Page 1

ÖNSÖZ Adıyaman’da bir üniversite kurulabilmesi çabalarına ilgili çevrelerin tümünün önemli katkıları oldu. Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman’da bir üniversite kurulması isteğine kaynaklık eden beklentileri karşılama çabası içerisindedir. Böylelikle bu çevrelere yönelik teşekkür borcunu ödeyebileceğinin bilinciyle hareket etmektedir. Nitekim, kuruluşunda gösterilen ilginin artarak devam ediyor olması da tarafların karşılıklı istenilir konumda olduklarının en açık göstergesidir. Adıyaman Üniversitesi, “10 Yıllık Gelişme Planı”nda belirtilen makro hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yolda katedilen mesafe, herkesi fazlasıyla memnun etmekte ve heyecanlandırmaktadır. Yeni üniversitelere üniversitemizin örnek ve model gösterilmesi taşınılacak bir onura işaret etmektedir. Kuşkusuz bu onur, Adıyaman’da bir üniversite

kurulması amacını gerçekleştirenler başta olmak üzere, Adıyaman Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine aittir. Üniversiteler, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın yapan kurumlardır. Üniversiteler gerçeği ortaya çıkarmak ve bilgiyi yaymak gibi evrensel işlevleri yerine getirmekle birlikte, içinde yer aldığı ülkenin her bakımdan kalkınmasının ve değerlerinin korunarak geliştirilmesinin en önemli aracıdırlar. Türkiye’deki üniversiteler, Cumhuriyet’in temel değerlerinin toplumsal yaşam alanlarına aktarılmasında ve geliştirilmesinde önemli sorumlulukları yerine getirmektedir. Adıyaman Üniversitesi, Türkiye’nin Atatürkçü Düşünce Sistemi’ne dayalı bir toplumsal düzene ulaşması yolundaki sorumluluklarının bilincindedir Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ Rektör www.adiyaman.edu.tr

1


ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ AMBLEMİ Amblem ve logo, kurumların kendilerini tanıtmada evrensel anlatımın en kestirme yoludur. Adıyaman Üniversitesi’nin amblemi, 2006 yılında, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Fehmi KOLÇAK tarafından tasarlanmıştır. • Adıyaman Üniversitesi’nin amblem tasarımında “Adıyaman”yazısınınbaşharfindenyolaçıkılarakoluşturulan genel anatomik yapı “A” harfini çağrıştırmaktadır. • Ortaya çıkan “A” görselinin üçgensi yapısından yaralanılarak Adıyaman’ın sembolü sayılabilecek Nemrut Dağı, üçgen görselinin içerisinde kendisini hissettirmektedir. • Amblem görselinde hissettirilen Nemrut Dağı’nın tepe noktasının sağ tarafından doğan güneş, herkes tarafından bilinen ve bir doğa harikası olan “Nemrut’ta güneşin doğuşu” mesajını taşımaktadır.

2

www.adiyaman.edu.tr

• Amblem görselindeki aynı Güneş, karanlığa doğan “bilimin aydınlık yüzü”nü temsil etmektedir. • Amblem görselinde yansıyan genel üçgensi görünüm ise üçgen biçiminin doğasındaki kararlılığı ve yükselişi temsil etmektedir. Çünkü üçgen yere basış biçimi açısından yıkılmaz oluşu gösterdiği gibi, iki kenarı yere sağlam basarken bir ucunun daima yukarıya (gökyüzüne) bakan ok biçimindeki duruşu da yükselişe, kararlılığa ve istikrara işaret eder. • Amblem; içerisinde kurumsal, yöresel, ulusal ve evrensel birçok kavram ve ide barındırmasına rağmen oldukça sadedir. Bu sadelik, yenilikçi modern bir çağrışımı yansıtmaktadır. • Amblem ve logodaki koyu mavi renk ise; üniversitenin kurulduğu bölgenin daha önceki kıraç topraklarının üzerine kurulan ve Atatürk Barajı’nın taşıdığı umudu ve çıkarılan petrolü temsil etmektedir.


ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK DEVİR TESLİM VE AKADEMİK GİYSİ TÖRENİ YAPILDI Üniversitemiz 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanun ile kurulmuş ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU üniversitemize tedviren Rektör olarak atanmıştır. 17 Mayıs 2007 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ atanmış ve resmen göreve başlamıştır. 28 Mayıs 2007 tarihinde Adıyaman İl Protokolü, İnönü Üniversitesi Senato Üyeleri, üniversitemizin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve basın mensuplarının katılımı ile Adıyaman Üniversitesi Rektörlük devir teslim ve akademik giysi töreni gerçekleştirilmiştir. “Öngörülen 10 yıllık plân hedefinden asla vazgeçilmemelidir”.

Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU Rektörlük görevini devreden HİLMİOĞLU konuşmasında, yapılan törenin esas itibarı ile resmi bir devir-teslim töreni olmaktan ziyade, İnönü Üniversitesi Senatosunun katılımıyla, Rektör Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ’ün şahsında Adıyaman Üniversitesine, İnönü Üniversitesi’nin bütün desteğini sunduğunu bir kez daha göstermek amacı ile gerçekleştirildiğini vurguladı. Adıyaman Üniversitesi’nin 10 yıllık gelişme plânının hazırlandığını ifade eden HİLMİOĞLU, bu plânı “İnönü Üniversitesi’nin 30 yılda katettiği mesafeyi, Adıyaman Üniversitesi’nin 10 yılda katetmesi” hedefi

ile eşleştirdi. Öngörülen 10 yıllık plân hedefinden asla vazgeçilmemesi gerektiğine dikkat çeken HİLMİOĞLU, iki üniversite arasında kader birliği esasında gönül bağı oluştuğunu ifade ederek, İnönü Üniversitesi’nin bundan sonra, 30 yıllık deneyimi ile Adıyaman Üniversitesinin hep en yakınında ve onunla el ele olacağı taahhüdünde bulundu. HİLMİOĞLU, sözlerini, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ’e ve tüm akademik ve idari personele başarı dilekleriyle sonlandırdı. Gözünüz gözümüzdür, gözünüz arkada kalmayacak!”

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ ise, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada “10 Yıllık Gelişme Plânı’nda yer alan makro hedeflere ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz” dedi. “Amacımız, İnönü Üniversitesi’nin 30 yılda katettiği aşamayı, Adıyaman Üniversitesi’nin 10 yılda yakalamasıdır” diyen Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, Rektör HİLMİOĞLU’na da “Gözünüz gözümüzdür, gözünüz arkada kalmayacak!” dedi. Rektörümüz, bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen Adıyaman Üniversitesi’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin

www.adiyaman.edu.tr

3


Üniversitemizin İlk Akademik Giysi Töreni (28 Mayıs 2007) kuruluş felsefesine bağlı olacağını, Atatürk ilke ve devrimlerinin toplumsal yaşam alanına aktarılması için mücadele edeceğini, aklın ve bilimin öncülüğünde ilerleyeceğini, insanlığa, ülkesine ve bölgesine hizmet etmeyi temel amacı sayacağını vurguladı. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU, Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ’e Rektör akademik giysisini giydirerek yaklaşık 9 ay sürdürdüğü Rektörlük görevini devretti. Bu anlamlı tören, üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında görev yapan öğretim üyelerinin, Adıyaman Üniversitesi akademik giysilerini giymeleriyle son buldu.

Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU (İnönü Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ (Adıyaman Üniversitesi Rektörü)

Soldan Sağa İlk Sıra: Yrd. Doç. Dr. Ayhan ESİ, Yrd. Doç. Dr. Eyüp İZCİ, Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARA, Mustafa SAĞLAM (Emniyet Müdürü), Mehmet DURMUŞ 4

www.adiyaman.edu.tr

(Belediye Başkan Yardımcısı), Dursun ERTUĞRUL (Garnizon Komutanu),Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ (Adıyaman Üniversitesi Rektörü), Halil IŞIK (Vali), Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU (İnönü Üniversitesi Rektörü), Ekrem AYDINER (Cumhuriyet Başsavcısı), Abuzer ASLANTÜRK (Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı),Süleyman SAVUT (Ağır Ceza Reisi), Zafer ERSOY (Ticaret Sanayi Odası Başkanı), Yrd. Doç. Dr. Özlem AYTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Harun POLAT, Yrd. Doç. Dr. Emine GEÇKİL,Abdulgaffar BÜYÜKFIRAT (İl Milli Eğitim Müdürü),. Soldan Sağa İkinci Sıra: Doç. Dr. Süleyman ÇARDAK, Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. Memet İNAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜLTEK, Yrd. Doç. Dr. Çağlar ÇAĞLAR, Yrd. Doç. Dr .Hakan ERKUTLU, Yrd. Doç. Dr. Ekrem DEMİR, Prof. Dr. Hacı DURAN, Yrd. Doç. Dr .Mehmet YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Abdullah KAYA, Yrd. Doç. Dr. Adem DURU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPAKSU, Yrd. Doç. Dr. Kamile GÜLÜM, Yrd. Doç. Dr. Gonca KESER. Soldan Sağa Üçüncü Sıra: Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZMAN, Yrd. Doç. Dr. Bekir KOCADAŞ, Doç. Dr. İrfan ŞİAP, Yrd. Doç. Dr. Yusuf TOPAK, Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYABAŞI, Yrd. Doç. Dr. Vatan KARAKAYA, Yrd. Doç. Dr. Ömer KURT, Prof. Dr. Murat ÖZMAN, Yrd. Doç. Dr. Necdet TOZLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN, Yrd. Doç. Dr. Yakup DURMAZ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYGUSUZOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Osman KILINÇÇEKER, Yrd. Doç. Dr. Gökhan BÜYÜK.


T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU A. Tarihçe Yüksekokulumuz, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile İnönü Üniversitesi’ne bağlı olarak 1983 yılında kurulmuş, 1985-1986 eğitim-öğretim yılında, eğitim ve öğretime başlamıştır. 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla Adıyaman Üniversitesi’ne bağlanmıştır. B. Teşkilat Yapısı Yüksekokulumuz Akademik ve İdari bölümler halinde teşkilatlanmıştır. Yüksekokulumuzda halen 1 Profesör, 8 Yardımcı Doçent Doktor, 16 Öğretim Görevlisi ve 2 Okutman olmak üzere toplam 27 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Yüksekokulumuzda, 1 Yüksekokul Sekreteri olmak üzere 11 İdari personel ( 1 Şef, 2 Bilgisayar İşletmeni, 1 Sekreter, 3 Memur, 3 Hizmetli ) bulunmaktadır. Yüksekokulumuz 2 bölüm ve bu bölümlere bağlı 13 programda eğitim-öğretim vermektedir. Bölümler ve bölümlere bağlı programlar aşağıda belirtilmiştir: •Muhasebe Programı (N.Ö.) ve (İ.Ö.) •Pazarlama Programı •Turizm ve Otelcilik Programı •Kooperatifçilik Programı •İşletme •İnşaat Programı (N.Ö.) ve (İ.Ö.) •Seramik Programı •Tekstil Programı (N.Ö.) ve (İ.Ö.) •Petrol Sondajı ve Üretimi Programı •Elektrik (İ.Ö) •Makine (İ.Ö) •Mobilya ve Dekorasyon •Mimari ve Dekoratif Sanatlar

2006-2007 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılı başlangıcındaki öğrenci sayımız 1382’dir. Yüksekokulumuz kuruluşundan bugüne kadar toplam 2947 mezun vermiştir. C. Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu: Yüksekokulumuz bölümlerine bağlı Seramik, Tekstil Terbiye, Konfeksiyon, Çizim ve Elektrik Atölyeleri, İnşaat (Beton, Ahşap Uygulamaları) ve Petrol Programı Laboratuvarları (Sondaj Çamuru, Bitümlü Malzemeler, Zemin Etüdü) ile Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Kuruluşundan bugüne kadar üniversitemiz bütçesinden ve YÖK Endüstriyel Eğitim Proje Dairesi Başkanlığı tarafından ayrılan ödeneklerle atölye ve laboratuvarlarda ihtiyaç duyulan makine-teçhizatların bir kısmı alınmıştır. Yüksekokulumuzun eski bir okul olması ve bu durumun yarattığı yerleşik bir kurum kültürüne ve birçok programda, alanında uzman öğretim elemanlarına sahip olması temel üstünlüklerimizdendir. 2005-2006 akademik yılında yüksekokulumuzda kurmuş olduğumuz atölye ve laboratuvarlar okulumuzun en önemli üstünlük unsuru haline gelmiştir. Yeni kurduğumuz atölye ve laboratuvarlar öğrencilerimiz için mesleklerini uygulamalı olarak ve teknolojik olarak ileri düzeyde öğretme fırsatını bizlere vermektedir. Bu atölye ve laboratuvarlar, eğitimöğretim hizmetlerinin dışında da kullanılabilecek şekilde plânlanıp gerçekleştirilmiştir. Şehrin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu donanımlar olması nedeniyle dışarıya da hizmet vererek üniversitemize hem gelir sağlayan bir unsur olabilecek hem de üniversite çevre işbirliği süreçlerinin kurulmasını sağlayabilecektir. Bunların gerçekleşebilmesi atölye ve laboratuvarlarımızın bazı eksiklerinin giderilmesine ve döner sermaye sisteminin kurulmasına bağlıdır. Oluşturulacak böyle bir ortamda yetişen öğrencilerimizse, gerçek dünyaya adapte olmakta zorlanmayacak ve bu okulumuzun en önemli üstünlüğü haline gelecektir. www.adiyaman.edu.tr

5


ADIYAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN GELİŞİM SÜRECİ

A. ÇELİK: Adıyaman Meslek Yüksekokulu’ nun kuruluşundan günümüze kadar gelinen süreci anlatır mısınız? H. YÜCETAŞ: Adıyaman Meslek Yüksekokulu; İnönü Üniversitesine bağlı olarak 1983 yılında kuruldu. 1985–1986 akademik yılında ilk kez Geleneksel El Sanatları Bölümü açılarak faaliyete başlandı. Adıyaman Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilk olarak Öğretim Görevlisi Dr. Ali SÜRÜR atandı. Geleneksel El Sanatlarının gelişmesine büyük önem veriyordu. Geleneksel El Sanatlarını geliştirmek için; çeşitli sergiler düzenleyerek, İnönü Üniversitesinde faaliyetlerde bulunduk. 1986–1989 yılları arasında yapılan faaliyetleri anlatmak gerekirse; İlk olarak o zamanki Adıyaman Valisi Sayın Kemal ESENSOY’ un teşviki ile Meslek Yüksekokulu olarak bir ilke imzamızı atmış olduk. Heykellerin (Zeus, Commagene, Apollon, Herakles, Antiochoc, vb.) tüm serilerinin tanıtımını Kültür Bakanlığı nezdinde tanıtmış olduk. İnönü Üniversitesine büyük boy nemrut heykellerinden yapmıştım. Atatürk maskı çalışmasının model ve 6

www.adiyaman.edu.tr

kalıbını İnönü Üniversitesi ve Adıyaman Valiliği’ne yaptık. Sayın Ali SÜRÜR’ ün müdür olduğu dönemde; Seramik atölyesinin alt yapıları kuruldu. İki adet büyük fırın, çömlekçi torna makineleri, çamur öğütme makineleri, hammadde, boyalar vs. alındı. “7. Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan EVREN, Hediye Ettiğimiz Ürünlerin Yüksekokulumuzda üretildiğine inanamamıştı” Yine bu dönemde, Sayın Kenan EVREN Cumhurbaşkanı olarak Malatya’ya geldiğinde kendisine Adıyaman hatırası olarak üzeri desenli seramik tabak, küçük Nemrut serileri; Cumhurbaşkanlığı müzesine konulmak üzere hediye edildi. Bunu Adıyaman Meslek Yüksekokulunda üretiyoruz, dediğimizde inanamamıştı. Bu olaydan sonra Malatya’ ya Seramik Programı açıldı. Yine müdürümüz Sayın Ali SÜRÜR döneminde; Şimdi Adıyaman Üniversitesinin bulunduğu kampus alanının yeri, ileriki zamanlarda Üniversite kurulabilir düşüncesiyle satın alınmış ve istimlâk edilmişti.


A. ÇELİK: O dönemlerde eğitim ve öğretim için yeterli fiziki mekâna sahip miydiniz? H. YÜCETAŞ: 1989–1995 tarihleri arasında rahmetli Öğr. Grv. Nevzat ÇADIR ‘ın görevli olduğu yıllarda, Adıyaman Endüstri Meslek Lisesinin ek binasında Eğitim Öğretime devam ediyorduk; Daha sonra mevcut kampus alanındaki yerimize taşındık. 1991– 1992 yıllarında Geleneksel El Sanatları Bölümümüz değiştirilerek, yerine Teknik Programlar Bölümü kapsamında Seramik Programı faaliyete geçti. A. ÇELİK: Oldukça zor bir dönemden geçerek günümüze kadar gelen bölümünüzün yaptığı çalışmalardan bahseder misiniz? H. YÜCETAŞ: Bu yıllarda yeni atölyemize gerekli olacak araç gereçler yeniden temin edilmişti. Ali SÜRÜR’ ün tayini çıktı. Gittiği dönemde okulumuzun Malatya’ ya taşınma söylentileri vardı. Rektörlüğün emriyle atölyemizde olan tüm fırınlar, araç gereçler Üniversite’ ye taşındı. Bu dönemde de Atatürk maskı, Nemrut serileri üretilerek sergilendi çeşitli kurumlara da hediyelik eşya ile kullanım malzemeleri yapılarak faaliyetlere devam edildi. 1995–2001 yıllarında Öğr. Grv. İsa TEKİN Müdür olarak görev yaptı. Bu dönemde de Seramik Programı olarak ürettiğimiz Adıyaman’a özgü Nemrut maketleri, diğer süs eşyası ile İnönü Üniversitesi’ nin ihtiyacı karşılandı. “Nemrut Dağı’ nın, aslının simülasyon görüntüsü Sayın Başbakan’a hitaben sergilendi” Türkiye’de bütün illerin katıldığı, her ilin kendine özgü geleneksel, turistik zenginliklerinin bulunduğu Ankara’ da düzenlenen iller sergisine, Adıyaman eski Valisi İbrahim DAŞÖZ’ ün desteği ile katıldık. Hazırlamış olduğum Nemrut dağı maketi, tümülüs ve heykellerin önünde bulunduğu Nemrut mekânı, aslının simülasyon görüntüsü Sayın Başbakan’a hitaben sergilendi. Adıyaman’ ı tanıtan bu önemli sergide ilimiz tüm basının ilgi odağı oldu. Hem Adıyaman’ ı hem de okulumuzu tanıtmanın sevincini yaşıyordum. Okulumuza katkıda bulunan, üst düzey insanların seramik tabak üzerine fırçayla portrelerini, heykellerini örneğin, İnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ömer ŞARLAK’ın büstünü yaptım. 2005-2006 yıllarında Öğr. Gör. Tahsin GEÇGİL’ in müdürlüğü döneminde, Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla; Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmek üzere hazırlanan küçük ve orta boy Nemrut Dağı maketi ve Kâhta Meslek

Yüksekokulu’ na öğrencilerimizle duvar dekoru ve Atatürk köşesi düzenledik. “Tanıtım turizm için hayati önem taşıyor”

Öğr. Gör. Hayri Yücetaş Seramik Programımızda öğrenci sayımızın az olması nedeniyle öğrenci alımı durdurularak, yerine Mimari ve Dekoratif Sanatlar Programı açıldı ve 2007– 2008 Öğrenim yılında 30 öğrenciyle öğretime başladı. Yeni müdürümüz Prof. Dr. Fatih DOĞANOĞLU 24/09/2007 tarihinde göreve başladı. Kısa zamanda ürün çeşitliliğimizin niteliği ve niceliği artmaya başladı. Tanıtım turizm için hayati önem taşıyor. Kentin var olan turizm potansiyelinin açığa çıkarılmasında kalıcı süs eşyaları üretimi yeni bir sektörün doğması ve beraberinde istihdam demektir.

www.adiyaman.edu.tr

7


ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

SIRA NO

TOPLULUĞUN ADI

KURLUŞ TARİHİ

ÜYE SAYISI

1

Tiyatro Topluluğu

30.03.2007

74

2

Edebiyat Topluluğu

06.04.2007

7

3

Halkoyunları Topluluğu

06.04.2007

102

4

Gezi ve Gözlem Topluluğu

06.04.2007

7

5

Eğitim Topluluğu

26.04.2007

7

6

Matematik Topluluğu

17.05.2007

8

7

Sportif Faaliyetler Topluluğu

18.05.2007

204

8

Kitap ve Kültür Topluluğu

18.05.2007

149

9

Bilim ve Teknoloji Topluluğu

24.05.2007

7

10

Savunma Sporları Topluluğu

03.10.2007

26

11

Genç Eğitimciler Topluluğu

04.10.2007

9

12

Sayısal Düşünce Topluluğu

21.11.2007

7

13

Atatürkçü Düşünce Topluluğu

26.11.2007

29

14

Müziksel Faaliyetler Topluluğu

27.11.2007

26

GENEL TOPLAM

8

www.adiyaman.edu.tr

652


EBELİK VE HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLANDI Doç. Dr. Firdevs ERDEMİR “Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Tarafından Ebelik ve Hemşirelik Haftası Kutlama Programı Düzenlendi” Kutlama programı kapsamında “Hemşirelik Süreci ve Profesyonelleşme” konulu konferans sunuldu. Ayrıca, programda keman ve piyano dinletisi verildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Türk Hemşireler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Firdevs ERDEMİR, Türkiye’de 1954 yılında çıkan Hemşirelik Yasası’nın 25 Nisan 2007 tarihinde değiştirildiğini, yasa değişikliği ile birlikte hemşirelik tanımında önemli gelişmeler yaşandığını belirtti Programın son kısmında ise Ebelik Bölümü öğrencileri Zehra DÜNDAR ile Saadet BOYBEY “Ebelikte Profesyonelleşmeye Doğru Bilimsel Aktiviteler” sunumunu gerçekleştirdiler. www.adiyaman.edu.tr

9


KONFERANS Prof. Dr. Hasan KAVRUK

“Türk Edebiyatında Hikâyeciliğin Tarihi Gelişimi” Üniversitemizce 14 Mayıs 2007 Tarihinde “Türk Edebiyatında Hikâyeciliğin Tarihi Gelişimi” konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan KAVRUK, Türk hikâyeciliğinin oldukça eski bir geleneğinin olduğunu vurgulayarak, çeşitli örneklerle hikâyeciliğin tarihi gelişimini sundu.

PİYANO RESİTALİ Doç. Dr. Hande DALKILIÇ

“Doç. Dr. Hande DALKILIÇ Sergilediği Eserlerle Büyük Uyum İçindeydi” 17 Mayıs 2007 Perşembe günü üniversitemiz Mustafa V. KOÇ Konferans salonunda Doç. Dr. Hande DALKILIÇ tarafından sunulan “100. Yaşlarında SAYGUN, ERKİN ve Ardından Gelenler” başlıklı piyano resitali gerçekleştirildi. Ünlü piyanistin Ahmed Adnan Saygun’un “İnci’nin Kitabı”, Ulvi Cemal Erkin’in “Duyuşlar”, Muammer Sun’un “Yurt Renkleri”, Hasan N. Tura’nın “Ah Bir Ateş Ver” ve Server Acim’in Adıyaman Türküsü olarak düzenlediği “Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum” eserlerini seslendirdiği resital büyük beğeni topladı.

10

www.adiyaman.edu.tr


BAHAR ŞENLİĞİ “Üniversitemizde 1. Bahar Şenliği”

Üniversitemiz, 1. Bahar Şenliği ile 23–25 Mayıs 2007 tarihleri arasında Adıyamanlıları, üniversitemiz

çalışanlarını ve öğrencilerini programlarla bir araya getirdi.

zengin

www.adiyaman.edu.tr

içerikli

11


BAHAR ŞENLİĞİ Rektör Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ ve Şebnem FERAH

Bahar şenliğinin ilk günü açılış töreni ve üniversitemiz Halk Oyunları Topluluğu folklor gösterisi ile başladı. Gün boyunca süren KOÇ FEST etkinliklerinde öğrenciler düzenlenen oyunlar ve yarışmalarla eğlendiler. Son model otomobil simülatörlerinden, akrobatik eğlence parkına kadar birçok istasyonda festivalin tadını çıkaran öğrenciler akşam DJ partide coştular. Adıyaman’da “Ferah” bir rüzgâr esti. Üniversitemiz gençliği ve Adıyamanlıların yoğun olarak katıldığı Şebnem FERAH konserinde gençler coşkuyla eğlendi.

Şebnem FERAH 12

www.adiyaman.edu.tr


BAHAR ŞENLİĞİ BAHAR ŞENLİĞİNİN 2. GÜNÜ

Adıyaman Üniversitesi birimler arası sportif faaliyetlerle başlayan ikinci günde öğrenciler Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Proje Koordinatörü Dr. Gökhan YILDIRIMKAYA’nın sunduğu konferanstan sonra üniversitemiz Tiyatro Topluluğunun sergilediği “Biz Bize” isimli tiyatroyu izlediler. Akşam programında ise Kâhta MYO Halk Oyunları ekibinin gösterisi, Eğitim Fakültesi Türk Halk Müziği Grubu, Adıyaman MYO Müzik Grubu ve İnönü

Üniversitesi Müzik Topluluğu “Grup Hazal” izleyenleri coşturdu. Gecede Adıyaman MYO Tekstil Programı öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu defile, izleyenleri büyüledi. Şenliğin üçüncü günü sportif ve sanatsal faaliyetler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Adıyaman Üniversitesi 1. Bahar Şenliği, Adıyaman Belediyesi “Harfane Grubu” ve “Kâhtalı Hamido” tarafından verilen eğlenceli bir konserle sona erdi.

www.adiyaman.edu.tr

13


14

www.adiyaman.edu.tr


ÜNİVERSİTEMİZDE İLK MEZUNİYET COŞKUSU

Adıyaman Üniversitesi, 2006–2007 eğitim ve öğretim yılında ilk mezunlarını verirken, öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadı. Törende açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri ve plâketleri verildi. Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler toplu halde keplerini havaya fırlattılar ve devam eden müzik şöleniyle mezuniyetlerinin tadını çıkardılar.

www.adiyaman.edu.tr

15


REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. MUSTAFA GÜNDÜZ’ÜN 2006-2007 ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ KONUŞMA METNİ

Sayın Vali , Sayın Garnizon Komutanı, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Cumhuriyet Başsavcısı, Sayın Baro Başkanı, Sayın Dekanlar, Yüksekokul Müdürleri, Kurum Amirleri, Akademik ve İdari Personel, Saygıdeğer Öğrenci Velileri, Sevgili Misafirler ve Değerli Öğrenciler… Üniversitemizin 2006-2007 öğretim yılı birinci mezuniyet törenini onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Adıyaman Üniversitesi 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kuruldu. YÖK Genel Kurulu’nun 18 Ağustos 2006 tarihli oturumunda alınan kararla, İnönü 16

www.adiyaman.edu.tr

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU Adıyaman Üniversitesi’ne tedviren Rektör olarak atandı. Adıyaman Üniversitesi için tarihi bir şans olan Sayın HİLMİOĞLU, Adıyaman Üniversitesi’nin 10 Yıllık Gelişme Plânı’nı hazırlayıp ilgili çevrelere sundu. Bu plân çerçevesinde YÖK nezdinde kaydedilen gelişmelere karşın, siyasal iktidarın takdirini gerektiren alanlarda hiçbir konu çözümlenememiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER’in 17 Mayıs 2007 tarih ve 20 sayılı kararıyla 4 yıl süreli Rektörlük görevine atandım. Adıyaman Üniversitesi 10 Yıllık Gelişme Plânı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Saygıdeğer Topluluk,


Adıyaman Üniversitesi, 1 Eylül 2006 tarihinden bu yana aşağıdaki konularda gelişmeler kaydetmiştir. • Akademik ve İdari personel sayısında %100’ün üzerinde bir artış sağlandı. • Adıyaman Üniversitesi Yatırım Bütçesi hazırlanarak ilgili makamlara sunuldu. • Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Bölümü, Biyoloji Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü, Adıyaman Merkez Meslek Yüksekokulu, Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu’na bağlı yeni 6 programda kontenjan artışı veya öğrenci alımı kararı YÖK tarafından onaylandı. 2007-2008 öğretim yılında birinci sınıfa 1830 öğrencinin kaydolması beklenmektedir. Önceki seneye göre %20 oranında bir

artış sağlanmış olup, bu da Türkiye’deki üniversiteler arasında bir yılda gerçekleştirilen en yüksek orandaki artışa karşılık gelmektedir. • Adıyaman Üniversitesi Senatosu’nun 21 Eylül 2006 tarih ve 01-02 sayılı kararını, YÖK’ün 01 Aralık 2006 tarihinde onaylamasıyla; aynı anda 13 akademik birimin kuruluş kararı verilmiştir. Bunlardan Devlet Konservatuarı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve 3 bölüm kurulmuş, 8 akademik birimin kuruluş kararında son aşamaya gelinmiştir. Bakanlar Kurulu’nun kararına ve Adıyaman halkı ile Adıyaman’a gönül verenlerin ilgi, destek ve kamuoyu baskısı oluşturmasına bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen akademik birimler şunlardır: • Tıp Fakültesi • Mühendislik Fakültesi • Mimarlık Fakültesi www.adiyaman.edu.tr

17


REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. MUSTAFA GÜNDÜZ’ÜN 2006-2007 ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ KONUŞMA METNİ

• • • • •

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu

Bu konularda, Üniversite Yönetimi ve YÖK üzerine düşen görevleri tam olarak yerine getirdi. Şimdi sıra, mevcut siyasi iktidarın sorumlu Bakanının; Adıyaman Valisi, Adıyaman’ın 5 Milletvekili, Rektör Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU ve şahsımın tanıklığında verdiği sözü yerine getirmesine gelmiştir. Adıyamanlılar, Adıyaman’a gönül verenler; herkesi kendileri gibi bilir ve verilen sözlerin tutulacağını umut eder. • Adıyaman Üniversitesi Senatosu’nun 16 Şubat 2007 tarih ve 9 sayılı kararıyla başvuruda bulunduğumuz Üniversitelerarası İşbirliği Programına (ÜNİP); Bölge Üniversiteler Birliğinin 12 Haziran 2007 18

www.adiyaman.edu.tr

tarihli oturumunda oybirliği ile alınan kararla kabul edildiğimizi iletmek istiyorum. • Adıyaman Üniversitesi, 30 Mart 2007 tarihinde Erasmus Programına katılabilme başvurusunu tamamlamıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Mayıs 2007 tarihinde başvurusuna olumlu cevap almış ve Erasmus Charter Belgesi hakkı kazanmıştır. Bu belge ile Adıyaman Üniversitesi Erasmus programında aktif rol üstlenebilecektir. Erasmus Programı, Avrupalı Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program ile Yükseköğretim Kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlanmaktadır. • Şimdi de izninizle bir onurumuzu sizlerle


paylaşmak istiyorum. Adıyaman Üniversitesi’nin bir dünya üniversitesi olma yolundaki iddiasının ilk adımını gerçekleştiren ve toplam 10 yayınla ciddi bir gelişmeye yol açan üniversitemizin değerli bilim adamlarını da bildirmek istiyorum. 2006-2007 TÜBİTAK’ın Uluslararası Bilimsel Yayınlar Teşvik Programı Kapsamında Teşvik Ödülü alan Adıyaman Üniversitesi’ndeki değerli bilim insanı meslektaşlarım şunlardır: • • • •

Doç. Dr. İrfan ŞİAP Doç. Dr. Vatan KARAKAYA Yrd. Doç. Dr. Harun POLAT ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa TOPAKSU.

Huzurlarınızda kendilerini kutluyor, başarılarının devamını bekliyorum.

• Adıyaman Üniversitesi adına 6-7 yıl sonra Adıyaman’da hizmet vermek üzere, tümü Amerika’daki üniversitelerde olmak üzere, 35 bilim adamı yetiştirilmesi talebimiz YÖK’ten onaylandı ve gerçekleşme sürecine girdi. • Adıyaman Üniversitesi I. Bahar Şenliği 30 yıllık üniversitelerde olduğu gibi yapılıp, coşkuyla kutlandı. • Bütün bunlarla birlikte, siyasal iktidarın takdirine bağlı alanlarda hiç bir gelişme kaydedilememiştir. Bu konular şunlardır: • Adıyaman Üniversitesi’nin talep ettiği ve ilgili çevrelerin mütevazı ve makul bulduğu yaklaşık 53 milyon YTL’lik yatırım ödeneğine karşılık; yalnızca 500 bin YTL’lik bir ödenek verildi. Siyasi iktidarın ilgili bakanlarının “sembolik” dedikleri, ama akıbetinin de www.adiyaman.edu.tr

19


REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. MUSTAFA GÜNDÜZ’ÜN 2006-2007 ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ KONUŞMA METNİ ne olacağını bilemediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu anlayışla Adıyaman’da ne bir üniversite olur, ne de eğitim ve bilim yapılır. Takdir yüce kamuoyunundur. • Başta Tıp Fakültesi olmak üzere, 8 akademik birimin kuruluşu Bakanlar Kurulu’nun kararını beklemektedir. YÖK’ün ya da üniversitelerin “bilimin önünde engel olduğu” iddialarının ne ölçüde dikkate alınacağının ve asıl muhatabının kimler olacağının takdirini de yüce kamuoyuna havale ediyoruz. • Adıyaman Valisi Sayın Halil IŞIK’ın rehberlik ve girişimiyle, Adıyaman Üniversitesi yerleşke alanının belirlenip, kamulaştırma ödeneğinin temini için yaptığımız başvuru henüz sonuçlanmamıştır. 15 yeni üniversite içerisinde bütçe, ödenek talebi ve kadro alınmasında olduğu gibi kamulaştırma konusunda da ilk başvuruyu yapan Adıyaman Üniversitesi, bu girişimlerinin karşılığını da edinememiştir. Üniversitemizin Saygıdeğer İdari ve Akademik Çalışanları, Eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde, başka hiçbir yerle kıyaslanamayacak zor koşullara rağmen, lojman ve sosyal tesislerden mahrum, düşük geliştirme ödeneği ile düşük maaşlara karşın özveriyle şimdiye kadar gösterdiğiniz üstün çabalarınızın bundan sonra da devam edeceğine inanıyor, başarılar diliyorum. Saygıdeğer Anne ve Babalar, Böyle evlatlar yetiştirerek, bu düzeye getirip bize emanet ettiğiniz için sizleri içtenlikle kutluyor, teşekkür ediyorum. Çocuklarınız, bizim de çocuklarımızdı. Adıyaman halkının konukseverliği, seçkin akademik ve idari personelimize güveniniz boşa çıkmadı. Sizden aldığımız emaneti; laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve yüzyılların birikimiyle bütün dünyaya “insanlık” değerlerini öğreten Türk Milleti’ne, yetkin ve yeterli bir biçimde hizmet etmek üzere mezun ettik. Gönlümüz rahat!

20

www.adiyaman.edu.tr

Saygıdeğer Seçkin Topluluk, Adıyaman, TODAİE ve DPT’nin 2003 yılında yaptığı “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”nda, Türkiye’deki 81 il içerisinde sondan 7. sıradadır. Adıyaman’ın GSYİH’sı, Türkiye ortalamasının %60 altındadır. Adıyaman’da erkeklerin %10’u ve kadınların da %30’u okumayazma bilmemektedir. Toplam nüfusun yalnızca %1’i üniversite mezunudur. Bunlarla birlikte, Adıyaman zengin madenleri, petrolü, tarımsal potansiyeli, üzüm, incir, nar, fıstık, tütün, pamuk gibi ürün zenginliği, hayvancılık olanakları, turizm çevresi ve işgücü varlığı ile kalkınmaya elverişli illerimizden birisidir. Adıyaman, Türkiye ekonomisine başta petrol olmak üzere, tekstil ve gıda ürünleri imalatında çok ciddi katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca, Adıyaman nüfusunun, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sadakati ve Atatürk İlke ve Devrimlerinin toplumsal yaşam alanına aktarılma çabalarına bağlılığı ile içinde yer aldığı bölgede saygın bir konumdadır. Saygıdeğer Topluluk, Toplumun bütün sorunlarını belirlemek ve bunlara çözümler üretmek, üniversitelerin asli görevleridir. Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman için bir fırsattır. Adıyaman‘ın sosyo-ekonomik bakımdan az gelişmişlikten kurtulup, çok üst sıralara yükselmesini Adıyaman Üniversitesi sağlayacaktır. Bundan böyle Adıyaman’ın bütün sorunlarını üstlenecek olan üniversitemiz, bu sorunların çözümünün de doğrudan muhatabı olacaktır. Bütün insanlığı olduğu gibi çevresini de aydınlatmada önemli bir kurum olan üniversite; bilimsel bilginin üretildiği, paylaşıldığı ve son biçimiyle aktarıldığı sistemin adıdır. Her kurum gibi üniversiteler de hem evrensel gerekleri karşılayacak işlevleri yerine getirirler, hem de içinde bulundukları toplumun temel gereksinimlerini karşılamaya yönelirler. Bu çerçevede bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen ve ilk senato kararını da bu yönde alan Adıyaman Üniversitesi:


• Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine bağlı olan; • Atatürk ilke ve devrimlerinin toplumsal yaşam alanına aktarılması için mücadele eden; • Aklın ve bilimin öncülüğünde ilerleyen; • İnsanlığa, ülkesine ve bölgesine hizmet etmeyi temel amacı sayan; bir üniversite olacaktır. Adıyaman Üniversitesi olarak demokratik değer yargılarına bağlı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hoşgörülü ve aydınlık fikirliyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşaması, çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sağlanması, dünya barışının kurulması gibi temel konularda üzerimize düşen görevleri biliyoruz. Tam bağımsızlığımızı koruyabilmek ve varlığımızı sürdürebilmek için, sonsuz bir vatan sevgisine ve ulusal birlik bilincine sahibiz. Bize güvenebilirsiniz. Bilindiği üzere 19 Mayıs 1919’da Yüce Atatürk’ün Samsun’da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesi, mazlum ulusların da uyanışıyla birlikte emperyalizme vurulmuş en büyük darbe oldu. Ancak, emperyalist anlayış yeni senaryolarla ve aktörlerle yine ortalıkta dolaşmaya başladı. Emperyalistlerin ilk ve en önemli sahne aldıkları yer, son darbeyi yedikleri Türkiye oldu. En yaman işbirlikçileri de ne yazık ki gaflet içinde gezinen bazı yöneticiler, sözde aydınlar, köşe tutmuş yazarlar ve aldatılmış bazı insanlarıyla ülkemizden çıktı. Bütün dünya bilmelidir ki, Türk ulusu kendisine yönelen tehditleri alt edecek güce ve kararlılığa sahiptir. Ulusumuzun sabrını acizlik zanneden iç ve dış güçlere karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürerek cevap vereceğiz. Komutanım, Sayın Emniyet Müdürüm

Şehitlerimizi toprağa değil; bir bir gönlümüze gömüyoruz. Emperyalist ABD ve AB ülkeleri ile onların işbirlikçisi terör örgütleri, Türk milletinin gönlü dağlanınca; dağları da, sınırları da aşıp bunları bir bir inlerinde basıp yok edecek yürek ve kararlılığa ve Türk milletinin bağrından çıkan bir onurlu orduya sahip olduğunu belli ki unutmuşlar. Yüzyılların şeref yükünü omuzlarında taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri tam olarak güvencemizdir ve onurumuzdur. Ordumuzun ve Emniyet Teşkilatımızın nezdinde, şehitlerimize rahmet, ailelerine ve ulusumuza baş sağlığı diliyorum. Söz konusu Vatan ise, gerisi teferruattır.! Ülkemizi bölmek, parçalamak ve sömürgeleştirmek isteyen başta ABD olmak üzere, AB ülkeleri ve onların maşası terör örgütlerini destekleyen iç ve dış düşmanlara hatırlatırız ki; analarımız, emperyalist güçlerin Türkiye üzerine yazdıkları oyunları bozacak, milyonlarca yiğitler yetiştirecektir. Sevgili Gençler, Bağımsızlığımız, ulusal birliğimiz, bölünmez devlet yapımız ve Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tehdit altındadır. Mezun olduğunuz bu günde, Yüce ATATÜRK’ün siz Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyetimize karşı sorumluluklarınızın bilinciyle her tür mücadeleye hazır olmalısınız. Yolunuz ve bahtınız açık olsun! Üniversitemizin 2006-2007 Öğretim Yılı I. Mezuniyet törenini onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, Kıymetli basın Mensupları, Değerli Konuklar… Bugün Adıyaman Üniversitesi’nin 2006-2007 www.adiyaman.edu.tr

21


ÖĞRENCİMİZ AYSUN ÖZER’İN MEZUNİYET TÖRENİ KONUŞMASI

Eğitim-Öğretim yılı sonu itibarıyla ilk mezunları oluyoruz. Bu mutluluğumuzu paylaşmak üzere düzenlediğimiz “1.Mezuniyet Törenimize hoş geldiniz diyor, bütün mezun olan arkadaşlarım adına hepinizi saygı ile selamlıyorum. Uzun bir maratonun sonuna geldik. Adıyaman Üniversitesi öğrencileri olarak; bizler, iyi yetiştirilmiş, donanımlı, alanlarında uzman olmanın yanı sıra çağdaş, sosyal ve paylaşımcı, Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlı gençler olarak ülkemiz hizmetine sunulmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Saygıdeğer Hocalarım, Sayın Rektörüm, değerli dekanlarım, bölüm başkanlarım, değerli öğretim üyelerim, sizler bizleri çağdaş değerlerle, bilgiyle, meslek ahlakı ile donattınız. Dört yıl boyunca emek sarf ederek yetiştirdiğiniz biz gençler sizin eseriniziz. Bizi başarı ve mutluluk dolu bir yaşama hazırladınız. Elinizden, gönlünüzden ve beyninizden geldiğince, gücünüz yettiğince hazırladınız. Sizlere, arkadaşlarım, velilerimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli Misafirler,

İnsana yapılan yatırım, yatırımların en pahalısı, en önemlisi ve en uzun vadeli olanıdır. Zahmetli, büyük sabır ve özveri isteyen bu yatırımı, hedefi yüceltmek ve ilerlemek olan toplumlar asla göz ardı edemezler. Türkiye’nin, çağdaş ülkeler arasında kendine yer edinmesi ve güçlü bir konuma ulaşmasında Üniversitelerimize de büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Ülkesine karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirme uğraşısı içinde olan üniversitelerimizin arasına katılan üniversitemizin ilk mezunları olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. 22

www.adiyaman.edu.tr

Bilgi çağının en büyük sermayesi yetişmiş insandır. Genç insan potansiyeli yüksek olan ülkemizin bu potansiyeli iyi değerlendirerek atılıma geçmesi gerekir. Ülkemizin genç nüfusu birçok Avrupa ülkesinden daha fazladır. 17 milyon öğrencinin 2,5 milyonu yüksek öğretim aşamasındadır. Bu genç nüfus kendiliğinden bir güç değildir. Ancak iyi eğitilmiş bir gençlik güçlü bir potansiyel oluşturabilir. Bunun için üniversiteler toplumun kalkınma motorları olarak büyük öneme sahiptirler. Bir ilin, aynı zamanda ülkenin kalkınmasını sağlayacak yetişmiş insan gücünün tek kaynağı ve yolu


“bilim”, “teknoloji” ve dolayısıyla “üniversiteler”dir. Bu nedenle Adıyaman Üniversitesi’nin ilimize açılmasında katkılarını, desteklerini esirgemeyen ve güçlerini her an yanı başımızda hissettiğimiz sizlere minnet borcumuzu ülkemize yapacağımız hizmetlerle karşılamaya çalışacağız. Sizlere de, arkadaşlarım, velilerimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer Anne-Babalarım ve Yakınları, Sizler, şüphesiz bugünkü törenin en mutlu kişilerisiniz. Çünkü bizlere bitirmiş olduğumuz programa göre 18 yıla kadar uzayan eğitim yaşamımız boyunca maddi ve manevi her türlü desteği verdiniz. Sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi paylaştınız. En güç zamanlarımızda en büyük destekçimiz oldunuz. Bütün bu zorlukların sonunda, bugün Adıyaman Üniversitesi’nden mezun olurken, haklı olarak yaşadığımız bu büyük sevinç ve gururlu günümüzü de bizlerle paylaştınız. Bilmenizi isterim ki, şimdiye kadar göstermiş olduğunuz sabır ve özveri her türlü takdirin üzerindedir. Bu nedenle sizleri tüm kalbimle selamlıyor ve ellerinizden öpüyorum.

Sevgili Arkadaşlarım, Üniversite gençliği, çağdaş kimliğiyle topluma örnek olmalıdır. Çağdaş insan, laikliği ve demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, hukuka saygılı, yeniliklere açık, sürekli öğrenmeye istekli, eleştirel düşünceye sahip, sorunlara duyarlı ve sorun çözme yeteneği yüksek insandır. Sizlerin Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı kalarak ulusumuz için en iyisini yapacağınıza inanıyorum. Siz ATATÜRK gençliğinin geçmişte olduğu gibi bugün de bu mücadelede başarılı olacağınıza tüm kalbimle inanıyor, hepinize bu yolda başarılar dilerken sözlerimi ATA’nın Gençliğe Hitabesi’yle noktalamak istiyorum: “Ey Türk Gençliği; birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

www.adiyaman.edu.tr

23


ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2007 ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-ENSTİTÜLER EĞİTİM FAKÜLTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TOPLAM FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Türk Dili ve Edebiyatı TOPLAM ADIYAMAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU Hemşirelik Bölümü Ebelik Bölümü TOPLAM ADIYAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU Elektrik (İ.Ö.) İnşaat Kooperatifçilik Makine (İ.Ö.) Muhasebe Muhasebe (İ.Ö.) Pazarlama Petrol Sondajı ve Üretimi Seramik Tekstil Tekstil (İ.Ö.) Turizm ve Otel İşletmeciliği TOPLAM BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İ.Ö.) İşletme İşletme (İ.Ö.) Muhasebe Muhasebe (İ.Ö.) TOPLAM GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEOKULU Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama İşletme TOPLAM KÂHTA MESLEK YÜKSEOKULU Su Ürünleri Muhasebe Harita Kadastro Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Tarla Bitkileri TOPLAM TOPLAM MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI 24

www.adiyaman.edu.tr

MEZUN ÖĞRENCİLER Erkek Kız Toplam 31 14 45 45 28 73 50 21 71 22 15 37 148 78 226 Erkek Kız Toplam 23 7 30 17 13 30 40 20 60 Erkek Kız Toplam 47 47 34 34 81 81 Erkek Kız Toplam 44 44 8 8 7 14 21 22 1 23 10 8 18 3 12 15 24 18 42 19 6 25 1 1 1 2 25 27 2 16 18 15 17 32 157 89 246 Erkek Kız Toplam 4 8 12 8 5 13 5 9 14 3 15 18 6 1 7 8 9 17 34 42 76 Erkek Kız Toplam 12 6 18 7 18 25 19 24 43 Erkek Kız Toplam 15 10 25 11 8 19 28 7 35 16 15 31 12 12 24 82 52 134 604 483 1087


YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKAN VEKİLİ PROF. DR. İSA EŞME ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. İsa EŞME, 27 Ağustos 2007 tarihinde Adıyaman’daydı. Bilindiği üzere, YÖK, kendi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Adıyaman Üniversitesi için 10 Akademik birimin kuruluş kararını onaylamıştı. Bu süreçte başka birçok ilgili kişi ile birlikte, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. İsa EŞME’nin de çok büyük katkıları

Prof. Dr. İsa EŞME

Vali Halil IŞIK

olmuştu. Nitekim Adıyaman kamuoyu teşekkür mesajları ve ilanları ile minnettarlığını ifade etmişti. 27 Ağustos 2007’de Adıyaman’ı ve üniversitemizi ziyaret eden Prof. Dr. İsa EŞME’ye doğrudan teşekkür edildi. Ayrıca YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. İsa EŞME, Adıyaman Valisi Halil IŞIK ve Rektör Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ’ün katılımı ile “Adıyaman Üniversitesi’nin Geleceği” konulu bir toplantı yapıldı.

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ www.adiyaman.edu.tr

25


GÖRKEMLİ TARİHİ HAZİNE “Perre Antik Kent”

Pere Antik Kenti’nden Genel Görünüm Fırat yüz binlerce yıl aktığı topraklara hayat, bereket vermiştir. Vadisinde tarih akmış, zaman helezonları kimi sahillerinde insanlık abidelerini selamlamış on binlerce yıl. Bugün gelişme sancıları çeken, Güneydoğunun şirin kenti Adıyaman, kökleri on binlerce yıl geriye uzanan bir insanlık serüvenin günümüze ulaşan kısmıdır. Nice yaşanmışlıkları kavrayan şefkatli koynunun her metresinde bin yıllık bir geçmişin gömüldüğü eşsiz bir hazinedir Adıyaman. Adıyaman’da insanlık tarihi çok eskilere uzanmaktadır. Adıyaman, Besni, Kâhta ve Samsat’ta elde edilen bazı buluntulardan anlaşıldığına göre, Adıyaman’daki insanlık tarihi, 40.000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Devamlı iskâna tâbi tutulan Adıyaman ilinde, bu iskândan dolayı doğal olarak her döneme ait çeşitli kültür varlıkları günümüze kadar

26

www.adiyaman.edu.tr

ulaşmıştır. Bu kültür varlıkları arasında, hiç şüphesiz ki, Perre Antik Kenti ayrı bir önem taşımaktadır. M.Ö. 69–72 yılları arasında kurulan ve bir DoğuBatı sentezi olan, Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre, Adıyaman ilinin 5 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır. Kommagene Krallığı’nın sınırları içerisinde yer alan bu antik şehir, krallığın ilk yıllarında devamlı çatışmalara sahne olmuş ve 395’te Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması sonucunda da Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır. Perre Antik Şehri’nde halen kazı çalışmaları devam etmektedir. Adıyaman Müze Müdürü Arkeolog Fehmi ERARSLAN’ın başkanlığında 2001 yıllından itibaren kurtarma ve temizlik çalışmaları yürütülmektedir.


“ Arş Gör. Muhammet ARSLAN ” Kazı çalışmalarından elde edilen bilgilere göre, Perre Antik şehrinin en önemli bölümünü Nekropol (mezarlık) alanı oluşturmaktadır. Buluntular ışığında Nekropol alanının, M.Ö. birinci yüzyıldan başlayarak İslami döneme kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır. İlk çağdan günümüze kalan mezar ve ölü gömme geleneğine dair verileri düzenli bir şekilde bilim dünyasına kazandıran Perre Nekropol alanı, bölgedeki diğer mezarlık alanlarından büyüklüğü ve gömme şekillerinin çeşitliliği bakımından ayrı bir önem taşımaktadır.

Ancak çok az sayıda da olsa, kabartmalı mezar yapılarına rastlamak da mümkündür. İki niş içerisinde, ayakta duran kadın ve erkek figürleri, ayrı bir niş içerisinde oturan kadın figürü bu kabartmalara örnek olarak verilebilir.

Nekropol Alanındaki Kaya Mezarlardan Görünüm

Pere Antik Kenti’nden Genel Görünüm Yaklaşık 6 km2lik bir alanı kaplayan Nekropol’de müze yetkililerince 300’e yakın kaya mezarı tespit edilmiştir. Nekropol alanında ilk göze çarpan unsurlar, kayanın üzerine bir niş açılarak, tabanına ceset yatağı yapılan mezarlardır. Bunun yanında kaya üzerine yontularak yapılan lahit mezarlar da dikkati çekmektedir. Bu yapılardan bazıları, kapakları üzerindeki zengin kaya işlemeciliği ile de dönemin sanat anlayışı hakkında bilgi vermesi bakımından ayrı bir önem arz etmektedir. Mezarlar arasında ulaşımı sağlamak için kayaların üzerine basitçe yapılmış merdiven basamakları, bizleri iç kısımlarda saklanmış oda mezarlara götürmektedir. Aile mezarları şeklinde düzenlendiği görülen Nekropol alanındaki mezarlar varlıklı ailelere ait olmalıdır. Mezarlar genel olarak sade yapıdadırlar. •Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü.

Nekropol alanında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, mezar yapıları dışında başka yapılara da rastlamak mümkündür. Tuğladan inşa edilmiş fırın yapısı, sarnıç, suni çukurlar Nekropol alanında gün yüzüne çıkarılan kalıntılar arasındadır. Ayrıca, Nekropol alanında çok sayıda Roma ve Bizans dönemine ait sikke, damga mühürler, cam bilezik, ok uçları, ağırşak, bıçak sapları da buluntular arasında olup, Adıyaman Müzesi’nde sergilenmektedirler. Sonuç olarak biz, Piramitlerde saklambaç oynayan çocuklar gibiyiz. Dünyadaki her meraklı insan hayrandır o muhteşem eserlere ve onları görmek için binlerce kilometre ötelerden akın akın gelirler. Ama birlikte yaşamanın vermiş olduğu öldürücü alışmışlık duygusu ayaklarının altındaki değeri fark etmelerini engeller. Perre kenti de hemen yanı başımızdaki bir görkemli tarihi hazinedir. O kadar yakın ve iç içedir ki Adıyaman’la, orada bir tarih yattığını fark etmeyiz. Her Adıyamanlı ve Adıyaman’ a misafir gelenler bir açık hava müzesinde olduğunu bilmeli, fark etmelidir. www.adiyaman.edu.tr

27


ÜNİVERSİTEMİZ 2007–2008 AKADEMİK YILINA “MERHABA” DEDİ

2007–2008 akademik yılı açılış töreni, Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başladı. Mustafa V. KOÇ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, açılış konuşmalarıyla başladı. Törende ilk konuşmayı yapan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, üniversitemizle ilgili kaydedilen bazı gelişmeleri paylaştı. İyilik, doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, erdemlilik, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, barış, sevgi, hoşgörü, birbirine bağlılık, gelenek, karşılıklı duygulanım ve ortak inanç olmadan katılımcı ve eyleyici demokrasinin olmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, konuşmasına şöyle devam etti: “Toplumdaki olumlu ortak değerlerin varlığını kabul etmek veya bunların yerine ortak eylemlilikten doğan duygulanımları koymak gerekir. Türkiye’deki bütün üniversiteler gibi, Adıyaman Üniversitesi de Cumhuriyetin değerlerine bağlı yurttaşlar yetiştirme ülküsüne hizmet edecektir.” Adıyaman valisi Halil IŞIK ise konuşmasında, Adıyaman Üniversitesi’nin kurulmasının, Adıyaman’ın il olması kadar önemli olduğunu belirterek üniversitelerin, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz kuşakları yetiştiren ve uygar dünyanın en üst sıralarında yer almamızı sağlayan temel kurumlar olduğunu ifade 28

www.adiyaman.edu.tr

etti. Sayın Vali, konuşmasını Adıyaman Üniversitesi 2007–2008 eğitim-öğretim yılının akademik açılışının, üniversitemizin akademik, idari personeli ve öğrencileri için hayırlı ve başarılı olması dileğiyle tamamladı.

Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ Açılış konuşmalarının ardından Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ tarafından “Eğitim, Bilim ve Felsefe” konulu açılış dersi verildi. Adıyaman’da Kommagene uygarlığının beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’nde Bilkent Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası


tarafından “Akademik Açılış Konseri” gerçekleştirildi. Üniversitemizden ve Adıyaman’dan katılan izleyiciler antik kaya mezarlarının çekici ve etkileyici görüntüsü içinde klasik müzikle buluştu. Açık havada verilen

Prof. Dr. Mustafa Gündüz,

Işın Metin,

konserde Şef Işın METİN, piyanoda Hande DALKILIÇ ile Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası, Ferit TÜZÜN’ün “Esintiler Süiti” ve Ulvi Cemal ERKİN’in “Piyano Konçertosu” eserlerini seslendirdiler.

Hande Dalkılıç,

Vali Halil Işık www.adiyaman.edu.tr

29


ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2007–2008 ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ KONUŞMASI Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ Adıyaman Üniversitesi 2007–2008 Öğretim Yılı Açılış Töreni’ni onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üniversitemizle ilgili kaydedilen bazı gelişmeleri bildirmek durumundayım. Adıyaman Üniversitesi, geçen bir yıl içerisinde aşağıdaki konularda ilerlemeler sağladı: 1. Üniversitemizin yerleşke alanı belirlendi. 2. Akademik ve İdari Personel sayısı % 160 oranında arttı. 3. Akademik Birim sayısı %50 oranında arttı. 4. Öğrenci sayısı %15 oranında arttı. 5. Üniversitelerarası İşbirliği Programı’na ( ÜNİP) üye olundu. 6. Üniversitemiz Erasmus Programına kabul edildi. 7. Hollanda’nın en büyük Üniversitesi olan BUSINESS SCHOOL NEDERLAND ile 25 Eylül 2007 tarihinde imzalanan protokoller yürürlüğe girdi. Bu protokoller çerçevesinde; AB Fonlarınca hibe programları kapsamında desteklenen projeler, öğrenci değişimi, akademik personel değişimi, ortak kongre ve sempozyumlar düzenlenmesi ile işadamlarının ve işletmelerin karşılıklı yardımlaşmaları gerçekleştirilecektir. 8. Üniversitemizin mevcut yerleşke alanı, Adıyaman Belediyesi tarafından yaşanılır bir duruma getirildi. Bütün bunlardan sonra, Türkiye’deki ilgili çevreler, Adıyaman Üniversitesi’ni bir model olarak görmekte ve göstermektedir. Onur verici bu durumun önemli bir bölümünün paydaşı olan hazirunu, uzun tekrarlarla meşgul etmek istemiyorum. Bu bakımdan bugün, toplumsal sorumluluk alanımıza giren ve varlık nedenimiz olan bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan tam 800 yıl önce dünyaya gelen Mevlana; “Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım!” diyor. Kuşkusuz, söylenen şeyin yeniliğini düne ait sözler belirler. Mevlana bunu biliyordu. Ne var ki, giderek sloganlaşan düşün dünyasında bu söz de çarpıtılmaktadır. Yeniye dair kavram örgüsü oluşturulmadan, “yeni” adıyla toplumsala dair alanlar yaratılıyor. Yaratılan alanlar ve bu alanları belirleyen kavramlar tanıdık, ama tanımlanamıyor. Tıpkı “Siyasi 30

www.adiyaman.edu.tr

Liderlik, Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti gibi”. Yusuf Has Hacib’in, Kutadgu Bilig’de işaret ettiği üzere; “Akıl ve bilginin egemen olduğu, doğruluk ve dürüstlüğün temel ölçüler olarak kullanıldığı bir devlet modelinin oluşturulması ve bunun devlet adamları aracılığıyla uygulanmaya konulması” oldukça önemlidir. Bu bakımdan devlet adamlarının en başta ahlaklı olmaları beklenir. Güçlü bir demokraside ahlaki liderliğin nasıl yürütüleceği sorunu, ahlakın ve değerlerin nasıl güvence altına alınacağı sorusunu da gündeme getirmektedir. İyilik, doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, erdemlilik, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, barış, sevgi, hoşgörü, birbirine bağlılık, gelenek, karşılıklı duygulanım ve ortak inanç olmadan katılımcı ve eyleyici demokrasi de olmaz. Toplumdaki olumlu ortak değerlerin varlığını kabul etmek veya bunların yerine ortak eylemlilikten doğan duygulanımları koymak gerekir. Bir takımdaki oyuncular ya da savaştaki askerler gibi, siyaset yapanlar, devleti yönetenler ve bilim adamları eylemliliklerine başlamadan önce, hiçbir zaman hissetmedikleri kadar yoğun bir biçimde birbirlerine bağlanmalıdır. Paylaşılan duyguyu vurgulayan bu tür bağlılık, demokrasiye ciddi katkılar sunabilir. Demokrasi, kurallara dayanan bir yaşam biçimidir. Bu kuralların çerçevesi Anayasa ve Anayasa’ya uygun yasalarla belirlenir. Bu bakımdan Anayasa, yalnızca onu hazırlayanların ve hazırlayanları seçenlerin değil, herkesin dâhil olduğu bir müzakere süreci sonrası, olası en yüksek mutabakata dayalı olarak hazırlanmalıdır. Bu bir dilek değil, bir gerçektir. Günümüzden ta 2350 yıl önce yaşamış olan Aristoteles’ten bu yana, taslak halinde bile olsa, hazırlanmış hatta ücreti mükabili ısmarlanmış bir Anayasa üzerinde değil, müzakere zemininde hazırlanacak bir Anayasa üzerinde mutabakat aranacağını herkes bilir. Aristoteles’e göre, “bütün Anayasa’larda üç öğe vardır ve ciddi bir yasa koyucunun, bunların her biri için en iyi düzenlemeyi araması gerekir. Bu öğelerin birincisi, topluca görüşüp düşünmedir [MeşveretMüzakere], yani ulus çapında önem taşıyan her şeyin tartışılması. İkincisi; yürütmedir, yani bütün görev ve yetkeler karmaşası, bunların sayıları ve nitelikleri, yetkilerinin sınırları ve seçilme yöntemleri. Üçüncüsü, yargı düzenidir.” O’na göre Anayasa; “Devletlerin erk (1) Bu metin, www.adiyaman.edu.tr. adresinde yayımlanmaktadır.


görevlerinin dağılımı, egemenliğin ve her topluluğun gerçekleştirmeyi amaçladığı hedefin belirlenmesi için benimsedikleri düzenleniş biçimidir.” Bir devletin sınırları içerisindeki herkesi ilgilendirir. Yasalar ise, en başta yöneticilerin kendilerinin uyacakları ve çiğnenmesini önleyecekleri kuralları gösterirler. Her yasa herkes ile ilgili olmayabilir. Bu ikisi birbirine karıştırılmamalıdır. Aristoteles, “Anayasa, bir devlet içinde yaşayanları örgütlemenin bir yoludur” diyor ve bu konuda evrensel bir ilkeyi kavramamızı öneriyor: Her devlette nitel özelliklere sahip olanlar, nicel özelliklere sahip olanlardan azdır. Anayasa’lar nicel özelliklere(sayısal üstünlüğe) dayandırılarak yapılamaz; nicel fazlalık, nitel azlığı bastırmaya yetmez. Bunları birbiriyle tartmak gerekir. Bütün bunlarla birlikte, Anayasa ile ilgili tartışmalara, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili genel belirlemelerle katkı sunmak da olanaklıdır. Türkiye Cumhuriyeti, hem yeni hem de devraldığı miras bakımından deneyimli bir devlettir. Bugün, yaşından fazla konularla karşı karşıyadır. Dünyada yaşanan devlet ve devletle ilgili birçok alanın içine düştüğü meşruiyet krizi, Türkiye Cumhuriyeti’ni de etkilemektedir. Bu etki, geçmiştekinden daha hızlı ve yoğun bir biçimde gerçekleşmektedir. Genç Türkiye Cumhuriyeti, olgun deneyimine dayalı olarak sorunları tek başına göğüslemek durumundadır. Türkiye’nin, Anayasa’ya dayalı bir cumhuriyet olduğunu söylemek giderek zorlaşmaktadır. Halkın bir hükümet kurma gücü ve hakkı ile her yurttaşın kurulu hükümete bağlılığı da tartışılmaktadır. Türkiye’de cumhuriyet, mevcut Anayasa düzeni üzerindeki değişiklikler, siyasi partiler ve seçim kanunları ile adeta imkânsızlaştırılmaktadır. Türkiye’nin bu durumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıçta tasarlandığı şeklinden uzaklaştırılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle cumhuriyeti yeni baştan ele alıp değerlendirmek gerekmektedir. Bu değerlendirme, günümüzün dünya koşullarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı modelin dinamik yapısında yer alan göstergelere bağlı olarak yapılmalıdır. Türkiye’de cumhuriyetle birlikte okul kurulmuş ve laik bir eğitime geçilmiştir. Temel amaç, ülkenin

bireylerini cumhuriyete kazandırmaktır. Yani bireyleri, yerel egemenlerin ve hurafelerin boyunduruğundan kurtararak özgür kılmaktır. Cumhuriyet, bilmeyi, özgürlüğün koşulu olarak görür. Laiklik kişisel alana ait olan ile bireysel inançlar alanına ait olanın ayırt edilmesini sağlar. Buradaki laiklik, bir yansızlık değildir. Güçlü değerlerle yüklenmiştir, bu güçlü değerler cumhuriyetin değerleridir. Cumhuriyet, bireylere yeni bir kültür aşılama çabasındadır. Kişinin, temel insan hakları güvence altındadır. O, dilediği dinin gereklerini yerine getirebilir, ailesinde dilediği dili konuşabilir, ancak cumhuriyetin resmi dili Türkçedir. Böylelikle eğitim dili Türkçedir, millidir. İkame bir kutsallaştırma önerilir. Kutsal olan vatandır, vatan düştür, düşün ve aşkınlığın biçimidir. Bütün Türkiye’yi bir kişiye dönüştüren bir anadır. “Bugün Cumhuriyetimizi donuk ve sabit bir ideoloji gibi değil, dinamik bir tarzda anlamak her zamankinden daha çok önem taşımaktadır. Ne yalnızca sloganlarla iman tazeleyenler ne de onu olumsuzlayarak yok etmeye çalışanların tavrı doğru değildir. Bunların her ikisi de Atatürk’ün cumhuriyet idealini anlayamamışlardır. Değişen dünya koşullarına bağlı olarak tutucu veya yok edici çabalar boşunadır. Cumhuriyet, bugün, kendisinin dışındaki, ama kendisine ait veya kendisi gibi gösterilmeye çalışılan şeytanlarından sıyrılmak, başlangıçtaki ideali ile yeniden meydan okumak durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıç Anayasa’ları ve yasaları ile Yüce Atatürk’ün İlkeleri ve gerçekleştirdikleri bir bütün olarak ele alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti fikri, çağdaşlaşma projesi ve ulus anlayışı ile dimdik ayakta durmaktadır. Sevgili Gençler, Unutmayınız ki, Cumhuriyet; aklın idealinden, özgür araştırmadan, özerk yargıdan, bilme ve anlama çabasından ödün vermeyen siz yurttaşlar aracılığıyla varlığını sürdürür. Türkiye’deki bütün Üniversiteler gibi, Adıyaman Üniversitesi de Cumhuriyet’in değerlerine bağlı yurttaşlar yetiştirme ülküsüne hizmet edecektir. Saygılar Sunuyorum. Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ Rektör www.adiyaman.edu.tr

31


KONFERANS “Türkiye Sürdürülebilir Kalkınmayı Tartışıyor”

Üniversitemizde 19 Ekim 2007 tarihinde AB finansmanı ile DPT koordinasyonunda UNDP tarafından yürütülen, Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi’nin faaliyeti kapsamında bir konferans düzenlendi. Sürdürülebilir kalkınma konusunda bilinç yaratmayı amaçlayan “Türkiye Sürdürülebilir Kalkınmayı Tartışıyor” konulu konferansta sürdürülebilir kalkınma kavramı, rekabet edilebilirlik, çevre ve kentleşme gibi güncel konular tartışıldı.

KONFERANS Prof. Dr. Özer BEKAROĞLU

Prof. Dr. Özer BEKAROĞLU

“Bilimde Etik ve Etik Dışı Davranışlar” 24 Ekim 2007 tarihinde “Bilimde Etik ve Etik Dışı Davranışlar” konulu konferans düzenlendi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi Prof. Dr. Özer BEKÂROĞLU tarafından verilen konferansta, bilimde etik ve etik dışı konular ile bilimdeki sahtecilik konuları tartışıldı. TÜBA üyesi Prof. Dr. Özer BEKÂROĞLU, etik dışı davranışlardan örnekler verdi. BEKÂROĞLU; kopya çekmek, verileri uydurmak, verileri değiştirmek, hakemlik görevini kötüye kullanmak, kitap tercüme edip kendi yazmış gibi adını koyarak bastırmak, yayımlanan makaleden diğer isim veya isimleri silip fotokopisini alarak tek isimle kendi yapmış gibi göstermek, aynı yayını değişik iki veya daha fazla dergiye gönderip bastırarak makale sayısını fazla göstermeye çalışmak gibi davranışların, bilimde etik dışı davranışlar olduğunu belirtti.

32

www.adiyaman.edu.tr


CUMHURİYET FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ

“Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Cumhuriyet Fener Alayı Yürüyüşüne Yoğun Bir Katılım Gerçekleşti”

Adıyaman tarihinde ilk defa düzenlenen fener alayında binlerce kişi ellerinde meşale ve bayraklarla yürüdü.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 84. yılı kutlamaları kapsamında 30 Ekim 2007 Salı günü, üniversitemiz tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Fener Alayı Yürüyüşü”ne Adıyaman’daki kamu kurum temsilcileri, üniversitemizin akademik, idari personeli ve öğrencilerinin yanında çok sayıda Adıyamanlı katıldı.

Yaklaşık 3000 kişinin katıldığı fener alayında şehrin caddeleri, ellerdeki fener ve meşaleler ile aydınlanırken, öğrenciler Onuncu Yıl Marşı’nı söyleyerek yürüdü. Öğrencilerin taşıdığı dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı yürüyüşe ayrı bir renk kattı. Fener alayı yürüyüşü, Valilik binası önündeki Atatürk anıtında İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

www.adiyaman.edu.tr

33


KONFERANS Öğr. Grv Salih KAYA

“Adıyaman, Avrupa Birliği Hibe Programlarından Daha Fazla Nasıl Yararlanır?” 1 Kasım 2007 tarihinde üniversitemizde “Adıyaman Avrupa Birliği Hibe Programlarından Daha Fazla Nasıl Yararlanır?” konulu bilgilendirme ve arama konferansı gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan AB Proje Koordinatörü ve Adıyaman Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Salih KAYA, Avrupa Birliği Projeleriyle ilgili ayrıntılı sunumunun ardından konuyla ilgili soruları yanıtladı.

SÖYLEŞİ Tayfun TALİPOĞLU “Çok Güzel Bir Kentte Olduğunuz İçin Şanslısınız” NTV “Bamteli” program yapımcısı gazeteci-yazar Tayfun TALİPOĞLU, Adıyaman Üniversitesi’nde muhteşem bir söyleşi yaptı. Tayfun TALİPOĞLU yaptığı söyleşide şunları ifade etti: “Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman’a ve siz öğrencilere hayırlı olsun. Çok güzel bir kentte olduğunuz için şanslısınız. Bu güzellikleri sizlere iltifat olsun diye söylemiyorum. Anadolu’nun birçok kentinde üniversite var. Ama o kentler maalesef içinde barındırdığı üniversite ile uzlaşmıyorlar. Adıyaman ise yapısı itibariyle üniversite gençliğini kaldırabilecek bir il. Onun için çok şanslısınız” dedi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ yoğun mesaisine rağmen aramıza katılan Tayfun TALİPOĞLU’nu Adıyaman Üniversitesi’nde görmekten büyük onur duyduklarını ifade etti. 34

www.adiyaman.edu.tr


ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİKLERİ “Üniversitemizde Düzenlenen Atatürk’ü Anma Etkinliklerinde Lise Öğrencileri Tarafından Atatürk Oratoryosu Sahnelendi”

Fatih Anadolu Lisesi ve GAP Anadolu Lisesi Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Atatürk Oratoryosu Sahnelendi. Ulu Önder Atatürk’ün ölümünün 69. yıldönümünde Adıyaman’da 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet Dönemi İç ve Dış Politikası” konulu konferans düzenlendi. Etkinlikler kapsamında lise öğrencileri tarafından hazırlanan “Atatürk Oratoryosu” sahnelendi.

Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Bayram KAÇMAZOĞLU, Türkiye’nin Cumhuriyet dönemindeki iç ve dış politikası ile ilgili bilgiler vererek, ülkemizde Cumhuriyet tarihinden günümüze kadar gelinen süreci anlattı. Konferansın ardından Fatih Anadolu Lisesi ve GAP Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk

Adıyaman Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen programda, Jandarma Yüzbaşı Yaşar AÇIKBAŞ Atatürk’ün kişiliğini anlattı. “Cumhuriyet Dönemi İç ve Dış Politika” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. H. Bayram KAÇMAZOĞLU Oratoryosu sahnelendi. Öğrenciler sinevizyon gösterisi eşliğinde Atatürk’ün hayatını anlatan oratoryoyu sahnelerken, davetliler duygulu anlar yaşadı. www.adiyaman.edu.tr

35


TÜREV BERKİ RESİTAL VE SÖYLEŞİSİ Piyanist Prof Dr. Türev BERKİ “Piyanist Türev BERKİ Verdiği Resital Sonunda Sunduğu Eserler Hakkında Bilgi Verip Dinleyicilerin Sorularını Yanıtladı” Avusturya Büyükelçiliği, Ankara Bilkent Rotary Kulübü ve Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün ortak düzenlemesiyle piyanist Prof Dr. Türev BERKİ, üniversitemizde Adıyamanlılarla buluştu. “2 ülke, 2 kültür 1 yorumcu” projesi kapsamında Adıyamanlılar ve üniversite öğrencilerine klasik müziği sevdirmek amacıyla düzenlenen resitaller zincirinin Adıyaman ayağında, Prof Dr. Türev BERKİ, seslendirdiği eserlerle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü piyanist Prof Dr. Türev BERKİ, Türk ve yabancı piyanistlerin ünlü eserlerini seslendirdi. Berki, aynı zamanda dinleyicilere eserler hakkında bilgi verdi. Resital sonunda piyanist Prof Dr. Türev BERKİ, klasik müzik hakkında söyleşi yaparak dinleyicilerin sorularını yanıtladı. KONFERANS Prof. Dr. Recep TOPARLI “Türkçenin Gücü” 16 Kasım 2007 tarihinde Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Recep TOPARLI, güzel Türkçemizin gücünü çeşitli örneklerle açıkladı. Türkçede yanlış kullanılan sözcüklerden de örnekler veren Prof. Dr. Recep TOPARLI, Türkçenin zenginliğini ortaya koymak için yabancı dillerde çok sayıda sözcüklerle ifade edilen bazı kavramları anlatırken hem güldürdü, hem de düşündürdü. KONFERANS “Akademik Çalışmalarda Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynakların Araştırılması ve Kullanılması”

21 Kasım 2007 tarihinde “Akademik Çalışmalarda Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynakların Araştırılması ve Kullanılması” konulu bir konferans düzenlendi. Konuşmacı olarak Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Parlak’ın katıldığı toplantıda, akademik araştırmalara ve çalışmalara kaynak oluşturabilecek AB ve TUBİTAK destekleri ile bunlardan yararlanma yolları tartışıldı.

36

www.adiyaman.edu.tr


ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI “Öğretmenin Mekânı” Adlı Oyun İzleyiciler Tarafından Beğeni Topladı” Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde 23 Kasım 2007 Cuma günü saat 10.00’da üniversitemizde Atatürk anıtına çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz katıldı. Adıyaman Üniversitesi öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde “Öğretmenin Mekânı” adlı tiyatro oyununu sahneledi. Adıyaman Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih ALKAYIŞ’ın yazıp yönettiği “Öğretmenin Mekânı” adlı tiyatro oyununu sahneledi. 2 perdeden oluşan oyunda 17 kişilik bir ekip rol aldı. Öğrencilerin Öğretmenler Günü dolayısıyla sahneledikleri oyun, beğeni kazandı. Öğretmenler Günü Etkinlikleri, 26 Kasım 2007 tarihinde Mustafa V. KOÇ Konferans Salonu’nda Kadir HANBAY ve Arkadaşları Grubu’nun müzik dinletisi ile son buldu. Kadir HANBAY ve Arkadaşları Grubu’nun okuduğu birbiriden güzel parçalarla üniversite öğrencileri eğlenceli dakikalar geçirdi. TOPLANTI “KOSGEB Destekleri ve Proje Geliştirme”

Üniversitemizde, 28 Kasım 2007 tarihinde Adıyaman ilimizdeki KOBİ’lere ve akademik personele “Gaziantep TEKMER’in faaliyetleri ve KOSGEB Destekleri Tanıtımı” toplantısı yapıldı. Toplantıda

TEKMER Müdürü Selçuk ERİŞ, katılımcılara merkezin tanıtımını yaparak KOSGEB destekleri ve proje geliştirme konularında bilgi verdi.

www.adiyaman.edu.tr

37


ADIYAMAN’DA BIR EĞITIM GÖNÜLLÜSÜ Abuzer ASLANTÜRK İ. TEKİN: Sayın Aslantürk, toplumsal konulardaki ilginizi yıllardır yakından takip ediyoruz. Bu sorumluluklar içerisinde en çok ilgilendiğiniz bir konu var ki o da eğitim. Adıyaman Üniversitesi’nin temelini oluşturan Fen-Edebiyat Fakültesi’nin yapımı ve kanununun çıkarılışı ile ilgili neler yaşandı? A. ASLANTÜRK: Yıl 1996, Kasım ayı. Halen içerisinde faaliyetlerimize devam ettiğimiz ana binanın açılışı yapılacak. O gün diğer davetlilerle birlikte rahmetli Adıyaman Valisi Mustafa Yücel ÖZBİLGİN de açılışımızı gerçekleştirmek üzere kooperatifimizde idi. Kısa bir açılış konuşması yaptım. Bu konuşmamda yakın bir gelecekte imkânlarımız ölçüsünde valiliğin ihtiyaç göstereceği bir yerde okul yaptırabileceğimizi arz ettim. Daha sonra söz alan rahmetli valimiz bu düşüncemizi makul bulduğunu ve kendilerinin de destekleyebileceklerini ifade ettiler.

Ancak bina henüz bitmemişti. 1997 Mart veya Nisan ayı idi. Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr Mehmet SAĞLAM ilimizi ziyaret ettiler. Rektörümüz sayın Prof. Dr. Ömer ŞARLAK ilimizde idi. İnşaatımızda incelemelerde bulundular. İnşaatın yapımı, kullanılan malzemeler ve işçilikteki memnuniyetlerini ifade ettiler. O gün misafirimiz olarak Adıyaman Polisevi’nde kaldılar. Sabah Rektörümüz, milletvekilimiz Mahmut Nedim BİLGİÇ, Meslek Yüksekokul müdürümüz İsa TEKİN ve Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM Beyefendi ile kahvaltıda buluştuk. Daha önce sayın Rektörümüzle anlaşmıştık. Sayın Bakandan Fen-Edebiyat Fakültesi istenecekti. Rektörümüz kahvaltının müsait bir yerinde “Sayın Bakanım, Abuzer Beylerin yaptırdığı binayı Fen-Edebiyat Fakültesi olarak düşünebilir miyiz?” diye soru yöneltti. Sayın Bakan da “Niçin olmasın, olur tabii” dediler. Böylece gayri resmi olarak Fen-Edebiyat Fakültesi’nin sözü alınmış oldu.

“Üç bin metre kare kapalı alanı olan Eğitim ve Öğretim binası yaptırabileceğimizi vaat ettik”

“Sabah YÖK’te yapılan toplantıda Adıyaman FenEdebiyat Fakültesi açılışı reddedildi”

Aradan kısa bir zaman geçmişti ki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sayın İsa TEKİN kooperatifimizi ziyaret ettiler. Okul yapma düşüncemizi desteklediklerini ancak bu okul binasının Meslek Yüksekokulu alanında yaptırılarak eğitim ve öğretimin gelişmesine katkı sağlayacağımızı ifade ettiler. Biz de yapılan genel kurulumuzda yüksekokul sahasında bir okul binasının yaptırılmasına oy birliğiyle karar verdik. Yüksekokul Müdürümüz İsa TEKİN başkanlığında bir heyetle İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret ettik. O dönemde 1000 metre kare yer tahsis edildi. Biz de bu yerde kooperatifçilik bölümü açılmak şartı ile 3000 metre kare kapalı alanı olan eğitim ve öğretim binası yaptırabileceğimizi vaat ettik. O sırada Rektör Beyin görev süresi doldu, Rektörlüğe Prof. Dr. Ömer ŞARLAK atandı. Talebimiz ile ilgili karar çıktı ve bugünkü FenEdebiyat Fakültesi’nin temelini attık.

Prof. Dr. Ömer ŞARLAK, İnönü Üniversitesi Senatosu’nda Adıyaman Fen-Edebiyat Fakültesi ile ilgili (Bu toplantıda senatör olarak okul müdürü Sayın İsa TEKİN de vardı.) karar alarak YÖK’e sundular. YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ idi. Sabah yapılan toplantıda Adıyaman Fen- Edebiyat Fakültesi açılışı reddedildi. Ancak İnönü Üniversitesi’nin rektörü devreye girerek, “Adıyaman insanının Fen-Edebiyat Fakültesi’ni hak ettiğini, bu nedenle kararın yeniden gözden geçirilmesini rica ediyorum” diyerek YÖK Başkanı’ndan ricada bulundular. Aynı gün Adıyaman Fen-Edebiyat Fakültesi onaylanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na sunuldu. 2 aylık bir sürede Fen-Edebiyat Fakültemiz Bakanlar kurulunda onaylandı ve 1 yıl sonra da eğitim ve öğretime açıldı.

“Prof. Dr. Ömer ŞARLAK: Sayın Bakanım, Abuzer Beylerin yaptırdığı binayı Fen-Edebiyat Fakültesi olarak düşünebilir miyiz?”

38

www.adiyaman.edu.tr

İ. TEKİN: Adıyaman Fen- Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşu esnasında gösterdiğiniz özveri ile birlikte Adıyaman yükseköğrenimine ciddi katkılarınız var. Bu katkılardan bahseder misiniz?


A. ASLANTÜRK: Eğitime verdiğimiz önemin nedeni, makro açıdan bakıldığında eğitimin toplumun yaratıcı gücünü ve verimliliğini arttıran kalkınma çabasının güçlenmesi için gerekli nitelik ve nicelikte esnafın yetiştirilmesini sağlayan ve toplumun bireylere yeteneklerine göre yetişme olanağı veren en etkili araç olmasıdır. Ahi Evren ocaklarındaki eğitim, çoğu kez günümüz diliyle kalkınmanın motoru olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde, önceki yüzyıllara göre çok daha hızlı gelişim göstermekte buna bağlı olarak bilgiler hızla artmakta ve esnaf da bundan payını almaktadır. Buradaki gelişmelerden esnaf faktörü üzerine eğilerek, bu faktörün daha yararlı ve güçlü hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

A. ASLANTÜRK: Adıyaman’daki yüksek öğrenim kurumlarıyla kurumsal ve bireysel olarak 1997 yılından beri ilgimiz devam etmektedir. Bu bağlamda karınca kararınca imkânlarımız ölçüsünde katkı sunmaya çalıştık. Bunlardan birkaçını sıralayacak olursak: Öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini çağdaş bir zeminde yapabilmeleri için Adıyaman Fen-Edebiyat Fakültesi binasını yaptırdık. Yüksek öğretime Adıyaman’da devam eden muhtaç 100 öğrenciye 3 yıl boyunca yemek verildi. 150 öğrenciye imkânlar ölçüsünde 4 yıl burs verildi. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına katkı sağlamaktayız. İ. TEKİN: Adıyaman yükseköğrenimine kurumsal ve bireysel olarak 1997’den beri katkı sunmaya çalıştığınızı ifade ettiniz. Peki, neden yıllardır eğitimin içinde oldunuz? Niçin katkı sağladınız?

Esnafın son amacı yaşamını devam ettirmektir. Esnafın kârlılığını arttırmak için en düşük maliyetlerle en fazla üretimi sağlaması son derece gerekli ve önemli bir unsurdur. Teşkilat olarak; amacımız eğitim ile ekonomik amacımızı, üretimi ve verimliliği yükseltmektir. Ayrıca eğitim iyi işleyen insancıl ilişkilerin anahtarıdır. Eğitim; çırağımıza, kalfamıza, ustamıza ve esnafımıza rasyonel karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişmeler yapmayı amaçlayan bilgi, görgü ve yeteneklerimizi artıran ve açığa çıkaran önemli bir unsur olduğu için eğitimin içindeyiz. “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin sözünü yönetim kurulumuz, denetim kurulumuz, çalışanlarımız ve üyelerimiz adına veriyorum” Bugüne kadar yönetim kurulumuz, denetim kurulumuz, çalışanlarımız ve değerli ortaklarımızla yaptıklarımız ve başardıklarımız tesadüf değildir. Bu hizmetler çalışmanın ve azmin sonucudur, bundan sonra yapacaklarımızın garantisidir. YÖK Genel Kurulu’ndan çıkarılan eğitim birimlerinin Bakanlar Kurulunca onaylanması halinde, sayın rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, sayın Esnaf ve

www.adiyaman.edu.tr

39


ADIYAMAN’DA BIR EĞITIM GÖNÜLLÜSÜ Abuzer ASLANTÜRK

Abuzer ASLANTÜRK Teşkilat başkanlarımızın, sayın basın mensuplarımızın ve değerli demokratik kitle örgütlerinin destek ve himayelerinde daha önce yaptırdığımız, Fen-Edebiyat Fakültesi binasına ilaveten, yakın bir gelecekte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin sözünü yönetim kurulumuz, denetim kurulumuz, çalışanlarımız ve üyelerimiz adına veriyorum. Bu basın bültenin amacına uygun sonuçlar vereceğine, üniversite öğrencilerine katkı sağlayacağına Adıyamanlı esnaf ve sanatkârlarımızın ufkunu açacağına inanıyorum. İ. TEKİN Sayın Aslantürk son olarak Adıyaman Üniversitesi ve geleceği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? A. ASLANTÜRK: Eğitimde süreklilik; eğitimin yararları, eğitimde fırsat eşitliği, plânlı bir eğitim ve

40

www.adiyaman.edu.tr

Öğr. Grv. İsa TEKİN ilgili kişilerin etkin katılımından taviz vermemekle olur. Üniversitemize, devletin diğer üniversite öğrenci sayılarına göre, yaptıkları katkılar, aynı adalet duyguları içerisinde tahsis edilirse, 10 yıl gibi kısa bir sürede komşu üniversitelerin seviyesine ve hatta daha yüksek seviyeye Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ sayesinde geleceğimize inanıyorum.


ABUZER ASLANTÜRK 1948 tarihinde Adıyaman’da doğan Abuzer ASLANTÜRK, ilk-orta-lise eğitimini Adıyaman’da tamamladı. Daha sonra Mahalli İdareler Yüksekokulu’ndan ve İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Evli ve beş çocuk babasıdır. ÇALIŞMA HAYATI • • • • •

1966 Elazığ Karakoçan ilçesinde İlçe Ziraat Şube Başkanı, 1967 Adıyaman Tarım İl Müdürlüğü İlçe Şube Başkanı ve İl Müdür Yardımcısı, 1971–73 Asker Öğretmen, 1974–76 Tarım İl Müdür Yardımcısı, 1976 yılı Haziran ayında ticarete atılmak amacıyla devlet memurluğundan istifa eden ASLANTÜRK, o tarihten bugüne kadar serbest ticaret yapmaktadır.

SOSYAL FAALİYETLERİ • • • • • • • • •

1977–84 yılları arsında Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, 25 yıl Kamyoncular Kooperatifi Başkanlığı, 1984 yılından bugüne dek devam eden 1850 üyeli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, Yüksekokul Koruma Derneği Başkanlığı, Kızılay Denetim Kurulu Başkanlığı, Adıyaman Spor Kulübü As Başkanlığı,Milli Eğitim Vakfı Üyeliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Ahilik Vakfı Adıyaman Şube Başkan Vekilliliği, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Başkan Vekilliği (Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş illeri, 11 yıldır devam ediyor), İnönü Üniversitesi Adıyaman Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik Bölümünde 8 yıldır öğretim elemanı, İnönü Üniversitesi Vakfı onur üyesi, Adıyaman Madeni Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye Madeni Sanatkârlar Federasyonu Bilim Kurulu üyeliği.

MESLEKİ BAŞARI SERTİFİKA VE ÖDÜLLERİ Eğitime Katkı Yönünden • İstanbul Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi tarafından onlarca belge ve plâketler, • Meslek kuruluşları tarafından belge ve plâketler.

www.adiyaman.edu.tr

41


KONFERANS “Avrupa Birliği Eğitim Programı Tanıtım Toplantısı”

3 Aralık 2007 tarihinde üniversitemizde “Avrupa Birliği Eğitim Programı Tanıtım Toplantısı” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ, gelişen teknoloji ile her geçen gün daha fazla gereksinim duyulan nitelikli elemanların iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebildiğini ve Leonardo da Vinci projelerinin bu konudaki katkılarını tartıştı. Prof. Dr. Hayriye İBRİKÇİ proje sunacak kişilere, hangi konularda proje hazırlamaları gerektiği hususunda ışık tutmayı hedeflediklerini ifade etti ŞAN KONSERİ “Mersin Opera ve Balesi Sanatçıları Üniversitemizde”

Üniversitemizde bir ilk daha gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mersin Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne bağlı solistlerin vermiş olduğu Şan Konseri büyük yankı uyandırdı. Üniversitemiz personeli, öğrencileri ve davetlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde, piyano Doç. Ahad ASKER, çello F. Hakan GÜRKAN ve klarnet A. Utku ENGİN tarafından icra edildi. Çalınan 42

www.adiyaman.edu.tr

eserleri solist Fazıla MAVİOĞLU (Soprano), Ayşegül D. SERDAR (Soprano), Okan FİDAN (Tenor) ve Ayşin Alev YÜCEL (Soprano) seslendirdiler. Sanatçılar Gesi Bağları, Yemen, Allı Turnam ve Çökertme gibi halk türkülerinin yanında Azeri şarkılarından ve Batı müziğinden örnekler verdiler


PANEL “Erozyon ve Çevre”

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi ve TEMA Vakfı işbirliği ile düzenlenen “Erozyon ve Çevre” konulu panele Adıyaman Valisi Halil IŞIK, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet DURMUŞ, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, kurum müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, basın mensupları ve öğrenciler katıldı. Panelde Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ali ÇULLU “İklim Değişikliği ve Tarım”, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan AKAN “GAP Bölgesinde Biyolojik Çeşitlilik

ve Bu Çeşitliliğin Korunması”, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kâmile GÜLÜM “Erozyon ve Erozyon Çeşitleri” ve Adıyaman Üniversitesi Kâhta Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Gökhan BÜYÜK “Erozyon ve Toprak Verimliliği” konularında katılımcılara bilgiler verdiler. Panel sonrası çevreye ve doğaya katkılarından dolayı Adıyaman Valisi Halil IŞIK, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ ve panelistlere Tema Vakfı Genel Merkezi tarafından gönderilen plâketler takdim edildi.

BAĞLAMA RESİTALİ “Duygulu Türküler”

Üniversitemizde düzenlenen ve Okutman Yusuf DUMLUPINAR’ın solist olarak sunduğu bağlama resitalinde seslendirilen “Duygulu Türküler” izleyenlerden büyük beğeni topladı.

www.adiyaman.edu.tr

43


YENİ YIL KONSERİ Hüner ÇOŞKUNER

“Hüner COŞKUNER Söylediği Birbirinden Güzel Eserlerle Adıyaman’ı Mest Etti” Üniversitemizde düzenlenen yılbaşı programında konser veren Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner COŞKUNER programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Mustafa V. KOÇ Konferans Salonu’nda düzenlenen yeni yıl konserine üniversiteden ve Adıyaman’dan çok sayıda davetli katıldı. Sanatçı söylediği birbirinden güzel eserlerle davetlileri mest etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde, davetliler tüm parçaları sanatçıyla birlikte seslendirdi. Davetliler, konser sonunda sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı. Davetlilerin yeni yılını kutlayan Hüner COŞKUNER “Adıyaman’ a ilk defa geldiğini ve Adıyaman’ da olmaktan sonra derece mutlu olduğunu” belirtti.

44

www.adiyaman.edu.tr


2007 YILI ATAMALARI 2007 YILI İTİBARİ İLE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ATAMALAR • 2007 yılında KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Üniversitemizde aşağıda gösterilen değişik kadrolarda toplam 65 kişi açıktan ataması yapılarak göreve başlamış; yine aynı yıl içerisinde 6 kişi istifa etmiştir.

UNVAN

ADET

Ambar Memuru

4

Aşçı

2

Bilgisayar İşletmeni

18

Diyetisyen

1

Hemşire

2

Hizmetli

7

Kütüphaneci

2

Memur

16

Mimar

1

Mühendis

3

Sekreter

5

Tekniker

3

Kaloriferci

1

TOPLAM

65

• Üniversitemize naklen ve yeniden atanmak suretiyle değişik unvanlarda göreve başlayan personel durumu aşağıda gösterilen tabloda olduğu gibi toplam 20 kişidir.

UNVAN

ADET

Yüksekokul Sekreteri

1

Şube Müdürü

2

Şef

1

Bilgisayar İşletmeni

2

Memur

8

Şoför

4

Hizmetli

2

TOPLAM

20

www.adiyaman.edu.tr

45


• Özürlü Avukat ve Özürlü Memur Sınavı sonucunda 1 Avukat ve 2 Memur olmak üzere toplamda 3 kişi göreve başlamıştır. • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu personel alımı sınavı sonucunda açıktan atanan 2 memur göreve başlamıştır. • İdari görevlere yapılan atamalar aşağıdaki gibidir. AD SOYAD

UNVAN

Göreve Başlayış Tarihi

M. Fatih KAYA

Genel Sekreter Yrd.

17.12.2007

Zeynal BAKIR

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

31.12.2007

Filiz GÜNEŞ

Personel Daire Başkanı

06.03.2007

Lilifer MERKAN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

06.03.2007

Soner ÖZEN

Kütüphane ve Dok. Daire Başkanı

06.03.2007

Aziz EKİCİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

06.03.2007

Fatma BERKE

Öğrenci İşleri ve Daire Başkanı

06.03.2007

Tayfun Canpolat

Hukuk Müşaviri

Erdoğan Taşçıgil

Şube Müdürü

M. Hasan Güzel

Şube Müdürü

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ GÖREVLER LİSTESİ

REKTÖR

Prof. Dr.

Mustafa GÜNDÜZ

21.05.2007

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr.

Atike NAZİK

13.09.2007

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr.

Osman PARLAK

13.09.2007

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr.

Abuzer YÜCEL

07.11.2007

REKTÖR DANIŞMANI

Öğr. Gör.

İsa TEKİN

23.02.2007

REKTÖR DANIŞMANI

Öğr. Gör.

Salih KAYA

20.09.2007

REKTÖR DANIŞMANI

Yrd. Doç. Dr.

Kamile GÜLÜM

02.10.2007

DEKAN V.

Prof.Dr.

Sezai YILMAZ

26.09.2007

DEKAN YARDIMCISI

Doç.Dr.

Cüneyt KAYAALP

28.09.2007

DEKAN YARDIMCISI

Doç.Dr.

Mahmut DURMUŞ

28.09.2007

TIP FAKÜLTESİ

46

www.adiyaman.edu.tr


EĞİTİM FAKÜLTESİ

DEKAN V.

Prof.Dr.

Servet EKMEKÇİ

11.12.2007

DEKAN YARDIMCISI

Yrd.Doç.Dr.

Eyüp İZCİ

13.12.2007

DEKAN YARDIMCISI

Yrd.Doç.Dr.

Kamile GÜLÜM

13.12.2007

İLKÖĞRETİM BÖL. BAŞKANI

Prof. Dr.

Hacı DURAN

16.03.2007

EĞİTİM BİL. BÖL. BŞK.

Yrd.Doç.Dr.

Çağlar ÇAĞLAR

14.12.2007

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

DEKAN

Prof.Dr.

Ali BAYRİ

31.08.2007

DEKAN YARDIMCISI

Yrd.Doç.Dr.

Oya Betül SARI

02.10.2007

DEKAN YARDIMCISI

Yrd.Doç.Dr.

Bekir KOCADAŞ

07.09.2007

FİZİK BÖL.BAŞKANI

Yrd. Doç. Dr.

Özlem AYTEKİN

07.09.2007

KİMYA BÖL.BAŞKANI

Doç.Dr.

Murat KOCA

02.10.2007

BİYOLOJİ BÖL. BŞK.

Yrd. Doç.Dr.

Oya Betül SARI

02.10.2007

SANAT TARİHİ BÖL. BŞK.

Yrd. Doç.Dr.

Recep ÖZMAN

11.09.2007

SOSYOLOJİ BÖL. BŞK.

Yrd. Doç.Dr.

Bekir KOCADAŞ

06.09.2007

Ali BAYRİ

22.06.2007

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

DEKAN

Prof.Dr.

REKTÖRLÜK

YABANCI DİLLER BÖL. BŞK.

Yrd.Doç.Dr.

Ömer KURT

07.09.2007

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ BÖL.BŞK.

Yrd.Doç.Dr.

Mehmet Emin DİNÇ

07.02.2007

TÜRK DİLİ BÖL. BŞK.

Yrd.Doç.Dr.

Necdet TOZLU

07.02.2007

www.adiyaman.edu.tr

47


SAĞLIK YÜKSEKOKULU İDARİ GÖREVLER LİSTESİ

MÜDÜR

Yrd.Doç.Dr.

Emine GEÇKİL

17.02.2003

MÜDÜR YARDIMCISI

Uzman

Özlem DÜNDAR

18.02.2003

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr.Grv.

Ramazan SAVAŞ

18.02.2003

MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ GÖREVLER LİSTESİ

MÜDÜR

Prof.Dr.

Fatih DOĞANOĞLU

24.09.2007

MÜDÜR YARDIMCISI

Yrd.Doç.Dr.

Yusuf TOPAK

01.10.2007

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr.Gör.

Nevzat GÜLER

01.10.2007

TEKNİK PROGRAMLAR BÖL.BŞK.

Yrd.Doç.Dr.

Yusuf TOPAK

21.02.2007

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR

Yrd.Doç.Dr

Mehmet KAYGUSUZOĞLU

02.10.2007

KAHTA MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ GÖREVLER LİSTESİ

MÜDÜR

Yrd.Doç.Dr.

Gökhan BÜYÜK

16.03.2007

MÜDÜR YARDIMCISI

Yrd.Doç.Dr.

Memet İNAN

21.03.2007

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr.Gör.

İsmail GÜRSOY

21.03.2007

TEKNİK PROGRAMLAR BÖL.BŞK.

Yrd.Doç.Dr.

Muzaffer KIRPIK

24.09.2007

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖL. BŞK.

Yrd.Doç.Dr.

İsmail UKAV

24.09.2007

BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ GÖREVLER LİSTESİ MÜDÜR

Yrd.Doç.Dr.

Hüseyin DOĞAN

30.04.2007

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr.Gör.

Ali İhsan ÇELİK

04.05.2007

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr.Gör.

Muzaffer

09.07.2007

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖL. BŞK.

Yrd.Doç.Dr.

ALBAYRAK

15.11.2007

TEKNİK PROGRAMLAR BÖL.BŞK.

Öğr.Gör.

Tamer DOĞAN

29.11.2007

48

www.adiyaman.edu.tr


GÖLBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ GÖREVLER LİSTESİ

MÜDÜR

Doç.Dr.

İrfan ŞİAP

26.09.2005

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr.Gör.

Mehmet AKÇA

01.05.2006

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr.Gör.

M.Emin ÖZDEMİR 08.11.2006

TEKNİK PROGRAMLAR BÖL.BŞK.V.

Öğr.Gör.

Mahmut PEKTAŞ

16.02.2006

MÜDÜR

Doç Dr.

Vatan KARAKAYA

24.09.2007

MÜDÜR YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr.

Abuzer AKGÜN

05.10.2007

MÜDÜR YARDIMCISI

Yrd. Doç. Dr.

Adem DURU

10.10.2007

MÜDÜR

Yrd.Doç.Dr.

Ahmet GÜLTEK

25.09.2007

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr.Gör.

İsa TEKİN

01.10.2007

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

www.adiyaman.edu.tr

49


2007 YILI ATAMALARI PROF.DR. PROF.DR. DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. 50

www.adiyaman.edu.tr

FATİH SERVET MURAT FUAT NURAY BEKİR GONCA MUSTAFA OSMAN HAKAN VAHİT MEMET GÖKHAN ÇAĞLAR KAMİLE YUSUF ÖZLEM ÖMER MURAT ABUZER İBRAHİM MUZAFFER İSMAİL ŞÜKRÜ YUSUF ÖZGÜR OYA BETÜL KADİR MUHAMMED BAHİR İ. HALİL GÖKÇE CEYRAN MUSTAFA CUMHUR MUZAFFER HİDAYET HAKAN

DOĞANOĞLU EKMEKÇİ KOCA ŞANCI ERGÜN KOCADAŞ KESER TOPAKSU KILINÇÇEKER ERKUTLU İNAN BÜYÜK ÇAĞLAR GÜLÜM TOPAK AYTEKİN KURT AYDIN AKGÜN YERLİKAYA KIRPIK UKAV KURT SEVGİLER FIRAT SARI ULUSOY ALTUN SELÇUK TUĞLUK KAYA VELİYEV ÇEVİK KIRILMIŞ ALBAYRAK TOK EVİN


YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. YRD.DOÇ.DR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. ÖĞR.GÖR. OKUTMAN OKUTMAN OKUTMAN ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR.

MUSTAFA HASAN ABDULCELİL İSMAİL NİHAT DEVRAN DEMET ERTAN ÖZLEM HASAN BENGÜ ESRA FERDİ BÜLENT AHMET TAYFUR MUSTAFA SUAT TAMER FATMA ALİ MALİK TUBA LEYLA VOLKAN EMİNE AYGÜL ARMAĞAN MÜZEYYEN FERHAT ABDULMUTTALİP BERAT NAZİFE SERBAY ADEM SEDA HİMMET MEHMET

UÇKUN KARADAĞ BUĞUTEKİN DİNÇER ŞİRECİ TURSUN YOLOĞLU KILINÇÇEKER GÜNEŞ BÜYÜK BÜYÜKASLAN DOĞAN ŞENER ŞAHİN BAYAT TOPRAK ÇAPUK DOĞAN AKÇA DÜDÜKCÜ ATIŞ TURGUT ŞAHBAZ DÜZGÜN KARAKAPLAN ÖZER TUNÇDEMİR KAYA PADAK ŞAH İPEK KARAAĞAÇ KARADAĞ DURAN YILDIRIM KARAYAZI KORKMAZ SÜMER www.adiyaman.edu.tr

51


2007 YILI ATAMALARI

ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR. ARŞ.GÖR.

GÖKHAN MURAT GÖKHAN ESRA MUHAMMET ÖMER SALİH

KOÇAK DALYAN LÜLE ARSLAN ERDİMEZ AKBUDAK

2007 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ OLANLAR

ESKİ ÜNVAN

YENİ ÜNVANI

52

DOÇ. DR.

VATAN

KARAKAYA

YRD. DOÇ.

YRD. DOÇ. DR.

EMİNE

GEÇKİL

ÖĞR. GÖR.

YRD. DOÇ. DR.

ADEM

DURU

ARŞ. GÖR.

YRD. DOÇ. DR.

HARUN

POLAT

ÖĞR. GÖR.

YRD. DOÇ. DR.

YAKUP

DURMAZ

ÖĞR. GÖR.

YRD. DOÇ. DR.

İSMAİL

ÇELİK

ÖĞR. GÖR.

YRD. DOÇ. DR.

M. FATİH

ALKAYIŞ

ARŞ. GÖR.

www.adiyaman.edu.tr


www.adiyaman.edu.tr

53


İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ AMBLEMİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK DEVİR TESLİM VE AKADEMİK GİYSİ TÖRENİ YAPILDI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADIYAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN GELİŞİM SÜRECİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI EBELİK VE HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLANDI KONFERANS PİYANO RESİTALİ BAHAR ŞENLİĞİ ÜNİVERSİTEMİZDE İLK MEZUNİYET COŞKUSU REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. MUSTAFA GÜNDÜZ’ÜN 2006-2007 ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ KONUŞMA METNİ ÖĞRENCİMİZ AYSUN ÖZER’İN MEZUNİYET TÖRENİ KONUŞMASI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2007 ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKAN VEKİLİ PROF. DR. İSA EŞME ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ GÖRKEMLİ TARİHİ HAZİNE ÜNİVERSİTEMİZ 2007–2008 AKADEMİK YILINA “MERHABA” DEDİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2007–2008 ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ KONUŞMASI KONFERANS KONFERANS CUMHURİYET FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ KONFERANS SÖYLEŞİ ATATÜRK’Ü ANMA ETKİNLİKLERİ TÜREV BERKİ RESİTAL VE SÖYLEŞİSİ KONFERANS KONFERANS ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI TOPLANTI ADIYAMAN’DA BIR EĞITIM GÖNÜLLÜSÜ KONFERANS ŞAN KONSERİ PANEL BAĞLAMA RESİTALİ YENİ YIL KONSERİ 2007 YILI İTİBARİ İLE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ATAMALAR 2007 YILI ATAMALARI 2007 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ OLANLAR


Haber Bülteni - I -  

Adıyaman Üniversitesi Haber Bülteni -I -

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you