Page 1

1. évfolyam, 1. szám | INGYENES | 2013. augusztus

Kedves gútaiak és majdani gútaiak!

Már az ókori Rómában fontosnak tartották, hogy a város lakosait tájékoztassák az eseményekről, itt jelent meg ugyanis a mai ismeretek szerint legelső lap az Acta diurna Urbis vagyis A város napi közleményei, amely kéziratos formában terjesztett kiadvány volt. Az első nyomtatásos formában sokszorosított lap Kínában jelent meg időszámítás után 732-ben King Pao címmel. Európában pedig az első újság Velencében 1566ban Notizie scritte (Írott jegyzetek). Magyarországon 1705-11 között jelent meg az első újság a Mercuricus Hungaricus, az első magyar nyelvű lap pedig a Pozsonyban

megjelenő Magyar Hírmondó volt, mely 1780-88 között tájékoztatta az akkor még csekély olvasóközönséget. Természetesen nem célom a sajtótörténet ismertetése, csak azt szerettem volna jelezni, hogy évszázadokkal ezelőtt is fontosnak tartották a tájékoztatást, és bízom benne, hogy amint a fent említett lapok bevonultak a történelembe, így majd a mi GÚTAI lapunk is bevonul a gútai olvasók tudatába, és a város történetébe. De térjünk vissza a jelenbe, hiszen most arról a lapról kell szólnunk, melyet Ön kedves OLVASÓ a kezében tart. Nekem jutott ugyanis az a nemes feladat, hogy egy rövid bevezetőt írjak Önöknek lapunkról. Amikor először megfordult a fejünkben, hogy kéne egy újság, ami a gútaiakról szólna nemcsak gútaiaknak, nem igazán voltunk benne biztosak, hogy szükség lesz rá. De bíztunk benne, és ahogy jöttek a visszajelzések, hogy csináljátok meg gyerekek, jó lesz ez, egyre inkább tudatosult bennünk az, hogy ezzel a lappal egy űrt töltünk majd ki. Hiánypótlás is egyben ez a lap, hi-

szen Gúta azon városok közé tartozik, ahol nincs nyomtatott médium, a lakosok csak elektronikus tájékoztatást kapnak a helyben történtekről. Pedig tudjuk, a szó elszáll, az írás megmarad, és éppen ezért gondolkodtunk, tanakodtunk, érdeklődtünk, hogyan kéne megvalósítani tervünket, és végül sikerült. Ennek a termékét tartja most kezében az olvasó. De be kell vallanunk, kellett az a kis lökés, az a pozitív energia, hogy barátaink, ismerőseink és legfőképpen a családunk bíztasson, hogy meg tudjuk csinálni. Nagy munka volt biztosítani az anyagiakat, mert kizárólag olyan lapban gondolkodtunk, amely ingyen jut el az emberekhez. Az első számunk lényegében promóció is a második számhoz, amely igazán nagy ugrás lesz Gútának és lakosainak is. Lapunk 8 oldalon foglalkozik majd városunk jelenével, múltjával és természetesen jövőjével is. Mindezt politikamentesen, de nem behunyt szemmel. Lapunk egy-két oldalát kizárólag olvasóink írásainak szánjuk, ezt már most is olvasni lehet, tehetséges gútaiak írtak verset, novellát az újságba.

Lapunkban teret adunk majd a gútai vállalkozásoknak is, jutányos áron kínálunk majd hirdetéseket, hogy minél jobban elősegítsük őket a sikerben. Mert a siker záloga az ismeretség is. Az első számunk 500 példányban jelenik meg, de menet közben sikerült megállapodást kötnünk a Csallóköz hetilappal és ezért lapunk 6 hetente fog megjelenni 1500 példányban, gútaiak számára ingyenesen, és minden hatodik héten hírét visszük majd Gútának az egész Csallóközbe. Ebben a számban szeretnénk bemutatni mindenkinek társulásunkat a Gútáért Polgári Társulást. A Gútáért Polgári Társulás vállalta a Gútai Lap szerkesztését és kiadását, amely nem kevés idővel és áldozattal jár. Szeretném kérni minden kedves gútai ember támogatását, írjuk együtt Gúta város történetét. Kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást a gútai vásárban, érezzék jól magukat és olvassák el lapunkat! Mi pedig terveink szerint tartalmas újsággal hat hét múlva ismét megjelenünk. Hajrá Gúta, hajrá gútaiak! Halász Béla


2 GÚTAI LAP

Bemutatkozunk

2013. augusztus

Gútáért Polgári Társulás – történelem Volt egyszer egy város, melynek becsületes ősi neve Gúta! Sajnos az élet, a politikai viszonyok úgy alakultak térségünkben, hogy megfosztották városunkat e gyönyörű névtől. 2012 elején néhány városi aktivista,

Halász Béla, a társulás létrejöttének ötletgazdája és elnöke, Méhes Csaba, alelnök, Forró Erzsébet, gazdasági ügyek felelőse, Király Tibor, főellenőr és Kurucz József, jegyzőkönyvvezető.

élükön Halász Bélával úgy határoztak, megpróbálják visszaszerezni a város eredeti nevét. Sikerült elérniük azt, hogy népszavazást írjon ki a város vezetése és ezzel a lakosság kifejezhesse szándékát, megakarják-e őrizni a város mostani nevét, avagy szeretnék visszakapni az ősi nevet. Városunk lakosai igennel szavaztak, de az alacsony részvételi arány miatt a népszavazás érvénytelennek bizonyult. Aktivistáink szerették volna tovább folytatni a munkát, ezért született meg az ötlet, hogy hivatalos formát adjanak szándékuknak. 2012 októberére megalakult a Gútáért Polgári Társulás – Občianske Združenie za Gútu (továbbiakban GPT)! Nem volt egyszerű bejegyeztetni a társulást úgy, hogy a szlovák nevében a város neve az eredeti formában szerepeljen! A GPT alakuló közgyűlése, úgy határozott, nem toboroz tagságot, mindenki önkéntes alapon vehet részt a társulás tevékenységében, de megválasztott egy vezetőséget. Ők koordinálják a szervezet munkáját, felügyelik programjának megvalósítását. Tehát a vezetőség:

Már a hivatalos alakuló közgyűlés előtt tevékenykedtünk. Így került sor Dr. Papp Lajos előadására, melyre a vártnál többen voltak kíváncsiak! Hallhattunk itt hovatartozásról, nemzeti öntudatról, mindemellett szinte példátlan iskolát kaphattunk a magyar nyelv párját ritkító szépségéről. Még mielőtt belekezdenék az általunk szervezett, vagy akár társszervezőként létrehozott programok bemutatásába, hadd idézzem a nagy Székely-magyar író és költő Wass Albert szavait: „Egyetlen dolog méri meg az embert! Hogy mennyi szépet, jót és hasznosat tud cselekedni!” Ezen mottó égisze alatt indítottuk társulásunk, a GPT tevékenységét útjára. Igyekeztünk kialakítani a társulás arculatát, programját és megvalósítani néhány olyan dolgot, mellyel szerettük volna kielégíteni az itt élő kis közösségünk igényeit, feléleszteni és megerősíteni nemzeti öntudatát, csillapítani a tudás és kultúra iránti vágyát. Természetesen nem feledkeztünk meg neves ünnepeinken való megemlékezésről sem. Lássuk tehát, melyek azok a programok,

események, amelyeket már sikeresen magunk mögött tudhatunk. Jött az első ötlet, melyet alig két hét leforgása alatt megálmodtunk, megterveztünk és meg is valósítottunk. Megszületett a Múlt, jelen, jövő című kiállítás, melynek megvalósításában nagy segítségünkre volt Huszárik Roland, akinek munkáját ezúton is köszönjük. A 2012. december 15-től, 2013. január 7-ig tervezett kiállításon bemutattuk a városban és szűk vonzáskörzetében még élő és élt művészek munkáit. Kiállítottak festőművészek, írók, költők, képzőművészek, profik és amatőrök. A kiállítók közt szerepelt: Huszárik Roland, Csütörtöki Péter, Broczky Péter, Tánczos István, Reicher Timea, Jakab Róbert, Nagy Éva, Holec Katika, Miriama Takács, Kürti Zsolt, Csukás Dániel, Jankovich Márta, Huszárik Pál, Obonya Sándor és a Gútai Magán Szakközépiskola. A nagy sikerre való tekintettel a nyitva tartást meg kellett hosszabbítanunk egy héttel. Itt szeretném kifejezni hálánkat a város polgármesterének Horváth Árpádnak és munkatársainak, akik a rendelkezésünkre bocsájtották a városháza auláját, kiállításunk helyszínét. Február és március hónapja a megemlékezések jegyében telt. Társrendezőként, közösen a Via Nova ICS-vel és a helyi MKP-val, februárban megszerveztük a városunkból származó doni katasztrófa áldozatainak emlékestjét. A megemlékezésen hallhattuk Koczkás Beáta megindító megnyitóját, Samu István történelmi elemzését, Tóth Laca önálló estjét és Borsó Ákos versét saját előadásában. Végül megkoszorúztuk a második világháborúban elesett hősök síremlékét. Márciusban elhelyeztük a megemlékezés koszorúit az 1848-as forradalom áldozatainak emlékművénél. Szorosan bekapcsolódtunk az iskolai beiratkozási kampányba is, melynek jelképeként egy óriásplakátot állítottunk fel az egyik bevásárlóközpont parkolójában, Magyar gyereket magyar iskolába és óvodába mottóval! Ezzel egy időben nyílt levélben szólítottuk fel a TESCO vezetését a kétnyelvűségi törvény be

nem tartására, mely levelet átadtuk a TESCO helyi és szlovákiai vezetésének is. Sajnos levelünk és kérésünk süket fülekre talált! Március elején ellátogatott hozzánk Erőss Zsolt, aki egyedüli magyarként már akkor maga mögött tudhatta a világ kilenc nyolcezres csúcsának meghódítását. Tanulhattunk tőle győzelemvágyról, akaratról, kitartásról, hiszen súlyos balesete után is, melyet itt a Magas-Tátrában szenvedett el, fél lábbal, de tovább folytatta a munkát és hódított meg újabb és újabb csúcsokat. Már csak egy csúcs meghódítása váratott magára, a Kancendzsönga, a világ harmadik legmagasabb hegycsúcsa. Nálunk tartotta utolsó előadását, majd másnap megkapta a vízumot és elindult az utolsó csúcstámadásra. Épp ezért nagy volt az öröm köreinkben, mikor megtudtuk, a csúcskísérlet sikerrel járt. Erőss Zsolt ez-

zel felért karrierje csúcsára. Ekkor még nem tudtuk, ez a csúcskísérlet nemcsak a hegycsúcsra, de annál jóval magasabbra, a mennybe is vezetett. Kaptuk a hírt, Zsoltnak, társával együtt lefele jövet nyoma veszett. Keresésük sikertelennek bizonyult. Zsolt! Csúcsok meghódítása volt a végzeted, ott ért véget pályafutásod! Nyugodj békében odafönt! Áprilisban elhatároztuk, a helyi Billiárd klub bevonásával megpróbál-


1. évfolyam, 1. szám

juk magunk mögé gyűjteni a fiatalabb generációt is. Ennek jegyében jött létre a két magyarországi előadóművész Majka és Curtis koncertje a Billiárd klubban. A május is komoly munkával telt. Folytak már az előkészületek a gyermeknapra, Trianoni megemlékezésre, és a kirándulás is komoly előkészületeket igényelt. Mindezek mellett mégis valami mást kell megemlítenem. Sokaktól hallottuk már, hogy inkább munkahelyeket kellene teremtenünk. Sajnos egy polgári társulásnak nem tisztje a munkahelyteremtés. Mivel nem hagyott minket nyugodni a tudat, hogy mégiscsak valamilyen módon segítenünk kellene, megszületett az ötlet, majd egy megállapodás a magyarországi Vass Zoltán Értékmentő Alapítvánnyal. Három embernek lehetőséget nyújtottunk egy új szakma elsajátítására és ez által egy újabb vagy esetleg egyetlen bevételi forrás megszerzésére. Kemenceépítő tanfolyamot szerveztünk, melynek tanoncai, amellett, hogy elsajátították e szakma minden csínját-bínját, felépítettek az itt élő emberek számára egy közösségi kemencét a helyi szabadidő központ udvarán, amit bárki igénybe vehet, teljesen ingyen és bérmentve. Egyedüli feltétel, előre be kell jelenteni szándékát, egyeztetni az időpontot társulásunk valamely tagjával és az egyik kemencemesterünknek jelen kell lenni a kemence felfűtésénél. Június elsejére a gyermekeket leptük meg egy nagyszabású gyermeknapi rendezvénnyel. Szép számban gyülekezett városunk apraja-nagyja a szabadidőközpont udvarán. Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere! Az udvarom ugrálóvárak vártak az

Bemutatkozunk

apróbbakra, arcfestés, sportrendezvények, akadályversenyek, íjász-, és karate bemutató tarkították programunkat. Fő attrakciónak mégis a központ előtti terület számított. Itt került felállításra az a traverz, amelyen az ifjú kaszkadőrjelöltjeink, a szabadidő központ elől a Kis-Duna felett átcsúszhattak a vízimalom udvarára, természetesen szigorú felügyelet alatt. Az udvaron támogatói jegyeket is árusítottunk, melynek megvásárlását minden támogatónknak itt is köszönünk. Ennek fejében mindenkinek, aki úgy döntött, érdemes a munkánkat segíteni, az újonnan épített kemencénkben sült finomságokkal kedveskedtünk. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának köszönhetően, melynek tár-

sulásunk is aktív tagja, sikerült elhoznunk Gútára, a nagy sikerű kiállítást, melynek a városháza előterme adott otthont és melynek címe is önmagáért beszél: „Nyelvében él a národnostná menšina”. Következett a várva-várt kirándulás. Június 29-én Ópusztaszerre indultunk. Amellett hogy megnéztük Szer összes nevezetességét, mint a Feszty Árpád által alkotott A Magyarok bejövetele című világhírű alkotását, nem véletlenül esett választásunk erre a napra! Ezen a napon zajlott ugyanis világviszonylatban is egyedülálló esemény, ahol több mint 1200 nyilas együttlövéssel idézte fel a pozsonyi csata jeleneteit. A részvételi díj magába foglalta az útiköltséget, belépőt minden egyes rendez-

GÚTAI LAP 3 vényre és kiállításra, teljes körű utasbiztosítást és mindenkinek egy ebédet a Rúzsa Sándor által is szívesen látogatott Szeri csárdában. Itt szeretném még egyszer megköszönni a bősi Russel kft tulajdonosának, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta autóbuszát. Következett a minden résztvevő számára felejthetetlen július. A trianoni megemlékezés rendezvénysorozatból felvállaltuk, hogy megszervezzük Rékasi Károly előadóművész, híres önálló estjét, a Wass Albert estet. Azt hiszem szervező és néző egyaránt boldog és elégedett lehetett. Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a művészt és szervezőt, már csak azért is, mert épp akkor, azon a napon a várost komoly veszély fenyegette. Mi szervezők is a gátakról mentünk be, hogy az utolsó előkészületek is rendben megtörténjenek, hogy létre jöhessen ez az élmény, amelyet a művész és szerző egyaránt nyújtott. Igazából azt hittük, s nem is csodáltuk volna, hogy az előadás elmarad, de a kultúrház nagyterme majdnem megtelt. Augusztusra tartogattuk ezt a meglepetést, megalkottunk egy olyan médiumot, ahol ez a beszámoló is megjelenhetett. Mivel mostanság városunknak nincs saját újságja, ezért úgy döntöttünk létrehozzuk azt a fórumot, mely a városról szól, a városnak, a városért, politikamentesen. Hogy mit hoz számunkra és Önök számára a jövő, az maradjon meglepetés, legalább is lapunk következő számának megjelenéséig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Méhes Csaba


4 GÚTAI LAP

29. gútai vásár és búcsú

2013. augusztus


1. évfolyam, 1. szám

MAGYARORSZÁG GEOGRAPHIAI SZÓTÁRA, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik kiadta Fényes Elek. I. kötet, Pesten, 1851. Nyomatott Kozma Vazulnál Gutta, magyar mv., Komárom vmegyében, lapályos rónaságon, a Pozsonynál kiszakadó s Csallóközt képező kis Duna partján, melly épen a város alatt a Vágh vizével egyesül, Érsekujvárhoz 2, Komáromhoz 4 mfld-nyi távolságra. Határa kiterjed 26,000 holdra, mellynek fele rétség, fele pedig gyümölcsös kertekből, füzeserdőkből, legelőből és kevés szántóföldből áll. Védi pedig a szerencsétlen helyzetű határt (melly egészen urbéri) 24,000 öl töltés a gyakori árvizek kirohanásai ellen. A

MAGYARORSZÁG GEOGRAPHIAI SZÓTÁRA

föld minősége igen jó volna, de a gyakori árvizek miatt bizonytalan jövedelmü, többnyire tavaszi gabona, tengeri, burgonya és kender termesztetik; gyümölcsös kerte sok szép gyümölcsöt terem: de főgazdasága még is szarvasmarha tenyésztésében és réteiben áll, mellyek a vizenyős föld miatt nem a legjobb szalmát adják ugyan; de olly mennyiségben, hogy vele hajókra rakva messze földekre üzetik kereskedés. Egész jobbágytelek van itt 155 1/8. Öszszes népessége 6000 r.kath. és magyar. Nevezetesebb épületei a szép és nagy kath. paroch. szentegyház és kápolna, paplak és az emeletes városháza a dunaparton. Végre a város háza irányában északfelé a Duna és Vágh folyók közti csucsban látható egy négyszögü földvár,

GÚTAI LAP 5

A fényképet Kis Mónikától kaptuk, azzal a kéréssel, hogy jelenjen meg az újságban, mellé természetesen magyarázatot is kaptunk. Köszönjük! „A képen nagyszüleim láthatóak hat gyermekükkel. Nagymamám Németh Teréz (született Gútán 1923-ban,elhunyt 2011-ben). Nagypapám Harcsa Ferenc (született 1920-ban, elhunyt 1984-ben). Nagyszüleimet Szlovákiából (Gútáról) Magyarországra (Mezőberénybe) telepítették. Mamának nagyon hiányoztak a szülőföldön maradt szerettei. Halála utolsó napjaiban is „otthon” járt gondolatban. Gyermekeik: Harcsa Ilona, Harcsa Teréz, Harcsa Ferenc, Harcsa Mária, Harcsa József, Harcsa Julianna. Nagyszüleim emlékét mai napig nagy szeretettel őrzöm. Kis Mónika (Harcsa Ilona lánya)

melly jelenleg békavárnak neveztetik, s török münek tartják; régi adatok nyomán azonban még 1-ső Mária királyné alatt hányatott. A Végh már igen elhordta, s jelenleg csak földhalomból áll, hová nagy árvizek idején a guttaiak temetkezni szoktak, mivel megtörténik, hogy rendes sirkertükben is víz fakadván fel, e miatt sirt nem áshatnak. Földesura Guttának sz. István király idejétől fogva mindig az esztergomi érsek. Vannak még e városnak több dicsöemlékü magyar királyoktól nyert kiváltságos levelei, mellyek szerint jártukban s keltükben harminczad, vám, révbér és piaczi helypénz fizetésétől e város lako-

sai örök időkre mentesitve vannak. Szinte kiváltságnál fogva 4 országos vásár tartatik itt, és pedig uj esztendő, fekete hét, sz. László király és sz. Máté heteiben, minden hétfőn. A baromvásár a kirakodó vásárral együtt egy nap tartatik. 1551-ben már mint város jelenik meg, mert ugyanez évben a városi polgárok kérelmére, kir. helytartói parancsolatnál fogva Syk Mihálynak a komáromi vár provisorának bizonyos peres levelek kézbesitettek. 1632 pedig Gutta város részére bizonyos levelek, melylyek a hontovi részjószág viszszavevését s ennek határait illették, hiteles másolatban adattak ki.


6 GÚTAI LAP

Olvasóink írták

2013. augusztus

Vontszemű Norbert

Ismeretlen futás Egy feldúlt fiatalember, aki nemrég ünnepelte a születésnapját szorgosan lépdel egyik macskakőről a másikra. A sietségben fel sem figyel arra, hogy a cipőjével olyan zajt okoz, amivel elég valószínű, hogy pár embert az éjnek évadján felriaszt a legszebb álmaiból. Mit sem törődve a körülötte lévő környezettel, csak egyre inkább gyorsabb tempót vesz fel. Így, egyre hangosabbá is válik, amire már figyelmes lesz ő is. Az elviselhetetlen zaj, amit nappal természetesnek vélne, most be kell látnia, így éjjel, elég zavaró a fülnek. Megáll hát. Elgondolkodik rajta, hogy mi lenne a legtökéletesebb megoldás ebben a szituációban. Lassítani a tempót, vagy levetni a cipőket? Vagy netán olyan utat keresni, ami alapjába véve halk járás elősegítésére született? Nem tud dönteni! Pedig a kérdés nem éppen tartozik a világot megmentő kérdések egyike közé. Ezért picit elmosolyodva belegondol, mi lenne, ha fontosabb kérdést kéne most boncolgatnia. „Akarod-e, a veled szemben álló XY nevű hölgyet?” Mikor ez a gondolat átfut a fején, a mosolyt felváltja egy nagyon jóízű nevetés, mert tudja, hogy abban a pillanatban sem tudna egykönnyen dönteni. Azonban gyorsan ismét komoly arcra vált, mert nincs most ideje erre, s tán végre döntésre jutott. De nem! Sajnos még mindig döntésképtelen, és csak észérvekkel bombázza ma-

gát. Arra nem mehetek! Piszkos lesz a nadrágom szára, gondolja mikor meglát egy kis földutat. Akkor talán leveszem a cipőm. Abból gond nem lehet. Már hajolna le, hogy levesse egyiket a másik után, mikor átfut a fején a gondolat mint a a budapesti gyors, hogy ha ezt meglépi, a következő lépések nem csak fájdalommal telítettek lehetnek ezen az úton, de még a szépséges fekete zoknija is ragadna a kosztól. A fenébe is! Hangosan szitkozódik. Dönts már kérlek! Kérleli így saját magát. Indulnia kéne már lassan, hisz elég sietősen indult az útja nem is oly rég. Mégis több perce már, hogy csak tétován áll, mikor megzavarja az értelmetlen gondolkodásban a templomóra éjfélt jelző kongása, amivel egyidejűleg elered az eső. Nem volt erre felkészülve. Sem esernyő, sem kalap nincs nála. Fejét csóválva, az előbb oly sokáig őt feltartó kérdést elfeledve elkezd a célja felé rohanni. Pár méter után egy fénycsóva megzavarja, és egy óriásit hasal az előtte oly kecsesen elterülő víztócsában, aminek szépséges tükrét az éppen arra hulló esőcseppek törnek csak meg. Vagyis eddig. Mert most nem, hogy csak megtört az a víztükör, teljes mértékben szilánkokra hullott. A vízben heverészve, egy au is elhagyta a száját, a majd tucatnyi szitkozódás közepette. Nagy nehezen feltápászkodik. Magát végigmérve, sérüléseit felmérve újfent ro-

hanásnak lódul, nem gondolva az előbbi kis malőrre. Fut, rohan, levegőért kapkod! Szúró oldalát nem szeretné figyelembe venni, bár már a több perce tartó végeláthatatlan táv megtétele egyre inkább intenzív fájdalmat szeretne okozni. Végre! Kiállt fel, mikor meglátja a házat, mit már annyira várt. Lelassít, majd megáll. Újra végigméri magát, hogy meg-e felel az öltözéke az ilyesfajta találkozáshoz. Ugye, mivel az eső, a futás, az esés, közre játszott, most nem igazán mondhatni, hogy egy úriembert lát. Ez el is szomorítja. De megteszi a tőle telhető javításokat. Mikor úgy érzi nincs tovább, nem tud többet tenni, fogja magát s az összes bátorságát, és elindul a ház irányába. Most már nem siet. Inkább nagyon lassan, majdnem csiga tempóban közelít. Pár percig el is tartott, míg elérte az 5 méterre lévő ajtót a kiindulási ponttól. A félelemmel átjárt teste okozta reszkető kéz lassan megnyomja a csengőt. Ding-dong, hallatszik a mély csengő, és kitölti a nagy ház eddig csendes előterét. A csengőszó elnémulása után pár pillanattal lépések közeledtét jelzik a recsegő parketták hangja. Egyre izgatottabban nézegeti magát, jaj, rendben vagyok, tetszeni fogok? Ezen morfondírozik, mikor a zár kettőt kattan, majd lassan nyílik az ajtó. – Hahó, van itt valaki?

Hallatszik egy kellemes női hang, amihez társul egy bársonyos bőrrel megáldott gyönyörű barna test. – Igen! Jön a válasz a picit még mindig zilált fiatalembertől – Hahó, van itt valaki? Ismét ez a négy szó. – Igen, igen! Itt vagyok! Itt állok előtted Kincsem. Nem látsz? Válaszol, majdhogynem kiabál már. – Hmm, biztos megint a részeg fiatalság szórakozik. – gondolja a bársonyos testű nő, és lassan becsukja az ajtót. A fiatalember, megpróbálja eltorlaszolni az ajtót a lábával és kezével egyaránt, de mintha a teste habkönnyű lenne és nem lenne annak teljes uralója. – Mi a fene? Mi volt ez? – kérdezgeti magától, majd ismét megpróbál becsengetni, de már nem megy! A keze már nem engedelmeskedik és átsuhan a tárgyakon. Dermedten nézi a tenyerét az ajtóban állva, amik lassan kezdenek szürkévé válni. Felnéz maga elé. Az ajtó ablakában meglátja magát, s egyidejűleg a háta mögött lévő villanypóznát is picit homályosabban. Megrémülve hátralép, és elfeledve, hogy ott lépcső van, lezuhan. Zuhanás közben látja még a lépcsőn felfelé haladó nőt aminek hatására előtörnek az emlékek. Most már emlékszem! – suttogja könnyes szemmel és köddé válik.


1. évfolyam 1. szám

GÚTAI LAP 7

A nép szava – Olvasóink írták

SZABÓ HILDEGARDA:

HOROSZKÓP

Giro barátomnak Füleki barátom, te drága jó lélek! Merre jársz mondd, merre csatangol szíved? Kereslek én égen, kereslek földön, Nem lellek már sehol, s hiányod már érzem.

Kos Lásd vendégül azokat az embereket, akik befolyással lehetnek a boldogulásodra.

Rég láttalak téged, valami lelt netán? Táncoslábú barátom jelentkezz ezek után! Sok idő eltel, míg utoljára láttál, Neved is felejtik, s címed sem tudják. Telefonom sem jelez, vártam hívásod. Haragszol rám? Tán nagy a pimaszságom? Kedves barátom, te Casanova lélek! Meséld el nékem melyik asszonynál hagytad most szíved? Boldog vagy remélem, bú nem érint téged, Ha mégis tudd itt vagyok tenéked. írj hát szólj, hallasd hát a hangod! Tudjam jól vagy, várom hívásod!

Bika Gyermeked boldogulása miatt tele vagy aggodalommal, minél jobban aggódsz az ő életét is megnehezíted. Ikrek Most viszonylag nyugalmas időszak köszönt az életedbe. Mindennek oka, hogy anyagilag is megtalálod a számításod. Rák Egy utazás is pompásan sikerülhet, és ügyesen nyélbe üthetsz egy kölcsönügyletet, vagy banki tranzakciót. Oroszlán Bármennyire hihetetlen, te sem vagy tökéletes. Neked is vannak hibáid, csak ezeket szereted eltitkolni.

Szemüveged mögül újra kacsints rám, Mosolyogj s örülj ha ismét látsz. Kiabálj rám hangosan, süvíts mint a szél! Köszönj rám úgy, mint rég.

Szűz Tele vagy aggodalommal, a hivatalos ügyek sem haladnak olyan gördülékenyen, mint ahogy szeretnéd.

„Szia Becses” köszönj, integess vadul. Meglátlak én, s elszáll majd az aggodalom. Nevetünk ismét, s szól majd a zene! Jaj Komárom! Mi lesz akkor veled? (2013)

KEDVES OLVASÓINK! VÁRJUK VÉLEMÉNYÜKET, ÉSZREVÉTELEIKET, ÍRÁSAIKAT A GPT@GPT.SK CÍMRE. KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG AZT IS, MIRŐL OLVASNÁNAK SZÍVESEN, MI ÉRDEKLI ÖNÖKET, MIRE KÍVÁNCSIAK ÉS A SZERKESZTÉS SORÁN EZEKET FIGYELEMBE VESZSZÜK MAJD. SEGÍTSÉGÜKET TISZTELETTEL KÖSZÖNIK: A SZERKESZTŐK

Mérleg Beszélgess a kedveseddel, rá fogsz jönni, hogy mi bántja őt, és arra is, hogyan segíthetsz, járulhatsz hozzá a gyógyulásához. Skorpió Ha őszinte leszel magadhoz, rájössz, hogy valakivel azért vagy kedves, mert hasznot remélsz tőle. Nyilas Maradj nyugton, ne keverje-kavarj állandóan, mint egy fagylaltgép, mert többeknek lesz elege belőled. Bak Ha házas vagy, partnered viselkedése kellemes meglepetésként érhet, és újra rájössz, miért kötötte hozzád az életét. Vízöntő Pénzügyekben egy váratlan, kedvező lehetőséghez juthatsz, még az is lehet, hogy megcsíphetsz egy jó állást. Halak A szerelemed, a gyermeked segítségedre van a lazításban, szeretetükkel halmoznak el, és ápolgatják érzékeny kis lelked.


Csallóköz

2013. augusztus

Egy kis Csallóköz A Csallóköz hetilap a múlt század hatvanas éveiben jelent meg a lappiacon járási hetilapként, de története még ennél is régebbi, hiszen csaknem egy évszázadra vezethetők vissza elődeinek megjelenése. Napjainkban a felvidéki magyarság legszínesebb regionális lapja hetente kerül az olvasókhoz 48 oldalon, A4-es formátumban, hasonló külsővel, amilyenben most a Gútai lapot is olvashatják. Olvasóink visszajelzései szerint elmondhatjuk, rengeteg hasznos és szórakoztató olvasnivalót talál benne az érdeklődő, s mivel regionális lapról van szó, jellemzően a tágabb csallóközi régióban kapható. A lapban találhatóak: tudósítások, jegyzetek, háttérírások, villáminterjú, riport, képriport, tárca, bűnügy, tanácsadó rovatok, interjú, ajánlók, olvasószolgálat, szabadidő, autós, motoros oldal, kertészkedő, hirdetések, kulissza, TV-műsor, sport, pedagógusportré. A 48 oldalból hetente négy oldal szlovák nyelvű riportokat, tudósításokat, glosszákat tartalmaz. Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt hónapokban lapunk hasábjain új rovatok is megjelentek, színesítve nem csak a tartalmi részt, hanem új ismereteket is szolgáltatva. Az elmúlt időszakban erősebb szerepet kapott a regionális jelleg, hangsúlyt helyezve a magyarságunk megőrzésére. Ez megmutatkozik abban, hogy Csallóköz történetével foglalko-

zó helytörténeti rovatot indítottunk – Históriás Csallóköz címmel, s van már helyi gazdasági kérdésekkel foglalkozó rovat is. Míg előbbi a nemzettudat erősítését szolgálja, a másik széles körű információkat biztosít. Emellett a művészeti élet fiatal tehetségeit is igyekszünk bemutatni, sőt, pedagógusokat és nagy- valamint kisvállalkozókat bemutatkozó riportsorozatunk is jelentkezik, amelynek köszönhetően olyan életutak kerültek bemutatásra, melyek példaértékűek lehetnek a meggyengült gazdasági helyzetben. Ahhoz viszont, hogy új olvasókat érjünk el, s megtartsuk a régieket, fontos a folyamatos kommunikáció az olvasókkal a lap hasábjain kívül is. Ennek jegyében az elmúlt időszakban megerősítettük jelenlétünk a közösségi hálókon. Ez azt jelenti, hogy például a Csallóköz facebookos oldalán információk széles körét osztjuk meg az olvasókkal, emellett egy hetes késéssel lapszámaink pdfes verziója is letölthető. Tehát amennyiben nem csak hathetente olvasnák a Csallóköz hetilapot, amely akkor Gúta színes híreivel is szolgál, hanem minden héten szeretnének tájékozódni mi zajlik városukban és a régióban, akkor rendeljék meg a lapot ezért a fantasztikus árért. Ne feledjék! Csallóköz – A régió lapja. Csupán 22,95 euróért egy egész évre.

"

8 GÚTAI LAP

MEGRENDELŐSZELVÉNY Megrendelem a Csallóköz–Žitný ostrov regionális hetilapot. egy évre 22,95 euró

félévre 14,30 euró

Név:.................................................................. Utca, házszám:................................................ Lakhely: ........................................................... Telefonszám: ................................................... Aláírás: .....................................

Az újság ára egy évre 33,80 euró amennyiben a újságárusoknál veszi. Ha közvetlen a szerkesztőségben rendeli meg lapunkat, az egy évre szóló előfizetés csak 22,95 euró, a féléves pedig 14,30 euró. A kitöltött megrendelőlapot a szerkesztőség címére várjuk: Rybný trh 332., 929 01 Dunajská Streda. Információ: 031/550 37 44; 0903 23 67 24.

Kiadja a Gútáért Polgári Társulás, e-mail: gpt@gpt.sk, www.facebook.com/GutaiLap. Szerkesztők: Halász Béla, Méhes Csaba, Vadkerti Neszméri Csilla. Megjelenik hathetente.

Gútai Lap  

Gútai ingyenes lap, nemcsak gútaiaknak! :)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you