Page 1

Kurucusu: Dr. Fazýl KÜÇÜK (1906-1984) Kuruluþ: 14 Mart 1942 Hakkýn Sesi ve Halkýn Dilidir... 15 Ocak 2013 Salı Yýl: 71 Sayý: 23114 2 TL (KDV DAHÝL)

O, HERKESiN LiDERiYDi...

Ölümünün 29’uncu yılında Kıbrıs Türk halkı, Liderini büyük özlem, sevgi ve saygıyla anıyor CMYK


02

Sonsuza dek bizimlesin HABER

HALKIN SESi

15 Ocak 2013 SalıKıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 29’uncu yıldönümü olan bugün anılıyor. Küçük için, Anıt Tepe’deki kabri başında devlet töreni düzenlenecek. Anıtepe’deki tören saat 10.15’te protokol sırasına göre Küçük’ün kabrine çelenklerin sunumuyla başlayacak. Tören, saygı duruşu ve İs7klal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesi ile devam edecek. Anıt özel de&erinin imzalanmasıyla sürecek tören, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun yapacağı konuşmanın ardından Dr. Fazıl Küçük Müzesi ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle tamamlanacak.

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 29. yıldönümü olan bugün tören ve etkinliklerle anılıyor

ETKİNLİKLER Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük için ikinci tören saat 11.30’da Le$oşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’de yapılacak. Saygı duruşu ve İs7klal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak anma

töreninde, Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile Milli Eği7m Gençlik ve Spor Bakanı Mutlu Atasayan birer konuşma yapacak. Dr. Fazıl Küçük belgeselinin izlenmesiyle devam edecek anma etkinliği, Le$oşa Türk Lisesi öğrencileri tara#ndan hazırlanan “Oratoryo” ile tamamlanacak. Ayrıca saat 10.30’da Çamlıbel’de Dr. Fazı Küçük anısına koşu gerçekleş7rilecek. 16 Ocak Çarşamba günü ise saat 14.00’te Milli Eği7m Bakanlığı İzcilik Yürütme Kurulu izcileri Hamitköy girişinden Anı9epe’ye meşaleli yürüyüş yapacak. BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK Dr. Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle bugün saat 10:28’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye7’nde tüm resmi kurum ve kuruluşlarda bayraklar yarıya indirilecek. Bayraklar, gece yarısı saat 00:00’a kadar yarıda kalacak.

Ömrünü Kıbrıs Türkü’ne adamıştı Liderimiz Dr. Küçük, ilk nefesinden son nefesine kadar haya/nı Kıbrıs Türkü’ne adayan, halkı çok iyi tanıyan bir kişiydi

de adanın Yunanistan'a ilhakını (ENOSİS) önlemek7. Kıbrıs Milli Türk Halk Par7si, 23 Ekim 1949 tarihinde KATAK ile birleşerek Kıbrıs Milli Türk Birliği Par7si adı al8nda yeniden yapılanmış8r.

DR. KÜÇÜK, SİYASİ FAALİYETLERE 1931’DE BAŞLIYOR Dr. Fazıl Küçük'ün, ak7f siyasi hayata a8lması, her ne kadar adaya döndüğü 1937 yılında başlarsa da, siyasi faaliyetleri daha gerilere, 1931'e kadar uzanıyor. Dr. Fazıl Küçük, daha bir üniversite öğrencisi iken, Türk Maarifi’nin İngiliz müdürler tara#ndan yöne7lmesinde ısrar eden Kavanin Meclisi'nin Türk üyelerine karşı çe7n bir mücadeleye girmiş7. Dr. Fazıl Küçük, bütün siyasi haya8 boyunca, gayretlerini Türk okulları ile Evkaf İdaresi'nin Türk halkına devredilmesi için, Sömürge Hüküme7'ni ikna etmek üzerinde topladı ve gerek7ğinde onlarla açık mücadeleye girdi. 1931 yılında Rumların isyanı ardından ara verilen belediye seçimleri 21 Mart 1943'te tekrar yapıldığı zaman, Dr. Fazıl Küçük muhaliflerine karşı büyük bir zafer kazandı. Al8 yıl Le$oşa Belediye Meclis Üyesi olarak görev yap8. 18 Nisan 1943'te oluşturulan Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu (KATAK)'nun kurucuları arasındaydı. Daha sonra KATAK'tan ayrılarak, 23 Nisan 1944'te Kıbrıs Milli Türk Halk Par7si'ni (KMTHP) kurdu. Par7 programındaki ana hedeflerden biri

HALKIN SESİ’NDE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRDÜ Dr. Fazıl Küçük, 18 Şubat 1973 tarihinde Cumhurbaşkan Muavinliği'nden ayrılarak, yerini Rauf R. Denktaş'a bırak8. Ancak gazetesindeki mücadeleyi sürdürerek, Halkın Sesi'ni Kıbrıs Türkü'nün davasına bayrak yapmaya devam e:. Siyaset haya8nı sürdürdü. Halkın haklı taleplerini savunmaktan geri kalmadı. Dr. Küçük, 1980'li yılların başında yakalandığı hastalık günlerinde de yazılarını aralıklarla sürdürüyordu. Dr. Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye7'nin kurulmasını büyük bir sevinçle yaşadı. Ölümünden önce verdiği son demeçte de, hastalığının geç7ğini söylüyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye7'nin kurulmasını görmesi ile hayata yeniden kavuştuğunu vurguluyordu. Dr. Fazıl Küçük, 15 Ocak 1984 tarihinde tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak tedavideDr. Fazıl Küçük, 14 Mart 1906 tarihinde Le$oşa kazasına bağlı Ortaköy'de dünyaya geldi. Dr. Fazıl Küçük, ilk öğrenimi ile orta öğreniminin bir kısmını Le$oşa'da yap8. Orta öğreniminin geriye kalan kısmını İstanbul'da Özel İs7klal Lisesi'nden mezun olduktan sonra (15 Ağustos 1926) İstanbul Dar-ül Fünun Tıp Fakültesi’nin birinci sını#nı başarı ile tamamladı. 12 Haziran 1929 tarihinde okul ile ilişkisini kesip, önce Fransa ve daha sonra İsviçre'ye giderek Lozan Üniversitesi'nde 8p öğrenimini tamamladı. Lozan kliniklerinde ih7sas görerek Dahiliye Mütehassısı oldu. 1937 yılı Mayıs ayında Ada'ya dönerek Le$oşa'da serbest hekim olarak çalışmaya başladı. Halkçı bir kişiliği olan Dr. Küçük'ün bu davranışı, mesleğinde de kendini göstermiş7.

VOLKAN’IN KURULUŞU Dr. Fazıl Küçük, 1 Nisan 1955 tarihinde EOKA'nın Kıbrıs'ta kanlı terör eylemlerini başlatmasının ardından, Kıbrıs Türk halkının EOKA'ya karşı direnmesi için Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği (KTMB) adlı örgütü kurdu. Bu konuda, Rumlar tara#ndan tehdit edildi. Ardından örgütü sessizce dağı8rken, 1955 yılı Eylül ayında gizlice VOLKAN teşkila8nı kurdu. Dr. Fazıl Küçük, Zürih'te Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları arasında varılan anlaşma üzerine, 17 Şubat 1959'da Londra'da yapılan konferansta Kıbrıs Türk halkını temsil e: ve iki gün sonra varılan anlaşmayı halkı adına imzaladı. Kıbrıs Cumhuriye7 kuruluş anlaşmalarına göre Cumhurbaşkanı Rum olurken, Cumhurbaşkanı Muavini ise Türk olacak8. Kıbrıs Türk Halkı, O'nu bir kurtarıcı olarak gördüğünden 3 Aralık 1959'da rakipsiz olarak Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkanı Muavini seç7. Rumların 21 Aralık 1963 tarihinde başla;kları saldırıların ardından oluşturulan Genel Komite'nin başkanlığını yap8. 27 Aralık 1967 tarihinde kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yöne7mi'nde başkanlığa ge7rildi.

bulunduğu Londra'da, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Naaşı Le$oşa yakınlarındaki Hamitköy'de yeralan ve o güne kadar Mumcu Tepesi

1.761

1.786

2.817

2.857

2.349

olarak bilinen yere gömüldü. "Anıt Mezar"ın yer aldığı bu tepeye o günden sonra Anıt Tepe adı verildi.

2.382

CMYK


HALKIN SESi

HABER

15 Ocak 2013 Salı

03

“Bizi kurtaracak milli mücadeledir” Liderimizin, Kıbrıs Türkü’ne yol gösteren sözleri, günümüze de ışık tutuyor

Özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, hayata gözlerini yumalı tam 29 yıl oldu. Dr. Küçük’ün, 78 yıllık ömrü boyunca Kıbrıs Türkleri’ne adeta ışık tutan sözlerini bir kez daha ha#rla#yoruz

 “Bizler gelecek nesillere, şimdiye kadar bize emanet edilmeyen en yüksek eseri bırakmak is&yoruz. Çünkü biliyoruz ki beşer fanidir, bırakılan eserler bakidir.”  “Biz eminiz ki muvaffakiyet ancak insanın her şeyinden feda ederek, aç kalarak didinmesi uğraşması ile kabildir”

 “Bu davayı kazanmak ar'k bizim için bir onur meselesi olmuştur. Büyük Türk Mille&’nin kanını taşıyan biz yüzbin Türk ne bugün ne de yarın a'ldığımız ve ant iç&ğimiz bu zorlu uğraştan gerileyecek değiliz”

 “Türkiye için haya' olduğu kadar şeref ve haysiyet meselesi olan Kıbrıs davası Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez ve edilmeyecek&r”

 “Enosis arzusunda olan Rumlarla aramızda Türk askeri olmadan haya'mızı devam e)rebilmemiz düşünülemez”

 “Mücadele başlarken cemaat değil aşiret idik. Aşiretlikten cemaat statüsünü kazandıktan sonradır ki bize kıymet vermeye başladılar”  “Hangi anlaşma yapılırsa yapılsın Kıbrıs’ta barışın devamlı olabilmesi, özgürlüğün bekçisi Türk ordusunun buradan ayrılmamasına bağlıdır.”

 “Bugün her Türk çocuğunun gönlünde, Atatürk sevgisi mukaddes bir iman halinde yaşamaktadır.”  “Bu dava, memleket davası, gençlik davasıdır. Bizi kurtaracak milli bir mücadeledir.”

 “Kıbrıs’ın barış içinde yaşaması, Türk askerinin Anamur’da beklemesi ile değil, Kıbrıs topraklarında dolaşmasıyla mümkündür.”  “Haya(a muvaffakiye&n en büyük sırrı her işe başlamadan önce ulaşılacak hedefin daima uzak olduğunu takdir ederek ona göre hazırlanmaktadır.  Türk Cemaa', Türk isminin kendisine yüklediği sorumluluğu takdir eden olgun bir mille&n çocuklardır. Biz şerefli bir mille&n şerefli evlatları olduğumuzu kabul et&rmek is&yoruz.”


04

HALKIN SESi

15 Ocak 2013 Salı

KKTC’nin öncü lideri

HABER

Onbinler, liderine ağlamıştı

Kıbrıs Türkü’nün ilk lideri Dr. Küçük’tü Soyadı Küçük, ama O çok çok büyüktü İngiliz dönemiydi, İdare İngiliz’de Ne silah, ne cephane yoktu bizde

Rumlar ile iç içeydi İngiliz Garip öksüzler gibi kimsesizdik biz Bizi ezmek istedi İngiliz ile Rumlar Dr. Küçük sayesinde bunu başaramadılar

Gece karanlığında kızardı bir kor, Burçlara Türk bayrağı çek) kahraman Doktor

Gündüz mecani doktor, gece mücahit İngilize seslendi ‘Vatanımdan çık git”

İngilizler çık*, Rumlarla hükümet kurdu Öncü doktor, Cumhurbaşkanı Muavini oldu Rumlar bozdu, kurulan ortaklık hüküme)ni Dr. Küçük, Rauf Denktaş yalnız bırakmadı Türk mille)ni

KKTC’yi kurdu, Dr. Küçük ile Denktaş Vermediler Ruma toprak, ne de ufak bir taş

Hasan Nihat – Avtepe (21 Aralık 2011)

Gururumuz Sen, bir öndersin Sen, bir lider Sen, gönlümüzde açan gül Ruhumuzda yeşeren çiçeksin.

Sen kalbimizde gönlümüzdesin Asla unutulmayacaksın

Sen doktorumuz, Sen tabibimiz. Sen kaynayan yaramızı Kendi elinle saran kahramansın Sen kalbimizde gönlümüzdesin Asla unutulmayacaksın...

Sen, bereke)miz, Sen, memleke)miz, Sen, şu Kıbrıs’a gönül veren Dünyamızı aydınlatan güneşsin. Sen kalbimizde gönlümüzdesin Asla unutulmayacaksın!..

Sen,yurdumuz, Sen, gururumuz Sen, bu vatanı yücelten Ezilmekten kurtaran büyük ATA’sın Sen kalbimizde, gönlümüzdesin Asla unutulmayacaksın.

Dursun Ali DEMİR

Dr. Fazıl Küçük, halkı ile iç içe yaşayan bir liderdi. Halkına her zaman halk adamı, doktor, gazeteci, poli&kacı ve lider olarak efsanevi hizmetler sunmaktan çekinmeyen, onların menfaatlerini ilk sırada tutan büyük lider Dr. Küçük’ü halkı son yolculuğunda da yalnız bırakmamış'


HABER

Örnek davranış HALKIN SESi

15 Ocak 2013 Salı

05

Basın Dr. Küçük anlatıyorGazete, "toplumun dilidir" sözü boşuna söylenmiş lâf değildir. Dertleri deşen gazeteler, bilgiyi ar2ran dergilerdir. Bunların her ikisi medeni toplumların kültür seviyesini göstermesi bakımından miktarları ehemmiyet taşımaktadır. Gazetesiz toplumla karanlıkta düşe kalka yürüdüğünden, birçok defalar kendilerini derin uçurumlarda bulurlar. İp1dâî kavimlerde okuma-yazmanın kıyme1 ne olduğu bilinmediğinden, bunlar kendi kabukları içine "büzülmüş" kalmış insanlardır. Kıbrıs'ta gazetecilik tarihi çok eski günlere dayanır. Anavatan'dan ayrı düştükten sonra, büyük imkânsızlıklar içinde kendi yaralarını sarmaya uğraşanlar, gazetenin ne mana taşıdığını bildiklerinden takdir e4klerinden bu yol içine girmeyi ihmal etmemiş, maddi imkânlarını kullanarak toplumu aydınlık yollara yürütmeye çalış2ğı inkâr edilemez. Yalnız çıkan gazetelerin ömrü çok kısa oluyordu. Okuma yazma çok gerilerde olduğundan, yayınlanan gazete sayısı masra karşılamaktan aciz kalmakta ve cebinden parası tükenen kapatmak, vazgeçmek zorunda kalıyordu. Ölümsüz Atatürk harf inkilâbını yapıp okuma-yazmayı kolayca öğrenenlerin sayısı kabardıkça, gazeteler daha uzun ömürlü olmaya başlamış, dünya vukua2ndan habersiz ve yalnız kendi muhitlerinde cereyan eden hadiselerden başka bir şey bilmeyenler, dünyaya açılmış oluyordu. Ve bunun sonucu hem okuyucu sayısı ar2yor ve hem de gazeteciliğe merak edenler çoğalıyordu. Hakika3a Kıbrıs'ta gazeteciliğin ne olduğunu, ancak içine girenler bilir. Henüz, günümüze uymayan kanunlar yürürlükte ve bunun yanında gazete ve dergilerin hiçbir makamdan ne teşvik ne de yardım görmemesi, mesleğe girenleri daimi sure3e büyük zorluklar içinde bırakmış ve bırakmaktadır. Bizim burada daha ziyade üzerinde durmak istediğimiz, dış ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerdir. İngiltere, Amerika, Avustralya ve daha diğer yerlerde yaşayan binlerce kardeşlerimiz vardır bugün. Bunlar kaçak değildir. Ancak hayatlarını kazanmak ve himaye etmeye mecbur olduğu kişilerin ızdıraplarını dindirmek için ayrılmışlardır. Bunlar ne doğduğu toprakları ve ne de geride bırak2kları akraba ve dostlarını unutmuş değillerdir. Eoka devrinden bugüne Kıbrıs'a yap2kları maddi, manevi yardımlar inkâr edilemez. Yabancı bayrak al2nda yaşamak zorunda kaldıklarından kimsenin onların gururunu, şerefini tahkir etmeye hakları da yoktur. Mecburiyet tah1nde sevdikleri toprakları ve arkadaşlarını terkedenler, yine de olup bitenlerden haberdar olmak için çırpınıyorsa da, işte buna imkân bulamıyor. Madem ki olayları yalnız gazetelerden öğrenebilir, bunları sağlayabilme yollarını aramak yerinde bir hareket olmaz mı? Gazeteler, dergiler ancak posta ile ellerine ulaşabilir. Bugün ödenecek paraya göz gezdirelim. Bir gazete 10 lira. İngiltere'de oturana 30, Amerika'da 50, Avustralya'da 70 TL pul parası ilâve edilecek olursa, bu kimsenin gazete okuması hayal olmaz mı? Bizim bildiğimiz kadarıyla Avrupa ve Amerika'da basın için "tenzilâtlı ücretler" vardır. Sömürge devrinde bile mektupla, gazete arasında geniş bir fark vardı. Hele son postalardaki ücret değişikliği bugünkü manzarayı karşımıza çıkarıyor. Aramızdan ayrılmak zorunda kalanları daimi sure3e kendimize bağlamak, ancak onları günü gününe burada karşılaş2ğımız zorluklar ne ise, haberdar etmemizle mümkündür. Madem ki hükümet gazetelere hiç bir yardımda bulunamıyor, hiç olmazsa okumak isteyenlere yardımcı olacak olursa yine de, bir hizmet yapmış olur demektedir. Seksen binden fazla bir kitle, ancak anne ve babadan, ayda yılda bir aldığı, bir kaç sa2r mektuptan edindiği bilgi ne ise onun içinde kalmaya mahkûmdur. Bundan ne beklenir? Onlar da bu toprağın sadık çocuklarıdır. Onlar ayrılmış2r ama kafalarında çakılı kalan canlı ha2raları, bağlan2larını koparamaz. Bunun yanında yine Kıbrıs Türkü yabancılara da seslenmek is1yor. Yabancı dilde dergi, gazete çıkarmayı düşünenler bulunuyor ama, bütün endişeleri eserlerini hangi imkânlarla yabancı yerlere ulaş2rabilir? Nitekim bugün haalık İngilizce bir gazete olayların büyük bir kısmını yayınlamakta ve Kıbrıs'ı hiç tanımayan veya pek az tanıyan kimseleri aydınlatabilecek mahiye3e ise de, kendileri yazıyor kendileri okuyor. Çünkü bugünkü ücretle, denizin diğer tarana gönderme imkânı bulunamıyor. Ve dolayısıyla Kıbrıs'taki Türk basını kendi davasına, kendi derdine ortak bulamıyor demek1r.

Dr. Fazıl KÜÇÜK Halkın Sesi Gazetesi, Ocak 1982

Anı&epe pırıl pırıl oldu

Bahçeciler, liderimizin mozolesine çelenk bırak%Davut ULAŞ

Liderimiz Dr.Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü sebebiyle bugün yapılacak törenler öncesinde iş adamı Enver Bahçeciler sayesinde Anı3epe baştan aşağı temizlendi. Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu bölgede güvenliği sağlayan, temizliği yapan herhangi bir görevlinin olmayışı sebebiyle daha önceleri bir çok kez haber olan Anı3epe, çöp ve a2klarla kötü bir görüntü veriyordu. Törenlerde protokolün bulunduğu yerin aşınmış ve mermerlerin yerinden çıkmış olarak bulunması da ihmalkârlığı gözler önüne seriyordu. Bu duruma sessiz kalmayan iş adamı Enver Bahçeciler, gereken her türlü restorasyon ve temizlik çalışmalarının yapılması talima2nı vererek Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini ve çevresini çöplerden temizleyerek gereken saygıyı gösterdi. Anı3epe’de Dr.Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’le bir araya gelen Enver Bahçeciler, “Bu onurlu görevi üstlendiğimiz için çok mutluyuz. Kıbrıs Türkü ve halkı adına her türlü mücadeleyi yapan Liderimiz Dr. Fazıl Kü-

çük’ün anı2ndaki görüntüleri görünce utandım. Bu konuda bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize” dedi. Bahçeciler, daha sonra yap2rmış olduğu büyük çerçeve içinde Dr.Fazıl Küçük’ün resmini ve haya2nı anlatan bir hediyeyi Dr.

Anı&epe’nin her yeri temizlendi

Küçük müzesine hediye e4. Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de iş adamı Enver Bahçeciler’e teşekkür ederek “Dr.Fazıl Küçük bu ülke adına çok şey yap2 ve bu anıt da temizlenerek Dr.Fazıl Küçük’e yakışır bir hale ge1rildi” dedi.


06

HALKIN SESi

“O’nun çizdiği yolda yürüyoruz” Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün çizdiği yolda yürümenin onurunu taşıdığını vurguladı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türkü’nün karanlık günlerinde bütün varlığını ortaya koyarak mücadeleye a4ldığı ve Kıbrıs Türkü’nün milli birlik ve beraberliği sağlayarak bir devlet kurulmasına olanak sağla-

dığı belir3ldi. Açıklamada, “Özgürlüğümüzün kazanılmasında cumhuriye3mizin kurulmasında ve bu günlere gelmemizde büyük katkıları olan liderimizi bir kez daha saygı ve minnetle anarız” denildi. MÜCAHİT KOMUTANLARI DERNEĞİ Öte yandan Mücahit Komutanları Derneği, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi önderi Dr.

Fazıl Küçük’ün 29’uncu ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, “İngiliz sömürgesine karşı, Türklük mücadelesini başlatan liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 29’uncu ölüm yıldönümünde saygıyla anar, yak4ğı meşalenin ışığı al4nda mücadelemize devam edeceğimizi ve devle3mizin yaşa4lması için mücadelemizi sürdüreceğimizi bildirir, liderimize Allah’tan rahmet dileriz” denildi.

“Liderimizin aydınlattığı yolda ilerliyoruz” Başbakan Küçük, “Dr. Fazıl Küçük’ün manevi mirasına layık olmaya çalışmak herkesin görevi olması gerekir” dedi ve liderimizin aydınla4ğı yolda, kararlı ve is1krarlı ilerleyişlerini sürdüreceklerini belir3 

Başbakan İrsen Küçük, tüm haya4nı Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda ulusal kimliği ile hür, özgür bir yaşam sürmesinin sağlanmasına adayan Dr. Fazıl Küçük’ün manevi mirasına layık olmaya çalışmanın herkesin görevi olması gerek3ğini belir6. Başbakan Küçük, Kıbrıs Türk halkının mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 29. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, O’nu büyük bir özlem, saygı, sevgi ve rahmetle andı.

“KARARLI, DİRAYETLİ LİDERLİK” Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin başarıya ulaşmasında Dr. Küçük’ün kararlı, dirayetli liderliğinin büyük etkisi olduğunu vurgulayan Başbakan Küçük, “Maddi ve manevi destek koyduğu bu mücadelede Dr. Küçük bir halk adamı olarak, bazen halkın içinde, bazen cephede direnen mücahitlerimi-

“İLK NEFESİNDEN SON NEFESİNE KADAR HALKÇI KALMAYI BAŞARDI” “Kıbrıs Türk halkından biri olarak, ilk nefesinden son nefesine kadar ‘halkçı’ kalmayı başaran, 7`den

77`ye herkesin ‘doktor’`u olan Dr. Fazıl Küçük, halkıyla bütünleşen, halkı ile gülen, halkı ile ağlayan, halkı gibi yaşayan, halkı gibi düşünen, herkesle her seviyede iyi ilişkiler kurabilen, onları dinlemesini bilen, sorunlarına, sıkın4larına çareler üreten, dertlerine deva olan bir liderdi. Dr Küçük, Kıbrıs Türkü’nün milli bilincini canlı tutmak, halkını manda yöne3mine boyun eğdirmemek, Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmek gibi temel ilkeleri ölümüne kadar savunmuştur. Ne mutlu ona ki; karanlıktan aydınlığa çıkan bir halkın mücadelesinin her evresine yaşayarak katkı koymuş, bu mücadelenin sonunda halkının zaferini ve devlet olgusuyla taçlanmasını görebilme mutluluğuna erişebilmiş3r. Tüm haya4nı Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda ulusal kimliği ile hür, özgür bir yaşam sürmesinin sağ-

lanmasına adayan Dr. Küçük’ün manevi mirasına layık olmaya çalışmak, hepimizin görevi olmalıdır.” Başbakan Küçük, büyük liderler için ölüm tarihlerinin, sadece matem tutulan bir gün olarak anılmadığını; bu günün Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesini, fikirlerini ve hedeflerini anlamak ve KKTC’nin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesi için gelecek nesle anlatma günü olduğunu kayde6. Küçük, aradan geçen 29 yılda Kıbrıs Türk halkının Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesini unutmadığını ve unutmayacağını vurguladı. KKTC devle3nin temelindeki düşüncenin yapı taşının Atatürkçü düşünce sistemi olduğunu da vurgulayan Başbakan İrsen Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ün mücadele ruhu ve fikirleriyle aydınla7ğı yolda, kararlı ve is3krarlı ilerleyişlerini sürdürerek çalışmalarına devam edeceklerini belir6.

Türkiye’ye bağlılığıyla sürdürdüğü mücadelenin Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınla7ğını söyledi. Hasan Bozer, Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde problemlerin aşılabilmesi yönünde çok büyük bir özveriyle ve canla başla çalışarak halka büyük bir önder olduğunu söyledi. Bozer, “O’nun ve dava arkadaşlarının yürü5ükleri mücadele, halkımıza bağımsızlığın, özgürlüğün ve bu günlere ulaşmanın yolunu aç-

mış4r” dedi. Bozer, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajına şöyle devam e6: “Önümüzdeki zorlukları, üzerimizdeki baskı ve dayatmaları aşarak daha büyük hedeflere, mutluluklara ve esenliklere ulaşabilmemizde Dr. Fazıl Küçük’ün engin vatan sevgisiyle engel tanımayan cesare3, kararlılığı ve Atatürk ilke ve devrimlerine olan inancı bize her zaman ilham ve güç vermektedir” Hasan Bozer, Dr. Fazıl Küçük’ün

tüm yaşamı boyunca gerek siyasi, gerek hekim, gerek yazar kimliğiyle Halkın Sesi gazetesinde vermiş olduğu mücadelesiyle, Kıbrıs Türk halkının en derin sevgi, saygı ve şükran duygularına mazhar olduğunu kayde6. Bozer, “Bu özellikleriyle tarihe al4n harflerle geçen liderimiz Dr. Küçük mazlum ve tutsak ulusların sömürgecilik zincirlerini kırmaya başladığı bir dönemde halkıyla bütünleşerek özgürlük mücadelemizin lideri olmuştur” dedi.

zin yanında, Kıbrıs Türkü’nün inanç ve moralinin yüksek olmasını sağlamış, kurmuş olduğu gazete ile Kıbrıs Türk halkının mücadelesine rehber olmuştur” dedi. Başbakan İrsen Küçük, mücadele azmi ve geniş hoşgörüsüyle halkın gönlünde ayrı bir yer tutan Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk halkına ve Anavatan Türkiye’ye bağlılığı ve inancının, mücadelenin bu noktaya ulaşmasında en büyük etken olduğunu ifade ederek, en umutsuz anlarda bile halkın beklen3lerini karşılayan, çok yönlü mücadelesinde halkını en iyi şekilde ifade eden Dr. Küçük’ü şu ifadelerle anla7:

“Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlattı” Meclis Başkanı Bozer, Dr. Küçük’ün büyük bir özveriyle ve canla başla çalışarak, halka büyük bir önder olduğunu söylediHABER

15 Ocak 2013 Salı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Hasan Bozer, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün halkına olan sevgisi ve Anavatan

“Sen hep kalplerimizde yaşatılacaksın”

Kıbrıs Türk Pla0ormu, Dr. Küçük için “Kıbrıs Türk halkı seni asla unutmayacak. Sen hep kalplerimizde yaşa2lacaksın” dediKıbrıs Türk Pla2ormu, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde unutulmaz hizmetler verdiğini ha4rlatarak, Dr. Küçük’ü rahmetle andı. Dr. Fazıl Küçük’ün 29’uncu ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kıbrıs Türk Pla2ormu Basın Sözcüsü Hüseyin Alasya, Dr. Küçük’ün laik, demokra3k ve halkçı bir lider olduğunu ifade ederek, “Dr. Küçük, Kıbrıs Türk halkının cemaat statüsünden 1960 Kıbrıs Cumhuriye3’nin eşit ve kurucu ortağı olma aşamasına gelmesine kadar büyük ve unutulmaz görevler yerine ge3rdi” dedi. Dr. Fazıl Küçük’ün 78 yıllık ömrünü Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine vakfe6ğini dile ge3ren Alasya, Dr. Küçük’ün İngiliz sömürge idaresine, Rum ve Yunanlıların Enosis hedefine karşı halkın verdiği milli mücadeleye liderlik yap4ğını söyledi. Hüseyin Alasya, Dr. Fazıl Küçük’ün mücadele yıllarında yap4klarıyla ilgili tarihi bilgi de vererek, Dr. Küçük’ün, 18 Şubat 1973’te ak3f siyase3 bırak4ğını ifade e6. Alasya mesajında, KKTC’nin kuruluşuna tanıklık eden toplum lideri Dr. Küçük için “Liderimiz, müsterih ol ve rahat uyu. Kıbrıs Türk halkı seni asla unutmayacak. Sen hep kalplerimizde yaşa4lacaksın” ifadesine yer verdi.

“Düşüncelerinin takipçisiyiz” 

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Dr. Fazıl Küçük'ün 29. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Kıbrıs Türk Halkı’nın ve Türk mille3nin gönlünde çok özel bir yere sahip olan Özgürlük Mücadelemizin Önderi, liderimiz Sn. Dr. Fazıl Küçük'ü, vefa4nın 29. yıldönümünde özlem ve saygıyla anıyoruz. Akdeniz Karpaz Üniversitesi ailesi olarak, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin mimarı, liderimiz Sn. Dr. Fazıl Küçük'ün Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinde halkımızın geleceği için çok önemli bir ışık tu5uğunun bilincindeyiz. O’nun özgürlük mücadelesindeki duruşu ve düşüncelerinin KKTC’nin aydınlık geleceği için çağdaş dünyayı yakalamak adına takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.


HALKIN SESi

YORUM

15 Ocak 2013 Salı

Dr. Fazıl Küçük “Halk”tı. Halk da Dr. Fazıl Küçük Dün “Denktaş devlet kuracak kadar büyük bir dünya lideri idi” dediydik. Böylesi bir yargıya vardık diye dudakların küçümsemeyle büküleceğini biliyorduk. Biliyorduk çünkü kimse doğduğu yerde peygamber olmadıydı! Kaldı ki Denktaş Kıbrıs Türk halkına son büyük mertebe olan devle4 hediye ederken muhalefe4n sivri oklar hedefinde vurulmaya çalışılan “poli4kacı” idi! Davası ne kadar büyük olursa olsun hiçbir poli4kacı o davasını halkı ile paylaşmasını beceremezse başarıya ulaşamaz. Denktaş için o “halk” Dr. Fazıl Küçük’tü. Doktor için “halk” ise hiçbir lidere nasip olmayan sevgilerinde büyüyen Kıbrıs Türk halkı idi. O kadar bütündüler ki Dr. Küçük adı halk, halk adı Dr. Küçük olarak anılırdı… Denktaş bu nedenle çok talihliydi. Çünkü Devlete giden yolları “Dr. Küçük sayesinde Kıbrıs Türk halkı ile aç5.” BUGÜN ÖLÜMÜNÜN 28. YILI: Ona “Toplum lideri Dr. Fazıl Küçük” dedik. Ve hiç unutmadık: Ne Kıbrıs Türk halkını İngiliz sömürge idaresinin haksızlıkları karşısında savunan cesur yüreğini ne de savaşımının en etkili silahı olarak kullandığı kalemi ile gazetesini… Türk toplumuna en az Rum kadar hak ve hukukla yaşam olanağı sağlanması için bir ömür mücadele ederken, Denktaş gibi liderlerle de “dava arkadaşlığı” yap5. Ve gün geldi “bu adada Rum halkı kadar Türk halkı da vardır” dedir7. Makarios gibi Türk düşmanı bir papazın gözlerini kör edecek kadar gözlerinin içine, huzurunu kaçır5p krize sokacak kadar ayni yetkilerle Türk halkını temsil eden Cumhurbaşkanı Muavini olarak makamına oturdu. Türk halkı bu adada işte o 1960’lar Kıbrıs Cumhuriye4’nden beridir, şimdilerde devle4nin de sahipliğinde vardır…

ONLAR BİZİ SEYREDİYORLAR: Tarihe kazınmış liderler ölmez. Öyleyse şu hallerimizi de seyreder olmalıdırlar. (Laf aramızda kendileri de benzer yollardan geç4lerdi. Değil mi ki kimliklerinde Poli4kacı yazıyordu! Allah her iki liderimizi rahme4nden esirgemesin. Kolay değildir dava adamı olmak. O yolu yürürken inşa edilenlerle yıkılanlar da kaçınılmaz olur. Olması gerek4ği için.) Fakat “bugün yaşananlar gibisi” değil elbet! Bilmiyoruz ötelerden seyrederlerken KKTC’de olanları, ne söylüyorlar. Buna karşın “aklınızı başınıza toplayın be çocuklar” dedikleri kesin… Dr. Fazıl Küçük’e Tanrı’dan rahmet dileriz. Nur içinde yatsın…

******

İŞTE ŞİMDİ ŞİKÂYET HAKKIMIZ DOĞDU

Kıbrıs gazetesinin dünkü “Ekonomi” ekinin manşe4nde son ista4s4klere dayanan şöyle bir haber vardı: “KKTC’nin 2012’de Türkiye’den yap5ğı ithala5n mali boyutu belli oldu. Günde 2,8 milyon dolar.” Pekala bu ithalata karşılık KKTC Türkiye’ye kaç paralık ihracat yapmaktadır? Bir süre önce TC Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın yap5ğı açıklamalara göre KKTC’nin TC’ye ihraca5 şöyle böyle 81 milyon dolar! Arada KKTC’nin aleyhine 847 milyon dolarlık büyük bir 4caret dengesizliği var… NE DEMEKTİR BU? Önünüze rakamları çek4niz mi ekonomideki durum vaziyetleri analiz edebilmeniz için ekonomist olmanıza gerek kalmaz. Nasılsa Halep ordaysa arşın buradadır! Mal meydanda! KKTC Türkiye’ye ihracat yapamıyor! Dolayısıyla sorulması gerekiyor: KKTC üretemediği için mi? Üre7kleri kalitesiz olduğu için mi?

Köşemden

Eşref ÇETİNEL

07

esrefcetinel@kktc.net

Türkiye piyasaları KKTC’den mal almadığı için mi? Gümrük vergi ve işlemlerinde anomaliler olduğu için mi?... KKTC Türkiye’ye yeterince ürün sa5şı yapamadığı için mi? İşte bunların cevabını ekonomistler verecek ama biz ekleyelim. 1974’ten beridir KKTC’yi Honk Kong gibi yapalım diyen Ankara’dır. KKTC’nin ekonomisi Serbest Piyasa ekonomisidir” diyen de Ankara’dır! Her iki üç yılda ekonomik protokoller imzalayıp “bunu bunu yapacaksınız” diyen de Ankara’dır! TC ile KKTC arasında gümrükler kalksın diyen de Ankara’dır! Şimdilerde yine Ekonomik ve Mali tedbirler Pake4ni” daya5p KKTC’de ne kadar devlet sektörü varsa hepsinin de sa5lığa çıkar5lıp özelleş4rilmelerini isteyen de Ankara’dır! AMMA VE LAKİN: Aradan 38 yıl geç4 bu KKTC hâlâ Mersin gümrüğünü aşamadı! Ne patatesi ile ne narenciyesi ile. Ne enginarı ile ne hellimi ile. Ne rakısı ile ne mevva suları ile… Falan… Denecek ki “abar5yorsun ha6a nankörlük ediyorsun!” İnsaf! TC’nin KKTC’deki iki otel kumarhanesi ile iki bankasından bir günde toplanıp oralara kayan para, bizim bir yılda Türkiye’ye yap5ğımız sa5şlardan elde edilen gelirden bile fazladır. (Mesela diyoruz!) Eee! Bu Kuzey ne zaman hayır edecek? AB’nin ambargoları devam ediyor! TC’ye ihracat yeterince gerçekleşmiyor. Üstelik sermaye birikimi olacak gelirler de dışa taşınıyor! Sonra da deniyor ki Kıbrıs Türk halkı sefah ve saade6en yiyip içip carta çekmektedir! Üstelik Ekmek elden su gölden! SİZ NE DİYORSUNUZ YAHU. Biz birbirimizi yeyiyoruz! Hadi görmüyorsunuz! Bizzat Ankara tara#ndan açıklanan TC-KKTC ithalat ihracat rakamlarını da mı görmüyorsunuz?


08

HALKIN SESi

Avans, bugün onay bekliyor

HABER

15 Ocak 2013 SalıLe#oşa Türk Belediyesi'nde (LTB) belediye kanı Savaş Bozat, dün sabah İçişleri ve Yerel Yöneçalışanı Rıfat Börklü dün gece açlık gre7mler Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştükleLeoşa vine başladı. rini, başkanın is7fası sonrası belediyenin Belediyesi çalışanlarına durumunun ne olacağını, erken seçim ve Öte yandan LTB’de Başkan Cemal Bulutoğluları’nın is7fasının ardından sürecin maaş ödemeleri konularında sorular sormaaşları dün de nasıl şekilleneceği henüz netleşmezken, kayde:. Bakan Çavuşoğlu’nun ödenemedi. LTB Meclisi bugün duklarını LTB Meclisi bugün saat 17.00’de Asbaş“Akşam saatlerinde sizi arayacağım” deAsbaşkan Özel Kadıoğlu kan Özel Kadıoğlu tara"ndan toplan8ya diğini ancak saat 18.00 i7barıyla bakançağrıldı.Toplan8nın gündemi Maliye Ba- tarandan toplan-ya çağrıldı. dan bir yanıt gelmediğini bildiren Bozat, kanlığı'ndan aktarılacak 6 milyon TL Toplan-nın gündemi Maliye Başbakan’ın da UBP’li meclis üyeleriyle avansın onaylanması. LTB’de çalışanların görüştüğünü ifade e:. Bozat, “Beleditemsilcisi Belediye Emekçileri Sendikası Bakanlığı'ndan aktarılacak yede huzur yok, mutluluk yok, kaos 6 milyon TL avansın (BES) ise “Kaos büyüdü” diyerek, haziran ayı büyüdü, tek çare erken seçim” diyerek, çabeklenmeden erken seçime gidilmesini is7yor. lışanların işlerine gi:ğini ancak hizmet vereonaylanması TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan BES Başbilecekleri ortam olmadığını anla;.

103 bin geldi 100 bin gitti

Kasım ayında Ercan Havalimanı’ndan 103 bin 410 yolcu KKTC’ye gelirken, 100 bin 798 yolcu da Ercan’dan ayrıldıErcan Havalimanı, geçen yıl kasım ayında 204 bin 208 gelen ve giden yolcuya hizmet verdi. Bayındırlık ve Ulaş8rma Bakanlığı’nın kasım ayı faaliyet raporuna göre, 824’ü gelen, 822’si de kalkan toplam 1646 uçak Ercan Havalimanı’nı kullandı. 103 bin 410 yolcu KKTC’ye gelirken, 100 bin 798 yolcu da Ercan’dan kalkan uçaklarla ülkeden ayrıldı. En fazla yolcu geçişi 19 Kasım’da 8 bin 877 kişiyle yaşanırken, 9 Kasım da 69 uçakla en fazla uçak geçişinin yaşandığı gün oldu.

LİMANLAR Faaliyet raporunda Limanlar Dairesi’nin faaliyetleriyle ilgili bilgilere göre, kasım ayında Gazimağusa Limanı’na 92, Girne Turizm Limanı’na 52, Kalecik akaryakıt tesislerine 8, Kalecik alçı ve çimento tesislerine 2, GEMYAT Delta Marina’ya 3, Teknecik Santralı’na 2 olmak üzere toplam 152 gemi geldi. Bu gemilerle 5 bin 250 yolcu, 2 bin 147 araç ve 116 bin 802 kilo yük taşındı. Kasım ayında 173 gemi 3 bin 364 yolcu, bin 979 araç ve 19 bin 337 kilo yükle KKTC limanlarından ayrıldı. Gazimağusa Limanı 303 bin 51 TL, Girne Limanı 243 bin 661 TL olmak üzere toplam 546 bin 713 TL gelir elde edildi. POSTA Posta Dairesi’nin kasım ayı faaliyet raporuna göre, 2 milyon 565 bin 665 TL gelir sağlandı. 22 Ekim-21 Kasım döneminde, 81 bin 168 tane gönderi postalanırken, yurt dışından 366 bin 489 gönderi alındı.

Engellilere istihdam sözüÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, 2013’te engellilere verdikleri is7hdam sözünü gerçekleş7receklerini söyledi. Ünverdi, “Hükümet olarak engelli kardeşlerimizin topluma eşit ka8lımı ve tüm bireylerle eşit haklara sahip olabilmesi için büyük çaba sarfediyoruz” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Orkun Bozkurt’u kabul ederek, engellilerin sorunlarını görüştü. Bakan Şerife Ünverdi kabulde yap8ğı konuşmada, “Hükümet olarak engelli kardeşlerimizin topluma eşit ka8lımı ve tüm bireylerle eşit haklara sahip olabilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi. 2013 yılı içinde, engellilere verdikleri is7hdam sözünü gerçekleş7receklerini kaydeden Ünverdi, yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar Yasası ile engellilerin sosyal güvenlik menfaatlerine sahip çık8klarının al8nı çizdi. HACIMEHMET, YAŞADIKLARI SIKINTILARI ANLATTI K.T.Engelliler Federasyonu adına kabulde söz alan Sedat Hacımehmet ise, engellilerin is7hdam konusunda yaşadığı sıkın8ları dile ge7rdi. Kıdem tazmina8 ve ih7yat sandığı hakları ile ilgili sorunlarını Bakan Ünverdi’ye aktaran Hacımehmet, 24 saat bakıma ih7yaç duyan engellilerin ailelerine bakıcı parası verilmesi veya nakdi yardım yapılması konusunda Ünverdi’den destek istedi. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi’nin Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesine rağmen, iki yıldır uygulamaya geçemediğini savunan Hacımehmet, ilgili bakan olarak Ünverdi’den bildirgenin meclis gündemine ge7rilmesini istedi.

Doğanın Sesi

Dr. Orhan AYDENİZ aydeniz@kibris.net

Asimilasyon gerçeği

Kıbrıs’ın İngiliz idaresine girmesinden sonra, ha9a 1960 Kıbrıs Cumhuriye7 ortaklık yöne7minde bile,adadaki Türk varlığının yok edilmesi için çok sinsi, profesyonelce ve yoğun faaliyetler sürdürülmüştür. 1771’li yıllarda Rumlardan iki misli fazla olmamıza rağmen, göç ve asimilasyonlarla, azınlık durumuna düşürüldük. Fakat, tüm baskı ve propagandalara rağmen,dirayetli liderlerimiz sayesinde, Türk- İslam kökümüzden koparılamadık. Halen, kendi yöne7mimiz al8nda bulunmamıza rağmen, kökümüzden koparılmamız ve yok edilmemiz amacı ile yürütülen saldırıların, tehditlerin, pervasızca sürdürüldüğü görülüyor. İşin acı yanı, liderlerimiz ve yöne7cilerimiz, ha9a anavatan yetkilileri bile, demokrasi safsatası ile, halkımızın Türk ve Müslüman kimliğine karşı yürütülen bu saldırıları propagandaları, önemsemiyor. Böylece yaygınlaşmansa göz yumuyor. Yok edilmemize dönük bu faaliyetler, her dönemde, farklı söylemler, yöntemler ve gerekçeler ileri sürülerek yürütülüyor.Ha8rlanacağı gibi, yakın geçmişte KKTC’deki tüm sıkın8ların, anavatandaki yüksek enflasyondan kaynaklandığı ileri sürülerek, kurtuluşumuz ve refaha kavuşmamız için, anavatandan kopmamız ve Rum çoğunlukla birleşmemiz gerek7ği propagandası yapılıyordu. Güneydeki ekonomik çöküş ve Anavatandaki ekonomik başarılar nedeniyle,bu propaganda ar8k geçerli akçe olmaktan çıkmış8r. İşte bu nedenle, yeni propaganda malzemesi olarak, Kıbrıslılık kimliği ön plana çıkarılarak, sanki bir Kıbrıslı mille7 varmış gibi, halkın duyguları is7smar edilerek, çeşitli yalan ve tutarsız söylem ve iddialarla, Kıbrıs Türk halkının önce kökünden, yani anavatanından, daha sonra da Türk ve Müslüman kimliğinden koparılarak, yok edilmesi amacı ile, yoğun bir kampanya yürütülüyor. Rum tara"nda pişirilen ve içimizdeki işbirlikçiler ile gerçekleri kavrayamayan bazı kişi, kuruluş ve siyasilerin de desteği ile servis edilen, bu tehlikeli tehdit karşısında, maalesef yöne7cilerimiz, Kıbrıs Türk halkına sahip çıkmıyor. Üstelik devle9en maaş çeken bazı kişilerin, Kıbrıs Türk halkının varlığına karşı sürdürülen bu ciddi tehdide öncülük etmesine de, ses çıkarılmıyor. Kıbrıs Türk kimliğimize karşı sürdürülen kampanyalarda, ileri sürülen tüm iddiaların gerçek olmadığı aksine tutarsız, yalan ve kötü niyetli olduğu aşikârdır. Ancak herhangi bir yöne7ci veya devlet yetkilisi çıkıp da bu kötü niyetli propagandalara dur demiyor ve bu çirkin oyunu teşhir etmiyor. Aslında, tarihi belgelerde atalarımızın Türkiye’nin nerelerinden geldiği bile belli olduğuna göre,Türkiye’nin bizi Türkleş7rilerek asimile edilmeğe çalışıldığını saçmalayanlar, komik duruma düşüyor. Çünkü asimilasyonun sosyolojik tanımına bak8ğımız zaman, ‘farklı kökenden gelen azınlıkların, etnik grupların, bunların kültür birikimlerinin, baskın doku içinde eri7lmesi ve yok edilmesi sürecinin sonudur’ şeklinde tanımlanmaktadır. Atalarımız Türkiye’den geldiğine göre, Türk kimliğimizin inkâr edilmesi, mümkün değildir. İngiliz ve Rum baskılarına rağmen, dilimizi, dinimizi, ulusal kimliğimizi, gelenek göreneklerimizi terk etmedik. İşin çelişkili tara", bu saçma ve kötü niyetli kampanyayı yürüten ve destekleyenler, öte yandan, bizi düşman gören, din, ulusal kimlik ve gelenek- görenek bakımından bizden farklı olan, üstelik kimliğine çok sıkı bağlı olan ve Kıbrıslı dediği zaman sadece Rum halkını kasteden Rum çoğunlukla birleşmeyi savunuyor. Bir de insanlar arasında ayırımcılık yapmaması gereken sözde sol görüşlü kişi, kuruluş ve siyasilerin bu asimilasyon yalanına sahip çık8ğı görülüyor. Türkleş7rilerek asimile edilmek istenildiğimizi şikayet edenler, soylarını inkâr ediyorsa, bu kendi tercihleridir. Ayrıca, gerçekte asimile olan, Türk kimliğini inkar eden, Kıbrıslılık kimliğini ön plana çıkaran kişilerdir. Çünkü geçmişte İngiliz döneminde de bazı köylerdeki Türkler, aynen yaşanan dönemde olduğu gibi, önce kökünden koparılmış, daha sonra da Rumlaş8rılarak asimile edilmiş7. Fakat yöne7cilerimizin umursamaz tutumuna karşın,halkımızın ezici çoğunluğu, Türk- Müslüman kimliği ile i%ihar ediyor. Bu nedenle de Türkleş7rilmek istenildiğimiz saçmalığını komik bir propaganda olarak görüyor. Kuşkusuz aklı başında olan Kıbrıslı Türklerin bu yalan ve kötü niyetli propagandalarla alda8lamayacağı, ulusal kökünden koparılamayacağı biliniyor. Fakat, yöne7cilerimizin demokrasinin arkasına saklanarak meydanı boş bırakması ve devle9en maaş çeken bazı kişilerin bu komik asimilasyon oyununa, öncülük etmesine göz yumması sonucu, çeşitli yöntemlerle, araçlarla, duygu sömürüsü yapılarak ve çok profesyonelce propagandalarla, gençlerimiz alda8lıyor. Gençlerimizin , Türk kimliğinden koparılması,(sanki bir Kıbrıs mille7 varmış gibi), onlara, Kıbrıslılık kimliğinin benimse:rilmesi ve aynen geçmişte İngiliz döneminde yapıldığı gibi, zamanla Rumlaş8rılması şeklinde yürütülen asimilasyon sürecine, yöne7cilerimiz, ar8k el atmalı, bu sinsi oyunu bozmalı. Aksi halde, kendi yöne7mimiz al8nda, Kıbrıslı Türklerin yok edilmesine, asimile edilmesine ve Rumlaş8rılmasına göz yuman, yöne7ciler olarak ha8rlanacaklar.


HALKIN SESi

HABER

Haziranda ara seçim

15 Ocak 2013 Salı

“Karamsarlığa yer yok”Le!oşa Belediye Başkanlığı görevinden geç3ğimiz cuma günü is3fa e6ği açıklanan Cemal Bulutoğluları’nın is3fa yazısı, İçişleri ve Yerel Yöne3mler Bakanlığı kanalıyla dün Le!oşa İlçe Seçim Kurulu’na, oradan da Yüksek Seçim Kurulu’na ulaş4. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Nevvar Nolan, is3fası YSK’ya ulaşan Le!oşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğluları’nın yerine görev yapacak belediye başkanını belirlemek üzere haziran ayında ara seçim yapılacağını söyledi. TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Nolan, Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca is3fanın Resmi Gazete’de yayımlanması ve boşalan belediye başkanlığı için haziran ayında seçim yapılması gerek3ğini belir6. Bu sürede belediye yöne3minin nasıl olacağı sorusuna karşılık Nolan, yasada bu konuda da düzenleme olduğunu, belediye meclisinin toplanıp başkanlığa vekalet edecek bir üyeyi seçmesi gerek3ğini, ancak LTB’de yaşanan kilitlenme yüzünden belediye meclisinin de toplanamadığını kayde6. Nolan, yasaya göre daha önce is3fa e6klerini açıklayan meclis üyelerinin is3falarının da onayının gerek3ğini, ancak meclisin toplanamadığını, kilitlenme yaşandığını anla7. YSK Başkanı Nolan, “İnşallah bu yaşananlardan ders çıkarılır ve yasada değişiklik yapılır. Bir kurum çalışamıyorsa demokrasi yara alır” dedi.

İstinaf, karara kaldı Başbakan Küçük’ün is6na%nı görüşen Yargıtay Hukuk Mahkemesi, karar için süresiz ertelendi. Ancak bu sürenin uzun olmayacağı açıklandıBaşbakan İrsen Küçük’ün, Le!oşa Kaza Mahkemesi’nin Ulusal Birlik Par3si (UBP) Kurultayı’nın yinelenmesi veya Genel Başkanlık için ikinci tur seçime gidilmesine yönelik is3na nı dün görüşen Yargıtay Hukuk Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme, karar için süresiz ertelendi. Yargıtay Hukuk Mahkemesi Başkanı Narin Şefik Ferdi’nin is3naf davasının esasına ilişkin duruşmanın ardından karar için Mahkeme’yi süresiz ertelemesi sonrasında Başbakan İrsen Küçük’ün avuka4 Ergin Ulunay bu gibi davalarda karar için süresiz ertelemenin fazla uzun olmayacağına işaret ederek, bu sürenin 10-15 gün olabileceğini belir6. Narin Şefik Ferdi, Hüseyin Besimoğlu ile Mehmet Türker’den oluşan Yargıtay Hukuk Mahkemesi, bugün, Başbakan İrsen Küçük’ün is3naf e6ği Le!oşa Kaza Mahkemesi’nin 21 Ekim 2012 tarihinde yapılan Kurultayı ile ilgili kararını esastan görüştü. Duruşmada, Başbakan Küçük’ün Avuka4

UBP Genel Sekreteri Fuat Namsoy, “Halkımıza umut veremeyen, ülkemiz siyase6ne hiçbir olumlu katkı sağlayamayan, muhalefet par6lerinin par6mizde yaşananları is6smar gayretlerini hayretle izlemekteyiz” dedi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nevvar Nolan, Bulutoğluları’nın yerine görev yapacak belediye başkanını belirlemek üzere haziran ayında ara seçim yapılacağını açıkladı

UBP davasında sona doğru

Ergin Ulunay, Le!oşa Kaza Mahkemesi’nin verdiği UBP Kurultayı’nın sonuçlanmadığı, Kurultay’ın yinelenmesi, genel başkanlık seçiminde ikinci tura girilmesi kararına yönelik is3naf nedenlerini 20 madde al4nda ortaya koydu. Ulunay’ın alt mahkemenin kararına yönelik is3naf gerekçelerini ortaya koymasından sonra söz alan UBP genel başkan adaylarından Gazimağusa Milletvekili Ahmet Kaşif’in Avuka4 Fuat Veziroğlu is3naf gerekçelerine karşı savunmasını yaparak, Yargıtay Hukuk Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme’den is3naf talebini ret etmesini istedi. ULUNAY Ergin Ulunay is3naf gerekçelerini özetle, Le!oşa Kaza Mahkemesi’nin yetkilerini aş4ğını; iç hukuk yollarının tüke3lmediğini; tüm eylem ve işlemlerin hukuka uygun olarak yapılması gerek3ği, bu bağlamda da kararın Siyasi Par3ler Yasası’nın amir hükmüne aykırılık içerdiğini; siyasi par3lerin özerk olduğu ve özerk alana sahip olduğunu; siyasi konularda Mahkeme’nin Mahkeme ilamı ve hükmü vermesinin doğru olmadığını; siyasi konularda İngiltere’de bu tür kararlar verilmediğini; alt mahkemenin 10 gün sınırlamasıyla anayasal hak olan 42 günlük is3naf hakkının ihlal edildiğini; sivil (kişisel) haklar ile siyasal hakların hukuk anlamında da farklı olması gerekliliğine işaret ederek, Yargıtay

09

Hukuk Mahkemesi’nden alt Mahkeme’nin kararını bu olgular ışığında sonuçlandırmasını talep e6.

VEZİROĞLU UBP genel başkan adayı Ahmet Kaşif’in avuka4 Fuat Veziroğlu ise is3na n yersiz olduğu, herhangi bir mahkemenin hukuk dışına çıkıldığı her yerde karar verebileceğini, is3naf gerekçesi olarak ortaya konan başlıkların geçersiz olduğunu belir6. Veziroğlu, Le!oşa Kaza Mahkemesi’nin kararının hukuken ve UBP Tüzüğü’ne göre geçerli olduğunu anlatarak, is3naf gerekçelerinin tümünün doğru ve geçerli olmadığını ileri sürdü. Veziroğlu, alt mahkeme kararına karşı is3nafa gidenlerin kararın 10 gün içinde Kurultay’ın tekrarlanması kısmına takıldığını, bunun anlaşılır olmadığını çünkü Tüzüğün de salt çoğunluk sağlanmaması halinde seçimin bir ha"a sonra yapılmasını emre6ğini bu nedenle Mahkeme’nin 10 günlük süresine i3raz etmenin anlamsız olduğunu savundu. Fuat Veziroğlu, is3naf davasında Yüksek Mahkeme’nin alt Mahkeme’nin kararını bozması halinde bir i3razları olmayacağını, bunun son nokta anlamına geldiğini ancak, kararı bozmaması halinde Le!oşa Kaza Mahkemesi’nin verdiği genel başkanlık ikinci tur seçiminin 10 gün içinde yapılır kararı konusunu da değerlendirmesi ve buna göre bir karar üretmesi gerek3ğini söyledi. Veziroğlu, Le!oşa Kaza Mahkemesi’nin kararının yerinde olduğunu, is3naf gerekçelerinin kabul edilmemesi gerek3ğini belir3rken Yargıtay Hukuk Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme’den is3na n ret edilmesini istedi. Yargıtay Hukuk Mahkemesi bu görüşmeden sonra karar için duruşmayı süresiz erteledi.Ulusal Birlik Par3si (UBP) Genel Sekreteri Fuat Namsoy, uzlaşma ve diyalog zemininde siyaset yapmaya azami gayret göstereceklerini belirterek, “Halkımızın bize olan güvenini, yarınlara ilişkin umudunu yok etmeye yönelik, kendi par3lilerimizi bile karamsarlığa, umutsuzluğa sürükleyen eylem ve söylemlerden kaçınacağız” dedi. Namsoy, par3 ve ülke için görüşlerini özgürce haykırmaya, tar4şmaya, doğrularını anlatmaya, ortak akıl yaratmada kafa yormaya ısrarla devam edeceklerini ancak is3smarcılara rsat tanımayacaklarını belir6. Genel Sekreter Namsoy yazılı açıklamasında, yargıdaki kurultay sürecini sabır ve saygıyla beklemek ve sürecin sonunda par3nin, genelde ise ülke ve halkın kazançlı çıkmasını istemenin herkesin temennisi olması gerek3ğini belirterek, şöyle dedi: “Kurultayımızın mahkemelere taşınması, par3mizin yetkili organları yerine yargı kararlarını bekler olması, UBP’nin birlik ve bütünlüğünü yaralayıcı cepheleşme oluşması elbe5e par3li olarak bizleri mutlu etmemektedir. Ancak halen devam eden bu süreci sabır ve saygıyla beklemek, sürecin sonunda par3mizin, genelde ülkemiz ve halkımızın kazançlı çıkmasını istemek hepimizin temennisi olmalıdır.” Ülkenin, halkın beklen3lerine yanıt verecek, çözümlere yoğunlaşmanın sorumluluk sahibi herkesin görevi olması gerek3ğine işaret eden Namsoy, UBP’nin birlik ve bütünlüğünü korumanın ülkeye, halka karşı duydukların sorumluluğun gereği olduğunu; bu bağlamda çabalarının devam edeceğini vurguladı. “MUHALEFET PARTİLERİ VE BAZI MEDYA ORGANLARININ İSTİSMAR GAYRETLERİ…” Namsoy şunları kayde6: “Halkımıza umut veremeyen, ülkemiz siyase3ne hiçbir olumlu katkı sağlayamayan, muhalefet par3leriyle bazı medya organlarının par3mizde yaşananları is3smar gayretlerini hayretle izlemekteyiz. UBP’nin birlik ve bütünlüğünü korumak ülkemize, halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluğun gereğidir. Bu bağlamda çabalarımız her zaman olduğu gibi devam edecek3r. Bu toprakları yaşam mekanı kabul eden halkımızın, birliğinin dağılması, KKTC’nin temina4 UBP’nin parçalanması, ülkemizin siyasi kaosa sürüklenmesi, bugünlere ulaşmamızı sağlayan mücadeleyi ve KKTC sevdalısı herkesi derinden yaralar.”

“YARATILMAYA ÇALIŞILAN İSTİKRARSIZLIK, UBP’Lİ AKLIN ÜRÜNÜ OLAMAZ” Namsoy, ülkede yara4lmaya çalışılan is3krarsızlığın, UBP’li hiçbir aklın ürünü olamayacağını ifade e6ği açıklamasında şunları kayde6: “2013 yılının Güney Kıbrıs’ın yeni seçilecek lideriyle, bir süreden beri kesin3ye uğrayan, yeni görüşme sürecine sahne olacağının bilinmesine, KKTC adına görüşme sürecini yürüten Sayın Cumhurbaşkanının bu dönemeçte çok daha güçlü Meclis desteğine gereksinim duyacağının bilinmesine rağmen, ülkemizde yara4lmaya çalışılan is3krarsızlık, UBP’li hiçbir aklın ürünü olamaz. Par3miz ve ülkemiz için görüşlerimizi özgürce haykırmaya, tar4şmaya, doğrularımızı anlatmaya, ortak akıl yaratmada kafa yormaya ısrarla devam edeceğiz. Ancak bütün bunları, geçmişte olduğu gibi, evimizde, yetkili organlarımızda yapacak, is3smarcılara rsat tanımayacağız.” Namsoy, halkı ve par3lilerini karamsarlığa, umutsuzluğa sürükleyen eylem ve söylemlerden kaçınacaklarını da vurguladığı açıklamasını şöyle tamamladı: “UMUTSUZLUĞA SÜRÜKLEYEN EYLEM VE SÖYLEMLERDEN KAÇINACAĞIZ” “Halkımızın bize olan güvenini, yarınlara ilişkin umudunu yok etmeye yönelik, kendi par3lilerimizi bile karamsarlığa, umutsuzluğa sürükleyen eylem ve söylemlerden kaçınacağız. Bu yara4lmak istenilen kao3k durumla, ülkemizi, halkımızı ya da par3mizi sağlıklı bir ortama taşıyamayacağımız gerçeğinden hareketle, UBP olarak uzlaşma ve diyalog zemininde, sevgi ve kardeşlik ikliminden beslenen bir anlayışla, siyaset yapmaya azami gayret göstereceğimizden, kimsenin şüphesi olmasın. İnanıyorum ki, içinde bulunduğumuz süreçte Kıbrıs Türk halkının yüce menfaatleri bunu gerek3rmektedir. Bu gelecek nesle karşı önemli ve haya3 bir sorumluluğumuzdur.”


10

“Artık devreye girin”

HALKIN SESi

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, ülkede yaşanan sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu göreve çağırdı ve “Kurduğunuz par1, 'Ulusal Birlik'i hedefleyen par1, gözümüzün önünde parçalanmaktan kurtulsun” dedi

HABER

15 Ocak 2013 SalıDr. Suat İ. Günsel

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ülkede yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların çözümü konusunda göreve çağırdı. Günsel, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na ülkenin içinde bulunduğu sosyal, siyasal ve ekonomik yapıya ilişkin değerlendirmelerini içeren mektup gönderdi ve mektubu basınla da paylaş6. Günsel mektubunda, ülkenin tedirgin ve gergin olduğunu; bu tedirginlik ve gerginliği gidermenin çözümünün ancak Cumhurbaşkanı’nın elinde olduğunu belir8. “Ancak bu sâyede kurduğunuz par5, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye5'nde 'Ulusal Birlik'i hedefleyen par5 gözü-

müzün önünde parçalanmaktan kurtulabilir” diyen Günsel, ülkedeki sorunun sadece siyasal sorun mertebesinde kalmadığını, sosyal bir olay halini aldığını ve çözüm konusunda Cumhurbaşkanı’nın “vaziyet etmesini” (el koymasını) büsbütün zorunlu kıldığını kayde8. YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, “Türkiye Cumhuriye5’nde en yüksek düzeydeki otoritenin Kıbrıs’ın bu konumundan tedirginlik duyduğunu” da belirterek, Cumhurbaşkanı’na mektubunda şu ifadelere yer verdi: “KKTC’nin egemenliğini sürdürmesindeki en önemli tarihî ve fiilî teminat olan Türkiye Cumhuriye5, bu tarihî mes'uliye5ni haleldâr edecek gelişmelerden önemli sı-

“Süreç uzadıkça, siyaset çirkinleşiyor” TDP Başkanı Çakıcı, koltuk kavgası nedeniyle siyasi e1k değerlerin, adalet ve eşitlik olgularının ayaklar al2na alındığını söylediToplumcu Demokrasi Par5si (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Ulusal Birlik Par5si (UBP) kurultay süreci uzadıkça, ülkedeki siyase5n çirkinleş5ğini ve kaosun daha da ar9ğını savundu. “21 Ekim’de başlayan UBP Kurultayı’nın üç aydır devam e8ğini, koltuk kavgası nedeniyle bu süreçte siyasi e5k değerlerin, adalet ve eşitlik olgularının ayaklar al6na alındığını” kaydeden Çakıcı, Başbakan İrsen Küçük’ün koltukta kalmak uğruna, sınavsız ve münhalsiz tamamen delegelere yönelik yap6ğı 300 is5hdam ile ‘Ahmet Kaşif grubuna 6 bakanlık önerildi’ yönündeki gelişmeleri buna örnek gösterdi. Çakıcı, “Bu süreçte gerek İrsen Küçük, gerekse Ahmet Kaşif, halk yararına ortaya hiçbir proje koymamış, tar6şmamışlardır. Öneri yok, plan yok, tek dertleri koltuk. İşin boyutu o kadar

uzadı ki ar6k birbirlerini yemeye başladılar. İki tara!n tek ortak noktası var o da koltuk” dedi. Mehmet Çakıcı, kurultay sürecinin uzamasının, koltuğunu kap6rma tehlikesi oluşan Bakanların da halka hizmet yerine, başka başka işlerle uğraşmalarına neden olduğunu, alınamayan karar ve önlemler ne5cesinde ise var olan sorunlara yenilerinin eklendiğini belir8 “LTB’yi batağa sürükleyen, halkı ise büyük mağduriyete uğratan, yap6ğı usulsüzlükler Sayıştay raporlarına yansıyan ve beş yıla kadar hapislikle yargılanan Cemal Bulutoğluları’nın geç de olsa is5fa e8ğini” belirten Çakıcı, Bulutoğluları’nın is5fasının yeterli olmadığını, benzer bir süreci ve mağduriye5 halkına yaşatan Başbakan ile Hüküme5n de is5fasının elzem bir gereklilik olduğunu savundu. Çakıcı; “Bulutoğluları, nasıl ki zamanında is5fa etmeyerek LTB’deki kaosu derinleş5rdi ve içinden çıkılmaz bir hale dönüşmesine neden oldu, Başbakan Küçük ile hüküme5n halkın önünü açmaması da ülkeyi kaosa ve bilinmezliğe sürüklemektedir” dedi.

kın6lar duymakta olduğu, şüphesiz bizlerden önce siz Cumhurbaşkanımızca bilinir ve teslim edilir. Bu temel hususu kamuoyuna on yıllardır yansıtan devlet adamları arasında temâyüz e8ğiniz âşikârdır. Son bir nokta olarak, söz konusu 'parçalanma'nın giderilmesinin temenni edinmesine karşılık, taraflardan birinin kendi lehine ne5ce alıcı olmak için belirli mikro siyasal teknikler ve toplan6 yöntemleri kullandığının gözlemlendiği de kaydedilebilir. Toplum ka6nda üzüntülerini çeşitli yollarla doğrudan ve dolaylı tara!ma da aktaran kişilerin geniş temsil hüviye5ne sahip zevâ7an olmaya başlaması da bu hâlisane takdîmimi zorunlu kılmış6r.”

“Arka kapıdan istihdam” KTAMS: UBP, ülkemizin kıt kaynaklarını kurultay uğruna heba ediyor. Kamuya, KİT’lere, Vakıflar İdaresi’ne sırf delege çocuğu olduğu için is1hdam yapılıyorKıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, “tasarruf tedbirleri” adı al6nda çalışanların birçok kazanılmış hakkı geriye götürülürken ya da birçok çalışan işten a6lırken “yandaşların” arka kapıdan işe alındığını iddia e8. Kaptan yazılı açıklamasında UBP hüküme5ni, gerek kamuda, gerekse özelde çalışanların haklarını budayarak halkın haya6nı çekilmez hale ge5rmekle suçladı.

Her !rsa7a kamunun büyük ve hantal olduğunu, kamu giderlerinin yüksek olduğunu söyleyenlerin tasarruf tedbirleri adı al6nda çalışanların birçok kazanılmış hakkını geri götürdüğünü kaydeden Kaptan, “İşsizliğin her geçen gün ar9ğı ülkemizde kamuda is5hdam gerçekleş5rilecekse Kamu Hizme5 Komisyonu tara!ndan münhal ilan edilerek herkesin eşit bir şekilde yarışacağı adil ve şeffaf sınavlarla yapılması gerekmektedir” dedi. Kaptan, şöyle devam e8: “Anayasamız ‘halkın her bireyi eşi8r’ demektedir. UBP ise ne yazık ki ülkemizin kıt kaynaklarını kurultay uğruna heba ediyor. Bu çerçevede gerek kamuya, gerekse KİT’lere ve Vakıflar İdaresi’ne sırf delege çocuğu olduğu için tüm uyarılarımıza rağmen is5hdam yapmaya devam etmektedir. Buradan hükümet yetkililerini bir kez daha uyarıyoruz: Gerek enflasyonda gerekse döviz kurlarında yaşanan ar6ş ile halkın alım gücünün gerilediği bu günlerde sadece torpil yapılarak UBP’li yandaşların is5hdam edilmesi ile halk bir ça6şma ortamına sürüklenecek5r. Ayrım göze5lerek yapılan is5hdamlara bir an önce son verilmeli ve herkesin eşit bir şekilde yarışacağı is5hdam yöntemleri uygulanmalıdır.”


HALKIN SESi

HABER 64 kaza, 260 bin TL hasar 

Polis kayıtlarına, yeni yılın ikinci ha$asında meydana gelen 64 trafik kazası girdi. Kazalarda 8 kişi yaralanırken, 260 bin 350 TL’lik de hasar oldu. 7-13 Ocak arasındaki sürede 7’si yaralanma ile sonuçlanan toplam 64 kaza oldu. Kazalardan 32’si Le"oşa, 17’si Girne, 9’u Gazimağusa ve 6’sı İskele’de olurken, Güzelyurt’ta geç5ğimiz ha$a kaza meydana gelmedi. Öte yandan geç5ğimiz ha$a ülke genelindeki trafik kontrollerinde ise 3 bin 849 araç sürücüsü kontrol edildi ve bunların 473’ü çeşitli suçlardan rapor aldı. Rapor edilen sürücülerin işlediği suçlarda ilk sırayı 172 ile süratli araç kullanmak aldı.

Hayvanlar kül oldu 

Tatlısu’da önceki sabah ısınmak için ağılı yanında ateş yakan bir kişi yangına neden oldu. Yangında, 11 oğlak telef oldu; 100 torba saman ve iki av tüfeği de yandı. Yusuf Gülen Babacanlı’nın ısınmak için yak6ğı ateşten çıkan kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle saman torbalarına sıçradı. Hızla yayılan alevler, 11 yeni doğmuş oğlağın telef olmasına, 100 torba samanın ve iki av tüfeğinin yanarak kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yasak fişekle avlarken yakalandı 

Güney Kıbrıs menşeli av tüfeği fişeğiyle Dipkarpaz’da avlanan bir kişi hakkında da yasal işlem başla6ldı. Dipkarpaz’da avlanmaya açık Ayfilo mevkiinde önceki gün saat 10.00 sıralarında ithali yasak üç av tüfeği fişeğiyle yakalanan 33 yaşındaki B.Ö’nün fişekleri emare olarak alındı; hakkında da yasal işleme gidildi.

Pansiyondan laptop çalındı 

Gazimağusa’da, bir pansiyonda kalan Ludmila Poiani’ye ait tek odalı ikametgaha giren 27 yaşındaki isminin baş harfleri H.A olan kişi, dizüstü bilgisayar çalmak ve bir iş yerine satmaktan zanlı olarak tutuklandı. Zanlı, bilgisayarı satmak isterken tespit ederek tutuklandı.

İşten çıkaran müdürün arabasına hasar verdi 

Gazimağusa’da Galleria Sinema eski çalışanı bir kişi, kendisini işten çıkardığı gerekçesiyle sinema müdürü Ersen Salih Topçuoğlu’nun aracına kas5 hasar vermekten aranıyor. Önceki gece saat 22.00’de meydana gelen olayda, 23 yaşındaki isminin baş harfleri V.T, GT 514 plakalı aracıyla Topçuoğlu’na ait CM 068 plakalı aracın soluna kasıtlı olarak vurdu.

Bet ofiste kavga 

Güzelyurt’ta ise bir bet ofisinde çıkan kavgada tutuklananlar oldu. Önceki gece saat 19.30’da Nicosia Bet Ofis adlı iş yerinde, alkollü içki tesiri al6nda bulunan iki kişi, beraberlerinde götürdükleri alkollü içkiyi bahis evi içinde içmelerine izin verilmediği gerekçesiyle tar6şma çıkardı. Bet ofis çalışanı 34 yaşındaki isminin baş harfleri A.G. ile kavgaya tutuşan ve birbirlerine vuran, yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yaratan zanlılar tutuklandı.

11

Bekçiden kaçtılar, polise yakalandılar 15 Ocak 2013 Salı

Yaşları 16 ve 19 arasında değişen dört genç, Haspolat’ta Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne ait ambardan hırsızlık yap4. Park halindeki araçlardan beş oto teyp, bir hoparlör ve iki araba las3ğini sökerek çalan gençler tutuklandıDavut ULAŞ

Yaşları 16 ve 19 arasında değişen dört genç, Haspolat’ta bulunan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne ait oto parka tellerden sızarak içeri girdi. Park halinde olan 400 araçtan dördünün kapısını açarak oto teybi, hoparlör ve iki las5ği çalmaya çalışan zanlılar bekçinin fark etmesi üzerine yakalanacaklarını anlayıp emareleri olay yerinde bırakıp kaç6lar. Le"oşa Kaza Mahkemesi yargıcı Hale Ahmet Raşit huzurunda görülen davada iddia makamı başsavcılık adına Damla Güçlü ve yaşları 16 ve 18 arasında değişen, isimlerinin baş harfleri İ.K, H.K, Ö.K ve V.K adlı zanlılar, şahsen hazır bulunurken gençlerin yakınlarından kimsenin olmaması dikkat çek5. Meseleyle ilgili tahkika6 yürüten Le"oşa Polis Müdürlüğü’ne Bağlı Değirmenlik Polis Karakolu’nda görev yapan Polis Memuru Mehmet Salih Yavuz yeminli şahadet vererek olayla ilgili bulguları aktardı. Polis memuru Mehmet Salih Yavuz, Haspolat’ta 13 Ocak Pazar günü saat 11.30 raddelerinde Devlet Emlak ve Muhaceret Dairesi’ne ait otoparkına çocuk zanlıların tellerden sızarak girdiğini söyledi. Polis memuru dört çocuk zanlının “Sirkat ve kas5” hasar suçlarından metalder olduğunu açıkladı.

LASTİĞİ BİLE SÖKTÜLER Mehmet, Haspolat’ta bulunan Devlet Emlak ve Muhaceret Dairesi’ne ait otoparkına giren çocuk zanlıların içeride bulunan 400 araçtan dördünü çeşitli yollardan açarak içerisinde bulunan 4 oto teybi, bir hoparlör ve iki las5ği sirkat etmeye çalış6ğına dikkat çek5. Polis, Ancak binada bulunan bekçi tara!ndan fark edilen çocuk zanlıların elerinde bulunan malzemeleri bulundukları yere bırakarak kaç6ğını söyledi. POLİS, PLAKADAN İZ SÜRDÜ Aynı gün zanlıların saat 20.00 raddelerinde bir plakadan yola çıkılarak

yakalandıklarına değinen polis memuru Mehmet, çocuk zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul e7ğini ifade e7. Meselenin yeni olduğunu belirten polis, bu meseleye benzer bir hırsızlık olayının daha olduğunu ve araş6rdığına vurgu yaparak, çocuk zanlıların üç gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep e7. Le"oşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hale Ahmet Raşit, Sosyal Hizmetler Dairesi’yle ir5bata geçilmesini ve mahkemeye rapor sunulmasını isterken, çocuk zanlıların üç gün süreyle poliste tutuklu kalması emrini verdi.

Azmettiriciler aranıyor Le"oşa’da, Şevket ve Haldun Doğu kardeşlere ait araçların kundaklanması olayıyla ilgili gözal4na alınan Mert Mevlana ile Suat Bozay’ı azme5rdiği iddia edilen kişiler aranıyorDavut ULAŞ

Başkent Le"oşa’da, Küçük Kaymaklı bölgesinde 15 Kasım 2012 tarihinde Şevket ve Haldun Doğu kardeşlere ait araçların kundaklanması olayı iki ay sonra ayyuka çıkar6lırken meseleyle bağlan6sı olup gözal6na alınan Mert Mevlana ile Suat Bozay’ı azme7rdiği iddia edilen kişilerin arandığı belir5ldi. Le"oşa Polis Müdürlüğü’ne Bağlı Polis Memuru Ercan Atasay, olayla ilgili bulguları aktardı. “BENZİN İSTASYONUNUN KAMERASI YAKALATTI” Polis, zanlıların 11 Ocak 2013 tarihinde Le"oşa Kaza Mahke-

mesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerin de üçer gün tutukluluk emri verildiğini söyledi. Bu üç günlük tutukluluk süresince olay yerine geliş ve gidiş sırasında birçok kameranın olduğunun tespit edildiğini söyleyen polis, ancak haftasonu olduğundan güvenlik kameralarının temin edilemeyip incelenemediğine dikkat çek5. Polis, beş kişiden ifade alındığını ve Güzelyurt’ta bir iş yerine ait güvenlik kamerasından zanlıların benzin almak için kullanmış olduğu bidonun zanlı Suat Bozay’ın ikametgâhında olduğunun tespit edildiğini ifade e7. “OLAY GECESİ KAMUFLE OLMUŞLAR” Atasay, emareyle ilgili olarak parmak izinin alınması ve bidonun içindeki sıvının hangi tür bir yanıcı madde olduğunun tespit edilmesi için Devlet Laboratuarı’na gönderildiğini söyledi. Polis, zanlı Suat Bozay’ın zanlı Mert Mevlana’ya olay gecesi kamufle olması için verdiği bir adet kapişonlu mantonun henüz tespit edilemediğini açıkladı. İncelenecek kamera görüntülerinin alınacak ifadelerin ve bulunacak

emarelerin olduğunu belirten polis memuru Atasay, zanlıların serbest kalması halinde olaya müdahale edebileceği önemine vurgu yap6. “AZMETTİRİCİLERİ ARANIYOR” Olayın başkaları tara!ndan azme7rilip yapıldığına dair tespit

Mert Mevlana ile Suat Bozay

edilen kişilerin olduğuna dikkat çeken Atasay bu kişilerin arandığını belirterek sekiz gün daha poliste tutuklu kalmasını talep e7. Le"oşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hale Ahmet Raşit tahkika6n düzgün yürütülebilmesi için zanlıların sekiz gün daha poliste tutuklu kalması emrini verdi.


12

HALKIN SESi

Birinciler Sıla ve Derya

HABER

15 Ocak 2013 Salı

Telsim’in düzenlediği “Dr. Fazıl Küçük ve İnsan Sevgisi” konulu kompozisyon yarışmasında ortaokullar arasında Sıla Çetinkurt birinci, liselerde ise Derya Kızılkaya birinci geldi 

Telsim’in, Milli Eği4m Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Orta Öğre4m Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğre4m Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, ortaokul ve liselerarasında düzenlediği “Dr. Fazıl Küçük ve İnsan Sevgisi” konulu kompozisyon yarışması sonuçlandı. KKTC genelindeki tüm devlet-özel ortaokul ve liselerin ka5lımına açık olan yarışmada, ortaokullardan 27, liselerden ise 40 kompozisyon

değerlendirmeye alındı. Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, ölüm yıldönümü olan 15 Ocak’ta anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada, Dr. Küçük’ün, hem doktor hem de bir lider olarak insana verdiği önemi vurgulamak adına, “Dr. Fazıl Küçük ve İnsan Sevgisi” temasını konu aldı. Geleceğin yazarları, ortaokul ve lise öğrencileri, Telsim’in aç5ğı yarışamada,

DERECEYE GİRENLER

Ortaokul

1.Sıla Çe2nkurt (Bayraktar Ortaokulu) 2. Zeliha Karadas (Canbulat Özgürlük Ortaokulu) 3. Kerem Fidan (Yakın Doğu Koleji)

Lise

1. Derya Kızılkaya (Güzelyurt Türk Maarif Koleji) 2. Fulya Kazan (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi) 3. Ugfe Kuyucuoğlu (Doğu Akdeniz Doğa Koleji)

Hava ılık 

KKTC’de önümüzdeki günlerde havanın ılık ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, 15 - 21 Ocak 2013 tarihleri arasında, iç kesimler ve sahillerde 17-20 derece dolayında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvve6e; periyodun son

Dr. Fazıl Küçük’ün insan sevgisinden ilham alarak, liderlerini anla8.

DERECEYE GİRENLER Milli Eği4m Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı okullardan iki edebiyat öğretmeni ve Telsim’den bir yetkiliden oluşan jurinin yap5ğı değerlendirme sonucunda, ortaokullarda; Bayraktar Ortaokulu’ndan 8. sınıf öğrencisi Sıla Çe4nkurt “Onun Gibi Sevmeliyiz” isimli kompozisyonı ile birinci; Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndan 6. sınıf öğrencisi Zeliha Karadas “O Bir Destan” isimli kompozisyonu ile ikinci; Yakın Doğu Koleji’nden 7. sınıf öğrencisi Kerem Fidan “Dr. Fazıl Küçük’ü Anlamak” isimli kompozisonu ile üçüncü oldu. Liselerde ise, Güzelyurt Türk Maarif Koleji 11 Fen sını öğrencisi Derya Kızılkaya “Ölümsüz Kahraman” isimli kompozisyonu ile birinci olur-

günlerinde zaman zaman kuvvetli esecek. Hava, bugün açık az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; çarşamba günü az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; perşembe günü parçalı ve az bulutlu; cuma günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; cumartesi parçalı bulutlu; pazar günü parçalı çok bulutlu olacak. Havanın, gelecek pazartesi parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

TAPU VE KADASTRO DAİRESİ Taşınmaz mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası Fasıl 224 Madde 24/25 tah3nda ilan

Girne sakini Salih Harmandağlı tara ndan aşağıda referansları yazılı taşınmaz mal/malları Le!oşa Tapu Dairesi’nin S1577/12 sayılı sa5şı takriri ile Le!oşa sakini Oruç Ertürk’e satmaya muvafakat etmiş olduğu ilan olunur.

ken; Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 11 MF sını öğrencisi Fulya Kazan “Bir Dr. Fazıl Küçük Masalı” isimli kompozisyonu ile ikinci; Doğu Akdeniz Doğa Koleji 11 A sını öğrencisi Ugfe Kuyucuoğlu “Ekselans Dr. Fazıl Küçük” isimli kompozisyonu ile üçüncü oldu. Dereceye girenlerin ödülleri, Dr. Küçük’ün ölüm yıldönümü olan bugün, 15 Ocak Salı günü saat 12.30’da Milli Eği4m Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenleencek törenle verilecek. Telsim, yarışmanın birincilerine Vodafone Smart Tab 10, ikinci olan yarışmacılara dizüstü bilgisayar, üçüncü olan yarışmacılara ise data yüklü 3G modem hediye edecek.

Doğayla başbaşa 

Girne Belediyesi bünyesinde kurulan Doğa Kulübü, ha"asonu ilk yürüyüşünü Alagadi Bölgesi’nde gerçekleş4rdi. Girne Belediye Başkanı Aygın, kulüp üyelerinin yanı sıra otellerdeki belli sayıdaki turis4 de her pazar yürüyüşlere dahil ederek turizme katkı koyacaklarını ifade e7. Sümer Aygın, “Vatandaşlar bu yürüyüşlere ka5larak hem ülkenin güzelliklerini keşfedecek, hem de daha sağlıklı olacak” dedi. Girne Belediyesi Doğa Kulübü Yöne4cisi ve Rehberi Kemal Kafidir ise, Girne Belediyesi’ne,

kendilerine böyle bir olanak sunmasından dolayı teşekkür ederek, kulübün özelde Girneliler, genelde tüm vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi. Yapılabilecek en kolay, en basit,en ucuz ve en sağlıklı spor olan yürüyüşün, diyabet ve obezitenin gi7kçe yaygınlaş5ğı günümüzde büyük önem kazandığını kaydeden Kafidir, kalabalık ve gürültülü şehir haya5ndan biraz olsun uzaklaşmak,doğayla baş başa kalarak Kuzey Kıbrıs’ı daha yakından tanımak isteyen herkesi bu kulübe üye olmaya davet e7.


AYAKLI GAZETE

HALKIN SESi

13

Elcil’den II. Hrisostomos’a hakaret davası 15 Ocak 2013 SalıOnca olumsuzluğun arasında umut vaadedenler de yok değil!Malum ki ülkede şu sıralar işler oldukça karışık. Hem de hiç olmadığı kadar. Fakat buna rağmen adanın ekonomideki lokomo2fi olarak bilinen turizm ve eği2m sektörlerindeki gelişmeler ülkenin içinde bulunduğu olumsuz havaya inat belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyorlar. Peki nedir bu hedefler? Elbe4e ki var olan potansiyeli geliş2rmek ve talebi ar3rmak. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki bu bağlamda aksamadan, siyasi 3kanıklıklara aldırmadan, belirlenen hedeflere ulaşmaya çalışan iki önemli sektörümüz turizm ve eği2mdir. Her iki alanda da çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Burada önemli olan bu faaliyetlerin stratejik temellerde hayata geçirilmesidir. Takdir edersiniz ki, bu noktada mo2vasyon çok önemlidir. İyi niyetle. Azimle. İnat ve inançla ortaya konan her çalışmanın sonunda mutlaka bir ürün ortaya çıkmaktadır. Yeter ki bu ürün global ölçekte de kaliteyi yakalasın. Sonrası zaten kendiliğinden gelecek2r. (Derviş Doğan-yorumsuz)

GÜNÜN KARİKATÜRÜ

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Rum Başpiskopos II. Hrisostomos’a dava açmaya hazırlanıyor. Şener Elcil’in geçi2ğimiz günlerde Rum Başpiskopos II. Hrisostomos’un söylediği ‘Hayırsız Kıbrıslı Türkler’ sözünden dolayı Hrisostomos’a ‘Kıbrıslı Türklere Hakaret’ davası açmak için hazırlıklara başlamış. Hrisostomos’un, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manas3rı’nın tamirini Kıbrıslı Türklerin finanse etmesine karşı olduğunu ifade e5ği açıklamasında söylediği ‘Hayırsız Kıbrıslı Türkler’ sözünün toplumun geneline hakaret içerdiğini belirten Elcil, bu konuda önce Rum mahkemelerine sonra ise AİHM’e dava dosyalamayı planladığı bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.

Sendikal Platform, İngiltere’ye çıkarma yapacak 

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Sendikal Platform üyelerinin önümüzdeki ay İngiltere’ye bir çıkarma yaparak çeşitli kişiler ve topluluklarla temasta bulunacakları bildiriliyor. Bize ulaşan bilgilere göre, İngiliz Parlamentosu’nun davetlisi olarak Londra’ya gidecek olan Sendikal Pla1orm üyelerinin, başta Avrupa Birliği’nin Türkiye İlerleme Raporu’nu yazan parlamenter olmak üzere, Lordlar Kamarası’ndan bazı üyeler ve AB’de çeşitli görevlerde bulunan parlamenterle görüşmeler yapacağı öğrenildi. İlerleyen günlerde kimlerle temas yapılacağının tam olarak netleşeceği bildirilirken, Sendikal Pla1orm üyelerinin yaklaşık 12 kişilik bir ekiple İngiltere’ye gideceği bize ulaşan bilgiler arasında yer alıyor.

Mesajýnýz var

Sn. Ersin Tatar, pazar günü öğle saatlerinde dostlarınız aracılığıyla Aslanköy’deki Kahraman Restaurant’ta yenilen öğle yemeği nasıl geç+? Sn. Derviş Ekşici, sizin de dediğiniz gibi şimdi çocukların sokak kültürü yok. Geçmişte sokakta büyüyen çocuklar daha akıllı oluyordu. Sizin çocukluğunuzda oynadığınız Pirili veya Lingiri oynayan çocuğu şimdi sokaklarda görmek mümkün değil... Sn. Nevvar Nolan, Yüksek Seçim Kurulu olarak yapılacak yasa değişikliği konusunda hükümete bir öneri de bulunmanızda fayda var. Zira şu anda belediye kilitlenmiş durumda...

Yağmur, çiftçiye bu kez yaramadı 

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiçilerimiz, bu yıl yağmurların sürekli olmasından dolayı ekinlerin renklerinin sararmaya başladığını belirterek, geçmişte yağmur yağması için dua edilirken bu yıl yağmurdan dolayı sıkın3lı olduklarını dile ge2rdiler. Yağmurların kasım ayından i2baren ara vermeden devam e5ğini ve özellikle tarlaya erken a3larak çimlenen ekinlerin şimdi yeşil renkte değil, sapsarı bir renk aldığını belirten çiçilerimiz, Tarım Dairesi’nin verdiği bilgilere göre ekinlerin azot yağmurundan dolayı sarardığını aktardığını ifade ederek, bunun için üst gübre atmalarını önerdiklerini kayde5ler. Çiçilerimiz, bu durumun kendilerine büyük bir külfet olduğunu belirterek, üst gübrenin çok pahalı olduğunu ve iki dönüme bir torba atmaları gerek2ğini kayde5ler. İlerleyen günlerde tarlalarına yabancı ot ve zararlı böcekler içinde ilaçlama yapmaları gerek2ğini belirterek, bunun da önemli bir masraf olduğunu sözlerine eklediler.

2273141

numaralý telefona mesajlarýnýzý býrakabilirsiniz

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Trabzon ekibi 1461 Trabzon, takımınız Fenerbahçe’yi oldukça zorlamasına karşın son dakikalarda bulduğunuz gollerle galip gelmişsiniz. İkinci devre için iyi bir sinyal aldınız mı? Bu arada yuvaya dönüşünüz sonrası son durum nedir? Sn. Zeki Ziya, e-pasaportu ilk alan şanslılardan biri de sizmişsiniz. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Siz de AB’ye tam anlamıyla uyum sağladınız herhalde... Sn. Durmuş Aşandır, başınız sağ olsun. Eşinizi zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü bizler de paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin...


14

HALKIN SESi

15 Ocak 2013 Salı

Dr. Fazıl Küçük diyorki

Hazırlayan ve derleyen: Altay Sayıl

Bir Türk köylüsüne neler yaptılar Günün Cilveleri

Mücahit, cemaa.n sinesinden kopmuş bir parçadır. Cuzilerinin birbirlerinden ayrılmasına imkân yoktur ve bunu parçalayabilecek bir kuvvet daha mevcut değildir.

Eski Fotoğraflar

Türklerin terkedip arkada bırak4kları bazı köylerdeki mallarını Rumlar nasıl yıkıyorlar, onları nasıl yağma ediyorlar? Bu barbarlık örneklerinden birini Sütlüce'den bir köylümüz şöyle anla4yor. Can kulağı ile onu dinleyelim: Yavuz Amca, 1958'de, cemaatlararası kargaşalıklar esnasında canımızı ve namusumuzu kurtarmak için, asırlar boyu yaşamakta bulunduğumuz Ata yadigarı malımızı, evimizi, barkımızı terkederek, Le!onuk'tan Sütlüce'ye gelerek yerleş3m. 150 nüfuslu 30 ailelik bir Türk kitlesi, benim gibi hicret ederek muhtelif köylere yerleşmiş ve bugüne kadar binbir mahrumiyet içinde, mustakâr bir idarenin kurulmasını bekliyerek tekrar eski yerlerimize dönmek ümidiyle geçen dört uzun yılın beşinci senesine girmiş bulunuyoruz. O günden bugüne kadar, evlerimizin kapı ve pencereleri sökülüp alınmış, bir kısmı da yıkılıp yakılarak harabe haline ge3rilmiş3r. Bu da yetmiyormuş gibi, bugün iki cemaa4n bir arada kardeşçe yaşayıp var olabilece-

ğini iddia eden Rum cemaa4nın ve adil matbua4nın(!) gözleri önünde Türk emlakine yapılan hücumlar bütün hızıyla hâlâ deyam etmektedir. Ben ailemle beraber Le!onuk’tan Sütlüce’ye göç ederken, arkamda sündürmeleri ve muhtelif odalarıyla beraber 15 kısımdan ibaret bir havlı ev bırak4m. 19 Aralık 1962 tarihinde, Le!onuk Jandarma mes'ulü beni aratarak, evlerimin bir odasının yıkılmış olduğunu ve gidip mertekleri almamı haber verdi. Yıkılan mezkür oda, bundan al4 sene evvel inşa edilmiş ve hiç de normal şartlar al4nda yıkılacak durumda değildi. Manzara yürekler acısı!.. Evin kalın kirişinin bir ucunun dayandığı noktadan duvar aşağıya doğru yıkılmış, kirişin is3nad e6ği direk bir marifetle al4ndan alınarak kirişle beraber bütün mertekler toprak sıvalı damın ağırlığı al4nda çökmüş ve paramparça olmuşlardı. Yanımda bulunan Jandarma mes'ulüne "buna ne dersiniz?" diye sorduğum zaman bana şu cevabı verdi, "Bu iş kasten yapılmış4r ve bir

kişinin işi değildir." Mes'ul Jandarma Subayı doğru söylüyordu. İcab eden yerlere şikâye3mi yap4m. Herhalde aldıran olmasa gerekli mezkür olayın üzerinden henüz 15 gün geçmeden 6 Ocak, 1963 Pazar günü Le!onuk’ta bulunan ekinlerimi görmek maksadıyla köyün dışından geçerken, evlerimin yanında büyük bir kalabalığın kaynaş4ğını uzaktan müşahede e6m. Meğer mesele şu imiş: Daha evvel kasten yıkılan oda kadar sağlam olan ve kirişi iki destekle beslenen samanlık (aynı tak3kle) yıkılmış ve içinde top oynamakta bulunan (!) 17, 18 yaşlarında iki Rum gencini bas4rmış!!!.. Bunlardan biri ağzından köpükler dökülerek ve diğeri de ağır yaralı olarak yıkın4lar al4ndan alınmış ve Mağusa hastahanesine kaldırılmışlar. İşte biraz evvel bahse6ğim mezkür curcunanın sebebi bu imiş!... Le!onuk'ta birkaç futbol sahası varken ve benim evlerde köy civarında olup her tara nda bol harman yerleri

Hazırlayan Altay Sayıl. E-Mail: altaysayil@gmail.com Sayın okuyucumuz, yayınlanmasını istediğiniz eski fotoğraflarınızı bize gönderin, yayınlayalım.

Lozan Otobüs Şirke3, 1950’li yıllarda Kıbrıslı Türk işletmeciler tara ndan kurulmuştu. Lozan Otobüs Şirke3’nin otobüslerinin Le!oşa’da Türkiye Cumhuriye3’nin kuruluşunun 50. Yıl anısına, 29 Ekim 1973 tarihinde Le!oşa Cemal Gürsel Caddesi’nde düzenlenen tören geçişi sırasında görülmektedir.

ve tarlalar dururken acaba bu gençler nasıl olmuş da benim samanlığı futbol sahası haline koymuşlar? Bu fikri ortaya atan da kim biliyor musunuz? Birinci olayda bana hakika3 şahsen söyleyen, fakat son olayda, faillerin tuzağa tutulması üzerine 90 derecelik bir dümen kırarak çocukların futbol oynamak behanesiyle buraya girdiğini söyleyen mezkür Jandarma mes'ulü Subay değil mi? Bu durum karşısında insanın aklı duracağı geliyor. Bu ne düzenbazlık!!! Hakikatleri tahrif işte bu kadar olur... Bu da yetmiyormuş gibi mezkür Jandarma Subayı, Le!onuk’ta 60 tehlikeli ev bulunduğunu ve bunların hükümet mühendisleri tara ndan gelip görülmesini acilen şikayet etmek açıkgözlüğünü gösteriyor! Tam zamanında bir davranış değil mi?!.. Benim Le!onuk’ta yüz yirmi hükümet dönümü tarlam var. Mezkür köyde bu kadar araziye sahip Rum rençber sayısı, herhalde çok olmasa gerek.. ik3sadi durumum adeta gıpta edilecek halde idi. Her halde bu durumda olan bir insanın, dört sene evvel terke6ği evlerinin de iyi durumda olması ve normal şartlar al4nda kolay kolay yıkılmaması icap ediyordu. Ve emin olunuz öyle idi de... Fakat o koyu taassup neleri yıkmaz ki? !!!.. Şurasını da belirteyim ki bu hadiseler olurken, bir tara"an da Le!onuklu bazı Rumlar sinsi sinsi evlerimi satmak isteyip istemediğimi iskandil etmekte devam ediyorlar. Maksatları malüm!.. Evlerimizi, daha doğrusu duyanları kalan bu haberleri yok pahasına elimizden alıp, ondan sonra tarlalarımıza geçerek, bize kalan Ata yadigârı bu kutsal topraklardan bizleri ebediyen söküp atmak!.. Bir tara"an iki cemaa3n kardeşce anlaşarak varolabileceğini ağızlarında çürük bir sakız gibi dolaş4ran dostlarımız (!) diğer tara"an Türk emlâkini sabote edip, pazu kuvve3 ile bizi sökemedikleri bu mukaddes topraklarımızdan mahrum ederek ik3saden çökertme yoluna gitmek sure3yle ve mahut gaddarane poli3kalarıyla bizi bu adadan koymak yolunu tu5ukları gün gibi aşikâr değil mi? Halinizi kimlere anlatalım, der dimizi kimlere yanalım Yavuz Amca Bey? Biz, haya5a bütün gadrine göğüs gererek dört seneden beri tek bir oda içinde, evimizden barkımızdan ayrı yaşayarak aydın günlerin doğmasını beklerken, birbirini kovalayan bu olaylar karşısında, eski dostlarımızın muhayyel dostluğuna hala inanmamızı bizden ne hakla ve neye dayanarak bekliyorlar?!.. Kendilerine soruyorum ve cevaplarını bekliyorum... Receb Mehmet Leonuklu.

Hele cevap versinler de, ona göre benim de kendilerine söyleyeceğim çok şeyler var. Hem de tarçınlı ve biberli tara ndan!... YAVUZ (10 Ocak 2013 Halkın Sesi)


HALKIN SESi

REKLAM

15 Ocak 2013 Salı

A & S ATUN GROUP A&S ATUN Ltd.

Gemi taþýmacýlýðý

Konteyner taþýmacýlýðý

Tahliye, Yükleme ve Elleçleme

''SÝZ REKABETE KONSANTRE OLUN, KONTEYNER TAÞIMACILIÐI BÝZÝM ÝÞÝMÝZ'' TAHLÝYE,YÜKLEME, VÝNÇ, NAKLÝYE VE ELLEÇLEME HÝZMETLERÝ ÝLE 1972'DEN BERÝ HÝZMETTE SINIR TANIMIYORUZ.

A&S ATUN GROUP

SU ATUN ÝÞ MERKEZÝ KAT: 3 GAZÝMAÐUSA - KKTC

TEL: +90-392-3655570 FAX: +90-392 3655577 WEB: www.atun.com MAIL: info@atun.com

MOZAÝK-TÜRBE

- 750 YTL’den baþlayan fiyatlarla mozaik türbeler - 550 stg.’den baþlayan fiyatlarla 18 deðiþik renkte doðal mermerden türbeler granit ve porselen resimler. Lefkoþa Mezarlýðý’nda dolgu, bakým, tamir, sulama ünitemiz de ‘O’na olan kalýcý sevginizi ebedileþtirebilirsiniz

HASAN KAHVECÝ VE OÐULLARI Tel: 0 542 856 2266 - 0 542 858 2772 0 542 852 2347 - 0 542 857 3777

En özel gününüzdeki en güzel tat...

Düðün Pastasý Pastiç

CMYK

15


16

MAGAZİN

HALKIN SESi

15 Ocak 2013 Salı

Anlamlı konserYıldırım Gürses şarkılarından oluşan ve tüm geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına düzenlenen Dayanışma Konseri, geç/ğimiz cumartesi gecesi Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Şef Can Sözer yöne/mindeki Leoşa Belediye Orkestrası’na Bahar Gökhan eşlik ederken, Kıbrıs Ada Tango Derneği danslarıyla beğeni kazandı. Etkinlikte “İçime Hep Hüzün Doluyor” adlı şarkı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Dentaş’ın 1. ölüm yıldönümü nedeniyle okundu. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı Raziye Kocaismail, Leoşa Belediye Orkestrası ve Şefi Can Sözer’e, Bahar Gökhan’a ve katkı koyanlara teşekkür e1. Merhum Yıldırım Gürses’in oğlu Beyazıt Gürses, hiçbir telif hakkı istemeden sanatçının eserleriyle adının yaşa0ldığı gecede, tüm gelirin kanser hastalarına kalacağını ve bundan mutluluk duyduğunu belir1. 2. Dayanışma Konseri, 18 Ocak Cuma günü Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür Sarayı’nda (DAÜ Beach Yolu) saat 20:00’da yapılacak. Biletler 15 TL olacak ve katkı koymak isteyen dinleyiciler Kanser Hastalarına Yardım Derneği Merkez Binası ve Deniz Plazalardan biletleri temin edebilecek. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim’den 4171’e boş mesaj atarak Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 5 TL yardım yapılabiliyor.

Dumlupınar’da neşe dolu günİsmet EZEL

Gazimağusa Liman Başka yıl sonu ve yeni yıl dolay nlığı ısıyla yoğun geçen deniz lim ardından yeni yıla merhaanı trafiğinin 2012’ye güle güle 2013’eba diyebildi. yemeği Dumlupınar Re hoşgeldin ran’da yapıldı. Ergin Kebabcı'nın sto müzikleri ile neşe dolu geçen yemekt e personel gönlünce eğlendi.

Ünal Ýç Giyim

.Korseler .Bay-

.Çocuk .Pijamalarý .Çoraplar .Bebe Bayan

takýmlarý

Lemar Yolu-Creditwest Bank. Yaný - Ortaköy Tel: 228 4820

CMYK


Kıpır kıpır eğlence

MAGAZİNDavut ULAŞ

Eğlencenin ve lezze"n vazgeçilmez mekânı Eğlen-C Taverna’da konuklar yine coştu. Eğlencesevereler cuma gecesi soluğu Eğlen-C Taverna’da aldı. Mekânı dol-

duran kalabalık Işık ve Rüya Seven’in birbirinden güzel parçalarla yine eğlence dolu saatler yaşadı. Çalınan kıpır kıpır parçalara daha fazla dayanamayan konuklar oyun pis"ne çıkıp göbek a#p felekten bir gece yaşadı.

Murat ve Alev çii, hayatlarını birleş!rmenin mutluluğunu yaşadı

CMYK

HALKIN SESi 15 Ocak 2013 Salı

17


18HALKIN SESi

DÜNYA

Yeryüzünün en büyük festivali başladı

15 Ocak 2013 Salı

Yıkanarak günahlarından arınacaklarına inanan Hindular, nehre girebilmek için yarış

Dünyanın en büyük dini fes.vali kabul edilen 'Kumbh Mela' başladı. Ganj nehrinde yıkanarak günahlarından arınacaklarına inanan Hindular, fes.valin ilk gününde nehre girebilmek için yarış/. Fes.valin merkezi olan Allahabad'ın Sangam köyü bir çadır kente döndü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı köyde 50 binden fazla polis görev yapıyor.

Fes.valin ilk gününe ka/lmak için Allahabad bölgesine milyonlarca kişi akın e0. 55 gün boyunca devam edecek fes.vale 100 milyon kişinin ka/lması bekleniyor. Hindular, Ganj ve Yamuna nehirlerinin birleş.ği Sangam'da yıkanarak günahlardan arınılacağına ve kurtuluşun mümkün olacağına inanıyor.

Boyunlarına kadife çiçeğinden kolyeler takan, çıplak bedenlerini külle sıvayan ve "sadu" olarak bilinen din adamları fes.valin açılışını şafakta yap/. Renkli geçiş törenleriyle dikkat çeken sadular Sangam'ın soğuk sularına daldılar. Fes.valin en çok ilgi çeken figürlerinden olan sadular fil, deve, at, at arabası ve bandolar eşli-

Yüz binler, eşcinsel evliliğe karşı

ğinde geçit törenleri yapıyor. Allahabad aylardır bu fes.vale hazırlanıyor. Bölgeye akın eden on milyonlarca kişinin ih.yaçlarını karşılamak üzere 14 geçici hastane ve 40 bin tuvalet inşa edildi. Nehir kıyısındaki görevliler, nehirde işi bitenlerin çıkması için uyarıda bulunarak diğerlerine yer açmaya çalışıyor.Fransa'da ik.dardaki Sosyalistlerin planladığı eşcinsel evliliğe izin veren yasa tasarısı, yüz binlerin sokağa dökülmesine neden oldu. Peki Fransızlar neden bu yasaya karşı çıkıyor? Başkent Paris'teki gösteriye ka/lım, beklenenden daha fazla oldu. Polis, gösteriye 340 bin kişinin ka/ldığını açıklarken, organizatörler göstericilerin sayısını 800 bin olarak duyurdu. 'Bir kadın ve bir erkekten türedik' sloganıyla düzenlenen gösteride, Sosyalist hüküme.n planladığı, eşcinsel evlilikleri yasallaş/ran yasa tasarısı eleş.rildi. Bazı göstericilerin çocuklarını da gösteriye ge.rmesi dikkat çek.. Gösteriye Katolik Kilisesi'nin yanı sıra muhafazakâr muhalefet par.leri de destek verdi. Tar/şmalı yasa tasarısın karşı protesto gösterisi ilk değil. Geçen yıl Kasım ayı ortalarında CMYK

ülke genelinde 100 bin kişi Sosyalist hüküme.n planlarını protesto etmiş.. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, protestolara rağmen, eşcinsel evliliklere izin veren tasarının geçmesi için bas/rıyor. Bu yasa tasarısı, Hollande'ın en önemli seçim vaatlerinden biri. Hollande kısa bir süre önce yap/ğı açıklamada, sözkonusu yasa tasarısının kendisi ve milyonlarca Fransız için eşitlik konusunda a/lacak önemli bir adım anlamına geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı tasarının yasalaşması için elinden geleni yapacağını da vurguladı. Aralık ayında yapılan kamuoyu yoklamalarına göre aslında Fransızların yüzde 60'ı yasa tasarısını destekliyor. Ancak vatandaşların büyük bir bölümü eşcinsel çilerin evlat edinme hakkına kavuşmasına karşı çıkıyor. Tar/şmalı yasa tasarısı 29 Ocak'ta Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.


REKLAM

15 Ocak 2013 Salı

YALKIN EMLAKÇILIK LTD. ÞTÝ. ESTATE EGENCY - CONSTRUCTION

SATILIK

2+1 Daire £32.000 2+1 Türk Koçanlý Vade Ýmkanlý Daire £ 49.000 3+1 Vade imkanlý Yeniliman Bölgesinde daire £65.000 3+1 Beyaz eþyalý daire £60.000 Çatalköy’de denize sýfýr arsa £35.000 3+1 Denize 0 daire £130.000 Ýletiþim: Hasan Yalkýn: 0533 851 76 36 -0542 851 76 36

KÝRALIK

Eþyalý Lüks Suitler 280 STG 1+1 eþyalý Bungalows 275 STG 2+1 Luks Denize Sýfýr Eþyalý Daireler 400 STG 3+1 Luks Eþyalý Deniz Manzaralý Daire 600 STG 3+1 Ozanköy’de Beyaz Eþyalý Villa 400 STG

Ýletiþim: Göken Gürpýnar: 0533 871 14 90

19

HALKIN SESi

"KÜÇÜK BAÐIÞLAR BÜYÜK SEVÝNÇLERE DÖNÜÞEBÝLÝR" KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAYI

ARACILIÐI ÝLE MERHAMET ELÝNÝZ ÝHTÝYACI OLANLARA UZANABÝLÝR. KKTC TELSÝM VEYA TURKCELL 4142'YE BOÞ BÝR MESAJ ATARAK 5TL BAÐIÞTA BULUNABÝLÝR VEYA TÜM BANKALARDA BULUNAN 4142 NUMARALI HESAPLARIMIZA BAÐIÞ YAPABÝLÝRSÝNÝZ. TEL: 22 72 425, FAX : 22 72 475

GÜVEN TEMİZLİK

EV

BÜRO

YENİ BİTMİŞ İNŞAAT

CAM TEMİZLİĞİ

HALI TEMİZLİĞİ

MERMER

CİLALAMA VE

İLAÇLAMA

le im

iz nb e y j . i .. e H N de v k E izli ÜV Tem G

Tel: 0533 866 56 39


20

HALKIN SESi

AJANDA

15 Ocak 2013 Salı

ÝHALE DOSYASI Konu: DAÜ G Noktası Ahşap Kulübe (Sa9ş Köşkü) Yapımı ve İşletmeciliği temini için teklif kabulü. İhaleyi açan: DAÜ Sa9n Alma Müdürlüğü Kapanış tarihi: 15 Ocak 2013 Salı saat 10.00

TİYATRO

Turizm Çevre Ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 2012– 2013 Tiyatro Sezonu 2. Tur Oyunu için “Ka8l”i hazırlıyor. Azerbaycanlı yazar Elçin’in, psikolojik dram konulu oyunu “Ka8l”de, kimya öğretmeni olan bir kadının yalnızlığı ele alınıyor. Oyunu Azerbaycanlı Ünlü yönetmen Mehriban Elekberzade yöne8yor. 18 Ocak

2013 Cuma akşamı Le&oşa Atatürk Kültür Merkezi’nde Oyunun Galası gerçekleşecek.

Le&oşa Belediye Tiyatrosu’nun sahnelendiği “Kabare Kıbrıs” oyunu her cuma ve cumartesi akşamı saat 20.00’de Le&oşa Belediye Tiyatrosu’nda. Ayrın9lı bilgi ve rezervasyon için telefon: 22 78 782

Konu: DAÜ G Noktası Ahşap Kulübe (Sa9ş Köşkü) Yapımı ve İşletmeciliği temini için teklif kabulü. İhaleyi açan: DAÜ Sa9n Alma Müdürlüğü Kapanış tarihi: 15 Ocak 2013 Salı saat 10.00

Konu: 2 adet motopomp, ve Muhtelif dolap temini için teklif kabulü. İhaleyi açan: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Kapanış tarihi: 23 Ocak 2013 Çarşamba saat 10.00 Konu: DAÜ Eczacılık Fakültesi laboratuarı sarf malzemesi temini için teklif kabulü. İhaleyi açan: DAÜ Sa9n Alma Müdürlüğü Kapanış tarihi: 29 Ocak 2013 Salı saat 10.00

KİTAP

Yazar Salih Şahin’in “Anadolu’dan Notlar ‘Kızlar Neden Evlerinden Kaçarlar?’” kitabı yayınlandı. Kitabın KKTC’de de dağı9mına başlandı. Türkiye’de evlerinden kaçan kızların başlarından geçen olayları aktaran kitap, 262 sayfa. “Kıbrıs Gazisi Olmak”, “Kıbrıs’ta Karasakallı Gerçeği”, “Kıbrıslı Çılgın Türkler” ve “Kıbrıs’ta Ağalık Devri” Salih Şahin’in daha önce yayınlanan kitapları.

Sergi

‘Şiiradam Arşiv Sergisi’ Yer: İsmet Vehit Güney Sergi Salonu 10-15 Ocak arası

SİNEMA

LEFKOŞA Le&oşa Lemar Cineplax(Salon 1) KOD ADI VENÜS (yerli yapım) Seanslar: her gün -11.45 -14.15-17.0019.00-21:00-23.00 Le&oşa Lemar Cineplax (Salon 2) HOBBİT: BEKLENMEDİK YOLCULUK Seanslar: her gün – 11:00-14:00- 17:1520:30 Le&oşa Lemar Cineplax (Salon 3) ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE Seanslar: her gün -12:00 -14:10-17:1020:40 Le&oşa Galleria(salon 1) KOD ADI VENÜS (YERLİ YAPIM) Seanslar:her gün -11:00-14:00-16:0018:00-20:30-22:45

MAGOSA Magosa Galleria (salon 1) JACK REACHER Seanslar:her gün -12:00-15:00-18:0020:45-23:00 Magosa Galleria (salon 2) Evim Sensin Seanslar:her gün -12:00-15:00-17:0019:00-21:00-23:30

GİRNE Girne Lemar Cineplax (Salon 1) UZUN HİKAYE Seanslar:her gün 11:30-14:00 17:00-20-30 Girne Lemar Cineplax (Salon 2) SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ Seanslar:her gün -11:45 -14:15-17:1520:40 GÜZELYURT Güzelyurt Lemar Cineplax (Salon 1) LANETLİ RUH Seanslar:her gün -14:0017:00-20:30

Dr. Nazım Beratlı’nın “Kıbrıs Miskinhanesi - Cüzzam ve Kıbrıs 1830-2001” adlı kitabı kitapevlerinde. Adada Lepra yani Cüzzam hastalığının tarihi ve etkileri ile ilgili bir araş9rma kitabı olan “Kıbrıs Miskinhanesi”, Khora Yayınevi tara%ndan yayımlandı. Khora Kitap Cafe Direktörü Merter Refikoğlu yap9ğı yazılı açıklamada 100 sayfalık kitapta, “Dinlerin Lepraya Yaklaşımı”, “Osmanlı ve Miskinhane”, “İngiliz Döneminin Başı” gibi çeşitli konularda on dört bölümden ibaret olduğunu kayde:.. Refikoğlu, her bir bölümde hastalığın etkileriyle ilgili bilgiler verilirken, aynı zamanda farklı bir tarih araş9rmasının da sunulduğunu ifade e:. Münür Rahvancıoğlu’nun yayına hazırladığı kitabın düzel8leri edebiyat öğretmeni Yıltan Taşçı, kapak ve sayfa tasarımı grafiker Ömer Tatlısu tara%ndan yapıldı.

Arman Ratip konseri Büyüleyici piyanosuyla Arman Ra8p, her cumartesi akşamı saat 21.4523.45 saatleri arasında Cadı Kazanı’nda Tanzimat Sok.Le oşa Rezervasyon Tel: 0533 860 28 15


BULMACA

HALKIN SESi

15 Ocak 2013 Sal覺

21


22

HALKIN SESi

TÜRKİYE

15 Ocak 2013 Salı

Zirve sanığından hakime tehdit Malatya'da görülen Zirve Yayınevi katliamı davasında salondan çıkarılan sanık Varol Bülent Aral, mahkeme başkanını tehdit e4

Avrupa'nın üçüncü büyük limanı Tekirdağ’da açılıyor Tekirdağ'da yapılan Avrupa'nın üçüncü büyük konteyner limanında inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere.Malatya'daki Zirve Yayınevi'nde biri Alman uyruklu üç kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin davanın 52. duruşması başladı. İ4razları nedeniyle salondan çıkarılan sanık Varol Bülent Aral, mahkeme başkanına "kafana sıkacağım senin" diye bağırdı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, kimlik tespi4nin ardından sanıkların talep dilekçeleri incelendi. Bu sırada, tutuklu sanıklardan Varol Bülent Aral'ın, tanıklara soru sormaları konusunda kendilerine hak tanınmadığını, taleplerinin 6 yıldır dinlenmediğini ileri sürmesi üzerine, mahkeme başkanı Hayre7n Kısa, tüm taleplerin savunmalar bi7kten sonra ele alınacağını ve tanıkların dinleneceğini söyledi. "Kafana sıkacağım senin" Aral'ın i4razını sürdürmesi üzerine Kısa, sanığı, konuşmaya devam etmesi halinde salondan çıkarılacağı hususunda uyardı. Mahkeme başkanı Kısa, i4razını sürdüren Aral'ın salondan çıkarılmasını istedi. Sanık Aral, jandarma ekiplerince salondan çıkarılırken, "Adale4niz de yere batsın sahtekarlar. Bunun hesabı sorulacak. Hayre7n Kısa, kafana sıkacağım senin" diye bağırdı. Aral'ın salondan çıkarılmasının ardından tutuklu sanıklardan İnönü Üniversitesi öğre4m görevlisi Ruhi Abat'ın savunması alınmaya başlandı. Abat, 6 bölümden oluşan, 850 sayfalık savunmasını okumaya devam e7. Hakkındaki suçlamaları reddeden Abat, apoli4k bir insan olduğunu söyledi. Tanık İlker Çınar'ı tanıdıktan sonra tek bir konferans vermediğini, makale yazmadığını belirten Abat, dezenformasyon yap5ğı yönündeki iddiaları redde7. Abat, "hayali bir örgüt senaryosu"yla iki yıldır hapiste tutulduğunu savundu. Soruşturma sırasında pek çok şeyin gizlendiğini iddia eden Abat, tanık Çınar ile yakinen görüştüğünü belirterek, "Çınar, en son bana 'hocam ben senin hakkını ödeyemem' dedi" ifadelerini kullandı. "Bu dava uluslararası bir dava. Bir ilahiyatçının evini basıp arşivlere el koymak demokra4k bir ülkede olabilecek bir şey mi?" diyen Abat, "Çınar'ın ifadeleri, bizzat hukuk cerrahları tara!ndan ayarlanmış ifadelerdir" iddiasında bulundu. İlker Çınar'ı "entrikacı" olarak nitelendiren Abat, Çınar'ın özgürce ve polis korumasında dolaş5ğını ileri sürerek, bu durumu eleş4rdi. Çınar'ın ifadelerini yönlendirmeyle verdiğini iddia eden Abat, bu nedenle Çınar'ın 8 kez ifadesinin alındığını öne sürdü. Bu arada, duruşma nedeniyle Malatya Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve Yayınevi'nde öldürülen Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske'nin eşi Suzanne Geske ve müdahil avukatları, duruşmayı izlemek üzere koruma eşliğinde adliyeye geldi.İtalyan MSC şirke4yle Tekirdağ merkezli Asyaport, 450 milyon dolarlık ya5rımla Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise Ro6erdam ve Hamburg'dan sonraki üçüncü büyük konteyner limanını yapıyor. Bin 500 sanayi tesisi ve yüksek tarımsal potansiyeliyle Türkiye'nin al5ncı büyük üre4m ken4 olan Tekirdağ'da yapılan Asyaport'un inşaat çalışmalarında sona gelindi. 2016'DA YÜZDE 100 KAPASİTE Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz

2012'de 2012'de ölmedi, ölmedi, doğum doğum gününde gününde kutlama kutlama yaptı yaptı

Rüyasında 2012'de öleceğini gören 82 yaşındaki Şeref Çağlayan, mezar taşı hazırla5. Çağlayan, geçen yıl yaşamını yi2rmeyince doğum gününde kutlama yap3Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'nden 1978 yılında şoför olarak emekli olan 82 yaşındaki Şeref Çağlayan, yaklaşık 20-25 yıl önce rüyasında öleceğini gördü. Tekrar aynı rüyayı üç yıl önce gören Çağlayan, bunun üzerine mezar taşını hazırla8. Çağlayan, mezar taşına ''Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim rahme4nden mahrum etme. Şefaat ya Resulullah. Buradan geçerken bir Fa4ha okumadan geçme. Bugün bana yarın sana. Bu yazıyı sağlığımda yap5rdım. Karslı şoför Şeref Çağlayan ruhuna Fa4ha. Doğum: 1931 Ölüm: 2012'' ibaresini yazdırdı. Ancak Çağlayan, geçen yıl yaşamını yi4rmeyince oğlu ve komşularıyla doğum

Günay, "29 Ekim 2013 tarihinde ilk gemimizi buraya yanaş5racağız. 2016 yılında da yüzde 100 kapasiteyle çalış5rmış olacağız" dedi. 5 bin kişiye is4hdam sağlayacak olan limanın, yıllık 2.5 milyon konteyner yükleme-boşaltma kapasitesi var. Asyaport'a dünyanın en büyük kargo gemileri yanaşabilecek. Asyaport, Kuzey Afrika'dan Karadeniz kıyısındaki ülkelere kadar geniş bir coğrafyada aktarım hizme4 de verecek. Limanın faaliyete geçmesiyle İstanbul Boğazı trafiği rahatlayacak.

gününde kutlama gerçekleş4rdi. Şeref Çağlayan, gazetecilere yap5ğı açıklamada, 20-25 yıl önce rüyasında 2012 yılında öleceğini gördüğünü, tekrar aynı rüyayı üç yıl önce görünce bir mezar taşı hazırla8ğını söyledi. Hazırla8ğı mezar taşına bakarak ölümden kaçış olmadığını gördüğünü ifade eden Çağlayan, şöyle konuştu: ''Yaklaşık 20-25 yıl önce rüyamda öleceğimi gördüm. Kalk5m namaz kıldım. Aynı rüyayı üç yıl önce tekrar gördüğümde benim ismimi yazan mezar taşında ölüm tarihim 2012 olarak yazıyordu. Öleceğimi yazan mezar taşlarımı sağlığımda yazdırdım. Mezar taşını yazdırdığım usta yılı yazmak istemiyordu. Ben de zorla yazdırdım. Ama ölmedim. Allah'ın emri neyse o olur. Şu an 2013 yılındayız. Yaşamımı yi4rseydim kutlama değil arkamdan Kur'an-ı Kerim okunur, mevlit yemeği yenirdi. Allah son nefesimizde Kur'an-ı Kerim'i nasip etsin.'' Çağlayan'ın oğlu Cengiz Çağlayan da babasının doğum gününde komşularıyla kutlama yap5klarını belir7.

Günlük doğal gaz tüketiminde Cumhuriyet rekoru

Geçen ha!a yaşanan dondurucu soğuklar ve kar yağışı nedeniyle, Türkiye'nin günlük doğal gaz tüke2mi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çık3Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, geçen ha"a boyunca Türkiye'yi etkisi al5na alan soğuk havalar ve kar yağışının, doğal gaz tüke4minde ciddi bir ar5şa neden olduğunu ve bir gün içerisindeki kullanımında en yüksek tüke4m seviyesine ulaşıldığını söyledi. Geçen yılın Ocak ayında günlük ortalama tüke4min 170 milyon metreküp, Şubat ayında ise 164 milyon metreküp seviyesinde gerçekleş4ğini ha5rlatan Yıldız, ''10 Ocak 2013 tarihinde ise günlük doğal gaz tüke4mi 187 milyon metreküp seviyesine çık5. Bu, bugüne kadar görülen en yüksek tüke4m rakamıdır'' dedi. Artan doğal gaz tüke4mine rağmen şu ana kadar vatandaşların herhangi bir sıkın5 yaşamadığını da vurgulayan Yıldız, ''Bununla birlikte biz her alanda olduğu gibi doğal gaz tüke4minde de tasarruf kültürünü önemsiyoruz. Enerjide tasarruf kültürünün toplumumuzun tamamına yayılmasını is4yoruz. Doğal gaz tüke4mi de bu kapsamdadır'' diye konuştu.


HALKIN SESi

DÜNYA

15 Ocak 2013 Salı

Mali’de İslamcılar ilerliyorTunus’ta demokrasi sancısı

Fransa'nın askeri müdahalede bulunduğu Mali'de İslamcı militanlar, hükümet kontrolündeki bir ken# daha ele geçirdi

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, başkent Bamako'nun 400 km. kuzeyindeki Diabaly ken;nin pazartesi günü düşürüldüğünü açıkladı. Le Drian, İslamcıların cuma günü başlayan müdahaleden bu yana doğu bölgelerinde geriye çekildiğini, ancak iyi silahlanmış durumdaki militanların ba< bölgelerinde hakimiye;ni sürdürdüğünü söyledi. Bu arada, Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Ba< Afrika ülkesindeki gelişmeleri görüşmek üzere toplan<ya çağırdı. Karada 550 asker Hava saldırılarının yanında 550 kadar Fransız askeri de ülkenin ortalarındaki Mop; ve Bamako kentlerine gönderildi. Bu birliklere önümüzdeki gün-

lerde Nijer, Burkino Faso, Nİjerya ve Togo'dan birliklerin ka<lması bekleniyor. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, askeri operasyonun "birkaç ha(a süreceğini" söylüyor. Fabius, "Mali'ye müdahale edilmemiş olsaydı, İslamcılar başkent Bamako'ya kadar ilerler ve bu da dehşet verici sonuçlar yara<rdı" dedi. Başkente bir adım daha yakınlar Diabaly ken;ndeki bir görgü tanığı Reuters haber ajansına, "militanların geceden i;baren küçük gruplar halinde kente sızdığını" anla?. Mali ordusundan bir yetkili ise AFP'ye, Moritanya sınır bölgesinde ilerleyen isyancıların Fransız uçakları tara'ndan bombalandığını kayde>.Arap Baharı’nın ilk durağı Tunus’ta Zeynel Abidin Bin Ali’nin devrilmesinin üzerinden tam iki yıl geç;. Ancak ülkedeki demokra;kleşme süreci ağır aksak devam ediyor. Arap Baharı’nı başlatan ilk ayaklanma Tunus’ta, bir seyyar meyve sa<cısının kendini ateşe vermesiyle başlamış, pek çok ülkede otoriter rejimlerin birer birer devrildiği bir devrim süreci baş göstermiş;. Arap Baharı’nın ilk durağı Tunus’ta yirmi yıldan fazla hüküm süren Zeynel Abidin Bin Ali’nin halk ayaklanması sonucu sürgüne kaçmasının üzerinden tam iki yıl geç;. Ancak demokrasiye giden yol, pek çok Tunuslunun zamanında tahmin e>ğinden çok daha pürüzlü. Üniversite öğrencisi Muhammed, 2011’e girerken vatandaşların özgürlük ve kalkınma için sokaklara döküldüğünü ama şimdiye kadar bu taleplerin yerine ge;rilmesi için pek bir adım a<lmadığını belir;yor: Muhammed, “Çok daha iyisi olabilir. Pek çok toplumsal sorun var. Hükümet ve muhalefet tara'ndan siyasî problemler de var. Birlikte çalışsalar çok daha hızlı ilerlenebilir” diyor. İşsizlik sorunu Tunus ekonomisi hâlâ devrimin olumsuz etkilerini hissediyor. Şiddet korkusuyla pek çok turist ülkeden hâlâ uzak duruyor. Yabancı ya<rımcılar da temkinli. Çünkü sürekli grevler ve sokak blokajları fabrikalarda üre;mi aksa<yor. İşsizlik oranı resmî verilere göre yüzde 17. Bu, devrim öncesinden daha yüksek bir rakam. Ülkenin iç bölgelerindeki bazı yerlerde nüfusun neredeyse yarısı işsiz. Tunuslular krizin etkisini her gün ceplerinde hissediyor. Gıda maddelerinin fiya< her geçen gün daha da yükselirken, cüzdanlar giderek boşalıyor. Yaklaşık üç aydır süt sa<n almak neredeyse imkansız hale geldi. Patates ve et fiyatları ateş pahası. Gerginlik sokaklara da yansıyor, vatandaşlar sık sık soluğu sokaklarda alıyor, protesto gösterileri düzenleniyor. Avukat Hayat Cazar da protestoya ka<lanlardan. Cazar, “Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir iyileşme yok. Adalet yok, iş yok. Halkın taleplerinin bir kısmı bile yerine ge;rilmiyor. Düşünce özgürlüğünü saymıyorum bile. Ennahda hüküme; bizi susturmak için elinden geleni yapıyor. Yakında aynı Bin Ali dönemindeki gibi bir rejime sahip olacağız” diye konuşuyor.

23

Fransa Hava Kuvvetleri, doğudaki Gao ken; civarını da bombardımana tu=u. Saldırılar sırasında en az 100 militanın öldüğü tahmin ediliyor; cuma günü başla<lan operasyonda ölen Malili askerlerin sayısının ise 11 olduğu söyleniyor; operasyon sırasında bir Fransız helikopter pilotu da öldü. "Fransa'nın kalbinde in#kam" Mali'nin kuzeyindeki İslamcılar ise, "Afrika ve Fransa topraklarında in;kam alacaklarını" duyurdu. Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren ve El Kaide'nin bir kolu olan Ba< Afrika Tevhid ve Cihad Hareke;'nin (Mujao) liderlerinden Ebu Dardar, "Fransa, İslam'a saldırıya geç;. Biz de Fransa'nın kalbinde saldırı düzenleyeceğiz." dedi. Telefonla Fransız Haber Ajansı AFP'ye açıklamalarda bulunan Dardar, nereyi hedef alacakları sorulduğunda, "Her yer. Bamako, Afrika, Avrupa" diye yanıtladı. Başka bir örgüt sözcüsü ise, Europe 1 radyosuna bağlanarak, "Fransa, tüm Fransızlar için cehennemin kapısını aç<. Irak, Afganistan veya Somali'den daha tehlikeli bir kapanın içine düştüler" diye konuştu. Sivil can kaybı haberleri İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Mali güçlerinin Konna ken;ni ele geçirmek için giriş;ği saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 10 sivilin öldüğünü belir;yor. Fransa'nın eski sömürgesi Mali'ye askeri müdahalede bulunması, birçok çevrede hayret uyandırdı.

Heathrow, 2012'de yolcu sayısı rekoru kırdı 

Londra'nın Heathrow Havalimanı, 2012 yılında 70 milyon civarında yolcuyu ağırlayarak rekor kırdı. Bir önceki yıla göre yolcu sayısını yüzde 0,9 ar<ran Heathrow bağlan<lı Kuzey Atlan;k uçuşları yüzde 3,2 artarken, Uzak Doğu ve Brezilya trafiği de yoğunlaş<. Çin ile trafiğin % 23 ar?ğı Aralık ayı ise Heathrow'un en meşgul olduğu ay oldu. 2012'de havalimanı'ndaki kargo trafiği ise % 1,3 azaldı. Heathrow yıllardır tam kapasiteye yakın şekilde işliyor. Ancak yetkililer, geçen yılki rekoru, uçakların doluluk oranının ve yolcu kapasitesinin ar<şına bağlıyor. Uçaklardaki ortalama yolcu sayısı 194,8'den 197,4'e çıkarken, doluluk oranı da % 75,2'den % 75,6'ya çıkmış. Daha çok uçuşun yapıldığı ülkeler sıralaması ise dünyada yükselen ve alçalan ekonomiler hakkında fikir veriyor:

Brezilya ile yapılan uçuşlarda yolcu sayısı % 21,6 ar?. Japonya'da 2011'de meydana gelen tsunami felake;nin yaraları sarılırken Doğu Asyalı yolcu sayısı bir yılda % 6,2 ar?. Resesyon krizindeki Euro Böl-

gesi ülkeleri Portekiz, İtalya, Yunanistan ve İspanya ile uçuşlar 2012'de % 4,5 azaldı. İs;krarın görece iyileş;ği Orta Doğu ülkelerinden yolcuların sayısı % 3,4 ar?. Hindistan ve Afrika güzergâhlı

uçuş sayılarında da azalma görüldü. Heathrow'un 2 numaralı terminalinin inşaa<nın tamamlanacağı 2014'te yolcu kapasitesi artacak. Ancak uçuş sayısı kapasitesinde bir ar<ş beklenmiyor.


24

HALKIN SESi

05:00 HATÝM

06:00 ÝSTÝKLAL MARÞI 06:10 ÇÝZGÝ FÝLM 07:00 REKLAM

07:15 ÇÝZGÝ FÝLM 07:45 REKLAM

08:00 GÜNAYDIN DÜNYA (1.BÖLÜM) CANLI

08:45 GÜNAYDIN DÜNYA (2. BÖLÜM) CANLI 10:00 REKLAM

10:10 SES VER ÜLKEM (CANLI)

11:00 REKLAM

11:15 TURÝZM (TEKRAR) 12:30 HABER

12:45 AYAKLI GAZETE

13:15 GÜNAYDIN DÜNYA (TEKRAR)

15:00 REKLAM

15:30 SIRADIÞI (CANLI) 18:15 REKLAM

18:30 ANAHABER (CANLI) 19:10 REKLAM

19:30 CAN SARVAN ÝLE

GÜNDEM VE ÖTESÝ (CANLI) 21:00 REKLAM

21:15 FÝLM (KOMEDÝ) 23:15 REKLAM

23:30 GECE BÜLTENÝ 00:00 FÝLM

02:00 OTOMASYON

07.00 ÝSTÝKLAL MARÞI 07.01 SABAH HABER (CANLI) 09.30 ÇOCUK SÝNEMASI: LILO & STIC-1 11.00 HABER (CANLI) 11.05 ESÝNTÝLER (CANLI) 12.00 HABER (CANLI) 12.10 DEKORAKTÝF (TEKRAR) 12.50 MÜZÝKALÝTE 13.20 KLASÝK SOHBETLER (T) 14.00 HABER 14.00 (CANLI) 16.00 HABER (CANLI) 16.05 ÇOCUK DÜNYASI 17.00 MÜZÝKSÝZ (TEKRAR) 18.00 HABER (CANLI) 18.05 EÐÝTÝM ADASI K.K.T.C 3.ve 4.bölüm 19.00 MÜZÝKALÝTE 19.30 ANA HABER (CANLI) 20.20 SPOR MEDYA (CANLI) 21.30 YAÞAMA YOLCULUK (CANLI) 22.15 BELGESEL: NECATÝ ÖZKAN 23.00 GÜNÜN PANORAMASI (CANLI) 00.00 EÐÝTÝM ADASI K.K.T.C. 3.ve 4.bölüm 01.00 TV'DE SÝNEMA : YETÝMHANE

Acil Telefonlar

Lefkoþa

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . . . .228 3311 Saðlýk Sorunlarý . . . . . . . . . . . . . . .112 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Orman Yangýný . . . . . . . . . . . . . . .177 Hastane . . . . . . . . . . . . . . . .228 5441 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . . .227 5557 Sivil Savunma Acil Yardým.... . . . . .101

Gazimaðusa

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . . . .366 5310 Saðlýk Sorunlarý . . . . . . . . . . . . . . .112 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Orman Yangýný . . . . . . . . . . . . . . .177 Hastane . . . . . . . . . . . . . . . .364 8986 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . . .366 5514 Sürekli D. Merkezi................ 366 5344 Sivil Savunma Acil Yardým.... 101

Girne

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . . . .815 2014 Saðlýk Sorunlarý . . . . . . . . . . . . . . .112 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Orman Yangýný . . . . . . . . . . . . . . .177 Hastane . . . . . . . . . . . . . . . .815 2266 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Sivil Savunma Acil Yardým.... . . . . .101

Güzelyurt

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . . . .714 2140 Saðlýk Sorunlarý . . . . . . . . . . . . . . .112 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Orman Yangýný . . . . . . . . . . . . . . .177 Hastane . . . . . . . . . . . . . . . .731 6329 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . . .714 2122 Sivil Savunma Acil Yardým.... . . . . .101

Ýskele

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . .: 371 23 33 Hastane . . . . . . . . . . . . . . .: 371 23 19 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . .: 371 25 60 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 199 Orman Yangýný . . . . . . . . . . . . . .: 177 Sivil Savunma Acil Yardým . . . . . .: 101

Karpaz

TV-FAL

15 Ocak 2013 Salı

Polis Ýmdat . . . . . . . . . . . . . .374 4326 Saðlýk Sorunlarý . . . . . . . . . .375 5076 Yangýn . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 4333 Elektrik Arýza . . . . . . . . . . . .374 4358 Sivil Savunma Acil Yardým.... . . . . .101

08:00 SABAH KAHVESİ (DAMLA ÖZEL & SAMİ ÖZUSLU) - CANLI 09.00 RADYO GAZETESİ (DAMLA ÖZEL) - CANLI 12:00 ÖĞLEN POSTASI (MEYİL ADAKUL ELEKTRİKÇİ) - CANLI 14:00 DÜNYA TURU (HIFSİYE RUH) - CANLI 15:00 GÜNÜN GETİRDİKLERİ (AYSU BASRİ AKTER) - CANLI 17.00 BİLİMSEL EĞİTİM (BARIŞ UZUNAHMET, HASAN ALİCİK & SALİH SARPTEN) - CANLI 18:30 SANATSAL (İHSAN GÜREL & ÇAMAY ÇİÇEKSEVEN) 19:00 ANA HABER (BAYKAN GÜRSES ÖZDAĞ) - CANLI 19:45 CCMC KISA BELGESEL KUŞAĞI 20:00 TURİZM MECLİSİ (ORHAN TOLUN & ÖZBEK DEDEKORKUT) CANLI 21:30 HAFTANIN MAÇ ÖZETLERİ 22:00 MEDYA ÇORBASI (HASAN KAHVECİOĞLU, NEZİRE GÜRKAN & CENK MUTLUYAKALI) - CANLI 23:00 GECE RAPORU (SERKAN SOYALAN) CANLI

05:29 – İSTİKLAL MARŞI 05:30 – ADA HABER 07:00 - GUNAYDIN ADA (C) 11:15 – HASAN HASTURER İLE GÜNDEM 12:00 – ÖĞLEN AJANSI 15:30 : HASAN HASTÜRER İLE BUGÜN 16:00 – HABER 16 16:30 – GÜNDEME BAKIŞ (C) 18:00 – CEM KAR İLE GÜNLÜK 19:00 – ADA HABER 20:45 – TAŞLAR DÖKÜLÜRKEN (C) 00:00 – GECE AJANSI 01:00 – HASAN HASTURER İLE BUGUN 01:30 – HASAN HASTURER İLE SON NOKTA 02:00 –GÜNDEME BAKIŞ 03:00 – CEM KAR İLE GÜNLÜK 04:00 – MESUT GUNSEV VE KONUKLARI 04:45 – GÜNEYDE KALAN KIBRIS 05:15 – MEDYA PROFESÖRÜ 05:30 – ADA HABER

07:30 GÜNAYDÝN AVRASYA 09:00 HABER BÜLTENÝ 09:30 PARALIZ 10:00 HABER BÜLTENÝ 10:15 STRATEJÝ 11:00 HABER BÜLTENÝ 11:15 SICAK HABER 12:00 HABER BÜLTENÝ 12:15 SPOR 12:30 KKTC GÜNDEMÝ 13:00 HABER BÜLTENÝ 13:20 SPOR BÜLTENÝ 13:30 PARALÝZ 14:00 HABER BÜLTENÝ 14:15 HABER MASASI 15:00 HABER BÜLTENÝ 15:15 SPOR BÜLTENÝ 15:30 HABER MASASI 16:00 HABER BÜLTENÝ 16:15 HABER MARATONU 17:00 HABER BÜLTENÝ 17:20 SPOR PANORAMA 18:30 KKTC ANA HABER BÜLTENI 19:00 LALE ÞÝVGÝN ÝLE ANA HABER 19:50 SPOR BÜLTENÝ 20:00 GEREÐÝ DÜÞÜNÜLDÜ 21:20 HABER PLATFORMU 22:30 BEÞ PARMAK 23:00 AKLIN YOLU 00:30 GECE AJANSI

07.00–07.20-GÜNAYDIN KIBRIS 07.30–07.50GÜNAYDINKIBRIS 08.00- 08.30 GÜNAYDIN KIBRIS 08.40–09.00 GÜNAYDIN KIBRIS 09.10–09.30GÜNAYDINKIBRIS 09.40-10.00 GÜNAYDIN KIBRIS 10.00–10.10HABER–10.00 10.20–10.50 GÜNAYDIN KIBRIS 11.00–11.10HABER–11.00 11.20–11.50 DUYGU İLE TATLI SOHBETLER 12.00–12.10HABER–12.00 12.20–12.50 DUYGUİLE TATLI SOHBETLER 13.00–13.10HABER–13.00 13.20–13.50DUYGU İLE TATLISOHBETLER 14.00–14.10HABER-14.00 14.20–14.50DUYGU İLE TATLI SOHBETLER 15.00–15.10HABER–15.00 15.20–15.50DUYGU İLE TATLI SOHBETLER 16.00–16.10HABER–16.00 (-DÖVİZ KURLARI TEL. BAĞLANTISI) 16.20–16.50 SICAK GÜNDEM 17.00–17.10HABER–17.00 17.20–17.50SICAK GÜNDEM 18.00–18.20 HABERÖZETLERİ + AJANDA+ 18.30–18.50KAMERA ŞAKALARI 19.00–19.50 ANAHABER 20.00-20.10 SPOR HABERLERİ 20.20–20.50 PAPARAZZİ 21.40–22.10PAPARAZZİ 22.20–22.40-MÜZİKEYF 22.50-23.20 -MÜZİFKEYF 23.30–23.50 BUGÜN NE OLDU? 24.00- 24.20 BUGÜN NE OLDU? 24.20-24.25 TANITIMLAR ( KANAL T) 24.25-01.00 MÜZİKEYF 01.10-01.50AÇIK OTURUM 02.00-02.50AÇIKOTURUM 03.00-03.50AÇIK OTURUM 04.00-04.30 PAPARAZZİ 04.40-05.10PAPARAZZİ 05.20-05.50PAPARZZİ 06.00-06.30 DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR + AJANDA 06.30–06.50 YOGA YAMA

07:00-10:00

SABAH GÜNDEMI 10:00-11:00

HAYAT EDEBÝYAT 11:00-12:00 ÝÞ DÜNYASI

12:00-13:00 BIR

YUDUM SOHBET

13:00 GÜN ORTASI 13:30 YOLCU NOSTALJI

15:00-16:00

LONDRA HABER MAGAZIN

16:00 16 HABERLERI 16:15-17:00

TATLI SU YARIÞMA SON

17:30-18:40

TATLI SU YARIÞMA SON

19:00 ANA HABER 20:20-21:30

BIR YUDUM SOHBET (T)

21:40-22:30

CELARATION 22:30-00:00

GECE IÞILTISI ( C ) 00:00

25.SAAT

AC-

07:30 SERHAT ÝNCÝRLÝ ÝLE KIBRIS'TA BUGÜN 10:00 HABER DURAÐI 10:10 HAVA DURUMU - DÖVÝZ ULAÞIM - NÖBETÇÝ ECZANELER 10.15 ALTERNATÝF SOHBETLER 11.00 HABER DURAÐI 11:05 HAVA DURUMU - DÖVÝZULAÞIM - NÖBETÇÝ ECZANELER 11:15 BENÝM ADIM KIBRIS 12.00 HABER DURAÐI 12:05 HAVA DURUMU - DÖVÝZ ULAÞIM - NÖBETÇÝ ECZANELER 12.15 SAÐLIK DOSYASI 13:00 HABER 13:25 HAVA DURUMU - DÖVÝZULAÞIM - NÖBETÇÝ ECZANELER 13:30 DAMLA UZUN ÝLE GÜN ORTASI 14:15 SERKAN SOYALAN ÝLE HUKUK DOSYASI 15.00 HABER DURAÐI 15:05 HAVA DURUMU - DÖVÝZULAÞIM - NÖBETÇÝ ECZANELER 15:15 ÖÐRENCÝNÝN SESÝ 16:00 HABER DURAÐI 16:10 HAVA DURUMU - DÖVÝZULAÞIM - NÖBETÇÝ ECZANELER 16.30 ASLI ELDER ÝLE HABER DOSYASI 18.00 HABER ÖZETLER 18:05 PATRONLAR KULÜBÜ 19.00 ANA HABER 19:30 HAVA DURUMU - DÖVÝZULAÞIM - NÖBETÇÝ ECZANELER 20:00 FUTBOLUN ZÝRVESÝ 21:30 SERKAN SOYALAN ÝLE HUKUK DOSYASI 22:15 ÖÐRENCÝNÝN SESÝ 23:00 HABER 23:15 SERHAT ÝNCÝRLÝ ÝLE KIBRIS'TA BUGÜN 00:00 DAMLA UZUN ÝLE GÜN ORTASI 01:00 HABER DOSYASI 02:30 ALTERNATÝF SOHBETLER 03:15 BENÝM ADIM KIBRIS 04:00 PATRONLAR KULÜBÜ 05:00 HUKUK DOSYASI 05:45 ÖÐRENCÝNÝN SESÝ 06:30 SAÐLIK DOSYASI 07:00 HABERLER

Nöbetçi Eczaneler

Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir.İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişilerin ortak özellikleri; güzel konuşmaları ve dış görünüşlerinde belli bir düzen içinde olmaları olacaktır. Çevrenizi sınayacağınız bir gün

Mars kova’da ilerlerken, enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Güneş’in Oğlakta sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.

Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.

Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Bugün, dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz.Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz.Küçük seyahat planları yapacaksınız.

Bilinçaltınızda konuların sizi Önemli bir iş yoğunlaştığınız anlaşması yapmak istiyorsanız, size güzel fırsat doğuyor. . olumlu işte etkilediği gerçek.bir Bazı planladığınız Kendinizi denetleme duyacak dikkat ve konuların sizin tarzınıza gereği uygun olmasına ciddi aşamalar olacaksınız. Bulunetmelisiniz. Gizli içinde duyguların sizi etkilediği bir duğunuz konumu farklı platformlara taşıgün. Alınganlık göstermeniz için hiçbir neden mayı amaçlarken, eskifazla alışkanlıklarınızdan yok. Bazen her şeyi çok abartarak sorun kurtulmak isteyeceksiniz. Yaşama yeni bir haline getirebiliyorsunuz.

tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Bugün karşıt Güneş’in verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman,sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün.

Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde,enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.

Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.. Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız.

Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. .Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.

Alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Ay’ın burcunuzda bulunması ,sizi daha da hassas yapıyor. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir unutmasınlar.

Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün.

Ay’ın konumu çevresel konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlarken, Merkür Oğlak’ta ki yolculuğuna devam ediyor. Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.

LEFKOÞA LEFKOÞA Sezer Gzt. Hasan Tahsin No: 79/B KerSevalEczanesi: Eczanesi:Şht. 9 Yavuz Konnolu Sok. Cad. Ortaköy-Kermiya (Lemar karşısı)yolu) Tel: Tel: 223 223 70888675 (Özelmiya Başkent Hastanesi Sağlık 2 Eczanesi: Topel Sok. Levent 38ÇağlayanApt. No: Çağlayan Eczanesi:Cengiz İffet Oruz Sok. No. 10 a/d 19 Köşklüçiftlik – Lefkoşa Lefkoşa 227 61Tel: 81 229 2466 MAÐUSA MAÐUSACad. Pertur Apt. No: 2 Ömür Eczanesi: Silahlı Kuvvetler Sakarya Eczanesi: Sülün 1 (Mağusa Tıp Merkezi Tel:Sok. 366 No: 03 53 Tel:Yolu 365182/A 2989İsmet İnönü Cad. Sümer Eczanesi: Yanı) Salamis (DAÜ) karşısı Tel: 365 4969 GÝRNE GÝRNE KüçükEczanesi: Eczanesi: Canbulat Sok.Cad. No:Beyaz 5/C Belediye Pazarı Aydın Karaoğlanoğlu Palaza No:3 Alkarşısı sancakTel: Tel:815 8213626 3361

GÜZELYURT GÜZELYURT Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No: 4/3 Tel: 714 2316

Resmi Daireler

Cumhurbaþkanlýðý Meclis Baþkanlýðý Baþbakanlýk Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bak. Dýþiþleri Bakanlýðý Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bak. Maliye Bakanlýðý Tarým ve Doðal Kaynaklar Bak. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bak. Saðlýk Bakanlýðý Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bak.

228 3444 228 3281 228 3141 228 6838 611 1100 228 3241 228 3136 228 3116 228 3594 228 3666 227 7283 611 2000 227 4558


26

HALKIN SESi

SERİ İLANLAR

15 Ocak 2013 Salı

SATILIK ARAZÝ-TARLA-ARSA

*Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarında, Sosyal Konutlar karşısında, deposu, wc ve arkada avlusu olan işyeri satılıktır. Tel:05338662908 *Yenikent'te türk malı, 170m2, sıfır, uygun fıyata villa. 94.900stg Tel:05338646080 *Gönyeli girişinde zemin katta sıfır daire 64,000 stg Tel:05338533230 *Gönyeli girişinde satılık türk malı sıfır penthouse 72,500 stg Tel:05338533230 *Satilik 2 oda 1 salon daire Lefkoşa okullar bölgesinde 45.000 stg. 5.000 stg. pesin ayda 500 stg. taksitle Tel:05338651063 *Gazimağusa'da Canbulat Ortaokulu bölgesinde, satılık 3 yatak odalı müstakil ev. Tel:05338650732 *Gönyeli'de 125m2, zemin kat, bahçeli sıfır daire. 59.000 stg Tel:05338646080 *Gönyeli girişinde 135m2, türk malı, çift arabalık kapalı garajı, barbekülü, sıfır, kdv'si ödenmiş daire. Tel:05338646080 *Ortaköy ışıklarında Edda İnternet Cafe devren satılıktır. Tel:05338652018 *Gönyeli Yenikent’te 5+1 eşyasız daire kiralıktır fiyatı:330 stg Tel:0533841604 *Gönyeli’de SATILIK türk koçanlı 2 ve 3 yatak odalı apartman daireleri Tel:05338643501 *Gazi Magusa'da DAÜ yakinlarinda satilik 2+1 şirin daire Tel:05338757720 *Küçük Kaymaklı’da satılık daire bilgi için Tel: 05338604337 *Girne’de satılık 3 oda 1 salon daire 6.000 stg. Pesin 600 stg Taksiktle 59.900 stg. Tel:05338651063 *Girne’de satılık 2 oda 1 salon daire 5.000 stg pesin 500 stg taksitle 45.000 stg. Tel:05338651063 *Girne’de satılık 1 oda 1 salon apartman dairesi 5.000 stg peşin ayda 500 stg taksitle 35.000 stg. Tel:05338651063 *Lüks sitede satilik daire 1+1 eşyalı (açık-kapalı havuz-sauna-spor salonu) Gazimağusa İskele Tel:05338474535 *Taşkınköy'de mutfağı büyütülmüş, kapalı garajlı, köşe üzerinde, bahçeli sosyal konut. 68.000 stg. Tel:05338646080 *Lefkoşa okullar bölgesinde satılık 2 oda 1 salon daire 45.000 stg. 18 ayda teslim 5.000 stg. Peşin ayda 500 stg. taksitle Tel: 05338651063 *Girne’de 2+1 türk koçanlı daire acilen satılıktır 33,000 stg. Tel:5338533230 *Sakarya bölgesinde 3+1, 143m2 koçanı hazır apartman daireleri £ 65.000 Gülseren bölgesinde 3+1, 127m2 deniz manzaralı, koçanı hazır apartman dairesi £65.000 Tel:05338851515

*Ozanköy’de satılık türk malı 2.5 dönüm arsa 160,000 stg. Tel:05338533230 *Yenikent'te türk malı, 5600ay2 , kelepir arsa. 62.000 stg Tel:05338605562 *Çatalköy’de sahibinden satılık süper dağ ve deniz manzaralı 1evlek 2900 ayakkare ARSA Tel: 05428670111 *Tepebaşın’nda Ana Yol üstü 9 dönüm Türk Koçanlı arsa nitelikli tarla satılıktır. 200.000 Stg. Tel: 0533 860 88 60 *Gönyelide 9600 metre ayak kare arsa satılık 55000 sterlin Tel: 05338643501 *Salamis bay otel karsisi satilik iki arsa Tel:05428543743 *Satlık Türk malı 1 evlek 2400 ayakkare marmara bölgesinden Tel: 53386568 22 *Girne merkezde 1 dönüm 2200 ayak kare türk malı arsa satılık 350000 stg ileti Tel: 0533 8349559 *Yenikentde 2 adet yan yana 8600ay2 türk malı arsa satılıktır Tel: 05338605562 *Dörtyol köyü yakınında elektrik olan 27 ve 70 dönüm arazi Tel: 05428500232 *Gönyeli’de 11000 ay2 Türk malı arsa satılıktır Tel: 05338605562 *Gönyeli- Güzelyurt ana yol üzerinde satılık arsa... Tel: 0533 8605308 *Düzova veya çevresinde arsa veya arsa nitelikli arsalar aranmaktadır. Tel:0533 844 67 32 *Yukarı Girne'de, büyük, köşe, apartmanlık arsa. 130000 Stg. Tel:05338519647 *Kalavaç’ta köy içinde Türk koçanlı 1 dön. 3 evlik arsa satılık. 13.000 Stg. Tel: 0533 866 78 35 *Salamis yolunda villalık arsalar 45.000Stg Tel: 05428543743 ÇEÞÝTLÝ

*Tuzla Sanayi Bölgesin Mağusa’da anayol üzeri satılık depo. 100,000 Stg. Tel:05428885055 - 05338575355 *Fazla düşünme bir van dolusu kuru odun 400 Tl. eve tesilm ara gelsin Tel:05338407160 *SATILIK Bardak Misir Arabası 2500 tl Tel:05338304763 *Satılık İnek, Düve ve Danalar Tel:05428518510 *Satilik antika vitrin, radyo, saat ve plakçalar. Tel: 05338583473 *Sofralık Yerli zeytin ve zeytinyagı. Koyun gübresi torbada. Adrese teslim. Tel: 05428546394 *Satılık trolli 1.200 Tl Tel:05428543743 *Satılık av tüfeği yıldız marka M/Ş tek tetik 2.8 kg 2004 yapımı kılıf ile birlikte 800 tl Tel:05338664035 *Et civcivi satışımız başlamıştır. Sipariş ve bilgi için telefon numaramız Tel:05338408379 *Girnede 10-13 yas arasi coçuk için satilik bisiklet Tel:05338562534 *Her türlü sülün, bıldırcın ve tavuk çeşitleri bulunur. Tel:0548 874 34 55 *Satlık 2. el ev eşyaları Tel:05338748540 *Satılık çocuk bisikleti Tel:05338562534

*Demirhan’da Erülkü Market yanında anayola yakın çok uygun fiyata devren kiralık butik. Müracaat tel: 0533 840 96 63 *Gönyeli'de 3+1 eşyasız daire kiralıktır. Tel: 05338344480 *Yenişehir Atatürk Caddesinde sendeli bitmemiş büyük dükkan KİRALIKTIR. Tel:05338631847 *Gönyeli'de 3+1 eşyasız daire kiralıktır. Tel: 0533834 44 80 *Gönyeli’de tüm okul otobüslerinin önünden geçtiği 4+2 şömineli müslakil ev kiralıktır Tel:05488278342 *Alsancak’da eşyasız 2+1 kiralık daire 200 stg Tel:05488413009 *Kızılbaş Devpa Marketin arkasında kiralık 2+1 eşyasız penthouse daire. 260 stg Tel:05338623623 - 05428773566 *Hamitköy’de kiralık 2+1 daire 700 tl Tel:05338623623 - 05428773566 *Lefkoşa Kermiya’da otobüs durağına yakın 3+1 zemin kat full eşyalı kiralık daire ayda 350 Stg. Tel:05338671552 *Magosa’da DAÜ yanında öğrenciye ful eşyali 3+1 kiralik daire. Tel:05488664604 *Girne Astro yanı zeytinlikte 2+1 sahibinden kiralik daireler. 290 - 330 Stg. Tel:05428512369 *Dikmende Bulut İnsaat sitesinde yeni daire 3+1 650 tl ye ailye kiraliktir Tel:05338304763 *Gazi Mağusa'da DAÜ’ ye yakın uygun kiralik 2+1 şirin daire. Tel:05338757720 *G. Mağusa Canbulat Ortaokulu çevresinde 3 yatak odalı müstakil kiralık ev. Tel:05338650732 *Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yanında, 3+1, eşyalı, kiralık daire. Tel:0533 8611577 *Kiralık Lüx Daire Lefkoşa Köşklüçiftlikte, 2+1 eşyalı, lüks daire kiralıktır. Fiyat: 350 stg. Tel:05338611577 *Yenikent Miraj Restoran karşısında kiralık eşyalı daire 3+1 Tel:05338634852

Bu hizmet KKTC ELL ve TELSİM abonele ri için geçerlidir.

*Kiralık daire. 155m2 3+1 Marmara Bölgesi Lefkoşa Tel:05338444546 *Kızılbaşta 3+1 bahçeli müstakil ev kiralıktır. Tel:05338638806 *Taşkınköy Şefler Pastanesi arkası 2+1 eşyalı daire Tel:05338804193 *Kiralık Lüx Daire Lefkoşa Köşklüçiftlik’te, 2+1 eşyalı, lüks daire kiralıktır. Fiyat: 350 stg. Tel: 05338611577 *Aşağı Dikmen’de Bulut İnşaatta Kiralık 3+1 sıfır daire 700 tl. Tel:05338304763 *Lefkoşa arasta çarşısında sendeli 70 metrekare dükkan kiralıktır. Tel:05338664309 - 2278418 *Marmara bölgesinde 3+1 yüz altmış metrekare daire kiralıktır . Tel: 05338504419 *Mağusa’da eski Sema Otel karşısında 3 yatak odalı gayet iyi durumda esyali apartman dairesi 600 TL ayda 1 yıllık peşin Tel:05338761455 *Gönyeli’de cami karşısında kiralık daire 2 +1 580 tl Tel:05338515669 *Lefke’de çarşı içi temiz iki oda bir salon balkon ve klimalı daire kiralıktır. Tel:05338406461 *Gazimagusa Haci Ali Sitesi 3’te 3 yatak odali temiz kiralik daire Tel:05338411628 *Girne Bedrettin Demirel caddesi üzerinde 1+1 kiralık daire - ofis Tel:05338606297 *Gönyeli yenikent'te 5+1 eşyasız daire kiralıktır 340stg Tel:05338696933 *Lefkoşa Kermiya’da otobüs durağına yakın tek kişilik eşyalı, klimalı stüdyo daire kiralıktır. Aylik 650 Tl, bir yıllık peşin Tel:05338671552 *Aşağı Dikmen’de 3+1 yeni ev kiralıktır. 650 Tl. Tel:05338304763 *Köşklüçiftlik’te büro ve işyeri olarak kullanılmaya müsait 125 m2'lik merkezi ısıtmalı ve klimalı daire kiralıktır. Tel:05338666707 *Köşklüçiftlik’te Ank Co. Ltd. üst kat 1. kat dubleks daire kiralıktır ofis veya klinik olmaya müsaitdir. Cengizhan Sokak no.18 Tel: 05338660176 *Küçük Kaymaklı'da 3+1 çok temiz kiralik daire. Tel: 2274560 *Lapta’da 3+1 eşyasız ortak kullanım yüzme havuzu olan dağ ve deniz manzaralı apartman dairesi kiralıktır. Tel: 05338802891 *Magosa Daü yanı ögrenciye ful eşyalı 3+1 kiralık daire. Tel: 05488664604 *Yenikent Gönyeli’de 2+1 eşyalı ve 5+1 eşyasız daire kiralıktır. Tel:05338630705 *Lefkoşa Terminal yanı ögrenciye 3+1 kiralik daire. Tel: 05338533889 *Gönyeli’de kiralık 3+1 daire Tel:05338631494 *Gönyeli’de öğrenciye kiralık eşyalı 3+1 daire Tel: 05338609284 *Gönyeli’de ögrenciye full esyalı dubleks 3+2 yeni kiralık daire. Tel: 05338533889 *Lefkoşa terminal yani öğrenciye eşyasız 3+1 kiralık daire. Tel: 05488664604


HALKIN SESi

SERİ İLANLAR

15 Ocak 2013 Salı

*Tecrübeli çocuk bakıcılığı hizmeti:

*Lefkoşa’da ikamet eden, en az lise me-

sabah 08.00-17.00 saatleri arasında çocuk

lama elemanı aranıyor.

Kendi evimizde, tercihen yeni doğmuş,

zunu, sürüş ehliyeti olan satış ve pazar-

bakıcılığı yapılır.

Tel:05338668196

*AileyeTemizlik işini iyi bilen, titiz, ütü

Tel:05428634578

*Sekreterlik, muhasebe ve yöneticilik dene*35 yaşındayım konuşup sohbet edebileceğim bayan arkadaş arıyorum Tel: 05338489706

*KIBRISLIYIM LEFKOŞA VE CİVARLA-

RINDA MESAYİ SAATLERİ İÇİNDE YAŞLI VE ÇOCUK BAKIMI İŞİ ARIYORUM TEL:05338430727

*KEMAN DERSİ VERİLİR. Girne Bölge-

sinde her yaş gurubuna profesyonel anlamda keman dersi verilir. Tel:05338240644

*Karaoğlanoğlu Bölgesinde kendi evimde çocuk bakıyorum.Deneyimliyim. Tel:05338329547

27

bilen Gönyeli civarinda oturan 25 - 40

yimlerim var. 37 yasindayim ve halen iyi bir markette müdür yardımcılığı yapmaktayım

aylik 2000 tl civarı kazanacağım bir iş arıyorum Tel:05338601742

*Girnede kendi evimde saat. 17:00 den sonra çocuk bakılır evim musayittir. Tel:05338715266

*Girne merkezde 3+1 eve bayan ev arkadasi araniyor Tel:05338601742

*Girne merkezde oturmakta olduğum

3+1 kiralık eve çalisan 30 yaş ve üstü iki bayan ev arkadasi ariyorum. Tel:05338601742

*K. Kaymaklıda çocuk gelişimi ve psikoloji eğitimi olan, bu konuda deneyimli kişi

tarafından, temiz ve güvenilir bir ortamda, itinayla 0-2 yaş arası çocuk bakılır. Tel:05338628835

yaşlarında bayan eleman araniyor. *ACiLEN Manikür, Pedikür ve Ağda yapabilen 2 bayan eleman aranıyor Tel:05338432304

*ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsündeki res-

toranda görevlendirilmek üzere deneyimli ahçı aranıyor. Tel:05338798165

*Lefkoşa ve civarında ikamet eden bay-

bayan pazarlama ve dağıtım elemanları aranmaktadır. Tel:05428646664

*Kafe'de calışmak üzere, Lefkoşa'da ikamet eden eleman aranıyor. Tel:05338668196

Tel:2232062 - 05428583589

*İngilizce bilen askerliğini yapmış erkek KKTC vatandaşı eleman aranıyor Tel:05338686969

*Deneyimli kuaför ÇIRAĞI aranıyor. Girne Bölgesi Tel:05338815566

*Kıbrıslı meslek lisesi veya okul öncesi eğitim bitirmiş Öğretmen aranıyor Tel:05338474000

*Lefkoşa'da ikamet eden cafe'de çalışacak eleman aranıyor. Tel:2291127 *Dülger ustası aranıyor Tel: 05338694440

DÝÐER

*İlk sahibinden satılık çok temiz ful ekstra Mersedes cd.i.e serisi 2005 sonu. 20,000 Euro Tel:05338684420 *300 D Mercedes 1983 model masrafsız sağ direksiyon evrakları tam akü sıfır 5.500 TL Tel:05338887513 *Mercedes VITO cdi 110 silver, klima, kayıttan döşmüş, Satılık Tel:05338254846 *C 180 mersedes 2002 model otomatik vites 9.50 0 stg. Tel:05338679114 *Satılık mercedes (123 kasa, sağ direksiyon, klimalı) 3.000.stg. Tel:05338608860 *Sahibinden satılık.. Mercedes E 200 Kompressor Elegance..Sol direksiyon, Siyah. Tel:05338402522 *Sahibinden satılık Mercedes marka Vito ve Viano Tel:05338616999 05338886999

*ÇOK TEMİZ ve BAKIMLI TOYOTA COROLLA İHTİYAÇTAN DOLAYI ACİL SATLIK Tel:05338432304 *1998 toyota starlet. 3 kapı. 7250 TL. Tel:05338668545 *Toyata Coralla 94 model ful otomatik fiyat: 7,500 tl Tel:05428505130 *Toyota Corolla Fielder 2003 merkezi kilit elektrikli camlar, çelik cant 6500 Stg. Tel:05338327698 *1992 Model Toyota Coralla beyaz. Çelik cant, merkezi kilit, klimalı çok temiz. Tel:05338609886 05428863438 *Alex 2002 model full otomat klimalý 8,500 STG Tel:05428565366

*2005 Hyundai santafe sahibinden ACİLEN satılık full bakımlı 7500 stg. Tel:05338302427 *Hundai santefe çok temiz 2005 model sahibinde acil satlık.9000.sterlin Tel:05338300626 *2005 Model Honda Cıvıc, yeni kasa, 1.8 ex, renk grimetal, arac fulldur ve cok temizdir. 11.250 Stg. Tel:05338478661

*2007 model, 3.20. cabriolet, 50 bin km’de25.500 stg Tel: 0533 870 00 48 *2006 model 1.16 BMW 12.500 Stg Tel:05338773086 *BMW 3.20 m sport 2006 / 50000km full aksesuar Tel:2290323 *BMW X5 3.0 Xdrive 2007 Ekim. Full Paket. Tel:05488880000 *2006 moel 1.16 BMV 6 ileri Klimalı 14.000 Stg. Tel:05338679114 *2007 model BMW 3.20 convertible. M paket, full. 35.000 stg Tel:05428542324 *2007 model BMW 3.20 convertible. M paket, full. Tel:05338648042

*2006 ford focus camlar otomatik 17 inc celik jant sis farı spor yay sahibinden satlik Tel:05338727355 *2005 model, klimalı ford transit. Tel:05338401962 *95 model ford transit van araç. Tel:053386199 06 *2004 model Ford Focus Çok temiz. Tel: 0533 866 85 45

*Opel Astra gtc 16 at 16 valvit 2005 model 68000km ful özliklerde 8500 sterlin,içine araba alınmayacak Tel:0533 8697179 *Opel astra Gtc 16 at 16 valvit, 68000 kilometre tüm evrakları hazır, ışık sensörü yağmur sens-rü curizer hız sabitleyci,mp3 çalar 1 çok özellik Opel astra gtc 16 at 16 valvit 2005 model 68000km ful özelliklerde 8500 sterlin,içine araba alınmayacak evrakları tamam, servisi yapılmış Tel:05338697179

*2002 model Renault Megane 19. dizel, klimalı, yol bilgisayarlı. Tel:05338644276 *2004 model Reno Megan full extra 7000 stg. Tel:05338408480 *Renault Megane II HB 1.6 16V 2006 Aralik. Otomatik, full donanım, 60000 km garanti. Tel:05338664384 *96 model renault 19 europa 4000 tl Tel:05338476057 *98 model renault kango iyi durumda 6500 tl Tel:05338558157 *Renoult Kango, 2001 model 3000 stg. Tel:053386376 17

*ISUZU 28 AT 2000 TL 24 AT 1500 TL FORT ESKORT 18 AT 800 TL Satılık Motorlar. Tel:05338608860 *Suziki gsxr 400 makina ve sasi Çok iyi durumda 3000 tl Tel:05338475244 *Satılık ısuzu van. uzun sase, geniş kasa, 97 model, klimalı. 6.000 stg. Tel:05338608860 *Isuzu trooper 4X4 Jeep Tel:05338337601

*Wolksvagen bora 2000 model düz vites. Tel:05338738844 *Satılık volvo kamyon fl10 on tekerlek Tel:05428518510 *Volkswagen polo clasik 2001 Model 1.4 Motor evrakları tamam ACİL Tel:5338308835 *Volkswagen golf, 2001 model. Tel:05428526655 *Voswogen Bora 1.6 2000 model. 13000 TL Tel:05338770304 *2005 Model Volkswagen Golf 1.6 FSI Sportline, ilk sahibinden. Tel:05488775911

*Satilik unoS 1995 model. Çok temiz masrafsiz. 92000 km’de yurtdışına döneceğim için ACİL satılıktır. Tel:05338648830 05338245957 *1997 Scupe Full. Sağ Direksiyon 90.000 mil çok temiz 15000 Stg. Tel:05338664943 *2008 model, çok iyi durumda Mazda RX 8 Full Bodi kit, özel yapım 40 yıl üretim damgalı, limiti kırılmış £ 13,000 Tel:0533 861 2234 *Satılık uzun şasi Komlit Dahiyatsu Van Kasası. 1.500 Tl Tel:05338608860 *Satılık ferrari bahçe traktörü üç piston belden kırma 4*4 hidrolik dümen italyan malı orjinal Tel:05338527522 *Fiber sandal 2.85m yamaha 2hp motor 2800 Tl Tel: 05338776767 *Atv can-am 450 cc. 2010 model. Evrakları tam. 7.000 stg. Tel: 05338669885

*Suzuki swift sport 2003 model sarı renk düz vites Tel:05338406272 *ISUZU ELF 2003 model beyaz Buzluklu, Klimali. Çok iyi durumda Tel:05338492618


28

HALKIN SESi

Takımlar 1.Barcelona 2.Atle9co M. 3.R. Madrid 4.R.Be9s 5.Malaga 6.Rayo Vallecano 7.Valencia 8.Levante 9.Real Sociedad 10.Valladolid 11.Getafe 12.Sevilla 13.Zaragoza 14.A.Bilbao 15.Celta Vigo 16.Espanyol 17.Mallorca 18.Granada 19.Depor9vo 20.Osasuna

AVRUPA’DAN FUTBOL

15 Ocak 2013 Salı

O 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 18 19 19

G 18 14 11 11 9 10 9 9 7 7 7 6 7 6 5 4 4 4 3 3

B 1 2 4 1 4 1 3 3 5 4 3 4 1 3 3 6 5 4 7 6

M 0 3 4 7 6 8 7 7 7 8 8 9 11 10 11 9 10 10 9 10

A 64 40 45 30 29 27 27 24 28 27 22 23 21 23 19 20 18 14 23 14

Y 20 18 20 29 16 34 27 27 25 25 28 28 28 39 24 30 33 27 40 20

Av 44 22 25 1 13 -7 0 -3 3 2 -6 -5 -7 -16 -5 -10 -15 -13 -17 -6

Lazio, Juventus'u korkutuyor

P 55 44 37 34 31 31 30 30 26 25 24 22 22 21 18 18 17 16 16 15

İtalya'da lider Juventus puan kaybetmeye devam ediyor, Lazio ve Napoli, liderle aralarındaki puan farkını eri3yorBarça'dan inanılmaz seri La Liga’da sezonun ilk yarısı bir maç dışında tamamlandı. Barcelona alabileceği 57 puanın 55'ini alarak inanılmaz bir performansa imza a6. Barça sadece Real Madrid maçını kazanamazken, yenilgi yüzü görmediLa Liga'da sezonun ilk yarısı bir maç dışında tamamlanırken, namuğlup unvanlı Barcelona 55 puanla liderliğini korudu. İlk yarıda alınabilecek maksimum 57 puandan 55'ini hanesine yazdıran ve namağlup unvanını koruyan Barcelona, tek beraberliğini 7. ha'ada Real Madrid'e karşı (2-2) aldı.

La Liga tarihinde sezonun ilk yarısında en fazla puan toplayan takım olan Barcelona, en büyük rakibi Real Madrid'in de 18 puan önünde yeraldı. Ligde 37 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid ise en kötü ilk yarısını geçirdi. La Liga'da sezonu en çok puanla bi9rme rekoru (100) ve en fazla gol atma (121) rekoru 20112012 sezonundaki başarılarıyla Real Madrid'e ait bulunuyor. İlk yarıda 55 puana ulaşan ve 64 gol atan Barcelona'nın bu performansını sürdürmesi halinde Real Madrid'e ait rekoru geçebilir. Barcelona'nın ardından ilk yarıyı 44 puanla ikinci sırada tamamlayan Atle9co Madrid, kulüp tarihindeki en iyi 2. ista9s9ğini elde e<. Atle9co Madrid, Lig ve Kral Kupası'nı kazandığı 1995-1996 sezonunun ilk yarısında

City, 37 yıl sonra

49 puan toplamış:. Atle9co Madrid ayrıca, ilk defa sahasında oynadığı 10 maçın hepsini kazanma başarısını da gösterdi. Kulüp tarihinde son 17 yılın en iyi takımı durumunda bulunan Atle9co Madrid'de, Türk futbolculardan Arda Turan'ın performansı dikkat çek9. 19 maçın 17'sinde forma giyen Arda, 4 gol atarken 3 asist yap:. Takımda ilk sezonunu geçiren Emre Belözoğlu ise 6 lig maçında görev alırken henüz gol atamadı.

GOL KRALLIĞI La Liga'da 19. ha'a sonunda Barcelona'da forma giyen Arjan9nli Lionel Messi gol krallığı yarışında 28 golle ilk sırada yer aldı. Atle9co Madrid'den Radamel Falcao 18 golle ikinci, Real Madridli Cris9ano Ronaldo ise 16 golle 3. durumda bulunuyor.

Lider Manchester United, van Persie ve Vidic'in golleriyle Liverpool'u 2-1 yendi, Manchester City, 37 yıl aradan sonra Arsenal'ı deplasmanda mağlup e5İngiltere Premier League'in 22. ha'asında lider Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1 yendi. Old Trafford Stadı'nda oynanan ve 75 bin 500 futbolseverin izlediği mücadelede Manchester United, 19. dakikada Hollandalı yıldızı Robin van Persie'nin a=ğı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. ''Kırmızı Şeytanlar'', 54. dakikada Vidic ile farkı ikiye çıkarırken, konuk ekip 3 dakika sonra ara transfer döneminde Chelsea'den renklerine bağladığı Sturridge ile durumu 2-1 yap:. Kalan dakikalarda gole izin vermeyen Manchester ekibi, sahadan galibiyetle ayrıldı. Tam 37 yıl sonra... Ha'anın diğer önemli maçında son şampiyon Manchester City, Arsenal deplasmanında 37 yıl aradan sonra galip gelmeyi başardı. Manchester ekibi, Arsenal deplasmanındaki son galibiye9ni 3-2'lik skorla 1975 yılında almış:. Puan cetveTakımlar O G B M A Y P linde 3'üncü sırada 1 Manchester U. 22 18 1 3 56 29 55 yer alan Chelsea'nin 2 Manchester C. 22 14 6 2 43 19 48 deplasmanda Stoke 3 Chelsea 21 12 5 4 43 19 41 City'yi 4-0 yendiği 4 To;enham H. 22 12 4 6 39 27 40 5 Everton 22 9 10 3 35 26 37 maça evsahibi ta6 Arsenal 21 9 7 5 40 24 34 kımdan Walters dam7 West B. 22 10 3 9 31 30 33 gasını vurdu. 45 ve dakikalarda 8 Liverpool 22 8 7 7 35 28 31 62. 9 Swansea City 22 7 9 6 31 26 30 kendi kalesine gol 10 Stoke City 22 6 11 5 21 24 29 atarak takımının 11 West H.U. 21 7 5 9 24 27 26 2-0 geriye düşmesine 12 Norwich City 22 6 8 8 24 34 26 neden olan Walters, 13 Fulham 22 6 7 9 33 38 25 90. dakikada 14 Sunderland 22 6 7 9 24 29 25 kullandığı penal: a:15 Southampton 21 5 6 10 28 38 21 şında topu auta gön16 Newcastle U. 22 5 6 11 27 39 21 ''Maviler''e 17 Wigan A. 22 5 4 13 23 40 19 derdi. 18 Aston Villa 22 4 7 11 17 42 19 farkı ge9ren golleri 19 Reading 22 3 7 12 26 42 16 Lampard ve Hazard 20 Queens P. R. 22 2 8 12 17 36 14 kayde<.

Messi ve Ronaldo ile alay etti Zlatan Ibrahimovic'ten olay sözler: Messi, ödülleri alabilir otoma4an çikolata almak için bir basamağa çıkmak zorunda. Ronaldo ise Sadece Messi'nin aldığı ödülleri izliyor

Dünyanın en gözde iki futbol yıldızı olan Cris9ano Ronaldo ve Lionel Messi hakkında oldukça ilginç açıklamalar yapan İsveçli golcü, deyim yerindeyse iki yıldızla alay e<. İsveçli yıldız, Cris9ano Ronaldo ve Lionel Messi hakkında son derece çarpıcı ifadeler kullandı. Ibrahimovic, Ronaldo için "En iyi 3 futbolcu arasında olmayı hak etmiyor" diye konuştu. Futbol haya:nı Paris Saint Germain'de sürdüren Zlatan Ibrahimovic, dünyanın en gözde iki futbol yıldızı Lionel Messi ve Cris9ano Ronaldo hakkında oldukça ilginç açıklamalar yap:. Arjan9n'de bir internet sitesine konuşan İsveçli yıldız, deyim yerindeyse iki yıldızla alay e<. "ÇİKOLATA ALMAK İÇİN..." Barcelona'da harikalar yaratan Messi hakkında, "Dört tane al:n top ödülüne sahip olabilir ama halen otoma;an çikolata almak için bir basamağa çıkmak zorunda" açıklamasında bulunan Zlatan Ibrahimovic, Cris9ano Ronaldo için de manşetlik ifadeler kullandı. "EN İYİ 3 FUTBOLCU ARASINDA OLMAYI HAK ETMİYOR" Portekizli yıldızın, Messi'nin gölgesinde kaldığını belirten Ibrahimovic, "Ronaldo bazı önceliklere sahip olan bir seyirci gibi. Sadece Messi'nin aldığı ödülleri izliyor. Zaten en iyi üç futbolcu arasında olmayı hak etmiyor. Bana kalırsa; Ronaldo'dan daha iyi 10 futbolcu var" ifadelerini kullandı. Ibrahımovic, daha önce kendi yazdığı otobiyografisinde de Eski Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya büyük suçlamalarda bulunmuştu. İsveçli yıldız, Barcelona'da oynadığı dönemde Katalan teknik adam ile yaşadığı sıkın:lara kitabında yer vermiş9.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 20. ha'a maçları tamamlanırken, lider Juventus bu haftada puan kaybedince en yakın takipçisi Lazio ile arasındaki puan farkı üçe düştü. Lig lideri Juventus, geçen ha'a evinde Sampdoria'ya yenilerek şok yaşarken, bu ha'a da Parma ile berabere kalarak, puan kayıplarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarısının başlamasıyla son iki ha'ada henüz galibiyet yüzü görmedi. Roma Olimpiyat Stadı'nda Atalanta'yı konuk eden Lazio rakibini 2-0'lık net skorla geçerek, lideri 3 puan geriden takibini sürdürdü. Son birkaç sezondur zirve takımı olduğunu ispat eden Napoli de, Sicilya ekiplerinden Palermo'yu farklı skorla geçerek, puanını 40'a yüksel< ve sıralamada 3. basamakta kendine yer buldu. 4. sıradaki İnter ise evinde, Pescara'yı devirerek, geçen ha'aki farklı Udinese yenilgisinden ötürü tara'arından af diledi. Ligin bu sezonki flaş takımı olan Fioren9na ise ikinci devreye adapte olamayan takımlardan. Mor Menekşeler, son 2 ha'ada 2. yenilgisini alırken, bu ha'a da son ha'alarda yükselen form grafiği dikka9 çeken Udinese'ye boyun eğdi. Takımlar 1. Juventus 2. Lazio 3. Napoli 4. FC Inter 5. Fioren9na 6. AS Roma 7. AC Milan 8. Udinese 9. Parma 10. Catania 11. Chievo 12. Torino 13. Atalanta 14. Sampdoria 15. Bologna 16. Pescara 17. Cagliari 18. Genoa 19. Palermo 20. Siena

O 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

G 14 13 13 12 10 10 9 7 8 8 7 5 7 6 6 6 5 4 3 4

B 3 3 3 2 5 2 4 9 6 5 3 9 3 4 3 2 4 5 6 5

M 3 4 4 6 5 8 7 4 6 7 10 6 10 10 11 12 11 11 11 11

A 41 30 40 32 37 43 36 32 28 27 21 23 18 22 25 17 19 21 16 19

Y 14 19 18 22 24 34 27 27 26 27 33 24 30 28 26 37 36 32 32 31

P 45 42 40 38 35 32 31 30 30 29 24 23 22 21 21 20 19 17 15 11


HALKIN SESi

SPOR

29

Fenerbahçe’den federasyona isyan 15 Ocak 2013 Salı"Sneijder yüzde 95..."

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan, Sneijder transferinin büyük bir oranda tamamlandığını bildirdiGalatasaray'da günlerdir cevabı merakla beklenen konu nihayet netlik kazanıyor. Galatasaray Yöne4cisi Refik Arkan, "Sneijder'in transferi bu akşam netlik kazanacak" dedi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Refik Arkan, konuyla ilgili yap5ğı açıklamada, "Sneijder meselesi daha fazla uzamaz. Bu akşama kadar yanıt alırız, daha fazla bekleyecek zamanımız yok" dedi. YÜZDE 95 KABUL EDECEK Futbolcunun fikrinin hangi yönde olduğuyla ilgili soruya ise Arkan, "Olumlu, hiç bir sorun yok. Teklifimizi prensipte kabul e6; Galatasaray'da oynamak is4yor; ama ailesiyle konuyu değerlendiriyor. Son kararını verecek. Bu akşam geç saatlerde de olsa bir haber alırız. Bana göre yüzde 95 kabul edecek" diye konuştu. Bu transferde Hollandalı futbolcunun menajeri Sören Lerby'le ilgili sorun yaşanıyor mu?" sorusuna ise başkan yardımcısı Arkan, "Menajerlerle ilgili sorun her zaman yaşanır. Her transferde yaşanır. Biz sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Bana göre mevcut durum son derece pozi4f. Sonuca doğru olumlu gidiyoruz" dedi.

Fenerbahçe’den 1461 Trabzon maçında yaşanan olaylar nedeniyle açıklama: Konu Fenerbahçe olduğu zaman görmezden gelme alışkanlığı nüksedenlerin kafalarını ar4k gömdükleri kumdan çıkarmaları gerek3ğini ha4rla4yoruz

Fenerbahçe Kulübü, 1461 Trabzon maçında yaşanan olayları kınadı. "Bu çirkinlik, sporla ve ahlakla uyuşmayan bu durum" diye tanımlanan olayların 6222 kapsamına girmesi gerek4ğinin belir4ldi. Fenerbahçe Kulübü, 1461 Trabzon maçında yaşanan olayları kınadı. "Bu çirkinlik, sporla ve ahlakla uyuşmayan bu durum" diye tanımlanan olayların 6222 kapsamına girmesi gerek4ğinin belir4ldiği açıklama şöyle: "Dün 1461 Trabzon ile deplasmanda oynadığımız maçta, sözlü şidde4n maç öncesi başladığı, karşılaşma süresince önlenemediği, maç sonuna taşındığı bunun yanı sıra sahaya organize bir şekilde yabancı madde a5ldığı – maalesef bunlardan birinin Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'a isabet e6ği – kamuoyunun malumudur. Bilinçli olarak yara5lan bu ambiyans, karşılaşmayı, bir maç havasından çıkarıp savaş havasına sokmakta; saha içini anlamsız bir noktaya taşımaktadır. 90 dakika boyunca hocamıza ve oyuncularımıza yoğun bir şekilde yabancı madde a5mı bu çirkinliğin son tezahürüdür. İşin en kötü tara ise bu olayların Trabzon şehrinde kronikleşmesi ve bunun normalleş4rilmeye çalışıl-

masıdır. Bu çirkinlik, sporla ve ahlakla uyuşmayan bu durum, 'Sarı lacivert' renklere yapılmış bir saldırı noktasına indirgenmemelidir; bu Türk Sporu'nun hiçbir paydasının kabul etmemesi gereken bir durumdur. Her tür baskıya karşın açıklamalarında sağduyuyu elden bırakmayan 1461 Trabzon'un Başkanını ve teknik direktörünü ayrı tutmakla birlikte; dünkü çirkinlikte organizatör kimliği ile pay sahibi olanları ve buna destek verenleri kınıyor; konu Fenerbahçe olduğu zaman görmezden gelme alışkanlığı nüksedenlerin kafalarını ar5k gömdükleri kumdan çıkarmaları

gerek4ğini ha5rla5yoruz. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu çirkinliklere bir 'dur' denilmesi gerek4ği konusundaki ısrarımızı sürdürmekle birlikte; yarın çok geç olmadan, bu yaşananlar karşısında cezai yap5rımların uygulanması ve uzun vadeli çözümlerin üre4lmesi konusundaki tavrımızdan vazgeçmeyeceğimizin tüm spor kamuoyu tara ndan bilinmesini isteriz. Zira, herkes tara ndan gerekli/gereksiz her konuda sıklıkla a5!a bulunan 6222 sayılı kanunun, sadece Fenerbahçe ve Fenerbahçelilere karşı uygulanan bir kanun olmadığının gösterilmesi gelinen noktada ar5k toplumsal bir gereklilik4r, zorunluluktur."

"Mustafa'nın 1,5 aylık tedavi süreci var" Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim

Fransa basınının son iddialarına göre, Fransa'da transfer çalışmalarında bulunan Fenerbahçe'nin, Lille'in savunmacısı Franck Beria ile ilgilendiği öne sürüldüİkinci yarıda iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. Transfer dönemi başladığından bu yana hücum bölgesine takviye yapması beklenen ve Montpellier'in yıldızı Younes Belhanda ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe'nin, Fransa'dan bir defans oyuncusu ile temasa geç4ği ileri sürüldü. Fransa'nın önde gelen yayın organlarından L'equipe'in yap5ğı bilgilendirmeye göre; sarı-lacivertliler Lille'den Franck Beria ile ilgileniyor. Fransız ekibinin vazgeçilmez isimlerinden olan Beria, defansın ortasında ve sağında forma giyebiliyor. Bu sezon Lille formasıyla 19 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki savunmacının tahmini bonservis bedeli 5,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, sakatlık nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı olan forvetleri Mustafa Pektemek'in tedavisinin 1,5 ay daha devam edeceğini söylediBeşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, ''Mustafa Pektemek'in 1,5 aylık tedavi süreci var'' dedi. Siyah-beyazlı takımın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yap5ğı antrenmanda basın mensuplarıyla sohbet eden Aybaba, ligin 2. ha!asında Galatasaray ile oynanan kar-

şılaşmada dizinden geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Mustafa Pektemek'in tedavisinin sürdüğünü anlatarak, ''Mustafa'nın 1,5 aylık tedavi süreci var. Bu konuda doktorların raporları doğrultusunda hareket ediyoruz'' diye konuştu. Aybaba, sakatlıktan yeni çıkan Portekizli oyuncuları Manuel Fernandes'in ise eksikliklerinin bulunduğunu dile ge4rerek, ''Fernandes'in eksikleri çok ama İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının kadrosunda olacak'' ifadelerini kullandı. "NENE EMEKLİLİK DÖNEMİNİ KATAR'DA GEÇİRECEK" Renklerine katmak istedikleri Brezilyalı futbolcu Nene'nin Katar'ın Al-Gharafa ekibine transfer olduğunun belir4lmesi üzerine, ''Son dönemini, emeklilik dönemini orada geçirecek'' değerlendirmesinde bulunan Samet Aybaba, Beşiktaş'tan ayrılan Ricardo Quaresma'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Ahli'ye gitmesiyle ilgili olarak da ''Öyle düşünenler daha çok oraları tercih ediyorlar'' diye konuştu. Aybaba, siyah-beyazlı takımda transferle ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını da dile ge4rdi.


30

HALKIN SESi

SPOR

Adana maçına Turkcell ve taraftar desteği 15 Ocak 2013 SalıTürkiye Tekerlekli Basketbol Süper Ligi’nde ilk 4 takım arasında girebilmek için kıyasıya bir mücadele veren Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu ha!a Adana deplasmanına geniş bir tara!ar desteğiyle çıkacak. Adana Yüreğir Spor Salonu’nda 19 Ocak Cumartesi saat 13.00’te başlayacak Adana – Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol maçında başta Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca olmak üzere kurum yöne3ci ve çalışanlarından oluşan 50 kişiye yakın gönüllü bir grup tribünlerde olacak. Maçı, Kıbrıs Türk Spor basınından bir ekip de izleyecek.

İKİ ŞANSLI VE BASIN DA ORDA OLACAK Bu arada, Kuzey Kıbrıs Turkcell takıma tribün desteğini ar4rmak amacıyla bando ve Turkcell maskot desteğinin yanı sıra Le oşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak maçlarda tribünde yer alan seyirciler arasında kura çekimi ile iki şanslı tara!arı bir sonraki deplasman maçına götürme kararı aldı. Karar çerçevesinde ilk uygulama önceki gün oynanan Kuzey Kıbrıs Turkcell – İzmir Büyükşehir Belediye maçında yapıldı ve çekilen kura sonu-

cunda tara!arlar Ceylan Sağıroğlu ve Mert Avcanok bu ha!a yapılacak Adana deplasmanı tara!ar kadrosuna dahil edildi. Şanslı tara!arlar Adana’da hem maç izleyecek hem de maç sonrası çeşitli etkinliklerde hem takımla hem de Kuzey Kıbrıs Turkcell heye3 ile birlikte olacak. DESTEK HER ALANDA SÜRECEK Engelsiz engellilerin sesi ve yüreği olan

basketbol takımına tam anlamıyla destek olmayı amaçladıklarını, ülkede oynanan maçların yanı sıra deplasmanlarda da takımın yalnız bırakılmayacağını belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan konuyla ilgili değerlendirmede, maçlara ka4lımın gün geç3kçe ar5ğını, spor aşkıyla çarpan yüreklere tribünlerden de ayni aşkla karşılık vermenin keyif ve mutluluğunun yaşanacağı vurgulandı.

Turkcell Tekerlekli Basketbol Takımı bu ha aki Adana maçına Genel Müdür Karaatmaca’nın da yer aldığı 50 kişiye yakın gönüllü tara ar desteğiyle çıkacak

Kamelya Çiçekçilik liderliğe yükseldi 

Mustafa Çağatay anısına 23 Nisan İlkokulu Müesseseler Arası 10. Satranç Turnuvası’nda 4. Tur sonucunda Kamelya Çiçekçilik Satranç Takımı liderliğe yükseldi. Denk güçlerin mücadelesi şeklinde yapılan

karşılaşmalar oldukça heyecanlı geçiyor. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı ile Girne Akay Op3k Satranç Takımı eşit puanlar alarak berabere kalırken Kamelya Çiçekçilik Satranç Takımı Mustafa Güvenir Satranç Takımı’nı 2

puan farkla yenerek liderlikten düşürdü. BSW Computer Ltd. Satranç Takımı, Özyalçın İnşaat Ltd Satranç Takımı karşısında haftanın en farklı galibiye3ni alarak ha!anın takımı oldu.

Barutçu ile devam

Tenis Federasyonu olağan genel kurulunda, 1994 yılından i1baren başkanlık görevini sürdüren Saffet Barutçu dışında başka aday bulunmuyorOlağan genel kurulunu iki yılda bir gerçekleş3ren Tenis Federasyonu’nun 19 Ocak Cumartesi yapılacak bu yılki toplan4sında ‘başkanlık’ seçimi de yer alacak. Genel kurulda 2012 faaliyet ve mali raporların görüşülüp üyelerin onayına sunulmasının ardından başkanlık seçimine geçilecek. Başkanlık seçimi sonrasında ise ‘2013 faaliyet programı’ ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Tenis Federasyonu olağan genel kurulu ‘dilek ve temmenniler’ ile sona erecek. Federasyonda 1994 yılından i3baren başkanlık görevini sürdüren Saffet Barutçu dışında başka bir aday bulunmuyor.

Yükselmede transfer dönemi sona eriyor

Dün birçok transfer gerçekleş1ren Yükselme Birinci Lig kulüpleri, transfer döneminin son günü olan bugün de takviyelere devem edecek4.Tur Sonuçları: Mustafa Güvenir Satranç Takımı Özyalçın İnşaat Ltd Satranç Takımı Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 5. Turda karşılaşacak takımlar; Mustafa Güvenir Satranç Takımı Özyalçın İnşaat Ltd Satranç Takımı Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

17.0 - 19.0 Kamelya Çiçekçilik Satranç Takımı 16.0 - 20.0 BSW Computer Ltd. Satranç Takımı 18.0 - 18.0 Girne Akay Op3k Satranç Takımı - BSW Computer Ltd. Satranç Takımı - Girne Akay Op3k Satranç Takımı - Kamelya Çiçekçilik Satranç Takımı

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tur sonucunda oluşan puan durumu:

Kamelya Çiçekçilik Mustafa Güvenir BSW Computer Ltd. Girne Deniz Plaza Girne Akay Op3k Özyalçın İnşaat Ltd.

Satranç Takımı Satranç Takımı Satranç Takımı Satranç Takımı Satranç Takımı Satranç Takımı

74.5 73.0 72.0 71.5 71.0 70.0

Puan Puan Puan Puan Puan Puan

Hamit SAKALLI

2012-2013 Sezonu Yükselme 1.Lig Doğu ve Ba4 Grupları’nda transfer dönemi bugün tamamlanıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda dün birçok transferin gerçekleş3ği Yükselme Ligi’nde, bugün de aynı hareketliliğin sürmesi bekleniyor. Yükselme 1.Lig Doğu ve Ba4 Grupları’nda yer alacak olan toplam 20 takımın mücadele edeceği ligde 19 Ocak 2013 tarihinde başlayacak ilk ha!a karşılaşmaları öncesinde transfer dönemi 15 Ocak 2013 tarihinde tamamlanacak. Transfer işlemlerinde gerekli olan tüm evrakların eksiksiz olarak federasyona ibrazı ile tamamlanacak olan işlemlerde kulüplerin azami dikka3 göstermesi gerekiyor. Yükselme Ligi Kurulu tarandan daha önceden duyurulan şartlara göre üst liglerden (Süper, 1. ve 2. Lig) transfer yapabilecek olan kulüplerin, 21 yaş-al4 ve 23 yaş-al4 futbolcu kontenjanlarına da dikkat etmeleri gerekiyor.


HALKIN SESi

SPOR

15 Ocak 2013 Salı

FIFA ve UEFA da işin içinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Futbol Federasyonu arasında yapılacak görüşmeyi, FIFA ve UEFA’dan birer temsilci, gözlemci olarak takip edecek17 Ocak Perşembe günü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) arasında yapılacak görüşmeyi, FIFA ve UEFA’dan birer temsilci, gözlemci olarak takip edecek. Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı tara!ndan yayınlanan basın açıklaması aynen şöyle: “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak bir süreden beridir sürdürmekte olduğumuz dışa açı-

Geçitkale ‘tecrübe’ dedi

lımla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. 17 Ocak 2013 tarihinde Perşembe günü, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) yetkilileri ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu binasında gerçekleşecek toplan6ya, FIFA ve UEFA’dan birer temsilci, gözlemci olarak toplan6yı takip edecek5r. Ayrıca bu toplan6yı yurt dışından adamıza gelecek olan yabancı gazetecilerde izleyecek5r.”Uçaner yuvaya döndü Binatlı ile Le!e kulüpleri Kemal Uçaner’in bonservisi konusunda anlaşmaya varınca Uçaner, futbola başladığı kulübüne döndüNiyazi ERGÜLEN

Sezon başında Yenicami’den Le"e’ye transfer olan golcü futbolcu Kemal Uçaner’in sezon sonuna kadar kiralık olarak oynaması konusunda Binatlı yöne5mi tara!ndan yapılan girişimler olumlu şekilde sona erdi. Le"e ile Binatlı takımları yap6kları görüşmeler sonunda Kemal Uçaner’in Binatlı’ya kiralık olarak gitmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Böylece Kemal Uçaner futbola başlayıp yıldızlaş6ğı ilk kulübü Binatlı’da yeniden görev alma şansını yakaladı. Bu arada Binatlı kulübünün Yalova futbolcusu İbrahim Çağoğlu’nu da sezon sonuna kadar kadrosuna katma konusunda bu kulüple anlaşmaya vardı.

Müracaat kabul kabul Müracaat edilmeye edilmeye başlandı başlandı

Ara transferde son üç gün

Özgür ve Abdi gibi iki tecrübeli futbolcuya sahip olan Geçitkale, tecrübeli kaleci Özerk’i de kadrosuna ka3

2 Ocak'ta başlayan ara transferde son üç güne giriliyor

Hamit SAKALLI

İkinci Lig Doğu Grubu’nda Akıncılar ile amansız bir şampiyonluk yarışına giren ligin yeni ekibi Geçitkale, ara transferde kadrosunu güçlendiriyor. Doğan Türk Birliği’nden Raif Esendağlı’yı transfer eden Geçitkale, kadrosuna Özgür Tezkan ve Abdi Morkaya gibi iki tecrübeli futbolcuya sahip bulunuyor. Kalesini de tecrübeli bir isme teslim etmeyi planlayan Geçitkale, tecrübeli kaleci Özerk’i de kadrosuna ka7. Sezonun ilk devresinde forma giymeyen Özerk’i, Serdarlı’dan kadrosuna katan Geçitkale, şampiyonluk yolunda Süper Lig’den bir transfer daha gerçekleş5rmeyi hedefliyor.

31

Eği2m-Üst Kurulu tara ndan yapılacak olan güncelleme kursları için müracaat kabul edilmeye başlandıKıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eği5m-Üst Kurulu tara!ndan yapılacak olan güncelleme kursları için müracaat kabul edilmeye başlandı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Muharrem Özseyfiler tara!ndan ya-

pılan basın açıklaması aynen şöyle: “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eği5m-Üst Kurulu tara!ndan yapılacak olan güncelleme kursları için aşağıda belir5len tarihlere kadar müracaat kabul edilecek5r. Zorunlu olan bu güncelleme kurslarına ka6lmayan teknik adamların, 2013-2014 futbol sezonu i5bariyle teknik çalış6rıcı lisansları KTFF tara!ndan vizelenmeyeceği ve çalışma izni verilmeyeceği bir kez daha ha6rla6lır.”

GÜNCELLEME KURSLARI MÜRACAAT TARİHLERİ: Kurs Adı: Müracaat Tarihi: “A” Lisans Güncelleme 07 Şubat 2013 “B” Lisans Güncelleme 24 Ocak 2013

Kurs Tarihleri: 11-15 Şubat 2013 28-31 Ocak 2013

CMYKDavut ULAŞ

2012-2013 Sezonu Telsim Ligleri’nde verilen devre arasıyla birlikte 02 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 18 Ocak'ta tamamlanıyor. Telsim Süper Lig, Telsim 1.Lig ve Telsim 2.Lig Grupları’nda 23 Aralık 2012 tarihinde verilen devre arasıyla takımların hazırlık çalışmaları da başladı. Çalışmalarla birlikte kulüplerimizin transfer çalışmalarının da sürdüğü devre arası ta5li de 02 Şubat'ta tamamlanacak. Telsim Süper Lig kulüplerinde yabancı kontenjanlarını değerlendirmek için denenmek amaçlı ülkeye ge5rilen yabancı uyruklu futbolcuların gereken lisans işlemlerinde, talimatlarda belir5len müeyyidelere uyulması konusunda kulüplerin dikkatli olması gerekiyor. Aynı şekilde yurt içinde yapılacak olan yerli futbolcu transferlerinde de gereken evrakların eksiksiz olarak ibrazının önemli olduğu federasyon tara!ndan kulüplere ile5ldi.


Liderimiz için koşacaklar Taraftar desteğiyle Adana’ya

Federasyonu Çamlıbel Aysun İlkokulu ile Atle-zm neksel olagele ına anıs ük Küç l Fazı işbirliğinde Dr. ün yapılıbug su Koşu rak düzenlenen Dr. Küçük Anı ük Anı Küç Dr. olan k ılaca yap yor. Bu yıl 13’üncüsü davetli ok birç sıra ı yan rı ulla ilkok e bölg a Koşusu’n ayacak tören okul da ka.lacak. Saat 11.00’de başl nci ve öğre n gire ceye dere a ve koşu sonund k. lece veri ları alya mad okullara

Türkiye Tekerlekli Basketbol Süper Ligi’nde ilk dört takım arasına girebilmek için kıyasıya bir mücadele veren Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu 30>> haa Adana deplasmanına geniş bir taraar desteğiyle çıkacak

BU KEZ FARKLI OLACAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun bir süredir sürdürdüğü dışa açılımla ilgili çalışmalar her geçen gün hızlanırken, 17 Ocak Perşembe günü Kıbrıs Futbol Federasyonu ile yapılacak olan görüşme yeni bir boyut kazanacak

Sayfa 31’de

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda gerçekleşecek KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile KOP Başkanı Kostas görüşmeyi FIFA ve UEFA’dan birer temsilcinin, Kutsokumnis başkanlığındaki heyetler, ilk resmi gözlemci olarak takip edeceği açıklandı görüşmeyi 11 Aralık 2012’de Güney Kıbrıs’ta yapmış%

1.Lig transferde hareketlendi

Telsim 1. Lig ekiplerinden iki Girne bölgesi takımı Tatlısu ile Ozanköy kulüplerinin futbolcuları Samet Öztürk ve Mustafa Arıkan’ın (Cun-) bonservisli takası konusunda prensipte anlaş.kları bildirildi. Öte yandan 1. Lig’de zirve hesapları yapan Mormenekşe takımı ise Esentepe’nin genç forve- Aras’ı kiralık olarak kadrosuna ka/.

Kurucusu Sahibi

: Dr. Fazýl KÜÇÜK : Halkýn Sesi Ltd.

Yayýn Yönetmeni

Sivasspor, Bienvenu ile anlaştı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, Henri Bienvenu transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını, futbolcunun kararını beklediklerini söyledi.

Barcelona’dan kusursuz seri

La Liga'da sezonun ilk yarısında 19 maçta 55 puana ulaşan ve 64 gol atan Barcelona, bu performansını sürdürmesi halinde şimdiden 18 puan fark a/ğı Real Madrid'e ait rekoru geçecek 28>> Haber Müdürü : Ýbrahim DALOÐLU Grafik Sorumlusu : Fobaz RANA

: Ali FAHRÝOÐLU

Adres: 172 Girne Cad. Lefkoþa. Tel: 228 56 45 - 227 31 41. Faks: 227 26 12. PK: 339. Matbaa Adres: Selen Ofset, Haspolat Sanayi Bölgesi Lefkoþa Tel: 233 55 71. E.Posta: halkinsesi@kibrisonline.com reklam için: halkinsesireklam@kibrisonline.com Halkýn Sesi ihbar hattý: 0533 827 11 11 CMYK

15 ocak 2013  
15 ocak 2013  

15 ocak 2013

Advertisement