Page 1

Treball informĂ tica Tema 2

Halima el arnouk Aicha Haroudi


Activitat 1 PROGRAMARI DE SISTEMA Windows 7 Linux Lin-cat Mac-cos Windows xp Posix Solaris

PROGRAMARI DE PROGRAMACIÓ Python UCSD Pascal Ruby Matlab IBM System/360 Perl PROGRAMARI D'APLICACIÓ

1.Aplicacions Ofimàtiques Excel Appleworks Microsoft

2.Programes de gestió comptable Contaplus Facturaplus Nominaplus


3.Programari multimèdia iTunes Picassa iPhoto

4.Editors d'imatge/Vídeo Photoshop Gimp Paint

5.Disseny assistit per ordinador Catia Qcad Unigraphics

6.Aplicacions Internet Google Chroome MozillaFirefox InternetExplorer

Activitat 2 1.Diferencia entre software lliure i propietari. La principal diferencia es que el software es pot distribuir i modificar-lo lliurament i el propietari no 2.Quins son els símils del vídeo en relació a: Idea: Necessitat de tindre un programari lliure Apetitós pastis industrial:el software del programari Ingredients: pastís: és el codi del programa Receptes modificades: L'avia els hi don la recepta del seu pastis i ells al modifiquen al seu gust que es el mateix que el software lliure cada


persona ho pot modificar a la seva manera.

Activitat 2.1 1.El software lliure es sempre gratuït? No te perquè ser gratuït però la majoria ho son 2.Com s'entén la paraula lliure en software? Com a llibertat per poder-lo compartir 3.Quines són les 4 llibertats del software? Descarregar gratuïtament, es pot distribuir, modificar i distribuir les modificacions

Activitat 3 1.Realitza un esquema en el que queden clares les tres parts fonamentals dels equips informàtics

2.Quina es la funció del microprocessador? Un microprocessador és un processador miniaturitzat fins al punt de fer possible de tenir un únic circuit integrat amb totes o la major part de les seves funcionalitats.


3.Troba quins son els dos principals fabricants de microprocessador? Quin es el darrer model de cadascun d'ells? Intel: intel core haswell ADM: adm fusion 4.Esmente tres perifèrics d'entrada i tres de sortida Perifèrics d'entrada: Ratolí, teclat, Micròfon Perifèrics de sortida: Pantalla, impressora, Altaveus

Activitat 4 1.Comprem un equip informàtic


Activitat 5 1.En a teva llibreta realitza una graella en la que apareguin cada tipus de conector amb el periferic conectat habitualm PORT Port ps/2 del teclat Port ps/2 del ratolí Port fireware Port sèrie Port paral·lel Port USB Port VGA Port modem RJ11

PERIFERICS CONECTATS Teclat Ratolí Càmeres de vídeo Ratolí Impressores o Escaners Càmeres, Teclats, Ratolins... Imatges Auriculars o Microofons


2.Assenyala el nom de cada periferic i desperes enganxa la imatge a la teva llibreta.

Activitat 6 Consolidació 1. Les abreviatures són molt útils a l’hora d’aconseguir agilitat en el nostre treball amb l’ordinador. A la teva llibreta, emplena la graella següent indicant quina operació/acció realitzen les següents abreviatures. Si en vols afegir alguna, també serà benvinguda.


Abreviatura Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + Z Ctrl + Y Ctrl + G (word) Ctrl + A (word) Ctrl + B (word) Ctrl + P Alt + tab Alt + F4

Acció Copiar Retallar Enganxar Desfer Refer Guardar com Obrir document Buscar Imprimir Cambiar de finestra Tancar finestra

Consolidació 2. Una altra de les coses que hem de saber per treballar correctament amb un ordinador, és l’extensió dels diferents tipus de fitxer. Per això, heu d’emplenar la graella següent amb el tipus d’arxiu que li correspon a cada extensió. Extensió .doc .xls .ppt .docx .gif .pdf .jpeg .avi .bmp .exe .mp3

Acció Fitxer de microsoft word (versió anterior al word 2007) Microssoft excel Power point Word 2007/9 Animacions Document protegit Imatges Vídeo Fitxer d'imatge comprimit Aplicació executable Música


Halima informatica  
Advertisement