Page 1

Digital hverdag .....

..... ogs책 i grunnskolen!

Videokurs p책 iPad

Kapittel 4-5

Grunnkurs i praktisk og didaktisk bruk av ItsLearning, 1. - 10. trinn. IKT Forlaget AS


Innledning Noen lærere bruker ItsLearning mye, noen litt, og noen har enda ikke våget. Nå er muligheten her for å få med alle og gjennom dette få muligheten til å utvikle en lokal læringskultur på den enkelte skole der ItsLearning står sentralt i planlegging, gjennomføring og dokumentasjon på det meste av lærerens og elevenes arbeid. Samtidig oppgraderer vi skolehverdagen til vår digitale hverdag - bringer virkeligheten inn i undervisning og læring. I og med at ItsLearning kom i ny innpakning november 2011 er dette også en gylden anledning til også å tilpasse utseendet til “din skoles ItsLearning”, der ItsLearning nå fremstår i mer farger og i en mykere innpakning. Men først og fremst er ItsLearning en digital plattform, som vi laster ned fra “Skyen” hver gang vi har bruk for den, og så kommer utviklingsarbeidet, der ItsLearning etter hvert fremstår som en reell LÆRINGSPLATTFORM.

Velkommen til kurs! Haldor Lønningdal Redaktør og produsent IKT Forlaget as Stavanger

PRAKTISK Dette digitale heftet er prododusert som Flash Magasin, som kan skrives ut, en, flere eller alle sider, der videoene som det henvises til kun er tilgjengelige når du er innlogget på vårt nettsted i ItsLearning (PC/Mac), og da spiller videoene i ItsLearning, eller, du har kjøpt iPad versjonen for å kunne bruke videoene på iPad mens du selv gjør det du ser i videoene på din PC. For å få tilgang til våre kurssider i ItsLearning eller for å laste ned til iPad må du ha betalt årlig avgift. Det er mulig å kjøpe abonnement for både skoler og enkeltpersoner. Dersom din skole ikke har tilgang til vårt videoarkiv kan kommunen / skolen ta direkte kontakt med IKT Forlaget AS, Hestnesveien 122, 4043 Hafrsfjord Tlf 41 57 83 06 eller sende en forspørsel via Epost. Epost adressen finner du på www.iktforlaget.no på siden “Kontakt”, eller bruk hal-loe@online.no Dette opplegget er utviklet med bakgrunn i 4 års utviklingsarbeid og diverse testproduksjoner innen temaet “IKT i læring”, med støtte av Innovasjon Norge og iPark, Stavanger. Takk til ItsLearning for tilgang til ressurser og nettilgang for utprøving og testproduksjon av dette kursopplegget og de tilhørende videoinstruksjonene som du får tilgang til ved å abonnere på tjenesten.

Det er tillatt å kopiere og distribuere dette kursheftet.


Kapittel 4 “Drømmeklassen” Mål med kapittel 4: Vi viser at du / dere kan komme godt i gang med ItsLearning, både samarbeidet lærerne imellom rundt klassen og i hensiktsmessig kommunikasjon med elevene gjennom det å kun benytte “Innholdsblokker” i første fase ved innføring av ItsLearning. Selv om flere lærere samarbeider kan hver enkelt lærer ha et klart avgrenset område med mange individuelle muligheter, men der alt er koordinert via kontaktlærer (hvis ønskelig) og at alt fremstår enhetlig og oversiktelig for elevene og deres foresatte. Vi bygger samarbeidsrutiner både oss lærere imellom og mellom oss og elevene. Hvem er dette kapittelet for: Nybegynnere som ønsker å samarbeide rundt det å ta i bruk ItsLearning på en enkel og kontrollerbar måte. (Basert på at kapittel 1 - 3 er gjennomgått på forhånd, i hvert fall gjennomsett og diskutert). Forslag til bruk: Det er greit at kontaktlærer er den som har ansvaret for hovedsiden (den innloggingssiden elevene kommer til) når det gjelder innholdsblokker (informasjon) og eventuelt andre funksjoner / tjenester. Hva har vi som felles interesse å få ut til elevene? Hver lærer kan også opprette egne oppslagssider for sine elever i sine fag, noe som igjen forenkler både avgrensing av samarbeidsområder og i valg av informasjon, ressurser mm. som den enkelte faglærer føler behov for å kunne velge for sine repsektive fag. Video 1 Introduksjon lærersamarbeid rundt en klasse Video 2 To typer oppslagstavler, en for klassen og en for hvert enkelt fag Video 3 Sette fra elevenes ståsted

Video 4 “Varslinger” - direkte tilgang til nytt stoff Video 5 Endre navn på “Ny Side” Video 6 Varslinger følger IKKE “Ny Side” Vider 7 Legge inn ukeplan på HovedOppslagssiden Video 8 Tilpasse Ukeplanen Video 9 Andre måter å organisere planlegging på (alternativt til ukeplaner)


Kapittel 5 Ulike Innholdsblokker Mål med kapittel 5: Innholdsblokker er nyttige, fleksible og enkle å bruke. Det å arbeide på den digitale oppslagssiden (arbeidsfeltet) er både visuelt og motiverende, både for deg som lærer og for elevene. Og disse fungerer “uavhengig” av fagmappene, og i den første perioden kan disse være eneste aktivitet og ressurs vi bruker for å bygge opp de gode grunnleggende vanene og forståelsen, igjen både for lærer, elev og de foresatte. Hvem er dette kapittelet for: For lærere som enda føler seg litt usikre på bruk av ItsLearning, og som ønsker å ha en visuell oversikt over eget arbeid. Egenkontroll. Når tryggheten er der, kan læreren gå videre til å arbeide mer med fagmapper og ulike typer innhold og organisering. (Kapittel 2, video 7 og 8). Forslag til bruk: Vi kan bruke innholdsblokker til å bygge brukervaner; at det eksempelvis hver uke legges ut et nytt element på oppslagssiden, gjerne med en video. Og en video kan jo være både musikk og fakta, gjerne hentet fra NRK skole (Kapittel 3, video 6). Også elevene kan komme med forslag til innhold, og gjennom samtaler med elevene rundt ItsLearning bruk forsterker vi felles forståelse og nytte, og vi utvikler ItsLearning til å bli vår viktigste kommunikasjonsplattform. Video 1 Forberede det å sette inn nye Innholdsblokker Video 2 Ulike typer Innholdsblokker Video 3 Sette inn Innholdsblokk med bilde Video 4 Sette inn Innholdsblokk med bildegalleri Video 5 Sette inn “PEKER” Video 6 Nettside internt i ItsLearning eller i “nytt vindu” Video 7 Sette inn et dokument (PDF) i en Innholdsblokk Video 8 Sette inn et regneark / Excel (lenke) i en Innholdsblokk Video 9 Sette in et tekstdokument (lenke) i en Innholdsblokk Video 10 Levere oppgave via “meldingstjenesten” i ItsLearning

Test 2  

Her forsøker jeg

Test 2  

Her forsøker jeg

Advertisement