Page 1

Munkába állt az okos traffipax

Mindent lát az új készülék, már élesben dolgozik 4.

Halas a fejlődés útjára lép

Több mint tíz területen történnek beruházások 7.

tükör

fotó: pál lászló

Halasi

Halasi borok a Hírös városban A Szőke Pincészet borai méltón képviselik a várost

Képünkön Szõke Tibor és Szõke Sándor borászok. Írásunk a 6. oldalon 2015. április 8. • XXIX. évfolyam 15. szám•Ára: 195 Ft

Alapítva 1987-ben


 hagyományok

2015. április 8.

Nagy szívük van a halasi táncosoknak Nagy örömet szereztek a Mazzag és az Izsáki családnak a Halas Táncegyüttes tagjai, akik úgy döntöttek, hogy kissé rendhagyó módon szervezik meg idei húsvéti, hagyományőrző programjukat. Természetesen a locsolkodás nem maradt el, azonban a rituálét követően lovas kocsira ültek és ajándékokkal megrakodva látogattak meg két rászoruló közösséget.

A táncegyüttes tagjai sok finomságot készítettek ajándékba

Ildikó egyedül neveli két lányát, Mónikát és Katit

két iskoláskorú fiát, Pált és Gábort. Havi 70 ezerből kell kijönniKatit húsvétkor ük, minden segítség jól jön. engedték ki a kórházból Nagy örömmel fogadták a táncosokat, akik az adományok mellett még meghívták Izsákiékat az április végi gálájukra. Kiderült, hogy a családfő évek óta egyedül neveli gyermekeit, akik közül a nagyobbik fiú szakmunkásnak készül. Nagyon várták a Halas Táncegyüttes tagjait a Kéve utcában élő Mazzagék is. Ildikó és két lánya, a kamaszkorú Mónika, és a hét esztendős Kati már a ház előtt állva fogadta a vendégeket. Megtudtuk tőle, hogy a kislány az elmúlt napokat a szegedi klinikán töltötte, mert egy szájsérülése miatt csillapíthatatlan vérzés lépett fel nála. Szerencsére már sokkal jobban van, a seb is szépen gyó- A Kiskun Néptáncegyüttes a Sóstó Csárdában tartotta hagyományos üngyul. Azt mesélte, hogy kicsit óva- nepi mulatságát. A múltidéző locsolkodás vödrökkel zajlott, majd népes tosabban kell játszania, hogy ne közönség előtt perdültek táncra a lányok és a fiúk.

Kiskun hagyományok

fotó: Bakos László

– A hagyományápolás mellett fontos az is, hogy segítsünk azoknak, akiknek erre szükségük van. Karácsonykor rengeteg ilyen akció van, mi azért döntöttünk a húsvét mellett, mert ilyenkor is szükség van a jó cselekedetekre. Az együttes tagjai jól fogadták a kezdeményezést, ruhákat, játékokat, tartós élelmiszereket gyűjtöttünk. A lányok, asszonyok pedig húsvéti finomságokkal készültek – fogalmazott Cornea Zsolt, a Halas Táncegyüttes vezetője. A Tájházban volt a gyülekező, miután a férfiak szódásüvegből jól megöntözték a viseletbe öltözött lányokat, a csoport lovas kocsira pattant. A családsegítőktől kapott információk alapján elsőként az Izsáki családot látogatták meg az Alsóöregszőlőkben. Pál egyedül neveli 17 éves lányát, Dórát, valamint

legyen baj. Éppen húsvét vasárnap szedték ki a varratát a halasi kórházban. Az édesanya, Ildikó egyedül neveli a gyerekeket. Kata a játékokat rejtő táskát ölelte magához, Ildikó pedig nem győzött hálálkodni. Az akció sikeres volt, mely bizonyította, hogy a Halas Táncegyüttes tagjainak nagy szívük van. A hagyományteremtő ajándékozásra jövőre is sort kerítenek, de ahogy ismerjük a Halas Táncegyüttest, addig még számos kedves meglepetésben lehet részünk. Kép-szöveg: Jáger L.


fókuszban 

2015. április 8. Sikerült megállapodniuk a társasházak képviselőinek és a vízszolgáltatónak az elmaradt vízdíjtartozások rendezéséről. Erről közös nyilatkozatot is kiadtak, mely szerint kártyás mérőórákat szerel fel a szolgáltató azokban a lakásokban, ahol ezt kérik, a társasházak pedig legkésőbb május 31-ig haladékot kapnak a vízdíjtartozások rendezésére. Kedd délután ültek tárgyalóasztalhoz a városházán a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., a Fészek Társasházak Érdekvédelmi és Szolgáltató Egyesület képviselői, valamint a város vezetői, hogy megtárgyalják a vízszolgáltató felé felhalmozott több mint 10 millió forint társasházi tartozások megfizetését, valamint, hogy milyen módon lehetne az ilyen jellegű tartozásokat a jövőben megszüntetni. Az egyeztető tárgyalást Fülöp Róbert polgármester vezette, de jelen volt Farkas Dániel alpolgármester, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. részéről a jogi

Jönnek a kártyás mérőórák Megállapodás született és a pénzügyi szakemberek mellett Mátyus Zoltán igazgató, valamint a Fészek Társasházak Érdekvédelmi és Szolgáltató Egyesület elnöke, Lakovicsné Terzics Edit és Pszotáné Unoka Mária, az érintett társasházak egyikének közös képviselője. A felek megállapodtak abban, hogy – azon társasházi lakásokban, ahol a tulajdonosok nem fizetik a vízdíjat, és emiatt mellékvíz-

mérős szerződésüket felmondták, megoldás lehet a kártyás mérők lakásonkénti felszerelése. A megállapodás szerint 2015. április 15. napjáig a kártyás mérőórával ellátandó lakások listáját a közös képviselők eljuttatják a szolgáltatóhoz a megrendelővel együtt. A szolgáltató előre egyeztetett időpontban felszereli a kártyás mérőt, munkadíjat nem számol fel. A társasházak haladékot

kérnek 2015. május 31. napjáig a hátralék rendezésére, ezt követően a szolgáltató fizetési meghagyást indít a hátralékban maradt társasházakkal szemben. A korábban felmondott, s most kártyás mérővel rendelkező szerződéskötő fogyasztók vonatkozásában a szolgáltató a szerződéskötési díjat elengedi – áll a kiadott közös nyilatkozatban. Kép-szöveg: P. Á.

Átszervezések a polgármesteri hivatalban Vendégkártya-rendszer működik Ha a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban van elintéznivalója, készüljön fel néhány változásra. A képviselő-testület február 25-én határozott a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról, mindez összevonásokat eredményezett. Ezen túl két osztály, a Pénzügyi és Költségvetési, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály végzi a végrehajtási feladatokat. Közvetlenül a jegyző hatásköre alá tartozik a Hatósági Csoport és a Humánpolitikai Csoport, valamint a Szociálpolitikai Csoport. Az aljegyző hatásköre alá tartozik a Titkárság, ez korábban Szervezés néven volt ismert. A Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje alkalmazkodik a Kormányhivataléhoz, ennek megfelelően csütörtökön délután hosszított munkaidőben, 13.00-18.00 között várják az ügyfeleket. Ez idő alatt a Szociálpolitikai, az Adó és a Hatósági Csoport munkatársai is tovább vannak a hivatalban. A többi napon az ügyfélfogadás változatlan. Bevezet-

Vendégkártyával lehet közlekedni a hivatalban ezután ték a vendégkártya- rendszert is. Ez a portán igényelhető, az adategyeztetést követően kapják meg ezt az ügyfelek, a kártyát távozáskor le kell adni az ügyfélszolgálat munkatársának. Az átszervezésnek köszönhetően szinte minden ügyet a földszinten el lehet intézni, az emeletre csak indokolt esetben lehet felmenni, ilyenkor a hivatal munkatársa kíséretében lehet ott tartózkodni. Az anyakönyv, hagyaték, működési engedély korábbi helyén, az emeleten található meg, ezek vendégkártya nélkül felkereshető ügykörök. BL


 kék fény

2015. április 8.

Élesben működik az okos traffipax Megszállják a kórházat a tűzoltók Nem történt semmi rendkívüli, mindössze arról van szó, hogy a lánglovagok gyakorlatoznak a hó közepén. A tűzvédelem helyi erőinek felkészültségében fontos elem, hogy készen álljanak egy tűzeset vagy más katasztrófahelyzet elhárítására, ezért ismét többnapos gyakorlatot tartanak a halasi kórház épületében. A minden bizonnyal látványosnak ígérkező tűzoltógyakorlat során a halasi tűzoltó-parancsnokság erői három időpontban – április 16án, 21-én és 23-án – vonulnak majd

Retteghetnek a szabálytalankodó járművezetők, néhány napja már élesben működik a Véda közúti intelligens kamerahálózat első 160 egységének egyik kamerája a halasi utakon is. A sebességtúllépésekért már büntetést szabnak ki. Az új traffipax készüléket lapunk megjelenésével egy időben, szerda délelőtt fel a Semmelweis-kórház terüle- mutatják be Kiskunhalason a sajtó munkatársainak a megyei tén. A szimulált tűzeset helyszíne a rendőr-főkapitányság munkatársai. jelenleg betegellátásban közvetlenül nem érintett 10. emeleten zaj- A százhatvan darab változtatható dául azt, ha valaki járművével áthalik majd, amelyről a feltételezett tűz helyű Komplex Közlekedési Ellen- lad a tilos jelzésen, átlépi a záróvotovábbterjed a 11. szintre is. A tűz- őrző Pont (KKEP) tesztüzeme befe- nalat, jogosulatlanul veszi igénybe oltók az említett napokon reggel 8 jeződött, mostantól élesben mérik a buszsávot, vagy nem kapcsolja be órától kezdik majd a gyakorlatot, a a járművezetőket. Az úgynevezett a biztonsági övet. Szintén a rendkonkrét kórtermitűz-elhárítási mű- komplex közlekedési ellenőrzőpon- őri munkát támogató funkcióként veletek 9.15 és 12 óra között zajla- tok egyelőre csak a sebességtúllépést jelenik majd meg a veszélyes árut nak. A betegek, a betegellátás és az mérik, de az eszközök alkalmasak szállító járművek kiszűrése is, vagy ingatlan biztonságát szolgáló gya- automatikus rendszámfelismerés- ha valaki nem a kötelező haladási korlattal kapcsolatosan a lakosság re, forgalomszámlálásra, torlódások irányban közlekedik. türelmét és megértését kérik – kö- észlelésére, így segítséget jelentenek A Véda várhatóan 2015 végére épül zölte a halasi kórház sajtókapcsola- a közlekedésrendészetnek is. ki teljesen, addig kiegészül egyebek ti osztálya. Az egyenként 5,7 millió forint érté- mellett fix telepítésű pontokkal, az Kép-szöveg: Pozsgai Ákos kű eszközöket európai uniós finan- eszközök adatait feldolgozó és rendszírozásból vásárolta a rendőrség. szerező informatikai rendszerrel, Várhatóan a harmadik negyedév- valamint a különböző adatbázisokat ben jelennek meg a kkep-k kiegé- és intézkedő szerveket összekapcsoszítő funkciói: az eszközök képesek ló adatkommunikációs hálózattal. lesznek érzékelni és rögzíteni pélP. Á.

Lezárta a nyomozást a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság azzal a férfival szemben, aki a gyanú szerint mintegy 1,5 millió forintot csalt ki barátnőjétől. A kapitányság bűnügyi osztálya csalás megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a 45 éves pécsi K. András ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2013 novemberében egy társkereső oldalon ismerkedett meg a nővel, akivel kis idő múlva össze is költözött. A gyanúsított több alkalommal kért az élettársától kölcsön különböző pénzösszegeket, összesen 1,5 millió forintot. A férfi a barátnőjét azzal hitegette, hogy a kölcsönkért pénzt vissza

fotó: illusztráció

Másfél milliót csalt ki élettársától

fogja fizetni. A kölcsönt azonban másra fordította, a tartozást nem adta vissza a nőnek, aki végül a rendőrséghez fordult. K. Andrást gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök, ahol a férfi elismerte a bűncselekményt. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság az eljárást a napokban fejezte be, az ügy aktáit vádemelési javaslattal továbbította a Kiskunhalasi Járási Ügyészségnek. P. Á.

Meglopta, kirabolta Rablás és zsebtolvajlás miatt emelt vádat a Kiskunhalasi Járási Ügyészség egy kiskunmajsai férfivel szemben. A vádirat szerint a 39 éves férfi ez év január 11-én az esti órákban együtt italozott alkalmi ismerősével Kiskunmajsán, egy borozóban. Közben a vádlott kivett az ismerőse kabátzsebében lévő pénztárcájából 5 ezer forintot, majd a tárcát visszatette. A lopást a borozó vendégei észrevették és felszólították a vádlottat, adja viszsza az ellopott pénzt. A férfi azonban tagadta, hogy ellopta volna cimborája pénzét, este 22 óra körül távozott a

borozóból. Kis idő múlva a meglopott alkalmi ismerős is hazaindult, útközben azonban egy kevésbé kivilágított utcában odalépett hozzá a vádlott, hátul lefogta, a telefonját követelte tőle. A dulakodás közben a támadó férfinek sikerült megszerezni a sértett mobiltelefonját, amivel elmenekült a helyszínről. A vádlottat röviddel ezután azonban elfogták és előállították a rendőrök. Az intézkedés során a telefon mellett a borozóban ellopott készpénzt is megtalálták a férfinál, mindkettőt visszakapta a sértett. P. Á.


útépítés 

2015. április 8. Hamarosan elkezdődhet az 53as és az 54-es főút felújítása, jelentették be közös soltvadkerti sajtótájékoztatójukon Font Sándor és Bányai Gábor országgyűlési képviselők. A kizárólag hazai forrásból megvalósuló mellékutak felújítására elkülönített 50 milliárd forintból 2,8 milliárd forint jut Bács-Kiskun megyére. A pénzből az 53-as és az 54-es főút közös szakasza – Kiskőröstől a soltvadkerti központi körforgalomig, és tovább az 53-as főút majdnem a kiskunhalasi tábláig vezető mintegy 18 kilométeres szakasza újul meg. Felújítják az 54-es főút BócsaSoltvadkert között vezető 3 kilométeres szakaszát is.

Felújítják az utat Halas és Vadkert között Az 50 milliárd forintból 2,8 milliárd jut Bács-Kiskun megyére A főutak felújítási munkái a tervek szerint nyár végén, de legkésőbb szeptemberben elkezdődődnek, 2,8 milliárd forintból valósul meg, amelyet kizárólag hazai forrásból finanszíroznak és várhatóan 2-3 hónapig tartanak majd. Új szalagkorlátokat, fényvisszaverő prizmákat és a kiemelt útfelfestések mellett sebességjelző berendezéseket is felszerelnek a településekre bevezető útszakaszokon. Az 53-as, 54-es főutak közös szakasza Magyarország egyik legforgalmasabb útszakasza, 12-14 ezer jármű halad el naponta, főként az 53-as főút a leterheltebb a dél felé haladó tranzitforgalom miatt. Ezt is figyelembe véve tették a javaslatot ennek az útszakasznak a felújítására az országgyűlési képviselők. Az 54-es és 53-as főút közös szakasza az eddigi 6 méterről 7 méterre szélesedik – magyarázta a sajtótájékoztatón Sztana Zoltán, a Magyar Közút Zrt. Bács megyei

igazgatója. Elmondta azt is, hogy a kivitelező céggel kötendő szerződésbe foglalják majd, hogy a felújítani tervezett útszakaszokat öt év múlva felülvizsgálják, és ha nem felelnek meg az előírt paramétereknek, akkor a kivitelezőnek ismét fel kell újítani a kérdéses útszakaszt. – A megyét átszelő két nagyon forgalmas 53-as és 54-es főút kimaradt a megyében zajló fejlesztésekből, ezért, amikor az 50 milliárdos hazai forrás meggynyílt, Bányai Gáborral közösen azt javasoltuk, hogy a számadatok alapján is visszatükröződő, iszonyatosan nagy forgalmú és ennek következtében leromlott állapotú utakra fordítsuk a megyét illető pénzkeretet – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Font Sándor, a szomszédos 3. számú választókörzet országgyűlési képviselője. Bányai Gábor azt emelte ki, hogy az elkövetkezendő években a települések és a térségek közöt-

Figyelem, útzár! Megváltozott a belváros forgalmi rendje a hét elejétől. A tervek szerint három héten át zárva lesz a Városháza utca, így a Köztársaság utca felől nem lehet behajtani majd a centrumba. A Táncsics utcából is kizárják az autósokat, csak azok hajthatnak be a Kossuth utca felől, akik ott laknak vagy az üzletek áruellátását biztosítják. Változást jelent az is, hogy be lehet majd hajtani a Jósika utca felől a Városháza utca felé, egészen a Sparig lehet autózni. A szakemberek ígérete szeriont három hét alatt lezajlanak majd azok a munkák, amely a korlátozásokat indokolják. Április végén visszaállhat a régi forgalmi rend – tudtuk meg. jl

A megye egyik legforgalmasabb útja az 53-as, napi 8 ezer gépjármű közlekedik a mára életveszélyessé vált szakaszon ti együttműködésről fognak szólni az európai és hazai pályázati kiírások, ezért egyebek mellett az útdíjakból is juthatnak bevételhez a térség települései, amely forrást jelenthet többek között a kiskunhalasi elkerülő út megépítéséhez is.

Bányai Gáborhoz csatlakozva Font Sándor hozzáfűzte: az elmúlt évben mintegy 200 millió forint folyt be az államkasszába az útdíjakból, szeretnék elérni, hogy ezt az összeget teljes egészében az úthálózat fejlesztésére költsék. Kép-szöveg: P. Á.

Jövedelmi felmérés Felméri a lakosság fogyasztási szokásait, jövedelmi helyzetét és életkörülményeit a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatfelvétellel az életszínvonal alakulását kívánják vizsgálni. A felmérés március 16. és május 15. között zajlik. Az adatfelvételben részt vevő 13 ezer háztartás kiválasztása véletlenszerűen történt. Megyénkben 17 településen (Kecskemét, Baja, Ba-

lotaszállás, Bácsborsód, Dunaegyháza, Érsekcsanád, Harta, Jánoshalma, Kalocsa, Katymár, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kunszállás, Kunszentmiklós, Mélykút, Szabadszállás, Tompa) összesen 892 háztartást keresnek fel a hivatalos igazolvánnyal rendelkező összeírók. A kérdésekre az interneten vagy az összeíró személyes közreműködésével lehet válaszolni. P. Á.


 mozaik

2015. április 8.

Börtön létesítését támogatná a Jobbik A Jobbik elmúlt időszakban végzett önkormányzati munkájáról beszélt sajtótájékoztatóján Patocskai Tamás, Kiskunhalas jobbikos képviselője.

Halasi borok kóstolója a hírös városban Több nemes nedűjéből adott ízelítőt a Szőke Pincészet, valamint a Duna Borrégió Borút Egyesület Kecskeméten tartott borkóstolóján. A péntek esti gasztrokulturális rendezvényen telt ház várta a halasi borászokat, Szőke Sándort és fiát, Tibort. A Borháló Kecskemét új borkóstoló-sorozatot indított, melynek keretein belül a Duna Borrégió Borút Egyesület borászai mutatkoznak be a hírös város borkedvelői számára. Az elmúlt hétvégén a Halasi Borászati Kft.-é volt a lehetőség. A borkóstoló-sorozatot április 3-án a Szőke Pincészettel folytatták. Szőke Sándor személyéhez a Generosa fajta megismertetése, gondos művelése kötődik. A Duna Borrégió Borút Egyesület meghatározó tagjaiként Szőke Sándor és fia, Szőke Tibor személyesen mutatta be kiváló borait a kecskeméti publikum számára. Az est borsora a következőképpen alakult: Kiskunhalasi Olaszrizling, Generosa, Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Kékfrankos Rose, Kékfrankos. A 75 hektár szőlőterületet gondozó Halasi Borászati Kft. – Szőke Pincészet Kiskunhalas város szívében található. „1996-ban ragadtuk meg a lehetőséget, hogy létrehozzunk egy Kiskunhalas város nevéhez, mint a szőlő és a bor városához méltó szőlészeti és borászati vállalkozást. A borok előállítása és kezelése során szigorú elvárásokat teremtettünk magunknak, amelynek munkatársaink lelkiismeretes, alapos szakmai munkával felelnek meg.

A folyamatos fejlődés jegyében új, innovatív megoldások bevezetését eszközöltük, mint a saját, céltudatos termesztési technológiával létrehozott szőlőültetvény, az irányított erjesztés vagy a legkorszerűbb palackozó berendezés beüzemelése. A pincénkre jellemző egyedi reduktív technológia szigorú betartása mellett célunk boraink egyéni, friss, gyümölcsös jellegzetességeit megtartani” – mutatta be az általa irányított borászati vállalkozást Szőke Sándor az Elitbornak. A kóstolón résztvevők megízlelhették a kiskunhalasi borokat, valamint a kóstolón felszolgált Garabonciás Sajtmanufaktúra sajtkülönlegességeit, a Cseh pékség péksüteményeit és a híres-neves hartai kolbászt és szalámit. Ezenfelül újdonságként egy kecskeméti étteremmel együttműködve a borokhoz hangolt pizzákat szolgáltak fel. – A Borhálóban egy rendkívül jó hangulatú, színes társaság várt minket. Ugyan bizalommal fogadtak, de többen némi szkeptikus fennhanggal viseltettek az alföldi borok iránt. A bemutatott tételek hatására azonban megdöbenéssel szabadkoztak. Szerencsére mindenkinek nagyon ízlettek a bemutatott borok! Nem csak rendkívüli alkalom volt ez számunkra, hogy egy országos borkereskedéssel karöltve mutassuk be borainkat, de mindig jó élménnyel tölt el, ha új élményeket is tudunk mutatni a borszerető közönségnek – osztotta meg velünk élményeit és tapasztalatait Szőke Tibor borász a kecskeméti borkóstoló kapcsán. Pál László

A képviselő többek között a menekültáradat veszélyeire hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy ne létesüljön Halason se zárt, se nyílt befogadó állomás. Véleményével azonban egyedül maradt, a testület többi tagja támogatta az erre vonatkozó előterjesztést. – Már ekkor felhívtam rá a figyelmet, hogy inkább egy börtön létesítése lenne támogatandó, hiszen ha ez megvalósulna Halason, akkor mintegy 250 tartós és tényleges munkahely jönne létre. A februári testületi ülésen kértem a polgármester urat, hogy szólítsa fel a térség fideszes országgyűlési képviselőjét erőteljes lobbitevékenység kifejtésére a megvalósítás érdekében – emlékezett vissza Patocskai Tamás, aki biztosította a képviselő-testületet arról, hogy a választókerület jobbikos országgyűlési képviselője, Farkas Gergely is támogatja az elképzelést. –

A 2015-ös költségvetésről minden elmondható, csak az nem, hogy a fideszes választási ígéretek beteljesülését vagy megkezdését jelentené ez az év. Hiányzik belőle a valódi munkahelyteremtés, még ösztönzés sem látszik ebbe az irányba. Marad a közmunka? – tette fel a kérdést a jobbikos képviselő. – Új beruházás indítására nincs pénz, az előző ciklus megkezdett beruházásainak a befejezése marad. A költségvetésben nincs tartalék, annak egyetlen pozitívuma, hogy stabilnak tűnik, szigorú gazdálkodással végrehajtható. Új adót ugyan még nem találtak ki, de nem is csökkentettek a sugalmazott ígéretek szerint – jegyezte meg Patocskai, aki a közhangulatot javító intézkedéseket, így a tanyagondnoki hálózat gyors kiépítését várná a városvezetéstől. Végül megjegyezte, hogy nagy eredménynek tartja a már elfogadott önálló előterjesztését, a Diák- és Ifjúsági Önkormányzat szeptemberi megalakítását, melynek révén a fiatalok jobban részt vehetnek a közélet és saját sorsuk alakításában. HT

Tehetséggondozás a Kertvárosiban Eredményes tanévvel büszkélkedhet a Kertvárosi Általános Iskola, számtalan sikeres rendezvényt valósítottak meg és voltak közreműködői más városi eseményeknek. Az iskola tanulói közül szép számmal vettek részt különböző tanulmányi és sportversenyeken és értek el kiváló eredményeket, köszönhetően az iskola magas szintű tehetséggondozásának, a pedagógusok felkészítő munkájának. Az év eleje óta számos sikert könyvelhetnek el, úgy a diákolimpián, mint művészeti versenyen. Mindenütt taroltak a kertvárosi gyerekek. A játékos sportvetélkedő megyei döntőjén elsöprő sikerrel végeztek az első helyen, az országos elődöntőn 3. lett a csapat. Ha csak az elmúlt hónap eredményeit vesszük sorra, kimagas-

ló munkát bizonyítanak. A mezei futóversenyen Fődi Ádám (3.b), Markovics Dóra (4.a) és Molnár Viktor (8.b) első helyen végeztek, így a megyei versenyen is indulhatnak. A kéttusa diákolimpián a Fődi Ádám, Kocsi Levente kettős a 3. helyen zárt. Egyéniben Fődi Ádám 6., Markovics Dóra 8., Markovics Lili 10., Patocskai Lázár a 10. helyen végeztek. Az országos szövegértési verseny megyei döntőjén Varga Domonkos (8.b ) az első helyen végzett és ezt a dicsőséget az országos versenyen is learatta. Hegedűs Ildikó (7.a) a 11. helyet szerezte meg. A budapesti Nemzetközi Gyorstollas versenyen Rácz-Fodor Vivien (5.a) 3. helyen végzett. HT


fejlõdõ 

2015. április 8.

A tanári kar és Téglás László igazgató is büszke azokra a diákokra, akik a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium színeiben megyei és országos tanulmányi versenyeken voltak ott a legjobbak között. Mint megtudtuk, az egyik ilyen kimagasló eredmény a végzős Kónya Csaba nevéhez köthető, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem országos matematikaversenyén bizonyult a legjobbnak. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában Berta Somogyi Kinga első, Demjén Attila és Honfi Dániel második, Szabó Martin és Blahó Barnabás harmadik, Kónya Csaba negyedik, Viczei László ötödik, Honfi Benedek pedig hatodik helyen zárt. A Tekó ráadásul minden évfolyam csapatversenyében a dobogóra állhatott; a 12.-esek meg is nyerték az összetettet, a 10. és 11. évfolyam második, a 9.-esek pedig harmadik helyen végeztek. A Bács-Kiskun Megyei Matematikaversenyen a kilencedikesek között Orcsik Mihály volt az első, a tizedikeseknél Horváth Patrik nyert, Kovács Veronika a második, Honfi Dániel a negyedik legjobb eredményt érte el. A tizenegyedikeseknél Blahó Barnabás révén tekós siker született, a végzősök között Kónya Csaba máso-

dik, Demjén Attila a negyedik volt. A Szép Magyar Beszéd versenyen két rákóczis tanulói is dobogóra állhatott: Farkas Edit a megyei fordulót megnyerve bejutott az országos döntőbe, míg Madaras Anna a harmadik helyet szerezte meg. Somogyi László Tibor nem először vett részt országos esszépályázaton. Ezúttal a Széchenyi István Egyetem versenyén kapott különdíjat értekezéséért. Gépírásban három tanuló jutott el az országos döntőig, Tóth Gábor ráadásul a dobogó harmadik fokára is felállhatott. Az Espereskerületi szellemi hittanversenyen Pap Roland bejutott a megyei döntőbe, a Vargha Alexandra, Tegzes Alexandra és Kudliman Ramóna alkotta csapat pedig második helyen zárta a versenyt. Informatikában is nagy sikernek örülhettünk, miután Tóth Imre bejutott a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny programozói kategóriájának országos döntőjébe. HT

Tűz ütött ki A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően senki sem sérült meg abban a tűzesetben, ami a Kőrösi úton ütött ki kedden a délutáni órákban. Négyen laktak abban az épületben, ami eddig ismeretlen okok miatt kapott lángra. A bent lévő gázpalackokat még ki tudták

menteni az ott élők, mielőtt felrobbantak volna. A kiskunhalasi tűzoltók két kocsival vonultak a helyszínre, ahol már teljes terjedelmében égett az épület. Képriport és részletek a www.halasmedia.hu oldalunkon. HT

fotó: pozsgai ákos

Országos élmezőnyben a tekósok

Régi álom valósulhat meg a strand fejlesztésével

Milliárdos lehetőségek Halas a fejlődés útjára lép Soha nem látott és tapasztalt fejlesztési lehetőség előtt áll Kiskunhalas, melyek között elsődleges prioritást élvez a strand fejlesztése és számos olyan beruházás, mely már évtizedek óta várat magára. Közel 63 milliárd forintos forrást használhat fel a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban a halasi járás. Skribanek Zoltán, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője szerint a városnak olyan lehetőségei lesznek, amelyekre hosszú ideje nem volt példa. A számítások szerint 5-6 milliárd forint a közvetlen környezetünkben hasznosulhat. A közelmúltban tájékoztatta a kiskunhalasi járás polgármestereit Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke az elkövetkező időszak uniós forrásainak felhasználási lehetőségeiről. Kiderült, hogy az ország 12 ezer milliárd forintot fordíthat fejlesztésre, ebből megyénk közvetlenül 63 milliárd forintot költhet majd. A halasi járásra 5-6 milliárd forint jut, ennek kapcsán jegyezte meg Skribanek Zoltán, a Fidesz-KDNP önkormányzati frakcióvezetője, hogy ezzel olyan lehetőséget kap a város és közvetlen környezete, amelyek gyökeresen megváltoztatják pozitív irányba a város megítélését. Hozzátette: Kiskunhalas milliárdos nagyságrendű forrást használhat majd fel. Tizenhárom cél meg-

Skribanek Zoltán: milliárdokat fordíthatunk fejlesztésekre valósulását támogatja az Európai Unió, melyeket a halasi önkormányzat is célul tűzött ki. Így többek között az Ipari Parkok fejlesztése, utak építése, csapadékvíz-elvezetés megoldása, bölcsődei, óvodai férőhelyek bővítése, idegenforgalmi, turisztikai beruházások,megújuló energiaforrások felhasználása, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása szerepel a kiemelt támogatási területek között, melyek találkoztak a városvezetés elképzeléseivel. – Már most látszik, hogy Kiskunhalas igényei és az unió által támogatott területek fedik egymást, a város jó helyzetben van, így a következő években komoly és látványos fejlődésre van lehetőség – fogalmazott a politikus. JL


 értékmentõ

2015. április 8.

Kulturális úton

A Sóstó Csárda A csárda történetének fontos momentuma az, amikor Kollmann István vendéglős, kocsmáros Moson vármegyéből Kiskunhalasra költözött. 1840-et írtunk ekkor. Ő lett a nagyvendéglő bérlője, az ő és felesége nevéhez fűződik 1862-ben a Sóstó fürdő megépítése és fellendítése. A csárdaépület a 19. század elején épült késő klasszicista stílusban. Déli falán található egy 48x30 cmes márványtábla, amely megörökítette Kollman

fotó: pozsgai ákos

A gasztronómia halasi fellegvárába, a több mint másfél száz éves tradícióval rendelkező Sóstó Csárdába kalauzoljuk el önöket a Kulturális út újabb állomásaként. Talán nagyon kevesen tudják azt, hogy évtizedekkel ezelőtt fürdőkomplexum üzemelt azon a helyen, ahol mára a patinás vendéglátóhely van. A csárda viszont manapság is betölti közösség-összehozó szerepét, a hatalmas fák árnyékában évente ezrek fordulnak meg. Érdemes egy kicsit elmélyedni a vendéglő múltjában, talán olyan információkra is rálelhet az olvasó, amelyet eddig nem tudott. Induljunk, irány a Sóstó Csárda.

Istvánnak és nejének, Rozáliának a nevét. Keleti részén a bővítést 1862-ben maga Kollman vendéglős végeztette el. Különlegessége a függesztett, boltíves mennyezetszerkezet, maga az épület műemlék jellegű. A vendéglő mellett fakádas fürdőház épült, amely fénykorát az 1920-as években élte. A csárda mindig is jelentős volt Kiskunhalas életében. Az elmúlt évtizedekben a tragikus hirtelenséggel elhunyt Gulyás József, majd Herczeg Nóra és Takács József tett sokat azért, hogy a

Sóstó Csárda öröksége tovább tartson. 2009-ben az „Év Vendéglátója díjat” nyerte a vendéglátóhely a Bács Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától. Ugyanebben az évben a Decanter magazin az ország legjobb csárdájának titulálta a Sóstó Csárdát. Az utóbbi években a vendéglátóhely kiveszi részét a város kulturális sokszínűségéből is, a Gulyás Fesztiválra ezrek zarándokolnak ki a szép környezetbe. HT

Útikönyv az élet nevű túrához... A városi könyvtárban csütörtökön este Juhász Zsolt író volt a vendég. A rovásírás jelrendszer mint útikönyv az élet nevű túrához… (Avagy hogyan ébred a Mag népe) címmel tartott előadást. Juhász Zsolt új megvilágításba helyezi a magyar nyelvet és a hozzá szorosan kapcsolódó írást, amit ma elterjedten rovásírásnak neveznek. Az anyanyelvet szeretné megszabadítani mindattól a negatívumtól, ami rárakódott, hogy tisztán, régi fényében

pompázhasson. Juhász Zsolt érveket sorolt fel arra, hogy a magyar nyelv és az ősmagyar írás egy mesterségesen létrehozott nyelv és egy hozzá szorosan kötődő mesterségesen létrehozott írás. – A nyelvben és az írásban is van

egy rendszer. A rendszerek nem jönnek létre véletlenül. Ez kérdéseket vet fel a modern tudománnyal kapcsolatban. Mit keresünk ebben a világban? Mi a dolgunk? A tétel, amit hirdetnek, például, hogy makogásból indult ki a nyelv, ellentmondást rejt magában. A magyar nyelv szakrális jelentései bizonyítják, hogy rendszerről van szó. Például: egész – egészséges, fél – félelem. Vannak utak, amelyek az egészség felé vezetnek. Vannak olyanok is, amelyek a kétségek és a félelem felé. Azért vagyok itt, hogy ezeket tudjam – mutatott rá. Juhász Zsolt Az élet egy-enlete címmel rövidfilmet is vetített. Két főszereplője volt, a miért és a hogyan. – Hihetetlen egyszerű dolgok vesznek minket körül, mégis úgy éljük meg, mintha bonyolultak lennének. Miért tűnik bonyolultnak a világ? Azért, mert hiányzik belőlünk az egyszerűség. A világ összes történése egy körtánc az egészség, az egyensúly és a kétségek, a félelmek között. A Mag igazi jelkép. A természetes tudás szimbóluma. Azé, ahogyan létrejön maga az élet. A Mag felismeri az alkalmas időt. Tudja, mikor van itt a

nyugalom és mikor a cselekvés ideje – fogalmazott Juhász Zsolt. – Nem véletlen, hogy a Mag népének gyermeke tehetséges lehet. A magyar nyelv nem csak kommunikációra alkalmas. Önmagán, a logikáján keresztül bizonyítja, hogy filozófiai rendszer. A magyar nyelv bemutatja, hogy mi az élet célja. A könyveim is ezt teszik. A nyugati tudomány még nem tudja, hogy az élet maga is egy rendszer, célja van – fűzte hozzá. Kép-szöveg. P. L.


közérdekû 

2015. április 8.

röviden Maradnak a fák

Bár több képviselő is amellett érvelt, hogy kivágjanak öt fát a Szilády Áron utcában, végül többségi döntés alapján ez nem történik meg. Vágó József évek óta küzd azért, hogy az ingatlana előtt lévő növényekkel kezdjenek valamit. Eddig is több milliós károkat okoztak a házában a fák ágai, gyökerei, ráadásul a kötelező védőtávolság sincs meg. Szakértői vélemény szerint akár komoly veszélyhelyzet is kialakulhat, ha a falak statikailag rosszabb állapotba kerülnek. Matos Andrea városi főkertész azt mondta, ha a fákat kivágják, akkor azokat nem lehet pótolni. Ha viszont elvégzik a szükséges, szakszerű gyökérmetszést, akkor a problémák megoldódhatnak. A szakember hozzátette, az egész fasor jó állapotban van. Végül a testület úgy döntött, hogy nem járul hozzá az öt fa kivágásához. Viszont határozatában rendelkezett arról, hogy a szükséges gyökérmetszésről árajánlatot kérjen, és ezt terjessze a testület elé április végén.

Bővül a Fazekas

Mint arról korábban beszámoltunk, a balotaszállási és zsanai iskola működtetője nehézségekkel küzd. Ennek egyik újabb jele az, hogy a halasi tankerület felmondta a köznevelési megállapodást az üzemeltető Táltos iskolával. A két suli a jövőben a kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola tagintézményeként, illetve telephelyeként működik majd. Balotaszálláson az 1-8. évfolyam, míg Zsanán az 1-4. évfolyam tanul a jövőben is. Az új megállapodás szeptember elsejétől lép életbe.

Maradhatnak

A Mozgáskorlátozottak Kiskunhalasi Egyesülete évente több száz alkalommal nyújt segítséget. Éppen ezért fontos, hogy olyan helyen legyen a szervezet irodája, amely könnyen megközelíthető. Az Eötvös utcai helyiség alkalmas volt a feladatra, éppen ezért akarta az egyesület, hogy továbbra is maradhasson. A képviselő-testület ezért döntött úgy, hogy további két esztendőre biztosítja az irodát a mozgáskorlátozottaknak, amiért nem kell bérleti díjat fizetniük.

Fantáziát lát a belvárosban Kószó János határozott, eltökélt, ha a céljai megvalósításáról van szó. A halasi mozit is üzemeltető Cinema Szeged Kft. vezetője két üzlethelyiséget is bérbe vett a belvárosban. Mint mondta, megpróbál életet lehelni a megújuló főtérbe. Kávézót, ajándéktárgyakat forgalmazó üzletet nyit, kiülős terasszal. Amikor beszélgettünk vele, többször is elhangzott a szájából, hogy lát fantáziát az új vendéglátóhelyben.

Anno is a vendéglátóhelyek Mekkája volt a patinássá érlelődő városközpont

Kószó János: Legyen pezsgés a belvárosban! Aki ismeri Kiskunhalas múltját, az jól tudja, a régi belváros a vendéglátóhelyek Mekkája volt. A városi étterem, a nagycukrászda, az udvari söröző évente tízezreket vonzott. Valami hasonlót szeretne megvalósítani a boldog békeidőkhöz képest évtizedekkel később a halasi mozit is üzemeltető vállalkozás.

Az ügyvezető Kószó János már felújíttatta a filmszínházat, élet költözött abba a létesítménybe, amelyről nem is olyan régen még úgy beszéltünk, lehet, hogy be kell zárni. Mára azonban a környék legnépszerűbb mozija lett, amely színházaknak, előadásoknak is helyet ad. Kószó János most tovább álmodja a történetet. A filmszínház melletti üzlethelyiségeket alakíttatja át. Kávézó lesz, kiülős terasszal. Hetek óta tartanak az előkészületek, beszélgetésünk idején az ügyvezető éppen azon dilemmázott, milyen sör is legyen az új helyen. Olyat szeretne, amelyet szeretnek a halasiak és különleges is egyben. A vállalkozó már május elején, amikor remények szerint beköszönt a tavaszi na-

pos idő, szeretne nyitni. Kiderült, hogy ezzel párhuzamosan a mozi udvarában is folynak munkálatok. Ott egy kis színpad lesz, ahol kisebb zenekarok léphetnek fel és kareoke bulikra is lesz lehetőség. Évtizedekkel ezelőtt ez a hely szintén sörözőként üzemelt és nagy népszerűségnek örvendett. Most valami hasonlóra számít az üzemeltető. Kószó János többször is elmondta, hogy lát fantáziát a megújuló belvárosban, amelynek pezsgéséhez maga is próbál hozzájárulni a saját eszközeivel. A városvezetéssel arról is tárgyalt, hogy az egykori szállodai szobák kihasználtságán is lehetne javítani. Ebben is partner lehet a Cinema Szeged Kft. a jövőben. Jáger L.

Indul a lomtalanítás Jövő hétfőtől nyolc napon át lesz a szokásos halasi lomtalanítás. A szolgáltató útvonaltervet állított össze, amely alapján az autók járják majd a várost. Fontos információ, hogy csak a bezsákolt, bekötegelt hulladékot viszik el. A tavaszi lomtalanítás idején több száz köbméter feleslegessé vált kacattól szabadulnak meg a halasiak. Több olvasónk is érdeklődött, hogy Kiskunhalason mikor lesz ilyen akció. A szolgáltatótól kapott infor-

mációk szerint tíz napon át gyűjtik majd össze a kirakott hulladékot. Két ütemben zajlik az akció: április 13-17. és április 20-24. között lesz lomtalanítás. Ekkor a feleslegesé vált bútoroktól, fém-, fa-, műanyaghulladéktól szabadítanak meg bennünket. Lehetőség lesz a zöldhulladék elszállíttatására is. Fontos tudnivaló, hogy a kis térfogatú lomot zsákban, a növényi eredetű szemetet pedig öszszekötve kell kihelyezni az utcára. Ilyenkor hajlamosak vagyunk olyan anyagokat is kirakni, amelyet nem visznek el. A szolgáltató figyelmezte-

tett, hogy a veszélyes hulladékot (elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok), illetve háztartási, információs, távközlési, szórakoztató elektronikai hulladékot, gumiabroncsot nem visznek el. A lomtalanítás reggel hét órakor indul minden nap. Részletes, utcákra lebontott útvonalterv a www. halasmedia.hu oldalon olvasható. JL


10 családias

2015. április 8.

Születés – apuka szemmel Profi a csapat a halasi szülészeten

Fotó: Anda Péter

– Most kezdünk leszállni a Földre az örömtől, és fogjuk fel, hogy milyen csoda is történt velünk – osztja meg friss érzéseit lapunkkal Juhász Gábor, aki alig pár hete lett édesapa. A csoda, Gréti személyében érkezett hozzájuk, 3100 grammal és 50 centivel. A szülők, Gera Irma és Gábor, becenevén Gugu, azóta is a fellegekben jár a boldogságtól. Szerencsére a várandósság is problémamentesen telt.

Melodyland, zeneország Több évtizedes zenészmúlt, megannyi sikeres buli Kiskunhalastól egészen Norvégiáig, a Melodyland zenekar már letette a névjegyét zeneországban. Legutóbb a halasi Kórházbálon játszottak városunkban, immáron kiegészülve egy remek dobossal, Pakai Istvánnal.

– Szegedre jártunk a klinikára, fogadott orvosunk is volt, aki március 18-ra rendelte be a páromat befekvésre. 17-én azonban hajnali 4-kor elfolyt a párom magzatvize, és nem mertünk rizikózni, hogy átutazunk Szegedre, így kerültünk a halasi kórházba! Kedvesen fogadtak minket, annak ellenére, hogy előtte nem oda jártunk. Délután fél 5-ig vártuk. Ezután infúzióra kötötték, mely beindította a fájásokat. Fél 8-ig vajúdott, de sajnos nem volt elég. Ekkor Lajkó doktor úr és Básty doktor úr úgy döntöttek, hogy legyen császáros szülés. Végig fogtam a párom kezét, de a műtőbe már nem engedtek be. 19:45kor felsírt a kis hercegnőnk. Az első találkozás egy életre szóló élmény volt! A kicsi is sírt, de nekem se a hagymától volt nedves a szemem... Amikor megmutatták, rögtön elkészültek az első képek, videók. Négy

Turcsány Tamás és Pitz Róbert több évtizedes (zenész)barátságot ápol. Talán kevesen tudják róluk, hogy már a kilencvenes évek közepén komoly halasi kötődésük volt. Posztobányi László két lemezét is az ő szakavatott közreműködésükkel vették fel. Aztán csatlakozott a fiúkhoz egy gyönyörű hang, Szabó Elza, aki nemcsak zenekari társat, hanem élete párját is megtalálta Tamás személyében. A Melodyland zenekart, túlzás nélkül mondhatjuk, az egész ország ismeri. Kiskunhalason is számtalan bálon, rendezvényen muzsikálnap után engedték haza őket, azóta tak a jelenlévők nagy örömére. Az a kis csöppség bearanyozza minden elmúlt időszakban aztán csatlakopillanatunkat. Szokjuk az új helyzetet, Gréti baba is próbálja felfedezni a világot. Nagyokat alszik, eszik és apát, anyát mindig leveszi a lábáról. Én egyszerűen SZERELMES VAGYOK A KICSI LÁNYOMBA! Nagyon köszönjük a halasi kórház szülészetének a profi munkáját. Kedvesek voltak a szülésznők, ápolók, orvosok, és mindenki, aki mellettünk volt ezen a számunkra jeles napon. Igazi profi csapat! A születésnapom előtte nap, március 16án volt. A legszebb ajándék, amit valaha kaptam az életben.

Vadkerti Mónika

zott hozzájuk Pakai István dobos. Pistát senkinek sem kell bemutatni városunkban, hiszen évtizedek óta muzsikál. Most azt mondja, hogy Turcsány Tamásékkal egymásra találtak, nagyon jó közösséget, zenekart alkotnak. A dobos évek óta minden fórumon megszólal annak érdekében, hogy a halasi zenészek kapjanak nagyobb szerepet a helyi rendezvényeken. A Melodyland szerencsére egyre többet játszik városunkban, legutóbb a Kórházbál közönsége láthatta, hallhatta az együttest és a rengeteg táncoló bizonyította, komoly jövője van ennek a formációnak is. JL


2015. április 8. A sárkány maga a végzet, a véglet és a végtelen szimbóluma. A valóság realizmusa hozta létre és az ember tüneményes fantáziája élteti. A Berki Galériában június végéig látogatható Szalai József: Miért szeretem a sárkányokat? című kiállítása. A tárlat a Thorma János Múzeum szervezésében valósult meg. Mágia, misztikum lengi be a Berki Galéria Sárkányok termét. Szalai József: Miért szeretem a sárkányokat? című tárlatának megnyitóját március 27-én tartották. Dr. Komáromi Szilárd beszédében azt mondta: bátor ember kiállítása ez, aki szembe mer nézni a mítoszokkal. A grafikák arról tanúskodnak, hogy nincs mitől félni. A sárkány mindig magasztos eszmét közvetít. Az irodalom gazdag sárkányokban, két egyforma nem létezik. – A keleti sárkányok általában jóindulatúak, inkább segítik az ember történelmi fejlődését. A nyugatiaknál megjelenik az erőszak, rabolják a királylányokat… A kiállítást rendező művész-tanár arra vállalkozott, hogy sárkányszimbólumaival végigkalauzol földrészek és évezredek között, miközben mozgalmas grafikái mellett feldolgozza az emberiség talán első globális félelmének tárgyát. Az alkotások keleti sárkányokat, nyugati repülő sárkányokat, sumér

mûvészet 11

Szalai József:

Miért szeretem a sárkányokat?

sárkányt, maya tűzokádó sárkányistent, tűz- és vízsárkányt, föld- és levegősárkányt ábrázolnak. A kiállításhoz Szalai József felhasznált régebbi alkotásokat – 2003-tól – és újabbakat, tavalyiakat és ideieket. – A képek a Miért? című könyvhöz készültek. A szöveghez rajzoltam a művészeti megjelenéstől a régészeti leleteken át a jövő sárkányaiig. Vannak itt időszámításunk előtti és futurisztikus sárkányok – mutatott rá. Felmerül a kérdés: Miért szereti Szalai József a sárkányokat? – „Tulajdonságaik elkápráztatnak. Erősek, félelmetesek, ősiségükkel nemesek. Amire az emberiség sokáig csak vágyakozott, megáldottak a repülés képességével. Varázslatosak és varázsolnak. Lehetnek jók, de lehetnek rosszak, gonoszak is. Lehetnek bölcsek és okosak, ám akadnak közöttük kijátszhatóak. Vannak közöttük félelmetesek és rettenetesek, de legyőzhetőek.” – fogalmazott. Az emberi kultúra a múltban és a jelenben is tele van sárkányokkal. Az emberiség minden kultúrában és minden eszközzel segítette és továbbadta az eljövendő időknek a sárkányokról szóló ismereteit. – Az egyik legősibb mitológiai lény a sárkány a maga varázslatos erejé-

A tízéves Petőfi Sándor Irodalmi Kör tagjai újjászerveződtek József Attila nevét választva csoportjuknak. A közösség munkájában mindenki aktívan részt vesz. Együtt gondolkodnak, ügyeikben közösen döntenek. A József Attila Irodalmi Klub szeretne bekapcsolódni a város kulturális életébe. Teszik mindezt úgy, hogy őrzik és ápolják a hagyományokat. – Értéket teremtünk, és értéket közvetítünk. Bárki számára nyitottak vagyunk. Örülünk, ha csatlakoznak hozzánk irodalmat kedvelő, művelő és hallgató emberek. Várjuk a fiatalokat is körünkbe – tudjuk meg Sári Katalin vezetőtől. – Egymás kölcsönös és szeretetteljes tisztelete, eredményeinek elismerése fontos számunkra – teszi hozzá. Az új irodalmi klub további szoros kapcsolat ápolását tervezi a városi könyvtárral. Szeretnék közkinccsé tenni alkotásaikat különböző összejöveteleken, előadások és felolvasások formájában. – Minden hónap utolsó vasárnapján összejövünk a Vasutas Művelődési Házban: tavasztól őszig délután 4 órakor, télidőben 3 órakor. Célunk, hogy hagyománnyal rendelkező műsorainkat továbbvigyük, és intézményekbe is ellátogatunk. A hozzánk csatlakozó tagokat pártfogásba vesszük. Megjelenéseket tervezünk irodalmi fo-

vel. Az emberi tulajdonságok kristályosodnak ki a motívumban: erő és erőszak, gyengeség és gyengédség – mutatott rá a művész-tanár. A sárkánytéma alapos kutatómunkát igényel. Az alkotók érzelmek, ösztönösség alapján és tudatosan dolgoznak. – Én az utóbbi csoportba sorolom magam: komponálok, tervezek – árulta el Szalai József. – A mitológiai témák, legendák, népmesék mindig tanulmányozandó területek voltak. Kedveltem, szerintem hiány-

zik is az embereknek. Történetileg érdekes visszamenni a múltba, a közös eredetig. A szervezők mesébe illő módon „tűzokádó” pálinkával és hamuban sült pogácsával várták az érdeklődőket. A kiállítást Valentiny-Dóra Csilla és Farkas László készítette. A Miért szeretem a sárkányokat? a Berki Galéria első időszaki tárlata. Szalai József művész-tanár a 60. születésnapjához közeledve az 50. kiállítása felé jár. Kép-szöveg: Pál László

József Attila Irodalmi Klub

Fekete Zsuzsanna, Kocsis Mária, Maróti Dezső, Herner József, Pásztor Gergely, Kis Ferencné Elő Mária, Hajdók Zsóka, Sári Katalin és Molnár Erzsébet lyóiratokban, antológiákban – tájékoztatott Sári Katalin. A klubvezető utazó gyógypedagógusként dolgozik két városban és nyolc intézményben. Irodalmi téren főleg prózával foglalkozik, rendezvényeken

énekel és gitározik. Nagyon fontosnak tartja a következő, Szophoklész Antigoné című művéből való idézetet: „Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb.” Kép-szöveg: P. L.


12 zene

2015. április 8.

Király Viktor legfrissebb albuma és koncertjei sikerére koncentrál. Az énekes szeret utazni is, ha meghívást kap és ideje engedi, megismerkedne Halas nevezetességeivel. } Nagyon sokat utazol repülővel, kocsival, talán vonattal is? – Van egy rossz tulajdonságom: nem nagyon tudok előre tervezni utazás szempontjából. Nem is emlékszem, volt-e ilyen. Spontán szokott jönni az ötlet. Amikor eszembe jut, hogy el kellene menni valahova, vagy beszállunk a kocsiba és levezetünk pár órát Horvátországba,

Spontán utazó vagyok

Olaszországba, vagy egy nagyobb lélegzetvétel és repülővel elutazunk valahova. } Az elmúlt év végén – hosszabb szünet után – jelent meg új nagylemezed, a 3rd Dimension. Ez most álmaid CD-je? – Igen, elég régóta nem volt. Inkább úgy mondom, ez álmaim lépcsőfoka. Úgy érzem, hogy egy zenésznek, énekesnek mindig le kell tennie valamit az asztalra. Ez nagyon-nagyon jó volt. Jó, hogy elkészítettem ezt a CD-t, sőt a visszajelzések is nagyon szépek, mert már aranylemez. Köszönöm mindenkinek. Most azon vagyok, hogy még írjak. } Ezen hallható a duett DMC-vel, ami azért elég kevés előadónak adatik meg. – Hihetetlen számomra és az is,

Tavaszi szonáta

Fotók: Morvainé Kovács Ibolya

A művészeti iskola hagyományos húsvéti játszóháza idén is sok gyermeket vonzott a változékony tavaszi időben. Morvainé Kovács Ibolya igazgatóhelyettes vezetésével készültek a szebbnél szebb húsvéti díszek. Tojásfestés, virágos rajzok, báránykák, nyulak alkotása mind-mind a húsvét szépségét, az ünnep varázsát, a tavasz ébredését idézték. Jókedvű duruzsolás kísérte a kézműveskedést, melyet a Nyuszi-büfében finom üdítő és tojásrántotta tett még élvezetesebbé. Sok szülő is figyelemmel kísérte a gyerme-

hogy a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Ez nem olyan együttműködés volt, ami után jött a „csá” és soha többé. Annyira jóban vagyunk, hogy ha véleményeztetni szeretnék egy dalt, elküldöm neki e-mailben és ő 10 percen belül válaszol, tanácsokat ad nekem. Ez nagyon jó érzés. } Mit hoz a 2015-ös év? – Nagyon-nagyon sok élő bulit. Nagyon-nagyon dolgozunk a King Music Managementtel együtt, hogy megvalósítsuk az álmainkat. Szerintem aki kicsit komolyabban veszi ebben a szakmában az éneklést meg a zenét, az a vágya, hogy mindig is élő zenekarral lépjen fel. Ezen vagyunk, ezen dolgozunk. A hab a tortán június végén lesz: egy nagykoncert Lindával. Tényleg egyedülállónak ígérkezik. Ilyet még soha nem csináltunk.

Király Viktor és Pál László – az énekes exkluzív interjút adott lapunkak a Hungexpón } Az ének iskolájában elindult az új évad. – Igen, nélkülem. Molnár Ferenc Caramel a tanár helyettem. Saját döntés volt, hogy teljesen odafigyeljek a lemez és a koncertek sikerére. Éreztem, nem lesz annyi időm, mint korábban. Azt akartam ezért, hogy valaki, akivel jóban vagyok, mint Caramellel, az figyeljen a gyerekekre. Ott leszek forgatásokon, csak nem teljes mértékben. Pál László

Esõcsepptõl bárányig

A tavaszi szünet előtt egy nappal Litauszki Petra tanárnő tanszaka tartotta házi hangversenyét. Az alsóbb osztályosok mindegyike kétkét darabot játszott. Orosz dal, Magyar népdal, Kis zongoradarab, Régi angol tánc csak úgy megszólalt, mint Bartók, Mozart, Papp művei. Bezsenyi Nóra Witthauer és Hassler kek ügyeskedését, majd közösen vo- darabjait szépen játszotta. Hallottuk esőcseppek kopogását, vonat zanultak be a hangversenyterembe. Tavaszi szonáta címmel a növendék- katolását, vadászokat és báránykát hangverseny is az ünnep és az új évszak eljövetelét köszöntötte. Molnár Eszter tanárnő vezette a műsort. Nyitó számként a vonós zenekar szépen muzsikálta Beethoven Török indulóját és Bartók Népdalfeldolgozását. Ezután sorban léptek színpadra a szólista gyermekek. Megszólalt hegedű, zongora, fuvola, furulya, énekhang, kürt, trombita, klarinét, szaxofon az iskola tehetséges növendékeinek előadásában. Szinte mindenki hibátlanul játszott a jókedvű koncerten. Kiri Edit és Kiri Erika Webber Requiemjéből a gyönyörű, meghitt Pie Jesu dalt mély átéléssel énekelték, utalva a is. A három testvér, Fodor Ágnes, közelgő ünnepre. Huszár Maxim Zsombor és Fruzsina is jól felkékiváló csellista búcsúztatta a hallga- szült, utóbbi Chopin g-moll mazurtóságot Goltermann: La Foi című me- káját szólaltatta meg. Oláh Kristóf lankólikus dallamú darabjával a han- és Németh Levente két allegro tégulatos, szép estén. A hangverseny telt játszott Hellertől és Köhlerfolyamán zongorán közreműködtek től. Ádám Kata egy érdekes daraaz intézmény tanárai. bot mutatott Schumanntól Színházi L. Molnár Anna utóhangok címmel. A felsőbb osztá-

lyosok között is van egy testvérpár. Tóth Bertold kifejezően zongorázta Kabalevszkij harci táncát. Testvére, a tehetséges Tóth Mirtill zárta a koncertet. Chopin f-moll Keringőjét kiválóan, hibátlanul muzsikálta a zongorán, méltán kapott vastapsot. A színvonalas hangversenyen a fellépés okozta izgalom apró hibáitól eltekintve, mindenki felkészülten, jól játszott, megérdemelve a közönség elismerését.

Fotó: Morvainé Kovács Ibolya

fotó: pál lászló

Király Viktor:

A következő két házi hangverseny időpontja a művészeti iskolában: április 10-én (péntek) 18 órakor Korponai Zsolt tanár hegedűs, április 15-én (szerda) 17 órakor Lauer Zsolt tanár furulyás és rézfúvós növendékei várják az érdeklődőket a hangversenyterembe. L. Molnár Anna


kultúra 13

2015. április 8. Csorvási Zoltán, a Lyra együttes vezetője:

A Lyra Kanadában vendégszerepelt a közelmúltban. Az együttes tagjai húszezer kilométert repültek és egyet autóztak zenés kalandozásaik során. Élményeikről, tapasztalataikról és készü- kis kirándulásra a Nyugati-hegységlő lemezükről Csorvási Zoltán ben. A hét többi napján is a vendéglázenekarvezetőt kérdeztük. tó családok, barátok révén alkalmunk volt néhány nevezetességet megnéz} Márciusban Kanadában töltött egy nünk. Többek között a Nemzeti Parhetet a Lyra együttes. Merre járta- kot, a Parlamentet, az Alberta Múzetok? Milyen élményeket szereztetek? umot, Edmonton felhőkarcolóit, hogy – Kanada nyugati részén, Edmonton- csak a legfontosabbakat említsem. A ban és Calgaryban. Edmonton Alber- családoknál töltött vacsoránk alatt peta tartomány székhelye. Calgary vala- dig igazi barátságok születtek. Hazamivel nagyobb és népesebb város közel utazásunk előtt Edmontonban és Calegymillió lakosával. A meghívó házas- garyban is felléptünk a március 15-i pár Vörös Sándor és felesége, Vö- ünnepségeken. A már említett Vörös rös Patri voltak, akik évek óta terve- családon kívül köszönet Calgaryban zik, hogy a Lyra fellépjen Kanadában. Szabó Lászlónak, a Magyar Ház Részükről ez hatalmas bizalom volt vezetőjének, Séfel Józsefnek és csairántunk, de ez kevés lett volna, ha ládjának a gyönyörű szállásért, Bubenem sikerül nekik meggyőzni a magyar lényi Attilának a bálért és vendéglászervezeteket és azok vezetőit, hogy tá- tásért és mindenkinek, akik segítettek, mogassák a kiutazásunkat. Ehhez tár- abban hogy együttesünk ennek a nagy sult Calgaryban a Magyar Ház is, ahol utazásnak részese lehetett. Köszönet a szintén felléptünk két alkalommal. Mi- gyerekeknek, akik szívszorítóan szével az együttes még soha nem utazott pen énekelték velünk a Nemzeti dalt az együtt repülőn ilyen hosszú úton, ráa- ünnepségen, a gyerekek szüleinek, akik dásul az egyik tagunk most ült először részt vettek a műsorainkon. gépmadáron, volt bennünk egy kis szo- } Összesen húszezer kilométert repülrongás. A Vörös család szeretete a meg- tetek és egyet autóztatok. Van legemlékezetesebb túra? – Minden túra emlékezetes volt. Az ország és városok méretei lenyűgözőek. Itt nincs olyan, hogy leugrok egy tejért a közértbe. Be kell ülni az autóba és 3-4 kilométert autózni a bevásárlóközpontig, amiknek számát még megbecsülni sem tudjuk. A sok látnivaló közül mégis a legemlékezetesebb talán a Sziklás-hegység, ami több mint 4800 km hosszan nyúlik el. Természetesen mi csak egy szeletét láttuk ennek a természeti csodának, de azt is jóval háromezer méter fölötti magasA Lyra együttes Kanadában ságban. A másik nagy élményünk az érkezésünkkor azonban feledtette a 24 Elk Island Nemzeti Parkban volt, amit órás utat, amiből 15 órát a levegőben mi nemes egyszerűséggel „bölényvatöltöttünk. Nem sok időnk volt az átál- dászatnak” neveztünk el. A bölényelásra, mert egy rövid éjszaka után pró- ket sokáig nem érdekelte, hogy a Lybáltuk a Szent Imre Katolikus Magyar ra együttes személyesen szeretné látni Iskolában a Bóbita című itthon már be- őket és az első két órában a tájunkmutatott zenés játékunkat, amit Vörös ra sem jöttek. Amikor már feladtuk, Patri úgymond átültetett kanadai kör- hogy tovább nem kajtatunk utánuk, nyezetbe, továbbá siettünk az esti pró- rátaláltunk egy kisebb csordára. A tübára egy kanadai fogadott dobossal a relmes vadak legalább 20 percig enmásnapi magyar bálra, ami vároko- gedték magukat fotózni. záson felüli siker volt. Régen láttunk } Megjelenés előtt áll ötödik, Legyen már ennyi önfeledten szórakozó, tán- álmod kerek erdő című lemezetek. coló, a zenekarral együttműködő em- Milyen számok kerülnek a korongra? bert, mint Edmontonban, a magyar Kikkel dolgoztatok együtt? bálon. Másnap a 300 kilométerre lévő – A lemez készítése, vagyis az első Calgaryban mutattuk be népes közön- stúdiómunkák több mint három éve ség előtt Bóbita című műsorunkat. Az kezdődtek. Egészen a tavalyi évig nem erős kezdés után nyílt alkalmunk egy történt semmi, egészen addig, amíg

Legyen álmod kerek erdõ

Csorvási Zoltán, Jeszenszky-Sebők Judit, Vörös Sándor és Nagy Zoltán nem kaptuk meg az NKA-tól a támogatást. Ekkor felgyorsultak az események. Rájöttünk kevés lesz a műsoridő a lemezen, ezért újabb öt dalt rögzítettünk. Ezután a szokásos jogvédelemmel kapcsolatos engedélyek beszerzése volt soron, majd a lemez külalakjának eldöntése. Czikkely Anna Kiskunmajsán élő és Budapesten tanuló grafikus kapta meg a feladatot, ami ezekben a napokban fejeződik be. Jósolni már nem merek, de Gyermeknap előtt kapható lesz a lemezünk. Az első stúdiófelvételek Kis Csabi stúdiójában, a Bendegúzban készültek Kis Dávid vezetésével, a tavaly felvett öt dalt és a keverési utómunkákat Jeszenszky Zoltán végezte el kitűnően. A három Lyra-tag mellett a lemezfelvételen Vladár Károly, Kovács Sándor, Jeszenszky Zoltán és a

Szent József katolikus iskola tanulói is közreműködnek. Jó kis lemez lett! } Milyen meghívások várnak a Lyra együttesre? – Kiskunmajsán, a Konecsni György Kulturális Központban április 10-én háromnegyed 9-kor és háromnegyed 10-kor lépünk fel a költészet napja alkalmából. Pusztamérgesen április 13án 14 órakor; Kecelen, a II. János Pál Katolikus Általános Iskolában tartott ünnepi rendezvényen április 22-én 16 órakor vendégszerepünk. Május 1jén 13 órakor a kiskunmajsai kiserdőben találkozhatnak velünk. Kiskunhalason, a Borudvarban május 9-én 17 órakor zenélünk és énekelünk. Gyermeknapi programokon is fellépünk: május 28-án 14 órakor Csengelén; 31én 14 órakor pedig Jánoshalmán. Pál László


14 kisszállás

2015. április 8.

Zsoldos Ildikó:

fotó: pál lászló

Jó érzés, amikor a falu közösséggé alakul } Van-e lehetőség fejlesztésre? – Fontosnak tartjuk a minőségre való törekvést. Nagyrendezvényeink a szomszédos településeken is népszerűek és látogatottak. Minden korosztály számára kínálunk szabadidős és szórakozási lehetőséget. A fiataloknak esténként a csocsót vagy a dartsot. Ebben az évben szeretnénk ezt a lehetőséget szélesíteni azzal, hogy egy nagy TV-t és X boxot vásárolunk. Azt reméljük, több fiatal látogat el hozzánk. Két civil szervezet is nálunk tartja találkozóit. A kézműves szakkör és a Kisszállási Népdalkör. Tavaly sikerült a hangosító beren-

pi fellépőt, Kaczor Ferit szintén a lakosság kérésére foglaltuk le. Adventi esténkre Pál Dénest szeretnénk meghívni, de ez még szervezés alatt áll, akár a méltán híres és nívós Kastélyestünk is. Augusztus 20-21-22-én 3 napos rendezvényünk lesz jó programokkal. Nagyon szeretik a helyiek és szívesen kilátogatnak a Nemzetközi néptánc találkozóra, ami idén augusztus 22-én lesz. Tavaly beneveztünk a Szeretlek Magyarország rendezvénysorozatba. Annyira jól sikerült, hogy ezt az idén folytatjuk. } Milyen tervek, elképzelések körvo-

Zsoldos Ildikó, Szulák Andrea és Tormáné Huczek Hajnalka A Kisszállási Művelődési Ház rendszeresen kínál kulturális programokat az érdeklődőknek, és segíti az önszerveződő csoportokat. A vezetés elképzelései között fejlesztési tervek is szerepelnek. A részletekről Zsoldos Ildikót, az intézmény igazgatónőjét kérdeztük. } Milyen szolgáltatásokat nyújt látogatóinak a kisszállási könyvtár és a művelődési ház? – A művelődési ház a község lakóit és intézményeit is kiszolgálja. Biztosítjuk a helyi lakosság művelődési tevékenységének a lehetőségét, az önszerveződő csoportok segítségét. Termeink a helyi lakosság szolgálatában állnak. Lakodalmak, ballagások, családi rendezvények is szoktak lenni nálunk. Szívesen helyet adunk

a község intézményeinek és civil szervezeteinek is. Számtalan program szerveződik általuk is. Ha csak a Szociális Alapítványra vagy a Kisszállási Népdalkörre gondolok. Az évek alatt számtalan pályázatot írtunk és ennek segítségével fejlesztettük fel az intézmény infrastrukturális helyzetét. Mára igazán kulturált környezetben fogadhatjuk vendégeinket. Évente több kiállítást szervezünk a helyi igényekhez igazodva.

Kőrösi Brigi, Korbely Kornélia, Zsigmond Reni, Horváth Éva, Benedek Edina, Csordás Klaudia, Tormáné Szabó Mária, Bundula Melinda és Pagács Mónika az igazgatónővel dezésünket felfejleszteni, ami már lehetővé tesz egy-egy komolyabb fellépést is. Az idén a számítógépparkot szeretnénk bővíteni. } Gazdag a programkínálat a településen. A nagyobb rendezvényeken neves művészek lépnek közönség elé. A meghívottak esetében a közkívánatra elv működik? Mennyiben tud közösségi színtérré válni a helyi kultúrház? – Rendezvényeink szervezésében és a fellépők kiválasztásában figyelembe vesszük a helyi igényeket és kéréseket. Ezt mutatja az idei év is. Gyermeknapkor, ami június 7-én lesz, a gyerekek kérésére Horváth Tamás és Raul látogat el hozzánk. A faluna-

nalazódnak az idei évre, a költségvetés elfogadása után? – Úgy gondoljuk, szép és értékes művelődési lehetőségeket biztosítunk kis falunkban. Mi legalábbis úgy érezzük. Olyan jó érzés, amikor a falu közösséggé alakul és mindenki segít azért, hogy a rendezvény sikeres legyen. Persze ez nem lehetne, ha a képviselő-testület polgármester úrral nem támogatna bennünket.

Pál László


sport 15

2015. április 8. Péter Dávid eddig is sokat tett azért, hogy a halasi sport hírnevét öregbítse, és a jövőben is ennek érdekében versenyez. A speciális sportoló ott lehet a nyári, Speciális Olimpia Világjátékon, ahol gyorskorcsolyában komoly esélyesként szerepelhet. Kiutazásához viszont anyagi segítségre van szüksége. Két évvel ezelőtt a halasi kötődésű Péter Dávid Dél-Koreában már szerzett aranyérmet és két bronzérmet nyert a Speciális Téli Olimpia Világjátékon. Akkor is Kiskunhalason készült a nagy megméretésre, nagyszülei hathatós támogatásával. Akkor ez jó kabalának bizonyult, éppen ezért edz most is városunkban Dávid. A szülei, nagyszülei ismét mögötte állnak, mindent megtesznek a sikeres szereplésért. A fiatal sportoló, aki nem mellesleg kitűnő tanuló, most a nyári Speciális Olimpia Világjátékra készül, melyet az Egyesült Államokban rendeznek. Mint megtudtuk: Dávid tehetsége, tudása alapján ott lehet a magyar válogatottban, de ehhez 200 ezer forintos hozzájárulást kell fizetnie. Ráadásul egy új versenyszerelés sem ártana, amely még eredményesebb szereplést tesz lehetővé. Péter Dávid az ünnepi hétvégén is szorgalmasan rótta a köröket az egyik halasi áruház parkolójában. Sőt, a Kis-

röviden Bravúrgyőzelem

Dávidnak nagyon sokat segít a családja

Dávid segítséget kér kunhalas-Soltvadkert kerékpárúton is láthatták a fiatal sportolót, ahogy görkorcsolyával falta a kilométereket. – Dávid nagyon szorgalmas, ügyes fiatalember. Nagyon büszkék vagyunk rá, a nagyszülő számára nincs nagyobb öröm, mint amikor unokája egyre-másra aratja a sikereit. Ezt

Adélék újabb sikere

A Juhász-lányok, Adél és Janka ismét gondoskodtak arról, hogy bekerüljenek a sporthírekbe. Ahogy azt már megszokhattuk tőlük, ismét olyan eredményekkel hívták fel magukra a figyelmet, amelyet nemzetközi szinten is jegyeznek. Szilvási Gréta pedig a korosztályos válogatott tagjaként Dubaiban remekel. Juhász Adél, a Budapest Bajnoksá- zőnyben. Kétszáz méteres pillangón gon mérette meg magát korosztály ötödik, 100 méter pillangón negyedik nélküli értékeléssel az abszolút me- lett, 400 és 800 méter gyorson bronz-

az érzést kívánom minden nagymamának, nagypapának – fogalmazott Bánfiné Ági, a büszke mama. Mint megtudtuk, egy számlaszám rendelkezésre áll, ezen bárki befizethet Dávid versenyeztetésére. (Péter Dávid junior számla OTP 11773188-002296788). Kép-szöveg: Jáger L. érmet szerzett. Saját versenyprogramjának végeztével Janka is csatlakozott a zárónapon, és 1500 méteres gyorsúszásban mindketten nagyot repesztettek. Adél 16:43,07-es időeredménynyel Budapest bajnokaként a dobogó legfelső, míg Janka a 16:45,51-gyel az ezüstérmes helyre állhatott. Ezzel mindketten a szingapúri ifjúsági világbajnokság szintidején belül úsztak, ráadásul Janka a korosztályos Európa ranglistát vezetve kvalifikálta magát a júniusban Azerbajdzsánban rendezendő Európai Játékokra. Ez idén az ifjúsági Európa-bajnokságot helyettesíti. Hogy nemzetközi vizeken is beszéljenek a Halasi Úszó és Gyógyúszó Egyesületről, arról Szilvási Gréta gondoskodott. Gréta a magyar ifjúsági válogatott tagjaként kapott kéthetes edzőtáborozási lehetőséget Dubaiba, a legek városába. A programot versennyel zárták a helyben meghirdetett nemzetközi bajnokságon, ahol Gréta az egy évvel idősebbek között értékelve 100, 200 méter pillangón, valamint 200, 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is dobogóra tudott állni, így két ezüst- és három bronzéremmel gazdagabban térhetett haza. HT

Folytatta győzelmi sorozatát a Kiskunhalasi FC. A halasiak zsinórban a harmadik sikerüket könyvelhetik el azzal, hogy idegenben múlták felül a Kalocsát. Kis Péter csapata valóban jól erősített a téli szünet folyamán. A Tompa és a Kecel elleni három pont után a húsz ponttal többet gyűjtő Kalocsa volt az ellenfél húsvét vasárnapján. A KFC nagyon jól kezdett, voltak helyzetek is, de a lehető legrosszabbkor, a 43. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést. A halasiak nem estek össze és egy szöglet után Kárász Zsolt egyenlített még a lefújás előtt. A szünet után továbbra is lüktető volt a játék, a KFC és a Kalocsa is sokat tett a sikerért. Egy nyilvánvaló tizenegyest jelzett ugyan az asszisztens, a játékvezető azonban továbbot intett. A slusszpoén még hátra volt, a 82. percben Tóth Róbert lőtte ki a hosszú felső sarkot, mint később kiderült, ez három pontot ért a KFC-nek. Kalocsa-Kiskunhalasi FC 1-2. A jó sorozat szombaton még tovább folytatódhat, fél ötkor az Akasztó lesz az ellenfél a városi sportpályán.

Sportpénz

Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó. A Kiskunhalas Város Sportjáért Közalapítvány már kiírta azt a pályázatot, amelynek során 5 millió forint felosztásáról születhet döntés. Horváth Anikó, a kuratórium elnöke úgy fogalmazott, hogy a klubok, egyesületek már nagyon várták ezt a lehetőséget. A hónap végéig várják a jelentkezéseket, május utolsó napjáig születik majd döntés. A legfontosabb cél az, hogy a helyi utánpótlássportot élénkítsék, támogassanak tradicionális sportrendezvényeket. Bővebben a pályázati lehetőségről a www.kiskunhalas.hu oldalon olvashatnak.

Kupáztak

Nemzetközi kupameccset játszott két halasi kötődésű kézilabdázó is a hétvégén. A Ferencváros két játékosa, a kapus Szikora Melinda és a szélső Szarka Adrienn lépett pályára a dán csapat elleni találkozón. Kis szépséghibája a mérkőzésnek, hogy az ellenfél nagy lépést tett győzelmével a döntőbe jutás felé.


16 hirdetés

2015. április 8.

Márkaszerviz keres gépjárművillamossági-műszerészt, vagy autóvillamosságban jártas autószerelőt. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a szervizvezeto@ kbautoteam.hu email címen lehet. A-160 Németországba házi idősgondozókat keresünk, németnyelv-tudással, vagy nyelvi képzést vállalással. Tel.: 06 30/870-12-54 A-198 Autószerelőt, karosszérialakatost keresek. Tel.: 06 70/459-66-21 A-200 Soltvadkerti műanyagüzembe dolgozót keresünk. Érdeklődni munkanapokon 8-18-ig. Tel.: 06 70/50-30-555 A-228 Lakatost azonnali felvételre keresek. Tel.: 06 20/96-76-794 A-266 Termék kiszállításához sofőrt keresek. Tel.: 06 30/329-90-79 (16-tól) A-267 Leinformálható, igényes, precíz, főzni szerető házvezetőnőt keresünk napi 5 órában. Magas igények, kiemelkedő fizetés. Tel.: 06 30/28-98-924 A-283 Építőipari szakmunkásokat és betanított munkásokat azonnali kezdéssel felveszünk! allasinterju01@ gmail.com Tel.: 06 70/501-00-29 A-284 Gyakorlattal rendelkező élelmiszerbolti eladót felveszek. Tel.: 06 20/565-29-52 A-227 Szombatra-vasárnapra eladót felveszünk. Tel.: 06 20/415-16-17 A-284 Eladó tanulót felveszünk. Tel.: 06 20/415-16-17 A-299 Eladót felveszünk. Tel.: 06 20/415-16-17 A-285 Hétvégi munkavégzésre keresünk pultost a Mini Caféba. Tel.: 06 20/98-21-163 A-286 Nemzetközi kamionsofõrt felveszek. Érdeklődni személyesen, Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-191 Betanított SZABÁSZT és VARRÓNŐT felveszünk! Végzettség nem követelmény! Vidékiek bejárási költségéhez hozzájárulunk! Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal, Daczi Sándornál: CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-270 Élelmiszerbolti eladót felveszek. Tel.: 06 30/37-37-477 A-287 Munkaerőt keresek, asszisztensi munkakörbe, jó kommunikációs készséggel. Tel.: 06 30/985-68-05 A-288 Matematikából 5-es és 7-es korrepetálót keresünk. Tel.: 06 30/65-59-342 A-289 Kiskunhalasi ékszerüzletbe szakképzett eladót keresünk. Tel.: 06 20/955-14-76 A-290 Kézbesítő kollegát keresünk. Tel.: 06 70/363-58-93, 06 70/432-45-87 A-291

Keltetésre alkalmas strucc tojásokat vásárolok. Ára: 13.000 Ft/db. Tel.: 06 70/233-72-90 A-292

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-113 Turistáknak, brigádoknak olcsó szállás kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-114

Üzlethelyiség kiadó! A kisszállási önkormányzat piaccsarnokában 22 m2 alapterületű üzlethelyiség kiadó. Bérleti szándékát a kisszallasph@kisszallas.hu email címen jelezze. A-252 Központban üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06 20/429-99-30 A-273

Oszlopos tujafavásár! Tel.: 06 20/993-80-00 A-234 Bejárati ajtó eladó! Befelé nyíló egyszárnyú Premier Comfort-line jobbos bejárati ajtó exkluzív kivitelben (VEKA német profilból készült, mocsári tölgy színben, osztrák vasalattal), 3 rétegű üvegezéssel, passzív házhoz is alkalmas. Tel.: 06 20/96-07-495 A-256 Bontásra autót veszek. www.autobontokalocsa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 A-19 Árpa vetésre, kukorica, búza, rozs eladó Harkakötönyben. Tel.: 06 30/32-33-789 A-293

Széchenyi utcában 61 m2-es, II. emeleti lakás sürgősen eladó. Tel.: 06 30/682-00-13 A-1949 Családi ház eladó, Dr. Nagy Mór u. 7. Irányár: 4,9 M Ft. Tel.: 06 30/999-81-88 A-1704 KUNFEHÉRTÓN A RÓZSA MOTEL ELADÓ! Tel.: 06 20/544-55-18 A-99 Raktározás céljára 2-300 m2-es ingatlant keresünk Kiskunhalason. Kertvárosi részen elhelyezkedés előnyt jelent. Tel.: 06 30/914-59-74 A-214 3 szobás, 73 m2-es lakás eladó. Tel.: 06 70/38-74-948 A-212 Eperd utcában 3 szobás felújított társasházi lakás udvarral, garázzsal sürgősen, áron alul eladó. Tel.: 06 30/364-90-94 A-237 Kiskunhalason a városközpontban (Semmelweis tér) 4 szobás, zöldövezeti, földszinti lakás eladó. Tel.: 06 20/380-68-60 A-257 Frissen felújított, fiatalos lakás igényesnek eladó. Tel.: 06 70/387-07-66 A-259 Sóstón, az Izabella utcában építési telek eladó. Tel.: 06 20/96-07-495 A-260 1 szobás I. emeleti lakásomat eladom. Tel.: 06 30/59-95-265 A-275 Kiskunhalason Zrínyi u. 45. sz. alatt 670 m2 építési telek eladó! Tel.: 06 20/98-56-288 A-294 Kiskunhalason Schönfeld udvarban 18 m2-es garázs eladó. Tel.: 06 30/827-43-00 A-295 80 m2-es 3,5 szobás lakás eladó a Práger Á. utcában. Tel.: 06 30/299-46-77 A-296

lcd-tv-monitor-szerviz.hu Tel.: 06 30/626-10-21 (H-P 8-18-ig) A-1992 Vízszerelés, dugulás-elhárítás, szennyvízcsatorna-bekötés. Tel.: 06 20/91-71-403 A-2053 Látássérült férfi ott lakást biztosítana háztartásbeli munkák elvégzésére. Tel.: 06 30/468-99-61 A-297 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-55 Hétvége Velencében! (Május 15-16-17.) Tel.: 06 30/347-33-33 A-298

Anyakönyvi hírek Születtek: Gál Jutas Zétény (Nógrádi Annamária) Kiskunhalas, Gracula Luca (Jó Anikó) Kiskunhalas, Csanádi Márton (Kozma Judit) Harkakötöny Házasságot kötöttek: Beszedics Ferenc és Ale Erzsébet, Magyar Attila és Kuklis Vivien Elhunytak: Csomor Józsefné Vincze Klára (Kiskunhalas), Morvai István (Kiskunhalas), Fehér Mihályné Nyerges Gizella (Kiskunhalas), Paprika Istvánné Szalai Mária Rozália (Kiskunhalas), Batki Józsefné Papp Juliánna (Kiskunhalas)

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: Április 8. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság Április 9. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 23:00 Képújság Április 10. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT - (ifjúsági műsor) (12) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 Sport Magazin (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 PONT - (ifjúsági műsor) (12) 00:00 Képújság Április 11. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság

12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 PONT - (ifjúsági műsor) (12) 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 20:00 10 éve történt (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság Április 12. vasárnap 00:00 Képújság 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 10 éve történt (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 A Halasi Csipke – érték, szépség 1902 óta (ism.) 19:00 Híradó/kedd (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság Április 13. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT - (ifjúsági műsor) (12) 08:00 Képújság 12:00 PONT - (ifjúsági műsor) (12) 13:00 Képújság 17:00 Szigetvár - KUKSC (ffi. kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:30 10 éve történt (ism.) 20:00 Híradó/hétfő (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Képújság Április 14. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07.30 10 éve történt (ism.) 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 17:00 Szigetvár - KUKSC (ffi. kézilabda mérkőzés) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság

online műsorújság www.halasmedia.hu A műsorváltozás jogát fenntartjuk.


2015. ĂĄprilis 8.

hirdetĂŠs 17


18 sport

2015. április 8.

röviden Menetel a KFC

Két alkalommal is pályára lépett a múlt héten a Kiskunhalasi FC U17-es csapata. Előbb a Kelebia volt az ellenfél és 2-0-ra nyertek a fiúk, egy öngól mellett Borbély Bendegúz vette be a vendégek kapuját. A HÍD SC ellen idegenben folytatódott a jó sorozat, a 2-1-es győzelemből Borbély Bendegúz, valamint Baranyai Dávid góllal vette ki a részét. Az U14 megyei rangadót játszott Soltvadkerten. A halasiak mintha hazai pályán játszottak volna, ugyanis 2-1-es félidő után 5-2re nyertek. A gólokat  Détári Dániel 3, Vincze Gergő, Fülöp Martin szerezte. Az U21 törte meg ezt a jó sorozatot. Az egész tavasz folyamán a jó formájukat kereső fiatalok Kalocsán szerepeltek. A hazaiak nyolc góllal terhelték a KFC hálóját. A lányok Jánoshalmán, az Arany Bácska otthonában szerepeltek. A vége 3-3 lett,  a gólokat Törteli Diána 2 és Jónás Csilla szerezte. A  KFC vezeti a tabellát, vasárnap a Kalocsai Méhecskék lesz az ellenfél, hazai pályán.

Szpari siker

Óriási meglepetést és ezzel kellemes húsvéti ajándékot szerzett szurkolóinak a Kiskunhalasi Spartacus. A megyei III. osztályú bajnokságban a dobogós helyen álló Csengőd ellen Martinaj Bljerim és Balázs László góljaival 3-0-ra nyertek a halasiak.

Bowling

A 19. forduló zajlott le a napokban a városi bowling bajnokságban. Egy meccset halasztottak, a többit lejátszották és az alábbi eredmények születtek: Szekeres Pálinka-Strike Bizottság 3:0, Bowling Boys-Leki Strike 0:3, Rolling Balls-Digit Iroda 3:0, Pontvadászok-Halaspack 2:1, AmazonokJankováczi Golyószórók 3:0. A forduló csapata a Szekeres Pálinka volt, amely 2812 fát gurított, a legjobb játékosnak pedig Komlós Gábor (Halaspack) bizonyult, aki 826 fát ütött.

Halas Kupa

A második fordulót játszották a Halas Kupa nyílt egyéni dartsverseny során. Ezúttal az ünnepi hétvége ellenére is tizenkilencen dobtak. A győzelmet a kecskeméti Hideg Bence szerezte meg a nagykőrösi Tóth Zsolt, a csengelei Nagy Bence és a kiskőrösi Tóth Tamás előtt.

A Szilády bevette Bécset Megvan az első igazán komoly és rangos nemzetközi sikere a Kiskunhalasi Szilády RFC U11-es csapatának. Horváth Bendegúzék a Danube Challange Kupán szerepeltek, ahol veretlenül lettek aranyérmesek. A végső sikerhez 22 rúgott gól és hat ellenfél legyőzése kellett. A fiúkat lelkes szülők biztatták a helyszínen. Büszke lehet Kiskunhalas, a Szi- irányításával egy rangos bécsi torlády RFC az U11-es labdarúgócsa- nán szerepelt a csapat. Hazai mepatra. Vincze Attila vezetőedző zőnyben már több alkalommal

megmérette magát a korosztály, most a nemzetközi fociéletbe is belekóstolhattak a srácok. Mint megtudtuk: a fiúk a csoportmeccsek folyamán a cseh Mas Taborsko ellen kezdtek és sima 6-0 lett a vége. Következhetett az igazi focinemzetnek számító olaszok egyik csapata, a GS Polisport elleni meccs, a halasi virtus 4-1-re felülmúlta a talján hagyományokat. A hazainak számító osztrák Brünn ellen 2-1-re, míg a lengyel Orbita Akadémia ellen 1-0-ra nyertek szombaton a halasiak. Következhetett a vasárnap, ahol a házigazda osztrák Gerasdorf volt az ellenfél, az RFC nem tisztelte ezt és 5-0-ra győzte le a „sógorok” esélyesnek kikiáltott válogatottját. Ez azt jelentette, hogy öt kemény meccs után már csak egy lépés választotta el a halasiakat a kupagyőzelemtől. Az aranyéremhez Dunaszerdahelyen át vezetett az út. Gólokban, fordulatokban és szép fociban nem volt hiány. Egy remek mérkőzésen 4-2-re nyert a Szilády, ezzel elhódította a Danube Challenge Kupát az U11-es korosztályban. Az öröm óriási volt, a srácok megtapasztalhatták, hogy milyen is a nemzetközi mezőnyben focizni. Nem árulunk el nagy titkot, ha leírjuk, ezekről a lelkes kiskunhalasi srácokról még nagyon sokat fogunk hallani az elkövetkező években. Ráadásul nekik a legfantasztikusabb a szurkolótáboruk is, amely Ausztriában, Bécsben is bizonyított… Jáger L.

Éremeső a halasi úszóknál A Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület tagjai a tavaszi szünetet és az ünnepi időszakot is versenyzéssel töltötték. Ahogy azt megszokhattuk tőlük, ismét érmekkel gazdagodva utazhattak haza a lányok és a fiúk. Az Arany Üst Kupa a legrégebbi hagyományokkal rendelkező hazai korosztályos verseny, idén 36. alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban. Juhász Janka, Vas Luca és Kripkó Ádám a magyar válogatottat képviselték a rangos nemzetközi viadalon. Ádám 100 és 200 méteres mellúszásban is ezüstérmet szerzett, a nemzeti váloga-

tott 4x100-as vegyesváltójával pedig a dobogó tetejére állt. Janka egyéniben 200 méter háton és 400 méter gyorson nem talált legyőzőre, a 4x100-as és a 4x200-as magyar gyorsváltóval is a mezőny legjobbjai voltak. 800 méter gyorson és 100 méter háton ezüst-, 100 méter gyorson pedig bronzérmes lett. Luca a 100-as gyors- és vegyesváltót erősítve aranyérmet szerzett, 400 méter gyorson és 200 méter háton pedig 2. helyezést ért el. Nagy András, László Levente, Fülöp Bianka és Varga Kata ugyanezen a versenyen egyesületük színeiben álltak rajtkőre és az egy évvel idősebbek között értékelve elsősorban időeredményre haj-

tottak. András 2:06,28-as hatalmas egyéni csúccsal 200 méter pillangón a bronzérmet is megszerezte, és további 2 pontot érő helyezést gyűjtött. Leventét legerősebb számában, 200 méter háton egy vitatható bírói döntéssel kizárták, pedig már az előfutamban egyéni csúcsot úszott. Fülöp Bianka 800 méter gyorson 20 másodpercet javítva az országos ranglista élmezőnyébe ugrott, 400 gyorson pedig évjárata legjobb időeredményével 10. lett. Varga Kata 6 másodperces javulása 200 méter háton saját korosztályban ezüstérmet ért volna, vigaszdíjként elcsípett egy pontszerző helyezést 800 méter gyorson. HT


mozaik 19

2015. április 8.

rita asszony ízvarázslata

Tavaszi frissítés

Védett madarat mentettek a környezetvédők Egy speciális igényű, fokozottan védett madarat mentettek meg a biztos pusztulástól az elmúlt napokban a halasi Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület tagjai. A lelkes környezetvédők Csirkés alagút az 53-as főút melletti belvizes területeken végzett tavaszi béka- Hozzávalók: 3 nagyobb csirkemellmentés után találtak rá a szárnyaszegett gólyatöcsre. filé, 300-400 g szeletelt bacon, 3 csapott evőkanál liszt, 200 g tejföl, 2 tojás, Arról nincs információ, hogy mi kal, rovarokkal táplálkozik. A város- 1 csokor petrezselyem vagy egy púpookozhatta a madár sérülését, a jobb tól délre, az 53-as főút mentén ki- zott evőkanál szárított, kb. 300-400 g csuklóján sérült meg az ízület. Elkép- alakult belvizes részeken, valamint reszelt trappista sajt, só, bors. zelhető, hogy vezetéknek repült, biz- a Jókai úti volt hulladéklerakó terü- Elkészítés: a sütőt előmelegítjük 180 tosat azonban nem tudni. A madár letén kialakított tavak mentén fész- fokra. Az őzgerincformát kibéleljük a általános állapota stabil volt, sőt, in- kelnek. A tavaly tavaszi viharok ide- baconnal, a szeleteknél legyen fél centi kább életerős a környezetvédők be- jén azonban a fészkekben a tojások átfedés, és a széleket felváltva lógassuk számolója szerint. Mivel a szárnyán nagy része megsemmisült, azonban ki jobb- és baloldalon. A csirkemelleket kis kockákra vágjuk és megsózzuk, keletkezett sérülés magától nem így is kikelt néhány fióka. biztos, hogy beforrt volna, vélhető- A Zöld Közösségért Természetba- borsozzuk. A tojásokat sózzuk, kicsit en a biztos halál várt volna rá, ezért rát Egyesület tagjai idén, ha az ön- villával összekeverjük, belekeverjük a a környezetvédők a székesfehérvári kormányzat is támogatja, nádszö- tejfölt, a petrezselymet, a lisztet, majd madárkórházba szállították. vetből készítenek majd néhány úszó a reszelt sajtból egy marékkal. Végül A gólyatöcs a sekély, főként idő- szigetet, ahol a madarak fészket tud- a csirkét is beleforgatjuk. A baconnal kibélelt formába tegyünk reszeltsajtszakos vizek, szikes tavak fészkelő nak rakni. madara, ahol apró rákokkal, lárvákP. Á. réteget, erre kanalazzuk a csirketölteMegkezdődött a barna ásóbékák nászidőszaka a Kiskunhalas melletti Fejetéki-mocsárban. A rejtőzködő életmódot folytató ásóbékát máskor nem könnyű megpillantani, ilyenkor azonban szinte forr a víz a párt kereső, párosodó vagy petét rakó békáktól. A barna ásóbéka védett faj, az ásóbékák családjának egyetlen hazai képviselője. A nappalt általában a talajba beásva tölti, és csak éjszaka indul táplálékszerző körútra. Pókokkal, meztelen csigákkal, férgekkel táplálkozik. Ránézésre úgy fest, mint egy kisebb varangy, de bőre sima, nincsenek rajta sűrű szemölcsök. Színe meglehetősen válto-

Fotó: Szőri Attila

Tisztában vagyok vele, hogy így húsvét után illene könnyedebb, kímélőbb ételeket az asztalra tenni, de talán vannak, akik nem teltek még el teljesen a finom falatokkal. Több családi összejövetelen is sikert aratott már nálunk a következő étel.

léket, megint reszelt sajt jön rá, utolsó fázisként pedig a túllógó baconszeleteket szépen ráhajtogatjuk. A hézagok eltüntetésére még tehetünk bacont. Egy nagy tepsibe helyezzük az őzgerincformát, hogy ha sülés közben kifolyna a leve, akkor legyen, ami felfogja. Szép pirosra sütjük 180 fokon, kb. 1 óra alatt, majd kivesszük, a tepsibe sütőpapírt helyezünk, és a formából a csirkés rudat óvatosan ráfordítjuk, így toljuk vissza a sütőbe, és a másik felét is pirosra sütjük. A töltelék tetszés szerint módosítható, variálható. Ha Önnek is van egy kedvenc receptje, ne habozzon, küldje el nekem a leírását az attila@halasmedia.hu e-mailre, s közzéteszem a Halasi Tükör hasábjain! Rita asszony

Békák násza a Fejetéki-mocsárban

zatos, nincs két egyforma rajzolatú példány. A hímek alapszíne sárgás, a nőstényeké inkább szürkésbarna, sötétebb színű barnás, olajzöld foltokkal tarkítva. Vészhelyzetben felfújja magát, és fokhagymaszagú váladékot bocsát ki, ezért Németországban és Horvátor-

szágban is fokhagymavarangynak nevezik. Lárvája a hazai békák közül a legnagyobb termetű ebihal, ami akár 8-12 centiméteresre is megnőhet. Az ásóbékát leginkább élőhelyei elvesztése veszélyezteti. Életmódja miatt csak a laza, homokos, löszös talajú helyeket kedveli, ahol könnyen beáshatja magát. Ebihalainak egy része pedig vízben telel át, ezért különösen érzékeny az élőhely kiszáradására. Az idei tavasz ugyan kedvezett a békáknak, mert tavaly és az év első hónapjaiban szokatlanul nagy mennyiségű csapadék hullott, de ezen a területen az élőhelyük kiszáradása már hosszú távon

sem fenyegeti az ásóbékákat. A mocsár felszín alatt elszivárgó vizeit ugyanis egy uniós finanszírozású természetvédelmi program keretében föld alatti résfallal megfogták, így remélhetőleg sikerül megállítani a Fejetéki-mocsár évtizedek óta tartó lassú kiszáradását. A felszíni víz szintjét egy szintén újonnan épült bukózsilippel szabályozzák. Ennek segítségével már napok óta engedik le a vizet a területről. A cél az, hogy minden időszakban olyan vízszintet állíthassanak be, ami nem veszélyezteti a környező ingatlanokat és kedvező a területen élő növény- és állatfajok számára. H. T.


2015. ĂĄprilis 8.

szĂ­nesben 20

XXIX. évf. 15. szám 2015. április 8.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you