Page 1

A bibósok nyerték az országos versenyt 2. Ismét elzárták a vízcsapokat A határ mentén várják a kerítést 4. Népszerû az Apa-Fia Kupa

7. 18.

tükör

fotó: anda péter

Halasi

Szent Iván napra hangolva Találkozzunk szombaton a Sóstón!

Képünkön Kocsi Barbara és Bakos Dominika, részletes program a 20. oldalon. 2015. június 24. • XXIX. évfolyam 26. szám•Ára: 195 Ft

Alapítva 1987-ben


 tükör

2015. június 24.

Akinek nem inge…

A bibós napóra lett a befutó

A Bibó István Gimnázium diákjai lettek az országelsők a budapesti székhelyű Energy Factory pályázatán. A halasi fiatalok a 8. és a 11. évfolyam diákjai, mindannyian természetrajongók. Az Energy Factory cég a megújuló energiák felhasználását szeretné a lehető legjobban beépíteni a fiatalok tudatába. Ezért szervezték meg az országos versenyt. A diákoknak ki kellett találniuk egy olyan projektet, amely ezt a gondolatiságot a legjobban tükrözi. Daday Zita, Nánai Viktória, Miklai Ágnes, Vajkó Sándor és Pataki Márta egy napórát álmodott meg a Semmelweis térre. A fiatalok a projekthez megnyerték több halasi vállalkozás és magánszemély bizalmát, támogatását, így sikerült néhány hónap leforgása alatt megvalósítani a Semmelweis téri napórát. Az országos felhívásra 42 csapat nevezett, a zsűri az első fordulóban 24-re csökkentette az esélyesek körét, egy újabb forduló következett, ekkor már csak 12 csapat szállhatott ringbe a díjakért. Az eredményhirdetést Budapesten, a Hajógyári szigeten tartotta az Energy Factory. A neves előadóművészekből, környezetvédelmi szakemberekből álló zsűri kilenc kategóriában hirdetett győztest. A Bibó-gimnázium neve több esetben is elhangzott, ám díjat még nem kaptak a fiatalok. A feszültséggel teli percek után aztán előtörhettek az örömkönnyek, kiderült a bibós napóra

Lehet bírálni és kritizálni a főteret, nincs is ezzel semmi gond. A tervezők is tudták, hogy nem mindenkinek tetszik majd, sőt azt is, hogy lesznek hibái, javításra szoruló hiányosságai. A hónap végén zárul egyébként hivatalosan a főtér projekt és miután az önkormányzat is jelentős szerepet vállal a város építésében, szépítésében, a munkálatok igencsak folytatódnak pályázaton túl is. És bár lerágott csont, az alábbi képek mégis arról tanúskodnak, hogy nem lehet eleget beszélni a főtérről, a közterületekről, amiért nem csak a hivatal, nem csak a közterület felügyelet, nem csak a lett a győztes, a fiatalok ujjongva városgazda felel. Hanem mi, akik mehettek fel a színpadra, büszkén járunk-kelünk rajta, használjuk, kihúzva magukat, amit elterveztek, azt végig is vitték, ezentúl egy fenntarthatóságot hirdető napórát is megnézhetnek a helyiek és a Halasra látogató turisták. Tóth Zoltán, a verseny fővédnöke elmondta, a csapat nyereménye egy 300 fős osztály- és iskolabuli lehetősége. Kép-szöveg: B. L.

megpihenünk a padokon. Lakossági felelősség, a képek alapján felelőtlenség, hogy nem vigyázunk az értékeinkre, szemetelünk, aztán pedig reklamálunk, hogy milyen gondozatlan a város. Természetesen, akinek nem inge, ne vegye magára! De ne hagyja szó nélkül, ha lát szemetelő embert. A minap láttam egy videofilmet, ahol egy motoros rendőr az autókból kidobott szemetet rendszerint felvette, az autó után hajtott és bedopta az ablakon. Sajnos nem Magyarországon. -sé-

fotók: pozsgai ákos

A halasiak győztek


2015. június 24.

Megkésett nekrológ

hírek 

Kezdődik a diákmunka

Dr. Kövecs Gyula 1936-2015 2015. május 8-án elhunyt dr. Kövecs Gyula, a Semmelweis Kórház nyugalmazott patológus osztályvezető főorvosa, a kórház egykori igazgatója, „Kiskunhalas városért” cím tulajdonosa. Egykori munkatársa és osztályvezetői utódja, dr. Hamar Sándor patológus főorvos juttatta el lapunkhoz ezen megkésett nekrológot, mellyel adózik sokak nevében a köztiszteletben álló orvosnak. Kövecs Gyula ugyanis tagadhatatlanul része, jelentős szereplője volt az elmúlt évtizedek halasi közéletének, kulturális életének, s mindenek előtt a halasi egészségügynek. Dr. Kövecs Gyula 1936. november 10-én Baján született. Középiskoláit is szeretett városában, a bajai III. Béla Gimnáziumban végezte. 1955 és 1961 között a Pécsi Orvostudományi Egyetemre járt. Pályáját, szakmai életútját – a szinte atyai példaképének tekintett Cseh Imre tanár úr munkatársaként – a bajai kórház patológiai osztályán kezdte, alapozta meg. 1968. október 1-jétől a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház patológiai osztályának megszervezésével, vezetésével bízták meg. A rá igen jellemző buzgalommal, lelkesedéssel fogott hozzá a megbízatáshoz, s teremtett a semmiből egy új patológiát, amelynek aztán 2001-ig osztályvezető főorvosa volt. A Patológiai Osztály vezetése mellett 1988-2001 között a kórház orvosigazgatójaként is tevékenykedett. Az új kihívásnak szakmailag is meg akart felelni: 59 éves korában szerezte meg második – egészségügyi menedzser – diplomáját. 1996-tól 1998-ig – első vidékiként – a Magyar Kórházszövetség elnöke. Tevékenységét a megye 1996-ban „Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért díj” adományozásával ismerte el. 2002-ben Kiskunhalas „Kiskunhalas városért” címmel tisztelte meg. E díj adományozásában – feltehetően szakmai munkáján túl egyéb, a város közéletében, kulturális életében vállalt tevékenysége is szerepet játszhatott. Több cikluson át volt önkormányzati képviselő. Az Ő nevéhez fűződik a

Kórházi Galéria létrehozása, sikeres képzőművészeti kiállítások szervezése. Kövecs Gyula tevékeny életet élt. A tenni, változtatni akarás olykor zsákutcába vitte. A balul sikerült kórházprivatizáció, amelynek egyik kezdeményezője volt, sok ember életét (köztük e sorok írójának életét is) változtatta, keserítette meg. Ez azonban nem lehet ok arra, hogy hallgassunk róla! Mindazért, amit élete során tett, lehet Őt szeretni, vagy nem szeretni, de egy elvitathatatlan: olyan ember volt, aki Kiskunhalason nyomot hagyott maga után. Az örökös munkálkodást élete végéig képtelen volt feladni. Nem az az ember volt, aki a nyugdíjasok szokványos életét élni tudta volna. 20012010 között nyugdíjas orvosként Kiskunhalason, majd – szinte haláláig – súlyos betegen is a bajai Patológiai Osztályon dolgozott. 2015. május 8-án szülővárosában, Baján érte utol a halál. Kövecs Gyula Igazgató Úr, Főorvos Úr, Elnök Úr, Gyula, Gyuszi, legbizalmasabb barátainak csak egyszerűen Csosza: Isten nyugosztaljon! Dr. Hamar Sándor Patológus főorvos, (a kiskunhalasi Patológiai Osztály volt osztályvezető főorvosa) SZTE Patológiai Intézet, Szeged

Az önkormányzatnál dolgozhatnak azok a 16-25 év közötti diákok, akik önkormányzati fenntartású intézményeknél kapnak majd munkalehetőséget a nyári szezonban. Kiskunhalason rekordszámban jelentkeztek diákok a nyári munkalehetőségre, több mint százan regisztráltatták magukat a városházán – közölte Csala Mónika, a hivatal sajtóreferense. Országosan 1,5 milliárd forint támogatást kaphatnak a programra a helyi önkormányzatok. A programban azok a 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a támogatás kezdő időpontjában (július 1-jén) már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor (augusztus 31-én) pedig még nem múltak el 25 évesek. Az idén rendelkezésre álló összegből arra számít a minisztérium, hogy nagyjából 20 ezer diák számára biztosíthatnak munkát a nyá-

ri időszakban. Csala Mónika sajtóreferens hangsúlyozta: a városháza a járási hivatal foglalkoztatási osztályával együttműködve leadta igényét a minisztérium felé, hogy pontosan mekkora összeget kaphat az önkormányzat, azt egyelőre nem tudni, még nem bírálták el a kérelmet. Ettől függ, hogy a nyári szezonban hány fiatalt tudnak majd foglalkoztatni a diákmunka-program keretében. Az állam a munkabéreket támogatja, a százszázalékos támogatás legfeljebb két hónapra adható, július 1. és augusztus 31. között, maximum napi hatórás időtartamra. A támogatás a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzetteknél 91.500 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezőknél pedig 78.750 forint lehet személyenként és havonta. Kiskunhalason elsősorban szellemi és más könnyebb munkára alkalmazzák majd a fiatalokat. Kép-szöveg: P. Á.

Gondozatlan a katolikus temető? Nem vágták ki az elöregedett fákat, nem irtották ki a cserjést, bozótost, és összességében úgy fest, hogy a katolikus temető rendje, tisztasága romlott az elmúlt évben. Ez a sommás vélemény a katolikus egyházközségtől származik és a napokban tárgyalja a képviselő-testület. Ahogy az évek óta szokás, idén is beszámoló készül a temetőkről és ezt a képviselő-testületnek kell véleményezni. Úgy tűnik, hogy 2014-ben a katolikus sírkert állapota romlott, legalábbis az egyház megállapításai szerint. A beszámolóhoz készült véleményezésből ki-

tűnik, hogy nem vágták ki az elöregedett fákat, nem irtották ki a cserjést, bozótost, többször elmaradt a szemét elszállítása, a kaszálás sem volt rendszeres. Ezek miatt folyamatos lakossági panaszok voltak. A katolikus közösség jelezte azt is, hogy a szociális temeté-

sek túlnyomó részét ebben a temetőben végzik, ez a gyakorlat az egyház szerint elfogadhatatlan. Azt vállalják, hogy az ilyen jellegű szertartások felét ebben a temetőben végezzék. A beszámolóból az is kiderült, hogy az elhanyagolt, régi sírok hozzátartozóit megkeresik és megkérik őket, hozzák rendbe a nyughelyeket. Az anyagot csütörtökön tárgyalja a testület, nyilván lesznek majd észrevételek a jelenlévők és a Kegyelet Kft. részéről. JL


 kék fény

2015. június 24.

A határ mentén várják a kerítést Négy méter magas kerítés épülhet a szerb-magyar határon, így fékezné meg a kormány a dél felől érkező menekültáradatot. Európában és a világon több helyen van példa hasonlóra. A kormány szerint ez semmiféle uniós vagy nemzetközi szabályt nem sért. Idén eddig már több mint 60 ezren lépték át illegálisan a magyar határt, ez időarányosan háromszor annyi, mint a tavalyi. A déli államhatár menti települések vezetői örülnek a kormány döntésének, melynek értelmében fizikailag is lezárják a határt. Naponta több száz menekült érkezik Magyarországra, akiknek az úti célja Nyugat-Európa. Mostanra Magyarországot érinti legsúlyosabban a bevándorlási kihívás az Európai Unió országai közül. A kormány utasította a belügyminisztert, hogy készítse elő Magyarország és Szerbia határának fizikai lezárását. Egy 175 kilométeres határszakaszról van szó, amelyet egy négy méter magas kerítéssel zárnak le, ebből 113 kilométer hosszú drótháló lesz a Bács megyei határszakaszon. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke üdvözölte a magyar-szerb határ lezárására vonatkozó kormányhatározatot. Rideg László sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a térségben 2011 óta gyorsuló ütemben folyamatosan növekszik a bevándorlók száma, és idén eddig már többen lépték át a határt, mint tavaly egész évben. A menekültkérelmezők jellemzően afgán, pakisztáni és iraki migránsok, azonban az utóbbi időszakban megnövekedett az afrikai térségből érkezők száma. A lakosság aggódik, védelem kell A közgyűlés elnöke szerint jelenleg kijelenthető, hogy a nyugat-balkáni régióban tartózkodó illegális migránsok döntő többsége Magyarországon, azon belül a szerb-magyar államhatáron keresztül kíván eljutni az Európai Unióba. Rideg László szerint a megye lakosságát aggodalommal tölti el a kialakult helyzet, hallják és tapasztalják, hogy egyre több megélhetési bevándorló érkezik. Tartanak tőle, hogy a növekvő számú bevándorlóból egyre többen maradnak itt, akiknek a sorsa bizonytalan. Egyre többen kérdezik, hogy az itt maradók milyen munkát fognak kapni. Sokan félnek attól, hogy ők vagy családtagjuk elveszítheti a munkáját. Ha pedig nem jutnak munkához a bevándorlók, akkor miből fognak megélni? Sajnos a tapasztalatok szerint ilyenkor növekszik a bűnözés is – mutatott rá.

– Jogos az emberek kérdése, hogy mit teszünk a probléma kezelése érdekében, mert tovább nem várhatunk. Cselekedni kell, és ezzel kapcsolatban a kormány felelős döntést hozott. Európa más országai is egyre szigorúbb lépéseket tesznek. Ausztria, Németország és Franciaország lezárja a belső határait a bevándorlók előtt. Ausztria és Németország 15 ezer bevándorló Magyarországra történő visszaküldéséről döntött. A hónap végig a 60 ezret is meghaladhatja a hazánkba érkező illegális bevándorlók száma, amelyet már nem leszünk képesek befogadni – jelentette ki a megyei közgyűlés elnöke. Kelebia közel van a tűzhöz Maczkó József, Kelebia polgármestere ideiglenes megoldásként elfogadhatónak tartja a kerítés megépítését, szerinte azonban komoly hangsúlyt kell helyezni a bűnszervezetben működő embercsempész-hálózatok felderítésére és felszámolására is. Épp ezért üdvözli az illegális migráció elleni közös határrendészeti és bűnügyi fellépésről hétfőn, Szegeden a szerb-magyar rendőri vezetői között kötött megállapodást, mely szerint jövő héttől négy mobil hőkamera és húsz magyar rendőr teljesít szolgálatot Szerbiában, a macedón határon. Az embercsempészés elleni fellépésre a magyar, a szerb, valamint az osztrák rendőrség közös nyomozócsoportot hoz létre. Papp Károly országos rendőr-főkapitány hétfőn bejelentette azt is, hogy az illegális migráció erősödése miatt a készenléti rendőrség és más megyei kapitányságok állományából egységeket vezényeltek a déli államhatár térségébe, és amennyiben a helyzet úgy alakul, létszámuk növelhető. A rendőrök nemcsak gyalogos és gépkocsis járőrözést végeznek, lovas és kutyás egységek teljesítenek szolgálatot a határ közelében, és helikopteres légi felderítést is végeznek. Időközben megkezdődött Kiskunhalason a Szegedi úti volt tüzérlak-

tanya takarítása, ahol információink szerint július elsejétől a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai megkezdik a munkát. Az eddigi információk szerint az elfogott migránsokat ideiglenesen itt helyezik majd el és innen szállítják tovább az ország különböző befogadó állomásaira. A halasi laktanyában kialakítandó befogadó helyre akkor is szükség lesz, ha megépül a drótkerítés a szerb-magyar határon, hiszen

Ausztriából és Németországból várhatóan közel 15 ezer bevándorlót toloncolnak vissza Magyarországra. A kormány várhatóan lapunk megjelenésének napján, szerdán dönt a déli határon felépítendő kerítés költségvetési kérdéseiről. A tervek szerint várhatóan 20-22 milliárd forintba kerül majd a kerítés megépítése, az összeget a költségvetés tartalékából különítik el. Kép-szöveg: P. Á.

Felújítják a migránsok szálláshelyét

Új külső szigetelést, nyílászárókat és tetőt kap a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kiskunhalasi őrzött szállásának Fazekas Mihály utcai épülete. A kivitelező a halasi Merkbau Kft., a beruházás várhatóan június végéig készül el. Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának közlése szerint az Európai Unió támogatásával 137 millió 232 ezer 928 forintból újul meg az objektum. Az épületsoron kicserélik a nyílászárókat, új külső hő-

szigetelést helyeznek fel, a régi cserepeket is leszedik és újakat tesznek fel. A külső kerítést is megmagasítják, valamint korszerű tűzjelző rendszert építenek ki, új biztonságtechnikai eszközöket is telepítenek. Szociális foglalkoztatókat is kialakítanak, valamint sportpálya épül, továbbá az őrszemélyzet elhelyezési körülményein is javítanak. A felújítási munkálatok a tervek szerint június 30-ig befejeződnek – közölte érdeklődésünkre az ORFK Kommunikációs Szolgálata. Kép-szöveg: P. Á.


közérdekû 

2015. június 24.

Összefogtak, megújul a leégett ház

Tető kerül a házra

Számítások szerint közel 100 millió forintba került a Volánok dél-alföldi összevonása, a buszok átírása. Összességében azonban mégis spórolt az állam, egy átlátható, a társadalom és a költségvetés teherbíró képességét figyelembe vevő közlekedési társaság jött létre a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (DAKK) megalakulásával.

Mesteremberek szorgoskodnak egy Polgár utcai lakóházon. Egy család élete ment majdnem teljesen tönkre télen, amikor kigyulladt az otthonuk. A lakrész teljesen kiégett, használhatatlanná vált. A Központi Református Általános Iskola, a halasi önkormányzat, több vállalkozó, a Vári Szabó István Szakképző Iskola és a Városgazda Zrt. összefogásával megújulnak a kormos falak, és az épületre tető kerül.

Az MNV Zrt. számításai szerint a központosított beszerzések miatt a korábbi időszakhoz viszonyítva is százmilliós nagyságrendben csökkennek a működési költségek. A cégek vezetői-irányítói állománylétszáma érdemben, mintegy 25 százalékkal csökkent. Az autóbusz-vezetői, illetve a karbantartói állomány azonban nőtt, amihez április 1-jétől 2,4 százalékos béremelés, valamint a munkavállalók egyszeri, bruttó 30 ezer forintos bérjuttatása is társult. Kép-szöveg: P. Á.

Csak a halasi tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj akkor, amikor télen kigyulladt egy Polgár utcai lakóház. A lángok nem terjedtek tovább, de egy család lakrésze teljesen tönkrement. Ismét bebizonyosodott, hogy innen is van újrakezdés. Kellett hozzá a Központi Református Általános Iskola agilis igazgatónője, Nagyné Lehoczki Zsuzsanna, aki szervezett, telefonált, segítséget kért és kapott. Szűcs Csaba alpolgármester a város részéről kapcsolódott be a mentési akcióba. Csatlakozott néhány önzetlen helyi

Kunság volán helyett DAKK

A négy busztársaságot – a Tisza Volánt, a Körös Volánt, a Kunság és a Bács Volánt – tömörítő intézményről 2012-ben döntött a kormány, a megyei társaságok helyét 7 regionális vette át. Az átalakításra azért volt szükség, hogy csökkenjenek a kiadások, és hatékonyabb legyen a működés. Az átalakítással járó összesen mintegy 100 millió forintot a társaságoknak, maguknak kellett kigazdálkodniuk – áll a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közleményében.

vállalkozó, a Vári Szabó István Szakképző Iskola, amely szakikat biztosított. Hogy nem csak halasiak segítettek arra jó példa a cserép, amelyet a fehértói önkormányzat ajánlott fel. Az előkészületek mára már olyan szintre jutottak, hogy megkezdődhetett a felújítás. Első lépcsőként tető került a ház fölé, aztán jöhetnek a belső munkálatok. Megtudtuk, hogy a teljes befejezéshez még szükség volna néhány dologra. – Jó volna, ha sikerülne gáztűzhelyt, kályhát, 35 négyzetméternyi metlahit, fugaragasztót is szerezni. Kellene még olyan szakember, aki villanyszerelést tud felajánlani a szerencsétlenül járt családnak. A felajánlásokat a Központi Református Általános Iskolába várjuk. Mindenki segítségét nagyon köszönjük – tájékoztatta szerkesztőségünket Nagyné Lehoczki Zsuzsanna igazgató. Szűcs Csaba alpolgármester örömmel újságolta, hogy a legendás halasi összefogás ismét megmutatkozott. Ez az elmúlt fél évben már a többedik alkalom, hogy segíteni tudtak szerencsétlenül járt családokon. Kép-szöveg: Jáger Levente

Felmérés az állami rezsicsökkentésről A kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést. A tízmilliárd forint összegű állami rezsicsökkentést az állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kívánja megvalósítani. Ennek érdekében a kormány az állampolgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt kezdeményez. A konzultációban részt vevők számos hatósági eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték megszüntetésével összefüggésben

kifejthetik véleményüket, továbbá javaslatot tehetnek egy-egy további, általuk fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé tételére. A konzultáció keretében az állampolgárok és a vállalkozások számára külön kérdőívet állítottak össze,

melyek kitöltése önkéntes és anonim. Az állampolgároknak a kérdőívek kitöltésére 2015. június 5-től 2015. augusztus 6-ig van lehetőségük interneten keresztül vagy papír alapon. Az internetalapú konzultáció során a kérdőív kitölthető a www. kormanyhivatal.hu honlapon keresztül. Az online kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24.00 óráig nyílik lehetőség. A papír alapú nyomtatványokat megtalálják a kor-

mányhivatal minden ügyfélszolgálati helyiségében. A kitöltött kérdőíveket lehetőségük van a helyszínen kihelyezett gyűjtőládában leadni. Emellett a települési ügysegéd a településeken tartott ügyfélfogadása során kérdőívet biztosít az állampolgárok számára és gondoskodik arról, hogy a kitöltött kérdőíveket eljuttassa a Járási Hivatalhoz – áll a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleményében. P. Á.


 fókuszban

2015. június 24.

Szovjet laktanyából telephely és lakások? A város éveken át hiába próbálta megszerezni a 2001-ben bezárt Gábor Áron laktanyát, most egy másik ingatlant szeretne ingyenesen tulajdonba kapni. A volt tüzérezred mellett, a kilencvenes évek eleje óta üresen álló egykori szovjet bázist igényelné meg az önkormányzat, a tervek között több hasznosítási elképzelés is szerepel. vannak Kiskunhalasnak. A Szegedi úton lévő, egykori szovjet laktanya mintegy 90 ezer négyzetméternyi területen fekszik, és több mint két évtizede kihasználatlanul áll. Az épületek leromlott állapotban vannak, ami mozdítható volt bennük,

Vitéztalálkozó

Balotaszálláson, a Stefán Tanyán tartotta soros összejövetelét a DélAlföldi 56-os Vitézi Rend Kiskunhalasi Hadnagysága. Mint megtudtuk: közel ötvenen vettek részt a találkozón, amely jó hangulatban, baráti beszélgetéssel telt el. A halasi szervezetben egyébként közel negyvenen vannak, és rendszeresen összejárnak. Fontos számukra a hagyományok ápolása, ahogy megfogalmazták, valamennyien hazaszeretők, és a magyarságért tenni akarnak.

fotó: pozsgai ákos

Úgy tűnik, hogy a Gábor Áron laktanyát belátható időn belül nem tudja megszerezni a város, pláne a közeljövő migrációs terveit figyelembe véve. Viszont közvetlenül a honvédségi ingatlan mellett van egy másik bázis, amellyel most tervei

róluk, azt már korábban ellopták. A közelmúltban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz került az ingatlan, így lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzat megigényelje a volt orosz laktanyát. A képviselő-testület is tárgyalja az előterjesztést, amelyben már szó esik a tulajdonba kerü-

lés utáni hasznosítási elképzelésekről is. Ezek szerint a Városgazda Zrt. évtizedes telephely-problémáját oldanák meg a területen. Szóba kerülhet még az otthonok teremtése is, ezzel gyarapodhatna a város bérlakás-állománya is. jel

A héten zárul a csatornázási projekt Jánoshalmán

ben zajlottak. A Jánoshalmi Napok alkalmával a zárórendezvényre is sor kerülhet. Külön örömhír lehet a lakosságnak, hogy Magyarország Kormánya a városunkban futó beruházás költségvetését megemelte. A hosszantartó munkálatok miatt a költségek megemelked– Elmondhatjuk most már a közel tek, ezért kapkét éve zajló utcai munkálatokról, hattuk meg a építési folyamatokról, hogy rend- plusz támogatást. Ennek eredménye, hogy a még most is zajló házi bekötések költségeit a település önkormányzata

tudja fedezni, így a lakosoknak ez teljesen ingyenessé válik – mondta el kérdésünkre Czeller Zoltán polgármester. Nemcsak a lakosok és a polgármester, hanem a projekt vezetői is elégedettek a közösen elért eredménnyel. Azt mondják, minden optimálisan alakult a beruházás során. – A meglévő rekonstrukciós szakaszok helyreállítása megtörtént Jánoshalmán. Összességében elmondhatjuk, hogy közel 43 kilométernyi csatornahálózatot fektettünk le, ami nagyjából 3200 lakossági

Fotók: Anda Péter

A kész rendszer működő elemeit vette szemügyre a kivitelezők kíséretében Jánoshalma polgármestere a minap. A most pénteken záruló beruházás a Jánoshalma Város Szennyvízcsatornázása és Szennyvíztisztítása Projekt részeként valósul meg, melyre a település önkormányzata 2.481.729.363 forintot nyert a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával.

bekötést jelent. Kollégáim nevében köszönöm, hogy a jánoshalmi emberek maximálisan kitartottak a komoly zajjal és porral, fennakadásokkal járó munkálatok során is, hiszen ez a támogatásuk nélkül nem valósulhatott volna meg – foglalta össze tapasztalatait Lakatos István projektvezető. A beruházás végének közelségét mutatja az is, hogy a település érintett utcáinak, útszakaszainak helyreállítási munkálatai teljesen befejeződtek. Az új szennyvíztisztító-telep is minden előírásnak megfelel, a szakemberek túlvannak már több teszten is. Természetesen itt is mindent rendben találtak. Szőri Attila


vizes 

2015. június 24. Az újra növekvő vízdíjtartozások miatt a szolgáltató ismét több helyen elzárni vagy korlátozni kényszerült a vízszolgáltatást Kiskunhalason is. A közmédiának nyilatkozó jogász szerint azonban az intézkedés nem szabályellenes. A kintlevőségek behajtására és a hasonló helyzetek elkerülésére több elgondolás is felvetődött, sőt megállapodás is született a társasházakkal, azonban ez csak részben vezetett eredményre. Közel 200 millió forint kintlevősége van a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-nek, ebből mintegy 20 millió forinttal a halasi fogyasztók tartoznak. – A vízmű a többi szolgáltatási területén is hasonló lépésekre kényszerült, azonban csak végső esetben folyamodik az ivóvíz elzárásához – hangsúlyozta Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezetője, aki elmondta, hogy az elmúlt hónapokban újabb 2,5 millió forinttal növekedett a tartozások összege a halasi társasházaknál.

Ismét korlátozzák a vízszolgáltatást a felhalmozott díjtartozások miatt A vízmű már évekkel ezelőtt, 2010 környékén több társasházi lakóval felmondta a vízszolgáltatási szerződést a felhalmozott vízdíjtartozás miatt. Az azóta eltelt időszakban felhalmozódott milliós összegű vízdíjtartozás így már a társasházakat terheli. Ezért a március végi háromoldalú megállapodás szerint – amely a társasházi képviselők, az önkormányzat: polgármester, alpolgármesterek és a vízszolgáltató között jött létre – a társasházak képviselői vállalták, hogy május 31-ig rendezik a közel 10 milliós társasházi tartozásokat. Ebből az összegből a megjelölt határidőig azonban csak 4,8 millió forintot fizettek ki a társasházak, illetve a nem fizető lakók. Az azóta eltelt időszakban azonban ismét elkezdett növekedni a kintlevőség, néhány hónap alatt újabb 2,5 millió forint vízdíjtartozást halmoztak fel a társasházak lakói. – A 190 ezer fogyasztót ellátó Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. jelenlegi kintlevősége 150 millió fo-

Mátyus Zoltán rint. Ebből mintegy 20 millió forinttal tartoznak a halasi fogyasztók. Az 50 ezer forint felett tartozó családi házak esetében 8 millió forint a kintlevőség, amely 82 ingatlant érint, 30 és 50 ezer forint között 67 ingatlantulajdonos tartozik, összesen 2,6 millió forint értékben. Ehhez jön még a társasházak 7,5 milliós adóssága, valamint a társasházakban mellékmérőkkel felszerelt fogyasztók fejenként 10 ezer forint feletti tartozása, ami eléri a 2 millió forin-

tot és 80 lakást érint – magyarázta Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezetője, aki szerint az 53 önkormányzat közös tulajdonában lévő vízszolgáltató cég likviditásának megőrzése érdekében kényszerül a szolgáltató a kintlevőségek behajtására. Az elmúlt napokban ismét több helyen korlátozta az ívóvízszolgáltatást a vízmű, erről minden esetben jó előre értesítették a lakókat és az ingatlantulajdonosokat és hasonló intézkedések várhatóak az elkövetkezendő napokban. Megoldást jelenthet a további hátralékok felhalmozásának megelőzésére a kártyás mérőórák felszerelése, amelyből 40 darabot rendeltek a lakóközösségek. Európában azonban csak egy helyen, egy törökországi cég gyártja és egyetlen magyar cég forgalmazza, a megnövekedett igényeket csak lassan tudják kielégíteni, Kiskunhalasra azonban az elmúlt napokban megérkezetek az első ilyen kártyás mérőórák. Az esz-

köz tehát – a kártyás villanyórákkal szemben – még nem elterjedt, jelenleg is tesztelik. A szükséges informatikai hátteret a vízmű ügyfélszolgálati számítógépeire hamarosan elkezdik telepíteni. Az eddig megrendelt és most leszállított kártyás mérőórák beszerelését ingyen vállalta a szolgáltató, az órákat a társasházak fizetik. A kártyás mérőórák felszereléséhez a társasházak képviselői nyújtanak majd segítséget a szolgáltató munkatársainak, hogy bejuthassanak a hátralékos lakásába. A tervek szerint 2-3 hét múlva indulhat az új kártyás fizető rendszer, a berendezés használata célszerű lenne, mert lehetővé tenné, hogy mindenki csak annyi vizet használjon, amennyit ki tud fizetni. A fogyasztók ugyanis előre fizetik ki az egységnyi víz árát, ha lejárt a kártyájuk, akkor egyszerűen csak fel kell tölteni újra, amit a vízmű ügyfélszolgálatán tehetnek majd meg. Kép-szöveg: P. Á.

Augusztusban zárja be halasi fiókját a Raiffeisen Megkezdte magyarországi bankfiókjai megszüntetését a Raiffeisen Bank. Első körben 15 fiókját zárta be a hitelintézet, öt fővárosi mellett a kiskunfélegyházit. A hitelintézet egyedüli részvényese, vagyis az osztrák anyabank döntött a 45 magyarországi egysége megszüntetéséről. Lapunk meg nem erősített információi szerint a kiskunhalasi bankfiókot augusztusban zárja be a Raiffeisen. A tervezett 45-ből 15 fiókját már múlt pénteken bezárta a Raiffeisen. Erről a jegybank (MNB) közzétételi oldalát látogatók értesülhettek. Az ügyfeleket már korábban

egy szűkszavú levélben tájékoztatta a bank a várható intézkedésről. A pénzintézet három ütemben csökkenti bankfiókjai számát, arról, hogy pontosan mely további

harminc egységét zárja majd be a Raiffeisen, egyelőre nincs hivatalos hír. Lapunk nem hivatalos információi szerint a halasi fiókot előreláthatólag augusztusban, a második ütemben zárja majd be a Raiffeisen. A múlt péntektől bezárt fiókok listája megtalálható az MNB köz- bankfiókra már akkor lakat került zétételeket tartalmazó oldalán. A más budapesti és vidéki irodákkal hitelintézet azonban tavaly nyáron együtt. is csukott be fiókokat. A kalocsai Kép-szöveg: P. Á.


 értékmentõ

2015. június 24.

Kulturális utunk Kiskunhalas mindig is híres volt az oktatásáról. Patinás, komoly múlttal bíró iskolái vannak a városnak. Egyik ilyen a kulturális utunk mai állomása. Az épületet mindenki ismeri, az elmúlt évtizedekben pedig több ezren ismerték meg belülről is. A több mint százesztendős létesítmény egy régi és egy új szárnnyal rendelkezik. Ráadásul a Felsővárosi Általános Iskola eredeti épületének tervezője éppen a korabeli iskolaépítési program okán tért vissza külföldről Magyarországra. Tartsanak ma is velünk az időutazásunkon.

leolvadt a Felsővárosi Általános Iskolába. Ez időtől kezdve a felső tagozatos tanulók a volt Református Polgári Leányiskola épületében, az alsó tagozatosok a Szabadság téri épületben tanultak. Újabb fontos dátum az intézmény történetében 1976, ekkor épült meg az új szárny, a Szilády Áron utcai épületet pedig a ki-

„Fény vagy te is…” fotó: morvainé kovács Ibolya

A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola harmadik éve akkreditált tehetségpontként működik, tehetségműhelyeik munkáját a Nemzeti Tehetségprogram rendszeres pályázati támogatása segíti. Az idei évben a „Fény vagy te is…” c. projektjükben 55 fő motivált, tehetségjegyekkel bíró tanuló fejlesztése, tudásuk gazdagítása és személyiségük formálása valósult meg a zeneművészet és a népművészet területén. A tanórán kívüli felkészítések célja nemcsak új ismeretek átadása, hanem a tanulók előadói készségeinek fejlesztése, a tanultak fellépéseken és tanulmányi kirándulásokon, önálló alkotói tevékenység során történő alkalmazása volt. A projektet 1,5 millió forintos pályázati támogatás segítette.

za kifejezetten az állami iskolaépítési program miatt. A felsővárosi intézmény már 1912 szeptemberétől önálló igazgatóságként működik. Felépültével a Vörösmarty utcában, illetve az óvodában működő osztályok megszűntek. A Felsővárosi Elemi Népiskolában működő csoportokban 19121945 között csak 4 évfolyamot lehetett elvégezni. Azok a tanulók, akik nem tanultak tovább, a központi iskolában végezték el az 5-6. osztályt. A fiúkatlányokat külön oktatták. 1947-ben a Református Polgári Leányiskola be-

„A jövő zenéje” klasszikus zenei tehetséggondozó műhely vonós zenekarának tagjai Molnár Eszter tanárnő vezetésével, Dillman Éva és Korponai Zsolt zenepedagógusok támogatásával több önálló produkciót tanultak

fotó: pál lászló

Az intézmény történetében fontos dátum az 1907-es esztendő, amikor is az állam átvette az iskolák működtetését a városban. Ennek nyomán indult egy építési program, amelyet központilag irányítottak. Ennek végrehajtásaként épült fel Kiskunhalason a Központi Iskola 1911-ben, az Alsóvárosi és Felsővárosi 1912-ben. A Felsővárosi, nyolc tantermes iskola Schmidt D. Gyula budapesti építész (Budapest, 1879-Budapest, 1915) tervei alapján készült el. Schmidt kiváló szakember volt, külföldről tért ha-

fotó: pozsgai ákos

Felsővárosi Általános Iskola

meg, majd adtak elő fellépéseiken. A műhely másik csoportja fúvós kamara és zenekari műveket sajátított el Lauer Zsolt tanár úr irányításával, s mutatták be a Városi Fúvószenekarral közös szerepléseiken. Mándity László táncpedagógus vezetésével a Lippentő néptánc tehetséggondozó műhely tagjai gyermek néptánc találkozón vettek részt, koreográfus segítségével rábaközi táncokat tanultak meg, s adtak elő több alkalommal. A Táltoscsikó kézműves tehetséggondozó műhely tagjai Jakabfi Márta

segítő iskola kapta. A régi szárnyat 1977-1978-ban újították fel, ekkor a megnövekedett létszám miatt négygyel bővítették a tantermek számát. Az ebédlő 1980-ban készült el, egy pályázatnak köszönhetően az egész iskolát modernizálták, felújították, akadálymentesítették 2004-ben. HT

tanárnő irányításával tanulmányi kiránduláson ismerkedtek meg a hódmezővásárhelyi népi fazekassággal, fazekasmester segítségével korongoztak kerámiatárgyakat. Kovács Ibolya etnográfus vezetésével jellegzetes hódmezővásárhelyi kerámiákat – tálakat, butellákat – készítettek. A Fény nemzetközi éve programhoz kapcsolódóan „Világnak világa” témanapon ismerték meg és tárgyaikon alkalmazták a magyar népművészet fényszimbolikával kapcsolatos motívumait. A műhelyek június 10-én, az iskola komplex művészeti tehetségnapján kaptak lehetőséget idei tevékenységük bemutatására. A tehetségnap programját fúvós és vonós kamara és vonós zenekari darabok előadása, a néptánc csoport fellépése és a kézműves tanulók kiállítása, kézműves foglalkozása alkotta. A programmal a tehetséggondozó pedagógusok a tehetségek korai felismerésének, a kiemelt figyelem és egyéni bánásmód, a tehetséggondozó programok fontosságára kívánták felhívni a szülők figyelmét.


ez+az 

2015. június 24.

Gyula a világbajnoki ezüst horgászcsapatban Én azt mondom, ha kicsivel szerencsésebbek vagyunk, akkor meg lehetett volna az aranyérem is. Ezzel együtt a világ második legjobb csapatában szerepelni is óriási dolog és nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar válogatott voltam – mesélte Temesvári Gyula, aki a nemzeti csapat tagjaként ezüstérmet nyert a Portugáliában megrendezett veterán horgász világbajnokságon. Mint megtudtuk: a versenyzők dolgát a trópusi hőség és a legroszszabb pillanatokban felbukkanó algaréteg nehezítette, az igen vad halak mellett. Két évvel ezelőtt Boszniában, tavaly Olaszországban, idén pedig Portugáliában rendezték meg a veterán horgász világbajnokságot. Mindhárom rangos eseményen ott volt a magyar válogatott, ami számunkra külön öröm, tagja volt a csapatnak a halasi Temesvári Gyula is. Az elmúlt esztendőkben egy országos bajnoki címe, egy harmadik és egy negyedik hely okán szerzett jogot arra, hogy elindulhasson a világ legrangosabb versenyén. Portugál nyár – A maga módján mindhárom helyszín nehéz volt. Mindegyiknek megvolt a szépsége és az árnyoldala is. Ugye, Bosznia meg Olaszország sem volt annyira messze, mint Portugália. Madridig repülővel

Idén Portugáliában versenyzett Temesvári Gyula

Nem sok kellett az arany(hal)hoz

hogy volt egy portugál kapcsolatunk, akitől jó tanácsokat kaptunk. Olyan szereléket kellett összeállítanunk, ami itthon teljesen szokatlan. Érdekes volt az is, hogy igen vadak voltak a halak – újságolta a halasi horgász, aki szerint nem is volt érdemes annyira az úszóra figyelni. A vérmesebb pikkelyesek kapásnál a botot is húzták magukkal. A Ribeira Rai-ban egyébként sneci mellett márna, ponty és kárász várta a pecásokat. Temesvári Gyulától azt is megtudtuk, hogy a versenyt megelőző héten kikísérletezték, hogy milyen etetőanyagokat használjanak.

utaztunk, de onnan még egy hatszáz kilométeres autóút várt ránk. A szállásunk Coruche-ban volt, ez egy kétezres település. Onnan még minden nap 54 kilométert kellett autóznunk oda és vissza a verseny helyszínére, Cabecao-ba – mesélte Gyula, aki szerint pokoli forróság A legjobbak között fogadta őket. A hőmérséklet 35-42 Azt előzetesen tudni lehetett, hogy Celsius között változott, nem csoda, snecizésben a magyarok ott vannak hogy a csapattagok 7-8 liternyi fo- a világ élvonalában, ehhez igazították a taktikát a világbajnokságon. lyadékot küldtek le a torkukon. Gyula azt mondja, sokat jelentett az Halak: vadak is, hogy a mi válogatottunk volt az – A világbajnokság helyszíne egyetlen, amely minden edzésnapon már több rangos horgászverseny- fogott nagyobb testű halat is. Ez is nek volt a házigazdája. Jól kiépített bekerült a taktikai repertoárba. volt minden. Az volt a szerencsénk, – Kishalak fogásával kezdtünk,

Pótjelentkezés Egy héttel ezelőtt kezdődött és a nyár végéig tart az ingyenes gyermekétkeztetés, amely közel félezer gyermeket érint. Mint megtudtuk: még mindig lehet jelentkezni a pótlistára, a rászorulókat a családsegítőnél várják. A kormány erre a célra mintegy 11 millió forintot biztosított a halasi önkormányzatnak. Az első hét rendben lezajlott az ingyenes nyári gyermekétkeztetésben. Arról már korábban beszámoltunk, hogy idén 53 napon át közel félezren jutnak meleg ételhez. A szolgáltató ezúttal a Tiszti Klub, amely plusz négy fő alkalmazásával felel meg az elvárásoknak. A helyi és környékbeli termelők is jól járnak, ugyanis a konyha az étkeztetéshez szükséges alapanyagokat tőlük szerzi be. A gyerekek nemcsak egy-

tál ételt, hanem levest és alkalmanként gyümölcsöt is kapnak. Simon István szociálpolitikai csoportvezető arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy van még lehetőség felkerülni az étkezési pótlistára. A rászorulók a családsegítő szolgálat Thúry József utcai irodájában érdeklődhetnek (a Sziládygimnázium mögött). Az ingyenes nyári gyermekétkeztetésre a kormány 11 millió forintot biztosít Halasnak. JL

aztán az utolsó órában álltunk át a nagyobb halakra. Az első nap után minimális különbséggel maradtunk le az angoloktól. A második napon én pont a későbbi világbajnok mellett kaptam helyet – újságolta Temesvári Gyula. Angol hidegvér A szigetországbéli ellenfél minden apró rezdülésre reagált. Gyula azt érzékelte, hogy alig van különbség közte és az angol között. Ha ő fogott halat, akkor a másik horgász is akasztott. A halasi pecás balszerencséjére a víz alól előkeveredett algamező éppen az ő szektorába került. Ez megnehezítette a dolgát, de így is a harmadik helyet tudta megszerezni ezen. Később kiderült, hogy alig volt eltérés a magyar és az angol csapat között. A mieink a világbajnokság második helyén végeztek. Büszkeség – Utánanéztünk, a magyar válogatott fogta a legnagyobb mennyiségű halat, összesen 29 kilót. Ez 612 pikkelyesből jött össze. Az angolok súlyban elmaradtak ettől, de darabszámban háromszor annyi került a hálójukba. Úgy éreztük, hogy kis szerencsével meg lehetett volna az aranyérem is. Viszont ha azt nézem, hogy két éve negyedik, tavaly harmadik, most pedig a második helyen végeztünk, büszkék lehetünk a csapat teljesítményére – összegzett Gyula. Érdeklődtem, hogy ez a javuló tendencia azt is mutathatja, akár jövőre már a világbajnoki cím is öszszejöhet a halasi pecásnak. Persze ez nem ilyen egyszerű. – Remélem, ott lehetek a következő világbajnokságon is. Ennek feltétele, hogy jól szerepeljek az augusztusi veterán országos bajnokságon. Most ez a legfőbb célom – tette hozzá. Jáger Levente


10 búcsúzó

2015. június 24.

Halasról indult, lezárult földi pályája Im memoriam Róna Gábor S. J. 1929. február 4-én születtem Kiskunhalason. Szüleim világa az iskola és a gyermekek voltak. Édesanyám tanítónő volt, édesapám pedig tanyai iskolák igazgatója. Tanítói szerették, és gyakran voltak vendégeink, amikor a városba jöttek. Utánam még két testvérem született, Imre és László. Édesapám földet és tanyát vett Soltvadkert határában, ahol szép gazdálkodás folyt, míg mi természetesen Halason éltünk. Édesapám a futóhomokot gyönyörű szőlővé és gyümölcsössé változtatta át. Ebben az a szándék vezette, hogy mind a három fiát Kalocsán, a jezsuita atyák gimnáziumában neveltethesse. A vadkerti tanya számunkra mindig nagyon kedves hely maradt, ahol nagy közelségben éltünk a természettel. Édesanyám is vagy ötven éven át tanított, nagy örömmel és hivatástudattal – írta önéletrajzában két évvel ezelőtt. Magyarországtól Ecuádorig – Az elemi iskolát a Kalocsai Iskolanővérek vezette iskolában végeztem. 1939 szeptemberében kezdtem el a gimnáziumot Kalocsán, mint bennlakó, ahol az első szakasz magisztere, Pálos Antal fogadott – szó szerint – kitárt karokkal. Ilyen kedves fogadtatás után egy pillanat alatt eltűnt bennem minden szorongás. Öt éven át voltam jezsuita diák.  Így érkezett el 1944 ősze, és vele a szovjet

alatt négy alkalommal tudtam hazalátogatni Magyarországra. Ez mindig igen nagy élményt jelentett számomra. 1989 Nagyhetében érkezett levél Nemesszeghy Ervin Provinciális atyától, aki eljuttatta hozzám Dankó László kalocsai érsek úr levelét, amelyben ő szeretettel kéri, hogy jöjjek haza Magyarországra, és mielőbb foglaljam el Kalocsán a volt jezsuita templom vezetését. Kimondhatatlan öröm

„Keresd a kegyelmet a legkisebb dolgokban, s így ahhoz is megtalálod a kegyelmet, hogy végbevidd, hittel elfogadd és reménnyel várd a legnagyobbakat!”

Szent Mónika Közösség főpatrónusa Szabadjon megemlítenem még egy másik kedves szolgálatomat. 1992ben, Kalocsán augusztus 27-én, Szent Mónika ünnepén egy kis homíliát tartottam templomunkban. Megemlítettem, hogy külföldön való tartózkodásom alatt hallottam a Keresztény Édesanyák Szent Mónika közösségéről. Ezek az édesanyák Szent Mónikát, Szent Ágoston édesanyját tekintik követendő példaképüknek, hiszen ő kitartó imájával kiesdette Istentől Ágoston fia megtérését. Ez a pár szó, mint jó mag jó talajra talált az ott levő édesanyák szívében. Ott alakult meg Kalocsán a szentmonikás imádkozó édesanyák első csoportja. Ez a kezdeményezés – a jó Isten kegyelméből azután elterjedt az egész országban, sőt túl a határokon. Maguk az édesanyák terjesztik, adják tovább. Amióta a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége mozgalom elindult, évente két találkozót szoktunk tartani, egy országosat, ezt Budapesten, és egy regionális találkozót az ország valamely városában.

Mindenütt a jó édesanyák megtöltik a templomokat. Mindig találtunk még eddig egy püspök atyát, aki az édesanyákat vigasztalta, bátorította, erősítette. Dicsőség és hála legyen érte a jó Istennek, aki ezt a művet támasztotta és elterjesztette. Ennek a műnek főpártfogója hazánkban dr. Erdő Péter bíboros úr. Eddig az önvallomás, amit 2012ben vetett papírra Gábor atya, aki betegsége napjáig a Mária utcai Jézus Szíve templomunk hűséges és hiteles papja volt. Vasárnap délután tért meg Teremtőjéhez 86 éves korában. A pesti jezsuita templomban helyezik végső nyugalomra.

Boldog Faber Péter, az egyik első jezsuita

bevonulás. Hazaküldtek bennünket. A háborús helyzetre való tekintettel a helyi református gimnáziumban fejeztem be középiskolai tanulmányaimat. 1947-ben nyertem felvételt a Jézus Társaságába. A noviciátust a budai Manrézában végeztem. 1949. augusztus 15-én lett volna esedékes a fogadalomtétel. Épp ezen a napon hagytuk el többedmagammal a noviciátust és egyben Magyarországot. Fogadalmaimat Sankt-Andrae-ban tettem le Fejér József atya kezébe 1949. augusztus 28-án – vallotta magáról Gábor atya. Élete egy hatalmas utazás volt, Eegenhoven, Godinne Granada, Ecuádor. 1958. július 15-én szentelte pappá Félix Romero Menjibar jaén-i püspök.

volt számomra, hogy hazatérhetek édes Hazámba, és itthon dolgozhatom. Azon a nyáron végleg hazaköltöztem Magyarországra. Börtönlelkész is volt

Kalocsán működtem nyolc éven át mint lelkipásztor, és mint a kórháznak és a női börtönnek a lelkésze. Kalocsai szolgálatunk megszűntével P. Ádám János Provinciális 1997-ben Miskolcra küldött a nem sokkal előbb megindult gimnáziumunkba hittanárnak. Két éven át voltam ott. Onnan Hódmezővásárhelyre kerültem, mint segédlelkész a Szent István Plébániánkra. Amikor Morlin Imre atya betegen Pi- Mindenkit szeretettel várunk június 28-án, vasárnap a Kiskunhalasi Alsólisvörösvárra került, az ő helyébe városi Templom búcsújára, Szent Péter és Pál főapostolok tiszteletére. Távol a Hazától kellett jönnöm Budapestre, a Jé- Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor lesz. A főcelebráns Zatykó Lász– Összesen negyven éven át vol- zus Szíve templomhoz. 2002. feb- ló ferences atya, a Szeged-Alsóvárosi Ferences Templom plébánosa. tam távol a hazámtól. Ezen idő ruár 7-én érkeztem Budapestre. Imádkozzunk együtt egyházunkért!

Templombúcsú az Alsóvárosban


2015. június 24.

kultúra 11

Kórusok találkozója

„Változatos, szép műsort hallhattunk az egyházi zenétől, a reneszánszon keresztül a 20. század legnagyobb magyar zeneszerzőinek műveiig.” – Tartalmas, szép délutánt töltött együtt június 20-án Kiskunhalason öt énekkar – fogalmazott Faddi Istvánné. – A rendezvény – a kórusok megérkezése után – helytörténeti kiállítás és Thorma János festményeinek megtekintésével kezdődött, a róla elnevezett múzeumban. A látottak nem kis áhítatot váltottak ki a vendégekből. Délután már a zenéé volt a főszerep. Az időjárás szerencsére kedvezett a szabadtéri rendezvénynek, a Közösségek Házának udvara – kitűnő akusztikájával – jó helyszíne volt a találkozónak. A szél ugyan időnként „belekötött” a kórusvezetők kottájába, de ez csak oldotta a hangulatot. Változatos, szép műsort hallhattunk az egyházi zenétől,

a reneszánszon keresztül a 20. század legnagyobb magyar zeneszerzőinek műveiig: Kodály, Bartók, Bárdos Lajos szép dallamaiig. A kezdő összkari szám több mint száz dalostól, valamint a rendezvény végén átadott, városukat jelképező ajándékok nagyszerű keretet adtak a színvonalas hangversenynek. Fogadás zárta a találkozót felszabadult baráti beszélgetéssel, ismerkedéssel, tervezgetéssel és természetesen finom ételekkel és italokkal. Milyen volt a visszajelzés? – A köszönő levelek közül a kanizsai kórusvezető, Tolnay Ilona leveléből szeretnék idézni, akinek az énekkarával 2002 óta rendszeresek a találkozások, viszont ő tavaly januárban vette át a Cantilena Kamarakórus vezetését, és először járt városunkban: „Elkényeztettetek minket..., de jólesik. Köszönöm a Teremtőnek, hogy megismerhettelek Benneteket!” Én is köszönöm mindenkinek, aki segített megszervezni, lebonyolítani a VII. Regionális Kórustalálkozót! – tolmácsolja lapunkon keresztül a Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar vezetője. P. L.

fotó: anda péter

A Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar volt a házigazdája a VII. Regionális Kórustalálkozónak Faddi Istvánné vezetésével. A Közösségek Házában tartott szombati rendezvényen több mint százan énekeltek. A jó hangulatú programot még az időjárás is kegyeibe fogadta. Bár a kottákat, ahogy mondani szokták, a széltől is óvni kellett...

Énekel a Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar Faddi Istvánné vezetésével Szállt az ének. A VII. Regionális Kórustalálkozó házigazdája ebben az évben a Kiskunhalasi Városi Vegyes Kar volt. Mindig másik városban találkozik a négy kórus, most Kiskunhalas várta örömmel a dalosokat. A Közösségek Háza udvarán gyönyörű, napos, de szeles időben Kodály-Berzsenyi: A magyarokhoz – Forr a világ kezdetű kánonja szólalt meg az összkar előadásában, Faddi Istvánné vezetésével. Fülöp Róbert polgármester köszöntője után, Pősz Attila tanár műsorvezetésével először a vendéglátó kórus énekelt több műsorszámot, köztük Kocsár Miklóstól a Forintos nóták népdalfeldolgozást (karnagy: Faddi Istvánné). A Magyarkanizsai Cantilena Kamarakórus részvételével nemzetközivé vált a találkozó és bővült az énekkarok száma. Műsorukban elhangzott Petrovics Emil: Játszik a szél kezdetű műve (karnagy: Tolnay Ilona). Bizony, a szél játszott a kottákkal is, de ez nem vette kedvét a dalostársaknak. A Kecskeméti Kodály Zoltán Vegyes Karral mindenki együtt énekelte Dés-Nemes közismert dallamát, ami az énekesek, zenészek jelszava: „A zene az kell…” (karnagy: dr. Csorbainé Bakosi Zsuzsanna, zongora: Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet tanár). A Lajosmizsei Városi Kamarakórus Farkas Ferenc Hajnal – nótájával zárta műsorát (karnagy: Berta István). Végül az Izsáki Városi Vegyes Kar az Óz a csodák csodája című régi film gyönyörű dalával (a többi közt) örvendeztette meg a közönséget – Over The Rainbow – A szivárványon túl (karnagy: Bíró Jánosné Benedek Szilvia, zongora: Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet). A sikeres jókedvű koncert végén a halasi dalosok átadták a vándorserleget a kecskemétieknek, akik jövőre rendezik a kórustalálkozót. L. Molnár Anna

Erdélyi Csillagok Ifjúsági Díj 2015 Az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület a Közösségek Házában tartotta évzáróját. Az ünnepi rendezvényen első alkalommal adta át dr. Döme Ottó elnök az egyesületük ifjúsági díját. Összegzésként a megvalósított programokról számolt be elsőként dr. Döme Ottó, majd terveiket ismertette. Az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület közreműködik a rovásírásos településtábla június 26-án 17 órakor kezdődő átadóján az M53-as északi bejáratánál. A kiskunhalasi irodalombarátok augusztus 30-ra Szenttamásra, a Gion Nándor pályázat eredményhirdetésére kaptak meghívást. Reményik Sándor költő születésének 125. évfordulójára megemlékezéssel készülnek a nyár végén. Ősszel bemutatják a Közösségek Házában az Erdélyi Heli-

az egyesületért. Az első alkalommal Tősmagi Klaudia részesült az elismerésben, ezzel a díjjal köszönték meg lelkiismeretes tevékenységét. Klaudia éveken át szerepelt prózafelolvasó rendezvényeken, versenyeken. Idén ballagott el a KRK Központi Általános Iskolájából, tanulmányait a Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumban folytatja tovább. – Felolvasó versenyen vettem részt először az egyesület szervezésében 2012-ben. A közösség érzése, a hangulat, az irodalom, az erdélyi irodalom szeretete vonzott ide. Az utóbbi időben, amikor csak tudtam, közreműködtem az Erdélyi Csillagok programjain. Ez a díj meglepetésDr. Döme Ottó, Lucskai Emese, Lucskai Vince, Tősmagi Klaudia, ként ért és felbecsülhetetlen érték dr. Vojcsek Hajnalka és Hachbold Helga Rita számomra – fogalmazott Tősmagi kon alkotóit és karácsonyi műsort is alapították az Erdélyi Csillagok Ifjú- Klaudia, aki immár az egyesület renterveznek. sági Díjat, melyet minden évben egy des tagja. Kép-szöveg: P. L. Az elnökség döntése alapján meg- diák vehet át, aki a legtöbbet tette


12 magazin

2015. június 24. Papadimitriu Athina:

Ki szívét osztja szét A temperamentumos görög színésznő, Papadimitriu Athina is erősíti a Nemzeti Lovas Színház társulatát. Nem idegen tőle a vidéki élet, a természet közelségében érzi igazán jól magát. Kiskunhalason, a lovas bázison beszélgettünk vele.

Pintér Tibor és Rózsahegyi Róbert

– Általában igyekszünk az előadás előtti napon megérkezni, próbálni, hiszen a mi lovaink mellett a helyi hagyományőrzők, lovasok lovai jönnek, velük meg kell ismerkedni. Olyan is szokott lenni, hogy reggel utazunk a helyszínre és egy egész napos próba után van előadás. Estére remekül öszsze tud állni a darab és fergeteges a siker. A helyi szervezés most megoldotta, hogy itt tudtunk aludni. Nem kel-

dom, hogy kellene. Keresem a helyet, ahol tudnám tartani. Nagyon szeretem az állatokat magam körül, szeretek velük foglalkozni, de hála Istennek, nagyon sok a dolgom, tehát igazából csak etetni tudnám őket. Ennél azonban több időt kellene velük tölteni, viszont mi különböző időpontokban dolgozunk és sokat utazunk. A színházban általában nem ugyanazokon a lovakon vagyunk. Amikor a

Rózsahegyi Róbert:

Egy élmény volt! A Nemzeti Lovas Színház Musicalek lóhátról című előadásán a művészek a zenés műfaj sikerdalait adták elő. A gálán a Kiskunhalasi Lovasbandérium tagjai működtek közre Rózsahegyi Róbert vezetésével. } Együttműködött a Nemzeti Lovas Színház és a Kiskunhalasi Lovasbandérium. Volt-e már hasonlóra példa? – Ilyenre még nem, nagy megtiszteltetés számunkra. A huszárok már több helyen, országos nagyrendezvényen bizonyították rátermettségüket, de azért ez egy új feladat volt. Bíztunk az előadás sikerében és abban, hogy a halasi huszárok méltóak a felkérésre. } Milyen szerepet kaptatok az előadásban? Hány fővel képviseltettétek magatokat? – Nem egy darabot játszottak, hanem több előadásból voltak részletek. Egyes jelenetekben huszárként szerepeltünk. Húsz lovas és tizenkét ló vett részt tőlünk az előadásban. } Mennyire szokták meg a lovaitok a színpadias körülményeket? – Magával a zenével nem volt probléma, hiszen a különböző rendezvényeken, lovasversenyeken, huszárbemutatókon is elég hangosan szólnak az indulók. Bíztunk benne, hogy a tapsot is megszokják a lovaink. A füstgéppel nem voltak kibé-

külve a lovak, de reméltük a próbák után, hogy nem lesz gond azzal sem. } Milyen élményként raktározod el az előadást? – Mind számomra, mind lovasaink számára egy új tapasztalat. Bár megterhelő, fárasztó, nehéz feladat volt a lovaknak és a lovasoknak az előadás előtti nap több mint hatórás próbája, de a gyerekek és a felnőttek is nagyon élvezték. Azt mondhatom, hogy egy új élménnyel gazdagodtunk. Elmondhatjuk, hogy részt vettünk egy ilyen rendezvényen, ami azt gondolom, mindenképpen dicsőség. Pintér Tibor művész úr, színházigazgató elismerését fejezte ki. Kép-szöveg: Pál László

Papadimitriu Athina szabadidejében csomózott kötőfékeket készít lett feleslegesen autózni. Ez most így sámánasszonyt játszom, egy koromnagyon-nagyon jó volt. Az idő is jó, túl fekete lovon ülök. Szilágyi Erzsébet, meleg másnak, nekem nagyon jó. Mátyás anyja szerepében egy fehérszürke lovon. A három lányomnak Norvégmintától a kötőfékig van egy-egy lova. Nekem most az lett } Saját lova vagy színházi lova van? a dilim, hogy csomózott kötőfékekkel – Nekem most nincs saját lovam, múlatom az időt és a próbák üres jábár nagyon erősen azon gondolko- ratait. Már függő is vagyok tőle, azt gondolom – nevet. – Télen kötögettem mindenféle norvégmintás őrületeket, most meg ezt találtam ki. Már annyi mindenkinek adtam ajándékba: a lányomnak, Pintér Tibinek, Lezsák Levinek… Otthon mondta a gyerekem: anya, most már lassan lehetne ezzel keresni is valami kis pénzt. Azt válaszoltam, várjál ezzel, amíg van színházi munkám, addig szívesen adom. Majd ha rá leszek szorulva, akkor majd lehet… Békebeli idők

A Kiskunhalasi Lovasbandérium próba közben

} Kevés színésznő van, aki ilyen profin tud lovagolni. Gyerekkorában kezdte?


2015. június 24. – A szerelem a lóval gyerekkoromra vezethető vissza, igen. A lovaglást a főiskolán kezdtem el, ahol kötelező tantárgy volt. Kis szünet következett, azután újrakezdtem. Közben az életem is változott. A városból kikerültem falura, sőt tanyára. Körülöttem volt száz ló, az életünk része. Ott nagyon-nagyon sok gyakorlatot szereztem. Most, hogy a lovas színházhoz kerültem, azért veszek pluszedzéseket. Többféle lovaglási stílus van, és ezeket szeretném megismerni. Ha Szilágyi Erzsébet felül a lóra, nem úgy kell lovagolnia, mint ahogy mi tettük, nomád módon hajtva. Itt elegancia, tartás van. Legutóbb Dallos Gyulától, a díjlovaglás mesterétől kaptunk lehetőséget egy délután és nagyon-nagyon jó edzést tartott nekünk. Elméletit is, gyakorlatit is, aztán Bea aszszony, a felesége fantasztikus ételekkel, italokkal meg is vendégelt minket. Csoda volt, a békebeli időket idézte. Ló közelben lenni katartikus élmény nekem. Pláne, ha szerep is társul hozzá. Gyula bácsi mondta, hogy a lovas színészi szint eggyel feljebb van, mint a többi. A nézőnek is olyan katarzis, ami máshol nem érezhető. } A lovas színésznek többfelé kell figyelni: a szövegre, az előadásra, a lóra, a közönségre… – Pontosan. Amikor az ember harmóniában van mindennel együtt, akkor az csodálatos élmény nekem is meg nyilván a nézőknek is. Azt szoktuk mondani, ha én jól érzem magam a színpadon, akkor a közönség is jól érzi magát. Márpedig itt nagyon jól érezzük magunkat. Az a pici veszély is jól jön. } Plusz adrenalin. – Igen. Ez csodálatos, tényleg. Nagyon kívánom mindnyájunknak, hogy ez sokáig tartson. Hála Istennek, most nagyon megyünk felfelé. Nagyon sok a felkérés. Bikalon, a közép-

magazin 13

Pintér Tibor:

kori élménybirtokon például a János vitézt fogjuk bemutatni. Tavaly a Dózsa volt, azelőtt Mátyás. A szervezés komoly logisztikát igényel, mert egy csapat cirkuszban is dolgozik Richter Flóriéknál, Zamárdiban. } További nyári előadás? Pintér Tibor már gyerekkorá– Saját színházammal, az Operet- ban is járt városunkban. Diáktel Szegeden játsszuk az Abigélt. élményeit sportolóként szerezte Kiskunhalason, később színészSzeretet, könyv ként is visszatért. Ma már a } Olvastam még Müller Péter Nemzeti Lovas Színház igazgaSzeretetkönyvéről. tója és a részletekre is nagyon – Igen, az is lesz, legközelebb Kő- odafigyel. Előadás előtt egy napszegen. Nagyon szerettem a köny- pal megérkezett hozzánk társuvet, amikor megjelent. Amikor fel- latával, hogy minden rendben kértek belőle egy 60 perces estre, legyen, mikor a Musicalek lónagyon-nagyon szívesen vállaltam. hátról produkció közönség elé Közösen állítottuk színpadra. Be- kerül a Kiskunhalasi Lovasbanvittük egy színházi öltözőbe a gi- dérium közreműködésével, Satáros társammal, akivel három le- vanya Szabolcs szervezésében. mezünk jelent meg: a Latin érintés, a Végtelen érintés meg a Tenger- } Hogyan zajlottak a próbák? ről tengerre. Olyan, mintha fellé- – Nagyon jók a halasi lovasok, napés előtt ezzel a fiúval próbálnánk gyon fegyelmezettek. Szuperül haaz öltözőben. Elő tudjuk adni a ladtunk a próbákon. Kiskunhalas kedvenc dalaimat is, beleágyazva Füzér Gabi miatt is és fiatalkorom Müller Péter szövegébe, háttérve- lovasversenyzői múltja miatt is natítéssel. Azt gondolom, nagyon iz- gyon fontos helyszín nekem. Amikor galmas kis színházi miliőt tudtunk még dívott a díjugrató sport és minlétrehozni és nagyon szereti a kö- den városnak volt saját szakosztálya, zönség. Mi az érzelmekre hatunk. jártunk ide versenyt nézni is és úttöOlyan jó, amikor egy pár megfogja rő bajnokságon is részt vettem orszáegymás kezét a nézőtéren. A nő rá- gos díjugrató versenyben. Ismerem hajtja a férfi vállára a fejét. Elindul- Kiskunhalast és tudom, hogy mennak érzelmek és ez jó. nyire meghatározó szerepet tölt be a } Milyen dalokat hozott ezúttal magyar lovassportban. Nagyon büszKiskunhalasra? ke vagyok, hogy a színházzal most itt – A Honfoglalásból a sámán-táltos lehetünk. Remélem, nem utoljára. duettet Pintér Tibivel és a Ki szívét } Többféle előadásotok van. Ezútosztja szét című számot a Sacra Co- tal egy gálával érkeztetek hozzánk. rona film fődalát. Persze az Edda- Milyen számokat válogattatok és blokkban, a kórusban is énekelek. mi alapján? – Sokféle musicalből hoztunk dalokat, a világ legismertebb számait, áriáit, duettjeit. Repertoáron szerepelt a Rómeó és Júlia, Az operaház fantomja. Mindig törekszünk arra, Kép-szöveg: hogy megmutassuk a magyar értéPál László keket. Énekeltem a Honfoglalásból és Erkel Ferenc Bánk bánjából a Hazám, hazám, te mindenem című dalt. Sőt, operett is elhangzott, mint Pintér Tibor: Azt gondolom, nagyon „Ismerem Kiskunha- hungarikum. értékes és nagyon szép műsort hozlast és tudom, hogy tunk. Még egyszer mondom: a helyi fantasztikus profizmussal mennyire meghatá- lovasok álltak a produkcióhoz és nagyon jól rozó szerepet tölt be a szerepeltek velünk. magyar lovassportban. } További együttműködés is Nagyon büszke va- elképzelhető? – Igen, vadásszuk mindig a lovas gyok, hogy a színházzal színészeket, illetve lovas csapatot, kiegészítik a profi lovainkat és itt lehetünk. Remélem, akik lovasainkat. Szerintem még fogunk nem utoljára.” együtt dolgozni a halasiakkal.

Halas fontos nekem

Pintér Tibor nagy álmok előtt } A 40. születésnapod előtt azt mondtad, hogy elérkezett az ideje a valódi álmok megvalósításának. Hol tartasz ezen az úton? – Azt gondolom, nagyon jól állok vele. Nagyon törtető és nagyon dinamikusan fejlődő színháznak vagyok a vezetője, és ez azért van, mert a szó jó értelemben véve én magam is törtető ember vagyok. Valóban nagy álmok előtt állunk most is. Az egyikről még csak nagyon finoman beszélek. November végére tervezzük eddigi legnagyobb lovas színházi produkciónkat a Budapesti Sportarénában. Még nem mondom el, hogy mi lesz ez. Egyelőre legyen meglepetés! A Nemzeti Lovas Színház honlapján fogjuk közzétenni, ha elérkezett az ideje. A nyár kellős közepén a Nemzeti Lovas Színházi Fesztiválon láthat minket a kedves közönség Budapesten, a Kincsem Parkban, ahol a Mátyás királyt és a Honfoglalást fogjuk játszani. Rengeteg helyen szerepelünk nemcsak Magyarországon, hanem határainkon túl is, még a tengerentúlra is kaptunk meghívást. Ez azt jelenti, a Nemzeti Lovas Színház elkezdte utaztatni a produkcióit, és azt látom, hogy nagyon nagy rá az igény, hála Istennek. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nézőinket, rajongóinkat mindig valami újjal szórakoztassuk. A halasi produkcióba is tettünk ilyen show-elemeket. Kép-szöveg: Pál László


14 interjú

2015. június 24.

Vujity Tvrtko:

Igazából nekem Magyarország a hazám

Vujity Tvrtko előadása harmadszor is sok-sok érdeklődőt vonzott Kiskunhalason. A televíziós műsorvezető, riporter kétórás Föld körüli utazást ígért közönségének. Pokoli és angyali történeteket hozott magával és ismertetett meg a jelenlevőkkel. A 2015-ös év nyárba hajló tavaszi újságírói, előadói sorozatának utolsó állomása városunkban, a moziban volt. – Ami leszorult a képernyőről, az beszorult a színház- és mozitermekbe, ahol mindig nagyon sokan vannak. Ez jelzi, hogy az embereknek talán igényük van a hétköznapi hősökre. Azokra a nagyszerű példaképekre, akik nem mosolyognak ránk minden nap a bulvárlapok címlapján, hanem egyszerűen csak valami fantasztikus dolgot hoznak létre. Azt próbálom megértetni és bemutatni az embereknek, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember. Minden felmérés szerint az egyik legpesszimistább, legboldogtalanabb nép vagyunk nemcsak Európában, hanem a világon is. Közben anynyi csoda vesz minket körbe, hogy akár még meg is tudnánk csinálni, ha nagyon akarnánk. Arra próbálom ráébreszteni az embereket, hogy kellő akarattal, hittel és kitartással igenis, meg tudják valósítani, amit szeretnének. Óriási érzelmi töltet } A közösségi oldaladon egyedi estet ígértél…

„Ma már másképp kell megszólítani a közönséget.”

számítógép, a fiatalok nézői szokásai miatt a tévézés átalakult. Ma már másképp kell megfogni, megszólítani a közönséget is. Ennek ellenére, hiszem azt, hogy elő tudok állni egy olyan történettel, – Van ennek egy óriási érzelmi amelytől leesik Magyarország áltöltete – minden túlzás nélkül –, la. Ezt nagyon-nagyon szeretném ha ötvenegyszer állok színpadon és körbejárni, megcsinálni. itt az iskolai órákat nem is számolom. Kétszáztól az ezeregyszáz főig telítődnek a termek vagy Nagykállóban például a sportcsarnok. „Arra próbálom ráMegpróbálok valami olyat mutatébreszteni az emni, pláne a végén a filmmel, ami bereket, hogy kelráébreszti az embereket, hogy igazából nincs is problémánk, csak lő akarattal, hittel állandóan panaszkodunk. Egy piés kitartással igenis, cit olyan ez, mint ahogy nem lehet meg tudják valósíelmesélni, mitől jó a húsleves. Egy a lényeg, ha elkészült, legyen jó! tani, amit szeretnéÉn mindent megteszek azért, hogy nek. ” tökéletes legyen minden. } Folytatod ősszel az előadásokat vagy azért a tévézés is kilátásban Út a közönséghez van? – Tizenhét év és két hónap után } Milyen csatornán képzeled el? elköszönni – akár a TV2-től – ne- – Igazából mindig a közönségemhéz. Nagyon-nagyon nehéz. Külö- hez szeretnék eljutni a faceboonösen úgy, hogy az ember érzi, erre kon, a kiskunhalasi moziteremóriási igény lenne vagy van. Százá- ben, a tévé képernyőjén keresztül. val jönnek az emberek csak a mű- Én már sejtem, hogy lesz rá lesorvezetőt meghallgatni, holott a hetőség. Már sejtem, hogy van rá Napló azért nálam jóval több volt, akarat. Pénz még nincs, de majd több értékkel bírt. Nagyon sok ter- remélhetőleg az is lesz. Szemévem van. Tervezek jövőre egy új lyemen meg a naplós csapatokönyvet. Van két olyan történet mon nem fog múlni, hogy ez is, amiről azt mondom, addig nem meglegyen. tudok meghalni majd, amíg nem } Olvastam, hogy egy horvát kemutatom meg. Az egyik, hiszem reskedelmi tévé megkeresett téged azt, hogy a hadifogoly hazakíséré- egy felkéréssel. Nem műsorvezető, sével egyenrangú lesz. Ehhez nyil- nem riporter, de közreműködő volván kell egy felület. Okos telefon, tál. Milyen jellegű munka volt?

– Ez egy jó kis kihívás volt. Én ugyanúgy beszélek horvátul, mint magyarul. Nekem az az anyanyelvem, mégsem jártam sohasem korábban – a háborút leszámítva – Horvátországban. A Nova TV keresett meg, ahol van egy Igazolt vagy Ellenőrzött című műsor, amely egy kicsit hajaz a TV2 Naplójára. Felkértek. Ez egy profi munka volt annyiban, hogy teljesítenem kellett. Természetesen megszerveztem nekik egy szuper kis magyar forgatást. Meg tudtuk mutatni így a saját közegünket az ottani közegnek, az ottani nézőknek. Ez egy kirándulás volt egy külföldi kereskedelmi tévéhez. Ez a kirándulás véget ért. Azért én elsősorban Magyarországon élek. Ez a nép, amelyhez tartozom. Ez az én közönségem, hozzá szeretnék szólni. Örülök, hogy a könyveimmel, sok-sok interjúval, evvel a műsorral is meg tudtam magam mutatni. Igazából nekem Magyarország a hazám.

Főállású apa – Előadói sorozatod egy időre véget ért, az iskolai szünet elkezdődött. Nyáron főállású apuka leszel? – Én mindig főállású apuka vagyok. Akkor is, ha a színpadra felállok. Ebből nem is engedek. Nekem az a fő foglalkozásom, minden más másodlagos. Nyáron szerintem lesz egy kis tengerparti kirándulás. Lesz egy kis barátkozás más gyerekekkel. Lesz egy kis kosártábor, ami a családban mindig kötelező a feleségem okán. Én pedig minél több időt szeretnék eltölteni Pécsen, ami az én városom. Kép-szöveg: Pál László


sport 15

2015. június 24. Huszonegyedik alkalommal zajlott le múlt szombaton Kiskunhalas városi sportpályáján a Magyar Senior Shotorama, Schockorama és Antik Diszkosz Bajnokság, közel félszáz résztvevővel. Az iszonyatos hőség ellenére a versenyzők maximális állóképességükről tettek tanúbizonyságot, bizonyítottak kimagasló teljesítményükkel.

Juliális, triatlon

A körben: dr. Jerémiás Attila

Sikerek a dobógálán A női versenyzők – három számban is – legsikeresebbjei korosztályukat tekintve: Stefanovits Ágnes, Bódis Tímea, Talabérné Nedoba Judit, Laczáné Molnár Erika, Szőke Emília, Magó Dávidné, Pallay Sándorné, Oláh Annamária és dr. Zsoldosné Jerémiás Ildikó. A versenyszámok összes résztvevőjének teljesítménye alapján számított abszolút sorrendben Bosák Attila végzett a csúcson triplán is, a hölgyek legjobbja – két abszolút elsőséggel – Pallayné lett, leelőzve az egy abszolút helyezést elérő Talabérnét. Nem mehetünk el szó nélkül dr. Jerémiás Attila kiváló eredményei

Fotók: Jáger Levente

A szenior korú versenyzők országos speciális dobó bajnoksága idei megnyitóján dr. Jerémiás Attila főszervező üdvözölte a szép számú megjelentet, majd dr. Skribanek Zoltán képviselő köszöntője után megkezdődött az egész napos küzdelem. A benevezettek szokásosan három versenyszámban indulhattak, és ezzel – kevés kivételtől eltekintve – éltek is a résztvevők. A férfi versenyzők mezőnyében korcsoportjában hármas győzelmet Pásztor Gergely (aktív), Pallay Kornél (35-40 év közötti), Kiss Károly (50-55), Bosák Attila (55-60), Hajdú Mihály (65-70), Varga Csaba (70-75), Grosán Pál (75-80) és Igrényi Ferenc (85-90) aratott. Duplát, Schockoramában és Antik diszkoszban Kurucz Gyula (60-65) nyert. Kortársai közül Shotoramában Mészáros Róbert, Győry Attila, Forgó Béla, dr. Jerémiás Attila, Schockoramában Mészáros Róbert, Szabó Ervin, míg Antik diszkoszban Veréb József és Szabó Ervin vitte el a pálmát.

röviden

mellett sem, miszerint a Shotorama korcsoportos bajnoka lett, Schockoramában és Antik diszkoszban ezüstérmet érdemelt ki, továbbá birtokolhatja a Shotorama abszolút harmadik helyezését. Miközben a főrendezői teendők is a vállát nyomták. A dobóversenyt honosító – Ausztriából városunkba hozó – főorvost néhány részletről kérdeztük. – Örömömre szolgál, hogy az elmúlt húsz esztendő megkoronázásaképpen a 21. alkalommal is ilyen komoly érdeklődésnek lehettünk tanúi. Nemcsak a mi megyénkből és közeli helyekről, de egészen távolról – mint például Diósgyőr, Szolnok, Budapest, Tata, Nagyigmánd, Pécs, Tamási, Salgótarján – is érkeztek. A választékot pár éve bővítettük, a „Halasi Futás” keretében több távon is rajthoz állhattak szenior atléták. Így a régi ismeretségeket tovább tudjuk szélesíteni és ápolni a jó kapcsolatokat. A közös ebéd, valamint az eredményhirdetés után felvetődött rendezvényünk jövője. Sajnos én is bizonytalannak látom némiképp, mivel Halason jogutód nélkül megszűnt az atlétikai klub. Amennyiben megfelelő keretet tudunk találni a lebonyolításához, akkor lesz 22. Szenior Shotorama, Schockorama és Antik Diszkosz Országos Bajnokság – vélte dr. Jerémiás Attila.

Két nagy sporteseményt is szervez a Barna Sörivók Klubja. Vlasits Zoltán titkár tájékoztatása szerint szombaton rendeznek egy rendhagyó triatlont. Ennek első száma kerékpározás lesz, rajt 10.15 órától a volt Levi’s elől. A táv a Sóstó melletti turul emlékműig tart. Délután kettőtől következik a darts és a pingpong, ennek helyszíne a Közösségek Háza lesz. Minden bátor jelentkezőt várnak. Immáron másfél évtizedes múltja van a klub foci juliálisának, amelyet idén július 4-én, szombaton rendeznek a városi sportpályán. A hagyományos és mindig sikeres eseményre ismét ellátogatnak Felvidékről a kéméndiek. Lesz még íjászat, Kiskunhalas sportjáról egy kiállítás, hetesrúgó verseny és a hagyományos bográcsos vetélkedés sem marad el. Érdeklődni Vlasits Zoltánnál lehet (06-30/383-1902).

Jubileum

Huszonkilenc évvel ezelőtt kezdődött a Halasi Hajtás története, amely idén augusztus 20-án már a harmincadik állomáshoz érkezett. A városi sportiroda szervezésében kerül sor a megméretésre, amelyre máris várják a jelentkezőket. A kiírás szerepel a Magyar Triatlon Szövetség honlapján is. Ahogy azt megszokhattuk, ismét két futam indul. A gyermekekre 100 méter úszás, két kilométer kerékpározás és egy kilométer futás vár. A Halasi Hajtás mezőnyének 700 métert úszva, húsz kilométert kerékpározva és öt kilométert futva kell megtenni majd. Fontos tudnivaló, hogy a kerékpározás során mindenkinek kötelező a sisak viselése. Előnevezésre augusztus 10-ig van lehetőség a leki@digikabel.hu címen. Természetesen a helyszínen is lehetőség lesz a regisztrációra délelőtt fél tízig. Az első futam 10 órakor, míg a Halasi Hajtás 10.30 órakor rajtol.

KU-PI Kupa

Szombaton és vasárnap lesz a második Kupi Kupa strandlabda torna Soltvadkerten, amelyet a Kiskunhalasi UKSC rendez a megyei szövetséggel közösen. A rendezvény már tavaly is nagy sikert aratott, az idén is hasonló várható. A szervezők várVass Katalin ják a sportág kedvelőit.


16 hirdetés Önállóan dolgozni tudó villanyszerelőt keresünk. Jogosítvány szükséges. Tel.: 06 20/924-83-15 A-531 Márkaszerviz keres gépjárművillamossági-műszerészt, vagy autóvillamosságban jártas autószerelőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a szervizvezeto@ kbautoteam.hu email címen lehet. A-160 Ügyvezető mellé asszisztenst keresünk az alábbi feltételekkel: pénzügyi, jogi ismeretek, lehetőleg pénzügyi végzettség, tárgyalóképes angolnyelv-tudás, B kategóriás jogosítvány, jó számítógépes ismeret (Word, Excel), nagy munkabírás, terhelhetőség. Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal az: allaskeres2015@ gmail.com email címen. A-444 Erdészeti szakmunkást keresünk. Feltétel: B kategóriás jogosítvány. Tel.: 06 20/36-56-066 A-445 Libatömőt felveszünk. Tel.: 06 20/934-73-82 A-467 Soltvadkerti műanyagüzembe flexo nyomdagép mellé keresünk egy év gyakorlattal rendelkező nyomdászt, azonnali kezdéssel. Kiemelkedően magas kereseti lehetőséget biztosítunk. Tel.: 06 30/20-66-861 (egész nap), 06 78/582-310 (8-13-ig) A-501 Kiskunhalasi márkaszerviz munkafelvevőt keres a következő feltételekkel: érettségi vizsga, autóműszaki ismeret, számítógépes alapismeret, Word, Excel készségszintű kezelés, jó kommunikációs és csapatban dolgozás készség, önálló munkavégzésre alkalmasság, kreativitás. Előnyök: szakirányú végzettség, idegennyelv-tudás. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a szervizvezeto@kbautoteam.hu email címen. A-511 Németországi munkára házi idősgondozókat keresünk, társalgási szintű németnyelv-tudással. Tel.: 06 30/870-12-54 A-514 C kategóriás tehergépkocsi-vezetőt önrakodó teherautóra, valamint telepi segédmunkást felvételre keresünk. Majsai út 7. Vastelep A-493 Kútkezelőt keresünk a kiskunhalasi Edo töltőállomásra. Jelentkezni a benzinkúton lehet fényképes önéletrajzzal. A-515 Soltvadkerti varrodába, önállóan dolgozni tudó varrónőt keresünk. Tel.: 06 30/326-99-32 A-516 Eladó munkatársat keresünk Kiskunhalasra teljes munkaidőbe. A fényképes önéletrajzokat az allastkinal5@ gmail.com email címre várjuk. A-517 Könyvelőiroda gyakorlattal rendelkező munkatársat keres. Tel.: 06 70/774-89-64 A-532 Motoros üzletbe kollégát keresünk. Fényképes önéletrajzot az ertekjavitas@gmail.com email címre várunk. Előny: motorkerékpár jogosítvány, műszaki érzék. Pályakezdők jelentkezését is várjuk! A-532 Azonnali belépéssel munkatársat keresünk az alábbi munkakörökre: géplakatos, lakatos. Tel.: 06 70/451-50-13 (munkanapokon 8-16 óra között) A-533 Ügyvédi irodába számítógépes ismeretekkel rendelkező titkárnőt keresek. Tel.: 06 20/98-26-019 A-534 Gyakorlattal rendelkező élelmiszerbolti eladót felveszek. Tel.: 06 20/565-29-52 A-535 Nemzetközi kamionsofőrt felveszek. Érdeklődni személyesen, Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-423 A Csipke Szálloda szakácsot és gyakorlott kézilányt keres. Tel.: 06 20/807-71-77 A-536 Szakképzett élelmiszerbolti eladót nyári szabadságoltatás miatt felveszek. Tel.: 06 20/95-13-016 A-537 C+E kategóriás vezetői engedéllyel rendelkező gépkocsivezetőt keresek, nyugdíjast is. Tel.: 06 30/498-21-45 A-538 Adminisztrátor/recepciós munkakörre, jó kommunikációs készséggel rendelkező jelentkezőket felveszünk! Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal: CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-539 Méhészeti segédmunkást keresek állandó vagy alkalmi munkára. B, E jogosítvány előny. Tel.: 06 30/23-63-149 A-540 Dolgozni tudó és akaró asztalos szakmunkást és faipari segédmunkást keresek kiskunhalasi munkahelyre. Tel.: 06 20/324-50-82 A-541 Corso Verona gyorsétterembe konyhai kisegítőt felveszünk. Tel.: 06 70/330-56-17 A-542

2015. június 24. Légylárva-tenyésztőtelepre segédmunkásokat keresek. B, C kategóriás jogosítvány előny. Tel.: 06 20/801-53-25 A-545

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: 4 éves kuvasz szuka ingyen elvihető. A kutya oltásokkal, chippel el van látva. Tel.: 06 70/933-69-00 A-519 Bernáthegyi kiskutyák eladóak. Tel.: 06 20/569-56-92

A-543

Egészséges, termelő Hunor méhcsaládok eladóak 20 kereten vagy kaptárban. Tel.: 06 70/368-10-04 A-544

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-113 Turistáknak, brigádoknak olcsó szállás kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-114 Kiskunhalason a Mátyás téren 17 m2-es, és a Gimnázium utcán 40 m2-es üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06 30/94-06-478 A-550

Készlet-kiárusítás a Kölcsey utcán lévő felsővárosi turiban: -50%! Ugyanitt üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06 70/43-16-300 A-476 Tájékoztatjuk a lakosságot és a közületeket, hogy a sárga fedeles szelektív gyűjtőedények átvételét a továbbiakban a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központon, a Kunság-Halas Nonprofit Kft. telephelyén (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz.) biztosítjuk munkanapokon reggel 8-tól 15-ig. A-546

Bercsényi utcában 1 szobás lakás eladó. Tel.: 06 30/334-28-21

A-481

Pozsony utcában lakás eladó, föld-, erdő csere érdekel. Tel.: 06 30/424-86-06 A-483 Felsővárosi családi ház eladó. Tel.: 06 30/321-90-34

A-524

Kurucon 1 szobás lakás eladó. Tel.: 06 20/93-51-646

A-526

Szegeden panellakás eladó. Tel.: 06 70/408-08-10

A-547

Kiskunhalason a Semmelweis téren (városközpont) 90 m2-es, 4 szobás földszinti lakás eladó. Tel.: 06 20/380-68-60 A-548 Kárpát utcában felújított 1 szobás lakás eladó. Tel.: 06 30/364-90-94 A-549 72 m2-es 3 szobás egyedi fűtéses lakás eladó az OTPs házban. Tel.: 06 30/32-77-021 A-551

A-528

lcd-tv-monitor-szerviz.hu Tel.: 06 30/626-10-21 (H-P 8-18-ig) A-1992 Vízszerelés, dugulás-elhárítás, szennyvízcsatorna-bekötés. Tel.: 06 20/91-71-403 A-2053 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535

19:00 Híradó/kedd (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság

Június 29. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifj. m. (12) (ism.) 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifj. m. (12) (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó/hétfő (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság Június 27. szombat 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 00:00 Képújság 22:30 10 éve történt (ism.) 08:00 Híradó/péntek (ism.) 23:00 Képújság 08:30 Kultúrkép (ism.) Június 30. kedd 09:00 Képújság 00:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 07.30 10 éve történt (ism.) 13:00 Képújság 08.00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeks. (ism.) 12:00 10 éve történt (ism.) 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Sport Magazin (ism.) 13:00 Képújság 19:30 Kultúrkép – kult. m. (ism.) 18:55 Műsorajánló 20:00 10 éve történt (ism.) 19:00 Híradó/kedd 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 19:20 Napi Mozaik 21:00 Képújság 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) Június 28. vasárnap 20:20 Napi Mozaik (ism.) 00:00 Képújság 20:30 Sport Magazin (ism.) 12:00 Testületi ülés (ism.) 21:00 Képújság 15:30 Esélyes – esélye. magazin 22:00 Híradó/kedd (ism.) 16:00 Megyei Krónika (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) online műsorújság 17:30 10 éve történt (ism.) www.halasmedia.hu 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

A-530

Széchenyi u. 2. sz. alatt I. emeleti 62 m2-es felújított, átalakított lakás eladó. Irányár: 6.900.000 Ft. Tel.: 06 70/372-83-42 A-523

250-es Jawa eladó. Tel.: 06 77/481-120

Június 25. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 13:15 Testületi ülés (élő közv.) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális m. 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kult. m. (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:30 Kultúrkép – kult. m. (ism.) 23:00 Képújság Június 26. péntek 00:00 Képújság

Raktározás céljára 2-300 m2-es ingatlant keresünk Kiskunhalason. Kertvárosi részen elhelyezkedés előnyt jelent. Tel.: 06 30/914-59-74 A-214

Eladó I. emeleti 1 szobás lakás. Tel.: 06 30/59-95-265

07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kult. m. (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kult. m. (ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:30 Sport Magazin (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:30 Kultúrkép (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 00:00 Képújság

Június 24. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság

A-55

Egy napos meditációs tanfolyam Balogh Bélával. Érd.: anikam0501@gmail.com A-552

Anyakönyvi hírek Születtek: Patai Dávid (Szabó Erika) Kiskunhalas Házasságot kötöttek: Hopka István és Czár Ditta, Schrenckh Dániel István és Nagy Bianka Meghaltak: Tóth Sándorné Ács Erzsébet (Kiskunhalas), Varga Elemérné Fődi Gizella Viktória (Kisszállás)


2015. június 24.

hirdetés 17

HIRDETMÉNY A Halasi Városgazda Zrt., mint Kiskunhalas Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodója, Felhívást tesz közzé a felsorolt ingatlanok (bérlemények) hasznosítására, az alábbi feltételek mellett: Ajánlatot tehet a természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Bérlemény hasznosítása: A hasznosítási javaslatoknak a DAOP-5.1.2/A09-2f-2013-0001 Csipke-városközpont megújítása címmel elnyert pályázat céljaival összhangban kell lennie. Ezek különösen: „Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése Kiskunhalas város belvárosi akcióterületi fejlesztésének átfogó célja, hogy hozzájáruljon a város és kistérség által megfogalmazott stratégiai célkitűzéshez, miszerint az növelje a város életszínvonalát, illetve az ide látogatók nyugodt és vonzó környezetet találva kikapcsolódásuk színhelyéül válasszák – visszatérő vendégként is – a kiskunhalasi térséget. Ezek alapján a tervezett fejlesztés középpontjában – a halasi csipke, mint világhírű hungarikum, turisztikai vonzerejére alapozva – a belvárosi akcióterületen található összes turisztikai attrakciót erősítő méltó városközponti környezet létrehozása áll. A projekt legfontosabb eleme, a város jelképét jelentő, több mint 100 éves, műemléki védelem alatt álló városháza épülettömbjének felújítása, amely mint építészeti turisztikai attrakció nagymértékben képes befolyásolni a városban élők és az ide látogatók összbenyomását a térségről.” A hasznosítási javaslatok elbírálása során előnyt jelenthet, az alap funkcióhoz köthető egyéb többlettevékenység vállalása, illetve referenciaigazolás. Ajánlattételi határidő: Az ajánlatokat az arra rendszeresített formanyomtatványokon 2015. június 22. napjától, legkésőbb 2015. július 06. (hétfő) 15.00 óráig lehet benyújtani. Az ajánlat benyújtásának helye: Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Ügyfélfogadási időben személyesen. Nyitvatartási idő: Hétfőtől, Szerdáig 8-15 óra, Pénteken 8.00-11.00 óra között. Csütörtökön ügyfélfogadás nincs! Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, az arra rendszeresített formanyomtatványokat kitöltve, zárt borítékban „Belvárosi üzletek” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. Hiánypótlásra lehetőség nincs. Az erre a célra rendszeresített formanyomtatványok átvétele (2015. június 22. napjától) és további felvilágosítás kérhető a Halasi Városgazda Zrt. 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. szám alatti központi irodájában, az alábbi időpontokban: Hétfőtől , Szerdáig 8-15 óráig, Pénteken 8-11 óráig, Csütörtökön ügyfélfogadás nincs! Az ajánlatok benyújtásának ideje alatt lehetőség van az ingatlanok megtekintésére, mely igényt a Halasi Városgazda Zrt-nél kell jelezni. Telefonos egyeztetés : 77/421-833 számon kérhető. A hasznosítási javaslat kiírója az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint értékeli a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel. Kiskunhalas,2015. június 16. Halasi Városgazda Zrt.


18 sport

röviden Újabb arany

Folytatta remek szereplését a kiváló atléta, Jerémiás Donát. A budapesti Lónyay-gimnáziumban tanuló sportoló Pozsonyban szerepelt a Négy Főváros Versenyen, amelyen a legjobb budapesti, pozsonyi, ljubljanai és zágrábi atléták álltak rajthoz. Az Ikarus BSE színeiben sportoló Donát ugyan serdülő korú, de az ifjúságiak között szerepelt. A fiatal tehetség 400 méteres síkfutásban állt rajthoz és remek, 51,72 másodperces idővel az első helyen végzett az idősebbek között. Donát a figyelemreméltó teljesítménye után így értékelt. – Nem főszámom a 400 méteres síkfutás, mivel a serdülőknél még csak 300 méter a táv, de bevállaltam a csapat érdekében a kirándulást. Egyébként meg jövőre már nekem is ezt a távot kell futni gáttal vagy anélkül, tehát nem árt gyakorolni, rutint szerezni. Elégedett vagyok az időeredményemmel. Azt szerettem volna, ha ötveneggyel kezdődik és ez sikerült, hogy első helyet hozott, az külön öröm – fogalmazott a halasi versenyző. Az egy éve Budapesten, a Lónyaygimnáziumban tanuló Jerémiás Donát megkezdte a megérdemelt nyári szünetét, igaz, ez tele lesz edzéssel. Nem véletlen, ugyanis már gőzerővel készül a 300 méteres gátfutás magyar bajnoki címének megszerzésére, amire az időeredmények alapján korosztályában neki van a legnagyobb esélye. A verseny egyébként július elején lesz, de még további hazai és nemzetközi megméretések is várnak rá a következő hetekben.

2015. június 24.

Apa, fia: csapatban szép a foci!

Egy feledhető ősz után remek tavaszt produkált a Kiskunhalasi FC, amely ha csak az idei mérlegét vesszük figyelembe, a hetedik legjobb csapat volt a megyei I. osztályban. A fiúk most jól megérdemelt pihenőjüket töltik, hamarosan indul a felkészülés, három új igazolás már biztosan lesz.

A Kiskunhalasi Szilády RFC immáron ötödik éve egy rendhagyó tornával zárja a szezont. Az Apa-Fia Kupa mindig is nagy népszerűségnek örvendett, a hatodik alkalmon három kategóriában öszszesen harminc duó vágott neki a napnak. A hangulat fergeteges volt, potyogtak a gólok, láttunk szép cseleket, szóval minden adva volt egy remek délelőtthöz. Az apukák most megmutathatták. Eddig a pálya széléről adhattak tanácsokat csemetéiknek, ezúttal nekik is meg kellett mutatni, hogy bizony nem mozognak idegenül a zöld gyepen. A városi sportpályán rendezte a Kiskunhalasi Szilády RFC a hagyományos Apa-Fia Kupát, amelyre ezúttal harminc csapat nevezett. Három kategóriában folyt a csata, közel hetven mérkőzést láthattak a nézők. A szülők sem vallottak szégyent, de a prímet ezúttal is az rfc-s fiatalok vitték. Szép gólok, cselek, megoldások váltogatták egymást, az egész közösség jól érezte magát. Pont ez a lényege az egész kupának, ezért hívta életre öt év-

vel ezelőtt Vincze Attila. Persze a végeredmény sem volt mellékes: a 2002-2004-es korcsoportban, ahol 12 csapat küzdött egymással, a Teremi család győzött Bánék és Angyalék előtt. A 2005-2006-os korosztályban 10 páros nevezett, a győzelmet Kernék szerezték meg, a 2. helyen a Szeitz, a 3. helyen pedig a Molnár család végzett (képünkön). A 2007-2008-as kategóriában nyolc csapat meccselt egymással. Az aranyérem Horváthék nyakába került megelőzve az Orbán és a Dömötör családot. Persze ennek a napnak mindenki a nyertese volt, aki mozgott, focizott vagy éppen szurkolt övéinek. JL

Fotók: Hideg József

Veteránok

Már huszonkettedik alkalommal látja vendégül a veterán járműk szerelmeseit Kiskunhalas. Péntektől vasárnapig mintegy félszáz két- és négykerekű érkezik majd hozzánk. Szombaton 120 kilométeres túraverseny lesz, vasárnap délelőtt pedig mindenki megcsodálhatja a matuzsálemeket a halasi főtéren.

KFCmérleg

Ősszel egy, tavasszal viszont nyolc győzelmet zsebelt be a Kiskunhalasi FC a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban. Külön öröm, hogy idén volt egy hatmeccses nyerő szériája a csapatnak, amely egymás után múlta felül a Tompát, a Kecelt, a Kalocsát, az Akasztót, a Soltvadkertet és a Kunszállást is. Az idény első részében csupán négy pont szerénykedett a halasiak neve mellett, tavasszal ehhez pakoltak még hozzá huszonötöt. Ha csak ezt veszszük figyelembe és összehasonlítjuk a többi csapattal, akkor ez a teljesítmény a hetedik helyre lett volna elegendő. A hazai mérlegünk nem a legjobb: a megszerezhető 15 sikerből mindössze ötöt gyűjtöttünk be, ezeket is tavasszal. Idegenben négy győzelmünk volt. Gerner Dániel mind a harminc meccsen szerepelt, Bogdán Robi 28 találkozót tudhat magáénak. A házi gólkirály a tavasszal remeklő Amariutei Sorin volt 12 találattal, rajta kívül még tizenegyen vették be az ellenfelek kapuját. Érdekesség, hogy az egész szezonban harmincan ölthették magukra a KFC szerelését. Közülük jelenleg tizenkilencen tagjai a keretnek. Tóth Ákos statisztikájából az is kiderült, hogy két olyan meccsünk volt, amikor nem kaptunk gólt. Mindkettőt a vadkerti műfüvön játszottuk a hazaiak, illetve a Harta ellen. Ezekből is látszik, hogy a Kiskunhalasi FC a téli igazolásoknak köszönhetően jelentősen erősödött. Ezt a tendenciát folytatná Faddi János elnök. Eddig a nyári szünetben három exhalasi, Csáki Róbert, Rencsár József és Török András csatlakozott a formálódó kerethez. További játékosokkal még tárgyalásban állnak. JL


2015. június 24.

színes kultúra 19

Népszerűek voltak a múzeumi programok

A Csipkeházban csipkék között alkothattak gyerekek és felnőttek

Közös tánc a Berki Galériában

Idén három helyszínen is kinyitottak a kiállítótermek a Múzeumok Éjszakáján Halason. A Thorma János Múzeumban, a Csipkeházban és a Berki Galériában kiállítások, kézműves foglalkozások, játékos vetélkedők, néptánc és koncertek várták az érdeklődőket. A Thorma János Múzeumban Fülöp Róbert polgármester és Szakál Aurél múzeumigazgató együtt nyitották meg a színes kulturális programokat, a Felsővárosi-iskola diákjai előadásában a Lobogódal csendült fel elsőként. Paczolay Gyula játékos foglalkozással készült. Kvízjáték, régészkedés, filmvetítés, kincsvadászat és nosztalgiafotózás is szerepelt a programok között, de hasznos tudnivalók is elhangzottak Dóka József

Szállt az ének a Thorma János Múzeumban építész előadásában a várható múzeumbővítésről. A Csipkeházban csipketörténeti tárlatvezetéssel kezdődtek a programok, kézműves asztal és NeSpoon lengyel csipkefalfestő fotókiállítása is izgalmas

látnivalót kínált az érdeklődőknek. A Berki Galériában mandalafestéssel és egyéni tárlatvezetéssel várták a látogatókat, akik Berki Viola festményei mellett Diószegi Balázs festőművész kiállított alkotásait is megnézhet-

ték. Az este kiemelkedő programja volt a Berki-Diószegi katalógus, amelyet Szakál Aurél és Kollarics Gábor művészettörténész, gimnáziumi tanár mutattak be a nagyközönség előtt. Zenei programok is várták a látogatókat: 19 órától Gusztos Károly és lánya, Gusztos Enid koncerteztek a Csipkeház udvarán, 21 órától a nagyteremben a Kaméleon Társulat előadói énekeltek részleteket a Zrínyi 1566 című darabból. A Berki Galériában Vladár Károly muzsikált 19 órától, ahova aprók táncára várták a kicsiket és szüleiket. Ugyanitt sötétedés után Juhász Kitti népdalénekes és Morvai Tamás zenész koncertje szórakoztatta a vendégeket. A Thorma János Múzeumban 20 órától szintén Vladár Károly muzsikáját hallgathatta az összegyűlt közönség. Kép-szöveg: Pozsgai Ákos

Halason állít ki először együtt a testvérpár

Egykor Kiskunhalason élt Brindza István és Brindza László. A gyermekéveikre ma is szívesen emlékező testvérpár örömmel fogadta el a Halasi Média és Kultúra Kft. felkérését közös kiállításra. Mint meg-

tudtuk, ilyenre még nem volt példa: városunkban állítanak ki együtt először. A tárlat megnyitóját csütörtökön este tartották a művelődési központban. A kiállítókat Halla Zoltán programszervező mutat-

ta be a közönségnek, figyelmükbe ajánlva kreativitásukat. Brindza István szobrait, Brindza László festményeit hozta el a Közösségek Házába. A rendezvényen közreműködött a Kiskunhalasi Városi

Vegyes Kar Faddi Istvánné vezetésével. A Brindza testvérpár Fény és természet című kiállításáról a Halasi Tükör jövő heti számában részletesen is olvashatnak. Kép-szöveg: P. L.


színesben 20

2015. június 24.

A Lyra álma

rita asszony ízvarázslata

A remek Bojtorjánon, a kedves és mai napig is méltán népszerű Halász Juditon szocializálódott korosztálynak is szigorúan ajánlott a Lyra legújabb gyermeklemeze. A Legyen álmod kerek erdő című alkotást hallgassa együtt a család, mert érdemes. Fülbemászó dallamok, jópofa szövegek olyan derűs hangulatot teremtenek, hogy végigmosolyogja a 18 dalt a hallgató. A Halas Televízió stúdiójában megtartott lemezbemutatón is azt érezte az újságíró, hogy milyen jó volna gyereknek lenni… Csorvásiék tudnak valamit. Nem véletlen, hogy a Lyra szekere immáron 39 esztendeje gurul, döccenők nélkül. Ha kell, akkor komolyabb, fajsúlyosabb dalokat adnak elő, és tökéletesen értenek a gyerekek nyelvén is. Már a második olyan lemezük jött ki, amely a legfiatalabb korosztályt célozta meg. A Legyen álmod kerek erdő éppen hat esztendeig készült, de mint szokás mondani, és ezt most nem udvariasságból teszi ide az újságíró, megérte ennyit várni. Már a bemutató sem hétköznapi körülmények között volt, néhány dal és megannyi sztori hangzott el a Halas Televízió stúdiójában, a Kultúrkép kulisszái között. Megtudhattuk, hogy az első felvételek, Kis

Dávid szakavatott irányítása mellett 2009-ben voltak a Bendegúz Stúdióban. Azon a felszerelésen, amelyet a néhai Daczi Zsolti, a korábbi Lyra-lemezek állandó hangmérnöke és közreműködője működtetett haláláig Tahitótfaluban. Aztán pihentek a dalok és az alkotók is, de 2014-ben újult erővel folytatódott a munka. Voltak mecénások is, akik nagyon szerették volna a lemez megjelenését. Tavaly már Nagy Zoli házistúdiójában folyt a lázas munka, Jeszenszky Zoltán (aki egyébként a Lyra-énekes Sebők Juci párja) segítségével. Ebből is látszik, hogy a Lyra egy nagy család… – Nagy kérdés volt, hogy milyen legyen a borító. Aztán egy kiállításon találkoztunk Czikkely Annával, és megszületett a megoldás. Anna elvitte a dalokat, hallgatta, majd rajzolt, alkotott. Közel hatszáz facebook üzenet során alakult ki a végleges forma – mesélte Csorvási Zoltán. Aki kezébe veszi az albumot, kisebbfajta csodát lát. A leporellós, rajzokat, dalszövegeket tartalmazó borító szépen összehajtható, aztán egy gombbal összegombolható. Ötletes, igényes, kreatív. A zenekarvezető azt is elárulta, hogy pont a megjelenés előtt nem sokkal ünnepelte 63. születésnapját, és az unokája megszületését. Hogy a dalok mennyire jók, arra bizonyítékot szolgáltatott a bemutató gyermekközönsége, amely végig bulizott, táncolt énekelt. Persze, mi felnőttek is dobolgattunk a lábunkkal, ízlelgettük a szövegeket, mosolyogtunk. Sebők Juci, Csorvási Zoli, Nagy Zoli, Vladár Karcsi és Kovács Sanyi pedig muzsikált, énekelt. Azért, hogy a mi álmunk is egy kerek erdő legyen… Jáger Levente

Ilyenkor, nyáron nem lehet okunk a panaszra, a piac tele van finomabbnál finomabb gyümölcsökkel. Ha éppen nem hűsítő levest készítünk belőlük, süthetünk akár egy ilyen ízletes édességet.

Gyümölcsös kocka Hozzávalók: 40 dkg liszt, tej, csipetnyi só, 2 dkg élesztő, 5 dkg zsír, 10 dkg kristálycukor, 10 dkg porcukor, 4 tojás, 2-3 kanál búzacsíra, kb. 60 dkg idénygyümölcs (most cseresznye), 20 dkg darált dió. Elkészítés: 10 dkg lisztet elmorzsolok az élesztővel és 1 dl langyos, cukros tejjel elkeverve kovászt készítek. 30 dkg lisztből a zsírral, a  kristálycukorral, csipetnyi sóval, a tojások sárgájával a megkelt kovászszal és kellő mennyiségű tejjel, jól kidolgozott, könnyű  tésztát készítek. 22x34 cm-es, kizsírozott tepsibe simítom, megszórom a búza-

Fotó: Szőri Attila

Fotók: Anda Péter

Nyári süti

csírával, és beterítem a kimagozott cseresznyével. Langyos helyen hagyom, amíg megkel. Előmelegítem a sütőt 180 fokra, félig megsütöm a tésztát. Közben a porcukorral a tojások fehérjéből kemény habot verek, belekeverem a darált diót, és a sütemény tetejére kenem. Kb. még 10 percig sütöm, amíg a hab szép aranybarna lesz. Végül kockákra vágva tálalom. Ha kérdésük, ötletük, javaslatuk van receptjeimmel kapcsolatban, kérem ragadjanak billentyűzetet, és írjanak az attila@halasmedia.hu e-mail címre! Rita asszony

XXIX. évf. 26. szám 2015. június 24.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you