Page 1

VOLEBNÝ PROGRAM

Ing. Jozefa Halcina kandidáta na poslanca za JUH v Malackách “Spoločne za bezpečný a krajší JUH v Malackách” (za zvyšovanie kvality života obyvateľov nášho JUHu) Vážení spoluobčania, susedia a priatelia, ako

jeden

z

Vás,

obyvateľov

JUHu

v Malackách (bývam priamo na sídlisku v panelovom dome), sa často stretávam s problémami, ktoré nás na Juhu spoločne a dlhodobo trápia. Patria medzi ne najmä nedostatok

možností

na

zmysluplné

trávenie voľného času našich detí, nízka úroveň služieb pre mladé rodiny a pre našich seniorov, absencia akýchkoľvek samosprávou organizovaných kultúrnych, športových

a

spoločenských

podujatí,

zložitá dopravná situácia, ale aj dlhodobý problém

s

Nedostatočnou

čistotou je

nášho

zároveň

aj

JUHu. úroveň

preventívno-bezpečnostných opatrení vo vzťahu k problémovým objektom a skupinám, ktoré sa na našom JUHu nachádzajú. Všetky tieto skutočnosti prispievajú k prehlbovaniu neslávnej povesti o našom JUHu. Je preto na čase s tým niečo urobiť a dokázať, že: na našom Juhu sa oplatí žiť, bývať a vychovávať svoje deti a aktívne prežiť seniorský vek. Preto som presvedčený, že: malacký JUH potrebuje mať vo vedení mesta ľudí, ktorí budú počúvať a diskutovať so svojimi obyvateľmi a presadzovať ich záujmy a potreby.

Preto kandidujem na poslanca za JUH v Malackách ako nezávislý kandidát neakceptujúci politické rozhodnutia, ale počúvajúci potreby Vás občanov nášho JUHu.


Spoločne za bezpečný a krajší JUH v Malackách Cieľom môjho pôsobenia ako poslanca za JUH v mestskom zastupiteľstve v Malackách je dosiahnuť pozitívnu zmenu na JUHu a prispieť tak k dlhodobému zvyšovaniu kvality života obyvateľov nášho JUHu. Tento cieľ chcem dosiahnuť aktívnou spoluprácou s Vami prostredníctvom zvyšovania

bezpečnosti

obyvateľov,

zlepšovania

čistoty

a

životného

prostredia, rozvojom kultúry a športu a starostlivosťou o seniorov a rodiny s deťmi žijúcimi na našom JUHu v Malackách.

Môj volebný program má preto názov „Spoločne za bezpečný a krajší JUH v Malackách“. Ako poslanec mestského zastupiteľstva v Malackách budem preto presadzovať nasledovné opatrenia v oblastiach:

Za bezpečný JUH ●

Zvýšiť prevenciu kriminality a osvetu medzi obyvateľmi JUHu

Zintenzívniť pôsobenie mestskej polície na JUHu

Rozvíjať bezpečnostný kamerový systém na JUHu

Za čistý a ekologický JUH ●

Systematicky čistiť JUH od čiernych skládok

Rozvíjať odpadové hospodárstvo s dôrazom na separovaný zber na JUHu

Zlepšiť starostlivosť o zeleň a zvyšovanie kvality životného prostredia na JUHu

Za JUH miesto kultúry a športu ●

Cieľavedome budovať vzťah obyvateľov JUHu k vlastnej histórii

Rozvíjať kultúru a šport v zariadeniach na JUHu

Prilákať k športu a kultúre viac detí z JUHu

Rozšíriť možnosti športovania na JUHu formou nenáročných športovísk

Za JUH priateľský k seniorom ●

Podporovať aktívny život seniorov na JUHu

Presadiť zriadenie Rady malackých seniorov ako poradného orgánu primátora

Rozvíjať domácu opatrovateľskú službu pre seniorov na JUHu

Za JUH miesto pre rodiny s deťmi ●

Zintenzívniť starostlivosť o naše deti na JUHu

Zriadiť aspoň jedno voľne dostupné internetové pripojenie (Free Wifi) na JUHu

Dohliadať nad pravidelnou starostlivosťou o detské ihriská na JUHu


Vážení spoluobčania, susedia a priatelia,

malacký JUH je našim spoločným domovom, kde mnohí z nás vychovali a vychovávajú nové generácie. Urobme preto všetko preto aby sme už viac nemuseli čítať inzeráty typu “Kúpim byt v Malackách, nie však na Juhu”. Zmeňme túto vizitku a dosiahnime spolu, aby náš JUH a nás “južanov” už viac nepovažovali za lokalitu a ľudí na okraji záujmu. Dosiahnime preto spoločne aby náš JUH bol miestom, kde sa oplatí nielen žiť a bývať, ale aj vychovávať svoje deti a aktívne prežiť seniorský vek.

Hlasujte preto za zmenu, hlasujte za JUH, hlasujte za Jozefa Halcina! Zmenu môžete naštartovať v komunálnych voľbách už 27.11.2010 od 7:00 do 20:00 hod.

Váš hlas rozhodne!

Volebný program Jozefa Halcina (2010)  
Volebný program Jozefa Halcina (2010)  

Volebný program Jozefa Halcina, kandidáta na poslanca za JUH v Malackách.