

3 Ağustos 2013 Cumartesi

SPOR

Görneç, iki kaleci ile ilgileniyor

Hakemler neşeli 

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan hakemler sezon açılışını gerçekleş0rdikten sonra çalışmalarına tempo verdiler. Atatürk Stadı'nda çalışan hakemlerimiz yorucu antrenmanları, neşeli hale ge0rerek yorgunluklarını azaltmaya çalışıyorlar. Yoğun ancak keyifli geçen antrenmanlarda hakemlerin hırslı halleri dikkat çekiyor.

Hasman’dan Güney’de büyük başarı 

Taşkınköy Spor Kulübü satranç sporcusu Cengiz Hasman, Güney Kıbrıs’ta büyük bir başarıya imza a4. 27-28 Temmuz tarihinde Guney Kıbrıs'ın Protaras bölgesinde düzenlenen hızlı satranç turnuvasını Taşkınköy Spor Kulübü satranç sporcusu Cengiz Hasman kazandı.

Serdarlı ve Esentepe, sezonu açtı 

28 Eylül’de başlayacak olan yeni sezon öncesinde Süper Lig ekibi Serdarlı ile Birinci Lig ekibi Esentepe, sezonu aç1. İsmail Efeoğlu’un, başkan adayı olabilir Genel kurul sorunu yaşayan Serdarlı’da salı akşamı yapılacak olan genel kurula kadar divan başkanı İsmail Efeoğlu insiya0f alarak futblcuları sahaya indirdi. İsmail Efeoğlu’un, Serdarlı’nın başkan adayı olması bekleniyor. Bu arada önemli futbolcularını kaybeden Serdarlı’da, kalan futbolcular kaptan Efe Efeoğlu’nun nezare0nde ilk antrenmanı yap1. Esentepe’den gecikmeli açılış Birinci Lig ekibi Esentepe geç0ğimiz günlerde genç takım futbolcusu Mahmut İzoğlu’nun babasının vefa1 nedeni ile ertelediği sezon açılışını gecikmeli de olsa gerçekleş0rdi. Geçen sezon kiralık oynayan İlyas’ın yanı sıra ameliyat olan Başak da Kırata Kasapoğlu yöne0mindeki antrenmana ka1ldı.Hamit SAKALLI

İkinci Lig şampiyonluğu hedefi olan Görneç, oldukça güçlendirdiği kadrosunu, yapacağı kaleci transferi ile daha da güçlendirmeyi hedefliyor. İrfan, Günay, Ali

ve Serdar’dan oluşan Süper Lig ayarında forvet ha4 oluşturan Görneç, kalesini sağlama almak için 2 kaleci ile ilgileniyor. Görneç, geçen sezon Türkmenköy’de oynayan ancak bonservisi Gençler Birliği’nde bulunan eski kalecisi Fa0h Şimşek ile büyük

oranda anlaş1. Görneç’in listesindeki bir diğer isim ise Birinci Lig ekibi Göçmenköy’ün başarılı kalecisi Okan Tezel oldu. Görneç’in, iki kaleciden birini ya da ikisini birden kadrosuna katması bekleniyor.

İrsen Küçük tarandan temeli a1lan Esentepe Kapalı Spor Salonu için 2013 bütçesinde kaynak ayrılmadığını belirterek, “Halkı siyasi şov uğruna kandırdılar” dedi. Esentepe’ye Kapalı Spor Salonu yapacaklarını belirten dönemin yetkililerinin, salonun yapımı

için bütçede kaynak ayırmadıklarını söyleyen İdris, Şubat 2012’de temeli a1lan bu salonun, 17 aydır a1l bir vaziye2e bırakıldığına dikkat çekerek, bundan sonraki süreçte vatandaşların siyasi şov yapanlara karşı daha dikkatli olmaları gerek0ğini vurguladı.

“UBP temeli attı, kaynağı ayırmadı” Bakan İdris, Şubat 2012’de UBP hüküme( döneminde törenle dönemin Başbakanı Küçük tarandan temeli a)lan Esentepe Kapalı Spor Salonu için 2013 bütçesinde kaynak ayrılmadığını belirterek, “Halkı siyasi şov uğruna kandırdılar” dediMilli Eği0m, Gençlik ve Spor Bakanı Asım İdris, beraberindeki bir heyetle Esentepe’de incelemelerde bulundu. İlk olarak Esentepe Belediyesi’ni ziyaret eden Asım İdris, burada Esentepe Belediye Başkanı ve aynı zamanda Esentepe Spor Kulübü Başkanı da olan Erdal Barut tarandan karşılandı. Kulüp ve tesisler hakkında bilgiler alan Bakan İdris, daha sonra Esentepe Spor Kulübü, Esentepe Stadı ve Esentepe’ye yapılması düşünülen ve UBP hüküme0 döneminde temeli a1lan Kapalı Spor Salonu’nun yapılacağı alanı gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Bakan İdris’e ziyare0nde Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu da eşlik e3. Ziyare2e konuşan Milli Eği0m, Gençlik ve Spor Bakanı Asım İdris, Şubat 2012’de UBP hüküme0 döneminde tüm kabinenin de hazır bulunduğu bir törenle dönemin Başbakanı


Garga, sahaya kondu

HALKIN SESi

SPOR

3 Ağustos 2013 Cumartesi

31

Bronz madalya bizim 

Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü dün Ali Oraloğlu yöne3minde yeni sezonun ilk antrenmanını yap4. Sezon açılışı öncesinde şehitliği ziyaret eden Mağusa Türk Gücü kafilesi daha sonra Hüseyin Akilhoca’nın büstüne çelenk koydu.

Mağusa Türk Gücü başkanı Altunay Fahri’nin konuşmasının ardından 18 futbolcu kurban kesilmesinden sonra Canbulat Stadı’nda ilk antrenmanı yap4. Mağusa Türk Gücü’nün sezon açılışına yabancı futbolcu olarak Conteh ve yeni transfer Eray da ka4ldı. Asker olan Erol’un

yanı sıra Uğur Gök açılışa ka4lmadı. Mağusa Türk Gücü, 2. yabancı olarak İbrahim Fae’yi transfer etmek is3yor. Bu arada takımın yıldızı Uğur Gök’ün Mağusa Türk Gücü’nde futbol oynamak istememesi büyük bir sorun olarak görülüyor.Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu tara ndan Bosna Hersek'in Sarajevo ken3nde düzenlenen "Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası"nda mücadele eden "Öğrenciler" takımımız Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonaya Rusya mağlubiye3 ile kötü bir başlangıç yapan Osman Şanlısoy, Berk Soykara ve Mustafa Alnar'dan kurulu "KKTC Öğrenciler Bilardo Takımı"mız 2'nci turda Bulgaristan'ı 3 -0'lık skor ile geçerek Belçika'nın rakibi oldu. Dün oynanan karşılaşmada Belçika'yı 2 - 1'lik skor ile mağlup eden Öğrencilerimiz daha sonra madalya mücadelesi yap4kları İsviçre'yi de aynı skor ile 2-1 mağlup e5ler ve "Yarı Final"e yükselerek bronz madalyayı garan3ledir. "Yarı Final" de Hollanda ile eşleşen KKTC Öğrenciler Bilardo Takımımız bu karşılaşmada 3 - 0 mağlup olmaktan kurtulamadılar ve Avrupa 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular. Diğer tara!an Berk Mehmetcik, Mehmetali Sözgen ve Hüseyin Alnar'dan oluşan KKTC Gençler Bilardo Takımımız 2'inci maçında eşleş3ği Polonya'ya 3-0 mağlup oldu ve şampiyonadan elendi.

Bayram ve askerler sorun 

Süper Lig hedefi ile yola çıkan Türk Ocağı’nın yeni sezon hazırlıkları oldukça iyi bir şekilde sürerken iki sorun sıkıntı yaratıyor. Türk Ocağı defansının önemli ismi olan Bayram ile yönetim henüz tam anlamı ile sorunları çözemedi. Yaşanan sıkıntı konusunda Türk Ocağı yönetiminin futbolcuyu ikna etmeye yakın olduğu öğrenildi. Bu arada üç futbolcusu askere gidecek olan Türk Ocağı’ndaki bu sorun da sıkıntı yaratıyor. Özcan, Beyhan ve Yunus askere gideceğinden Türk Ocağı bu futbolculardan istediği oranda yararlanamayacak.

Yenicami, kampa girdi 

10 Haziran’dan bu yana yeni sezon hazırlıklarını sürdüren, 20 Temmuz’da resmi sezon açılışını gerçekleş3ren Yenicami, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk kampa giren takım da oldu. Yenicami yöne3mi, Kaplıca’da futbolcuların

eş ve çocuklarının da ka4ldığı üç günlük kaynaşma kampında denizde ve kumda güçlenmeye çalışacak. Yenicami takımı 31 Ağustos’ta ise 7 günlük kamp için Türkiye’ye gidip İzmit Kartepe’de kampa girecek.

Massa’nın partneri aranıyor 

Hamit SAKALLI

Süper Lig’in şampiyonluktaki iddialı ekibi Massa ülkesi Uganda’daki ta3lini bugün adaya geliyor. Yenicami’nin 2. yabancı futbolcusu ise Nijeryalı forvet Peter veya Fildişili forvet Yannick olacak. Massa’nın partneri arayan Yenicami’nin teknik patronu Hasan Topaloğlu’nun kararı ile Ganalı Rafael İbrahim ve Nijeryalı Muhammed ile ise yollar ayrıldı.


Almanya'da düzenlenen Audi Cup 2013'te şampiyon, Manchester City'i 2-1 yenen ev sahibi Bayern Münih oldu

! n r e y a B n o y i p m a Ş

Dünyanın en pres/jli turnuvaları arasında yer alan Audi Cup 2013 sona erdi. Ev sahibi Bayern Münih Manchester City 'i Müller ve Mandzukic'in golleri ile 2-1 yenerek kupaya uzandı. Üçüncülük maçında ise AC Milan Brezilya ekibi Sao Paulo'yu 1-0'la devirdi.

“Salonsuzluk, takımı yok etti”

Spor Bakanı Asım İdris, salon sorunu nedeni ile hentbolumuzun en başarılı bayan takımlarından olmasına rağmen hentbol bayan takımını kapatmak zorunda kalan Esentepe’yi ziyaret e0 30>>

TAKIMLAR, BiR BiR SAHADA Yeni sezon öncesinde Süper Lig ekipleri Mağusa Türk Gücü, Serdarlı ve Birinci Lig ekibi Esentepe, resmi sezon açılışlarını gerçekleş&rdi. Mağusa Türk Gücü’nde takımın yıldızı Uğur’un, açılışa ka'lmaması dikkat çek&

Görneç’te rota kaleci

Süper Lig ayarında forvet ha1 oluşturan Görneç, kalesini sağlama almak için Fa/h Şimşek ve Okan Tezel’i kadrosuna katmaya çalışıyor 30>>

Avrupa üçüncüsüyüz

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nı madalya ile tamamladık. Şampiyonaya Rusya mağlubiye/ ile kötü başlangıç yapan "Öğrenciler" takımımız önce Bulgaristan'ı, ardından Belçika ve İsviçre'yi mağlup etme başarısı göstererek, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hollanda'ya mağlup olan "Öğrenciler" takımımız, bronz madalyanın sahibi oldu 31>>

Sıkın'lı bir dönemden geçen Serdarlı’da ise kaptan Efe Efeoğlu, kadroda kalan futbolcuları toparlayarak antrenmanlara başla( Kurucusu Sahibi

: Dr. Fazýl KÜÇÜK : Halkýn Sesi Ltd.

Yeni sezonda çie şampiyonluk hedefinde olacak olan Yenicami, sezonu ilk açan takım olmuştu. Aynı zamanda ilk 31>> kampa giren takım da oldu

Yayýn Yönetmeni

: Ali FAHRÝOÐLU

Haber Müdürü

Grafik Sorumlusu

Adres: 172 Girne Cad. Lefkoþa. Tel: 228 56 45 - 227 31 41. Faks: 227 26 12. PK: 339. Tel: 233 55 71 E.Posta: halkinsesi@kibrisonline.com reklam için: halkinsesireklam@kibrisonline.com Halkýn Sesi ihbar hattý: 0533 827 11 11

: Ýbrahim DALOÐLU

: Fobaz RANA

3 ağustos 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you