Page 1

Rossz törvénnyel Pisztollyal harcolt Cigány vezető és pályázati szakértő vadássza a rendőr Pesten a halasi segít a piás sofőröket állatvédő elnök

Túl sokat iszunk, de attól még tény, hogy a rendőröket Társaival felgyújtott egy szovjet tankot, többször megse- Szűcs Csaba és Farkas Dániel Kiskunhalas alpolgármesráküldik az ittas vezetőkre besült, és a kislány halála adta meg a végső lökést… terei Fülöp Róbert mellett Kiskunhalas és környéke közéleti hetilapja • Alapítva: 1987-ben

Karambolsorozat: Zuschlagék is sérültek Ígéretes jövő előtt Kisszállás A halasi demokratára emlékeztek Országos halasi dalverseny

fotó: pozsgai ákos

2014. október 29. • XXVIII. évfolyam 44. szám•Ára: 165 Ft

Hálaadó mise a templomfelújításért

Türelem…!

Szebb lesz, mint új korában – ígérik a kivitelezők és a beruházó
emlékezünk

2014. október 29.

Zsolt szobra

A halasi demokratára emlékeztek

Nagy Szeder István sírjánál szervezett megemlékezést a helyi 56-os Emlékbizottság. A néhai országgyűlési képviselő, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt volt halasi elnöke elévülhetetlen érdemeket szerzett az 56os halasi események során.

A kisgazda néhai politikus sírjánál Pajor Kálmán, a kiskunhalasi 56os Emlékbizottság elnöke emlékezett vissza Nagy Szeder István tevékenységére. – 1956. november 1-jén Nagy

Szeder István javaslatának megfelelően referendum jellegű szavazást tartottak Kiskunhalason. Nem személyekre, hanem a négy koalíciós pártra: a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártra, a Magyar Dolgozók Pártjára, a Szociáldemokrata Pártra és a Nemzeti Parasztpártra szavaztak a kiskunhalasiak. A mintegy 16 ezer választásra jogosult emberből több mint 12 ezer választó adta voksát az FKgP-re. Az SZDP körülbelül 15 százalékot, az NPP 6, az MDP pedig 4 százalékot kapott. ’56 vérbefojtása után nem bocsátották meg

Nagy Szeder Istvánnak, hogy – az országban egyetlen településen – szavazással mutatta meg, mire taksálják az emberek a kommunista MDP-t. És éppen azok hurcolták meg, éppen azok tanúskodtak s vallottak ellene, éppen azok záratták börtönbe Nagy Szeder Istvánt, akiknek a békés szavazás megszervezésével ő az életét mentette meg – hangsúlyozta Pajor Kálmán. A megemlékezésen koszorút helyezett el Nagy Szeder István sírján Fülöp Róbert polgármester, valamint Farkas Dániel és Szűcs Csaba alpolgármester.

Nagy Szeder István szobránál, a városháza mellett, október 31-én, pénteken 16.30-tól tartanak megemlékezést, ahol Lukács László, a halasi ’56-os Emlékbizottság tagja mond emlékbeszédet, majd koszorúkat és mécseseket helyeznek el a megemlékezők a szobor talapzatánál. November 4-én, kedden 16 órától az 1956-os forradalom leverésének évfordulóján vonják le ünnepélyes keretek között az országzászlót, ahol Pajor Kálmán a halasi ’56-os Emlékbizottság elnöke mond beszédet és tartanak ökumenikus megemlékezést. Kép-szöveg: P. Á.

– Személyesen nem volt alkalmam találkozni Zsoltival, de telefonon nagyon sokat beszéltünk. Úgy volt, hogy egy dalt feléneklek a készülő lemezére. Erre sajnos már nem kerülhetett sor, de ezzel az alkotással tisztelgünk emléke előtt – mondta Kincses Előd azon az esten, amelyen felavatták Daczi Zsolt szobrát a BenJoe Bárban. A kunbajai Kincses-család tagjai még évekkel ezelőtt eldöntötték, hogy szobrot készítenek Daczi Zsoltnak, a 38 éves korában elhunyt kiváló gitáros emléke előtt adózva. A családfő Előd, fia, lánya és felesége meg is valósította a terveket. A család minden tagja kivette a részét az alkotási folyamatból. A kész művet aztán ünnepélyes körülmények között, egy emlékesten leplezték le a zsúfolásig megtelt BenJoe Bárban. Előd azt mondja, mindig is nagyon szerette Zsolt gitározását, ezért úgy dön-

Hálaadó mise a templomfelújításért

Az alsóvárosi római katolikus templom és templomtér felújításáért tartottak hálaadó szentmisét az elmúlt szombaton. Együtt miséztek a korábban Kiskunhalason szolgált papok, a templom megtelt hívekkel. Mintegy nyolcvanmillió forintból, egyházi és magánszemélyek támogatásából újult meg a templom kívülről, valamint a körülötte lévő templomkert, az önkormányzat is hozzájárult ötmillió forinttal a templom előtti járdaszakasz felújításához. tervezett beruházás részben a hívek több milliós adományából, felA végéhez közeledik az alsóváro- ajánlásokból, részben pedig a Kasi római katolikus templom és a locsa-Kecskemét Főegyházmegye hozzátartozó kert átfogó rekonst- támogatásából valósult meg. rukciója. Hamarosan elkészül az A felújítás során teljesen új külső új sétány is, amelyhez mozgás- borítást kapott a templom homsérült feljáró is épült. Az évek óta lokzata, szigetelték a falakat, új

csapadékelvezető csatornarendszer épült. A régi, mára helyenként balesetveszélyessé vált téglaborítás helyett új antikolt térkővel rakták ki a templom körüli teret, a mozgássérültek számára akadálymentes feljáró is épült. Restaurálták a templomkertben lévő szobrokat is, néhányat új helyre tettek át, és szép, díszes világító oszlopokat helyeztek ki. A halasi önkormányzat ötmillió forintot szavazott meg az alsóvárosi katolikus egyházközség plébániahivatalának munkája támogatására, ezt a pénzt teljes egészében a közösségi ház, a plébániahivatal, a templom és a templomkert előtt, közterületen húzódó, korábbi, szintén balesetveszélyessé vált járda újjáépítésére fordították. Finta József érseki helynök a

hétvégi hálaadó szentmisén köszönetet mondott a híveknek, a fenntartó egyházmegyének és az összes felajánlónak, akik támogatták, segítették a felújítási munkálatokat. – Nem lehet kiirtani az emberekből azt a vágyat, hogy legyen olyan hely, amely kifejezetten az Isten imádásának, és az imádkozó közösség helyének van szentelve. Nem annyira az Istennek, sokkal inkább az embernek, az emberi közösségeknek van szüksége a templomra azért, hogy ilyen módon is kifejezzék a szeretetüket és hálánkat Isten iránt és kifejezzük az összetartozásunkat. A templom azonban elsősorban a közösség, maga az ember, akiben a szentlélek lakik – hangsúlyozta a plébános. PÁ

tött, felhívja őt telefonon. Egy közös ismerős segítségét kérte. – Sikerült felvennünk egymással a kapcsolatot. Mondtam neki, hogy énekelgetek, ő felajánlotta, hogy egy DIO számot felénekelhetek a készülő lemezére. Erre sajnos már nem kerülhetett sor, mert a súlyos betegség elragadta tőlünk. Ezután döntöttünk úgy a családommal, hogy megcsináljuk a szobrot – mesélte Előd. Az ünnepélyes avatón Farkas Dániel alpolgármester azt mondta: Daczi Zsolt tehetsége, zenei iránti alázata példakép lehet a mai fiatalok számára is. A szoboravatóra eljött Zsolt édesanyja, Borika is. Az emlékesten aztán a zenéé volt a főszerep, többek között ismét hangszert ragadott (mégpedig Daczi Zsolt egykori gitárját) Madarász Norbert is, aki a Welcome zenekarral játszotta el a Temesvári vasárnapot. Kép-szöveg: Jáger L.


2014. október 29. Csak az internet esetleges megadóztatása volt képes az utcára vinni a magyarokat. Ez nagyon gáz. Párhuzam kell? Most van. Nem kereken 60 évvel ezelőtt néhány száz, néhány ezer budapesti és később vidéki fiatal és középkorú magyar úgy döntött, hogy akár az élete árán is tesz valamit a zsarnokság és a szovjet-orosz megszállás ellen. Akkoriban ez nem jó kis buli volt, nem mobiltelefonos pillanatfotóra való mulatság, nem valami kis egzotikus változatosság a plázakultúra és a facebook-unalom korában. Hanem közvetlen életveszély. Sőt, ha lehet, még több annál: aki 56ban lázadt a Rákosi-rendszer és a szovjet uralom ellen, az nemcsak önmagát, de családját, barátait és ismerőseit is bajba sodorhatta. Akkoriban nem MMS- és SMS-üzenetekben, nem frusztrált internetes kommentekben tombolta ki magát a társadalom pusztító dühe és kétségbeesettsége, hanem szívszorítóan bátor tüntetésekben, hitbéli önfeláldozásban, hiteles keresztényi vagy baloldali-szabadelvű ember- és hazaszeretetben. Ma nem hiszünk ilyesmikben. Manapság nincs is divatban ilyesmi. Aki ma felebaráti és hazaszeretetről, hitről, mély emberi érzésekről beszél, az hamarosan a képébe kapja, hogy korszerűtlenül érzelgős, szentimentális, anakronisztikus, netán azt is, hogy demagóg. Ma nem „cool” az önfeláldozás semmilyen formája: te teljesen meghülyültél, hogy tisztességesen adózol?, hogy macskakaját viszel a menhelyre?, hogy nem szólsz be a korán reggel lármázó kukásoknak?, hogy önkéntes munkát végzel kórházban vagy idősek otthonában?! Lúzer vagy, hogy nincs okostelefonod?!, hogy lelki gyakorlatra és kirándulásra jársz viszkikólás-füvezős afterparty helyett?, hogy a közéleti híreket olvasod, nem pedig a kimentett celebek péniszlóbálós színes híreit?

A SZERK.

Gyerekek a cirkuszban világ médiumaira kábelezzük rá az egész lényünket. Táplálék helyett nagyipari mesterséges takarmányt eszünk; közösségi élet helyett facebook-képtárakat nézegetünk; kultúra helyett a nagypolitika gumicsontjait és a tévékettő szintű bulvársajtó médiaszemetét lapátoljuk az elménkbe. Így nem csoda, hogy egyetlen érzékeny pontja van a magyarnak: fizetni köllene az internetezésért. A letöltött filmekért és zenékért, például. Még azt sem tudni, lesz-e ilyen adó, de máris negyvenezres tömeg jár az utcán. És nem azért, mert a netadó tervét hat éve még elutasító jobboldal most megint a saját szájából csinál feneket… Nem, mi, magyarok nem a politikai elit állandó hazugságai ellen szoktunk lázadni. Ha így lenne, lázadásban élnénk 2010, 2006, 1994, 1989, 1967, 1956, 1945… óta. Mi a hazudozást úgy megszoktuk, ezért már akkor se mennénk ki az utcára, ha nyáron havat lódítana valamelyik aktuális szóvivő. Nem, mi csak a kényelem megvonása ellen lázadunk. Ezt aztán a fejünkbe verte Kádár János meg a jóllakottság gulyáskommunizmusa: a kommunistákat sem elvi okokból „űzte el” a magyar társadalom 1989-ben, hanem csak azért, mert drágult a benzin. Negyedszázad sem volt elég, hogy a magyar sokaság felnőjön ebből az orálisan fixált, csecsszopó morálból. Amíg van kaja, facebook és tévékettő (vö.: kenyér és cirkusz), addig lehet itt bármi. Lehet őszödi beszéd, új szovjet-magyar barátság Paks II.-vel súlyosbítva; addig jöhetnek régi-új Zuschlag Jánosok, liberális vagy jobboldali villavásárló úrifiúk tömött sorokban; mondhatja az arcátlan marketingdumát minden párt a magyar lakosság képébe – a magyar csak akkor emeli fel a fenekét a fotelból, ha drágul a sör vagy a tömegszórakoztatás. A pesti srác… – szégyenünkre van most ez a fogalom is, bár talán már ez sem igaz. A szégyenérzet ugyanis még az ép személyiség jelzése. Az arc felszíni hámrétegeiben a hajszálerek hirtelen megtelnek vérrel, mert az akarattal irányíthatatlan idegrendszerben zavar támad, ha el- és befogadhatatlan cselekvések és késztetések találkoznak össze. Zavar támad, elvörösödik az ábrázat, annak érdekében, hogy akaratlanul is leleplezze az illetőt, és ezzel helyreálljon a rend. De mi már nem is szégyenkezünk, mert a léhaság és a hitványság polgárjogot nyert a polgárok felett: azt sem röstelljük, hogy huszonöt év alatt ellopták a fejünk fölül a demokráciát, és mi úgy ülünk egy európai banánállam lakosaiként a fenekünkön, mintha még lenne közünk a nyugati civilizációhoz. Az már csak hab a tortán, hogy ez a tüntetés sem nélkülözte az erőszakot. Amikor a Gyurcsány-beszéd és az akkori kormányfő ellen próbáltak demonstrálni – abszolút joggal –, akkor is akadt néhány idióta, akinek a nemes eszmék odáig tartottak, hogy olcsó dobozos sörrel a kezében nekiálljon kifosztani a tévészékház Mars-csoki adagoló automatáját. Ehhez képest az indulatos-délies temperamentumú szerbek úgy döntötték meg a Milosevics-féle rendszert, hogy negyedéven át néma csöndben gyertyáztak Belgrád utcáin, hogy az a vadember lemondjon. Sikerült nekik békével, kitartással. Tanulság: nem attól lesz egy nemzet felnőtt, hogy levált vagy hatalmon tart egy kormányt, hanem attól, ahogyan eléri valamelyiket a kettő közül.

Úgy élünk, mint a borjúk, csak mi nem életadó, tejzsíros emlőkre szo- Ha a nyugatról rítjuk a szánkat, hanem egy beteg még valamit.

már

álláspont/hírek 

Megszépül a Spar Rekordgyorsasággal dolgoztak a brigádok, így várhatón jövő héten újra kinyithat a főtéri Spar. A homlokzatról eltűntek a bántóan csúnya vasszerkezetek, az eladótér pedig megszépült, és lesz húspult is. A főtéri munkálatokkal párhuzamosan bontó- és építőbrigádok lepték el néhány héttel ezelőtt a Spart is. Az áruház üzemeltetői úgy döntöttek, hogy a boltnál is kihasználják az időt egy régóta tervezett

beruházásra. A csúnya, környezetbe nem illő külső, rozsdás vasszerkezetet elbontották, és a halasiak nap mint nap láthatták, hogy milyen tempósan halad a bontás, majd az építkezés. Az üvegportálokat újakra cserélték, megszépült a homlokzat és a belső tér is. Az arra járók közül sokan érdeklődve nézték a munkálatokat. Mint arról korábban beszámoltunk, a jövőben húspult is várja majd a vásárlókat. A tervek szerint jövő héten nyit a megújult főtéri Spar. J. L.

Célba ért esernyők

Hálaadó ünnepségen mondtak köszönetet az adományozóknak és a szervezőknek a halasi Ékes Kapu Otthon ápoltjai és dolgozói azért a több, mint egymillió forintért, ami egy civil kezdeményezésre jött össze. A pénzből az intézményben gondozottak számára nekik megfelelő speciális játszóteret építenek majd az otthon közvetlen szomszédságában.

Az Esélyegyenlőségi Nap keretében lepték el a színes esernyők a halasi Sétáló utcát, a jótékony akció keretében egy-egy esernyő megvásárlásával, 1500 forinttal lehetett támogatni a speciális játszótér építését. A várhatóan jövő tavasszal épülő lemaradtunk, legalább a Balkántól tanulhatnánk speciális szabadidős játszó- és fejlesztő eszközök olyan velük született vagy szerzett testi, illetve szellemi fogyatékossággal élő fiatal és felnőtt emberek számára biztosítanak majd mozgási lehetőséget, akiknek máshol nincs lehetőségük ilyeneket igénybe venni. A rendhagyó kezdeményezés még

a szervezők által sem számított fogadtatásra talált, de nem csak a halasiak körében, mert vidékről is sokan jöttek Kiskunhalasra, hogy a színesre festett főtér után a színes esernyőkkel borított Sétáló utcát is megcsodálják. Rövid idő alatt igazi idegenforgalmi látványossággá vált, ahol családok, szerelmespárok, baráti, munkahelyi és iskolai közösségek készíttettek magukról egy-egy képet, amik aztán napok alatt elborították az internetes közösségi oldalakat. A halasi csodára gyorsan felfigyeltek az országos médiumok is, a halasi sajtó mellett ők is nagy terjedelemben számoltak be a jótékony célú kezdeményezésről. A kiskunhalasi Ékes Kapu Otthonban múlt héten tartottak imádsággal egybekötött hálaadó ünnepséget, ahol az ott élők és a dolgozók nevében Rikk Szilva intézményvezető mondott köszönetet az adományozóknak és a szervezőknek. Bödecs Pál református lelkész a segítségnyújtás szép példájának nevezte a halasiak összefogását. Kép-szöveg: PÁ
sziréna

2014. október 29.

Delírium: abszurdok az ittas vezetés terén Nemcsak a polgárok viselkedésével van baj, a jogszabály és a rendőri eljárás sem igazodik a realitáshoz Majdnem minden munkanapra jut egy-egy ittas vezetéses ügy a halasi-járási bíróságon. Mielőtt azt gondolnánk, hogy ez csak az autóvezetők mértéktelen iszákosságából és fegyelmezetlenségéből ered, tegyük hozzá a „köztudomású titkot”: a rendőrök teljesítmény terhe alatt utaznak a piás sofőrökre. Persze, innentől az is kérdéses, egyáltalán ki-mi számít „piás”-nak… Liter, kiló, mérlegelés A magyar törvények – különösen 2013 nyara óta – mintha elveszítették volna az iránytűt, és valamiféle délibáb-birodalomba navigálták volna a korábban egyébként egyszerűen minősített kérdést. Az akkor bevezetett Büntető törvénykönyv-módosítás (Btk.) szerint ha

járműkategóriákat és a büntetések mértékét is. Eszerint 0,3 ezrelékes véralkohol- (illetve 0,15 ezrelékes gramm/liter levegőalkohol-)szintnél alapból 30, felette 100 ezer forintos a bírság, nem gépi meghajtású járműnél 30-60 ezer ugyanez. A tavalyi módosításban van ugyanakkor egy elegáns elem: a kerékpárosok esetében a rendőrök visszakapták azt a jogot, hogy mérlegeljenek. Eddig a járművezetőkre vonatkozó merev szigorral kellett eljárniuk, tavaly óta a helyszínen megítélhetik, durván és közlekedésveszélyesen részeg-e valaki, vagy csak a fallabdázás utáni ártatlan pohár sör színezi a szondát. Kábító drogmentesség Mindez azért érdekes, mert a friss statisztikák szerint Kiskunhalas környékén (és vélhetően másutt is) meredeken emelkedik az ittasságért megbüntetett, eljárás alá vont sofőrök száma. Tavaly, amikor a „mindenki részeg, aki ivott valamit”-típusú módosítást bevezették, egész évben 195 esetben jártak el a hatóságok. Idén viszont már fél év alatt meghaladta ez a szám a 216-ot. (Csak mellékesen: a nem alkoholos italtól, hanem más anyagtól bódult sofőrök kiszűrése már messze nem megy ilyen egyszerűen. Míg az előző esetben elég egy szonda, a kábítószeres befolyásoltság bizonyításához már minimum vizeletvizsgálat kellene. Talán ez, talán más az oka, de tény, hogy ilyen ügyről Halas környékén egyetlen esetben tudni – pedig közismert, hogy a drogok jelen vannak a térségben is.)

hány kilós és milyen fizikai/egészségi állapotú, mennyit evett és/ vagy pihent a járművezető, milyen az alkoholtűrő-képessége, milyenek a vezetési, reagálási képességei. Ma már mindez nem számít: akinek a vérében ennyi alkohol valakinek a szervezetében az al- van, azt a bíróságnak mérlegelés koholszint meghaladja a 0,5 ezre- nélkül ittasnak kell tekintenie. léket (ez cirka egy korsó sör vagy két-három kisfröccs), akkor min- Bódító levegő denképp a helyszínen elveszik a jo- Mindez érvényes a „bódult” állagosítványát, és büntetőeljárást in- potokra is – vagyis azokra az esedítanak ellene. Egy halasi ügyvéd tekre, amikor nem szeszesital, haAmennyit csak akarnak szerint ebben az a túlzás, hogy az nem más szer – például nyilván ittasság/bódultság hatása egy sor drog – hatása alatt áll az illető. A – A statisztika attól függ, menytényezőtől függ. Nem mindegy törvény továbbá pontosította a nyire ellenőrzik a járművezető-

ket. Ha utaznak rájuk, akkor sokan lesznek büntetve, ha kevesebbet ellenőriznek vagy nem erre utaznak a rendőrök, akkor kevesebb. Csak a rendőri aktivitáson múlik, mennyi büntetést rónak ki, vagyis, hogy mennyi pénzre büntetik a sofőröket – mondja a helyi igazságszolgáltatásban dolgozó forrásunk. Nem titkolja, hogy véleménye szerint a rendőröket „ráhajtják” az ittas sofőrökre, csakhogy nem – vagy nem elsősorban – a veszély kiszűrése érdekében, hanem azért, hogy „hozzák az elvárt bevételt az államkasszába”. Azt persze szakértő forrásunk sem akarja palástolni, hogy a magyarok közlekedési morálja rossz. – Tény, hogy fegyelmezetlenek vagyunk, sokat iszunk, felelőtlenül hajtunk; helyes volna kevesebbet és felelősebben. De kizárni a mérlegelés, súlyozás lehetőségét az ittasság megítéléséből, és kampányszerűen utazni a járművezetőkre, az nem segít megelőzni a közlekedési veszélyeket. Bűnös kortyok, vétlen sógorok Az élet számos területére kiható jelenség a vendéglátás köreiben is érdekes reakciókat kelt. – Ez a fajta szigor szétveri a hagyományos közösségi programok jórészét is. Ma már nem dobhatsz be egy fröccsöt, ha a komádnál fát vágtál, ha koccintottál a rokonoddal vagy valami hivatalos helyen… Régen ha ittas voltál is, nem voltál feltétlen súlyosan megbüntetendő részeg. Ma ha bekaptál egy dianás cukrot vagy egy korty svédcseppet, mindjárt a bűnözőkkel együtt mehetsz a bíróságra – fortyog egy, a helyi kereskedelemben és a vendéglá-

A törvény szavaival Btk. 236-238. § Járművezetés ittas, illetve bódult állapotban. 236. § (1) Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,

b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. (3) Aki ittas állapotban nem gé-

pi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton nem gépi meghajtású jármű vezetésével a (2) bekezdésben meghatározott következményt idézi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint büntetendő. A törvény szerint ittas állapotú személy az, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter ezrelék véralkohol (0,25 milligramm/liter ezrelék levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb értéket eredményező, szeszes ital fogyasz-

tásából származó alkohol) van. A törvényhozás ezt egyrészt a bírói gyakorlatból, másrészt az Európai Bizottság egy régebbi ajánlását is figyelembe véve határoz-

ta meg azzal, hogy vélelmezi: a normasértő egyén egyéni adottságaitól függetlenül valószínűsíti, hogy az egyéni befolyásoltság kialakultságához is vezethet. Az


2014. október 29.

Abnormális normák Az ittas (bódult) vezetés jogi környezete egyébként „az egyszerű, jogban, jogi nyelvezetben járatlan, de egyébként tisztességes és jogkövető állampolgároknak teljesen áttekinthetetlen” – mondja az előbb is idézett halasi jogszakértő. Lapunk sem megy bele a részletekbe, csak vázlatosan. Az ittas vezetés ugyanis egyrészt közigazgatási kategória az említett véralkohol-szintek és a kiróható büntetési tételek szempontjából. Ugyanakkor van egy szabálysértési aspektusa is a „cselekménynek” – ezt azonban, jogász forrásunk szerint, az igazságszolgáltatásban jelenleg nem vagy csak nagyon ritkán alkalmazzák… – Összességében jól mutatja a törvénykezés teljes kuszaságát, hogy aki 0,5 ezrelék felett iszik, annak bár bíróságra kell mennie, ott érvelhet a saját védelmében: családi, munkahelyi okokkal védheti meg a jogosítványát. Így végső soron akár jobban járhat, mint az, aki 0,5 ezrelék alatt ivott, mert ott nincs mérlegelés… És akkor nem folytatom, pedig hasonló a helyzet a gyorshajtások bizonyos eseteinél és egyes lopásos, sikkasztásos ügyeknél is, ahol kisebb ügyekért kötelező elzárás, bizonyos értékhatár felett „csak” ügyészi megrovás jár… KohoutZ „ittas állapotban elkövetett járművezetés” így már olyan bűntény (jogellenes magatartás), amely a befolyásoltság létrejöttének reális lehetősége esetén is eléri azt a veszélyességi szintet, amely büntetőjogi következmények kilátásba helyezését indokolja. Az új Btk. tehát immár azt tekint ittas állapotúnak, akinek a szervezetében az említett mértékű alkohol van, és ez alapján – az illető egyéni adottságaitól teljesen függetlenül – tényként kezeli a befolyásoltság állapotát is.Egy terepjáró hajtott a Zuschlag János vezette személyautóba szombat délelőtt Kiskunhalason. A Szabadkai és az Átlós út kereszteződésében történt a karambol, ahol a terepjárónak meg kellett volna állni a STOP táblánál. A balesetben a volt politikus nem sérült meg, nagymamáját azonban kórházba szállították a mentők. Az eddigi helyszíni információk szerint Zuschlag János a Szabadkai úton haladt a városközpont felé, amikor a tőle balról, az Átlós úton érkező sötét színű terepjáró valószínűleg kihajtott elé a védett útvonalra és öszszeütköztek. A balesetben vétlen Zuschlag autójával ezután nekicsapódott a vele szemben szabályosan haladó kistraktornak, majd lehajtott az útról a járdára, előbb egy fának csapódott oldalról, majd az ott lévő ház falának ütközött. A volt politikus nem sérült meg, de a kocsiban, az anyósülésen helyet foglaló nagymamája kiesett a kocsiból, amikor az ütközés erejétől leszakadt a mellette lévő ajtó. A nyolcvan év körüli asszony egyik karját kellett begipszelni és a medencecsontja is eltört, de számos súlyos zúzódásos sérülést is szenvedett.

Fotó: Juhász Géza/Halasinfo.hu

tásban is jártas forrásunk. Ha kissé túloz is, az interneten fellelhető vélemények hasonlóak. Visszatérő a példálózás Ausztriával, ahol belefér egy korsó sör is a rendőritörvényi toleranciába – igaz, az osztrákok jellemzően úgy vezetnek, mintha hímes tojást szállítanának a motorháztetőn.

sziréna

Terepjáróval ütközött Zuschlag kocsija

Lapunk hétfői lapzártájakor még a halasi kórházban ápolták, akkor még nem volt ismert, hogy mikor engedik ki a kórházból, tudtuk meg Zuschlag Jánostól. A kiskunhalasi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit, az

eddigi meg nem erősített információk szerint a balesetet feltehetően a sötét színű terepjáró vezetője okozta. A Szabadkai és az Átlós út kereszteződésében több hasonló baleset történt már, az önkormányzat és a rendőrség közlekedé-

si szakértők bevonásával vizsgálja, hogy lehetne biztonságosabbá tenni a közlekedést ebben a kereszteződésben. Annyi azonban bizonyos, hogy az emberi figyelmetlenség a balesetek legfőbb okozója. P. Á.

Alig néhány óra és néhány száz méter eltéréssel két baleset is történt Kiskunhalas belterületén vasárnap. Egyik esetben egy ittas sofőr borított fel egy parkoló autót, a másik karambol oka pedig a figyelmetlenség volt. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy senki sem sérült meg. A mentőket, a rendőröket és a tűzoltókat is riasztották ahhoz a balesethez, amely vasárnap hajnalban történt az 53-as főút Hősök ligete melletti szakaszán. Szemtanúk szerint egy parkoló Ladának hajtott neki egy másik autó. Információnk szerint az álló jármű sofőrjét éppen a rendőrök kísérték el nem sokkal korábban, mert ittasan vezetett. A karambolt okozó vezető szintén fogyasztott alkoholt a baleset előtt, a jogosítvá-

Halasi ütközések nyát már a helyszínen elvették. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem sérült meg senki, pedig a Lada a tetejére borulva,

a kerékpárút mellett volt. Néhány órával később az 53-as főút és a Kazinczy utca kereszteződésében is karambol történt (képün-

kön). Egy Suzuki és egy szabadkai rendszámú Toyota Hilux ütközött össze. Mindkét jármű alaposan összetört, Fortuna itt is segített az autók utasainak, ugyanis nem volt személyi sérülés. A balesetet a személyautó sofőrjének figyelmetlensége okozta. Az anyagi kár jelentős volt. Kép, szöveg: JL


fejlesztés2014. október 29.

F Kertművelők. Mind az ingatlantulajdonosoknak, mind az önkormányzati ellátórendszernek előnyös a folyamatosan erősödő közmunkaprogram ilyen kihasználása

Ígéretes jövő előtt Kisszállás Felújításokat, útépítéseket és további közösségerősítő munkaszervezést tervez az új önkormányzat

Új lendületet adhatnak Kisszállás hosszú távú jövőjének a most folyó és pár éven belül tervezett beruházások, de különösen azok a transzregionális fejlesztések, amelyek révén a nemzetközi vérkeringésbe is bekapcsolódhat a település. Minderről a harmadik ciklusát megkezdő polgármester, Kispál István beszélt lapunknak. Egyensúlyban Kisszálláson második éve tervezik a község költségvetését hiány nélkül. Míg korábban az eladósodottság szintje meghaladta a 60 millió forintot, a kormány hitel-átvállalási programja révén ettől a tehertől mentesült a község. – A pénzügyi helyzet kiegyensúlyozásához hozzájárult az is, hogy az új rendszerben a feladatfinanszírozás révén a korábbinál jobb helyzetben vagyunk – mondja Kispál István. Tisztább vizek Mindeközben két jelentős nagyságrendű fejlesztés van folyamatban vagy készül a településen. A szennyvízberuházási program eredményeként a csatornahálóza-

tot 100 százalékban kiépítik, vagyis minden porta rácsatlakozhat majd a rendszerre. – Az új szennyvízrendszer kiépítésének programja a jövő év végén zárul hivatalosan, de bízunk benne, hogy már nyáron, a próbaüzem után élvezheti a lakosság a fejlesztés előnyeit – vetíti előre a polgármester, aki beszélt a másik nagy projektről is. A térségben kibontakozó – Pirtón például már előrehaladott állapotban lévő – ivóvízminőség-javító program szintén a következő esztendő végén zárul. Az új víztisztító kiváltja a ma működő konténeres rendszert, amelyre a mért értékek aránya miatt volt szükség. – A víztisztító megvalósítása mellett most a távvezeték is bővülni fog: Újfaluig (a községtől ke-

letre található településrészig – a szerk.) elhatol majd, így az ott élő harmincöt család is részesül a beruházás előnyeiből.

sikeres LEADER-pályázat lebonyolításával már renoválták, de az épület energetikai korszerűsítése még nem történt meg. Ezt többek között a fűtésrendszer megújításával, nyílászárók cseréjével kivitelezné a község. Ezzel párhuzamosan halaszthatatlanná vált az óvoda teljes felújítása is, amely mind a tetőfelújítást, mind a fűtésrendszert és az épület egészét érinti majd. A két intézményt érintő beruházási tervek nagyságrendje eléri a 400 millió forintot – vagyis a megvalósításba külső pályázati forráso-

bejutását könnyítsük, további terveink vannak a külterületi utak szilárd burkolattal való ellátására. Ez érinti például a Rohoda-községrészt. Ugyanakkor a közlekedési Járdák, utcák, utak feltételek javítása a belterületen is Kisszállás nemcsak az ivóvízmi- célunk utcák, járdák felújításával – nőség-javítást, hanem a közleke- tette hozzá a polgármester. dést érintően is a külterületi lakosság segítségére siet a tervek A közösségi együttműködésre is jó hatást gyaszerint. Ennek érdekében – a tanyavédelmi programban való rész- korol a közmunkaprogram kiszélesítése, amelyvétel egyik eredményeként – már nek révén jól járnak ingatlantulajdonosok, alkorábban vásároltak egy korszerű, könnyen irányítható és a felület sa- kalmazottak és a községi ellátórendszer is. játosságaihoz illeszthető útgyalut. Ez akár a téli, akár a csapadékos Nagyszabású tervek kat tervez bevonni a település. őszi-tavaszi időjárás okozta állapo- az oktatásban Kisszállás egyébként saját költtokat kezelni tudja. ségvetéséből tesz hozzá az immár – Ahhoz, hogy a különféle szoci- Felújítás vár a kisszállási két ok- állami működtetésű iskola és óvoális és hatósági szolgálatok köny- tatási intézményre is. A több, mint da fenntartásához. Nemcsak abnyebben és gyorsan eljuthassanak 140 diákkal működő iskola tető- ban reménykednek, hogy a mosa lakossághoz, illetve az ott élők szerkezetét a közelmúltban egy tani magas diákszám – és ezzel


2014. október 29. az intézmény jövője – biztosított lesz eztán is, hanem abban szintén, hogy ugyanígy lesz igény és stabil háttér a kistérségi formában működő idősek otthona fenntartására is. – Erre is komoly szükség van: a már most is harmincfős intézetbe folyamatos a sorban állás a jelentkezők közt. Bár nem kötelező önkormányzati feladat, okvetlenül szeretnénk megtartani, és ebben kedvező, hogy némileg javult az otthon állami finanszírozása is – mutat rá a községvezető.

nosokhoz, nagyobb részben a helyi konyhára jusson. Ezzel egyrészt olcsóbban jutunk jó minőségű alapanyagokhoz, másrészt jól jár mindenki: a dolgozók, a kerttulajdonosok és az önkormányzati étkeztetés is – összegzi a tapasztalatokat Kispál István. A közmunkaprogram egyébként jelentős méreteket öltött Kisszálláson az utóbbi években: 2011től folyamatos emelkedéssel idén már összesen 154 főt vontak be a jövedelemszerző alkalmazásba.

A munkahelyteremtésért

A község jövő évi költségvetésének tervezését a bevezetőben említett pénzügyi könnyítéseken túl is pozitív várakozások övezik. Ezt elsősorban a most folyó beruházásokból eredő iparűzésiadóbevételnövekedés alapozza meg. A község területéhez tartozóan folyik az 55ös és 53-as nemzetközi főutak felújítása, amelyhez ott létesítettek aszfaltkeverő üzemet. Az említett szennyvíz- és vízminőség-javító programok is bevételt hoznak. Kispál István emellett távolabbra Régóta vár rá Halas. Hamarosan indul a városközpontot átszelő néz időben és földrajzilag is. kerékpárút kialakítása. A piaccsarnok épületétől indul a biciklisek közlekedésére szolgáló sáv és egészen a Szilády-gimnázium sarkáig tart majd. Eddig, aki a városközponton a piac felől érkezve kerékpárral szeretett volna átjutni, vagy keresztültolta a főtéren a biciklijét, vagy szabálytalanul átszlalomozott vele a járókelők között.

Kisszállás életében is perdöntő, milyen vonzóerőt produkál a beruházók, munkaadók – vagyis a vállalkozások irányába. E téren sem tétlenkedett a község: korábban megvásárolta egy helyi volt élelmiszeripari üzem objektumait annak érdekében, hogy igény esetén ezekben folytatódjon olyan gazdasági tevékenység, amely bevételt és munkahelyet hoz a falunak. Miközben a válság után az első jelek mutatkoznak arra, hogy megmozdul a gazdaság, Kisszállás már

a krízis idején is igyekezett megtenni a magáét – szervezéssel. Mint arról annak idején külön riportban számoltunk be, a községben a közmunkaprogram nagyszabású és sajátos kihasználásával konyhakertek sorát hozták létre. Az általuk kidolgozott rendszerben a közmunkások egy nagyobb csoportjával – alkalmasint csaknem 30 fővel – idősek vagy hosszabb-rövidebb időre elköltözött kisszállásiak portáit kezdték művelni. – Az volt a célunk, hogy az elhanyagolt, gondozatlan vagy kihasználatlan kertekben termő zöldség, gyümölcs részben a kerttulajdo-

fejlesztésA jövő hátterében

Megújul a piac, indul a kerékpárút-építés

– A fő közlekedési útvonalak fejlesztése kitörési pont lehet a községnek. Az M9-es autópálya építése a hírek szerint új lendületet kap, és a nyomvonal alapján a községünk mellett volna a felhajtó. Ez jó hátteret biztosítana a tőkevonzó képességünk megerősítéséhez, igaz, ez a nagyberuházás még viszonylag bizonytalan. Ugyanakkor a Belgrád-Budapest-vasútvonal rekonstrukciója lényegében biztosra vehető. Az itt áthaladó korszerű vasút logisztikai központokat hozhat a térségbe, ami szintén előmozdíthatja a község továbbfejlődését. Kép, szöveg: KZ

A piacnál jelentős változásokat hoz a városközpont-rekonstrukció. Most a járdán a szerdai és szombati piacnapokon elég nehézkes a közlekedés, a nagy csomagokkal egymást lökdösik az emberek. A beruházás során egy 7 méter 70 centis járdát alakítanak ki, vagyis a jelenleginél jóval szélesebbet, viszont emiatt nem lehet majd a piac előtt parkolni. Az áruszállító járművek csak a rakodás idejére használhatják majd ezt a sávot. A gyalogosok és a kerékpárosok védelmét szolgálja a húsboltnál kialakítandó forgalomlassító sziget is. Egy nagy, 14 és fél méter széles kerékpártárolót is kialakítanak a jelenlegi helyén. Több mint 250 kerékpárt lehet majd betenni az új tárolókba. A bicikliket a buszpályaudvartól egy növényesített rész, úgynevezett zöldfüggöny fogja elválasztani – kaptuk a tájékoztatást Barta Józseftől, a városháza fejlesztési osztályának vezetőjétől.

Ám a beruházás nagy felfordulással jár és türelmet igényel mind a piacra látogatóktól, mind az árusoktól. Járművel nem lehet majd behajtani a csarnok elé és beszedik a jelenlegi kerékpártárolókat is. Azt még nem tudni, hogy ideiglenesen hová lehet majd letenni a bicikliket, erről még egyeztetés folyik. A piacnál a munkálatok várhatóan hoszszabb ideig tartanak, de amint elkészül az új járda, birtokba vehetik a gyalogosok. A kerékpártárolót és a kerékpárutat várha-

tóan az év végén, vagy a jövő év elején helyezik forgalomba. – Az árusoktól és a vásárlóktól előre is türelmet kérünk, és kérjük, hogy amint megkezdődnek a munkálatok, keressenek távolabbi parkolókat – javasolja az osztályvezető. A vásárcsarnok épülete is megújul. A tetőfejújítás már elkészült, és bent a mosdók is. A „Csipke-városközpont megújítása – Kiskunhalas belvárosi akcióterületének fejlesztése elnevezésű projekt közel 1 milliárdos összköltségű DAOP-os fejlesztésre Halas önkormányzata, mint kedvezményezett 660.855.013 forint támogatást kap az Európai Uniótól, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. F. E.
kapcsolat

2014. október 29.

F Madarász Norbert, Kis Csaba, Nagy Zoltán és Cornea Zsolt

Sorsszerű barátság

Mindig kell egy barát sorozatunk előző részében két halasi zenészt, Kis Csabit és Madarász Norbit ismerhették meg olvasóink kicsit más oldalukról. A zenész társadalom baráti szálai azonban öszszefonódnak, „hisz egy másik vonalon” megkeresett és interjúra felkért Nagy Zoli, a Lyra együttes gitárosa szintén Csabit és Norbit nevezte meg legjobb barátjaként. A triumvirátus azonban kiegészült még egy taggal. A péntek esti baráti beszélgetésre Cornea Zsolt, a Halas Táncegyüttes vezetője is meghívást kapott Zoli által. Zuzu otthonában gyűlt össze a csapat. A gondos házigazdák ízletes szendvicsekkel, röviditalokkal és üdítőkkel készültek. A fiúk először a napi történéseket beszélték át, ki mit tett az elmúlt napokban, hogy áll az új Lyra-lemez, ki merre járt, mit csinált? – Nálunk ez mindig így van. Az én otthonom az övék is – kínál hellyel Zoli. – Ők hárman dominálnak legjobban az életemben. De mindannyiukat más helyen és időben ismertem meg. A 14 éves, Tekóba járó Norbit Sebők Judit és Fráter Sanyika mutatta be nekem. Első pár alkalom után nagyon megkedveltem. Szerény és szorgalmas volt. Csabival gyermekkorunkban arról álmodoztunk, hogy egyszer zenekarunk lesz. Cserélgettük a hangszereinket, Csabi édes-

apjának a rádiója mellett gyakorolgattunk. Igazán jelentős évek voltak ezek, hisz ebből lett 1985-ben a WE együttes, Boda Laci, Kis Csabi, Daczi Zsolti és én alkottuk a csapatot. A strand egyik napozója alatt gyakoroltunk egy erősítővel. Nekünk, kezdőknek ez hatalmas dolgot jelentett. Azonban pár hónap után mi kiléptünk az együttesből, és Zsoltinak ez nagyon rosszul esett. Azt mondta szomorúan:„egyszer, még nagyon büszkék lesztek rám”. Ez a fájó lépés

vitte őt előre, hisz bánatában napi 10 órát gyakorolt, és tudjuk ma már, hogy milyen szintekre emelte a hite, a kitartása. Igazságtalan az élet, hogy ilyen fiatalon elragadta közülünk. Zoli és Cornea Zsolti barátságát mi más, mint a zene hozta össze. Hiába az eltérő stílus, a más zenei műfaj, a zenészek gyorsan összefüggést tudnak találni az irányzatok között. – A Vízmű Klubban volt buli, ahová szórakozni mentünk le. Épp akkor a Kontorás Zenekar szolgáltatta

a talpalávalót, amelynek Szabó Zoli, Vass Lóri, Lőczi Attila voltak a tagjai. Megbolondultunk, megzavarodtunk a népzene hallatán, körberaktuk őket fröccsökkel, ők meg csak húzták, húzták. Doktor Laci vezette akkoriban a Halas Táncegyüttest, és a suttyó kis srácok, mint Cornea, hihetetlen jó fejek voltak. Olyanynyira összehaverkodtunk, hogy bejártam a táncpróbákra, mert a fejembe vettem, hogy megtanulok egy-két lépést. – Emlékszel? – szól közbe Zsolt. – Székesfehérvárra mentünk a táncegyüttessel fellépni, és a Park Áruház előtt várakozott a buszunk, amikor te véletlen arra keveredtél, talán épp hazafelé tartottál. – Hogy felejthetném el? – nevet fel Zuzu. – Filmbe illő módon felrángattatok a buszba, amelynek az ajtói azonnal záródtak, és a hétvégét veletek töltöttem. Egy szál ruhában, egy fillér nélkül, de semmiben nem szenvedtem hiányt. Átérzed ezt a barátságot? – néz rám kérdőn Zoli. – Ott laktam velük, elláttak élelemmel, mindenem megvolt. Vasárnap éjjel értem haza, de a szüleim már nem is lepődtek meg az eltűnésemen, hisz máskor is adódott olyan, hogy napokra kivontam magam a forgalomból. De akkoriban nem volt még mobil, hogy értesíthessem őket, hol és merre vagyok, szegények, hogy mit élhettek át, nem tudom. A rock és a népzene halasi találkozása Szabó Zolinak (Jumbónak) köszönhető. Kitalálta, hogy egy mezőkölpényi dalt meg kellene vadítani egy kis rockkal. – Akkoriban ez a műfaj még egyáltalán nem volt ismert – kapcsolódik a beszélgetésbe Kis Csabi. – Bejártunk próbákra, táncházakba, nagyon

tetszett nekünk a két stílus találkozása, összefonódása. Azt hiszem, hogy ha jobban kitartottunk volna emellett, akkor napjainkban olyan híresek lennénk, mint a Csík zenekar. De sajnos, másként alakultak a dolgok. – A Csíkról jut eszembe –, eszmél fel Zuzu. – Katonai „Ki mit tud” volt, talán Kecskeméten. Zsoltiék bent táncoltak egy fellépésen, én meg a fogasok alatt ültem, magányosan. Odajött egy kedves, barátságos ember, és megkérdezte: „Mit csinálsz itt, barátom?”. „Várom a testvéreimet – feleltem –, bent táncolnak”. Erre ő komótosan kivette a tokból a hegedűjét, és elkezdett gyönyörűen muzsikálni. Persze gyorsan körénk gyűltek az emberek az előtérbe. Csík János már akkor is érték volt, de hogy ott és akkor csak nekem zenélt, nem felejtem el. Nagy Zoli nemcsak a barátait, de a feleségét is a zenének köszönheti, hisz Esztivel egy szolnoki koncerten ismerkedtek meg. We, Ozirisz, majd a Lyra – Zoli mindig is jókor és megfontoltan döntött a váltásokról. – Bőrnadrágban, raszta fejjel bementem a Művelődési Házba, egy Lyra koncertre. Csodálkozott is Csorvási Zoli, mit keresek itt. De bízott bennem, és lehetőséget adott arra, hogy ennek a fantasztikus együttesnek a tagja legyek. Épp minap mondtam édesanyámnak, hogy 30 évente felül kell bírálnunk, mit rontottunk el, hol hibáztunk, vagy épp mi az a jó, amit bevonzottunk az életünkbe. Én 30 év múlva is épp így várnám ezeket a fiúkat. Jó Isten vagy a véletlen hozta így, hogy ez a három srác az életünk része, nem tudom. Az biztos, hálás vagyok érte! Nagyon! Vadkerti Mónika

Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatod? Időseket köszöntöttek a gyerekek, a Nyúl utcai Idősek Otthonában Októberben az egész hónap az idősekről szól, így van ez a halasi Nyúl utcai Idősek Otthonában is. A szépkorúaknak október 21-én délelőtt a Központi Református Általános Iskola diákjai zenés, verses műsorral kedveskedtek. A Feketéné Dánfi Krisztina vezette énekkar és a 3. osztályos tanulókból álló furulyások Csorvási Zoli gitáros tanítványaival – Sándor Dániel, Vereb Dániel és Fekete Patrik – kiegészülve segítették Kutasi

Klára tanárnő dráma tagozatosainak előadását. Az otthon ebédlőjében összegyűlt, közel hatvan fős nézőközönség igazán hálás volt. Néhányan az ismerős dallamokat a gyerekekkel együtt dúdolták, énekelték. Az idősek közül többen is a Központi – korábban Szűts József – Általános Iskolába jártak, így nekik külön örömöt jelentett az iskolások színvonalas előadása. A szépkorúak a műsorért cserébe saját készítésű ajándékot adtak át

a gyerekeknek, az Otthon vezetése pedig szeretetvendégségre hívta a szereplőket. A 110 főt számláló otthon lakóit délután a Halasi Citerazenekar szórakoztatta, és még ebben a hónapban több óvodai csoport is köszönti majd őket. A „Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatod” dal refrénjére maguk a gyerekek adták meg a választ szeretetteljes programjukkal. (K)


2014. október 29.

56 emlékezete máig él

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulójáról emlékeztek meg Kiskunhalason is. Az országzászló felvonása után a filmszínházban tartott ünnepségen a korabeli eseményeket idézték fel a II. Rákóczi-középiskola diákjai, majd a főtéri 56-os kopjafánál helyeztek el koszorúkat és virágokat a megemlékezés résztvevői. A borongós időjárás ellenére délelőtt násánál, amelyet a Himnusz hangjai- ba beiktatott városvezető, közjogi sokan részt vettek az Országzászló ra húztak a magasba. Az ünnepségen méltóságai és az új képviselő-testüemlékműnél az nemzeti zászló felvo- megjelentek a frissen a hivataluk- let tagjai is.des politika mérhetetlen rombolást produkált, amit tetézett a lelkekben végzett pusztítás, a közösségek ellehetetlenítése. A forradalom leverését követő évtizedekben tilos volt erről beszélni, de 1989. óta a forradalom kitörésének napja, október 23. nemzeti ünnep Magyarországon. A helyi ünnepségen a II. Rákócziközépiskola tanulói elevenítették fel színvonalas előadásukkal az akkori eseményeket. A megemlékezés résztvevői az előadás után a Bethlen Gábor téren álló kétágú 56-os kopjafához vonultak át, ahol koszorúkat, virágokat helyeztek el az 56-os események kiskunhalasi áldozatainak emlékére. Kép-szöveg: PÁ

HELYESBÍTÉS

Múlt heti számunkban, a szovjet hadsereg kivonásának megkezdéséről szóló cikkünkben (Amikor Kiskunhalas volt a világ közepe) tévesen szerepelt a dátum: a csapatkivonás 1989. április 25-én kezdődött. A pontatlanságért elnézést kérünk. A szerk.

Két alpolgármestere lesz Fülöp Róbertnek tak ezzel kapcsolatban. Több forrás is a fiatal, igen ambiciózus, nagy munkabírású Farkas Dánielt emlegette a poszt várományosaként. Fülöp Róbert is rá gondolt, és a feladatra kiszemelt meg is kapta a képviselőtestület tagjainak támogatását. Az újkori várostörténelem legfiatalabb alpolgármestere lesz a 26 esztendős Farkas Dániel. A másik, társadalmi megbízatású alpolgármester személye a nemzetiség soraiból került ki. Szűcs Csaba igent mondott a felkérésre, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke, vállalkozó segíti majd a városvezető munkáját. Arra sem volt példa a rendszerváltás óta, hogy a cigány nemzetiség soraiból kerüljön ki alpolgármester.

Zsúfolásig megtelt a városháza díszterme az új testület alakuló ülésére. Az esemény több szempontból is történelminek mondható: soha nem fordult elő a rendszerváltás óta, hogy jobboldali vezető irányítsa a várost. Olyan sem fordult elő, hogy valamennyi körzeti képviselőt egy politikai szervezet Elásott csatabárd soraiból válasszanak meg a halasi- A frissen megválasztott, majd esak. Fülöp Róbert személyében az el- küt tett polgármester világosan foső Fidesz-KDNP jelölte politikus lesz galmazott beszédében. Elmondta, öt évig Halas polgármestere. tisztában vannak azzal, hogy nagy esélyt adtak a választók nekik és ezSegítők zel élni is kívánnak. – Azt kell látnia Az alakuló ülés legfontosabb és a halasiaknak, hogy acsarkodás helegnagyobb érdeklődéssel várt ese- lyett cselekedünk, dolgozunk. Ássuk ménye az volt, hogy az újdonsült el a csatabárdot, fogjunk össze Kisvárosvezető kit kér majd fel az al- kunhalasért. Partnerséget ajánlok polgármesteri feladatok ellátására. A mindenkinek, és együttműködést városban napok óta találgatások vol- kérek mindenkitől. Komoly elkép-

Fotók: Pozsgai Ákos

A rendszerváltás óta legfiatalabb főállású és a nemzetiség soraiból felkért, megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármesterrel vág neki a város vezetésének Fülöp Róbert polgármester. A képviselő-testület alakuló tanácskozásán Farkas Dánielt és Szűcs Csabát választották meg alpolgármesternek. Az új városvezető beszédében megígérte, hogy acsarkodás helyett a dolgos hétköznapoké lesz a főszerep. Fülöp Róbert partnerséget ajánlott minden oldalon és együttműködést kért mindenkitől.

Az 1956-os forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye, amelyről sokáig tilos volt beszélni Magyarországon. 1956. október 23-án forradalom, majd szabadságharc bontakozott ki hazánkban a diktatúra és a szovjet megszállás ellen. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-11-én. – Október 23-a nem gyásznap. Október 23-a a nemzet feltámadásának ünnepe. Az a pillanat, amikor a halálra kínzás határáról a nemzet egyetlen ugrással a világtörténelem fényébe lép. A magyar alkotókészség legújabb kori csodáját ünnepeljük ezen a napon – mondta a filmszínházban tartott városi megemlékezésen ünnepi beszédében Kelemen András, a Magyar Nemzeti Fórum országos alelnöke, aki ugyanakkor emlékeztetett: a forradalom és szabadságharc bukása hatalmas károkat okozott a nemzetnek. Az akkori, majd az azt követő sok évtize-

jeles napok

F Szûcs Csaba, Farkas Dániel F Fülöp Róbert, Mezei János és Bányai Gábor

zeléseink vannak a vállalkozásfej- Bizottságosdi lesztésre, a munkahelyteremtésre. Jelentős uniós forrásokat használ- A korábbi 2 bizottság helyett a jöhatunk fel Kiskunhalas fejlődésének vőben 3 ilyen testület segíti a hatékoérdekében. nyabb munkát. Az ügyrendi és szociálist Aradszky Lászlóné vezeti, tagként Parlamenti segítség Hunyadi Péter, Hevesiné Vincze Éva, Az ünnepi képviselő-testületi ülésen Vízkeleti Szabolcs, Kolompár László ott volt Bányai Gábor országgyűlési és Palkovicsné Gangl Éva dolgozik. képviselő is. Ő felajánlott minden se- A Pénzügyi, Költségvetési, Gazdaságítséget annak érdekében, hogy Kis- gi és Településfejlesztési Bizottságban kunhalas fejlődhessen. Hangsúlyozta, Skribanek Zoltán lesz az elnök, Gyönhogy a választási időszak, az ígéretek gyi László, Laskovicsné Terzics Edit, korszaka véget ért, most már a tet- Tapodi Attila, Ván Barna és Kovács tek következnek. A politikus kiemel- Imréné tagként ténykedik. A Köznete, hogy összefogás mentén fel lehet velési, Kulturális, Sport és Humánmajd építeni a város jövőjét. politikai Bizottságot Váradi Krisztián

vezeti, helyet kapott még benne Bognárné Nagy Éva, Kuris István László, Vincze Attila, Patocskai Tamás és Szilágyi Pál is. Megyei kapocs A halasi testület alakulásának napján volt a megyei közgyűlés ünnepi tanácskozása is. A várost ketten képviselik az új szervezetben: Skribanek Zoltán, a Fidesz-KDNP és a Jekő Attila, az MSZP listájáról szerzett mandátumot. A közgyűlés legfontosabb feladata lesz az uniós források hatékony felhasználása, a települések koordinált fejlesztése, a versenyképes megye megteremtése. Jáger Levente


10

a pesti srác

2014. október 29.

Egy ötvenhatos pesti srác Halason Az állatotthon-vezetőként megismert Ákossy Zoltán részt vett a Köztársaság téri harcokban Még emlékszik arra a viccre, amit a legendás Pongrátz Gergely, a Corvin-köz híres parancsnoka mesélt vigasztalóan a „fiúknak” az eltiport 56-os forradalom és szabadságharc után. Emlékszik arra a szörnyű pillanatra, amikor a keze közül lőttek le a szovjetek egy kislányt, mert az a pillanat gyújtotta meg a szívében a forradalomhoz való csatlakozás vágyának lángját. Ákossy Zoltán most elmesélte a Halasi Tükörnek is, mi történt vele és mit tett 56 dicső és tragikus őszén. Slágerszórás „Hiába menekülsz, hiába futsz” – a 30-40-es évek nagy szerelmi slágerének e nevezetes sora szerepelt azokon a szórólapokon, amiket egy ismeretlen azonosságú kisrepülőgépről hintettek a levegőbe Budapest felett 1956 nyarának végén. A röpiraton egy éppen ledőlőfélben lévő Sztálin-szobor zuhan az alatta menekülő Rákosi Mátyás fejére. – Akkor még senki sem sejthette, hogyan magyarázza majd meg a bekövetkező események sora ezt a gúnyrajzot. Egyikünk sem gondolta volna augusztusban, hogy októberben kitör a forradalom – emlékezik Ákossy Zoltán. Amikor megállt a villamos… A földbirtokos nagyapától és mérnök apától származó, 1956-ban 16 éves fiatal mindaddig csak annyit látott-érzékelt a kommunista rendszer abnormális működéséből, hogy szár-

mazása miatt általában eltanácsolták az iskoláktól, és hogy nem volt előnyös emlegetnie az elődei társadalmi helyzetét. Így fordult a sport, az öttusa felé, és miközben végül sikerült a testnevelési főiskolára bejutnia, segédmunkásként dolgozott Pesterzsébeten. Délután onnan utazott éppen hazafelé azon a napon – október 23-án –, amikor Pesten, a Petőfi-szobornál hirtelen megállt a 2-es villamos. Ruszkik, haza!

tabb. Végül a Nemzeti Múzeum felé vonultunk, hogy Petőfi emlékéhez hasonlatosan valaki felolvassa a fiatalok 16 pontos követelését. Onnan áramlott át a tömeg a rádió épületéhez, a közeli utcába, ahol megtörténtek az első összeütközések. A lármától és a tülekedéstől nem láttam pontosan, hogyan kezdődött, csak azt, hogy köveket dobáltak és lövések dördültek, és amint tudtam, menekülni kezdtem. Mivel sportoltam, jól futottam, elszaladtam egészen a Nyugatiig… Nyílt keblekkel Bár megijedt, a tinédzserkori kíváncsiság Ákossyt és egy barátját is az utcákra vitte 24-én. A Nyugatinál szembetalálkoztak azzal a csoportosulással, amely délről, a körút felől haladt a Duna felé – élén egy idős, elegáns asszonnyal, aki a keblén szétnyitott kabáttal tüntetett. Az egyik mellékutcából éppen akkor futott elő egy kisebb fegyveres osztag. Az asszony ekkor elkiáltotta magát: „Ide lőjetek!”. A katonák azonban nem rá, hanem a mögötte haladó civil, de könnyű kézifegyverekkel érkező férfiakra lőttek.

– A nagy tömegtől csak annyit láttam, hogy tüntetés van, és szónoklatok hangzanak fel, de kivenni csak annyit tudtam, amit be-bekiabáltak a beszédek hatására: „Ruszkik haza!”, „Kossuth Lajos azt üzente…!” és effélék. Kíváncsi lettem, csatlakoztam, és onnantól vitt, sodort magával a tömeg. Mivel engedélyezett gyűlésként indult, nem voltak rendőrök, de Sokan fekve maradtak… érezhető volt, hogy a tömeg hangu- – Szinte spriccelt az aszfalt ott, lata egyre indulatosabb, felszabadul- ahol egy-egy lövedék a földbe csa-

pódott. A katonák oszlatni akartak, Egyszer csak feltűnt két és a tömeg el is kezdett menekülni. Ekkor egy golyó a közelben vágódott eszeltük, hogy a síndarab be a kövezetbe, és egy felpattanó ladó jármű lánctalpa és hát szilánk sebet ütött a fejemen. Annyira vérzett, hogy alig láttam, ahogy és ha a páncélos megáll, én is futni kezdtem, és a seb nyo- dig kibújik belőle, azt a k ma máig éles mélyedésként tapint- re is hajtottuk: a tankot s ható a koponyámon. Visszapillantva még láttam, hogy ketten fekve is gyújtottuk, de az első l maradtak a lövések után, úgyhogy katonák visszabújtak. Úja a Váci úton szinte hazáig szaladtam, rémülten, a vérző sebbel se törődve. mire végül előjöttek, és a Anyám nagyon megijedt, de ben- Így jutottam én is egy erős nem, ahogy múlni kezdett a rémület, már újra feléledt, hogy másnap felé: tarkólövést kapott, elterült a megint kimegyek. járdán, és a feje körül nagy tócsában csak ömlött a vér. A hal meg ott Táskák, testek, kozákok verdesett a szatyorban… Míg élek, Így is tett: október 25-én a Parla- sosem felejtem azt a szörnyű, bizarr mentnél gyülekező tömeghez csat- látványt. Éveken át sokszor álmodlakozott, és végighallgatta a forra- tam is vele. dalom mellett érvelő szónoklatokat. Kisvártatva azonban újra megsérült. Támadás a tank ellen – Amikor eldördültek a lövések, a A megrázó tragédia Ákossyban és tömeg már menekülőben volt, hatal- három barátjában megérlelte a dönmas volt a feszültség, és futtában is tést: ők is harcolni akarnak a szovláttam, hogy tucatszámra hevernek jetek ellen. az eldobált táskák, esernyők, és per- – Annak az ártatlan kislánynak a sze mind több ember maradt fekve halála volt a lökés, hogy tegyünk vaa Kossuth téren és a pártház utcájá- lamit mi is. Négyen mentünk ki a Vában. Én is befutottam az egyik utcá- ci út környékére, de közülünk csak ba, ahol, meglepetésemre, nem uni- G.-nek volt fegyvere: egy könnyű kaformizált szovjet katonák, hanem rabély, meg volt nálunk három, benolyan kozák-forma orosz fegyvere- zinnel töltött palack, meg egy darabsek álldogáltak a kapualjakban. Az ka vasúti sín. Az első tehát az volt, egyik hirtelen kiugrott elém, de olyan hogyan tudunk fegyvert szerezni. gyorsan, hogy megállni sem tudtam: Egyszer csak feltűnt két szovjet tank. így a puskája csöve vagy szuronya a Azonnal kieszeltük, hogy a síndaramellembe fúródott. A vértől és a kia- bot D. bevágja a hátul haladó tank bálásuktól megint megrémültem, és lánctalpa és hátsó meghajtó kereke rohanni kezdtem. közé, és ha a páncélos megáll, akkor felgyújtjuk, aki pedig kibújik beDöntő drámai pillanat lőle, azt a karabélyos lelövi. Ezt végre Ákossy sérülése szerencsére nem is hajtottuk: a tankot sikerült megálvolt vészes, de szülei, elővigyázatos- lítanunk, fel is gyújtottuk, de az elságból, másnap már csak a piacra en- ső lövés célt tévesztett, és a katonák gedték el. A tizenegyéves, szomszéd visszabújtak. Újabb palackot dobtunk kislánnyal – fegyelmezetten, kézen be, mire végül előjöttek, és a társunk fogva – együtt mentek a Lehel téri pi- le is szedte őket. Így jutottam én is acra, ahonnan halat vittek haza. egy erős kézilőfegyverhez: egy szov– Siettünk, hogy a kislány a halat jet pisztolyhoz két tárral. Később a mielőbb betehesse a kádba. Láttuk, másik tankból is észlelték, mi történt, hogy szemből szovjet katonák ér- de mi addigra elhatároztuk a stratékeznek, ezért direkt átmentünk az út giát: ha a nyomunkba erednek, anymásik oldalára, és igyekeztünk feltű- nyifelé szaladunk, ahányan vagyunk, nés nélkül haladni. Nem volt már sok nehogy levadászhassanak minket. hazáig, amikor hallottuk, hogy kiabálni kezdenek, és már a hátunk mö- „Tudtuk, miről szól a harc” gött voltak, amikor lövések dördül- A stratégia bevált, így 28-án a fitek. Nem tudtam, mi történik, csak úk csatlakoztak a Baross és a Közazt, hogy menekülnünk kell. Ennek társaság téren, az Üllői úton harcoellenére egyszer csak a kislány ke- ló alakulatokhoz. zén éreztem egy hatalmas rántást, – Ott vagy félezer civil vett részt a aztán mintha elengedett volna. Oda- harcokban. Máig csóválom a fejem, néztem, de akkor már hanyatlott le- amikor azt látom, miféle hazugságo-


2014. október 29.

szovjet tank. Azonnal kibot D. bevágja a hátul hatsó meghajtó kereke közé, akkor felgyújtjuk, aki pekarabélyos lelövi. Ezt végsikerült megállítanunk, fel lövés célt tévesztett, és a abb palackot dobtunk be, társunk le is szedte őket. s fegyverhez…

tánt is előállították a rendőrségen. – A volt Engels térre vittek. A rend az volt, hogy amikor kérdeztek, akkor egyben meg is pofoztak és öszsze is rugdaltak. Szinte állandóan vertek, amíg bent voltam, és néha az volt az érzésem, hogy ha védekezni próbálok, akkor még veszettebbül ütnek. Ellenem viszont semmiféle bizonyíték nem volt, ráadásul túl fiatal is voltam hozzá, hogy kivégezzenek. Meggyőződésem, hogy sokunk, akik fiatalok voltunk, csakis így maradhattunk életben. A végén már csak attól féltem, igaz, éveken kat nyomtattak ki 1957-ben az „el- át, nehogy valamelyik külföldi újság lenforradalomról” a kommunisták. olyan képet közöljön, amelyiken én Sem „nyugati típusú”, sem lefűré- is rajta vagyok. szelt csövű puskát nem láttunk, és persze nem volt igaz az sem, hogy Vigasztaló emlékek a csőcselék mozgalma volt az egész. 1956 eltiprása megrendítő erővel Mindannyian tudtuk, miről szól a for- érte Ákossyt és köreit is. Előttük is világossá vált, hogy nemcsak a mozradalom és a szabadságharc. galmat, de vele az országot is elárulAljas kegyetlenség ták belülről, cserbenhagyták kívülAznap őket a Baross parancsnoka ről, „testvér testvér ellen fordult”, és a Köztársaság térre küldte felderítő- sokan azonnal érezték: külföldre kell nek, de a küldetés drámai véget ért. menni-menekülni a pusztító követ– Hárman mentünk a csapatunk- kezmények elől. A keserűséget ma ból a térre, hogy felmérjük, kik és már csak az emlékek és az emlékemilyen erőkkel vannak ott. Az egyik zet képes oldani. kapualjból azonban egyszer csak – Ma már könnyebb büszkeséget előbújtak magyar karhatalmi egyen- és vidámságot érezni azon, ami akruhások, és agresszíven faggatóz- kor merő kétségbeesés és fájdalom ni kezdtek, mit nézelődünk ott. Fu- volt. A Corvin-köziek közül is sokaktásnak eredtünk, mire lőni kezdtek. kal, így Pongrátz Gergellyel baráti Én gyorsan futottam, de az egyik viszonyban voltam. Ő mondogatta sarokról vissza is lőttem a szov- sokáig azt a „viccet”, ami inkább vijet pisztollyal, mire az engem üldö- gasztaló szófordulat volt: „Miért volt ző alakok megálltak. A társaim kö- Magyarország a legjobb a fociban zül viszont többet is kivégeztek ott, 1956-ban” „Mert minden sarkon állt és igaz, amit aztán sokáig próbáltak egy Puskás Öcsi!” A „puskás öcsik”, letagadni: hogy ott, helyben, az épü- vagyis a fegyvert ragadó pesti sráletek virágágyásai alatt, frissen el- cok a magyar történelem egyik szép emlékképe, örülök, hogy nemcsak hantolták őket… Gergely kiskunmajsai múzeuma, haSzerencséjükre túl fiatalok nem Budapesten szobor is őrzi az voltak emléküket! Csak azt sajnáljuk, hogy A forradalom elfojtása és a szabad- már a rendszerváltás után és mind ságharc leverése után Ákossy Zol- a mai napig olyan sok párt és politikus próbálja felhasználni magának 56 emlékét. Út a jelenbe Ákossy Zoltán végül később elhagyta Magyarországot, Németországban tanult, élt és dolgozott hoszszú esztendőkön át. Végül a szíve visszahozta hazájába. Kapcsolatát átmeneti második hazájával nemcsak ismerősi és baráti szálak éltetik, hanem a térség 56-osaival való ismeretsége, illetve a halasi állatF Ilyen szovjet pisztolyt szer- menhelyen végzett vezetői munzett, miután kiégettek egy kája is. Kép, szöveg: KohoutZ tankot

a pesti srác

11

Halas népe! Magyarok! Részletek Ifj. Nagy Szeder István 1956-os beszédéből Mélységes alázatossággal küldjünk egy néma, de egész lényünkből fakadó, megigazult fohászt az Egek Urához! Aki megengedte érnünk a mai napot… A második néma fohászunk legyen azoké, akik az Úristen akaratának földi munkásai – földi létünk legtöbbjét: életüket áldozták a haza, a magyar, a mi szabadságunkért! Az ő haláluk, emberi mértékkel nem mérhető lelkierejük, a szabadságra vagy halálra feltevő, világot bámulatba ejtő hősiességük a kizárólagos oka annak, hogy ma itt állhatunk, újra együtt lehetünk. Az Úristen után övéké a hála, s hajtsuk meg néma csendben, egy pillanatra fejünket emlékük előtt! Szabadságharcunk özvegyeiről, árváiról, rokkantjairól méltó módon való gondoskodás! (…) A nemzet polgárai között a törvények előtti és biztosított egyenlőség helyreállítása! Egyenlő elbánásban részesüljenek a földdel foglalkozó törpebirtokosok, kisgazdák, szövetkezeti tagok! Szabad ipar és szabad kereskedelem előnyeit egyformán élvezhesse a kisiparos, kiskereskedő, szövetkezeti tagság! A kommunista párt egyeduralmának, az erre utaló mindenféle nyílt vagy burkolt törekvéseknek meg kell szűnniük! Város és párt vezetőinek kielégített lakásigényeit szigorú ellenőrzés és vizsgálat tárgyává teendők. Meg kell szűnni a fegyveres erők kéretlen beavatkozásának a polgári életbe, és annak, hogy a polgári élet bármely megnyilvánulása akár (az) egyéni, akár a közösségi élet szempontjából ki legyen téve a fegyverek terrorjának. (Az) 1947 óta létrehozott törvények, rendeletek, határozatok elbírálása, szolgálták-e, szolgálhatták-e a nép, a nép egyetemének érdekeit? Államközi szerződések felülvizsgálata, a nép érdekeit szolgálják-e, szolgálták-e, a Varsói Szerződés elfogadása mellett szavazó országgyűlési képviselők erkölcsi, anyagi, jogi felelősségének megállapítása, ez adott módot az orosz beavatkozásra. Szovjet csapatok kivonására azonnali tárgyalás megkezdése, az időpontnak a magyar érdekeket szolgálóan való megállapítása! (…) Politikai foglyok ügyében hozott ítéletek azonnali hatályon kívül helyezése, ezt követően, kívánság esetén sürgős újratárgyalása, a jogtalanság elkövetésében részes hatósági szervek, bírók, stb. felelősségre vonása, kivéve, ha ettől a sértett fél szabad és határozott nyilatkozattal eláll. A jogtalanságokat szenvedőket teljes kártérítés illeti meg, mindez vonatkozik a jogtalanul fogva tartott Mindszenty József esztergomi érsekre, Pétery József váci püspökre, a halasi Borbély Pálra, másokra, sokakra. Nemzeti ünnepek ezek legyenek: március 15., október 6., és ezután október 23. Kettős ünnepek és munkaszüneti napok legyenek: karácsony, húsvét, pünkösd, azon kívül november 1., halottakról megemlékezés napja, dec. 31, szilveszter, az év utolsó napja. A magyar nép a maga módján, de Istent hívő, Istent valló, vallásos nép volt mindig. Vallás megvallásának, gondolat nyilvánításának a nemzet érdekében teljes szabadsága! Rádió és sajtó keresztény és magyar nemzeti, emberi törekvések, erkölcsi normák alapját kövesse. Helyi lap hozandó létre, a város egyetemét, polgárainak érdekeit szolgálja, idő multával, mely történetileg is, (az) utókor ítélőszéke előtt is igaznak, elfogulatlannak bizonyuljon. Nemzeti öntudatunkat sérti, és ezért szűnjön meg a „köte-

lező” „elvtárs” és az „orosz taktus”. Mezőgazdaságnak értelemellenesen történt megváltoztatása sok esetben! Az így előállt problémákat sürgősen orvosolni kell, a nemzet jelenlegi és jövőbeni értékeinek figyelembevételével. (…) Beszolgáltatások rendszere azonnal szűnjön meg! Állami gazdaságok fő feladata legyen megfelelő vetőmagokkal, facsemetékkel való ellátás, szolgáltatás. Termelőszövetkezetek maradnak, esetenként megszüntetésükről törvény gondoskodjék, önkényeskedés, jogtalan vagyonszerzés lehetőségének kizárásával. Szövetkezetek tulajdonjoga üzletrészek, részvények formájában a tagok javára rendezendő. (…) Utcanévtáblák egész rendszere egyedenként vizsgálat alá vonandó, a szükséges korrekciók elvégzendők, szakértők közbejöttével. Fegyveres alakulathoz tartozók, iskolai tanulók egyenruhái a magyar múltnak, gondolkozásnak, ízlésnek feleljenek meg. Felelősségre vonások kizárólag az arra hivatott fórumok előtt történhessen(ek), önbíráskodás minden esetben, minden eszközzel meggátlandó, aki erre hívatott és elmulasztja, felelősségre vonandó. Felelősségre vonás megindításakor azonnal teljes vagyonzár rendelendő el! (A) szombat esti, 1956. okt. 27-i felelőtlen lövöldözésnek kettő áldozata van, egy veterán kommunista borbély és egy 16 éves alsószőlőbéli kislány, (az) ügyben vizsgálatot ígértek, eredményről semmi hír. Demokráciát akarunk, annak minden íratlan és írott szabálya szerint, csűrés-csavarás, mellé magyarázások feltétel nélküli kizárásával, az egyedüli és végső döntés és ellenőrzés joga kizárólag a magyar népet illeti, kossuthi értelemben a nép egyetemét! A magyar nép nem kiskorú! A nép árulója az, aki állítja, arra törekszik, hogy ez a nép képtelen a maga sorsának irányítására! A nép árulója az, aki vagy akik felette, csakis saját zsarnoki ösztönüket követve, a nép feletti uralom jogát maguk számára bitangolják, arra törekszenek, azt elősegítik! A nép felségjogának maradéktalan biztosítására és érvényesítésére rendszeressé kell tenni a népszavazást bármire nézve, amit maga a nép – nem a hatalom – szervei hajtanak végre. (…) Szabad választások, titkos jelölést követően titkos választás, először és egyedül helyhatóság-választások, azt követően megyei, végül az országgyűlési választások tartandók meg, az alulról való szervezeti felépítés elvének megfelelően, a népakarat megnyilvánulásának teljes tiszteletben tartása mellett. A választásokon az a párt vagy szervezet vehessen részt, amely a vezetését, annak személyi összetételét titkos jelölés és titkos választás útján, a többi pártok küldöttjeinek ellenőrzése mellett hajlandó és ki tudja mutatni. (…) Minden lakójának az országnak, a városnak, a községnek! Rá vagyunk utalva egymásra mindig, de különösen – mint a mostani – sorsfordulókon. Az értelmiség hatalmi harcok érdekében se különüljön el a nép munkás és paraszti részétől, ahonnan származott, kinőtt. Ő a nemzet, a nép agya, elsősorban neki kell vállalni és viselni a felelősséget a nemzet sorsáért, ezeréves maradék örökségünkért! (Kiskunhalas, Kuruc szobor, 1956. október 31.)


12

HÍREK

2014. október 29.

Ha Ön hisz a csodákban, ne olvassa tovább! Igen, ha hisz a csodákban, akkor ez a cikk tényleg nem Önnek íródott, mondja Csányi Zoltán, a Csányi és Társa Biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft. vezetője. – Még időben szeretnénk szólni annak, aki hagyja, hogy segítsünk.

Egyre több szakértő szerint öszszeomolhat a magyar nyugdíjrendszer. 2050-re négy aktív korúra már hat eltartott jut, ennek hatása pedig tükröződni fog a nyugdíjakban is. 2009-ben még csupán a felnőttek 79 százaléka, 2013-ban már 86 százaléka tartotta fontosnak az öngondoskodást, konkrét lépéseket azonban nemigen tettek érte. A „korfa” világosan mutatja a szomorú jövőt!

Az alábbi ábra szemlélteti legjobban, miről is van szó. A jelenlegi aktív dolgozó korosztály számára kirajzolódik a jövő. A hiányzó eltartók miatt várható a nagy baj! Mi, magyarok hajlamosak vagyunk feladni a hosszú távú céljainkat a rövid távúakért. Nagyobb lakás, újabb autó vagy televízió, úgy vásárolunk, hogy nem gondolunk bele, ezeket is csak nagy áldozatok árán tudjuk megvenni, közben telnek az évek, és amikor nyugdíjasok leszünk, rádöbbenünk, milyen kevés pénzből kell megélnünk.

Jelenleg havi nettó 120-240 ezer forintra van szüksége egy átlagos magyarnak, hogy megéljen. Legalább ennyi pénzre lenne szüksége nyugdíjas éveiben is. Mi a biztosíték arra, hogy lesz majd ennyi pénze? Szemléletváltásra van szükség, mert különben nagyon sokan padlót fognak majd! A jövőnkről való gondoskodás már a jelenünk feladata! Az öngondoskodás a nyugati társadalmakban mára teljesen elfogadott dolog, egy fiatal amint elkezd dol-

gozni, azonnal félretesz a nyugdíjára. Ezért láthatunk annyi német nyugdíjast a nyaralóhelyeken. Előre gondoskodtak a jövőjükről. Mindezt mi is megtehetjük, erre a legjobb megoldás a nyugdíjbiztosítás. Az ügyfél a saját jövedelemadójából az éves díj 20 százalékát, de maximum 130 ezer forintot is visszaigényelhet. Ne hagyja, hogy a pénzét más költse el! A másik lehetőség az Önkéntes Nyugdíjpénztár, itt 100.000 forint a visszaigényelhető összeg. Aki még tényleg a csodákban hisz, az ne jöjjön be hozzánk! A Csányi és Társa Biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft. a nyugdíjbiztosítások és önkéntes nyugdíjpénztárak teljes körű kínálatával, valamint több mint 22 éves szakmai tapasztalattal várja az ügyfeleket. Mi nem meggyőzni szeretnénk Önt. A kérdést az aktuális nyugdíjhelyzet már régen feltette Önnek is. De a döntést is Önnek kell meghozni! Mit választott volna a 30-40 évvel idősebb, nyugdíjas önma-

ga? Most egy doboz cigit naponta, vagy a kiszámítható nyugdíjat? Tudom, sokszor hallottam már, könynyű nekem, én nem dohányzom... Abban is igaza van, hogy a kevésből nem egyszerű a nyugdíjra félretenni, viszont a kevésből még keveset mindig lehet, de a semmiből már képtelenség… Beszéljen erről a témáról a családjával, kérdezze meg a véleményüket, a várható népességi adatok ismeretében osszon-szorozzon, csak az öngondoskodásé a jövő! Mi nem egy virtuális iroda vagyunk! Tanácsadó irodánkat Kiskunhalason, a Köztársaság utca 12/a szám alatt találja, ha kérdése van, kérdezzen bátran, én ott szeretnék lenni a nyugdíjba vonulási ünnepségén is! Csányi és Társa Biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft. Kiskunhalas, Köztársaságutca 12/a www.csanyialkusz.hu

Váradi Krisztián is helyreigazítást kért

Váradi Krisztián képviselő a Halasi Tükör e heti számába juttatta el helyreigazítási kérelmét Zuschlag János állításaival szemben, melyekkel annak idején Zuschlag János volt. nem értett egyet. Az aláírásom soha egyetlen tagbeléptetésen vagy ehhez kapcsolódó Tisztelt Főszerkesztő Asszony! jegyzőkönyvön nem szerepelt. Az MSZP szervezetének feloszlatása Ezúton tisztelettel kérem, hogy a után végrehajtott hivatalos vizsgáPp. 342. § (1) bekezdése alapján a lat és tagrevízió is igazolta, hogy a Halasi Tükör hetilap 2014. októ- fiktív tagbeléptetéseknek nem volber 8-i számában „Zuschlag kitá- tam közreműködője. lalt” címmel megjelent interjúban Valótlan állítás: és a címoldalon leközölt, alábbi ré- „(…) Váradi el is ismerte, hogy szek miatt helyreigazítást közölni például az utólag fiktívnek minősíszíveskedjen: tett Szövetség a Modern Magyarországért Egyesület jegyzőkönyValótlan állítás: veit aláírta, csak azt mondta, nem „ (…) Sőt a letartóztatásom után az tudja, mit írt alá, ami persze nem a Váradi Krisztián beszélt hangzatos fedi a valóságot.” örömmel a párt megújulásáról, aki Ezzel szemben a valóság az, hogy ügyvezető volt mögöttem az MSZP- ügyészségi nyomozási szakaszben és az által utólag fiktívnek mi- ban és a bírósági szakaszban is tanősített tagbeléptetések kapcsán és núként vettem részt, ahol jegyzőszámos hamis dokumentumon, jegy- könyvekből is ellenőrizhető, hogy zőkönyvön ott az aláírása. (...)” tanúként ilyet soha nem ismertem Ezzel szemben a valóság az, hogy el, sőt, ennek ellenkezője szerepel a az MSZP ügyvezetőjeként nem tar- tanúvallomásaimban. Az egyesületi tozott a hatáskörömbe a tagbelép- jegyzőkönyveken az aláírásommal tetés, annak aláírása kizárólag az a nyomozati szakaszban tanúvalloelnök hatáskörébe tartozott, aki más során szembesítettek először.

A nyomozati jegyzőkönyvből ellenőrizhető, hogy az ott látható aláírások az egyesületi jegyzőkönyvekre a tudtom nélkül kerültek rá, hamisítva, ugyanis azok még csak nem is hasonlítottak a valódi aláírásomra. Ezt a nyomozó szerv grafológiai vizsgálattal is alátámasztotta. Ellenkező esetben bűnrészesként a vádlottak padján ültem volna, nem pedig tanúként hallgattak volna ki már a bírósági szakaszban. Valótlan állítás: „(…) Vagy például Váradi Krisztián jelentős pénzeket kapott tőlem különböző kampánykiadások fedezésére a saját számlájára utalva, amit aztán ő nagyvonalúan baráti kölcsönnek minősített, azt állítva, hogy visszafizette.” Ezzel szemben a valóság az, hogy Zuschlag Jánostól soha nem kaptam a bankszámlámra utalva kampánykiadásaim fedezésére semmiféle anyagi támogatást. A bíróság egyetlen kisebb összegű átutalást vizsgált az eljárás során, amely még 2001ben történt, amikor még sem ön-

kormányzati képviselő nem voltam, de még önkormányzati képviselőjelölt sem, így semmiféle kampánynak nem voltam részese, tehát a bíróság által vizsgált kisebb összegű egyszeri átutalás nem finanszírozhatta egyetlen kampányom kiadását sem, tekintettel arra, hogy saját kampányom ezután több mint egy évvel volt először. Valótlan állítás: „(…) az Emberi Értékek 2005 egyesület működtetett, amely többek között egy olyan pályázat segítségével finanszírozta Váradi Krisztián kampányát (...)” Ezzel szemben a valóság az, hogy az Emberi Értékekért 2005 egyesület nem finanszírozta semmilyen formában egyetlen kampányom kiadását sem. Valótlan állítás: „(…) Azok akik az MSZP-ben nekem köszönhetik felemelkedésüket, élükön Jekő Attilával, Váradi Krisztiánnal, Kiss Barnabással, ma nem is köszönnek. Úgy kezeltek, mint egy leprást, holott ők ma-

guk is leprásak, azzá váltak azokban az években, amikor végigaszszisztáltak minden csalást, minden lopott pénzt, csak gyáván hátat fordítottak.” „Helyettük is ültem” Ezzel szemben a valóság az, hogy a kiemelten kezelt Zuschlag János és társai ellen folytatott büntetőügyben Váradi Krisztián ellen nyomozás nem folyt, vádlott nem volt, nem asszisztált végig semmilyen csalást vagy lopott pénzt, ezzel szemben tanúként vallomásával segítette az ügy felderítését. Tehát az is valótlan állítás, hogy Váradi Krisztián helyett bárki is börtönben ült, vagy kellett volna ülnie. Az, aki ezt állítja, vagy ilyen állításnak helyet ad anélkül, hogy meggyőződne annak valóságtartalmáról, az azt állítja, hogy Váradi Krisztián bűnöző. Mivel ez az állítás a város teljes lakosságához eljutott a Halasi Tükör hasábjain keresztül, ez kimeríti a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés vétségét is.


2014. október 29.

F Pajor Kálmán elnök és Szécsiné Rédei Éva Csipkeház-igazgató

A türelemhimnusz alkotója

Hatvan esztendővel a halála után a Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumának szervezésében emlékeztek meg Markovics Máriáról, a legendás csipkevarróról. Pajor Kálmán ünnepéi beszédében kiemelte, hogy az egész magyar nemzetnek olyan dicsőséget hozott, amelynek fénye napjainkban sem halványul el. A Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriuma igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a helyi hungarikumot minél többen megismerjék. Igyekeznek a hagyományokat is ápolni, ennek egyik lépcsője volt a legendás csipkevarró, Markovics Mária síremlékének a felújítása. Halálának hatvanadik évfordulóján pedig október 21-én megemlékezést szerveztek a régi református temetőben. Az ünnepségen egykori és mai csipkevarrók, az alkotóműhely korábbi és mai vezetője, valamint a csipke tisztelői jelentek meg. – Több mint két emberöltő múlt el a halála óta, emléke mégis, ma is elevenen él, hiszen Halasnak, de nemcsak Halasnak, hanem az egész magyar nemzetnek olyan dicsőséget hozott, melynek fénye napjainkban sem halványul – fogalmazott Pajor Kálmán, a Halasi Csipke Közalapítvány kuratóriumi elnöke. Beszédében kiemelte, hogy a véletlen események szerencsés ösz-

szejátszásának köszönhető Dékáni Árpád és Markovics Mária közös pályája. – Az első véletlen, hogy Dékáni Árpád a halasi református gimnázium rajztanára, aki 1900-ban már az Iparművészeti Társulat tagja, itt, Halason dédelgeti álmát a magyar varrott csipke megteremtéséről. Terveket készít a halasi szűröket és subákat díszítő ősi, népi motívumok felhasználásával, a szecesszióra jellemző, tehát akkor modern vonalvezetésű összekötéseket alkalmazva. Törekvése volt, hogy teljesen eredeti, magyaros mintákkal állítsa elő a csipkét. A terveket azonban a családja kitűnően kézimunkázó nőtagjai, és más hozzáértők is megvalósíthatatlannak tartották. A másik véletlen – vagy talán nem is véletlen? –, hogy a kiváló tehetségű Markovics Mária éppen ekkor költözik haza, és éppen az ő tehetsége, vagy ahogyan ma mondanánk, a kreativitása szükségeltetett a halasi csipke megszületéséhez. Ő találta meg az egyedi megoldást, az egyedülálló technikát Dékáni terveinek megvalósításához – tette hozzá az emlékezés szónoka. Pajor Kálmán felidézte Sütő József szavait, amely a halasi csipkét a türelem himnuszának nevezte. A megemlékezésen Bödecs Pál lelkészfőigazgató mondott imát, majd a megjelentek elhelyezték a kegyelet virágait, koszorúit a felújított síron. Kép-szöveg: Jáger L.

A Thorma János Múzeum október 15-i könyvbemutatójának vendégeit Szakál Aurél szerkesztő, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte, majd hangulati felvezetésként Vladár Károly népzenész muzsikált és énekelt. A város képviseletében Fülöp Róbert mondott beszédet. A polgármester hálával és szeretettel köszönte meg a Bay házaspár gesztusát, mellyel segítették a kötet létrejöttét és hozzájárulnak egy képtár megvalósulásához 69 műalkotás, 60 festmény és 9 szobor felajánlásával. – Az album nagy előrelépés az úton, a következő pedig a gyűjtemény elhelyezése lehet. Bízunk benne, hogy a források megteremtődnek és realizálódhat a csoda. Az önkormányzat portréfilmet is szeretne készíttetni az adományozókról, ily módin is tisztelegve előttük. Dr. Bay Miklós gyűjtő és felesége, Éva is részt vett a rendezvényen. Megtudtuk, eddig minden a tervek szerint halad. – Életünkben komoly pillanat az album létrejötte. Most már lapozgathatjuk a könyvet, időnként pedig eljövünk Halasra és megnézzük a gyűjteményt – mondta dr. Bay Miklós, aki köszönetét fejezte ki a városnak, a múzeumnak, a kötet szerzőinek, szerkesztőjének és minden segítőnek. A Nagybánya festészetét, a művészeti iskola mozgalmát egyedülálló módon bemutató új képtár átadása két év múlva várható, határideje: 2016. december 31-e. Ez a feltétele, hogy a 69 műalkotás a Thorma János Múzeumba kerüljön. A könyvbemutatón az is kiderült, milyen úton-módon gyarapodott képeik száma. – A gyűjtemény első három darabját a szüleimtől kaptuk ajándékba házasságunk alkalmából – árulta el Éva asszony. – Amikor a húgom férjhez ment, ő is választhatott hármat. Így kezdődött a gyűjtés – fűzte hozzá.

kultúra

13

F Dr. Bay Miklós és felesége, Éva; Kovács Zita, Büki Barbara és Szakál Aurél

A Bay gyűjtemény szíve és lelke Büki Barbara és Kovács Zita Bay gyűjtemény című kötetét a közelmúltban mutatták be a Thorma János Múzeumban. Meghatározó szerepet kap a kiadványban Kiskunhalas neves szülöttjének, Thorma Jánosnak a festészete. Dr. Bay Miklós és felesége, Éva a birtokukban levő képzőművészeti alkotásokból Kiskunhalasnak ajándékozott egy jelentős kollekciót. Képeik most már megtekinthetők egy impozáns kivitelezésű albumban és a tervek szerint két év múlva képtárban is látogathatók lesznek. A gyűjtemény évről évre bővült. A közelmúltban megjelent könyv bemutatja ennek mikéntjét szöveges fejezetekben és 222 reprodukciót közreadva. Büki Barbara, a Nemzeti Galéria és Kovács Zita, a bajai múzeum szakemberei munkájukkal új fejezetet nyitottak a magyar művészettörténetben. – Több éve ismerem Évát és Miklóst. Ebből az ismeretségből tudtam, a tárgyak nem csak tárgyak, szívük és lelkük van. Ezt pontosan érzékelem, tudom – fogalmazott Büki Barbara, aki interjút készített a házaspárral. – A gyűjtemény olyan részét szerettem volna megfogni, ami a személyes vonulatot ragadja meg. Nem véletlenül ilyen ez a gyűjtemény. Minden olyat szerettem volna megtudni tőlük, ami

Élet, képek. A Bay gyűjtemény közel fél évszázada formálódik, folyamatosan változik, ettől izgalmas. Alapját a modern magyar festészetet elindító nagybányai művésztelep képei képezik. Megjelennek benne a 20. század legmeghatározóbb képzőművészei. Nagy hangsúlyt kap az egyik alapító, Kiskunhalas szülötte, Thorma János festészete. Dr. Bay Miklós és felesége, Éva együtt népszerűsíti és gondozza a Thorma-életművet. A házaspár gyűjteményéből jelentős részt, köztük 19 Thormafestményt városunknak ajándékozott. A könyvben nyomon követhető, hogy a Bay gyűjtemény hogyan lett magánból közügy.

F Fülöp Róbert polgármester

a szakirodalomból kimarad. Arról beszélgettünk, hogyan is áll össze a gyűjtemény, melynek képei szinte családtagokká váltak. A gyűjtemény alakulástörténetét Kovács Zita ismerteti. – Reprezentatív, gyönyörű szép reprodukciókkal bíró kiadvány ez, mely Kiskunhalasról is olyan portrét vázol, ami fontos jövőképet vetít – mutatott rá. – Úgy gondolok a kötetre is, mint egy műtárgyra. Egy évszázad gyűjteményét tartalmazza: 1896-tól a kortárs művészekig húzódik a keresztmetszete. A kötet egy igazán őszinte vallomás a gyűjtemény szerzőitől. Kép-szöveg: Pál László


kultúra

14

2014. október 29.

Kell, hogy legyen tétje az egésznek

Fotó: Pozsgai Ákos

Beleznay Endre a vígjátékba is visz drámai színeket

Beleznay Endre időről időre visszatér a halasi mozi színpadára. Az őszi évad is vele nyitott a Városi Filmszínházban, ahol a Bolha a fülbe című vígjátékban lépett közönség elé. A népszerű színész Camille Chandebise, a házigazda beszédben korlátozott rokona szerepében brillírozott.

• Nagyon izgalmas. Vannak, akik azt hiszik, azért jó ez a szerep, mert nem kell megtanulni a szöveget, de meg kell! – mutat rá Endre. – Attól én még végigmondom, hogy így beszélek. Ahhoz, hogy a közönség tudjon nevetni rajta, muszáj, hogy valamit értsenek. Ebben van egy csomó kihívás, mert nagyszerű játéklehetőség. A karakteremnek van egy mély drámája, hogy nem tud szegénykém beszélni. Utána visszakapja a lehetőséget. Egy darabig tud, utána megint nem. Én, ugye, egy nagyon nagy művész vagyok mélyen (nevet), ezért a drámát eljátszom. Szerintem a vígjátékban mindig meg kell jeleníteni a drámai színeket meg a konfliktust. Kell, hogy tétje legyen az egésznek. A drámába viszont nem szabad belefeledkezni, mert akkor a közönséget zavarjuk a nevetésben, és akkor megbántódnak, joggal. Ezzel kell itt egyensúlyozni és ez a szerep pont nagyon jó rá.

• A Bolha a fülbe klasszikus vígjáték. Milyen az új változata? • A legtöbb rendező úgy játszatja, hogy valamit csinál ezzel a 19. századi művel. Ha egy az egyben vinnénk színpadra, akkor elaludna mindenki. Fotelben, ágyban kell kimenekíteni az embereket. Pozsgai Zsolt nem tette maibbá, nem írta át, viszont meghúzta. Fele, mint az eredetiben, ettől pörgős és végig vannak poénok. Ez jó megoldás, nagy sikerrel játsszuk. A közönség boldogan, üvöltve neveti végig az egészet. • Ez a darab nyár óta van a Fogi Bulvárszínház repertoárján. Sok helyen jártatok már vele? • Még az elején tartunk, tíz előadás körül vagyunk szerintem. • Megy egy kabaré a tévében, a Vakkomondor – Essünk túl rajta!, ahol te vagy a megmondó ember. • Az ATV főszerkesztője és főrendezője hívott fel a műsorötlettel. A legutóbbit Ürmös Zsolt,

Pajor Tamás és én írtuk, illetve én még hozzáteszem a magamét viccesen. Tematikailag ez egy politikai magazin, az ATV helyzetéből adódóan inkább ellenzékibb. Bár a csatornának és nekem is az volt a koncepcióm, hogy ne legyünk már annyira ellenzékiek. Én mindenképpen azt szeretném, hogy mindkét fél tudjon rajta nevetni, a semlegesek meg aztán bőven. Komoly, égető problémákkal, kihívó közéleti esetekkel foglalkozunk, de olyan formában, amin nevetni lehet. Igyekszünk a fonákját megnézni az eseményeknek. Az az elképzelés, hogy mindenki tudjon nevetni a saját csapatán is, foci analógiával. • Mikor kerül képernyőre a humoros politikai show? • Eddig két adás ment le, bevált, a visszajelzések alapján működik. Szombat este a fix ideje. Egyelőre havi egy adás van. A tervek szerint januártól sűrűsödik. Egyelőre tehát ez még nem történik meg, viszont van két ismétlés különböző idősávokban. Pál László

Jubiláltak és búcsúztak

A Légy a kaktuszban zenekar idén 15 éves. Lakatos Tamás (ének), Belényi Gábor (basszusgitár), Borsódi László (gitár) és Jáger Szabolcs (dob) a Közösségek Házában október 18-án tartotta jubileumi, ugyanakkor utolsónak mondott koncertjét. – Ne szomorkodjatok! Örömzenélni jöttünk – vigasztalta a közönséget Lakatos Tamás. Az együttesnek 1999-ben volt az első bulija az Eldoradóban, majd utá-

na még számos helyen: klubban, művelődési házban és fesztiválon. Az el- F Légy a kaktuszban: Borsódi László, Lakatos Tamás, Jáger Szabolcs és Belényi Gábor múlt másfél évtized korszakait ölelte át a mostani koncertprogram négy dalokat felvezető konferálások során elevenedtek fel. Volt tehát sztorizás, zott is a színpadtól a Légy a kaktuszblokkban több mint 20 számmal. A régi emlékek, személyes élmények mert a jubileumi koncertjével búcsú- ban együttes. Kép-szöveg: P. L.

programkosár Családbarát és csillagászati témájú előadások, tökjó programok. Aki kíváncsi a részletekre, csemegézzen a heti Programkosárból! A belépés ingyenes a rendezvényekre. Október 29. A városi könyvtárban október 29-én 17 órakor tartják a Családbarát közgondolkodás sorozat második részét a Pásztortűz Egyesület szervezésében. Dr. C. Molnár Emma pszichológus, A nő ezer arca című sikerkönyv szerzője A család

fontossága, változások a párkapcsolatokban címmel osztja meg gondolatait a közönséggel, hogy segítsen eligazodni a megváltozott szerepek világában, és tanácsokkal szolgál a harmóniához vezető út megtalálásában. Október 29-30. A Kiskunhalasi Csillagászati Napok a város egyik legrégebbi rendezvénysorozata. Immár 39. alkalommal várják az érdeklődőket hétfőtől csütörtökig. A változó csillagászat kez-

detét magyarországi viszonylatban dr. Zsoldos Endre kutató ismerteti október 29-én. A csillagászati Nobel-díjak történetéről dr. Hegedűs Tibor docens számol be október 30-án. Az előadások 18 órakor kezdődnek a Csipkeház dísztermében. Október 31. Hozd el a tököd! – erre biztatnak a Zöld Közösség Természetbarát Egyesület tagjai. A szervezet vár mindenkit, aki október 31-én szeretne részt venni egy tökjó mulatságon. A délután 4 órai kapunyitás után tökfaragás, teázás, borozás, tökételek készítése és kóstolója szerepel a kínálatban. A töklámpá-

November 5. Halasi értékek lesznek a középpontban november 5-én 17 órától a Végh-kúriában, ahol Nemzeti értékek és hungarikumok Halason címmel rendez kiállítást a Halasi Média és Kultúra Kft. a IV. Protestáns Művészeti és Tudományos Napok keretében. A megnyitón Szakál Aurél, a Thorma János Múzeum igazgatója, a Települési Értéktár Bizottság elnöke mond beszédet és köszönti a F Felsõs diákok kompozíciója vendégeket. A hagyományőrző eseményt sokat este 7-kor gyújtják meg, és a Kiskun Táncegyüttes műsora szépségverseny keretében díjazzák színesíti. Kép, szöveg: P. L. a legjobban sikerült alkotást.


Kapcsolatépítés és -ápolás • Hogyan kezdődött részedről a kapcsolatfelvétel a német nyelvterületen élőkkel? • 1990-ben, amikor lehetővé vált a szabad nyelvválasztás az iskolákban, hirtelen megnőtt az igény az angol és német szakos tanárok iránt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt az orosztanárok átképzése. Én is éltem ezzel a lehetőséggel, így egy több éves intenzív nyelvtanulási időszak következett számomra család és munka mellett. Rövid idő alatt kellett elsajátítanunk a választott idegen nyelvet, mert a nyelvvizsga letétele után már tanítanunk is kellett azt. Legtöbben párhuzamosan egyetemi/főiskolai tanulmányokat is folytattunk. Már az egyetemen lehetőséget kaptunk a német iskolákkal való kapcsolatfelvételre, pályázhattunk intenzív szakmai tanfolyamokra Bajorországban. Én közben itthon is kerestem a lehetőségeket a német nyelv további gyakorlására. Nem volt nehéz ilyet találni, mert a rendszerváltás után egyre több német vendég érkezett Magyarországra, hiszen nagyon népszerűek voltunk akkoriban az osztrák-magyar határ megnyitása és a kelet-német turisták szabad távozása miatt. 1994-ben írták alá Tóth Zoltán és Manfred Raum polgármester urak a Kiskunhalas-Kronach partnervárosi szerződést Kiskunhalason, a

kultúra

15

Engem mindig büszkeséggel tölt el az is, ha a Halasra érkező külföldieknek megmutathatom a városunkat, történelmi és kulturális értékeinket, természeti szépségeinket. többek között a kronachi Kaspar Zeuss Gimnáziummal. Rendszeres diákcsere folyik a sziládys és KZGs diákok között. Ebben a mai napig segítek, jóllehet már nem vagyok a református gimnázium tanára. Szívügyem, hogy minél sokszínűbb tartalommal töltsük meg a testvérvárosi kapcsolatokat, hogy a hivatalos delegációkon túl minél többen látogassanak el Kronachba és onnan Kiskunhalasra. 2000 óta minden évben – kivéve éppen az ideit – míves kisgrafikákat hoztam Kronachból, Herbert Schwarz úr gyűjteményéből, amiről te is rendszeresen tudósítottál. A diákcserék és kiállítások szervezése által sok kiváló és segítőkész német emberrel kerültem kapcsolatba, sokukkal már baráti viszonyt ápolok. Kitárul a világ • Mit profitáltak ebből a halasi pedagógusok és diákok? • Az idegen nyelveket egy életen át kell tanulni, gyakorolni. Erre ma már az internet elterjedésével számtalan jobbnál jobb lehetőség kínálkozik, de semmi sem pótolja a személyes, élő kapcsolatokat és a nyelvterületen szerzett tapasztalatokat. Ebből a tanárok és a diákok

Bemutattam már a közelmúltban az Öregdiákok Baráti Köre összejövetelén a Sziládyban. Remélem, lehetőséget kapok arra is, hogy megismertessem a könyvben leírtakat a mai diáksággal is, hiszen főként nekik készült. Ismereteket szerezhetnek, tapasztalatokat gyűjthetnek belőle. következő évben pedig Kronachban újra megerősítették az együttműködési szándékot. Ott lehettem a kezdeteknél: több németül beszélő kollégával együtt tolmácsoltam, felnőtt- és diákcsoportokat kísértem Halason és Kronachban. A 90-es évek második felében népes delegációk érkeztek városunkba, így mindig jól jött a segítség. Húsz év óta folyamatosan jelen vagyok a testvérvárosi kapcsolatokban, mindig szívesen segítek, ha kérnek. A legintenzívebb munkát a diákcserékben és kulturális területen végzem. Több német iskolával kezdeményeztem kapcsolatfelvételt,

2014. október 29.

egyaránt profitálhatnak. Nyitottnak és elfogadónak kell lenni, akarni kell kommunikálni – ilyen egyszerű. Persze időt és energiát igényel az idegen nyelvű kapcsolatok ápolása, de kitárul általuk a világ. Rengeteg új ismeretet szerezhetünk, miközben a nyelvtudásunk is fejlődik. Engem mindig büszkeséggel tölt el az is, ha a Halasra érkező külföldieknek megmutathatom a városunkat, történelmi és kulturális értékeinket, természeti szépségeinket. Erre mindenkinek lehetősége van, aki beszél valamilyen idegen nyelvet. Nyelvtudás tekintetében az Európai Unióban majdnem az utolsó helyen

kullogunk. Igazán van mit tennünk ezen a téren. A fiatalabb generációnál beindult az angol, viszont egyre jobban visszaszorul a német. Én abból az egyszerű tényből indulok ki: használjuk ki a testvérvárosi kapcsolatokat mind a diákok, mind a felnőtt érdeklődők nyelvtudásának fejlesztésére, kapcsolatok építésére és tapasztalatszerzésre egyaránt. Színes krónika • A közelmúltban megjelentettél egy könyvet. Mi adta az apropóját? • A Kiskunhalas-Kronach testvérvárosi partnerség és más német kapcsolataim 20 éves évfordulója. A Szilády Áron Református Gimnázium 350 éves fennállását ünnepli ebben az évben. Köztudott, hogy erre az alkalomra megjelent egy könyv a gimnázium történetéről, az iskolában folyó sokoldalú munkáról. Ehhez kapcsolódik a Pro Lingua Idegennyelvi Alapítványunk kiadványa, amit az AFS-ről szóló fejezet – Péterné Szilágyi Ibolya írása – kivételével valóban én írtam, és Halló, Európa! címmel jelent meg a nyáron. Színes krónikának szántam a nemzetközi diákkapcsolatokban végzett húszéves munkánkról, megköszönve a kollégák, szülők és segítőink nagyszerű munkáját. Pozitív visszajelzések • Mire helyezted a hangsúlyt a kötetben? • Húsz év – húsz fejezetben. Ezek nagy részében a Szilády-gimnázium nemzetközi kapcsolatairól írtam, de hangsúlyozom, hogy ezt a munkát a Fazekas-iskolában kezdtem Juhász Gáborral, majd a gimnáziumban folytattam a nyelvtanár kollégákkal. Más-más szemszögből mutatom be partneriskoláinkat, kiemelt helyen a ma is működő kapcsolatainkat a kronachi Kaspar Zeuss Gimnáziummal és a litvániai Ferences Rendi Gimnáziummal Kretingaból. 2004-ben szerveztünk egy nagyszabású nemzetközi diáktalálkozót 300 külföldi és magyar diák részvételével. Sikeres rendezvény volt, amit csak csapatmunkával tudtunk megvalósítani. Köszönet érte minden közreműködőnek és az akkori iskolavezetésnek, dr. Bognárné

F Halasi könyvújdonság – a szerzõ: Péter Imréné

Halló, Európa! Nemzetközi kapcsolataink 20 éves évfordulója

Húsz éve írták alá Kiskunhalas és Kronach polgármesterei a települések között partnervárosi szerződést. Péter Imréné némettanárnő, a Halló, Európa című, közelmúltban megjelent könyv szerzője ott lehetett a kezdeteknél.

Nagy Éva igazgatónőnek, valamint jen a fotókon, lehetőleg minél több Bödecs Pál lelkész-főigazgatónak. diák és a szervező tanárok is. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk Visszaemlékezések a résztvevőktől. • Mikor és hol ismerheti meg Maradandó élmények a szélesebb nyilvánosság a • Miről esik még szó a kiadványt? könyvben? • Bemutattam már a közelmúltban • Írok a városi és kulturális kül- az Öregdiákok Baráti Köre összejökapcsolatokban végzett önkén- vetelén a Sziládyban. Remélem, letes tevékenységemről is, a grafi- hetőséget kapok arra is, hogy megkai kiállítások szervezéséről Herbert ismertessem a könyvben leírtakat a Schwarz úrral, a Kronach Baráti mai diáksággal is, hiszen főként neTársaság testvérvárosi látogatásai- kik készült. Ismereteket szerezhetról és a nemzetközi kapcsolatokban nek, tapasztalatokat gyűjthetnek közösen átélt maradandó élménye- belőle, olvashatják régi diáktársaik inkről. Megemlékezek néhai Heinz visszaemlékezéseit, mert ezek is szeStenglein úrról, a halasi fiatalok bő- repelnek a könyvben szép számmal. kezű és lelkes támogatójáról. Szeretném azt az érzést közvetíteni, Minden fejezetet színes képössze- milyen jó idegen nyelveket tudni és állítás zár. A képek válogatásánál milyen jól lehet ezt kamatoztatni a fontosnak tartottam, hogy az eltelt diákcsere kapcsolatokban. húsz év minden időszaka megjelenKép-szöveg: P. L.


16

hirdetés

Sofőrt keresek B, C kategóriával. Tel.: 06 70/451-48-82 A-2072 Németországi munkára keresünk szakmunkásokat és házi beteggondozókat. Tel.: 06 30/870-12-54 A-2021 Nemzetközi gépkocsivezetőt felveszünk. Jelentkezni személyesen Átlós út 31-33. Tel.: 06 30/913-55-01 A-2032 A Ganzair Kft. gépész ill. villamosmérnököt vagy technikust keres angolnyelv-tudással. Orosz, szerb, németnyelv-tudás előny. Feladat: projektmérnöki team támogatása, piackutatás, ajánlatok értékelése, beszerzés előkészítése, dokumentációk készítése. Önéletrajzokat fizetési igény megjelöléssel a ganzair@ganzair.hu email címre várjuk. A-2036 Kiskunhalasi cég fémszerkezet festésére gyakorlott festő munkatársakat és asztalost keres. Tel.: 06 30/747-65-30 A-2041 Kertészetbe keresünk B vagy C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező dolgozót. Tel.: 06 20/988-55-64 (érdeklődni 17 óra után) A-2056 Varrónőt felveszünk. Tel.: 06 70/328-53-45 A-2059 Kőműveseket felveszek kiskunhalasi munkára. Tel.: 06 30/435-43-82 A-2069 Tehergépkocsi-vezetőt, önrakodós teherautóra keresünk felvételre. Kiskunhalas, Majsai út 7. A-2070 Gyakorlattal rendelkező festőt, kőművest, külső hőszigetelésben jártas szakembert felveszünk. Tel.: 06 70/466-84-04 A-2074 Kiskunhalasi ékszerüzletbe szakképzett eladót keresünk. Tel.. 06 20/955-14-76 A-2075 Kiskunhalasi ékszerüzletbe órás szakembert keresünk. Tel.: 06 20/955-14-76 A-2076 Savanya Vízgépészeti Kft. állást hirdet cégen belüli számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésére. Középfokú angolnyelv-tudással rendelkezők előnyben. Tel.: 06 20/92-70-741 A-2077 Pizzériába keresünk pizzasütőt és futárt. Tel.: 06 70/943-94-45 A-2078 Raktárost felveszünk! Feltétel: középfokú végzettség, temperamentumosság, magas szintű számítógépes ismeretek. Kiemelt fizetés, vidékiek bejárási költségeit biztosítjuk! Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal! CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. Tel.: 06 77/424-340 A-2079 Irodai adminisztrációs feladatok ellátására munkatársat felveszünk! Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal. CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-2080 Értékesítőket felveszünk jó kommunikációs készséggel irodai munkára! Vidékiek bejárási költségéhez hozzájárulunk! Jelentkezni személyesen: CAR-TEX Halas Kft. Kiskunhalas, Szénás u. 15. A-2081 Háztartás vezetésére megbízható, precíz személyt keresünk 8 órás munkaidőbe. Tel.: 06 30/349-45-83 A-2082

Anyakönyvi hírek Házasságot kötöttek: Maróti Tamás és Csík Anett Elhunyltak: Kovács Istvánné Juhász Anna Terézia (Kiskunhalas), Tóth Istvánné Németh Katalin (Kiskunhalas), Várhegyi Ferencné Bevc Edit (Kiskunhalas), Jójárt János (Kiskunhalas), Orosz Imre (Kiskunhalas), Tanács Miklós (Kiskunhalas), Kertész-Farkas Péter Pálné Kerekes Rozália (Kiskunhalas)

2014. október 29. Pirtóra pultost keresek. Tel.: 06 70/23-45-015 A-2083 Gazdasszonyi, ház körüli munkára munkatársat keresek, bent lakás előny. Tel.: 06 30/501-88-57 A-2084 Kertészeti segédmunkára keresünk munkatársakat. B kategóriás jogosítvány előny! Jelentkezni sms-ben. Tel.: 06 20/96-90-603 A-2085

Kiscicák gondos gazdi számára ingyen elvihetőek! Tel.: 06 30/486-00-90 A-2061

Raktárak, irodák bérelhetők a volt a Levi’s területén. Már 300 Ft +áfa/m2/hó ártól. Tel.: 06 20/92-70-946 A-1285 Turistáknak, brigádoknak olcsó szállás kiadó. www.halasszallo.hu Tel.: 06 20/483-09-96 A-1286 Üzlethelyiségek, raktárak és műhelyek kiadók a Panyova épületében. Tel.: 06 20/92-48-400 A-2063 Garázs kiadó. Tel.: 06 30/90-40-473 A-2086 30 m2-es üzlethelyiség kiadó Kiskunhalason a Félegyházi és a Lipóti Pékség között, november 15-től. Tel.: 06 70/38-28-071, 06 20/94-68-539 A-2087

Tejet vásárolok! Tel.: 06 70/45-14-882 A-2073 Kedvezményes tujafavásár őstermelőtől! Tel.: 06 20/993-80-00 A-2005 Kukorica-felvásárlás csak beszállítva Kiskunhalason. Zsellér Kft. Tel.: 06 77/521-820 A-2047 Bontásra autót veszek. www.autobontokalocsa.hu Tel.: 06 30/432-62-26 A-2048 Megnyitottam faiskolámat Kiskunhalas, Szilády Á. u. 69. sz. alatt. Várom kedves Vásárlóimat a megszokott nagy áruválasztékkal, ingyenes ültetési szaktanácsadással. Munkanapokon 8-12-ig, 13-17-ig, szombaton 8-12-ig. Tel.: 06 70/451-48-21 A-2088 Használt német öntvénykályhák eladóak. Tel.: 06 20/455-05-72 A-2089 Németországba keresek spárgaszedőket (teljesítménybérezéssel) jövő tavaszi munkakezdésre. Érdeklődni esténként 18-20 óráig. Tel.: 06 70/25-666-52 A-2090

Belvárosban családi ház reális áron eladó. Tel.: 06 30/999-81-88 A-1704

Széchenyi utcában 61 m2-es, II. emeleti lakás sürgősen eladó. Tel.: 06 30/682-00-13 A-1949 Szegeden panellakás eladó. Tel.: 06 70/408-08-10 A-1887 Belvároshoz közel 2 generációs családi ház a Vas u. 5. szám alatt családi okok miatt áron alul sürgősen eladó. Tel.: 06 70/31-75-123 A-1838 1 szobás felújított lakás a volt ÁMK-val szemben eladó. Tel.: 06 30/936-13-42 A-1843 Felsőöregszőlőkben komfortos, riasztós tanya sürgősen eladó. Tel.: 06 70/341-92-11 A-2064 1 szobás lakás a Kurucon reális áron eladó. Tel.: 06 20/93-51-646 A-2065 Kiskunhalason új építésű családi ház eladó. Irányár: 15,8 M Ft. Tel.: 06 70/39-44-722 A-2071 Belvárosi kis rezsijű lakás olcsón eladó. Tel.: 06 20/21-33-335 A-2091 Kiskunhalason a Kölcsey utcában 597 m2-es építési telek, Gózon u. 8. szám alatt családi ház áron alul eladó. Tel.: 06 20/982-61-68 A-2092 Központban 2 szobás felújított lakás sürgősen eladó. Irányár: 6.900.000 Ft. Tel.: 06 20/37-40-321 A-2093 Muskátlis házban lakás garázzsal eladó. Tel.: 06 70/45-02-079 A-2094

Veterán Mercedes esküvőre kiadó! Tel.: 06 20/483-09-96 A-1636 Épületenergetikai tanúsítás. Ocskó László Tel.: 06 20/91-35-535 A-1528 lcd-tv-monitor-szerviz.hu Tel.: 06 30/626-10-21 (H-P 8-18-ig) A-1992 Vízszerelés, dugulás-elhárítás, szennyvízcsatorna-bekötés. Tel.: 06 20/91-71-403 A-2053 Sminktetoválás akció az Aphrodité szépségszalonban, november 30-ig. Tel.: 06 77/421-850 A-2054 Idős ember gondozását vállalom. Tel.: 06 77/738-584 A-2095

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnáziumban november 6-án, 14.00-kor indul az ÚMVP által támogatott Növényvédelmi alaptanfolyam, amit sokan csak „Zöldkönyvesként” ismernek. Bővebb információ a www.teko.hu oldalon. A-2096

Nézze digitálisan jó minõségben a HALAS TV-t

MÛSORAJÁNLATUNK: Október 29. szerda 00:00 Képújság 07:00 Híradó/kedd (ism.) 07:30 Sport Magazin (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Sport Magazin (ism.) 12:30 Híradó/kedd (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/szerda 19:20 Napi Mozaik 19:30 Beszéljünk róla 20:00 Híradó/szerda (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/szerda (ism.) 22:20 Napi Mozaik (ism.) 22:30 Beszéljünk róla (ism.) 23:00 Képújság Október 30. csütörtök 00:00 Képújság 07:00 Híradó/szerda (ism.) 07:20 Napi Mozaik (ism.) 07:30 Beszéljünk róla (ism.) 08:00 Képújság 12:00 Beszéljünk róla (ism.) 12:30 Híradó/szerda (ism.) 12:50 Napi Mozaik (ism.) 13:00 Képújság 19:00 Híradó/csütörtök 19:20 Zöld Percek 19:30 Kultúrkép – kulturális magazin 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Kultúrkép – kulturális mag.(ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/csütörtök (ism.) 22:30 Kultúrkép – kulturális mag.(ism.) 23:00 Képújság Október 31. péntek 00:00 Képújság 07:00 Híradó/csütörtök (ism.) 07:30 Kultúrkép – kulturális mag.(ism.) 08:00 Képújság 12:00 Kultúrkép – kulturális mag.(ism.) 12:30 Híradó/csütörtök (ism.) 13:00 Képújság 17:55 Műsorajánló 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/péntek 19:20 Gyermeksarok 19:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 20:00 Híradó/péntek (ism.) 20:20 Gyermeksarok (ism.) 20:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/péntek (ism.) 22:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 23:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 00:00 Képújság November 1. szombat 00:00 Képújság 08:00 Híradó/péntek (ism.) 08:30 Kultúrkép (ism.)

09:00 Képújság 12:00 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 12:30 Híradó/péntek (ism.) 13:00 Képújság 17:20 Napi Mozaikok, Gyermeksarok (ism.) 18:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 19:00 Sport Magazin (ism.) 19:30 Kultúrkép – kulturális m. 20:00 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 20:30 Beszéljünk róla (ism.) 21:00 Képújság November 2. vasárnap 00:00 Képújság 15:30 Esélyes – esélyegyenlőségi m. 16:00 Megyei Krónika (ism.) 16:30 Sport Magazin (ism.) 17:00 Kultúrkép – magazin (ism.) 17:30 153 – Lélekmód – ifjúsági m. (ism.) 18:00 Beszéljünk róla (ism.) 18:30 Híradó/hétfő (ism.) 19:00 Híradó/kedd  (ism.) 19:30 Híradó/szerda  (ism.) 20:00 Híradó/csütörtök (ism.) 20:30 Híradó/péntek (ism.) 21:00 Képújság 2014.11.03. hétfő 00:00 Képújság 07:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 08:00 Képújság 12:00 PONT – ifjúsági magazin (12) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/hétfő 19:20 Napi Mozaik 19:30 10 éve történt 20:00 Híradó /hétfő/ (ism.) 20:30 10 éve történt (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/hétfő (ism.) 22:30 10 éve történt (ism.) 23:00 Képújság November 4. kedd 00:00 Képújság 07:00 Híradó/hétfő (ism.) 07.30 10 éve történt (ism.) 08.00 Képújság 12:00 10 éve történt (ism.) 12:30 Híradó/hétfő (ism.) 13:00 Képújság 18:55 Műsorajánló 19:00 Híradó/kedd 19:20 Napi Mozaik 19:30 Sport Magazin 20:00 Híradó/kedd (ism.) 20:20 Napi Mozaik (ism.) 20:30 Sport Magazin (ism.) 21:00 Képújság 22:00 Híradó/kedd (ism.) 22:30 Sport Magazin (ism.) 23:00 Képújság online műsorújság www.halasmedia.hu A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.


2014. október 29.

HIRDETÉS

17

Újra kapható a Sam4s NR-300-as és NR-440-es megbízható online pénztárgép! Szépség és használhatóság Q Intelligencia és szolgáltatás Q Megbízhatóság és felelősségvállalás Q A piacon rendkívüli 3 év garancia! Q

Rendeljen most! Vesz-Tesz Kerszolg Kft. 6400 Kiskunhalas, Marx tér 5. +36-30 3035-417 +36-30 3212-321

Válasszon hosszútávra!


sport

2014. október 29.

A focipályákon történt

innen  onnan Remekel

Továbbra is kiváló formában játszik az NB I-es női kézilabda-bajnokságban a Siófok. Ennek mi, halasiak is örülhetünk, ugyanis a korábban a KNKSE kispadján ülő Golovin Vlagyimir vezeti a sikercsapatot, a kapuban pedig Pastrovics Melinda áll. A halasi születésű hálóőr rendre a legjobban teljesítők között szerepel, legutóbb a Békéscsaba legyőzőséből vett ki komoly részt Melinda.

Bowling

Második fordulójához érkezett a városi bowling bajnokság. Ebben a körben is hat mérkőzést rendeztek és az alábbi eredmények születtek: Halaspack-Szekeres Pálinka 2:1, Amazonok-Drink Team 3:0, Leki Strike-Strike Bizottság 3:0, Fa-Vágók-Bowling Boys 3:0, Rolling Balls-Pontvadászok 1:2, Jankováczi Golyószórók-Digit Iroda 0:3. A forduló csapata a Fa-Vágók volt (2808 fa), míg a legjobb teljesítményt a csapat játékosa, Balkó István (798 fa) jegyezte.

Fiatalság

Remek győzelmet aratott a Kiskunhalasi Szilády RFC labdarúgócsapata a megyei utánpótlás-bajnokságban. Az U11-es korú játékosokat is a soraiban tudó együttes a Soltvadkert U14 otthonában lépett pályára. A „kicsiket” két rutinosabb focista is segítette és ez magabiztosságot adott a fiúknak. A jó erőkből álló hazaiak ellen megmutatta az RFC, hogyan kell küzdeni és gólokat lőni. Soltvadkert-Kiskunhalasi Szilády RFC 0-3, a gólokon Hornyák Csaba, Lengyel Szabolcs és Berta Donát osztozott.

Elmaradt

A hétvégén folytatta volna bajnoki szereplését a Kiskunhalasi FC női csapata a megyei keresztpályás bajnokságban. A sikeres szériában lévő halasiakra a Kecskemét várt volna, de az időjárás megakadályozta ezt. A házigazdák arról tájékoztatták a halasiakat, hogy az esőzés lehetetlenné tette a meccs megrendezését. Az új időpontról a versenybizottság dönt majd, a hétvégi fordulóban viszont hazai környezetben a Kiskunmajsa lesz az ellenfél. (jl)

Nagyüzem volt a hétvégén a különböző focibajnokságokban, a Kiskunhalasi Szilády RFC és a Kiskunhalasi FC is több korosztállyal szerepelt a pályákon. Voltak nagyon szép és magabiztos győzelmek és voltak fájó vereségek is. F Kellett az időkérés

(Sziget)várfoglalás A bravúros idegenbéli pontszerzés a tavalyi bajnok otthonában igazából most vált értékessé, hogy a Kiskunhalasi UKSC legyőzte a vele azonos ponttal álló Szigetvárt. A kissé szokatlan időpontban, vasárnap délután megrendezett meccsen a halasiak jókor vezettek, a küzdeni tudás pedig sikert ért. Kellett már a hazai siker a Kiskunhalas UKSC számára, mert a legutóbbi két bajnokiján a Vári-sportcsarnokban egyetlen pontot szerzett a csapat. Az előző fordulóban éppen a tavalyi bajnok Nagyatád elleni döntetlen mutatta meg, hogy Paic Róbert csapata érett a jó szereplésre. A halasiakkal azonos pontszámot elérő Szigetvárt ennek fényében szinte kötelező volt legyőzni hazai pályán. A vasárnapi meccs viszont nem úgy kezdődött, hogy ez sikerülni fog. Kimaradt lehetőségekkel indult a találkozó, majd Péter Gergő góljával vezetést szereztek a vendégek, az egyenlítés Pecséri Máté nevéhez fűződött. A folytatásban a szigetváriak domináltak, a hazaiak védekezése hézagos volt, a támadásaikba pedig rendre pontatlanság csúszott. Ennek is köszönhető, hogy a 11. percben már 7-2-re vezettek a vizitálók. Időkérés volt és rendezte sorait az UKSC. Gillich Szilárd védései jó támaszt nyújtottak a támadásokhoz, amelyet immáron pontosabban fejeztek be a halasiak. A huszadik percben sikerült utolérni az ellenfelet, ekkor 9-9 volt az állás. Két perccel később a találkozó során először Paic Róbert találata halasi vezetést eredményezett. A félidő hátralévő félidejében ismét kiegyenlítődtek az erőviszonyok, ez 15-15-ös döntetlent eredményezett harminc percnyi játék után. A térfélcsere után sem sokat változott a játék képe, 13 percig egy-két gól volt a különbség, rendre a vendégek javára. Az egyenlítés a 47. percben sikerült és ez hozta meg a fordulópontot. Szemmel láthatóan is egyre fáradtabbak voltak a szigetváriak, az UKSC

sokkal jobban bírta szuflával a hajrát. Az 52. percben Nagy Bence, egy perccel később pedig Szabadi Attila gólja már beharangozta a végjátékot. 28-26 után már nem tudott újítani a vendégcsapat, a meccs utolsó gólját a hazaiak játékosedzője, Paic Róbert szerezte. Az UKSC megharcolt a sikerért, a két pontért és győzelme megérdemeltnek mondható. Kiskunhalasi UKSC-Szigetvár 31-28. A halasiak két győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel a bajnoki tabella 6. helyén állnak. Junior bajnokság: Kiskunhalasi UKSC-Szigetvár 31-16 (12-6). Kép-szöveg: Jáger L.

Jászberényben rendezték a Kölyökliga soros fordulóit, ahol a Kiskunhalasi Szilády RFC 2006-os és 2007-es születésű focistái szerepeltek. Rangos ellenfelek vártak a srácokra, akik ismét nagyon jó teljesítmény nyújtottak. A két csapat 18 pontot gyűjtött, többek között az MTK, valamint a Vasas Kubala Akadémia ellen is sikerült a győzelem, illetve a döntetlen. Az U17-es bajnokságban két hét szünet után lépett pályára az RFC. A hazai mecscsen, irreális körülmények között, sárban, hidegben az Izsák volt az ellenfél. Pozsár Mátyás csapata ismét meggyőző volt és magabiztosan nyert. Kiskunhalasi Szilády RFC-Izsák 6-0, a gólokat Gyenizse Bence 2, Döbrentei Dávid, Burszki Zoárd, Fenyvesi Kristóf és Bartalos Tamás szerezte. A Kiskunhalasi FC számára nem sok babér termett a hétvégén. A megyei bajnokságban Kiskunmajsára utazott a csapat. A Tiszakécske elleni hazai vereség után a majsaiak ellen szeret-

F Pozsár Mátyás

fotó: Tóth István

18

tek volna javítani a halasiak. Nem sikerült, a hazaiak nyertek. Kiskunmajsa-Kiskunhalasi FC 3-0. A KFC ezzel a bajnoki tabella utolsó helyén áll. Az ifisták ugyanitt 7-0-ra kaptak ki. Az U14 az izsákiakat fogadta a városi sportpályán. A halasiak már 2-0, sőt 3-1 arányban is vezettek, de a vendégek 4-3-ra fordítani tudtak. A KFC tudott még egyenlíteni. Kiskunhalasi FC- Izsák 4-4, a gólokon Kuhn Erik 2, Farkas Péter és Vincze Gergő osztozott. Vasárnap a bajnokságban Szilády RFC-KFC rangJL adó lesz.

Gábor sikere

Hétről hétre megbízható teljesítményt nyújt az NB I-es labdarúgó-bajnokság egyetlen halasi játékosa. Tóth Gábor, a Lombard FC Pápa színeiben focizik és szinte kirobbanthatatlan a védelemből. Hiába volt edzőváltás a közelmúltban a kispadon, Gábor az új edző bizalmát is élvezi. A hétvégén Pécsett nyert a Pápa és ez erőt, lendületet adhat a szombati mérkőzésre, amikor a tavalyi bajnok, Debrecen látogat Tóth Gáborékhoz. Nem nehéz megjósolni, hogy ezen a meccsen is lesz dolga bőven a halasi játékosnak, ugyanis a debreceni támadók kiemelkednek a mezőnyből. jel


Egymás után gyűjti be az aranyérmeket a halasi Barta Nikolett, aki fiatal kora ellenére is komoly versenyzői múlttal rendelkezik már. A 13 éves lány nem is akármilyen sportágat választott, az íjászattal két éve ismerkedett meg és mostanra már országos megméretéseken mutatja meg, hogy hatalmas tehetsége van ehhez.

Niki, a bajnok halasi íjász

Két évvel ezelőtt nyáron, a városi sportpályán, egy focigála keretében, a gyermekprogramok sorában volt íjászat is. Az akkor 11 éves Barta Nikolett ott ismerkedett meg ezzel a szép sportággal és mivel tetszett neki, úgy döntött, maga is íjat ragad. Az első állomás a Halasi Napsólyom Egyesület volt, ahol húgával, Vikivel együtt sajátította el az alapokat. Versenyekre is eljutottak, de a család úgy döntött, hogy komolyabb megméretéseken is szeretnék kipróbálni magukat a lányok. Így kerültek halasiként Szekszárdra, az Aliscia Nyilai Sportegyesületbe. A 13 éves Niki számára új lehetőségek nyíltak meg. Szorgalmas gyakorlással, alázattal a sportág iránt máris egészen figyelemreméltó eredmények egész sorával büszkélkedhet. Idén

2014. október 29. Dunaújvárosban kezdte el gyűjteni a bajnoki címeket, majd diákolimpiai aranyérem és a budapesti pályaíjász országos bajnokságon a 16-18 évesek között „meglőtt” újabb első hely azt mutatja, a diáklánynak komoly tehetsége van az íjászathoz. A gyulai történelmi országos bajnokságon megszerzett elsőség azt jelentette, hogy a Magyar Íjász Szövetség által meghatározott százalékot is teljesítette Niki, így elsőszintű minősítést szerzett. Nem sokat kellett várni a hatodik aranyra sem, a dunántúli régióban, egy hét fordulón át tartó versenysorozat végén a halasi lány győzött, ugyanezt a sikert megismételte a dél-alföldi sorozatban is. Hétvégén pedig már Szekszárdon, az egyesülete 3D íjászversenyén remekeltek a Barta-lányok. Viki, a gyermekkategóriában; míg Niki a serdülők között szerezte meg a győzelmet. Vasárnap pedig már Kiskunfélegyházán, a Turul Koppány Egyesület által rendezett örömíjász, három forduló, 3 D bajnokságon Viki ezüst-, míg Niki aranyérmet szerzett. Ráadásul összpontszáma alapján a legtöbb pontot lövő bajnoknak járó elismerést is elnyerte. JL

Ünnepi sakk

Első alkalommal rendeztek sakkversenyt október 23-a alkalmából a Csipke Hotelben. A rapid bajnokságot élénk érdeklődés kísérte, a győzelmet Lovas Dániel szerezte meg, az amatőröknél pedig Molnár Márton végzett az élen. A Csipke Hotelben Szécsényi Mihály országos versenybíró ötlete nyomán rendezték meg a nemze-

ti ünnep alkalmából a bajnokságot, amely a tervek szerint egy sorozat első állomása volt. Harminchárom nevezője volt a jeles eseménynek, amelyre az ország minden részéből érkeztek sakkozók. Természetesen a kiskunhalasiak is képviseltették magukat és asztalhoz ültek a patinás környezetben. Jó hangulat, érdekes, izgalmas játszmák jellemezték a megméretést. A hétfordulós, svájci rendszerű bajnokságban a rapid open kategóriában a hat pontot gyűjtő Lovas Dániel (képünkön) szerezte meg a győzelmet Nagy József és Herpai József előtt. A hagyományteremtő verseny része volt az úgynevezett amatőr kategória, amely szintén népszerű volt. Az első helyen Molnár Márton végzett Follárd András és Diváld Tamás előtt. jel

Sport

innen  onnan Pontosan

Újabb győzelmet szerzett a megyei kézilabda-bajnokságban a KB Autoteam SE. A lányok ezúttal az újonc kecskeméti főiskola otthonában szerepeltek. A hazaiak kezdtek jobban, de aztán helyreállt a megszokott rend. Feljavult kapus-, védekezési és lövő teljesítménnyel a halasiak elhozták mindkét pontot a megyeszékhelyről. Annyi bizonyos, hogy több csapat is megizzad majd az újonc otthonában. Kecskeméti Főiskola DSE-KB Autoteam SE 18-23 (11-14), a halasi gólokon Csősz Szilvia 9, Nagy Marianna 6, Virág Erika 4, Agócs Erika 2, Mészáros Anita 1, Makai Katalin 1, László Krisztina 1 osztozott. Két hét múlva megyei rangadó lesz a Kiskunmajsa ellen, amely akár a bajnoki cím szempontjából is döntő lehet majd.

Suli bowling

Az általános iskolák után a középiskolák részére is megrendezték a hagyományos városi bowlingversenyt. Bor Péter szervezőtől megtudtuk, hogy a diákok nagyon fogékonyak voltak a bajnokságra. A győzelmet végül a Vári Szabó István Szakközépiskola szerezte meg 2225 fával, másodikként a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolát és Gimnáziumot (1886 fa) jegyezték, míg harmadikként a Bibó István Gimnázium zárt 1734 fával. A mezőny legjobbja Sörös Ádám (Vári) volt, ő egymaga 663 fát ütött.

Nyolcra egy

Fittek, ügyesek. A Halas-Fitness Egyesület versenyzőire újabb próbatétel várt a hétvégén, ezúttal Mogyoródon rendezték a megméretést. A hajnali buszozás nem fárasztotta ki az egyébként hetek óta a versenyre készülő lányokat. Ahogy azt megszokhattuk tőlük, ismét figyelemreméltó eredményeket értek el. Tóth Péter klubelnök tájékoztatása szerint a munka meghozta gyümölcsét, ez helyezésekben is megmutatkozott. Tóth Lili és Szeitz Blanka a második helyen végzett az erős mezőnyben. Suba Viktória negyedik, Zsebedics Alexa ötödik, míg Nagy Veronika és Döme Vanessza a hatodik helyet szerezte meg. Tóth Péter azt is elmondta, hogy Angeli Ágota és Oroszi Bea edzővel együtt megdicsérték az összes versenyzőt, akik jó produkciókat mutattak be. Azt is megtudtuk, hogy hiába van őszi szünet, a lányok számára nincs pihenő, és edzenek a következő megméretésekre. Lazításképpen pedig batyus bált tartanak majd a napokban. jáger

19

Újabb, súlyos vereséget szenvedett a Kiskunhalasi Spartacus a megyei III. osztályú labdarúgóbajnokságban. A halasiak ismét hazai környezetben kaptak ki, mégpedig hétgólos különbséggel. Az ellenfél a Szank volt. A vendégek a 24. percben kezdték meg a gólgyártást és a szünetig háromszor vették be Papp Miklós kapuját. A térfélcsere után újabb öt gólt kapott a Szpari, ebből Segesvári Arnold négyet jegyzett. A halasiak szépítése a 88. percben következett be, ekkor Baranek Sándor lőtt a szanki hálóba. Ez volt a Spartacus ötödik találata a bajnokságban. Kiskunhalasi Spartacus-Szanki OBSE 1-8 (0-3). (jel)


2014. október 29.

20

Égig érjen a fény

Mindenkinek van egy könnye valakiért. Mindenkinek van elvesztett élet miatti fájdalma, kínja, szenvedése. Kinek közeli, kinek távolabbi, van, akinek tegnap ejtett sebet a szívén a végső búcsú, és van, akit évek óta marcangol a szeretett személy hiánya. Ilyenkor, november elején megáradnak lelkünk könnyei a temetők csendjében. A gyertyák pislákoló, mégis égig érő fényénél emlékezünk, siratjuk magunkat, hiszen a Hazatérés nagy pillanata a maradók vesztesége. Nehéz elfogadni, megérteni, hogy akit tegnap még öleltünk, szerettünk, ismertünk, az ma már a örökkévalóságból néz le ránk. Ne tévesszük hát szem elől szerettemajd. Karácsony előtt egy héttel inket, családtagjainkat, a hozzánk tarpedig kiderül, ki lesz 2014-ben a tozókat, a barátokat, jó szomszédokat. Úgy rendezzük napjainkat, az életünKistérség Hangja. Szőri Attila ket, hogy tudjuk megbecsülni egymást, örülni a másiknak, úgy szeretni, hogy az elengedés ne okozzon bennünk lelkiismeret-furdalást, bűntudatot. És fogadjuk el Isten ajándékaként azt, aki a miénk volt, addig, ameddig nekünk szánta Őt. És mindig jusson eszünkbe az ő igéje: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11,25) Fotó. Pozsgai Ákos

Hatalmas halasi dalverseny Szombaton délután 17 énekes mérte össze tudását a Halas TV által megrendezett VI. Pont Karaokeversenyen. A kamerák kereszttüzében megható pillanatok, öröm- és bánatkönnyek, és még megannyi vicces jelenet váltotta egymást. A szakmai zsűri tagjai nem győzték hangsúlyozni, milyen nehéz dolguk lesz, amikor ki kell választaniuk a legjobb produkciókat. A szervezők legnagyobb örömére, minden eddigitől nagyobb volt az érdeklődés a karaokeverseny iránt. A halasi versenyzők mellett jöttek énekesek Budapestről, Szegedről, Kecskemétről, Hódmezővásárhelyről, Pécsről és Kecelről is. A közel negyven előválogatóra jelentkező énekes közül 17-en kerültek be a döntőbe. Ők szombaton délután egytől egyig zsűri elé álltak, hogy bizonyítsák, ott a helyük a képzeletbeli dobogó legfelső fokán. Többen voltak, akik az előválogató óta eltelt egy hétben nagyon komolyan vették a gyakorlást, és megfogadták a

mozaik

zsűritagoktól kapott hasznos tanácsokat, így a döntőben már sokkal színvonalasabb produkciót nyújtottak. Akadt azonban több olyan énekes is, akik izgalmukban elrontották dalukat, ezzel pedig kissé csalódást okoztak az ítészeknek. A műsor felvételének végén mindhárom szakember azt mondta, érződik, hogy a karaokeverseny 2009 óta minden évben fejlődik, de most már valóban egy országos színvonalú műsort sikerült összehozniuk a szervezőknek. Az elkövetkező hetekben kilenc produkció kerül

képernyőre péntekenként a Pont című ifjúsági magazinban, a legjobbnak ítélt énekesekről lapunkban is folyamatosan olvashatnak

F Elől a régi, háttérben az új mentőhelikopter Jön az új mentőhelikopter. Szerdától az eddiginél modernebb mentőhelikopter szolgál az Országos Mentő Szolgálat (OMSZ) szentesi mentőhelikopter-állomásán, amely Kiskunhalason és térségében is évente több tucat mentésben vesz részt. A jelenlegit az új Eurocopter váltja fel, amely két hajtóművel rendelkezik, így meghibásodás esetén eggyel is képes repülni. A helikopter belseje is praktikusabb: két sérültet is el tudnak látni, precízebben irányítható, szűk helyeken is tud landolni, így gyorsabban kaphatnak segítséget a sérültek. Ezzel a helikopterrel elméletileg közelebb is tudnak leszállni a balesethez vagy a beteghez. A korábbi mentőhelikopter cseréjére azért volt szükség – amelyet a többi hasonló géppel együtt még II. János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatásakor vásárolt az OMSZ – mert már nem repülhetett volna lakott terület fölött, ugyanis csak egy hajtóművel rendelkezett. Az országban szolgálatot ellátó hét mentőhelikopter évente 2500 mentési feladatot lát el, ebből a halasi régióba évente több százszor riasztják. P. Á.

Kiskunhalason az Új Református temetőben szombaton 15 órakor Édes Árpád elnök lelkész tart istentiszteletet. Az Ó temetőben szintén 15 órakor lesz istentisztelet Dányi-Nagy Mário lelkész igehirdetésében. A katolikus temetőben 14.30 órakor tartják a halottak napi szentmisét. Az evangélikus egyház a vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteleten, a templomban emlékezik meg halottairól.

XXVIII. évf. 44. szám 2014. október 29.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you