Page 1

Összefogásra van szükség 2015-ben is!

Névtelen jótevő állja a ház árát

Szinte végzetes lett az ütés

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Megvannak a győztes karácsonyfák Telt ház a hajléktalan szállón Társtalálás mesterfokon Kiemelt figyelmet kap a halasi sportélet Halasiak kívánják nekünk

fotó: pozsgai ákos

2015. január 7. • XXIX. évfolyam 1-2. szám•Ára: 195 Ft

A színház az élete

Eltűnik a menzáról néhány étel
LAPZÁRTA

2015. január 7.

Lezárultak a holokausztmegemlékezések

Kedves Olvasóink!

Szeretettel köszöntöm Önöket az új esztendő első Halasi Tükrének megújult lapjain. Kívánom, hogy hozzon 2015 békességet, nyugalmat és adjon erőt, kitartást mindenkinek, hogy elérhesse céljait, valóra válhassanak álmai, vágyai. Arra törekszünk, hogy továbbra is részei legyünk az Önök mindennapjainak, örömének, segítsünk a bajban, enyhítsük a szomorúságukat, hírt adjunk a sikereikről, eredményeikről. Kollégáim minden tudásukkal és igyekezetükkel azon lesznek idén is, hogy eljussanak a közösségi életet meghatározó eseményekre, rendezvényekre. A megújulás jegyében üdvözlöm a kedves OlF Végsõ István és Raáb András vasót, aki megtiszteli hétről hétRendhagyó, a halasi zsidóság helyet, ahol állandó mementóként re a város közéleti lapját, azzal életét, valamint a hetven év- szolgál majd a felnövekvő nemzevel ezelőtt történt holokauszt dék számára. tragédiáját bemutató kiállítás Végső István helytörténész a hetnyílt Kiskunhalason, az izra- ven éve történt vészkorszak kiskunelita hitközség épületében. A halasi eseményeit elevenítette fel. A rendezvény záróeseménye volt halasi gettó, a deportálás körülméa „Holokauszt 70” emlékév nyeit, amikor 1944. június 17-én eseménysorozatainak, amelyet összeszedték a gettóból a halasiaországszerte megrendeztek. kat és a vasútállomásra vitték őket, majd vonattal a szegedi téglagyárA kiskunhalasi záróeseményen töb- ba szállították őket, ahol több ezer bek között közreműködött Gerendás alföldi zsidót tartottak embertelen Péter előadóművész is, akit család- körülmények között. Innen halálján keresztül közvetlenül is érint a és munkatáborokba vitték tovább a holokauszt. Rajta kívül olyan halasi- zsidókat, a halasiak többsége munak is felolvastak, verset mondtak és katáborba került, így több esélyük énekeltek a megemlékezésen, akik volt a túlélésre, gyárakban és meszintén a közvetlen hozzátartozóikat zőgazdasági területeken dolgoztatveszítették el a vészkorszak idején. ták őket. A kiskunhalasiak közül deDr. Róna Tamás rabbi, a holokauszt portálásban közel 180 fő halt mag, tragédiájának máig ható következmé- többségüket halálgyárakban, gáznyeiről beszélt, arról, hogy nem elég kamrákban pusztították el, köztük csak megemlékezni az áldozatokról, sok halasi gyermek és fiatal lett a mert az önmagában mit sem ér. holokauszt áldozata. A vészkorszak – Úgy is kell élnünk a minden- idején elhunytak névsorát mártír Első alkalommal hirdetett karánapjainkat, hogy méltók legyünk az emléktábla őrzi a halasi zsinagó- csonyfaversenyt a Halasmédia ő emlékükhöz, nap mint nap ten- ga falán. Szerkesztősége. Kerestük a kisni azért, hogy hasonló tragédia ne Az 1944. október 11-én, a hala- térség legszebb, legviccesebb, következzen be soha – hangoztat- si vasútállomáson történt tömeg- legegyedibb ünnepi alkotásait. ta a rabbi, aki köszönetet mondott mészárlás áldozatainak emlékét az Közel száz fotót neveztek be a hamindazoknak, akik közreműköd- állomás előtt emlékmű őrzi, német lasiak és környékbeliek, az intertek a 70. évfordulós rendezvények SS-tisztek közel 196 munkaszol- netezők pedig szorgosan nyomták megszervezésében. gálatos fiatal férfit mészároltak le, a „tetszik” gombokat. A voksokat Raáb András, a Kiskunhalasi Izrae- majd egy tömegsírba dobták őket. összesítettük, most pedig meglita Hitközség elnöke köszöntõjében 1946 elején exhumálták őket és te- mutatjuk, mely alkotások nyerték a holokauszt történetének tanítását mették el Budapesten, a Kozma ut- el leginkább a szavazók tetszését. hangsúlyozta, arról beszélt, hogy a cai temetőben. A vérengzés valódi Az már az első néhány nap után halasi holokauszt kiállítás a volt zsi- felelőseit soha nem állították bíró- jól látszódott, hogy lesznek karádó iskola épületében kap végleges ság elé. Kép-szöveg: P. Á. csonyi kompozíciók, amik az át-

hogy a kosarába teszi. Egy kicsit új köntösbe öltöztettük a Halasi Tükröt, belső oldalai is modernebbek, szebbek lettek, jobban igazodnak a kor elvárásaihoz. Ez sajnos némi áremelést is eredményezett, hiszen minden minőségi törekvés mögött sűrű fillérek állnak. Nem titkolt álmunk, hogy teljes színesben tegyük Önök elé az újságot, erre azonban még várni kell, ha csak nem köszön be valami nagy szerencse a Halasmédia Szerkesztőségébe. Bízunk abban, hogy ez a csekély és a legszükségesebb áremelés nem okoz nehézséget, terhet senkinek és továbbra is keresik, várják, szeretik lapunkat. Kérjük Önöket, hogy tiszteljenek meg a bizalmukkal, ahogyan eddig is tették!

Arra is számítunk, hogy elmondják, mit szeretnének olvasni a lapban, és mit látnának szívesen a televízió képernyőjén. Mi Önöknek, Önökről írunk, és adunk hírt, munkánkat szolgálatnak tekintjük, melyben a közösség építése, a hiteles és széles körű tájékoztatás kapják a legfőbb szerepet. Köszönöm partnereink, leendő partnereink megtisztelő figyelmét is, akik segítik ezt a munkát, számítunk rájuk, és határozott felelősséggel állíthatom, hogy ránk is számíthatnak. Keressék szerkesztőségünket ötleteikkel, véleményükkel, javaslataikkal, az együttműködés jegyében kívánok áldott új esztendőt! Supka Éva főszerkesztő

Közel száz karácsonyfa versenyzett

lagostól több voksot gyűjtenek majd be a napok során. Végül az utolsó 24 órára kialakult egy hármas mezőny, s gyakorlatilag minimális különbségek maradtak a helyezések között. A közel száz pályaműből a közönség végül a keceli Gyárfás család fájára 429 voksot nyomott, ez a harmadik helyezéshez lett elegendő. A Semmelweis Kórház Általános Belgyógyászatának nővérkéi is pályáztak fájukkal a versenyre. Nagyon jól tették, hiszen 433 szavazattal

ezüstérmet szereztek. Az abszolút győztes fotót Breznyán Erzsébet küldte be Kecelről. Nem kevesebben, mint 456-an gondolták úgy, hogy ennek a kompozíciónak kell nyernie. A dobogósokat a hét folyamán otthonukban keressük fel, ahol természetesen megörökítjük a győztes karácsonyi kompozíciókat is. Jövő heti lapszámunkban kicsit közelebbről is megismerhetik a nyertes karácsonyfák készítőit. Kép-szöveg: Szőri Attila


Igazi megújulást hozhat az új esztendő

2015. január 7.

újéviÉvtizedek óta hagyomány Kiskunhalason, hogy az új esztendő komolyzenei koncerttel és polgármesteri köszöntővel kezdődik a filmszínházban. Idén a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar és meghívott vendégművészek adtak nagy sikerű koncertet. Fülöp Róbert polgármester újévi köszöntőjében elismerően szólt a jelentős változásokat eredményező elmúlt évről és biztató szavakkal az előttünk álló, ugyancsak komoly változásokat hozó esztendőről. F Fülöp Róbert polgármester újévi köszöntőjében az összefogást hangsúlyozta A polgármester újévi köszöntőjé- ra is, hogy óriási tehertől szabadult iről, ezzel a térség egészségügyi ben hangsúlyozta: egy rendkívül meg Kiskunhalas az év első felében, ellátását is magas színvonalon biz- megállapodás született arról is, hogy gítséget kapott az önkormányzat, összetett, eseménydús, városunk amikor több mint 4 milliárd forint- tosította. Kiemelte, hogy a város 3 éven belül egy új, önálló múzeum- mintegy 120 millió forintot, átszeréletében jelentős változásokat nyi adósságállományt vett le a vál- rendészeti központként, a váro- épület létesül Kiskunhalason, amely vezték a központ parkolási renderedményező 2014-et tudhatunk láról a kormány. „Településünk si rendőrkapitányságon túl, a ké- a mintegy 400 millió forintot meg- jét, januártól lényegében ingyenessé magunk mögött, az év egy jelen- költségvetése ezzel a segítséggel szenléti rendőrségnek is helyet haladó értékű Bay-gyűjteményt mu- vált, de a kórháznál, a vasútállomástős szakaszában a különböző po- biztonságosan végrehajtható volt, biztosít, amely a déli határszakasz tatja majd be. nál és a temetőknél lévő parkolálitikai erők intenzív, talán már az stabil működést eredményezett.” közelsége miatti migrációs felada- Fülöp Róbert köszöntet mondott si feltételeket is fejleszteni szándéegészséges mértéket meghaladó – fogalmazott a politikus, aki arról tait példásan hajtotta végre. a Kiskunhalason működő történel- kozzák. Hamarosan ingyenes wifi aktivitása mellett. Annak a meg- is beszélt, hogy a város járási köz- A polgármester méltatta a vá- mi egyházaknak is, amelyek feleke- elérhetőség lesz a belvárosban, és győződésének adott hangot, hogy pont szerepét betöltve biztosítot- ros kis- és közepes vállalkozásait zettől függetlenül, ökumenikus szel- komoly lépések történtek a strand„mindez összességében Kiskunha- ta az infrastruktúrát a járási hiva- is, közülük sokan tudták erősíteni lemben segítették a hívők és nem felújításhoz nélkülözhetetlen ingatlas javát szolgálta akkor is, ha ezt talnak, amely hamarosan felújított, pozíciójukat, fejleszteni ingatlan és hívők lelki gondozását egyaránt. Kü- lan-tulajdonviszonyok rendezésére a különböző politikai oldalak saját új otthonába költözhet. Kiemelte: eszközparkjaikat az elmúlt évben. lön köszöntötte a sport terén orszá- is. Jelenleg ugyan áldatlan állapotok szemszögükből eltérően értékelik”. A város vezetője biztos abban, hogy az októberben véget ért választási kampány előtt és után is, minden a közéletben szerepet játszó társadalmi erő Kiskunhalas javát, előrehaladását, az itt élő polgárok, családok jobb életét szerette volna elérni és szeretné támogatni. Kivették a részüket a halasiak a munkából Fülöp Róbert szerint Kiskunhalas 2014-ben jelentős előrehaladást ért el, mindezt az előrelépést az itt élő emberek együttes munkája eredményezte, amelyben minden városvezető erő kivette a részét, de leginkább a kiskunhalasi emberek. „A mindennapi életünk normális működésének érdekében a hivatal, a város intézményei, a közigazgatási, közszolgáltatási, fejlesztési, az oktatási, kulturális, az egészségügyi és a szociális kötelezettségei terén fegyelmezetten ténykedtek. Mindezt a város gazdag kulturális adottságai, hagyományai mentén végezték, színes programokkal telítve úgy, hogy azt hazai és külföldi vendégek is élvezhették.” – hangsúlyozta a polgármester.

F Évtizedes hagyománya van a kiskunhalasi újévi koncerteknek vasútvonali csomópontunk, a Budapest-Belgrád vasútvonal hamarosan megújuló szakaszával új lehetőséget kap, amely nemzetközi vonatkozású. Halast és környezetét érintő közútfejlesztések is kezdődtek és várhatóan folytatódnak a jövőben. Példás intézményi és vállalkozói háttér

Fülöp Róbert szólt Kiskunhalas legnagyobb foglalkoztatójáról, a A városvezető az elmúlt eszten- Semmelweis kórház pályázati fordőt értékelő beszédében kitért ar- rásokkal is erősödött fejlesztéseStabil a város működése

A kultúra térségi fellegvára A polgármester szólt az elmúlt év kulturális eseményeiről is, amelyek több alkalommal az országos híradásokba is bekerültek. Szerinte ebben nem kis szerepe volt a különböző civil kezdeményezéseknek is. Kiemelte a megújult Városi Filmszínházat, amely a városközpont felújítását követően még inkább a város központi része lesz. Beszélt arról, hogy a Thorma János Múzeum értékes kiadványokkal, programokkal dolgozta fel a város múltját, és

gos, nemzetközi eredményeket elért halasi sportolókat, akik bizonyították rátermettségüket. A diáksporteredmények is biztatóak a jövőre nézve, ezért szükségesnek nevezte, hogy a városi sportpályán a fejlesztések folytatódjanak. Folyamatos átalakulásban A polgármester az új képviselőtestület munkájáról szólva elmondta, hogy felgyorsult és hatékonyabb lett, ha eltérő mértékben is, de együttműködőnek látja mind a 15 képviselő tevékenységét. Kormányzati se-

látszanak a városközpontban, de közeledik a főtér és a városháza épületének megújulása is. Fülöp Róbert polgármester beszéde végén ismét hangsúlyozta, hogy a közép- és hosszú távú terveiket a rendelkezésre álló erőikkel, eszközökkel meg tudják valósítani, ehhez Kiskunhalas Város Önkormányzata hajtóerõ lesz. A céljaik eléréséhez továbbra is a kiskunhalasi emberek támogatását, valamint a térség országgyűlési képviselőjének eddig is tapasztalt, cselekvő partnerségét kérte. Kép-szöveg: P. Á.
gondoskodó

2015. január 7.

Névtelen vállalkozó fizeti az új ház árát

Ajándékokkal, tartós élelmiszerekkel, meleg ruhákkal és rengeteg szeretettel halmozták el a halasiak azt a családot, amelyiknek a háza karácsony előtt két héttel égett le Kiskunhalason, a Gubodi úton. A földönfutóvá vált család nem maradt egyedül a bajban, rengetegen segítettek nekik, a magánszemélyek mellett több halasi vállalkozás is komoly felajánlást tett azért, hogy mielőbb új otthonuk legyen. A két tinédzserkorú fiú édesanyjukkal és annak élettársával lakott a házban. Októberben hoszszan tartó súlyos betegségben elhunyt az édesanyjuk, hárman maradtak. A tragikus sorsú családra ezután újabb megpróbáltatások vártak, amikor december 5-én a reggeli órákban – mint utóbb a vizsgálat kiderítette – elektromos hiba miatt kigyulladt a házuk és porig égett. Mindene oda veszett a családnak, a ruhák, a bútorok, a gyerekek könyvei. A közeli tanyában élő hozzátartozók fogadták be őket. A tűzvészről szóló beszámolók után azonnal jöttek a felajánlások, a Halasmédia Szerkesztőségét is rengetegen hívták, hogy miként tudnának segíteni a bajba jutott családnak. Egy neve elhallgatását kérő vállalkozás vezetője felajánlotta, hogy állják a ház újjáépítéséhez szükséges valamennyi építőanyagot, a Vári Szabó Szakképző Iskola diákjai pedig szakmunkák

Telt ház a hajléktalan szállón Újra támad a hideg, figyeljünk egymásra! A dermesztő hidegben megtelt a halasi hajléktalan szálló is. A harminc férőhelyes Molnár utcai szállón jelenleg 32 fedél nélküli húzza meg magát. Nőket továbbra sem tudnak fogadni, őket a kiskunfélegyházi befogadó helyre irányítják. Közben az ÁNTSZ, katasztrófavédelem és a rendőrség közös felhívásban figyelmeztet, hogy figyeljünk az utcán fekvő emberekre, a hajléktalanokra és a tanyákon egyedül élő idősekre! Az elkövetkezendő napokra ismét rendkívüli hideget jósol a meteorológia, mínusz 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

elvégzését vállalták szaktanáraik vezetésével. – Hálás köszönettel tartozunk minden kedves adományozónak, akik segíttettek a nagy bajban, soha nem hittük volna, hogy enynyi önzetlen, segítőkész ember van – mondta az ajándékok átvétele után Szefcsik Mónika, aki arról számolt be, hogy folyamatosan érkeztek a meleg ruhák, takarók, ágyneműk és bútorok. A nagyobbik fiú kiskunfélegyházi iskolája is több mint fél mázsa tartós élelmiszert ajánlott fel. Az ünnepek előtti napokban is egymás után érkeztek a tartósélelmiszer-, édesség- és gyümölcscsomagok. Szűcs Csaba szociális ügyekért felelős alpolgármester szerint kora tavaszra felépülhet a család háza, addig a felajánlott bútorokat egy központi raktárban őrzik, a későbbi szállításra is érkezett már felajánlás egy helyi vállalkozótól. Kép-szöveg: P. Á.

Az elkövetkezendő néhány napra ismét kemény fagyokat jelez előre a meteorológiai szolgálat. A Magyar Szociális Fórum tájékoztatása szerint decemberben eddig huszonöten fagytak meg Magyarországon, a korábbi években Kiskunhalason is volt erre példa, az idén eddig nem tudni arról, hogy lenne áldozata a hidegnek. A fogcsikorgató hidegben nemcsak a hajléktalanok vannak veszélyben, hanem azok is, akiknek nincs mivel fűteniük. Különösen veszélyeztetettek lehetnek az egyedül élő idősek, könnyen kihűlhetnek a fűtetlen lakásban. Ezért arra figyelmeztetnek, hogy a beteg, egyébként is legyengült állapotban lévő időseket nem szabad egyedül hagyni, vagy gyakrabban kell látogatni. – Telt házzal működik Kiskunhalason a Molnár utcai hajléktalan szálló is, ahol jelenleg harmincketten laknak – közölte Lakos György, a szálló vezetője. Itt lehetőségük van a fedél nélkülieknek tisztálkodni, a ruháikat kimosni, ehhez az elmúlt évben pályázati úton sikerült vásárolni egy új mosógépet is. A kötelező ellátásban

nincs benne az étkeztetés, de a vállalkozóknak és adományozó szervezeteknek köszönhetően az ünnepek idejére rengeteg élelmiszert kapott a hajléktalan szálló. Így halászlé, mákos guba és egyéb édesség is kerülhetett az asztalra. Az adományozók rengeteg meleg ruhát is eljuttattak a hajléktalanok részére, így az ott befogadottak ebből is válogathattak maguknak. Továbbra is gondot jelent ugyanakkor, hogy csak férfiakat tud fogadni a szálló, így a nőket a legközelebb lévő kiskunfélegyházi befogadó helyre irányítják. A bajba jutott családokat, gyermekes anyukákat a családok átmeneti otthonában tudja elhelyezni az önkormányzat, ahol szintén telt ház van. A fagyhalál mellett a szén-monoxid-mérgezés kockázatára is figyelmeztet a katasztrófavédelem, a rendkívüli hidegben sokan ugyanis ellenőrizetlen, házilag barkácsolt fűtőberendezéseket használnak, hogy melegedni tudjanak. Ha fejfájást, szédülést vagy hányingert észlelünk, akkor azonnal szellőztetni kell, és hívni a mentőket. A rendkívüli hideg miatt a rend-

őrök, mezőőrök, polgárőrök, tanyagondnokok és vadászok látogatják a külterületeken élőket, hogy meggyőződjenek róla, el tudják-e magukat látni, van-e mivel fűteniük. Az ilyen látogatások alkalmával megbeszélik az idősekkel, hogy szükség esetén kitől kérhetnek segítséget, elmondják a nap 24 órájában működő segélyvonalak hívószámait. Szükség esetén a szociális szervezetekkel együttműködve azonnali segítséget nyújtanak. A túlzott alkoholfogyasztás is veszélyes lehet ezekben a hideg napokban, ugyanis téves, hogy az alkohol melegít – figyelmeztet az ÁNTSZ. Különösen az utcán lévők esetében megbéníthatja a szervezet hőtermelését, így gyorsabban kihűl a test. Ilyen hidegben elég, ha valaki negyedórát fekszik a földön a szabadban, szélsőséges esetben akár halálhoz is vezethet. Ezért fontos, ha valakit a szabadban látunk feküdni, földön, padon vagy egyéb helyen, ne menjünk el mellette, segítsünk, ha kell, hívjunk mentőt. Kép-szöveg: P. Á.


2015. január 7.

asztalunkHétfőtől ezek az ételek tűntek el a menzamenüből A közétkeztetésről szóló rendeletnek megfelelően eltűntek a halasi menzákról is a szénsavas és a cukrozott üdítők, a tejhez hétfőtől már nem adhatnak cukrot, és a tea is csak meghatározott mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot. Így aztán a diákok az étkezések között ivóvizet vagy ásványvizet ihatnak. A január 1-jén életbe lépett rendelet részletesen szabályozza a többi között az óvodai, iskolai menzákon, kórházakban adandó ételek elkészítését és tápanyagtartalmát.

F A gyerekeknek leginkább a só hiányzik majd az asztalokról

kevesebb só használatával azonban még most is gondok vannak, jól lehet, már eleve sószegényen főztek a két konyhán, és már öt éve nem főznek levesporból levest, amely most szintén nem számít újdonságnak – nyilatkozta a Halasi Tükörnek a dietetikus szakember, aki szerint nem kis kihívás olyasmit főzni, ami egészséges és szeretik is a gyerekek, de nem megoldhatatlan. Amit szívesen fogyasztanak a gyerekek, az a párolt zöldség, amit hallal szoktak kombinálni. A főzelékért

Mostantól nem lehet olyan étel, amely magas zsírtartalmú húskészítményt tartalmaz: a 15 évnél idősebbek nem kaphatnak 30 százaléknál magasabb zsírtartalmú húst, míg a 15 évesnél fiatalabb diákok esetében 23 százaléknál húzták meg a határt. Az 1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok számára készített ételekhez sertés- és baromfizsírt sem lehet felhasználni. Eltűnt az asztalokról a sóés cukortartó. A bölcsődékben nem adhatnak a gyerekeknek bő zsiradékban sült ételt, de az iskolai ebédekről is eltűnt a tejföl és a tejszín – utóbbiakat csak ételkészítéshez lehet felhasználni. – Az egészséges étkezés nemcsak a fejlődő kis szervezetekre van hatással, de a gyermekek gondolkodására és környezetére is kihat – többek között ezzel is magyarázta a közétkeztetésben januártól életbe lépett kötelező szigorításokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jegyzett, tavaly májusban megjelent jogszabály eredetileg 2014 szeptemberétől lépett volna életbe, de ezt januárra halasztották, mert több jelzés érkezett a közétkeztetés résztvevőitől, hogy szerződé- F Eltűnnek a zsíros, fűszeres ételek a menzáról

azonban továbbra sem igazán rajonganak a gyerekek, de azért megeszik azt is. Kezdik megszokni. A két konyha azon szerencsés intézmények közé sorolható, amelyek a közbeszerzési törvény hatálya alá esnek, így a lehető legolcsóbb áron tudják beszerezni a nyersanyagot, ennek köszönhetően sikerül beleférni az előirányzott normadíjba, úgy, hogy a gyerekek megkapják az előírt zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű termékeket.

Fotó: Pozsgai Ákos

F Faragóné Hován Éva

seik, alapanyag-beszerzéseik miatt nem elegendő a felkészülési idő. Az új közétkeztetési törvényben megfogalmazott szabályok betartása nem számít új keletűnek a KIGSZ Lomb Utcai Főzőkonyhán és a hozzá tartozó Kurucz vitézek téri főzőkonyhán, ahol együttvéve több mint 1500 főre főznek naponta. Faragóné Hován Éva élelmezésvezető-dietetikus elmondása szerint az elmúlt öt év alatt fokozatosan vezették be a szakácsokkal, konyhai dolgozókkal közösen az egészséges táplálkozást szolgáló új étkezési rendet, amely sok változást hozott korábban mindkét konyha életében. Egyszerre több gyerek korcsoportnak – a bölcsõdétől az iskolásig – és felnőtteknek is főznek, amely más-más előírást jelent. – Az elején nehéz volt, mint minden kezdet, de mostanra a gyerekek elfogadják az újfaja menüsort. Új ízeket kellett megszokniuk, amit otthon nem szoktak, ez kissé nehezebben ment. A

A Csipke Hotel igazgatója azt mondja, nincs könnyű helyzetben az, aki meg akar felelni a rendelkezésnek. Kiss László ugyanakkor hozzátette, hogy a fokozatosság elvét tartották eddig is szem előtt. – Mintegy 900 adag ételt főzünk naponta, én azt tapasztalom, hogy a gyermekeknek is meg kell szokni a kevesebb sót, cukrot. Főként, ahol otthon magyarosan főznek. Igyekszünk megfelelni az igényeknek és a törvényi szabályozásnak is – fogalmazott érdeklődésünkre a vállalkozás vezetője. A rendelet előírja azt is, hogy a közétkeztetőnek az étlapon fel kell tüntetnie minden étkezés energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukor-, illetve sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott allergén összetevőket. A közétkeztetési rendelet előírásait mostantól be kell tartani, de szigorú szankciókat csak szeptembertől szabnak majd, pontosan azért, mert mint minden változásnál, itt is a fokozatosság segíti az előrehaladást. Időre van tehát szükség ahhoz, hogy a gyerekek étkezése minden szempontból a lehető legjobb legyen. A legfontosabb azonban az, hogy meleg ételhez és megfelelő energiabevitelhez jussanak a gyerekek. P. Á. – J. L.
HÍREK

2015. január 7.

Óratárcsával 120 percig várakozhatunk ingyen – Örömmel tapasztaltam, hogy az év első munkanapján már sok autó szélvédőjénél látható volt az az óratárcsa, melyet ezentúl minden járművezetőnek magánál kell tartania, ha a belvárosban szeretne leparkolni – mesélte lapunknak Farkas Dániel alpolgármester. Korábban, ha valaki meg szeretett volna állni a belvárosban, jegyet kellett váltania valamelyik automatánál. Mostantól egy óratárcsa

segítségével jelezheti, mikor állt meg a parkolóban. Az óra kihelyezésétől számítva 120 perce lesz arra, hogy ingyenesen várakozzon a belvárosban, ezt követően el kell hagyni az adott parkolóhelyet. A városvezető azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy ha valaki trükközni próbál az ingyenes parkolással, büntetésre számíthat. – Elsősorban a közterület-felügyelet fogja ezt ellenőrizni, mivel

Fotó: Pozsgai Ákos

Mikor kell használni a parkolásnál az óratárcsákat? Hétvégén is ügyelni kell majd a 120 perc betartására? Kik ellenőrzik a parkoló autókat? Ilyen és ehhez hasonló kérdések érkeztek az elmúlt időszakban szerkesztőségünkhöz. Megkérdeztük az illetékeseket, most pedig minden részletről beszámolunk.

azonban KRESZ-szabályokról van szó, a rendőrség is ellenőrizheti az óratárcsákat. A változásokról szóló táblák kihelyezése jelenleg is folyik a városban, így hamarosan minden ide érkező autós részletesen tájékozódhat majd a belvárosi parkolási rendről – számolt be a fejleményekről az alpolgármester. Fontos tudnivaló, hogy a rendelet kizárólag munkanapokra vonatkozik, olyankor is csak reggel 8 és este 6 óra között kell alkalmazni az óratárcsákat, így például hétvégén és ünnepnapokon korlátlan ideig lehet használni a korábbi fizetős parkolóhelyeket. A januári hónapot még úgyneve-

zett próbaidőszaknak tekintik, így ez idő alatt senkit nem büntetnek meg az ellenőrök, ám érdemes mielőbb beszerezni a mutatókkal ellátott korongokat. Egy kékszínű matrica jelzi azokat az üzleteket, ahol árusítják a kis órákat. Ilyen például a Kávészünet Könyvesbolt, Zafír-Ékszer Kft. (Hősök tere 1.), Mappa Papír (Kossuth u. 13.), Gyöngy-Papír (Árpád u. 2.), Líra Könyv Zrt. (Szilády Áron u. 1.), Kánaán Non-Stop (Szilády Áron u. 3.), Iromány Bt. (Köztársaság u. 13.) és a Giorgio Dekor Kft. (Fejérföld út 15.). A kereskedők azt mondják, napról napra többen érdeklődnek a termékek iránt. Szőri Attila

Ki gyújtogatott?

Három évvel ezelőtt karácsony másnapján égett porig az Akadémia Söröző Kiskunhalason. A tűzF Itt még Norbi életéért folyt a küzdelem tavaly júniusban vizsgálók helyszíni szemléje is megerősítette, hogy szándékosan gyújtották fel az ismert szórakozóhelyet. A rendőrség rövid időn belül elfogott egy kiskunhalasi férfit, akit meggyanúsított a gyújtogatásVádat emeltek Norbi támadója ellen sal, később vádat is emeltek ellene. Vádemelés született életveszélyt okozó testi sértés és más bűn- széltek, igaz volt. A három férfi még A Kiskőrösi Járás Bíróság jogerős cselekmények miatt Márta Norbert támadója ellen. Az elmúlt a majdnem végzetes ütés után sem évek legnagyobb visszhangját kiváltó kunfehértói verekedés oko- csillapodott, dobálóztak, tömegvezójára, a 36 éves halasi férfire hosszú börtönbüntetés várhat. rekedést provokáltak, és még akkor sem hagyták abba a balhézást, Letaglózó erejű volt. Ez olvasható – Emiatt a halasi fiatalember amikor a rendőrség megérkezett. a megyei főügyészség tájékoztató- tompítás nélkül elvágódott, fe- Márta Norbert mellett még májában. Ez volt az az ütés, amely kis jét beverte a tánctér betonjá- sik sérültjei is voltak a verekedéshíján kioltotta Márta Norbert éle- ba és elvesztette az eszméletét. nek. Könnyű minősítésűek ugyan, tét. Támadója, egy 36 éves kis- Később magához tért, de isme- de az érintettek kérték a támadók kunhalasi férfi volt, aki két társá- rősei beszállították a kiskunha- megbüntetését. A Márta Norbertet val együtt érkezett június elsején a lasi kórházba. Fején több súlyos megütő vádlott előzetes letartózfehértói diszkóba. A körülöttük lé- sérülést szenvedett, közvetlenül tatásban várja a tárgyalást, őt a fővőkkel kötekedtek, majd minden ok életveszélyes sérülésként a ke- ügyészség életveszélyt okozó testi nélkül egyikük belekötött a pultos- ményagyburok alatt vérömleny is sértés bűntettén kívül garázdaság ba, akinek a ruháját is megrángatta. kialakult. Életét az elvégzett ideg- bűntettével és könnyű testi sérEzt látta meg Márta Norbert, aki bé- sebészeti műtét mentette meg – tés vétségével is vádolja, bűnöskíteni akart. Megfogta az agresszív tájékoztatta a szerkesztőségünket ségéről a Kecskeméti Törvényszék férfi vállát, ekkor lépett ki mögüle Schmidt Gábor főügyészségi szóvi- fog dönteni. A vádlott két társa ela társa, aki nagy erővel, tenyérrel vő. Az is kiderült, hogy amiről ko- len a Kiskunhalasi Járási Ügyészség JágerL. megütötte Norbi halántékát. rábban lapunknak a szemtanúk be- emelt vádat.

Letaglózó erejű ütés volt

ítéletben három év után felmentette a férfit a gyújtogatás vádja alól. Mint emlékezetes, a tűzvizsgálat, valamint a rendőrségi szemle adatai szerint az ismeretlen gyújtogató a szellőzőn át dobott be gázolajjal átitatott anyagot az üzlettérbe, ez okozta a tüzet. Az égés során megsemmisült az 50 négyzetméteres játéktermi rész, amelyben 4 pénznyerő gép működött 9 játékhellyel. A söröző rész is teljesen bekormozódott. A kár a rendőrség hivatalos tájékoztatója szerint 100 millió forint volt. Van, aki irigységről, boszszúról beszélt, mint lehetséges indíték. Azóta újjáépült a söröző, de nem nyitott ki. Kép-szöveg: P. Á.

archív felvétel

Hiába ajánlott fel nyomravezetői jutalmat a söröző tulajdonosa, hiába állítottak bíróság elé egy férfit, eltelt három év, de továbbra is kérdés, hogy ki gyújthatta fel az Akadémia sörözőt.


2015. január 7.

fókuszbanF A város köztiszteletben álló vállalkozója támogatta az úszók szereplését F A képviselők szívükön viselik a halasi sportot, Váradi Krisztián a szakbizottság elnöke

Kiemelt figyelmet kap a halasi sportélet – Úgy gondolom, szimbolikus és fontos jelentősége van annak, hogy a sport benne van egy új bizottság nevében. Ez mutatja, hogy ismét kiemelt figyelmet szentel a sportnak a város – fogalmazott Váradi Krisztián a nemrégiben megalakult Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság elnöke. Úgy véli, hogy az önkormányzat mostantól jobban összpontosít erre a területre is. • Mennyire volt meglepetés, hogy újra van külön sportbizottság? • Nem is az a fő kérdés, hogy meglepetés-e vagy sem, sokkal fontosabb az, hogy újra van ilyen bizottság. Én személy szerint korábban sem értettem egyet a bizottságok számának csökkentésével, mert így az egyes bizottságok feladatkörei jelentősen megnőttek. Ezért is külön öröm számomra, hogy most egyegy bizottság kevesebb feladatot koordinál, mert így több figyelem jut olyan fontos területekre, mint amilyen a sport is. • Tisztázódott már, hogy mi lesz a bizottság feladata? • Természetesen, hiszen már az alakuló ülésen elfogadta a testület a szervezeti és működési szabályzatot, amely tartalmazza a bizottsági struktúrát, és ezen belül pontosan meghatározza az egyes bizottságok feladat- és hatásköreit. Így bizottságunk előkészíti a diák-, szabadidősport és versenysporttal kapcsolatos testületi döntéseket, figyelemmel követi és ellenőrzi azok végrehajtását. Elő kell készítenünk a város középtávú sportkoncepcióját, közreműködünk az ifjúsági és gyermekkorosztály szabadidő-el-

töltési, sportolási lehetőségeinek fejlesztésében. Persze fontos és feladatunk is a város sportegyesületeivel, valamint a sportot támogató gazdasági és civil szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolattartás. • Diák- és szabadidősport? • Figyelemmel kísérjük a testnevelés, a diáksport, szabadidősport, a verseny és élsport, természetjárás feltételeinek biztosítását. • Támogatások, esetleges önkormányzati források elosztása is bizottsági hatáskör lesz? • Véleményezzük a sporttal foglalkozó szervezet fejlesztését, támogatását, és végül, de nem utolsó sorban pályázati feltételeket dolgozunk ki a városi sporttámogatási alap felosztásához, és javaslatot teszünk annak elbírálására. • Utóbbihoz kapcsolódik, hogy évek óta azzal küzd a helyi sportélet, hogy a megszorítások okán a megítélt városi támogatást sem kapják meg. Ez most változni fog? • Természetesen ez mindig az aktuális pénzügyi likviditás függvénye, azonban azzal, hogy ismét

van sportért felelős önkormányzati bizottság, egyrészről megnőtt a sport érdekérvényesítő képessége, másrészt az önkormányzat ezzel a döntéssel eleve deklarálta, hogy fontos számára ez a terület is. Azt gondolom, hogy ilyen helyzetben az a minimum, hogy ha egy döntés megszületik, annak a pénzügyi végrehajtása sem marad el. Én mindenképpen azon leszek, hogy a sportegyesületek hozzá tudjanak jutni ahhoz a támogatáshoz, amit a testület elfogad, hiszen csak így lehet megalapozottan tervezni. • Strand, sportpálya. Előbbihez minimum szabványos medence, utóbbihoz pedig komoly felújítás kell. Lesz? • Mind a strand, mind pedig a sportpálya tekintetében komoly fejlesztési tervei vannak a városnak, azonban ezekben – főleg a strand tekintetében – sok még a bizonytalanság, hiszen mindenképpen külső pályázati forrásokra számítunk, amelynek pontos paramétereit ma még nem ismerjük. Bár nagyon fontos az infrastruktúra, azonban éppen a halasi úszók mutatták meg az elmúlt években azt, hogy 50 méteres versenymedence nélkül is lehet nemzetközi szintű bajnokokat kinevelni. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne kellene megtennünk mindent annak érdekében, hogy még jobb infrastrukturális feltételeket biztosíthassunk Kiskunhalas élsportolóinak a felkészüléséhez. Jáger Levente

„Fontosak nekünk az úszóink”

A tavalyi esztendőben nem volt eredményesebb vidéki klub a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesülettől. A szövetség ranglistáján csak a fővárosi topklubok előzik meg a halasit, pedig az ottani és itteni lehetőségeket össze sem lehet hasonlítani. Hogy a helyi versenyzőink fejlődése még dinamikusabb legyen, ahhoz járult hozzá a KB Autoteam Kft. és a Sóstó Csárda közös jótékonysági akciója. Évek óta hagyomány, hogy a Sóstó Csárda és a KB. Autoteam Kft. közös jótékonysági halászléfőzést rendez, amelynek bevételéből támogatnak valakit. Idén úgy döntött Juhász Tibor és Herczeg Nóra, hogy két tehetséges és világhírnévre is esélyes úszót szponzoráljanak. Juhász Adél 2014-ben korosztályos Európa-bajnok volt, testvére, Janka pedig több országos bajnoki címet szerzett. Ketten összesen 15(!) országos elsőséget gyűjtöttek, idén pedig korosztályos kontinensviadal, Ifjúsági Olimpia vár rájuk. Az sem kizárt, hogy a 2016os riói olimpián is ott lehet valamelyikük. – Ehhez viszont még nagyon sok küzdés, edzés kell – tette hozzá Novotny Attila vezetőedző azon az összejövetelen, ahol Juhász Tibor és Heczeg Nóra látta vendégül a két kiváló sportolót, valamint édesanyjukat és Novotny Attila vezetőedzőt is. Juhász Tibor, a KB Autoteam Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy maga is figyelemmel kíséri az úszók eredményeit és örömmel fogadja a töretlen fejlődést. Az ügyvezető hozzátette: a jótékonysági főzésen eladott adagok után 100 forintot ajánlott fel a csárda és ehhez még 100

forintot tett hozzá a KB Autoteam Kft. Összesen 200 ezer forintos támogatást tudtak így átnyújtani a lányoknak. Novotny Attila vezetőedző elmondta, hogy a sikerek mögött rengeteg munka, lemondás van. Ráadásul a körülmények sem a legideálisabbak, a 19 méteres medence nem igazán alkalmas a profi felkészülésre. Ők ezt lelkesedéssel és szakértelemmel igyekeznek pótolni. Reményét fejezte ki, hogy a strandfejlesztés során végre lesz versenymedence is. Juhászné Kleczli Katalin, a lányok édesanyja elmondta, hogy ő igyekszik minden hátteret biztosítani a zavartalan felkészüléshez, versenyekhez. A támogatást pedig megköszönte a felajánlóknak. A halasi úszók erőfeszítései az eredményeken is meglátszanak, ugyanis a szövetség hivatalos ranglistája szerint a 2014es országos bajnoki összesítés alapján a halasi a legjobb vidéki egyesület. Megelőzték többek között a klasszisokkal jobb körülményekkel bíró Szegedet, Egert, Százhalombattát is. A halasiakat csak a budapesti profi klubok előzték meg eredményességben. Kép-szöveg: Jáger Levente
ez+az

2015. január 7.

Juliska néni 90 éve Egy unoka és egy dédunoka aranyozza be az életét Csak a télies időjárás akadályozza meg abban, hogy biciklire pattanjon és elkerekezzen a Keceli út közelében lévő birtokra. Kitűnő egészségnek örvend, sokat olvas Nagy Cirok Sándorné, Juliska néni, aki január 5-én ünnepelte 90. születésnapját. Irigylésre méltó derű árad belőle. Mosolyog, mindenkihez van egy kedves szava. Nagy szeretettel fogadta a szép Széchenyi utcai

Egyre több a bárányhimlős

Az év utolsó és első heteiben egyre többen keresték, keresik fel a gyermekorvosi rendelőket bárányhimlős megbetegedéssel Kiskunhalason is. Dr. Varga Gyula, házi-gyermekorvost kérdeztük a tünetekről, kezelésről, az előfordulás gyakoriságáról.

– Az egyik legfertőzőbb járványról beszélünk, szinte 100 százalék, hogy a páciens továbbadja olyannak a bárányhimlőt, aki még nem esett át a betegségen. Leginkább akkor fertőz, amikor a hólyagok már megjelentek a testen, hisz ezekben van a vírus. Olykor előfordul kisebb hőemelkedés, láz, étvágytalanág és levertség is ennél a betegségnél. Közösségben gyorsan terjed, a gyerekek óhatatlanul is lefertőzik egymást. Cseppfertőzéssel, a bárányhimlős beteggel való közvetlen érintkezéssel, illetve testnedvei útján terjed. Jellegzetes, piros színű, himlős, hólyagos pattanások megjelenése alapján az orvosi diagnózis egyértelmű. A régi, „jól bevált” házi tanácsok is módosultak napjainkra. – Megoszlanak a vélemények sok mindenben, ilyen például a védőoltás szükségessége is. Én ilyenkor nem a pácienst nézem, hanem a társadalmat – osztja meg véleményét Varga doktor úr. – Régen nem ajánlották például a friss levegőn tartózkodást sem. Nos, ha láztalan a gyermek, akkor kevés időre, de nyugodtan kimehet a szabadba. Ugyanilyen a fürdés

is. Természetesen a hosszas, áztató fürdőzés nem ajánlott, de egy gyors tusolást minden este végezhetünk a betegen, fontos azonban, hogy ne dörzsöljük a törölközővel a testet, hanem óvatosan itassuk le a vízcseppeket. A mentolos hintőpor ugyanolyan jó a viszketés tüneteinek az enyhítésére, mint a drágább csodaszerek, viszont a régi cinkrázót már nem ajánljuk a kezelésre. Ajánlatos a kisgyermekek körmét rövidre vágni a betegség észlelésekor azért, hogy ne tudja elvakarni a viszkető hólyagot, ezáltal a hegek felülfertőzése is elkerülhető. Az első időszakban ágynyugalom javasolt, és közösségbe az újabb orvosi kontrol után vihető vissza a kisgyermek. A kicsik többsége 3 és 15 éves koráig találkozik a betegséggel. Gyermekkorban a bárányhimlőn át nem esett felnőttek mintegy 5 %-a fogékony bárányhimlőre. Őket jobban megviseli ez a betegség, de az már egy külön történet… Kép-szöveg: Vadkerti Mónika

polgárházban Fülöp Róbert polgármestert és Simon István szociálpolitikai csoportvezetőt, aki a kilencvenedik születésnapján köszöntötte őt. Nagy Cirok Sándorné, Szakál Julianna saját sütésű pogácsával készült és természetesen volt finom torta is. Juliska néni átvehette Orbán Viktor miniszterelnök díszoklevelét, valamint a polgármester tolmácsolta a halasiak jókívánságait. Mint megtudtuk: a születésnapos kitűnő egészségnek

örvend, ha az időjárás engedi, biciklire pattan és elkerekezik a hobbira, amely nem mellesleg a Keceli út mellett található. Ilyenkor télen viszont sokat olvas és nézi a televíziót. Nyugdíjazásáig a Népművészeti és Háziipari Szövetkezet szabászatán dolgozott. Már most nagyon készül a hétvégére, amikor családja körében, unokájával, dédunokájával ünnepelheti a kilencvenedik születésnapját. Kép-szöveg: Jáger Levente

Kutyajátszótér épül

Megkezdődött az első kutyafuttató építése Halason, a tízemeletes lakótömb mellett. Az Avar és a Bocskai utca által határolt területen egy fakerítéssel kör- amelyeknek rendszeres mozgásra bekerített terület lesz a kutyák van szükségük. számára, ahova különböző ját- A kutyafuttató építését támogatta a szóeszközöket is telepítenek. városban működő másik nagy állatvédő szervezet, a Kiskunhalasi ÁllatA kutyajátszótér építése régi problé- védő Egyesület is. mát orvosolhat, a lakótelepeken ál- – Régóta tervezve volt egy kutyalandó konfliktus forrása a kutyát tar- játszótér építése, az anyagiak híján tó és a kutyát nem tartó lakók között, azonban eddig erre nem kerülhehogy hova vigyék házi kedvenceiket tett sor – nyilatkozta Rémánné Halsétáltatni. Az épülő kutyafuttató a vá- mosi Éva egyesületi elnök, aki szeros közterein található rengeteg ku- rint komoly igény lenne egy ilyen tyapiszok problémájára is részbeni létesítményre. megoldást nyújt majd, hiszen ezen a A „Csipke-városközpont megújíterületen ellenőrizhetőbbé válik, hogy tása – Kiskunhalas belvárosi akcióa kutyatulajdonosok összetakarítják-e területének fejlesztése című” prokedvenceik után a kutyapiszkot. Ezen jekten belül futó („Önkénteskedj a túlmenően a kiskunhalasi székhelyű környezetért – Kutyajátszótér KisMancs a Kézben Kutyamentő Alapít- kunhalason” című mini projekt) bizvány egy megállapodásban vállalja tosít 2.865.000 forintot erre a célra, majd, hogy a területet igyekszik rend- így az önkormányzatnak a kutyafutben tartani. Az alapítvány korábban tató építése nem jelent pluszköltlevélben hívta fel az önkormányzat fi- séget. A beruházás az Európai Unió gyelmét arra, hogy a városban sehol támogatásával és az Európai Regionincs kialakítva megfelelő, a kutyák nális Fejlesztési Alap társfinanszíropóráz nélküli szabadon sétáltatásá- zásával valósul meg. ra alkalmas terület, amelyre komoly A képviselő-testület szeptemberi igény lenne, főként a társasházak, a ülésén egyhangú döntéssel adott elvi lakótelepek közelében. – A kutyatulajdonosok jelenleg jobb híján csak a közterületeken tudják sétáltatni a kedvenceiket, ami sok esetben balesetveszélyes is lehet, nem beszélve a rengeteg kutyaürülékről – mutatott rá Bíró Brigitta, az alapítvány elnöke, aki szerint szükséges egy elkerített kutyafuttató a városközpontban, ahol főként a saját udvarral nem rendelkező kutyatartó társasházi lakók tudják sétáltatni házi kedvenceiket. Egyre több társasházi lakásban tartanak ugyanis ebet,

F Régi álom vált valóra a kutyajátszótérrel hozzájárulást, hogy a tízemeletes lakótömb mellett az Avar és a Bocskai utca által határolt területen a kutyafuttató megépüljön. Deák Marianna is rendszeresen itt sétáltatja Pötyit, a család házi kedvencét. A kistermetű keverékkutyust úgy fogadták örökbe, mint mondja, nagyon örülnek az itt lakók a rendezett külsejű kutyajátszótérnek, bízik abban, hogy a kutyatulajdonosok is odafigyelnek majd arra, hogy összeszedjék kedvenceik után a kutyapiszkot. Kép-szöveg: P. Á.


Halasiak kívánják nekünk 2015-re

2015. január 7.

jókívánságAz újesztendő első napjai, hetei mi másról is szólnának, mint a jövőbe vetett bizalomról, hitről, arról, hogy majd most minden jobb lesz, mindent másként teszünk. Az alábbi kis színes körképben olyan halasiakat „hoztunk haza”, akiket Önök is jól ismerhetnek, illetve olyanokat, akik életüket Halasiként élik le – vezetéknevüknek köszönhetően. Mi elhoztuk Önöknek őket, a többi már csak a kedves olvasón múlik. Átgondolja-e a sorokat, megfogad-e belőlük valamit. Elsőként Halasi Zoltán sorait olvashatják, aki Dévaványán él és kerámiaformázó az eredeti szakmája. A napjainkban főállású tetoválóként dolgozó Zoli nem járt még Kiskunhalason, ám nevét büszkén viseli.

mindenki álljon meg egy pillanatra így az újév küszöbén, és készítsen mérleget. Mi írható a javára és mi a hátrányára. Próbáljon meg minden erejével azon tevékenykedni, hogy személyével, viselkedésével példaértékű tagja legyen a társadalmunknak, kicsiny városa közösségének. Nagyon nagy szükség van a régi értékek feltámasztására, mivel ha ezen az úton haladunk tovább, a vesztünkbe szaladunk. Mérhetetlen a felelősségünk nekünk, gyermekeket nevelő szülőknek, hisz a jövő nemzedékét neveljük. És egy ilyen világban nagyon nehéz biztos alapokon álló értékrenddel rendelkező gyermeket nevelni. Mindezek – Tisztelt Kiskunhalasiak! 2015- mellett kívánom minden emberben is álljatok meg néha pihen- társamnak, hogy a jó Isten áldása ni, egyszer-egyszer. Tessék há- legyen rajtuk. tat fordítani a rohanó világnak, és ne felejtsetek el az igazán fontos dolgokkal foglalkozni. Bort! Búzát! Békességet! Üdvözlet Dévaványáról! A Pakson élő, Petrikné Halasi Tünde is megtisztelte lapunkat és ezáltal Önöket is, hogy megírja gondolatait a 2015-ös esztendőre. Sajnos városunkat nem ismeri, hisz nem járt még itt, de lehet, hogy épp ez az első lépés kicsit közelebb hozza őt a vezetéknevét adó településhez, Halashoz. – A mai erkölcstelen világunkban

Halasi Gabriella szereti, és büszkén viseli vezetéknevét. Mint mondja, számtalanszor megkérdezik tőle, hogy itt él-e? Zákányszéki otthona azonban nincs messze Kiskunhalastól, így többször megfordult már nálunk. – Halas szép város, ide mindig szívesen jövök. A Ruzsai Csűrdöngölő Táncegyüttesben táncolok, mely jó kapcsolatban van a Halas Táncegyüttessel. A szüreti napok

rendszeres fellépői vagyunk, így ezt az ünnepi forgatagot is nemegyszer átéltem már Halason. Táncosként érdekelnek a népies dolgok, hagyományok. Ha a város nevét hallom a halasi csipke jut eszembe. A napokban beköszöntött az újév. Ilyenkor valamennyien fogadalmat teszünk. Nos, én nem szoktam semmit megfogadni, mert én minden év minden pillanatában azt kívánom, hogy szeressük, tiszteljük és vigyázzunk egymásra. Ha az emberek érzik a törődést, ami szívünkből jön, az hatalmas boldogság. Kívánom, hogy mindenkinek legyen boldog és sikeres éve.

Kiss Tamás nevében ugyan nincs benne a Halasi, de a szívében, lelkében, gyökereiben igen, hisz itt született. Innen indult meg világhódító útjára a házi készítésű söreivel és mindig ide tér vissza. – Először is sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek! Örömmel látom, hogy a város megújul, megszépül. Becsülendő tiszta és friss levegőjű városunk, ami hazaérkezésemkor mindig örömmel tölt el. Elindult az élet is, egyre több rendezvény színesíti a város mindennapjait. Kívánom mindenkinek, hogy egészségben, békességben, még nagyon sokáig élvezni tudják, amit ez a város ad nekünk. Kardos Zsolt halasi születésű harmonikaművészt az elmúlt év-

ben többször is láthatták Halason fellépni. Zsolt munkájának köszönhetően igazi világutazó, összeszámolni is lehetetlen azt, hogy hány

országban fordult meg az elmúlt években. Azt azonban, hogy kiskunhalasi, sosem feledi. Családja, barátai, no és a zene is, ezer szállal ide köti. – Az újévben törekedjen mindenki az emberi kapcsolatok ápolására és keressék a közösségépítő eseményeket. Ehhez kiváló lehetőség minden kulturális rendezvény, amelyek egyre közelebb kerülnek mindenkihez, elérhetőbbek, mint valaha. Ami talán a legfontosabb, hogy zenét lehetőleg élőben hallgassanak és mindenben a valódi értéket fedezzék fel. Vadkerti Mónika

Bende Béla ifjúkora óta zenél, járja az országot, koncertezik. Ma is hódol e szenvedélyének, rendszeresen fellép együtteseivel különbözõ színpadokon. Természetesen neki is vannak újévi kívánságai. – Magamnak bort, búzát, békességet kívánok – mondja a tõle megszokott vidám hangulatban. – Szeretném, ha azokkal tölthetném ezt az évet is, akiket szeretek: a családdal, barátokkal, jó ismerõsökkel, zenésztársakkal. Azt kívánom, hogy érezzük jól magunkat együtt, és szórakozzunk minõségi módon. Az embereknek olyan nyugodt légkört kívánok, amibe belefér, hogy gondtalanul kikapcsolódhassanak. Az a tapasztalatom, hogy bárki bárhova megy, nem igazán lazul el. Szeretném, ha visszatérne az a fajta gondtalan élet, ami az én fiatalságomat jellemezte. Egyrészt talán sokan nem engedhetik meg ezt maguknak, másrészt esetenként a légkör is feszült. Szeretném, ha ez jó irányba változna – fûzte hozzá az ismert halasi dobos. Kép-szöveg: P. L.


10

emlék

2015. január 7.

Elhunyt dr. Nagy István, a Károli Gáspár Református Egyetem homiletika-professzora, a nagykőrösi főiskola egykori igazgatója, volt kiskunhalasi református lelkipásztor. A hajdani kiskunhalasi lelkész január 3-án halt meg, temetése január 11-én, vasárnap 13 órakor lesz Kecskeméten. böző országos konferenciákon. Kiskunhalason legutóbb 2013 Az ismert professzor rendkí- októberében tartott előadást a vül népszerű volt Kiskunhalason, Szilády Áron Református Gimnágyülekezeti lelkészként sokat tö- zium öreg diákok konferenciáján, rődött a fiatalokkal, a nyolcvanas ahol a református hitoktatás kérévekben négyszáz fős ifjúsági déseiről beszélt. gyülekezetet építettek munka- 2003. augusztus 20-án vehette társaival. Kitartó munkáságának át a Magyar Köztársaság Arany köszönhető, hogy a kilencve- Érdemkereszt polgári tagozat nes évek elején újra indulhatott kitüntetést. a református gimnáziumi okta- Hogy mennyire népszerű volt tás Kiskunhalason. Tagja volt a diákjai körében a néhai profeszrendszerváltás utáni első szaba- szor, arról szintén a parokia.hu don választott halasi képviselő- írt a vele készített interjúban: testületnek is. diákjai azt mondták róla, hogy 1992-ig szolgált a városban, tőle kapták a legéletszerűbb amikor Hegedűs Loránt refor- gyakorlati útmutatásokat a gyümátus püspök hívására a Nagy- lekezeti szolgálathoz. Óráin bekőrösi Református Tanítóképző pillantást engedett a reformáFőiskola igazgatója lett egészen tus egyház legnagyobb vitáiba, 2012-ig. Egy üres pártházban azokba, amelyekről nem szólindult el a munka: „az Úristen- tak a tankönyvek. A diplomatinek van humora, hogy az egy- kus távolságtartás nem az ő vikori MSZMP-székházat adta egy lága volt, egész személyiségével egyházi iskola székhelyéül.” – fo- jelen volt a diákok között. Nagy galmazott Nagy István a parokia. István munkájának nem volt kühu református hírpotálnak adott lönösebb titka, keresztyén peutolsó interjújában. dagógus értéket képviselt, életEzt követően a Károli Gáspár vitele normális volt – írta róla a Református Egyetem Tanító- hírportál. képző Főiskolai Karának dékánja – Akár az oktatásról beszévolt. Vezetése alatt a kar hallga- lünk, akár más területről, bártói létszáma mintegy hatszáz főre mit teszünk az életben, csak úgy növekedett, az alapszakok száma érdemes csinálni, ha azt az emhétre bővült. A korábban pártház ber komolyan veszi. Nem tettem céljára készült épületből oktatá- semmi különöset, csak próbálsi centrumot hozott létre, ez alatt tam komolyan venni, amit csiaz időszak alatt felépült a leány-, nálok – mondta a vele készített valamint fiúinternátus is. utolsó interjúban magától értető2003 óta a Károli Gáspár Re- dő egyszerűséggel a lelkipásztor. formátus Egyetem Hittudományi Dr. Nagy István temetése jaKara Gyakorlati Teológiai Tanszé- nuár 11-én, vasárnap 13 órakor kének munkatársa, tanszékveze- lesz Kecskeméten. Kiskunhalastő tanára volt. Tíz önálló könyve ról külön buszt indít a református és mintegy ötven tanulmánya je- egyház a néhai halasi református lent meg az elmúlt évtizedben. lelkipásztor búcsúztatására. Több száz előadást tartott különP. Á.

fotók: pozsgai ákos

In memoriam Nagy István

Halasi értéktár: Római katolikus templom

Kiskunhalason is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, amelynek feladata összesíteni és rendszerezni a városban és környékén fellelhető települési, tájegységi értékeket. A helyi értéktár létrehozásának célja a térség természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak, öszszegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése. Egy érték Települési Értéktárba kerülésére bárki tehet javaslatot. A javaslattevő a benyújtani kívánt értéket elektronikus formában adhatja be a jogszabályok előírásai szerint Kiskunhalas polgármesteréhez. Az Értéktár Bizottság (Szakál Aurél elnök, Erhardt Györgyi tag, Flösser Tamás tag, Pajor Kálmán tag, Végső István tag) a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, kategorizálja és javasolhatja az egyes értékeknek a Megyei, illetve a Magyar Értéktárba vételét, azt követően Hungarikummá nyilvánítását. A Települési Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását, és kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről, hogy javasolja azok felvételét a Kiskunhalasi Települési Értéktárba, melynek sora folyamatosan bővül. A Halasi Tükör minden héten bemutat egy-egy helyi értéket, előreláthatólag egészen év végéig kitart a helyi értékek gazdag kincsestára.

1. Római katolikus templom 1767-ben Mária Terézia parancsára a város telket ajándékozott a templom, a kántor- és paplak építésére. Az építés végrehajtásával a királynő Grassalkovich Antal grófot, kamarai elnököt bízta meg, aki 1767-ben a Királyi Kamara építőmesterével megegyezett abban, hogy a halasi templomnak legyen tornya, és a szentély alatt kriptája. Az alapkő letétele 1767. május 15-én történt. A Gföller Jakab tervei alapján barokk stílusban készült, teljesen kész épületet 1770-ben Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére szentelték fel. A hosszházas, későbarokk csarnoktemplom a korabeli belterület határán, egy természetes dombon áll. A téglaépület 32 méter hosszú, 14 méter homlokzati szélességű, az oldalfal magassága 12 méter. 1934-ben az

egyházközség képviselő-testülete elhatározta, hogy a templomot kibővítik úgy, hogy 3000 embert képes legyen befogadni. A régi épület stílusát követő bővítést befejezve a templomot 1940 októberében újraszentelték. Az utolsó jelentős változás a mennyezeti freskók festése volt 1944 tavaszán. Helyi sajátosságnak tekinthető a templom névadó szentjeinek a kiválasztása. Az egyházalapító Szent Péter és Szent Pál atyák szobra a homlokzaton a halasi katolikus egyház újraalapítására hívta fel a figyelmet. 2014-ben a Kalocsa-Kecskeméti Érsekség anyagi hozzájárulásával, valamint a hívek, vállalkozók felajánlásaiból jelentősen megújult a templom, mintegy 80 millió forintos beruházás keretében. Az épület új tetőt, szigetelést kapott, megszépült a lépcsőfeljáró, a park, valamint a járda is. JL


A színház az élete

2015. január 7.

teátrum

11

Hoppá! Cserkó Zsolt a Tekóban kezdte a színészetet Irigylésre méltó kitartás, elszántság az, amivel Cserkó Zsolt megvalósítaná élete nagy álmát. A kiskunhalasi származású fiatalember a kilencvenes években, a Tekó Hoppá Színpadán döntötte el, hogy neki ez a világ kell. Ennek rendelt alá mindent, sőt, hat évvel ezelőtt saját társulatot szervezett Kispesten. Számára a színház jelenti az életet. • Mindig is foglalkoztatott a színház? • A színészet iránt még tinédzserként, úgy 17-18 éves koromban kezdtem érdeklődni – mondja. – Még középiskolás voltam, amikor ráébredtem, annak ellenére, hogy gépész szakképzésre jártam, igazából engem a színművészet érdekel igazán, és hogy ezt szeretném hivatásomnak is tudni. A rendezés már jóval később, a harmincas éveim elején érkezett az életembe. • Mi volt az első szereped, mármint nem hivatásos színészként, hanem mondjuk, az oviban, suliban? • Igazából a Tekó színjátszó csoportjában találtam meg akkoriban, a ’90es évek elején a helyem, amikor is alapító tagja lettem a Hoppá Színpadnak, amely tudomásom szerint a mai napig is létezik. Itt, ebben a társulatban kaptam életem első olyan szerepét, amikor magamtól felvállalva akartam szerepelni, játszani, színpadra lépni. Az első, karácsonyi műsort nem számítva egy Karinthy jelenetekből öszszeállított előadásban játszottam életem első komolyabb szerepét, mint újságíró, szerkesztő. • Mennyire segített neked a Hoppá Színpad abban, hogy megvalósítsd az álmaidat? • Tulajdonképpen a mai napig hálás vagyok Anda Péter tanár úrnak, hiszen ha nincs a Hoppá Színpad, valószínűleg sosem kezdek el színjátszással foglalkozni. Versmondóként számos versenyen indultam, rendezvényen vettem részt, de az egy másfajta előadó-művészet, amit ugyan nagyon szeretek manapság is, de igazán a színjátszás lett az, ami mellet egy életre elköteleződtem. • Miért hagytad el Kiskunhalast? • Ez már nagyon régen volt, még ’98 októberében. Nagyon egyszerű a magyarázat, mert akkoriban pályakezdőként nem találtam normális munkalehetőséget magamnak, amelyből meg is tudtam volna élni. • Rögtön ezután Budapest következett?

Színlap. A Kispesti Kisszínház idén ünnepli hetedik születésnapját. Az elmúlt időszakban Cserkó Zsolt rendezte Békés Pál: A női partőrség szeme láttára, Füst Milán: Máli néni, valamint Molnár Ferenc: Liliom című darabját, ez utóbbit a Színművészeti Egyetem Ódry Színpadán is bemutatták.

• Nem. Székesfehérvárra költöztem, ott dolgoztam éveken keresztül egy multi cégnél, de emellett öt éven át (1998-2003 között) játszottam a székesfehérvári Vörösmarty Színházban is, és alapító tagja lettem a Prospero Színkörnek. Igazából ezt a társulatot tartom az alma materemnek, hiszen a profi színházi feladatok mellett e társulatban tanultam meg a színjátszás, a színészet gyakorlati alapjait. A társulatnak 2008. szeptemberig voltam tagja, még úgy is, hogy 2003. januárban Tatabányára, majd 2004. januárban pedig Budapestre költöztem, ahogy az élet dolgai és a munkalehetőségek adódtak. • Tényleg, mi a civil foglalkozásod? • Most már évek óta közalkalmazottként dolgozom egy önkormányzat gazdasági ellátó szervezeténél, mint pénzügyi ügyintéző. • Hogyan kerültél kapcsolatba a Kispesti Kisszínházzal? • Ez jó kérdés – mondja a szája szegletében meghúzódó mosollyal. – Úgy, hogy a társulatot én alapítottam, indítottam el 2008. októberben. • Hoppá, ezt nem tudtam. Ak-

kor lehetséges, hogy Cserkó Zsolt amolyan mindenes ott? • Társulatvezetőként, rendezőként természetesen a társulat munkájának megtervezése, kivitelezése, a munka irányítása, a produkciók megrendezése, ha kell, akkor azokban színészként való közreműködés, és természetesen a megszületett produkciók folyamatos játéklehetőségeinek szervezése. • Ahogy nyomon követem a világhálón az eseményeket, sokan kedvelik a bemutatóitokat. Jól érzékelem? • Az elmúlt hat és fél évben, amióta létezik a társulat sokan látták már az előadásainkat, és ha nagyon lassan is, de kezd kialakulni egy törzsközönség az „otthoni” közegünkben is. Amikor vidéken játszunk, nagy örömünkre mindig telt házas előadásaink vannak, és ez nagy dolog a mai világban. Mára már budapesti és országos szinten is sokan tudnak rólunk, és folyamatosan figyelik a munkánkat, hogy éppen mit csinálunk, milyen produkciókat játszunk. • Éppen elcsíptem a múltkor egy beszélgetést a közösségi oldalon, ahol arról írtál, hogy egy

vidéki kistelepülés látatlanban vár titeket két darabbal is, míg a fővárosban erre nem biztos, hogy igény van. • Igen, sajnos Budapesten még küzdünk ezzel a sztereotípiával, hogy egy külsőbb kerületi színtársulat vagyunk. Ezért hozzánk nem jönnek ki a belvárosban élők. Igaz, van kis számú kivétel, de ők általában ismerősök, rokonok, barátok. Másrészt a többi kerületben lévő játszóhelyek szervezői arra hivatkozva, hogy a helyi közönségük nem ismer bennünket, ezért nem tudnak nézőket szervezni az előadásainkra. Ebből adódóan aztán nem is hajlandók felvállalni a vendégjátékok szervezését. • Kiskunhalasra nem gondoltál még? • Ez az egyik szívfájdalmam. Sok éve próbálom elérni eredménytelenül, hogy társulatommal Kiskunhalason is játszhassunk egy-egy vendégelőadást. Ez a mai napig nem sikerült. A régebbi vezetők is és a jelenlegi vezetők is még a ’90-es évekből személyesen ismernek, tudják, ki vagyok, és tudják, mit csinálok. • Akkor végképp nem értem... • Folyamatosan figyelem, hogy milyen társulatokat, előadásokat hívnak meg Kiskunhalasra, akár határon túlról is. Sokszor hozzánk hasonlóan, hivatalosan amatőr státuszú társulatokat is, tehát ebből adódóan akár mi is beférhetnénk a repertoárba. Remélem, a közeljövőben ez is megvalósulhat, hogy egyszer hazai színpadon

én is bemutatkozhassam a társulatommal. Nagy öröm lenne az otthoni, a világot jelentő deszkákon is színpadra lépni. • Mi a következő nagy feladat? • A folyamatosan játszott előadások mellett szeretnénk legkésőbb május végén bemutatni új produkciónkat. A következő hetekben dől el, melyik lesz az. Jelenleg két-három lehetséges darab van, ami közül hamarosan eldől, melyik lesz, hogy vígjátékot fogunk-e ismét játszani, avagy inkább egy drámai produkciót, de a terv az, hogy május végére bemutatható állapotban legyen. • Nemrégiben azt írtad, amikor megjelent egy interjú veled a Pepita Magazinban, hogy egy lépéssel közelebb kerültél a célodhoz. Lehet tudni, mi az? • Rólam tudni kell azt, hogy hosszú távú célokban, sok évre előre tervezek mindent a színházzal kapcsolatosan. Ez a kis megjegyzés igazából arra vonatkozott, hogy most egy kis lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy a színházi szakmai közeg is komolyabban felfigyeljen ránk, és hogy a későbbiekben egy kicsit komolyabb támogatottsággal tudjunk dolgozni. • Mindenkinek van egy álma. Cserkó Zsoltnak is? • Személy szerint én az indulástól számított 10-15-20 éves időtartamban gondolkodom. Tudom, ez a mai világban kissé a valóságtól elrugaszkodott dolog, de van előttem létező, működő példa, hogy egy amatőr társulatból is lehet idővel néhány fővel főállású, félprofi, alternatív színház is. Nekem ez a nagy álmom. Számomra ez egy nagyon jó, hosszú távon előremutató cél, amiért érdemesnek tartom beleadni minden erőmet, energiámat, még a magánéletem rovására is. Tulajdonképpen számomra a színház az élet. Nincs más, nem létezik más. Csak a színház. Jáger Levente


12

kultúra

2015. január 7.

programkosár

fotók: pál lászló

Január elején egy kiállítást és egy megemlékezést tartalmaz a Programkosár. Vajgel Pál tárlata a Csipkeházban látogatható. A doni elesettekre pedig a II. világháborús emlékmûnél emlékeznek.

F Ulakcsainé Lovas Jolán

F A mûvészeti iskola tanárai adtak ünnepi hangversenyt

Karácsonyi hangverseny

A művészeti iskola hagyományos karácsonyi koncertjét az utolsó tanítási nap estéjén tartották az intézmény hangversenytermében. Ulakcsainé Lovas Jolán igazgató Januárban, egész hónapban asszony Ady versével köszöntötVajgel Pál Csipkeházban megtekinthetõ legújabb kiállítása főként te a megjelenteket, akik az ünnep bibliai témájú, képei többségén az evangélium stációit jeleníti meg. A halasi festőművész igazi életigenlő tárlattal készült a közönségnek: hívő em- Szó szerint gyümölcsöző volt berként az el nem múló szeretet jegyében Jézus életéről egy-egy jellemző a Bibó István Gimnázium jótémotívummal mutat be képeket. A megnyitót december elején tartották, konysági akciója. A középisa nagy érdeklõdésre való tekintettel meghosszabbították a kiállítás nyit- kola újszerű módon internetes va tartási idejét. A Halasi Média és Kultúra Kft. szervezésében megvaló- licit útján bocsátott árveréssult tárlat sikerét az is bizonyítja, hogy februárban Kiskunmajsára utaz- re szólapokat, melyekért natatják Vajgel Pál festményeit. ranccsal lehetett fizetni. Január 12. Emlékezést tartanak a Don-kanyar hőseire január 12-én 16 órakor a II. világháborús emlékműnél, a Hősök terén, a Halasi Média és Kultúra Kft. szervezésében. A doni elesettek napja rendezvényének közremûködõi a Bibó István Gimnázium diákjai. Beszédet mond: Végső István történész. Elõzetes A Közösségek Házában január 16-án délelõtt 9-tõl délután 4 óráig pályaválasztási napot tartanak. A rendezvény célja, hogy a kiskunhalasi és a környékbeli középiskolás diákoknak és szüleiknek minél több és részletesebb tájékoztatást tudjanak adni az egyetemek, felnőttképzési intézmények továbbtanulási lehetőségeiről, ösztöndíj programjairól és felvételi eljárásairól. Az eseményre ellátogató diákoknak a részvételről igazolást állítanak ki. Kép, szöveg: P. L.

előtt lelki töltekezésre, megújulásra vágytak a zene által. A zenetagozat minden tanára e nemes célt szolgálta fellépésével. Különféle csoportosításokban szólaltak meg a hangszerek: négykezes, duó, vonósnégyes, ének kamaraegyüt-

tes kíséretével és szólók. Mindmind az ünnep hangulatát idézték. A kiváló koncert után a már megszokott sütemény, tea, forralt bor mellett meghitten beszélgettek a művészek és a közönség. L. Molnár Anna

– A kézzel írott, névvel ellátott szólapokat fotóként feltöltöttük iskolánk közösségi csoportjába. E képeket lehetett a közösségi portálon lájkolni, vagyis tetszikelni. Aki pedig szeretett volna valamelyik tanári szó tulajdonosa lenni, az internetes felületen – a licitálás szabályai szerint – licitálhatott is, narancs felajánlásával. Az összegyűjtött gyümölcsöt a családsegítő szolgálat se- A családsegítőhöz a téli szünet gítségével a rászoruló gyerekeknek előtt vitték el a jótékonysági adoadtuk át – tájékoztatott Veszelszki- mányt tanárok és diákok együtt. né Huszárik Ildikó igazgató. Megtudtuk, a Bibó-gimnázium ösz-

szefogásával 50 kilogramm szaloncukor, másfél mázsa narancs és ruhaadomány is célba ért az ünnepek előtt. Kép-szöveg: P. L.

Szavak és tettek Advent Kisszálláson

Kisszálláson, a Mûvelõdési Házban december 20-án adventi mûsorral várták a közönséget. A rendezvény elején a helyi diákok léptek fel ünnepi dalokkal. Hozzájuk csatlakozott az est sztárvendége, Szulák Andrea énekesnõ. Õ szintén a karácsonyi hangulat megteremtéséhez járult hozzá mûsorával. Jól ismert dalai, kedves szavai utat találtak a jelenlévõkhöz, akik vastapssal köszönték meg a mûvésznõ elõadását. Szulák Andreával készített interjúnkat a Tükör következõ számában olvashatják. Kép, szöveg: P. L.


Történetek a fonóból

2015. január 7.

kultúra

13

Az Adventi vásár – Zenés esték Kiskunhalason rendezvénysorozat egyik fő produkciója volt a Történetek a fonóból advent táján. Az előadást a Vári Szabó István Szakközépiskola 9-10-11. évfolyamos dráma tagozatos diákjai, a művészeti iskola és a Sasheverő citerazenekar tagjai közösen mutatták be Czagányné Pásztor Anikó rendezésében. Megérte a sok munka, hiszen a zenés színmű dupla telt házzal ment a művelődési központban.

F Jelenet az elõadásból Az összeállítás Gárdonyi Géza: Karácsonyi álom című színművére épült. A Közösségek Házában tartott premier után a nagy érdeklődésre való tekintettel újabb előadást is beiktattak. A rendezőtől megtudtuk, bő három hét alatt vit-

ték színpadra a produkciót sok-sok munkával. Ezúton is köszöni a munkát mindazoknak, akik segítették az előadás létrejöttét. Kiemelve Sáli Levente festőművészt az érzékletes, szép háttér elkészítéséért. Fésüsné Bakos Ágnes tanárnőt az

énekek megtanításáért. A balotaszállási Sasheverő citeraegyüttest a zenei betétekért. Végső István, a művelődési központ vezetője régóta jó kapcsolatot ápol a zenekar tagjaival, így vállalásaikkal ők is jelentős mértékben támogatták az előadás színpadra vitelét. – Karácsony közeledtével általában a betlehemest állítják színpadra. Nagyon örültem, hogy Gárdonyi Géza elfeledett színművét sikerült elővennünk. Úgy gondoltam, alkalmas egy kreatív játékra – fogalmazott Czagányné Pásztor Anikó. Az előadáshoz a diákok hozzátették ötleteiket, és szerepeket is váltottak. A résztvevők lelkesek voltak, megmutatták tehetségüket, produkciójuk dupla telt házat vonzott

Betlehemi csillag

A Martonosi Pál Városi Könyvtárban vehettek részt az érdeklõdõk a Petőfi Sándor Irodalmi Kör irodalmi estjén december 17-én. A Betlehemi csillag című adventi, karácsonyi elõadásukon saját mûveiket adták elõ a kör tagjai. Közremûködött Sári Katalin énekkel és gitárjátékkal. A rendezvényt kiállítás is színesítette. Kép-szöveg: P. L.

Adventi koncert

Advent utolsó vasárnapján a baptista templomban a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar adott koncertet. Lauer Zsolt karnagy és dr. Kovács Tamás zenekarvezető irányításával teljesen megújult a zenekar repertoárja: karácsonyi dallamok, indulók, ismert slágerek, filmzenék váltogatták egymást kiváló hangzásban. A beköszönő műsorszámban – Mozart: Ave

verum corpus – a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagóguskórusa énekelt a fúvószenekar és a zeneiskola vonós tanszakának kíséretével. Kovácsné Bodicsi Erzsébet vezette a hangversenyt versekkel színesítve azt. Radácsi Genovéva fuvolaművész egy hangulatos Poulenc művet szólaltatott meg, zongorán közreműködött Lauer Ág-

nes zongoraművész. A kórus több, az alkalomhoz illő karácsonyi művet énekelt tiszta szép hangon, vezényelt Kovács Mihály karnagy. Mozart Divertimentójának két tételét a zeneiskola tanári vonósnégyese játszotta: Molnár Eszter, Korponai Zsolt, Ferencz Angéla és Dillmann Éva. Minden közreműködő méltán kapott vastapsot a közönségtől. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Fülöp Róbert polgármester, Farkas Dániel és Szűcs Csaba alpolgármester. L. Molnár Anna

F Végsõ István programszervezõ, ötletgazda és Czagányné Pásztor Anikó tanár, rendezõ a diákokkal Halason, a Közösségek Házában. – Az előadás a szeretetérzésekről szólt a karácsony jegyében. Az ünnepekre fókuszálva a szeretet, szerelem került a középpontba, humorral fűszerezve. A Zrínyi 1566 előadásunk kapcsán kaptam

kedvet a magyaros témához magyaros dallamokkal. Jó lenne, ha a népi kultúra meg tudna maradni. Szeretnék ennek a zászlóvivője lenni – hangsúlyozta Czagányné Pásztor Anikó. Kép-szöveg: Pál László


14

kultúra

2015. január 7.

Spirit-varázs

Egy varázslatos ember, egy varázslatos estén magával ragadta a zene szárnyán a halasi zeneszerető polgárokat… Ha december 30., akkor orgonakoncert. Most is teljesen megtöltötték a református imaházat Rákász Gergely rajongói. Aki hallgatta már koncertjét, az sosem hagyja ki a következőt. Nemcsak a változatos műsor, a kiváló hangszertudás vonzza a rendszeresen visszatérő hallgatókat, hanem a művész személyisége is. A derű, az Isten- és emberszeretet, a jóság árad belőle, s teszi jobbá a jelenlévőket. S ahogy mesél: művekről, szerzőkről, korokról, nagy tudással, humorral, megértéssel. Szeretettel, vidám történetekkel emlékezik tanítómesterére, Baróti István orgonaművészre. Majd jön a csoda… Magával ragad bennünket, régi korokba, templomokba, királyi udvarokba, kastélyokba, báltermekbe. Visszarepít gyermekkorunkba, s átvezet mai, felnőtt lényünkhöz a zene által. Most a turnékarácsonyfa kapcsolta össze a 15 város koncertlátogatóit lelkiekben és kézzelfoghatóan is, akik saját díszeikkel ékesítették fel azt. A művész szerint közösséggé válunk a hangverseny idejére, így lesz igazi szeretetteljes varázslat az együtt töltött idő. A megszólaló művek mosolygást, melegséget, meghittséget sugároztak. Mozart: Variációk egy gyermekdalra (Hull a pelyhes fehér hó), Arcadelt: Ave Maria, Cesar Franck: h-moll Prelúdium, Fúga és Variáció, Bach: D-dúr Fúga, Vidor: Toccata és a középkori táncok fűzére – mind az együvé tartozás élményével örvendeztette meg a hallgatót. A ráadás – Dauchen: Visszhang – briliáns megszólaltatása csodálatos, meghitt hangulatban engedte útjára a közösséget. (Rákász Gergely újévi kívánságai és tervei a 15. oldalon.) L. Molnár Anna

F Kánya Kata elõadása sok érdeklõdõt vonzott

Társtalálás mesterfokon

Akarok-e társat? Le van-e zárva a múlt? Van-e önbizalmam? Tudom-e, hogy ki vagyok? Azt mutatom-e a külvilágnak, aki én vagyok? Kánya Kata szerint ezekre a kérdésekre mindenkinek választ kell adnia magának.

Társtalálás mesterfokon – Ha nem tudod, miért vagy egyedül… Kánya Kata ezzel a címmel tartott előadást decemberben Kiskunhalason, a Közösségek Házában. Kata színésznőként kezdte pályáját, körülbelül 20 éve foglalkozik az emberek magánéleti problémáival. Életvezetési tanácsadóként, párterapeutaként gyakorlati tanácsokkal szolgál valós társkeresési élethelyzetekre igaz történeteken alapuló példákkal. – Mindenkinek szüksége van arra, hogy szeressék. Ha ez nincs, akkor én szeretem magam. Ilyenkor – fogyasztói társadalomban – az ember vásárol. Felmérések szerint ugyanabban a jövedelmi státuszban levő, párkapcsolatban élő kevesebbet költ. A fogyasztói társadalom pedig – galád módon – mindent megtesz azért, hogy egyedül éljünk, és kövessük a trendet – fogalmazott. Az előadás hallgatósága megtudhatta, hogy Magyarországon ma 2 millió ember él egyedül. A házasságok 54 százaléka válással végződik. – Az új kapcsolat semmivel sem lesz jobb, csak másképp rossz! – mondta. – Arról is beszélni kell, hogy a társtalanság és a magány között nincs egyenlőségjel. Olyan eset is előfordul, hogy valaki társ mellett magányosnak érzi magát. Nőktől hallani, hogy nem ők rontották el a kapcsolatot. Szerintem olyan nincs, hogy egy

férfi elrontja. Ketten tudják elrontani. Lehet, hogy nem ötven-ötven százalékban, de mindkettő benne van. Az ember nap mint nap változik, de nem veszi észre. Csak időközönként. Fodrászhoz is akkor megyünk, ha megnőtt a hajunk, pedig minden nap nő egy kicsit. – Az ember csak akkor tud fejlődni, ha képes szembenézni önmagával. Olyan vagyok, amit megtanultam magamról? – merül fel a kérdés. – Régi magunk van, hogy nem egyezik az újjal – fűzte hozzá.

– A nők nem szépre, hanem szomorúra fogyják magukat – osztotta meg véleményét Kata a közönséggel. – Hetven százalékban az hat, ami belül van. Ha valakinek szerethető a személyisége, akkor szeretik és elfogadják. Változtatni kell! Akarjak magamnak tetszeni. Próbáljuk megtalálni az egyéniségünket, hogy legyünk valamilyenek! Az önazonosságra nagy szükség van. Ez az öltözködés terén is fontos. Az első jel, amit önmagamról adok a világnak, az a kinézet – mutatott rá.

A nők hajlamosak felöltöztetni a vágyott férfit rengeteg szerethető tulajdonsággal, mint egy karácsonyfát. Azután kezdenek hullani a díszek. Az élet rendje, hogy a gyerekek kirepülnek. Az is, hogy esetenként társak jönnek-mennek. – Egy ember van, akivel az egész életemet le kell élni: én – hangsúlyozta Kata. – Amíg én nem szeretem magam, hogy várom el, hogy más szeressen. A nők elsődleges problémája a külső. Nem véletlen, hogy a legnagyobb profittal rendelkező vállalkozás a szépségipar. Mi, nők nagyon tetszeni akarunk. Pedig tudomásul kell venni, nem lehet úgy kinézni, mint egy fotoshopolt tizenéves modell. Ettől azután rosszul érezzük magunkat. A ’30-as években a kifutón gyakorlatilag olyan alkatú, arányú nők voltak, mint a nézőtéren. Már nem így van. Borzasztó, hogy milyen idolokat állítanak – tette hozzá. A fogyás és a változás sem ugyanaz. A harmóniát kell megtalálnia az embernek önmagával.

Társtalálás mesterfokon. Kata sok ezer emberrel beszélgetett már magánéletükről annak érdekében, hogy segítsen nekik megfelelő párt találni. – Ha az ember társat keres, ne találja ki előre, hogy milyen legyen! Vannak kompromisszumok: megköthetőek és nem megköthetőek. A nők hajlamosak felöltöztetni a vágyott férfit rengeteg szerethető tulajdonsággal, mint egy karácsonyfát. Azután kezdenek hullani a díszek. Előfordul, hogy a társkeresők iszonyatosan türelmetlenek. Annyira későn kezdenek el keresni, hogy azután azonnal haza akarják vinni. Az a jó pedig, ha az ember szavaz magának időt a másik megismerésére. Az én tanácsaim: türelem, befelé fordulás, önbizalom, hit. Hit abban, hogy mégiscsak azért vagyunk itt, hogy boldogok legyünk. Mindenkinek jár egy társ. Vedd a kezedbe a sorsod, és indulj el! Kép-szöveg: Pál László


2015. január 7.

mit vár az új évtõl? az előttünk álló esztendőkben ez a folyamat folytatódik, akkor az elkövetkezendő években Kiskunhalas újra büszkén viselheti majd a Kiskunság legkiemelkedőbb városa „címet”. B. U. É. K. Halas!

Faddi Istvánné karvezető – Elsősorban jó egészséget, boldogságot kívánok magamnak és családomnak. Továbbra is tudjunk egymásnak örülni, segíteni a feladatok, problémák megoldásában, hiszen azok mindig vannak. Tágabb értelemben vett családomnak, a városi vegyes karnak további sok szép közös zenei élményt kívánok. Régi álmom, hogy volt tanítványaim közül néhányan megkeresnek, hogy szeretnének ebben a csapatmunkában részt venni, a sikerekből részesülni, mert ezt a jó érzést senki nem tudja elvenni tőlünk egy-egy szereplés után. Mindezeket természetesen nem csak az új évtől várom, hanem elsősorban magamtól, magunktól. A 2015-ös év magától is eljött.

Maruzsenszki Endre hegedûs – Én zenészemberként csak a jóban, a kialakuló szépben bízhatom. Idestova fél éve tevékenykedem és élek újra Kiskunhalas városában. Ez idő alatt állíthatom, szembetűnő változások és fejlődés volt tapasztalható. Gondolok itt a város főterének, piacterének kiépülésére, de nem utolsósorban a felsőváros csücskén kialakítandó sportlétesítményre... Szerény véleményem szerint, ha

Oszvald Marika színésznõ – Lesznek új szerepeim, és ezek mellett még egy nagyon érdekes feladat is vár rám. Ezt azonban most még nem akarom elmondani, mert nem biztos, hogy létrejön. Egyelőre csak annyit árulok el, hogy felkértek egy prózai szerepre, ha a színház tud egyeztetni…

Rákász Gergely koncertorgonista – Lesz új lemezem, és azt tervezem, hogy Kiskunhalason is bemutatom. Lesz új hangversenysorozatom. Indulunk egy gasztro-kultúr projekttel egy Váci utcai étteremben. Lesz újra hajóút a Dunán a Vízi zene sorozat keretében, erdélyi turné, szóval nem fogok unatkozni, és már telik a 2016-os naptáram is. A református imaházban remek hangulatú koncertem szokott lenni. Minden évben olyan jó itt búcsúzni, remélem, most sem lesz másképp. Pál László

kultúra

15

„Nincsenek nagyra törő vágyaim” Gregor Bernadett tervei az új esztendőre Gregor Bernadett visszatérő fellépő a halasi színházi évadok előadásain. A népszerű színésznővel ezúttal egy kétszemélyes darab, az Egy életem, két halálom Városi Filmszínházban tartott bemutatója apropóján találkoztunk. • Legutóbb a Panelvarázs rendezvény alkalmából, a kiskunhalasi lovas pályán beszélgettünk. Akkor azt mondtad: jó, hogy itt a nyár. Most viszont már itt a tél. Mennyire barátkoztál meg vele? • Semennyire. Emlékszem, mikor utoljára találkoztunk, még hülyéskedtünk is Csengeri Attilával, hogy jaj, mindjárt itt a karácsony és tényleg. Iszonyat gyorsan elment ez a pár hónap. Nem örülök a télnek. Ha karácsonykor esik a hó, az nagyon szép meg romantikus, de én már várom az április végét. • Fázós vagy? • Nagyon. Én októbertől májusig gyakorlatilag folyamatosan fázom. • Ha elvonatkoztatunk az időjárástól, és áttérünk a színházra, milyen év van mögötted? • Nagyon jó volt nagyon jó feladatokkal. Az év véget ért, de az évad nálunk szeptembertől júniusig tart. Az elmúlt pár hónap elég húzós volt. Újpesten a Gázláng című darab főszerepét játszom, október 25-én volt bemutatóm. A Csongor és Tünde premierje november 28-án volt, abban Mirigyet alakítom. Utána hirtelen felindulásból be kellett ugorjak egy Camoletti-vígjátékba. Karácsony tájékán öt nap szabadság jutott nekem, már nagyon vártam.

Nagyon jó játék • Ezúttal az Egy életem, két halálom című bűnügyi vígjáték egyik szerepét játszottad Kiskunhalason. Már kora délután megérkeztetek a Városi Filmszínházba próbálni. Menynyire nehéz erre felkészülni? • Ami a felkészülés részét illeti, azt hiszem, talán három hétig próbáltunk, de az nagyon intenzív volt. Nagyon-nagyon szeretek kétszemélyes darabokat játszani. Nem ez az első, Koncz Gáborral, illetve Görög Lászlóval is játszottam már. Nagyon jó játék. Lehet lubickolni a szerepekben. Dévényi Ildi nagyon jó kolléganő. Nagyon jó a szemébe nézni. Nagyon felkészült. Most már szerintem elmondhatom, hogy egymás rezdüléseiből tudjuk, hogy éppen mi van, van-e valami kis gikszer. Elég régen ment ez a darab. A halasi előadást megelőzően augusztus 8-án játszottuk utoljára Balatonföldváron, szabadtéren. • Milyen karaktert alakítasz? • Szerepünk szerint mi ketten színésznők vagyunk. A darab első öt percében kiderül, hogy Ildi férjének vagyok a szeretője. Jön a lakásomra szöveget mondani és szépen fény derül erre. Innentől kezdve már a nézők fantáziájára van bízva, hogy mi minden történhet egy ilyen helyzetben két nő, két rivális között.

ba járni. Megbeszéltük, hogy szépen otthon főzünk, pezsgőzünk, és aztán lefekszünk aludni. A kutyánk rettenetesen fél a durrogtatástól, úgyhogy az ő kis lelkét is kellett ápolni. Ennyi. • Mit tartogat az új év? Lesz-e új szerep? • Jött egy újabb felkérés, szintén egy Camoletti-vígjátékra. A tervezett bemutató január vége fele lesz. Az Új Színházban még fogok próbálni egyet. Kocsis István: Az áldozat, avagy Szent Margit legendája című darabba hívtak, amit májustól játszunk. Aztán mindjárt nyári szünet lesz – nevet. – Iszonyú gyorsan el fog menni ez az időszak is. Utána Otthon elvonulunk a civilizációból a kis fa• Hogyan búcsúztattad az lusi házunkba kutyákkal, macskákóesztendőt? kal. Ott feltöltődünk, hogy indul• Hosszú évek után most volt az hasson a következő évad. első olyan szilveszter, amikor nem volt előadásom, de mi nem nagyon Újévi kívánság szeretünk a férjemmel társaság- • Mit kívánsz magadnak 2015-re? Mit vársz az új esztendőtől? • Csak azt, hogy ne legyen roszszabb, mint a 2014-es volt. Igazából nincsenek nagyra törő vágyaim. Legyen mindig annyi munkám, amennyiben jól érzem magam. Amit kedvvel tudok csinálni. Ami most van, azzal én meg vagyok elégedve maximálisan. Kép-szöveg: Pál László


16

hirdetés

Értékesítőket felveszünk jó kommunikációs készséggel irodai munkára! Vidékiek bejárási költségéhez hozzájárulunk! Jelentkezni személyesen: CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-2165 Pultost keresek Pirtóra. Tel.: 06 70/510-72-53

A-2219

Fuvarszervező munkakörbe németül vagy angolul jól beszélő munkatársat keresünk. Önéletrajzot az ugyvezeto@elektrans.com címre kérjük. A-2220

2015. január 7. Németországba könnyű, összeszerelő, jó kézügyességet igénylő munkára keresünk dolgozót. Tel.: 06 30/503-35-46 A-10 Házi idősgondozókat és szakképzett ápolókat keresünk németországi munkára, nyelvtudással vagy nyelvi képzést vállalókkal. Tel.: 06 30/503-35-46 A-11

Gyakorlattal rendelkező VILLANYSZERELŐT keresek felvételre. Tel.: 06 20/313-49-71 A-13

Családi ház eladó, Ág u. 9. Tel.: 06 20/97-65-168

A-2155

Szegeden panellakás eladó. Tel.: 06 70/408-08-10

A-2222

Pizzafutárt és pultost keresünk. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: zszpini@freemail.hu. A-2

Félsertés eladó. Tel.: 06 30/938-64-16

A-2195

100 kg alatti húshízók és gyöngytyúkok Halason eladóak. Tel.: 06 20/429-99-30 A-15 Szilveszteri malacok eladók. Tel.: 06 70/602-29-23

A-16

Acélszerkezet-szerelésben, lemezelésben, panelozásban jártas személyt keresek. Tel.: 06 20/22-93-578 A-4

Félsertés eladó. Tel.: 06 20/33-20-160

A-17

A Vas és Társai Kft. gyakorlott extruder gépkezelőt keres selymesi telephelyére. Jelentkezni a vaskft@vaskft.eu, és a 6230 Soltvadkert, Pf. 63. címekre lehet. A-5

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-1285

Sofőrt keresek, német-magyar viszonylatra C+E kategóriával, heti fordulókra. Tel.: 06 70/38-50-167 A-6

Turistáknak, brigádoknak olcsó szállás kiadó. www.halasszallo.hu Tel.: 06 20/483-09-96 A-1286

Házi és ház körüli jószágtartáshoz munkatársat keresek. bentlakással. Tel.: 06 30/501-88-57 A-7

Bútorozott irodák kiadók a City irodaházban. Tel.: 06 20/92-48-400 A-2125

felveszek. A-8

Erdein lakás kiadó. Tel.: 06 20/50-55-995

A-18

Németországi munkára hegesztőket, csőszerelőket és vasipari segédmunkásokat keresünk. Email: hun-car@freemail.hu Tel.: 06 30/503-35-46 A-9

Száraz akác tűzifa, felkuglizva, helybeszállítva 2600 Ft/q. Tel.: 06 30/291-55-42 A-2212

Anyakönyvi hírek

Árpa, tritikálé, búza 4300 Ft/q valamint szója és borsó eladó. Harkakötöny Tel.: 06 30/44-55-308 A-20

Születtek: Varga Krisztián (Herczeg Szilvia) Kiskunhalas, Nagy Viktória (Kalmár Éva) Kiskunhalas, Kertész Emma (Babarczi Alíz) Kiskunhalas, Balaton Jázmin Luca (Vékony Orsolya) Kiskunhalas, Kertész Kevin Milán (Kolompár Bettina) Kiskunhalas Házasságot kötöttek: Faddi Zsolt és Zsebedics Szilvia, Lovászi Tibor Géza és Varga Szitár Júlia Meghaltak: Hatvani Attila (Kiskunhalas), Fekete Sándorné Bor Magdolna (Kiskunhalas), Bolvári Gergelyné Oláh Mária Terézia (Kiskunhalas), Borsos Ilona (Kiskunhalas), Sólya Béla (Kisszállás), Tegzes László (Kiskunhalas), Kutyifa János (Kiskunhalas), Mózer János (Kiskunhalas), Sós József (Kiskunhalas)

Széchenyi utcában 61 m2-es, II. emeleti lakás sürgősen eladó. Tel.: 06 30/682-00-13 A-1949 Családi ház eladó, Dr. Nagy Mór u. 7. Irányár: 5,9 M Ft. Tel.: 06 30/999-81-88 A-1704

Nemzetközi sofőrt felveszünk 7,5 t autóra és furgonra. Fizetés: 200-300e Ft. Tel.: 06 20/224-02-33 A-14

Autószerelőt, gépszerelőt Tel.: 06 70/459-66-21

A-21

Kereskedelemben jártas irodai asszisztenst keresek. Érdeklődni: 10-12-ig. Tel.: 06 20/32-45-202 A-12

Németországi munkára németül tudó vagy nyelvi képzést vállaló, szakképzett ápolókat, idősgondozókat, csőszerelőket és hegesztőket keresünk. Tel.: 06 30/503-35-46 A-1

Savanya Vízgépészeti Kft. állást hirdet, csőszerelési anyagismerettel rendelkező raktáros és hegesztő munkakör betöltésére. Tel.: 06 20/92-70-741 A-3

Házi füstöltáru eladó. Tel.: 06 30/938-64-16

Bontásra autót veszek. www.autobontokalocsa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 A-19

Kiskunhalas, Kölcsey utcában 597 m2-es építési telek, Gózon u. 8. szám alatt 2 generációs, vállalkozásra is alkalmas családi ház elköltözés miatt áron alul eladó. Tel.: 06 20/982-61-68 A-22 Jó állapotú I. emeleti 70 m2-es polgári lakás eladó. Tel.: 06 70/417-70-29, 06 70/417-70-30 A-23 Veterán Mercedes esküvőre kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-1636 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-1528 lcd-tv-monitor-szerviz.hu Tel.: 06 30/626-10-21 (H-P 8-18-ig) A-1992 Vízszerelés, dugulás-elhárítás, szennyvízcsatorna-bekötés. Tel.: 06 20/91-71-403 A-2053 Hitelügyintézés és Provident gyorskölcsön. Tel.: 06 20/95-90-309 A-2216 Ha szeretnél a természetben lovagolni – Forgó Lovastanya! Tel.: 06 30/94-57-185 A-24 Oktatási intézmények figyelem! Várjuk olyan hátrányos helyzetű, de jó tanulmányi eredményű diákok személyére javaslatukat (1 fiú – 1 lány), akiket a Hunkár Nyelviskola térítésmentesen B2 német nyelvvizsgára felkészít! Tel.: 06 30/870-12-54 A-25

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: Január 7. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság Január 8. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 23:00 Képújság Január 9. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 Elvira – diákszínjátszók előadása 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 10 éve történt (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Elvira – diákszínjátszók előadása 00:00 Képújság Január 10. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság

12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 Elvira – diákszínjátszók előadása 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális mag. (ism.) 20:00 10 éve történt (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 HEFI diabeteses tudományos ülése 22:00 Képújság Január 11. vasárnap 00:00 Képújság 14:30 HEFI diabeteses tudományos ülése 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 10 éve történt (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 HEFI diabeteses tudományos ülése 22:00 Képújság Január 12. hétfő 00:00 Képújság 07:00 Elvira – diákszínjátszók előadása 08:00 Képújság 12:00 Elvira – diákszínjátszók előadása 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó /hétfő/ (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Képújság Január 13. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07.30 10 éve történt (ism.) 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.


2015. január 7.

Festményeket, szobrokat, térképeket, ipar- és népművészeti tárgyakat kínál a Múzeumi kincsek kiállítás és a közelmúltban azonos címmel megjelent könyv. A tárlat rendezői és a kötet szerzői: Gyarmati Andrea, Kocsisné Varga Zsuzsanna és Szakál Aurél. A könyvbemutató vendégeit a házigazda intézmény nevében Szakál Aurél igazgató köszöntötte. A kötetet dr. Fodor Ferenc néprajzkutató, a szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos munkatársa méltatta. – Az ásatások idején rengeteg régészeti tárgy előkerült. Kiskunhalason jelentős gyűjtemény jött létre, melyet néprajzi, művészeti, numizmatikai tárgyak gazdagítanak. A múzeum és a muzeológus feladata, hogy a tárgyakat, műtárgyakat bemutassa, és közönség elé vigye. Jubileumi kötettel is kiválóan lehet népszerűsíteni a múzeumot – fogalmazott. – Ebben a kötetben a régészettől a múzeumtörténe-

hír+hirdetés

17

Múzeumi időutazás

ten át a képzőművészetig sok minden megtalálható, kinek-kinek ízlése szerint. Gyönyörű régészeti leletek közül a legszebbek vannak itt . A kötet térben és időben átfogja a gyűjteményt. Az anyagok példásan összeszedve és tematikusan jelennek meg, a fiatalok érdeklődését is felkeltve. – Ezúttal 106 ezer tételből választottunk, és tártunk a közönség elé 200at. Így kicsit haza lehet vinni ezeket a tárgyakat egy 160 oldalas könyvben Múzeumi kincsek címmel – mondta Szakál Aurél. Kocsisné Varga Zsuzsanna régész arról beszélt, milyen szempontok alapján választotta ki a szakterülete fejezetének tárgyait. Az időutazás révén vonzó téma ez: sok évszázadot, évezredet ível át. – Az összes tárgy gyönyörű, a kedvenceim közé tartozik, ezért nehéz

volt dönteni. A rézkortól a 15. századig választottam képeket a Kincs-albumba – árulta el Kocsisné Varga Zsuzsanna, aki fontosnak tartja, hogy megmutassák ezeket a tárgyakat a nagyközönségnek. Gyarmati Andrea a történeti tárgyak típusairól beszélt a rendezvényen. Ismertette, mi alapján kerültek be a kötetbe. – Fontos volt, hogy a város történetéből mutassunk képet. Másrészt, hogy olyan tárgyakat is közönség elé vigyünk, melyek helyi családokkal kapcsolatosak. Fontos volt az egyediség, hogy igazán ritka legyen, amit bemutatunk. A törökkori tárgyakat például nem lehetett kihagyni . A néprajzi fejezet kerámiákat, fa- és fémtárgyakat, textíliákat ad közre. Az emberi kéz míves munkái szerepelnek a kötetben változatosan. Gyarmati Andrea az iparművészeti fejezet rendező elveit is érintette. – Itt volt a legnehezebb feladatunk – tudtuk meg. – Ami szemnek kedves, kiválasztottuk, de sok minden kimaradt. Itt már gyárilag előállított tárgyak, poharak, kancsók, tálak is találhatók a kézzel készített alkotások mellett. A Távol-Keletről származó, sárgaréz veretekkel díszített ékszeres ládika a kedvencem. E fejezetben szintén vannak halasi vonatkozású tárgyak. A halasi múzeum 2014-ben volt 140 éves. Az évforduló fő rendezvénye a Múzeumi kincsek kiállítás és egyik fő műve az azonos című kötet. – A legértékesebb tárgyakat választottuk régiségük, művészi megmunkálásuk szempontjából. A művészeti fejezetben a festmények mellett szobrok és egy-két rajz is van. Úgy gondoljuk, a kincs kategóriába ezek is beletartoznak – fogalmazott Szakál Aurél. A rendezvényen közreműködött Vladár Károly zenész. Kép-szöveg: Pál László


18

sport

innen  onnan Sportbál

Február 14-én, este hét órától ünnepélyes keretek között köszöntik azokat a versenyzőket, akik az előző évben kimagasló eredményükkel öregbítették Kiskunhalas hírnevét. A Sportbálon díjakat adnak át a legeredményesebb utánpótláskorú lány és fiú, felnőtt nő és férfi, felnőtt és utánpótláscsapat, valamint „esélyes” sportoló részére. Ezekre a kategóriákra még várják a jelöléseket, szavazatokat a leki@digikabel.hu címre, illetve személyesen is le lehet adni a városi sportpályán. Ennek határideje január huszadika. Arról már döntés született, hogy a Csáki Öcsi-díjat idén a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület, valamint Novotny Attila vezetőedző kapja meg. A napokban dönt egy kuratórium arról, hogy ki veheti majd át a Gulyás „Pók” József-díjat. A bálon, amelynek a Sóstó Csárda lesz a helyszíne, finom falatok mellett DJ Max zenéje várja majd a résztvevőket.

Győztesek

Kiválóan szerepelt a Kiskunhalasi Szilády RFC a röszkei Schlumberger Kupán. Ezt a megméretést január 4-én rendezték már negyedik alkalommal, a 2013-as kiíráson egyszer már Szilády-siker született. Vincze Attila tanítványai ezúttal is remekeltek a tíz kiváló csapatot felvonultató kupán. Veretlenül jutottak a döntőbe, ahol aztán a szegediekkel kerültek szembe. A rendes játékidőben 1-1 volt az állás, következtek a büntetők. Ebben főszerepet vállalt Lengyel Szabolcs, aki addig mezőnyjátékosként nyolc gólt szerzett, ám kapusként három büntetőt is hárított. Többek között ennek is köszönhető, hogy az RFC kupagyőztesként utazhatott haza. A csapatban Horváth Bendegúz, Kiss Dániel, Fenyvesi Bálint, Berta Donát, Lengyel Szabolcs, Kőrösi Dániel, Izsó Ferenc, Vass Zétény, Sörös Levente kapott helyet. Lengyel Szabolcs lett a legjobb játékos, de bekerült a torna válogatottjába Berta Donát is. (jl)

2015. január 7.

Kertváros, Nagy Vagy!

Nagyot alakított a Kertvárosi Általános Iskola csapata a Nagy Vagy! országos televíziós sportverseny felmenőrendszerű megmérettetésein. A 24 csapatos viadal előkelő, országos második helyezésével dicsekedhet. Mint a selejtezőinek, a Nagy Vagy! játékos családi váltóverseny országos elődöntőinek is az érdi Aréna elnevezésű sportcsarnok adott otthont. Utóbbin, december végén a

Kervárosi-iskola válogatottja ismét öt ellenféllel került szembe és hoszszú évek óta szokásos formáját mutatta: dobogós második helyezése alapján magabiztos résztvevője le-

hetett az országos hatos döntőnek. Innen kezdve felgyorsultak az események, mert erre már most, az új esztendő első vasárnapján sor került a legelszántabbak, leggyorsabbak és

„Közel” a családhoz

Hegyes Csabának, városunk ismert sportemberének tornászsikerei és érdemei a nyolcvanas évektől máig sem halványultak. Emlékszünk és büszkék vagyunk Európa-bajnoki, többszörös magyar bajnoki és mesterfokú bajnok címére. Ám testnevelő tanári végzettségét Halas után majd másfél évtizedig az Egyesült Államokban kamatoztatta, ősszel viszont már Dohába költöztek feleségével. Közel-Kelet, Katar: a Perzsa öbölbe nyúló félsziget és annak fővárosa: Doha. Múlt év augusztusától ott él Hegyes Csaba, mint a világ egyik Nemzetközi Amerikai Gimnáziumának fejlesztő pedagógusa és felesége, Zsuzsa. Elég nagy váltás Atlanta, illetve Georgia Államok után. Miért szánták rá magukat erre az ugyancsak sorsdöntő lépésre? – kérdeztük a családjával

F Együtt Kiskunhalason az ünnepekre hazalátogató Hegyes Csabát. • Hosszabb ideje érlelődött már bennünk a gondolat, hogy közelebb kerüljünk a szüleinkhez, és ezáltal alkalmunk nyíljon gyakoribb hazautazásra, de számításba vettük Ábel fiunk érettségi utáni, Kínába tervezett útját is. Sok tájékozódás, keresgélés, kutatás után világossá vált, hogy

Európán kívülre kell tennünk a célt. Így került látókörbe az a közel-keleti Nemzetközi Általános és Középiskola, ahonnan – állásközvetítő útján – megkerestek. Pályázat, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, különböző referenciák, s még számtalan egyéb szempont, irat után következett az állásinterjú. Majd a főigazgatóval történt személyes beszélgetés, aki dön-

legügyesebbek között. Érd, Jászapáti, Berettyóújfalu, Gyál és Szentmártonkáta együttese mellett a Kertvárosi remek játékosgárdával képviselte iskoláját, nem véletlenül, hiszen a testnevelők a többiek segítségét is igénybe véve válogatták ki a legalkalmasabb versenyzőket. Diáksportolóként Baróti Blanka, Csík Réka, Hegedűs Ildikó, Kovács Kíra, Süveges Bence, Szécsi Zsolt, Sztojka Robi és Virág Mariann vette ki a részét a feladatok megoldásából. A versenyző édesanyák – és egyben briliáns felkészítők – Csíkné Torday Hargitta és Pappné Tóth Adrienn voltak, akikkel egyetemben Szloboda Mihály és Igás Andor kollégáik szintén maximálisan teljesítettek mind a felkészítés, mind a versenyzés terén. Nagy Tibor pedig apukaként vállalta a szereplést. Hozzájuk az énekesként és színészként ismert celeb, Nagy Adri is csatlakozott, mint csapatvezető. Összehangolt csapatmunkájuknak köszönhetően – kevés híján megvédve 2012. évi bajnoki címüket – az országos bajnokság dobogójának második lépcsőjén zárták a Nagy Vagy! országos sportversenyének döntőjét. Eredményességükben a szülői háttér és az az érzelmi-lelki támogatás is benne van, amelyet hatalmas szurkolótáboruk nyújtott Kovács Sándor igazgató vezényletével. Vass Katalin tött, elnyertem a gimnáziumi tagozaton a fejlesztő pedagógusi állást. Tehát minden nap, vasárnaptól csütörtökig 9 órától 12-ig matematikát, angol írást és olvasást tanítok. • Az ünnepeket itthon töltik. Hogyan? • Elsősorban Zsuzsa és az én édesanyáméknál, de volt tornásztársaimmal, barátaimmal, Csillag Pistával és Tóth Petivel is szoktam találkozni. Tünde húgom Bence és Adél gyermekével Veszprémben lakik, oda is megyünk, beiktatva a programba az eplényi sípályát. A szilvesztert Imgrund Tamáséknál, egy baráti társasággal töltöttük, január 2-án pedig már indulnom kell vissza. Zsuzsa és Ábel pár nap múlva jönnek utánam a „közeli”, öt és félórányi repülőútra lévő Dohába. • Vissza a hétköznapokba? • Én ugyan dolgozom, de Ábel még tíz napot velünk lesz, utána utazik Sanghajba, az amerikai egyetemére, ahol számítástechnikát és nemzetközi kereskedelmet, valamint a kínai nyelvet tanulja – tudtuk meg Hegyes Csabától. Vass Katalin


2015. január 7.

19

Fotó: Tóth István

A trombita szólt, a dob nem pergett ugyan, de ismét kiváló hangulatban telt el 2015 első sporteseménye, az újévi sakk villámverseny. Érdekessége volt a szellemi tornának, hogy Márta Dominik címvédőként ült asztalhoz és a kezdés előtt magával hozott kupát a végén is hazavihette.

Sport

Huszonhárom mindenre elszánt sportember ült asztalhoz alig fél nappal az újév beköszönte után. F Ábel Lajos nagy csatában volt második Szécsényi Mihály és felesége, Marika immáron évtizedek óta szervezi nagy szorgalommal ezt a jeles eseményt, amely hagyományosan a város első sportrendezvénye minden esztendő- Jászfényszaruról is érkeztek ne- tiek is Ábel Lajos vezetésével. ben. Az idei megméretésre még vezők, de eljöttek a kecskemé- A nemzetközi mester ezúttal is nagy reményekkel érkezett, de minimális különbséggel a második helyre szorult. A villámbajnokságot 2014-ben a fiatal Márta Dominik nyerte meg. Annak rendje és módja szerint Dominik magával is hozta a míves serleget, hogy ismét átadhassák valakinek majd a partik végén. Nos, a tehetséges halasi sportember nem bízott semmit sem a véletlenre, bár saját bevalláF Dominik a legyőzhetetlen

F Somlai Gábor 51 gyõzelmet ért el tavaly

Dominik az újévi sakkbajnok Aranyév

Figyelj, Józsi! Most inkább ne nézz rá a bajnoki tabellára, nem érdemes… Tudom, hogy neked nem tetszene, amit látnál, hidd el, nekünk sem… Bezzeg a te idődben… Emlékszel, amikor százak állták körül a pályát? A Florin, a Nejlon, a Kárász Zsolti, a Csicsa szerepelt… Mennyivel másabb volt minden, ugye? Te is ott voltál, idegeskedtél, elmosolyodtál, ha azt láttad, amit szerettél volna… Ma már csak emlék… Nem is hiszem el, hogy már tizenegy éve történt az a szörnyűség… Hidd el, annyiszor emlegetünk a Schneider Palival, a Tepsivel, a Harkai Petivel, a Tóth Ferivel, hogy bezzeg ha a Pók itt volna… Biztos vagyok benne, hogy a mai világban te szuper csapatot csinálnál… Ezekkel a lehetőségekkel, összefogva, kéz a kézben, láb a lábbal… És akkor megint sokan lennének kint a meccseken… Képzeld, hamarosan el-

Reni visszatért A Kiskunhalas NKSE már tényleg csak a hírarchívumokban létezik, de vannak játékosok, akik szerepelnek még a különböző bajnokságokban. A jelenleg NB I-ben szereplő MTK csapatában több exhalasi játékos is kézilabdázik, Ignácz-Pethő Renáta december közepe óta a kék-fehérek keretének tagja.

döntik, hogy ki kapja meg idén a rólad elnevezett díjat, tényleg, te kit javasolnál? Aztán már Pumiék készülnek a nyári Pók Kupára, nagy buli lesz… Milyen kár, hogy ezeket nem mondhatom el neked…Elmondták viszont a barátaid, akik mint minden évben, idén is január másodikán összegyűltek és gyertyát gyújtottak az emlékedre… Józsi, hiányzol… Kép-szöveg: JL

Golovin Vlagyimir Kiskunhalason is jó csapatot épített, amely a hatodik helyen végzett. Ez hangzott el a Duna Televízió közvetítésében a Siófok-Vác kézilabda mérkőzésen. Azon a találkozón, ahol az exhalasi Pastrovics Melinda a Siófokot erősítette, a fent emlegetett edző pedig a Balaton-partiak kispadján ült, Drávai Gyöngyi pedig a Vác színeiben szerepelt. A KNKSE már erősen a múlté, azonban néhány játékos még életben tartja a klub hírét. Szarka Adrienn és Szi-

Fotó: mtk.hu

Több mint emlék

sa szerint sem tudta kipihenni a szilveszteri ünnep fáradalmait, azért így is a topon volt. Egyetlen döntetlen csúszott csak be neki, így ugyanazzal a kupával távozhatott, mint amelyikkel érkezett. A verseny sajátossága még az is, hogy a támogatók jóvoltából minden résztvevő ajándékot kapott. A 23 fős mezőny már most megfogadta, 2016 első óráiban is asztalhoz ült majd Kiskunhalason, a Szakiban. Kép-szöveg: Jáger L.

kora Melinda a Ferencvárosban, Barna Éva és Valovics Nóra az MTK-ban kézilabdázik. Ugyancsak a kék-fehérek játékosa IgnáczPethő Renáta (képünkön), aki tavaly december közepén csatlakozott az NB I-es klubhoz. Egy olasz csapat elleni edzőmeccsen mutatkozott be, ahol a hírek szerint kiválóan védett. Azóta már két bajnokin is pályára lépett. Jáger L.

Kiválóan szerepelt az előző évi versenyeken Kiskunhalas senior úszója, Somlai Gábor. A 70-74 évesek között induló sportember 2014-ben összesen 51(!) aranyérmet szerzett, amely mögött óriási teljesítmény van. Magyar versenyeken, bajnokságokon egyáltalán nem tudták legyőzni őt. Sikeresen szerepelt a Montreáli Senior Világbajnokságon, ahol 4x50 méteres vegyesváltóban harmadik, 50 és 200 méter mellen ötödik volt. Ő volt Európa legjobb versenyzője, ugyanis csak kontinensen kívüli úszók győzték le egyéniben. A váltóban mindig a 280+ kategóriában indul, ami azt jelenti, hogy négy tag 70 év feletti versenyző. Resicáról, Hódmezővásárhelyről, Békéscsabáról öt-öt; Gyuláról, Százhalombattáról, Zomborból, Szabadkáról és Szentesről négy-négy, Temesvárról és Törökbálintról három-három első hellyel térhetett haza. Ötven-, száz- és kétszáz méteres mellúszásban még mindig nincs ellenfele, ahol indul, övé lesz az aranyérem. – Azt vettem észre, és ezt versenyen is tapasztaltam, hogy a robbanékonyságom elveszett, csak a szinten tartásra kell figyelnem a rendszeres edzésekkel. Viszont azt is látom, hogy 200 méteres mellúszásban egyre jobb időket úszom. Az előző szezonban egyébként tizennégy versenyen álltam, idén azt tervezem, hogy 18 megméretésen szerepelek majd. A rendszeres mozgás és a sportolás a hosszabb élet titka – tette hozzá érdeklődésünkre Somlai Gábor. Jel


2015. január 7.

mozaik

20

Weinhardt János emlékére

rita asszony ízvarázslata

Fotó: Szőri Attila

Hatodik alkalommal rendezték meg Soltvadkerten a Weinhardt János Asztalitenisz Emlékversenyt, amelyen 137-en indultak. A halasi pingpongosok is ott voltak a rangos megméretésen, és szép eredményekkel térhettek haza.

Újévi finomság A recept alapján készült kocsonyából kóstolót kaptam Mónitól és Jóskától, és ezúton is üzenem nekik, hogy nagyon ízlett. Mi sem bizonyíthatja ezt jobban, mint hogy most közreadom a leírást. Hagyományos kocsonya Hozzávalók: 1 kg kocsonyahús (köröm, farok, fül, bőrök), 1 db csülök, 1 szál sárgarépa, 1 szál petrezselyemgyökér, 1 fej hagyma, só, bors, fokhagyma, cseresznyepaprika.

Fotó: Bakos László

Elkészítés: a kocsonyának valókat a zöldségekkel és a fűszerekkel felrakom főni, annyi vízben, hogy ellepje. Nagyon lassan főzöm (kb. 3

órán keresztül), amíg a csontról a hús könnyedén leválik. Főzés közben az elpárolgott vizet pótolom, hogy a húsokat mindig jól ellepje. Amikor megfőtt, a húst a csontokról leszedem, és kis tálakba elosztom, elrendezem, majd az átszűrt kocsonyalevet ráöntöm. Hideg helyen hagyom megalvadni. Van, aki füstölt hússal készíti a kocsonyát, de főtt tojással, citrommal díszítve is lehet tálalni. 2015-ben is sok-sok sikert kívánok a háziasszonyoknak a halasi és környékbeli konyhákban. Ebben az esztendőben is igyekszem receptjeimmel hozzájárulni a családi ebédek sikeréhez. Találkozzunk hétről hétre a Halasi Tükör lapszámaiban! Rita asszony

Jégveszély Jön a hideg. A csalóka tél, a hamis fagy, mert a jég még így is igen vékony. Nem érdemes kockáztatni tehát, legyen mindenki óvatos, mielőtt csúszkálni indulna. A nyílt vizek egyelőre nem alkalmasak a téli sportok űzésére, az utak síkossága annál inkább, vigyázzunk egymásra!

Komoly hagyománya van Soltvadkerten az asztalitenisznek. A Weinhardt János Emlékversenyt már hatodik alkalommal rendezték meg, a rangos versengésen 137-en indultak. Mint megtudtuk: négy kategóriába, NB-s, megye I., megye II., megye III., amatőr ligába sorolták a versenyzőket. Ott voltak az emlékversenyen a halasi pingpongosok is, akik évek óta résztvevői a megméretésnek. A megye I. kategóriában Mikó László és Szécsényi Levente a nehéz csoport-

ból továbbjutottak, az egyenes kiesési szakaszban a későbbi bajnok duó állta útjukat. Szöllősi László egy apostagi versenyzővel került párba, ők a

csoportjukból nem jutottak tovább. A megyei II. ligában Stenczel László szerb párjával a negyedik helyet szerezte meg, kiváló teljesítményt mutatva. Suba Zoltán és László Árpád csoportelsőként jutott tovább, a négy közé jutásért minimális különbségben kapott ki a későbbi győztes dunaújvárosi duótól. A megye III. kategóriában Juhász Dániel és László Károly a csoportmeccsek akadályait simán vették, végül az egyenes kiesési szakaszban fejezték be a küzdelmet. Katona Sándor és Suba Dominik az utolsó, mindent eldöntő csoportmeccsét bukta el, így kiestek a versenyből. Az emlékversenyen ott volt Weinhardt János JL családja is.

XXIX. évf. 1-2. szám 2015. január 7.  
XXIX. évf. 1-2. szám 2015. január 7.  
Advertisement