Page 8

08

HALKIN SESi

HABER

30 Ekim 2013 Çarşamba

“İki yüzlü siyaset” TDP Genel Sekreteri Özyiğit, Hüküme.n UBP’nin poli.kalarını devam e/rmek niye.nde olduğunu söyledi ve hüküme. ikiyüzlü hareket etmekle suçladıTDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TDP Le$oşa İlçesi IV. Olağan Kongresi’nde yap9ğı konuşmada Meclis’in gündeminde Anayasa, Siyasi Par8ler Yasası, Seçim ve Halk Oylaması Yasası ve Meclis İç Tüzüğü gibi çok önemli konular olduğuna dikkat çekerek geçmiş dönemde bu yöndeki çabaların siyasi

çıkar uğruna sonlandırılamadığını savundu. Çakıcı, “Umarız bu kez CTP, UBP ve DP samimi davranır ve par8sel çıkarlar uğruna bu süreci olumsuz sonlandırmazlar” dedi. Bu sürece her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirten Çakıcı, milletvekili transferinin yasaklanması, ülke genelinde tek liste ile seçime gidilmesi, meclis dışında kalan ancak belirli oy oranını yakalayan par8lere de devlet yardımı yapılması gibi unsurları desteklediklerini ancak halkın referandum hakkının elinden alınması ile mecliste muhalefe8n sesini kısmaya yönelik değişikliklere işe karşı olduklarını söyledi.

ÖZYİĞİT TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiğit, konuşmasında ülkede düzen kaynaklı çok ciddi sorunlar yaşandığını, sorunların çözümsüzlüğünün temel etkenin ise irade eksikliği olduğunu savundu. CTP/BG-DP/UG hüküme8nin iki aylık dönemde önemli konularda iki yüzlü siyaset izlediğini savunan Özyiğit, İlahiyat Koleji ile 2013-2015 Ekonomik Programda hüküme8 ikiyüzlü hareket etmekle suçladı. Hüküme8n UBP’nin poli8kalarını devam e:rmek niye8nde olduğunu iddia eden Özyiğit, hüküme8 zam tehdidi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleş8rilmesi için zemin yaratmaya çalışmakla da suçladı.

BKP’den hükümete eleştiri

www.gazete360.com

2008 yılındaki global kriz sonrası başta Avrupa ülkeleri olmak üzere sorun ile boğuşmayan ülke yok gibi. O ülkelerdeki çözüm çabaları, çözüm yöne8mi ortodoks olsun, heterodoks olsun bize de ışık tutan unsurlar içeriyor. Geçen ha&a basına yansıyan ve çözüm bekleyen sorunların başında KIBTEK geliyordu. Yöne8m kurulu başkanının beyanatlarına göre KIBTEK uzun süreden beri görev zararı üre8yor. Sa9ş fiya9 üre8m maliye8nin al9nda ve bu zararın önlenmesi için fiyat ar9rmak zorunda. Başkalarına göre ise fiyat ar9şı geçici çözüm. Kalıcı çözümlerin bulunması gerekiyor.Zararın nedeni düşük fiyat değil yüksek üre8m maliye8. Yüksek üre8m maliye8 ise idari giderlerin (personel giderleri) ve finansman maliye8nin yüksekliğinden kaynaklanıyor. İyi de faaliyet zararı üreten (yani üre8m sonucu ar9 değer yaratamayan) kurum, nasıl para ar9rıp finansman yükünü azaltarak,finansman maliye8ni dolayısıyla üre8m maliye8ni düşürecek ve mevcut sa9ş fiyatlarında zarar üretmeyecek? Muhtemelen ELSEN’in sürekli vurguladığı tahsili gecikmiş alacakları tahsil ederek. Bu sayede sağlanan kaynak ile finansal borçlar azal9lacak. Ancak borcun önemli kısmının kamu ve belediyelere ait olduğu söyleniyor. Pekala , halihazırda bütçesi açık veren ve kasasında nakdi olmayan hazine ve/veya ayni durumdaki belediyelerden kısa sürede tahsilat yapılması mümkün mü? Değilse ve KIBTEK görev zararını uzun süre taşıyamayacağına göre kısa vadeli çözüm fiyat ar9şını gösteriyor. Orta vadede ise idari ve finansal giderleri aşağıya çekecek çözümlere odaklanacak poli8kalara ve bu poli8kalara yeşil ışık yakacak siyasi iradeye ih8yaç olacak.

*****

Basında yer alan ve çözüm bekleyen ikinci sorun ise belediyelerin mali durumları. Basından öğrendiğimize göre birkaç belediye hariç mali olarak çökmemiş belediye yok gibi. Sorunun temeli farklı nedenlere dayandırılıyor olsa dahi özünde idari giderlerin yüksekliği ile hizmetler karşılığı tahsil edilemeyen alacaklar olduğu söyleniyor. KIBTEK örneğinde olduğu gibi bu tür birbirine benzer sorunlar kamuoyunda “popülizm” olarak tanımlanıyor. Bu iki unsurun çözümü orta vadede mümkün, kısa vadede ise belediye hizmetleri fiya9 ile harçlarında ar9ş çözüm olarak görünüyor. Çünkü devlet hazinesinin durumu belediyelerin açıklarını kapa9lmasına olanak vermiyor. Hazine açığı kapatamayacağına göre, kapatmak vatandaşa kalıyor. Orta vadede belediyelerin mali sorunlarına çözüm için gereken ise, yapısal dönüşüm poli8kaları ve bunları yapacak siyasi irade.

“Çalışmayan müşavir ordusunu büyütüyorlar” 

Birleşik Kıbrıs Par8si(BKP) hüküme8n müşavirlere bütçeden 11 milyon, hayvancı ve çi&çilere ise 15 milyon TL ayırdığını savundu. BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yap9ğı yazılı açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Par8si Birleşik Güçler(CTP/BG) ile Demokrat Par8 Ulusal Güçler (DP/Ulusal Güçler) hüküme8nin, kamu yöne8minde müşavirlik sistemini sonlandırma hedefine dikkat çekerek, “Üçlü kararname ile görevden alıp atamalara devam etmekte, çalışmayan müşavir ordusunu daha da büyütmektedirler” dedi. Korkmazhan, “CTP/BG-DP/UG hüküme8 bütçeden müşavirlere yıllık 11 milyon TL ayırırken, tüm hayvancı ve çi&çilere ayırdığı toplam ödenek ise 15 milyon TL’dir. Müşavirler çalışmadan, üretmeden, evde oturarak maaş çekmekte, bin bir güçlükle üretmeye çalışan hayvancı ve çi&çi ise cezalandırılmaktadır. Üretenin cezalandırıldığı, üretmeyenin ise ödüllendirildiği bu düzeni sürdürmekte ısrar etmek kabul edilemezdir” dedi. Kokrmazhan, hüküme8n üçlü kararname ile müdür ve müsteşar is8hdam ederek onlarca kamu görevlisinin daha “müşavir” adı al9nda çalışmadan maaş çekmesine yol aç9ğını belir:. Korkmazhan, müşavirliğin biran önce kaldırılması, üçlü kararname uygulamasına son verilmesi ve müşavir adı al9nda çalışmadan maaş çeken kamu çalışanlarının emekliye sevk edilmesi çağrısında bulundu.

Vargın Varer

Siyasi iradeyle çözüm bekleyen sorunlar Bağımsız internet gazetesi

*****

“Önceliğimiz yerel seçimler” TDP Leoşa İlçe Başkanlığı’na Özmen Birinci seçildi. Birinci, öncelikli hedeflerinin haziran ayında yapılacak olan belediye seçimleri olduğunu belir/Toplumcu Demokrasi Par8si (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, meclisteki par8lere Anayasa, Siyasi Par8ler Yasası, Seçim ve Halk Oylaması Yasası ve Meclis İç Tüzüğü üzerinde değişiklik çalışmalarında par8sel çıkarları bir kenara bırakmaları çağrısında bulundu. TDP Le$oşa İlçesi IV. Olağan Kongresi yapıldı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası binasında yer

alan kongrede TDP Le$oşa İlçe Başkanlığına Memduh Çeto yerine oybirliği ile Özmen Birinci seçildi. İlçe Yöne8m Kuruluna ise İlşen Tuncerler, Nesip Nalcıoğlu, Mustafa Karadayı, Ali Vehid, Şafak Gürçınar, Çağan Özatay, Savaş Toksöz ve Savaş Çakıcı ge8rildi. TDP Le$oşa İlçe Başkanlığına seçilen Özmen Birinci ise, öncelikli hedeflerinin haziran ayında yapılacak olan belediye seçimleri olduğunu belir:. Birinci örgütlenmeye ve köy ziyaretlerine de önem vereceklerini kayde:. ÇETO TDP Le$oşa İlçe Başkanlığı görevini devreden Memduh Çeto da konuşmasında kurumsallaşmanın yanında, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin önemine dikkat çek8.

Basında yer almayan ancak bilinen diğer bir sorun ise devle8n iç borç yükü. Borcun önemli kısmı bankalara ve sosyal fonlara olmasına rağmen,bugüne kadar hükümet etmiş iradeler için sorun olarak görünmüyor olacak ki, çözümü için her hükümet döneminde pek bir şey yapılmıyor. Bir şey yapılmayınca da borç tutarı faizi ile birlikte büyüyor. Büyüdükçe de ekonomi üzerindeki sistemik risk ağırlığı ar9yor. Bunun yukarıda değinilen diğer iki sorun gibi kısa vadede vatandaş tara#ndan ödenebilir durumu da yok(ama orta vadede vatandaşın başına patlayacağı kesin). Yapılması gereken, önce iç borç faizlerinin düzenli ödenmesi, bu sayede büyüyen ekonomi ile borcun milli gelir payının görece küçültülmesi. Ancak , hazinenin geliri cari giderlerini dahi karşılamazken iç borç faizi nasıl ödenecek? Siyasi irade önce bu gideri her ay ödenen kamu çalışanlarının maaşları gibi ödenmesi zorunlu bir kalem olarak görecek. Sonrada bunu ödeyecek iradeyi gösterecek.

*****

Bu ha&a basında muhtemelen devle8n batan vatandaşı kurtarma çabası olan mazbata sorunu tar9şılır olacak. İroniye bakın ki, asıl ba9k olan devle8n kendisi iken , devle8 kurtarma gayre8 göstermeyen siyasi irade ba9k vatandaşları kurtarma çabası peşinde. Oysa devlet batarsa , bu çaba bir işe yaramayacağı gibi sağlam olanları da götürecek. Özetle gündemimizde çözüm bekleyen KIBTEK, Belediyeler ve Devlet İç Borç Yükü var. Kısa vadeli çözümler vatandaşın cebini, orta vadeli(yapısal) çözümler ise siyasi iradeyi işaret ediyor. Bu arada sahi!... Biz son dört yılda hangi sorunları çözmüştük?

30 ekim 2013  
30 ekim 2013  
Advertisement