Page 1

Labor, autógyár Megúszta a zuhanást Misztikus rejtély épül a 350 éves a víztelepen dolgozó a démonikus Sziládyban villanyszerelő gyilkosságokban? A 8 osztályos képzésben védelmet és jó előmeneteli lehetőséget lát a szakma

A tűzoltók emelőkosaras kocsival mentették a súlyosan sérült férfit

Lélekhasadás, démoni sugallatok és párhuzamos esetek a két Mélykút nevű településen

Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Évi csodás világában nincsenek hangok Emléktábla az „armija” kivonulásáról Mesés gyógyulás a kórházban Halason tovább tart a kampány

2014. november 19. • XXVIII. évfolyam 47. szám•Ára: 165 Ft

Mérlegen a hungarikummozgalom

Illusztrációs fotó: pozsgai ákos

Túlterhelve

Hová lesz a boldogság, a kreativitás? – visszájára fordulhat a túl sok tanulás
mozaik

2014. november 19.

Elmúlás. Bolygószerte zaklatott, fordulatos változásokkal terhelt az emberiség jelene: háborúk, régi betegségek támadnak, régi hitek-remények vesznek el nap mint nap, és még haloványan mutatják magukat az új irányok… Az elmúlás örökérvényű ideje, a november minden ködös hajnallal és korán sötétedő délutánnal az emberi élet személyes és kollektív mulandóságára – minden jelenség mulandóságára emlékeztet, hogy aztán az advent, a bizakodó várakozás, a napéjegyenlőség mint megváltó fordulat felé terelje a figyelmünket. (Kép, szöveg: K-án)

Múlt kedden lejárt a határidő az önkormányzati választáson indult jelölteknek és jelölőszervezeteknek arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában közterületeken elhelyezett plakátjaikat. A legtöbben ezt meg is tették, de vannak városrészek, ahol olyan, mintha még tartana a választási kampány. A választási törvény szerint a szavazás napja után egy hónapon belül, tehát november 11-én 16 óráig kellett volna eltávolítani a plakátokat. A törvény szerint, ha a hirdetményeket nem veszik le időben, az önkormányzatoknak kell eljárniuk. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd a költségeket kiszámlázhatják. Kiskunhalason a határidő lejártáig a legtöbb helyről leszedték a pártok választási plakátjaikat. Ugyanakkor a Kossuth utcán, a Lomb utcai óvodánál, a Gerle utcában, a Széchenyi ut-

Lekerülnek a választási plakátok

cán, a Fazekas utcában, a Bem utcán és a Thúry József utcán, de még a Sétáló utcában is belefutottunk választási plakátokba. Vannak helyek, ahol viszont még a tavaszi, már megfakult országgyűlési választások plakátjai is kint vannak. Megkerestük a pártok vezetőit, hogy mikorra várható a plakátok eltávolítása. Patocskai Tamás önkormányzati képviselő, a Jobbik volt polgármesterjelöltje érdeklődésünkre közölte, hogy a párt még fent lévő óriásplakátjai nem közterületen, hanem magánterületen vannak, azokra pedig nem vonatkozik a törvény. Ennek ellenére haladéktalanul intézkedni fognak, hogy onnan, valamint a közterületeken még kint lévő választási plakátjaikat is eltávolítsák. Farkas Dániel alpolgármester, a Fidesz-KDNP volt kampányfőnöke ar-

ról tájékozatott, hogy a kihelyezett plakátokat igyekeztek eltávolítani a közterekről, ennek ellenére előfordulhat, hogy néhány helyen még kint maradt, ezeket mielőbb eltávolítják. A párt óriásplakátjára vonatkozóan ugyanakkor utalt rá, hogy azt egy reklámcéggel kötött szerződés szabályozza, hogy meddig van fent, a hirdetést így nem áll módjukban eltávolítani, meg kell várni, amíg a cég leragasztja egy másik reklámhirdetéssel. Jekő Attilának, a Sikeres Halasért Társaság volt polgármesterjelöltjének nem volt tudomása arról, hogy a határidő letelte után is lennének a közterületen választási plakátjaik, ígérete szerint, ha jelzés érkezik hozzájuk, igyekeznek minél hamarabb leszedni a kampányhirdetéseiket. Kép-szöveg: Pozsgai Ákos


2014. november 19. Különös érzés támadhat egy lelkiismeretesebb földrajztanárban, amikor a dél-amerikai esőerdők témaköréhez ér a gimnáziumi diákokkal. El lehet képzelni. Ülnek sápadt, karikás szemű gyerea padban, és próbálnak figyelni. Kimerültek, pedig még csak november van, messze még a félévi és még messzebb a nyári pihenőidő. Fáradtak: napi hét-nyolc-kilenc órát vannak az iskolában, és a matek-, biológia-, nyelv-, magyar- és a többi szaktantárgyi órák súlyos monotóniáját csak egy tornaóra töri meg. Aztán mehetnek haza folytatni matekkal, nyelvvel és a többivel. És lefekvés előtt még enni-inni, fürödni, beszélgetni is kellene… legalább. kek

Erre viszont már nyilván nincs idő. Ha a diák délután négyre ér haza, és legalább két órát tanul, az azt jelenti, hogy este hét előtt nem lesz beszámítható a családi, közösségi életben. Ha minden jól megy, ekkor kezdhet neki annak, hogy kapcsolatra készen nyisson: élménybeszámoljon a családdal, focizzon, csevegjen, sétáljon a barátai-

A SZERK.

Való világ még mindig nem elég. Ahhoz nem elég, ha van félórája a vacsora mellett és húsz perce a barátaival. Ahhoz még legalább három dolog kell. Egyrészt kellene, hogy érdemi mennyiségű és tényleges minőségű időt töltsön a szeretteivel. A „mi volt a suliban?” és a „hogy vagy, anyu?” nem elég a szülőkkel. A péntek esti buli nem elég a társakkal. A hazaséta a suliból nem elég a testnek, a kötelező olvasmány nem elég a szívnek, és az iskolai (kvázi társadalmi) terhelés elfásítja a lelket. Tehát szüksége van még lelki-szellemi programra: mély beszélgetésre, csendes félórákra, tartalmas olvasmányokra, társak vagy rokonok vagy szellemi emberek lelki jelenlétére. Harmadrészt szüksége van a fiatalnak kreativitásra mind testi, mind művészi vonalon. Kirándulásra, többféle (és szigorúan nem teljesítményszempontú) sportolásra, szabad levegőre; továbbá olyan kreatív tevékenységek-

nagyon nem kérnénk. Még több agyrém: azért tanítjuk őket, hogy boldogok legyenek, de ehhez a boldoguláshoz kevés segítséget, időt, lehetőséget adunk, sőt, akadályozzuk a boldogság-kompetenciák kidolgozását. Egyfajta tipikus macchiavellizmus-tévedés ez – az a tévhit, hogy a cél szentesíti az eszközt. Nem igaz: görccsel, rosszkedvvel, fásult kimerültséggel, tanulásundorral, örömtelenséggel, kreativitáshiánynyal nem lehet jókedvű, termékeny, gyarapodni vágyó felnőtteket – már elnézést a szóért – gyártani. Úgy bánunk velük, mint az esőerdőkkel vagy a folyókkal: feléljük, tönkretesszük, megmérgezzük a jövőt.

Ezt a szomorú és a pedagógustár(lásd cikkeinket lapunk 5. és 10-11. oldalán!) elhibázott, aggasztó diagnózist egy csakugyan lehangoló látlelet egészíti ki. Konkrétan a magyar társamai állapota. Tegyük fel (de Ha egy fiatal lemarad a legformálhatóbb éve- dalom csak félig komolyan), hogy a méiről, azt aligha tudja majd behozni később, és dia azt tükrözi, ami megfelel az úgynemcsak azért, mert harminc-negyvenévesen nevezett Mai Magyar Valóságnak. A médiában egyre kevésbé látunk nehezebb boldogságtechnikákat tanulni. Olyan példát arra, hogy valaki szorgaloméletet diktálunk a gyerekeknek, amiből mi ma- mal, kitartással, nem anyagi, haerkölcsi-szellemi célokért küzdgunk nagyon nem kérnénk. Görccsel, rossz- nem ve váltja valóra az életét. Arra már kedvvel, fásult kimerültséggel, tanulásundor- több példát látunk, hogy léha, arcátral, örömtelenséggel, kreativitáshiánnyal nem lan politikusok és agyhalott valóságshow-celebek munka, teljesítmény lehet jókedvű, termékeny, gyarapodni vágyó és minimális erkölcs nélkül sikeresfelnőtteket – már elnézést a szóért – gyártani. sé válnak (legalábbis közhatalmi, egzisztenciális, gazdasági vagy bulvárval, megnézzen egy jó és/vagy hasznos re, amikben kifejezheti magát – rajz, kulturális értelemben). filmet, elolvasson valami érzelmeset, ének, tánc, tojásfestés vagy rongyosA fiatalok nem ostobák, sőt, érzékeuram, bocsá’: lazítson egy kis interne- baba-varrás, tökmindegy. nyebbek annál, mint hogy ezt ne tudtes böngészéssel… Erre alig van idő, mert másnap legkésőbb nyolcra (de Mindegy, csak boldog legyen. Ha ják, ne lássák. Mielőtt a túliskoláztanagyon gyakran hétre) megint be kell egy gyerek, egy fiatal lemarad saját tás tönkrezúzná a finom antennáikat, mennie, lehetőleg frissen, amihez eny- maga legformálhatóbb éveiről, azt már ráéreznek, hogy a képlet nem nyi terhelés mellett legalább hét-nyolc aligha tudja majd behozni később. jön ki: a befektetett energia nem hozóra alvás kell. Ha még a szellemi terhe- Nem azért, mert harminc-negyven- za meg a kívánt eredményt. Az oklést ellensúlyozó napi legalább egyórás évesen nincs mód boldogságtech- tatási rendszerben előírt tartalom és testmozgást is beleszámítjuk, akkor ki- nikákat megtanulni. Hanem azért, mennyiség, aztán a magyar társadaderül, hogy ma a fiataloktól olyan élet- mert nem válik rutinná, nem idegző- lom mai állapota nem fogja őket jobb, formát várunk, ami nem fenntartható. dik be az önmagukkal törődés bölcs sikeresebb, boldogabb felnőtté tenés örömteli szokása, nem fogják is- ni. És ami szomorúbb: látják az euÉs még csak alapszintű igényekről merni önmagukat – nem lesznek rópai példákat. Ahol kevesebb, de beszéltünk. Ahhoz, hogy egy gye- boldogok, ha nem rendezkednek be jobban irányzott oktatással és igazságosabb, felnőttebb társadalommal rek, egy fiatal tényleg felnőtté vál- fiatalon a saját életükbe. a kevesebb is elég. És több jut nyugajon, és valóban megbízható, önmagáért és másokért felelősséget vállalni Agyrém. Olyan életet diktálunk a lomra, élet- és emberszeretetre. Arképes felnőtté váljon, ahhoz mindez gyerekeknek, amiből mi magunk ra, ami számít.

sadalom szerint is

álláspont/hírek 

Béremelést, életpályamodellt ígér a szaktárca A szociális dolgozókat köszöntötték

A szociális dolgozókat köszöntötték Kiskunhalason, a Tiszti Klub dísztermében rendezett ünnepségen, ahol átadták az idei Gép Károlyné díjat is, és többen elismeréseket vehettek át. Közben az ágazatban dolgozók életkörülményeit javító intézkedéseket hirdetett a kormány, amely bérpótlékot, jövő nyártól pedig jelentősebb mértékű béremelést ígér a részükre. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központhoz tartozó összes szociális intézmény dolgozója és a települések vezetői együtt ünnepelték a szociális munkások világnapját. Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere a város nevében köszöntötte a dolgozókat az áldozatos munkájukért. Az ágazatban dolgozók, sokszor nehéz körülmények között, megfeszített munkát végeznek, elkötelezettséggel szolgálják a rájuk bízott embereket, akikről mások már lemondtak – emlékeztetett a város első embere, aki egy rögtönzött véleménynyilvánító szavazást követően bejelentette, hogy a jövőben, nem a város napi ünnepségen, hanem a szociális dolgozók napján adják majd át a szakma elismeréseit. A Nyúl utcai szociális intézmény néhai igazgatójáról, az öt évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt Gép Károlynéról elnevezett, a szociális dolgozóknak létrehozott Gép Károlyné díjat idén Ircsik Jánosné, a harkakötönyi idősek otthona dolgozójának ítélték oda. Az elismerést Molnárné Gép Anikó, a díj névadójának lánya adta át a kitüntetettnek.

Az ünnepségen Nyilas Lászlótól, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ igazgatójától munkatársi címet vehetett át Kónya Éva, tanácsosi címet Horváth Istvánné, a kisszállási idősek otthonának vezetője, Kispál Istvánné helyettes vezető és Nemes Antalné, a HTKTSZSZK gazdasági vezetője. A szociális ágazatban mára tarthatatlanná vált bérviszonyok rendezését ígéri az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a szaktárca közleményében a szociális területen dolgozók idei bérpótlékánál jelentősebb mértékű béremelésről ír, amelyre jövő júliustól számíthatnak a dolgozók. 2016-ban pedig bevezetik az ágazatban dolgozók életpályarendszerét, és ekkor újabb béremelést kapnak az érintettek. A szaktárca közleménye szerint a jövő évi béremelés feltétele az, hogy addig sikerüljön kialakítani egy fenntartható szociális szolgáltatási rendszer koncepcióját. A kormányzati cél az, hogy hosszú távon fenntartható – és ennek garanciáit is tartalmazó – ellátási rendszer körvonalait kidolgozzák a következő hónapokban – áll a közleményben. Kép-szöveg: P. Á.
HÍREK

2014. november 19.

fotó: kohout zoltán

Már a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Falán is ott van a halasi csipke, miután Pajor Kálmán kuratóriumi elnök átadott egyet Fazekas Mihály tárcavezetőnek a túrkevei kiállításon. A miniszter elismerését fejezte ki és csodálta az iparművészeti remeket. Ezt követően érkezett egy meghívás a hungarikumok főosztályáról. Mint Rédei Éva, a Csipkeház igazgatónője elmondta a budapesti New York Palota százhuszadik születésnapján rendezett bálon a Zsolnay porcelánnal, a matyó és a kalocsai hímzéssel együtt a halasi csipke is ott lesz. A női szalonban különös gondossággal összeválogatott, keZajlik az élet a halasi csipke körül. Az elmúlt napokban Klagenfurtban, Veszprémben öregbítette retezett alkotásokat nézhetnek majd az iparművészeti remek a város és saját hírnevét, hamarosan pedig egy bálban mutatkozhat be a meg az est látogatói és ismertetőket is kapnak majd az érdeklődők. A natöbbi hungarikummal együtt. Közben érkeznek a jelentkezések az új csipkevarrói álláshelyekre.

Csipkénk világhódító útra indul

pokban két kiállításon is sikerrel szerepelt a csipke. November elején a Bakony Expón, Veszprémben, majd Klagenfurtban, egy kézműves kiállításon csodálták a halasi alkotásokat. Volt bemutató is, a lehetőséget a halasi városháza művelődési osztálya szervezte. Rédei Éva kitért arra is, hogy az értékesítés területén is van előrelépés. Egy újabb fővárosi művészeti boltban lehet már csipkét vásárolni, de további helyekkel folynak biztató tárgyalások. Nemcsak hungarikum márkaboltokkal, hanem több üzlettel rendelkező óra- és ékszerüzlettel egyeztetnek. Jó hír még, hogy a napokban kezdik meg azoknak a behívását, akik csipkevarrónak jelentkeztek. Aki beválik, már a következő héten munkába állhat. Jáger L.

F Ültettek a diákkezek

Megígérték, folytatták F Segít az iskolásoknak

Lehet egy polgárőrrel több Május végén kötött megállapodást az önkormányzat és a helyi polgárőr szervezet. Az együttműködés zökkenőmentes, sőt az új városvezetéssel való egyeztetés után plusz egy fővel nőhet azoknak a létszáma, akik reggelenként segítik a közlekedést az iskolák környékén. Igény volt rá, az élet pedig azt bizonyította, hogy életképes megállapodásról van szó. A Kiskunhalasi Bűnmegelőzési és Önvédelmi Polgárőr Egyesület és a városháza kooperációja most tovább bővült. Eddig három fő alkalmazásához járult hozzá az önkormányzat, ők a reggeli időszakban az iskolabuszon és az oktatási intézmények környékén segítik a közlekedőket. A nemrégiben munká-

ba állt új városvezetést máris megkereste az egyesület, ugyanis szerették volna a létszámot bővíteni. Mint megtudtuk: a városházához is több jelzés érkezett, hogy valóban szükség volna több polgárőrre. Az is kiderült, a reggeli és délutáni járaton nagyobb a rend, a szülők számára is megnyugtató a segítő jelenléte. A helyi kapitányság is jelezte, hogy rokonszenvez a kezdeményezéssel. A

képviselő-testület aztán nem gördített akadályt a létszámemelés elé, és egyhangú szavazattal támogatta az elképzelést. A jövőben eggyel több polgárőrrel találkozhatunk majd az iskolák környékén. Ráadásul a bővítés nem kerül több pénzbe sem az egyesületnek, sem pedig a városházának, ugyanis egy támogatott program része. Kép-szöveg: JL

Az ígéret és a vállalás szép szó, ha megtartják úgy jó. A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium a századik szülinapján megígérte, hogy elültet száz fát a városi sportpályán. Tavaly elkezdték, a napokban pedig folytatták… Az előző évben ünnepelte a századik születésnapját a Tekó. A jeles jubileum kapcsán számtalan ünnepség volt és egy vállalást is tett a patinás intézmény. Száz fát ültetnek el a diákok a városi sportpályán, ennek első részlete tavaly márciusban megtörtént. Gyenizse László nyugalmazott pedagógus vezetésével pedig a napokban folytatták a fasor kialakítását. A pálya északi szegletét nézték ki a szakemberek, közvetlenül a nemrégiben épült hatalmas domb szomszédságában. – Jó szélfogók lesznek, ha megnőnek majd a fák – magyarázta a diákoknak Gyenizse László, aki azt mondja: egyelőre az öntözés nem jelent majd problémát, ugyanis az előző hónapi esőből jócskán megtartott magának a terület. A diákok jó csapatépítésként, közösségformálásként fogták fel a munkát, az ásót, lapátot pedig igen ügyesen kezelték. Nemcsak az északi területre ültettek fákat, de jutott a nyugati szegletnek is a növényekből. Közben a városi sportpályán folynak a rekonstrukciós munkálatok is, pályázati forrásból villanyvilágítás létesült a C-játéktéren, a felszerelés, a beüzemelés a napokban ér véget. Kép-szöveg: jáger


2014. november 19.

oktatásOtt tartunk, hogy már nem is a tanulók, hanem a pedagógusok panaszkodnak a diákok szaktantárgyi túlterheltsége miatt. A szó szerinti értelmében nyilvánvalóan túlzó címbeli mondat aggasztó értelmet nyer, ha figyelembe vesszük, hogy egy mai középiskolás egy felnőtt alkalmazottal azonos időt tölt el az iskolában. Csakhogy amíg a felnőtt délután ötkor leteszi a munkát, a tizenévesekre még egy csomó feladat vár. Hogy mikor tanulnak meg élni, boldogulni, szeretni és lelkesedni…? Nullával indul udvarolni

Hasznos nehezék

A mai átlag felnőtt generáció a maga korában napi 5-6 órát töltött a középiskolában. Legfeljebb az érettségi felkészülés idején szaporodtak meg a 80-as években bevett nulladik órák, de még így is maradt idejük délután tanulni, különórákra járni, hogy ne mondd: élni, játszani, sportolni, udvarolni, no és persze pihenni. De mi a helyzet manapság?

A szaktantárgyi órák mellett a 2011-ben bevezetett kötelező napi testnevelés is hozzájárul az időbeni leterheltséghez. Miközben ez a központi intézkedés fontos előrelé- F Már a tanárok is rámutatnak a problémára pés a testkultúra, a mozgás szokásának elterjesztéséhez, a többi tantárggyal együtt most új teherként jelenik meg. A másik a két idegen nyelv oktatása. Bár az egyiket a „nagy”, a másikat a „kis” előjellel emlegetik az iskolákban, több véSápadt, fásult lemény szerint ezek is túlfeszítik a – Ma általános gyakorlat, hogy tizenévesek teljesítőképességét. egy diák átlagosan heti 38-41 órát tölt a középiskolában. Ez né- Nyugaton lezserebbek – a pályaválasztás irányában képezik ak a kitűnőre végzett hallgatók, ha 5-6, de sokszor 8-9 órát je- és jobbak magukat a diákok: aki például tud- mert ők olyan előnyökkel bírnak, lent attól függően, hogy mit ír elő – Meggyőződésem, hogy egy- ja, hogy informatikus lesz, az idővel amelyek adott esetben felülírják a az órarend. Ez már pedagógus- szerre két idegen nyelvet nem le- elhagyhatja a humán tárgyakat, és pusztán szakmai képzettséget. Pélszakmai és emberi szempontból het párhuzamosan hatékonyan el- fordítva, hogy jobban helytállhas- dául a kitűnők hosszan töprengeson a felsőoktatásban. nek egy feladat megközelítéséről, közepesek egyszerűen megcsiPár éve még kijöttünk heti 35-36 órával, de az A közepesek sikerreceptje: análják, mert a közepesek érzelmi, utóbbi időkben valóban napi 8-9 órát kell bent éltek intuíciós és kreatív felkészültsélenni az iskolában: meggyilkoljuk ezzel a gyere- Minderre rímel egy orosz felmé- ge nagyobb. Mindezek a képesrés, amely igen érdekes eredmény- ségek akkor erősödnek meg, ha a keinket, gyűlölni fogják a sulit. re jutott 2008-ban. A közepesen gyereknek-fiatalnak több ideje van is aggasztóan sok. A mi gimnázi- sajátítani, különösen úgy, hogy az tanuló közép- és felsőfokú diákok- szabad időtöltésre, barátokra, jáumunkban nem engedünk 38-39 egyiket heti 4, a másikat „csak” ból gyakran lesznek vezetők, be- tékra, néha szabályszegésre. Több óránál többet, de egyrészt még heti 3 órában oktatják. Pár éve osztottjaik között pedig gyakori- élethelyzettel találkoznak, mint a ez is alig tartható. A fiatalok, kü- még kijöttünk heti 35-36 órával, lönösen a lelkiismeretesebbek, a de az utóbbi időkben valóban nahajtósabbak már az ősz derekára pi 8-9 órát kell bent lenni az isko- A kitűnők hosszan töprengenek egy feladat kimerültek, sápadtak és fásultak. lában: meggyilkoljuk ezzel a gye- megközelítéséről, a közepesek egyszerűen megEz világosan jelzi, hogy a nagy rekeinket, gyűlölni fogják a sulit csinálják, mert a közepesek érzelmi, intuíciós és mennyiség már a minőség rová- – mondja egy középiskolai tanár. sára megy – mondja a Szilády- Hozzáteszi: a diákok kreativitásá- kreatív felkészültsége nagyobb. Mindezek a kégimnázium ifjúságvédelemmel is nak látványos hanyatlása az egyik pességek akkor erősödnek meg, ha a gyerekmegbízott tanárnője. Csányi Ág- figyelmeztető jel. nes szerint ha a diák négy-fél öt – Nem véletlen, hogy a nyuga- nek-fiatalnak több ideje van szabad időtöltéskörül megy vagy ér haza, annak ti azonos korosztályban a tanulók re, barátokra, játékra, néha szabályszegésre. Ők az lesz a vége, hogy súlyosan el- kreatívabbak, vidámabbak, lelkefelnőttként várhatóan jobban érvényesülnek válmegy a kedve a tanulástól, az sebbek és kiegyensúlyozottabbak. iskolától. A gyakorlat általában az, hogy ott lalati, munkahelyi környezetben is.

Túlterheljük a gyerekeinket

könyv felett görnyedő társaik, így felnőttként jobban érvényesülnek vállalati, munkahelyi környezetben is. Kimutatták azt is, hogy a közepes tanulók közül sokkal többnek lesz saját cége, vagy válik kompetens és felelős vezetővé, ügyesebben kockáztatnak, és jobban viselik a kudarcot. Kevés marad a túl sokból – Ha az oktatási rendszerünk túlterheli a diákokat, azzal hosszú távon sem tesz nekik jót: nem lesznek sem boldogabbak, sem több esélyt nem adunk nekik az elhelyezkedésre, a sikeres hivatásgyakorlásra. Ilyen terhelés mellett a tudás lepörög, nem tud elmélyülni. A pihenés hiánya pedig a kreativitás és a tanulás hatékonyságának rovására megy – összegzi Csányi Ágnes. Egy másik pedagógus hozzáteszi: „szeretjük vagy sem, tudomásul kell venni, hogy a fiatalok életének része az internet, a közösségi oldalak és a szórakozás. Ezeket akkor is keresni fogják, ha fuldokolnak a tanulnivalóban. Legfeljebb kevesebbet tanulnak majd, így viszont sokuk fog lemaradni: tapasztaljuk is, hogy majd’ minden évfolyamban kevesebb mennyiségű tananyag ’megy át’, mint korábban. Ennek nem lehet jó vége”. Kép, szöveg: KohoutZ

Jeles matekosok

A Szilády Áron Református Gimnáziumban rendezték a Bolyai Matematika Csapatverseny Bács-Kiskun megyei fordulóját. F Szőnyi Borbála, Híz Norbert (elöl), Sárközi Márk, Felnagy A hetedikesek között a Bibó István Gimnázium diákjai érték el Krisztián, Véh Endre

városunkból a legjobb helyezést a 26 csapatot felvonultató, erősnek számító mezőnyben. Szőnyi Borbála, Híz Norbert, Sárközi Márk és Véh Endre hatodik lett korcsoportjában. A diáko-

kat Felnagy Krisztián készítette fel a megméretésre, melyen 14 feladat, köztük 13 teszt és 1 geometriai feladvány várta a gyerekeket. Kép-szöveg: P. L.
pr

2014. november 19.

Mesés gyógyulás a halasi kórházban A Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban a hagyományos gyógymódok mellett a mese is gyógyító erővel bír. Erről a különleges lelki gyógyírről Kellner M. Barnabásné Marika ápolási igazgatóval és Pakai Istvánné Julcsival, a gyermekosztály főnővérével beszélgetünk. • Sok a beteg gyerek és nincs túlkínálat az ápolónőkből, kinek van ideje mesélni? • Természetesen nem az itt dolgozók mesélnek, bár biztosan ők is nagyon jól helytállnának ezen a területen is, hanem az úgynevezett mese-doktorok, akiket egy pályázatnak köszönhetünk – kezdi a beszámolót Marika. – Az egyik bank alapítványának gyermek-egészségügyi

támogatási programjához csatlakoztunk. A kapcsolatunk már korábbi, hiszen Huri Anikó, kórházunk gyermekosztályának főorvosa e pályázati programon keresztül két alkalommal is nyert eszközöket, berendezéseket a gyermekosztály részére összesen közel négymillió forint értékben. Ennek a pályázatnak egy kiegészítő programja a mesemondás, ami tavaly indult el az ország számos kór-

F Kellner M. Barnabásné házában, így nálunk is, Bács-Kiskun megyében elsőként. • Miért fontos, hogy a halasi kórházban fekvő gyerekeknek meséljenek? • A testi gyógyítás mellett a lélek gyógyítása legalább olyan fontos, de

a kettő együtt a leghatékonyabb – mondja Julcsi. – Ha a gyermek kórházban töltött ideje játékkal, mesével van kitöltve, a gondolataik legalább erre az időre elterelődnek a betegségről, és azt tapasztaljuk, hogy gyorsabb, hatékonyabb a gyógyulás is. Nagyon fontos a pozitív végű mese. Ezt a mesélők már tudják, különböző mesékkel készülnek, és közösen választjuk ki, hogy a bent fekvő adott korcsoportnak melyiket olvassák el. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen korosztályú és betegségű gyerekekről van szó. Alkalmanként általában öt-hat gyermek tudja a meséket hallgatni. A szülők is nagyon szeretik ezt a programot, mert a látogatások alkalmával a gyerekek már többet beszélnek a mesékről, mint a gyógykezelésről, és ez nagyon jó hatással van a gyógyulásukra. • Kik lehetnek mesemondók? • A mese-doktor programon keresztül lehet jelentkezni erre a szép feladatra, ők közvetítik ki hozzánk a mesemondókat – mondja Marika. – Természetesen vannak kiskunhalasiak is köztük, akik voltak már mesélni nálunk. Ennek a programnak a keretében szerdánként 14-15 óra között van meseolvasás, hiszen alkalmazkodni kell a gyermekosztály

gyógyítási és látogatási rendjéhez is. A mesedoktorokon kívül kórházunknak a Bibó István Gimnáziummal 3 éve van szerződése, ahonnan heti egy alkalommal önkéntes diákok jönnek a gyermekosztályra mesélni és játszani a gyerekekkel. Az iskola igazgatója, Veszelszkiné Huszárik Ildikó egy pályázatnak köszönhetően – ez a Szófia program – kapcsolódott a kórház mesemondásához. Országos szinten õk valósították meg elsőként a programot. A diákok nagyon szeretnek idejönni, a gyerekek pedig jobban megnyílnak, talán azért is, mert ez a korosztály korban közelebb áll hozzájuk. A diákoknak az életre való felkészülésüket is segíti, mert nemcsak játszanak a gyerekekkel, hanem ez idő alatt azért az osztály életébe is betekintést nyernek, ami a pályaorientációban segítségükre lehet. A kórház nemrég teljesen felújított gyermekosztályán jól felszerelt külön játékszoba is várja a gyógyuló kis betegeket. A lelkes mesedoktorok pedig az ország 42 kórházának gyermekosztályán összesen több mint 8000 mesével gyógyították eddig a gyermeklelkeket. A program december végéig tart. Jó lenne új lehetőséget találni a folytatásra! -csoka-

Önkormányzati szervezetfejlesztés – az ügyfelek is hasznát látják Felülvizsgáltak és korszerűsítettek a halasi önkormányzatnál. A szervezetfejlesztésre 40 milliós pályázati európai uniós és állami segítségből nyílt lehetőség. A hivatal apparátusa foglalkozásokon vett részt, a lakosság véleményét kérdőívekkel kérték ki, és informatikai, szervezeti fejlesztések is történtek. A szervezetfejlesztésre az adta az apropót, hogy átalakultak a polgármesteri hivatalok. Mint ismeretes, 2013. január 1-jével megkezdték működésüket a járási kormányhivatalok, így megváltoztak az önkormányzat hatósági feladat és hatáskörei, valamint alapvetően átrendeződött az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás. Az új helyzet megkívánta, hogy az önkormányzat felülvizsgálja addigi működését, felvázolja a fejlesztendő területeket, tervet készítsen működésének átalakítására, majd bevezesse a szükséges intézkedéseket. A hatékony működési rend kialakítását indokolta még a 2013-tól működő Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal létrejötte is Pirtóval és Harkakötönnyel. A pályázati támogatás segítségével

már jelentős előrelépések történtek a halasi városházán. 2014 elején beszerzésre került az EPER. – Szakértői Integrált Pénzügyi Rendszer szoftver 1.950.000,-Ft + ÁFA értékben, ami nagy segítséget jelent a hivatali munkában – tudtuk meg Csernák Lajos pénzügyi osztályvezetőtől. Már lezajlott a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség mérés két fordulója a lakosság körében, mely jó visszajelzés az ügyfelek véleményéről. A Közös Hivatal munkatársai sokat dolgoztak a települési közszolgáltatások összehangolásán az állampolgári szempontok figyelembevételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók vonatkozásában. Rendszert alakítottak ki a hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon követésére. Megtörtént többek között a támogató infrastruktúra és szerződéses kapcso-

latok felülvizsgálata, illetve a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása. Ezen felül kidolgozták az intézményi feladatellátási és finanszírozási modellt, de például felülvizsgálták a szakmai és támogató folyamatokat, illetve a humán erőforrás kapacitásgazdálkodást, valamint a közös önkormányzati feladatokra új modellt vezettek be. – „Tudásmegosztás” keretében Kiskunhalas Város Önkormányzatának munkatársai 2014. november 13-án szakmai rendezvényen vettek részt 13 másik, szintén a pályázati kiírás keretében támogatásban részesült önkormányzat képviselőivel együtt, hogy tapasztalatot cseréljenek és műhelymunka keretében értékeljék a szervezetfejlesztési projektet. Kiskunhalas Város Önkormányzatának szervezésében szintén lebonyolításra kerül egy másik rendezvény is, melyre 5, a pályázati kiírás során támogatásban nem részesült önkormányzat kerül meghívásra, hogy ők is első kézből értesüljenek a projekt körülményeiről

és eredményeiről – mondja a program jelenlegi állásáról Kristóf Andrea, Kiskunhalas aljegyzője. – Az önkormányzati szervezetfejlesztési tevékenységekben az Önkormányzat és a Közös Hivatal mintegy 30 munkatársa, továbbá a KIGSZ, a Halasi Média és Kultúra Non-profit Szolgáltató Kft., a Halasi Városgazda Zrt. és a Csillagvizsgáló szakemberei, valamint a városban működő civil szervezetek képviselői vettek részt. A lakossági elégedettség- és igényfelmérés lebonyolítása során két alkalommal 1500-1500 fő válaszolt a kér-

désekre. Valamennyi közreműködő munkáját ezúton is köszönjük! – fűzte hozzá az aljegyző. A „Kiskunhalas Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” elnevezésű programra – ÁROP-1.A.52013-2013-0097 Kiskunhalas Város Önkormányzata – 40 millió forint, 100 százalékos intenzitású, vissza nem térítendő támogatást kapott. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A programzárás tervezett időpontja ez év vége. Fehér Erika


2014. november 19.

szirénaSúlyosan megsérült az a férfi, aki munkavégzés közben több méter magasból zuhant egy vasbeton födémre Jánoshalmán, az épülő szennyvíztelep területén. A tűzoltók hozták le a magasból a sérült munkást, akit mentőhelikopterrel vittek kórházba – közölte Kovács Andrea tűzoltó hadnagy, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Túlélte a zuhanást a villanyszerelő

A tűzoltóság ügyeletére délután kettő óra előtt néhány perccel érkezett a segélyhívás, a jánoshalmi önkormányzati tűzoltóság mentőszere és a kiskunhalasi hivatásos Jánoshalmán, a Zenész soron lévő villanyszerelőt a tűzoltók az eme- hant rá a vasbeton födémre. Előtte ték a mentőhelikopterbe és szállítűzoltók egy emelőkosaras kocsi- építkezéshez a szentesi légimen- lőkosaras szerrel hozták le, a fér- a helyszínen a mentősök stabilizál- tották kórházba. val vonultak a helyszínre. tő bázisról érkezett helikopter. A fi egy magasabb építményről zu- ták az állapotát, ezt követően tetKép-szöveg: PÁ te a közlekedésben, és korábban önkéntes tűzoltó is volt. Az élettársa, Elvira pedig az önkormányzat kertészetében dolgozott. Kalapács a fejben

Fotó: Szőri Attila

A férfit 2013 májusában kezdték látomások gyötörni, ezek szerint élettársát rossz szellemek kínozzák, akiktől – isteni útmutatás alapján – neki kell a nőt megszabadítania oly módon, hogy „lyukat üt élettársa fején”. Erre a sugallatra cselekedve a férfi 2013. szeptember 20-án dél körül a házukban – ahová ebédelni mentek haza a munkahelyükről – élettársát egy kaF A ház üresen áll a kegyetlen gyilkosság óta lapács tompa részével, nagy erővel hátulról fejen ütötte. A nő a földre rogyott. Ezután József az eszméletlen nő mellé térdelt, és többször újra lesújtott a kalapáccsal a földön fekvő asszony koponyájának hátsó részére. Az utolDémonok súgták: kalapáccsal verje ki a gonoszt az asszony fejéből só ütésnél a kalapács beszorult a töElkezdődött annak a 40 éves mélykúti férfinek a büntető pere, mentek. József elment az imaházba rött koponyacsontba, a nő a helyszíaki különös kegyetlenséggel végzett 36 éves élettársával, kö- is, hogy megszabaduljon a szörnyű ví- nen meghalt – hangzott el a vádirat zös gyereke anyjával. Egy kalapáccsal verte agyon az asszonyt, zióitól, állítólag, miután ott járt, vég- ismertetésekor. később azt mondta a rendőröknek, hogy nem saját elhatározá- re tudott is aludni, de az azt követőImádkozott és feladta magát sából cselekedett, hanem egy belső hang, „Isten” parancsol- en átaludt éjszaka ellenére a démonok ta meg neki, hogy a fejen ütött lyukkal tisztítsa meg élettár- tovább piszkálták őt, és két napra rá A vádlott ezután élettársa holtteste mellett imádkozni kezdett, majd sa lelkét a gonosztól, így engedje ki a gonosz szellemeket. Az végzett az élettársával. lemosakodott, átöltözött, és visszaügyészség szerint elmebetegségben szenvedő férfi gyógykezement a munkahelyére. Később felislése lenne indokolt, mert tartani lehet attól, hogy újra ölni fog. Jó embernek ismerték A gyilkosságot a szomszédok érthe- merve, hogy mit követett el, a helyi tetlennek tartják, a démonok okoz- általános iskolába ment, elbúcsúzott Fenntartotta a korábbi vallomását, Imaházba ment ta őrülete ellenére soha nem volt vele kisfiától, onnan pedig egy ismerősébeismerve, az állítása szerint isteni útmutatás alapján elkövetett gyil- A helybéliek elmondása szerint öt semmilyen probléma, még kocsmák- hez, és elmondta neki, hogy megölte kosságot a múlt szerdán, a Kecs- hónapon át nem tudott aludni a dé- ban sem látták. A feleségével, akivel a az élettársát, az ismerős rábeszélte a keméti Törvényszéken kezdődött monjai miatt Józsi, aki meg volt ró- kilencvenes évek elején a Vajdaságból férfit, hogy menjenek be együtt a körbüntetőperben a mélykúti kala- la győződve, hogy Elvira megcsalja települtek át Magyarországra, szépen zeti megbízotthoz, ahol adja fel magát pácsos gyilkos. A 40 éves G. Jó- őt a munkatársaival. Egyre gyakrab- éltek, gyakran kézen fogva sétáltak a rendőrségnek. zsefet előre kitervelten, különös ban beszélt az ismerőseinek erről, akik az utcán. Mindketten az önkormányBármikor újra ölhet kegyetlenséggel elkövetett em- próbálták nyugtatni, hogy ez nem így zat közmunkásai voltak, József a helyi berölés bűntettével vádolja a me- van, hogy csak az ő fejében léteznek általános iskola előtti gyalogátkelőhe- A jelenleg az Igazságügyi Megfigyegyei főügyészség. ezek a démonok, de semmire nem lyen segítette a gyerekeket reggelen- lő és Elmegyógyító Intézet kényszer-

A kalapácsos gyilkos

gyógykezelése alatt álló 40 éves férfi a vádirat szerint elmebetegségben, lélekhasadásos elmezavarban szenved és szenvedett a bűncselekmény elkövetésekor. Magatartását érzékcsalódások, téveszmék irányították, ezért képtelen volt arra, hogy tettének következményeit felismerje. Betegségéből adódóan bármikor fennáll a veszélye, hogy hasonló bűncselekményt követ el. Isteni sugallatra ölt G. József a bírósági tárgyaláson nem tett új vallomást, de fenntartotta a nyomozás során korábban elmondottakat, hogy nem saját elhatározásából cselekedett, hanem egy belső hang, „Isten” parancsolta meg neki, hogy a fejen ütött lyukkal tisztítsa meg élettársa lelkét a gonosztól, így engedje ki a gonosz szellemeket. A bizonyítási eljárás január 28-án tanúk meghallgatásával folytatódik a Kecskeméti Törvényszéken. Különös egybeesés Alig három héttel később kísértetiesen hasonló gyilkosság történt a Fejér megyei Mélykúton is. Egy férfi szintén kalapáccsal verte agyon feleségét, arra hivatkozva, hogy „démonok hajtották őt”. A szörnyű tett elkövetése után a férfi több napig úgy élt, mintha mi sem történt volna. Senki nem gyanakodott arra, hogy a családi házban milyen rémségek történtek. A férfi azonban nem bírta tovább, megpróbált véget vetni életének, fel akarta akasztani magát, majd amikor nem járt sikerrel, felvágta az ereit. Ekkor talált rá a lánya, aki nem értette, mi történhetett az édesanyjával, miért nem éri már el őt napok óta. P. Á.
pr

2014. november 19.

Kiskunhalas kulturális út Középiskolások helytörténeti vetélkedőjének adott otthont november 14-én a Thorma János Múzeum. A megméretésen a Bibó István Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, a Szilády Áron Református Gimnázium és a Vári Szabó István Szakközépiskola és Szakiskola csapatai vettek részt. Az október 13. és november 14. között rendezett, középiskolásoknak szóló vetélkedő háromfordulós volt. Az első az interneten zajlott: élőkép keretében a diákok egy halasi szobrot formáztak meg. Ennek apropóján a múzeum facebook oldalán létrehoztak egy eseményt, melyre szavazott mintegy ezer szimpatizáns. A második fordulóban egy feladatlapot töltöttek ki, ami a Kiskunhalas kulturális út látnivalóinak helyszíni megtekintésére épült. A záró esemény november 14-én volt a múzeumban, helytörténeti vetélkedő keretében. – Döntően a helyi kulturális értékek hangsúlyozását tartottuk fontosnak, de országos példákat is bemutattunk művészeti stílusok esetében – fogalmazott Szakál Au-

rél szervező, a Halasi Múzeum Alapítvány titkára. – Először rendeztünk helytörténeti vetélkedőt Kiskunhalason középiskolásoknak. Igyekeztünk változatos feladatokat adni. A tesztek mellett szituációs gyakorlat is volt. Ebben egy magyar rendezőnek meg kellett győznie egy amerikai producert arról, hogy

forgasson kalandfilmet Rózsa Sándor életéről. Ezen kívül a csapatoknak népdallal is készülniük kellett – fűzte hozzá Palásti Károly játékvezető. Szakmai zsűri értékelte a diákok teljesítményét. A helytörténeti vetélkedőt a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium csapata nyerte. A Bibó István Gimnázium második, a Szilády Áron Református Gimnázium harmadik, a Vári Szabó István Szakközépiskola és Szakiskola pedig negyedik helyezést ért el. A program végén minden résztvevő díjazásban részesült.

A Kiskunhalas öröksége helytörténeti vetélkedő című miniprojekt a Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése projekt keretében valósult meg. Kedvezményezettje Kiskunhalas Város Önkormányza-

Különleges Orchidea a város szívében Ha valaki elsőre meghallja az Orchidea Stúdió nevét, joggal hihetné azt, hogy különleges és szép virágokat kínálnak az igényes vevőknek. Pedig nem erről van szó. Az Orchidea Szolárium és Flabélos Stúdió szépet kínál, szépülni vágyóknak. Ráadásul olyan eszközökkel, amelyeket máshol nem találhatnak meg. Ráadásul utazni sem kell érte, ugyanis karnyújtásnyira van mindenkitől, Kiskunhalas szívében. Orchidea más, mint a többi, hasonló szolgáltatást nyújtó stúdió. Másfél évvel ezelőtt nyílt meg a • Tényleg miért más az OrchiSzékely utca 2. szám alatt a vado- dea? – kérdeztük a tulajdonosnatúj szépségstúdió, ahol szolári- tól, Barcsik Beátától. umok, szauna, és újdonságként • Több dologban is. Az üzlet kialarelaxációs masszázsfotel várja a kítását te is említetted, emellett az vendégeket. Már a fogadótér ki- általunk nyújtott szolgáltatások és alakítása sem hétköznapi, olyan, az itt lévő gépek teszik egyedivé, mintha egy másik világba csöp- különlegessé az egészet. pennének a szépülni, felfrissülni • Nézzük szép sorjában. vágyók. Nem véletlen a kialakí- Szolárium… tás, ugyanis ezzel is jelezni akar- • Olyan EU-komform gépeink ják mindenki számára, hogy az vannak, amelyeknek a teljesítmé-

nye 0,3 W/négyzetméter. Ez lehet, hogy így önmagában nem mond semmit, de ha hozzáteszem, a ma beszerezhető gépek legmodernebbjeivel várjuk a vendégeket, akkor már érthetőbb. A megyében nálunk volt először bio zöld szoláriumcső, amelynek eredménye a hosszantartó, természetes karibi bőrszín. • Mi van a leégéssel, amely együtt járhat ezzel? • Egy olyan, a világon egyedülálló koncepcióval dolgozunk, ahol nem ég meg a bőröd, nem piroso-

dik, nem szárad ki, és nem ráncosodik úgy, mint a hagyományos szoláriumokban, hanem kíméletesen és gyönyörűen barnul. • Ha továbblépünk, mostanság nagyon sokat és sokan beszélnek a FLABéLOS-ról. Nagy kedvence a hölgyeknek, sőt az uraknak is… • Több gépünk van, amelyek különböző erősségűek. Ezek a legújabb fejlesztések, gyakorlatilag 6-99 év között bárkinek ajánlhatom. Aki fogyni akar, aki csak felfrissülni, vagy éppen erősíteni. • Napsugárszauna. Ez az elnevezés nekem kicsit feladja a leckét. Segítenél megfejteni a titkot? • Ez egy orvosok által kifejlesztett szauna, sőt gyógyászati szakemberek ajánlják a használatát. • Bocsánat, hogy közbevágok, de ismerőseim közül sokan nem bírják a normál szaunát. Ők ezt bírni fogják? • Nyugodtan ajánlhatod nekik, próbálják ki. Van, aki súlycsökkenés

ta, a címzett pedig a Dél-Alföldi Jogvédő Egyesület. A miniprojekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Kép-szöveg: Pál László

miatt használja, van, aki stresszoldásra, de alkalmas koleszterinszint-csökkentésre és vérnyomás-beállításra is. Sőt, a hölgyek örök problémájára, a narancsbőrre is megoldást jelenthet. • Megmondom őszintén engem leginkább a relaxációs masszázsfotel hozott lázba… • Fárasztó nap után húsz perc alatt teljesen kikapcsol, felfrissít, feledteti a gondokat, bajokat. Ellazít, pihentet, mindenkinek ajánlom, tényleg sokat jelent azoknak, akiknek szüksége van a nyugalomra, a kikapcsolásra. • Most, hogy láttam mindent, azt hiszem, értem, miért más ez a stúdió, mint a többi. • Ez nem csak egy stúdió a sok közül. Az Orchideában olyan gépek vannak, amelyeket a megyében csak kevés helyen találnak meg. Jöjjenek, keressenek minket, közeledik a báli szezon, az év végi ünnepek, minden nap akcióval, ajándékutalványokkal várjuk kedves régi és új vendégeinket! (Orchidea Stúdió, Kiskunhalas, Székely utca 2. – a Jenei Trade mellett –, telefon: 30/851-9858)


2014. november 19.

portréÉvi csodás világában nincsenek hangok Már az figyelemreméltó, ha egy negyedikes középiskolás országos szavalóversenyen indul. Az meg külön érdekes, hogy ezt még meg is nyeri. Ha még azt is hozzátesszük, hogy a győztesnek saját megfogalmazása szerint is van egy cseppnyi hiánya, akkor még jobban odafigyelünk a történetre. A halasi Magyar Évi különleges világban él, ahol nincsenek hangok. Csak a csend… Amikor értesültem róla, hogy a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola negyedikese, Magyar Évi megnyert egy országos próza- és szavalóversenyt, elhatároztam, interjút készítek vele. Már csak azért is, mert végzős diákok nem nagyon szoktak ilyen megméretésekre jelentkezni, pláne ilyen jó eredménnyel. Amikor elkezdtem szervezni a találkozónkat, közben tudtam meg, hogy Évi rendkívüli lány. Siket. Így aztán még érdekesebbé vált számomra az ő győzelme. Egyre jobban rákattantam a témára.

F Parrag Szilvia tanárnő (balról) és tanítványa, Magyar Éva Aztán megérkezett Parrag tanárnő, akinek Évi megfogalmaMagyar Évi a tanári szoba zása szerint a sikert köszönheti. előtt várt a Tekóban. Kis türelmet kért, mert odavártuk még Szavak, szorgalom a közös beszélgetésünkre Par- – Évi szinte minden verserag Szilviát, Évi tanárnőjét. A nyünkre jelentkezett már. Namosolygós, bájos lány kihasznál- gyon lelkes, szorgalmas dija cseppnyi zavaromat, egyben ák – vág bele a közepébe a megkér, kissé artikuláljak, for- tanárnő, aki maga is elkötelezett máljam jobban a szavakat, mert nyelvművelő. ő a számról olvassa le, mit mon- Már egyetemi évei alatt kapdok. Mindezt olyan természetes- csolódott ehhez a mozgalomhoz, séggel kéri, hogy magam is el- és miután a Tekóban kezdett mosolyodom saját sutaságomon. el tanítani, ott is alakított egy Báj, mosoly

szakkört. Azt mondja, Magyar Évi nagyon érzi, hogy hol vannak a hangsúlyok egy-egy mondatban, szövegben, ezért amikor kiderült, hogy lesz ez az országos verseny, szervezett egy iskolai fordulót. Évi lett a legjobb.

ban oda kell figyelnem a másikra. De ez nem baj. Ugyanúgy élek, mint a többiek. Az órákon sok mindent megjegyzek, ha kell, akkor valamelyik osztálytársam jegyzeteit másolom – avat be a világába a fiatal lány.

Próza és vers

Szerepcsere

Évi azt mondja, hogy már általános iskolás korában, a Kertvárosban rendszeresen indult szavalóversenyeken. Itt is ki akarta magát próbálni. Az országos megméretésen, amelyet Mosonmagyaróváron rendeztek, annyi kikötés volt, hogy a prózának és a versnek is az I. világháborúhoz kellett kötődni. – A Gyóni Géza költeményt én magam választottam, a prózában segített a tanárnő. Úgy vélte, hogy nekem nagyon jól mennek a párbeszédek, így olyan szöveget kerestünk. Egyébként úgy tanulok, hogy elképzelem magamnak a szöveget. A hangsúlyozást színekkel jelöltük anyuval, ő is sokat segített, a tanárnő is bejelölte a hangsúlyokat – mesélte Évi.

A beszélgetésünk végén sok mindent megtudok róla. Szeret fényképezni, verseket, novellákat, esszéket ír. Gyógypedagógusnak készül, de érdekli az újságírás is, ezért erről a területről külön is érdeklődött tőlem. Így lett a riporterből riportalany. A tanárnő elárulta, hogy Évinek van egy saját prózája, amit a tehetségről írt. Azt javasolta, feltétlenül olvassam el, mert abból mindent megértek, minden mozaik a helyére kerül. Ebben maradtunk. Évi elküldte az írását, meg néhányat a kedvenc fotói közül. Íme az esszé, amelynél egyszerűen nincs jobb befejezése ennek a cikknek.

A zsűri sóhaja Mosonmagyaróváron aztán a halasi diáklány kiállt és a 37 szakközépiskolás közül kitűnt szavalatával. Évi úgy emlékszik, hogy amikor elhagyta a pódiumot és visszanézett a zsűrire, látta, sikere van. – Az egyik zsűritag szájáról pontosan le tudtam olvasni, hogy húúúúú… Nagyon boldog voltam, amikor kiderült, első helyet értem el, sőt különdíjat is kaptam – fogalmazott a diáklány. Parrag tanárnő még hozzátette: Évi nagyon szépen szavalt, remek teljesítményt nyújtott. Egyébként a pedagógus felkészítő munkáját is különdíjjal jutalmazták. Csendes világ Kíváncsi voltam nagyon. Nem tudtam elképzelni, hogy miként lehet hangok nélkül tanulni, egyáltalán létezni. Évi szerint ez nem annyira bonyolult. – Én nem siketen születtem. Egy betegség miatt évek alatt vesztettem el a hallásomat. Job-

Tehetség – Siket vagyok, nem hallok. Nem születésem óta van e cseppnyi hiányom, amit én magam inkább tehetségnek hívnék. Miért? Mert tudok valamit, amit mások nem. Ki tudom nyitni igazán a szemem, és mélyebbre ásni a látszatnál. Tudok arcból olvasni. Tudok szavak mögött érzéseket keresni, és tudom értékelni azt, amit kapok. Látok és hallok, csak mindkettőt a szememmel. El tudok képzelni egy saját hangokkal teli világot. Meg tudom érteni, hogy melyik szín, milyen hangot takarhat. Látom a madárdalt, mikor mások még észre sem veszik azt. El tudok menni úgy az utcán, hogy felfedezem a bogarakat. Meg tudok állni egy virágnál, és mélyebbre ásni, mert nekem a virág is énekel. Szavak helyett színekben és illatokban pompázik. Más a valóságom, és talán más a világom is. Egy szebb, jobb élettel teli világ. Nekem ebben fejeződik ki a tehetségem, én ez által vagyok önmagam, és így találom meg a célom a saját térképemmel. Számomra ez a tehetség… Jáger L.


10

oktatás

2014. november 19.

Emléktábla az „armija” kivonulásáról Az országban először Kiskunhalason kezdődött meg a szovjet csapatok kivonulása éppen negyedszázaddal ezelőtt. A jeles évforduló kapcsán a napokban emléktáblát avatnak majd fel a vasútállomás területén, ahonnan az első vagonok elindultak az anyaország felé. A táblaállításban komoly része van a Szent József Katolikus Általános Iskolának.

– A katolikus egyház mint a hagyományok és a nemzettudat őrizője szívesen emlékezik meg olyan eseményekről, melyek az önkényuralmak lerázását vagy megszűnését jelentik egy-egy nép életében – fogalmazott Tóth Tibor igazgató. Tyavoda Julianna pedagógus azt mondja: a Szent József-iskola mindig is odafigyelt a város történéseire. – Hétköznapjaink egyek a halasiak hétköznapjaival, ünnepeink is nyitottak számukra. Huszonöt éve még nem a katolikus egyház volt iskolánk fenntartója, de nagy örömünkre az emléktábla-állítás támogatásra talált fenntartónknál csakúgy, mint az önkormányzatnál és a Halasi Múzeum Alapítványnál. Nem felejthetjük el, hogy a katolikus egyháznak mártírjai és üldözöttjei voltak Magyarországon az 1944-gyel kezdődő időszakban. Az imént említett három szervezet együttes erővel finanszírozta a csapatkivonás emléktábláját. Kiemelten fontosnak tartjuk nevelő-oktató munkánkban, hogy diákjaink a szűkebb és tágabb pátriát otthonként megélő, közösségekben, nemzetben gondolkodó, azokért tenni akaró és tudó felnőtté váljanak. Ezért rendezzük immár több mint tíz éve helytörténeti vetélkedőnket, melynek elnevezése: Meglelni hont a hazában – is ezt kívánja erősíteni – fogalmazott a pedagógus. Tóth Tibornak a majsai történésekkel kapcsolatban vannak élményei. Ott is egy nagy létszámú szovjet egység állomásozott, miután távoztak az országból, akkor léptek be először legálisan a laktanya területére. Tyavoda Julianna emlékszik a negyedszázaddal ezelőtti történésekre, főként a korabeli sajtóból tájékozódott az eseményekről. Ő úgy értékeli, hogy ez a történelmi pillanat eufórikus élményt jelentett az ország lakói-

nak. Az akkori események értékelése az utókor feladata, most a város, mint közösség feladata is. A Szent József-iskolában évek óta hagyomány a helytörténeti vetélkedő. Tóth Tibor igazgató úgy véli, hogy a közelmúlt eseményeit nem igazán tudják értelmezni a diákok. – A család is fél szavakkal mondja el, esetleg ma sem beszél róla. A diktatórikus időszak nehézségeit viszont egyáltalán nem élték meg, tehát megfoghatatlan számukra. Fontos azonban, hogy ismereteket szerezzenek róla, hiszen a múlt eseményeiből tanulva élhetik meg a jelent és építhetik majd a jövőjüket – tette hozzá az igazgató. Tyavoda Julianna történelemtanárként szembesül a helyzettel. – Úgy tapasztalom, ez a korszak rendkívüli módon érdekli a diákokat, talán mert tanulmányaikból tudják, az otthoni közlésekből érzik, hogy ebben az időszakban valami nagyon fontos történt. S ők ismerni, érteni akarják azt, ami alakította családjaik, Magyarország sorsát. Nemcsak rendszerváltás volt az elmúlt század, életmódváltás is. Munkál bennük a vágy, hogy minél többet tudjanak meg nagyszüleik, dédszüleik életéről. Faggatják is őket, hiszen a személyesen átélt eseményeknél, az „oral history”-nál nincs hitelesebb bizonyíték számukra. Reméljük, ezek a családi beszélgetések még sok helyütt lejátszódnak, lejátszódhatnak – fogalmazott a pedagógus. Az emléktáblát Szabó Áron szobrászművész tervezte. Az avatási ünnepség november 28-án, délután két órakor lesz a vasútállomás főbejáratánál. Az emléktáblát Bányai Gábor országgyűlési képviselő avatja fel, köszöntőt mond Fülöp Róbert polgármester és Tóth Tibor igazgató. Az ünnepségre mindenkit szeretettel várnak. Jáger L.

F Megkérdezik, és hagyják kérdezni is őket Felsőoktatási szintű laboratórium, hatékony nyolcosztályos képzés, évszázados hagyományok kortárs átültetése, értékelvű szabadelvűség az egyházi státusz mellett – nincs híján a sokszínűségnek a református Szilády-gimnázium. Varga Judit igazgatónőt, aki tanárból lett kollégái vezetője, arról is megkérdeztük, hogy „harmadik évében” hogyan áll a személyi viszonyokkal.

ködik az iskola, és senkinek sem kell félnie. • Korábban agilis civil szervezőként is ismert volt, és ott is úgy ismerték önt, mint aki határozottan tör a céljai megvalósítására. Benne volt ez a hozzáállás a konfliktusokban? • Hogy kiben pontosan mi játszódott le, hogy mi „kellett” az ijedtséghez a kinevezésemkor, azt nem tudom. Tény, hogy szeretek határozottan, nyíltan, egyszerűen kommu-

Világos beszéd

A gyerekek életében nem lehet csak a jövő a fontos, kell, hogy önmagát kipróbálhassa, hogy boldog lehessen, szerelmes – sok idő kell minderre, ami néha fontosabb is annál, mint hogy egy-egy leckét vagy tételt kifogástalanul tudjon.

• Amikor tavaly interjút készítettünk a Tükörben, nem tudtuk – persze nem is akartuk – megkerülni azoknak a konfliktusoknak a kérdését, amikkel azután találkozott, hogy úgy lett igazgató a Szilády-gimnáziumban, hogy előtte ott tanított. Hol tart most ezekkel a személyi ügyekkel? • El kell ismernem, hogy volt-van konfliktus a munkám során, de nem extrém súlyúak, és idővel a legtöbb emberrel elsimultak, sikerült konszenzusra jutnunk. A konfliktusok egy része valóban abból fakadt, hogy tanárként kerültem oda igazgatónak, és ettől néhányan talán megijedtek. Remélem, a működésem bizonyította, hogy korrekt a munkavégzés az iskolában, jól mű-

nikálni. De ettől senkinek sem kell zavarba jönnie. Úgy gondolom, hogy ha világos, hogy mit szeretnék és mit szeretne a másik, akkor könnyebb eligazodni. • Az, hogy „jól működik az iskola”, az személyi értelemben mit jelent? • Nemrég elvégeztem egy több iskolát – közte a Sziládyt is – érintő tantestületi klíma-tesztet, amelynek az eredménye az volt, hogy nyolcvanszázalékos az elégedettség, a jó

hangulat. Az én elfogadottságom ennél is magasabb, vagyis azt gondolom, a kezdeti nehézségek után a hangulat, a közösség működése jó. Most például hét új pedagógus érkezik, ami kívülről nagy változásnak tűnhet, de egy ötvenfős, nagy tantestületben természetes és életszerű ekkora „mozgás” elköltözés, pályamódosítás vagy más miatt. Jó a minőségbiztosítási rendszerünk, ami azt is jelenti, hogy egy-egy új kolléga fél év alatt átveszi az iskolánk kultú-

ráját, légkörét – így történik most is, az újakkal, akikkel kapcsolatban jók a visszajelzések. Nem kötelező fohászok • Az egyházi iskolákkal kapcsolatban két markáns vélemény a gyakori. Egyfelől előnyként említi a közvélemény, hogy a gyerekek-fiatalok találkoznak a zsidó-keresztény hagyomány kultúrtörténeti értékeivel, és persze a keresz-


2014. november 19.

oktatás

11

Mindannyiunk javára válik Harc a terheléssel, törekvés a lelki gyarapodásért és óvó kíséret a tagozatugrásnál, fejlesztés a kreatív tudásért – ez megy ma a Sziládyban

latba a hittel, ők mutatták meg a valóságban, az életben azt, amit azelőtt az olvasmányaimból tudtam. Ők hozták haza mindezt, ők keresztelkedtek meg és konfirmáltak először, és ez a példa máig meghatározó. • A szaktantárgyi órák, programok világában is átitatja a gyerekek életét a kereszténység? • A közösségi programokon mindenképpen. Ahány vendégünk érkezik hozzánk, mind arról számol be, hogy a gyerekek barátságosak, tudnak illedelmesen köszönni, de ez nem az egyháziság követéséből fakad, hanem a lelki nevelésből. Gyerekelégedettség

ténység spirituális üzenetével. Másfelől aggály, hogy nem válik-e kötelezővé mindig áhítatosnak lenni, jó keresztény magatartást mímelni. • Minden iskola a saját hagyományát követi, én is csak a sajátunkról tudok nyilatkozni. Nálunk talán kevésbé szigorú, enyhébb a vallásosság, mint egy katolikus iskolában. Minden héten van áhítat, ami egyben közösségi esemény is, és persze lelki is, ami javára válik mindannyiunknak. • És aki nem vallásos? Aki „csak” hívő, de nem egyháztag…? Őket hogyan integrálják? • Nem elvárás a vallásosság. Heti két órában tanítunk hittant – egyébként ma már heti egy órában mindenütt kötelező ez vagy az etika, és szerintem a hittan sokkal jobb… Nekünk olyan hitoktatóink vannak, akik alkalmazkodnak a gyerekekhez, hogy megálljanak egy kicsit, és elgondolkozzanak olyan dolgokról, amik az emberi lét és a boldogság alapját jelentik. Ha megengedi, a saját példámat hoznám ide. Tizenhárom éve van kapcsolatom a Sziládyval, akkor írattuk be ide az első gyerekünket, aztán a többit is, vagyis mi „kívülről jöttünk”, mert akkor még nem tanítottam ott. A gyerekeken keresztül kerültem kapcso-

• Említette, hogy szondázta a tantestület elégedettségét. És a gyerekekét? • Van olyan téma is a tesztek között, de ötszázhatvan gyerekkel túl sok lett volna. A szülőielégedettségmérésben viszont természetesen tükröződik ez. Minden év végén van egy kérdőívünk, amelyben javaslatot is lehet tenni – ezekből kiderül, hogy a gyerekek jól érzik itt magukat, és kapunk is ötleteket, hogy mitől lenne még jobb itt. • Például? • Sokan említik a közösségi életet, a közösségi programokat, ami az öszszetartozás-érzést erősíti, mások a csendes napokat vagy az áhítatok számát növelnék, és persze vannak néhányan, akik ezekből kevesebbet. Mindig elemezzük a jelzéseket, és igyekszünk megfelelni ezeknek. Marad-e idő az életre, a boldogságra…? • Idén háromszázötvenéves a gimi, ami egy sor klassz programot hozott pluszban – mielőtt erre térnénk, hadd kérdezzem arról: bírják ezeket a diákok? Sokat hallani arról, mennyire túlterheltek. Ön szerint valós probléma ez? • Minden középiskolában jelenség ez, hol jobban, hol kevésbé. A mi iskolánkban azt képviselem, hogy teljesíthető legyen az elvárás, élhető a diákélet, persze úgy, hogy a felkészülésre is jusson energia. A gyerekek életében nem lehet csak a jövő

az összefüggések megtapasztalására-meglátására; érdekes és jobb így tanulni! Visszatérve a leterheltségre: sajnos, tapasztaljuk, ahogy sokszor eltűnik a kíváncsiság és a kreativitás a gyerekekből, sokszor túl Vissza a múltba, sok kész válasz és egyféle értelmeelőre a jövőbe zés van… Kell, hogy tapasztaljanak, • A háromszázötvenéves év- kreatívak maradjanak. forduló jelentőségét hogyan Hatékony és védelmező összegezné? • Az volt a célunk, hogy megmu- kíséret tassuk a gyerekeknek, milyen nagy • …és mi ez a pikánsan hangmúltú intézménybe járnak, ezért ki- zó „járgánygyár”? csit visszavittük őket az 1600-as • Ez a szívügyem: ez saját, iskoévekbe: volt többek között török lai beruházásunk egy fiatal halasikávézó, korabeli ruhadivat-bemu- kecskeméti gépészmérnök révén, tató, tollal írás egy mécses mel- aki részt vesz az ott folyó elektromosautó-fejlesztési versenyekben. ugyan nem áram-, hanem Elkerülhető az a törés, ami az alsó és felső ta- Nálunk benzinmotor-meghajtású járművet gozat közötti váltáskor fogadja a gyerekeket. terveznek a diákokkal, de nagy az Ha még ehhez iskolaváltás is járul, az az ő ér- érdeklődés: az első alkalommal kiváaz a csapat, aminek a tagjai zékeny, tinédzser korukban sok lehet. A nyolc- lasztatott ma már együtt építik az autót; ponosztályosban sokkal kíméletesebb a váltás, ki- tosan tudnak mindent: melyik csavar és hova kerül… csi koruktól ugyanazok a tanárok kísérik a mekkora, • A Szilády gyakran nyilatkogyerekeket. Ma Magyarországon a nyolcosztá- zik a nyolcévfolyamos képzés lyos képzés az, ahol a legnagyobb mértékben jelentőségéről. Miért? • Kevesen ismerik ennek az előnő a teljesítmény ahhoz képest, ami elvárha- nyeit. Például azt, hogy elkerülhető az a törés, ami az alsó és felső tagotó lenne. zat közötti váltáskor fogadja a gyereidejük játszani, ölelkezni, ne- lett, vagy az országos visszhan- keket. Ha még ehhez iskolaváltás is tán olvasni valami nem kötele- got kiváltó szekértúra Debrecenből járul, az az ő érzékeny, tinédzser korukban sok lehet. A nyolcosztályoszőt is…? Halasra… • Mindez nekünk is fontos. Én pél- • Meglepő dolgokat halla- ban sokkal kíméletesebb a váltás, dául nem nagyon engedem a nulla- ni a jövőről is: laboratórium, kicsi koruktól ugyanazok a tanárok dikórás foglalkozásokat, ha csak a valamiféle izgalmasan hangzó kísérik a gyerekeket. Nemrég egy szülővel és a diákkal meg nem álla- „járgánygyár”, folyik a nyolc- tudományos fórumon láttam a kimutatást: ma Magyarországon a nyolcpodunk. Emellett igyekszünk válto- osztályos képzés… zatos órarendet követni, törekszünk • A különleges, háromszázötven- osztályos képzés az, ahol a legnará, hogy korszerűen, gyorsan tanul- éves évforduló nagy „szülinapi aján- gyobb mértékben nő a teljesítmény hasson a gyerek. Figyelünk arra is, déka” az a laboratórium, ami most ahhoz képest, ami elvárható lenne. hogy a mindennapi testnevelésó- épül százötven négyzetméteren, • Akkor mi a probléma? A ra is megszakítsa a sokszor száraz nagyrészt újonnan, két húszfős te- szülők nem tudnak róla? monotóniát… remmel, és januártól már folyik is • Nehéz közel férkőzni hozzájuk • … ezt sikerült tartani? Be- benne oktatás. A nagyságrendje jel- ezzel az információval, mert neszélik, hogy sok suliban „ellop- zi, hogy csaknem egyetemi szintű gyedik osztály után általában ninják” a tornaórákat a szaktan- képzőhely lesz, hiszen a százmilliós csenek továbbtanulási szülői-iskotárgyak javára… beruházásban csak az eszközökre lai fórumok. Pedig a nyolcosztályos • Nálunk olyan testnevelők vannak, harminc millió forintot fordíthatunk! gyerekek szülei szeretik, értékelik, hogy ez elképzelhetetlen…! Nemrég Itt lehetőség lesz konkrét, kísérle- jók a visszajelzések. Nekünk egyharminc kerékpárt is vettünk, hogy ti tudásszerzésre a természettudo- részt szívügyünk, másrészt hagyováltozatosan mozoghassanak a gye- mányokban: kémiából, biológiából, mány is, hiszen 1867 óta van jelen rekek. Figyelünk arra is, hogy ha egy fizikából vagy földrajzból. Lehető- a Szilády-gimnáziumban. Kép, szöveg: KZ diák valamiben kevésbé erős, akkor ség van megfigyelésre, kérdésekre, a fontos, kell, hogy önmagát kipróbálhassa, hogy boldog lehessen, szerelmes – sok idő kell minderre, ami néha fontosabb is annál, mint hogy egy-egy leckét vagy tételt kifogástalanul tudjon. A mai fiatalok sokkal jobban, gyorsabban eligazodnak a digitális világban, sokkal tájékozottabbak, mint a mi korosztályunk. Nekünk most az a feladatunk, hogy úgy bírjuk őket teljesítményre, hogy a kamaszkori élet kihívásainak is megfelelhessenek. A tantestületben napi téma ez, figyelünk rá, segítünk nekik. • Hogyan lehet ebben segíteni, ha napi hét-nyolc órát bent vannak, aztán még tanulniuk is kell másnapra? Hol marad

ne kelljen abból is ugyanúgy teljesítenie, amiben gyengébb, vagy ami nem vág a terveibe a továbbtanuláskor. El kell fogadni, ha valamit nem tud annyira.


12

helyi értéktár

2014. november 19.

Mérlegen a hungarikum-mozgalom Életút Minden közösségnek vannak értékei

F Fülöp Róbert polgármester; Pajor Kálmán, a Halasi Értéktár Bizottság tagja és dr. Horváth Zsolt koordinációs megbízott a Végh-kúriában rendezett civil fórumon Nemzeti értékek, hungarikumok gyűjtése, eredmények és pályázati lehetőségek szerepeltek napirenden a Végh-kúriában múlt hétfőn rendezett civil fórumon. Dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság Értéktár koordinációs megbízottja volt a rendezvény vendégelőadója, aki az érdeklődők kérdéseire is válaszolt. Folyamatos az építkezés a hungarikum-mozgalomban. Évről évre gyarapodik az értéktár gyűjteménye, melyről részletek hangzottak el a Végh-kúriában tartott civil fórumon. Dr. Horváth Zsoltnak társadalmi megbízatása van a Hungarikum Bizottság részéről a koordinációs feladatokra. – Sikerült létrehozni olyan törvényt, melynek értelmében határon túli közösségek is részt vehetnek az értékgyűjtésben, és javaslataik bekerülhetnek a Hungarikum Piramisba. Alulról jövő folyamatnak képzeltük el és ez elkezdett működni – fogalmazott. – A települési, tájegységi és megyei értéktárak a Magyar Értéktárban, azok a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek. Az ágazati értéktárak, illetve a határon túli magyar közösségek értéktárai esetében ugyanez az út. Közösségi program A bizottsági képviselő tájékoztatása szerint már működik 650-700 helyi értéktár. Minden megyében van külön értéktár. Több, mint 100 elem szerepel eddig a Külhoni Magyarság Értéktárában. – Célunk, hogy az értékgyűjtő mozgalom közösségi legyen – mutatott rá dr. Horváth Zsolt. – Cé-

lunk az is, hogy példát mutassunk azzal, hogy fiatalokat is bevonunk a programba. Elkezdtük a közös munkát, házról házra járva, felnőtt koordinátor közreműködésével nyomon követhető most már az értékgyűjtő folyamat. A települési értéktárak is mutatják, hogy minden közösségnek vannak értékei. Szeretnénk, hogy mindenütt megrendezzék a helyi értékek ünnepét. A hungarikum védjegy közös gondolkodás eredménye lehet. A hasznos információkat át kell emelni a közoktatásba, még ha nem is lesz mindenki értékőr – tette hozzá. A törvény életre kelt, zajlik a társadalmasítás, a közösségek lelkesen gyűjtik az értékeket. A hungarikumgyűjtés kormányzati struktúrája változott. A Földművelésügyi Minisztérium azonban, élen Fazekas Sándorral, a Hungarikum Bizottság elnökével, folytatja a munkát.

sek szerint több forrást biztosítanának a nagy érdeklődésre való tekintettel – válaszolta dr. Horváth Zsolt. Huber Helga, a Civilek a Jövőért Alapítvány képviseletében a Leader-csoport és a minisztérium közötti koordinációra volt kíváncsi. – Nincs, sajnos, de kizárás sem.

Évfordulós tárlat

Meg kell keresni a lehetőségeket – hangzott a felelet. Szakál Aurél, a Halasi Értéktár Bizottság elnöke azt kérdezte a koordinációs megbízottól, mi a véleménye arról, hogy Kiskunhalason 40-nél több pozitív döntésnél tartanak és 100 feletti javaslat van. – Nem a mennyiség számít, nincsenek mérőszámok. Véleményem szerint közösség nélkül nem szabad beválasztani értéket a tárba. Embereknek jelen kell lenniük mögötte, így lehet pályázatokon indulni – hangsúlyozta dr. Horváth Zsolt. – Az az ideális, ahol jó helyzetfelmérés zajlik sok szereplő bevonásával. Ezt követően pedig hozzáértő emberek dolgozzák fel a javaslatokat sok munkával – fűzte hozzá. Pajor Kálmán, a Halasi Értéktár Bizottság tagja szerint nem hiperaktív emberek javaslatdömpingjére van szükség. Hozzászólásában azt mondta, örül az előadásnak, mert rávilágított, hogy kicsit másként is lehetne folytatni ezt a munkát. – A helyi értéktár a helyi közösség lenyomata. A társadalmasítás azt jelenti, hogy megkérdezzük az embereket, és együtt gyűjtjük a helyi értékeket az említettek alapján – foglalta össze mondanivalóját dr. Horváth Zsolt. Kép-szöveg: Pál László

Kérdések és válaszok Az előadás után lehetett kérdezni a koordinátortól. Végső István, a Pásztortűz Egyesület elnöke, a Halasi Nemes Tanács és a Kiskunhalasi Városvédő Egyesület képviselője a pályázati lehetőségekről érdeklődött. – Lesz új, de az időpontja még nem ismert. A jelenlegi elképzelé- F A halasi csipke városunk büszkesége

Váci György helyi kötődésű könyvkötő művész 95 éve született. Emlékére a Szilády Áron Református Gimnáziumban kamara-kiállítást rendeztek, mely december 10-ig látogatható a középiskolában, utána pedig február 28-ig a városi könyvtárban.

Váczi György 1919. december 8-án született Czibolya György néven Kiskunhalason. Kisgyermekként kapott könyvei felett érzett öröme indította el azon az úton, hogy a könyvkötés értője, orvosa és művésze legyen. Iskolásként egy halasi könyvkötőnél kezdett el dolgozni, majd inasként folytatta munkáját. Vácott, a Kapisztrán nyomdában tovább gyarapította ismereteit. Módja volt meglátni és elhinni, hogy e mesterségnek van művész oldala is, hogy ezt a munkát is szellemmel kell megtölteni. Tudását hazai és külföldi műhelyekben tökéletesítette. Később az ő műhelye is fogadott fiatalokat, ahol a legjobb mestertől tanulhattak a jelöltek. Váci György a magyar könyvkötészet egyedi kötéseivel ismertette meg az érdeklődőket. Több mint ötven esztendeig élt Vácott, erős vonzalmát a település iránt az is jelzi, hogy felvette a Váci vezetéknevet. Mesterségét művészi fokra emelte. Kiemelkedő munkásságát két alkalommal is aranydíjjal ismerték el. Kitüntető címeket érdemelt ki: 1988-ban Kiskunhalas, 1989-ben pedig Vác díszpolgára lett. Kötötte és restaurálta az angol királyi udvar könyveit is, megtalálhatók alkotásai a vatikáni könyvtárban, mindemellett eleget tett még számos külföldi felkérésnek. Nyomtatványok, díszalbumok, vendégkönyvek sokasága dicséri fantáziáját, keze munkáját, míves tevékenységét. A megnyitón Erhardt Györgyi könyvtárigazgató méltatta Váci György munkásságát. P. L.


2014. november 19. Végy egy csipet daloskedvet, adj hozzá egy kis jótékonyságot, fűszerezd meg humorral, bolondítsd meg egy kis népzenével, tedd az egészet ringatóba, és almás körítéssel tálalva ajánld másoknak is, magad kényeztetését semmiképpen sem kerülve! És hogy e nemes egyveleg eszenciájának élvezeti értéke is lehessen, mindenképpen olvasd el gazdag, kulturális „étlapkínálatunkat”! A heti Programkosár ínyenc lakomát, zenei csemegéket, humort, színházi és koncertélményt kínál.

kultúra

13

programkosár sorban részletek hangzanak el a Zrínyi 1566 című rockoperából Pősz Attila, a Kaméleon Társulat tagja előadásában. Az est díszvendége: Kovács Ernő kormánymegbízott, főtámogatója: dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke. – Rendhagyó kultúrvacsoráink jeles személyiségeink emléknapjaihoz kötődnek. Az est házigazdái, szereplői a vendégek bevonásával együtt F Beleznay Endre részesei lehetnek egy korszak és kultúrája megismerésének, beleértve a zene, az irodalom, az étkezési szokások és a viselet bemutatását is – tájékoztatott Lukács László, a Nádor Házasságtörés, poénözön, bűKlub elnöke. vészmutatvány – a halasi őszi F Vladár Károly színházi évad a Csiki-csuki című bohózattal folytatódik. Az A Végh-kúriában november 22-én November 23. 19 órakor Dalok legénykorom- Együtt a gyermekek gyógyulá- előadás november 24-én 19 ból és még régebbről címmel lesz sáért – ez a mottója az Alma együt- órakor lesz a Városi Filmszínzenés est. Magyar népzene és blues tes jótékonysági koncertjének. A ház repertoárján. szól Vladár Károly előadásában. A gyerekeket és kísérőiket november 23-án délelőtt a Városi Sportcsar- • Csodálatos darab – mondja elölbelépés díjtalan. Az Ínyenc kultúrvacsorák a Sós- nokba hívják és várják. A buli délelőtt járóban Beleznay Endre. – Az emtó Csárdában sorozat szintén novem- 10 órakor indul. A bevételből a Kis- berek azt hiszik, üres a lakás, ezért ber 22-én 19 órai kezdettel folytató- kunhalasi Semmelweis Kórház gyer- házasságtörés céljából mindenki visszaszivárog, ettől aztán tele lesz. dik. A 350 éve született Zrínyi Miklós mekosztályát támogatják. Ez rengeteg vígjáték alapja, ami itt tiszteletére a Szilády Áron Társaazzal van még megfűszerezve, hogy ság, a Nádor Klub, az Erdélyi Csil- November 26. lagok Irodalmi Egyesület és a Vas- Csak ne legyen csönd – Cser- van egy betörő, aki eltéveszti a nahatos Kft. gasztronómiai utazást és háti Zsuzsa életét jelenítik meg no- pot, és rosszkor jön. Plusz bekerül borkóstolót rendez irodalmi és mű- vember 26-án 19 órától a Szabadkai egy bűvészláda, önálló életre kelnek vészeti programokkal. Ezúttal a va- Népszínház művészei a Közösségek a kellékek. Így izgalmasabb, mint das konyha remekeinek hódolhatnak Házában. A zenés darabban Nemes amilyen általában egy vígjáték. Nagy Anita és Ralbovszki Csaba lép • Milyen előtörténete van? a résztvevők. • A Pécsi Harmadik Színházban mutattuk be nagy sikerrel, telt házakkal. Gergely Róbert és Némedi-Varga Tímea a Gergely Theaterrel szoktak játszani. Plusz itt van a Mokka műsorvezetője, Kárász Róbert és a barátnője, Benedek Róza Muriel. Ők, mint érdekesség kerültek a darabba. Robiról nyugodtan elmondhatom, hogy teljesen jól helyt áll, nagyon szeretik az emberek. Antal Imrét is műsorvezetőként ismertük, és ő is játszott kabarékban, bohózatokban. F Põsz Attila a Zrínyi 1566 címû rockoperából énekel • Kit alakítasz a darabban? A rendezvény író vendégeként Tal- közönség elé. A legendás énekes- • Gergely Róbert titkára vagyok. lér Edinát köszöntik. A művészeti is- nőnek állítanak emléket előadásuk- Rengeteg lehetőség, vicces helyzet kolából fellép: Soltész Péter növen- kal, Cserháti Zsuzsa legismertebb van benne. Nagyon élvezzük a játékot. Csinálok egy bűvésztrükköt is, dék, Lauer Zsolt harsonaművész és dalaival. Gmoser Vilmos fafúvós tanár. A műKép-szöveg: P. L. eltüntetek egy nőt a ládában. Nem direkt, a mi előadásunkban véletlenül történik. Mondok közben poénoKézimunka Kör. A Halasi Civil Házban, a Végh-kúria épületében no- kat, és nem mindig röhögnek, mert vember 20-tól Kézimunka Kör indul. Amit kínálnak: horgolás, kötés, keresik, hogy hol a nő. Ezen meg mi foltvarrás. Az alkalmak a jövõben is csütörtökönként lesznek 16.30 és szórakozunk nagyon jól. 18 óra között. A foglalkozások idején gyerekklub is mûködik játékkal. Kép-szöveg: Pál László November 22.

Csiki-csuki

F Aradi Tibor és Varga Ferenc József műsoron Kiskunhalason, a Közösségek Házában november 21-én Varga Ferenc József és Ara- 19 órakor. Jótékonysági előadádi Tibor, a stand up mûfaj jeles suk bevételéből a Benjámin Lakóképviselõi humorestje szerepel otthont támogatják. November 21.


kultúra

2014. november 19.

fotó: pál lászló

14

F Kovács Andrea, Zsellér Ágnes és Juhászné Zelei Judit

Színes pillanatok Örömünnepre gyülekezett a közönség az elmúlt szerdán a zeneiskola hangversenytermébe, a közös muzsikálás ünnepére. A művészeti iskola két tanára, Juhászné Zelei Judit zongoraművész és Kovács Andrea igazgatóhelyettes négykezes és kétzongorás koncertjét az előadók a fiatalok zenetanulásának inspirálására ajánlották. Régóta muzsikálnak együtt, s úgy gondolták, megosztják

RÖVIDEN Kiállítás A Martonosi Pál Városi Könyvtárban november 20-án 17 órakor nyitják meg Törteliné Fodor Mária Gyapjút festek, fonok, szövök, kötök címû kiállítását. A kiskunhalasi alkotó november 21-én és 28-án 14 órától a gyapjú megmunkálásának technikájával ismerteti meg az érdeklõdõket. Közösségformálás bábbal A halasi Fejes Józsefné vezette, újonnan alakult kúlai (Szerbia) bábcsoport A kun legendát mutatta be november 8-án a Magyar Művelődési Központban. Repertoáron szerepelt még A négylábú kistestvér és A halasi csipke című bábjáték is, utóbbiak Fejes Józsefné halasi csoportja, a Szivárvány Bábszínház előadásában. December 4-én Tóthfalun vendégszerepelnek, 5-én pedig az oromi művelődési házban lépnek fel gyerekközönség előtt. Akkor Szent István király történetét adják majd elő. P. L.

másokkal is ezt az örömöt. Az est fővédnöke, Vágó Ferencné, a KLIK Kiskunhalasi Tankerületének igazgatója nyitotta meg a programot és ajánlotta a zenetanulást mindenki figyelmébe. Borbényi Márta tanárnő frappáns műismertetésekkel vezette és idézetekkel színesítette a hangulatos, jókedvű műsort. Különböző zenei korokból szólaltak meg a művek: Dvorak: VIII: Szláv tánc,

Brahms: VI. Magyar tánc, SaintSaëns: Ária a Sámson és Delila című operából, Beethoven: D-dúr Szonáta I. tétel, Brahms: gisz-moll és E-dúr Keringő és Rahmanyinov: Olasz polka. Négykezesben szólaltak meg e művek, köztük gyors és virtuóz darabok csakúgy, mint lírai dallamok. A termet megtöltő érdeklődők sok tapssal ismerték el a művészek nagyszerű játékát. Ezután Zsellér Ágnes következett, aki Griegtől Solveig dalát és Puccinitől Lauretta áriáját énekelte mély átéléssel, magával ragadva a hallgatókat. Kétzongorás művek szólaltak meg: Gurlitt: Rondo, Brahms: Eszdúr Keringő, Poulenc: Valse – ezekben is megcsillogtatták tudásukat a művészek. A befejező részben szintén táncokat – Grieg I., II. Norvég tánc Gavrilin: Tarantella, Brahms: V. Magyar tánc – hallhattunk kiváló megszólalásban. A hosszan tartó vastaps ráadást eredményezett: Strauss: Terefere polkájával örvendeztette meg és búcsúztatta a zeneszeretőket Kovács Andrea és Juhászné Zelei Judit. Lakatosné Molnár Anna

Lámpás felvonulás A Szent József Katolikus Általános Iskola nagyudvaráról lámpás felvonulás indult Márton napján, a német nemzetiségi osztályok szervezésében. Alsós és felsős diákok és pedagógusaik egyaránt részt vettek a menetben. – Többéves múltja van a kezdeményezésünknek. Ezt a hagyományt mi honosítottuk meg Halason, de átvették a városban más

helyeken is – mondta Tóth Tibor Győző igazgató. Az iskolások a plébániatemplomba vonultak, ahol Szent Márton életének történetével ismerkedtek meg. A katolikus Közösségi Ház udvarán szeretet agapéval várták a gyerekeket és kísérőiket. A vendégeket – Márton napjához kötődően – libazsíros kenyérrel kínálták. Kép-szöveg: P. L.


2014. november 19.

F Ilona és Gregussné Modok Annamária szervezõ

Vedd észre!

Csattos Ilona volt a Közösségek Háza pszichológiai témákkal foglalkozó sorozatának legutóbbi vendége. Az előadó Vedd észre címmel könyvet is írt, melyben a legmélyebb önismeretről szól egyszerűen, érthetően, megosztva a közönséggel élete tapasztalatait. Csattos Ilonának helyi kötődése is van: több éven keresztül járt halasi óvodákba, hogy segítsen a helyi pedagógusoknak. • Látom, hogy mi a probléma gyermek-szülő, pedagógus-gyermek viszonyában – mondja. – Több, mint 20 éve kezdtem foglalkozni magammal; figyelni, hogy miért élem meg tragédiaként az életemet; miért nem vagyok boldog a férjemmel, miért harcolok a gyerekeimmel, akiket szeretek, miért szorongok a munkámban. • Miért? • Többféle technikától, módszertől vártam a választ, de rájöttem, hogy az bennem rejlik, miközben embereknek is segítettem problémáikban. Kutatásaim során rádöbbentem arra, hogy minden emberben jelen van egy közös tudás. Ennek kapcsán Weöres Sándort idézem: „Az igazi tanulás a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.” Nem tudtam, mi lesz az eredménye önmagam megismerésének, de találkoztam az igazsággal. Rádöbben-

tem arra, hogy vagyok én és vannak a gondolataim, így amit gondolok, képzelek, az nem lehet valóságos. Rájöttem, senki nem önmaga valóságát éli. Kiálltam az emberek elé, és elmondtam, hogy önbecsapásban élnek. A keleti filozófiák, régi nagy filozófusok több 10 ezer oldalon keresztül magyarázzák ezt. Megláttam, hogy a betegségek egyenes következményei az ember érzelmi életének, és ugyanezen érzelmek eredménye a sikertelenség, a kudarc akár a munkában, akár a párkapcsolatban. Rájöttem arra, hogy a gyermek hogyan utasítja el a felnőttek világában azt, amitől nem érzi jól magát, ezáltal megakadályozva, hogy egy szebb világot teremtsen magának. Varga Margit kiskunhalasi vezető óvónő hallgatott engem és felismerte, hogy tudok segíteni az óvónőknek a gyermekekkel és a szülőkkel való kapcsolataikban. Előadásaimon felismerték saját önbecsapó játszmáikat. Azóta letisztult, örömteli pillanatokat élnek az óvodában, illetve otthon is. A hosszú évek alatti folyamatos önmagamra való figyelés során mostanra kiteljesedtem a mindig is bennem lévő tudásban. Rá tudom vezetni erre azokat is, akik szerte a világban keresik a megvilágosodást, a jelenlétet, a gondolatnélküliséget vagy csak feszültségek nélkül szeretnének élni. Ezek az emberek magukra találva, a múlt félelmei nélkül élik tovább az életüket. Megjelenik bennük az egymás iránti tisztelet, elfogadás, odafigyelés és az a szó, amit sokan nem mondanak ki szívesen: a szeretet. • Előadása alapja egy könyv, amelyet ön írt. Mire összpontosít? • Egy sokkal szerethetőbb élet valósítható meg bárki számára itt és most. Majd három éve jelent meg és már a második kiadása kapható. Egy alapmű, egy tankönyv az élethez arról, ami az iskolákból kimaradt. A legmélyebb önismeret. Rólam szól, de valójában mindenki látja magát benne. Leírtam egyszerű módon és érthetően az élet játékát, de spirituális szinten is elmagyarázom azok kedvéért, akiket így érdekel. Főleg azoknak szól, akik azt mondják, hogy misztikumokban nem hisznek, mert ez nem misztikus, racionálisan felfogható. Szól az ezoterikusoknak is, hogy végre ők is felébredjenek, hogy az ismereteik sokszínűsége a valóság talaján letisztuljon bennük. Készül a második könyvem is, amely még tovább visz az elme játékából a tudatállapotba. Kép-szöveg: Pál László

Hangjával és külsejével hódított

Fotó: Pozsgai Ákos

Pénteken este élő adásban derült ki, hogy a zsűri ezúttal Oláh Martina produkcióját szerette volna nagyközönség elé tárni. A hódmezővásárhelyi lány már megjelenésével felhívta magára a figyelmet, aztán persze a hangjával is bizonyította, hogy ott a helye a legjobbak között. Martina talán már érezte az előválogató idején is, hogy csillaga felívelőben van, mivel jelentkezési lapjára azt írta: „most még 22 éves vagyok, de a döntőre már 23 leszek”. A jóslat beigazolódott, hisz a mosolygós lány születés- állhatott a VI. Pont Karaokeverseny napját követően valóban színpadra döntőjében. Lara Fabian francia

nyelvű slágerével, a Je T’aime című dallal hódította meg a zsűritagokat, a közönség tagjait és persze a televíziónézőket is. Bár saját bevallása szerint egy kicsit izgult, éppen ezért egyszer-kétszer kissé bizonytalanná is vált a hangja, az ítészek úgy döntöttek, ott a helye a legjobb kilences mezőnyben, ami azt jelenti, hogy a decemberi eredményhirdetésen esélye lesz megnyerni a műsor idei évadának fődíját, vagyis a saját lemez elkészítésének lehetőségét a Bendegúz Hangstúdió jóvoltából. Szőri Attila

kultúra

15

„Én így látom”

A kiállítás címe két alkotóművész, Huczek Zoltán és Varga Zita hitvallására utal. Ahogy ők látják a körülöttük lévő embereket, az élet pillanatait, a világot, amiben élnek. A legmodernebb technikai eszközzel digitálisan, és a hagyományosabb akvarell festményeiken keresztül szeretnék bemutatni a műkedvelő közönségnek azt az életfilozófiát, amit képviselnek. A kiállítás Kiskunhalason, a Közösségek Házában nyílt, Sáli Levente festőművész méltatatta és mutatta be az alkotóművész párt. A kiskunhalasi születésű 35 éves Huczek Zoltán, mint önéletrajzi írásában fogalmaz: már kora megszületésével rájött, hogy semmi sem megy zökkenőmentesen az életben. Az egyik szeme világát majdnem tökéletesen elveszítette, a másik pedig a folyamatos kezelések hatására maradt úgy-ahogy épp. Szerinte talán éppen ezért vonzódott már gyerekkorában is a rajzokhoz és a képi megjelenítés más formáihoz olyannyira. Alapfokú tanulmányai után gyakorlatias dolgokat kezdett, gépészetet kezdett el tanulni a középiskolában, jórészt azért, mert sem a kor megélhetési viszonya, sem pedig a szülei nem támogatták, hogy művészeti pályára lépjen. Utólag azonban rájött arra, ahhoz, hogy a művészetekről és a világ dolgairól reális képet tudjon alkotni, mindenképpen kellett ez a kis kitérő. Fontosnak tartja, hogy az emberek széles körű ismeretekkel rendelkezzenek az élet különböző területein. A művészekre pedig szerinte annál is inkább igaz ez, hiszen az alkotás során csak így élheti igazán bele magát az alkotása tárgyába, ezzel eggyé is válik vele. A mindennapok szürkesége követelte a színeket, és ezek fokozatosan jelentek meg a képeiben is. A körülötte lévő világ, az emberek, a különféle művészeti ágak elsősorban a zene és az irodalom mindig is nagy hatással voltak rá, és ahogy lassanként felnőtt, a jelentőségük fokozatosan nőtt. Képei zömét azokból az érzésekből merítette, illetve meríti ma is, amiket ezek a hatások váltanak ki belőle. 2009-ben, az életében bekövetkezett krízis és katarzis többször is megismétlődött egymás után. Egyetlen ép szemén szürkehályogműtétet kellett végrehajtani, majd mikor ebből felépült és majdhogynem el is felejtette már, leszakadt a retinahártyája. Pár nap leforgása alatt eltűnt a kép és csak a fehérség maradt. Azt, hogy ma is festhet, azoknak köszönheti elsősorban, akik mellette álltak ebben a nehéz időszakban is. Jelenleg is ideje túlnyomó részét a festészetnek szenteli – írja önéletrajzi vallomásában. Varga Zita gyermekkora óta rajzol, mindig is érdekelte, hogy az emberek karakterei hogyan vannak összegyúrva. Szereti figyelni az emberek arcát, alakját, jellegzetes vonásaikat, gesztusaikat, ami, ha megfogja, digitális festmények alkotására készteti. Ma már 27 évesen karakter- és téralkotással is foglalkozik, szenvedélye a fantáziavilág és az animáció. A mozgás, a változás és a fejlődés motiválja, energiát, élményt ad számára a mai online szerepjátékokban is, ahol maga alakíthatja szereplőit, és valamennyire a történetek alakulását is. Mindig is lenyűgözte a valóságosságra és a hitelességre való törekvés, amire épülnek ezek a világok. Ezt a hihetőséget tartja fontosnak minden műalkotásban. Kép-szöveg: P. Á.


16

hirdetés

Nemzetközi gépkocsivezetőt felveszünk. Jelentkezni személyesen Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-2032 A Radix Kft. adminisztrációs munkában jártas tapasztalattal rendelkező munkatársat keres. halasmunka@gmail.com A-2107 Postakocsi Söröző szakképzett szakácsot és vendéglátóhelyi gyakorlattal rendelkező kézilányt keres. Tel.: 06 70/384-99-21 A-2119 Erdészeti munkára keresek dolgozókat. Tel.: 06 20/988-55-64 A-2122 A Jó-Trans Kft. gyakorlattal rendelkező gépjárművezetőt keres nemzetközi munkára. Tel.: 06 30/94-36-704 A-2123

2014. november 19. Szerb lucfenyő eladó kis- és nagytételben is. Tel.: 06 70/330-85-68 A-2148 A kiskunhalasi ADVENTI VÁSÁRBA várjuk kézművesek, hagyományőrző és egyéb termékeket forgalmazó kereskedők, látványkifőzdék jelentkezését! A kiskunhalasi advent december 12. és 23. között közül megrendezésre a Sétáló utcában. Bővebb információ a Közösségek Házában kérhető. A-2149 Faiskolai lerakat Kiskunhalas, Batthyány utca 11. Kaphatók: első osztályú facsemeték, bogyósok, illatos tearózsák, gömbakác, apró levelű hárs. A-2150 Bontásra autót veszek. www.autobontokalocsa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 A-2151

Pizzériában konyhai munkára alkalmazottat keresünk. Tel.: 06 30/525-63-14 A-2134

Erdőt veszek. Tel.: 06 30/98-58-073

A Kalmár Sütőipar termékei kiszállítására sofőrt vesz fel B, C jogosítvánnyal. Tel.: 06 20/94-70-713 A-2135

EL-GO elektromos rokkant kocsi eladó. Tel.: 06 20/316-01-18 A-2153

Eladói munkakörbe dolgozót felveszünk. Jelentkezni a helyszínen, vagy telefonon. Tikkurila Festékbolt Tel.: 06 30/93-54-241 A-2136 Gépkezelőt, betanított munkást azonnali kezdéssel felveszünk. Fliesen-Bau Tel.: 06 20/324-32-77 A-2137 Takarítónőt keresek. Érdeklődni személyesen 10-12 óráig Kiskunhalas, Brázay u. 4. Betti Motel A-2138 Az Elektrans Elek és Fia Kft. kamionmosóba mosós segédmunkást keres. Tel.: 06 30/955-19-31 A-2139 Az Elektrans Elek és Fia Kft. gépkocsivezetőt keres C és E kategóriás jogosítványnyal emelőhátfalas autóra belföldi munkára. Tel.: 06 30/955-45-53 A-2140 Festést, mázolást, kőműves munkákat, hidegburkolást vállalunk. Műszaki előkészítőt felveszünk. Plan-And-Bau Plusz Kft. Tel.: 06 30/563-94-20 A-2141 Villanyszerelőt, villanyszerelő segédmunkást felveszünk. Tel.: 06 30/92-53-368 A-2142 Kocsmába pultost keresünk, csak hétvégi munkára. 50 év felettiek is jelentkezhetnek! Tel.: 06 20/411-40-66 A-2143 Alkalmi ADR-es munkára tehergépjármű-sofőrt keresünk. Tel.: 06 30/944-87-10 A-2144 Németországba keresek spárgaszedőket jövő tavaszi munkakezdésre. Érdeklődni esténként. Tel.: 06 70/25-666-52 A-2145

Félsertés eladó. Tel.: 06 30/938-64-16

A-2108

Jércék és baromfik eladóak. Tel.: 06 70/64-44-726

A-2146

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-1285 Turistáknak, brigádoknak olcsó szállás kiadó. www.halasszallo.hu Tel.: 06 20/483-09-96 A-1286 Üzlethelyiségek, raktárak és műhelyek kiadók a Panyova épületében. Tel.: 06 20/92-48-400 A-2063 Bútorozott irodák kiadók a City irodaházban. Tel.: 06 20/92-48-400 A-2125 Kiadó gázfűtéses 1,5 szobás, főbérlő nélküli lakást keresek. Tel.: 06 20/364-55-71 A-2147

A-2152

„Isten a bűnösöket nem hallgatja meg. De aki istenfélő, és teljesíti akaratát, azt meghallgatja.” „Aki ismeri parancsaimat és engedelmeskedik az szeret igazán,” és örök élete lesz. Virágos Ricsi A-2154 Kedvezményes tujafavásár őstermelőtől! Tel.: 06 20/993-80-00 A-2005 Használtcikk Bizományi Kisáruház. Kiskunhalas, Kossuth u. 20. A-2126 Száraz akác tűzifa felkuglizva, helybe szállítva 2650 Ft mázsája. Tel.: 06 30/291-55-42 A-2127

Széchenyi utcában 61 m2-es, II. emeleti lakás sürgősen eladó. Tel.: 06 30/682-00-13 A-1949 Családi ház eladó, Dr. Nagy Mór u. 7. Irányár: 5,9 M Ft. Tel.: 06 30/999-81-88 A-1704 Szegeden panellakás eladó. Tel.: 06 70/408-08-10

A-1887

Belvároshoz közel 2 generációs családi ház a Vas u. 5. szám alatt családi okok miatt áron alul sürgősen eladó. Tel.: 06 70/31-75-123 A-1838

Kiskunhalason a Kölcsey utcában 597 m2-es építési telek, Gózon u. 8. szám alatt családi ház áron alul eladó. Tel.: 06 20/982-61-68 A-2092 4 szobás, földszinti, cirkó fűtéses Semmelweis téri lakás eladó. Tel.: 06 20/380-68-60 A-2128 Alkotmány u. 17. sz. alatti ház 429 m2 területtel áron alul sürgősen eladó. Tel.: 06 30/451-92-48 A-2129 Családi ház eladó, Ág u. 9. Tel.: 06 20/97-65-168

A-2155

Felsővárosban 3 szobás kertes családi ház eladó. Tel.: 06 70/549-09-82 A-2156 Szabó Ervin u. 13. szám 2 szobás felújított családi ház eladó. Iá.: 9,3 M Ft. Tel.: 06 70/33-57-716 A-2157 Eladó exkluzív ingatlan Kiskunhalas belvárosában, a Garbai utcában. Felújított 58 m2-es I. emeleti lakás, exkluzív beépített bútorokkal, jakuzzival, egyedi fűtéssel. A lakáshoz garázs is tartozik, elektromos kapuval, alatta borospincével. Iá.: 12,5 M Ft. Tel.: 06 30/219-27-31 A-2158 Az Állomás utcában felújított, kis rezsijű III. emeleti lakás eladó. Irányár: 5,1 M Ft. Tel.: 06 70/410-99-87 A-2159 Újszerű egyedi fűtésű lakás eladó 55 m2. Kiskunhalas, Sárkány u. 3. Tel.: 06 70/410-23-61 A-2160

Veterán Mercedes esküvőre kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-1636 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-1528 lcd-tv-monitor-szerviz.hu Tel.: 06 30/626-10-21 (H-P 8-18-ig) A-1992 Vízszerelés, dugulás-elhárítás, szennyvízcsatorna-bekötés. Tel.: 06 20/91-71-403 A-2053 Tradicionális japán masszázs (akár otthonában is). www.homannstudio.hu Tel.: 06 30/967-71-32 A-2133

Anyakönyvi hírek Születtek: Szabó Lázár (Bálint Rita) Kiskunhalas, Ambrus Kira (Gyöngyösi Bernadett) Kiskunhalas Házasságot kötöttek: Opóczki József és Takács Rozália Meghaltak: Kisagócsi József (Kiskunhalas), Törteli Lajos Lászlóné Radvánszki Erzsébet (Kunfehértó)

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: November 19. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság November 20. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 23:00 Képújság November 21. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális mag.(ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális mag.(ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 153 – Lélekmód – ifj.magazin 18:30 Megyei Krónika (ism.) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 10 éve történt (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 153 – Lélekmód – ifj.magazin 23:30 Megyei Krónika (ism.) 00:00 Képújság November 22. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.) 09:00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 153 – Lélekmód – ifj.magazin

18:30 Megyei Krónika (ism.) 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin (ism.) 20:00 10 éve történt (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság November 23. vasárnap 00:00 Képújság 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi magazin 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 10 éve történt (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság November 24. hétfő 00:00 Képújság 07:00 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin 07:30 Megyei Krónika (ism.) 08:00 Képújság 07:00 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin 07:30 Megyei Krónika (ism.) 13:00 Képújság 17:00 Siklós KC - Kiskunhalasi UKSC (férfi kézilabda mérk.) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin 20:00 Híradó /hétfő/ (ism.) 20:30 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:30 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin (ism.) 23:00 Képújság November 25. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07.30 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin (ism.) 08.00 Képújság 12:00 153 – Lélekmód – ifjúsági magazin (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 17:00 Siklós KC - Kiskunhalasi UKSC (férfi kézilabda mérk.) 18:30 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság

online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.


2014. november 19.

magazin

17

Tizenhat év az idősekért Idén, a szociális munka napján Kiskunhalas legmagasabb szociális szakmai elismerését, a Gép Károlyné díjat Ilcsik Jánosné kapta a Kiskunhalasi Kistérségi Társuláshoz tartozó harkakötönyi Idősek Otthonában végzett kiemelkedő szakmai munkájáért. Az elismerésnek az intézmény vezetője, a kollégák is örültek, mint mondták, Icuka már régen megérdemelte ezt a díjat. • Egyáltalán nem számítottam rá, csak az ünnepség előtt két héttel tudtam meg – meséli. – Nagy megtiszteltetés ez számomra, és szeretném megköszönni mindenkinek. Nagyon meghatódtam, amikor Brassó Imre, Harkakötöny polgármestere méltatta a munkásságomat. Nem szeretek szerepelni, izgultam is, és amikor kimondták a nevemet, hát majdnem elsírtam magam. • Mióta dolgozott a harkakötönyi Idősek Otthonában? • 1988-ban költöztünk ki a faluba, itt vettünk egy családi házat, mert valahogy mindig is vonzott a vidéki élet. Akkor már négy gyermekünk volt, és a kertes házban könnyebb volt nevelni őket. Ahogy idejöttünk lakni, szinte mindjárt el is helyezkedtem az otthonban. Ez tizenhat évvel ezelőtt történt. • Mi a szépsége ennek a hivatásnak? • Jó érzés, hogy tudunk segíteni, hogy számítanak ránk. Mindig is szerettem az idős embereket. Ők a legkisebb mosolyt, a jó szót, a kedvességet

százszorosan meghálálják. Harkakötönyben két családi házban élnek az idősek, általában 10-10 fővel. Én az Ady utcai épületben dolgoztam. Most a legfiatalabb lakónk 78, a legidősebb, Erzsike néni éppen az idén lett 100 éves. Talán a legnehezebb az elmúlás gondolatát megszokni, erre lélekben felkészülni. Ezt nem tanították nekünk annak idején, ezzel magunknak kellett megbirkózni. • Mit kértek öntől leggyakrabban az idősek? • Leggyakrabban általában a hozzátartozókat kellett felhívnunk telefonon. Van, akit rendszeresen látogatnak, de sajnos van olyan lakónk is, akihez csak nagyon ritkán jönnek. Őket is kell pótolnunk, legalábbis törekszünk arra, hogy megkapják a lelki támaszt is bennünk. • Nemsokára nyugdíjba megy, nem fognak majd hiányozni az otthon lakói? • Hivatalosan január 16-tól leszek nyugdíjas, jelenleg a felmentési időmet töltöm. Most még élvezem a „semmittevést”, bár nagymamaként, hat unokával ez elég ismeretlen fogalom. Az biztos, hogy nem fogok unatkozni, mert a ház körüli teendők mellett alkalmi munkákat is szoktam vállalni. És az is biztos, hogy gyakran meglátogatom majd az otthon lakóit is. Az õ életükben nagyon fontos az állandóság, ami biztonságot jelent számukra és nekem is nagyon hiányoznak. -cska-


18

sport

innen  onnan Focikörkép

2014. november 19.

Biztos két pont

A Szilády RFC U14-es csapata a Makót fogadta az NB II-es labdarúgó-bajnokságban. A halasiak Kocsis László találatával 1-0ra nyertek. Az U15 nagy csatát vívott a Makó ellen. A szünetben 2-1-re vezettek a csongrádiak, akik végül 3-2-re győztek. A halasi gólokat Papp Dominik és Angeli Tamás szerezte. Újra idegenben nyert a Kiskunhalasi FC női csapata a megyei keresztpályás labdarúgó-bajnokságban. A lányok Kecskeméten szerepeltek és Törteli Cintia góljával múlták felül a házigazdákat. Gólzáporos győzelmet aratott az U17-es csapat, amely hazai pályán fogadta a sükösdieket. Az első félidő végén 3-1-es halasi vezetést jegyezhettünk fel, azonban a második játékrészben beindult a gólgyártás. Kiskunhalasi FC-Sükösd 8-1, a gólokon Racsmán Szabolcs 2, Pap Roland 2, Gazdag Gábor 2, Szefcsik Norbert, Gyenizse Gergő osztozott.

Ha nem is briliáns játékkal, de meglehetős magabiztossággal győzte le a sereghajtót a Kiskunhalasi UKSC az NB II-es férfi kézilabda-bajnokságban. A Simontornya sokáig szívósan próbált tapadni a halasiakra, akik a hajrában tudtak ellépni ellenfelüktől.

Kispálya

Újabb fájó vereséget szenvedett el a Kiskunhalasi FC a megyei I. osztályú labdarúgóbajnokságban. A halasiak ismét hazai pályán bukták el a rangadót, amelyen a Kiskőrös vesztett helyzetből fordított. A halasiak továbbra is a kiesőzónában vannak. belül, újabb büntető, ezt a kiskőrösiek értékesítették. Egy percTalán az előző fordulóbéli, Bács- cel a lefújás előtt pedig már vealmáson kiharcolt döntetlennek zettek: Eugene vesztett labdát, a köszönhetően, de mintha több lehetőséget góllal büntette a vennéző lett volna kíváncsi a két csa- dégcsapat. A szünetben arról folyt pat mérkőzésére. Igaz, ebben volt a diskurzus a nézők között, hogy szerepe a kiskőrösi drukkerek- lesz-e újabb fordulat a meccsben. nek is, akik szép számban érkez- Amire a halasiak számítottak, az tek Petőfi városából. Rögtön az nem következett be, sőt még egy elején felgyorsultak az esemé- találattal büntetett a Kiskőrös. A nyek. A 4. percben büntetőt rúg- KFC értékelhetetlen teljesítményt hatott Brindza Tamás, a gól azt nyújtott a fontos mérkőzésen, jelentette, hogy a rangadón a KFC nem hiába volt nagyon elkeseredszerzett vezetést. Ez a momen- ve a lefújás után Kis Péter edző. tum ébresztőt fújt a kőrösiek- Kiskunhalasi FC-Kiskőrös 1-3. nek, amelynek eredménye csak Folytatás a HÍD SC és a Kiskunféla hajrában lett. Eugene szabály- egyháza ellen, a remények szerint talankodott a halasi tizenhatoson jobb játékkal. JL

Minden ellenkező híreszteléssel szemben idén is megrendezik a komoly hagyományokkal rendelkező városi kispályás labdarúgóbajnokságot. Mint megtudtuk: a helyszín újra a Bibó István Gimnázium sportcsarnoka lesz. A nevezéseket Kazinczi István (70935-8243) vagy Harkai Péter (30-928-9674) várja. A határidő november 25., kedd.

Bowling

Két mérkőzést elhalasztottak a városi bowling bajnokság ötödik fordulójából, de a többit rendben lejátszották. Eredmények: Rolling Balls-Fa-Vágók 0:3, Strike Bizottság-Jankováczi Golyószórók 3:0, Leki Strike-Drink Team 3:0, Halaspack-Digit Iroda 1:2. A forduló csapata ismét a Fa-Vágók volt 2693 fával. Ebből a csapatból került ki a kör legjobbja Balkó István személyében, aki egymaga 742 fát gurított. (jl)

Sérülések, betegségek tizedelik hetek óta a Kiskunhalasi UKSC-t. A halasiak ennek ellenére lendületesen haladnak előre, és szorgosan gyűjtik a pontokat. A simontornyiak ellen hazai pályán csak a győzelem volt az elfogadható eredmény, mert a tolnaiak az utolsók a bajnoki tabellán. Az UKSC a harmadik percben szerzett vezetést, amelyet gyakorlatilag a meccs végéig nem engedett ki a kezéből. Az első félidőben 3-4 gólt volt a differencia a két csapat között, a halasiak védekezése volt a leg-

tökéletesebb, ezt többször szóvá is tette játékosainak Paic Róbert edző. Viszont rendkívül sportszerű volt a találkozó, mert harminc perc alatt egyetlen kiállítás sem volt. A félidőben 17-13-ra vezetett az UKSC. Mintha a sportszerűséget firtató megállapításunkra akartak volna rácáfolni a csapatok, rögtön a második játékrész kezdése után kettős kiállítás volt. Az UKSC továbbra is többet hibázott védekezésben, amit a vendégek igyekeztek kihasználni. Egészen a hajráig maradt a

F Jól áll a csapat a tabellán belátható távolság, aztán a fáradó vendégek ellen kihasználták a lehetőségeiket a halasiak, így tízgólos különbség közelébe kerültek. Ezt nem sikerült elérni, de a differencia így is jelentősnek mondható. Kiskunhalasi UKSC-Simon-

tornya 36-29. A halasiakra az elkövetkező időszakban két idegenbéli meccs vár, a Siklós és a Nagykanizsa ellen. A csapat jelenleg az ötödik a tabellán, két ponttal lemaradva a dobogós siklósiaktól, négyre az első Kalocsától. Kép-szöveg: Jáger

Remény nélkül

A Város Háza

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalának idõszaki értesítõje (melléklet)

A képviselő-testület 2014. november 11-i rendkívüli ülésén hozott döntés: 284/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába állandó tagként Fülöp Róbertet, Kiskunhalas Város polgármesterét delegálja. 285/2014. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6.§ (1) b) pontja alapján az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács fenntartói oldal tagjainak Farkas Dániel és Szűcs Csaba alpolgármestereket megválasztja. 286/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 283/2014. Kth számú határozatát hatályon kívül helyezi. 2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Dániel alpolgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 80.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2014. október 22. napjától 471.163,-Ft/hó, költségtérítését 70.674,-Ft/hó összegben állapítja meg.

287/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület között 2014. május 30-án kötött együttműködési megállapodás előterjesztés melléklete szerinti 1. számú módosítását. 2. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A mellékletet terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a www.kiskunhalas. hu honlapon. 288/2014. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet a Kiskunhalas 2524/6 hrsz alatti ingatlannak a Magyar Államtól vagyonkezelésbe kapott ingatlanrészén az M/16-22/2014. és M/16-27/20104. számú határozattal engedélyezett építőipari tevékenységet megkezdje, a munkaterületet a kivitelezőnek átadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.


2014. november 19.

Sport

19

Bokszoló művész

Nehezen elképzelhető, hogy az ember ugyanazzal a kezével üt hatalmasakat, mint amelyikkel alkot, szobrászkodik, rajzol. Pedig van ilyen és nem is kell messzire mennünk. A Halasi Box Clubban sportoló, Kunfehértón élő Kozma Anita válogatott kerettag ökölvívó, közben pedig a képzőművészeti egyetemre jár. A két, egymástól távol álló területen is remeklő Anita azt mondja, simán megfér egymás mellett a kemény sport és a finom művészet. • Mióta bokszolsz? • Pontosan nem tudom, hogy mikor mentem be először edzeni, szerintem 2008 decemberében lehetett. Hivatalosan 2009 óta öklözöm, ebben az évben volt az első versenyem, ami Szilvásváradon volt az I. Junior Női Országos Bajnokság. Onnan éremmel tértem haza. • Nem egy nőies sportágat választottál. Miért is? • Az igazat megvallva féltékenységből kezdtem el bokszolni. Nővérem elkezdte, és ez apunak nagyon imponált, bennem meg a testvéri rivalizálás dolgozott. Így hát a ringkötelek közé keveredtem én is. • Mennyire vált be a számításod ebben a sportban? • Képzeld, nem voltak számításaim. Mikor elkezdtem bokszolni, még nem gondoltam bele, hogy ezzel milyen eredményeket lehet elérni. Most sem nagyon szoktam ilyeneken gondolkodni, nincsenek irreális céljaim, mindig az aktuális versenyre készülök és ott szeretném kihozni magamból a maximumot. • Mire vagy a bokszban a legbüszkébb? • Igazából nem vagyok büszke, nem nagyon szoktam a saját dolga-

imra az lenni. Elégedett vagyok az eredményeimmel, némelyik lehetett volna jobb is. De ez nem mindig rajtam múlt. Hiányérzetem nincs, mert mindig megteszek mindent, amit tudok. • Legjobb eredményeid? • Kétszer voltam a junior női országos bajnokságon második, a felnőttek között pedig van négy bronzérmem. Ebből kétszer ifjúsági korcsoportból indultam, mert akkor még nem volt szétválasztva a felnőtt és az ifi mezőny. • Kemény sportot választottál, közben a kezeidre szükség van, merthogy művész leszel. Pontosan hogy fér össze a boksz és a szobrászat? • Ezt nagyon sokan szokták kérdezni, de erre igazán jó választ még én se találtam. • Hogy lehet ugyanazzal a kézzel ütni, és mondjuk, egy szobor arcát elkészíteni? • Nem befolyásolja egyik a másikat. A sportban levezetem a feszültséget, a művészetben pedig keresem önmagam. • Hol tanulsz most? • Idén nyertem felvételt a Magyar Képzőművészeti Egyetem államilag finanszírozott osztatlan képzésű szobrászművész szakára, ahova a ranglistán harmadikként kerültem be. Látod, erre például egy nagyon picit büszke vagyok. (mosolyog) • Lehetsz is. Hogy tetszik a művészvilág? • Az iskolát nagyon szeretem, jók a gyakorlati és elméleti órák. A tanárok is nagyon értik a dolgukat. Egy bajom van vele, hogy nagyon sok időmet elvesz. Mivel az egyetemen a kis tanulói létszám miatt kevés a tanár, nem tudom azt megtenni, mint másik felsőoktatási intézményben, hogy kedvem szerint pakolgatom az órarendem. Itt a tanárhoz kell igazodni. Reggel 8-tól délig gyakorlati óráim vannak, délután meg elméleti oktatás. Így több olyan napom is van, hogy egy lyukas órával reggeltől egészen este fél 8-ig bent vagyok az egyetemen. • Az egész családod sportos, ha jól érzékelem, apud pedig kifejezetten büszke rád és a nővéredre. Mit szólsz ehhez? • Apu néha nagyon lelkes tud lenni, ha az ökölvívásról és a lányairól van szó. Ez általában akkor szokott za-

varni, mikor versenyen vagyunk és a legapróbb részletet is tudni akarja. Pedig még én se tudok sok mindent mondani. Általában ilyenkor azzal szokott védekezni, hogy ő csak a közvetítő és más emberek is már tűkön ülve várják az információkat. De hát ő ilyen, ezt kell elfogadni, nincs ebben semmi rossz, én már megszoktam (újabb mosoly). • Öt év után változás áll be az életedben. El kell hagynod Kiskunhalast, legalábbis ezt csiripelik a verebek… • Igen, az átigazolásom már folyamatban van. Budapestre, a KSIbe fogok járni, azaz már járok is az edzésekre. A klubban idõs Balzsay Károly, a fia és több kiváló szakember foglalkozik napi több edzésen a bokszolni vágyókkal. • Az imént már említetted, hogy pont az idővel, illetve annak hiányával van bajod. Hogy sikerül megoldani az edzéseket? • Az iskola nem engedi, hogy minden nap elmenjek edzésre, de Karcsi bácsi mint főiskolai tanár ezt teljes mértékben megérti, hogy ilyen órarend mellett lehetetlen is lenne. Nagyon rugalmasan állt hozzá a dologhoz. Azt mondta, ahogy tudok, úgy jövök, nem baj, ha edzés közepén, majd akkor a következő csapat foglalkozásán fejezem be a sajátom. • Milyen az új klubodban? • A beilleszkedés sem volt nehéz, már nagyon sok embert az odaérkezésem előtt ismertem a válogatottságom által. Abban, hogy ilyen neves klubhoz igazolok mint a KSI, nagyon sok munkája van Laci bácsinak (Lehoczki László, a Halasi Box Club edzője) és a többi edzőnek, akik még Kecskeméten foglalkoztak velem. Hiányozni fog a klub, de biztos lesz rá alkalmam, hogy Halason is meglátogassam majd a régi klubtársakat. • Motoszkál bennem a kérdés: boksz vagy szobrászat lesz az életed fő része a jövőben? • Most az iskola az első, ha már ilyen nehéz szakmát választottam magamnak, akkor abba szeretnék több energiát fektetni. De a sportban is további sikereket szeretnék elérni. Remélem, a kettő nem nagyon fogja ütni egymást, és csinálhatom továbbra is azokat a dolgokat, amiket szeretek. Jáger Levente

Gólok, aranyért Remek halasi sikert hozott a XXIII. Eckerle-Szaki Kupa. A kiskőrösi kispályás focitornán a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium szerezte meg az aranyérmet, a harmadik helyen pedig a Vári Szabó István Szakközépiskola végzett. Kiskunhalasra került a gólkirályi és a legjobb kapusnak járó elismerés is. Tavaly elvesztette a finálét a Tekó, a visszavágás nagyon fűtötte a halasiakat. A rangos, több mint két évtizedes hagyományokkal bíró kupán aztán veretlenül nyert Dózsa Zsolt válogatottja. A csoportmeccsek során a házigazda Petőfi ellen sima, 5-1-es győzelmet aratott a Tekó, majd a kalocsaiaknak is hintettek egy „ötöst” Amariutei Sorinék. Következett az elődöntő, amelyben az örök rivális, Vári Szabó Ist-

ván Szakközépiskola volt az ellenfél. A halasi rangadót a Vári kezdte jobban, meg is szerezte a vezetést. Viszont ezután már a Tekó dominált, és magabiztos, 5-1-es sikert arattak a rákóczisok. A fináléban ismét a Petőfi volt az ellenfél. Ahogy azt várni lehetett, ez a meccs sokkal nehezebb volt, mint a csoportmérkőzés. Óriási csata alakult ki, a végén viszont Dózsa Zsolt tanítványai örülhettek. A tavalyi ezüstérem után idén aranyéremmel gazdagodott az egyre jobban összeérő és már a jövő februári Rákóczi Kupára „gyúró” csapat. A gólkirály a tekós Kerekes Márk volt. A Vári-szakközépiskola is jól szerepelt, a saját decemberi tornájára készülő válogatott a harmadik helyet szerezte meg. A legjobb kapust ők adták a kiskőrösi tornának Csehó-Kovács Márk személyében. JL

röviden Örömíjász Tovább folytatja remeklését a Barta-testvérpár. Ezúttal Baracson volt egy örömíjász verseny, ahol Barta Viktória a második helyet szerezte meg gyerek kategóriában. Barta Nikolett első helyen végzett, csakúgy, mint az ügyességi és gyorsasági versenyszámban. A halasi lányok ebben az évben számolatlanul gyűjtötték az érmeket, jelenleg mindketten a szekszárdi Aliscia Klub versenyzői. Mindketten nagyon tehetségesek, ebben a nehéz sportágban hétrőlhétre kiemelkedő eredményeket érnek el.

Visszatért Harmadik meccsét játszotta Tápai Szabina az NB I/B-s Vasas kézilabdacsapatának színeiben, miután a gyermekáldás után visszatért a pályára. Legutóbb a Kecskeméti NKSE elleni meccsen lépett pályára Szabina, ott három gólt szerzett. Egyre jobban formába lendül, mint mondta. nagyon jól érzi magát ismét a kézilabdaközegben. Az angyalföldi klub színeiben játszik egy másik, kiskunhalasi kötődésű játékos is. Katona Liza ezúttal egy góllal járult hozzá a kecskemétiek legyőzéséhez. jl


2014. november 19.

rita ízvarázslata Időről időre próbálok beiktatni a család menüsorába egy-egy finom, mégis igazán egészséges ételt. Most egy zöldséges tésztával rukkoltam elő.

Zöldséges spagetti

Hozzávalók: 2 db kis cukkini, 2 db sárgarépa, 1 fej vöröshagyma, 5 dl paradicsomszósz, 2-3 gerezd fokhagyma, só, bors, oregánó, kakukkfű, bazsalikom, 1 dl olaj, 50 dkg spagetti, reszelt sajt Elkészítés: A spagettit forrásban lévő sós vízben megfőzzük. A szószhoz a zöldségeket meghámozzuk, a cukkinit kockákra, a répát karikákra vágjuk. A vöröshagymát is felkockázzuk. Először a hagymát olajon üvegesre pirítjuk, aztán hozzáadjuk a répát és a fűszereket. Amikor félig megpuhult, akkor rakjuk rá a cukkinit a paradicsomszószt és az apróra vágott fokhagymát. Amikor a zöldségek megpuhultak, a szószt a spagettire halmozzuk, és reszelt sajttal megszórva tálaljuk. Ha kérdése, ötlete van receptjeimmel kapcsolatban, írjon az attila@halasmedia.hu címre szerkesztőségünknek! Rita asszony

Százak a határon Lapzártánkig, négy nap alatt közel négyszáz(!) külföldit fogtak el a határrendészek Tompa közelében. A megyei főkapitányság tájékoztatása szerint közel ötven csoportot tartóztattak fel a járőrök. Közel kétszázan Koszovóból szöktek, de volt szír, afgán ha-

társértő is. Szinte nem telik el olyan szolgálat, hogy ne fognának el több tucat migránst. Közben az embercsempészek sem tétlenkednek. Egy szerb férfit az 53-as főúton állítottak meg a határrendészek. A kisbusz rakterében 23 külföldi volt, akik nem sokkal koráb-

ban a zöldhatáron szöktek be az országba. Volt dolguk az útlevélkezelőknek és a vámosoknak a hétvégén. Több alkalommal is összeért a kocsisor a magyar és a szerb átkelőn, nem volt ritka az egyórás várakozás sem. jáger

mozaik

20

Az ország és a hatalom. Fiatal pasas támaszkodik valami elegáns épület folyosóján. Elegáns ő maga is: jól szabott zakó, arcformához illő szemüveg. Derűs semlegesség az arcán: a pacák dollár-multimilliárdos. Sőt, több ennél: olyan államok államkötvényeit, adósságát vásárolja fel, mint például Magyarország. Ez a férfi szinte sosem szerepel a hírekben. Nem tudjuk, járt-e már a Balatonnál, ivott-e már magyar bort. Nem tudjuk, mit tart a magyar emberekről, történelemről, jelenről és főként jövőről. Néha (utólag) kiderül, hogy találkozik valamelyik magyar kormányfővel, de a szűkszavú hírekből sosem derül ki, mi volt a téma. Márpedig a téma aligha lehet más, mint a magyar emberek, a magyarok jelene és jövője. Ez a pasas ugyanis óriási hatalommal bír Magyarország felett: az államadósság 14 százaléka (cirka 14 milliárd dollár, azaz 4,2 billió, azaz 4200 milliárd forint) az ő kezében van. Amerre lép, arra viszi magával Magyarországot; és ha dobja, akkor nagyon dobva vagyunk. Ehhez az egy szem emberhez – vagyis pénzügyi erejéhez és befolyásához – képest a Magyar Nemzeti Bank, a magyar állam vagyona, na és persze az Országgyűlés legfeljebb gyenge fegyverhordozók lehetnek. Ő az úr. Innentől hosszú filozofálgatás kezdődhetne a modern államok, különösen az olyan lelkes, de butácska kis államok függetlenségéről, mint Magyarország. Jó-e, hogy a kapitalizmusban egy-két szupertőkés földbirtoka vagyunk, vagy jobb volt-e (jobb lenne-e újra:)) az újkommunista szovjetoroszok táborába tartozni? Jó-e az, hogy nem az emberek által választott parlamentekben dől el a sorsunk – adóemelés, elbocsátások satöbbi –, hanem egy orosz, amerikai, kínai, arab, zsidó, svájci vagy holland irodaház felső emeletén…? k-out

XXVIII. évf. 47. szám 2014. november 19.