Page 1

FaĹ&#x;ist saldÄąrÄą

ÇÜzĂźm ve barÄąĹ&#x; mesajlarÄąnÄąn verildiÄ&#x;i bu dĂśnemde, Talat’a Limasol’da çirkin saldÄąrÄą

 Ä°kinci CumhurbaĹ&#x;kanÄą Mehmet Ali Talat'Äąn dĂźn akĹ&#x;am Limasol'da ka6ldÄąÄ&#x;Äą konferans salonunun çevresinde olay çĹk6. 100 - 150 kiĹ&#x;ilik faĹ&#x;ist ELAM ĂśrgĂźtĂźne mensup kiĹ&#x;iler, salonun kapÄąlarÄąnÄą ve camlarÄąnÄą kÄąrarak içeriye baskÄąn yap6 ve meĹ&#x;ale a7

“400 RESTORAN KACAKâ€? Kurucusu: Dr. FazÄąl KĂœĂ‡ĂœK (1906-1984) KuruluĹ&#x;: 14 Mart 1942 HakkÄąn Sesi ve HalkÄąn Dilidir... 27 Mart 2014 PerĹ&#x;embe YÄąl: 73 SayÄą: 23548 2.50 TL (KDV DAHÄ°L)

 SaldÄąrÄąda yaralanan olmazken, bazÄą eylemciler tutuklandÄą. Talat ise konferansÄąn ardÄąndan Çevik Kuvvet’in yoÄ&#x;un gĂźvenlik Ăśnlemi al6nda Kuzey’e dĂśndĂź SaldÄąrÄąyÄą yapan ELAM ĂśrgĂźtĂź, "Talat'Äąn KÄąbrÄąs'ta yeri yok" derken, Rum sĂśzcĂź S5lyanidis, “ELAM terĂśr ĂśrgĂźtĂźdĂźrâ€? dedi. Olaydan sonra Rum lider Anastasiadis, Talat’Ĺ arayarak ĂśzĂźr dilerken, Talat ise “Bizim amacÄąmÄąz barÄąĹ&#x;Äą tesis etmek. Radikal unsurlara karĹ&#x;Äą durmalÄąyÄązâ€? dedi 9>>

400 RESTORAN KAÇAKâ€? RESTORANLARIN “LEFKOĹžA’DA RestorancÄąlar BirliÄ&#x;i BaĹ&#x;kanÄą SĂźleyman GĂźrcafer, GIDA GĂœVENLİĞİ HALKIN SESİ’ne yap-Ä&#x;Äą açĹklamada ĂźrkĂźtĂźcĂź bir açĹkladÄą. GĂźrcafer, LeoĹ&#x;a’da RES-BÄ°R’e kayÄątlÄą SORGULANIYOR gerçeÄ&#x;i 800 adet restoran bulunduÄ&#x;unu, ancak yapÄąlan Lezzet DĂźnyasÄą Restoran’da araĹ&#x;-rmada bin 200 adet restoranÄąn tespit edildiÄ&#x;ini Ăśnceki gĂźn yaĹ&#x;anan infial, belirterek, “Geriye kalan 400 restoran kaçak olarak çalÄąĹ&#x;Äąyorâ€? dedi vatandaĹ&#x;Äąn gĂźvenini sarstÄą, KARNELERÄ° DE YOKTUâ€? Ăźlkemizdeki restoranlarÄąn “SAÄžLIK GĂźrcafer, “Lezzet DĂźnyasĹ’nda çalÄąĹ&#x;an 19 iĹ&#x;çinin ne kadar hijyenik ve dĂśrdĂźnde saÄ&#x;lÄąk karnesinin olmadÄąÄ&#x;Äą tespit edildi. tabelasÄąnda ise 10 TL’ye 300 gram dĂśnerâ€? gĂźvenilir olduÄ&#x;unu bir RestoranÄąn yazÄąyordu. 10 TL’ye sa-lan et ne kadar saÄ&#x;lÄąklÄą kez daha sorgulattÄą olabilir?â€? diye sordu “DENETÄ°ME GÄ°DENLERÄ°N SAÄžLIK KARNESÄ° VAR MI?â€?

Ăœlkedeki 28 belediyenin hiçbirinin restoranlara, saÄ&#x;lÄąk koĹ&#x;ullarÄąna uygun olup olmadÄąÄ&#x;Äąna dair izin verirken kendilerinden gĂśrĂźĹ&#x; almadÄąÄ&#x;ÄąnÄą belirten GĂźrcafer, “Dene,me giden yetkili kiĹ&#x;ilerin, yasa gereÄ&#x;i olan saÄ&#x;lÄąk karnesi bulunuyor mu?â€? diye sordu

BESİM: ZEHİRLENEN ÇOK, DENETİM YOK

HALKIN SESİ’ne konuĹ&#x;an Tabipler BirliÄ&#x;i BaĹ&#x;kanÄą Dr. Filiz Besim de, bazÄą restoranlarda ve kafelerde yenilen gÄądalardan rahatsÄązlanarak, hastaneye baĹ&#x;vuran birçok vatandaĹ&#x;Äąn olduÄ&#x;unu belir. ve “Dene,mler yetersizdirâ€? dedi. Besim, ilgili sivil toplum ĂśrgĂźtlerinin de dene,mlere ka-lmasÄą gerek,Ä&#x;ini vurguladÄą

GĂœLLĂœELLÄ°: DENETÄ°MLER ARALIKLARLA SĂœRĂœYOR

Devlet Piyangosu

06 08 13 37856 17 34 + 06 Sayfa 20’de

150 bin TL ikramiye kazanan numara

HalkĹn Sesi’ni internetten de takip edebilirsiniz.

SaÄ&#x;lÄąk BakanlÄąÄ&#x;Äą Temel SaÄ&#x;lÄąk Hizmetleri Dairesi MĂźdĂźrĂź Dr. Emine GĂźllĂźelli ise, restoranlara gerekli dene,mi yap-klarÄąnÄą belir. ve vatandaĹ&#x;lara, saÄ&#x;lÄąk koĹ&#x;ullarÄąna uyulmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą gĂśzlemlenen iĹ&#x; yerlerini, SaÄ&#x;lÄąk BakanlÄąÄ&#x;Ĺ’na veya belediyeye Ĺ&#x;ikâyet etmesi çaÄ&#x;rÄąsÄąnda bulundu Zorkun TAĹžER’in haberi 3’te

2.18 2.21

3.01 3.06 3.61 3.66

www.halkinsesikibris.com


02

HALKIN SESi

HABER

27 Mart 2014 PerĹ&#x;embe

LefkoĹ&#x;a Terminal bĂślgesindeki â€œĂ–zgĂźlen Kebapâ€? iĹ&#x;letmesi direktĂśrĂź Abdullah YÄąldÄąrÄąm, RasÄąm KÄąrmÄązÄągil’in, hakkÄąnda yaptÄąÄ&#x;Äą açĹklamalara cevap verdi:

“İddialarÄąn hiçbir doÄ&#x;ruluk payÄą yokturâ€? 

LeoĹ&#x;a Terminal bĂślgesinde bulunan “Lezzet DĂźnyasÄąâ€? isimli iĹ&#x; yerinde Ăśnceki gĂźn meydana gelen olay ile ilgili kamouyuna yap-Ä&#x;Äą açĹklamalarda â€œĂ–zgĂźlen Kebapâ€? isimli iĹ&#x; yerinin sahiplerinin kendisine komplo dĂźzenlediÄ&#x;i iddia etmesinin ardÄąndan â€œĂ–zgĂźlen Kebapâ€? iĹ&#x;letmesi direktĂśrĂź Abdullah YÄąldÄąrÄąm, HALKIN SESİ’ne açĹklamalarda bulundu. YÄąldÄąrÄąm, RasÄąm KÄąrmÄązÄągil’in yaĹ&#x;adÄąÄ&#x;Äą olay ile ilgili ĂźzĂźntĂźsĂźnĂź anladÄąÄ&#x;ÄąnÄą ifade ederek, meydana gelen olaydan dolayÄą iĹ&#x;letmeci olarak kendilerinin de bu duruma ĂźzĂźldĂźÄ&#x;ĂźnĂź ifade e/. YaĹ&#x;anÄąlan olayla ilgili kendisini suçlayacak ifadelerin kullanÄąlmasÄąnÄą ayrÄąca kÄąnadÄąÄ&#x;ÄąnÄą ve bunun bir iĹ&#x;letmeci olarak doÄ&#x;ru bir yaklaĹ&#x;Äąm olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą sĂśyleyen YÄąldÄąrÄąm, “YaĹ&#x;anÄąlan bir olayÄąn, elde hiçbir delil olmadan bir iĹ&#x;letmeye mal edilmesi hiç doÄ&#x;ru bir yaklaĹ&#x;Äąm deÄ&#x;ildir. RasÄąm KÄąrmÄązÄągil’in gazetelerde yap-Ä&#x;Äą bu açĹklamalarÄąn hiçbir doÄ&#x;ruluk payÄą yoktur. Bizim kendisiyle alÄąp veremediÄ&#x;imiz yoktur. Ha.a iddiada bulunduÄ&#x;u ve kendisini rakip olarak gĂśrdĂźÄ&#x;ĂźmĂź sĂśyleyerek bu olayÄą gerçekleĹ&#x;,rdiÄ&#x;imi sĂśylemesi yersizdir. YaklaĹ&#x;Äąk ßç ay Ăśnce buraya gelmesiyle, caddeye bir canlÄąlÄąk gelmiĹ&#x; ve bizim de iĹ&#x;lerimiz daha Ăśncesine oranla artmÄąĹ&#x;-r. ĂœzĂźntĂźsĂźnĂź anlÄąyorum fakat bu bir iĹ&#x;letme sahibi olarak gĂźzel bir yaklaĹ&#x;Äąm deÄ&#x;ildir.â€? Ä°fadelerini kullandÄą. YÄąldÄąrÄąm ayrÄąca, â€œĂ–zgĂźlen Kebapâ€?Äąn isminin ßç ortak olduÄ&#x;unu bu ßç isim ortaÄ&#x;ÄąnÄąn, MaÄ&#x;usa ve Girne’de bulunan iĹ&#x; yerlerinin de RasÄąm KÄąrmÄązÄągil’in yap-Ä&#x;Äą açĹklamalardan etkilendiÄ&#x;ini aktardÄą.

KIBRIS

PerĹ&#x;embe

LefkoĹ&#x;a Girne

GazimaÄ&#x;usa GĂźzelyurt

min

min

- 22

14

- 26

13

- 24

9

Ä°skele

12

Larnaka

14

Lefke

- max

8

15

15

Cuma

- 24 - 23 - 20 - 22

min

- 22

14

- 26

13

- 24

9

12

14

14

- 24 - 23

- 19 - 22

TĂœRKÄ°YE

Cumartesi

- max

8

HAVA DURUMU - max

PerĹ&#x;embe

6

- 25

Adana

12

- 22

Antalya

7

11 13 13

- 21 - 23 - 23 - 19 - 21

Ankara

Gaziantep Ä°stanbul Ä°zmir

Trabzon

min

- max

min

- 22

5

11

- 29

14

- 24

4 8 8

9 8

Cuma

- 20 - 19 - 21 - 15

- max

12

- 24

15

- 21

9

10

11

10

-

21

- 21

- 17 - 16 - 20

AVRUPA

Cumartesi

min

- max

5

- 16

13

12 9

10 8

12

PerĹ&#x;embe

- 22

Londra

- 18

BrĂźksel

- 18 - 15 - 17 - 15

Paris

min

- max

min

1

- 12

3

- 16

2

-1 3

Madrid

2

Prag

2

Atina

Berlin

10

3

- 11 - 11 - 18 - 9

- 11

Cuma

- max

Cumartesi min

- max

3

- 11

2

- 11

3

- 11

3

- 9

9

0

2

- 11 -

17

- 16 - 10

- 12

2 3 9

-2

2

- 11

- 15 - 15 - 12 - 12


HALKIN SESi

HABER

03

Lefkoşa’da 400 restoran kaçak 27 Mart 2014 Perşembe

Restorancılar Birliği Başkanı Süleyman Gürcafer, HALKIN SESİ’ne yap8ğı açıklamada ürkütücü bir gerçeği açıkladı

Restorancılar Birliği Başkanı Süleyman Gürcafer, Lefkoşa’da RES-BİR’e kayıtlı 800 adet restoran bulunduğunu, ancak yapılan araştırmada bin 200 adet restoranın tespit edildiğini belirterek, “Geriye kalan 400 restoran, kaçak olarak çalışıyor” dedi Gürcafer: Lezzet Dünyası’nda çalışan 19 işçinin dördünde sağlık karnesinin olmadığı tespit edildi. Restoranın tabelasında ise 10 TL’ye 300 gram döner” yazıyordu. 10 TL’ye satılan et ne kadar sağlıklı olabilir?

Zorkun TAŞER

Lezzet Dünyası Restoran’da önceki gün yaşanan rezaletle

Süleyman Gürcafer

birlikte vatandaşların ülkedeki restoranlara karşı güveni sarsıldı. Konuyla ilgili HALKIN SESİ’ne açıklamalarda bulunan Restorancılar Birliği Başkanı Süleyman Gürcafer, Lefkoşa’da RES-BİR’e kayıtlı 800 adet restoran bulunduğunu ancak yapılan araştırmada 1200 adet restoranın tespit edildiğini belirterek, “Geriye kalan 400 restoran, kaçak olarak çalışıyor” dedi. Belediye ve yetkili mercilerin denetimlerini yaparken, daha sık olmasının halkı rahatlatacak seviyeye

getireceğinin altını çizen Gürcafer, “Sivil toplum örgütleri de denetimlere katılmalıdır.”dedi. “BELEDİYELER, RESTORAN İZNİ VERİRKEN BİZDEN GÖRÜŞ ALMIYOR” RES-BİR Başkanı Gürcafer, ayrıca ülkedeki 28 belediyenin hiçbirinin restoranlara sağlık koşullarına uygun olup olmadığına dair izin verirken görüş ve fikir almadığını, bu yüzden büyük sıkıntılar çektiklerini söyledi. Gürcafer, önceki gün “Lezzet Dünyası” isimli iş yerinde meydana gelen utanç

verici ve halkı tedirgin eden olay ile ilgili olarak, söz konusu iş yerine giderek kendisinin de incelemede bulunduğunu, iş yerinin asıl kapatılma nedeninin “Sağlık karnesi” eksikliğinden olduğunu ifade etti. “BAZI İŞÇİLERİN SAĞLIK KARNESİ YOKTU” Söz konusu iş yerinde çalışmakta olan 19 işçinin 15’inin sağlık karnesinin bulunduğunu, geriye kalan dört işçinin ise sağlık karnesi olmadan çalıştırıldığını tespit edildiğini söyleyen Gürcafer, “Söz konusu kapatılan iş yerine kendim yerinde

“Restoranlar denetimsiz” Lezzet Dünyası Restoran’da önceki gün yaşanan infial, ülkemizde restoranların ne kadar hijyenik ve güvenilir olduğunu bir kez daha sorgula:

HALKIN SESİ’ne konuşan Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim, bazı restoranlardan ve kafelerde yenilen gıdalardan rahatsızlanarak, hastaneye başvuran vatandaşların olduğunu belir9 ve “Dene7mler yetersizdir” dedi

Zorkun TAŞER

Lefkoşa’da “Lezzet Dünyası” isimli restoranda bir çalışanın mutfak bölümünde pişirilmeye hazır tavuklara tecavüz etmesi, sonra da bu tavukların döner yapılarak müşterilere servis edilmesiyle ortaya çıkan skandal, gündemdeki yerini koruyor. Yaşanılan bu olay ise, ülkemizde restoranların ne kadar hijyenik ve güvenilir olduğunu bir kez daha sorgulattı. Konuyla ilgili HALKIN SESİ’ne konuşan Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim, “Sağlık Bakanlığı, periodik olarak denetimlerini yaptığını ifade ediyor. Ama bence, denetimler yetersizdir.” diyerek, yetkili

Filiz Besim

mercilerin daha sık denetim yapmasına vurgu yaptı. “ZEHİRLENEN ÇOK” Besim, bazı restoranlarda ve kafelerde yenilen gıdalardan rahatsızlanarak, hastaneye başvuran vatandaşların olduğunu belir. ve bu konudaki dene,m eksikliğine dikkat çek,. Besim, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Emine Güllüelli’nin gerekli dene,mlerin yeterli sıklıkla yapıldığını

söylediğini, fakat halkın, siyasilerin iddia e.ği restoran, kafe gibi yerlerde yeterli dene,min yapılmadığına inandığını ifade e.. Besim, “Halk, yeterli dene,min yapılmadığına inanıyor. Sıklıkla yapıldığı söylenen dene,mler bana göre de yeterli değildir.” İfadelerini kullandı. “SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ KATILSA HALKIN GÜVENİ ARTACAKTIR” Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim, halkın siyasilerin ve yetkili mercilerin yap-ğını iddia e.ği sağlık dene,mlerine güvenmediğini, bu yüzden halkın güvenini kazanabilmek adına, sivil toplum örgütlerinin de bu tür sağlık dene,mlerine ka-lmasının gerek,ğine vurgu yap-. Besim, “Sivil toplum örgütlerinin de bu tür

dene,mlere ka-lması gerekir. Bu, yöntem halkı daha rahatlatacak-r.”dedi.

gözlem yapmak için gittim. İçeriye girdiğimde tabelalarda “10 TL’ye 300 gram döner” yazıyordu. Denetimi yapan yetkili mercilerin bir de bu açıdan bakması lazım. Sizce 10 TL’ye satılan et ne kadar sağlıklı olabilir? Tabii kimse işin bu yönüne bakmıyor.” dedi. “DENETİME GİDENLERİN DE SAĞLIK KARNESİ OLMASI GEREKİYOR” Gürcafer, KKTC’de bulunan 28 belediyenin sadece bir kaçının gıda konusunda denetim gerçekleştirebilecek personel istihdamında bulundurduğunu, geriye

kalan diğer belediyelerde denetim gerçekleştirecek ve gıda konusunda tecrübeli bir personelin bulunmadığını ifade etti. Gürcafer, yasalar gereği, denetime giderek mutfağa giren herkesin sağlık karnelerinin bulunması gerektiğini söyleyerek, “Gazeteniz aracığıyla buradan yetkililere soralım. Denetime giden yetkili kişilerin, yasa gereği mutfağa giren herkesin olması gerektiği sağlık karnesi bulunuyor mu?” diye konuştu.

“Tüm denetimlerimiz aralıklarla sürdürülüyor” HALKIN SESİ’ne konuşan Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Emine Güllüelli, restoranlara gerekli dene7mi yap8klarını belir9

Zorkun TAŞER

Sağlık Bakanlığı Temel Dr. Emine Güllüelli Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Emine Güllüelli, restoranlara gerekli dene,mi yap-klarını belir.. HALKIN SESİ’ne konuşan Güllüelli, “Dene,mler yapılıyor. Halka yiyecek hizme, yapılan tüm işyerlerinde sağlık açısından uygun olup olmadığına dair tüm dene,mler belirli aralıklarla sürdürülüyor ve bu dene,mler yeterlidir.” dedi. Sivil toplum örgütlerinin de sağlık dene,mlerine ka-lmasının daha güvenilir olacağını söyleyen Gülüelli, “Sivil toplum örgütlerinin sağlık dene,mlerine ka-lması, halkın restoranların sağlık koşullarına uyup uymadığını görmesi, rahatlatacak-r” ifadelerini kullandı. Güllüelli, ayrıca, sağlık koşullarına uyulmadığını gözlemlenen gıda ürünü satan iş yerlerini Sağlık Bakanlığı’na ya da belediyeye şikayet ederek durumu bildirebileceklerini ifade ederek, “Gerekli şikayet yapılırsa, bizde gereken dene,mi gerçekleş,rmek ve yasal mevzua- uygulamak için birimlerimizi şikayet edilen iş yerine göndeririz.”dedi.


04

HALKIN SESi

HABER

27 Mart 2014 Perşembe

“Ömür boyu hapis cezası alabilirler”

CTP milletvekili Tufan Erhurman, 14 yaşındaki kızın karış1ğı olayı, cinsel ilişki değil tecavüz olarak nitelendirdiMehmet Çelen

Bebeğin babası kim? 

Remzi Çil

Gamze BAYKUR

Güvercinlik köyünde 14 yaşındaki F.A ile cinsi münasebe3e bulunarak küçük kızı hamile bırak2ğı gerekçesiyle tutuklanan 65 yaşındaki Remzi Çil’in ardından, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen F.A ile defalarca cinsi münasebe3e bulunduğu tespit edilen 54 yaşındaki Mehmet Çelen de tutuklandı. “13 yaşından büyük 16 yaşından küçük kızla cinsi münasebe3e bulunma” ve “16 yaşından küçük çocuklara cinsel tecavüz” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 54 yaşındaki zanlı Mehmet Çelen tahkikat maksatları bakımından bir gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Zanlı Mehmet Çelen, bugün zanlı Remzi Çil ile birlikte tekrar Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak. 14 YAŞINDAKİ F.A İLE DEFALARCA İLİŞKİYE GİRMİŞ Meselenin tahkikat memuru Müfe4ş Muavini Halil Seven, zanlı Mehmet Çelen’in 2013 yılı Eylül ayı ile 2014 yılı Şubat ayı içerisinde Güvercinlik’te çöplük bölgesi olarak bilinen yerde kendisine ait ES 683 plakalı araç içerisinde muhtelif zamanlarda defalarca 14 yaşındaki F.A’nın cinsel organına kendi cinsel organını sokmak

sure1yle cinsi münasebe3e bulunduğunu açıkladı. Seven, ayrıca zanlı Çelen’in 2014 yılı Mart ayı içerisinde kendisine ait iş yerinin bekçi kulübesinde F.A’nın anüsüne erkeklik organını sokarak cinsi münasebe3e bulunduğunu da açıkladı. F.A’NIN İFADESİ DOĞRULTUSUNDA YAKALANDI Müfe4ş Muavini Halil Seven, zanlı Mehmet Çelen’in, müşteki F.A’nın anla5kları ve ifadesi doğrultusunda 25 Mart tarihinde tutuklandığını belir4. Zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirten Seven, zanlının ifade vermediğini de söyledi. Tahkika2 yürütülen meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirten Seven, zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep e4. HER İKİ ZANLI DA BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hasan Dağlı, zanlı Mehmet Çelen’in tahkikat maksatları bakımından bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Remzi Çil ve Mehmet Çelen bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Hafta sonu yağmur var 

Meteoroloji Dairesi, haa sonu yağmur beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yarından i1baren 2 Nisan’a kadar, ülkenin, genellikle alçak basınç sistemi; periyodun ilk günlerinde ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava

Güvercinlik’te 14 yaşındaki kızla sadece 65 yaşındaki Remzi Çil’in değil, 54 yaşındaki Mehmet Çelen’in de cinsel ilişkiye girdiği ortaya çık1. Hamile kalan kızın babasının kim olduğu ise şimdilik meçhul

kütlesinin etkisi al2nda kalmasının beklendiği kaydedildi. Buna göre hava, 29 Mart’ta gece geç saatlerden i1baren, 30 Mart’ta ise günün ilk saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise genelde parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve

sahillerde; Cuma ve Cumartesi 25 – 27 derece, diğer günlerde ise 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve ba2 yönlerden orta kuvve3e, Cumartesi ve Pazar günleri kuzey ve kuzeyba2 yönlerden kuvvetli olarak esecek.

CTP milletvekili Tufan Erhurman, Güvercinlik’te 14 yaşındaki kızın karış2ğı olayı cinsel ilişki değil tecavüz olarak nitelendirdi. Tufan Erhurman sosyal medyadan yap2ğı açıklamada şöyle dedi: “14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişki” haberi ile ilgili hukuki durumu şöyle özetlemek mümkündür. 20/2014 sayılı Ceza (Değişiklik) Yasası’ndan önce konu, Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 153’üncü maddesinde şöyle düzenlenmiş1: “On üç veya daha büyük ancak on al2 yaşından küçük bir kızla yasa dışı olarak cinsi münasebe3e bulunan veya bulunmaya teşebbüs eden herhangi bir kişi, hafif bir suç işlemiş olur. Ancak, böyle bir suçla itham edilen bir kişinin, kızın on al2 veya daha büyük bir yaşta olduğuna inanması için makul bir sebebi bulunduğu yolunda zanlının itham edileceği Mahkemeyi ikna etmesi, bu madde uyarınca yapılacak herhangi bir ithama karşı yeterli savunma teşkil eder”. Görüldüğü gibi, 14 yaşında bir çocukla cinsel ilişkiye girmek hafif bir suç olarak kabul ediliyor, dolayısıyla bu suçu işleyene en fazla iki yıl hapis cezası verilebiliyordu. Dahası, bu maddeye göre, sanık, mahkemeyi, kızın 16 yaşından büyük olduğunu düşünmesine yol açacak makul sebepleri bulunduğuna ikna ederse, kızın rızası olması halinde suç işlemiş sayılmıyordu. Kamuoyunda çok fazla tar2şmaya yol açan ve “acelesi olmadığı” ya da “gereksiz olduğu” yolunda eleş1rilerle karşılaşan 20/2014 sayılı Ceza (Değişiklik) Yasası’nın 153’üncü maddesine göre ise, “Her kim, A. Penisini, on al2 yaşından küçük bir çocuğun vajinasına, anüsüne veya ağzına sokarsa; B. Vücudunun herhangi bir kısmını veya herhangi bir cismi, cinsel davranışla, on al2 yaşından küçük bir çocuğun vajinasına veya anüsüne sokarsa; “on al2 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz” adı verilen ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiye1 halinde ömür boyu hapis cezasına çarp2rılabilir.” Görüldüğü gibi bu yeni madde, öncekinden iki açıdan farklılaşıyor: 1. On al2 yaşından küçük çocukla cinsel ilişkiye giren kişi, ilişkinin “yasal” olup olmadığına ve kızın “irade”sinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, “cinsel tecavüz” adı verilen ağır bir suç işlemiş oluyor ve ömür boyu hapis cezasına çarp2rılabiliyor. (Tabii burada ömür boyu hapsin azami ceza olduğunu ve KKTC Ceza Hukuku gereği mahkemenin çok daha az bir hapis cezası takdir edebileceğini unutmamak gerekiyor.) 2. Sanığın, mahkemede, çocuğun on al2 yaşından büyük göründüğüne ilişkin bir savunma yapması mümkün olmuyor. Ancak, özellikle bu Yasa’yı hazırlayanları acelecilikle ve gereksiz işlerle uğraşmakla suçlayanlar için, çok üzülerek bir noktanın açıklanması gerekir. Bırakın hiç de acil olmayan gereksiz bir işle uğraşmış olmayı, bu örnek olayda geç kalmış bile olabiliriz. Eğer savcı, mahkemede, cinsel ilişki fiilinin 20/2014 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra da işlenmiş olduğunu her türlü makul şüpheden ari bir biçimde kanıtlayamazsa, mahkeme, sanığın bu suçu işlediği kanaa1ne ulaşsa bile, eski Yasa’yı uygulamak zorunda kalacak2r. Çünkü ceza yasaları sanıklar aleyhine geriye yürütülemezler, yani Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlara uygulanamazlar. Kısacası, sanığın mağdurla girdiği en son cinsel ilişki 20/2012 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önceye rastlıyorsa, sanık, mahkumiyet halinde en fazla iki yıl hapis cezasına çarp2rılacak, ha3a mahkemede mağdurun 16 yaşından büyük olduğuna makul sure3e inanması için gerekçeleri bulunduğu yönünde mahkemeyi ikna edebilirse, bu cezayı bile almayabilecek1r."


Çöken inşaat kaçak çıktı

HALKIN SESi

HABER

27 Mart 2014 Perşembeİnşaat Mühendisleri Odası (İMO) önceki gün, Leoşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir inşaa*n plaka betonu dökümü esnasında yaşanan çökme olayı ile ilgili açıklama yaparak, ilgili inşaa*n kaçak olduğunu belir,. İMO Başkanı Seran Aysal konuyla ilgili yap*ğı yazılı açıklamada, ilgili inşaa*n İMO Vize Bürosu tarandan vizelendirilmediğini; ilgili inşaatla ilgili planlama makamına başvurulduğunu fakat daha onay aşamasına gelinmediğini ve Leoşa Türk Belediyesi’nden ruhsat alınmadığını kayde,. Çökme olayının plaka betonu dökümü sırasında gerçekleş)ğini belirten Aysal, olay sonucu bir kişinin yaralandığını belir,. “KAÇAK VE RUHSATSIZ BAŞLATILAN BİR İNŞAATTA BÖYLESİ BİR ÇÖKME TESADÜF DEĞİL” “Yasalara aykırı kaçak ve ruhsatsız başla*lan bir inşaa+a böylesi bir çökme yaşanması tesadüf değildir” diyen Aysal şöyle devam e,: “Planlama onayı alınmadan, İMO’dan proje vizelenmeden ve belediyeden ruhsat almadan inşaa*n başla*lması kabul edilebilir değildir. İlgili makamların kaçak başla*lmış inşaa* derhal

durdurmaları ve yasal mevzuat içerisinde gereğini ivedilikle yapması gerekmektedir. Bu olay; İnşaat Mühendisinin inşaa*n tüm saalarını, yapı malzemelerini ve özellikle taşıyıcı bir sistem olan kalıp sisteminin doğruluğu ve sağlamlığını kontrol etmesinin ve onaylamasının önemini bizlere bir kez daha göstermiş)r. İlgili makamların ve

mal sahibinin çökme sonrası sebep ve sonuçların tespi) ve mevcut yapının da değerlendirilmesi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası bağlı olduğu mevzuat çerçevesinde gerekli soruşturmayı başlatacak olmasına ek olarak çökmenin sebep ve sonuçlarının tespi)nde ilgili makamlarla çalışma yapmaya hazır

olduğunu bildirmiş)r.” Yapı dene)minin yasal statüye kavuşturulmaması halinde bu gibi olayların yaşanmaya devam edeceğini ifade eden Aysal, LTB sınırlarında başla*lan yapı dene)m uygulamasının ülke geneline yayılması ve inşaat mühendislerinin sahada görev yapması gerek)ğini söyledi.

05

Le"oşa Sanayi Bölgesi’nde beton dökümü esnasında çöken inşaa2n kaçak olduğu ortaya çık2. İnşaat Mühendisleri Odası, “Yasalara aykırı kaçak ve ruhsatsız başla2lan bir inşaa3a çökme yaşanması tesadüf değildir” dedi


07

Turistik tesislere narenciye primi HALKIN SESi

HABER

27 Mart 2014 Perşembe

Ülkede üre5len narenciyenin iç tüke5mini özendirmek adına, turizm alanında faaliyet gösteren işletmelere, Cypfruvex’ten yap6kları narenciye alımları için ton başına 100 TL prim ödenecekBaşbakan Özkan Yorgancıoğlu, ülkede üre3len narenciyenin iç tüke3mini özendirmek adına, turizm alanında faaliyet gösteren işletmelere, Cypfruvex’ten yap4kları narenciye alımları için ton başına 100 TL prim ödeneceğini açıkladı. Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık üç saat süren toplan4nın ardından alınan kararlar, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu tara ndan basına açıklandı.

EĞİTİM ŞURASI KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, geçen ha!a gerçekleş3rilen Eği3m

Şurası’nda alınan kararların, tüzük gereği Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu ve tavsiye niteliğinde olan kararların Resmi Gazete’de de yayımlanacağını söyledi.

tarafından yatırımcılara sağlanacak avantajlarla bu işsizliğin önüne geçilebileceğini kaydetti. Bölgenin “Özel Koruma Bölgesi” ilan edilmesi ve korumaya alınmasının gerekliliğine işaret eden Özdeş, bölge insanından vergi istenmemesi, aksine teşvik verilmesi gerektiğini savundu. Gençlere konut yapılması, arsa dağıtıp kredi imkanı sağlanıp bölgede kalmalarının teşvik edilmesi gerektiğini de kaydeden Özdeş, gençlere kırsal kesim arazileri talebi yapıldığında yetkililerden “burası kırsal bölge değil” yanıtı aldıklarını söyledi. Bir master planı çerçevesinde LAÜ ile ODTÜ’nün bölgeye entegrasyonunun sağlanması gereğine de işaret eden Özdeş, Güzelyurt’a tam donanımlı bir hastane yapılmasının aciliyetine de değindi. Özdeş, ülkedeki 8 bin kanser hastasının 2 bin 500’ünün Güzelyurt bölgesinde bulunduğunu hatırlattı ve bunun yanında böbrek, tansiyon, şeker hastalarının da bulunduğunu fakat iğne yapacak bir hastane olmadığını söyledi. Esnafla ilgili yasanın acil olarak hazırlanıp Meclis’e sunulması, esnaf birliklerinin bir federasyon çatısı altında birleştirilmesi gerektiğini de söyleyen Özdeş, konuşmasında DP’nin seçim bildirgesinden örnekler de verdi. DP Seçim Bildirgesi’nde yer alan “Resen vergi tarih oluyor”, “Güzelyurt esnafı 5 yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor”,

“Güzelyurt’a hastane yapılıp, bölge halkının Lefkoşa’ya gitme sorunu ortadan kalkacak”, “Güzelyurt’ta yaşayan kamu görevlilerinin yaşadığı bölgede açılacak kamu dairelerine aktarılması yapılacak”, “Gençlerimiz ev sahibi oluyor. İlçe sınırları içinde ilk konut sahibi olacak gençlerimize maliyet bedelleri üzerinden %10 geri ödeme yapılıyor. Göç etmeleri engellenerek, kendi bölgelerinde ev sahibi olmaları sağlanıyor” maddelerini hatırlatan Özdeş, seçim bildirgesinde yazanların henüz hayata geçmediğini söyledi. DENKTAŞ Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş sözlerine DP’nin seçim bildirgesinde yazılı her şeyin arkasında olduklarını söyleyerek başladı ve tüm maddelerin tek başına iktidar olunması durumunda 5 yıl içinde hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti. Seçimlerin yaz aylarında yapılmasının yanlış olduğunu dile getiren Denktaş, daha milletvekilleri yemin eder etmez karşılarında ders yılı başına sorunlarla giren okulları bulduğunu, turizm ve tarımda planlamalar yapılamadığını anlattı. “YANGIN SÖNDÜRME YAPACAĞIZ” Ocak ayından itibaren hükümetin de bir toparlanma sürecine girdiğini kaydeden Denktaş, hem geleceğe yönelik reform yasaları yapılması, hem de turizm, eğitim, narenciye ve esnaf gibi konularda “yangın söndürme” yapılması gerektiği söyledi.

Yorgancıoğlu, dünkü Bakanlar Kurulu toplan4sında, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nun uyacağı kuralları ve sahip olacağı hakları belirleyen Ulusal Frekans Planı

Taslağı’nın kabul edildiğini kayde5. MESLEKİ EĞİTİM... 15 YAŞ ÜSTÜ HERKESE EĞİTİMİN ÖNÜ AÇILIYOR “Meslek Eği3mi Yasa Tasarısı”nın onaylanıp Meclise gönderildiğini ifade eden Yorgancıoğlu, daha önce eği3mlere ka4lmak için 15- 18 olan yaş aralığının kaldırılarak,15 yaş üstü herkese eği3m verilmesinin önünün açıldığını söyledi. Yorgancıoğlu, çıraklık için 3 yıl, kalfalık ve ustalık için 2’şer yıl olmak üzere toplam 7 yıl süren eği3m boyunca, eği3me ka4lanlara yaşına bakılmaksızın sosyal sigorta ya4rımı yapılacağını ifade e5. HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ TÜZÜĞÜ ONAYLANDI Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yöne3mi Tüzüğü’nün de Bakanlar Kurulu tara ndan

onaylandığını aktaran Yorgancıoğlu, böylece hava kalitesi kontrolünün daha belirgin şekilde, tüzüğe göre yapılacağını dile ge3rdi. Tarımsal ürünlerin karan3naya alınması hakkındaki bir tasarının da Meclis’e gönderildiği bilgisini veren Yorgancıoğlu, bu prosedürün, ürünlerin Avrupa’ya ihracı açısından önemli olduğunu kayde5. NARENCİYE ALIMLARI İÇİN PRİM... Yorgancıoğlu, Bakanlar Kurulu’nun, ülkede üre3len narenciyenin iç tüke3mini ar4rmak için aldıkları kararla birlikte özellikle turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin, otellerin ve benzeri kurumların, taze portakal suyu sunmak için, Cypfruvex’ten yapacakları alımlar için ton başına 100 TL prim ödenmesi kararı aldığını da açıkladı.

“Yangın söndürme yapacağız” Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, DP’nin seçim bildirgesinde yazılı her şeyin arkasında olduklarını söyledi ve “Hem geleceğe yönelik reform yasaları yapılması, hem de turizm, eği5m, narenciye ve esnaf gibi konularda “yangın söndürme” yapılması gerek5ği söylediBaşbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, Güzelyurt Sivil Toplum Platformu’nun daveti üzerine ilk önce BEL-SEN’i ziyaret ederek daha sonra aynı lokalindeki toplantıda Platform’a bağlı sektör temsilcileriyle görüştü. Sivil Toplum Platformu adına konuşan Platform Sözcüsü Şinasi Özdeş, Güzelyurt’ta sorunların çözülmeyişinin ana nedeninin çözümsüzlük ve belirsizlik olduğunu kaydetti. Özdeş, iç ve dış göçler sonucu bölge nüfusunun 30 binden 25 bine düştüğünü, okulların hepsinde öğrenci sayısında azalma olduğunu vurguladı. Narenciye Yasası’na gerek duyulduğunu ve narenciyedeki sorunları artık bilmeyen yetkili kalmadığını anlatan Özdeş, bu konuda 10 yıllık bir master planı beklediklerini de dile getirdi. Özdeş, bölgeye yatırım yapılamamasından kaynaklı işsizlik sorunu bulunduğuna da işaret ederek, hükümet

Denktaş, Güzelyurt Sivil Toplum Pla4ormu ile bir araya geldi

Sektörlerdeki yangının söndürülse dahi bir hasar bırakacağının altını çizen Denktaş, zamana ihtiyaç duyulduğunu, hükümetin 7. ayında “Bu yazdıklarınız nerede” denmesinin hem DP-UG’ye, hem de hükümete haksızlık olduğunu ifade etti. ODTÜ’ye ulaşım ve öğrenci taşımacılığı konusunda da konuşan Denktaş, şoförlerin krediyle araç alıp 24 saat üniversite öğrencisi taşımasının daha fazla para kazandıracağını söyledi. “BÖLGEYE BİR HASTANE ŞART” Güzelyurt çöplüğü konusunda belediyenin çalışmalarının sürdüğünü de söyleyen Denktaş, bölgeye bir hastanenin şart olduğunu da belirtti. Denktaş, “Sığınak Fonu”nun Maliye’ye devredilirken, fonun Güzelyurt’a kurulacak hastanede kullanılması kararının Meclis’te alındığını ifade ederek, hastanenin

yapılamama sebebinin “Lefke’ye mi, yoksa Güzelyurt’a mı” kavgası olduğunu anlattı. “SİZ KAVGAYA DEVAM EDERSENİZ PARA BİR YERLERE HARCANIR” Denktaş, “Siz Güzelyurt mu, Lefke mi diye kavga etmeye devam ederseniz, yarın bu para 13. maaşlara falan bir yerlere harcanır, siz de hastane diye bağırmaya devam edersiniz” şeklinde konuştu. Serdar Denktaş, Güzelyurt ve İskele’nin ilçe yapılırken, seçim bölgesi olarak Gazimağusa ve Lefkoşa’dan ayrılmasını da “geçmişte yapılmış büyük bir hata” olarak niteledi. GENÇLERE KONUT Gençlere konut için kredilendirme konusunda 2-3 haftaya kadar sonuç alınmasının beklendiğini söyleyen Denktaş, kırsal bölgede KKTC’li işadamlarına evler yaptırılıp gençlerin kira

öder gibi ev sahibi olmalarının sağlanacağını ifade etti. Kentsel dönüşümün de kendi planlarında olmadığını fakat yapılabileceğini dile getiren Serdar Denktaş, ilk konut alacak gençlerin tapu harçlarının da % 6’dan yüzde %3’e düşürüleceğini bildirdi. TARIMA DAYALI SANAYİ İşsizliğin yatırımlar arttıkça düzeleceğini belirten Denktaş, Kalkanlı’da Cypfruvex arkasında yeni sanayi bölgesiyle tarıma dayalı sanayinin hayata geçirileceğini de bildirdi. Başbakan Yardımcısı Denktaş, portakalın değerlendirilmesi açısından ülkeye gelen turistlere taze sıkılmış portakal suyunun ikramı yapılmasıyla yılda 4-5 bin ton portakalın eritilebileceğine dikkat çekti ve portakalın iç piyasada değerlendirilmesinin doğru olacağını fakat dışa pazarlanmadığı müddetçe muvaffak olunamayacağını bildirdi.


08

HALKIN SESi

HABER

27 Mart 2014 Perşembe

Kaşif, Hollanda’da KKTC'de hız tespit kameralarının üre+ci firması GATSO’yu ziyaret e,

Kaşif Amsterdam’daBayındırlık ve Ulaş8rma Bakanı Ahmet Kaşif, Hollanda temasları çerçevesinde ilk olarak KKTC'de hız tespit kameralarının üre7ci firması GATSO’yu ziyaret e:. Ziyaret sırasında kazaların önlenmesi için alınabilecek yeni tedbirleri

inceleyen Kaşif, Avrupa standartlarında yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı. Kaşif ve beraberindeki heyete, Hollanda ve şirketle ile ilgili bilgiler verildi. Bilgilendirme toplan8sına Gatso Genel Müdürü Timo Gatsonides, Finans

Direktörü Niki Gatsonides ve Sa8ş Müdürü Jos Wagner ka8ldı. Bilgilendirmenin ardından, heyet, GATSO firmasının güvenli trafik ve kazaların önlenmesi için üre:ği cihazlarda inceleme yap8.

Veteriner hekimlerden çağrı:

“Devlet yetkilileri, yasaların arkasında dursun” 

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Hayvan Refahı Yasası ile Köpek Kayıt Tüzüğü’nün, belediye ve köpek sahiplerine sorumluluklar yüklediğini ha8rla; ve devlet yetkililerinin yasaların arkasında durmasını istedi. Birlik Başkanı Tayfun Çanakçı yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği yasalarıyla uyumlu olan söz konusu yasaların köpek sahipleri ile belediyelere yükümlülükler ge7rdiğini; Birliğin de söz konusu yükümlülüklerle ilgili olarak veterinerlere yönelik bilgilendirme toplan8sı düzenlediğini ve düzenlemeye devam edeceğini belir:. Çanakçı, Veteriner Dairesi’nce düzenlenen bilgilendirme toplan8larını da desteklediklerini belir: ve devlet yetkililerinden tek beklen7lerinin uygulamaya koydukları yasaların arkasında durmaları olduğunu kayde:.

Özgürgün, UBP ile DP-UG’nin Gazimağusa ortak belediye başkan adayı İsmail Arter’i kabul e,

“Mağusa için en doğru aday Arter” 

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP ile DP-UG’nin Gazimağusa ortak belediye başkan adayı İsmail Arter’i kabul e:. Özgürgün kabulden sonra yap8ğı açıklamada, “Sayın İsmail Arter, UBP/DP-UG’nin ‘güçbirliği’

çerçevesinde Gazimağusa Belediye Başkan ortak adayıdır. Bizim adayımızdır. Gazimağusa’mızın hak e:ği hizmetlerin adayıdır. Bu kahraman ken7mize sunulacak en iyi hizmetlerin en doğru adayıdır” dedi.

En özel gününüzdeki en güzel tat...

Düðün Pastasý Pastiç

Dünya Hali

Adnan IŞIMAN

Kötü miras!

Yıllar önce yaşanan ölümlü bir trafik kazası karşısında Baf’tan, Dipkarpaz’a kadar tüm Kıbrıslı Türkler yasa bürünür, ağıtlar yakardı. O günleri yaşayanlar ha8rlayacak8r. Atalay isimli bir Türk motosikle7yle kaza yapmış ve haya8nı kaybetmiş7. Leymesun taraflarında meydana gelen bu kazada ölen için, tanıyan tanımayan insanlarımızın yas tu9uğunu anımsıyorum. Aradan geçen zaman ve yaşanan olaylar, insanlarımızın duygularını öylesine bir aletle törpüledi ki birbirimize acımayı, ya da acısına saygı duymayı bir tarafa a;k. Atmanın yanında çekilen bu acılar ve sıkın8lı ortamlar karşısında adeta zevk aldık ! Ta ki o acı ve sıkın8 kapımızın önüne çöreklenene kadar ! Gazete sayfaları işlenen cürümlerden geçilmiyor. Kazan hırsızlığından, soğan, patates çalmalara, on dört yaşındaki kızı hamile bırak8ğı iddia edilen altmış beşlik zamparaya, kendi öz oğlunun defalarca ırzına geçerek öldüren ahlaksıza, poşe9eki tavukla seks yapan, menisini döner yapılacak kıymaya boşaltan manyağa, esrar, eroin kullanımından 7care7ni yapanlara ar8k sıradan işlermiş gibi bakıldığı izlenimi içindeyim. Bir iki günlük ah’lar, vah’lar dan sonra tepkiler normale dönüyor ve adeta o yaşanan olayların üzerine sünger çekiyoruz. Halbuki bunlar toplum olarak bizim künyemiz ve biz bu kötülükleri bizden sonraki nesillere bırakmak üzereyiz ! Doğrusu endişeler içindeyim, nerelere kadar gidecek bu iş ? Bizim de katkılarımızla ortaya çıkan bu çirkinlikler bir miras olarak gelecek nesillere bırakıla bilir mi ? Bu ülkede bunların olabileceğini düşünmek bile istemiyordum ama oturduk bunları konuşuyoruz! Bir iş yerinde kısa süre önce is7hdam edilmiş ahlaksızın biri , poşet tavuğu mastürbasyon amaçları için kullanıyor ve bunu da telefon kamerasına kaydederek yayınlıyor. İş yeri ile bir sorunu olmayan bu ahlaksızın belli ki çalış8ğı iş yerini karalamaya dönük olarak, bekli de ba8rmak amacına yönelik olarak, bundan çıkar sağlama peşindeki iş birlikçilerinin yönlendirmesi, ha9a cebine üçbeş kuruş koyarak bu ahlaksızlığı yap8rmış olması mümkün. Ya da ruh hastası biri olabileceği de mümkün. Kesin olan bir şey varsa o da bu ahlakta, insan denemeyecek hayvanlarla birlikte yaşıyor olmamız ve her an farklı bir başlıkta yeniden karşımıza çıkabilmesidir. Sormak is7yorum, böylesine küçük bir toplumda bunların önünü almak ya da en azda tutmak çok mu zor?

BRT’de eylem günü 

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı Salih Sakallı, bugün 06.00 - 18.00 saatleri arasında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) eylem yapacaklarını açıkladı. Sakallı, BAY-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, sorunların çözümü yönünde adım atacağını söyleyerek kendilerinden süre isteyen yönetime verdikleri bir haftalık sürenin dün mesai bitiminde dolduğunu kaydetti. Sakallı açıklamasında, “Şu ana kadar yaptığımız tüm girişimlere rağmen muhatap bile bulamadık. Hükümetten ‘bizle değil yönetimle görüşeceksiniz’ yanıtını aldık. BRT yönetimi ve hükümet gelinen bu aşamada bize başka seçenek bırakmamıştır. Daha önceden duyurduğumuz ve iyi niyet çerçevesinde askıya aldığımız eylemimizi yürürlüğe koyacağız” ifadelerine yer verdi.


HALKIN SESi

HABER

Talat'a Limasol’da molotoflu saldırı

27 Mart 2014 Perşembe

09Rum basını İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın dün akşam bir konferans vermek üzere gi3ği Limasol'da saldırıya uğradığını duyurdu. Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren ELAM örgütüne mensup 300 kadar kişinin konferansın gerçekleşeceği salonun önünde toplanarak protesto gösterisi düzenlediği ve Rum polisi tarandan püskürtülen protestoculardan bazılarının binaya girmeyi başardığı öğrendildi. Limasol'daki Panos Belediye Kültür Merkezi binasına girmeyi başaran protestocuların konferans salonunun kapısını açarak molotof kokteyli a4ğı bildirildi. Salona a2lan molotof kokteylinin ABD'nin Le oşa Büyükelçisi John Koenig'e yakın bir mesafeye düştüğü belir1liyor. Mehmet Ali Talat ve ABD'nin Le oşa Büyükelçisi Kıbrıs Elçisi John Koenig'in saldırıdan yara almadan kurtulduğu ancak Kıbrıslı Rum bir gazetecinin yaralandığı öğrenildi. Büyük paniğe neden olan olayla ilgili üç kişi polis tarandan gözal2na alındı. Binanın dışındaki olayların ise bir süre daha devam e3ği kaydedildi. Rum Hükümet Sözcüsü S1lyanidis ise Talat'a yapılan saldırıyı terör saldırısı olarak niteledi. Talat'a yapılan saldırıyı kınayan S1lyanidisı, ELAM'A yönelik çok

sert eleş1riler yaparak olayın peşini bırakmayacağını söyledi. Rum Yöne1mi Başkanı Nikos Anastasiadis'in de ELAM grubunun

eylemine "çok sert tepki" verileceğini bildirdi. ELAM örgütü "Talat'ın Kıbrıs'ta yeri yok" derken, eylemi "sembolik" olarak niteledi.

Faşist ELAM örgütü, sadece Türklere değil, Güney Kıbrıs'ta yaşayan yabancılara da saldırıları ile biliniyor. Talat a yönelik ilk haberlerde salona "molotof kokteyli" a2ldığını bildiren Rum basını, sonra salona "meşale a2ldığını" yazdı Rum basınına açıklama yapan Mehmet Ali Talat , "Bizim amacımız barışı tesis etmek. Radikal unsurlara karşı durmalıyız" dedi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat konferans için gi*ği Limasol'da ELAM örgütüne mensup kişiler tarandan saldırıya uğradı

Fotoğraf: Ahmet İKİDERELİ

“Rum polisi, önlem almakta zaaf gösterdi” 

Saldırı sonrasında konferans salonundan ayrılan İkinci Cumhurbaşkanı Mehmetali Talat, olaganüstü güvenlik önlemleri al2nda güneye döndü. Talat, Kuzey Kıbrıs’a geç1kten sonra ofisi önünde gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, Rum polisinin önlem almakta zaaf gösterdiğini ifade e3. Bu arada Rum yöne1mi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisini arayarak özür dilediğini aktardı. 2'inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, yap2ğı açıklamada, toplan2nın çok güzel

geç1ğini ifade ederek, bir barış kültürü yara2lması için, gerekli güven yara2cı adımların neler olabileceğinin Kıbrıs Sorunu'nun çözümü için şart olabileceğini ifade e3ğini belir3. Talat, “bu güzel toplan2 devam ederken protestolar da oldu. Arkadaşlarımdan aldığım bilgi doğrultusunda, ELAM üyeleri protesto düzenledi. Polis yeterli tedbir almadı. Kapıyı zorladılar ve içeriye havai fişek a4lar. Sonra anlaşılan olay Le oşa Merkez'e bildirildi. Çevik kuvvet olay yerine geldi ve gerekli tedbirleri aldılar. İçeride biz minimum sıkın2 yaşadık. Olay herhalde bir yarım saat kadar sürdü” dedi.


10

“AB destek olmazsa süreç çökebilir” HABER

HALKIN SESi

27 Mart 2014 Perşembe

Dışişleri Bakanı Nami, AB'nin de müzakere sürecine destek vermesinin önemli etkileri olacağını ifade ederek, “Eğer iyi idare edilmezse olumsuz olur. Sürecin aksamasına, hatta çökmesine dahi yol açabilir” dediDışişleri Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs sorunu konusunda kapsamlı çözüm çalışmalarına fırsat tanınması gerektiğini söyledi. Nami, Alman Şansölyeliği’nin üst düzey danışmanları ile bir araya geldi. Bir saatten fazla süren görüşmede Bakan Nami, Kıbrıs çözüm sürecinde gelinen son aşama ile ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafının tutumunu ve çözüm istemlerini dile getirdi ve Kıbrıs sorununun çözümünün adada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, AB, Türkiye, Yunanistan ve Doğu Akdeniz bölgesi için çok önemli bir olgu olduğunun altını çizdi. Bakan Nami ayrıca, Kıbrıslı Türk temsilcilerin AB Parlamentosu’nda temsiliyetlerinin önemine

dikkat çekerken, bunun nasıl bir yöntemle gerçekleşmesi gerektiğini Alman yetkililere ifade etti. Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde AB ve Almanya’nın olumlu katkılarının neler olabileceğinin de ele alındığı toplantıda Bakan Nami, Kıbrıslı Türklerin geçmişte olduğu gibi bugün de çözüm istemlerinin devam ettiğini vurguladı. Nami, Almanya temasları kapsamında başkent Berlin'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TDIHK) ofisinde iş adamlarıyla bir araya gelerek Rumlarla devam eden görüşmeler hakkında bilgi verdi. “UMUT VERDİ” Burada konuşma yapan Nami, Kıbrıs'ta geçen ay Cumhurbaşkanı ile Rum kesimi lideri arasında ortak açıklama metni üzerinde mutabakat sağlandığını hatırlatarak, iki taraf arasında mutabakata varılmış temel konuların yanında yeni unsuların da bulunduğunu, bunun da kendilerine umut verdiğini ve değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. AB'Yİ TÜRKLERE KARŞI KOZ OLARAK KULLANMA GİRİŞİMİ AKAMETE UĞRADI Kıbrıs'ta 10 yıl öncesine göre bugün durumun değiştiğini, Rum ve Yunan ekonomilerinin iflas ettiğini,

Türkiye'nin bölgenin en parlak ekonomisi haline geldiğini ve KKTC'nin bankacılık ve diğer sektörlerde ayakta durarak işler bir demokrasi olmayı sürdürdüğünü anlatan Nami, KKTC'nin Türkiye'den su getirme projesini devreye soktuğunu ve Türkiye'den elektrik getirme projesini de gündeme taşıdığını belirtti. Dışişleri Bakanı Nami, Rum tarafının ise AB'den beklediğini bulamadığını belirterek, ''Yani, Avrupa Birliği'ni Türklere karşı koz olarak kullanma girişimleri

akamete uğradı'' dedi. Bir diğer unsurun da adanın etrafında, İsrail, Lübnan ve Mısır açıklarında önemli miktarda doğal gazın keşfedilmesi olduğunu ifade eden Nami, gazın çıkartılıp Avrupa'ya taşınmasının en pratik yolunun boru hattıyla Türkiye'deki alt yapıya ulaştırılması olduğunu kaydetti. Nami, bunun olabilmesi için Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme varılması gerektiğini söyledi. Bir diğer konunun da NATO ile AB ilişkileri olduğuna dikkati çeken Nami,

“Mevcut durum sürdürülemez” Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, çözüm sürecinin başarısız olması durumunda, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ve Kuzey Kıbrıs ile ilişkilerin normalleş4rilmesi gerekeceğini belir5AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Pieter Van Nuffel ve BM Teknik Komitesi’nden Jennifer Wright, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret e;. Nuffel ile Wright önceki gün gerçekleş8rilen ziyare:e Oda Başkanı Fikri Toros ve eski başkan Günay Çerkez’le görüştü. Oda Başkanı Fikri Toros KTTO olarak, AB mükteseba9 ile uyum çalışmaları, Rum kesimi ile yakınlaşma ve genel olarak çözüm sürecine katkıda bulunmak için hazır olduklarını belir;. Toros, iş birliği anlamında çözüm sürecinde çıkacak potansiyel ve &rsatları değerlendireceklerini de anla<.

Pieter Van Nuffel, Ticaret Odası’nı ziyaret e5 Toros, Ticaret Odası olarak başarılı ve sürdürülebilir bir çözüme destek verdiklerini de söyleyerek “Her iki federal taraf arasındaki ekonomik göstergelerinin yakın olduğu bir yapının oluşmasına katkıda bulunmak is8yoruz. Bir tara&n diğerine bağımlı olduğu bir yapının devamlılığı olamaz” dedi. Mevcut durumun tutarlı ve sürdürülebilir olmadığını ifade eden Toros, Kıbrıslı Türklerin inisiya8fi dışında, çözüm sürecinin başarısız

olması durumunda, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ve Kuzey Kıbrıs ile ilişkilerin normalleş8rilmesi gerekeceğini dile ge8rdi. ÇERKEZ Oda eski Başkanı Günay Çerkez de, ortak açıklamanın imzalanmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı ve AB Konseyi Başkanı’nın “AB Komisyonu’nun Kıbrıslı Türklerin AB mükteseba9nın uygulayabilmesi için gerekli hazırlıkların hızlandırılacağı”

yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belir;. Ancak bunun henüz gerçekleşmediğini vurgulayan Çerkez, bu süreci hızlandırmalarını ve bunun önünde engel teşkil eden bazı bürokra8k işlemlerin kolaylaş9rılmasını sağlamalarını istedi. Çerkez, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden gerçekleş8rilen 8caretle ilgili olarak yaşanan zorluklardan da bahse; ve bunların düzel8lmesine yönelik önerilerde bulundu.

Özdil Nami

Türkiye'nin Rum idaresindeki bir Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımadığını, Türkiye'nin NATO üyesi, Rumların da AB üyesi olduğunu, bunun oluşturduğu komplikasyonlardan dolayı NATO ve AB ilişkilerinin de olumlu düzeyde bulunmadığını kaydetti. Nami, bu konuların Kıbrıs sorununda artık bir açılım yapılması ihtiyacını daha acil bir noktaya taşıdığını ifade etti. Diğer taraftan Kıbrıs Rum kesiminde önemli bir kriz yaşandığını, insanların tasarruflarının yarısını kaybettiğine işaret eden Nami, Rumların eski alım gücüne ulaşması için adanın birleşmesi, Türkiye ile ticaret yapması ve böylelikle Avrupa'ya açılmasının şart olduğunu, bunun bölgenin çehresini de değiştireceğini kaydetti. Adanın birleşmesi konusunda iki tarafta da desteğin var olduğuna işaret eden Nami, Rum Kilisesi ile iki taraftaki ekonomik çevrelerinin de ortak anlaşma metnine destek verdiklerini bildirdi. Bu konuda AB'nin de sürece destek vermesinin önemli etkileri olacağını ifade eden Nami, ''Bu iyi idare edilirse olumlu olur. Sürecin hızlı sonuç vermesine katkı sağlar. Eğer iyi idare edilmezse olumsuz olur. Sürecin aksamasına, hatta çökmesine dahi yol açabilir'' şeklinde konuştu. AB’YE DÜŞEN GÖREV ''Rum tarafı AB'ye 10 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra girdi. Halbuki KKTC'nin böyle

bir hazırlık süreci olmadı. O zaman AB'ye düşen görev, Kıbrıslı Türkleri de AB yasalarını benimsemeye ve uygulamaya hazırlamaları gerekir'' diyen Nami, bu konuda atılacak adımların adanın birleşmesine yardımcı olacağını ve çözümü destekleyeceğini kaydetti. “ALMANYA’YA BÜYÜK GÖREV DÜŞER” AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Nami, Almanya'dan beklentilerin neler olduğu yönündeki soruya karşılık, Kuzey Kıbrıs'ın da AB normlarına süratle yükseltilmesi konusunda Almanya'ya da büyük görevler düştüğünü ifade etti. Nami, özellikle Ukrayna ve Kırım krizi bağlamında Kıbrıs açıklarında bulunan doğal gazın Avrupa'ya aktarılmasının gündemde olduğunu ve Almanya'nın buna ilgi gösterdiğini, bu konuda Türk tezlerini duymak istediğini kaydetti. Nami, şöyle konuştu: ''Kıbrıs konusunda konuşulmamış bir nokta kalmadı. Onun için liderlerin geçen ay içinde vardıkları ortak açıklama metni de kullanılarak çerçevesi belli olan bir federal çözümün artık kısa bir sürede elde edilebileceğine olan inancımız tam. Türk tarafı olarak biz buna hazırız. Siyasi irademiz yerinde Cumhurbaşkanı’nın muhatabıyla açıkladığı ortak metne KKTC'deki tüm siyasi partiler tam destek verdi. Bu çerçevede bir anlaşmaya varılması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin de buna büyük bir destek verdiğini de ifade etmem gerekir. Buna da müteşekkiriz'. GUELLiL Almanya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Gabriela Guellil de görüşmelerde oluşan dinamizmden yeni bir fırsat doğabileceğini, buna destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkabileceğini, bunun için bir yol haritası gerekebileceğini belirten Guellil, kendilerinin de Rum tarafıyla görüştüklerini, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mayıs ayında Rum liderine bir daveti bulunduğunu kaydetti.

Alman iş adamlarına yatırım çağrısı

Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Türk ve Alman iş adamlarını KKTC'ye ya9rım yapmaya çağırarak, KKTC'nin ya9rımlar konusunda oldukça önemli &rsatlar sunduğunu kayde;. Nami, KKTC hüküme8nin ya9rım imkanlarını ar9rmak için de var gücü ile çalış9ğını belir;.


HALKIN SESi

HABER

27 Mart 2014 Perşembe

“Yerel seçimleri erteleyin”

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “Eroğlu’nu samimiye5ni ispatlamaya davet ederiz. Eğer çözüme bu kadar yakınsak, 29 Haziran’daki yerel seçimleri erteleyin” dediŞener Elcil

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ve bazı çevrelerin “Haziran’a kadar çözüm olacak” yönünde mesajlar verdiğini söyleyerek, “Eroğlu’nu samimiye2ni ispatlamaya davet ederiz. Eğer çözüme bu kadar yakınsak, 29 Haziran’da yapılacak yerel seçimleri erteleyin” dedi. Elcil, yap3ğı yazılı açıklamada, çözüm karşı3 bazı ayrılıkçı çevrelerin bugün çözümü savunduğunu; bunun Türkiye’nin talimatları ve telkinleriyle olduğunu iddia e5. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın bazı açıklamalarını eleş2ren Şener Elcil, Eroğlu’nun yerel seçimler için Demokrat Par2 Ulusal Güçler ile Ulusal Birlik Par2si’ni bir araya ge2rdiğini, bunu çözümsüzlük konusunda i5fak yaratmak için yap3ğını öne sürdü. Elcil, “Her rsa4a Haziran ayına kadar bir çözüm olacağından bahseden ve bu konuda Rum taranı suçlayan Sayın Eroğlu’nu bu samimiye2ni ispatlamaya davet ederiz. Eğer çözüme bu kadar yakın isek o zaman 29 Haziran tarihinde yapılacak olan yerel seçimleri erteleyin...“ ifadelerini de kullandı.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanlığı görevi sona eren Downer, Eroğlu ve Anastasiadis ile görüştü ve ardından veda e6

Downer’dan veda

11

Eroğlu, Downer’i kabul e6Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanlığı görevi sona eren ve veda için Adaya gelen Avustralyalı diplomat Alexander Downer’i kabul e5. Görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Hasan Güngör, Kıbrıslı Türk Müzakereci Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ ve müzakere heye2 de ka3ldı. Görüşmede BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi BM Kıbrıs Misyon Şefi Lisa Bu4enheim da hazır bulundu. Downer, dün Rum Yöne2mi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de görüştü. Downer - Anastasiadis görüşmesinin ardından açıklama yapılmadı.

“Ancak al-verle sonuca gidebiliriz” Eroğlu, “Al- ver başlamazsa bu müzakereler 40 sene daha devam eder. Kağıtlar gelir gider. Ancak al-verle sonuca gidebiliriz” dediCumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, al-vere başlamadan müzakerelerden sonuç almanın mümkün olmadığını söyledi. Rum taranın yeni liderinin görüşlerini masaya yansıtmasından sonra al-ver sürecinin başlaması gerek2ğini kaydeden Eroğlu, “Al- ver başlamazsa bu müzakereler 40 sene daha devam eder. Kağıtlar gelir gider. Ancak al-verle sonuca gidebiliriz” dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum Yöne2mi lideri Nikos Anastasiadis ile 31 Mart’ta gerçekleş2receği görüşmede, müzakerecilerin bugüne kadar yap3ğı görüşmeleri gözden geçireceklerini belir5. Eroğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer’in görev süresinin sona ermesiyle ilgili olarak da “Bir başka BM görevlisinin daha görev süresi sona erdi ama Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılamadı” değerlendirmesinde bulundu. Downer’ın yerine birinin atanmasının zaman kaybına neden olabileceğini kaydeden Eroğlu, bu yöndeki endişelerini BM Genel Sekreteri ile de paylaş3klarını söyledi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, adaya veda ziyare2nde bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Downer ile gerçekleş2rdiği görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Downer ise basına açıklama yapmayarak, göreviyle ilgili görüşlerini bugün düzenleyeceği basın toplan3sında açıklayacağını söyledi. “ANASTASİADİS İLE BUGÜNE KADAR YAPILAN GÖRÜŞMELERİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ” Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum Yöne2mi Lideri Nikos Anastasiadis ile 31 Mart’ta gerçekleş2receği görüşmenin gündemine ilişkin soruya yanı3nda, bugüne kadar yapılan görüşmeleri gözden geçirip, müzakerecilerine verecekleri talimatları değerlendireceklerini söyledi. Müzakerecilerin yürü4üğü müzakerelerde henüz sonuç alıcı noktada olunmasa da masaya konan konular bulunduğunu kaydeden Eroğlu, müzakere hazır gibi görünmese de Rum taranın bazı öneriler ortaya koyarak, beklen2lerinin yüksek olduğu mesajını vermeye çalış3ğını belir5.

“AL-VERLE SONUCA GİDEBİLİRİZ” Cumhurbaşkanı Eroğlu, başka bir soruya yanı3nda, al-vere başlamadan müzakerelerden sonuç almanın mümkün olmadığını söyledi. Eroğlu, yürütülen müzakerelerde tarafların pozisyonlarının ve yeniden ortaya koyduğu görüşlerin önümüzdeki günlerde daha da detaylandırılacağına işaret e5. Eroğlu, “Ortak açıklama konusu, Rum taranın bırakıldığı yerden devam edilmesine taraf olmadığı için gündeme geldi. Bugüne kadar yapılan müzakerelerde sağlanan yakınlaşmaları yok sayamayız. Yakınlaşmalar sağlanırken köprü kurucu önerilerimiz olmuştur. Henüz değişmediğime göre, masaya koyduğum önerilerin arkasındayım. Dolayısıyla Rum taranın yeni liderinin görüşlerini masaya

yansıtmasından sonra al-ver başlaması gerekir ki sonuç alabilelim” dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türk taranın düşüncelerini içeren kağıtları masaya koymaya başladığını ancak Rum taranın henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ileri sürdüğünden masada Türk taranın önerilerinin bulunduğunu söyledi. Rum taranın müzakerelere hazır olmasından sonra karşılıklı al-ver olması gerek2ğini kaydeden Eroğlu, “Al-verle sonuca gidebiliriz” dedi.

“DOWNER’IN İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHE ETMEDEN MÜZAKERELERİ SÜRDÜRDÜK” Cumhurbaşkanı Eroğlu, veda etmek için gelen Downer’ın ziyare2nden memnuniyet duyduğunu belir5. Eroğlu, 4 yıl kendisiyle çalışma rsa3 bulduğu diploma3n Kıbrıs sorununun çözümlenebilmesi için almış olduğu göreve bağlı olarak yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu söyledi. Eroğlu, “Kendisine teşekkür e5k. Yeni görevinde başarılar diledik. Yeni bir torunu daha olmuş. O konuda da kendisini kutladık ve yeni toruna sağlıklı yaşam diledik” dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Bizimle burada görevi başında olduğu sürede her zaman samimi diyalog içinde oldu. Biz de kendisine her zaman samimi davrandık... Görevde bulunduğu süre içinde ortaya koyduğu tavırlarda ve bizimle ilişkilerinden her zaman memnun olduğumuzu belir5k. Kendisinin gıyabında aleyhinde bir kampanya yürütmediğimiz konusunda o da memnuniye2ni dile ge2rdi” dedi. Esas konu Kıbrıs sorununu çözmek olduğundan, Downer’ın iyi niye2nden şüphe etmeden ve BM’nin iyi niyet misyonunun ne olduğunu bilerek müzakereleri sürdürdüklerini kaydeden Eroğlu, şöyle devam e5:

“ORTAK HEDEF YAŞAYABİLİR BİR ANLAŞMA BULMAKTI” “Ortak çalışmalarımızda hedef hep Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir anlaşma bulmak3. Bugüne kadar yapılan uğraşlarda bu sonucu elde edemedik... Görevde bulunduğu süre içinde müzakereleri bir anlaşmayla ne2celendirme ve referanduma götürme amacını gerçekleş2rememesinden dolayı o da üzüntü içindedir” Eroğlu, Downer’ın 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve kendisinin Rum Yöne2mi eski Lideri Dimitris Hristofyas ile gerçekleş2rdiği müzakerelerde elde edilen yakınlaşma kağıtlarından oluşturduğu 77 sayfalık raporu her iki tarafa da sunduğunu belir5. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Avustralya’nın Londra Yüksek Komiseri olarak önümüzdeki günlerde görevine başlayacak olan Downer’ın, İngiltere’de olduğu süre içinde de Kıbrıs ve kendileriyle olan ilişkisini devam e5receğini söyledi. Eroğlu, Downer’a küçük bir de ha3ra hediye e5klerini de ifade e5.

“YENİ BİRİNİN ATANMASINA İLİŞKİN ENDİŞELERİM VAR” Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bir soru üzerine, Downer’ın yerine şu an birinin atanmadığını, Downer’ın de yerine birinin atanıp, atanmadığı konusunda bilgisi olmadığını kayde5. Yeni birinin atanmasına ilişkin bir takım endişeleri olduğunu ve bu endişelerini BM Genel Sekreteri’ne de ile5klerini söyleyen Eroğlu, “Bizim zaten yeni bir atamaya gerek olmadığı, çünkü atanacak yeni kişinin Kıbrıs sorununun içine girebilmesinin zaman alacağı ve bunun zaman kaybına neden olabileceği yönünde endişelerimiz var”dedi.


12

HALKIN SESi

“Tünelin ucunda yeniden ışık görünüyor” HABER

27 Mart 2014 Perşembe

Başbakan Yorgancıoğlu, “Bugün tünelin ucunda yeniden ışık görünüyor. Yeni süreç, tarihidir ve gerçek bir fırsat penceresi teşkil etmektedir” dediKıbrıs Türk ve Rum siyasi partiler, Slovakya Büyükelçiliği’nin organize ettiği rutin toplantılar çerçevesinde dün Ledra Palace’ta bir araya geldi. CTP-BG’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, ‘Siyasi Partiler Çözüm Sürecine Nasıl Katkıda Bulunabilir’ sorusuna cevap arandı. Genel Başkan ve Başbakan Özkan

Yorgancıoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda öneriler sunuldu. Görüşmelerin 11 Şubat 2014 Ortak Açıklaması ile yeniden başlamasının Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Yorgancıoğlu, “Bugün tünelin ucunda yeniden ışık görünüyor. Yeni süreç, tarihidir ve gerçek bir fırsat penceresi teşkil etmektedir” dedi. Kıbrıs’ta varılacak kalıcı bir anlaşmanın adada yaşayan herkese huzur ve barış getireceğini, adanın iki tarafında varolan ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacağını ifade eden Yorgancıoğlu, anlaşmanın, turizm, ticaret, inşaat, enerji, ulaştırma gibi sektörleri de

Kıbrıs Türk ve Rum siyasi par0ler, dün Ledra Palace’ta bir araya geldi

olumlu etkileyerek refah düzeyi artışını kalıcı hale getireceğini ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratacağını vurguladı. Yorgancıoğlu, “Kıbrıs Sorunu’nun çözümü

Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki benzer sorunların çözümü için iyi bir örnek teşkil edecek ve bölgemizdeki istikrara da katkı koyacaktır” dedi.

YAPICI BİR DİL KULLANMALIYIZ Şimdi yapılması gerekenin iki liderin hızlandırılmış şekilde, uzun yıllardan bu yana tarafların görüşleri olarak

masada bulunan pozisyonları al-ver mantığı ile yakınlaştırması ve anlaşma metninin ortaya çıkarılması olduğunu ifade eden Yorgancıoğlu, “Esas olan çözüm iradesine ve siyasi iradeye sahip olunmasıdır. Siyasi partilerin müzakereleri yürüten liderlere çözüm yönünde atacakları olumlu adımlarda destek vermesi, onları cesaretlendirmesi çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte müzakerelerin aksamadan devam etmesi ve iki toplumun birbirine yakınlaşması için siyasiler olarak bizlerin olumlu ve yapıcı bir dil kullanmamız şarttır” dedi.

“1960’taki haklarımızı bile alamayabiliriz” Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş: Bu doğal gaz meselesi her türlü hakkın önüne geçmiştir. Bu sefer bir anlaşmanın referanduma götürülmeyeceği konusunda şüphelerim var. En son ortaya çıkacak metinde 1960 ortaklık cumhuriyetindeki haklarımızı bile alamayabiliriz. O zaman ben de çıkar ‘reddedin’ diye konuşurum“Müzakereler hızlandırılmalı” İşadamları Derneği, TDP’yi ziyaret e1

TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Cumhurbaşkanı’nın bu işi 3-5 ayda bitiririz açıklamaları var. Ancak ayda bir kez görüşerek nasıl olacak?” diye sordu ve müzakerelerin hızlandırılması gerektiğini ifade ettiKıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD), Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret etti. İŞAD Başkanı Metin Şadi, çözüm parametrelerinin büyük ve önemli bir kısmının açık ve net olarak her iki liderin kabul ettiği belgede belirlendiğini ifade

ederek, “Hal böyle iken oluşacak çözümü sahiplenmek ve Kıbrıs Türk halkının yeni oluşacak zenginliklerden hakkınca pay alması ancak şu anda yapılacak aktivitelerle belirlenecektir” dedi. Şadi, pozitif düşünülmesi ve bir an evvel toplumdan her türlü tereddüdün silinerek, yeni Kıbrıs’taki oluşumlara ve işbirliklerine konsantre olunması ve çalışmaların bu yönde yapılmasının önemine işaret etti. Kıbrıslı Türklerin, Mayıs’ta yapılacak AB parlamento seçimlerinde temsil edilmesini sağlayacak pratik açılımların yapılmasını beklediklerini ancak bu yönde bir adım atılmadığını belirten Şadi, bundan

sonraki süreçte, AB’den gerçekten daha yüksek beklentileri olduğunu söyledi ve bu konuyla ilgili hazırladıkları belgeyi basın mensuplarına dağıttı. ÖZYİĞİT TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, yarım asırlık Kıbrıs sorununun artık tarihe karışması gerektiğini belirterek, çözüm ve kalıcı barış için herkese düşen görevler olduğunu kaydetti. Geçmişte Kıbrıs’ta çok acı olaylar yaşandığını ve bu tip olaylara birkez daha fırsat vermemek için çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Özyiğit, “Cumhurbaşkanı’nın bu işi 3-5 ayda bitiririz açıklamaları var ancak ayda bir kez görüşerek nasıl olacak” dedi.

Müzakerelerin hızlandırılması gerektiğini söyleyen Özyiğit, bir çözüme gidildiğini ancak bunun nasıl bir çözüm olacağının ve tarafları ne düzeyde memnun edeceğinin değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Özyiğit, ortak metinde çözümün parametrelerinin, zeminin yer aldığını; 40 yıldır da yapılan görüşmelerden çıkan bulgular olduğunu ifade etti. Özyiğit, iki halkın yakınlaştırılması için ortak adımlar atılabileceğini kaydederek, 25 Mayıs’ta yapılacak AP seçimlerinde iki üyenin Kıbrıslı Türkler tarafından seçilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş “Çözümü herkes ister, herkes de masaya kendi aklındaki çözümün geleceğini düşünür, fakat bu hidrokarbon meselesi her türlü hakkın önüne geçmiştir... En son ortaya çıkacak metinde 1960 ortaklık cumhuriyetindeki haklarımızı bile alamayabiliriz” dedi. Denktaş “O zaman ben de çıkar ‘reddedin’ diye konuşurum...” diyerek en büyük korkusunun Annan Planı dönemindeki gibi yine “toz toprağın içinde bir bağrışmayla” oy vermeye gidilmesi olduğunu söyledi. Denktaş, “Bu sefer maalesef benim, bir anlaşmanın referanduma götürülüp götürülmeyeceği konusunda da şüphelerim var” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Denktaş, Güzelyurt Sivil Toplum Platformu ile Güzelyurt bölgesinin sorunlarının ele alındığı toplantıda bir araya geldi. Güzelyurtlularla buluşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Serdar Denktaş, Kıbrıs konusunda henüz tutanaklarda bir şey olmadığını kaydederek, açıklanan ortak metin ve dış güçlerin açıklamalarına bakıldığı zaman bir yıl içinde bir anlaşma metninin şekillenebileceğinin görüldüğünü söyledi. Yeni planın “Annan Planı’nın iyileştirilmiş hali” olarak ortaya çıkacak olmasından dolayı, düz mantıkla hareket edildiğinde Güzelyurt’un yine verilecekler arasında olacağının görüldüğünü söyleyen Denktaş, yatırım yapılmayan her yerin kaybedilmesinin göze alınması gerektiğini söyledi. Devlet olarak bölgeye sahip çıkmanın bu yükü hafifleteceğini kaydeden Denktaş, hükümetin de bu konuda aktif olması gerektiğini ifade etti. “1960’TAKİ HAKLARIMIZI BİLE ALAMAYABİLİRİZ” Denktaş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çözümü herkes ister, herkes de masaya kendi aklındaki çözümün geleceğini düşünür, fakat bu hidrokarbon meselesi her türlü hakkın önüne geçmiştir... En son ortaya çıkacak metinde 1960 Ortaklık Cumhuriyeti’ndeki haklarımızı bile alamayabiliriz. O zaman ben de buraya gelir ‘reddedin’ diye konuşurum... En büyük korkum Annan Planı dönemindeki gibi yine toz toprağın içinde bir bağrışmayla oy vermeye gitmeyelim... Bu sefer maalesef benim bir anlaşmanın referanduma götürülüp götürülmeyeceği konusunda da şüphelerim var.”


AYAKLI GAZETE

HALKIN SESi

27 Mart 2014 Perşembe

13

Paket servisçi motosikletliler korkutuyor 

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, son yıllarda sürekli olarak artan motosikletli paket servisçilerin adeta trafikte kural tanımaksızın sürüş yap5klarını savunarak, bu motosikletlilerin çok kötü bir kazaya sebebiyet vereceği endişesi içinde olduklarını dile ge4rdiler. Motosikletli paket servisçilerin trafikte adeta dans ederek ilerlediğine vurgu yaparak “Bu motosikletli paket servisçiler, soldan arabaları dolaşıyorlar, yaya geçitlerinde durmuyorlar, umarız büyük bir kazaya sebebiyet vermezler” diyerek sitemlerini bizlerle paylaş5lar.

Haziranda anayasa referandumu olabilirHayvancı, sano balyası yapma uğraşındaAyaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yaşanan kuraklık nedeniyle oldukça zor günler yaşayan hayvancılar, bazı bölgelerde daha iyi yağmurlar olmasından dolayı ekinlerin başaklanması nedeniyle buralarda kaba ot temin etmek için uğraşıyorlarmış. Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle, Serdarlı, Ulukışla, Yeniceköy ve Cihangir ile Düzova köylerinin ovalarında ekinleri boy atarak biçilecek duruma gelen hayvancıların sano balya yapmak için yoğun bir çalışma içine girdikleri bildirildi. Özellikle büyükbaş hayvancılıkla uğraşanların en büyük ih4yacı olan yeşil ot ile sano ih4yaçlarını karşılamak isteyen hayvancıların bazılarının ise suyu bol olan bazı yerlerde ekin kiralayarak sulama yapmaya başladıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta. Bu arada hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle ekinlerin bir anda kurumaya başlaması nedeniyle hayvancıların bir an önce ekinlerini biçmek için uğraş5kları da dikkat çekmekte.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ

Dün sabah bir Tv programına ka5lan CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, yaklaşan yerel seçimler ve hükümet ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizde şu anda 28 belediyenin on tanesinin Mağusa bölgesinde olduğuna dikkat çeken Erkut Şahali, o sebeple Mağusa’nın önemli ve yoğunlukta aslan payına sahip olduğuna vurgu yap5. Şahali, UBP ile DP –UG’nin yerel seçimlerde işbirliği yapma kararını da değerlendirerek “Sağ par4lerin işbirlikleri hizmet odaklı değil. Keşke öyle olsaydı. Geldiklerinde ne yapacaklarını ortaya koymuş olmaları gerekiyor... Ama bu yok!” dedi. Yerel seçimlerde adayların kişiliklerinin çok önemli olduğunu ama adayların hareket tarzını par4lerin yürü6üğünü ve poli4kalarını par4lerin belirlediğini söyleyen Şahali, bu nedenle vatandaşın sadece adayın kişiliğine bakarak oy kullanmaması gerek4ğini belir7. “Hem ülke ortalaması hem de dünyadaki belediye örneklerinden CTP'nin markalaşmayı sağladığını görebiliriz” diyen Şahali, önümüzdeki yerel seçimler sonrasında bu markalaşmanın daha da büyüyeceğini dile ge4rdi. Erkut Şahali, CTP'li belediyelerde iş güvenliği, ya5rımlar ve maaş sorunu olmadığını iddia ederek “Bu tesadüf değil. Bizim par4 olarak prensip ve çalışma şeklimizden kaynaklanan bir durumdur” dedi. Kendisinin bir Mağusa milltevekili olarak Mağusalı’nın ken4ne ve ken4ne sahip çıkan başkanına sahip çıkacağını belirten Şahali “Ben inanıyorum ki Mağusa’da değişim olmaz Kayalp yola devam eder” diye konuştu. Hükümet çalışmaları konusunda da açıklamalarda bulunan CTP-BG milletvekili Erkut Şahali, haziranda bir anayasa referandumu olması için çalışmaların hızlandığını açıklayarak, yerel seçimlerle birlikte anayasa referandumunun da yapılabileceği mesajını verdi. “Hükümet olarak ilk 6 aydaki hedeflerimizin gerisindeyiz bunun nedenlerinden biri de ortağımızla doku uyumunun hâlâ oluşamaması” diyen Şahali, hükümet ortaklarıyla sıkın5lı bir koalisyon yap5klarını belir7. Şahali “DP-UG ile ortaklığımız Katolik nikahı değil... Sabrımızın da sonu vardır elbet.” diyerek hükümet ortakları DP-UG’ye ince bir mesaj gönderdi. Erkut Şahali, DP-UG Başkanı Serdar Denktaş’ın dün bir basın organında yer alan açıklamalarına tepki göstererek “İki par4yi kapa5p tek par4 kurabiliriz diyen bir başkan hükümet ortağımız. Bunun için ilerleyen günlerde ortaklık bitebilir” dedi.

Mesajýnýz var

Amaç aynı ise yol neden farklı?Görünen o ki, Kıbrıs sorununun çözümü için, ada içinden çok ada dışında enerji harcanıyor. Kıbrıs Türk tara! süreci sürükleme noktasında mı? Aslında henüz başlayan bir şey yok. Şuan çalışmalar ve altyapı hazırlıkları için yoğun bir bürokrasi çarkı işliyor. Yıllardır bir arpa boyu yol alınamayan sorunda, dış güçler kendi çıkarlarını da düşünerek sahaya indiler. Bu mevcut durumu etkilemek ve yeni bir dinamizm kazandırmak için olumlu bir girişim. Kıbrıs adasından çıkacak enerjiyi başka coğrafyalara taşımak, elbe6e bu süreci, ağırlıklı olarak te4kleyici düşüncedir. Fakat ortaya çıkacak çözüm modelini benimseyecek veya terse itecek onay merci, adada yaşayan iki halk5r. Çözümü ve barışı bulacak olan da adanın gerçek sahipleri, Kıbrıslılardır. Ortadoğu da yaşanan gelişmeler ve Kıbrıs’ın enerji potansiyeli üçüncü ülkeler için bir ilgi kaynağı iken bu enerjiyi buradan almak ve taşımak, adada çözüm olmasa da mümkündür. Yani amaç sadece enerjiyi paylaşmak değil, burada sorunsuz bir ortamın ve iki halktan oluşacak tek bir muhatabın bulunmasıdır ayni zamanda. Yoksa bugün için hem iki toplumun liderliği, hem de yıllar içinde birbiriyle hiçbir ilişkisi olmayan toplumların çözümden anladığı çok çok farklıdır. Ki bu farklılıkları, bir araya ge4rmek pek de kolay olmayacak. Amaç, hiç olmazsa ilk aşamada ortak kazanım elde etmek olmalı. (Erçin Şahmaran-yorumsuz)

2273141

numaralý telefonu arayıp mesajlarýnýzý býrakabilirsiniz

Sn. Özkan Yorgancıoğlu, vatandaşlık konusunda yeni yasanın kısa süre içinde meclise geleceğini açıklamışsınız. Acaba bu yasa sonrasında yapılacak yeni vatandaş sayısı ne olacak?

Sn. Ümit Bahşi, TDP’den Güzelyurt Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda size yapılan teklifi kabul etmemişsiniz. Anlaşılan siz de siyase6en el aman çekenlerdensiniz…

Sn. Beyhan Gürgöze, spor, akademi derken şimdi de poli,kaya soyunmuşsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah İnönü halkının desteğini kısa sürede kazanmayı başarırsınız…

Sn. Şahin Sapsızoğlu, Vadili Belediye Başkanlığı adaylığı için değerlendirmeler sürüyormuş. Ancak rakipleriniz arasında bir bayan olduğu için tercih ona kayıyor diye duyduk…

Sn. Şener Elcil, siz de biliyorsunuz ki kısa sürede bir çözüm olma ih4mali zayıf. Bunun için de yerel seçimlerin ertelenmesi fikrinizin yerine gelmesi biraz zor…

Sn. Şahap Aşıkoğlu, verdiğiniz bir mülaka-a ‘tanınmamak avantaj sağladı’ demişsiniz. ‘Ha keşke tanınaydık da, turizm patlamasaydı’ diyenleri duyar gibiyiz…


14

HALKIN SESi

HABER

Fellahoğlu, ÖZEV öğrencileriyle buluştu 27 Mart 2014 PerşembeLe#oşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Kadri Fellahoğlu, Le#oşa Özel Eği6m ve İş Merkezi öğretmen ve öğrencilerini kabul e9. Fellahoğlu, ziyare8e belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi, soruları cevapladı. Öğrenciler ziyaretlerinde ayrıca şubeleri tek tek gezerek bilgiler aldı. LTB Başkanı Kadri Fellahoğlu, Le#oşa Özel Eği6m ve İş Merkezi öğretmen ve öğrencilerin ziyare6nden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, özel eği6me muhtaç bir çocuğun sorumluluğun, sadece aileye değil, bütün topluma ait olduğunu söyledi.

Fellahoğlu, Le%oşa Özel Eği6m ve İş Merkezi öğretmen ve öğrencilerini kabul e8

“Radyo, insanların hayallerini geliştiriyor” UKÜ’de “Radyoculuğun Gizemi” konuşuldu. Bayrak FM’in deneyimli isimleri, “Radyonun, insanların hayallerinin gelişmesinde çok büyük rolü var. Radyoda anla7lanlar, herkesin hayal dünyasında farklı bir resim olarak görülüyor” dediUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İle6şim Fakültesi ülkenin önde gelen radyocularını ağırladı. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)’na bağlı Bayrak FM’den Aydın Türksever, Cihan Çayan ve Uygar Yeşilada “Radyoculuğun Gizemi” konulu söyleşide UKÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi. Çevik Uraz Konferans Salonu’ndaki etkinliğe UKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hikmet Seçim’in yanı sıra akademisyen ve öğrenciler ka7ldı. Keyifli geçen söyleşide, öğrenciler bir yandan radyo hakkında bilmediklerini öğrenirken, bir yandan da radyocuların komik anılarını dinleme "rsa7 buldu. SEÇİM: “RADYONUN İNSANLARIN HAYALLERİNİN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ BÜYÜK” İle6şim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği söyleşide açış konuşmasını UKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hikmet Seçim yap7. Seçim, televizyon, İnternet ve sosyal medyanın gelişimine rağmen radyonun kitle ile6şiminin en temel unsurlarından biri olmayı sürdürdüğünü kayde9. Prof. Dr. Hikmet Seçim, kişisel olarak radyonun kendi haya7nda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Ben radyo dinleyerek büyüdüm. Radyonun, insanların hayallerinin gelişmesinde çok büyük rolü vardır. Radyodaki anla7lanlar herkesin hayal dünyasında farklı bir resim olarak görülüyor.” dedi. TÜRKSEVER: “ÖZEL HAYATIMDA YAŞADIĞIM İLGİNÇ OLAYLARI DİNLEYİCİLERİMLE PAYLAŞIYORUM” Söyleşide ilk sözü Bayrak FM

Prof. Dr. Hikmet Seçim; Aydın Türksever, Cihan Çayan ve Uygar Yeşilada’ya plaket takdim e8 frekanslarında “Aydın’la Günaydın” programının yapımcı ve sunucusu Aydın Türksever aldı. 20 yıldır Bayrak FM’de program yap7ğını belirten Türksever, “Bu işe gırgır ve şamatayla insanları güldüreceğim, güldürürken de düşündüreceğim diyerek başladım.” dedi. Esprili tavırlarıyla öğrencileri güldüren Aydın Türksever, kendisine göre radyonun gizeminin hiçbir zaman bitmeyeceğini kayde9. Özel haya7nda yaşadığı ilginç olayları radyo programında dinleyicileriyle paylaş7ğını aktaran Türksever, programında şarkıların çok önemli olmadığını söyledi. Aydın Türksever, programında ailesiyle ve kendisiyle çok dalga geç6ğini de belirterek, kendisiyle dalga geçebilen insanın kendine güvenen biri olduğunu anla:. Hiçbir zaman radyoculuğun bitmeyeceğine inandığını söyleyen Türksever, eskiden radyoda gizemin daha fazla olduğunu, fakat teknolojinin de gelişmesiyle o gizemin yavaş yavaş azaldığını ifade e9. ÇAYAN: “DİNLEYİCİLERİMİZİN KAFASINDA BİZLERE AİT OLUŞAN BİR RESİM VAR” Bayrak FM’de “Cihan’la Keşif” adlı radyo programının yapım ve sunuculuğunu üstlenen Cihan Çayan ise 14 yıldır radyoculuk yap7ğını ve radyo haberciliğini çok sevdiğini söyledi. Programıyla ilgili bilgi de veren Çayan, “Keşif, tamamen sosyal medya haberleri, bilim-teknoloji haberleri ve dünyada gelişen ilginç olayların anla7ldığı bir radyo programı.” diye konuştu. Kendisinin de bir İle6şim Fakültesi mezunu olduğunu

belirten Çayan öğrencilere tavsiyelerde bulundu: “İle6şim mezunu olmama rağmen, alaylı kesimden çok şeyler öğrendim. Okuduktan sonra öğrendiklerinizi mutlaka geliş6rmeniz gerek. Hem okumak gerek, hem de kazandığınız tecrübeyle, bilginizi harmanlamak gerek.” Programdan önce vereceği

bilgileri hazırlamak için iki saatlik bir ön hazırlık yap7ğına değinen Cihan Çayan, bilgiye ulaş7ktan sonra o bilgiyi dinleyicilere nasıl sunulacağının çok önemli olduğunu belir9. Radyoculuğun gizemi konusunda da konuşan Çayan, dinleyicilerin kendilerinin sadece seslerini duyduğu için bu gizemin halen devam e9ğini

belirterek “Konuşma, espri ve bilgilerimizle o gizemi devam e9rmeye çalışıyoruz.” dedi. YEŞİLADA: “AMACIM İNSANLARI SORUNLARINDAN UZAKLAŞTIRIP GÜLÜMSETMEK” Söyleşide Bayrak FM’de “Uygar’la Hayata Gülümse” isimli radyo programın yapımcı ve sunucusu Uygar Yeşilada da 15 yıldır radyoculuk yap7ğını belirterek programında Kıbrıs ağzıyla dört farklı kişiyi canlandırdığını aktardı. Programda canlandırdığı dört sesi söyleşi esnasında da canlandıran Yeşilada salondan büyük alkış topladı. Programında toplumsal mesajları esprili bir dille vermeye çalış7ğını belirten Uygar Yeşilada, “Özellikle trafik konusunda çok hassasım. Araç kullanırken insanların dikkatli olmaları gerek.” diyerek konuyla ilgili düşüncelerini dile ge6rdi. Radyoda insanları güldürmeye

çalış7ğını aktaran Yeşilada, amacının insanları bir an bile olsun sorunlarından uzaklaş7rıp onları gülümsetmek olduğunu aktardı. Bir müzik programı yapmak isteyenlerin mutlaka kendinden bir şeyler katması gerek6ğine de değinen Uygar Yeşilada, “Ben radyoda gizeme inanmıyorum. Ar7k herkes herkesi biliyor.” diye konuştu. Uygar Yeşilada, radyonun geleceğinin çok iyi olduğuna inandığını da belirterek, arabada ve işyerlerinde herkesin sürekli radyo dinlediğini kayde9. UKÜ’lü öğrencilerin büyük keyifle dinlediği söyleşinin sonunda Rektör Vekili ve İle6şim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim; Aydın Türksever, Cihan Çayan ve Uygar Yeşilada’ya ka7lımlarından dolayı teşekkür plake6 takdim e9.

“Yazarın yazdığı kendi derdidir” 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin(YDÜ) 25.Kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan sanatsal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde önceki gün YDÜ’de Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiya7 Bölümü tara"ndan “Kıbrıs Türk Edebiya7’nda Roman ve Öykü” konulu bir panel düzenlendi. Oturum başkanlığını Türk Dili ve Edebiya7 Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Erdoğan Saracoğlu’nun yap7ğı panele, konuşmacı olarak Türk Dili ve Edebiya7 ögre6m üyesi ve Kıbrıs Araş7rmaları Merkezi Başkanı Yrd.Doç.Dr. Şevket Öznur ile roman ve öykü yazarları Osman Güvenir ile Bekir Kara ka7ldı. Panelde kısa bir açış konuşması yapan Yrd.Doç.Dr. Erdoğan Saracoğlu, Kıbrıs Türk Edebiya7nda roman ve öykünün kısa bir tarihçesini anlatarak, ilk roman ve öykü çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra söz alan yazar Osman Güvenir, öykülerinin edebiyat eleş6rmeleri tara"ndan, ya uzun öykü ya da kısa roman diye nitelendirildiğini belir9. Ayrıca Güvenir, yapıtlarına , yaşadığımız coğrafyaya ve toplumsal yaşan7mızı yerleş6rmeye özen gösterdiğini söyledi. “Yazarın yazdığı kendi derdidir” diyen sanatçı, roman ve öykülerinde kendi özlemlerini,

YDÜ’de “Roman ve Öykü” konulu panel düzenlendi kederlerini ve sevinçlerini dile ge6rmeye çalış7ğını söyleyerek: “Özellikle öykü ve romanlarımda eser kahramanlarının iç ça7şmalarını, psikolojik sorunlarını ele alarak özellikle drama6k unsurları ele almayı ihmal etmem” dedi. Sanatçı Bekir Kara ise , “Biz toplum olarak bugüne kadar büyük acılar çek6k. Gün geldi savaş7k, gün geldi göçmen düştük. Ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Ben, eserlerimde hep gerçek olayları anla:m. Sizler genç nesiller olarak, bizim yaşadıklarımızı,

eserlerimizden öğreniyorsunuz. Bu nedenle çok çalışarak, güçlü olmalısınız.” Son konuşmacı Yrd.Doç.Dr.Şevket Öznur ise üniversitelerde öğrenciye sadece ders vermenin yetersiz olacağını belirterek, “Bugün yapmış olduğumuz bu panel buna en güzel örnek6r. Çünkü sizler, bilmediklerinizi, öğrenmek istediklerinizi bizzat panele ka7lan sanatçılarımızı birinci ağızdan dinleyerek, onlara çeşitli sorular sorarak u#unuzu genişle6yorsunuz. Bu da uygulamalı derslerin önemini vurgular”dedi.


HALKIN SESi

MAGAZİN

27 Mart 2014 Perşembe

15

Mağusa’da farklı bir parti Arkın Palm Beach Otel’de 29 Mart Cumartesi gecesi “80's & 90 's Par,” düzenleniyor. Unutulmaz en güzel şarkıların yer alacağı gecede Dj Bora Çelik de set başına geçecek ve konuklarını doyasıya eğlendirecek. Organizatörlüğünü Arkın Palm Beach Halkla İlişkiler Müdürü Yeşim Koreli’nin yapacağı geceye ilginin büyük olması bekleniyor.

Twist’te Salsa gecesi

Leoşa Surlariçi bölgesinin gözde mekanı Twist Bar’da cumartesi gecesi Salsa Jam Party düzenlendi. Dj

eşliğinde gece boyunca dans eden çiler, salsadaki yeteneklerini gösterdiler.


16

HALKIN SESi

HABER

27 Mart 2014 PerĹ&#x;embe

DoÄ&#x;al gĂźzellikleri fotoÄ&#x;rafladÄąlar

FotoÄ&#x;raf DerneÄ&#x;i Ăźyeleri bu kez BeĹ&#x;parmaklarÄąn gĂźney ba,sÄąndaki daÄ&#x; kĂśylerinden KozankĂśy, AlemdaÄ&#x;, Akçiçek ve Ĺ&#x17E;irinevlerâ&#x20AC;&#x2122;i ziyaret e-; doÄ&#x;al gĂźzellikleri fotoÄ&#x;raďŹ&#x201A;adÄą

Ă&#x153;nal Ă?ç Giyim

.Korseler .Bay-

.Ă&#x2021;ocuk .PijamalarĂ˝ .Ă&#x2021;oraplar .Bebe Bayan

takýmlarý

Lemar Yolu-Creditwest Bank. YanĂ˝ - OrtakĂśy Tel: 228 4820

KÄąbrÄąs TĂźrk FotoÄ&#x;raf DerneÄ&#x;i (FODER) Ăźyeleri geç.Ä&#x;imiz pazar gĂźnĂź BeĹ&#x;parmaklarÄąn GĂźney Ba/sÄąndaki daÄ&#x; kĂśylerinden olanÄą KozankĂśy, AlemdaÄ&#x;, Akçiçek ve Ĺ&#x17E;irinevler kĂśylerine giderek bĂślgeyi fotoÄ&#x;raďŹ&#x201A;adÄą. GĂźn, Kuzey KÄąbrÄąsâ&#x20AC;&#x2122;Äąn gĂźzel bahar gĂźnlerinden biriydi. DoÄ&#x;a yeĹ&#x;ile bĂźrĂźnmĂźĹ&#x;tĂź. AyrÄąca baharÄąn mĂźjdecilerinden KÄąrlangĹçlar da çoktan gelmiĹ&#x; ve YÄąlmazkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de dĂśrt yoldaki, ĂźnlĂź Hasan HacÄą Ali Kahvehanesiâ&#x20AC;&#x2122;nin Kuzey ça/ aralÄąÄ&#x;Äąna yuvalarÄąnÄą yapmÄąĹ&#x;lardÄą. AÄ&#x;açlar çiçek açmÄąĹ&#x; narenciye aÄ&#x;açlarÄą tomurcuklanmÄąĹ&#x;, çiçek açmaya baĹ&#x;lamÄąĹ&#x;/. Gezinin ilk duraÄ&#x;Äą olan Kozanâ&#x20AC;&#x2122;da taĹ&#x; ekmek rÄąnÄą ziyaret edilip, piĹ&#x;miĹ&#x; ekmeklerin rÄąndan çĹkarÄąlÄąĹ&#x;Äą fotoÄ&#x;raďŹ&#x201A;andÄą. ArdÄąndan aynÄą yol Ăźzerinde bulunan kßçßk hellim ve nor imalatçĹsÄąnÄąn iĹ&#x; yeri gĂśrĂźlĂźp çalÄąĹ&#x;anlar fotoÄ&#x;raďŹ&#x201A;andÄą. KĂśy içerisindeki bir dĂźkkânda yapÄąlan koza, /Ä&#x;, el iĹ&#x;leri gĂśrĂźntĂźlendi. SokaÄ&#x;Äąn birinde eĹ&#x;ek Ăźzerindeki sahibi ve yanlarÄąnda 25 gĂźn Ăśnce doÄ&#x;an sÄąpasÄąna da rastlandÄą. YeĹ&#x;iller ve sarÄą papatya tarlalarÄą içerisinde olan, Kozanâ&#x20AC;&#x2122;Äą geride bÄąrakÄąlarak, Ĺ&#x17E;irinevler, AlemdaÄ&#x;, Akçiçek ve kĂśylerini fotoÄ&#x;raďŹ&#x201A;adÄąktan sonra bu muhteĹ&#x;em gezi sonlandÄąrÄąldÄą.

BeÄ&#x;eniyle izlendi Ä°stanbul Devlet TiyatrolarÄą, â&#x20AC;&#x153;Ä°kinci Dereceden Ä°Ĺ&#x;sizlik YanÄąÄ&#x;Äąâ&#x20AC;? adlÄą oyununu GazimaÄ&#x;usaâ&#x20AC;&#x2122;da sahneledi

Ä°stanbul Devlet TiyatrolarÄą, â&#x20AC;&#x153;Ä°kinci Dereceden iĹ&#x;sizlik YanÄąÄ&#x;Äąâ&#x20AC;? adlÄą oyununu , 27 Mart DĂźnya Tiyatrolar GĂźnĂź kapsamÄąnda GazimaÄ&#x;usaâ&#x20AC;&#x2122;da sahneledi. BaĹ&#x;bakan YardÄąmcÄąlÄąÄ&#x;Äą Ekonomi, Turizm, KĂźltĂźr ve Spor BakanlÄąÄ&#x;Äą ile KÄąbrÄąs TĂźrk Devlet

TiyatrolarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn davetlisi olarak Ăźlkeye gelen KÄąbrÄąs Ä°stanbul Devlet TiyatrolarÄąnÄąn oyunu, GazimaÄ&#x;usa Rauf Raif DenktaĹ&#x; KĂźltĂźr ve Kongre SarayÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda sunuldu. KÄąbrÄąs kĂśkenli SanatçĹ Berkay TulumbacÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn rol aldÄąÄ&#x;Äą, Ali CĂźneyd KÄąlcÄąoÄ&#x;luâ&#x20AC;&#x2122;nun yazdÄąÄ&#x;Äą, Elif Erdalâ&#x20AC;&#x2122;Äąn yĂśne0Ä&#x;i, iki perdelik komedi tĂźrdeki tek kiĹ&#x;ilik oyun, Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da en çok beÄ&#x;enilen .yatro oyunlarÄą arasÄąnda gĂśsteriliyor. Oyunda, Ăźniversite mezunu iĹ&#x;siz bir gencin baĹ&#x;Äąndan geçen traji komik olaylar ele alÄąnÄąyor.


HALKIN SESi

HABER

27 Mart 2014 Perşembe

Çin’in otomotiv devi Geely, beş farklı modeliyle Kuzey Kıbrıs halkı ile buluştu

17

Geely Kıbrıs’ta Fotoğraflar: Ahmet İKİDERELİ

Çin’in otomo'v devi Geely, Fab Ltd’le Kuzey Kıbrıs halkı ile buluştu. Çin’in, özel sektöre ait en büyük araç üre'cisi olan Geely, tüm dünyada bin 200’den fazla sa(ş ve servis noktasında, 24.6 milyar dolarlık cirosu ile, dünyanın en büyük sanayi şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 listesinde yer alıyor. Geely’nin beş farklı modeli olan şirin ve ekonomik Panda, Hem şehrin hem de arazinin asi çocuğu LC Cross, orta segmente,

geniş iç hacimleriyle iki aile arabası MK Sedan ve MK Hatchbag ve son olarak “pres'jli bir sürüşün keyfi Emgrand EC7, Fab Ltd showroomunda yerini aldı. Asbank ile birlikte sunulan yeni araç sahibi olma yöntemiyle 5 yıl tam araç garan'si, beş yıllık seyrüsefer, beş yıl boyunca tüm ru'n servisler ve yine beş yıl boyunca trafik ve ful kasko sigortanın da dahil olduğu bir sistem oluşturuldu.


Yazgı Ötüken

Çavdar mı? Tam buğday mı? Kepek mi?

HALKIN SESi

27 Mart 2014 Perşembe

19

Diye+syen ve Beslenme Uzmanı

SAĞLIK

yazgiotuken@hotmail.com Tel: 0542 853 07 01

Son yıllarda ekmek çeşitliliği artmış,r. Marketlere bakıldığında farklı farklı unlardan veya tahıllardan ekmekleri görmekteyiz. Kişiler daha sağlıklı beslenmeyi hedeflerken, daha sağlıklı gıdalara yönelmeye çalışmaktadırlar.

Bizler diye+syenler olarak sağlıklı beslenme önerilerimizde daha posalı gıdaları öneriyoruz. Böylelikle beyaz ekmek yerine tam tahıl unundan yapılan veya tam buğday unundan elde edilen ekmekleri tercih edin diyoruz. Bu haaki

Çavdar ekmeği

Tahıllar içerisinde en koyu renkli en çok çözünür lif ve en çok doyurucu olanıdır. Yüksek lif içeriği sayesinde kolesterol düşürücü, ve bağırsak çalışmasını kolaylaş+rıcıdır. Yine sağladığı yüksek lif ile birlikte toklus hissini ar+rıp uzun surely tok kalmayı sağlıyor, böylelikle kilo kontrolü sağlamada çavdar ekmeği oldukça faydalı. Çavdar, en düşük glisemik indekse sahip tahıl ürünüdür. Bu da demek oluyor ki, çavdarlı ekmek tüke*ldiğinde Kan şekeri seviyeleri kontrollü şekilde ar+ş gösterecek, insulin yanı+nı olumlu etkileyerek insulin direnci ve obze*de riskini azaltacak+r. Bu nedenle çavdar, son yıllarda oldukça yaygın tüke*len bir tahıl ürünüdür. Sa+n alacağımız ekmeklerin ilk sırasında çavdar ekmeğine yer verebiliriz. 1 dilim çavdar ekmeğinin içerdiği besin değeri miktarları (25gr)

Enerji: 55kalori Çinko:11,5mg Protein:2gr Diyet lifi:1 gr

Yağ:0,1gr Kalsiyum:20mg Demir:0,7mg

Tam buğday ekmeği

Tam buğday ekmeği, buğdayın tüm katmanlarındaki besin kaynaklarını içeriyor. Tam buğday ekmeği fonksiyonel bir gıdadır. Bunun sebebi hazırlık aşamasında ekşi hamur mayası kullanılmasından geliyor. Ekşi hamur mayasında bulunan lak*k asit ve asit bakterileri, hamurun mayalanmasını sağlıyor. Mayalanma sonucunda ekmek kabarıyor, bakteriler sayesinde ekmekteki çürüme önleniyor. Bu bakterilerin en önemli özelliği probiyo*k etkisi ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Mide-bağırsak fonsiyonlarını düzenliyor. Lif içerikleri sayesinde insulin salınımını düzenleyip kan şekerini control al+na alıyor, ayrıca kolesterol düşürücü etkiye de sahip*r. 1 dilim tam buğday ekmeği besin değeri (25gr)

Enerji: 66kalori Karbonhidrat: 13,7gr Protein: 2 gr Yağ:0,4gr

Lif: 0,3 gr Fosfor: 52 mg Kalsiyum: 5 mg Niasin: 1 mg

yazımda sizlere beyaz ekmek dışındaki sağlık için daha faydalı olan çavdar ekmeği, tam buğday ve kepek ekmekten bahsedeceğim, bu seferki market alışverişinizde ekmeklere daha dikkatli bakacağınızdan eminim…

Kepek ekmeği

Kepek çözünür posa( lif) içermektedir. Böylelikle lifli içeriği sayesinde kan şekeri ayarlanmasında, kan yağları ve kolesterol düşüürmesine yardımcıdır. Yüksek lif içermesi sayesinde kabızlık önleyici ve bağırsak çalışmasını düzenleyicidir. Kepek; yüksek posa(lif) içermesi nedeniyle çinko, demir, kalsiyum gibi mineralleri bağlayarak emilimini engelliyor. Demir düşüklüğü olan kişilerin kepekli ekmek yerine tam buğday ekmekleri tüketmeleri daha uygun olacak+r. 1 dilim kepekli ekmeğin besin değeri (25gr) Enerji: 55 kalori Protein: 2.15 gr Yağ:0,5gr Lif: 2 gr çinko: 10,5 mg

Güvenilir ve çeşitli ekmekler

Çok koyu renkteki ekmek gördüğünüzde, boya maddesi içeriyor düşüncesi aklınıza gelmelidir. Çeşit çeşit ekmekleri tüketmeye özen gösterin, tam buğday, çavdar arada kepekli ekmek tüketmek sizin besin çeşitliliğinizi ar+rıp size maximum yarar sağlayacak+r. İçerisinde kuruyemiş ilaveli olan ekmeklerin enerji yoğunluğu ve yağ içeriği daha fazladır, bunların yerine sade olanlarını tercih ediniz. Kapalı ambalajlarda el değmemiş ve besin değeri miktarlarının bulunduğu güvenilir firmaların ekmeklerini sa+n alınız. Sağlıklı günler dilerim…


20

HALKIN SESi 27 Mart 2014 Perşembe

Çevresel koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. Merkür Kova burcunda ilerliyor. Aynı düşünce içinde olduğunuz kişilerin ortaklık fikirlerine olumlu bakabilirsiniz. Fakat partnerinizin düşünceleri sizden çok farklı olacak:r. Onu regüle etmelisiniz.

Düşüncelerinizdeki ani gelişen değişimler karşısında kendiniz bile şaşıracaksınız. Bugün karşılaş:ğınız kişilerin fikirlerini gizlice yargılamaktan kendinizi alamıyorsunuz. Diretme ve direnme konusunda yapıcı davrandığınız zaman, kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz. Sadece dengeli davranmalısınız.

Yöne9ci gezegeniniz Merkür Kova burcunda ilerliyor. Birçok işi aynı anda yapmaya kalkacaksınız. Verdiğiniz sözleri yerine ge9rme konusunda yaşayacağınız zorlukları düşünmeli ve hızlı hareket etmenize rağmen, hataların da, olabileceğini unutmamalısınız. Kardeşlerinizin bir sorununa yardımcı olacaksınız.

Jüpiter'in sizi olumlu yönlendirmesi sayesinde; günlük haya:nızdaki her türlü olaya, duygusal bakmamayı öğreniyorsunuz. Bugün, birlikte vakit geçireceğiniz kişilerde, farklı bir özellik arıyorsunuz. Alınganlık göstermeniz için hiçbir neden yok. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline ge9rebiliyorsunuz.

Para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi çok büyük. Ani gelişen şartlara karşı &rsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bugün, ile9şim problemleri yaşamak istemiyorsanız, olayları abartmadan dingin bir şekilde düşünmelisiniz. Böyle durumlarda, sürekli kendinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

Bugün, arkadaşlarınızla organizasyon bir işi başlatmak isteyeceksiniz. Fakat, sizi duygusal anlamda zorlayan nedenleriniz var. Yara:cılığınızı ortaya çıkaracak güçlü bir mo9vasyona ih9yaç duyuyorsunuz. Değişimin size iyi geldiğini bilmeli ve alışkanlıklar konusunda ısrarcı olmamalısınız. Sadece dikkatli kararlar vermelisiniz.

Yoğun duygular içinde olsanız bile, pra9k yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Bugün, hırslarınızı kullanmak istemeyecek ve man:klı davranışlarınızla çevrenize olumlu yaklaşacaksınız. Eski duygularınızın sizi esir almasın izin vermemelisiniz.

Bugün karşılıklı bir sorgulama söz konusu olabilir. Gizlilik sizi çekici kılabilir fakat, olayları olumsuz bir şekil almasına izin vermemeli ve gerekli müdahaleyi zamanında yapmalısınız. Sorularınızın cevabını alamayabilirsiniz. Bugün, finans konularında gezegenler, sizi olumlu Destekliyor, İsteklerinizi gerçekleş9rebilirsiniz.

Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ih9yaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bugün, ailenizin sizden beklediği yardımı en kısa zamanda yerine ge9rmek isteyeceksiniz. Kendi gücünüzü ispat etmek için, başla<ğınız mücadelenin içinde olmaktan, büyük bir zevk alıyorsunuz.

İşinizle ilgili yeni bir yapılanma içinde olmanıza rağmen, yaşan:nızda kalması gereken değerlerden de vazgeçmek istemiyorsunuz. Bugün, maddesel kazançlarınızla ilgili özel durumlar söz konusu. Bütçenizi gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle kendinizi mutlu hisse;recek, bazı kişisel şeyler sa:n almak isteyeceksiniz.

Merkür ve Ay burcunuzda ilerlerken, hiçbir şey gözünüzden kaçmıyor. Ak9f ve hızlı hareket ederek, gerekli yerlerde müdahale etmesini iyi biliyorsunuz. Bugün yaşam koşullarınızı daha da iyi bir hale ge9rmek için verdiğiniz mücadele takdir görecek. Bulunduğunuz alanlara sığmayan yapınızla gerçekten sıra dışı bir kişiliğiniz var.

Bugün bulunduğunuz ortamlarda, kendinizle ilgili konuşmalar hoşunuza gidecek9r.. Çalışmalarınıza daha hız vermek is9yorsunuz. Keskin man:ğınız, mesafeleri kısa sürede almanızı sağlayacak. Ya:rımlarınız konusunda hiç kimseye güvenmiyor ve özel kazançlarınızı kendiniz takip etmekten hoşlanıyorsunuz.

Tiyatro

Görsel ve İşitsel Sanatseverler Derneği’nin “Biraz Da Gülelim Be Gardaş” adlı 9yatro oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon 4’te saat 20.00'de sahnelenecek. “Biraz Da Gülelim Be Gardaş” isimli iki bölümden oluşan Farz türünde KKTC komedisinin sergilendiği oyunda; Kıbrıs’ta karı koca kavgaları ve kavgaların tatlıya nasıl bağlandığını anla:lıyor. Yönetmenliğini İbrahim Andaş’ın yap:ğı oyunun oyuncu kadrosunda İbrahim Andaş, Serhat Yarkın, Mehmet Kahya, Musta Emirtaneoglu, Hakan Kokur, Sezal Acaroğlu, ve Yıldız Yasemin bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde yeni bir oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Ferhat Ergün’ün yazdığı, Sahne Sanatları öğre9m görevlisi Barış Erdenk’in yöne;ği komedi oyunda; Bah9yar’ın kaset çıkarma serüvenini ve bu alandaki insanlarının kişisel çıkarları yüzünden,

Bah9yar'ın içine düştüğü trajikomik hikayesi anla:lmaktadır. 27 Mart Perşembe ve 28 Mart Cuma akşamı saat 20.00 de YDÜ AKKM de oynanacak olan oyuna giriş ücretsiz olup tüm 9yatro severler davetlidir. Çatalköy Belediye Tiyatro Su, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde “Padişah-ı Hal-i Osman” adlı oyunu sahneleyecek. Ücretsiz sahnelenecek oyun, Erol Avgören Tiyatro Merkezi’nde yer alacak.

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu, “Dünya Tiyatrolar Günü” etkinlikleri çerçevesinde, bugün ve yarın, “Dokuz Canlı” isimli polisiye komedi oyununu ücretsiz sunacak. Girne Belediyesi Kültür Merkezi (Terminal Binası Üst Kat) Tiyatro Salonu’nda yer alacak oyun saat 20.00’de başlayacak. Oyun için salonun seyirci kapasitesi 150 kişi olduğundan ka:lmak isteyenler, isimlerini oyun günü saat 18.00’den i9baren kapıdan yazdırabilecekler.

GAÜ 1. Tiyatro Günleri Programı

Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi Talimhane Tiyatrosu 27 Mart 2014 / Saat 20:00 /GAU Spectrum

Karı Koca Arasında Ufak Tefek Cinayetler Bursa Devlet Tiyatrosu 29 Mart 2014/ Saat 20:00 / GAU Spectrum

Mahşeri Cümbüş 28 Mart 2014/ Saat 20:00 / GAU Spectrum

Mar: Bursa Devlet Tiyatrosu 30 Mart 2014 / Saat 20:00 / GAU Spectrum

“Doğru ve Yanlışın Ötesinde: Adalet ve Affediş Öyküleri” (Beyond Right & Wrong: Stories of Jus9ce and Forgiveness) isimli belgesel film, 28 Mart Cuma saat 19.00’da, Le'oşa Ledra

Palace’ta ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde gösterilecek. Tarihsel Diyalog ve Araş:rma Derneği tara&ndan yapılan yazılı açıklamaya göre filmin ardından, rese

Serdarlı Belediyesi ile Serdarlı Kültür ve Sanat Derneği tara&ndan organize edilen “Serdarlı Kültür ve Sanat Evi 2. Bahar Şenliği”, 6 Nisan Pazar günü gerçekleş9riliyor. Sabah 10.00’da başlayıp, 17.30’da tamamlanacak şenlikte, şiir dinle9si, halk dansları

gösterisi, klasik araba sergisi, motor şov, dans gösterileri, fotoğraf yarışması, tavla turnuvası yapılacak. Etkinlikte ayrıca, Le'oşa Türk Belediyesi Orkestrası müzik dinle9si sunacak, etkinlik 17.30’da yapılacak ödül ve plaket töreniyle tamamlanacak.

Baraka Film Atölyesi üre9mi “Sanayi Holding” belgeseli 29 Mart’ta Gazimağusa’da gösterilecek. Baraka Kültür

Merkezi’nden verilen bilgiye göre, belgesel gösterimi Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM)’de saat 19:00’da yer alacak.

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Gazimağusa bölgesinde “Diyabet Okulu” etkinliği düzenliyor. Dernek Genel Sekreteri Taner Morris tara&ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 – 17 Nisan tarihleri arasında 5 gün sürecek etkinlikte

diyabe9n tüm konuları tar:şılacak. 20 kişiyle yapılması planlanan eği9m etkinliğine ka:lım için başvuruların devam e;ği ve ayrın:lı bilginin 223 61 15 numaralı telefon aranarak elde edilebileceği kaydedildi.

Belgesel film gösterimi Serdarlı 2. Bahar Şenliği

Sanayi Holding belgeseli gösterimi

Diyabet Okulu” etkinliği

AJANDA

Tarihte bugün bugün 27 Mart Olaylar 1854 - Kırım Savaşı: Birleşik Krallık Rusya İmparatorluğuna savaş ilan e8. 1891 - Servet-i Fünun dergisinin ilk sayısı çık7. 1918 - Besarabya ve Moldova Romanya'ya ka7ldı. 1958 - Nikita Khrushchev, SSCB'de başbakanlığa yükseldi. 1970 - Gediz, Kütahya'da deprem oldu, 1087 kişi haya7nı kaybe8. 1972 - Türkiye Halk Kurtuluş Par6si - Cephesi lideri Mahir Çayan ve arkadaşları Ünye Radar Üssü'nden 3 İngiliz teknisyeni kaçırdı. 1976 - Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Washington, DC'de Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmaya göre, Türkiye üslere izin çıkaracak, ABD de buna karşılık Türkiye'ye yardımda bulunacak7. 1994 - Eurofighter Typhoon ilk test uçuşunu yap7. 1996 - ABD Başkanı Bill Clinton, eşi Hillary Clinton ve kızı Chelsea ile Türkiye'ye geldi. 1999 - Nissan - Renault arasında güç birliği anlaşması imzalandı. Doğumlar 1845 - Wilhelm Conrad Röntgen, Alman fizikçi Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1923) 1886 - Ludwig Mies van der Rohe, Alman mimar (ö. 1969) 1889 - Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk yazar (ö. 1974) 1963 - Quen6n Taran6no, ABD'li film yönetmeni ve oyuncu 1970 - Mariah Carey, ABD'li şarkıcı Ölümler 1945 - Halit Ziya Uşaklıgil, Türk yazar (d. 1866) 1968 - Yuri Gagarin, Sovyet kozmonot (d. 1934) 1986 - İhap Hulusi Görey, Türk grafik sanatçısı (d. 1898) 2002 - Billy Wilder, ABD'li yönetmen (d. 1906)

 2006 - Stanislaw Lem, Polonyalı yazar (d. 1921)

LEFKOŞA Ülker Pozan Eczanesi: Şht. Gzt. Hasan Tahsin Cad. No: 40/2 Kermiya (Lemar yolu) Tel: 223 5180 Serkan Kervan Eczanesi: Atatürk Cadesi. No. 16 B. Hamitköy Le'oşa Tel: 2258091

MAĞUSA Akpınar Eczanesi: Eşref Bitlis Cad. No: 11 Tel: 365 3618

GİRNE Girne Eczanesi: Bedreddin demirel Cad. Bekiroğlu Mağzaları 12/A TEB Bankası yanı Tel: 815 29 80 GÜZELYURT Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No: 4/3 Tel: 714 2316

Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyagosu’nun 26 Mart 2014 tarihli çekilişi yapıldı. 150 bin TL’lik büyük ikramiye 37856 numaralı bilete çık:. 11897 19004 32389 38474 66439 Yüz Bin TL 150.000 TL İkramiye Kazanan Numara Yüz TL 100 TL İkramiye Kazanan 37856 Numaralar 02501 15400 20579 41997 64008 Beş Bin TL 5.000 TL İkramiye 04358 20178 28134 57217 71930 Kazanan Numaralar 23690 35376 Son Üç Rakamına Göre Yirmi TL 20 İki Bin Beş Yüz TL 2.500 TL İkramiye TL İkramiye Kazanan Numaralar Kazanan Numara 071 616 29178 Son İki Rakamına Göre On Beş TL Bin TL 1.000 TL İkramiye Kazanan 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar Numaralar 74 99 34798 35361 49831 79685 Beş Yüz TL 500 TL İkramiye Kazanan Numara 02480 12756 19775 48011 59124 İki Yüz Elli TL 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar 11510 14873 31337 35388 45703

Son Bir Rakamına Göre On TL 10 TL İkramiye Kazanan Numaralar 2(İKİ) 5(BEŞ) Büyük ikramiye’ye isabet eden 37856 no’lu bile9 Le'oşa Bayi Mehmet Ulun satmış:r.

Serdar Kılıç, Doğa'da yaşamı anlatıyor

Doğa severlerin ilgiyle izledikleri Vahşi Doğada yaşamı konu alan televizyon programıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı Serdar Kılıç söyleşi yapmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi 25. Yıl Kutlamaları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye9'ne geliyor. 28 Mart 2014 Cuma günü saat 11:30'da AKKM salon 2'de gerçekleşecek söyleşide Serdar Kılıç deneyimlerini ve izlenimlerini ilgi duyan herkesle paylaşacak.


HALKIN SESi

HABER

27 Mart 2014 Perşembe

21

YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi Öğre*m Görevlisi

Murat ATAK

Bizi sizden ayırmak istiyorlar

Hamlet’e yoğun ilgi Dünyaca ünlü William Shakespeare klasiği Hamlet, büyük beğeni topladı

Amerikan Girne Üniversitesi (GAÜ)

1’inci Tiyatro Günleri’ne KKTC halkı ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile GAÜ işbirliğinde gerçekleşen organizasyonun birinci gününde dünyaca ünlü

“Bizi bölen sınırları sileceğiz”

Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su yayınladığı Tiyatrolar Günü mesajında, ücretsiz sahnelenecek oyunun Erol Avgören Tiyatro Merkezi’nde yer alacağını kayde>. Tiyatro Su mesajında, “Bir araya geliyoruz çünkü ağlayıp ha<rlayacağız, güleceğiz ve dalıp gideceğiz düşüncelere, öğreneceğiz ve tasvip edeceğiz, hayaller kuracağız. Teknik hünerlerimizle şaşır<rken, tanrılar bedenlenecek cismimizde. Güzelliği, şe(a; insan olmanın erdemini, yaratmaya yeter olmamızın ortak nefesini yakalayacağız. Bir araya geleceğiz çünkü canımıza can ka<p gücümüzü toplayacağız. Farklı kültürlerimizin zenginliklerini kutlayıp bizi bölen sınırları sileceğiz” diyerek şöyle devam e>: “Biz inanıyoruz ki; çağdaş ibadet insanın birbiriyle çağdaş yakınlaşmasıyla olur ve çağdaş insanların topluca gidebileceği yerler çağdaş ;yatro salonlarıdır. Çağdaşlık sana<n yara<cılığıyla insani değerlerini yeniden keşfederek insan olmanın erdemini yeniden bularak sana<n ve ;yatronun önderliğinde,tüm dünya insanlığı, birbiriyle kucaklaşacak<r.”

William Shakespeare klasiği Hamlet, ikinci günü “Bütün Çılgınlar Sever Beni” oyunları sergilenirken, oyunlar yoğun ilgi gördü. GAÜ Millenium Başakanlık Ofisi Toplan< Salonunda gerçekleşen basın toplan<sına GAÜ adına Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut ve GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Süner ka<lırken, Moda Sahnesi’nden ise “Bütün Çılgınlar Sever Beni” oyuncuları Mert Fırat, Aslı Tandoğan ve Volkan Yosunlu ka<ldı. GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut konuşmasında, GAÜ Oyunculuk ve Drama Bölümünden bu şekilde bir teklif geldiğinde çok mutlu olduklarını ve bu projeyi KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile hayata geçirdikleri için guru duyduklarını söyledi. GAÜ’nün ar<k Girne şehri ile iç içe gelmiş bir halde olduğunu dile ge;ren Davut, bu ve buna benzer sosyal ve kültürel faaliyetlerden halkında faydalandığını vurguladı. GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Süner gerçekleş;rmiş

olduğu konuşmasında, GAÜ Sahne Sanatları Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümünün henüz yeni bir bölüm olduğu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında “nasıl bir etkinlik yapabiliriz” düşüncesiyle yola çıkarak, GAÜ 1. Tiyatro Günleri’ni ortaya çıkardıklarını söyledi. Süner, henüz yeni bir bölüm oldukları için ortaya bir oyun sergileyemediklerini ancak bundan sonra her yıl düzenlemeyi planladıkları fes;val havası taşıyan ;yatro günlerini, GAÜ Rektörlüğünün de sonsuz desteğiyle ortaya koyduklarını belir>. Ayrıca Süner, Mert Fırat ve Volkan Yosunlu’nun kendisinin öğrencileri olduğunu belirterek, farklı bir yerde öğrencilerinin ka<ldığı bir organizasyon düzenlemenin çok garip ve mutlu edici bir duygu olduğunu ifade e>. Aslı Tandoğan, “Bütün Çılgınlar Sever Beni” oyunu hakkında basına bilgi verirken, Kıbrıs’ta olmaktan çok mutlu olduğunu ve bugüne kadar 'rsat bulupta gelemediğini sözlerine ekleyerek, bu 'rsa< kendisine tanıdığı için GAÜ’ye teşekkürlerini sundu. Mert Fırat gerçekleş;rmiş olduğu konuşmasında, drama ve oyunculuk eği;mlerinde 4

yıl boyunca kahırlarını çeken Leven Süner ile birlikte olmaktan hem gurur duyduklarını, hem de inanamadıkları bir durum olduğunu belir>. Bugünde sahneye çıkarken yine kendilerinin arkasında olduğunu belirten Fırat, Girne Amerikan Üniversitesi’nde sahne almaktan gurur duyduğunu belir>. Ayrıca GAÜ’nün bu organizasyona zaman, bütçe ve mekan ayırmasının çok değerli olduğunu belirten Fırat, bu konuda üstlerine düşeni herzaman yapmaya hazır olduklarını belir>. Volkan Yosunlu, Kıbrıs’ta olmanın güzel olduğunu, ama Leven Süner’in Bölüm Başkanlığı yap<ğı bir üniversitede olmanın daha da güzel olduğunu belirterek, bu bölümde okuyacak olan öğrencilere, sahnede ustaçırak ilişkisinin çok önemli olduğunu söyledi. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Yosunlu, KKTC’de böyle bir oyunculuk bölümünün açılmasının, özellikle ;yatroların tar<şmalı olduğu bu günlerde önemli bir çıkış noktası olacağına dikkat çek;.

Leoşa Sanat Tiyatrosu’nun Dünya Tiyatro Günü mesajı

“Gerici düzene oyunlarımızla cevap veriyoruz”

Le(oşa Sanat Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Le(oşa Sanat Tiyatrosu Yöne;m Kurulu tara'ndan yayımlanan mesajda, “kapitalizmin yara<ğı global krizlerin, bölünmüşlüğün, belirsizliğin hâlâ ve ısrarla hüküm sürdüğü dünyada 52. kez bu heyecan ve onur ile salonlarda yahut sokaklarda yaşamlarını, fikirlerini ;yatroya adamış insanların görüleceği” kaydedildi. “Kültürevleri'nin peşkeş çekildiği, parkların Alışveriş Merkezleri'ne dönüştürüldüğü,

külliyelerin açılıp, bürokra;k kurdelelerin kesilme kavgasının yapıldığı ve insanların köleleş;rildiği bir düzenden daha güzel ne olabilir ki ;yatronun malzemesi” denilen mesaja şöyle devam edildi: “Belki de bugün Dianysos Şenlikleri'ndeki gibi coşku ve mutlulukla kutlanabilir, durmak bilmez bir ırmağa ya da bir karnavala dönüştürülebilirdi. Ama bizler bu noktada, bu gerici düzene ve hizmetkarlarına şenliklerimizle değil, mücadelemizle, kavgamızla ve en önemlisi de oyunlarımızla cevap veriyoruz.”

Ama biz bu yıl biraz buruk, biraz incinmiş, biraz dargınız. Neden mi? Bizi sizden ayırmak is;yorlar. Oysa bilmiyorlar ki: Evrensel sanata ve onu yaratan, yorumlayan sanatçılara hayranlık ve saygı duymayan ik;darlar daima kaybetmişlerdir. Sanat kurumları halkındır. Tiyatrodan yoksun bir toplum sözsüz, senfoni olmadan ruhsuz, operası yoksa nefessiz, bale sana< olamadan hareketsiz kalır. İnsanı incelten, düşündüren, sorgulayıcı bir toplum haline ge;ren bu kurumlar ve bu kurumları oluşturan sanatçılar, daima var olacak; haya<n bu vazgeçilmezleri, sonsuza değin insanlığa ışık saçacaklardır. Söz konusu kurumlarımız evrensel sanat üretmektedir. Canla başla. Üstelik her gece yılmadan, bıkmadan, usanmadan her an’ı yeniden yaşayarak, yaratarak. Ve yalnız sizin için! Cumhuriye;mizin en temel kurumlarının başında Tiyatro, Opera, Bale ve Senfoni orkestraları gelir. Bunlara kem gözle bakmak hayata, insanlığa düşman olmak anlamına gelir. Size hakika;n kapılarını aralatacak olanı, elinizden almak üzereler. Kendinizi hiçe saydırmayın. Gelin bizimle el ele, yürek yüreğe olun. Çünkü biz aslında sizin için mücadele ediyoruz. Muhafazakâr sana=an söz etmeye başladılar. Oysa sana<n e;k ve este;k dışında hiçbir kuralı yoktur. Olmamalıdır. Sahne sana<nın kendine özgü bir kanunu, bir ritmi vardır. Buna aykırı her durum dünyanın dönüş ritmine, doğa kanunlarına, haya<n akışına ve hakikate aykırıdır. Müdahale edilemez. Doğaya müdahale ederseniz bir tsunami ile kurtarabilirsiniz ama sanata müdahale ederseniz (onlar gibi söyleyeyim) çarpılırsınız. Binasız ;yatrolar, ;yatrosuz binalar, bilgisiz bürokratlarla “Sanatçısız Sanat” yapmak is;yorlar. Bu kurumları daha çagdas hale ge;rmek yerine kapatmaya kalkmak, birleş;rmeye kalkmak, yağmacılık ve yıkımcılık<r. Bugün bu, birilerinin -ha=a sanatçı kisvesi al<nda dolaşanlarınişine geliyormuş gibi görünebilir. Yıllardır devlet destekli sanat yapanlara diş bileyen hokkabazların, şarlatanların, canbazların, skeç misali müsamereler ile cebini doldurmaya kalkanların ekmeğine yağ sürebilir ama biliniz ki gerçek ve özgür sana<n kalbine vurulan bir darbedir. Uygar toplumlarda bilim ve sanat özgürdür... Hükûmetlere inat, Devlet bilimi ve sana< desteklemek zorundadır. Çünkü biz her hırsıza Moliere, her muhterise Shakespeare, her gözü karaya Sophokles, her vatan hainine Nazım ve Brecht ile cevap verir, haysiyetsizi, onursuzu, düzenbazı Çehov ile gösterir her mağrura mağduru ha<rlatmayı Haldun Taner’le yapar, her yakın tarihimizi sorgulatmayı Özakman’la, her ik;dar kavgasını Oflazoğlu ile gösteririz. Bizim kalbimizi, sizin aynanızı kırıyorlar. Sanata, Sanatçıya, Cumhuriye;mizin en önemli Sanat Kurumlarına sahip çıkma zamanıdır. Oyunlardaki kahramanlarımız sizlersiniz, gelin şimdi gerçek kahramanlarımız olun. Saygılarımla… Almayı sağlayan, "olmazsa olmaz" bedii ih;yaç<r sanat. SANAT TÜM İNSANLIĞA LAZIMDIR. Kurumları zor durumlara düşürmek, ha=a kapatmak sanıldığı kadar kolay değildir. Cumhuriye;mizin en temel kurumlarının başinda ;yatro, opera bale, senfoni orkestraları gelir. Bunlara kem gözle bakmak insanlığı ıskalamak anlamına gelir. Tek başina bir kişinin yap<ğı absürd yasa tasarılarıyla hiç bir yol alınmayacağı açık<r. Enseyi karartmayalım. Demokra;k yolda kararlı bir şekilde yürüyelim.s almayı sağlayan, "olmazsa olmaz" bedii ih;yaç<r sanat. SANAT TÜM İNSANLIĞA LAZIMDIR. Kurumları zor durumlara düşürmek, ha=a kapatmak sanıldığı kadar kolay değildir. Cumhuriye;mizin en temel kurumlarının başında ;yatro, opera bale, senfoni orkestraları gelir. Bunlara kem gözle bakmak insanlığı ıskalamak anlamına gelir. Tek başına bir kişinin yap<ğı absürd yasa tasarılarıyla hiç bir yol alınmayacağı açık<r. Enseyi karartmayalım. Demokra;k yolda kararlı bir şekilde yürüyelim.


22

HALKIN SESi

REKLAM

27 Mart 2014 Perşembe

UMUT KUAFÖR & GÜZELLİK MERKEZİ Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır…

  

Fön Gölge Röfle Balyaj

 Pedikür Boya Gelin Başı Makyaj Saç Ağda Kaynak

Tel : 0533 849 22 35 – 0533 821 12 43 Adres : Ordu Caddesi No: 4 Akdoğan/ Gazi Mağusa

MOZAÝK-TÜRBE

- 750 YTL’den başlayan fiyatlarla mozaik türbeler - 550 stg.’den başlayan fiyatlarla 18 değişik renkte doğal mermerden türbeler granit ve porselen resimler. Lefkoşa Mezarlığı’nda dolgu, bakım, tamir, sulama ünitemiz de ‘O’na olan kalıcı sevginizi ebedileştirebilirsiniz

HASAN KAHVECİ VE OĞULLARI Tel: 0 542 856 2266 - 0 542 858 2772 0 542 852 2347 - 0 542 857 3777

Kesat Süt Mamülleri

Ürünlerimiz Tamamen Katkısız Olarak İmal Edilmektedir. Sağlıklı Nesiller için Bizi Tercih Edin.

 Hellim Nor

 Eski Kaşar ( Delikli Peynir) Talar Peyniri ( Baf Peyniri) Yoğurt

 Kuru Nor ( Makarnalık)

Telefon: 0542 853 54 35 – 0542 880 75 36- 239 21 72 Adres : Şehit Yılmaz Yolcu Sok. No: 8 Yiğitler / Leoşa Not: Adrese teslimat yapılmaktadır.

Lezzet Durağınız olu Leoşa – Mağusa Anay

Üzerindeki

Dürüm Çeşitleri Lahmacun Pizza Fast Food Menüler Pide Çeşitleri Salata Çeşitleri Güveç Çeşitleri Kebap Çeşitleri Balık Menüler

Adres: Leoşa-Mağusa anayolu üzeri Demirhan Telefon: (0392) 232 47 66 - 232 51 40 - 0542 856 51 47


HALKIN SESi

27 Mart 2014 Perşembe

Dr. Fazıl Küçük diyorki

"Evet, biz Kıbrıs Türk'ü; hiç şüphe yoktur ki dinimize ve mensup olduğumuz millete bağlı, sadık kimseleriz. Anavatan'ın yara(ğı bütün inkılaplara ayak uydurmuş, onun izinden yürümeyi vazife saymış bir halkız. Bu hareke'mizi hiçbir kimsenin ne tenkit etmeye ve ne de bunun yerli Hükümete karşı bir isyan mahiye' taşıdığını iddia etmeye hakkı ve salahiye' yoktur." (1953)

Eski Fotoğraflar

Kıbrıs konusu ve İngiliz basını İngiliz birlikleri tenkit ediliyor

Londra 11 (BY): Lonara basını, Kıbrıs'ta barışı korumakla görevli İngiliz birliklerinin pasif tutumunu beğenmemekte ve daha etkili müdahale tedbirleri için İngiliz askerlerine yetki verilmesi tavsiyesinde bulunmaktadırlar. DAILY EKSPRESS gazetesi, bu konuda özetle şunları yazmaktadır: "Birleşmiş Milletler kuvve1nin hazırlanması, çok gecikeceğine göre, İngiliz Birlikleri’nin uzun bir süre daha Ada'da kalacakları anlaşılmaktadır. Birlikler orada kalacaklarına göre, Hükümet, hiç olmazsa İngiliz askerlerinin tahkir edilmelerini olsun önlemelidir. Askerler, orada, eli kolu bağlı durumda bırakılmamalıdır. Aynı konuda DAILY MAIL gazetesi şunları yazmaktadır: "Bir İngiliz astsubayı, zırhlı aracının kulesine oturmuş, ensesinde bir Rum çetecinin tabanca namlusunu hissetmekte. Buna karşılık sabırla beklemektedir.

23

Hazırlayan ve Derleyen: Altay Sayıl E-Mail: altaysayil@gmail.com

Dünyanın hangi ülkesinin askeri bu kadar ağır hakarete tahammül edebilir. Niçin işi Birleşmiş Milletler’e devretmiyoruz. Birleşmiş Milletler bunu yapabileceğini göstermek zorundadır. Aksi takdirde Birleşmiş Milletler’in geleceği çok karanlık2r." Yine Kıbrıs konusunda ECOTSMAN şu makaleyi yayınlamış2r: "Kıbrıs'ın mevcut Anayasası, cemaatlerden birinin üstünlük elde etmesini önlemeyi hedef tutmuştur. Bir Cemaa1n öbürüne tahakkûmu Anayasanın açıkça ihlâlidir ve Güvenlik Konseyi’nin müdahalesini gerek1rir. Eğer Rumlar, daha ileri giderlerse, Garan1 antlaşması gereğince Türkiye, Ada'ya çıkarma yapabilir. Bu durumun yeniden ortaya çıkması karşısında endişeye düşen Yunan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin A1na Büyükelçisi ile acele müzakerelere başlamış2r. Şimdi tek umut, Türklerle Yunanlıların ortak harekete karar vermeleridir." 14 Mart 1964 (Halkın Sesi)

Denktaş'ın basın toplantısı

Vashington 11 (BY): Güvenlik Konseyi toplan2larına iş1rak etmek üzere Vashington'a gelen Kıbrıs Türk Cemaa1 lideri Rauf Denktaş, burada temaslarına devam etmiş1r. Denktaş dün, Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmüştür. Daha sonra bir basın toplan2sı düzenleyen Rauf Denktaş, yerli ve yabancı televizyon, radyo ve basın mensuplarıyla bir buçuk saate yakın uzun bir görüşme yapmış ve Kıbrıs'lı Türklerin isteklerini tebarüz e3rmiş1r. 14 Mart 1964 (Halkın Sesi)

Kanadalı askerler pazartesi geliyor

Öğrendiğimize göre, Kıbrıs'ta sulh ve sükunu korumak için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tara ndan kurulacak barış kuvve1ne dahil olacak olan bin Kanada askeri önümüzdeki pazartesi günü adaya çıkacak2r. 14 Mart 1964 (Halkın Sesi)

Sayın okuyucumuz, yayımlanmasını istediğiniz eski fotoğraflarınızı bize gönderin, yayımlayalım.

1960 yılında Atatürk İlkokulu’ndan mezun olan öğrenciler, öğretmenleri Sevil Alpay ile birlikte. Geride görülen bina Atatürk İlkokulu’nun öğrenime açıldığı ikinci yılıdır.


24

HALKIN SESi

TÜRKİYE

27 Mart 2014 Perşembe

Genç öğretmen, ders anlatırken öldü Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ders anla,ğı sırada rahatsızlanan 24 yaşındaki öğretmen yaşamını yi+rdi

Twitter yasağına durdurma Ankara 15’inci İdare Mahkemesi, Twitter’a erişimin engellenmesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurduTürkiye Cumhuriyeti’nde, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB), Twitter'a tedbir amaçlı erişimin engellenmesine ilişkin işleminin yürütmesinin, Ankara 15’inci İdare Mahkemesi’nce durdurulduğu öğrenildi. Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu, TİB'in kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin, oy çokluğuyla Twitter'a tedbir amaçlı erişimin engellenmesi işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği belirtildi. Kararın yazımının sürdüğü, yazım işleminin ardından kararın TİB'e iletilmesinin beklendiği öğrenildi. TİB'in kararı 30 gün içinde uygulaması gerekiyor. Bununla birlikte TİB, bu sürede Ankara 15. İdare Mahkemesi kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edebilir. Bölge İdare Mahkemesinin alacağı karar kesin nitelik taşıyor. Bu arada, kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural adına dava açan Bilişim Hukuku

Derneği Başkanı Kürşat Ergün, "Ankara 15. İdare Mahkemesi, oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bir üyenin muhalefet şerhinin yazılması bekleniyor. Tereddüt yok. Bizim açtığımız dava Ankara 2. İdare Mahkemesi’ndeydi. Ancak dosyaların birleştirilmesi için az önce talepte bulunduk. Karar, tüm mahkemeler için bağlayıcı olacak" açıklamasında bulundu. Öte yandan, Twitter'a erişim engelinin kaldırılması için yapılan bireysel başvurular için dün sabah toplanan Anayasa Mahkemesi heyetinin, İdare Mahkemesi’nin kararının ardından ön inceleme yaptıktan sonra başvuruyla ilgili görüşmeyi başka bir tarihe bıraktığı öğrenildi.Koyulhisar ilçesinde Çamlıyaka Ortaokulu'nda sınıf öğretmeni olan 24 yaşındaki Seda Akal, sını"a ders anla8ğı sırada rahatsızlanarak yere düştü. Haber verilmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Akal'ı İlçe Hastanesi'ne kaldırdı. Genç öğretmen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araş5rma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilirken yolda haya5nı kaybe7. Öğretmenin cenazesi, Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Akal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, hastane morgundan meslektaşları tara!ndan alınarak görev yap5ğı okula ge4rildi. Saygı duruşunda

bulunulmasının ardından, Seda Akal'ın özgeçmişi okundu. Koyulhisar Kaymakamı Şenol Turan, törende yap5ğı konuşmada, öğretmen Akal'ın ani ölümünün üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Turan, "Öğretmenimizin ailesine ve eği4m camiamıza başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan ve konuşmakta güçlük çeken İlçe Milli Eği4m Müdürü Ba6al Akman ise genç öğretmenin iki gün sonrası için Sivas'taki bir hastaneden kardiyoloji servisinde muayene olmak

Sanayicilerden erken seçim çağrısı

Twitter, Türkiye’de dava açtı Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Türk hükümeti tarafından getirilen Twitter yasağının kaldırılması için karşı dava açtıTwitter yaptığı açıklamada geçen hafta Türkiye'de Twitter'a ulaşımın engellenmesi nedeniyle yargıya başvurduğunu duyurdu. blog.twitter.com adresinde yer alan açıklamada, yasağın yürürlüğe konduğu altı günden bu yana Türk hükümet yetkilileriyle endişeleri konusunda görüşmeler yapıldığı, Twitter’ın nasıl çalıştığı ve politikaları hakkında bilgi verildiği ve sorunun

çözüme kavuşturulmasına çalışıldığı belirtildi. Ancak Türkiye’de hâlâ seslerini duyurabilmek için Twitter’a yönelen milyonlarca kişinin bundan mahrum bırakıldığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle konu üzerinde çalıştıkları bağımsız bir Türk avukat aracılığıyla Türk mahkemelerinde daha açıldığı belirtildi. Açıklamada, yasağa dayanak olarak öne sürülen üç mahkeme kararından ikisiyle ilişkili içeriğin askıya alındığı, çünkü bunların kendi kurallarını da ihlal ettiği ifade edildi. "KULLANICI VERİLERİ İLETİLMEDİ" Ancak bir bakana yönelik yolsuzluk suçlamalarında

bulunulan hesabın kapatılmasına ilişkin mahkeme kararının ise uygulanmadığı belirtildi. Bu konuya ilişkin mahkeme kararının kendilerini endişelendirdiğini belirten Twitter, siyasi açıklamaların, özellikle de bu açıklamalar hükümetin olası yolsuzluklarıyla ilgiliyse bunun önemli olduğunu vurguladı. Açıklamada, “İşte bu nedenle bugün kullanıcılarımız adına, erişimi engelleme kararının geri çekilmesi için mahkemeye başvurduk" denildi. Twitter ayrıca bu engelleme sırasında Türk hükümetine e-posta ya da IP adresi gibi hiçbir kullanıcı verisinin iletilmediğini vurguladı.

için randevu aldığını ifade ederek, "Hakkını helal et hocam" dedi. İlçe Mü"üsü Ahmet Ekiz tara!ndan Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Genç öğretmenin cenazesi Koyulhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na ait ambulansla memleke4 İzmit'in Derince ilçesine gönderildi. Kocaeli'de görev yapan Onur Akal ile evli olduğu öğrenilen öğretmenin, ilk görev yeri olan Koyulhisar'da eylül ayında göreve başladığı öğrenildi.

İstanbul Sanayi Odası, uluslararası arenada kri+k gelişmeler yaşanırken, 2015’i de seçim ortamında geçirmemek için genel seçimin 2014’e alınmasını önerdiİstanbul Sanayi Odası (İSO) Oda Meclisi, “Küresel Ölçekte Yaşanan Dış Poli4ka ve Ekonomik Gelişmelerin Ekonomimiz ile Sanayimize Etkileri” konulu aylık geleneksel toplan5sını gerçekleş4rdi. Kültür Üniversitesi öğre4m üyesi Profesör Doktor Hasan Köni’nin konuk olarak ka5ldığı Meclis toplan5sında konuşan Erdal Bahçıvan, uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendirerek, Türkiye’nin böylesi kri4k bir dönemde bir buçuk yılı bulan bir seçim sürecine girdiğine işaret e7. Bahçıvan, “İSO olarak, 2015’te yapılacak genel seçimin de 2014’e alınarak sürecin bu yıl tamamlanmasını önerdiklerini” söyledi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan şöyle dedi; “Uluslararası arenada son derece kri4k gelişmeler yaşanırken ülkemizin iç is4krara ve kardeşçe yaşamaya en çok ih4yaç duyduğu bir dönemden geçmekteyiz. İşte tam da böyle bir dönemde bu ha"a sonu yapılacak yerel seçimlerle birlikte üç seçimi içeren, neredeyse

bir buçuk yılı bulacak olan yoğun bir seçim takviminin içine girmiş bulunuyoruz. Seçimlerden kaçamayız, bu demokrasinin bir gereğidir. Öte yandan seçimleri tarihinde yapmak gibi ilkesel bir mutabakat Türkiye’de son yıllarda oluşmuş olmakla birlikte takvimdeki değişikliğin ar5k önemli bir sorumluluk haline geldiğini düşünüyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak; küresel ölçekte dış poli4ka ve ekonomi alanında kri4k gelişmeler, kutuplaşma ve belirsizlikler yaşanırken; 2015’te yapılacak olan genel seçimlerin 2014 yılına alınarak, Türkiye’nin seçim sürecinin 2014 yılında tamamlanmasının ülkemiz ekonomisi ile toplumsal refah ve barışımıza olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz.”

Dünya iyimserliğini kaybediyor Krizler ve savaşlar gibi uluslararası gelişmelerin yara8ğı olumsuz havaya değinen Bahçıvan, “Dünyada bugün iyimserliğin iyice erozyona uğradığı, geleceğe dair endişe ve belirsizliklerin maalesef çok ar8ğı bir dönemden geçmekteyiz. Artan poli4k ve ekonomik belirsizlikler karşısında IMF Başkanı başta olmak üzere bazı çevrelerin, 1914 ve 1939 yıllarına a5"a bulunuluyor olması, kuşkusuz boşuna değildir ve endişe vericidir” dedi. Geçmişteki Soğuk Savaş’ın ileri karakol ülkesi durumundaki Türkiye’nin Soğuk Savaş sona erdikten sonra ekonomi başta olmak üzere birçok alanda çok önemli başarılara imza a8ğını anlatan Bahçıvan, “ihracata dayalı büyüme ivme kazanırken geçmişin anlamsız yasakları ortadan kalk5. İle4şim ve ulaşım teknolojisi başta olmak üzere Türkiye’nin altyapısı o günlerden bugüne hepimizi sevindirecek şekilde büyük bir gelişim sergiledi” diye konuştu. Bu olumlu gelişmelerin Soğuk Savaş’ın sona ermesi sonucu gerçekleş4ğine vurgu yapan Bahçıvan, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da biz sanayiciler, 18’nci yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi’nden buyana barışın en büyük destekçileriyiz” şeklinde konuştu.


HALKIN SESi

DÜNYA

7 havalimanında 600 uçuş iptal

Almanya'nın en büyük hava yolu şirke4 Lu#hansa, bugün ülke genelindeki 7 havalimanında yapılacak grev nedeniyle toplam 600 uçuşu iptal e6

en büyük Almanya'nın hava yolu şirketi

Lufthansa'nın, bugün ülke genelindeki 7 havalimanında yapılacak grev nedeniyle toplam 600 uçuşu iptal ettiği bildirildi. Almanya'da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürüten "Ver.di Sendikası"nın önceki gün işverene

Frankfurt, Köln-Bonn, Münih, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart ve Hannover havalimanlarının yer hizmetleri ve güvenlik bölümleri çalışanlarının greve gideceğini duyurması üzerine Lufthansa harekete geçti. Lufthansa'nın grevin yapılacağı 7 havalimanından yapılacak 600 uçuşu iptal

ettiği öğrenildi. Öte yandan greve bazı eyaletlerdeki tren ve otobüs işletmelerinin de destek vereceği bildirildi. Lutfhansa'dan yapılan yapılan yazılı açıklamada, bugün uçuşu olan yolcuların Lufthansa'nın internet adresinden gerekli bilgileri elde edebilecekleri, Almanya içi uçuşlarda ise uçak biletinin tren bileti ile değiştirmenin mümkün olduğu vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Lufthansa Yönetim Kurulu üyesi Bettina Volkens, "Ver.di Sendikası"nın tutumunu eleştirerek, anlaşmazlıkta Lufthansa olarak muhatap olmamalarına rağmen milyonlarca avro zarara uğradıklarını belirtti. "Ver.di Sendikası"nın Potsdam kentinde pazartesi günü yapılacak üçüncü müzakere öncesi işverene baskı uygulamak amacıyla böyle kısa bir grev kararı aldığı ifade edildi. "Ver.di Sendikası" ülkede 2,1 milyon çalışan için seyyanen 100 avro ve yüzde 3,5 ücret zammı talep ediyor.

İnsan hayatı 5 bin Dolar mı? Malezya Havayolları 370 sefer sayılı uçağı 8 Mart'tan beri kayıp. Şirket ise uçak içindeki 227 yolcunun ailesine 5 bin dolar para ödeyeceğini açıkladı

25

Kırım'da göndere Rus bayrağı çekildi Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov Kırım Yarımadası’ndaki 193 üste törenle Rus bayrağının asıldığını açıkladı

Gerasimov, RIA Novos: haber ajansına yap;ğı açıklamada Kırım Yarımadası'nda bulunan tüm askerî üslerde göndere Rus bayrağı çekildiğini söyledi. Rusya Genelkurmay Başkanı, çarşamba sabah saatlerinde düzenlenen törenlerde Rus milli marşının da okunduğunu belir<. Ukrayna'dan verilen bilgilere göre Rus askerleri Kırım'da Ukrayna donanmasına bağlı son gemiyi salı akşam saatlerinde ele geçirdi. Rusya Kırım'ı yapılan referandum sonrasında cuma günü kendi bünyesine dahil etmiş:. O günden sonra da sayısız askerî üs Rus askerleri tara&ndan ele geçirildi. Ukrayna geçici hüküme: ise birliklerine Kırım'dan çekilme emri verdi. Gerasimov yarımadada bulunan 1500 Ukrayna askerinin ordusuna bağlı kalmayı tercih e<ğini ve tren yoluyla Ukrayna'ya ulaş;rılacağını ifade e<. Ukrayna'nın dün is:fa eden savunma bakanı Igor Tenyuh Kırım'daki 18 bin Ukrayna askerinden 4 bin 300'ünün Rus tara&na geç:ğini söylemiş:.

Esad, savaş uçaklarıyla vurdu Suriye savaş uçakları, muhaliflerin kontrol al5na aldıkları Keseb'i bombalamaya başladı. Bombalanan yerlerden çıkan dumanlar, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan da görüldü

Havayolları’nın Malezya 370 sefer sayılı uçağı

8 Mart 2014 tarihinden beri kayıp. Uçak için yapılan arama kurtarma çalışmalarında henüz kimseye ulaşılamadı. 239 insan hâlâ kayıp. Arama kurtarma çalışmalarının ise ciddi bir ekonomik boyutu var. ABD kayıp je: bulmak için 4 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Ülkenin 1 milyon dolar daha harcama yapması bekleniyor. Bloomberg Businessweek’in haberine göre ise Malezya Havayolları ise uçaktaki henüz bulunamayan 227 kişinin ailelerine 5 bin dolar para ödeme kararı aldı. Toplam 24 ülke arama kurtarma çalışmalarında rol aldı. 40 MİLYON DOLARDAN FAZLA HARCANMIŞTI Malezya arama kurtarma çalışmalarında en etkin rol oynayan ülke. Ülke 6 gemi 3 helikopter ve 3 uçakla birlikte kayıp uçağın izini sürmeye çalışıyor. Çin ise arama kurtarma faaliyetleri için 10 tane gemi ve 3 helikopter gönderdi. Avustralya’da 5 gemi ile arama kurtarma çalışmalarındaki yerini alıyor. Arama kurtarma çalışmalarının da kendi içinde oldukça büyük bir masraf taşıyor. 2009 yılında Air France’ın Atlan:k Okyanusu’na düşen uçağı için

27 Mart 2014 Perşembe

40 milyon dolardan daha fazla para harcanmış;. Air France’ın 447 sefer sayılı uçağı Fransa’dan Brezilya’ya giderken Atlan:k’te suya düşmüştü. Arama kurtarma çalışmalarına ABD Donanması da ka;lmış;. KAYIP UÇAK İÇİN SEFERBERLİK Hint Okyanusu'nun güneyinde hava koşullarının düzelmesi üzerine, kayıp Malezya Havayolları uçağını arama çalışmalarına yeniden başlandı. Avustralya Deniz Emniye: İdaresi (AMSA) yetkilileri, arama çalışmalarına 12 uçağın ka;ldığını duyurdu. Bazı yolcu yakınları henüz enkaz bulunmadığı için uçağın düştüğü açıklamasını kabul etmiyor. Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın, uydu verilerine dayanarak Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü yolundaki açıklamasından sonra Çin'deki

bazı yolcu yakınları Malezya'nın Pekin Büyükelçiliği'ne yürümüştü. Haberin cep telefonu mesajıyla duyurulmasından sonra sokaklara dökülen yolcu yakınları, Malezya Hüküme:'nden daha fazla bilgi talep etmişlerdi. Uçakta 153 Çin vatandaşı bulunuyordu. Arama çalışmaları Avustralya'nın

gübeyba;sındaki Perth ken:nin 2500 kilometre açıklarında yürütülüyor. Arama çalışmalarına Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Güney Kore'a ait askeri ve sivil uçaklar ka;lıyor. Çalışmalara dün şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle ara verilmiş:.

Suriye ordusu, dün sabah saatlerinden i:baren Keseb kasabası ve Türkmen dağı bölgesine saldırı düzenledi. Esad, silahlı muhaliflerin kontrolüne geçen Keseb kasabasını geri almaya çalışıyor. Esad güçleri, kasabayı havadan ve denizden füzelerle vuruyor. Keseb çevresinde de, ordu birlikleriyle muhalifler ça;şıyor. Keseb yakınlarındaki Türkmen dağları da ça;şmalara sahne oluyor. Yaralanan 19 kişi de Yayladağı ilçesine ge:rildi. Şam kaynakları, Humus'taki askeri birliklerin de Keseb'te savaşan güçlere destek için bölgeye sevkedildiğini belir<. Keseb'i ele geçiren muhaliflerin amacı, Suriye'nin iç bölgeleriyle kıyı bölgeleri arasında bir sevkıyat yolu açmak olduğu kaydediliyor.

Venezuela'da ‘isyan planlayan' üç general tutuklandı Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, hava kuvvetlerinde görevli üç generalin 'hükümete karşı isyan planlamak' suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı

Madura, generallerin planını yetkililere 'genç subayların' bildirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı adları açıklanmayan üç

generalin muhalif gruplarla da ilişkisi olduğunu iddia e<. Tutuklanmalar ülkede son iki aydır devam eden ve 32 kişinin ölmesine neden olan siyasi kargaşanın son halkasını oluşturuyor. Nicolas Madura’nın açıklaması siyasi krizin çözümüne yardım için ülkeye giden Güney Amerika Birliği (Unasur) dışişleri bakanları heye: ile yap;ğı görüşme sırasında geldi Maduro tutuklanan üç generalin kamu

hizmetlerinde kargaşa yara;p ülke genelinde elektrik kesin:leri gerçekleş:rmeyi planladıklarını söyledi. Venezuela’da protesto gösterileri Şubat ayının başında ba;daki Merida ve Tachira'da göstericilerin bölgelerinde suça karşı daha sıkı güvenlik önlemleri alınması talebiyle başladı. Enflasyona ve bazı temel tüke:m maddelerinin kıtlığına karşı tepki de gösterilerin ivme kazanmasında etkili oldu.


26

HALKIN SESi

27 Mart 2014 Perşembe

Patates Bir Fransız, bir İngiliz ve bir de Temel bir gemiye kaçak olarak binmişler ve ambarda saklanıyorlarmış. Ambar memuru da kaçak yolcu var mı? Diye ambarı kontrole gelmiş. Bizimkiler de hemen gördükleri üç çuvala saklanmışlar. Ambar memuru gezerken birden üç çuval dikka&ni çekmiş ve birinci çuvala bir tekme atmış çuvaldan “miyav miyav” diye sesler gelmiş. Ambar memuru herhalde kedidir demiş ve ikinci çuvala bir tekme atmış çuvaldan “hav hav” diye sesler gelmiş. Herhalde bu da köpek&r diye düşünmüş. Sonra üçüncü çuvala bir tekme atmış, ses yok, bir daha gene yok, almış duvardan duvara vurmuş. Ar'k çuvalın kenarından kan sızmaya başlamış tam bu sırada bir ses “patates”.

BULMACA


SERİ İLANLAR

KİRALIK

*Le%oşa Kermiya'da kiralık 3+1 daire. Tel:05338610760 *Le%oşa k.kaymaklıda ofis kullanımı veya kıbrıslı aile için,3+1 zemin kat daire.280 stg veya 1000 tl. Tel:05338628835 *Girne Pia Bella Otel arkasında 160 m2, ikinci kat, ofis olarak kullanılmaya müsait kiralık daire. 400 stg Tel: 05338600163 *Girne’de 3 + 1 eve 2 tane bayan ev arkadaşı aranıyor kira bedeli 200 tl Tel:05338368698 *Çağlayan Bölgesinde bekar erkeklere ayda 170 tl kiralık odalar. Tel:05428874677 *Girne Pia Bella otel arkasinda ofis kullanimina uygun 2. kat kiralik daire. 160 m2, 400 GBP. Tel:05338600163 *Köşklüçi'lik’te 5 Odalı iş yeri veya hane olmaya müsait bahçe içinde müstakil ev kiralık;r. Tel:2271651 *Girne merkez Lemar yanı sahibinden kiralık daireler. Tel:05428512369 *Hamitköy'de 200 m2 depo kiralık;r. Tel:05338233530 *Küçük Kaymaklı’da Ofis yada klinik olmaya musait zemin kat daire. 300 stg. Tel:05338628835 *Güzelyurt Yolundan görünen, Benli Gıda Pazarının arka sokağında kiralık daire. Tel:05338689360 *Güzelyurt Yolundan görünen, Benli Gıda Pazarının arka sokağında kiralık dükkan. Tel:05338689360 *Çatalköy'de, 3 yatak odalı müstakil, müsterek havuzlu, eşyasız villa 300 sterlin ayda veya full eşyalı 500 sterlin ayda. Tel:05338350219 *Surlar içinde kiralik müstakil ev 500 TL Tel: 0533 833 61 92 *Ortaköy’de Hastahanenin 200 m ilerisisinde 500 m2 genişliğinde Depo, mağaza veya spor salonu olmaya müsait eski Kup Spor Salonunun olduğu yer kiralık;r. Tel:2272210 - 05338340596 *Hamitköy'de 3+1 ful eşyalı zemin kat daire, bir peşin bir depozit 950. Tl'ye kiralık9r. Tel:05338336866. *Tepebaşı'nda 2 + 1 kiralık müstakil ev 400 TL. Tel:05338310908 *Le%oşa K. Kaymaklı'da ofis kullanımına müsait zemin kat kiralık daire 320 stg. Tel:05338628835 *Girne merkez Lemar yani sahibinden kiralik daireler. Tel: 05338366548 05428512369 *Hamitkoy girişte yol üzeri sendeli kiralik dükkan 700 stg Tel:05338623623 05338616225 *Kızılbaş Devpa Market yakınlarında eşyasız 2+1 penthouse daire kiralik;r Tel:05338623623 - 05338616225 *Karşıyaka'da, deniz yanında, 3 yatak odalı, özel havuzlu lüks villa 550 Stg. kiralık9r. Tel:05338350219 *Sahibinden kiralik dükkanlar, Gazeteci Hasan Tahsin Cd. Lemar Yolu üzeri. 5575m2 Tel:05338895555 *Gönyeli'de 3+1 eşyasız daire kiralık9r. Tel:05338344480 *Güzelyurt Anayolundan görünen, Benli gıda pazarının arka sokağında kiralık dükkan. Tel:0533 8689360 *Tepebaşı’nda 2+1 ev kiralık9r. 400 Tl. Tel:05338310908 *Hastahane karsisinda zemin kat kiralik apartman dairesi. Tel:05338711047 *Çatalköy'de 3+1, full eşyalı, tüm odalar klimalı, müstakil villa kiralık9r. 450£. Tel:05338414300 *Gönyeli'de durağa yakın 4+2 şömineli zemin kat ev öğrenciye kiralık;r. Tel:05338811555 *Le%e'de çarşı içinde öğrenciye uygun kiralık daire iki oda ve salon balkon özel araba parkı yeni özok mobilye yen beyaz eşya ve klima Tel:05338406461 *Çatalköy’de 3+1, full eşyalı, tüm odaları klimalı, müstakil villa kiralık;r. 500£. Tel:05338414300

HALKIN SESi

27 Mart 2014 Perşembe

SATILIK

*Dereboyu kafe 10 bin tl esyali acilen devredilecek8r. Tel:05338474000 *Mağusa'da DAÜ kampüsü içinde, 2+1, yeni, lux eşyalı, ya;rıma uygun, kira garan:si , sok fiyat çok uygun Sa;lık;r. Tel:05338521100 *Le%oşa Dereboyu Kitap Kafe acil devren sa9lık Tel:05338474000 *Haspolat Belediye Evlerinde ACİL satlık daire Tel:05338388720 *İşte Fırsat Le%oşa'da yeni bitmiş full eşyalı satlık ev 2+1 uygun fiyat Tel:05338635910 *Dikmen’de çok iyi durumda bahçe içinde müstakil ev sa;lık;r. Tel:05338318409 *Le%oşa’nın merkezi Köşklüçi&lik’te, Meclis arkası her yere yürüme mesafesinde 2 yatak okdalı, geniş giriş ve solunu bulunan Daire Sa9lık9r. Tel:05488808585-05428599054 *Senol Apt. Ortaköy'de sa;lık zemin kat daire TEL:05338691219 *Çalışır durumda ful esyalı 250 m kapalı 250 m acık alanı ile kres ve anaokulu sahibinden sa9lık9r. Tel:05338744774 *Magusa’da denize 100 metre uzaklikta 250 m2 sı$r villa. Sadece 110.000 stg. Tel:05338886688 *Küçük Kaymaklı’da sı$r hemen teslim 120 m2 zemin kat türk mali apartman dairesi sa9lık9r. Tel:05338605562 *Girne’de sa;lık 1+1, 2+1, 3+1 daireler 35.000 stg. 5.000 stg.pesin ayda 500 stg. Taksitle Tel:05338651063 *Küçük Kaymaklı'da 125 m2 Türk Malı sı$r son 1 daire. sadece 58000 stg'e sa9lık9r. Tel:05338605562 *Devren sa;lık cafe restorant çalışır durumda acil sa;lık DAÜ ünüversitesi içinde Tel:05338404115 - 05488404115 *Kermia'de 3+1 4. Kat Sa9lık daire Tel:05338619347-0542883 84 88 *Tepebaşı'nda Girne - Güzelyurt Anayolu üzerinde 9 dönüm Türk koçanlı arsa nitelikli tarla sa;lık;r 90.000. Stg. Tel:05338608860

ARAZİ

*Çatalköy'de köy içinde 955 m2 satılık arsa Tel:05428813380 *Tepebaşı’nda Güzelyurt - Girne Anayolunda 9 Dönüm Türk Koçanlı arsa nitelikli tarla Satılıktır. 90.000 Stg. Tel:05338608860 *Çatalköy’de süper dağ ve deniz manzaralı 1 evlek 2900 ay2 mevcut su kuyusu izinli arsa satılıktır. *Yenikent'te nezih lokasyonda Türk Malı köşe üzerinde satilik arsa. 65000stg Tel:05338605562 *Kuzucuk'ta 6 dönüm yolu mevcut kırmızı toprak sulu tarla satılıktır. Dönümü 3000 Tl Tel:05338643051 *Dikmen’de Düğün Parkı Yanında 4 Dönüm arazi satılıktır. 60.000 Stg Tel:0533.8608860 *6 dönüm satılık tarla su kuyusu ve yolu mevcut Tel:0533 8643051 *Balikesir'de 5 dönüm 1 evlek arsa niltelikli arazi satılıkır. Tel:05338605562 *Magosa Tuzla'da, 5 arsalık dublex yapmaya elverişli arazi sahibinden satılıkdır. Tel.05338623768 *Kuzucuk’ta yol ve su kuyusu mevcut tarla satılıktır. Tel:0533 8643051 *Gemikonağı’nda 6 dönüm eşdeğer narenciye bahçesi acil satılıktır. Tel:0533 860 54 71 *Kuzucuk satılık tarla 6 dönüm yol mevcut 0533 8643051 *Dikmen’de Düğün Parkı yanında 3 dönüm 3 evlek arazi satılıktır. 120,000 Stg. Tel:05338608860

OTO

*Mazda Demio,2002 model otomatik vites.14000 Tl. Tel:05338464333 *Isızu Elf Van Motorları. Satılıktır. 1.28.AT. 1500.TL. 1.24.AT. 1000.TL. Tel:05338608860 *97 model opel vectra b 6.250 tl Tel:05338346180 *Satık 2000 model BMV ful Tel:05338872385 *Satılık 2001 Mercedes model A140 4500 stg Tel:05338474000 *Satılık Tempra 1999 model 2600 tl Tel:05338555304 *Satılık 2000 model mercedes vito 2500 stg Tel:05338555304 *97 model düz vites, benzin toyota korrolla salon araç,sahibinden satılıktır. Tel:05338628835 *1998 Model E39 kasa BMW. Japon araçla Takas düşünülür. 5500 Stg Tel: 0533880 11 55 *Ferrari bahçe traktörü belden kırma 4x4 3 piston hidrolik dümen hava sogutmali aletleriyle birlikte satíliktir Tel:05338527522 *Satılık Isuzu van motorları 28.AT. 1.500 TL. 24.AT. 1.000 TL. Tel:05338608860 *Satilik 2005 model, benzinli, Hyundai Tucson jeep. 10,500#. Tel:0533 841 4300 *1997 model Mersedes C180 otomatik fites 5500 Stg. satılıktır. Tel:05488501492 *BMW 3,20 e-46 Otomatik vites, 2001 model, 101.000 km, Metalik gri, Full bakımlı.... Servisi yeni yapılmıştır. 9000 STG Tel: 0533 855 0001 *Satılık Volvo S 40, 2006 model, full aksesuar, lacivert, krem deri koltuklar kazasız çok iyi durumda. Tel:05338586000 *Demir kasa Bedford 466 Motor 3-2 koltuk ve damlıklı otobüs satılıktır. 4.000.TL. Tel:0533.8608860.

ÇEŞİTLİ İLANLAR *Uygun fiyata çekyat ve iki koltuk. 180 TL. Tel:05338525957 *1974 öncesi Yağlı boya Resimler aranıyor. Tel:05338254846 *Turksat'ta değişen uydu frkansları güncellenir ayar yapılır Selko - Sat Tel:05338359004 *Kıbrıs'tan Hatayda diş yap;rmak şimdi daha kolay bize danışın tüm organizasyonu biz yapalım siz rahat edin Tel:05338635910 Serra *Pra8k ingilizce dersi verilir Tel: 0533 837 4918 *Açık kahverengili ve beyazlı PAMPİŞ isminde Kaniş cinsi köpeğim Ayyıldız Mahallesi Kadife Sokakta kaybolmuştur. Bulana ödül verilecek:r. Tel:05338479556 *52 yaşınd Kıbrıslı bir beyim. İleriye dönük bayan arkadaş arıyorum. Ciddi olanlar arasın. Tel:05338470477 *Mesarya Bölgesinde sa;lık müşterili Su Bayii. Tel:05338884655 *Sa9lık jenaretör 150 wat, dizel, otoma8k. 25.000.TL Tel:05338608860 *Pitbul meraklılarına bedava iyi bakmak şar;yle verılecek:r. Tel:05338406461 *40 adet gebe keçi sa9lık9r. Tel:05338765011 *Giyim mağazası, çok temiz giyim ürünleri ve raflarıyla birlikte sa;lık;r. Tel: 0533 840 96 63 *2.el paslanmaz çelik pastahane ekipmanları sa9lık9r. Tel:05338362757 *Zey:nyağı ve sofralık tuzlanmış yerli zey:n sa;lık;r. Tel:05338239151 *Durbun Lıster su motoru sa9lık9r Tel:05338643051 *Et civcivi sa;şlarımız baslamış;r. Sipariş ve bilgi için; Tel:05338408379 *Sa9lık sa%an Ro:weiller yavrulari Tel:05338623623

27

İŞ İLANLARI

*Girne'de Hotelde çalış;rılmak üzere ya;lı bayan temizlik işçisi aranmaktadir. Çocuk sorumluluğu olmayan tercihimizdir. Tel:05338716334 *Ked Enerji Şirke8 Londra Şan8yelerine KKTC vatandaşı işçi aramaktadır. Biletler dahil tüm masraflar şirke8mize ai;r. Tel:05338830587 *20-30 yaş arası ehliye: olan ürün dağı;mı ve pazarlaması yapabilen part-:me eleman aranıyor. Tel:05338521345 *Cafe'de çalışabilecek bay veya bayan eleman aranıyor, çalışma izni, sigorta yapılır, kalacak yer verilir. Tel:05338668196 *Dereboyunun en iyi yerlerinden biri olan, restaurant&bar hizme: veren mekanımıza garson aranmaktadır. Tel:05338236699 *Le%oşada 8 - 17 saatleri arasında ev işlerinde yardımcı eleman aranıyor Tel:05428553055 *Ev işlerinde yardımcı 8:00 - 17:00 arası calışacak ikamet izni olan veya kktc vatandaşı genç eleman alınacakı;r. Tel:05428553055 *Par8me çalışacak bayan pazarlama ve tanı9m elamanı aranıyor. Tel:0542 879 04 43 *Cafe'de çalışabilecek bay veya bayan eleman aranıyor,çalışma izni, sigorta yapılır,kalacak yer verilir. Tel: 0533 866 81 96 *Paket servis işinde çalışabilecek KKTC vatandaşı eleman aranıyor Tel: 0533 840 96 63 *Mağusa'da 15:00-18:00 saatleri arasında evde çocuk bakabilecek part-:me bakıcı aranmaktadır.Tel:05338405599 *Güzelyurt ve Bölgesinde her seviyeye ve uygun fiyata İngilizce veya Türkçe Matema8k dersi verilir. Tel:05338311181 *Temizlik şirke:nde çalışacak bayan eleman aranmaktadır. Tel:05338686239 *Le%oşa K.Kaymaklı Bölgesinde temiz ve deneyimli kişi tara$ndan 0-1 yaş arası çocuk bakılır. Tel:05338628835

ARANIYOR

*Kebap ve dönerci ustasıyım Le%oşa'da is ariyorum KKTC vatandaşıyım Tel:05488404115 *Sesine güvenen yepyeni bestelerle sesini duyurmak ve cd, kaset yapmak isteyen bayan sanatçılar aranıyor. Tel:05338614680-05428524680 *Diş sorunlarınıza köklü çözüm arayın çözüm bizde konaklama yer var Tel:05338635910 *Güzelyurt ve Bölgesinde her seviyeye ve uygun fiyata İngilizce veya Türkçe Matema:k dersi verilir. Tel:05338311181 *2014 takvim ve duvar saatleri kres ve okullara özel fiyat Selko Tasarim Tel:5338359004 *An:ka SANDIK ve 1974 öncesi Resimler aranıyor. Tel:05338254846 *Mağusa'da yoğun talep Üzerine sa9lık daire veya mustakil ev araniyor Tel.05338521100 *Mağusa'da yoğun talep üzerine kiralik daire aranıyor Tel:05338521100 *1974 öncesi Yağlı boya tablo, An8ka Sandık, Ayna ve Cam eşyalar aranıyor. Tel:05338254846 *Matema:k dersi verilir. Tel:05338434581 *Deneyimli ingilizce öğretmeninden uygun fiyata ingilizce dersi verilir. Tel:05338639873 *Girne Bölgesinde deneyimli este:syen aranmaktadır. Tel:05338815566 *Bayan arkadaş arıyorum. 25 - 35 yaş aralığında Tel:05338225317 *An:ka SANDIK, Dolap, Ayna,Yağlı boya Resim v.s aranıyor. Tel:05338254846 *Hemşireyim çalışma izinli ya9lı yaşlı ve çocuk bakıcılığı işi arıyorm Tel:05338805915


Bayern Münih rekorla şampiyon 28

HALKIN SESi

SPOR

27 Mart 2014 Perşembe

Bundesliga'da en büyük Bayern Münih! Deplasmanda Hertha Berlin'i 3-1 mağlup eden kırmızı-mavili ekip, ligin bi*mine 7 haa kala şampiyonluğunu ilan e,

Senegalli golcü Demba Ba, sezon sonunda Chelsea'den ayrılmak için kulüp yöne*miyle görüştüğünü söyledi

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin golcüsü İngiltere Demba Ba, sezon sonunda takımdan ayrılmak için kulüp

ilk dakikalardan i4baren Rakibine üstünlük kuran Bavyera ekibi, 6.

dakikada Toni Kroos ve 14'te Mario Götze ile 2-0 öne geç4 ve ilk devre bu skorla tamamladı. İkinci devrede ev sahibi ekip 66'da Ramos ile farkı 1'e indirse de Bayern Münih'te Frank Ribery, 79'da takımını yeniden 2 farklı üstünlüğe taşıdı. 3-1 Mücadeleye çok hızlı başlayan Bayern, 6. dakikada Toni Kroos ile golü erken buldu ve maçta 1-0 öne geç4. Ceza alanında oluşan karambolde penal5 noktası yakınında topu önünde bulan Kroos, sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Şampiyonluk için saldıran Bayern, 14. dakikada Mario Götze ile farkı 2'ye çıkardı. 2-0. Baskılı oyununu devam e7ren Bayern Münih, yakaladığı net rsatları gole

Demba Ba, Chelsea'den ayrılıyor

çeviremedi ve ilk devre 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin ikinci devresinde Bayern Münih rahat bir oyun ortaya koydu ve şampiyonluk için dakikaları saymaya başladı. 66. dakikada Hertha Berlin, Adrian Ramos'un penal5 golü ile farkı 1'e indirdi. 2-1. Bayern'in Fransız yıldızı Frank Ribery, 79'da skoru 3-1' ge4rdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Bayern Münih'in 3-1'lik zaferi

ile sonuçlandı. Bu skorla şampiyonluğunu ilan eden Bavyera ekibi, puanını 77'ye yüksel7. Hertha Berlin ise 36 puanda kaldı. Bayern, en yakın rakibi Borussia Dortmund'a 25 puan fark a8. Bayern Münih yeni bir rekor daha kırdı. Bavyera ekibi, geçen sezon bi4me al5 ha"a kala şampiyon olarak ligi en erken şampiyon tamamlayan takım unvanını almış5. Bayern, rekorunu geliş4rerek 7 ha"aya çıkardı.

yöne4miyle görüştüğünü açıkladı. İngiliz basınına konuşan Senegalli golcü, "Menajerim, Chelsea'den sezon sonunda ayrılmam ve gelecek sezon başka kulüplerle transfer görüşmelerine başlayabilmem için Chelsea yöne4miyle görüşüyor" dedi. Anlaşmanın en kısa sürede gerçekleşmesini beklediğini kaydeden Ba, "Umarım taraflar en iyi çözüm yolunu bulur. Futbol haya5ma İngiltere'de devam edebilirim. Diğer dil ve kültürlere de ilgim var" diye konuştu. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğinin kesin olarak belli olmadığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "İtalya liginde oynamak isterim. Orada futbol düzeyi çok iyi birkaç kulüp var" ifadesini kullandı. Chelsea ile ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kupa kaldırmayı çok arzuladığını söyleyen Demba Ba, "Chelsea'den ayrılacaksam, bu sezon en az bir kulvarda şampiyonluk yaşamak is4yorum. Bu harika olur" değerlendirmesinde bulundu. Chelsea'de bu sezon Samuel Eto'o ve Fernando Torres'in ardında fazla forma şansı bulamayan Senegalli futbolcu, ligde çık5ğı 14 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Manchester derbisi City’nin İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 yendi

3-0

Roma'dan taraftarlarına yeni stat müjdesi Roma Başkanı Pallo+a, kulübün yeni stadıyla ilgili olarak; "Roma taraarları ve kent, yeni bir stada ih*yaç duyuyor. Bu; takım, kent ve ülke için büyük bir rsat" dedi

Birinci Futbol Ligi (Serie A) İtalya takımlarından Roma, yeni stat projesini

açıkladı. Roma, kulüp başkanı James Pallo6a ve Roma Belediye Başkanı Ignazio Marino'nun ka5ldığı törenle tara"arlarına yeni stat projesinin tanı8. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Pallo6a, törende yap5ğı konuşmada, stadın tamamen özel

sektör eliyle inşa edileceğini ve herhangi bir kamu kaynağının kullanılmayacağına dikka4 çek4. Stadın yapımının 2 yıl süreceğini ve birçok kişiye is4hdam olanağı sağlayacağını da ifade eden Pallo6a, "Olimpiyat Stadı, Roma'ya çok önemli bir şekilde evsahipliği yap5 ama miadını doldurdu. Roma tara"arları ve kent yeni bir stada ih4yaçduyuyor. Bu, takım, kent ve ülke için büyük bir rsat" diye konuştu. Roma'nın yeni futbol mabedinin kapasitesinin 52 bin 500 olacağını ancak 60 bine kadar genişle4lebileceğini dile ge4ren Pallo6a, Roma'yı dünyanınlider takımlarından biri yapmak için bir stada ih4yaç duyduklarını ve bunu yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Premier Lig'de Manchester İngiltere City, deplasmanda Manchester

United'ın konuğuydu. Herkesin dört gözle beklediği Manchester derbisinin kazananı 3-0'lık skorla Manchester City oldu. Manchester City'nin gollerini 2'inci ve 56'ncı dakikalarda Edin Dzeko ve uzatma anlarında Yya Toure kayde7. Şampiyonluk yarışı veren Manchester City bu skorla birlikte puanını 66'ya çıkardı. City'nin 2 maç da eksiği bulunuyor. Manchester United ise 51 puanda kaldı. Kırmızı Şeytanlar 7. sırada ve Avrupa

potasının dışında. Şampiyonlar Ligi'nde bir mucizeyi gerçekleş4rerek 2-0 geriye düştüğü Olmpikos'u devirem Manchester United, başarısını ligde sürdüremedi. Sakat Robin van Persie'nin gol yollarındaki etkinliğinden mahrum kalan Moyes'in ekibi, Avrupa'ya gidememe tehlikesini ensesinde hissediyor. İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki ha"a Manchester City, Arsenal deplasmanına gidecek. Manchester United ise Aston Villa'yı konuk edecek


"Şike süreci kapandı" SPOR

Infan8no, Kazakistan'ın başken8 Astana'da bugün yapılacak UEFA'nın 38. Olağan Kongresi öncesinde Rixos Otel'de basın toplan9sı düzenledi. Şike suçu işleyenlere karşı ömür boyu men cezası da dahil daha sıkı tedbirler almayı planladıklarını belirten Infan8no, "Son bir yıllık periyo:a incelediğimiz 32 bin maçın binde 7'sinde şike yapıldığından şüpheleniyoruz. Binde 7 yüksek bir oran. Elbe:e kuşku duyulması, şike yapıldığı anlamına gelmez ama olağandışı bir şeyler olduğuna dair de bir uyarı niteliğindedir. Bana kalsa 100 binde 1 bile çok fazla. Büyük liglerde herhangi bir olay yaşanmadığından eminiz ancak bizim amacımız, şikeyi futboldan tamamen defetmek" diye konuştu.

"Şike davası" süreci UEFA için sona erdi. Açıklamayı UEFA Genel Sekreteri Gianni Infan/no yap0. Infan/no, kişiler hakkında ise incelemenin sürdüğünü söyledi

UEFA Genel Sekreteri Gianni Infan/no, Fenerbahçe aleyhindeki "şike davası" sürecinin UEFA için sona erdiğini, ancak Yargıtay’ın şike davasında kişiler hakkında verdiği kararın metnini incelemek durumunda olduklarını bildirdi

HALKIN SESi

27 Mart 2014 Perşembe

29

Antalyaspor finale göz kırptı! 0 Eskişehirspor:

- Medical Park

Antalyaspor: 1

ım Yusuf Öz Stat: Atatürk lkan Narinç, As Vo , al , er M er , Servet, Sezgin Hakemler: İlk Kamil, Hürriyet n, ffi Bo r: l po ro rs Eskişehi Bienvenu, Se rquera, Lawal, , Serkan, Erkan, Özgür, Jo rnezzi, Vederson Fo r: po as ly ta An In rk , mih, Enoh sa Medical Pa Giray, Murat, Se h, ra Em , Antalyaspor) ta Ti Musa, (Medical Park an m ce İn r ğu Gol: Dk. 82 U

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Eskişehirspor'a konuk olan Medical Park Antalyaspor, rakibini Uğur İnceman'ın golüyle devirdi, rövanş için avantaj elde e;.

Mandıralı'dan zorunlu revizyon Trabzonspor'da teknik direktör Hami Mandıralı, zorunlu olarak revizyona gidecek. Mandıralı, Elazığspor maçında Özer Hurmacı ve Emre Güral'a forma verecek

Süper Lig'de cumartesi günü Elazığspor'la deplasmanda oynayacak Trabzonspor'da eksikler, kadroda mecburi revizyona yol aç9. Teknik direktör Hami Mandıralı'nın cezalı oyuncusu Olcan Adın'ın yerine Özer Hurmacı'ya

görev vermesi bekleniyor. Mandıralı, forve:e de Paulo Henrique'nin yerine Emre Güral'ı oynatmaya hazırlanıyor. "EMEKLERİMİZ BOŞA GİTMESİN" Savunma kurgusunda değişiklik yapmayı düşünmeyen Trabzonspor teknik direktörü, Elazığspor maçı öncesi oyuncularını uyardı. Özellikle forvet ha<nın dikka8ni çeken Mandıralı'nin, "Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirin. Kaçan her gol rakibin direncini ar<rıyor, bizim de moralimizi bozuyor. Emeklerimiz boşa gitmesin" diye takımı mo8ve e;ği

G.Antep'in yeni hocası belli oldu Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü Tahsin Tam oldu

Gaziantepspor, Sergen Yalçın’ın is8fası sonra takımı yardımcı antrenör Tahsin Tam’a emanet e;. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: “Gaziantepspor Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevine, Kulübümüzde 4 yıldır Scout Antrenörü ve Yardımcı Antrenörlük görevlerinde bulunan Tahsin Tam ge8rilmiş8r. Yeni Teknik Direktörümüz Tahsin Tam’ın yardımcılıklarını Stefano Morreno, Gürsoy Yalçın ve Kaleci Antrenörü Neca8 Pala yapacak. Teknik Direktörümüz Tahsin Tam ve yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz.”

belir8ldi. Trabzonspor, Elazığspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yap9ğı

antrenmanla sürdürdü. Mandıralı yöne8minde yapılan antrenmana, eşinin rahatsızlığı nedeniyle Fransa'ya gitmek zorunda

kalan Malouda ka9lmadı. Gribal enfeksiyon geçiren Janko, Brezilya'ya giden Henrique ve sakatlığı nedeniyle salonda çalışan

Bourceanu da antrenmanda yer almadı. Antrenmanda hafif ağrı hisseden Bosingwa ve Onur riske edilmeyerek salona gönderildi.

Galatasaray'da Selçuk İnan paniği! Bursaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan'ın kasığında zorlama tespit edildi

Galatasaray, 29 Mart Cumartesi günü Konya BŞB Atatürk Stadı'nda Torku Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bursaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular top kontrolü ve fizik çalışmaları yap9lar. Bu arada dün oynanan maçın ardından Selçuk İnan'ın yapılan ilk tetkiklerinde kasıkta zorlanma tespit edildiği bildirildi. Didier Drogba ve Aurelien Chedjou uygulanan tedavi programının ardından salonda özel bir çalışma gerçekleş8rdiler. Emre Çolak ise kondisyoner eşliğinde özel kuvvet antrenmanı yap9.


30

HALKIN SESi

SPOR

27 Mart 2014 Perşembe

Masa tenisinde yoğun hafta

12 ülkenin havacıları ülkemizde yarışacak KKTC Hava Sporları Federasyonu, “Uluslararası 6. Kuzey Kıbrıs Model Uçak F3J Şampiyonası” düzenliyor. 12 ülkeden hava sporcularının ka5lacağı şampiyona 29-30 Mart tarihlerinde yapılacakKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye9 Hava Sporları Federasyonu’nun düzenlediği “Uluslararası 6.

Kuzey Kıbrıs Model Uçak F3J Şampiyonası” bu ha(a sonu Geçitkale Hava Meydanı Yavrukuş Tesisleri’nde yapılıyor. Şampiyonaya 12 ülkeden 60’ın üzerinde sporcu ka:lacak. 29 Mart Cumartesi ve 30 Mart Pazar günleri düzenlenecek şampiyonada “KKTC, Türkiye, İsviçre, Rusya, Almanya, İsveç, Ukrayna, Norveç, Çek Cumhuriye9, İngiltere, Yeni Zelanda, Slovakya”dan hava sporcuları yarışacak. TURGANER: “GURUR DUYUYORUZ” KKTC Hava Sporları

Federasyonu Genel Başkanı Pilot Serdar Turganer dün, “Uluslararası 6. Kuzey Kıbrıs Model Uçak F3J Şampiyonası” hakkında Golden Tulip Hotel’de düzenlediği basın toplantısında, gerek ülke sporcularının moral motivasyonlarının artırılması gerekse ülke tanıtımı açısından büyük yararları olacak bu uluslararası organizasyona 6’ncı kez imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Federasyon’un kısa bir süre içinde havacılık

sporlarını içinde bulunduğu durağan ortamdan çıkararak aktif konuma getirdiğini belirten Turganer, alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, eğitimli personel gereksiniminin de karşılanmasının ardından yerel ve uluslararası nitelikli yarışmalara katılımların ve başarıların gelmeye başladığını anlattı. Turganer, hafta sonu sporcuların havada gerçekleştirecekleri mücadelenin aynı zamanda görsel bir şölene dönüşeceğine inandığını ifade etti.

Masa Tenisi liglerinde bu ha(a Büyükler Ligi erteleme maçları, Büyükler Ligi maçları ve Yıldızlar En İyi 12'ler son etap karşılaşmaları perşembe, cuma ve cumartesi günü Federasyon Salonu’nda oynanacak. Oynanacak maçların çekişmeli geçmesi bekleniyor. 27 Mart 2014 Perşembe akşamı; Saat 18:00'de YDÜ - GSB (Kadınlar) Saat 19:00'da YDÜ - GSB (Erkekler) Erteleme Maçları 28 Mart 2014 Cuma Akşamı Saat :18:00'de Büyük Erkekler Ligi 13. ha(a Büyük Kadınlar 5. ha(a maçları 29 Mart 2014 Cumartesi Saat 10:00'da Yıldızlar En İyi 12'ler 2. ve Son Etap Maçları

Deniz Plaza’dan Darts Federasyonu başkanına sitem

“Hangi kurallara uyulacak?”

Deniz Plaza Spor Kulübü Asbaşkanı Niyazi Deniz, kuralsız yarışma yapan Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun (KKDF) “Herkes kurallara uyacak” söylemini eleş9rdi ve “Hangi kurallara uyulacak?” diye sordu. KKDF Başkanı Gürtap Davutoğlu’nun kendilerini hedef almayan demecinde “Herkes kurallara uyacak” demesini üzüntü ile karşıladıklarını belirten Niyazi Deniz, “KKDF bugün hiçbir yazılı kural olmadan organizasyon yapmaktadır. Kendileri ‘Yazılı kural yoktur’ diyerek, oynadığımız Federasyon Kupası Ön Eleme karşılaşmalarına sonradan ve sözlü kural koymuştur” dedi. “KKDF Başkanı Gürtap Davutoğlu’nun iddia e;ği gibi çökmüş bir sistem varsa, hemen tüm organizasyonları durdurmalıdır” diyen Deniz Plaza Spor Kulübü Asbaşkanı Niyazi Deniz, “Federasyon önce sistemi kursun sonra organizasyon yapsın. Yok eğer ortaya çıkacak her soruna kendi sözlü kurallarını koyacaksa, bunun adı keyfi idaredir” şeklinde konuştu. “Eğer ortada çökmüş bir sistem varsa, yazılı yarışma kuralları yoksa o zaman KKDF Tüzüğünde yer aldığı gibi, Dünya Darts Federasyonu’nun yarışma kuralları uygulanmalıdır” diyen Deniz, Deniz Plaza Darts Takımı’nın bu kurallar uygulanmadığı için Federasyon Kupası’ndan elendiğini ve konu yanlış uygulamaya karşı mücadelelerinin devam e;ğini vurguladı.

Gençlere 12 maç ceza

Hamleler, Görgünel anısına yapıldı 2014 Girne Satranç Turnuvası 2. devre 5. tur maçları, merhum Raif Görgünel anısına oynandıSatranç Eği9m Merkezi’nin düzenlediği Girne Bölgesi 4. Satranç Turnuvası’nın 2. devre 5. tur maçları, 4 Ocak 2014’te 69 yaşında yaşamını yi9ren Çatalköy’ün sevilen muhtarı Raif Görgünel anısına oynandı. Turnuva maçları oynanmadan önce yapılan konuşmalar ile Raif Görgünel gençlerimize anla:ldı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yapılan törene satrançılar yanında çok sayıda akrabası ve sevenleri ka:ldı. Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusi, Çatalköy Muhtarı Kaya Bulduk birer konuşma yap:. Satranç Eği9m Merkezi ‘nin

satrançılarından Sema Korkmaz, Nüha Sünbül Raif Görgünel’i anlatan yazılarını okudular. Bu güzel törenden sonra satranççılar 2. devre 5. tur maçlarını Raif Görgünel anısına yap:lar. Rakibi BSW Computer Satranç Takımı’nı 7-1 yenerek sıralamada onun yerini alan Akdeniz Spor Birliği - Cyprus XP Satranç Takımı ha(anın en başarılı takımı oldu. Bu başarıda Mehmet Kaan Özkan , Ege Deniz, Mustafa Çalık, Berke Sınar’ın payı büyüktür . Orsen Satranç Takımı ise turnuvanın güçlü ismi Girne Deniz Plaza Satranç Takımını 5 -3 yenerek liderliğini sürdürdü. Ergün Sonel ile güçlenen Çatalköy Belediyesi Satranç Takımı ve E(al Safel ile güçlenen Alsancak Belediyesi Satranç Takımı rakiblerine karşı galip gelen hahtanın diğer başarılı takımları oldu. Girne Adidas Satranç Takımı ile Dimes

Satranç Takımı 4 – 4 berabere kalarak turnuvadaki konumlarını korudular. 2. devre 5. tur sonuçları ÇatalköyBel.S.T. 4.5 - 3.5 GirneAkayOp9kS.T. Fergün Denizcilik S.T. 3 - 5 Alsancak Bel. S.T. Girne Adidas S.T. 4 - 4 Dimes S. T. Akdeniz S:B.– Cyprus XP S.T. 7 - 1 BSW S.T Orsen S. T. 5 - 3 Girne Deniz Plaza S.T. 2. devre 3. tur sonunda puan durumu Orsen Satranç Takımı 67 Puan Fergün Denizcilik Satranç Takımı 62 Puan Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 61.5 Puan Girne Akay Op9k Satranç Takımı 61.5 Puan Çatalköy Belediyesi Satranç Takımı 57 Puan Dimes Satranç Takımı 50.5 Puan AlsancakBelediyesi SatrançTakımı50.5 Puan Akdeniz Spor Birliği - Cyprus XP Satranç Takımı 50 Puan BSW Computer Satranç Takımı 49.5 Puan Girne Adidas Satranç Takımı 48.5 Puan

Av. Ahmet C. Mahirel başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu, Ortaköy ve Geçitkale A2 Takımı’ndan 3 futbolcuya toplam 12 maç ceza verdi. Disiplin Kurulu’nun aldığı cezalar şöyle: “Bostancı Fikri Karayel Stadı’nda oynanan Yalova – Çe9nkaya K-Pet Süper Lig müsabakasında tara(arlarının, rakip takım tara(arlarının bulunduğu tribüne geçerek fiili müdahalede ve/veya saldırıda bulundukları ayrıca müsabaka esnasında hakemlere yönelik çirkin ve kötü tezahürat yap:klarından dolayı, Yalova Türk Spor Kulübüne, 2 maç saha kapatma cezası ile birlikte 500TL para cezası verildi. Gönyeli Stadı’nda Ortaköy – Geçitkale A2 2. Lig müsabakasının tamamlanmasından sonra çıkan kavgaya karışan Geçitkale futbolcusu Ömer Gülfidan ile Ortaköy futbolcuları Emre Isırgan ve Kani Aldağ’a, 4’er resmi müsabakadan men cezası verildi.” 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR Adı - Soyadı Kulübü Gökhan Çakır - Baf Ülkü Yurdu

Aykut Tosun - Türkmenköy Soner Güler - Çayönü Erol Ervan - Binatlı Kemal Uzunoğlu - Göçmenköy Hasan Bah:kara - Türkmenköy Umut Göktaş - Lapta Çağrı Kıral - K. Kaymaklı Eren Meral - Denizli Hasan Özkan - Zümrütköy İbrahim Çıdamlı - Yenicami Burak Tümkan - Esentepe Evren Taş - Karşıyaka Oğuz Yanmış - Esentepe Sami Yahat - Mormenekşe Salih Beyoğlu - Denizli Nazım Özbil - Mağusa Türk Gücü Hasan Eryürek - Denizli Ahmet Ercen - Yeni Boğaziçi İsmet Saçma - Gönyeli Gökhan Akkaya - Vadili Mustafa Marmara Göçmenköy KIRMIZI KARTLAR 1 Maç: İsmail Erik, Ramadan Deniz , Nurcan Gacaroğlu , Mustafa Yaramaz, Mustafa Kırca KIRMIZI KARTLAR (TAMSU U15 LİGİ) Osman Turgut - 1 Maç Ertuğrul Murat Çobanoğlu - 2 Maç YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI 2 Maç: Ömür Atamer, Mustafa Dağgül, Yusuf Tek 1 Maç: Güney Düzgün


Dßellodan Lefke çĹktĹ

HALKIN SESi

SPOR

27 Mart 2014 PerĹ&#x;embe

6-5

Pepsi Federasyon KupasÄą yarÄą ďŹ nal maçĹnda Lee ile SerdarlÄą mĂźcadelesinin normal sĂźresi ve uzatmalar 2-2 tamamlanÄąnca a-lan penal-lar sonucunda Lee ďŹ nale yĂźkseldi

Pepsi KÄąbrÄąs KupasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda Le$e ile SerdarlÄą arasÄąnda oynanan yarÄą ďŹ nal maçĹnÄą beklenenden az ama kalabalÄąk bir tara%ar topluluÄ&#x;u izledi. Ă&#x2013;zellikle Le$e tara%arÄą tezahĂźrat ve coĹ&#x;kularÄą ile takÄąmlarÄąna bĂźyĂźk destek verdiler.

YarÄą ďŹ nal maçĹna protokol ilgi gĂśstermezken, KTFF baĹ&#x;kanÄą Hasan SertoÄ&#x;lu, asbaĹ&#x;kan Ali Karavezirler ve Spor Dairesi MĂźdĂźrĂź HĂźseyin CahitoÄ&#x;lu maçĹ izleyenler arasÄąndaydÄą.

YoÄ&#x;un gĂźvenlik Ăśnlemlerinin alÄąndÄąÄ&#x;Äą maçtaki birçok polis Le$e tara%arÄąnÄąn ĂśnĂźnde gĂśrev yap8. SerdarlÄą tara%arÄąnÄąn ĂśnĂźnde ise az sayÄąda polis gĂśrev yap8. Buna raÄ&#x;men Le$e tara%arÄą maç sÄąrasÄąnda tartan pis7n Ăźzerine, zemine zarar verici birçok patlayÄącÄą madde atarken, son bĂślĂźmde sahaya pet Ĺ&#x;iĹ&#x;e de yaÄ&#x;dÄąrdÄą.Naklen yayÄąn krizi aĹ&#x;ÄąldÄą

Maçtan notlar:

SerdarlÄą maça klasik kÄąrmÄązÄą â&#x20AC;&#x201C; beyaz formasÄą yerine, kulĂźbĂźn renklerini taĹ&#x;Äąmayan turuncu beyaz forma ile çĹk8.

Yer: AtatĂźrk StadÄą Hakemler: SavaĹ&#x; Tilki, Ă&#x2013;mer DoÄ&#x;ru, Mehmet TarÄąm Lee: Mehmet, Ali, Aykut, Salih, Arif, Cahit(FÄąrat), Aziz(Yakup), Arif Ă&#x2013;ztĂźrk, Smart, KasÄąm, Sherman SerdarlÄą: Ă&#x2021;aÄ&#x;atay, Fae,Kaan, HĂźseyin, Ä°smet, Mustafa, Serdar(Rifat), Salih(La7f), Mustafa, Kabore, Ă&#x153;mit(Hasan)

Le$e ile SerdarlÄą arasÄąnda oynanan Pepsi KÄąbrÄąs KupasÄą yarÄą ďŹ nal maçĹnda maça etkili baĹ&#x;layan taraf Le$e oldu. Dk 7 DefansÄąn eline çarpmasÄąndan dolayÄą kazanÄąlan frikikte Salihâ&#x20AC;&#x2122;in vuruĹ&#x;u, Le$e kale direÄ&#x;ine çarpÄąp Ăźs9en dÄąĹ&#x;arÄą gi:. Dk 11 Faeâ&#x20AC;&#x2122;nin, KasÄąmâ&#x20AC;&#x2122;a yap8Ä&#x;Äą hareke7 SavaĹ&#x; Tilki penal8 olarak deÄ&#x;erlendirdi. SerdarlÄą futbolcularÄą temas olmadÄąÄ&#x;Äą ve pozisyonun dÄąĹ&#x;arÄąda olduÄ&#x;u i7razlarÄą fayda etmezken, 12. dakikada penal8yÄą kullanan KasÄąm, golĂź a;. 1-0 Dk 16 KasÄąmâ&#x20AC;&#x2122;Äąn geriye çĹkardÄąÄ&#x;Äą topu Smart, 18 ceza yayÄą Ăźzerinden aÄ&#x;lara gĂśnderdi. 2-0 Dk 32 Le$e ceza alanÄąnda oluĹ&#x;an karambolde Serdar Dural golĂź atarken, yardÄąmcÄą hakem Ă&#x2013;mer DoÄ&#x;ruâ&#x20AC;&#x2122;nun oďŹ&#x20AC; side bayraÄ&#x;Äą sonrasÄąnda SavaĹ&#x; Tilki golĂź iptal e:. SerdarlÄą cephesi bu pozisyona da yoÄ&#x;un i7razda bulundu. Ä°kinci devrede SerdarlÄą daha etkili idi. Dk 53 Mustafa YorgancÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn 6 pasa kes7Ä&#x;i topu Serdar kafa ile bu kez golĂź a;. 2-1

31

Dk 71 Le$e kalecisi Mehmet ile savunma futbolcusu Aykut çarpÄąĹ&#x;8. BoĹ&#x;ta kalan topu Mustafa Arnavut aÄ&#x;lara gĂśnderdi. Ancak SavaĹ&#x; Tilki, Mustafa Arnavut, Mehmetâ&#x20AC;&#x2122;e faul yapÄąldÄąÄ&#x;Äą gerekçesi ile golĂź vermedi. Dk 84 Ä°smetâ&#x20AC;&#x2122;in ortasÄąnda Smartâ&#x20AC;&#x2122;Äąn gĂśÄ&#x;sĂźne çarpan topta SavaĹ&#x; Tilki, 4. hakem Ä°hsan Payasâ&#x20AC;&#x2122;Äąn uyarÄąsÄą ile penal8 dĂźdĂźÄ&#x;Ăź çaldÄą. Le$eâ&#x20AC;&#x2122;nin yoÄ&#x;un i7razlarÄąndan sonra penal8yÄą kullanan Salih golĂź a;. 2-2 90 dakikanÄąn sonrasÄąnda uzatma dakikalarÄąnda gol olmazken, seri penal8 vuruĹ&#x;larÄąna geçildi. Seri penal8 vuruĹ&#x;larÄąna Le$eâ&#x20AC;&#x2122;de Ali, FÄąrat, Sherman ve Arif Ă&#x2013;ztĂźrk golĂź bulurken, SerdarlÄąâ&#x20AC;&#x2122;dan Mustafa, Hasan ve HĂźseyin golleri a;lar. Le$eâ&#x20AC;&#x2122;de Smart, KasÄąm ve Salih penal8larÄą deÄ&#x;erlendiremedi.

Maç sonunda Le$e tara%arÄą sahaya dolarken, futbolcularla birlikte zafer Ĺ&#x;arkÄąlarÄą sĂśylediler. Le$e tara%arÄą en çok ilgiyi ise kaçĹrdÄąÄ&#x;Äą penal8dan dolayÄą kahrolan ve uzun sĂźre kendine gelemeyen KasÄąmâ&#x20AC;&#x2122;a gĂśsterdi. KasÄąm sahayÄą omuzlarda terk e:. SerdarlÄąâ&#x20AC;&#x2122;da ise Kabore, La7f, Rifat ve Fae, penal8larda golĂź bulamadÄą. Gecenin sonun ise gĂźlen taraf Le$e oldu.

SerdarlÄą cephesinde ise maç sonunda bĂźyĂźk ĂźzĂźntĂź ve maçĹn hakemi SavaĹ&#x; Tilkiâ&#x20AC;&#x2122;ye gĂśsterilen yoÄ&#x;un tepki vardÄą.Uzun sĂźredir futbolda yer alan naklen yayÄąn krizi dĂźn akĹ&#x;am çÜzĂźldĂź. DĂźn akĹ&#x;am saat 19:00'da gerçekleĹ&#x;en Le$e SerdarlÄą Pepsi KÄąbrÄąs KupasÄą yarÄą ďŹ nal maçĹ, Akdeniz TV ve AS TV ortak yayÄąnÄą ile canlÄą olarak yayÄąnlandÄą. AtatĂźrk StadÄą'nda dĂźn akĹ&#x;am 19:00'da oynanan karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;mayÄą, Radyo Akdeniz de canlÄą olarak aktardÄą. AyrÄąca, bu akĹ&#x;am gerçekleĹ&#x;ecek olan Yenicami â&#x20AC;&#x201C; Gençlik GĂźcĂź karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;masÄą da yine Akdeniz TV ve AS TV iĹ&#x;birliÄ&#x;i ile futbolseverlerle buluĹ&#x;acak.

Malek, geri dĂśnĂźyor 

Le$e â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x2021;e7nkaya maçĹnda Le$e futbolcusu Azizâ&#x20AC;&#x2122;in yanlÄąĹ&#x;lÄąkla çarparak sakatlanmasÄąna neden olduÄ&#x;u tecrĂźbeli hakem Mehmet Malek, iki ha%a aradan sonra yeĹ&#x;il sahalara geri dĂśnmeye hazÄąrlanÄąyor. Tedavisini aralÄąksÄąz sĂźrdĂźren Mehmet Malek, geç7miz gĂźn ka8ldÄąÄ&#x;Äą atle7k tes7 baĹ&#x;arÄąyla tamamladÄą. Sezonun en formda hakemlerinden olan Mehmet Malekâ&#x20AC;&#x2122;in iyileĹ&#x;mesi en çok Merkez Hakem Kuruluâ&#x20AC;&#x2122;nu sevindirirken, ha%a sonunda oynanacak maçlarda Mehmet Malekâ&#x20AC;&#x2122;e gĂśrev verilmesi bekleniyor.

Mahmut ve Serdarâ&#x20AC;&#x2122;Äąn gurur gecesi Kolan Bri,sh Hospital ile KÄąbrÄąs TĂźrk Futbolcular DerneÄ&#x;i tarandan dĂźzenlenen ve ayÄąn futbolcularÄą olarak belirlenen Mahmut Ä°zoÄ&#x;lu ve Serdar Ă&#x2013;zer, ĂśdĂźllerini aldÄąKolan Bri7sh Hospital ile KÄąbrÄąs TĂźrk Futbolcular DerneÄ&#x;i tara#ndan dĂźzenlenen K-PET Birinci Lig ve K-PET Ä°kinci Ligâ&#x20AC;&#x2122;de ayÄąn futbolcularÄą olarak belirlenen Mahmut Ä°zoÄ&#x;lu ve Serdar Ă&#x2013;zer, ĂśdĂźllerini aldÄą. Soydan SakallÄą, Ahmet Ă&#x2013;zyaĹ&#x;ar, Kemal YakutoÄ&#x;lu, Salih IĹ&#x;Äąk ve Mehmet Ă&#x2013;zbilgehanâ&#x20AC;&#x2122;dan oluĹ&#x;an jĂźri tara#ndan ayÄąn futbolcularÄą olarak belirlenen Mahmut Ä°zoÄ&#x;lu ve Serdar Ă&#x2013;zerâ&#x20AC;&#x2122;e ĂśdĂźllerinin verilmesi için geç7Ä&#x;imiz akĹ&#x;am saat 20:00â&#x20AC;&#x2122;de

dĂźzenlenen geceye gerek Esentepe, gerekse Vadili camiasÄą, yoÄ&#x;un ilgi gĂśsterdi. K-PET Birinci Ligâ&#x20AC;&#x2122;de ikinci devrenin lideri olan Esentepeâ&#x20AC;&#x2122;nin yakaladÄąÄ&#x;Äą bĂźyĂźk çĹkÄąĹ&#x;ta en Ăśnemli etkenlerden biri saÄ&#x; bekte oynayan henĂźz lise ĂśÄ&#x;rencisi olan Mahmutâ&#x20AC;&#x2122;a ĂśdĂźlĂźnĂź Kolan Bri7sh Hospital, hastane baĹ&#x;hekim yardÄąmcÄąsÄą Abdullah Dursun Ĺ&#x17E;aÄ&#x;ban verdi. K-PET Ä°kinci Ligâ&#x20AC;&#x2122;de devre arasÄąnda geri dĂśndĂźÄ&#x;Ăź Vadiliâ&#x20AC;&#x2122;ye bĂźyĂźk katkÄą koymaya baĹ&#x;layan deneyimli golcĂź Serdar ise a;Ä&#x;Äą gollerle takÄąmÄąnÄą zirve yarÄąĹ&#x;Äąna ortak e:. Serdarâ&#x20AC;&#x2122;a ĂśdĂźlĂźnĂź, Kolan Bri7sh Hospital, hastane mĂźdĂźrĂź Banu YavuzoÄ&#x;lu verdi. Bu arada KÄąbrÄąs TĂźrk Futbolcular DerneÄ&#x;i baĹ&#x;kanÄą Salih IĹ&#x;Äąk, dĂźzenlenmeye baĹ&#x;ladÄąÄ&#x;Äą gĂźnden i7baren, ĂśdĂźl gecesine ka8lan KÄąbrÄąs Gazetesi foto muhabiri Mustafa Evliyaâ&#x20AC;&#x2122;ya bir teĹ&#x;ekkĂźr plake7 takdim e:.


Antalya, finale göz kırptı

0-1

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medical Park Antalyaspor, Eskişehirspor’u deplasmanda tek golle geçerek rövanş için büyük avantaj yakaladı 29>>

Lapta – Ga hasreti bit rava ti Girne bölges futbol takım inin komşu iki beldesi La maç oynandıları arasında uzun bir ar pta ile Alsancak’ın 1. Gurp’ta, . Geç3ğimiz ha!a sonu adan sonra resmi Ka derbisini La rşıyaka Sahası’nda oyn, TAMSU U15 Ligi pt çekişmeli ge a U15 Takımı 2-1 kaza anan bölge dostluk havaçen maç büyüklere örn ndı. Oldukça ek galibiyetle 2' sında geç3. Lapta, U15 olabilecek bir Alsancak Ye de, 2 yaparak 6 puanla Takımı aldığı şi tanışamadı. lova U15 Takımı henü yoluna devam e5. z galibiyetle

HER YER KARADAG Havacılar, ülkemizde buluşacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hava Sporları Federasyonu’nun düzenlediği “Uluslararası 6. Kuzey Kıbrıs Model Uçak F3J Şampiyonası” bu hafta sonu Geçitkale Hava Meydanı Yavrukuş Tesisleri’nde yapılacak. Şampiyonaya 12 ülkeden 60’ın üzerinde sporcu katılacak 30>>

6-5

Le e ile Serdarlı arasında, kalabalık futbolsever kitlesi önünde oynanan Pepsi Kıbrıs Kupası yarı final maçı büyük bir heyecana sahne olurken, gecenin sonunda kazanan “Bize her yer Karadağ” sloganları arasında Le e oldu

Hakem kararlarının çok tar4şıldığı maçta, Serdarlı aleyhine verilen üç karar ve Le e aleyhine verilen bir karar, geceye damgasını vurdu. Normal süresi 2-2 berabere tamamlanan maçı penal4larda 6-5 kazanan Le e ilk finalist oldu

Kurucusu Sahibi

Le e’nin gollerini Kasım ve Smart, Serdarlı’nın gollerini ise Serdar ve Salih a6. Seri penal4 vuruşlarında Ali, Fırat, Sherman ve Arif Öztürk golü bulurken, Serdarlı’dan Mustafa, Hasan ve Hüseyin golleri a6lar

: Dr. Fazıl KÜÇÜK : Halkın Sesi Ltd.

Le e 3 penal4yı gole çeviremezken, Serdarlı 4 penal4 a4şından yararlanamadı. Serdarlı’nın bu maçta ve bu sezon en iyi futbolcusu olan İbrahim Fae’nin son penal4yı kaçırması ise gecenin en drama3k anı oldu 31>> Yayın Yönetmeni

: Ali FAHRİOĞLU

Haber Müdürü

Grafik Sorumlusu

: İbrahim DALOĞLU

: Fobaz RANA

Adres: 172 Girne Cad. Lefkoþa. Tel: 228 56 45 - 227 31 41. Faks: 227 26 12. PK: 339. Tel: 233 55 71 E.Posta: halkinsesi@kibrisonline.com reklam için: halkinsesireklam@kibrisonline.com Halkýn Sesi ihbar hattý: 0533 827 11 11

27 mart 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you