Page 1

Már ötvenezerért házasodtak a halasi nők 4.

Meglepetés és kitüntetés Dósa Istvánnak

15.

Szegedi Gábor Kínája 18.

tükör

fotó: pozsgai ákos

Halasi

Az új kapitány szigort ígér Vaslóczki Ferenc: a közbiztonságot nem csak a rendőrség teremti Írásunk az 5. oldalon 2015. október 28. • XXIX. évfolyam 44. szám•Ára: 195 Ft

Progr am mellé ajánlóklette l

Alapítva 1987-ben


 felemelõ

2015. október 28.

Székelyföldért égtek a halasi őrlángok Több száz helyszínen gyújtottak őrtüzet Székelyföld önkormányzási jogát követelve szombat este. A Székely Nemzeti Tanács tiltakozó akciójához csatlakoztak Kiskunhalason is, két helyszínen is fellobbantak Székelyföld őrlángjai.

a határok kivilágításával kívánják a román kormány és a világ tudomására hozni, hogy Székelyföld létezik, és élni akar az önrendelkezés jogával. „E jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását! Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé” – áll a kiáltványban. A dokumentum emlékeztet arra, hogy Románia kormánya nem mondott le a szándékáról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba olvassza be, valamint arra, hogy a több ízben kinyilvánított autonómiaigényről párbeszéd sem kezdőd-

Székelyföld határainak kivilágításával egy időben számos helyszínen gyúltak ki az őrtüzek október 24-én a székelyek autonómiájáért

fotó: internet

A kiskunhalasi Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület a Semmelweis térre hívta a halasiakat együtt érző gyertyagyújtásra, ahol a negyedórás program este fél hatkor kezdődött. Egy székely zászlót terítettek a fűre, amit úgy hajtogattak össze, hogy Székelyföld határait ábrázolta, körülötte gyújtották meg a mécseseket, miközben Nyírő József erdélyi író verse, zenék hangzottak el és elénekelték közösen a Székely Himnuszt is. Dr. Döme Ottó, az egyesület elnöke rövid beszédében kiemelte, hogy szervezetük az erdélyi magyar irodalmi művek ápolása mellett a székelyföldiek autonómiai törekvéseinek elősegítését is fontos céljának tartja, ezért tartotta fontosnak, hogy csatlakozzanak a Székely Nemzeti Tanács felhívásához. Az akció Székelyföld 68 peremtelepülésén kezdődött egy időben szombat este ökumenikus istentisztelettel, amelynek végén felolvasták a demonstráció kiáltványát, és a résztvevők kivonultak a környező magaslatokra őrtüzeket gyújtani, illetve a gépkocsik fénycsóváját tükrökkel az ég felé irányítani. A Székely Nemzeti Tanács dokumentumában kinyilvánították, hogy

Szombaton este kivilágították Erdély határait hetett, mert az erre irányuló székelyföldi kezdeményezések rendre válasz nélkül maradtak. Kiskunhalason egy másik civil csoport is csatlakozott a Székely Nemzeti Tanács felhívásához, ők egy ke-

rékpártúrával összekötve az olajosok útja közelében lévő Fráter-dombhoz várták az érdeklődőket, ahol szintén meggyújtották a székelyföldi őrlángokat. Kép-szöveg: P. Á.

Fotók: Csanádi István

Hatvanéves a fehértói ovi

Október 16-án különleges eseményt ünnepeltek a fehértóiak, hiszen a helyi óvoda intézménye 60 éves lett. A születésnap egyben névadó ünnepség is volt. Harnóczi Erzsébet óvodavezető köszöntőjében elmondta, hogy olyan nevet kívántak választani, ami egyedi, valami kellemeset jelent, és ábrázolni is tudják

a gyermekek. Így esett a választás a Mosolyvár Óvoda névre. Az ünnepi program folytatásaként Huszár Zoltán, Kunfehértó polgármestere szólt a jelenlévőkhöz, majd az óvodás gyermekeké volt a főszerep, akik műsorral készültek a vendégeknek. A mondókák, énekek, táncok hatalmas sikert arattak a szülők és a meghívot-

tak körében. Meglepetésként a Lyra együttes két tagja, Csorvási Zoltán és Csorvási Kata szórakoztatta a nagyérdeműt, produkciójukba bevonták a legkisebbeket is. A születésnapi torta sem maradhatott el, a hatalmas csokoládétortát közösen fogyasztotta el a születésnapot ünneplő vendégsereg. Szőri Attila


aktuális 

2015. október 28.

Emlékezzünk halottainkra!

Közös körzettakarítás lesz Egy évvel ezelőtt, a képviselői eskütételt követően néhány nappal már közös körzettakarításra hívta a hetes kerületben élőket Vincze Attila. Az akció akkor sikeres volt, ezért a városatya idén is megszervezi, azt mondja, ezúttal is lesz tennivaló bőven. Vincze Attila megválasztása után nem sokkal a tettek mezejére lépett. Közös körzettakarítást szervezett, amelyen szép számban vettek részt a hetes kerület polgárai. Ennek ismétlése lesz november 14-én 8-12 óra között – tudtuk meg a képviselőtől. Csakúgy, mint egy esztendővel ezelőtt, ezúttal is a lehullott levél és a közterületen elszórt szemét összegyűjtése lesz a feladat. A közös munka után ismét lehetőség lesz egy tál finom ludaskása elfogyasztá-

sára is, erre előzetesen sms-ben lehet jelentkezni (30/740-10-98). A képviselő arra kéri a körzet polgárait, hogy aki részt akar venni az akcióban, az lapátot, gereblyét, seprűt hozzon magával. – Úgy gondolom, fontosak ezek a megmozdulások. Tehetünk valamit az élhetőbb környezetünkért, közben megismerjük egymást és elbeszélgethetünk a város dolgairól is – fogalmazott Vincze Attila. JL

Még több útépítés A Tormássy utcai közösség úgy tűnik, hogy mozgatórugója volt a lakossági útépítéseknek, amelyeket a városházával közösen valósítanak meg. A képviselő-testület újabb két társulás létrehozását fogadhatja el, egyik a Sóstó környékén lévő Epreskert utcát, a másik pedig a Kertvárosban lévő Gyárfás utca polgárait érinti. Mindkét helyen régóta várják már a szilárd burkolatú, járható utat. Úgy tűnik, hogy sikeres volt a városháza kezdeményezése, amely közös útépítési beruházásokat tervezett a lakosság bevonásával. Ennek érdekében rendeletet hoztak néhány hónappal ezelőtt, a közelmúltban pedig már arról lehetett beszámolni, hogy a Tormássy utcaiak meg is alakították az ehhez szükséges társulatot. Talán ez adott motivációt két másik halasi közösségnek is, amelyek most jelentkeztek be a képviselő-testületnél. Az Epreskert utca burkolása évtizedes terv, eső után szinte lehetetlen a közlekedés azon a szakaszon. Az érintett ötven porta közül harmincöt tulajdonosa vállalta az ingatlanonkénti

negyedmilliós hozzájárulás megfizetését. A városháza hasonló összeget tesz hozzá a megvalósítás érdekében. A másik jelentkező a Gyárfás utca 3644. közötti, még burkolatlan részén élők közössége. Az érintett hét lakó közül öten vállalták a feltételeket és aláírták az útépítési közösséghez való csatlakozásukat. Ingatlanonként 140 ezer forinttal járulnak majd hozzá a három méter széles útalap és az aszfaltborítás elkészítéséhez. Természetesen itt is rendelkezésre áll majd az önkormányzati hozzájárulás. Mindkét kérelmet csütörtökön tárgyalja a képviselő-testület. Jáger L.

Az egyházak is készülnek a mindenszentekre és a halottak napjára. Mint megtudtuk: Kiskunhalason a katolikusok érseki szentmisére, a református közösség pedig temetői istentiszteletre várja a városlakókat. Mindenszentek ünnepe, november 1-je ebben az évben vasárnapra esik. Mint megtudtuk: a halasi katolikus egyházközségnél a vasárnapi miserend szerint fél 9-kor, 10 órakor és este fél hatkor lesznek ünnepi szentmisék az alsóvárosi nagytemplomban. A délelőtt 10 órai misét dr. Bábel Balázs érsek tartja, a felkészült felnőttek bérmálásával egybekötve. Mindenszentek napján 13 órától tartják a temetőben a sírszenteléseket. Ezúttal a sírkertben külön szentmise nem lesz, de 15 órától a halottakért ünnepélyes szertartást végeznek a Hősök Keresztjénél.

Gyertyagyújtás is lesz a római katolikus temető ravatalozójánál. November 2-án, halottak napján 7:45 órakor és este fél hatkor lesz a templomban szentmise – tudtuk meg. A református közösség két istentiszteletet tart, mindkettőt november 1-jén. A szertartás délután fél háromkor lesz, egy időben az új és a régi református temetőben. JL

Vigyázzunk értékeinkre! Az elkövetkező napokban sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírhelyeit a temetőkben. Ilyenkor a közúti forgalom sűrűsége a többszörösére nő és a veszély még tovább fokozódik, ha a megszokottnál lassúbb haladás miatt a járművezetők elveszítik a türelmüket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a temetőjárás idején, közvetlenül a sírkertek környékén gyakrabban fordult elő gépkocsifeltörés, kerékpárlopás, táskalopás, a sírokról virág, koszorú eltulajdonítása, valamint a lakástulajdonos távollétét kihasználó betörés, besurranás. Farkasné Wodring Zsuzsanna kiemelt bűnmegelőzé-

si főelőadó éppen ezért az áldozattá válás megelőzése érdekében azt javasolja, fokozottan figyeljen mindenki az értékeikre! Járműveikben látható helyen ne hagyjanak táskát, telefont, pénztárcát, okmányokat, semmit, ami csábító lehet, és az autót minden esetben zárják le! Lehetőség szerint használják a forgalmas, jól kivilágított parkolóhelyeket. Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt látnak maguk mellett, ellenőrizzék értékeik meglétét, s ha tetten érik a tolvajt, hangosan kérjenek segítséget, értesítsék a rendőrséget! SZA

Ideiglenes helyen a munkaügyi központ Átmeneti időre kiköltözött megszokott helyéről a Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, közismertebb nevén a munkaügyi kirendeltség. Mint kiderült, a Szent Imre utcai épületre teljes körű felújítás vár. Amíg a mesterek dolgoznak, a munkaügyi szakemberek ideiglenes helyen fogadják az ügyfeleket. Nem költöztek messzire, csak az átellenes szomszédba. Október 28-tól a Szent-

háromság tér 5. szám alatt, vagyis a volt kereskedelmi iskola épületében lehet őket megtalálni. Az ügyfélfogadás időpontja maradt a régi, a telefonos elérhetőségek viszont változtak. Az új számok a következők: tel: 77/795-000, fax: 77/999-623. Azt pontosan még nem tudni, mikor lesz a visszaköltözés, a felújítási munkálatok várhatóan több hónapot vesznek majd igénybe. F. E.


 kék fény

2015. október 28.

Bíróság előtt a tompai gyilkos Szerelemféltésből megölte barátját, majd elásta a kertje végében Múlt kedden kezdődött annak az 55 éves tompai férfinek a büntetőpere, akit ismerőse bántalmazásával, illetve megölésével vádol a főügyészség. V. Zoltán két éve féltékenységből ölte meg 21 éves barátját – az ügyészség szerint. Az 55 éves vádlott nem tudta elviselni, hogy a nála jóval fiatalabb párja más férfiakkal és nőkkel is lefeküdt. A vádlott a gyilkosság napján is szóvá tette párja kicsapongó életét, a szóváltás dulakodásig fajult. A vádlott egy kőműveskalapáccsal verte agyon az áldozatot, majd a holttestet elásta a tanyán. A két férfit intim viszony fűzte egymáshoz, 2013. március elején azonban eltűntként keresték a rendőrök a 21 éves tompai fiatalembert, akinek eltűnését a nagymamája jelentette be. A kiskunhalasi nyomozók széleskörű adatgyűjtést folytattak, több tanút is kihallgattak az eltűnéssel kapcsolatban. Kiderült, hogy utoljára V. Zoltán, az akkor 53 éves tompai férfi találkozott az eltűnt fiatalemberrel. A gyilkossággal gyanúsított férfi néhány évvel korábban Soltvadkertről költözött Tompára, koráb-

ban biztonsági őrként is dolgozott. A tompaiak elmondása szerint gyakran keltett feltűnést azzal, hogy Polgárőrség feliratú Ladával rótta a város utcáit, noha – információink szerint – nem volt polgárőr. A halasi és a megyei főkapitányság nyomozói több embert is kihallgattak az üggyel kapcsolatban, majd egyértelműen V. Zoltánra terelődött a gyanú. A rendőrök öt hónappal a fiatalember eltűnése után tetemke-

reső kutyával vizsgálták át V. Zoltán ingatlanát, ahol a kertben elásva megtalálták és kihantolták a megölt fiatalembert holttestét. A vádirat szerint a vádlott már évekkel korábban, 2011. szeptember 12-én is bántalmazta a fiatal barátját, tompai házának udvarán egy vascsővel több alkalommal fejbe vágta, aminek következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban a bántalmazás so-

rán súlyosabb, 8 napon túli sérülés is létrejöhetett volna – áll a szakértői jelentésben. A második vádpont szerint a vádlott 2013. március 4. napján az esti órákban szintén a már említett tompai ingatlanában több, nagy erejű, fejre mért ütéssel megölte a sértettet, a háza kertjének végében egy törmelék és szemét tárolására szolgáló gödörbe elásta a holttestet. Kép-szöveg: P. Á.

Már ötvenezerért is házasodtak a nők Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a 73 magyar és 1 szerb állampolgárral szemben, akik pénzért szerb férfiak házasságkötését szervezték meg magyar nőkkel. Az 58 éves szerb gyanúsított 2013 márciusa óta szervezte meg társaival az egybekeléseket. A magyar közvetítők hajadon vagy elvált nőket kerestek fel, akik 50 ezer forint és 2 ezer euró közötti összegért vállalták a házasságot. Az esküvőt követően kiutaztak Németországba vagy Ausztriába, hogy férjeik tartózkodási engedélyhez jussanak. A gyanúsítottak ellen családi kapcsolatok létesítésével visszaélés gyanúja miatt indult eljárás. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a nyomozást befejezte, 214 esetet bizonyítottak, az iratokat vádemelési javaslattal küldte tovább a Kiskunhalasi Járási Ügyészségnek. gényükkel, akikkel a nyelvi nehézségek miatt általában beszélni sem A szervezők megbízásából a magyar tartózkodási engedélyek megszerzé- tudtak. A nyomozás során sok, Szerbiáállampolgárságú közvetítők olyan – séhez szükséges eljárásoknál. szintén – hajadon vagy elvált nőket A nők 50 000 forint és 2 000 eu- ban megkötött házasság esetében kerestek fel, akik pénzért vállalták, ró közötti összegeket kaptak egy-egy merült fel az érdekházasság gyanúhogy egy ismeretlen szerb férfival há- házasságért, a pénz első részletét a ja, 214 esetben bizonyíthatóan anyazasságot kötnek. Az esküvőt követő- házasságkötés után, a másodikat a gi haszonszerzés miatt jött létre a háen a feleségeknek ki kellett utazniuk tartózkodási engedély megszerzését zasság. A Magyarországon folytatott újdonsült férjeikkel Németországba követően vehették át. Az érintettek nyomozás adatai alapján – nemzetvagy Ausztriába, ahol jelen voltak a először az esküvőn találkoztak vőle- közi együttműködés keretében – a

német és az osztrák társszervek jelezték, hogy több eljárást is indítottak névházasság, tartózkodási szabályok megsértése, továbbá engedély nélküli tartózkodás miatt. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda az eljárást befejezte, az iratokat múlt csütörtökön vádemelési javaslattal küldte meg a Kiskunhalasi Járási Ügyészségnek. P. Á.


portré 

2015. október 28.

Számít a halasiak véleményére az új kapitány Azt mondja, jól működő kapitányságot örökölt elődeitől és az egyik legfőbb célja, hogy munkatársainak, beosztottainak kiszámítható jövőképet teremtsen. Szeretné megismerni az emberek véleményét a közbiztonságról, az itteni rendőrök munkájáról. Az ittas vezetőkkel szemben továbbra is erélyesen fellépnek, a drogkérdésben pedig diákok bevonásával igyekszik példát mutatni az ifjúságnak. Dr. Vaslóczki Ferenc, Kiskunhalas rendőrkapitánya azt is elárulta magáról, hogy három gyermek boldog édesapja, ha teheti, a napi, sokszor fárasztó munka után futócipőt ölt és irány a természet. } Három hónapja van a halasi kapitányság élén. Milyen impulzusok érték? – Megmondom őszintén, jó és pozitív benyomásokat szereztem ezen időszak alatt. } Eddig a megyei közlekedésrendészetet irányította, most viszont figyelnie kell a nyomozókra, a járőrökre, a technikusokra és az ügyvitelben dolgozókra is. – Azért nem teljesen ismeretlen ez az egész. Nézze, tíz évig a megyei szakirányításban dolgoztam, az biztos, hogy ez egy másik közeg, egy kapitányság vezetése komplex feladat, ebben számítok a kollégáim együttműködésére és az elmúlt években megszerzett tapasztalatára, szakmai tudására. } Tényleg, hogy alakult a rendőri pályafutása? – A Rendőrtiszti Főiskola elvégzése után tulajdonképpen a kecskeméti városi kapitányság és a megyei főkapitányság valamelyikén dolgoztam, rendészeti területen. } Vonzotta ez a hivatás, az egyenruha? – Lehet, hogy meglepődnek most, de én 13 éves korom óta erre készültem. Azt ne kérdezze miért, mert nem tudom. Egyszer csak jött ez a gondolat és tulajdonképpen akkor, közel két és fél évtizeddel ezelőtt eldőlt minden. } Úgy tudom, jogi egyetemet is végzett. Egyszer sem gondolt arra, hogy ezzel a diplomával máshol is el tudna helyezkedni? – Egyszer volt egy gondolatom. A bírói hivatást néztem ki magamnak. Nem sokáig tartott, viccesen megfogalmazva beszippantott a rendőrség és egy fikarcnyi kétely sem volt bennem, hogy én ezt akarom csinálni. } Közlekedési vezetőként nyilván sok szörnyűséget látott, tapasztalt. Volt olyan, ami megmaradt önben és mély nyomot hagyott a lelkében? – Két esetet említenék. A sajtóban is megjelent annak a négyfős családnak a tragédiája, akik balesetben hunytak el

Kiskunfélegyháza közelében, egy ittas vezető miatt. Az életben maradt kisfiúhoz, aki otthon maradt, az én munkatársaim mentek ki közölni a hírt, velük volt egy rendőrségi pszichológus is. A másik egy kolléga halála, aki motoros rendőrként szenvedett végzetes balesetet. Személyesen ismertem az áldozatot, az eset ezért is viselt meg nagyon és örökké magammal viszem. } Visszakanyarodva az elmúlt néhány hónapjára, amit halasi kapitányként töltött, mennyire sikerült megismerni a várost, a környéket, az itteni embereket? – A kapitányság területén lévő települések polgármestereivel igyekeztem találkozni, felvenni a kapcsolatot. Ezen a területen még van adósságom, de az időmbe egyelőre ennyi fért bele. Valóban, az ismerkedés időszaka volt és szerintem még az elkövetkező néhány hét is erre megy rá. Viszont van egy konkrét elképzelésem, amely egy Hollandiából indul módszer, és szeretném itt is kipróbálni. } Mondana valamit a részletekről? – Police Café Kiskunhalas. Ez egy olyan fórum lenne, ahol a város közbiztonsága lenne a téma. Körülbelül negyvenen lennénk, olyanokra számítok, akiknek a véleménye, gondolkodása mértékadó a halasi közéletben. Kíváncsi vagyok az emberek véleményére, arra, hogy miként ítélik meg a munkánkat, a közbiztonságot. Nekem ez nagyon fontos, a szervezés még az elejénél jár, de bízom benne, hogy eredményes lesz az együttműködés. } Amikor megkapta ezt az új feladatot, a kapitányság vezetését, mit gondolt, teljes átalakítás lesz vagy azért valami megmarad abból is, amit az elődeitől örökölt? – Nem akartam tabula rasa-t, tiszta lapot. Vallom, hogy nem kell mindent újraépíteni. Azt tapasztalom, hogy jól működő kapitányságot örököltem az elődeimtől, remek eredményeink vannak. Persze voltak és lesznek is új elképzeléseim, de a kollégáim számára szeretném megteremteni a kiszámít-

fotó: Bakos László

Dr. Vaslóczki Ferenc szigort ígér az ittas vezetőkkel szemben

„Fontos a polgárok véleménye, akikkel együtt kell működnünk a biztonság megteremtésében.” ható jövőképet. Szerintem egyébként jó irányba tartunk. } A halasiak egyik legfőbb vesszőparipája az, hogy mindig, minden városrészben lásson rendőrt, lehetőleg gyalogosan. Ha elődei közül valaki a létszámhiányra hivatkozott, akkor megkapta azt, hogy itt van a Készenléti Rendőrség. – Ilyen vélekedést már én is hallottam. A Készenléti Rendőrség egyik osztálya Kiskunhalason van, de ez nem azt jelenti, hogy csak itt teljesít szolgálatot. A feladataikat sem mi szabjuk meg. Ha lehetőség van rá, akkor ők is részt vesznek a közterületi járőrözésben. Lehet, hogy furcsa lesz az, amit mondok, de a közbiztonság nem olyan termék, amit csak a rendőrség állít elő. } Nocsak, ez egy új megközelítés… – A modern tudomány állítja ezt és én egyet is értek a megközelítéssel. A rendőrség önmagában kevés a közbiztonsághoz. Ennek megteremtésében mindenkinek ki kell vennie a részét. Ezért is fontos a polgárok véleménye, akikkel együtt kell működnünk a biztonság megteremtésében. } Ittas autósok. Hallottam egy megdöbbentő számot a minap, amely szerint Kiskunhalas ebből a szempontból az ország legrosszabbjai között van. – Sajnos a statisztika azt mutatja, hogy a személyi sérüléssel végződő balesetek 18 százalékában szerepet játszik az alkohol. Az országos arány 10 százalék körül van, a megyei pedig 15 százalék. Ebből is látszik, hogy van tennivalónk bőven. } Az egyik ismerősöm a lelkemre kötöt-

te, hogy ha találkozom önnel, kérdezzem már meg, mennyire lesznek gyakoriak azok a razziák, amikor minden autóst leállítanak és szondáztatnak. – Folytatjuk ezeket az akciókat. Minden héten lesz ilyen a kapitányság egész területén. Következetesen tettünk és ezután is tenni fogunk azért, hogy az ittas sofőröket kiszűrjük a forgalomból. } Kábítószer és Kiskunhalas. Valóban súlyos a helyzet? – Nincs rosszabb helyzetben Kiskunhalas, mint mondjuk más, hasonló adottságú város. Átalakult a kábítószerterjesztői rendszer. Manapság már internetről rendelnek dizájner drogokat, ezek olyan szintetikus anyagok, amelyek Távol-Keletről érkeznek és baj esetén még az orvosoknak is gondot okoz az azonosítás. Divatos manapság és legálisan hozzá lehet jutni a zsályához, melynek olyan mellékhatása van, amely halucinációkat okoz, aztán meg a bekattant fiatal a rendőrséget hívja és kér segítséget a háztetőn szaladó zöld íjászok ellen. } Nemrégiben alakult meg a Kábítószer Egyeztető Fórum. Ez segíthet a rendőrségnek? – Halas ezzel jó irányba lépett. Terveim között szerepel egy konferencia szervezése, ahol mértékadó szakemberek beszélnének a kialakult helyzetről a Fórum tagságának, a megfelelő döntések meghozatala érdekében. Majsai gimnazistákkal közösen figyelemfelhívó kisfilmeket készítünk, olvastam néhány forgatókönyvet, azt mondom, lesz majd ezeknek is hatása. } Én nagyon kíváncsi vagyok és gondolom az olvasók is, hogy miként tud lazítani egy kapitány. – A futás mindig kikapcsol. Ha csak tehetem, akkor irány a természet, főként egy fárasztó nap után jólesik a mozgás. Aztán szaunázni is szeretek, heti egy alkalommal igyekszem sort keríteni rá. Amikor Kecskeméten dolgoztam, az otthonomból futva vagy kerékpárral mentem a munkahelyemre. } Család? – Feleségem és három gyermekem vár mindig haza. Van egy négyéves ikerpár, egy kislány és egy kisfiú, valamint egy kétéves kisfiú. Ők adják a biztos hátteret nekem. } Tényleg szereti a Kowalsky meg a Vega együttest? – Tényleg, sőt még az Intim Torna Illegál is nagy kedvencem. Jáger Levente


 ünnepi

2015. október 28.

Tűzoltó elismerések a nemzeti ünnep alkalmából Ünnepi állománygyűlésen emlékezett meg a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is az 1956-os forradalomés szabadságharc eseményeiről Kecskeméten, az Erdei Ferenc Művelődési Központban. A rendezvényen Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere, dr. Csala Mónika, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági osztályvezetője és Babud Jenő tűzoltó ezredes, a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője vehettek át emléktárgyat dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó ezredestől, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjétől. Fülöp

Róbert polgármester és dr. Csala Mónika a nyár elején, Kiskunhalas közelében bekövetkezett ötös kiemelt fokozató erdőtűz megfékezésében nyújtott kiemelkedő segítségükért, míg Babud Jenő tűzoltó ezredes a sok évtizedes példaértékű szakmai munkájáért, a különböző katasztrófák és kárhelyek felszámolásában végzett kimagasló tevékenységéért kapta az elismerést. Kép-szöveg: P. Á.

Zászlófelvonás, emlékműsor és koszorúzások

A városi ünnepségsorozat nyitányaként délelőtt az Országzászló emlékműnél a Himnusz hangjaira felvonták a mára az 56-os forradalom és szabadságharc jelképévé vált közepén lyukas zászlót. Az ünnepség résztvevői ezt követően a filmszínházba vonultak át, ahol Farkas Dániel alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A politikus szerint fontos, hogy őszintén beszéljünk a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményéről. – 1956. október 23-án őserővel szakadt fel az életösztön a magyar népből. Szinte az egész világ beleremegett és népek sora nézte néma csodálattal a magyarok bátorságát. Egy kis ország szembe mert szállni a világ egyik legnagyobb hadseregével, hogy megvédje hazáját. A magyar nemzet ezer év alatt megtanulta, hogy a szabadságról nem elég csak beszélni, harcolni kell a háborúban és a békés hétköznapokban is. 1956 óta tudjuk, hogy nemcsak az idegen megszállók és a gyilkosok okozhatják egy nemzet vesztét, hanem a tehetetlenek és az alkalmatlanok is, akik saját gyengeségük miatt képesek voltak eladni a saját nemzetük szabadsá-

Fotók: Anda Péter

Kiskunhalason, több helyszínen megemlékeztek az 1956-os szabadságharc és forradalomról. Az Országzászló emlékműnél ünnepélyesen felvonták a forradalom zászlaját a városi közjogi méltóságok jelenlétében, majd az ünnepség a Városi Filmszínházban folytatódott ünnepi beszéddel és műsorral, utána a főtéri 56-os kopjafánál helyeztek el virágokat a résztvevők, majd a katolikus temetőben koszorúztak Nagy Szeder István sírjánál.

gát – fogalmazott az alpolgármester utalva egyben a napjaink migrációs problémáira is. Farkas Dániel rámutatott: az 56-os mártírok megvédték a forradalom tisztaságát, a hazát, példát kell róluk vennie a ma élő nemzedéknek. Az ünnepi emlékműsorban a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Humán Szakképző Iskolájának diákjai működtek közre, felelevenítve a forradalom pillanatait. Az ünnepi műsort követően a megemlékezők a főtéri 56-os kopjafához vonultak, ahol mécseseket gyújtottak és

virágokat helyeztek el a talapzatánál. Fülöp Róbert polgármester, Farkas Dániel és Szűcs Csaba alpolgármesterek, majd a politikai pártok önkormányzati frakciójának tagjai, oktatási intézmények és civil szervezetek képviselői, 56-os túlélők és magánszemélyek helyezték el a megemlékezés virágait. Az ünnepség résztvevőinek egy csoportja ezután a katolikus temető ment, ahol Nagy Szeder István mérnök, helytörténész, néhai kisgazda politikus sírjánál tartottak megemlékezést. Pajor Kálmán, az 56-os

Emlékbizottság elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy Nagy Szeder István életével és munkásságával megmutatta, hogy kell erős hittel, tisztességgel, becsületesen működtetni egy rendszert, amely örök példaként szolgál a későbbi nemzedékek számára. A sírnál a város vezetői és mások mellett virágot helyezett el F. Nagy József nyugalmazott kiskunhalasi középiskolai tanár is, aki 56-os tevékenységével sokban segítette az forradalom és szabadságharc eszményét. P. Á.


elismerõ 

2015. október 28.

Kiskunhalasi kitüntetettek a megyei díjazottak között

Dóra Lajos, Bányai Gábor, Ulakcsainé Lovas Jolán, Rózsahegyi Róbert, dr. Benkő Zsolt Ernő, Fehér Péter és Sáfrán Ferenc Kecskeméten, a Három Gunár rendezvényházban tartotta ünnepi közgyűlését a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, ahol átadták a megye díjait, több kiskunhalasi és környező településbeli vehetett át kitüntetést.

szággyűlési képviselő, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés volt elnöke, a megye gazdasága, a területfejlesztés, a helyi értékek és a kultúra fellendítése iránt kifejtett munkájáért. „BÁCS-KISKUN MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJAT” vehetett át dr. Benkő Zsolt Ernő kunfehérRideg László, a Bács-Kiskun Me- tói gyógyszerész. Nevéhez fűződik gyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kiemelte: ahhoz, hogy tartalmat kaphat a mai ünnep, kellett 1956. Kellettek az elszánt, béklyókat ledobni akaró, szabadságra vágyó hősök. Ugyanakkor hatványozott az ünnep, hiszen huszonöt évvel ezelőtt, szeptember 30-án tartották hazánkban az első szabad önkormányzati választásokat. A mintegy 3200 magyarországi önkormányzat: a demokrácia egyik alappillére – tette hozzá. Az 1990-es rendszerváltozás egyik legsikeresebb vívmányának nevezte az önkormányzati rendszer létrehozását. Hozzáfűzte: a nemzeti ünnep a legnemesebb nap arra, hogy felhívjuk a figyelmet a magunk értékeire, hogy jobban előtérbe kerüljenek az érdemek, a saját kincseink. – Olyan leltárral büsz- egy szabadalmaztatott vitamin rákélkedhetünk, melyet méltán tehe- gótabletta kifejlesztése. Több patitünk Európa kirakatába, a világ ab- kát vezetett, 1995 óta saját patikája lakába. Ez igaz az életünk minden van Jánoshalmán. területére, mert alkotó, építő mun- „BÁCS-KISKUN MEGYE SPORT ka folyik a megye minden szegle- DÍJÁT” kapta Rózsahegyi Rótében, melynek köszönhetően dicső- bert. A Kiskunhalasi Lovasbandériségtáblán vagyunk úgy a sportban, um vezetője sokat tett a lovas hagyomint kultúránkban, hagyománya- mányőrzés életben tartásáért, két éve ink ápolásában, őrzésében – hang- versenyigazgató is. 2014-ben a Mesúlyozta a közgyűlési elnök. gyei Lovas Szövetség elnökségi tagjá„BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍ- nak választották, ott a díjugratás és az JAT” kapott Bányai Gábor or- utánpótlásképzés területek felelőse.

„BÁCS-KISKUN MEGYE SPORT DÍJBAN” RÉSZESÜLT Sáfrán Ferenc dusnoki futballedző, aki labdarúgó edzőként hazai és nemzetközi sikereket ért el. Aktívan részt vett a kiskunhalasi Szilády Református Futball Club megalapításában. „BÁCS-KISKUN MEGYE SPORT DÍJÁT” vehette át Suba Róbert

kiskőrösi parakenus, aki a magyar parakenus csapat tagjaként számtalan sikert ért el, többek között a Felnőtt és Parakenu Világbajnokságon. „BÁCS-KISKUN MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT ÉS MEZŐGAZDASÁGÁÉRT DÍJAT” vehetett át Fehér Péter kiskunhalasi méhész, aki 1980 óta méhészkedik, mély elkötelezettséget érez a természet- és a környezetvédelem iránt. 1997-ben létrehozta a Szélkiáltó Természet- és Környezetvédő Egye-

sületet, melynek fő profilja az ifjúság nevelése. Emellett a Kiskunsági Nemzeti Park önkéntes természetvédelmi őre. „BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJÁT” kapta Zsikláné Szarka Judit soltvadkerti pedagógus, aki 2010 óta külsős bizottsági tagként részt vesz a város kulturális életének irányításában. Szívügye a hagyományok ápolása és a helyi közösség összekovácsolása. A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK KITÜNTETŐ DÍJÁT érdemelte ki Ulakcsainé Lovas Jolán, a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója a megyei oktató-nevelő munkában elért példaértékű teljesítményéért, a zeneoktatásban végzett hatékony munkájáért, több évtizedes, elismerésre méltó pedagógusi munkásságáért. A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK ELISMERŐ OKLEVELÉT vehette át Dóra Lajos, a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség címzetes rendőr főtörzsőrmestere, főhatár-rendész. A rendkívüli bevándorlási hullám kezelése kapcsán jelentkező feladatok végrehajtása során végzett példaértékű munkájáért, a pályakezdő állomány képzése terén kifejtett kimagasló tevékenységéért. Az ünnepi közgyűlésen „BÁCSKISKUN MEGYÉÉRT DÍJAT” kapott Dávid Károly rendőr dandártábornok, aki 2007 óta vezeti a megyei főkapitányságot. Kép-szöveg: P. Á.


 értékmentõ

2015. október 28.

Kulturális utunk Egy patinás épület lesz a Kulturális Út negyvennegyedik állomása. A régi református iskola még a 17. században épült, aztán a 18-19. században bővítették, átalakították. Több száz éves fennállása alatt főként az oktatásnak adott helyet, mostanság viszont benne található a helyi rádió stúdiója és a halasi birkózók edzőterme is. A helyi reformtus közösség éppen most készül nevet adni az épületnek, amely közvetlenül a templom szomszédságában található, a Szilády Áron utca 2. szám alatt.

Régi református iskola Ha a Szilády Áron utca felől nézzük, akkor nagyon kevés látszik belőle. A teljes látképhez közelebb kell mennünk, egészen a templom mellé, onnan szemlélhető meg az egykori református iskola épülete. A feljegyzések szerint a 17. században épült, aztán a 18-19. században bővítették. Oktatási célokra készült és ez a léteEgyhetes programsorozattal várja a közönséget a Szilády Áron Társaság-Péter Dénes Népfőiskola és a Thúry József Alapítvány. Az V. Protestáns Művészeti és Tudományos Napok november 2-től 8-ig tart Kiskunhalason. Hétfőn a gimnázium bejárati oszlopcsarnokánál, régi bejáratánál megemlékezést tart Édes Árpád lelkipásztor, a Thúry József Alapítvány elnöke. Az I. Világháborús emlékmű előtt tisztelegnek a rendezvény résztvevői. A Thúry József Könyvtárban kedden 10 órakor a 178 esztendeje szü-

Aprók tánca A Pásztortűz Egyesület és a Fészekrakó Egyesület szervezésében a 14 éven aluli gyermekeket és szüleiket várják minden hónap utolsó szombatján rendezvénnyel. A Kiskun Táncegyüttes néptánc- és népdaltanítása mozgatta meg a kicsinyeket október 24én. A kreativitás megmutatására S. Császár Anna kézműves adott lehetőséget a program alkalmával. – A 2006 óta tartó eseménysorozat célja továbbra is, hogy minél többen és minél fiatalabban megismerkedjenek az érdeklődők a népi kultúrával – mutatott rá Végső István, a Pásztortűz Egyesület elnöke. Legközelebb november 28-án 15 órától lesz a könyvtárban aprók tánca moldvai táncházzal. P. L.

sítmény adott otthont a volt református leánypolgári iskolának is. Később általános, majd speciális iskola lett, a rendszerváltást követően visszakerült egyházi tulajdonba. Éveken át e falak között fogyatékos fejlesztés, gondozás folyt. A Révész Központba szinte az ország minden területéről érkeztek gyerekek, fiatalok. A Ben-

jámin gyermekház is ennek a nemes célnak az érdekében alakult. A sérült gyermekek új elhelyezést nyertek a kórház területén, viszont az épület nem maradt kihasználatlanul. A két esztendővel ezelőtt létrejött Halas Rádió stúdiójának ad otthont, de található benne tanulóhelyiség, imaszoba, irattár és a Halasi Birkó-

zó Club tehetségeinek edzőtermét is befogadta a patinás épület, amelyet 2001-ben 10 millió forintos minisztériumi támogatásból újítottak fel. A református közösség éppen nevet keres az épületnek, ugyanis a közeljövőben képzőművészeti és zeneoktatást terveznek a falak között. Kép-szöveg: J. L.

Protestáns napok Halason letett Szilády Áronra, szerdán 17 órakor a 100 éve született Szij Rezsőre emlékeznek. A november 3-i rendezvényen Bödecs Pál lelkészfőigazgató (KRK) és Varga Judit gimnáziumigazgató, a 4-i alkalommal dr. Fogarasi Zsuzsa, a Ráday Múzeum vezetője mond beszédet. A Református Gyülekezeti Házban kórustalálkozót tartanak 5-én 17 órakor Újra egy hangon szólunk… címmel. Házigazda a Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórus Andáné Vastag Andrea vezetésével.

„Az én világom…” – ez már Ábrahám Nóra szerzői estjének címe a Halasi Pódiumban. Az előadás 6-án 18 órakor kezdődik a Csipkeházban. Zongorán közreműködik Lengyel Zoltán. A Szilády Tudományos Konferencia 7-én 10 órakor várja a közönséget a középiskola dísztermében. Erdélyi Géza nyugalmazott püspök a mai hitvallásról beszél, érintve a magyar önazonosságtudatot a Felvidéken. Dr. Vásáry Tamás akadémikus Sziládyról és tudóstársairól tart előadást. Palásti Károly középiskolai tanár

a 110 éve született Sötő Józsefre emlékezik. A Közösségek Házában a Szabadkai Népkör MMK Fabula Rasa Gyermekszínjátszó Grundja mutatkozik be. Indul az ember vissza a Fára című, 7-én 15 órakor kezdődő előadásukat Greguss Zoltán rendezte. A Református Gyülekezeti Házban protestáns istentisztelet lesz november 8-án 10 órakor. Igét hirdet Németh Pál református lelkipásztor és iszlámkutató. Az istentisztelet után megkoszorúzzák Szilády Áron szobrát. P. L.

Nemzetközi teológuskonferencia Kiskunhalas több mint ezer magyar menekültet fogadott be 166 éve. Ennek kapcsán tartott egyháztörténeti előadást Végső István történész a Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VI. Nemzetközi Teológuskonferenciáján, Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. A Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya, folytatva a korábbi szép hagyományt, ebben az évben is meghirdette nemzetközi konferenciáját, mely immár a hatodik volt a sorban. A Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VI. Nemzetközi Teológuskonferenciája október 23-25-e között várta a résztvevőket. – Az 1848/49-es szabadságharc egy válságos pillanatában Délvidékről kivonták a magyar haderőt,

ezért 1849. január 23-án bekövetkezett az, amitől mindenki tartott. A szenttamási sáncokból kitörő szerb katonák a magyarok lemészárlásával, fosztogatásával igyekeztek zűrzavart kelteni a szabadságharc éppen sebezhető területén. Gyalog, szekereken és lovakon a magyar községek lakóinak hatalmas tömege káoszszerűen menekült északi, északnyugati irányba – fogalmazott Végső István. – A városunkba menekültek száma 1068

fő volt. A családok itt kaptak menedéket közel nyolc hónapig. 318 háznál szállásolták el őket. Ezzel nem kis terhet vehettek magukra a halasi polgárok, mivel a „vendégek” ellátása jórészt rájuk hárult. A Bácsfeketehegy és Kiskunhalas közötti magyar és keresztyéni alapokon nyugvó jó viszony a későbbiekben is megmaradt. Szilády Áron öccse, János 15 éven át református lelkész lett a délvidéki településen. Több feketicsi is letelepedett városunkban, így a Makay gyógyszerész família is. A Délvidéken minden évben megemlékeznek a Mária napi futásról és a halasiak jólelkűségéről – fűzte hozzá a történész. P. L.


sikeres 

2015. október 28.

Az első helyre tör a Tekó

Már hetedik alkalommal kapta meg 10 középiskolai tanár és 14 középiskola a Pro Progressio-díjat ünnepélyes keretek közt. A Műegyetem mellett működő alapítvány kuratóriuma ebben az évben is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező 50 év alatti tanárokat részesített elismerésben, akik-

kutató, elismert közgazdász, szociálpolitikus, szociológus. Szerinte a kutatás során fontos volt az is, hogy mennyire vonzó az iskola az általános iskolások számára, azokat sikerül-e felvenni, akiket az intézmény szeretne. Az évenkénti kompetenciamérések eredményei, a tanulók megtartása (hiányzások, lemorzsolódási mutatók), valamint a továbbtanulási adatok (érettségi-felvételi, nyelvvizsgák) is fontos mutatói voltak a felmérésnek. A vizsgálat inkább a fejlődésre koncentrált, arra

keresett választ, hogy a családi háttértől függetlenül hogyan változnak a diákok kompetenciái a középiskolás évek alatt. Egy iskola számára talán ez az egyik legfontosabb mutató, pontosan azt a szakmai munkát tükrözi, amivel valahonnan valahová juttatja el a tanulót. A jól működő intézmény esetében e két érték között nagy a távolság. A vizsgálat mintegy 70 ezer diák adatainak elemzésére épült. Ezekben az összevetésekben a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye által fenntartott kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium az egyházi fenntartású szakközépiskolák országos összevetésében az előkelő második helyen végzett. Az intézmény rövid bemutatásánál kiemelték a

munkaerő-piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodást, a négy év során elsajátítható egyéb képességek, képesítések (ECDL, EBC*L, CISCO, nyelvvizsga, gépírás) lehetőségét, az infrastruktúrát, valamint a színes kulturális és sportéletet is. Téglás László igazgató a jó hírt megosztotta a diákokkal és a tanári kar tagjaival is. – Köszönetet mondtam, hogy igazi csapatmunkával e figyelemreméltó elismerésben részesülhetett a tekós nagy család. Jó pihenést kívántam mindenkinek az őszi szünetben, de a diákok figyelmét felhívtam arra, hogy a tankönyveket azért forgassák, mert a következő cél nem is lehet más, mint az első helyezés – tette hozzá az igazgató. J. L.

A műszaki egyetem díját kapta a halasi Bibó-gimnázium nek vannak nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért tanítványaik, tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten, vagy hátrányos körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő munkát. Az alapítvány az elmúlt hét évben több mint 70 középiskolai tanárt díjazott és részesített fejenként 400 ezer forintos díjban, illetve 90 középiskolának nyújtott több mint 25 millió forintos támogatást, hozzájárulva természettudományi szakmai versenyek, bemutatók szervezéséhez, a műszaki pálya iránti érdeklődés növeléséhez. Idén a 14 díjazott középiskola között Pro Progressio- István Gimnázium is, elismerve az mai munkát, amit a tehetséggondodíjat kapott a Kiskunhalasi Bibó intézményben folyó kimagasló szak- zás területén végeznek. H. T.

Fotó: Pozsgai Ákos

A természettudományi, a műszaki és az informatikai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat, középiskolai tanárokat díjazott több mint tízmillió forinttal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Pro Progressio Alapítványa, amelynek legfontosabb tevékenysége – a középiskolától kezdve a doktori képzésig – az innovatív gondolkodást elősegítő tehetséggondozás.

fotó: jáger levente

Diákok, tanárok együtt örülnek a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium sikerének. Az egyik nagy múltú hetilap elkészítette a szokásos, Iskolaválasztó elnevezésű mellékletét, amelyben egy rangsort is közölt az egyházi fenntartású középfokú intézményekről. Téglás László igazgató azt mondta, hogy ennek összeállításánál a felsőoktatási továbbtanulási számok mellett az érettségi utáni emelt szintű szakképzésben tovább tanulókkal is számol. A közismereti tantárgyi versenyeredmények mellett a legalább ugyanilyen fajsúlyú szakmai megméretések eredményeit is figyeli, valamint a nyelvvizsgák száma mellett az érettségi bizonyítvány mellé megszerezhető nemzetközi végzettségeket sem felejti el. Fontos törekvése volt a vizsgálatnak az is, hogy a megszerzett szakképzettségek munkaerő-piaci hasznosulását is figyelembe vegye. A Tekó igazgatója szerint a mérés vezető munkatársa egy elismert szakember, Lannert Judit, aki oktatás-

fotó: pozsgai ákos

Az ország második legjobb egyházi szakközépiskolája a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium a minap napvilágot látott összegzés szerint. Az egyik nagy múltú hetilap Iskolaválasztó nevet viselő melléklete közölt egy rangsort, ahol igen előkelő helyen zárt a halasi intézmény, amit egyébként csak a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon előzött meg. Téglás László igazgató azt mondja, nem is lehet más a céljuk a jövőben, mint a lista első helyének megszerzése.


10 pr

2015. október 28.

Egymást érték az élmények

Ilyen tanévkezdésben még soha nem volt részük. Az elmúlt két hónapban egymást érték a programok a Köztársaság utcai Lezárult a Jelenünk a jövőnk! program Kiskunhalasi Általános Iskolában. Az elmúlt két hónapban tással, az egészséges életmóddal, de tos, hogy ilyen rövid idő alatt enyszinte minden napra jutott va- az informatikával és a közlekedésnyi mindent meg tudtunk valósítani lami izgalmas esemény. sel is – összegzi a program lényegét – összegezte tapasztalatait Bodnár Egyed Izsákné Szabó Katalin Tibor projektmenedzser. – Ez egy másfajta tanulás volt, szakmai vezető. A pedagógusokra is A zeneiskola épületében működő a programokkal megnyílt a széles gondolt a program. Két tanfolyamot Kiskunhalasi Általános Iskolába tanagyvilág a tanulóink számára – szerveztek számukra, így 36 fő jutott új nulási nehézségekkel küzdő, illetve mondta az őszi szünet előtti projekt- ismeretekhez. sérült fiatalok járnak. Az intézmény záró eseményen beszédében Sza- A projektzárón fényképek sokaságáa Jelenünk a jövőnk! elnevezésű, TÁlainé Kupferschmidt Éva, a val idézték fel az elmúlt hetek esemé- Amikor nem utaztak, helybe jöttek a MOP-3.1.4.C-14-2015-0481 számú Kiskunhalasi Általános Iskola igaz- nyeit, és egy kiállítást állítottak össze programok, egészséges ételeket kós- projektre 11.906.945 forint támogagató-főtanácsosa. Hozzáfűzte, hogy az emlékezetes pillanatokból. A diá- toltak, zumbáztak, sorversenyeket tar- tást kapott az Európai Uniótól és az a diákjaik többségének eddig nem kok a tablók előtt állva egymás szavába tottak, körbegyalogolták a Sóstót, a Európai Szociális Alaptól. A projekt volt része ilyen élményekben, most vágva idézték fel a látottakat. Van, aki- legutolsó program pedig egy kerékpár- a Széchenyi 2020 keretében valóa pár hét alatt olyan dolgokat tapasz- nek az 5 napos Kétbodonyi erdei iskola túra volt. A felsőbb évfolyamosok első- sult meg. talhattak meg, ami a jövőben is fon- jelent életre szóló élményt. Van, aki a segély ismereteket sajátítottak el, ami- Az iskola élete most visszatér a nortos lehet, úgy tanultak, hogy közben szövést, fonást, patkókovácsolást, a ka- nek egész életükben hasznát vehetik. mál kerékvágásba, de a sok élmény észre sem vették, mennyi ismerettel lácssütést, a Visegrádi palota megláto- – Jó volt nézni a diasort a progra- és a tanultak megmaradnak. F. E. gazdagodtak. gatását vagy a hajókázást emeli ki, de mokról. A kecskeméti tankerület 19 Repülőgép-szimulátor, óriás akvá- népszerű volt a Tisza-tavi ökocentrum ilyen projektet csinált végig, a halasi rium, hajózás, pelikánetetés, kaland- és a kerekegyházi ökogazdaságban tett szinte száz százalékban megvalósult, park és gyümölcsszobor-készítés – ez látogatás is. És itt még nincs vége a fel- és ami kiemelkedő, hogy a gyerekek csak egy kis ízelítő a 24 programból. sorolásnak, hiszen voltak a szegedi va- mennyire partnerek voltak ebben. A – Az eseményeket úgy állítottuk ös- dasparkban, egy kalandparkban, a fő- program az előző tanév vége felé nyílt sze, hogy a gyerekek ismerkedje- városi vasúttörténeti, valamint aero meg és ahogy véget ért a vakáció, benek a környezettudatos magatar- parkban, de a mentőmúzeumban is. lefogtunk a megvalósításba, csodála-

Sikeres laborprojekt a Szilády Áron Református Gimnáziumban Az Európai Unió és Magyarország Kormánya 300,26 millió forintos támogatásával, az „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban program (Öveges Program) keretében a Szilády Áron Református Gimnáziumban kialakították a „Földi János Természettudományi Laboratóriumot” (két labor-tanteremet és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket). Az intézmény pedagógusai a 22-i projektzáró rendezvényen visszatekintettek a projekt folyamatára és megköszönték a közreműködők munkáját. 2014-ben a TÁMOP3.1.3 pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával a pályázati forrás lehetővé tette, hogy két új, 20-20 fő befogadására alkalmas XXI. századi természettudományos laboratóriumot alakíthattak ki egy régi épületrész felújításával. A megújult épületbe teljesen új bútorzat került és a több mint 30 millió forint értékű

laboreszközök a kémia-, biológia-, fizikaés földrajzóra kísérleteit szolgálják. Két laboráns gondozza az eszközparkot, ezzel segítve a négy szaktanár munkáját. Feladataikhoz tartozik a laborokat használó 10 partneriskola tanulókísérleteinek előkészítése és szakmai támogatása. A pályázat keretében az oktatás módszertana is megújult. A négy laboros szaktanár 120 órás továbbképzésen, 20 fő pedagógus 2x30 órás továbbképzésen vett részt. Az ünnepélyes projektzárón Édes Árpád református lelkész kért áldást az épületre és az elkövetkező évtizedek pedagógusaira, tanulóira, akik használják majd az új labort. Bödecs Pál lelkész-főigazgató ünnepi beszéde során elmondta, a Földi

János Természettudományi Labor a projekt fenntartási ideje alatt is folytatja a partneriskolák szolgálatát, továbbra is várják onnan az érdeklődő diákokat. A projektzáró ünnepségen Gavlikné Kis Anita laborvezető részletesen ismertette az eddigi eredményeket. A kilenc hónap alatt a partneriskoláknak 336 órát tartottak meg. Három szakmai napot és egy szakmai műhelykonferenciát tartottak, öt tanulmányi versenyt szerveztek. A tavaszi időszakban öt „Tudomány Hétköznapjai” elnevezésű rendezvénysorozaton érdekes kísérleteket mutattak be. Május 22én „Szülők Klubja” keretében mutatkoztak be a diákok projektmunkáikkal szüleiknek. Szeptember-október hónapban 10 szakértői foglalkozáson vehettek részt diákok és tanárok egyaránt. A labor egyaránt alkalmas általános iskolai és gimnáziumi kísérletek elvégzésére. Az új labor nagy előnye, hogy kis (2 vagy 4 fős) csoportokban lehet dolgozni. Kémia, fizika, biológia és földrajz kísérletek elvég-

zésére is alkalmas. Minden adott az emelt szintű kísérletek végrehajtásához, műszeres mérések is végezhetők a kötelező tananyagon túl. Rendszeresen tartanak tudományos előadásokat és szoros kapcsolatot tartanak fenn az ELTE Természettudományi Tanszékével.


2015. október 28.

átadó 11

Átadták az új mentőállomást Jánoshalmán Európai uniós támogatással Jánoshalmán is mentőállomás épült, javítva a mentőellátáshoz való hozzáférést a régióban. Az átadó ünnepségen dr. Burány Béla, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója hangsúlyozta: a hálózatbővítés során az új állomások helyszíneinek kijelölésekor a legfontosabb szempont az optimális lefedettség elérése volt. Cél, hogy a sürgősségi ellátás szempontjából hátrányosabb helyzetű, „fehér foltoknak” nevezett kistérségekben is biztosított legyen a gyors és szakszerű ellátás. A jánoshalmi fejlesztés 8 településen több mint 18 ezer lakost érint és tehermentesíti a területet eddig ellátó kiskunhalasi és bácsalmási mentőállomásokat. A mentőellátást javító program részeként 22 helyszínen épül új mentőállomás, 200 új mentőgépjárművel bővül az állomány, 60 mentőállomás részleges korszerűsítése történik meg, valamint műszereket, egészségügyi és oktató eszközöket szereznek be. A projekt keretében Bács-Kiskun megyében új mentőállomás épült Jánoshalmán és 8 további állomást újítanak fel – hangzott el a múlt kedd délutáni avató ünnepségen – Európában bárhol megállná a helyét, a legkorszerűb-

A térség ivóvízminőség-javító programjának leglátványosabb eleme zajlott múlt kedden a Kertvárosi-iskola melletti sportpályánál, ahol több daru segítségével felállították az új, 500 ezer literes, 43 méter magas víztornyot, amely a jövőben ellátja majd ivóvízzel Kiskunhalast. A több mint 3,1 milliárd forintos összköltségű projekthez több mint 2,7 milliárd forintot európai uniós forrásból biztosítottak, amely a költségek 85 százaléka, a fennmaradó 15 százalékot a központi költségvetésből finanszírozzák. Több órás előkészületet igényelt az új víztorony felállítása, előbb a két részből álló törzset, majd a glóbuszt is a helyére emelték a daruk. A nem mindennapi látványosságot sokat figyelemmel kísérték a közeli iskolások és a lakótelepen élők közül, feszült figyelemmel követték és telefonokkal fényképezték a munkálatok minden apró részletét. A „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás projektjéhez 14 település csatlakozott, a program keretében

bek közé tartozik a most átadott jánoshalmi mentőállomás – hangsúlyozta az OMSZ főigazgatója. Dr. Burány Béla elmondta: több mint 105 millió forintból épült meg az állomás, két új, teljesen felszerelt B típusú mentő gépkocsi is került ide.

A közel 300 négyzetméter alapterületű állomást úgy alakították ki, hogy megfeleljen a fejlett sürgősségi ellátás és az állomáson szolgálatot teljesítők szakmai elvárásainak. Az állomás energia-hatékony és gazdaságos működését biztosítja a kondenzációs gázkazán, melyet napkollektoros rásegítés egészíti ki, a padozat és homlokzat szigetelése, valamint a hőszigetelő nyílászárók. Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Czeller Zoltán polgár-

mester, dr. Burány Béla, az OMSZ főigazgatója és dr. Zentay Attila régióigazgató közösen vágták át a nemzeti színű szalagot az avatóünnepségen. A térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy több mint negyven évet kellett várnia Jánoshalmának arra, hogy mentőállomása legyen, mostantól még nagyobb biztonságban lesznek a betegek, baj esetén még gyorsabban fog érkezni a segítség. Kép-szöveg: P. Á.

43 méter magas és 500 ezer liter vizet tárol majd az új torony megfelelő víznyomással – tudtuk meg Mátyus Zoltántól, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezetőjétől. A (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028) számú Kiskunhalasi Ivóvízminőségjavító program elszámolható összes költsége 3 milliárd 144 millió 171 ezer forint, amelyből több mint 2 milliárd 735 millió forint támogatás (85 %) az Európai Kohéziós Alapból érkezik, a fennmaradó 15 százalék pedig Magyarország költségvetéséből. A projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében valósul meg. Kép-szöveg: Pozsgai Ákos korszerűsítették a víztisztító technológiákat, több helyen új ivóvízvezetékeket fektettek le, vagy cserélték, illetve újították fel és tisztították ki a régi elavult hálózatokat. A program keretében épült egy másik, kisebb kapacitású víztorony is Harkakötönyben, amelyet ugyancsak az elmúlt napok-

ban állítottak fel. A beruházás célja az volt, hogy az érintett településeken javuljon a minőség, és a jövőben megfeleljen az Európai Unió előírásainak. Az új víztorony közelgő üzemelhelyezése után is működni fog az 53-as főút mellett álló régi víztorony, a két torony együtt látja majd el a várost


12 kultúra

2015. október 28.

Vámos Miklós kiáll és mondja

Népszerű író vendégeskedett a Városi Filmszínházban. Az előadás címe ennyi volt: Vámos összes. – A válogatott novelláskötetemnek is ez a címe, egy éve jelent meg. Egy kicsit vicces ez, mert az általam írt novelláknak körülbelül a fele van benne. Szeretem címnek használni a Vámos öszszest. Már elég idős vagyok ahhoz, hogy azt gondoljam, lassan az összes műveim játszanak szerepet – legalábbis ebben az országban, külföldön csak némelyek. Ez egy író-olvasó találkozó, elméletileg. Úgy szokott zajlani, hogy valaki kérdez. Én inkább azt szeretem, hogy kiállok egyedül és 70 percig mondom a magamét. A saját munkáimról szeretek beszélni, az olvasásról, életem tapasztalatairól és minden olyasmiről, amiről úgy érzem, hogy a hallgatóságnak hasznára válik. Konyhakész író… } A liverpooli együttes dalszövegeinek magyarra ferdítései – ahogy Ön fogalmazott – a Beatles én című új könyvének alkotásai. Inkább a hangulatok vezérelték, amikor ezek megszülettek? – Persze a hangulat fontos mindig. Egy dalnak a legfőbb értéke a hangulat és hangulatnak nevezném, amikor a dallam és a szöveg eggyé változik. Ez a jó dal titka szerintem. A könyv praktikus történetből ered. Kamasz koromban rockzenéltem, de aztán 42 évig nem vettem gitárt a kezembe. Politikailag sokat maceráltak és a zenélésre rátapadt ez a rossz érzés. Nem vettek fel miatta a bölcsészkarra. Rengeteget hallgattam viszont rockzenét és három éve vettem egy gitárt. Elkezdtem rajta megtanulni, amit valaha tudtam, elsősorban Beatlest. Aztán jött Bornai Tibor barátom, a KFT billentyűse és azt mondta, gitározzunk együtt. Beat-

lest játszottunk és úgy gondoltam, ha már mi adjuk elő, legyen magyarul! Magyarra fordítani nem lehet rendesen az angol és a magyar nyelv közti nagyon nagy különbség miatt. Különbség az is, hogy angolul nincs prozódia, magyarul van. Angolul bármely rövid szótagot lehet hosszan énekelni és bármely hosszút röviden, magyarul meg nem. Elrugaszkodtam az eredetitől. Azt is mondhatnám, hogy dalszövegeket írtam az eredeti nyomán vagy ihletésére. Elkezdtünk Bornaival fellépni. A Szitakötő című regényem bemutatóján az a kalandos ötletem támadt, hogy legyen ő a kérdező. Ha már ő volt a kérdező, miért ne adjunk valamit elő?! A könyváruházban megfelelő erősítés híján acapella, gitárok nélkül csak két énekhang szólt. Erre legyártottam egy szöveget, a Konyhakész írót… Olyan nagyon szerették az emberek, hogy elkezdtek özönleni a meghívások. Három évig, mint turnézó zenész mentem. Bornainak ez nem szokatlan, de nekem nagyon. Nagyon nem élveztem, hogy oda kell érni előtte hosszas hangbeállásra. A sok technikai részlet hátráltatott. Nagyon nehezen jöttem bele, de aztán elkezdtünk saját számokat írni és a Beatlest le is vettük a repertoárról. Közben felkértek egy rádióműsorra. Minden héten másik rockzenésszel beszélgettem, közben egy-két számot előadtunk. Gyűltek a szövegek. Erről értesült az Európa nevű kiadó, és felkértek, hogy csináljak egy dalszövegkötetet. A Beatles van benne túlnyomórészt, de helyet kapott Eric Clapton, Bob Dylan,

Peter Paul and Mary. Körülírtam nem egészen komoly szöveggel. Ez a könyv sem egészen komoly. Játék volt, amit nagyon élveztem. } Kiknek ajánlja a könyvét? – Annak az olvasónak szól, aki nagyjából ismeri ezeket a dalokat. Benne van a fejében az eredeti és értékeli, hogy mit csináltam belőle. Én mindent elénekeltem. Egyetlen olyan szöveg sincs benne, amelyet ne próbáltam volna ki. } Úgy tudom, a Budapest Jazz Clubban volt a kötet bemutatója. Milyenek a visszajelzések? – Igen, de ott Karácsony Jánossal játszottunk, miután Bornaival abbahagytuk a Beatles előadását. Ott nagyon nagy siker volt. Azt, hogy a könyvpiacon milyen sikert ért el ez a könyv, még túl korai megmondani. Számomra nem ez a lényeg, persze, remélem, sokan megveszik. } Lemezt idéz a borítója. – Az nem rajtam múlt. A tervező a régi kislemezt vette célba. Vannak fiatalok, akik azt se tudják, hogy volt ilyen. Az életművemben ezt inkább egy poénnak nevezném, mint egy rendes kötetnek. Az első } Úgy értesültem, hogy ez egy sorozat első része. Kinek az életművét dolgozná még fel szívesen? – Igen, első könyv, de én biztos nem folytatom. Az lenne jó, ha mindig más szerző írná. Annyira kézenfekvő, ha megvolt a Beatles, akkor a Rolling Stonesnek kell következnie szerintem,

Igaz mesék. – Az előadás bizonyította, hogy a ma embere is kíváncsi a „régimódi, ráérős történetmesélésre”, ahogyan Vámos Miklós a Lehetetlen? c. műsorában aposztrofálta előadásmódját. A mozi nézőtere megtelt. Minden generáció képviseltette magát. S valamennyien nagy figyelemmel és növekvő derűvel hallgattuk az írót. Átragadt ránk az a nyugalom, türelem és humor, amivel saját életét, a Magyarországon és külföldön ismerőseivel átélt eseteit mesélte. Igen, mesélte. Mert ezeknek a történeteknek a legfőbb erénye az, ami már-már kiveszett az életünkből: az elcsendesedés, a bölcsesség, a derű. Az az élmény, hogy az élet élhető, megélhető, sőt szép, csak ne veszítsük el magunkban az embert. Aki ott volt, ezt is hazavihette. S én a mosolyokból azt olvastam: haza is vitte – vélekedett Vámos Miklós előadásáról Tyavoda Julianna tanárnő.

utána meg a Queen együttesnek. Ezeknek a zenekaroknak elég nagy a repertoárjuk és az ismertségük, hogy valaki lefordítsa őket. Azután jönnének a nagy szólóénekesek, mint Bob Dylan. Tőle egyébként már jelent meg szöveggyűjtemény magyarul. Azt nem tudom, mennyire énekelhető dallamra. Nálam ez volt a játék. } Egy könyve most készül, ez a Hatytyúk dala. Hatalmas kötet lesz, kétezer évet ölel át. Hol tart vele? – Igen, ez egy regény, azok közül is a vastagabb. A jelenből indul a cselekmény, de eljut a nulla évig. Vannak nagy ugrások, főleg a vége felé István királytól a Jézus Krisztusi időkig. Harminckét fejezet és egész jól állok vele, mert a harminckettediket írom éppen. Ez olyan bonyolult és annyi történelmi művet kellett hozzá elolvasni, hogy ha kész, akkor félre kell tenni kicsit, hadd szikkadjon, megmutatni történésznek, átolvasni. Rengeteg munka van és rengeteg egyeztetés. Minden fejezet egy külön kis regényke. Az tartja össze őket, hogy egy bizonyos kézirat sorsát követjük a történelemben. } Emlékeim szerint akkor járt legutóbb Kiskunhalason, a városi könyvtárban, amikor a Lehetetlen ment a tévében. Újra műsorra tűzte az M3 csatorna. A közönség még most is szereti. Vissza szokta nézni? – Én soha nem nézem vissza és akkor se néztem vissza, mert ezeket a műsorokat nagyon szólóban, bozótharcosként készítettem. Nemcsak a kérdező voltam, hanem a szerkesztő és az ötletkitaláló is. Még bizonyos mértékig a rendezésbe is megpróbáltam beleszólni. Ez sok sértődést okozott, de úgy éreztem, hogy én nagyon tudom, mit szeretnék. Én is vágtam. Mire a műsor összeállt, a felvétel után egy hétig néztem. Akkor még videokazetták voltak a divatban. A VHS-eken van mindig timer, szalad az idő. Hangjátékképpen másodpercre kiszemeltem, hogy mik legyenek az elhangzó szövegek. Erre ügyeltem: teljes élőszerű volt. Az nem fordulhatott elő, hogy valaki fent hagy egy hangsúlyt. Semmilyen technikai trükk nem volt benne. Nagyon sokat kellett nézni. A stúdióban a rendező az én leírt vázlatom alapján állította össze. A képen egy picit kellett finomítani, de addigra nagyjából kívülről tudtam. Az, hogy még egyszer megnézzem, túl nagy kérés lett volna bárkitől. Kép-szöveg: Pál László


2015. október 28.

kultúra 13

Egyházi Géza:

Elkötelezettje vagyok a régi értékeknek

Egyházi Géza is énekelt a Gergely Theáter Kár itt minden dumáért… című produkciójában Kiskunhalason, a Városi Filmszínházban. A zenés előadás a ’20-as, ’30-as évekbe repítette vissza a jelenlevőket. szeállítást Mathiász János borász és szőlész mester életéről. } Több lemeze is megjelent és volt egy sorozata Egyházi koncertek címmel. Folytatódik-e? – Most idő hiányában, sajnos pihen, jégen van ez a projekt. Nem szeretnék azonban lemondani róla, mert az is egy másfajta klasszikus irányzat. Elkötelezettje vagyok ezeknek a régi értékeknek. Nincs arról szó, hogy lemondtam róla. Lemezt pe-

Fotó: Anda Péter

– Engem főleg a musicalközönség ismerhet, olykor kalandoztam az operettek világába. Ezzel a hangulattal, amit a Kár itt minden dumáért… közvetít, a fekete-fehér filmekben találkozni. Ez hungarikum, a miénk, tőlünk elvehetetlen. Tetszik, hogy klasszikusan szólalnak meg a régi dalok, ízlésesen, szépen meghangszerelve – fogalmazott a színész-énekes. } Említette az operett műfaját. A Csárdáskirálynő idén 100 éves. A zenés darabban Edwint alakította. Ünnepeltek vele? – Bele vagyok betegedve, de nem. Valahogy én kimaradok ezekből az ünneplésekből. Ahol műsoron van, ott nem én játszom. Legutóbb egy német verzióban szerepeltem, magyarokkal, de osztrák közönségnek szólt Fertőrákoson, mielőtt felújították volna a Barlangszínházat. Ez már három-négyéves emlékem. Én különben nagyon szeretem. Csonka Zsuzsa utazó társulata műsoron tartja, úgyhogy néha találkozom a szereppel, de most nincs a naptáramban egyetlenegy Csárdáskirálynő sem. Kicsit szomorú vagyok, de van más, például Marica grófnő. Kecskeméten pedig egy operettszerű előadást próbálunk, egy bordalos ösz-

„Nagyon gyors nekem ez a világ. (...) Klasszikus, történelmi korszakokra vágyom.” dig az ember manapság csak hóbortból készít. A lemezpiac, mint olyan, megszűnt. Ha készül, akkor gyűjtőknek, a pártolóimnak, hogy maradjon hátra valami a pályámról. Nem jelenthetem ki azt sem, hogy soha többet nem akarok lemezt megjelentetni. Ha összegyűlik egy olyan anyag, vagy találkozom egy olyan zeneszerzővel, akkor jöhet. Több emberrel is tárgyalok persze, de ez mindig pénz meg idő kérdése. Egy számot viszont felvettünk az elmúlt időszakban. Remélem, nemsokára rádiókba is kerül. Ez Éliás Gyulának a szerzeménye,

duettje: egy fiatal tehetséggel, Kámán Petrával énekeljük. } Mi lesz a dal címe? – Még nem tudtuk eldönteni, mi legyen a végleges. Úgy fáj a munkacíme. } Játszott a közelmúltban a Duna TV Magyarország, szeretlek! című produkciójában. Ez egy történelmi kérdésekkel is foglalkozó műsor. Milyen korba repülne vissza, ha lehetne választani? – Talán abba a korba, amiről ez az este Kiskunhalason szólt. Az abszolút polgári, háború előtti világ ez akár

a fővárosban, akár vidéken. Mindenféleképpen még a technika hódításai előtti időszak, amikor még postagalambokat röptettek és konflisokkal jártak, éppen csak feltalálták az első gépeket. Valamiért az a világ, az az öltözködés meg stílus nagyon közel áll a szívemhez, de időt utazni csak a vámpíros szerepemben tudok sajnos (nevet). Erről csak ábrándozik az ember. Nagyon gyors nekem ez a világ. Lehet, hogy annyira idős még nem vagyok, mint amennyire klaszszikus, történelmi korszakokra vágyom. Talán ez lehet az oka, hogy nagyon nehezen veszem a mai kihívásokat. Nem értek a computerhez meg az okostelefonhoz. Vállalom, ilyen régi vágású a habitusom. Pál László

Folk est – a folklór jegyében a Közösségek Házában

Első alkalommal, az üllési Rézhúros Banda áll a Közösségek Háza színpadára. Az egyetemista fiatalokból álló zenekar tagjai kisgyermekkoruktól kezdve muzsikálnak. A fiúk mindig szívesen jönnek Halasra, legyen szó fellépésről vagy akár táncházi zenélésről. Most, a közel egyórás koncerten szászcsávási, ördöngősfüzesi, kalotaszegi, felcsiki és

Fotó: Anda Péter

Ilyen még nem volt Halason, mondhatnánk, és nem is túlzunk, ha összességében nézzük a november 7-i Folk est programját. Népzenei koncert, közös népdaltanulás, tánctanítás, majd hajnalig tartó táncház várja azokat, akik nyitottak a hagyományőrző programok iránt.

dél-alföldi táncrendet húznak majd, melyet közös népdaltanulás zár. Ezt követően nyílik Dobosék poharazó/ falatozója, az őszi időjárásnak meg-

felelő finomságokkal. A program folytatásaként Mándity László és Sallay Laura, Bischoff Ádám és Dóka Zsuzsanna irányítása mel-

lett egy-egy tánc alaplépéseit sajátíthatják el az érdeklődők a néptánctanítás során. Az est további részében kötetlen táncház veszi kezdetét, amit csak egy sorsolással szakítunk meg. Minden jegyvásárló nemcsak népzenei élménnyel gazdagodhat az est folyamán, hanem egy szerencsés hölgy próbaszoknyát, egy férfi pedig inget nyerhet Csordás Katalin viseletkészítő munkái közül. A két-háromhavonta megrendezésre kerülő népzenei esten mindig más és más zenekar mutatkozik majd be. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény szervezője a Halasi Média és Kultúra Kft., mely szeretettel várja a vendégeket az első, november 7-i Folk estre is. Vadkerti Mónika


14 kultúra

2015. október 28.

Kiskunhalas kulturális út a Berki Galériában

Vajgel Pál párjával A Berki Galéria időszaki kiállítása Vajgel Pál képeivel várja a közönséget. A Thorma János Múzeum szervezésében megvalósult Kiskunhalas kulturális út című tárlat 14 alkotást mutat be. A műveket Szakál Aurél igazgató ajánlotta a közönség figyelmébe. A rendezvényen Kollarics Gábor, a Bibó István Gimnázium tanára mondott beszédet.

helyek maradandó anyagból vannak, a szolgák sárkunyhói szétporladtak. Arisztokrata, és jómódú polgár őrszellemek vigyázzák a várost, a régit. A kérdésre, hogy mit kíván a város, ők felelnek. Még az öreg vad-

metafizikát kölcsönzött. A valószerűbe – az izgága közeg kihagyásával – a valószerűtlent és manapság megtapasztalhatatlan időtlenséget csempészte. Máskülönben kevéssé stilizál, az elhagyáson kívül –

– Itt állok most éppen megnyitAz itteni utcákat nem áztatja csilni ezt a festmény-kiállítást, bejöttem egy csukott ajtón, amin ki-be járnak logóra az eső, szélvihar sem téa szellemek. Vajgel Pál házai ugyanpázza a fákat, a telihold fénye nem is szellemjárta helyek. Lakóik nem siklik át a kaszinó bádogtetején. szentségelnek az elfoglalt parkoló Épületek vaskos falai sóhajtják miatt, nem permetezik a levéltetveket, és nem reklamálják meg a levált felénk koruk szellemét. Büszke cipőtalpat. Az itteni utcákat nem ázés mértéktartó építők sugallnak tatja csillogóra az eső, szélvihar sem itt hitet és magabiztosságot. tépázza a fákat, a telihold fénye nem Kollarics Gábor siklik át a kaszinó bádogtetején. Épületek vaskos falai sóhajtják felénk ko- építők sugallnak itt hitet és magabiz- gesztenyefák sem vethetnek árnyé- mondta Kollarics Gábor. ruk szellemét. Büszke és mértéktartó tosságot. Az Úrnak és uraknak szánt kot falaikra. Mágneses erővonalaik Vajgel Pál arról beszélt, mennyimentén rajzolódik ki Halas kulturális re mások felrakva a képek. A gaútja – fogalmazott Kollarics Gábor. – léria falán a szó valódi és átvitt érVan azonban meglepetés is. Belo- telmében egyaránt új megvilágítást pózik a lovas szobor talapzatának kapnak. téglarendjébe a festészet szelleme, – Szakál Aurél igazgató felkért, Lélekjelenlét vagy pánik? – lelkünk Játszóház válaszai a váratlan fordulatokra – ez mennyiféle piros a tégla színében, s hogy fessem meg a jellegzetes haA Martonosi Pál Városi Könyvtár a címe Gszelmann Nagy Ildikó, az elénk magasodó ló faráról pima- lasi épületeket, köztéri alkotásokat. szeretettel vár minden alkotni vágyó a ELTE Pedagógiai és Pszichológi- szul visszaint a bronz-enyészet zöld- Ez egy újabb kihívás volt. A kedkicsit és nagyot október 29-én, csü- ai Kar, Tudás és Életmód Innova- je. A lovas nőalakja maga Vajgel, venc képeim közé tartozik az Ortörtökön 14-ről 17 óráig Halloween tív Közhasznú Alapítvány klinikai aki benne él a szoborember álruhá- szágszászló, a Csipkeház, a Sóstói kézműves játszóházába. Az olvasó- szakpszichológusa, pszichoterapeu- jában, és lépteti a piktúra szellemlo- kilátó és a művelődési ház – tudtuk vát – folytatta észrevételeit. meg Vajgel Páltól. termi műhelyben ki-ki teret adhat ta előadásának. Izgalmas belgyógyászati beteg- Beszédében elmondta, Vajgel Pált, Kiskunhalas járás kulturális útja kreativitásának. ségekről beszél más szemmel Gál aki vasutasként lett festőművész, ki- 105 látnivalót tartalmaz. Ebből a kíTudomány ünnepe Eleonóra, a SZOTE I. számú Bel- hívásokat szerető és kereső ember- nálatból 50 városunkban tekintheA Magyar Tudomány Ünnepe Tu- gyógyászati Klinika Pancreas la- nek ismerte meg. Minden vizuális tő meg, közülük 14-et vitt vászonra dományos Fórumát november 5-én bor munkatársa, illetve a Farma- jelenséget festészeti problémának Vajgel Pál. 17 órakor tartják. A kiskunhalasi tu- kológiai és Farmakoterápiai Intézet tekint, amit haladéktalanul igyek- A tárlatot Gyarmati Andrea szik megoldani. és Szakál Aurél igazgató rendezdományos ülés résztvevőit Erhardt kutatója. Györgyi könyvtárigazgató köszön- A borászatról, mint tudományról – Ebben a sorozatában a kompo- te, Farkas László és Valentinyti. A megnyitón beszédet mond Fü- Szőke Tibor, a Halasi Borászati zíciókat meghatározó döntés, ami- Dóra Csilla készítette. Látogathalöp Róbert, Kiskunhalas város Kft. tulajdonosa, ügyvezetője beszél. nek lényege az esetlegességek ki- tó 2016. március 1-jéig. Kép-szöveg: Pál László P. L. szűrése volt, a képeknek egy sajátos polgármestere.

Könyvtári programok


sport 15

2015. október 28.

Egyéni csúcsok és 15 érem

Kecskemét adott otthont a dr. Dobai Gyula Emlékversenynek, ahol a halasi úszók egyéni csúcsdöntésekkel és érmekkel tették le névjegyüket. Ami külön öröm, a versenyzők összesen 15 éremmel és 11 értékes helyezéssel utazhattak haza. – A nyári leállást követően, 8 hetes kemény alapozásból érkeztünk erre a versenyre. 34 egyéni csúcsot jegyeztünk, ami ebben az időszakban finoman szólva sem megszokott – értékelte a Kecskeméten megrendezett dr. Dobai Gyula Emlékversenyt a Kiskunhalasi Úszó és

Gyógyúszó Egyesület vezetőedzője, Novotny Attila. Ebből is látszik, hogy a kemény munka mindig meghozza eredményét. Grigorov Leila tanítványai közül Király Anna, Balog Vera és Véé Péter is kiváló egyéni csúcsokat úsztak. Christ Izabella,

Flaisz Fanni, Kiss Virág, Miklósi Fanni és Bakró-Nagy Dániel is remekekelt, az edző 10, 20, 30, 60 másodperces javulást is fel tudott jegyezni. Novotny Attila versenyzői sem adták alább, az időeredményeik pedig minden előzetes várakozást felülmúltak. Juhász Adél, Juhász Janka, Varga Kata, Szilvási Gréta, Vas Luca, László Levente, Nagy András és Kripkó Ádám is remekelt. Juhász Janka, aki egyébként gyorsés hátúszó ezúttal 400 méter vegyesen is bemutatkozott és kiváló időeredménye ranglistavezetővé tette sőt a felnőttek között is bekerült a TOP 10-be, éppen a halasi Szilvási Gréta mögé. – Nagyon vártam ezt a versenyt, hiszen számos edzéstechnikai újítást vezettünk be szeptembertől, és boldog vagyok, hogy az eredmények ezt visszaigazolják – nyilatkozta lelkesen a vezetőedző, Novotny Attila. A HalasThermál és a Merkbau Kft. támogatásával készülő versenyúszóink ezzel a lendülettel folytatják a felkészülést a novemberi rövidpályás országos bajnokságra. (Részletes eredmények: www.halasmedia. hu) HT

Pista bácsi, gratulálunk! Nehéz összeszámolni, hogy mennyi elismerést, kitüntetést vehetett át Dósa István az elmúlt 61 esztendőben, amióta tanítani kezdett. A 81 esztendős egykori kiváló testnevelő, edző, sportvezető és boldog családfő, nagypapa sem tudta leplezni meghatottságát azon a meglepetés öszszejövetelen, amelyet Mester Sándor segítségével szervezett a Múltunk Öröksége Alapítvány, hogy kitüntesse Pista bácsit. Nosztalgikus hangulat lengte be hétfőn délután a Közösségek Házának egyik termét. Egykori munkatársai, ismerősei és családtagjai, valamint a Múltunk Öröksége Alapítvány tisztségviselői várták izgatottan Dósa Istvánt. A 81 esztendős pedagógus, sportvezető, edző, úttörővezető nem is tudta, hogy mi készül. Éppen ezért hatódott meg nagyon, amikor belépett a terembe és látta, hogy kik várnak rá. Mint kiderült: az 1996-ban megalakult alapítvány, amely az egykori úttörőmozgalom emlékeit kutatja és őrzi, úgy gondolta, hogy 2015-ben Pista bácsinak adja át a Marton Jenő Emlékérmet. Révész György kuratóriumi elnök köszöntője előtt meglepetésként Pista bácsi lánya, Hedvig és unokája, Adria szavalt el egy verset az ünnepeltnek. A díjátadón kiderült, hogy a kitüntetett 1954-ben kezdett el tanítani az alsóvárosi iskolában, később Testnevelési Főiskolát végzett, volt sportcsar-

röviden Focihírek

A Szilády RFC több ifjú focistája is képviseli egyesületét majd a megyei válogatottban. A kiválasztót követően U-11-es (2004) korcsoportba Angyal Kende, Lengyel Szabolcs, Kőrösi Dániel, Rádóczi Dániel, U-13-as (2003) megyei válogatottba Fodor Zsombor, Túri Milán, Bánk Kristóf és Juhász György került be a legjobbak közé. Az NB IIes bajnokságban a Gyula csapatainak nem sok babér termett Kiskunhalason. Az RFC U17 Plichta Dominik 2 és Kasza Tamás 1 góljával 3-2-re nyert. Az U19 jól megszórta ellenfelét, Szilády RFC-Gyula 4-0, a gólokon Döbrentei Dávid 2, László Dániel 1 és Honfi Benedek 1 osztozott. Az U16 Kalocsán szerepelt és 6-2-re nyerni tudott. A gólokat Angeli Tamás 2, Vincze Imre 2, Horváth Dániel 1 és Miskei László 1 szerezte. A lányok, a csökkentett pályás bajnokságban, Jánoshalmán szerepeltek. Gólokban ezen a meccsen sem volt hiány. Arany Bácsa-Szilády RFC 2-8, gólszerzők: Nyitrai Nóra 2, Csorba Vivien 2, Szakáll Petra 2, Tóth Nikolett 1 és Csorba Renáta 1.

Döntetlen

Régen találkozott már a megyei I. osztályú bajnokságban a Kiskunhalasi FC és a Jánoshalma. A vasárnap délutáni rangadón gyorsan kialakították a végeredményt a csapatok. A 12. percben egy szöglet után Nagy Torma Richárd szerzett vezetést a hazaiaknak, két perccel később Amariutei Sorin egyenlített. Ezután is inkább a mezőnyben folyt a játék, kevés helyzettel. A látottak alapján a döntetlen igazságosnak mondható. Jánoshalma-Kiskunhalasi FC 1-1. Folytatás szombaton, 13:30 órakor hazai pályán, ahol a Harta lesz az ellenfél.

Szoros volt nokigazgató is. Több sportágban úttörő-, majd diákolimpiai bajnokokat nevelt. A halasi grundbirkózókkal kilenc alkalommal voltak az ország legjobbjai. Nem véletlen, hogy ennek a sportágnak a szakkönyvét Dósa István írta. Száz táborban vett részt, a játékosság, az önkéntesség és a szervezettség volt a hármas jelszava. A hétfői meglepetés összejövetelen ott volt egykori tanítványa, a fiatal korában birkózóként jeleskedő Szűcs Csaba alpolgármester is. A találkozón sok közös élményt felelevenítettek, emlékeztek és eltöltöttek pár kellemes órát. Kép-szöveg: Jáger Levente

A bácsbokodi vereség után hazai pályán javított a KB Autoteam SE a megyei bajnokságban. A halasiak a Kecskemétet fogadták. Némi meglepetésre az első félidő után a vendégeknél volt az előny (13-14), de a szünet után fordítani tudott a halasi csapat. KB Autoteam SE-Mistral KK Kecskemét 26-25, a halasi gólokon Nagy Marianna 6, Makai Katalin 5, Csősz Szilvia 4, Mészáros Anita 4, Baksa Nikolett 3, László Krisztina 3, Csordás Renáta 1 osztozott.


16 hirdetés

2015. október 28. Munkatársak jelentkezését várjuk műanyagfeldolgozó üzemünkbe kisegítő, csomagoló munkakör betöltésére. Fényképes önéletrajz: info@rollo.hu A-961

Márkaszerviz keres gépjárművillamossági-műszerészt, vagy autóvillamosságban jártas autószerelőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a szervizvezeto@ kbautoteam.hu e-mail címen lehet. A-160 Nemzetközi kamionsofőrt keresünk. Érdeklődni személyesen: Kiskunhalas, Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-669 Vezető beosztásba gépészmérnök, vagy járműipari főiskolai/egyetemi végzettséggel, legalább 5 év szakmai tapasztalattal, B kategóriás jogosítvánnyal és számítógépes ismerettel rendelkező munkatársat keresünk. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az allaskeres2015@gmail.com e-mail címen. A-710 Kiskunhalasi márkaszerviz munkafelvevőt keres a következő feltételekkel: érettségi vizsga, autóműszaki ismeret, számítógépes alapismeret, word, excel készségszintű kezelés, jó kommunikációs és csapatban dolgozás készség, önálló munkavégzésre alkalmasság, kreativitás. Előnyök: szakirányú végzettség, idegen nyelvtudás. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a szervizvezeto@kbautoteam.hu e-mail címen. A-891 Soltvadkerti műanyagüzembe gyakorlattal rendelkező extruder gépkezelőt és konfekcionáló gépkezelőt keresünk. Jelentkezni munkaidőben. Tel.: 06 20/228-11-04 (extruder), 06 20/521-93-22 (konfekcionálás) A-909 Szerkezetlakatost, vagy betanított munkást keresünk. Lehet pályakezdő is! Tel.: 06 20/921-48-90 A-914 Soltvadkerti műanyagüzembe zót keresünk. Bérezés megegyezés Tel.: 06 70/503-05-55

dolgoszerint. A-767

Munkatársat keresünk irodai adminisztratív munkára Kiskunhalason. Feltétel: irodai szoftverek ismerete, pénzügyi alapismeretek, jó kommunikáció, kreativitás, önálló munkavégzés. Előny: angol nyelvismeret, felsőfokú végzettség, minőségirányítási ismeretek. Jelentkezés: ntelekom@ntelekom.hu, vagy postai úton: 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 8. A-981 Imrehegyi Baromfi Kft. keres húsipari szakmunkásokat kifejezetten csirke feldolgozásra. Mérős, hűtős, csonttörő, combvágó, élőállat függesztő. Tel.: 06 70/409-21-56 A-983

Sertés eladó. Tel.: 06 30/938-64-16

A-967

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-113 Turistáknak, brigádoknak olcsó szállás kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-114 Mátyás téren üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06 20/347-01-37

A-766

Kiskunhalas Iparterületi részen, igényesen felújított irodaházban irodák egyben, ill. külön-külön is kiadók. Az épület őrzését 24 órás biztonsági szolgálat látja el. Tel.: 06 77/525-222 A-968 Kiskunhalason a városközpontban lakás kiadó. Tel.: 06 30/565-32-64 A-969

Kedvezményes tujafavásár. Tel.: 06 20/993-80-00

A-879

Tejet vásárolok. Tel.: 06 70/451-48-82

A-919

Azonnali belépéssel munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökre: baromfi feldolgozó, csomagoló. Érdeklődni munkanapokon 8-16 óra között az alábbi telefonszámon lehet. Tel.: 06 70/451-50-24 A-933

Termelőtől kis és nagy tételben alma eladó! Idared 130 Ft/kg, Jonagold 150 Ft/kg, ebből natúr almalé 1500 Ft/5 l. Kiskunhalas, Nyírfa u. 17. Tel.: 06 30/737-31-48 A-947

Kőműves szakmunkást, segédmunkást felveszünk, bérezés kéthetente. Tel.: 06 20/939-41-39 A-935

„Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein...” Térj hozzá meg, hogy meghallgasson téged is. „Ne embernek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljetek”, MERT az jó lesz nektek. Virágos Ricsi A-970

Pizza Lombardi futárt felvesz. Tel.: 06 30/373-74-77

A-940

Medowin Trade Kft. burkoló, festő, bádogos, kőműves munkákban jártas, dolgozni akaró munkaerőt keres. Tel.: 06 30/373-74-77 A-941 Sofőrt keresek nagy autóra, nemzetközi munkára. Tel.: 06 30/521-21-05 A-942 Nemzetközi gépkocsivezetőt keresek német munkára, heti fordulóval, azonnali fizetéssel. Tel.: 06 30/967-62-92 A-949 Szalagfűrészest keresek. Tel.: 06 30/408-06-88

A-962

Soltvadkerti italgyártó üzem fizikai munkára dolgozót keres. Tel.: 06 70/940-70-64 A-963 Élelmiszerboltba eladót keresek. Tel.: 06 20/967-34-49

A-964

Kiskunhalasi vendéglátó egységbe szakmunkás bizonyítvánnyal és gyakorlattal rendelkező felszolgálót keresek. Tel.: 06 20/508-86-93 A-965 Bútorlap szabászatra, raktárkezelésre, precíz betanított munkást keresünk Kiskunhalason. Előny: targonca vezetői tapasztalat, Excell ismeretek, alapszintű bútorasztalos ismeretek. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: asztalostkeres@gmail.com A-966

Tompán a Zöld Határ Söröző 8.500.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06 70/325-41-50 A-903 Kunfehértón a Nádas Csárda 13.500.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06 70/325-41-50 A-904 Kunfehértón a Nádas Gomba Büfé 1.250.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06 70/325-41-50 A-905 Híd u. 3. szám alatt I. emeleten 88 m2-es lakás garázzsal eladó. Tel.: 06 30/960-30-63 A-951 Kiskunhalason a Semmelweis téren 1 szoba, konyhás, fürdőszobás, spájzos lakás eladó. Tel.: 06 70/529-87-78 A-952 Városhoz közeli, komfort nélküli tanya melléképülettel, kertészkedésre alkalmas 4164 m2 területtel eladó. Víz, villany van. Tel.: 06 20/514-12-70 A-971 Városhoz közeli hobby (1556 m2) kis házzal eladó. Tel.: 06 20/514-12-70 A-972

Soltvadkerti műanyagüzembe rollos konfekcionáló gépre keresek dolgozni akaró, munkájára igényes személyt, illetve Extruder segédet. Tel.: 06 30/698-00-98 A-932

A KreaTherm Kft. jó szakmai érzékű és kreatív gondolkodású szakembereket keres. Szerkezetlakatos vagy csőszerelő tapasztalat előny. Jelentkezni: kreatherm@gmail.com vagy 06 70/941-44-05 A-936

Kiskunhalason a Szegedi úton a Fenyő Büfé 2.650.000 Ft-ért eladó. Tel.: 06 70/325-41-50 A-902

Raktározás céljára 2-300 m2-es ingatlant keresünk Kiskunhalason. Kertvárosi részen elhelyezkedés előnyt jelent. Tel.: 06 30/914-59-74 A-214 2 generációs családi ház városközponthoz közel a Vas u. 5. szám alatt családi okok miatt, sürgősen, áron alul eladó. Tel.: 06 70/31-75-123 A-699 Vállalkozásra is alkalmas, 2 szintes családi ház nagy kerttel a Széchenyi utcán a Haldorádó mellett eladó. Az ajánlatokat telefonon várjuk. Tel.: 06 30/410-70-00 A-869 Jánoshalmán kétszintes családi ház eladó nagy garázzsal. Irányár: 12,8 M Ft. Tel.: 06 20/661-44-72 A-895 A Kárpát utcában 1 szobás lakás klímával eladó. Tel.: 06 30/266-14-48 A-896 Hattyú u. 11. szám alatti 65 m2-es családi ház kis udvarral eladó. Irányár: 6,2 M Ft. Tel.: 06 30/623-13-31 A-899 A Baki kastélytól 800 m-re 1 szoba, konyha, fürdőszobás tanya sürgősen eladó. Irányár: 1,8 M Ft. Tel.: 06 20/974-11-20, 06 70/504-53-84 A-900 Kiskunhalason a Félegyházi úton ipari és kereskedelmi besorolású 3472 m2 földterület eladó. Tel.: 06 70/325-41-50 A-901

Kiskunhalas belvárosában, csendes környezetben, 1,5 szobás, 47 m2-es, egyedi mérőórákkal felszerelt, földszinti lakás, alacsony közös költséggel eladó. Tel.: 06 30/972-84-53 A-973 Üzlethelyiség többcélú hasznosításra eladó, kiadó. Kiskunhalas, Kun tér 1. Tel.: 06 70/455-11-00 A-974 DANCE TUNING DISCO eladó, kiadó! Tel.: 06 70/455-11-00

A-975

Családi ház eladó. Tel.: 06 20/329-48-53

A-976

Kiskunhalason új tanya 25 ha földdel eladó. Kisebb értékű ingatlant a belvárosba beszámítok. Tel.: 06 30/611-97-38 A-977 Kiskunhalason a Bükkönyös utcában 2 szoba, összkomfortos ház eladó. Tel.: 06 30/953-46-24 A-978 Kertvárosban garázs eladó. Tel.: 06 30/588-08-49

A-979

Vízszerelés- duguláselhárítás, szennyvízcsatorna-bekötés. Tel.: 06 20/91-71-403 A-802 Épületenergetikai tanusítás. Ocskó László Tel.: 06 20/913-55-35

A-55

Spanyol nyelvoktatás januártól. Tel.: 06 30/913-73-11

A-931

Frizura mesterfokon, Harmónia fodrász szalon. Tel.: 06 77/523-426 A-953 lcd-tv-monitor-szerviz.hu Tel.: 06 30/626-10-20 (H-P 8-18-ig) A-954 Varga gyógygombák, Walkmaxx gördülőtalpas cipők értékesítése. Kiskunhalas, Kossuth u. 16. Tel.: 06 77/421-875 A-955 Megnyitottuk a Petőfi ABC-t, az Ön üzletét. Sok szeretettel várunk minden kedves vásárlót. Kedvező árakkal, akciókkal várunk mindenkit. Petőfi u. 23. A-958 Bontásra autót veszek. Tel.: 06 30/432-62-26 A-980 Sminktetoválás, tartós szőrtelenítés akció az Aphrodité Szépségszalonban. Tel.: 06 77/421-850 A-982

Anyakönyvi hírek Születtek: Csordás Vivien (Molnár Tímea) Kiskunhalas, Ábrahám Zénó (Pátyerkó Edit) Balotaszállás, Dudás Dorka (Cserged Anita) Kiskunhalas Elhunytak: Sándor János (Kiskunhalas), Bús Imre Máté (Kiskunhalas), Nagy Józsefné Sörös Erzsébet (Kiskunhalas), Csibor Gyula (Kiskunhalas), Bozó Mihály (Kiskunhalas), Gábor Sándor László (Kiskunhalas), Péter Márta (Kiskunhalas), Dubovszki Józsefné Horváth Erzsébet (Kiskunhalas), Dávid Dezsőné Agócs Mária (Kisszállás), Szekula István (Kiskunhalas), Kolompár Ferenc (Kiskunhalas)


2015. október 28. Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: Október 28. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság

13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifj. magazin (12) 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 Sport Magazin (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:30 Kultúrkép (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 153 – Lélekmód – ifj.m. (ism.) 23:00 PONT – ifj. m. (12) (ism.) 00:00 Képújság Október 31. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Zöld Percek, Gyermeksarok 18:00 PONT – ifj. m. (12) (ism.) 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kult. m. (ism.) 20:00 153 – Lélekmód – ifj. m. (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság

November 2. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifj. m. (12) (ism.) 08:25 Képújság 12:00 PONT – ifj. m. (12) (ism.) 13:25 Képújság 17:00 Békéscsaba - KUKSC (férfi kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Képújság

hír+hirdetés 17

Árverezik a földterületeket

November 3. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07.30 153 – Lélekmód – ifj. m. (ism.) 08.00 Képújság 12:00 153 – Lélekmód – ifj. m. (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 17:00 Békéscsaba - KUKSC (férfi kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság November 1. vasárnap 18:55 Műsorajánló 00:00 Képújság 19:00 Híradó/kedd 10:00 Testületi ülés 19:20 Napi Mozaik (ism., a kezdés változhat) Sport Magazin 14:30 Békéscsaba - Kiskunhalasi 19:30 20:00 Híradó/kedd (ism.) UKSC (férfi kézilabda mérkőzés) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 16:00 Megyei Krónika (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 21:00 Képújság 17:30 153 – Lélekmód – ifj. m. (ism.) 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) Október 30. péntek 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) online műsorújság 07:30 Kultúrkép – kult. m.(ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 08:00 Képújság 21:00 Békéscsaba - KUKSC www.halasmedia.hu 12:00 Kultúrkép – kult. m. (ism.) (férfi kézilabda mérkőzés) A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 22:30 Képújság Október 29. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 13:10 Testületi ülés (élő közv.) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kult. magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kult. m. (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:30 Kultúrkép – kult. m. (ism.) 23:00 Képújság

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program keretében Bács-Kiskun megyében is megkezdődik a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti kijelölt földterületek értékesítése. Az árverésekre 2015. november 23. és december 10. között kerül sor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Halasi út 34. és 6000 Kecskemét, Halasi út 36. szám alatti épületeiben. Az árverések regisztrációja a fenti napokon 8.00 órakor, illetve 13.00 órakor kezdődik az árverési hirdetményekben rögzítettek szerint. Az egyes napokon árverésre kerü-

lő ingatlanok pontos adatai az árverési hirdetmények mellékleteiben találhatóak. A hirdetmények a Nemzeti Földalap honlapján (www.nfa.hu) és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és www. bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá kifüggesztés útján az NFA megyei kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épületben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben részletesen is megismerhetők. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


18 sport

röviden

2015. október 28.

Kínában is jól cseng a Szegedi név ség díjazta, amit látott és a világsztár lovasok is odajöttek a végén, elismeréssel szóltak a bemutatómról – újságolta Gábor. Elmesélte, hogy a világkupán aratott sikere nyomán több meghívást remél és erre egyébként minden esélye megvan. Persze a produkciót megelőzte jó néhány kemény hónap, amely a lovak idomításával és felkészítésével telt el. Gábor édesapjához hasonlóan maximalista, nem szereti a lazítást. Tudja jól, hogy a siker, az elismerés nem jön magától, azért keményen meg kell küzdeni. Ezt a mostani lehetőséget is óriási megtiszteltetésnek veszi. Ha csak tehe-

Kibirkózta

Újabb remek birkózóhírt kapott szerkesztőségünk. Csapi Antal, a halasi klub vezetőedzője arról tájékoztatta lapunkat, hogy Szentesen, a diákolimpián szerepeltek a sportolóik. Összesen 267 nevezője volt a megméretésnek, ahol 58 kilogrammban Fődi István lépett szőnyegre. A halasi birkózó jó teljesítményt nyújtott, és a harmadik helyen végzett. Mint megtudtuk: ezen a héten a klub ismét bemutatókat tart, csütörtökön a Bóbita Óvoda vendégei lesznek és a kicsiket ismertetik meg a sportág alapjaival.

Ismét népszerű volt a Csipke Hotel által szervezett sakkverseny. A nemzeti ünnep napján megrendezett megméretésen közel harmincan ültek asztalhoz. A FIDE open rapid specialistái remek partikat vívtak egymással, több fordulón keresztül. A végeredmény délutánra született meg. Eredmények, Profi kategória ( 25 résztvevő ): 1.  Pataki Győző,  2. Marjanovics Annamária,  3. Andriska Zsolt,  4. Dr. Kovács Arthur,  5. Csikos Mihály,  6. Dr. Lovas Dániel, 7. Csala Imre, 8. Herpai József, 9. Holczl Attila, 10. Marjanovics György, 11. Szuhai Balázs, 12. Udvardi Zalán, 13. Bor Ferenc, 14. Palotai Bendegúz, 15. Molnár Márton, 16. Tapodi Norman. Amatőr kategória: 1. Babós Imre, 2. Tapodi Martin, 3. Erdődi Imre, 4. Lehőcz József, 5. Nagy Lili, Herpai József, 7. Marjanovics Alex, Kaszás Ákos, 9. Kartal Tibor, Ekker Noémi.

Melinda sikere

Óriási teher hárul a Kiskunhalas NKSE egykori kapusára, a jelenleg a Ferencvárosban szereplő Szikora Melindára. Mivel a Fradi másik kapusa megsérült, ezért a mérkőzések nagy részén ő véd. A hálóőrt úgy látszik, hogy nagyon motiválja ez a lehetőség, mert a zöld-fehérek két Bajnokok Ligája mérkőzésén is szenzációs formát mutatott. A horvát Buducnost és a francia Fleury ellen is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Ferencváros eredményes legyen és pontokat szerezzen. Orleans-ban például csapata legjobbja volt. Ezen a meccsen a másik exhalasi játékos, Szarka Adrienn egy gólt lőtt.

Azt már talán megszokhattuk, hogy Magyarországon bárhol is szerepel Szegedi Gábor, óriási sikere van. Európa egyre több tájékán is megmutatta már, hogy méltó módon követi édesapját, aki nem túlzás, világhírű volt. Gábor a napokban Pekingben, a Madárfészekben mutatkozott be a Pusztaötössel és 15 ezren tapsoltak neki. A Szegedi név már jól cseng a Távol-Keleten is. Egy óriás lovas színházban alakította már Ben Hurt, Pusztaötösével egész Magyarországot és fél Európát elkápráztatta, az év eleje óta pedig a Távol-Keleten emlegetik a nevét. Szegedi Gábor édesapja nyomdokain halad, a néhány esztendeje átadott jelképes stafétabot jó helyre került. Az ifjabbik Gábor sokat tesz azért, hogy a Szegedi nevet mostanság is a legjobbak között emlegessék. A fiatal lovas az év eleje óta Kínában van, és ott kápráztatja el az

Fotók: facebook.com

Ünnepi sakk

igényes közönséget. A napokban Ázsia egyik legnagyobb versenyén mutathatta meg kivételes produkcióját. A Pusztaötös mellett csikósbemutatót is tartott, mint megtudtuk, óriási sikerrel. – A pekingi Olimpia Stadionban, a Madárfészekben szerepelhettem, a Longines Beijing Masters világkupa fordulón. Hatalmas élmény volt, közel 15 ezer ember előtt szerepelhettem. Úgy érzem, a közön-

Legyőzte az Újpestet az RFC Az U8-as és U9-es korosztály lépett pályára a Kölyökliga soros fordulójában Kiskunhalason. Egy héttel korábban a Ferencváros, most pedig az Újpest utánpótlása érkezett többek között a városi sportpályára. A hangulatra ezúttal sem lehetett panasz, ugyanis legalább 200 néző láthatta azt, hogy a Szilády RFC 2008-as korosztálya Tompa Dani és Mózer Marci gól-

jaival 2-1-re legyőzte az Újpestet. A két hazai válogatott hat mérkőzést játszott és a megszerezhető 18 pontból 13-at itthon tartott, ezzel a forduló legjobbja lett. A halasi gólokon Mózer Marci 6, Dömötör Andor 3, Földes Marcell 2, Szőke Bende 2, Hegyi Alexander 1, Haász Zalán 1, Töröcsik Zsombi 1, Tompa Dani 1, Kuklis Tamás 1 osztozott.

ti, hazatér. Évek óta állandó résztvevője a Magyar Vágtának, ahol a közönség imádja a produkcióját. Szegedi Gábor ragaszkodik Kiskunhalashoz is, ha csak teheti, hazatér. Barátok várják és ha a helyi szervezők felkérik, hogy a májusi hagyományos versenyen járassa meg a Pusztaötöst, ha elfoglaltságai engedik, mindig eljön és nagy közönségsikert arat. Jáger L.

Teremfoci A tervek szerint november 28-án rajtol a téli teremlabdarúgó-bajnokság sorozata. Mint megtudtuk, a szervező városi labdarúgó szövetség már várja a csapatok jelentkezését. A nevezési határidő november 15., vasárnap lesz. A jelentkezők Kazinczi Istvánt (06-70/9358243) vagy Harkai Pétert (06-30/9289674) keressék. A hagyományoknak megfelelően szombati és vasárnapi fordulók lesznek majd. J. L.


2015. október 28.

változatos 19

Egy baráti társaság, amely két évtizede gyúrja a kolbászhúst és készíti a finomabbnál finomabb sütnivalót, most már elmondhatja magáról, hogy bizony, díjnyertes az, amit csinál. A sikerük értékét növeli az is, hogy a harmadik helyet Közép-Európa legnagyobb gyúrásán, a Csabai Kolbászfesztiválon érték el. – Nálam ez mondhatni családi hagyomány, ugyanis több mint 35 éve készítünk kolbászokat. A barátaimmal, ez már húszéves tradíció, aztán négy éve még nézőként, az utóbbi három évben pedig versenyzőként is ott voltunk Közép-Európa legnagyobb gyúrásán, a Csabai Kolbászfesztiválon – mondta Hámori Imre, aki Csanádi Lajossal, Kammerer Károllyal és Valkai Ottóval együtt alkotta a Halasi Kolb-Ászok csapatát. A nemzetközi gasztrocsúcsra több mint hatszáz társaság nevezett, úgy tűnik, hogy a halasi recept tökéletes, mert a zsűri egy harmadik hellyel jutalmazta az ízletes sütnivalót. Hámori Imre azt mondja, egészen kiváló volt a hangulat, a bronzérmük értékét növeli, hogy az első két helyen a házigazda város csapatai végeztek. Mint megtudtuk, különösebb titka nincs a kolbászkészítésnek, ők tíz kilónyi húshoz 20 deka, Valkai Ottó által termesztett csemegepaprikát, 4 deka csípős paprikát, 2 deka borsot, 1,5 deka őrült köményt, 20 deka sót és 8 dekányi fokhagymát használtak fel. – Olyan volt az egész, mintha egy ötezer személyes lakodalomban lettünk volna, nagy élménnyel gazdagodtunk – fogalmazott Hámori Imre, aki hozzátette: az állandó kolbászos csapat tagja még Kammerer József is, aki most elfoglaltsága miatt nem lehetett ott Békéscsabán. Jáger L.

Minden várakozást felülmúlt a 7. Pont Karaokeverseny döntője, melynek felvételére az elmúlt hétvégén került sor a Halas Televízió stúdiójában. Az állandó zsűritagok mellett az ítészek asztalánál ezúttal a népszerű énekesnő, Lola is helyet foglalt, aki 2011ben már járt egyszer a műsor felvételén. A műsorban 18 előadó állt közönség elé ismert slágerekkel, de volt, aki saját szerzeményével sze-

Fotó: Anda Péter

Fotó: Csanádi Lajos

Csabán is 18 énekes 17 rendkívüli produkció KolbÁszok voltak…

retett volna a képzeletbeli dobogó ifjúsági műsorban, a döntőről részlegfelső fokára állni. A produkciók letes összefoglalót pedig a most pénközül a legjobbak az elkövetkező he- teki adásban tekinthetnek meg. tekben lesznek láthatók a Pont című Szőri Attila


2015. október 28.

színes 20

Értünk gyakoroltak

rita asszony ízvarázslata

Fotó: Szőri Attila

Őszi nyalánkság

Akik az elmúlt három csütörtök este negyed nyolc körül a belvárosban sétáltak, biztosan látták azokat a gyakorlatokat, amelyeket a halasi tűzoltók tartottak a városházán. Mivel a baj bármikor megtörténhet, ezért nem árt az éles helyzetek szimulálása. A közintézmények tűzvédelméért felelős vállalkozás és a tűzoltóság ügyelt a gyakorlat részleteire is.

Hozzávalók: 20 dkg liszt, 3 dl tej, kb. 2 dl ásványvíz, 2 egész tojás, csipetnyi só, 1/2 dl étolaj. A töltelékhez: sárgabarack lekvár, darált dió, porcukor, étcsokoládé. Elkészítés: A hozzávalókat habverővel csomómentesre keverem, a sütés előtt 1 órára   hűtőbe rakom, majd a kész palacsintákat megkenem sárgabarack lekvárral, erre jön a porcukros, darált  dió. Az így megtöltött palacsinták tetejét megszórom reszelt étcsokival, vagy olvasztott csokival locsolom meg. Készítse el, és számoljon be tapasztalatairól e-mailben, az attila@halasmedia.hu címen! Rita asszony

A dió hatása A dió gyógyhatása nagyon szerteágazó. A gyümölcs maga parazitaölő, féregölő, vértisztító, emésztő szervek munkáját serkentő hatású. Újabban napvilágot látott tanulmányok szerint napi 50 gramm elfogyasztása nagy mértékben csökkenti a szívbetegségek kialakulásának esélyét. Leveleiből készült főzetét régen fejtetű ellen használták. Magas energiatartalmának köszönhetően kimerültség esetén is gyorsan segít.

Fotók: Pozsgai Ákos

A nyáron viszonylag sok sárgabaracklekvárt főztem be, aminek mostani édességem készítésekor nagy hasznát vettem. Ősz lévén a dió is előkerül a kamrákból, ezt is bátran tegyük bele ebbe a finomságba!

Bátor tűzoltók A nemzeti ünnep alkalmából a nyári, 350 hektárt érintő kiskunhalasi erdőtűz oltásánál helytállókat tüntetett ki Pintér Sándor belügyminiszter és Tollár Tibor országos katasztrófavédelmi főigazgató. Juhász Gábor főtörzsőrmester Bátorságért Érdemjelet kapott, Tóth Imre alezredes a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany fokozatát, Pándi Sándor főtörzsőrmester pedig az érdemjel ezüst fokozatát vehette át. A Rendkívüli Helytállásért Érdemjel bronz fokozatát kapta Kiss Csaba főtörzsőrmester, míg a Tüzes Kunok mentőcsapat tagja, Fehér Péter ajándéktárgyat vehetett át.

Talán kevesen tudják, hogy a városháza alatt jókora pince van. A gyakorlat egyik legfontosabb helyszíne éppen ez a zegzugos helyiség volt. Ráadásul jól be is füstölték és öt feltételezett sérültet rejtettek el a próbariadó szervezői. A HalasiTűzvédelem Kft. munkatársai voltak azok, akiket ki kellett menteni az épületből. A halasi tűzoltók és a Dél-Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentőegyesület tagjai igyekeztek minél előbb megtalálni a bajbajutottakat, akiket aztán ölben, speciális hordágyon, légzőálarcban hoztak ki a pincéből. Mint megtudtuk: az év folyamán több helyi közintézményben volt hasonló próbariadó, amelyen az adott létesítmény tűzvédelmi tervei is vizsgáztak. JL

XXIX. évf. 44. szám 2015. október 28.  
Advertisement